Verklaring van de straatnaam:

Als verlengde van de Oude Kijk in ’t Jatstraat kreeg de straat als bijna vanzelfsprekend de naam Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat. ‘Kijk in ’t Jat’ komt naar alle waarschijnlijkheid van een gevelsteen met een kop en de tekst ‘Ick kick noch int’. Deze zat oorspronkelijk in een huis aan het eind van de Oude Kijk in ’t Jatstraat en werd na het doortrekken van die straat verplaatst naar het pand waar de steen nu nog in de gevel zit. Het slaat op de kop, die ‘kijkt’ in de ‘jat’. Uit het Duitse woord ‘Gasse’ ontstond het Middelnederlandse woord ‘gathe’ en dat betekent straat.

Inhoud verberg
 
Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat, oneven zijde
 
Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr. 1

(tot 1899: M 204): E 160

1832 (art.1613): Johan Herman Meijer (smid)

1843 (art.4333/9022/12866): Johann(es) Caspar Bachg (*1813 Haselunne, x 1841 Christina Elizabeth Meijer +1861; x 1862 Susanna Harmanna Greeven, smid, +1888) en knd. w.o.: NB: schilder Franciscus Hermanus Bach(g) (*1865 M 204)

1888 (art.13784): Johannes Hermannus (of Hermannus Johannes?) Bachg (smid) . Verbouw in 1906

Adresb. 1911: 1:-; 1a: G. Post, F. Feddema (likeurstoker)

1920 (art.14619/33705): Vereen. tot bevordering van Chr. lager en meer uitgebreid lager Onderwijs.

Adresb. 1924: 1. G.H. Groen, schoenm, W.O. Burggraeff, klerk

In 1949 verbouw. In 1958 gecombineerd met tuin E3153 tot E3256. Ingang wordt dan officieel aan Guyotplein 5. In 1959 wordt hele complex, incl. Guyotplein 5, (zie daar) E3265

1959 (art.576428): Veren. voor Chr. onderwijs Groningen (VCOG)

1985 (art.62635): Antonius Henricus Maria Kloos (ondernemer, Gouda)

L.W. van Helden, architectenburo

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – oude nr. M 203

(tot 1875 ?): E 161, 1844: E 685, 1873: E 1434, 1875 (samen met E 1432): E 1664

1832 (art.826): Klaas Groeneveld (rentenier)

1834 (art.2728): Petrus Jozephus de Wolf (kleermaker)

1843 (art.876/2825): Inst. voor Doofstommen. Bijbouw erachter in 1844: E 686 (zie Guyotplein, wat in 1848 E 811 wordt en in 1873: E 1433).

In 1873 wordt E 685 school met kosthuis en daarna: E 1432. In 1875 wordt met onderstaande samengevoegd tot E 1664 aangeduid als huis en erf.

Zie verder hieronder bij nr. 3.

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – oude nr. M 202

(tot 1870 ?): E 162, 1844: E 684, 1848: E 812, 1873: E 1432, 1875 (samen met E 1434): E 1664

1832 (art.936): Jan Haverbult (schipper). Publ. verkoop 1834

1834 (art.1799): Barteld Onnes (koopman)

1843 (art.876/2825): Inst. voor Doofstommen. Bijbouw erachter in 1844: E 686 (zie Guyotplein). E 684 wordt in 1873: huis en erf, E 1434. In 1875 wordt met bovenstaande samengevoegd tot E 1664 aangeduid als huis en erf.

Zie verder hieronder bij nr. 3.

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – oude nr. M 201

(tot 1892 ?): E 163

1832 (art.648): Jan (Joannes) van Elmpt (hovenier) x Tallechien Egberts Geerts (knd: Egbertus 1784, Christophorus 1786, Cornelius 1788, Margrieta 1794, Cornelius 1796, Marija Elzabeth 1799)

1854 (art.650/7211): Christoffel van Elmpt (kastelein, +1859)/later wed. en knd.

1867 (art.5621): Jan Sikkes Visser (timmerm.)

1867 (art.8657): Stientje Roëmeling Deelman

BR 1880: S.R. Deelman

1892 (art.876): Inst. voor Doofstommen. Zie verder hieronder bij nr. 3

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr. 3

(tot 1893: M 200): E 164, 1894: deel van E 2060

1832 (art.1901): Henderikus Pothoff (*1795 schipper, x Hinderika Bronneger; x 1829: Lucreetsia Woldringh *1799) (NB: Pothoff komt, samen met hun zoontje Harmannus en andere opvarenden begin 1843 om als hun schip, varende van Bordeaux naar R’dam, wordt ‘overzeild’: zie afb.)/ wed. Lucreetisia Woldringh

1858 (art.713): Wolter Folkeringa/ later wed. Antje Geerts Cremer/ later andere erfgenamen

1864 (art.8056): Ika Folkeringa (x Geert Janes Kortrijk, koopman)

1865 (art.8079): Cornelia Griethuizen (wed. Derk Wilkens)

1877 (art.10795): Catharina Helena Sluiter (wed. Pieter Zuidema)

BR 1880: Catharina H. Sluiter (*1815) + dch. Zuidema + 3 kleindch. V.d. Bergh

1881 (art.11827): Pieter Geerts Bakker

1883 (art.10106): Jacob Tak (klerk)

BR 1890: Jacob Tak (*1843) + vr en knd

1893 (art.876): Inst. voor Doofstommen.

In 1893-’94 wordt de ambachtsschool gebouwd door het de Directie van het Inst. voor Doofstommen (arch. Horkema).

Wordt in 1894 onderdeel van E 2060= totale bezit van het Doofstommeninst., dus incl. gebouwen Guyotplein en Kl. Leliestraat (zie daar)

Adresb. 1911: 3: D. Bing, vader Isr. Doofst. Inst.

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr. 5

(tot 1899: M 199) E 165 , 1894: E 2064, 1925: E2597

BR 1830: Antoni Westerwijk (verwer en glazenmaker) x Agatha Catharina Rassers + 4 knd. NB. Ze wonen er in elk geval al in 1828 en in ’22 nog niet

1832 (art.2628): Antoni Westerdijk (glazenmaker)

1848 (art.5076): Feike Jans Dilling (koornmeter) (bezit ook huisje Kl. Rozenstr. NZ)

1881 (art.6829): Geert Schuitema (timmerman). Wordt in 1894 E 2064. G. Schuitema laat in 1898 voorgevel vernieuwen en arkeneel bouwen

BR 1900: Hendrik Oudgenoeg (*1850-+1925)x Elsien Meertens (*1854-+1926) + 7 knd. w.o. jongste: Reinder (*1892). Ze verhuizen naar nr. 12 (zie daar)

1907 (art.18729): Jan Sikkens (pakhuism. SS) en Jacob Ritsema (kruidenier)

1907 (art.17267): Jacob Ritsema (kruidenier) (x Jakobina Tamminga en 2 knd)

BR 1900 (12-381): Auke Visser (*1878 Nes, +1955) x 1898, gescheiden 1927 Maria Kamminga (*1876, +1953)

Auke Visser (was volgens overlevering nogal drankzuchtig en was regelmatig te vinden in de ‘Boulevard des Violettes’ zoals de Violetsteeg wel gekscherend werd genoemd)

Maria Kamminga in 1922

Ze wonen in 1900 Meeuwerderweg, daarna Gr. Leliestraat 7/5, Noorderbinnensingel  21/1, Gr. Rozenstraat en dan Nw. Kijk in ’t Jatstraat 5 (in elk geval in 1908 want dochter Jantje wordt daar dan geboren) en daarna Gr. Leliestraat 7a. Het paar krijgt in totaal 8 knd.

BR 1910: Steffen Molema (*1876 Nw. Pekela, reiziger)x Aaltje Blomsma (*1872 Wildervank) + 5 knd.

Adresb. 1911: 5: S. Molema, handelsreiz.

Ze vertrekken in 1913 naar N. Amerika

1919 (art.22510): Marikes Hofman (behanger) (x Geesien Rutgers en 3 knd.

In 1921 opbouw achter en dakkapel voor (zie foto hieronder)

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 5 ca. 1924, met Lammechina (‘Giny’) en Swaantje (‘Swanny’) (rechts) Hofman van resp. 1921 en 1920 en hun moeder Geesien Hofman-Rutgers

In 1924-’25: optrekken voorzijde en nieuwe voorgevel (arch. C. Laffra) (zie prentbriefkaart hierna).

In 1934 extra verdieping (arch. Wildeboer en Overzet) (zie foto hieronder).

Verhuur vanaf 14-3-1934 van i.h.a. twee kamers op 1e verdieping. Van 9-11-1942 tot 6-7-1945 med.studente Medina A.H. Muller. Vanaf 7-11-1947 Jacobje Smid, die verloofde en op 4-8-1950 trouwde met zoon Rudolf.

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 5  na de bouw van extra verdieping in 1934

Het echtpaar Hofman verhuisde in 1970 naar het Hoornse Heem.

1970 (art.48390): Hendrik Roggen (X Maria Johanna Jansen)

Adresb. 1972: I.A. Huisman en H. Roggen

1975 (art.55049): Ir. Eveline Antoinette (‘Chaja’) Idelovici (*1948) (wetensch. Ambt.)

2004: Pieter-Paul van Arent (psycholoog)

mei 2018 (vraagprijs €350.000) verkocht

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 5 (uiterst rechts) en volgende oneven nummers tussen 1925 en ’34

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr. 7

(tot 1899: M 198): E 166 , 1862: E 1111, 1894: E 2063, 1949: E 3152

BR 1830: Frans Derks Camminga (kantoorbed., +1833 Zwanestraat) x Egbertje Edes (+1833 Zwanestraat) + 4 knd. NB Ze wonen in 1825 in Nw. Ebbingestraat

1832 (art.1467): Jan Hindrik Limborgh (*1794, schipper) x Namke Jans Bakker

1833 (art.3074): Albert Alberts de Boer en erven

1858 (art.6624): Fijtje Goossens, wed. Thomas Jans Rink

1858 (art.6649): Gerrit Knol (scheepskap.). In 1862 bijbouw, daarna E1111

1870 (art.9165): Jannes van Dam en erven

1871 (art.6159): Jan Ertman (wolkammer)

1877 (art.3927): Gregorius Johannes Kubbenga (kastenmaker)

1894 (art.9826): Henderikus Geilen (smidsknecht)/ later Johannes Bernardus Reiber (x 1894 Alida Geilen *1865) en 3 knd. Reiber. Wordt in 1894: E 2063.

1909 (art.19202): Johannes Raker

1910 (art.15747): Johannes Martinus Raker (horlogemaker)/ later wed. Jitske v. Minnen  (Turftorenstr)en dch. Raker (elk ½)

Adresb. 1911: 7: H. Spanjer, boekbinder

Adresboek

1918 (art.21988): Harm Spanjer (boekbinder)/ later samen met Harmannus Henderikus (beambte Raad v. Arb), Willem (handelsreiziger) en Johannes Spanjer (elk 1/8). Wordt in ’49 E3152.

