De Violenstraat, gezien vanaf de Nieuwe Boteringestraat, op een prentbriefkaart uit 1950 (foto J.G. Blikslager; coll. Gron. Arch.)

Verklaring van de straatnaam:

De naam ‘Violen Straet’ komt voor het eerst voor op de kaart van Haubois, opgenomen in de stedenatlas van Joan Blaeu (1649). Het is vermoedelijk een van de ‘sekere namen’ die in 1624 door de Raad zijn gegeven aan ‘de straten in de nije stadt’, waarvan de meeste – waaronder de Violenstraat – verwijzen naar het oorspronkelijke groene karakter. Op de zogeheten ‘Kleine Haubois’ uit 1652 en op een kaart uit 1743 wordt de Violenstraat om onbegrijpelijke reden aangeduid met de opmerkelijke naam ‘Yvoir Straet’.

Inhoud verberg
Violenstraat, oneven zijde

Violenstraat, oneven zijde

Violenstraat – nr. 1a

(hoort bij hoekpand Nw. Ebbingestraat 86: voor eigenaren zie daar)

Adresb. 1911: 1: J. Groen, cartonnage-fabrikant (fabr. Noorderbinnensingel nr. 15)

Adresb. 1933: 1: H.J. Abelsma (boekh.), W.F. Abelsma (boekh.), Abelsma, Lubbers & Co., Admin.bur.

1/1a: mej. E.G.M.J. Rijkholt, onderwijzeres

Adresb. 1935: 1: H.J. Abelsma, belast. Consul., mej. A. Dilling, winkelj.; 1/1a: mej. E.G.M.J. Rijkholt, onderwijzeres; 1/2a: mej. B. Huising, onderw., mej. I. Huising, onderw.

Adresb. 1938: 1: -; 1/1a: H. tempel, kleerm.; 1/2a: K.J. Franke, hel.lingkn.; J.P. Keizer, Kellner; H. Klaver

Violenstraat – nr. 1b, 1c

(idem, zie boven)

In 1932 i.o.v. eigenaar Lucas Plenter afbraak stalgebouw en oprichten gebouw (arch. W. Neising). Dit wordt latere nr. 1b en 1c.

Violenstraat – oude nrs. 3 en 5 (vanaf 1934 ook 5a tm 5d)

(tot 1822: H 9, 1822 tot  ?: N 156/ N 156a; 1870-1899: N 51b en N 155): F 474 en 473, 1843: F 640, 1871: F 1166, 1894 verenigd tot F 1748, 1932: F 2729, 1952: F 2864 en 2865

BR 1806: Jan Davids

BR 1822: J. Bosscher (koemelker)

BR 1829: David Brukker, 25 jr. (koemelker) x 1828 Antje Steenhuizen. Verhuizen 1830 naar Nw. Bot.str. 60 (zie daar)

BR 1830 (N 156): Johannes Gerbers (timmerm.)

1832 (art. 401): Jelmer Busscher (koemelker)

1837 (art. 3459): Jan Evenhuis (koemelker/koopman). In 1843 vertimmering, daarna samen F 640.

1868 (art. 8806): Jannes Evenhuis (koemelker)

BR 1870: Jannes Aaldrik Evenhuis (voerman, +1869) + vr; vanaf mrt. 1870: Geert Boer + vr en knd en kleinzn: Jan Jansen (*1861)

1870 (art. 9138): Geert Boer (*1813, koemelker, woont Hoornschedijk). In 1871 splitsing in F 1166 en 1167 (stal, ontstaat mede uit F 653), de laatste gaat naar art. 8215: Harm Berends Plenter (zie bij nr. 1)

1881 (art. 11989): Roelf Jansen (koemelker)

BR 1886: R. Jansen (koemelker)

1892 (art. 11401): Fokko Faber (koekbakker, woont Nw. Ebb.str. 82a) en andere Fabers. In 1894 verenigd met andere nrs. tot F 1748 (fabr. en pakhuis). In 1900: F 1878. In 1913 verbouw

1915 (art. 20834): Andries Johannes ten Hope (fabrikant, R’dam).

1918 (art. 21826): NV A.J. ten Hope’s Handel Mij, R’dam

Adresb. 1933 tm i.e.g. ‘38: 3(-5): Fa. Oosterveld en Visscher, Biscuits ‘Patria’ Imp.-Exp.

Adresb. 1933: 5: Fa. H. Hijlkema jr., Steenfabr. en Waschmach.

1934 (art. 24181.3): Fa. Oosterveld en Visscher (Violenstr. 3-5). In 1934 stichting

Fa. Oosterveld en Visscher: ged. afbraak bestaand gebouw en oprichten garage met 4 bovenwoningen F 2729 in 1934

Adresb. 1935: 5: M. Zahn, garageh.; 5a: W.H. Stevens Gzn., pedel v.h. Stud.Corps; 5b: wed. A.M.E. Hofstee-Luttmer; 5c: A.M. Koning, opticien

Adresb. 1938: 5: W.J.A. Rutgers, autogar.; 5a: H.A. Oosterbaan, muz.leraar; 5b: G. Mensinga, schoenm.; 5c:- ; 5d: W.H. Stevens Gzn., Pedel v.h. Stud.Corps

In 1952 splitsing van F 2729 in F 2864 en 2865

Violenstraat – oude nr. 3

1952: F 2864 (=magazijn), 1987: F 3078, F 3183

1952 (art. 31589): Jan Oosterveld (*1892, grossier, +1969)x Klaaske van der Veen

1953 (art. 38560): VOF Firma Oosterveld en Visscher

NvhN 28-2-1956: Violenstraat 3: Fa. Oosterveld en Visscher, magazijn en expeditie

Adresb. 1958: 3: ontbreekt

1970 (art. 41033): Hendrik Oosterveld (*1920, grossier), later wed. (1/2) en 2 knd. (elk ¼)

1978 (art. 59499): BV Radio Bolt (is gevestigd Nw. Ebbingestraat 86)

1981 (art. 45182): Jan Bolt (*1937, radio- en tv-handelaar) (woont er niet). In 1987 splitsing in F 3078 (aan de straat) en F 3079 (achter)

Rechts de Violenstraat met dakpannendaken van oude nrs. 3 en 5 in 1992 (Nieuwsblad van het Noorden, 5-3-1992)

Sloop na 4-5-1994 (zie Nieuwsblad van het Noorden)

NVHN-19940504-AE0009011

Violenstraat – oude nr. 5, 5a tm 5d

F 2729, F 2865 (=pakhuis/garage/pakhuis en 4 bovenwon.), 1983: F 3051A..

1952 (art. 37959.1): Johan Visscher (grossier), later Gezina Harmina Thie en Hendrik Thie (elk ½).

Nr. 5: Jan Ritzema’s Garagebedrijf (1e adv. Nieuwsblad van het Noorden, 9-10-1957)

In 1960 neemt Gall de garage over (zie krantenbericht hieronder). Zie voor Gall verder bij oude nr. 7

Nieuwsblad van het Noorden, 17-10-1960

1983 (art. 68124.7): Hooghoudt BV

1983 (art. 70023.1): Hero Jan Hooghoudt (*1928) en Lambert Koop Gerrit Smit (*1924) en gem. Groningen. In 1983 splitsing in appartementen: F 3051A

1983 (art. 70346): VvE. Violenstraat 5, 5a tm 5d

nr.5: (art. 68124.15) Hooghoudt BV; 1983: (art. 41000.10318) gem. Gron.; 1987: (art.23113.291) St. Gron. Woningbouw Concordia

nrs. 5a tm 5d: (art. 70347.1 tm 4) Hero Jan Hooghoudt (7/10) en Lambert Koop Gerrit Smit (3/10); nr. 5d: 1983: (art. 70803) Adrianus Reginus v.d. Plas (*1955) en Ieke Romkjen Zwart (*1960); nr. 5a tm 5c: 1986: (art. 23113.283-285) St. Gron. Woningbouw Concordia

In jan. 1990 dient Concordia bouwaanvraag in voor ‘veranderen van 4 woningen en een garage tot 5 woningen’. In 1991 worden J.J.H.F. Boom en anderen, wonend in het blok 5, 5a tm 5d, gedagvaard door Concordia, vanwege ‘vordering tot ontruiming van voormelde percelen’. (NvhN 21-9-1991). Op 27 sept. doet de rechter uitspraak dat woningen ‘binnen 7 dagen na 16 oktober 1991’ ontruimd moeten zijn.

Sloop voor 4-5-1994 (zie boven Nieuwsblad van het Noorden)

Violenstraat – nrs. 3 en 5/1 tm 5/14

1987: F 3078, F 3183

Nieuwbouw in 1995 door de Huismeesters

Violenstraat – oude gang

F 478, 1932: F 2699

1832 (art. 1325): wed. Willem Knijpinga en m.e.

1840 (art. 3866): Hendrik de Boer (timmerm.) en m.e.

1873 (art. 9853): Willem Wolters Vos (koopman) en m.e.

1874 (art. 10180a): Arend Tonkes Vos , later wed. Jantje Ruurts Dijk en cs

1876 (art. 10474): Reinder de Vries (koopman), cs (Carel Opten e.a. fam. Opten), later Eilko Hoeksema

1910 (art. 19484): Hendrik Maris (koopman) cs., later Jacoba Engelina Reisiger, wed. Hendrik Maris, gem. Groningen en m.e. In 1932: F 2699

1982 (art. 68112): gem. Groningen en Hooghoudt BV

1985 (art. 41000. 10313): ge. Groningen. In ’87 verenigd met andere nrs. tot F 3086= bouwterrein

Kaartje gemeente uit 1911 met de toestand van het slop 5/1 tm 5/8

Violenstraat – oude nrs. 5/1 tm 5/3

deel van F 297 en 298 (zie Nw. Ebb.str. 88 en 90), 1842: F632, 1856: F 825, 1861: resp. F 919, 918 en 917, 1987: F 3087

1832 (art. 2873): Pieter Kayzer (koopman)
1837 (art. 3313): Hindrik Derks Visker (koopmansbed. later winkelier). Hij koopt in 1842 F 298 bij en verenigt F 297 en 298 in 1843 tot 1 huis met erf: F 632

1854 (art 5975): Harm Harms Kroon (Koopman+ 1874 Noordbroek, x Neisien Biielevelt, x 1870: Janneke Reinders), later wed. Janneke Stevens Reinders. In 1856 bijbouw, daarna F 825. In 1861 vertimm., daarna F 917, F 918 en F 919

1878 (art. 11127): Willem Harmannus Kroon (minderjarige)

1887 (art. 9427): Willem Dermer (voerman)

1898 (art. 16366): Hindrik Dermer (voerman,x 1891,+1916), later wed. Antje Wicherts

Adresb. i.e.g. 1911 tm ’22: 5/1: H. Wories, werkm.; 5/2: P. Madiol, schilderskn.; 5/3 H. Aalders, werkm.

1931 (art. 30160): Anne Kloosterman (timmerm.-aann.) en Jan Casar Kloosterman (*1916, timmerm.). In 1940 veranderen F 917 en 918 in pakhuizen

Adresb. 1933: 5/1: J. van Doeselaar, letterz.; 5/2: wed. R. Kuiper, werkvr.; 5/3(-4): H. Aalders, werkm.

Adresb. 1935: J. van Doeselaar, letterz.; 5/2: J.F. Franke, kappersbed.; 5/3(-4): H. Aalders, werkm.

Adresb. 1938: 5/1: wed. A. van Doeselaar-Boer; 5/2: N.A. van Drongelen, vulcaniseerder; 5/3: H. Aalders, werkm.

1941 (art. 29025): Derk van Dijken (schilder en koopman).

Adresb. 1942: 5/1: E. Hoekstra, opperman; 5/2: pakhuis; 5/3: pakhuis

1947: F 917 (art. 36064):Jan Pot (aann.) Die verandert F 917 in ’48 weer in huis & erf. En verkoopt in 1949 aan art. 36913, die dan ook F 918 en 919 koopt.

1949 (art. 36913): Wilhelmus Josephus Antonius Rutgers (*1910, garagehouder, woont 5b, x 1938 Helena Maria van Doren).

Adresb. 1950: 5/1: E. Hoekstra, opperm.; 5/2: werkpl. Fa. Meijer; 5/3: H.W.A.E. van Meel, leerbewerker

Rutgers verbouwt F 917(nr. 5/3) in ’55 weer naar bergplaats en erf.

1958 (art. 37959.4 tm 6 later 11 tm 13): Johan Visscher (grossier), later Gezina Harmina Thie en Hendrik Thie (elk ½). In 1964 bijbouw waarmee het delen van garage worden. NB: In ’83 verkoop waarbij kadaster fout maakt en ten onrechte art. 68125 noemt.

1983 (art. 68124. 8 tm 10): Hooghoudt BV

1983 (art. 70023. 2 tm 4): Hero Jan Hooghoudt (*1928) en Lambert Koop Gerrit Smit (*1924) en gem. Groningen. In 1987 afgebroken en verenigd tot F 3087= bouwterrein

1987 (art. 41000): Gem. Groningen

1987 (art. 77382): gem. Groningen en stichting Gron. Woningbouw Concordia

Hulpkaart kadaster 1862, met net gebouwde 5/4 tm 5/7

Violenstraat – oude nr. 5/4

(1870-1899: N 154): onderdeel van F 479 (aan gang, achteraan): 1862: F 941, 1893: F 1709

(art. 4240): Johannes Hermans (*1803, zonder beroep/zaakwaarnemer, +1866 Windeweer), later Johannes Bernardus Hermans (*1824, timmerm.).

In 1862 bijbouw van F 939, 940 en 941

1875 (art. 4240): Johannes Bernardus Hermans (*1824, timmerm.)

1876 (art. 10013): Hendrik Schreuder (timmerm.)

1881 (art. 11906): Theodorus Johannes Fox (gepens. Majoor; woont Helpen). In 1893: F 1709

1896 (art. 13220.10): Jacob Modderaar (schipper) (1/2) en 6 knd. (elk 1/12)

1897 (art. 15871): Gradus Stinissen (stucadoor,+1901)

1900 (art. 16779): Jacobus Berkman (winkelier, +1903), later wed. Alberta Scholte (winkelierster en slaapsteehoudster)

1906 (art. 15466.13): Jacob Meint Werkman (zaagmolenaarsknecht)

1906 (art. 30470): Fridser Viswat (schilder)

Adresb. 1911: 5/4: –

Adresb. 1914 tm i.e.g. 1922: 5/4: J. de Vries, turfventer

1920 (art. 18841.22/ 30470.18): Geert Weening (koemelker, later woningverhuurder,+ 1948)

Adresb. 1933 en ‘35: 5/ (3-)4: H. Aalders, werkm.

Adresb. 1938: 5/4: wed. C. Stoker-Scheffer

In 1940 veranderd in pakhuis.

1940 (art. 33795.4): Fa. Springelkamp en Ottens, Boek- en Handelsdrukkerij (Frederik Springelkamp en Lammert Ottens, boekdr. en drukker).

Adresb. 1942: 5/4: pakhuis

In ’48 veranderd in huis, maar:

Adresb. 1950: 5/4: Bergplaats drukkerij

1955 (art. 39383): Frederik Springelkamp (boekdrukker,+1963), later wed. Jantje Ottens en 2 knd.

1964 (art. 44145):VOF Garage Vrucht (Harm sr. en Harm jr.)

1969 (art. 47205): Harm Vrucht (garagehouder, later in Doetinchem)

1973 (art. 38288): Taeke Hendrik Gall (*1919, bakker, later garagehouder)

1981 (art. 66760): Jantje Johanna Akkerman (*1923), wed. Taeke Hendrik Gall

1983 (art. 68124): Hooghoudt BV

1985 (art. 41000. 10314 tm 10317): gem. Groningen. In 1987 F 3086=bouwterrein

Violenstraat – oude nr. 5/5

(1870-1899: N 154): onderdeel van F 479 (aan gang, voor bovenstaande): 1862: F 940, 1893: F 1710

(art. 4240): Johannes Hermans (*1803, zonder beroep/zaakwaarnemer, +1866 Windeweer), later Johannes Bernardus Hermans (*1824, timmerm.).

In 1862 bijbouw van F 939, 940 en 941

1875 (art. 4240): Johannes Bernardus Hermans (*1824, timmerm.)

1876 (art. 10492): Henderikus Rhoda (kleermaker)

1881 (art. 11909): Hendrik de Grooth (verwersknecht,+1916), later wed. Catharina Struiwig (+1925) en Jan de Grooth (leeraar App.dam),. Nog later Jan de Grooth. In 1893: F 1710

Adresb. 1911 tm ‘20: 5/5: wed. H (of K) Visser, naaister

Adresb. 1922: 5/5: R.L. Dijkema, werkm.

Adresb. 1933: 5/5: J. Roossien, werkm.

Adresb. 1935: 5/5: H. Smid, Betonw.

Adresb. 1938: 5/5: E. Holtjer, werkm.

1939 (art. 29908.15): Geert Kleiberda (woningverhuurder,+1968). In 1940 veranderd in pakhuis.

Adresb. 1942: 5/5: pakhuis.

In ’48 weer huis.

1949 (art. 32323.10): Harm Vrucht sr. (*1898, garagehouder)

Adresb. 1950: 5/5: J. Stalman, autogeenlasser

1969 (art. 47205): Harm Vrucht (garagehouder, later in Doetinchem)

1973 (art. 38288): Taeke Hendrik Gall (*1919, bakker, later garagehouder)

1981 (art. 66760): Jantje Johanna Akkerman (*1923), wed. Taeke Hendrik Gall

1983 (art. 68124): Hooghoudt BV

1985 (art. 41000. 10314 tm 10317): gem. Groningen. In 1987 F 3086=bouwterrein

Violenstraat – oude nr. 5/6

(1870-1899: N 154 ): onderdeel van F 479 (aan gang, voor bovenstaande): 1862: F 939, 1893: F 1711

1875 (art. 4240): Johannes Bernardus Hermans (*1824, timmerm.)

1876 (art. 10491): Derk de Loor (kleermaker)

1882 (art. 12180): Sibertus Johannes Reitsema (zonder). In 1893: F 1711

1897 (art. 14325.6): Izaak Leutscher (koemelker)

1900 (art. 16031.2): Eltjo Rijks (smidsknecht, later zonder) (3/4) en dch. Anna (x Geert Wilkens, 1/4)

Adresb. 1911 tm i.e.g. 1938: 5/6: wed. W. Zijlstra/Zielstra

1931 (art. 22663.5): Kornelius Smid (manufacturier).

