Kunstenaar Ferdinand van Wolde groeit, volgens Joop van Roekel in z’n boekje Groninger Stadsgezichten, op in een ‘vrij streng katholiek gezin’. Ferdinands overgrootvader Johannes Bernardus (’von Waalde’) wordt ca. 1784 in Osnabrück geboren en trouwt in 1808 in de stad met de Groningse Johanna Rol. ‘Bernard(us)’ is suikerbakkers- en later zoutbrandersknecht en overlijdt in 1820, 35 jaar oud. Het gezin, met in elk geval enkele jongens, woont aan de Leliestraat en de ‘Fiolettensteeg’ (Violetsteeg). De in 1816 geboren Hermannus Mattheus wordt kleermaker en later koopman. Hij trouwt in 1838 in de stad met de dan 19-jarige en al hoogzwangere Sophia Caspari. In totaal krijgen ze aan het Boterdiep OZ acht kinderen, waarvan Ferdinands vader Johannes (‘Jan’) in 1855 de op-een-na jongste is. Diens moeder Sophia overlijdt in 1859 en vader Bernardus in 1884.

Als ‘Jan’ van Wolde in 1885 in Groningen trouwt met Johanna Susanna Brigitta Greven heeft hij uit z’n eerdere huwelijk met de jong overleden Henderika Catharina Marschewski al een zoon. Het echtpaar Van Wolde-Greven krijgt in totaal elf kinderen en Ferdinand Hendricus is op 10 februari 1891 de vijfde. De familie woont dan Gedempte Kattendiep D 60a en Van Wolde is lithograaf van beroep. Volgens het Algemeen Adresboek van Groningen van 1900 is hij dan niet meer alleen lithograaf maar ook ‘cartonwerker’ en wonen de Van Woldes aan de Jacobijnerstraat. Twee jaar later huurt ‘De Groninger Machinale Cartonnagefabriek J. van Wolde & Co.’ Noorderhaven ZZ 24. Volgens de familieoverlevering wordt ‘Jan’ van Wolde blind en hij overlijdt in 1906, waarna z’n weduwe het bedrijf voortzet.

Ferdinand mag in 1902, elf jaar oud, van z’n ouders naar Academie Minerva en specialiseert zich daar in de steendrukkunst. In een melksalon aan de Frieschestraatweg leert hij Harmina Munniks kennen, die daar achter de tap staat. Ferdinand is ‘teekenaar’ van beroep als hij Harmina in 1913 trouwt. Ze gaan wonen aan de 2e Willemstraat en twee jaar later wordt er zoon Johannes Ferdinand (‘Johan’) geboren. Harmina lijdt aan pleuritis en overlijdt in 1920, slechts 36 jaar oud. Ferdinand verdient niet voldoende met opdrachten als het maken van reclames en advertenties. Hij werkt daarom ook mee in de cartonnagefabriek. Stadsgezichten en architectuur zijn Ferdinands favoriete onderwerpen en van 1915 tm 1936 geeft hij kalenders uit met stadsgezichten van vele steden waaronder uiteraard Groningen.

Ferdinand van Wolde (particuliere collectie)

In 1928 hertrouwt Ferdinand van Wolde met Trientje (‘Tineke’) Valentien. Zij is in 1900 geboren Kleine Rozenstraat 9, toevallig (?) naast het huis waar een oom van Ferdinand (Antonius Johannes Greven) woont. Ferdinand krijgt in z’n tweede huwelijk drie dochters en twee zonen. Ferdinands broers Petrus Harmannus Jozeph (‘Peter’) (geb. 1892) en Antonius Johannes Jozeph (geb. 1895) nemen in mei 1923 de ‘Eerste Groninger Cartonnagefabriek’ over en verhuizen het bedrijf naar Wipstraat 6.

Nieuwsblad van het Noorden, 15-5-1923

Ferdinand maakt voor hen een advertentie voor het Adresboek van Groningen van 1924. In het begin van de oorlog verhuist het bedrijf naar het Schoolholm. In de loop van de jaren dertig komt Ferdinand van Wolde steeds minder toe aan zijn artistieke werk en verdient vooral in het bedrijf van zijn broers. De laatste twee jaar is hij bedlegerig en Ferdinand overlijdt op 17 december 1945.

Advertentie voor z’n broers in Adresboek 1924