1953 (art.38370): Harmannus Henderikus (beambte Raad v. Arb) en Johannes Spanjer (boekbinder)

1954 (art.39099): Harm Reinje Spanjer (* 8-6-1926, kantoorbed.)x  1954 Dettje van der Ark (van 1976-’78 ook eig. Gr. Appelstraat 31) (zij woonde vanaf 6-3-1950 op kamers op nr.5)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr. 9

(tot 1899: M 197): E 167 , 1894: E 2062, 1925: E 2596

1832 (art.1143): Engeltje Hulst (winkelierster) (x Bernhard v.d.Haar, kastelein +1833)

1833 (art.909): Janna Hindriks Bont (1/2) en wed. Bernhard v.d. Haar & dch. (1/2)

1859  (art.3182/8539): Jan Houttuin (verlakker)

1887 (art.13402): Henrica Nicola Veeger (*1860) x 1896 Harmannus Gerardus Dopheide (*1852, koopman, wedn. M.J.Ph. Cikot; Arnhem) en 3 knd. Uit 1e huw. Dopheide (elk 1/6)

1897 (art.9826): (art.9826): Henderikus Geilen (smidsknecht)/ later Johannes Bernardus Reiber (x 1894 Alida Geilen *1865) en 3 knd. Reiber. Is dan E 2062

1912 (art.20150): Johannes Bernardus Reiber (R’dam)

1914 (art.876/63609): Inst. voor Doofstommen. Wordt in 1925: E2596

1983 (art.69340): St. Stadsherstel

1985 (art.57227): Berend Jan Hindrik Zinger (*1949, onderwijzer)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr. 11

(tot 1899: M 196): E 168 , 1894: E 2061, 1925: E 2595, 1985: E 3398

1832 (art. 876/ art. 63609): Inst. v. Doofstommen/ Ver. Kon. Inst. voor Doofstommen/voor Doven H.D. Guyot

1983 (art. 69340): Stichting Stadsherstel

1985 (art. 72054): Annette Doroté Gerritsma (*1959)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr. 13

(tot 1899: M 195): E 169, 1927: E 2750

1832 (art.2808): Steffen Zwart (schipper)

1836 (art. 3324): Johannes Lucas Pauelsen (paruikmaker,* in Doesburg,  +1850)(x 1e. Anna Bok, 2e 1827 Popkjen Reijinga)

1851 (art. 5543): Popkjen Reijenga

1877 (art. 10947): Ruurdje Reijenga (x Wiebe Breijers, winkelier), later Wybe Arend Breijer (winkelier)

1890 (art. 12729/ art. 14670): Sieger Fokko Heemstra, later wed. Johanna Rotgers. In 1897 opbouw.

1899(art. 16570): Trijntje Harmanna Martens

1901 (art. 17250): Roelof Pieters van ’t Hof(f) Boerma (*1836, boekh.x 1894 Jacomina Brouwer) c.s. (8 knd. van zwagers Brouwer)

1923 (art. 21153): Derk Tammens (huissch.), later wed. Anje Bolt (2/3) en 2 knd. Tammens

1924 (art. 26684): Freegje Bensik

1926 (art. 27800): Salomon Marcus (grossier in rundvleesch, woont later in Downy)

1953 (art. 38523): Mietje Marcus (*1897, woont U. Emmiussingel)

1981 (art.66512) : Georgus Swiebertus Maria Dechesne (*1957) en Christian Tomas Jose Aagaard (*1957) (wonen er)

1983 (art.69340): St. Stadsherstel

1984 (art.71334): Hendrik Jan Bodewes (*1954)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr. 15

(tot 1899: M 194): E 170, 1985: E 3396

1832 (art.2811): Jochem Zijl (schipper)

1863 (art. 7641/ art. 7634): Lucas Ewolds (klerk), later Elisabeth Ewolds

1872 (art. 9533): Jacob Jannes Leutscher

1874 (art. 8196): Geessien Hindriks Londeman (x Jacob J. Leutscher)

1889 (art. 13914/ art. 14503): Izaak Bloemendal

1919 (art. 23062): Jacobus Henderikus Buser jr., later Kornelis Dijk (3/4) en Anne Jacob Dijk (1/4, later alleen eig.; bedrijfsl.; woont Zeist)

1967 (art. 46245): Azing Roelf Broekema (student)

1978 (art. 59183): fenny Marianne Broekema (*1951; woont Schildwolde)

1985 (art. 72440): Lidia van Duinen (*1935, woont er)

1987 (art. 76549): Marianne Grietje Zwolsman (*1963, woont er)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr. 17

(tot 1899: M 193): E 171, 1926: E 2705, 1985: E 3395

1832 (art.2811): Jochem Zijl (schipper)

1863 (art. 7718): Hierolina Herweg

1870 (art. 7634): Elisabeth Ewolds

1870 (art. 9171): Herman Boomgaard (+1878), later wed. Alberdina Juit

1897 (art. 15973): Johannes Elderkamp (musicus)

1912 (art. 20067): Alexander Arnoldus Bernardus Becherer (fruitkoopm.) en Jrren kroon (timmerm.)

1912 (art. 19431): Lambertus ten Cate (boekh.; 5/8) en 3 knd. Ten Cate (elk 1/8)

1916 (art. 19335): Johan Christiaan Diderich (winkelier; woont er niet)

1917 (art. 21817): Edo Cusiel (dameskleerm.)

1923 (art. 20796.15): Albertus Grashuis (grossier in galanterieën; woont er niet)

1924 (art. 26587): Johannes Blaauwiekel

1926 (art. 22744/ art. 36061): Jacobus Johannes Jullens (2/3, woont er, +1960), Klaas Hendrikus Jullens (drogist, 1/6, +1959) en Albertus Johannes Bultje (x Aaltje Anna Jullens; bakker, 1/6). In 1926 verbouw. In ’31 aan- en verbouw. In ’35 verbouw

1961 (art. 42792): Geessina Kluin, wed. Klaas Hendrikus Jullens (woont er)

1962 (art. 876/63609): Inst. voor Doofstommen. In 1980 vernieuwing

1983 (art. 69340): St. Stadsherstel

1985 (art. 72452): Johan Simon Zwarts (*1948, woont 17a)

1987 (art. 76928): Adrianus Reginus v.d. Plas (*1955) x Ieke Romkjen Zwart (*1960) (wonen er)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr. 19

(tot 1899: M 192): E 172, 1950: E 3230

1832 (art. 361): Stientje Harms (+1842) wed. Derk Bruins (wolkammer, + apr. 1831) (woont er)

1843 (art. 4300): Harmannus Leemhuis (pred., woont Bourtange)

1844 (art. 4525): Johannes Heikens (adjunct-commies Prov.)

1879 (art. 11256): Coenraad Jan Westenborg (klerk). Ged. afbraak 1888

1910 (art. 17588): Teunis Luurs Tabak, later wed. Martje Doornbos en 4 knd. Tabak, later kleinknd. Hartzema

1919 (art. 21665): jan Hillebrand Klamer (commiss. in eieren, 2/3) en 2 knd. Klamer

1921 (art. 21665): Hilbrand Landstra (koopman), later wed. (3/4) en dch.  (1/4)

1936 (art. 32285): Gerbrig Helder, wed. Hilbrand Landstra en Ietje Landstra (wonen er niet)

1971 (art. 49004): Johanna Westerhof (*1935, x Jacob Jan Leutscher. Woont er niet)

1972 (art. (art. 40131): Marinus Harm Berghuis (*1923-+1987, kapper x Ekkelina Gertina Posthumus). Zie ook nr. 21

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr. 21

(tot 1899: M 191): E 173, 1925:  E 2594

1832 (art.193): wed. Jan Aaldriks de Boer (rentenier)

1839 (art. 3730): Hindrik Hans Scholtens (schipper, later havenmeester), later wed. Sjoumenta de Boer

1889 (art. 13886): Enno Germs. Bijbouw in 1891 en in ’92 herbouw

1892 (art. 16105): Martje van Veen, wed. Enno Germs (1/2) en Frederik Hinderikus Germs (pred, ½)

1909 (art. 15023): Willemina Johanna Broos (woont er niet)

1915 (art. 20866): Jan Bakker (koopman en fabr.). Ged. vernieuwing in 1916 (heeft ook nr. 23, zie daar)

1917 (art. 21801): Adriaan Johannes van der Beek (winkelier, woont er), later wed. Dieuwerke Lofvers en 2 zn. Van der Beek

1956 (art. 40131): Marinus Harm Berghuis (*1923-+1987, kapper x Ekkelina Gertina Posthumus)

daarna ?

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr. 23

(tot 1899: M 190): E 174, 1869: E 1283+1284, 1899: E2209, 1925: E 2593

1832 (art.2718): Matthijs Wolthekker (koopman), later wed. jantje Nienhuis en knd.

1864 (art. 8030): Klaas Wolthekker (koopman), later ook Jacob Henckel (1/8). In 1869 splitsing in E 1283 (Kl. Leliestr) en 1284

1892 (art. 14620): Jan Lettinga (koopman). In 1899 weer verenigd

1911 (art. 19774): Jan Bakker (koopman) en Jantje Geertruida Klamer

1916 (art. 20866):Jan Bakker (koopman en fabr.)

1919 (art. 22650): Lukas en Djoerd Klamer (kooplieden)

1931 (art. 30048): idem: fa. Gebr. Klamer (winkelier)

1957 (art. 39461): Djoerd Klamer, later wed. Allegonda Jacomina Smid (1/2) en 2 knd. Klamer

Adresb. 1958: R.W. Minck, dieselmonteur

1960 (art. 876.104): Inst. voor Doofstommen. In 1980 vernieuwing

Adresb. 1961: C.J. Fraiquin, los arb.

Vanaf ’62: Adresb. 1964, 1968, 1972: Alle Mensinga (*1926-+1991 Gr. Leliestrat 23/16), melkv. x ‘Ina’ de Vries (+2020)

De kruidenierswinkel in 1967 (foto’s Rijksdienst voor de Monum.zorg)

1983 (art. 69340): Stichting Stadsherstel. Winkel gesloten in maart 1988, daarna renovatie (zie archief Kop d’r veur)

 

Kleine Leliestraat

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr. 25

(tot 1899: M 189): E 175, 1938: E 3052, 1963:  E 3276 (3277)

1837 (art. 2138): Jan Schram, winkelier

1838 (art. 829.6): Edde Jan Groenewold (wed.) koopman

1843 (art. 2119.49): Lucas Scholtens, kleermaker

1844 (art. 3350.2): Hendericus Johannes Kubbenga, kleerm.

1850 (art. 5349.1): Cornelis Langedijk, korenmeter (wed. Catharina Wolters). 1893 (’92) opbouw.

1896 (art.11581. 5): Catharina Wolters (wed. Cornelis Langedijk) en knd. Langedijk

Adresb. i.e.g. 1907 tm 1910: F.W. Jonkman, lood en zinkwerker

Adresb. 1911 tm i.e.g. 1915: A. Everaarts, lood en zinkwerker

1916 ( art. 14441.5): Catharina Langedijk x Willem Cornelis Dijk/ dch. C.C.J. Dijk

Adresb. i.e.g. 1918 tm 1924: H. Niesen, aanleg gas- en waterleiding

Adresb. i.e.g. 1933-’43: C.J. Stok, loodgieter:

Adresb. 1950: H.E. Stok, loodgieter

Adresb. 1958 tm ’64: J.H. Beulakker, kok; P.Bleeker, loodgieter (in 1961-’64)

1961 (art. 33940.15): Klaas Bottinga, timmerman/aannemer (woont Grachtstraat).

Wordt ged. verkocht in 1962 aan art. 38222.7 Fredericus Arends, belastingambt. (woont Nw. Kijk 2c). Rest wordt E 3277, samen met beneden.

1967 (art. 45367.1): Renze de Vries (varkenshandelaar, Roden). Hij verbouwt het in ’67

 

NvhN, 21-1-1967: M. ten Hoove opent er koffiebar ‘Club 33’

Adresb. 1968: –

Vanaf juli 1971 La Baborack (Kitty en Mike), café- koffie-thee-huisje, ook café chantant was. Werd o.a. veel bezocht door buurtbewoner Max van den Berg.

Laatste uitbater was de Portugees Louis Xavier. Op 26 juni 1984 executieverkoop van de inventaris. 1972: Renzo Bar

Gert Jan Vermeij verbouwt zijn eetcafé in 1993: ingang verplaatst, kleine raampjes vervangen door grote. Wordt op 7-12-1993 geopend als Restaurant De Benjamin.

Vanaf ?:  Feiko en Anita Risakotta: NB: brandde in augustus 2009 uit.

Daarna leegstand tot januari 2011: opening Eetwaar, van Pim Wiegman en Marieke Sleeuw.

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr. 27

(tot 1899: M 188): E 176, 1925: E 2590, 1963: E 3276 (3277)

1833 (art. 202): Menno Boerma, bakker

1875 (art. 7368.2):  Arie Martens Robbersen, loodgieter

1885 (art. 11581.2): Catharina Wolters (wed. Cornelis Langedijk) en knd. Langedijk

1916 ( art.14441.5): Catharina Langedijk x Willem Cornelis Dijk/ dch. C.C.J. Dijk

Adresb. 1950: wed. J. Schut-Huisman

Adresb. 1958: mevr. C.J.S. v.d. Meulen- van Elswijk

1961 ( art. 33940.14): Klaas Bottinga, timmerman/aannemer (woont Grachtstraat). Wordt ged. verkocht in 1962 aan art. 38222.7 Fredericus Arends, belastingambt. (woont Nw. Kijk 2c). Rest wordt E 3277, samen met boven en beneden.