Adresb. 1938: 5/6 wed. W. Zielstra, H. Roos (venter), F. Nanninga (werkm.)

In 1940 veranderd naar pakhuis (NB: maar in ’42 nog: 5/6: wed. W. Zielstra)

1950 (art. 32323): Harm Vrucht sr. (*1898, garagehouder)

Adresb. 1950: 5/6: J. Oldenburg, zeeman

1969 (art. 47205): Harm Vrucht (garagehouder, later in Doetinchem)

1973 (art. 38288): Taeke Hendrik Gall (*1919, bakker, later garagehouder)

1981 (art. 66760): Jantje Johanna Akkerman (*1923), wed. Taeke Hendrik Gall

1983 (art. 68124): Hooghoudt BV

1985 (art. 41000. 10314 tm 10317): gem. Groningen. In 1987: F 3086=bouwterrein

Violenstraat – oude nr. 5/7

(1870-1899: N 154 ):onderdeel van F 479 (aan gang, voor bovenstaande): 1875: F 1247, 1893: F 1716

(art. 4240): Johannes Hermans (*1803, zonder beroep/zaakwaarnemer, +1866 Windeweer), later Johannes Bernardus Hermans (*1824, timmerm.).

In 1862 bijbouw van F 939, 940 en 941

1875 (art. 4240/8136): Johannes Bernardus Hermans (*1824, timmerm.)

1892 (art. 14433.45): Johannes Gerardus Brans (timmerm.) en cs. ( 3 x Mulder)

1893 (art. 14770): Geert Tekelenburg (agent v. politie, later zonder) Wordt: F 1716

1917 (art. 21742): Andreas Cezar (rijtuigfabr.) (woont Beerta)

Adresb. 1911 tm ’20: 5/7: Ph. van Dam, koopman

1920 (art. 21721): Tiddo Vrucht (zonder).

Adresb. 1922: 5/7: J. Venema, schoorsteenv.

In 1929 verbouwd tot garage.

Adresb. 1933 e.v.: pakhuis

In 1944 verbouw en verenigd met F 2698 en F 2697 en achterliggende nrs. F 1712 en 2232 tot F 2803 tot F 2803 (zie Hulpkaart 1944). (Zie verder hierboven)

Adresb. 1950: nr. ontbreekt

Violenstraat – oude nr. 5/8

(1870-1899: N 153): F 479 (aan gang, achter F 480), 1862: F 938, 1875: F 1248, 1893: F 1715

1832 (art. 1705): Antje van der Nagel (koopman), ze heeft dch.: Derkien (Derkje) v.d. Nagel (*1798=+1872 Delfzijl) x1823: Johannes Hermans (*1803, dienstknecht)

1842 (art. 4240): Johannes Hermans (*1803, zonder beroep/zaakwaarnemer, +1866 Windeweer), later Johannes Bernardus Hermans (*1824, timmerm.).

In 1862 wordt oude pand F 938 en bijbouw van F 939, 940 en 941 (zie boven: Hulpkaart 1862). In 1875 verkoop van deeltje F 938 aan art. 8230 (zie onder: eigenaar F 482) en ontstaan uit rest F 938 ontstaan: F 1248, 1247 en F 1246 (tuin). In 1876 gaan een deel van F 938, F 1246 en 1248 naar art. 8136. En in 1880 volgt ook F 1247.

1897 (art. 14997/19170.13): Berend Boerema (barbier, later ook caféhouder)

1911 (art. 13881.64): Jan Houttuin (verlakker, koopman)

Adresb. i.e.g. 1911 tm 1920: 5/8: J. Venema, schoorsteenv.

1917 (art. 21742): Andreas Cezar (rijtuigfabr.) (woont Beerta)

1920 (art. 21721): Tiddo Vrucht (zonder). In 1920 verenigd met F 1714 (zie verder hierboven)

Adresb. 1922 e.v.: nr. ontbreekt

Violenstraat – oude nr.7 -7a

(1806-1822: H 12, 1822-1899: N 152): F 480, 1875: F 1249, 1893: F 1714, 1920: F 2233, 1932: F 2698, 1944: F 2803

BR 1822: R. Reissing

1832 (art. 523): Cornelis Dobbenga (Koopman)

1865 (art. 8073): Johanna Frederika Dobbenga (x Nicolaas van Kregten)

1865 (art. 8136): Johannes Bernardus Hermans (*1824, timmerm.).

1892 (art. 14433.47 later 76): Johannes Gerardus Brans (timmerm.) en cs. ( 3 x Mulder)

1897 (art. 16006): Albert en Lammert Hofkamp (2x kastelein)

1900 (art. 16481): Derk Wieringa (landb. Bedum)

1911 (art. 13881.63): Jan Houttuin (verlakker, koopman)

Adresb. 1911: 7-7a: –

1917 (art. 21742): Andreas Cezar (rijtuigfabr.) (woont Beerta)

1920 (art. 21721): Tiddo Vrucht (*1866, zonder,x 1889 Derkje de Vries). Ze krijgen 3 knd., waaronder Jeltje (*1893), die in 1921 trouwt met Harm Vrucht (*1898).

In 1920 verenigd met F 1715 tot F 2233. In 1929 verbouwd tot garage met bovenwoning. In 1932: F 2698

Adresb. 1933/’35: 7: Auto-Garage H. Vrucht

1937 (art. 32323): Harm Vrucht sr. (*1898, garagehouder, x 1921 Jeltje Vrucht) (woont nr. 7). In 1937 verbouw. In 1944 verbouw en verenigd met F 2697, F 1716 en achterliggende nrs. F 1712 en 2232 tot F 2803  (zie Hulpkaart 1944).

Hulpkaart kadaster 1944, met o.a. nr.7 en 9 (F 2698 en 2697) verenigd tot F 2803

In 1951-’52 verbouw en in ‘66

Adresb. 1961 tm ‘68: 7: Garage H. Vrucht; 7a: H. Vrucht, garageh., H. Vrucht, garageh.

1969 (art. 47205): Harm Vrucht (garagehouder, later in Doetinchem)De garage van Harm Vrucht in 1972 (Fotobedrijf Piet Boonstra; coll. Gron. Arch.)

1973 (art. 38288): Taeke Hendrik Gall (*1919, bakker, later garagehouder, +1981).

Gall begint z’n bedrijf aan de Westerhavenstraat (zie krantenbericht hieronder) en heeft in 1960 op Violenstraat oude nr. 5 gehuurd (zie daar).

Overlijden Taeke Hendrik Gall (Nieuwsblad van het Noorden, 6-7-1981)

1981 (art. 66760): Jantje Johanna Akkerman (*1923), wed. Taeke Hendrik Gall

Telefoongids 1980/1983-‘84: 7-9: Gall Autoverhuur.

Gall koopt in 1971 een pand in Veendam en om er een tweede vestiging te hebben. Daarna neemt per 10 augustus 1973 de garage van Vrucht, Violenstraat 7-9, over. Gall wordt het grootste autoverhuur-bedrijf van Noord Nederland met later ook nog een vestiging in Emmen. In voorjaar 1984 wordt verhuisd naar de Oosterhamrikkade en het pand wordt dan in gebruik genomen door Hooghoudt (Nieuwsblad van het Noorden, 2-5-1984). Het Nieuwsblad van het Noorden van 3-5- 1997 meldt dat Gall zich aansluit bij Europcar Interrent.

1983 (art. 68124): Hooghoudt BV

1986 (art. 41000. 10314 tm 10317): gem. Groningen. In 1987 sloop nr. 7 (incl. 9) (zie NvhN 2-11-1987), daarna F 3086=bouwterrein.

Violenstraat – oude nr.9

(1806-1822: H 13, 1822-1899: N 151): F 481, 1875: F 1246, F 1283, 1893: F 1713  en F 1712 (=schuur achter F 939 tm 941, zie boven), 1932: F 2697 en F 1712

BR 1822: Fenna Verlagen

1832 (art. 2630): Wiardus Wiardi (onderw.)

1849 (art. 5185): Jan Hermans en Johannes Bernardus Hermans

1876 (art. 8136): Johannes Bernardus Hermans (*1824, timmerm.). Hij verkoopt in ’76 een deel aan art. 10588 (zie eigenaar van F 482 hieronder) en rest wordt dan F 1283. Dat wordt in 1892 verkocht aan:

1892 (art. 14433.): Johannes Gerardus Brans (timmerm.) en cs. ( 3 x Mulder). Hij verenigt in 1893 deel uit F 1283 met F 1249 tot F 1712 (=schuur en erf) en F 1713 . Samen in 1897 verkocht aan:

1897 (art. 16007): Dirk Brinkman (pakhuismeester)

1900 (art. 16936): Douwe de Jong (zilversmid) (1/2) en 6 knd. (elk 1/12)

Adresb. 1911 tm i.e.g. ‘38: 9: D. de Jong Wzn, zilverfabr.

1925 (art. 23810): Douwe Wijtzes de Jong (fabrikant zilverwerken; woont nr.9)

1937 (art. 32323): Harm Vrucht sr. (garagehouder), met Tiddo Harm (*1923, leraar), Harm jr. (*1924) en Dirk (*1928, leraar)

Adresb. 1938: 9: D. de Jong Wzn (zilverfabr.), A. de Jong (ler. Gymnast. MO), B. de Jong (costum.), mej. A.M. de Jong (Fröbelonderw.)

In 1944 verbouw en verenigd met F 2698 en F 2697 en achterliggende nrs. F 1712 en 2232 tot F 2803 tot F 2803 (zie Hulpkaart 1944). (Zie verder hierboven bij oude nr. 7)

Violenstraat – nrs.7 tm 9c

2003: deel van F 3194 (Ebbingepoort)

Concordia (architectenbureau Haykens Jansma Kremer) vraagt in aug. 1987 vergunning voor ‘verbouwen van een werkplaats tot 2 woningen en het verbeteren van 5 woningen: Violenstraat 9, 11, 11a, 11b, 13a, 13b.

In 1990 wordt 7-9 gebouwd in combinatie met bouw van De Ebbingepoort (zie bij Noorderbinnensingel 1) (architectenbureau Haykens Jansma Kremer)

Maquette met in de lichte kleur de nieuwbouw Ebbingepoort met het blok Violenstraat 7-9 en daarvoor de daken van de oude nrs. 3 en 5

 
Violenstraat – oude nr. 11

(1806-1822: H 13, 1822- 1899: N 150): F 482, 1876: F 1284, 1893: F 1717, 1931: F 2696

BR 1822: A. Suidingh (verver)

1832 (art. 2630): Wiardus Wiardi (onderw.)

1832 (art. 2630): Wiardus Wiardi (onderw.)

BR 1840: Tamme(Tammo) Riddering (*1805, korenmeter/zakkenverhuurder,+1896) x 1836 Jantien Krook (*1811-+1886)

1849 (art. 5185): Jan Hermans en Johannes Bernardus Hermans

BR 1850: eerst echtpaar H.Opten- D. Rozema; daarna: Johannes Hermans (*1803) x Derkje v.d. Nagel (*1798) + knd. en  2x dienstm. Opten

1876 (art. 8136): Johannes Bernardus Hermans (*1824, timmerm.).

1876 (art. 8230): Abraham de Jonge Urbach. Hij koopt in 1876 deel van F 938

1876 (art. 10588): Roelof Tiddens (huisschilder) (1/2) en 6 knd. (elk 1/12). Hij verenigt F 482 met deel van F 938 in 1876 tot F 1284. Dit wordt in 1893: F 1717

BR 1890: Roelof Tiddens (*1848) x Margaretha Groenewold (*1848) + knd.

Adresb. 1924: 11: R. Tiddens Wzn.

1924 (art. 26585): Jacobus Henderikus Buser sr. en Jacobus Henderikus Buser jr. (aannemers)

1924 (art. 26654): Johann Henze Lücken (stucadoor)

1931 (art. 27724.3 later 21): Reinder Kuilman (*1892, loodgieter,+1974; x 1917 Ebelina Kamphuis, +1968), later wed. Hester Catharina Uildriks (woont nr. 15).

Adresb. 1933-‘35: 11: A.F.J. Koning, schoenm.

Adresb. 1938: 11: J. Walkrecht, boekbinder

In ’37 verbouw en in ’41 sloop en bouw nr. 11-13 door L. Geveke (arch. J. Kazemier)

In ’44 verenigd met F 2614 en F 2695 tot F 2804: pakhuizen met bovenwoningen. Zie verder bij nrs. 11-13 en nr. 15.

Violenstraat – oude nr. 13

(1847-1899: N 149/2): deel van F 483, 1847: F 713, 1922: F 2317, F 2614, 1992: F 3137

1832 (art. 1094): Jelte Hoppenga (Koopman) (bezit veel)

BR 1822 tm 1840: ontbreekt nog

1844 (art. 4500): Peter Woning(k) (hovenier). In 1847 ontstaan van F 710 en 711 (zie oude nrs. 17/1 en 17/2), 712 (zie oude nr. 17), 713 (oude nr. 13) en 714 (zie nr. 15) (zie Hulpkaart bij nr. 15).

1850 (art. 5258): Pieter Cramer Wo(o)nink  (*1800 Middelstum, zn. van Willem W. en Catarina Cramer, tuinier, +1869; x1844 Aaltje Berends van Slogteren,+1860; x 1861 Metdina Willemina van Dokkom) en knd.

BR 1850/1860: N 149/2: Jan van Bruggen (*1806, broodb.) x Hinderkien v.d. Woude (*1800)

In 1861 wordt F 712 met F 485 verkocht aan art. 5258 (zie bij nr. 17). Rest gaat naar:

1861 (art. 7324. 1 tm 4): Pieter Cramer Wo(o)nink

1869 (art. 7325): Willem Wo(o)nink (*1845, eerst minderjarige)

BR 1870: Sijbolt Slagter (*1836, agent v. pol.) x Saartje Jacoba van Dijken (*1839)+ 4 knd. Vertrekken 1872 naar Delft.

BR 1873: Aukje Steinvort (*1826) + 2 dch. Engelbrecht. Vertrekken 1873 n. A’dam

BR 1890: Johanna Titia Otto (*1843-+1893) en Theodorus Gerradus Otto (*1850; vertr. 1890 n. A’dam)

BR 1893-’95: Anja Valk (*1847) en neef Ernst Simon Valk (*1876), vertrekken 1895 n. Sappemeer

BR na 1897: Frederik Gerard Driessen ter Meulen

1922 (art. 16866.5): Henderikus Ignatius Johannes Schrandt (vleeschh./koopman)

1922 (art. 25087): Albertus Kloek (kleermaker), vanaf 1925: Egbert Mulder (koopman) (3/5) en 4 knd. (elk 1/10)

Adresb. 1933 tm i.e.g. ‘38: 13: mej. A. Rispens

In ’44 verenigd met F 2614 en F 2695 tot F 2804: pakhuizen met bovenwoningen. Zie verder bij nrs. 11-13 en nr. 15.

Violenstraat – nrs. 11-13

1944: F 2804 (samen met nr.15), 1992: F 3137 (samen met nr. 15 en Achter de Wal 21)

(art. 27724.3 later 21): Reinder Kuilman (*1892, loodgieter,+1974; x 1917 Ebelina Kamphuis, +1968), later wed. Hester Catharina Uildriks (woont nr. 15)

1976 (art. 56878): Autoverhuurbedrijf Gall BV

1984 (art. 70750): Gall Onroerendgoed BV

1986 (art. 23113. 280 tm 282): St. Gron. Woningbouw Concordia

Violenstraat – nr. 15

(1806-1822: H 14, 1822-1899: N 149): deel van F 483, 1847: F 714, 1871: F 1171, 1881: F 1373, 1922: F 2316, 1931: F 2695

BR 1822: P.H. Suidingh (onderw.)

1832 (art. 1094): Jelte Hoppenga (Koopman) (bezit veel)

BR 1840: Roelof v.d. Leij (*1811, timmerm.,+1903) x 1836 Hinderkien Jannes van Wolde (*1807-+1885) + 2 knd (NB: ze wonen in 1850 Schoolholm)

1844 (art. 4500): Peter Woning(k) /Pieter Cramer Wo(o)nink (hovenier). In 1847 ontstaan van F 710 en 711 (zie oude nr. 17/1 en nr. N 148/8?), 712 (zie oude nr. 17), 713 (zie oude nr. 13) en 714 (nr. 15) (zie Hulpkaart).

1850 (art. 5258): Pieter Cramer Wo(o)nink  (*1800 Middelstum, zn. van Willem W. en Catarina Cramer, tuinier, +1869; x1844 Aaltje Berends van Slogteren,+1860; x 1861 Metdina Willemina van Dokkom) en knd.

BR 1850: N 149: Pieter Cramer Wonink (*1800) x Aaltje van Slogteren (*1804) + Willem (*1845)

In 1861 wordt F 712 met F 485 verkocht aan art. 5258 (zie bij nr. 17). Rest gaat naar:

1861 (art. 7324. 1 tm 4): Pieter Cramer Wo(o)nink

1869 (art. 7325): Willem Wo(o)nink (*1845, eerst minderjarige)

BR 1870: N 149: Theodorus Josephus Jeener (*1813, commies) x Janna Louwes Adriani (*1810) + dch. In 1872 vertrokken naar Sappemeer

In 1871 stichting van kamerwoningen aan gang: zie oude nrs. 17/2, 17/3 en 17/4 (F 1170, 1169 en 1168), zie daar.

BR 1890: Johannes Georg Deelman (*1847) + vr. en knd.

In 1922 gesplitst in F 2316 en 2317 (zie verder bij oude nr.13)

1922 (art. 25321): Jacobus Henderikus Buser jr. (timmerman)

1926 (art. 27724): Reinder Kuilman (*1892, loodgieter,+1974; x 1917 Ebelina Kamphuis, +1968), later wed. Hester Catharina Uildriks (woont nr. 15).

