Verklaring van de straatnaam:

Als verlengde van de Oude Ebbingestraat kreeg de straat als bijna vanzelfsprekend de naam Nieuwe Ebbingestraat. De toenmalige archivaris J. A. Feith verklaarde de naam, net als die van de Boteringestraat (zie daar), als afkomstig van ‘machtige Groninger geslachten’ uit de 13e en 14e eeuw.

Nieuwe Ebbingestraat ?

Info volgt nog

Nieuwe Ebbingestraat ?

Info volgt nog

Nieuwe Ebbingestraat ?

Info volgt nog

Nieuwe Ebbingestraat nr. 48

(1819: H 89v, tot 1822: H 95, 1822-1899 N 33) (zie ook Rotterdammerstraatje zz): F 320,1875: F 1266, 1903: F 2009 en 2010

– IIIx 44 fol.335v – 6 november 1662 – Claes Dreuwes Stuirwolde, te Garmerwolde, en Claes Pieters, te Eendrum [=Eenrum], verhuren aan Hendrick Tonnis en Eijsijen Wilten, toekomende ehelieden, een behuizing met de stalling erachter, alwaar Rotterdam uithangt. Staande in de Nieuwe Ebbingestrate, zoals meierwijze wordt gebruikt door Tonnis Hendricx. Tijd: 6 jaar. Huur: 200 car.gld. per jaar.

1765: Johannes Luidolphi, herbergier ‘in Rotterdam’

i.e.g. 1808: Jan Loewes Werkman (koopman)x Trijntje Huizingh eigenaren van ‘alwaar het wapen van Rotterdam uithangt’

‘Het wapen van Rotterdam’ in een advertentie in de Ommelander Courant van 24-6-1808

1819: Meindert Niemeijer (koopman) koopt ‘Wapen van Rotterdam’; x 1819: Cornelia Johanna Reinders (+1879). Ze krijgen 7 knd.: Harm (*1820), Theodorus (*1822), Berend Suimeringh (*1825), Jan (*1826), Trientje Doorenbosch (*1830), Jantje (*1833) en Meindert (*1836)

BR 1822: H 95/N 33: M. Niemeijer (winkelier): 3 mannen, 3 vrouwen

1832 (art.1729): Meindert Niemeijer (koopman, +1877), daarna wed. Cornelia Johanna Reinders en knd.

1880 (art.11583): Theodorus Niemeijer

1880 (art.11680): Fa. Th. Niemeijer. In 1900 worden F 1266 en F 1004 (Rotterdammerstraatje 8) samengevoegd tot F 1883. In 1903 gesplitst in F 2009 tm 2011 (F 2011= Rotterdammerstraatje 8, zie daar)

1904 (art.17808): (art. 17808): Jacob Klein (*1865 Wildervank, handelsagent, +1941, x 1904 Reina Polak,+1930) (7/9), knd: Carolina (*1905,x Jacob Bramson), Frederik (*1907) (elk 1/9)

Adresb. 1911 tm ‘35: 48: F. Klein, importeur

NB: In 1928 opent R. Schlükebir winkel De Pijl in nr. 49, zie advertentie hieronder

1935 (art. 31962): Everardus Harmannus Ruding (*1876 Martenshoek, manufacturier, x 1908 Margaretha Catharina Maria Möller) (zie ook nr. Rotterdammerstraatje 4).

Adresb. 1937: 48: –

NB: In 1928 opent R. Schlükebir ‘De Pijl’ in nr. 49 (zie daar) en hij verhuist de winkel wrsch. in 1937 naar nr. 48, na verbouwing van dat jaar:

Nieuwsblad van het Noorden, 1-10-1937

Adresb. 1938 tm ‘61: 48: R. Schlükebir, manufact.

Roelf Schlukebir (*1898 Kolham, +1985)x 1931 Trijntje (‘Wieb’) Wijbenga (*1896 L’warderadeel,+1970), wonen vanaf hun huwelijk samen eerst nr. 49, daarna nr. 48

Adresb. 1938: 48a: wed. A. Duiven-Baas, mej. J. Boerema, verpl.

Adresb. 1961: 48 ook: mej. Z. Kuiper (hulp huish.), mej. L. Koshorn (hulp huish.)

Nr. 48 in 1963 (in publ. Niemeijer). In het voorjaar van 1963 heeft interne modernisering van de winkel plaats, nadat de verkoop van manufacturen is gestopt en De Pijl volledig is gaan specialiseren in slaapkamerspullen en woningtextiel.

Adresb. 1964: 48: C.M. Leijendekkers, verkoper

Nieuwsblad van het Noorden, 4-7-1967

Adresb. 1968: 48: H.P. ten Bokum, fil.houder

Adresb. 1972: Comfort Int. Verz., J. Schippers

Vanaf 1979: Chinees-Indisch restaurant Lee Garden

Nieuwsblad van het Noorden, 30-8-1980

Nieuwe Ebbingestraat ?

Info volgt nog

Nieuwe Ebbingestraat ?

Info volgt nog

Nieuwe Ebbingestraat ?

Info volgt nog