1970 (art.45367.4): Renze de Vries (varkenshandelaar, Roden).

1978 (art.54037.2): Dirk Albertus Hilboesen (eig. Onderhoudsbedrijf), scheiding 1982

1982 (art. 67724.1): Dirk Albertus Hilboesen (*1932) (woont er niet)

Huurders:

H. Lameris, waschvrouw (i.e.g. 1907-’08)

R. v.d. Mei (of Mey), schoenmaker (1909 tm i.e.g. 1912)

Wed. B.J. Wildevuur (i.e.g. 1914-’15)

J.G. Sieverts, voermansknecht (i.e.g. 1918- tm ?)

M. Cranston, monteur: 1924

Wed. J. Veenstra: 1926

D. Lok: 1933-‘38

Wed. J. Schut-Huisman: i.e.g. 1943

J.B. Schut, opperman: 1950

mevr. C.J.S. v.d. Meulen-van Elswijk : i.e.g. 1958

i.e.g. 1961/’64/’68: –

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr. 29

(tot 1899: M 187): E 177, 1925: E 2589, 1962: E 3277

1833  (art. 2881): Menno Derks ten Hoorn, broodbakker/ Derk Mennes, knd

1849 (art. 4810.2): Johannes van Assen, commissionair/ Jacob van Assen  & M.E.

1859 (scheiding: art. 6883.2): Jacob van Assen

1873 (art. 9839.1): Johannes Bernardus Bolman, metselaar,

1880 (art. 8777.23): Jacob Drenth, poelier.

1891 (art. 14441.2): Catharina Langedijk x Willem Cornelis Dijk/ dch. C.C.J. Dijk.

1961 (’art. 33940.13 Klaas Bottinga, timmerman/aannemer (woont Grachtstraat), wordt in 1962 verenigd tot ‘huis, schuur, erf’ E 3277

1970 (art. 45367.4): (heet dan nr. 27! Zie daar) :Renze de Vries (varkenshandelaar, Roden).  

1978 (art.54037.2): Dirk Albertus Hilboesen (eig. Onderhoudsbedrijf), scheiding 1982 1982 (art. 67724.1): Dirk Albertus Hilboesen (*1932) (woont er niet)

 

Huurders:

Pieter Johannes Wierenga (1846 Loppersum- +12-2-1928), uurwerkmaker (i.e.g. 1907- )x Anje Postema (1853 Aduard-+1935): zij vertrekt mrt. 1928

A. Langius: 1933

A. Boer, koopman, groentehandelaar: 1938 tm ‘68

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nrs. 31 en 33

(1841: M 286, ?-1899: M 186): E 178 (en E 102), 1840: E 636, 1841: E 640 (nr. 31) en 641 (nr. 33), 1925: E 2587 en 2588, 1957: E 3252

zie boek: De Borgmanschool

1832 (art.655): Cornelis Hendrik Emmen (rentenier), bezit ook E 101(Nw. Boteringestr., zie daar) en E 102. In 1840 wordt deel van oorspronkelijke tuin E 102 afgesplitst en E 636. Dit wordt dan samen met E 178 verkocht aan:

1840 (art.852, laatst 93-94 en 117): Stad Groningen. Worden in 1841: E 640 (nr.31) en 641 (nr.33) 

worden art. 7138.11 (huis) en art. 2989.7 (bewaarschool), daarna art. 8210.20

1886: (art. 13354.7 en 6/later 13364.335, later art. 19578.359 en 360, later 26088.847 en 846/1937 en 1938, later 30600.821 en 822/7085, later 41000.2451): gem. Groningen

Na verbouwing in 1957 wordt het E 3252. Zie Hulpkaart kadaster hieronder:

Hulpkaart kadaster 1957

Wordt in 1987 gesplitst in: E 3421 (nr. 31) en 3422 (nr. 33). Zie verder hieronder.

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr. 31

(1841-1899: M 186-2): 1987: E 3421

Bewoners nr. 31:

1841-1844: wed. Fennegien Bebingh-Krook (+1844) + Annechien (*1817) en Berend (*1823). NB: Annechien (bewaarschoolhouderes) trouwt in 1852 met schoolhoofd Jacob Harms Enter (*1818)

1844-1846: wed. Eekhoff

1846: M 186: Susanna Judith van Sluijters (*1801 Haarlem, schoolhouderes,+1864), wed. Hendrik de Zaaijer (+1844, Onderw. Doofstommeninst.) + 5 knd. Vanaf 1862 + Louis Valentin (*1836, hulponderw.)

vanaf 15-4-1852: M 186/2: Jacob Harms Enter (*1818, hoofdonderw.) x 1852 Annechien Bebingh (*1817), daarna naar Kl. Leliestr. 9 (zie daar)

Johanna Blok (gescheiden van Salomon Duitscher) + 2 knd Duitscher (Joods): 6-7-1925-23-3-‘29/+ Izaak Levij 14-7-1925-31-10-1927/+Herman Koop (*1904), Insp. Spaarkas/ handelsreiziger + vr+ knd: 7-11-1927– 14-1-1929

BR: 7-5-1929: Pieter Feenstra (*1875-+22-6-1931), meubelm. x Anna Elisabeth Borgman (1877) (zij vertrekt 29-8-1931 naar Lochem)

BR: 29-10-1931 tm i.e.g. Adresb. 1938: Jan Staal (1850) + vr+ Eeke (1886) en Jannes (1899)

Adresb. i.e.g. 1943- 1958: R. van der Veen /+ G. Nuninga 1943/+wed. W. Hartman-Jansen 1950/ mej. J. Staal 1943

Adresb. 1961-1972: W.A. Teuben, graf. tek.

1987 (art.72223.18):  wbv. Concordia.

In NvhN 4-3-’87 vraagt ze vergunning tot verbouwing.

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr. 33

1987: E 3222

1987 (art.41000.10521): gem. Groningen

2020: VvE. Verbouwing tot 5 woningen 2020-2022

vanaf 8-9-2022: LAIV (Leven Apart In Verbondenheid)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr. 35

(1822-1899: M 185): E 179, 188: E 2016, 1952: E 3242

1836 (art.523): Cornelis Dobbenga, scheiding 1865

1865 (art. 8073.1): Johanna Frederika Dobbenga (x Nicolaas van Kregten).

1865 (art. 8135.1): Dirk Torringa (x Hinderika Lubberts)

1867 (art.7583.2): Evert Kremer, zilversmid.

1887 (art.12516.4): Jan Jintes. Wordt in 1888 door wijziging tuin met E 180 tot E 2016. 1905 (art. 18201.1): Harm de Boer, huisschilder (wed. Gerrechien d. Hoog en knd.

BR: wed. H. de Boer: i.e.g. 1907/ + wed. J. Bos-Dijkstra 1911-i.e.g. 1915/ + wed. J. de Hoog i.e.g. 1918-1923

1922 (art.23083.2): Aaltje Oosterveld, costuumnaaister (x Philippus Bekker, boekbinder). In 1926 opbouw. In 1952: E 3242 (wed. Bekker ¾, Geert Bekker ¼).  

Adresb. 1924 tm ?: Boekbinderij Bekker en Olthoff

Adresb. 1933 tm ’64: P. Bekker (boekbinder); in 58 en ’61 ook: G. Bekker (onderw.)

Adresb. 1968 en ’72: A. Bekker-Oosterveld, costuumnaaister; in ’68 ook: mej. E.M. v.d. Valk, lerares

1972 (art. 47982.2): Geert Bekker, uitgever.

1986 (art.75375): Jan Willem de Heer (*1961) (woont er)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr. 37

(1822-1899: M 184): E 180, 1888: E 2015, 1925: E 2586, 1971: E 3278

1832 (art. 2658): Egbert Wieringa (koornmeter) en Hindrik Wieringa (molenmaker)

1860 (art. 4911.3): Eisse van Bruggen (timmerm.). In 1861 vertimmering

1862 (art. 7467): Frans Sjoerds van Klooster (scheepskapitein)

1865 (art 6735.5): Jan Harms Tunteler (cargadoor, 1/2) en 4 knd. (elk 1/8)

1879 (art. 11411): Folkert Bakker (daglooner)

1885 (art. 12516): Jan Jintes. Wordt in 1888 door wijziging tuin met E 179 tot E 2015.

Adresb. 1907 tm : Jan Jintes (1850-+1-3-1925), schoenwinkel

1920 (art. 24464.1): Jan Kamps (Johanna Maria Kamps)

Adresb. i.e.g. 1924 tm ’72: J. Kamps, horlogemaker; in ’61 en ’64 ook: mej. J.M. Kamps (lerares lich. opv.)

Ged. verkoop in 1962:

1962 (art. 38923): Harmannus Stuulen, caféhouder. Kamps verkoopt rest (dan E 3278):

1971(art. 38923): Harmannus Stuulen, caféhouder

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr. 39

(tot 1822: F 181, 1822-1899: M 183): E 181, 1925: E 2585, 1971: E 3279

BR 1822: F 181/ M 183: wed. Frederik Weeber

1836 ( art. 1372) Wed. Jacobus van Kregten, blauwverver

1836(publ. Verkoop) (art.3334/8026): Mechiel Onnes, opz. Waterstaat + c.s.  

1879 (art. 11354): Pieter Onnes, graanhandelaar (Cs: Hendrik)

1879 (art. 9972): Cornelis Nap, timmerman. Herbouw 1879

1883 (art. 12516): Jan Jintes, ;later wed. Wilhelmina Bloem (wed. van Jintes). Verbouw in 1939 en scheiding:

1939 (art.24464 ): Jan Kamps (Johanna Maria Kamps)

1962 (art. 38923. 4 en 2): Harmannus Stuulen, caféhouder

 

Bewoners/ huurders (m.u.v. Jintes):

W. Broekmans, pakhuiskn.: i.e.g. 1907-1918

Mej. T. Broekema, modiste/ B. van der Molen: 1919-

Jan Jintes (+1-3-1925), schoenw. x Wilhelmina Bloem (1850-+1938): 24-8-1921- 1938

Wed. H.K. Visscher-Smid: i.e.g. 1943-1961

G.D. Sap, gereedschapmaker: 1964

R. Lagro: 1972

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr. 41

(tot 1822: F 180, 1822-1899: M 182): E 182, 1927: E 2748

BR 1822: F 180/ M 182: Jan Meijer (‘koopslager’)

1832 (art. 1985): Folke Rinsma, apotheker (+1864, bezit veel)

1841 (art. 4069.1): Jan Vissinga, wolkammer

1869 (art. 8920.1): Franciscus Johannes de Wolf, vleeschh.

1879 (art. 14503.4): Izaak Bloemendal. Her/bijbouw in 1885 (bouwdossier: arch. K. Hoekzema)

1919 (art. 23217.1): Sapke Viersen cs (Trijntje Viersen)

1925 (art. 18625): Apoth. en Drogisterij Viersen en Co

1928 (art….): Frans Pijnakker/Cornelis Gaasbeek  

1929 (art. 20746.14): Samuel van Gelder (veehandelaar)

1937/8 (art. 24813.5): Annechien Mensinga (*1886-+1966) (heeft veel meer, oa ook E 421/2618 en 422/2616= Gr. Rozenstraat 2 en Nw. Kijk 64) Slijterij

1954 (art. 38923) Harmannus Stuulen, cafehouder (x Nantje Kuipers, slijter)

 

Bewoners:

Gez. Viersen, drogisterij: i.e.g. 1907-1924

P. van der Veen, vleeschh.: 1933

Mej. Annechien Mensinga (gescheiden 11-2-1921 van Piebe Belgraver jr) + 2 knd, slijtster: vanaf 4-11-1937 -1954 ?/ mej. Elsje Cornelia Belgraver (1914), winkeljuf.: 1950- ’54? (laatste adv. Slijterij Mensinga, NvhN 18-6-’54)

H. Stuulen, slijterij: 1954 (1e adv. NvhN 1-7-‘54)-i.e.g. tm juli ‘65

(A. Mensinga, slijterij: 1968 (?)-’72)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr.  43

(tot 1899: M 181/2): E 183, 1846: E 783, 1896: E 2162

1832 (art. 1982): wed. Martinus Reneman.

