De Wit wordt op 12 april 1888 in Zandeweer geboren als derde van vijf kinderen van Pieter de Wit en Wijke Holstein. Zijn vader is dan net van korenschipper kastelein geworden, maar pakt na een aantal jaren zijn oude beroep weer op. Hendrik groeit op met twee oudere broers en twee jongere zusjes. Na de lagere school gaat hij naar de Ambachtsschool en werkt onder andere bij Brons motorenfabriek in Appingedam. Tijdens werk in de veenontginning in Emmer-Erfscheidenveen haalt De Wit z’n onderwijsbevoegdheid en eind 1912 volgt zijn benoeming in het naburige Emmer-Compascuum. In februari 1915 wordt Hendrik benoemd tot schoolhoofd in Niezijl en op 30 april treedt hij in Uithuizermeeden in het huwelijk met de daar in 1892 geboren winkeliersdochter Julena. Die zomer verhuizen ze en op 15 maart 1916 wordt in Niezijl dochter Wijke geboren.

In 1918 wordt Hendrik de Wit lid van het Gewestelijk Bestuur van de SDAP. Het volgende jaar is hij in Niezijl lid van het hoofdstembureau voor de Statenverkiezingen. Als De Wit wordt benoemd tot schoolhoofd in Farmsum verhuist het gezin naar Delfzijl. Op 17 mei 1922 wordt daar een zoontje geboren, dat naar de in 1915 overleden opa van moeders kant Klaas wordt genoemd. Het jongetje wordt slechts anderhalf en overlijdt op 25 november 1923 in Groningen in het Academisch Ziekenhuis. Op 23 februari 1925 wordt er in Delfzijl opnieuw een zoon Klaas geboren.

Hendrik de Wit verlaat in 1931 het onderwijs, de provincie en het gewestelijk SDAP-bestuur voor een baan als rayon-directeur van de Arbeiderspers in Twente. De familie De Wit woont eerst in Lonneker en daarna in Enschede tot Hendrik wordt benoemd tot directeur van het sociaal-democratische dagblad Het Volksblad voor Groningen en Drenthe. Op 10 februari 1936 verhuist de familie De Wit naar de J.A. Feithstraat in de stad. Hendrik stelt zich kandidaat voor de Provinciale Statenverkiezingen van april 1939 en wordt gekozen, maar bedankt omdat hij een maand later wordt benoemd tot burgemeester van Wildervank.

Het Volk, Soc.-Dem. Dagblad, 25-5-1939

In 1942 moet hij plaatsmaken, waarna de familie De Wit onderdak vindt in de tijdelijk verlaten woning van partijgenote Aarsen-Jansen aan de Koninginnelaan in de stad. Direct na de bevrijding, keert Hendrik de Wit terug naar Wildervank. In 1946 wordt De Wit burgemeester van Hoogezand. Als de gemeentes Hoogezand en Sappemeer in 1949 worden samengevoegd, wordt hij burgemeester van de nieuwe gemeente Hoogezand-Sappemeer. In 1951 treedt hij af wegens zijn verkiezing tot lid van de Gedeputeerde Staten voor de PvdA, als opvolger van Jan Tuin. Vanaf 29 juli 1952 huren hij en z’n vrouw Noorderbinnensingel 135a. De Wit wordt in 1954 herkozen tot 1958 en dan vervangen door Roelfsema.

Per 15 juli 1964 vinden Hendrik en zijn vrouw een plek in de zogeheten ‘Burgemeestersflat’, Van Ketwich Verschuurlaan 25. Als dit niet meer gaat, verhuizen ze op 19 oktober 1978 naar het verzorgingshuis Erasmusheem in Haren. Hier overlijdt eerst Hendrik 97 jaar oud, op 23 december 1985, en op 14 april 1987 volgt Julena op 95-jarige leeftijd .

Nieuwsblad van het Noorden, 24-12-1985