Bouw i.o.v. R. Kuilman (arch. P. de Wint en L. vd. Zee) in 1931 van nr. 15

Adresb. 1933 tm i.e.g. ’38: 15: R. Kuilman, Lood- en Zinkwerker

1976 (art. 56878): Autoverhuurbedrijf Gall BV

1984 (art. 70750): Gall Onroerendgoed BV

1986 (art. 23113. 280 tm 282): St. Gron. Woningbouw Concordia

Violenstraat – nr. 17

(1847-1890: N 148/9 en/of 148/10?, 1890-1899: N 148/19): F 485, 1847: F 712, 1881: F 1375, 1926: F 2488

1832 (art. 1094): Jelte Hoppenga (Koopman) (bezit veel)

1844 (art. 4500): Peter Woning(k)/Pieter Cramer Wo(o)nink (hovenier). Hij bouwt in 1847 het een en ander bij (zie Hulpkaart bij oude nr. 13).

1850 (art. 5258): Pieter Cramer Wo(o)nink  (tuinier) en knd.

BR 1850: N 148/9: Rozier; N 148/10: Adams

BR 1860: N 148/9: Menke Siewerts Knol + vr. en dch. Aafke; N 148/10: Wiebe Oostinga (+1860) + vr. en 2 knd.

1861 (art. 7325.1 en 2): Willem Wo(o)nink (*1845, eerst minderj.)

BR 1870: N 148/10: Albert Ottenhoff (*1840, bierbrouwerskn.) x Aaltje Mekkes (*18365) + 2 knd. Oostenga (van vr.) en 3 knd. Ottenhoff

BR 1880: Pieterdina Cremer (*1813, +1896) (x 1837 Julle Wagenborg, kleermaker, +1866, N 159)

In 1881 ontstaat F 1375 uit F 485, 711 en 712.

BR 1890: N 148/19: Marcus de Leeuw (*1841, koopman, Isr.) x Sara Meijer (*1843) + knd.

In 1903-’04 bijbouw

1922 (art. 19979.22): Ties van Slochteren (wagenmaker, +1946), later 3 knd. en schoonzn. Alle Groen (x Bouchiena Engelina van S.) (elk ¼). In 1925 verbouw

1949 (art. 34058): Alle Groen (bakker, x Bouchiena Engelina van Slochteren)

Adresb. 1950 tm i.e.g. ‘58: 17: Hilva Radio, A. Hilverda (schilder), A.G. Hilverda (boekhoudster); in ’58 alleen: A. Hilverda, schilder en radiohandel (zie foto Fotobedrijf Piet Boonstra: Beeldbank: 2248-3272)

1976 (art. 52137): Pieter Munstra (*1917, aann.-schilder) en Rintje Henstra (*1904) (elk ½)

1979 (art. 51205): Willem Jan Orsel (*1940, accountant)

Violenstraat – oude nrs. 17/1 tm 17/17

In 1840 bestaat deze gang nog niet en is de huisnummering in de straat N 148 (huidige nr. 19, zie daar), N 149 (nr. 15, zie daar) en N 150 (oude nr. 11).

In 1850 is er bij het bevolkingsregister sprake van N 148, en in de gang: N 148/7, N 148/8, N 148/9 en N 148/10, en daarna N 149 (nr. 15, zie daar). De oude nrs. 17 tm 17/4 zijn dan N 148/7 tm N 148/10.

‘Hovenier’ Pieter Woonink, die zich door het toevoegen van de achternaam van zijn moeder ook wel Cramer Woonink noemt, laat tussen de huidige nummers 17 en 19 in 1847 een slop, doodlopende gang, ontstaan met daaraan twee huisjes of ‘kamerwoningen’. ‘Bloemkweeker’ Lubbertus de Boer (zie verderop), die aan de Nieuwe Boteringestraat woont, laat er in de jaren 1856-’65 de latere huisjes 17/5 tm 17/17 bouwen. Als Wooninks zoon Willem in 1871 nog de nummers 17/2 tm 17/4 toevoegt, is de bebouwing compleet. Dat er nu niets meer van over is, komt doordat de omliggende eigenaren de huisjes in de loop der jaren hebben gekocht en afgebroken. (bron: Kop d’r Veur sept.-okt. 2021)

De gang, het slop, tussen de nrs. 17 en 19 in 1911 met de huisnrs. 17/1 tm 17/7

De gang in 1987, met linksachter de parkeerplaats van het Doopsgezind gasthuis

Violenstraat – oude N 148/8 (?)

(1847-1881): 1847: F 711, 1881: deel van F 1375

(art. 4500): Pieter Cramer Wo(o)nink (hovenier). In 1847 ontstaan uit F 483 (zie nr. 15)

BR 1850: N 148/8: Kroeze

BR 1860: Hendrik Poortman + vr. en dch.

1861 (art. 7324): Pieter Cramer Wo(o)nink (tuinier), heeft F 710 tm 714

1869 (art. 7325): Willem Wo(o)nink (minderj.).

BR 1870: Cornelis Struik (*1842, pakhuiskn.) x1871 Eltje Mulder + knd.

In 1881 verenigd met nr. 17, waarbij dit huisje wordt afgebroken. Zie verder daar.

Violenstraat – oude nr. 17/1

(1847-1890: N 148/7, 1871-1890: N 148/7-7c?, 1890-1899: N 148/18): 1847: F 710, 1881: F 1374

(art. 4500): Pieter Cramer Wo(o)nink (hovenier). In 1847 ontstaan uit F 483 (zie nr. 15)

BR 1850: N 148/7: Van Dijken

1861 (art. 7324): Pieter Cramer Wo(o)nink (tuinier), heeft F 710 tm 714

1869 (art. 7325): Willem Wo(o)nink (minderj.)

BR 1880: N 148/10: Pieterdina Cremer

In 1881 herbouw, daarna F 1374

1922 (art. 23142): Zadok Cohen Jzn. (koopman) (1/2) en leden fam. Zion (elk 1/48). Vanaf 1942: Niederländische Grundstücksverwaltung (Den Haag). Pas in ’57 is nalatenschap geregeld.

Adresb. 1943: 17/1: D. Sligter, grondwerker

Adresb. 1950: 17/1: J. Veenstra, glasbewerker

1957 (art. 40799): Salomon Isaac Zion (manufacturier) (woont Eibergen)

1957 (art. 27724.22): Reinder Kuilman (loodgieter) (woont nr. 15) Is dan bergplaats

1976 (art. 56878): Autoverhuur Gall BV

1984 (art. 70750.3): Gall Onroerendgoed BV

1986 (art. 23113.281): St. Gron. Woningbouw Concordia

Afbraak 1988?

Violenstraat – oude N 148/7, N 148/7a, N 148/7b, N 148/7c

(1871-1890)

(art. 7325): Willem Wo(o)nink (minderj.). In 1871 stichting daarna F 1168 tm 1170, waarna huisnummers N 148/ 7a tm 7c erbij komen. Onduidelijk is of N 148/7 (zie hierboven) onveranderd blijft of juist N 148/c wordt

BR 1880: N 148/7: Holtkamp; N 148/7a: Karts; N 148/7b: Hindrik Struik (*1834); N 148/7c: Bernardus Lodewikus Strating (*1842, schoenmaker) + vr. en knd.

V.l.n.r de huisjes 17/3 tm 17/1 in het voorjaar van 1988, vlak voor de afbraak

 

Violenstraat – oude nr. 17/2

(1871-1890: N 148/7-7c?, 1890-1899: N 148/17): 1847: deel van F 714, 1871: F 1170

(art. 5258): Pieter Cramer Wo(o)nink (hovenier) (zie nr. 15)

1861 (art. 7324): Pieter Cramer Wo(o)nink (tuinier), heeft F 710 tm 714

1869 (art. 7325): Willem Wo(o)nink (minderj.). In 1871 stichting daarna F 1170

1922 (art. 17592.30): Klaas v.d. Ploeg (kantoorbed.)

1922 (art. 25651): Antje Dirks, wed. Hendrik Tak

1926 (art. 26752.20): Sake Pieter Rijpstra (likeurstoker)

1926 (art. 23433.4): Jan Dreise (timmerm.,3/5) en 4 knd. (elk 1/10)

1927 (art. 27946): Kornelia Reitsema, wed. Leendert Smith

Adresb. 1943: 17/2: K. Poelstra, wasbaas

1946 (art. 35872): Elibertus Maathuis (zonder)

1946 (art. 35965): Jacobus Veenstra (artist)

Adresb. 1950: 17/2: H.J.G. Koning, ambt. NS

1964 (art. 37989.4): Jacob Peterson jr. (*1917. vertegenw./ grossier) (1/2) + dch. (1/2)

1976 (art. 46464.9): Willem Poelman (*1931, schilderspatroon), dan bergplaats

1980 (art. 56878): Autoverhuur Gall BV

1984 (art. 70750.2): Gall Onroerendgoed BV

1986 (art. 23113.280): St. Gron. Woningbouw Concordia

Afbraak 1988?

Violenstraat – oude nr. 17/3

(1871-1890: N 148/7-7c?, 1890-1899: N 148/16): deel van F 714, 1871: F 1169

(art. 5258): Pieter Cramer Wo(o)nink (hovenier). In 1847 ontstaan uit F 483 (zie nr. 15)

1861 (art. 7324): Pieter Cramer Wo(o)nink (tuinier), heeft F 710 tm 714

1869 (art. 7325): Willem Wo(o)nink (minderj.). In 1871 stichting daarna F 1169.

BR 1880: N 148/8: Cornelis Struik + vr. en knd.

BR 1890: N 148/16: Hindrik Struik (*1834, kleerm.) +Kunetta Bijmolt(*1834) en knd

1922 (art. 25322): Dirk Haak (werkm.)

1922 (art. 19723.107): Christiaan Ferdinand Nap sr. (timmerm.-aann,)

1922 (art. 25667): Hendrik Fekkes (brandstofhand.), vanaf 1924: Jacob Reitsema (bakkerskn.)

1941 (art. 34261):Jantina Willemina Makken (melkventster) (woont er)

Adresb. 1943: 17/3: J.W. Makken

Adresb. 1950: 17/3: mej. J.W. Makken

1959 (art. 27724.23 later 26): Reinder Kuilman (loodgieter) (woont nr. 15). In ’62 veranderd in bergpl.

1976 (art. 56878): Autoverhuur Gall BV

1980 (art. 46464.11): Willem Poelman (*1931, schilderspatroon)

1983 (art. 70538): Willem Poelman (*1931)

1987 (art. 23113.288): St. Gron. Woningbouw Concordia

Afbraak 1988?

Violenstraat – oude nr. 17/4

(1871-1890: N 148/7-7c?, 1890-1899: N 148/15): deel van F 714, 1871: F 1168

(art. 5258): Pieter Cramer Wo(o)nink (hovenier). In 1847 ontstaan uit F 483 (zie nr. 15)

1861 (art. 7324): Pieter Cramer Wo(o)nink (tuinier), heeft F 710 tm 714

1869 (art. 7325): Willem Wo(o)nink (minderj.). In 1871 stichting daarna F 1168

1922 (art. 19723.106): Christiaan Ferdinand Nap sr. (timmerm.-aann,)

1922 (art. 17264.5): Kempe Beverwijk (kleermaker)

1925 (art. 27170): Pieter Horneman (schipper, later machinist)

1941 (art. 34537): Johannes de Jong (stationsbeambte)

1943 (art. 35319): Harm Hendrik v.d. Werf (kruidenier, later schipper)

Adresb. 1943 en ’50: 17/4: J. Helmsma; in ’50 ook: wed. H. Westerhof-Feenstra

1956 (art. 40152): Johannes Clementinus Postema (*1932) (woont er)

1960 (art. 42016): Kornelis Roggeveld (heier) x Hendrika Johanna de Vries (wonen er)

1963 (art. 37989.3): Jacob Peterson jr. (*1917. vertegenw./ grossier) (1/2) + dch. (1/2)

1976 (art. 46464.10): Willem Poelman (*1931, schilderspatroon), dan bergplaats

1983 (art. 70538): Willem Poelman (*1931)

1987 (art. 23113.287): St. Gron. Woningbouw Concordia

Afbraak 1988?

Violenstraat – oude nrs. 17/5 tm 17/9

(1865-1890: N 148/6a tm 6f, 1890-1899: N 148/10, 10a, 11 tm 14): deel van F 913

(art. 7505): Lubbertus de Boer (+1868), later wed. Maria Croon. In 1865 gebouwd.

BR 1880: N 148/6a: Harkes; N 148/6b: Hogendorp; N 148/6c: Mulder; N 148/6d: Smid; N 148/6e: Bebingh; N 148/6f: Wilkes

In 1881 verkocht aan: zie hieronder.

Violenstraat – oude nr. 17/5

(1865-1890: N 148/6f, 1890-1899: N 148/5): 1865: F 986

1881 (art. 11356.4): Abraham Bouland (schoenmaker, +1889), later wed. Elisabeth Kief (+1900)

1901 (art. 14139.23): Douwe Huizing Dzn. (turfschipper)

1911 (art. 19752): Hindrik Jans v.d. Tuin (woont Midwolde, +1911)

1911 (art. 19226): Hindrik Hindriks v.d. Tuin (werkman, later zonder; woont eerst Gron. daarna Midwolde)

1911 (art. 19959): Derk Lammerts (werkman) en Jan Lammerts v.d. Tuin (sig.maker)

1917 (art. 21348): Lammechien Laverte, wed. Jan Lammerts v.d. Tuin (woont Moesstr.)

1918 (art. 17156.21): Gasthuis van de Ver. Doopsgez. gem. te Groningen. In 1923 sloop en in 1924 herbouw (zie verder bij Nw. Boteringestraat 47)

Violenstraat – oude nr. 17/6

(1865-1890: N 148/6e, 1890-1899: N 148/13): 1865: F 987

1881 (art. 11921): Jacobus de Vries (koperslager, x 1855, +1884), later wed. Eltje Dilling

1890 (art. 11776): Aaltje Lammerts v.d. Tuin, wed. Jan Meijer (koemelkersche) en Atje v.d. Tuin, wed. Aaldrik van Bergen

1911 (art. 19226): Hindrik Hindriks v.d. Tuin (werkman, later zonder; woont eerst Gron. daarna Midwolde)

1911 (art. 19959): Derk Lammerts (werkman) en Jan Lammerts v.d. Tuin (sig.maker)

1917 (art. 21348): Lammechien Laverte, wed. Jan Lammerts v.d. Tuin (woont Moesstr.)

1918 (art. 17156.20): Gasthuis van de Ver. Doopsgez. gem. te Groningen. In 1923 sloop en in 1924 herbouw (zie verder bij Nw. Boteringestraat 47)

Violenstraat – oude nr. 17/7

(1865-1890: N 148/6d, 1890-1899: N 148/12): 1865: F 988

1881 (art. 11110): Hemmo Gerding (dagloner, later timmerm. en nog later zonder)

1899 (art. 16270.16): Wolter Beening (* Beilen, fabr./timmerm./ bouwondernemer, +1914) x 1905 Catharina Meima

1908 (art. 17429): Jacob Oosterhuis (assuradeur Vesta)

1908 (art. 17042): Wildrik Medendorp (sig.fabr.-kruidenier)

1914 (art. 17429): Jacob Oosterhuis (assuradeur Vesta)

1915 (art. 14139.32/21083.11): Douwe Huizing Dzn. (*1861 Stadskanaal, turfschipper, woont later Bloemstraat 37,+1935,  x Remkiena Martens, +1930)

1918 (art. 17156.19): Gasthuis van de Ver. Doopsgez. gem. te Groningen. In 1923 sloop en in 1924 herbouw (zie verder bij Nw. Boteringestraat 47)

Violenstraat – oude nr. 17/8

(1865-1890: N 148/6c, 1890-1899: N 148/11): 1865: F 989

1881 (art. 9771): Douwe Huizing (schipper)

1884 (art. 12684.7): Douwe Huizing (*1824 Veendam, turfschipper, x 1886 Grietje v.d. Woude)

1899 (art. 16674/19925): Gerhardus Smit (timmerm.)

1918 (art. 17156.18): Gasthuis van de Ver. Doopsgez. gem. te Groningen. In 1923 sloop en in 1924 herbouw (zie verder bij Nw. Boteringestraat 47)

 
Violenstraat – oude nr. 17/9

(1865-1890: N 148/6b en 148/6a, 1890-?: N 148/ 10a en 10, ?-1899: N 148/10): 1865: F 990, 1865: F 1000 en 1001

(art. 7505): Lubbertus de Boer (+1868), later wed. Maria Croon. In 1865 gesplitst in F 1000 en 1001

1881 (art. 8892. 44 en 45): Geert Versteegh (schoenm./koopman,+1896, x1e: Geertje Jakobs), later wed. Jantje Lucas Folpmers

1897 (art. 14850): Jantje Lucas Folpmers, wed. Geert Versteegh (x 1899 Gerko Aardappel, +1930)

1935 (art. 30287): Harm Smid (boekh.’ass. accountant) (woont Bloemstraat 37: NB: zie ook Huizing, bij 17/7)

1937 (art. 30355): Klaas v.d. Wijk (schipper, later zonder, +1937)

1937 (art. 32526): Henderkien Sannema, wed. Klaas v.d. Wijk

1941 (art. 28700): Willem Keizer (winkelier/schipper, x Trientje de Vries)

Adresb. 1943: 17/9: L.H. Bosma

1943 (art. 34600):  Friedrich Wilhelm Irgang (* Norderney, schilder)x 1936 Johanna  Henderika Albronda

Adresb. 1950: 17/9: mevr. G. Boomsma, H. van Loon (uitsnijder)

1962 (art. 36524): Sietze Rozema (woont Nw. Bot.str. 52)

1962 (art. 42645): Stichting het Doopsgez. gasthuis. (zie boekje Dpsgez. Gasthuis)

Violenstraat – oude nrs. 17/10 tm 17/14

(1856-1890: N 148/6 tm 148/2): deel van F 487 (huis en erf), 1856: F 841 tm 845

1832 (art. 2659): Hinderikus Wieringa (koperslager), bezit ook F 310, F 488 en F 488bis

1846 (art. 4808): Marten Wieringa (koopman), bezit ook F 488 en F 488bis. In 1856 verkoopt hij F 487 aan art. 3955 (zie nrs. 19 tm 23), 6415 (wordt F 849=helft van de gang, naast nr. 19) en rest aan:

1856 (art. 183/7505): Lubbertus de Boer (bloemkweker), later Harm Popkes de Boer (schipper). In 1856 gebouwd: F 841 tm 845

1881 (art. 11920/7759. 135 tm 139/13832.62 tm 66): Johannes Philippus Imelman (*1840, blikslager,+1916,  x 1863 Wemelina Bos) (bezit heel veel). Zie: Familie Imelman

1916 (art. 18229): Pieter Schults (kastelein).