1846 (art. 4459) (wordt dan E 782 en 783): Johannes Bruce, kleermaker.

1850 (art. 1880): Hindrik Pluimker, schuitevaarder

1854 (art.5965): Willem van Denderen, oppasser

1871 (art. 9372): Egbert Riga, timmerm.

1896 (art. 12790.21): Cornelis Mensinga, koemelker Gr. Rozenstr (1861-1908). Verenigt met E 783 tot E 2162 en Herbouw in 1895(bouwdossier)

1899 (art. 11916): Luitje Mulder en knd

1919 (art.22953): Geert Dijk, schoenm.

1950 (art. 37493): Jan Brongersma

1953 (art.29233): Jan Abraham Dik + wed+ knd, scheiding 1978

1978 (art. 59400): Jelly Dik

1978 (art. 46006): Maria Christiana Lemoine (wed. G. Vogel)

1980 (art. 63150): Jurjen Ubbo Robert Niewold

1986 (art. 75145): Sjoerd Pieters Tilkema en Theodora Berta Bredie

 

Bewoners:

F. Staal, werkman: 1924

43a.: G. Hoekzema, proc.houder: 1924

L.C. Janssen, kleermakerskn.: 1933

G.H.K. Knaapen, stereotypeur: 1938

J. Schoneveld, vertegenwoordiger: 1943

P.T. Bakker, schoenwinkelier/importeur: 1950-‘58

E.J. Bieleveld, assuradeur (43): 1960-‘64

H. Albers: 1972

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr. 45

(tot 1822: F 179, 1822-1899: M 181): E 184, 1846: E 782, 1896: E 2162 (idem Kl. Rozenstraat 68)

BR 1822: F 179/ M 181: Christiaan Holstein

1832 (art. 1982): wed. Martinus Reneman.

1846 (art. 4459) (wordt dan E 782 en 783): Johannes Bruce, kleermaker.

1850 (art. 4046): Hinderikus Kramer, koopman

1862 (art. 5965): Willem van Denderen, oppasser

1871 (art. 9372): Egbert Riga, timmerm.

1896 (art. 12790.22): Cornelis Mensinga, koemelker. Verenigd met E 782 tot E 2162 en herbouw in 1895(bouwdossier). Zie verder boven bij nr. 43.

 

Bewoners:

G. Dijk, schoenwinkel: i.e.g. 1924-1943

P.T. Bakker, schoenenmag.: 1950

Longway Touringcars, reisbureau 1958

J. Boering, autohandelaar: 1958-‘72/ mevr. F. Berghuis-Damhoff 1960-‘61

 

Kleine Rozenstraat

 
Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat, even zijde

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr.2, 2a, 2b

(tot 1899: L 75a): zie tot 1935 Noorderhaven nr. 1: E 3005

1935 (art. 31257): Martinus Jan Frederik Buikema

1940 (art. 33970): Jan Herman de Reiger (aann./ makelaar) cs (David v.d. Vegt en Izak Cornelis Boeren) (Coevorden/ Groningen). In 1942 overgenomen door Niederländische Grundstücksverwaltung

1943 (art. 34084.6): Hendrik Havinga (schipper, later reder)

1951 (art. 37584): Remmert en Rijkwert Makken (wonen Sneek)

1981 (art. 57444.208): Cornelis Franciscus en Hindricus Marinus van Klooster (bezitten heel veel)

1981 (art. 67396): VvE nrs. 2, 2a en 2b

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr.4

(tot 1899: L 75b): zie Noorderhaven 1 tot 1920, daarna: E 2512, 1925: E 2601, 1938: E 3035

1920 (art. 23618): Lambertus van der Wal (kleermaker)

1923 (art. 23150): Roelof Jans (handelsreiziger)

1924 (art. 25410): Derk Heijs, later Albertus Gerardus Ameshoff (banketbakker, oa Nw. K. in ’t J.4). In 1924 op- en verbouw. Daarna  E 2601.

Adresb. 1924: 4. L. v.d. Wal, kleerm.

1935 (art. 21376): Filippus (Philippus) Westers (scheepskap.) (later 5/8), later met 3 knd Westers (elk 1/8). In 1936 sloop, in ’38 herbouw: E 3035. In dat jaar koopt hij ook E 3034 (eerder E 3004)= tuin en schuurtje bij van C.G. Lange (zie bij Noorderhaven 1)

1962 (art. 43467): Franz Hendrik Westers (rijw.hersteller)

1976 (art. 56979): Wilhelm Dirk Hendrik Lange (fotohandelaar) (*1941) (Noorderhaven 1-1b)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr.6

(tot 1899: L 76): E 583, 1925: E 2602

1832 (art.2545): Wicher Hendrik de Vries, splitter

1833 (art. 3012): Catharina Harberts

1840 (art. 3819): Jelle Wijndels (boekhouder)

1865 (art. 6756.4): Everhardus Hendericus Poelman (schuitevaarder)

1887 (art. 13493): Jan Nap (timmerm.)

1893 (art. 14941): Hinderk Mattheias Fijnje (kleermaker, +1896), later wed. Allegonda Kartrina Wolthers (+1916) (1/2) en 2 dch. (elk ¼)

1917 (art. 19211): Engelbert. Heinrich Paap (schipper)

1920 (art. 23630): Knelske Bakhuis (huishoudster) (woont er)

Adresb. 1924/1929: 6. Mej. K. Bakhuis

1939 (art. 27218.6): Berend Thobokholt (depothouder, districtchef APC)

1959 (art. 39992.9): Jan Wiebe Boersma (koopman)

1963 (art. 43595): Evert Repko Kamphuis en Roelof Staal (kooplieden)

1963 (art. 43808): Jurjen Ritsema (koopman)

1965 (art. 44971): Jan van Oostenbrugge (pensionhouder; woont Schijndel, later R’dam)

1977 (art. 56739): Projektontwikkeling en bemiddeling Van der Veen BV, Delfzijl

1977 (art. 57760): Arie Heykoop Veenendaal (bouwkundige, Emmen)

1981 (art. 66067): Dick Veenendaal (*1957) (woont er)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr.8

(tot 1899: L 77 ): E 582, 1932: E 2934

1832 (art. 2545): Wicher Hendrik de Vries, splitter

1833 (art. 3012): Catharina Harberts

1840 (art. 3819): Jelle Wijndels (boekhouder)

1865 (art. 8085): Hendrik Cornelis de Jonge (*1801, brugwachter, +1871)(x1833: Trientje Jeenes Kuiper; x 1858), later wed. Jantje Bakker en zn: Cornelis Hendrik de Jonge (*1835)

1881 (art. 12020): Cornelis Hendrik de Jonge (scheepskpitein)

1882 (art. 12204): Andries Jasper Tjalkens (boekhouder)

1889 (art. 13895): Wilhelmina Timmer, wed. Gerhardus Klaassen de Groot

1896 (art. 15702): Harm(en) Mulder (rustend scheepskap.)

1910 (art. 19463): Pieter Buisman (schipper)

1913 (art. 20290): Tjeert Annes Visser (schipper)

1917 (art. 21582): Henderika Catharina en Grietje Schoe

Adresb. 1924:8. Gezusters A.G. en G. Schoe

1925 (art. 27007): Pieterke Smid, wed. Berend Bosma (woont er)

Adresb. 1929: 8: wed. B. Bosma

1935 (art. 19365.19): Douwe Olthoff (aanv. Timmerm, +1941) (woont er) en 7 knd. (elk 1/16)

1942 (art. 22744.17): Jacobus Johannes Jullens (posterijen) (2/3, woont 17a) en Klaas Hendrikus Jullens (drogist) en Albertus Johannes Bultje (bakker) (elk 1/6)

1960 (art. 41928): Roelf Faber (opperman) (woont er)

1968 (art. 46603): Hans Albert van den Berg (boekbinder)

1969 (art. 47374): Vera Motyckova (*1931) (woont er)

1971 (art. 45503): Alberdina Huttenga, wed. Berend Emmens (tekenaar, +1943)

1975 (art. 54760): Elizabeth Johanna Weide

1979 (art. 62038): Stephanus Petrus Spekreijse (*1958) (woont er)

1983 (art. 70126): Willibrodus Bonifacius Emmerink (*1957) (woont er)

1987 (art. 76624): Doetje Jelske Kuijper (*1946,  x Hendrik Roelf Voordes) (woont Oosternieland)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr.10

(tot 1899: L 78): E 581, 1844: E 749, 1926: E 2707, 1972: E 3313

1832 (art. 2545): Wicher Hendrik de Vries (splitter)

1833 (art. 3012): Catharina Harberts

1840 (art. 3819): Jelle Wijndels (boekhouder)

1865 (art. 6672.52/10130.10, later 109): Hinderikus Hindriks Sprik (koopman, +1889) later knd.

1891 (art. 140995.24): Freerkien Velthuis (X Hinderikus Hindrik Henke, landb. Middelbert, zn. Van Grietje Sprik. Bij huwelijk was zij 53 en hij 38, +1897)

1909 (art. 13881.57): Jan Houttuin (verlakker)

1918 (art. 22177): Alle Hessels Kerkhof (schipper), vanaf 1919: Cornelis de Jong

1920 (art. 24143): Jan Kamphuis (commissionair), vanaf ’22: Carl Godfried Lange (*1896, kleermaker, zn. Van Wilhelm Dirk L.) x 1923 Gesina Frederica Cremer, +1926;  x 1931 Johanna Rudolfine de Vries (*1909).

Later wed.(3/5) en Carl Jürgen Lange (*1933), Andre Jan Theo Lange (*1952), Anna Wilhelmina Lange (*1937, x J. Hoekstra) en Willem Dirk Lange (*1925)

Adresb. 1924: 10: C.G. Lange, naturalist. Eerste Gron. Natuur Histor. Inrichting; 10a. U. Buurmeier, werkm.. NB: Lange woonde later Zwolle

Jannes Walrecht (*1893-+1961, boekbinder,  x 1917: Jantina Margaretha Henderika Peper) heeft eerst leesbibl., sig.magazijn, boekhn. Kerklaan 42. Eind ’24 of begin ‘25 vestigt hij zich hier. In 1927 (zie NvhN 29 en 30-4-1927) neemt P. Dikken de ‘bekende zaak in sigaren- en sigaretten, annex boekhandel en leesbibliotheek’ van J. Walrecht over, maar de zaak wordt ‘in hoofdzaak op denzelfden voet voortgezet’. Walrecht is dan met zijn leesbibl. enz. verhuisd naar het Boterdiep.

Links de uithangborden van J. Walrecht (nr. 10) en R. Oudgenoeg (nr. 12, zie onder)

Adresb. 1929: 10-10a: R. Huizinga, timmerm.

Per 9-9- 1939 verplaatst Jos. Lange zijn ‘foto en kinohandel’ van Nw. Kijk in ’t Jatstraat 10 naar Noorderhaven 1/1 (zie adv. NvhN 8-9-1939), zie verder daar.

1972 (art. 50214): Jutta Wilma van Heel (x dr. Jan Julius). In ’72 verenigd met iets aan Noorderhaven, daarna E 3313

1980 (art. 62649): Marius Johannes Dijxhoorn (*1950, arts, woont Lopendediep 5)

1985 (art. 73649): Roelke Germs (*1953) (woont er)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr.12

(tot 1899: L 79): E 580, 1844: E 750, 1845: E 751, 1925: E 2603, 1982: E 3382

1832 (art. 2168): Willem Hora Siccama (rentenier)

1844 (art. 4557/art. 7560): Gradus Augusto (wever). In 1844 splitsing in E 740 (tuin achter dit perceel en achter volgende percelen) en E 750 = huis (zie Hulpkaart met eigenaren E 740 tm 750 in ’44). In 1845 wordt ook deel van E 740 bebouwd en wordt met E 750 dan E 751= huis en tuin. Klein resterend deel van perceel E 750 wordt verkocht aan Anna Varvers Gasthuis en wordt E 752 (zie onder)

1885 (art. 13125): Jantje Barkman, wed. Gradus Augusto

1893 (art. 857): Anna Varvers Gasthuis. In 1894 bijbouw.

