Hindrik Jacob Hoving (*30-8-1905 Niekerk) is het tweede van vijf kinderen van ‘vleeschhouwer’ Harmannus Hoving en Henderika Drenth, die in 1903 in de gemeente Oldekerk trouwden. Drenth kwam uit Zuidhorn en verhuisde naar Niekerk, waar Hoving vanaf zijn geboorte al woonde. Hindrik Jacob woonde i.e.g. al in 1927 in de stad. Daar leerde hij een ander slagerskind kennen, Anje Pieterke Douma, die op 21 april 1907 geboren was op Nieuwe Boteringestraat 38B. Een dag nadat zij 25 was geworden trouwden ze op het Groningse stadhuis. Zij kregen op 5 mei1933 dochter Grietje Henderika, die in 1942 op 9-jarige leeftijd overlijdt. In 1936 werd Henderika Grietje geboren, die in 1991 overleed en twee dochters naliet. Tot slot werd dochter Greta (G.A.H.) geboren.

Hindrik Jacob werkte eerst voor een glasfabrikant en woonde in 1927 en ’28 Westerkade. Hoving laat zich in januari 1929 inschrijven als: Groninger Glasindustrie en Groninger Complex Glasverzekering, adres: Herebinnensingel 11 (zie NvhN 29-1-2929). Het Adresboek van 1930 vermeldde dat hij Kleine Kruisstraat 9b was gaan wonen. Volgens datzelfde Adresboek was de NV Glas-Maatschappij Leufkens nog Kleine Kruisstraat 9 gevestigd, maar volgens het Nieuwsblad van het Noorden nam Hoving die bedrijfsruimte al in maart 1929 over (zie NvhN 25-3-1929) en ook de NV Noord Nederlandsche Glashandel van de heer Zelissen, die daarvoor in de Poelestraat zat, nam een deel van de ruimte in gebruik (zie NvhN 11-5-1929). Al in maart 1930 maakte Hoving in een advertentie duidelijk dat hij op zoek was naar een groter pand (NvhN 28-3-1930). Datzelfde jaar kocht hij Kleine Appelstraat 42 en hoewel Hoving volgens het Adresboek 1931 dan woont Kleine Kruisstraat 9a, kreeg hij in mei 1931 toestemming een grote loods te bouwen bij zijn ‘fabriek’ aan de Grote Appelstraat (toen volgens datzelfde Adresboek 42/4). Op 22-4-’32 werd Nw. Boteringestraat 38b zijn woonadres en op 2-5-’38 in dezelfde straat nr. 57a.

Nieuwsblad van het Noorden, 25-3-1929

In 1959 verwierf Hoving de panden Noorderbinnensingel 101 en 103 (E 2980 en 2981, zie Hulpkaart kadaster) en kreeg daardoor de kans langs die straat flink uit te breiden. Hij kreeg een deel van de gemeentegrond daar, in ruil voor enkele van zijn woningen aan de Grote Appelstraat. Hoewel de ‘ruiling’ pas werd bekrachtigd in ’62, kon Hoving al in 1960 beginnen met de bouw van Noorderbinnensingel 100, dat eind ’61 gereed kwam. In 1963 ging Hoving samen met Houwink, gevestigd aan de Spaarnestraat, hoewel alle panden in de Hortusbuurt wel op zijn naam bleven staan. In 1973 verhuisde het bedrijf helemaal van Noorderbinnensingel 100 naar de Spaarnestraat. In ’74 werd Hoving-Houwink onderdeel van Glascom in Utrecht.

Hindrik Jacob overleed op 4 september 1994.

Kadaster Hulpkaart 1963, met links Noorderbinnensingel (E 3286= nr. 100) en boven Gr. Appelstraat (E 3287= nrs. 38-40-42)