Verklaring van de straatnamen:

Turfsingel: Tot 1673 is dit een deel van het Lopendediep (zie daar). Na de bouw van de Spilsluizen (zie daar) werd de naam hier, tot 20 december 1920, Schuitendiep. De naam Turfsingel voor de kades langs het Schuitendiep, tussen de Ebbinge- en de Sint Jansbrug, verwijst naar het  turf uit de Veenkoloniën dat hier werd gelost.

Boterdiep: Voor de geschiedenis van het Boterdiep zie het boek ‘400 jaar Niewe Stadt’, hoofdstuk A1

Wipstraat: De naam ‘Wipstrate’ bestaat in 1658 in elk geval al en is ontleend aan de loskraan (‘wip’) aan het Boterdiep.

Turfsingel ?

Info volgt nog

Turfsingel ?

Info volgt nog

Turfsingel ?

Info volgt nog

Wipstraat 6-8

1923-ca. 1941: nr. 6, later 6-8: Eerste Groninger Cartonnagefabriek P. & A. van Wolde (broers van Ferdinand van Wolde)