Adresb. 1924: 12: Reinder Oudgenoeg (*1892, kleermaker, x 1919: Maike Drentje), ‘Gebreide Goederen’ (zie prentbriefkaart)

Adresb. 1929: 12. J.P. Heller, boter- en kaashandel

In 1937 verbouw. In 1980 restauratie. NB: Ivm samenwerking met andere in de ‘Verenigde Groninger gasthuizen’ wordt in 1974 en ’78 een aantal appartementen aan de Zaagmuldersweg gekocht.

1980 (art. 63605): Anna Varvers Convent/ gasthuis

1982 (art. 58791): Pieter Andries de Graeff (arts). NB. Ged. van E 2603 gaat naar nr. 14, zie daar.

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nrs. 14-16

(tot 1899: L 80): E 579, 1845: E 752, 1868: E 1255 tm 1257, 1925: E 1255 (nr. 16), 1256 en 2604 (nr. 14), 1982: E 3380 (nrs.14-16)

Uit boek ‘400 Niewe Stadt’:

Anna Varwer of Varver wordt omstreeks 1578 in de stad geboren en is vermoedelijk enig kind. Eind 1597 trouwt ze met Andrijes Jaspers. Het paar is welgesteld, bezit huizen aan de Hoge der A en de Brugstraat, maar blijft kinderloos. Na het overlijden van haar echtgenoot in 1623 of ’24 blijft Anna dan ook alleen achter. Zoals meer welgestelde, kinderloze mensen besluit ze na haar overlijden iets te doen voor de minderbedeelde medemens en verwerft daartoe grond in de ‘niewe stadt’. In 1632 wordt daar ‘tot Godes eer end tot der wedwen onderhout’ het Anna Varwers Convent gebouwd (afb.5: Anna Varwer geportretteerd in 1635).

In een ‘constitutiebrief’ meldt Anna Varwer in 1635 ‘tot onderhoud van eenige behoeftige vrouwspersonen heeft gebouwd, geordineerd en getimmerd een woning in de Jatstraat voor aan haar hof, bestaande uit twee ruimten, ieder met drie bedsteden, om na haar dodelijke afgang daarin te komen wonen vijf of zes behoeftige en nooddruftige vrouwspersonen naar gelegenheid’. In 1893 wordt het naastgelegen pand nummer 12 aangekocht en bij het gasthuis gevoegd. Vanaf 1975 wonen er geen ‘conventualinnen’ meer in en in 1981 en ’82 worden de panden aan particulieren verkocht.

 

BR: Elisabeth Lieftinck (*1737-+1821) (zie artikel Stad en Lande jg.29, nr.4, p.27)

1832 (art. 857): Anna Varvers Gasthuis. In 1845 wordt klein stukje van buurperceel E 750 gekocht, waarmee E 752 ontstaat. In 1868 vindt splitsing in 3 kadastrale nummers

plaats, waarbij 1255 en 1256 achterhuizen zijn en 1257 het hoofdgebouw met het erf.

Adresb. 1924: 14-16: Anna Varwers-Gasthuis

In 1925 wordt E 1257, nadat gemeente stoep heeft overgenomen: E 2604

1980 (art. 63605): Anna Varvers Convent/ gasthuis

nr. 14: 1982 (art. 65858): Cornelis Pieter de Hartog (*1950) x Chr. H.J. van Baak (wonen er). NB: Bij nr. 14 horen naast E 1256 ook gedeeltes van E 2603 en 2604.

nr. 16: 1981 (art. 64270): Jacob Leendert Gunter (*1950) en Johanna Maria de Groot (*1955) (wonen er); 1982: E 3380 (waarbij ook deel van oude E 2604)

1987 (art. 76235): Johanna Maria de Groot (*1955) (woont er)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr.18, 18a

(tot 1899: L 81): E 578, 1845: E 753, 1857: E 994, 1930: E 2744, 1932: E 2933

1832 (art. 597): wed. Roelf Dust

1834 (art. 3204): wed. Rindelt Harms de Haan

1843 (art. 4293): Menso Rindelts de Haan (schoenmaker, + 1851)

1852 (art.5611): Hindrik Rindelts de Haan (scheepskap.)

1856 (art. 6304): Geert Hendriks Bouwman (‘Drewes’)(scheepskap.,+1877) x Johanna Wichers

1878 (art. 11054): Abraham de Vries

1882 (art. 12303/12387/6497): Johannes Harmannus Homveld (aann., later ijzersmid)x Tecla Helena Anna Lowes (+1893). In ’83 herbouw

1894 (art. 12362.45): Johannes Harmannus Homveld (ijzersmid,+ 1902), later ½ en 3 knd. (elk 1/6)

1896 (art. 14191.3): Christiphorus Gerardus Niekus (+1928)

1899 (art. 16582): Alegonda Katharina Wolthers, wed. Hendrik M. Fijnje

1917 (art. 20248): Andries Nederhoed (bakker)

1919 (art. 23042): Kars van Dellen (aann.) en Geert Dijksterhuis

1919 (art. 23043): Remko Oost (handelsreiziger), vanaf ’20: Cornelia Meijer

1926 (art. 25410): Derk Heijs, vanaf ’23: Albertus Gerardus Ameshoff (banketbakker)

1930 (art. 29871): Harmannus Willem Scholten (koopman) en gem. Groningen

1932 (art. 27728.5): Harmannus Willem Scholten (koopman)

1941 (art. 33173.6): Abraham Sjoerinus Koster (*1897 Loppersum). Verbouw in ‘51

1961 (art. 42826): Willem de Vries (winkelier) x Petronella Alberta Witteveen (woont er)

1972 (art. 48686): Jakob Hendrik de Roos (*1913) (winkelier) x Eelkje Stienstra (woont er)

1981 (art. 65085): Henk Evert van Veelen (*1949) en Jeannette Rolande Beket (*1952) (elk ½ en wonen er)

1983 (art. 70255): Afd. Groningen van de Ned. Vereniging tot bescherming van Dieren

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr.20

(tot 1899: L 82): E 577, 1845: E 754, 1856: E 971, 1925: E 2605

1832 (art. 2168): Willem Hora Siccama (rentenier)

1844 (art. 1468.30): Hindrik Johannes Limborgh (scheepstimmertm) (bezit veel in sectie E!)

1845 (art. 4220): Jacobus de Boer Ezn. (collecteur der Kon.Ned. Loterij). In 1845 gesplitst, wordt dan E 754

1852 (art. 5581): Take Luitjes van Sluis (schipper). In 1856: E 971

1910 (art. 17842): Mattheus Kwint, later wed. Bouktje Veenstra (woonter niet)

1916 (art. 21307): Durk van der Mei (rijw.handel) (woont er niet)

1950 (art. 37372): de Weldadige Stichting Durk van der Mei (Bakkeveen)

1958 (art. 41153): Hendrikus Bernardus Dagelet (+1985)x Wilhelmina Engbers (woninginrichter)

Adresb. 1964: 20: Woninginr. H.B. Dagelet

1987 (art. 77194): Albertus Marinus Johannes Maria Dagelet (*1954)x Anna Paulina Olivier (woont nr. 22)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr.22

(tot 1899: L 83): E 576, 1845: E 755, 1865: E 1186, 1932: E 2932

1832 (art. 1468.5 later 38): Hindrik Johannes Limborgh (scheepstimm.). In 1845: E 755

1845 (art. 7141.16): Hindrik Johannes Limborgh (rentenier)

1863 (art. 7854): Carel Wilhelm Lichtenberg (z.b.)

1864 (art. 6861): Jakob Brinkman (spekslager)

1865 (art. 5745.3): Henderikus Engelbertus Kolff (verwer en glazenmaker). In 1865 herbouw, daarna E 1186

1871 (art. 9258): Carl Wilhelm Lichtenberg (winkelier; woont in Velp)

1881 (art. 11202): Harmannus Wilhelmus Dagelet (schoenm., later zonder beroep), later (3/5) en Franciscus Hinderikus (*1871), Henderikus Franciscus (*1873), Wilhelmina Helena (*1876) en Everhardus Dagelet (*1878)(elk 1/10)

Adresb. 1924: E. Dagelet, beh. stoff., H.W. Dagelet

1924 (art. 26794): Everhardus Dagelet (behanger, +1950), later Hermannus, Franciscus Hendrikus en Catharina Dagelet (elk 1/3) en Wilhelmina Helena Dagelet

1951 (art. 37546): Hendrikus Bernardus Dagelet (stoff. Behang.) en Wilhelmina Helena Dagelet

1961 (art. 41153): Hendrikus Bernardus Dagelet (+1985) x Wilhelmina Engbers (woninginrichter)

Adresb. 1964: 22a: H.B. Dagelet (behanger-stoffeerder), T.C.M. Vroom (winkelbed.), mej. W. v.d. Wal (verpleegster)

1987 (art. 77194): Albertus Marinus Johannes Maria (‘Hans’) Dagelet (*1954)x Anna Paulina Olivier (woont nr. 22)

1832 (art. 1468): Hindrik Johannes Limborgh (scheepstimm.)

(art. 5745.3):

1871 (art. 9258): Carl Wilhelm Lichtenberg (winkelier; woont in Velp)

1881 (art. 11202): Harmannus Wilhelmus Dagelet (schoenm., later zonder beroep), later (3/5) en Franciscus Hinderikus (*1871), Henderikus Franciscus (*1873), Wilhelmina Helena (*1876) en Everhardus Dagelet (*1878)(elk 1/10)

Adresb. 1924: E. Dagelet, beh. stoff., H.W. Dagelet

1924 (art. 26794): Everhardus Dagelet (behanger, +1950), later Hermannus, Franciscus Hendrikus en Catharina Dagelet (elk 1/3) en Wilhelmina Helena Dagelet

1951 (art. 37546): Hendrikus Bernardus Dagelet (stoff. Behang.) en Wilhelmina Helena Dagelet

1961 (art. 41153): Hendrikus Bernardus Dagelet (+1985) x Wilhelmina Engbers (woninginrichter)

1987 (art. 77194): Albertus Marinus Johannes Maria (‘Hans’) Dagelet (*1954)x Anna Paulina Olivier (woont nr. 22)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr.24

(tot 1899: L 84): E 575, 1845: E 756, 1870: E 1311, 1932: E 2931

1832 (art. 1468/ 7141.17): Hindrik Johannes Limborgh (scheepstimm., later rentenier). In 1845: E 756

1869 (art. 7486.5): Albert Andries Medema (koopman). In 1870 bijbouw, daarna E 1311

1870 (art. 9231): Eltje Medema (x Jacobus Evenhuis, koopman)

1872 (art. 4847.9): Jacob Tak (tabakskerver)

1874 (art. 10106): Jacob Tak (klerk)

1883 (art. 11195.7): Elsje Mulder, wed. Jacob Bosman

1891 (art. 14364): Henderikus Harms van Marlen (huisschilder)

1899 (art. 16470): Trientje Henderika Martens

1912 (art. 20224): Henderikus Franciscus Dagelet (*1873, beeldhouwer, later zonder; woont er), later met 4 knd: Catharina Maria (*1910), Harmannus Wilhelmus (reiziger), Hendericus Bernardus(behanger) en Franciscus Hendericus (bakker). In 1913 opbouw

Zijn werk bestaat met name uit het bewerken van stoelen oftewel houtsnijwerk.

Adresb. 1924: H.F. Dagelet, beeldhouwer

1952 (art. 38303): Hermannus Geert Riemersma (drukker), later wed. Lubbechien Baptisten (3/8) en  5 knd. Riemersma (elk 1/8) (woont er)

Adresb. 1964:  H.G. Riemersma, boekdrukker

1980 (art. 64176): Jannetje Klaassiena Koekoek (woont er)

In 2017 nieuwbouw nrs. 24-26, zie foto’s:

De nrs. 24-26 voor en tijdens de ‘verbouw’, met achter de deur rechts de vroegere mandelige gang

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr.26

(tot 1899: L 85): E 574 en E 573 (=mandelige gang), 1889: E 1728, 1890: E 2026, 1932: E 2930, 1959: E 3262, 1964: E 3289

1832 (art. 2193): wed. Roelf Sikkens

1838 (art. 3604; 3605=mandelige gang): wed. Hendrik Noorda, later Catharina Magrieta Noorda, wed. Derk Bakker. In 1879 bijbouw na vereniging met gang E 573, daarna E 1728

1889 (art. 14022): Catharina Magrieta Noorda, wed. Derk Bakker

1890 (art. 14042/8576.44): Jarig Glinde (* 1811 Harlingen, bed. Doofstommeninst., +1890) x Abelje Bosveld (*1814 Usquert, +1905), later wed.