Hij verkoopt in 1920 nrs. 17/12 tm 14 aan 3 verschillende personen (zie onder) en in 1937 nrs. 17/10 en 17/11 aan:

Violenstraat – oude nr. 17/10 en 17/11

F 841 en 842

1937 (art. 32739/19094.27 en 28): Tjeerd van Ewijck (zonder/ blikslager, winkelier), later wed. Tietje Ronner. F 841 wordt in ’38 verbouwd tot strijkinrichting en F 842 in ’39

Adresb. 1943: 17/10 en 17/11: werkplaatsen

1947 (art. 36184): Andreas Bernardus Jozeph von Hebel (werktuigbouwer). In 1951 overgegaan naar schuldeiser J.H. Reints

Adresb. 1950: 17/11-12: A.B.J. von Hebel, rep. en service

1954 (art. 38888): Menno Simons Stichting van de Doopsgez. gem. Groningen

1962 (art.42645): Doopsgezind Gasthuis. Daarna afbraak (zie boekje Doopsgez. Gasthuis)

Violenstraat – oude nr. 17/12

F 843

1920 (art. 23332.10):Tobias de Vries (rijw.handel.) en Tjeerd van Ewijck (winkelier)

1922 19094.13): Tjeerd van Ewijck (zonder/ blikslager, winkelier), later wed. Tietje Ronner.

Adresb. 1943: 17/12: S.P. Rijpstra

1947 (art. 36184): Andreas Bernardus Jozeph von Hebel (werktuigbouwer). In 1951 overgegaan naar schuldeiser J.H. Reints

Adresb. 1950: 17/11-12: A.B.J. von Hebel, rep. en service

1954 (art. 38888): Menno Simons Stichting van de Doopsgez. gem. Groningen

1962 (art.42645): Doopsgezind Gasthuis. Daarna afbraak (zie boekje Doopsgez. Gasthuis)

 

Violenstraat – oude nr. 17/13

F 844

1920 (art. 22073): Hendrik Veninga (winkelier, +1943) (7/8) en Willemke Anna Veninga (secretaresse) (1/8)

1941 (art. 34432): Jakob Bamberg (assuradeur) (woont Nw. Bot.str.34)

1941 (art. 31722): Stoffer Stienstra (*1891, schipper)

1941 (art. 34580): Willem Bakker (schipper)

Adresb. 1943 en ’50: 17/13: K. Huizinga

1955 (art. 30600.6406/ 41000.1812): gem. Groningen

Violenstraat – oude nr. 17/14

F 842, 1952: F 2863

1920 (art. 12900.71): Hendrik Berends Wolthoorn (broodbakker) (bezit veel)

1922 (art. 25747): Reise Willem Dijkstra (huisbewaarder/lijstenmaker)

Adresb. 1943: 17/14: H.S. Helsma, grondw.

1946 (art. 33054.28): Richte Tekelenburg (timmerm.-aann.)

Adresb. 1950: 17/14: R. v.d. Zwaag, stoker

1950 (art. 37501): Jan Dirk Beverwijk (kleerm.)

1950 (art. 33054.30): Richte Tekelenburg (timmerm.-aann.). In 1952 wordt F 842 gesplitst in huis (F 2863) en stukje gang ernaast (F 2862). Het laatste wordt dfan verkocht aan art. 37594.10= Pieter Hendrik en Kornelis Anko Themmen (zie bij oude nrs. 17/15 tm 17)

1952 (art. 38380): Albert Borgman (viskoopman)

1966 (art. 39389.5): Jinne Andries Riksten (*1930, groentenhandel.)

1986 (art. 74374): Zbigniew Antoni Bialkowski (*1946) (woont er). Afgebroken, zie verder bij nr. 19.

Violenstraat – oude nrs. 17/15 tm 17/17

(1861-1890: N 148a, 148b en 148c): F 840=tuin, 1861: F 913 (tuin) en F 914 tm 916 (huisjes)

1832 (art. 183): Lubbertus de Boer (bloemkweker), later Harm Popkes de Boer (schipper). In 1861 stichting, daarna F 913 tm 916

1862 (7505.16 tm 18): Lubbertus de Boer (+1868), later wed. Maria Croon

1881 (art. 8926. 24 tm 26): Gerhardus Andreas Omloo (machinist)

1897 (art. 12717. 4 tm 6): Jan Sijbes (timmerm.) (1/2) en 2 knd. (elk ¼)

1910 (art. 18229.4 tm 6): Pieter Schut (kastelein)

1920 (art. 16562. 12 tm 14): Balster Scheering (timmerfabr.)

1935 (art. 18229.15 tm 17): Pieter Schut (kastelein)

1939 (art. 33501): Hinderk ter Veld (zonder)

1939 (art. 33054. 12 tm 14): Richte Tekelenburg (timmerm-aann.) (bezit veel). F 914 wordt in ’39 onbewoonb. verklaard en verandert in ’42 van bestemming

Adresb. 1943: 17/15: J. Schotanus, werkm.; 17/16: mej. G. Bruintjes; 17/17: E. Holvast

Adresb. 1950: 17/15: F.G. Pels , kleerm.; 17/16: H. Bruining, koopman; 17/7: D. Pijl, lasser

1951 (art. 37594. 3 tm 5): Mr. Pieter Hendrik Themmen (hoofdinsp. belast.) en Kornelis Anko Themmen (schilderspatroon). F 915 in ’55 herbouw. In ’52 kopen ze ook stukje gang erheen= F 2862 (zie bij oude nr. 17/14)

1960 (art. 39301): Mr. Pieter Hendrik Themmen (hoofdinsp. belast.)

1963 (art. 43059): Koert Helder (*1909, stucadoor, steenhouwer)

1976 (art. 55902): Jakob Heemstra (*1949, bouwvakker)

Violenstraat – oude nrs. 19 tm 25

(1806-1822: H 15, 1822: N 147, N 147a en N 148): F 487, F 488, F 488bis

BR 1822: N 147: E. v.d. Leij; N 147a: Willem Ferdinand; N 148: T. Donkers

1832 (art. 2659): Hinderikus Wieringa (koperslager)

1846 (art. 4808): Marten Wieringa (koopman). In 1856 verkoop aan verschillende partijen: achterliggende grond gaat naar art. 183: Lubbertus de Boer (zie oude nrs. 17/10 tm 17/17). Rest naar:

1856 (art. 3955. 6 tm 10 en art. 6415.1=gang, met c.s.): Oltman Meints Oltmans (timmerm.,+1859 N 147) x Wijpke Fraai(j) (+1875), later wed.: F 488, F 488bis, en uit F 487 ontstaan: F 846, 847, 848, 849 (=gang)

1862 (art. 7588 en 7588a=gang, met c.s): Willem Arnoldus Oltmans (zonder). Na herbouw van F 848 ontstaat in 1863: F 942 (zie hieronder bij nr. 19). In 1876 verkoopt hij ged. van F 487, F 488, F 488bis, F 846, F 847 en F 848 (zie bij oude nrs. 21 tm 25).

Violenstraat – nr. 19

ged. van F 487, 1856: F 848, 1862: F 942, 1876: F 1285, 1902: F 1979, 1931: F 2692

(art. 7588): Willem Arnoldus Oltmans (zonder). In 1863 herbouw, daarna F 942. In 1876 ged. verkocht aan art. 10530 (zie hieronder). Rest aan:

1876 (art. 10529): Geert Blaauw (scheepskap.). In 1876: F 1285

BR 1880: Geert Blaauw (*1838, brugwachter) x Wiepke Oltmans + knd.

1886 (art. 13232): Geert van Stappen (Hoofd eener School, +1898) x Maria Johanna de Vries

BR, vanaf 1887: Lammert v.d. Wijk (*1861) x Tietje Hanja + knd.

BR 1890: N 148: Geert van Stappen (*1827, +1898) + vr.; later nog anderen

1893 (art. 14931): Roelof Pieter van ’t Hoof Boerma (boekhandel.)

BR 1900: 19: Roelof Pieters Boerma (*1836, boekh.) x Jacomina Brouwer (*1846)

1899 (art. 16757): Johannes Marinus Dalof (Koopman)

1906 (art. 15600.4): Arent Tonko Leemhuis (koopman)

1906 (art. 18577): Klaas Everards (boekh.)

1912 (art. 20126): Dirk Berend Lugtenberg (winkelier) (5/8) en 3 knd. (elk 1/8)

1918 (art. 18229.18): Pieter Schut (kastelein)

1921 (art. 24650): Jan de Vries (assuradeur) (woont er)

Adresb. 1924 tm i.e.g. ‘38: 19: J. de Vries (winkel)

1950 (art. 33054.29): Richte Tekelenburg (timmerm-aann.) (bezit veel)

Adresb. 1950 tm i.e.g. ’58: 19: A. Lepelaar, kruidenier

1952 (art. 38380): Ludolf Jelte Harm Scholte (leraar; dir. v.e. Stichting)

1962 (art. 39389): Jinne Andries Riksten (*1930, groentenhandel.)

1986 (art. 74374): Zbigniew Antoni Bialkowski (*1946) (woont er)

Z.A. Biakowsky vraagt in okt. 1990 vergunning voor plaatsen garage

Violenstraat – oude nr. 21

(-1899: N 147): 1876: Ged. van F 1245, 1876: Ged. van F 1286, 1884: Ged. van F 1491

1876 (art. 10530): Hindrik Suiding (verwer en glazenmaker, +1894), later Abraham Aarts (zeeman) (3/4) en Albert Suiding (1/4). In 1876 ged. van F 942 en F 1245 samengevoegd tot F 1286. In 1884 ged. verkocht aan art. 9588.5. Rest wordt F 1491

BR 1890: N 147: Ewold v.d. Wal (*1824) + vr. en 2 anderen

BR 1897-’98: Evert Kiers (*1861) + vr. en 4 knd.;

BR vanaf ’98: Berend Lenting (*1866) + vr.

1895 (art. 15252): Abraham Aarts (zeeman)

1895 (art. 13809.31): Grietje Westers, wed. Conradus Kiers (bloemkweekersche)

1900 (art. 16724.2): Jan Pietersen (aann.).

BR 1900: 21: Christoffer Reuter (*1866, koopman) x Elina Kiers (*1870)

In 1901-‘02 herbouw, waarbij vanuit ged. van F 1491 het nieuwe F 1978 ontstaat. Zie verder hieronder bij nr. 21.

Hulpkaart kadaster 1902, met v.l.n.r. de nrs. 25 tm 19. Vaag zijn, in blauw, de oude kadasternrs. nog zichtbaar zodat blijkt dat voor de bouw van de nrs. 25 tm 21 nieuwe percelen zijn ontstaan.

Violenstraat – nr. 21-21a

1902: F 1978, 1931: F 2691

(art. 16724): Jan Pietersen (aann.). In 1901-’02 bouw

BR 1902: 21a: Frans Ignar Tutterer (*1868 Obernfeld) x Pauline Hellwig(*1870 Potsdam). Daarna 1902: Jantje de Jonge (*1861) + knd. Ritzema

1905 (art. 18229.3): Pieter Schut (kastelein)

BR 1909: 21: Hendrika Mezema (*1896) + 2 knd. Wildeboer

1922 (art. 25620): Matje Mensinga, wed. Kornelius Louwes

Adresb. 1924: 21: H. Bok (bakkerskn.); 21a: wed. K. Louwes

1926 (art. 26244.12): Jacob Groenewold (aann.) (bezit veel)

1926 (art. 27764): Jan Bloemker (zonder, +1930) (1/2) X 1894, in 1919 gescheiden en dan van: Christina Meiring (+1941)(1/2) en 3 knd. (elk 1/6)

Adresb. 1938: 21: J. Hoekstra, werkm.; 21a: G.C. van Marm, S. Niehoff (kleerm.), wed. J.L. Velleman- van Marm

1941 (art. 27300.9): Hendrik Warners (slager)

1956 (art. 40324): Jannes Evenhuis (landb. Schipborg)

1960 (art. 42136): Jozef Moser (monteur) en knd.

Adresb. 1961: 21: C. Ronda (monteur); 21a: J. Moser (monteur)

1966 (art. 45707): Antje Hendriks, wed. J. Moser

1974 (art. 52833/50083.19): Hendricus Caspar Melchior (‘Rieks’) Kroon (*1949, vleesgrossier)

Violenstraat – oude nr. 23

(-1899: N 146): F 488

1876 (art. 9588.3): Lambertus Kamphuis (bakkerskn.,+1885), later wed. Fenna Houttuin

1890 (art. 10866.9): Hendrik Geerts Kramer (schipper)

BR 1890: N 146: Aagtje Arends  Smid (*1856, +1891)

BR vanaf 1899 (uit Koog a.d. Zaan): Karel Rudolphus Labberté (*1875, apotheker)

1898 (art. 11381): Coenraad Bensik (zonder, +1918) (1/2) en 2 knd. Freegje en Casper (elk ¼). Hij heeft vanaf 1879 ook al F 488 bis (zie bij oude nr. 25)

1900 (art. 16724): Jan Pietersen (aann.).

BR 1900: 23: Frederik Cleij (*1842) x Trientje Haijes (*1841) + knd.

In 1901-‘02 herbouw, waarbij vanuit ged. van F 488 en ged. van  F 1491 het nieuwe F 1977 ontstaat. Zie verder hieronder bij nr. 23

Violenstraat – nr. 23-23a

1902: F 1977, 1931: F 2690

(art. 16724): Jan Pietersen (aann.).

1905 (art. 18229.2): Pieter Schut (kastelein)

Adresb. 1924: 23: wed. W. Kok, G. Kok (brievenbest.); 23a: wed. G. v.d. Berg, S.E.M. Nelissen (boekh.), H. Bouman (chauff.)

Adresb. 1938: 23: J.M. Wilken, aanspr.; 23a: –

1939 (art. 33501): Hinderk ter Veld (zonder)

1939 (art. 33054): Richte Tekelenburg (timmerm-aann.) (bezit veel) (zie voor deze en volgende eigenaren ook oude nrs. 17/15 tm 17)

1951 (art. 37594): Mr. Pieter Hendrik Themmen (hoofdinsp. belast.) en Kornelis Anko Themmen (schilderspatroon).

1960 (art. 39301): Mr. Pieter Hendrik Themmen (hoofdinsp. belast.)

Adresb. 1961: 23: J. Bonthuis (kleerm.); 23a: B.J. Kok (besteller PTT)

1963 (art. 43059): Koert Helder (*1909, stucadoor, steenhouwer)

1976 (art. 55902): Jakob Heemstra (*1949, bouwvakker)

Violenstraat – oude nr. 25

(-1899: N 145): F 488bis

(art. 7588): Willem Arnoldus Oltmans (zonder).

1876 (art. 10531): Hendrik Dijkhuizen (tuinier)

1879 (art. 11381): Coenraad Bensik (zonder, +1918) (1/2) en 2 knd. Freegje en Casper (elk ¼). Hij koopt in 1898 ook F 488 (zie bij oude nr. 23)

1900 (art. 16724): Jan Pietersen (aann.).

BR 1900: 25: Antje Bening, wed. A. Groen (*1833) + kleinzn. Fokko Noorman (*1885)

In 1901-‘02 herbouw, waarbij vanuit F 488bis en ged. van F 488 het nieuwe F 1976 ontstaat. Zie verder hieronder bij nr. 25

Violenstraat – nr. 25-25a

1902: F 1976, 1931: F 2689

(art. 16724): Jan Pietersen (aann.).

BR 1902: Jan Bos (*1869) x Adriana Kuizenga (*1872-+1903) + + zn. en 3 anderen

1905 (art. 18229.1): Pieter Schut (kastelein)

Adresb. 1924: wed. W. Riddering; 25a: S.J. Mulder, afd. chef

Adresb. 1938: 25: D. Huizinga, slagersbed.; 25a: H. Bok, bakkerskn.

1939 (art. 33501): Hinderk ter Veld (zonder)

1939 (art. 33054): Richte Tekelenburg (timmerm-aann.) (bezit veel) (zie voor deze en volgende eigenaren ook oude nrs. 17/15 tm 17)

1951 (art. 37594): Mr. Pieter Hendrik Themmen (hoofdinsp. belast.) en Kornelis Anko Themmen (schilderspatroon).

1960 (art. 39301): Mr. Pieter Hendrik Themmen (hoofdinsp. belast.)

Adresb. 1961: 25: N. Koerts (arb.); 25a: J.B. Sieling (scheepstimmerm.)

1963 (art. 43059): Koert Helder (*1909, stucadoor, steenhouwer)

1976 (art. 55902): Jakob Heemstra (*1949, bouwvakker)

Violenstraat – nr. 27

(tot 1899: N 144): F 491, 1877: F 1301, 1931: F 2688

1832 (art. 2025): Jacobus Roemers (koopman), bezit ook F 492= achterliggende tuin. Hij verkoop tuin F 492 in 1832 aan art. 183= Lubbertus de Boer (zie o.a. bij oude nrs. 17/1 tm 17/17)

1833 (art. 3107): Jan Popkes Sijbes (Kuiper) (bezit veel)

1877 (art. 10829): Eltje Willem van Lingen (goudsmid). In 1877 herbouw, daarna F 1301

1878 (art. 9392.8): Albert Doornbos (koopman)

1890 (art. 14213): Swaantje Hofstede, wed. Albert Doornbos

1894 (art. 14598): Willem Molenaar (schoenm.)

1917 (art. 18362.7): Jan Ubben Freese (schilder en koopman)

1919 (art. 21198.33): Geertje Schut (x Jacobus Reinardus Mulder)

1919 (art. 21665.3): Hilbrand Landstra (koopman, x 1919 Gerbrig Helder) (3/4) en Jetje Landstra (1/4)

1921 (art. 24647): Trijntje Jaeger (x Lucas Johannes Jansen, opzichter)

1921 (art. 24773): Martinus van Hooft (loopkn., +1936), later wed. Wicherdina Frederika Nijland (+1939) (wonen er)

Adresb. 1924: M. van Hooft, loopkn.

1939 (art. 31919.6): Pieter van Weering *1902, assuradeur)

1939 (art. 19365.21): Douwe Olthoff (timmerm.,+1941) (9/16) en 7 knd. (elk 1/16)

1941 (art. 33341.5): Fa. H. Medendorp en Zoon (firmanten: Hendrik en Thies Medendorp, aannemers)

Adresb. 1961: 27: D. de Vos (fotograaf)

1977 (art. 54590.62): Jillis van Donderen (*1899, koopman) en Kornelis Jan van Slochteren (*1913)

1977 (art. 57624): Jantje de Leeuw (*1948, analiste) (woont nr. 27)

1980 (art. 63722): Willem Jan Buter (*1919) (woont Haren)

1986 (art. 75524): Jacoba Ellerie (*1969) (woont er)

1986 (art. 75525): Wijnko Ellerie (*1925) en Wilhelmina Smit (*1931) (wonen Noordwolde)

Violenstraat – nr. 29

(tot 1899: N 143): F 493, 1877: F1302 ,1931: F 2687

1832 (art. 2025): Jacobus Roemers (koopman), bezit ook F 492= achterliggende tuin. Hij verkoop tuin F 492 in 1832 aan art. 183= Lubbertus de Boer (zie o.a. bij oude nrs. 17/1 tm 17/17)

1833 (art. 3107): Jan Popkes Sijbes (Kuiper) (bezit veel)

1877 (art. 10829): Eltje Willem van Lingen (goudsmid). In 1877 herbouw, daarna F 1302

1878 (art. 9392.9): Albert Doornbos (koopman)

1890 (art. 14213): Swaantje Hofstede, wed. Albert Doornbos

1894 (art. 14598): Willem Molenaar (schoenm.)

1917 (art. 18362.7): Jan Ubben Freese (schilder en koopman)

1919 (art. 21198.34): Geertje Schut (x Jacobus Reinardus Mulder)

1919 (art. 23247): Esso Johannes Albers (zonder) (woont Patersw.)

1921 (art. 25057.2): Frouke Schanssema, wed. Willem Eigenberg

Adresb. 1924: 29: wed. F. Eigenberg, werkvr.

1941 (art. 33341.4): Fa. H. Medendorp en Zoon (firmanten: Hendrik en Thies Medendorp, aannemers)

Adresb. 1961: 29: D. Fokkes (ambt. PTT)

1977 (art. 54590.63): Jillis van Donderen (*1899, koopman) en Kornelis Jan van Slochteren (*1913)

1977 (art. 57624): Jantje de Leeuw (*1948, analiste) (woont nr. 27, zie daar)

1980 (art. 63853): Charlotte Francisca Rutgers (*1950) (woont er)

Violenstraat – nr. 31

(tot 1899: N 142): F 494, 1844: F 667, 1931: F 2686

1832 (art. 29): Albert Amsing (metzelaar)

1834 (art. 3206): Jan Froon Azn. (winkelier)

1836 (art. 3365): Lodewijk Ewolds (zonder) (bezit veel)

1837 (art. 3449): Evert Tammes (schuitevaarder)

1839 (art. 1313): Pieter Gerrit Klos (schoenmaker). In 1844 bouw, daarna F 667 en kamers: F 664 tm 666, die hij in 1848 verkoopt aan art. 4251 (zie Hulpkaart kadaster bij oude nrs. 35-1,2,3)

1848 (art. 5012.2): Abel Doesburg (commissionair)

1853 (art. 2904.6): Roelof Maas (timmerm.,+1854), later wed. en knd.

1855 (art. 6073): Daniel Buurman (gepens. serg.)

1862 (art. 7563): Johannes v.d. Werff (timmermanskn.)

1867 (art. 5972.8): Jan Derks Koster (behanger)

1872 (art. 8787.4): Albert Koster (kamerbehanger)

1877 (art. 10889): Benrend Havinga (barbier) (1/2) en 5 knd. (elk 1/10)

1911 (art. 13883.9): Wilhelmus Jacobus Wiardi (huis- en rijtuigschilder). In 1912 herbouw.

1924 (art. 26522): Tjapko Lantinga (*1858 Termunten, timmerm., +1944, x Hillechien Stel) (5/9) en 8 knd. (elk 1/18), later 8 (schoon)knd. (elk 1/8, w.o. Aaldrik Hofman x Trientje Lantinga)

Adresb. 1924 tm i.e.g. ’40: 31: T. Lantinga, timm. en metsel.; in ’24 ook: T. Lantinga, bed. 1e klas Org. Chem. Lab.

1952 (art. 37962): Pieter Woudman (bakker/ sig.handelaar)

1959 (art. 26651): Roelof de groot (schilder) (woont er), later knd. Crina (*1922) en Geert (*1926, woont er ook)

Adresb. 1961 tm i.e.g. ’72: 31: R. de Groot (schilder), G. de Groot (huisschilder)

1973 (art. 51452): Geert de Groot (schilder, +1979)

1981 (art. 64806): Harmanna Annechiena Klootsema, wed. Geert de Groot (woont er)

Violenstraat – nr. 33

(tot 1899: N 141): F 495, 1931: F 2685, nu onderdeel van F 2941

1832 (art. 997): Jurrien Heres (timmerm.)

1842 (art. 2119.47): Lucas Scholtens (kleerm.)

1860 (art. 7142.8): Lucas Scholtens (rentenier)

1862 (art. 7641): Lucas Ewolds (klerk)

1864 (art. 7634): Elisabeth Ewolds (zonder)

1878 (art. 7426.19): Arent Tonkens Vos Azn. (*1838, Koopman,+1910,  x1892 Grietje Scheltens), later wed. en knd.

1911 (art. 18427): Simon Hendrik de Rooij (meubelm.)

1911 (art. 19702): Johannes Gerhardus van Laten (*1860, timmerm, +1935), later wed. Barbera Baare (*1865)

Adresb. 1924: 33: J.G. van Laten (timmermanskn.)

Adresb. 1940 tm i.e.g. ’42: 33: wed. B. van Laten- Baaré

1950 (art. 37351): Frans Kuipers (boekb.)

1953 (art. 38705): Hermannus Nijland (kweker)

1954 (art. 32949.8): Jakob Streuper (koopman)

1956 (art. 35753.30): Lambertus Alberts (bouwondern.)

Adresb. 1961: 33: mej. A. Jagersma

1963 (art. 36902): Fokko Houwen (schilder).

Adresb. 1964 tm i.e.g. ‘72: nr. ontbreekt

In ’67 verbouw tot garage

Violenstraat – nr. 35

(tot 1899: N 140): F 496, 1931: F 2684, 1968: F 2941

1832 (art. 997): Jurrien Heres (timmerm.)

1842 (art. 2119.48): Lucas Scholtens (kleerm.)

1860 (art. 7142.9): Lucas Scholtens (rentenier)

1862 (art. 7641): Lucas Ewolds (klerk)

1864 (art. 7634): Elisabeth Ewolds (zonder)

1878 (art. 7426.20): Arent Tonkens Vos Azn. (*1838, Koopman,+1910,  x1892 Grietje Scheltens), later wed. en knd.

1911 (art. 16270.59): Wolter Beening (fabr./timmerm., +1914), later wed. Catharina Meima en 6 knd.

1915 (art. 19236): Maarten Plas (schoenm., x 1929 Talea Gepkea Köster) (woont er). In 1915 herbouw

Adresb. 1924 tm i.e.g. 1964: 35: M. Plas, schoenm.

Adresb. 1968: 35: M.T.W. Meulema (besteller PTT)

In 1968 verenigt Plas F 664 tm 666 (zie bij oude nrs. 35-1 tm 3) en F 2684 tot F 2941

1970 (art. 46826): Cornelis Boer (*1944, monteur)

Adresb. 1972: 35: C(ees) Boer (monteur bij Luijtink)

1974 (art. 53922): Elisabeth Jakoba Bruggink (*1950, verpleegk.)x Filippus Meijer (wonen er)

oude smalle gang

Violenstraat – oude nrs.  

F 497: Tuinhuis met smalle gang erheen en tuin, 1843: F 647 en 648, 1852: F 762, 763 en 648

1832 (art. 2024): Waalko Jans Roelfsema (apothecar)

1839 (art 3781): Lubbertus de Boer (tuinier). In 1843 stichting en ruiling:

1843 (art. 183. 7.e.v.): Lubbertus de Boer (*1803, eerst schoenm., later bloemkweeker). In 1843 sticht hij aan Nw. Bot.str: F 643 tm 645 (zie daar). Aan de smalle gang bouwt hij F 647 en 648. In 1852 wordt F 647 door bijbouw: F 762 en 763

Schoenmaker Lubbertus de Boer (1803-1868) trouwt in 1829 met dienstmeid Maria Croon (1805-1881). Hun eerste kind wordt in 1830 levenloos geboren (‘eene doode dochter’) in hun huis N 125 aan de Nw. Boteringestraat (F 514; zie daar). Hierna volgen nog vier dochters: Zwaantje (1831-1901), Roelfien (1832-1897), Pietertje (1834-1917) en Annegienna Margaretha (1836-1838). In 1832 koopt hij, naast z’n huis aan de Nw. Boteringestraat nog drie pandjes (F 511 tm 513) en iets verderop een tuin F 492. Hij noemt zich dan winkelier en later bloemkweker.

1862 (art. 7505. 2 tm 5 en 8 tm 10): Lubbertus de Boer (bloemkweeker,+1868), later wed. Maria Croon (*1805-+1881) en dch. Zwaantje (*1831,x 1852 Lourens Hindriks Reintjes). Verkoop van F 648, F 762 en F 763 in 1881:

1881 (art. art. 8439. 7,9 en 10): De Commissie tot het oprigten van een Gasthuis bij de Vereen. Doopsgez. gem. In 1884 herbouw, zie verder bij Nw. Boteringestraat 47: Doopsgez. gasthuis

Violenstraat – nrs. 35/1 tm 35/3

(tot 1899: N 140/1 tm 140/3): 1844: F 664 tm 666, 1969: F 2940

(art. 1313): Pieter Gerrit Klos (schoenmaker) (zie bij nr. 31). In 1844 bouw, daarna F 667 en kamers: F 664 tm 666

Hulpkaart kadaster 1844 met het oude nr. 31 (F 667) en de 3 nieuw gebouwde kamerwoningen (F 664 tm 666)

1848 (art. 4251/6672.28 tm 30/10130. 19 tm 21): Henderikus (of Hinderikus) Hendriks Sprik (*1809, bij huwelijk kanonnier, x 1833, later koopman, +1889), later wed. Anna Catharina de Weerd (1/2) en 2 anderen (elk ¼) (bezit veel)

1891(art. 7325. 29 tm 31): Willem Wo(o)nink

1922 (art. 19236. 6 tm 8): Maarten Plas (schoenm.) (zie bij nr. 35). In 1940 wordt F 665 (nr. 35/2) onbewoonb. verkl. In ’42 weer huis.

Slop tussen nr. 35 en oude nr. 37 in 1911 met daaraan de nog bestaande pandjes 35/1 tm 35/3. De blauw ingetekende huisjes rechtsboven behoren aan het Doopsgezind Gasthuis en hebben oorspronkelijk de nrs. 35/4 enz. (zie hieronder)

Beeldhouwer Rinus Meijer aan het werk bij zijn in 1942 gehuurde huisje Violenstraat 35/1, op de achtergrond rechts (foto Partic. collectie)

Adresboeken:

35/1: 1940/’41:  mej. M. Kern; ’42: – (atelier Rinus Meijer, zie foto); ’43: R.P. Grashuis

35/2: 1940: wed. E. Rozema-Bolt; ’41 tm i.e.g. ’43: mevr. M. Vahle-Burgstra, in ’43 ook: F. Strating

35/3: 1940 tm ’42: wed. E. Kok-Vos; ’43: E. Velvis, koopm.

Adresb. 1950: 35/1: R.P. Grashuis; 35/2: F. Strating, los arb.; 35/3: E. Velvis

Adresb. 1961: 35/1: ontbreekt; 35/2: -; 35/3: mej. E. Velvis

Adresb. 1964 tm i.e.g. ’72: nrs. ontbreken

In 1968 verenigt hij de erven van F 664 tm F 666 en F 2684 tot F 2941. Woningen F 664 tm 666 worden verkocht:

1968 (art. 46274): Fa. C. Luijtink. F 664 tm 666 worden in 1969 samengevoegd tot F 2940. Voormalige huisjes worden gebruikt voor opslag van (brom)fietsen

2012: Doopsgezind Gasthuis:  fietsen en andere berging

De huisjes 35/1 tm 3 vanaf de achterzijde in 2022

Violenstraat – oude nrs. 35/4 tm 35/13

(35/4 tm 35/8 = tot 1899: N 139/7 tm 139/3 en 35/9 tm 35/13 = 1870-1899: N 139/2):

Zie bij Nw. Boteringestraat 47: Doopsgezind gasthuis

Violenstraat – oude nrs. N 137 tm 139

F 498, 499, 500

1832 (art.2316. 10 tm 12): Aaltien (Aaltje) Bont, wed. Albert Steenwijk (kleermaker,+1829 Rozenstraat M 79). Zij hertrouwde 1830 met Poppe Garmers (*1770 Westerbur, D.)

1857 (art. 744. 12 tm 14): Poppe Garmers (steenkoper). In 1858 worden de 3 panden afzonderlijk verkocht. Zie verder hieronder

Violenstraat – oude nr. 37

(tot 1899: N 137): F 500, 1931: F 2683

1858 (art. 3446.10): Jan Christiaan Groenewold (koopman)

1862 (art. 7542.5): Grietje Koens, wed. Jan Chr. Groenewold

1866 (art. 7426.11): Arent Tonkens Vos Azn. (koopman) (bezit vanaf 1878 nrs. 33 en 35)

1876 (art. 10571): Jacob Antonie van Bergen (timmerm.)

1892 (art. 11037.5): Hendrik Vos Kzn. (logementhouder)

1893 (art. 14764): Christiaan Ferdinand Nap (timmerm.-aann.)

1901 (art. 17102): Tjipke Huizinga (opzichter)

1909 (art. 18592): Harmannus Reinkingh (veehandel., +1913) (1/2) en 3 knd. (elk 1/6)

1910 (art. 19513): Hermannus Reinkingh (koopman)

1910 (art. 19566): Harmpien Reinkingh (zonder)

Adresb. 1911: 37: wed. T. Rademaker, kruidenierster; G. Bödeker, timmermanskn.

1915 (art. 17156.16): Gasthuis v.d. Ver. Doopsgez. gem. te Groningen

Adresb. 1918: 37: G. Oosterwijk, slagerskn.

Adresb. 1920 tm ’24: 37: T. Hofman, sig.mag. (daarna naar Noorderbinnensingel 52)

Tjerk Hofman (*1868 Gron.-+1930) x1900 Aaltje Gesina Wieringa (*1879 Gron.) + Annechiena Jacoba (*1901,x 1925), Ida Ebeltje (*1902,x 1930), Jacoba (*1905,x 1943), Willem Tjerk (*1913-+1914), Willem (*1916). Tjerk is bij zijn huwelijk kanoorbediende, vanaf 1901 politieagent en later winkelier (1911), assuradeur (1913 en ’16), koopman (1914)

Woningkaart Violenstraat 37

Nieuwsblad van het Noorden, 7-6-1924

Adresb. 1925 tm i.e.g ’36: 37: H. Luijtink, sig. mag. ; Luijtink & Hoekstra, bestel en incassobur.

Adresb. 1937 tm ’50: 37: wed. A. Luijtink-Schuringa, sig.magazijn; Luijtink & Hoekstra, bestel en incassobur. (Aaltje verhuist in 1950 naar Amsterdam waar ze in 1967 overlijdt)

1948-1949 inwonend Eligius Rudolphus Muller +vr. en knd. (zie woningkaart boven)

1950 (art. 37499): Stichting Menno Simonshuis.

Adresb. 1950-’51: 37: Fa. Luijtink en Hoekstra, uitg. Adresboek Gron., Pers v. Vereenigingsperioddieken; Dir. E.R. Muller

In 1955-‘57 sloop en bouw flat. Zie verder bij nrs. 37-39

Violenstraat – oude nr. 37/1

(tot 1899: N 138): F 499

1858 (art. 5743.3): Willem Groen Jacobs (schipper/vuilnismenner, +1861 Driemolendrift), later wed. Eeffijn Meijer en erven

1863 (art. 7678): Jacob Bartels Katerburg (schipper, +1869), later wed. Geesje Jacobs Dekker en knd.

1888 (art. 13837): Jacob van den Berg (smid) en 3 anderen

1888 (art. 13854): Johannes Lambeck (*1857, tabakskerver)

1892 (art. 14598): Willem Molenaar 9schoenm.)

1898 (art. 14764): Christiaan Ferdinand Nap (timmerm.-aann.)

1901 (art. 17102): Tjipke Huizinga (opzichter)

1909 (art. 18920): Roelfie Dijk (zonder)

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’18: 37/1: A. Mulder

1917 (art. 17156.17 later 48): Gasthuis v.d. Vereen. Doopsgez. gem.

Adresb. 1924: 37/1: mej. J. Visser

Adresb. 1935 tm i.e.g. ‘51: 37/1: mej. F. Visser

Violenstraat – oude nr. 37/2

(tot 1899: N 137): F 498

1858 (art. 183.38/7505.1): Lubbertus de Boer (*1803, schoenm., i.e.g. in ‘38: bloemkweker,+1868,  x 1826 Maria Croon, +1881). Hij woont in 1834 en ’36 bij de geboortes van 2 knd.: N 126 Nw. Boteringestraat oude nr. 47: zie daar)

1881 (art. 11918.4): Roelfien de Boer, wed. Abel Datema

1893 (art. 7325.34): Willem Wo(o)nink

Adresb. 1911: 37/2: R. Stoppelberg, bakkerskn.

Adresb. 1918: 37/2: wed. J. Haken

1922 (art.25552): Stichting Menno Simonshuis.

Adresb. 1924: 37/2 mej. H. Gremmer

Adresb. i.e.g. 1940 tm ’51: 37/2: H. Ellens

 In 1955 gesloopt

V.r.n.l. Violenstraat 37/4, 37/3 en de rijwielzaak van Luijtink in 1955 (Foto Fotobedrijf Piet Boonstra)

Violenstraat –  oude nr. 37/3 en 37/4

F 504 (=tuin), 1844: ged. van F 646 (=tuin), 1848: ged. van F 739, 1903: F 2001 en 2002

1832 (art. 1382): Roelf Kroeger (smid) + vr en knd  (zie bij oude nr. 39)

1832 (art. 2891/2891): Jan Roelfs Kuiper (+1876, smid) x Afien Kornelis Koster (+1865, Violenstraat N136). In 1848 wordt er aangebouwd bij oude nr. 39 op deze plek, waarna geheel F 739 wordt.