1898 (art. 14375.4/21194): Holke van der Ploeg (tapper, koffiehuish.)

1916 (art. 21278): Wilbinus Smit (*1873-x 1896 barbier-+1950), later wed. Aukje Kemp (7/12) en 5 knd (elk 1/12)

Adresb. 1924: W. Smit, coiffeur

1955 (art. 39720): Jan Aaldrik Evenhuis (kaashandelaar)

1955 (art.  39721): Albert Land (timmerm.) (woont er)

1963 (art. 44060): Thomas Christoffer Johannes Oosterhof (x Wilhelmina van Rutten)

Adresb. 1964: Th. C. J. Oosterhof, boekh.

1974 (art. 52656): Jan Johannes Boonstra (*1947, aann.)

In 2017 nieuwbouw nrs. 24-26, zie foto boven.

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr.28, 28a

(tot 1899: L 86): E 572, 1874: E 1573, 1932: E 2929, 1960: E 3263, 1965: E 3290, 2016: E 3758

1832 (art. 2193): wed. Roelf Sikkens

1838 (art. 3603): Metje Derks Hartman (dienstmeid)

1845 (art. 4558.5): Uilke Keizer (schoenm.). In 1844 had hij al E 568, 569 (zie bij Gr. Leliestraat 2 en 4) en tuin E 742 gekocht van art. 2168. In 1864 verkoopt hij deel van de tuin aan art. 3086 en rest wordt dan E 1179. In 1874-‘75 herbouw, al voor de bouw wordt E 1573 (huis) en E 1574 (tuin). De laatste verkoopt hij in 1875 aan art. 8000.18. de rest aan:

1875 (art. 10218/ 13082): Jan Berends Jager (*1845, architect,+1924, x1871 Johanna Tjalkes)

1893 (art. 14835): Isaac Molenaar (leraar Rijks HBS)(1/2) en 3 knd. (elk 1/6)

1918 (art. 17031): Jan Nap (timmerm.-aann.). NB: ook gang E 2025 hoort bij het bezit.

1920 (art. 24261): Jan Faber (wagenmaker)

1921 (art. 17181): Jan van Dam (machinefabr., +1939), later wed. Trijntje Roeles (2/3) en 2 knd. (elk 1/6). NB. In 1932 werden huis E 2929 en gang E 2935

Adresb. 1924: J. van Dam, machinefabr.; 28a. R. van Dijk, schilder

1947 (art. 36325): Jan van Dam (*1923, ambt. soc. zaken, Den Haag)

1951 (art. 37657): Aafke Niewiek (+1967), later haar 3e man (x 1945)  Pieter Willem Broekstra (manufacturier; woont er)

Adresb. 1964: 28: P.W. Broekstra, textielhandel.; 28a: J.H. Folkers offset-zinkslijper

1968 (art. 46992): Hendrikus Bernardus Dagelet (woninginrichter, +1985) (woont nr. 20-22; zie daar)

1987 (art. 46992): Wilhelmine Engbers, wed. H.B. Dagelet (*1918) (woont in Heede, Duitsl.)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr.30

(tot 1899: L 287): E 571, 1848: E 1178, 1943: E 3098

1832 (art. 826): Klaas Groeneveld (rentenier)

1838 (art. 3677): Marten Talens (koopman)

1847 (art. 4973): Jacobus Harmannus Hindericus Geubels (timmerm.)

1848 (art. 3086): Geert Berends Bossien (schuitevaarder). In 1848 herbouw, daarna E 1178

1880 (art. 10284): Jan Meijer (schoenmaker)

1884 (art. 10125): Harm Landt (suppoost Groene Weeshuis, later bierhandelaar, +1909), later wed. Ietje Henderika Nieborg (1/2) en knd. en kleinknd.

Adresb. 1924: wed. H. Landt

1940 (art. 31659.20 later 23): Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk Wolthoorn (kastelein, later zonder) (1/2) en Daniel Stuivenberg (grossier, later zonder) (1/2) (bezitten veel). In 1940 ged. verkoop aan gem . en aan:

1940 (art. 33768): Antje Rispens (*1880), later broer Pieter Klaas Rispens (*1884, +1952 Den Ham), daarna wed. Geeske Wiersema. Wordt in ’43: E 3098

Adresb. 1964: H. Schoonbeek, chauff.

1968 (art. 46992): Harm Schoonbeek (*1911, chauffeur) (5/8) en 3 knd. (elk 1/8)

1976 (art. 57116): Jakob Jan Schoonbeek (*1935) (woont Stadskanaal)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr.32

(tot 1899: L 88):  E 570, 1925: E 2606

1832 (art. 699): wed. Harm Fekkes

1842 (art. 833): Derk Groenewolt (bakker)

1844 (art. 4533): Bastiaan Siewerts Tulp (winkelier,+1901)

1863 (art. 7689): Jantje Roelfs Westerland, wed. Jan Pieters Kramer

1873 (art. 9965): Christoffer Masson (koekbakker) (woont eerst Heerenveen)

1896 (art. 15267): Tunnijs Venema (winkelier, +1912- x Margaretha Noorman) (zie ook Gr. Leliestr. 3)

1903 (art. 17640/23334): Arend Kok (steenhouwer, winkelier)

Adresb. 1924: H.B. Scholtens, kruid.waren

1935 (art. 31371.20): Jan Groenewold (timmerm.) en 3 anderen

1935 (art. 31630): Harm Venema (grossier in verfwaren). In 1936 vernieuwing

1961 (art. 37805.6): Jakob Tjabringa (meubelfabr.)

1964 (art. 44315): Heinrich Joachim Durville (*1910, orthoped. instr.maker, +1970), later wed. Wiepke Bakker (3/4) en dch. Johanna Catharina Durville (*1939,x H. Hekert)

Adresb. 1964: Bazar De Vries; J. Bos (vertegenw.)

1971 (art. 49395): Wiebren Oppedijk (*1920, veehouder) (woont in Friesl.)

1973 (art. 46736.6): Johannes Schriever (*1919, fabr., later koopman)

1981 (art. 44655.17): Jan Henderikus Beck (*1933, assurantieagent/makelaar)

 

Grote Leliestraat

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – oude nr.34

(tot 1822: F 216, 1822-1870: L 174, 1870-’99: L 317): E 437, 1875: E 1598, 1876: onderdeel van E 1663, 1925: E 2609

BR 1822: H. Harkes, broodbakker

BR 1830: Harko Harkes (58 jr., broodbakker) x Trientje Pot (54 jr.) + Harko (16 jr), Aaltje (15 jr) en Elisabeth Valois (59 jr, mutsestijfster)

1832 (art. 921): Harko Harkes (bakker, +1840)

1834 (art. 3231): Jan Oeges de Waard (*1812  Grijpskerk, broodbakker, +1872, X 1835: Anna Boerema +1837; x 1843), later wed. Johanna Suidingh (*1815). In 1846 vroeg De Waard vergunning voor verplaatsen deur en 2 ramen in zijmuur Gr. Leliestr. En plaatsen van mestbak tegen die muur (zie Requestboek 1846)

BR 1870:  Pieter Hendrik de Waard (*1844, broodbakker) x Annegien van Aken (*1844) + knd. en anderen

1874 (art. 10092): Johanna Suidingh (*1815), wed. Jan Oeges de Waard. In 1876 verenigd met 2 pandjes Gr. Leliestraat tot E 1663

1876 (art. 10603): Johannes Franciscus Koch (bakker) en knd. Koch

1916 (art. 21327): Antonius Nicolaas Koch (bakker) (woont er)

1919 (art. 22971): Antonius Nicolaas Koch (bakker,+ 1962; woont later nr. 23/8) (1/2) en 7 knd. (elk 1/14)

Adresb. 1924: A.N. Koch (broodbakker), wed. H. Bodewes, G.J. Bodewes, bankw.

1957 (art. 40542): zie verder onder

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – oude nr.36

(tot 1870: L 175, 1870-’99: L 318): E 436, 1925: E 2610

1832 (art. 738): Jan Froon Azn. (koopman)

1832 (art. 1368): Johannes Kraus (schoenm/leerlooijer) en Trientkje Kraus (X Jan Gerrit Holthuis)

1860 (art. 6894.3): Gerard Kraus (commissionair)

1862 (art. 7060): Berend Benes Wildevuur (policiemeester,+1869), later Beno Jan Wildevuur (*1849) en andere erfgen.

BR 1870: Christoffer Janssen (*1817, stoelmaker, RK) x Catharina Bekkers (*1834) en 4 knd.

1873 (art. 6672.83/10130.8): Hinderikus Hindriks Sprik (koopman) (bezit veel in de wijk)

1891 (art. 14095.22): Hinderikus Hindrik Henke (landbouwer later z.b., +1897 Middelbert), later wed. Freerkien Velthuis

1906 (art. 17550.5): Jan Drent (zadelmaker)

1918 (art. 21327.3): Antonius Nicolaas Koch (bakker) (woont nr. 34)

Adresb. 1924: J. Collee, schoenm.kn.

1957 (art. 40542): zie verder onder

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – oude nr.38

(tot 1870: L 176, 1870-’99: L 319): E 435, 1925: E 2611

1832 (art. 738): Jan Froon Azn. (koopman)

1832 (art. 1368): Johannes Kraus (schoenm/leerlooijer) en Trientkje Kraus (X Jan Gerrit Holthuis)

1860 (art. 7060.1): Berend Benes Wildevuur (policiemeester) (zie ook bij nr. 36)

BR 1870: Lammechien Alberts Zeeven (*1801); Vanaf 1874: Johannes Reisiger (*1808, scheepstimmerm.) x Rieka Onkel (*1810) + 2 knd. Ze vertrekken 1877 naar Haren; Vanaf 1878: Harm Wierenga (*1840, verwer) x Anke Klinker (*1851) en  3 knd.

1873 (art. 6672.82/10130.7): Hinderikus Hindriks Sprik (koopman) (bezit veel in de wijk)

1891 (art. 14095.21): Hinderikus Hindrik Henke (landbouwer later z.b., +1897 Middelbert), later wed. Freerkien Velthuis

1906  (art. 17550.4): Jan Drent (zadelmaker)

1918 (art. 21327.2): Antonius Nicolaas Koch (bakker) (woont nr. 34)

Adresb. 1924: G. Essing, naaister

1957 (art. 40542): zie verder onder

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nrs.34-36-38

E 2609-2610-2611, 1959: E 3259

1957 (art. 40542): Trimus Witwerts (1/2) en Boelo Etske Brouwer (1/2) (aannemers Friesestraatweg). In 1958 klein stukje naar art. 26601 (E 2612).

1959 (art. 36331): Boelo Etske Brouwer (x 1931) (1/2), later wed. Frouwke Glazenborg en 3 knd. Brouwer (elk 1/6). In 1959 samengevoegd tot E 3259, daarna (1960) sloop en stichting.

Adresb. 1964: 34: B.E. Brouwer, aannemer; 36: mevr. B.A. Koning-Schaap, mevr. T. Schaap- van Hylkema; 38: Caross.bedr. S. Oosterhuis

1967 (art. 42938.202): RUG. In 1981 ruilt de RUG met P. Boonstra 3 huizen, garage en schuur (E 3245) aan Gr. Kruisstr. (zie daar)

1981 (art. 37912.13): Popke Boonstra (*1911, timmerm./aann.)