1862 (art. 7484): Jan Obben Freese (ijzersmid)

1870 (art. 9098): Daniel Arends Freese (ijzersmid)

1881 (art. 11773): Jan Obben Freese (kastelein)

1893 (art. 14853): Berend Kremer (ijzersmid)

1896 (art. 15534): Lammert Huizinga (ijzersmid) met 4 knd (elk 1/8). In 1903 stichting, daarna F 2000 (werkplaas), 2001, 2002 en 2003 (=oude nr. 39)

1910 (art. 17156): Het Gasthuis van de Vereen. Doopsgez. gemeente

Adresb. 1911: 37/3: -; 37/4: A. Immenga, brandst.

Adresb. 1918 tm 1920: 37/3: Drukkerij van Wolf en Schuringa; 37/4: werkpl.

Adresb. 1922 tm i.e.g. ‘43: 37/3: werkpl. H.S. de Rooij, stoffeerd.; 37/4: ontbreekt

1950 (art. 37499): Stichting Menno Simonshuis

Adresb. 1951: 37/3: E.J. de Poel, stofz.rep.inr.

Bouw flatgebouw 1955-’57 (arch. Jan Kort), Violenstraat 37 tm 37/5 en 39.

Violenstraat – oude nr. 39 (en 37/5)

(1822 tot 1899: N 135 en N 136): F 501/502/503, 1843: F 649, 1848: F 739, 1903: F 2003, 1931: F 2682

BR 1822: G 27/N 135: R. Kroeger (smit); G 26(of 25?)/N 136: H. Ringer (serg. militie)

BR 1830: N 135: Roelf Kroeger (48jr, smid) + vr en knd; N 136: Hendrik van Geuns (54 jr, dagloner) en zn.; Later: Jan Roelfs Kuiper (+1876) x Afien Kornelis Koster (+1865, Violenstraat N136)

1832 (art. 1382): Roelf Kroeger (smid)

1832 (art. 2891/2891): Jan Roelfs Kuiper (*1799-+1876, smid) x Afien Kornelis Koster (*1800-+1865, Violenstraat N136). (die van 1850 tot 1862 F404= Nw. Kerkhof OZ bezit, zie daar). In 1843 ‘ruiling, stichting en verandering van bestemming’. In tuin F504 wordt dan iets gebouwd, waarna het geheel F 649 wordt. In 1848 ‘aanbouw’ en daarna F 739.

BR 1860: N 135: Jan Kuiper (*1799 Adorp, smid) x Aaffien Koster (*1800 Adorp) + neef Daniel Freese (*1847 Gron., smidskecht), Jan Schröder (*1834 Stapelmoor, smidskecht; vertr. 1861), Pieter Meinardi (*1835 Gron., smidskecht; vertr. 1860), Janna Datema (*1834 Bedum, dienstm.; vertr. 1862). Later komen nog 2 dienstmeiden.

Op 1-3-1864 komt uit Oldehove: Albertus Fongers (*1841 Warffum, smidskecht). Hij vertrekt naar de Moesstraat (W 24a) als hij in nov. 1867 trouwt.

1862 (art. 7484): Jan Obben Freese (ijzersmid)

BR 1870: Jan Ubbens Freese (*1826, smid) + vr en knd

1870 (art. 9098): Daniel Arends Freese (ijzersmid)

1881 (art. 11773): Jan Obben Freese (kastelein)

1893 (art. 14853): Berend Kremer (ijzersmid)

1896 (art. 15534): Lammert Huizinga (ijzersmid)met 4 knd (elk 1/8). In 1903 stichting, daarna F 2000 tm 2003  (werkplaats en huisjes)

1910 (art. 17156): Het Gasthuis van de VDG.

Adresb. 1911: 39: C. Immenga, kruidenier; 37/5: –

Adresb. 1918 tm ‘20: 39: B. Pestman, meubelm.; 37/5 Meubelmakerswerkpl. B. Pestman

Adresb. 1922 tm ’26: 39: B. Pestman, meubelm.; 37/5 ontbreekt

Woningkaart Violenstraat 39

Adresb. 1927 tot aug. 1955 (zie woningkaart): 39: C. Luijtink, Rijwielhand. (Tel.boek 1940: Ag. Fongers).

okt. 1945-aug. ’55 inwonend: Anton Luijtink+ vr. en 2 zns.

De winkel van Luijtink en het toegangspoortje tot het Doopsgezind Gasthuis in 1955

1950 (art. 37499): Stichting Menno Simonshuis

Bouw flatgebouw 1955-’56 (officieel ’57) (arch. Jan Kort), Violenstraat 37 tm 37/5 en 39.

Het Doopsgezind Gasthuis voegt in de jaren 50 en 60 ook de nummers 41, 43 en 45 aan het bezit toe en er zijn plannen om daar ook flatjes te bouwen, met erachter een garage met doorrit naar de Nieuwe Boteringestraat. Uiteindelijk komt er van die plannen niets terecht.

Violenstraat – nrs. 37-39

1969: ged. van F 2939, … , 2012: E 3388, 2012: F 3393

(art. 37499): Stichting Menno Simonshuis.

Bouw flatgebouw 1955-’56 (officieel ’57), Violenstraat 37 tm 37/5 en 39

Woningkaart Violenstraat 37

Adresb. 1958 tm ’64: 37: C. Luijtink (*1884-+1963;x 1906 Elsje Nolle, *1886-+1969); ’68: mevr. E. Luijtink-Nolle; zie woningkaart

Adresb. 1972: 37: G. Stevens-Dik

Woningkaart Violenstraat 39

Adresb. 1958: 39: A(nton) Luijtink, rijwielhandelaar (*1907-1996, x 1935 Geertje Woudstra,*1911-+1989)+ 2 zns. (tot sep. 1960 daarna naar Stadhouderslaan 5, zie woningkaart)

zn. Cornelis Luijtink (*1936) inwonend 1959 en vanaf sep. 60 hoofdbewoner

1961 (art. 42645): Doopsgezind Gasthuis

Adresb. 1961 tm ’68: 39: C. Luijtink, boekh./in ’68: rijwielh.

Adresb. 1972: 39: G. Bruinius.

Geert Bruinius woont er vanaf 1970. Het volgende jaar trouwt hij Jantina (‘Tiny’) Kruims (+2008). Ze krijgen twee kinderen die beiden na anderhalf jaar overlijden. Daarna adopteren ze twee kinderen uit Indonesie: Edwin (*’79) en Erica (*’80). Omstreeks 1990 verhuizen ze en wordt de woning verhuurd aan het echtpaar T. Smit, dat daarvoor in flatje erboven woonde.

2012: Pieter Iwan Kort.

Iwan Kort laat de zaak verbouwen en de woning nr. 37 wordt bij de winkel getrokken. In 2023 beeindigt hij de zaak en wordt het pand weer door het Doopsgezind gasthuis teruggekocht.

2023: Stichting Doopsgezind Gasthuis

Violenstraat – nr. 37-1 tm 37-19

(art. 37499): Stichting Menno Simonshuis

1961 (art. 42645): Doopsgezind Gasthuis

Adresb. 1958 tm ’72: 37/1 tm 37/19: Doopsgezind Gasthuis

Violenstraat – nr. 41-41a

(tot 1822: H 28, 1822 tot 1899: N 134): F 505, 1906: F 2071, 1931: F 2681

BR 1822: J. de Jong

1832 (art. 2251): wed. Arend Smit

BR 1830: Jacob Jebbes de Jong (40jr, *Lemmer, vuilnismender)

1833 (art. 3010): Derk Stumpel en mede-eig.

1833 (art. 3110): Jacob de Jonge en mede-eig.

1854 (art. 5926): Jacobus Petrus Sluiter (vleeschh.) en m.e.

BR 1870: Jacob Jansen (*1833, houtdraijer) + vr. en knd. Vertrek 1875

1875 (art. 8609.17): Klaas Bruins (tingieter, +1887,x Evertje Jacobs van der Laan)

1880 (art. 6463.13 later 30): Coenraad Mensinga (*1828, timmerm.,+1902, x 1850 Jantien Haverkamp, +1899) (1/2) en 6 knd. (elk 1/12). In 1880-’81 herbouw

1903 (art. 15757): Lammert Mensinga (+1923), later wed. Alida Mindé. In 1911 bijbouw

Adresb. 1911: 41: M. Plas (scheonm.); 41a: H. Mulder (Brig. tit. Rijksveldwachter)

Adresb. 1924: 41: J.H. Lücken jr., stucadoor; 41a: S. Venema, beh. en stoffeerder

1926 (art. 12401.36/28080): Johannes Prummel (vleeschh.,+1930), later wed. Ebeldina Jacoba Mindé en knd.

Adresb. 1933: 41: G. Vrieling, electr.; 41a: O.H. Schröder (kunstschilder), H. Friedemann (bontwerker)

Adresb. 1938 tm i.e.g. ‘64: 41: wed. G. Hamming-Klaassen, melkhand.; 41a: J.C. Diderich, kleerm. (in ’58: T.J. Buma, ass. RUG)

1953 (art. 37499.28): Stichting Menno Simonshuis

1961 (art. 42645.13): Stichting Het Doopsgezind Gasthuis

Adresb. 1968: 41: ontbreekt; 41a: C. Ronda, monteur

Adresb. 1972: 41: B. Samson; 41a: C. Ronda

Vanaf 197?: T.E.M. Legger (*1943)

1981 (art. 67468): Cornelia Birza, wed. Frederik Legger (*1917,+2015), later erven

De Violenstraat in 1968 (foto: Fotobedrijf Piet Boonstra; coll. Gr. Arch.) met van links af achtereenvolgens de witte panden met nrs. 47 en 45, het oude nr. 43, nr. 41 en de zaak van Luytink met de ‘flatjes’ van het Doopsgezind gasthuis

Violenstraat – oude nr. 43

(tot 1822: H 29, 1822 tot 1899: N 133): F 506 (=werkplaats), 1863: F 944 (= privaat, later pakhuis)

BR 1822: P. Kuitens

1832 (art. 852/7138.30/7145.101/8210.27): stad Groningen, later gem. Groningen. In 1863 ged. verkocht: F 943=erf verkocht aan art. 7787: Willem Venekamp (veehouder). F 944 wordt dan privaat.

1881 (art. 8664): Evert Hoexum (bakker). Privaat wordt in ’81 pakhuis.

1895 (art. 15433): Gezina Havinga, wed. Evert Hoexum (broodbakkersche)

1918 (art. 21807.5): Berend Bosma (zonder, +1922), later wed. Pieterke Smid (1/2) en 10 knd. (elk 1/20)

1924 (art. 26881): Jacob Kuipers (aann.) en Gerhardus Johannes Nicolaas van Voorn (zonder)

Adresb. 1933 tm i.e.g. ‘38: 43: kleermakerswerkpl. R. Jans

1934 (art. 29243): Geert Spakman (stucadoor/aann.,+1936), later wed. Elsje Engel en Maria Jacoba Spakman

1944 (art. 35543): Hendrik Mulder (timmerm., +1953)

1944 (art. 35543): Hendrik Mulder (timmerm., +1953)

Adresb. 1951: 33: H.J. Dekker, rep.inrichting winkelmachines

1953 (art. 32560.4): Nicolaas Harmannus Lefferts (koopman)

Adresb. 1958 e.v.: nr. ontbreekt

1962 (art. 36524.6): Sietze Rozema (X Janke Bouma) (woont Nw. Bot.str. 52)

1962 (art. 42645.34): Stichting Het Doopsgezind Gasthuis

1981 (art. 67468): Cornelia Birza, wed. Frederik Legger (*1917,+2015), later erven

Violenstraat – nr. 45-45a

(tot 1822: H 30,1822 tot 1899: N 132= dan laatste nr.): onderdeel van F 507, 1876: F 1241, 1906: F 2070, 1929: F 2613, nu kadastraal onderdeel van Nw. Boteringestr. 47/1 tm 47/4: F 3387

BR 1822: onbewoond

BR 1830/’40: Eefke (Euke/Eeuwke) Willems Venekamp (38jr. * Wittewierum, koemelker) x 1825 Anje Geerts (36jr. Hoogkerk, +1835) + Willem (17jr.)x 1836 Baike Geerts (1792 Hoogkerk= zus van Anje)

1832 (art. 2488): Eefke (Euke/Eeuwke)Willems Ve(e)nekamp (koemelker), later wed. Baike Geerts

1860 (art. 7013/7787): Willem Venekamp (koemelker). Hij koopt 1863 van art. 7138.30: F 943=erf. In 1867 verenigd. In 1875 ontstaat F 1241 uit F 507 en F 943.

BR 1870/1880/1890: Willem Ve(e)nekamp (*1828, veehouder,+1901) x Matje Evenhuis (*1831) en 6 knd. Ze vertrekken wrsch. 1892 naar L 396 (Gr. Rozenstraat)

Hoofdelijke omslag 1886: W. Venekamp/ S. Nijdam

1891 (art 14325): Izaak Jans Leutscher (koemelker)

BR 1900: Izaak Leutscher (*1864, melkboer) x Janneke Kuipers + 2 knd + dienstb. Ze vertrekken 1905 naar Hoogkerk.

1905 (art. 16742.6): Leendert Nap (gasfitter)

1905 (art. 18007.5): Dirk van Dijken (timmerman). In 1906 herbouw en splitsing in F 2069 en 2070

1910 (art. 12711. 13): Werner (Warner) Duiker (rijtuigschilder)

Adresb. 1911: 45: G.J. de Vries (timmerm.), G. de Vries (meubelmak.); 45a: E.A. Wildeboer, I, Cransberg (onderw.), J. Bossers (onderw.)

1920 (art. 17031.17): Jan Nap (timmerm.-aann.)

1920 (art. 23524): Robertus Henderikus Kostermans (coupeur/koopman, +1950), later wed. Elisabeth Magretha Cusiel

Adresb. 1924: 45: G.J. de Vries, meubelmak.kn.; 45a: R.H. Kostermans, coupeur

Adresb. 1933: 45: J. Alkema, kleerm.; 45a: R.H. Kostermans, winkelier

Adresb. 1938: 45: D. Wijsbeek, werkm.; 45a: R.H. Kostermans, winkelier

Adresb. 1951: 45: H. Geertsema, timmerm.; 45a: R. Wilbrink, perser

Adresb. 1958: 45: J. v.d. Veen, metaalbew.; 45a M. Soesbeek, kachelsmid

1960 (art. 34847.29): Mattheus Derk Veenhuizen (*1906, empl. bij GGG)

1965 (art. 42645.53): Stichting Het Doopsgez. Gasthuis

Adresb. 1972: 45: H.H.C. Pentinga; 45a: M. Soesbeek

Verkocht na 1980

Violenstraat – nr. 47-47a

(hoort aanv. bij nr. 45): 1906: F 2069, 1929: F 2612

1905 (art. 18007.5): Dirk van Dijken (timmerman). In 1906 herbouw en splitsing in F 2069 en 2070

1910 (art. 12711.12): Werner (Warner) Duiker (rijtuigschilder)

Adresb. 1911: 47: F.L. Sprenger, bediende; 47a: R. Weening (werkm.), H.A. Vriend (gem.ambt.)

1920 (art. 17031.116): Jan Nap (timmerm.-aann.)

1920 (art. 23525): Carl Adam Hofmann (coupeur)

Adresb. 1924: 47: H.H. Klaassens, monteur; 47a: C. Hofmann, coupeur)

1925 (art. 15836.5): Pietertje OIlijslager (wed. Jan Groenewoud, +1912; x1914 Johan Gerrit Mulder, boekh.)

1928 (art. 28956): Tonnis v.d. Veen (koemelker) en gem. Groningen

1929 (art. 14317.9): Tonnis v.d. Veen (koemelker/veehouder) (woont 47a)

Adresb. 1933: 47: C.J. de Vries (meubelmak.), mej. A. Alberts (winkelj.), mej. H. Alberts (naaister); 47a: T. v.d. Veen

Adresb. 1938: 47: S. Muller, slagersbed.; 47a: T. v.d. Veen

1941 (art. 34524): Jan Hendrik Rosenboom (zonder)

Adresb. 1951: 47: J. Boerema, houtbew.; 47a: J. v.d. Veen, waskn.

Adresb. 1958: 47: D. Lakroij; 47a: O.G. Klein, kleerm.

1964 (art. 43988.3): Jan Noortman (dir. Koopcomb.) (woont Rijssen)

Adresb. 1972: 47: D. Lakroij; 47a: ontbreekt

1974 (art. 53894): Hendrik Knol (*1949) (woont Assen)

Violenstraat – nr. 49a tm c/ Nw. Boteringestraat 41

F 508, 1926: F 2513

G. Spakman laat best. gebouw afbreken en bouw winkel met 3 bovenwoningen in 1934

(zie bij Nw. Boteringestraat 41)

Violenstraat, even zijde

Nieuwe Ebbingestraat

Violenstraat – oude nr. ?

F 472, in 1883 gevoegd bij Nw. Ebbingestraat 84 (zie daar)

1832 (art. 1324): wed. Willem Knijpinga (rentenier)

1861 (art. 3285): Ludewé Vink, wed. Antoni Janson. In 1870 schenking aan:

1870 (art. 9200): Maria Geertruida Vink, wed. Jeipe Onnes

1878 (art. 8894): Eppo Faber (*1824, brood en koekebakker, +1906, x1852 Aaffien Sonies, *1830) (NB: Hij is vanaf 1852 eigenaar van het hoekpand Nw. Ebb.str. 84, die daar in 1861 nieuwbouw pleegt; zie daar).

1879 (art. 11401): Fokko Faber (*1855-+1940, x1879 Suz(s)anna Vos), later met zn. Eppo (*1881)  en dch. Aaltje Aafiena Faber (*1885, x H.H. Niessen) (dan elk 1/3). In 1883 herbouw, waarna het met F 921 en 922 (Nw. Ebb.str) en F 471 samen F 1422.

Violenstraat – oude nr. ?

F 471, in 1883 gevoegd bij Nw. Ebbingestraat 84 (zie daar)

1832 (art. 2125): Erven Willem Scholtens (tondrager)

1835 (art. 3285): Ludewé Vink, wed. Antoni Janson. In 1870 schenking aan:

1870 (art. 9200): Maria Geertruida Vink, wed. Jeipe Onnes

1879 (art. 11401): Fokko Faber en zn.+dch Faber. In 1883 herbouw, waarbij het met F 921 en 922 (Nw. Ebb.str) en F 472 samen F 1422.

NB: Van maart 1913 tot januari 1914 is in het pand een ‘cooperatieve bakkerij’ gevestigd (zie hieronder )

Van boven naar onderen: Nieuwsblad van het Noorden, 15-3-1913, 17-4-1913 en 15-1-1914

Violenstraat – oude nrs. 2-4

(1870-?: N 159, 159/2 en 159/3): F 470, 1838: F 612, 1873: F 1197, 1878: F 1324, 1881: F 1389, 1890: F 1618, 1926: onderdeel van F 2489

1832 (art. 1324): wed. Willem Knijpinga (rentenier)

1838 (art. 3687): Ver. Doopsgez. Gemeente. De VDG krijgt ook F 614 (tuin)

1847 (art., 4920): Cornelis Römelingh (onderw. Landhuishoudkundige school)

1854 (art. 6007): Landhuishoudkundige school

BR 1870: N 159: Theodorus Martinus Jacometti Azn (*1827, leraar Landhuishkschool) x Nanni Georgette Wilhelmina Sophia de Thouars (*1828). NB: Ze vertrekken 1871 naar Arnhem; + leerlingen van de Landhuishoudkundige school

1871 (art. 8211): Gemeente Groningen. In 1871 bijbouw en in ’73 in tuin F 614, waarna school F 1197 en tuin F 1198 (1873 gebouwd door Van Beusekom: Gem. Burgerschool)

1873 (art. 8210/13354/26088-2204/30600-889, 41000-365): Gem. Groningen

F 1197 en 1198 worden in 1878: F 1324: Zie Hulpkaart kadaster hieronder

Hulpkaart kadaster september 1878 , met rechtsboven F 1324 (oude nrs. 2-4) en in het midden F 1325 (oude nr. 6, zie onder)

Violenstraat – nr. 2

(-1899: school geen nr.): zie boven, 2016: F 3570  

Academie Minerva, afd. Zeevaart 1883-1921

Foto P.B. Kramer, ca. 1916-’17 (Coll. Gron. Arch.)

Adresb. 1907-’08: 2. Zeevaartschool; H.H. Niesen, conciërge, H.H. Niesen, leraar,

Adresb. 1922: 2: Zeevaartschool; J. Ch. Welbergen, conc.

Adresb. 1923: 2: J. Ch. Welbergen, conc.

Adresb. 1924: nr. ontbreekt

Adresb. 1928: 2: P. IJtsma, conc.

Adresb. 1930 en 1933: nr. ontbreekt

Adresb. 1938 tm i.e.g. ’43: Clublokaal Gruno’s Garde (op 25-11-1932 in gebruik genomen)

In het najaar van 1941 wordt een deel van het gebouw ingericht tot kleuterschool voor alle Joodse kleuters uit de stad. Begin 1942 komen daar de kleine Joodse ULO (31 ll.) en Lyceum (16 ll.) bij. In december 1942 zijn er al zoveel Joodse kinderen afgevoerd dat wat erover is naar de Joodse school in de Prinsenstraat gaat.

Brief Gemeentebestuur aan de Directeur van Gemeentewerken n.a.v. de overdracht van de ‘Joodsche scholen’ aan de Joodschen Raad en de aanstaande ontruiming van ‘het schoolgebouw aan de Violenstraat, waarin thans de U.L.O.-school en het Lyceum zijn gevestigd’, 27-11-1942

Adresb. 1950: 2: School

Adresb. 1958: 2-4: ontbreekt

Adresb. 1964 en ’68: 2-4: Jeugdwerkcentrum

Adresb. 1972: 2-4: ontbreekt

1986: Clubhuis voor scouting

Na dure verbouwing: vanaf 23-5-1987 op b.g.g. voor Doven (zie Groninger Gezinsbode, 22-5-’87)

Vanaf 10-9-1987 tevens Buurthuis buurtvereniging (zie Groninger Gezinsbode 16-9-1987 en Nieuwsblad van het Noorden 5-12-1988 en Kop d’r veur)

 
Violenstraat – oude nr. 4

(1873-1899: school geen nr.; huis conciërge: N 159):  zie boven

Gebouwd 1873 (arch. Van Beusekom): Gemeentelijke Burgerschool.

Adresb. 1886: N 159: E. Aarmans (conciërge ‘Gemeentelijke Burgeravondschool met vijfjarigen Cursus’)

Adresboek 1886

Avondschool Handelsonderwijs;

1903: ‘Openbare Handelsschool met 2-jarigen cursus’

1894: ‘Openbare Handelsschool met 2-jarigen cursus’ en ‘Gemeente Hoogere Burgerschool met driejarigen cursus’

Adresb. 1918 tm ’23: Gemeente HBS

Adresb. 1924 tm ’30: nr. ontbreekt

Adresb. 1931 i.e.g. tm 1943: Stempelbureau

Op 24 juni 1942 werden hier door NSB-artsen ongeveer 1400 Joodse mannen ‘gekeurd’. Zie hieronder:

Tekst Dr. Elie A. Cohen in het Nieuwsblad van het Noorden, 3-5-1975

Werklozen bij het Stempelbureau nr.4, met links nr. 2 (Foto Nieuwsblad van het Noorden 22-4-1987)

Adresb.1950: 4: Gebouw Ned. Jeugdgemeenschap

Adresb. 1958: 2-4: ontbreekt

Adresb. 1964 en ’68: 2-4: Jeugdwerkcentrum

Adresb. 1972: 2-4: ontbreekt

Begin jaren ‘80-1984: Academie Minerva

Daarna ateliers en Gerard Samponhuis

Nr. 4: gesloopt dec. 2011

Afbraak Violenstraat 4, gezien vanuit het zuiden

Violenstraat – nr. 4

2016: F 3569

Nieuwbouw 2012-2014: Gymnastiekzaal

Violenstraat – oude nr. 6

(1870-?: N 160= huis; 1870-1899: N 161= gymlokaal): F 469 tm 467, 1878: F 1325, 1880: F 1354, 1909: F 2117, 1926: F 2490, 1993: onderdeel van F 3165, 1994: onderdeel van F 3189

Zie artikel Diederik v.d. Meide in Kop d’r veur, mrt/apr. en mei/juni 2012

1832 (art. 1324): wed. Willem Knijpinga (rentenier)

1838 (art. 3686/art. 7772): Edo Pieters Borgman (boomkweeker), verkrijgt F 464 (vijver) 467 tm 469 (huizen) en F 615, dat gevormd wordt uit F 465, 466 en 470 (tuin)

1864 (art. 7138/art. 8211): Stad/ gem. Groningen.

BR: N 160: i.e.g. 1868: Martinus Groenewold (*1841-+1919) x 1865 Derkje de Vries (+1881), bloemkweeker. Zoon Jacob (bloemkweeker)+1891

Adresb. 1872-’73: M. Groenewold, bloemkweeker

In 1878 worden F 467 tm 469 verenigd met F 462 (zie hieronder) tot F 1325, gymnastiekschool met erf. Zie Hulpkaart sept. 1878 (bij Oude nrs. 2-4)

1878 (art. 8210): gem. Groningen.

Gebouwd 1907 (zie fotoalbum afscheid J.A. Mulock Houwer, GrArch. toegang 2139, nr. 25), daarna in 1909: F 2117

Adresb. 1886/1907-’08: Gymnastiekschool

Op 22-11-1980 opening ‘Boks-sportvereniging Abelsma (zie NvhN 21-11-1980)

gesloopt zomer 1992. Daarna samengevoegd met perceel nr. 8 en school Nw. Kerkhof (F 2129) tot F 3165. Na sloop van laatste: F 3189

Violenstraat – oude nr. 8

(1870-1899: N 162=OLSchool) (op binnenterrein): F 463, 1861: F 907, 1926: F 2491, 1993: onderdeel van F 3165, 1994: onderdeel van F 3189

1832 (art. 2790): Jacob Marianno Zanino (rentenier)

1837 (art. 852/ art. 7138/7145.77/8210.26): stad/ gem. Groningen. In 1859-’60 bouw school der 1e klasse: wordt F 907 (zie Hulpkaart kadaster hieronder)

Hulpkaart kadaster maart 1861, met nieuwe schoolgebouw F 907

NB. In Jan. A. Niemeijers boek ‘De wereld van Cornelis Jetses’ is een ‘klinkend getuigenis’ opgenomen, waarin in 1895 door onderwijzer Rintje Adriaan Schilderman (*1853 Dokkum, +1923 Groningen) wordt geschreven dat Cornelis Jetses van 1 dec. 1879 tot 1 sep. 1885 ‘met de meeste lust’ het onderwijs in de ‘school der Violenstraat’ heeft gevolgd:

Bron: Jan. A. Niemeijer: ‘De wereld van Cornelis Jetses’, p. 26

Adresb. 1907-’08: Openb. Lagere School, hoofd: R.A. Schilderman

In 1921: School XIII (s) en XIV (m) (In 1924 hoofden resp. H. van Dijk en E. Ketting). Ze worden in 1925 beide opgeheven.

In 1927 is School XIII in gebruik als noodhospitaal voor roodvonkpatiënten (zie foto).

In 1931 opent School XIII weer (gemengde school met verzwaard leerplan). Het wordt in ’47: Van den Bergschool.

Gesloopt zomer 1992. Daarna samengevoegd perceel nr. 8 met school Nw. Kerkhof (F 2129) tot F 3165. Na sloop van laatste: F 3189

Violenstraat – oude nr. ?

(…): F 462, 1861: F 907, 1878: onderdeel van F 1325

1832 (art. 1476): wed. Laurens van Lintel (borstelmaker), Catharina van Lintel (x Daniel Wachters)

1860 (art. 852/art. 7138/art. 8210): stad/gem. Groningen. In 1861 sloop, daarna F 907= school. In 1878 bijbouw, en verenigd met F 467 tm 469 (zie boven) tot F 1325 (zie Hulpkaart kadaster boven, bij Oude nrs. 2-4).

Violenstraat – nr. 6/1 tm 33

(Op plaats oude nrs. 6 en 8): 1994: F 3189

Violenhof 1994

De Violenhof gezien vanaf de Nieuwe Kerk

Violenstraat – oude nr. ?

F 461, 1864: onderdeel van F 969

1832 (art. 1187): Jan Jansen (schoenm.)

1837 (art. 852/ art. 7138): stad/ gem. Groningen. In 1864 sloop en verenigd met F 459 en 460 tot F 969. Zie hieronder

Violenstraat – oude nr. ?

F 460, 1864: onderdeel van F 969

1832 (art. 2790): Jacob Marianno Zanino (rentenier)

1864 (art. 7145): gem. Groningen. In 1864 sloop en verenigd met F 459 en 461 tot F 969. Zie hieronder

Violenstraat – nrs. 8a tm e – 10a tm d

(1870-1899: N 165, 1899- 1994: 10): F 459, 1864: F 969, 1880: F 1355, 1900: F 1893, 1924: F 2372

1832 (art. 2790): Jacob Marianno Zanino (rentenier)

1837 (art. 852/ art. 7138): stad/ gem. Groningen. In 1864 sloop

1864 (art. 7145/ art. 8210): gem. Groningen. In 1878 stichting

BR 1870: N165: Geert van Stappen (*1827, onderw.) + 2 dch. (0verlijden resp. 1872 en ’73), moeder en 1 ander

1880 (art. 11695/ art. 7273): Lourens Houttuin (verlakker), later wed. Cornelia Boss en knd. Houttuin

Adresb. 1907-’08: J. Fokkens, letterzetter, D. de Jong, timmerm.

BR 1910: Dirk de Jong en vr. Vertrekken in 1910

1911 (art. 18362): Jan Ubben Freese (schilder en koopman). Herbouw in 1912-’13 (werkpl. met bovenwoningen en erf)

Adresb. 1911: 10: B. Pestman, meubelm. (zie 1918 tm ’26 Violenstraat 39)Nieuwsblad van het Noorden, 24-12-1910

Adresb. 1914: 10a.: H. Nagel (koopman), vader van oa Willem Hendrik Nagel (latere schrijver J.B. Charles)

1920 (art. 23760): Hendrik Nagel cs ( 6 anderen w.o.: Roelof Berends Hzn, dir. Atlanta, en paar chauffeurs)

1920 (art. 24163): NV Groninger Automaatschappij GAM

Adresb. 1924: 10: Autogarage G.A.M.; 10a: G.B. Drenth, Dir.; 10b: H. Groenewold; O.H. Schilder, Kunstschilder; wed. K. v.d. Weide

Adresb. 1933 tm ’38: 10: Autogarage Continental Handelmij.;

Adresb. 1933 tm i.e.g. ‘35: 10a: D.J. Rietveld, Koopman; 10b: wed. K. v.d. Weide, mej. J. Bil, Naaister (alleen in ’33)

Adresb. 1938: 10a: wed. A. Hendriks- v.d. Heide, W. Entjes, machinist; 10b: H. Bosch, Koopman, wed. H. de Boer-Bijker

1938 (art. 33006): Fa. P. Broekema (O. Ebb.str. 18) (Firmanten: Martinus Brouwer, later wed. e.a.; Hendrik Nagel; Roelof Berkenbosch; Pieter Geessien Crebas)

Adresb. 1940: 10: kant. en Mag. van B.H. Les; 10a: N. Brinkman, Stoker, A. Vos, handelsr., J.H. Hulst; 10b: H. Bosch, Koopman, wed. H. de Boer-Bijker, M. v.d. Veen, Boekh.

Adresb. 1943: nrs. ontbreken

1948 (art. 36600): VOF fa. P. Broekema (O. Ebb.str. 18) (Firmanten: Hendrik Nagel en Pieter Geessien Crebas)

Fa. P. Broekema

Pieter Broekema (*1832 Loppersum) neemt in 1859, als hij trouwt met Geessien Fekkes (*1828 Groningen) de koffiehandel van Derk de Boer op de zuidhoek van de Oude Ebbinge- en Rode Weeshuisstraat over. Broekema, die als leerling bij De Boer is begonnen, noemt zich dan ‘koopman in kruidenierswaren’. Hij voegt een koffiebranderij toe en vanaf dan is sprake van een ‘Stoom-koffiebranderij, koffiehandel, theehandel en handel in aanverwante artikelen’. Broekema overlijdt in 1912, waarna het bedrijf wordt voortgezet als Firma P. Broekema, met als firmanten assuradeur Martinus Brouwer en de koopmannen Rink Faber, Hendrik Nagel en Roelof Berkenbosch. Na de verwoesting van het pand in de binnenstad in april 1945 wordt de Violenstraat de hoofdvestiging. In 1966 verhuist het bedrijf naar Assen en in ’71 volgt een fusie met de Amsterdamse koffiehandel De Vries en wordt de NV Broekema-Nagel-De Vries.

1949 (art. 37002): NV Broekema-Nagel, ver. Koffie- en Theebedrijven (Violenstraat 10)

Adresb. 1950: 10: Fa. P. Broekema, Koffiebr.-Theeh.; 10a: N. Brinkman, A. Merenga, coupeur; 10b: D. Schuurman, Steendr., D. Stulp, Onderw.

Adresb. 1958: 10.  NV Broekema-Nagel, Veren. Koffie- en Theebedrijven; 10b: D. Schuurman, offsetdr.

Broekema in 1962 (Foto: Fotobedrijf Piet Boonstra, coll. Gr. Arch.)

Adresb. 1961 tm i.e.g. ‘68: 10: NV P. Broekema-Nagel

1968 (art. 47042): NV Beleggingsmij. Nagel, later BV

Adresb. 1972: 10: G.T. van Halen; 10a: A.M. van Nispen tot Pannerden

1979 (art. 41913.47): St. Studentenhuisvesting

Violenstraat – nr. 12

(1870-1899: N 166): F 458, 1862: F 937, 1932: F 2702

1832 (art. 852/ art. 7138): Stad/ gem. Groningen

1861 (art. 5975.7): Harm Harms Kroon (koopman), later wed. Janneke Stevens Reinders (Noordbroek). In 1862 bijbouw daarna pakhuis: F 937

BR 1870: N166: ontbreekt

1878 (art. 11127): Willem Harmannus Kroon (minderj.)

1880 (art. 11483): Jacob van Hoorn (landb. Garsthuizen)

1881 (art. 11878): Tammo Houtgast (onderw.)

1885 (art. 12959): Willem Trooster (slachter). In 1885 verandering van bestemming: huis en erf

1892 (art. 14557): Jacob Jonas (goud & zilversmid)

1897 (art. 15913): Jelte Staal jr. (kant. bed./boekh.)

1910 (art. 19537): Bernardus Hendrik Les (boekhouder/ grossier), later wed. Josine Cornelie Adriana Holleman. In 1948 verbouw daarna kantoor en magazijn.

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’39: 12: B.H. Les, Agentuur en Commissieh., kant. Heerebinnensingel 9; in ’24: Chef d. NV Techn. Handel. Mij; later: art. van electriciteit, radio en gereedschappen

Adresb. 1940: 12: L. Huizing, kleerm.

Adresb. 1950 tm ’72: Fa. B.H. Les, electr. techn. art. engros

1962 (art. 37989): Jacob Peterson jr. (vertegenw./grossier, *1917)

1976 (art. 46464): Willem Poelman (schilderspatroon, dir. ener BV; *1931, x Siertje Geertruida Fongers)

1983 (art. 70538): Willem Poelman (*1931, Haren)

1987 (art. 75637): Eduard Hillenga (*1947)

1987 (art. 75975): Catharina Maria Adriana Josina Weterings (*1959, x H.J. Mulder), Johannes Walterus Godefridus Theodorus Weterings (*1953), Martinus Johannes Clasina Buys (*1951, x Antje-Maria Mulder) (elk 1/3)

Violenstraat – nr. 14-14a

(1870-1899: N 167): F 457, 1910: F 2122, 1932: F 2703

1832 (art. 852/ art. 7138): Stad/gem. Groningen

1861 (art. 7396): Jan Janssen (schoenm.)

1866 (art. 8273): Aldert (Albert) Bakker (brievenbesteller)

1866 (art. 8339): Henderikus van Olm (smidsknecht, later ijzersmid)

1875 (art. 3730): Hindrik Hans Scholtens (schipper en havenmeester)

1889 (art. 13438): Antonie van Wijk (timmerm.)