1981 (art. 52656): Jan Johannes Boonstra (*1947, aann.) (woont Gr. Kruisstr. 12)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr.40

(tot 1870: L 177, 1870-‘99: L 320): E 434, 1925: E 2612, 1959: E 3258

1832 (art. 738): Jan Froon Azn. (koopman)

1832 (art. 1368): Johannes Kraus (schoenm/leerlooijer) en Trientkje Kraus (X Jan Gerrit Holthuis)

1860 (art. 6403.10): Georg Hendrik Kraus (leerlooijer)

1861 (art. 5668.4): Willem Kremer (kleerm.)

BR 1870: Willem Cremer (*1802, kleerm.) x Trientje Jakobs (*1809)

1874 (art. 6816.11): Hindrik Sijbes (kuiper/winkelier), later wed. Hinderika Helmus en 2 knd. Sijbes

1889 (art. 8766.14): Hendrik Groenewold (bloemkweeker) en 6 knd (elk 1/12)

1903 (art. 17625): Albert Walles (stucadoor en poelier). In 1904 herbouw

1907 (art. 18726): Berendina Sierks

1907 (art. 18735): Hendrik Hollander JGzn. (sigarenfabr.) en 9 knd. (bezit veel)

1924 (art. 26601): Jan Gerrit Hollander (*1913, eerst kruidenier, later sig. handelaar, x 1940 Romktje Pinkster) (woont nr. 40), In 1958 deel van E 2611 aangekocht en er bij gevoegd. In ’59: E 3258

Adresb. 1924 tm ‘68: J.G. Hollander, sig.fabr. (NB: het echtpaar Hollander-Pinkster woont in ’59 al in Amersfoort)

1969 (art. 47447): Jan Deelstra (dir. MAVO ter Apel)

Adresb. 19762: E.J. Deelstra

1978 (art. 59397): Harm Nienhuis (*1896) (woont Leens)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr.42

(1870-‘99: L 321): E 433, 1872: E 1370, 1927: E 2746

1832 (art. 800): Izaak Wopkes Gorter (koopman)

1832 (art. 2684): Albertus Winsemius (barbier/politiemeester)

1840 (art. 3344): Willem Veenhoven (loodgieter)

1862 (art. 7191.9): Saske Schierbeek, wed. W. Veenhoven. In 1872 gesplitst in E 1370 en E 1369 (zie hieronder nr. 44).

1872 (art. 9542): Johannes Melles (kuiper)

1908 (art. 18987): Egbert Evenhuis (huisschilder)

Adresb. 1924: E. Evenhuis en zn., schilders

1926 (art. 27786): Berend Evenhuis (*1895, huisschilder, +1966, x Theda Hinderika Boelsen) (woont er)

Adresb. 1964: B. Evenhuis, schilder-huisbewaarder

1970 (art. 48753): Lydia Agnes Evenhuis (x Max Willem Andrée)

Adresb. 1972: B. Evenhuis, schildersbedr., wed. Th. Evenhuis-Boelsen (+1978 Pelstergasthuis)

1976 (art. 54590.41): Jilis van Donderen (*1899, koopman) (1/2) en Kornelis Jan van Slochteren (*1913, assur.bezorger)

1976 (art. 57047): Klaas Thijs van der Laan (*1950, arts)

1984 (art. 60058): Ewold Marten Munstra (*1948, bibliothecaris) en Gezina Rabbeljee (*1948, biblioth.) (wonen er)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr.44

(1872-’99: L 322): (tot 1872 zie bij nr.42), 1872: E 1369, 1874: E 1546, 1925: E 2613

1872 (art. 8340): Nicolaas Koop (timmerm.)

1873 (art. 9896): Harm Drenth (schoenm.,later wisselloper, +1918, x Dina Doornbos +1894), later dch. Douwina Drenth (*1866). In 1874 bijbouw, daarna E 1546. In 1886 weer bijbouw

1922 (art. 24742): Gerrit Vroom (schilder, +1927), later wed. jantje Bouland (2/3) en 2 knd. (elk 1/6)

Adresb. 1924: G. Vroom, schilderskn.

1933 (art. 31053): Lubbertus Rollema (kellner, +1938), later wed. Elisabeth Vroom (3/5) en 4 knd. (elk 1/10) (woont er)

1962 (art. 23964.10): Bernardus Stumpe (houtdraaier) (woont. Gr. Leliestr.)

1962 (art. 26308.5): Evert Eppes (schoenm.)

Adresb. 1964: E. Eppes, schoenm.

1967 (art. 45798): Pieter Bolman (ambtenaar) (woont er) en Willem Frederik Hendrik Bolman (lasser)

Adresb. 1972: A. Spoor, H. Bolman, W.F.H. Bolman, P. Bolman, A.M.E. Bolman

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr.46, 46a

(1870-‘99: L 323): E 432, 1872: E 1368, 1925: E 3051

1832 (art. 2179): Klaas Siersema (koopman)

1840 (art. 3344): Willem Veenhoven (loodgieter)

1862 (art, 7626): Saske Schierbeek, wed. W. Veenhoven. In 1872 gesplitst in E 1368 en 1367 (zie hieronder nr. 48)

1873 (art. 9972): Cornelis Nap (timmerm.). In 1886 bijbouw

1901 (art. 17031): Jan Nap Czn. (timmerm/aann.)

1918 (art 19521): Auke v.d. Ploeg (rijw.handel.)

1920 (art. 23552): Jacob Kuil (meubelm.) (woont 46b.)

Adresb. 1924: 46: H. Tempel, dames- en heerenkl.; 46a: J. Kuil, meubelmakerskn.

1925 (art. 32827): Jacob Huizinga (opz.Suikerfabr.) e.a.

1952 (art. 38190): Renze Huizinga (winkelier) (woont er)

1953 (art. 21745.22): Kornelis Hofsteenge (slager) (woont Oostersingel)

Adresb. 1964: 46: Fa. J. Bouwman, verfwaren; 46a: J. Bouwman, verfwaren

Adresb. 1972: 46: ontbreekt; 46a: J. Bouwman

1977 (art. 54590.46): Jilis van Donderen (*1899, koopman) en Kornelis Jan van Slochteren (*1913, assur.bezorger) (elk ½)

1978 (art. 57520): Leendert Willem van helden (*1944, architectonisch vormgever)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr.48, 48a

(1872- ‘99: L 324): (tot 1872 bij nr. 46): 1872: E 1367, 1938: E 3050

1872 (art. 8576): Jarig Gelinde (bediende in Inst. voor Doofst.) (bezit E 1060 tm 1070 aan Violetsteeg, zie daar)

1872 (art. 7273): Laurens Houttuin (verlakker)

1875 (art. 10407): Israel van Zanten (vleeschh.)

1890 (art. 14106): Simon van Zanten (vleeschh.)

1891 (art. 14302): Lubertus Brinkman (koopman), later Nicolaas ten Brink (koopman)

1918 (art. 20075): Bouke Hoving (slager) (woont nr. 48), later wed. Klaaske Cremer en Jan Hoving (slager)

Adresb. 1924: 48: Gebr. Hoving, vleeschh.; 48a: wed. B. Hoving

1936 (art. 32061): Jan Jacobzn. Hoving (slager)

1953 (art. 21745.22): Kornelis Hofsteenge (slager) (woont Oostersingel)

Adresb. 1964: 48: R. Klok, slager; 48a:H. Pot, fabr.arb.

Adresb. 1972: 48: A. Reitsema; 48a: H. en J. Pot

1977 (art. 54590.45): Jilis van Donderen (*1899, koopman) en Kornelis Jan van Slochteren (*1913, assur.bezorger) (elk ½)

1978 (art. 57655): Sible Jozef Bootsma (*1946, socioloog) (woont er). In 1978 verbouw

1986 (art. 74422): Anira Reitsema (*1946) (woont er)

1987 (art. 76501): Gerardus Johannes Wieffer (*1951) en Gerarda Anna Felicia Aarnink (*1950) (wonen er)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr.50, 50a

(tot 1899: L 326): E 431 en E 430, 1877: E 1707, 1900: E 2250, 1915: E 2485 (kantoor) en E 2486 (huis en erf), 1949: E 2485 (kantoor) en E 3151 (huis en erf)

1832 (art. 544): Jan Doornbos (koopman)

1845 (art. 2668): Derk Wilkens (boekhouder op de Papiermolen, later in de Zoutkeet) (+1864) x Cornelia van Griethuisen (+1876), dch. Anna Maria (*1817, buiten Herepoort, Papiermolen), Geertruida (*1822, E 176 Noorderhaven, +1826, L 3 idem)

1865 (art. 8200): Anna Maria Wilkens, Geertruida en Cornelia Wilkens

1877 (art. 7853): Wessel Wessels (tuinman), later Pieter Wessels en Harm Diephuis (bloemkw.). in 1877 verenigd E 431 met E 430 tot E 1707. Herbouwd in 1900 door H.J. Diephuis en P. Wessels. In 1900 gewijzigd na wijziging percelen in E 2249 (nr. 52 en achterliggend en vm. E 1260= E 428, zie hieronder) en E 2250.

1904 (art. 18010): Harm Diephuis (bloemkweeker) (1/2) en Lummina Sienke Diephuis (minderj.) (1/2). In 1905 verkoop

1905 (art. 18211): Lummina Sienke Diephuis (minderj.), Harm Diephuis sr., Harm Jan Diephuis. In 1915 ged. naar art.18032 (zie hieronder) en verder naar:

1915 (art. 20673): Lummina Sienke Diephuis (x Roelof Horst), later Engbert Jan Harm Horst (*1921, graanhandel.)

Kadastrale hulpkaart uit 1915, met splitsing E 2250 in E 2485 (kantoor) en E 2486 (huis en erf)

Adresb. 1924: 50: H.M. Porrenga, sig.mag. en aanspreker; 50a: F. Lammertsma, proc.houder

Adresb. 1964: 50: mw. Th. Timmer-Bunse (huish.), H.W. Endres (electric.); 50a: G. Duut, chauff.

Adresb. 1972: 50: P.F. Gaasendam (aquarium)

1979 (art. 62453): Petrus Beukema (*1941, gem. ambt., x Johanna Hendrika de Vries)

1980 (art. 63896): Cornelis de Vries (*1912, x Klaasje Fenstra)

1980 (art. 63897): Jan (*1916-+1985) en Jacobus Kuilman (*1954)

1985 (art. 73505): Jacobus (*1954), Helenus Kuilman (*1958) en Anna Maria Swint, wed. Jan Kuilman

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr.52

(tot 1899: L 327): E 428, incl. E 429 (=tuin; achterliggend perceel), 1868: E 1260, incl. E 1258, 1900: E 2249, 1932: E 2928, 1946: E 3117, 1957: E 3254, 1986: E 3391

1832 (art. 777): Wolter Gialts (schipper)

18541 (art. 4666): Johannes Wessels (timmerm./tuinman/koopman)

1862 (art. 7433): wed. Johannes Wessels en knd.

1863 (art. 7853): Wessel Wessels (tuinman), later Pieter Wessels en Harm Diephuis (bloemkw.,x Lummina Wessels). In 1868 bijbouw en wijziging percelen

Adresb. 1872-’73: Wessels en Diephuis, bloemkwekers

Adresb. 1886/1891: P. Wessels, bloemist

BR 1890: Harm Jan Diephuis 1820, tuinder)x Lummina Wessels (1820, bloemist), broer/zwager Pieter Wessels (*1923)

1904 (art. 18032): Harm Jan Diephuis (brandstoffenhandel.) (3/4) en Harm Diephuis sr. (+1904), daarna wed. Lummina Wessels (*1820-+1914) (1/4)

Adresb. 1924: kantoren van de fa. Wessels en Diephuis, brandstofh.

1942 (art. 18032): Harm Jan Diephuis (brandst.handel), later wed. Agatha Margiena Janssen (wonen nr. 54) (5/8) en 3 knd. (elk 1/8). In 1946 wordt ged. van het terrein verkocht aan art. 21498.20= Ver. voor Chr.M.O. , wordt E 3118 (zie verder bij Gr. Rozenstraat)

Adresb. 1958: Groninger brandstoffenh. Vh. Fa. Wessels en Diephuis.

1960 (art. 18032):: Agatha Margiena Janssen, wed. H.J. Diephuis (woont nr. 54) (5/8) en 3 knd. Diephuis (elk 1/8)

1963 (art. 30599. 12 en 13): NV Garage Century

Adresb. 1964: 52: –

1967 (art. 42938.190 en 203): RUG.

Adresb. 1972: 52 ontbreekt

Ged. van E 3254 wordt in 1973 afgebroken en verenigd met Gr. Rozenstraat (zie daar): E 3317.

In 1986 verenigd met nr. 54 tot E 3391, zie daar

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr.54

(1870-‘99: L 328): E 427, 1868: E 1259, 1901: E 2248, 1932: E 2927, 1986: E 3391

1832 (art. 777): Wolter Gialts (schipper)

18541 (art. 4666): Johannes Wessels (timmerm./tuinman/koopman)

1862 (art. 7433): wed. Johannes Wessels en knd.

1863 (art. 7853): Wessel Wessels (tuinman), later Pieter Wessels en Harm Diephuis (bloemkw.). In 1868 bijbouw en wijziging percelen. In 1900-’01 herbouw (door Herman Chistiaan Scheffel (timmerm., ca 1859-+1945), daarna E 2248.

1901 (art. 17073): Ida Borst, wed. Jan Harm Diephuis, en Pieter Wessels

1921 (art. 24837): Harm Jan Diephuis (brandst.hand.) en Lummina Sienke Diephuis (*1883, X 1920: Roelof Horst, architect)

1921 (art. 18032): Harm Jan Diephuis (eerst bloemist, daarna brandst.handel) (woont nr. 54) en Harm Diephuis, later wed. Lummina Wessels (*1820, +1914)

BR: Harm Jan Diephuis, *1-12-1880 Groningen, zn van Jan Harm Diephuis (bloemkweeker) en Ida Borst, +3-12-1942. Hij wordt bloemist. In 1917 is hij steenkoolhandelaar. X 2-8-1906 Groningen: Agatha Margiena Janssen (+1962). Knd: Jan Harm Wessel (*1907), Ido Diederich Albertus (*1909), Lumina Agatha Margiena (*1917)

Adresb. 1924: wed. J.H. Diephuis; 54a. H.J. Diephuis, brandst.handel

Adresb. 1958: 54: I.D.A. Diephuis, koopm.steenkolen; 54a. J.H.W. Diephuis, steenk.handel

1963 (art. 30599): NV Garage Century

Adresb. 1964: 54: I.D.A. Diephuis, koopm.steenkolen; 54a. J.H.W. Diephuis, steenk.handel

1967 (art. 42938.190): RUG.

Adresb. 1972: 54: T.J.M.J. Schiphorst, A. Lefeber; 54a: ontbreekt

1983 (art. 41000.10037): gem. Groningen

In 1986 verenigd tot met nr. 52 tot E 3391.

1986 (art. 72223.17): gem. Groningen en St. Groninger Woningbouw Concordia

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – oude nr.56

(1870-‘99: L 329):  E 426, 1851: E 856, 1858: E 1010

1832 (art. 738): Jan Froon Azn. (koopman)

1833 (art. 3077): Edzard Tjaarda van Starkenborgh Stachouwer (burgem. Leens)

1849 (art. 3243): Roelof Klein (houtkoper) (bezit ook houtstek en huis Spilsluizen, zie daar). In 1851 stichting, daarna E 855 (zie hieronder) en 856. In 1858 bijbouw, daarna E 1010 (timmerschuur)

1864 (art. 7786.3/9970.2): Christiaan van der Leij (timmerm.)

1885 (art. 8766): Hendrik Groenewold (bloemkweeker) en 6 knd (elk 1/12)

1899 (art. 16633): Eusebius Gerhardus Boekhout (manufact.) (woont nr. 56).

In 1899-1900 herbouw E.G. Boekhout.

In 1922 verenigd met E 855 tot E 2537 (zie onder)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – oude nr.58

(1870-‘99: L 331):  E 426, 1851: E 855

1832 (art. 738): Jan Froon Azn. (koopman)

1833 (art. 3077): Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (burgem. Leens)

1849 (art. 3243): Roelof Klein (houtkoper). In 1851 stichting, daarna E 855 en 856 (zie boven)

1864 (art. 7943a): Otto Joukes Mulder (assistent opzigter)( (bij W.A. Scholten?)

1883 (art. 6172): Hendericus Raker (koopm./timmerm.)

1904 (art. 15747): Johannes Theodorus Martinus (horlogemaker, later wed. Jitske van Minnen) en Bibiana Gesina Veronica Raker (elk ½)

1916 (art. 16633): Eusebius Gerhardus Boekhout (manufact.) (woont nr. 56).

In 1922 verbouwd en verenigd met E 1010 (zie boven) tot E 2537 (zie hieronder)

 
Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nrs.56-58

1922: E 2537, 1949: E 3150

1922 (art. 16633): Eusebius Gerhardus Boekhout (manufact.) (woont nr. 56).

Adresb. 1924: E.G. Boekhout, Manuf.Mag. “De Maan”

1935 (art. 31797): Hermanna Johanna Sips, wed. E.G. Boekhout

Adresb. 1958: J.H. Boekhout, ‘De Maan”, manuf., bedden, tapijten, gordijnen

1961 (art. 42688): VOF Firma Techn. Bureau Wortelboer

1978 (art. 59289): Veren. van Chr. studenten ‘Hendrik de Cock’

VGSG (Vereniging Gereformeerde Studenten Groningen) Hendrik de Cock werd opgericht op 27 april 1947. In 2002 werd het ASV (Algemene Studenten Vereniging) Hendrik en in 2006 ASV Dionysos. In 2017 werd afscheid genomen van de identiteit en werd het Algemene Gamersvereniging Dionysos. In september 2019 werd uiteindelijk besloten de vereniging op te heffen. In het voorjaar van 2021 werd het pand verkocht.

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr.60, 60a, 60b

(1870-’99: L 332): E 424 en 425 (erf), 1912: E 2462 en E 425, 1925: E 2614 en E 425, 1936: E 3012, 1986: E 3417

1832 (art. 773): Henderikus Geubels (kleerm.)

1833 (art. 772): Henderikus Geubels (kleerm.) en Johannes Geubels. In 1845 bijbouw

1849 (art. 5164): Hendrik Jansen (klerk/touwslager)

1852 (art. 5614): Frederik Wilhelm Wiekenhagen (klerk)

1856 (art. 6314): Jacob Plagge (schoenm.)

1859 (art. 6850): Johannes Fokkes van der Werff (bleeker)

1867 (art. 4191): Henderikus (Andreas) Durville (*1817, kleerm.,+1884, x 1842 Margaretha Geertruida Sluiter, *1815-+1900)

1878 (art. 6811.18 en 19): Harm Stuiveling (timmerm.) (1/2) en 3 knd. (elk 1/6). In 1879 bijbouw

1909 (art. 19302): Anna Geltiena Stuiveling (z.b.). In 1912 bijbouw, daarna E 2462

Adresb. 1924: H. Woldring, Rijw.mag. het Noorden; 60a. mej. R. Martin, dames G en A Stuiveling

In 1935 sloop en bouw door J. Groenewold, H. ter Veld, C. Prins en J. Tiessens. In 1935 ook overdracht aan art. 32002 (Jan Groenewold en Anna Geltiena Stuiveling) van E 2614 (huis, werkpl. en erf) en art. 31371.17 (Jan Groenewold en 3 anderen) van E 425 (erf). In 1936 wordt alles verenigd tot E 3012:

Hulpkaart kadaster, januari 1936

1936 (31371.23): Jan Groenewold (timmerman.) en cs (Hendrik ter Veld, Johannes Tiessens en Casper Prins, allen z.b.)

1936 (art. 32022): Jantje Kallenkoot, wed. Hendrik Bakker

Adresb. 1938: 60: S.K. Bezema ijzerw., huish.art. en smederij; 60a: wed. A. Nielsen-Peper, wed. J. Bakker-Kallenkoot; 60b: J.R.H. v.d. Hende, slageresbed.

Adresb. 1950: 60: J.J. Strijk, vertegenw.; 60a: J.W.K. Tulp, kapit. kustvaart; 60b: J.R.H. v.d. Hende, (wisselloper), S.T. v.d. Hende (koopman)

Adresb. 1964: 60: J.H. de Roos, borstelwerken; 60a: L.J. Deelman (banketb.), H.J. Knap; 60b: J. Visser, loodgieter

Adresb. 1968 en ‘72: 60: J.H. de Roos, borstelwerken; 60a: L.J. Deelman, banketb. (in ’72: wed. J. Deelman-Bosma); 60b: R. Pool, matrassenm. (in ’72: woningst.)

Jaren 70: Onderkomen Stichting Pro

1986 (art. 64983.152): Rozendal Vastgoed (Hardegarijp). In 1986 bezit het bedrijf ook Gr. Rozenstraat 12 (zie daar) en worden percelen gewijzigd en wordt het gesplitst. Gr. Rozenstraat 12 en het achter nr. 14 gelegen pandje worden E 3416 en verkocht. Restant wordt E 3417.

Hulpkaart kadaster 1987

1986 (art. 75322): VvE

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr. 62

(1870-’99: L 333): E 423, 1925: E 2615, 1936: E 3011

1832 (art. 27): Haijo Alting (bakker)

1852 (art. 5677): Reina v.d. Wal, wed. Fokke Pieters Mellema (koopvrouw)

1873 (art. 9779): Harm Hamming (timmerm.)

1875 (art. 8292.6): Tjebbe Elze(s) Sikkema (koopman, +1877), later wed. Hinderika Jochems

1898 (art. 14302): Lubertus Brinkman (zonder)

1900 (art. 15798): Roelof Meijer (vleeschh. en veehandelaar)

1923 (art. 26357): Harm Canninga (pettenmaker,+1935, x 1893 Harmke Voslamber, +1894,  x 1897 Jacoba Keiser, *1861), later wed. Jacoba Keiser (3/4) en zn. Harmannus (adm-ambt. Gem. Licht en Trambedr.) (1/4)

Adresb. 1924: H. Canninga, pettenm.

Adresb. 1938: wed. J. Canninga- Keiser

1940 (art. 25266.23): Eltje Freerk Bakker (aann.)

1943 (art. 33906.10): Jan Bosma (reeder)

1943 (art. 18238.10): Jan Huizinga (veehandelaar en grossier) (3/5) en 4 knd. (elk 1/10). In 1949 verandering van bestemming: daarna bergplaats

Adresb. 1950: werkpl.

1950 (art. 37102): Jan Eildert Broens (koopman)

1950 (art. 31676.6): Hendrik Frederik van Timmeren (timmerm.-aann.) (3/4) en Egbert van Timmeren (*1914, vertegenw.) (1/4)

Adresb. 1964: Fa. D.J. Dijk, grossier in suikerw.

Adresb. 1968 en ‘72: nr. ontbreekt

1972 (art. 51785): Renze Pieter Dillema (*1926, koopman)

1993: nieuwe eigenaar?

In 2018 (?) nieuwe opbouw

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr.64

(1870-’99: L 334): E 422, 1925: E 2616

1832 (art. 708): Benjamin Flitzema (koopman)

1846 (art. 2684.9): Albertus Winsemius (barbier, later policiemeester), later wed. Seigje de Jonge en knd.

1856 (art. 6370): Jan Claassen Janssen (schoenm.)

1875 (art. 10282): Thomas Johannes van der Zee (timmerm.)

1903 (art. 16786.3): Tonnis Frieling (timmerman; woont er niet)

1921 (art. 24813): Annechien Mensinga (winkelierster; woont Folkingestr. 62). Koopt dan ook Grote Rozenstraat 2 (zie daar)

BR nov.’21-nov. ’37: Annechien Mensinga (gesch. van Piebe Belgraver jr). Daarna nr. 41 (zie daar)

Adresb. 1924 tm i.e.g. ‘38: mej. A. Mensinga, winkelierster

Adresb. 1950: mevr. G. Ophuis, H. v.d. Wiel (bloemenventer)

Adresb. 1964: mevr. G. Ophuis

1966 (art. 45588): Louise Belgraver (*1916, woont Haren) x F.L.P. Krizkovsky

Adresb. 1968: B.L. ten Have

Adresb. 1972: nr. ontbreekt

1977 (art. 50562): BV Assunoord

1979 (art. 61531): Marijke Bos (*1950; woont Egmond a.Zee)