1906 (art. 18447): Christianus Keiser en cs (Pieter Keiser en Geert Belgraver)

1906 (art. 18297): Jurrien Peter Freese (timmerm.). In 1906 herbouw en in 1909-‘10 verbouw, daarna werkpl. met bovenwoning. In 1911: F 2122

1911 (art. 19860): Klaas van Dijk (timmerm., grafkistenfabr.)

1919 (art. 22485): Jakob Klip (koopman)

Adresb. 1924: J. Klip, Handesr., mej. W. Rozema, Naaister

Adresb. 1933: 14-14a: W.A. Duursma, Handelsreiz.

Adresb. 1935: 14: Visbakkerij J. Boonstra; 14a: A. Jonker, letterzetter

1936 (art. 32155): Weiko Dijkstra (aann.) (woont 14a). In ’36 verbouw

Adresb. 1938 tm 1940: 14-14a: W. Dijkstra, Timmerm.

1940 (art. 34037): Herman Poelman (schilder, woont 14a)

Nieuwsblad van het Noorden, 18-10-1941

Adresb. 1943 tm i.e.g. : 14-14a: H. Poelman, schilder

1963 (art. 43671): VOF Schildersbedrij H. Poelman en Zn (vennoten: Herman en Willem)

1971 (art. 46464): Willem Poelman (schilderspatroon, dir. ener BV; *1931, x Siertje Geertruida Fongers)

1983 (art. 70538): Willem Poelman (*1931, Haren)

1987 (art. 75637): Eduard Hillenga (*1947)

1987 (art. 75975): Catharina Maria Adriana Josina Weterings (*1959, x H.J. Mulder), Johannes Walterus Godefridus Theodorus Weterings (*1953), Martinus Johannes Clasina Buys (*1951, x Antje-Maria Mulder) (elk 1/3)

1987 (art. 75976): Techn. Bureau Vos BV

Violenstraat – nr. 16-16a

(1870-1899: N 168): F 456, 1932: F 2704

1832 (art. 852/ art. 7138): Stad/gem. Groningen

1861 (art. 6756.2): Everhardus Hendericus Poelman (schuitevaarder)

1887 (art. 13494): Uildrik Popke Jans Poelman (wagenmaker)

1887 (art. 13546): Wilhelmina van Malta

1896 (art. 15695): Kornelis Mensinga en Izaak Jans Leutscher (koemelkers)

1896 (art. 14325): Izaak Jans Leutscher (koemelker)

1896 (art. 15603): Gerrit Rademaker (timmerm.). In 1896 herbouw, in ’97 bijbouw

1902 (art. 17269): Mozes Herman Goslinski (slager)

Adresb. 1911: 16: Fa. J. Hiddema, in schrijfbehoeften; 16a: wed. T.H. Wildeboer, M. Balkema (Rijksklerk), H.A. Birza (timmermanskn.)

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’26: 16: C. Luijtink, Rijwielfabr.

1921 (art. 17269): Cornelis Luijtink (rijwielhersteller; woont nr. 39)

Adresb. 1914: 16a: M. de Vries, J. Fokkinga (boekh.); Adresb. 1918: 16a: J. Niewold, handelsreiz. ; Adresb. 1924: 16a: J. Dijkstra, Comm. Rijksbel.

Adresb. 1933 tm i.e.g. ’35: 16: R. de Vlieg, Groentenh.; 16a: J. Dijkstra, Comm. Rijksbel.

vanaf 1935: Anton Luijtink (*1907-+1996)x 1935 Geertje Woudstra (*1911-+1989) knd: Cor (*1936) (zie advertentie hieronder)

Nieuwsblad van het Noorden, 2-12-1936

Adresb. 1937 tm i.e.g. 1943: A. Luijtink, leesbibl. (in okt. 1945 verhuist hij naar Violenstraat oude nr. 39, zie daar)

Adresb. 1937: 16a: J. Dijkstra, comm. Bel.

Adresb. 1939 tm i.e.g. ’43: 16a: wed. R. van Duinen-Schripsema (alleen in ’39), H. Lackroij, Huiskn.

1945 (art. 35390): Age Langius (hotelier Herestraat)

Adresb. 1950: 16: J.G.C. Kerstholt, Schoenm.; 16a: F. Meis, Transportarb.

1954 (art. 39070): Hendrikje Babtist, wed. Age Langius (hotelhoudster, Herestr. 68)

1957 (art. 38192/34576): Cornelis Jacobus Offereins (bakker, *1898, woont nr. 28)

1964 (art. 43671): VOF Schildersbedrij H. Poelman en Zn (vennoten: Herman en Willem)1971 (art. 46464): Willem Poelman (schilderspatroon, dir. ener BV; *1931, x Siertje Geertruida Fongers)

1983 (art. 70538): Willem Poelman (*1931, Haren)

1987 (art. 75637): Eduard Hillenga (*1947)

1987 (art. 75975): Catharina Maria Adriana Josina Weterings (*1959, x H.J. Mulder), Johannes Walterus Godefridus Theodorus Weterings (*1953), Martinus Johannes Clasina Buys (*1951, x Antje-Maria Mulder) (elk 1/3)

Violenstraat – nr. 18-18a

(1870-1899: N 169): F 455, 1932: F 2705

1832 (art. 852/ 7138): Stad/gem. Groningen

1861 (art. 5164.33/40419.16/10119.12): Hendrik Jansen (touwslager)

1877 (art. 10888): Rijkent de Vries (kuiper)

1882 (art. 12126/11110): Hemmo Gerding (dagloner, later timmerm.). In 1884 bijbouw

1899 (art. 16270.15): Wolter Beening (timmerm./bouwondern., +1914)

1904 (art. 17901): Leonardus Birza (verver). In 1904 opbouw

1918 (art. 15708): Harmannus Looze (cafehouder)

Adresb. 1924 tm i.e.g ‘33: 18: Wed. B. Schut;

Adresb. 1924: 18a: H. Looze

Adresb. 1933: 18a: R. Lamer, Conduct. Brievenm.

1935 (art. 26718): Cornelius Cazemier (zonder), later 4 zn. Cazemier (elk ¼)

Adresb. 1935 tm i.e.g. ’43: 18: wed. B. Schut; 18a: wed. A. Schut-Zwaneveld (’39 en ’40)/ S. Kraaima, Exped.kn. (’43)

Adresb. 1950: 18: P.T. Hollevoet, magazijnbed.; 18a: J. de Vries, boekhoud.

1951 (art. 37586/ 40419): Kornelis Dijkema (controleur en winkelier), later wed. Hillechien Woldring

1972 (art. 46464): Willem Poelman (schilderspatroon, dir. ener BV; *1931, x Siertje Geertruida Fongers)

1983 (art. 70538): Willem Poelman (*1931, Haren)

1987 (art. 75637): Eduard Hillenga (*1947)

1987 (art. 75975): Catharina Maria Adriana Josina Weterings (*1959, x H.J. Mulder), Johannes Walterus Godefridus Theodorus Weterings (*1953), Martinus Johannes Clasina Buys (*1951, x Antje-Maria Mulder) (elk 1/3)

1987 (art. 76037): Johannes Pols (*1938, x Ida Aaltje Haverkamp) (Roden)

Violenstraat – nr. 20

(1870-1899: N 170): deel van F 431, 1899: deel van F 1868, 1900: deel van F 1897, 1902: deel van F 1966, 1909: F 2121, nu F 2492

1832 (art. 852/13059): Stad Groningen (‘casernen’; zie ook Nw. Kerkhof NZ), later : De Staat (Domeinen)

1898 (art. 16249): De Staat (Binnenlandsche Zaken). Kazerne in 1898 gesloopt.

1900 (art. 13059): de Staat (Domeinen). In 1900 splitsing in bouwterreinen F 1894 tm 1897. In 1902: deel van F 1966

1903 (art. 17475.382): gem. Groningen. In 1908-’09 bouw school, waarbij perceel kleiner wordt ten behoeve van scholen Violenstraat 8 en Nw. Kerkhof (zie daar), daarna F 2121

1e School voor voortzettingsonderwijs voor jongens en meisjes, later met toevoeging ULO en daarna alleen ULO.

Adresb. 1924 tm i.e.g. ‘33: School v. Voortgezet onderw., Hoofd P. Huisman

Adresb. 1935: 1e Voortz. en ULP school, Hoofd B. de Boer

Adresb. 1938 tm i.e.g. ’43: 1e ULO school, Hoofd B. de Boer

1947-1980: Minister Cort van der Linden MAVO

Adresb. 1950: School

1981- : SOSA (Sector Opleidingen Sociale Arbeid)

Violenstraat – nr. 22

(1870-1899: N 171): F 454, 1931: F 2706

1832 (art. 852/ 7138.20): stad, later gem. Groningen

1861 (art. 6654.2, later 35): Israel David Outs (koopman). In 1882 herbouw

1891 (art. 14360): Jan Barkman (corrector, +1900), daarna wed. Jantje Folkers (1/2) en 3 knd. (elk 1/6)

1902 (art. 17342): Geert Busscher (bediende)

1911 (art. 19666): Frauke Valk, wed. Jannes Hartsema

1912 (art. 17334.6): Pieter Hartsema (vleeschhouwer)

1918 (art. 20975.3): Hendrik Haupt (bouwondern./metselaar) en Douwe Haupt (schilder)

1918 (art. 15603.41): Gerrit Rademaker (timmerm.)

1919 (art. 22720): Roelof Jonkman (electricien, x 1917, +1928), daarna wed. Tetje Borst (4/7) en 6 knd. (elk 1/14)

Adresb. 1924: M.M. Jonkman

1929 (art. 29399): Tetje Borst, wed. Roelof Jonkman (woont nr. 22)

Adresb. 1933 tm i.e.g.’43: wed. R. Jonkman, H.N. Boukema, Kant.bed. (’33)/ J.H.G. Huizinga, Notaris.kl. (’39 en ’40)

Adresb. 1950: H.M. v.d. Woude, bankbed., wed. T. Jonkman-Borst

1965 (art. 24813.12): Annechien Mensinga (winkelierster, x 1914 Piebe Belgraver jr.)

1966 (art. 45589): Elsje Cornelia Belgraver (*1914)

1978 (art. 59199): Emma Bertha Beeftink (*1952, analiste, woont A’dam)

Violenstraat – nr. 24

(1870-1899: N 172): F 453, 1924: F 2373

1832 (art. 852/ 7138.19): stad, later gem. Groningen

1861 (art. 7390): Jacob Roelfs (klompenmaker)

1862 (art. 7430): Jan Bormans (koopman)

1873 (art. 9964): Sjoukte Herman (*1849, zonder, x 1877 Hindrik Susan Kuipers)

1881 (art. 12001): Jurjen Kuipers (minderj.)

1902 (art. 17313): Harm Kraan Degenhart (koopman)

1903 (art. 14729): Johannes Casper Scholtens (koopman)

1918 (art. 17955.6): Enne van Dijken (landgebr. & koemelker Paddepoel) (3/5) cs

1920 (art. 23961): Hindrik Luijtink (hulppostbode)

Adresb. 1924: H. Luijtink, Hulpbest. Post.

1924 (art. 23961): Jakob Vellenga  (x Willemina Tattje, schipper)

1925 (art. 27277): Ebeltje Hoeksema

Adresb. 1933 tm i.e.g. ’35: G.C. van Marm, Kleerm.

Adresb. 1939: D. Poelstra, Magazijnkn.

1939 (art. 33281): Hero Jakob Hansen (schilder, x 1931, +1961), later wed. Antje Rijploeg en 2 dch. (wonen er)

Adresb. 1940 tm i.e.g. ‘50: H.J. Hansen, schilder

Violenstraat – nr. 26

(1870-1899: N 173): F 452, 1870: F 1153, 1931: F 2707

1832 (art. 852/ 7138.18): stad, later gem. Groningen

1861 (art. 7149.31): Josef Hartog van Hasselt (koopman)

1869 (art. 8972): Egge Johan van der Leij Czn. (timmerm.). In 1870 herbouw

1875 (art. 10323): Gezina Wijndels, wed. Berend Jelles de Vries

1895 (art. 15308): Sake Ferwerda (manufacturier, +1932)

1905 (art. 18285): Johannes Limpers (pianostemmer/-leeraar), later Johannes Gerhardus Jozephus Limpers (*1894), zn. van Johannes L. (+1945) en Alberdina Margaretha Maria Sluiter (+1940)

Adresb. 1924 tm i.e.g. ’43: J. Limpers, Muziekonderw.; Gez. J. en R. Strating (tm. ’39)/ mej. M.J. Kern (’43)

1953 (art. 33054.37): Richte Tekelenburg jr. (timmerm.-aann., x 1911 Hilje Zichterman)

1953 (art. 38389): Dirk van der Slink (ondernemer,+1977,  x 1935 Romkje Stavorinus, *1902-+1983)

1958 (art. 40970): Roelf Niemeijer (fabr.arb., x Aaltje Zandvoort)

1966 (art. 45363): Laurens de Boer (*1914, dakdekker)

1973 (art. 52206): Geert Kornelis de Jongte (*1950, tegelzetter)

1985 (art. 73862): Jinke Brouwer (*1964) (woont er)

Violenstraat – nr. 28- 28a

(1870-1899: N 174)= aanv. 2x huis & erf: F 450 en 451, 1873: F 1192, 1932: F 2708

1832 (art. 852/7138): stad Groningen

1861 (art. 4648/7636. 15 en 16): Frederik Nienhuis (commissionair) (heeft heel veel bezit)

BR 20-4-1870 uit Wildervank: N 174/2a: Johannes Everhardus Uges (*1820 Winschoten, Dpsgez, gepens. rijksveldwachter.) x Anje Bulthuis (*1840 Leens, NH) knd: Ugo (’61), Trientje (’63), Petrus Albertus(’65), Johannes (’67), Reintje (*7-2-1871). Ze vertrekken 16-6-’71 naar Noorddijk.

1872 (art. 9530): Hans Offringa (aannemer, Sappemeer), later wed. Beelke Elisabeth Mennes, c.s.. In 1873 herbouw F 450 en 451, daarna samen F 1192 (huis & erf)

1878 (art. 10995): Jacobus Johannes Smedes

1884 (art. 12761): Gerard Johannes de Winter (klerk)

1895 (art. 15483): Klaas Wolthekker (zonder)

1902 (art. 9811.9): Gerrit Fockens (zonder/ boekverkoper, +1920), daarna dch. Gepke (*1879) (1/2), zn. Paul (*1876) (1/4) en 2 kleinknd. (elk 1/8)

1921 (art. 24613): Jan Dirk Imelman (drogist. Zie: Familie Imelman), Jan Jansen (aannemer) en Jacob Kuipers (aannemer)

1921 (art. 24614): Reinder Steenhuizen (kleermaker) (woont nr. 28)

Adresb. 1924 tm i.e.g. ‘50: 28: R. Steenhuizen, kleerm.; mej. A. Wuijster (in ’24

Adresb. 1924: 28a: J.H. Hulst, Rijtuigfabr. (in ’24)

Adresb. 1933 tm i.e.g. ‘40: 28a: H. Poelman, schilder

1941 (art. 34185); Gerhardus Hamming (melkhandelaar, Kl. Appelstr. 3)

1942 (art. 34854): Willem Moorman (koopman) en Emil Frans Kurt Noatschk (machinebankwerker)

Adresb. 1943: 28a: mej. H. Luinstra, wed. T. Wieringa-Lange, B. Pijpker, Chauff.

1946 (art. 34576): Cornelis Jacobus Offereins (bakker, Geref.) x 1934: Hemmechina Bouman, woont eerst 28a

Adresb. 1950: 28. R. Steenhuizen, kleerm.; 28a. C.J. Offereins, bakker; J. Brouwer, kappersbed.; J. Stamm, elektric.

Adresb. 1958: C.J. Offereins, bakker; C.J. Pennewaard, radio-techn.; F. de Vries, kleerm. Adresb. 1961: 10 pers., w.o. C.J. en H. Offereins

Adresb. 1964: 7 pers. (NB. Het echtpaar Offereins woont in ’65, vlgs Geref. dagblad, in Nijverdal)

1965 (art. 45016): Christiaan Franciscus Stautterer (musicus, woont er niet)

Adresb. 1968: 11 personen

1969 (art. 38377): Stoffer Otten (zuivel-/eierhandel., later makelaar/ kamerverhuurder, +28-3-1973), later wed. Alke de Groot en 4 knd. Otten. (wonen Muntinglaan)

Bob Poppen (huurder van 28a van 1969 tot begin ’71) herinnert zich:

‘In 1969 huurde ik een kamer in het pand Violenstraat 28a. De verhuurder was een oudere vrouw, die rijk geworden was uit haar prostitutieverleden en woonde (samen met een partner) in een statig pand aan de Verlengde Oosterstraat, dicht bij de Oosterbrug over het Verbindingskanaal. Ik moest een borgsom betalen en vervolgens een maandelijkse huur.

Het ietwat deftige huis aan de Violenstraat had een stoep bij de ingangsdeur. Op de begane grond woonde in de kamer aan de voorzijde een oudere man. Achteraan was een smalle kamer, waarin eveneens een oudere man woonde. Op de eerste verdieping waren drie kamers, een wc en een keuken. Twee kamers waren verhuurd aan studenten en de derde huurde ik. Op de tweede verdieping waren ook een aantal kamers, die door studenten gehuurd waren.

Vanaf mijn kamer zag ik uit op het tegenover liggend pand van rijwiel- en brommerzaak Luytink. Begin 1971 bleek het huis verkocht te zijn en de nieuwe eigenaar verwees de huurders voor de restitutie van de borgsom naar de vorige eigenaar, aan wie het bedrag was betaald. Helaas reageerde de oudere vrouw nergens op en dus was ik het bedrag kwijt. In de loop van 1971 verhuisde ik naar het pand Steentilkade 4a en betrok daar een bovenwoning.’

Adresb. 1972: 28. J. Teule; 28a. F.H. Koning

1973 (art. 47281): Liekeltje Groen (*1922) x Herman van Gelder (Donderen)

1980 (art. 41913): Stichting Studentenhuisvesting

Violenstraat – nr. 30

(1870-1899: N 175): F 449, 1923: F 2322, 1929: F 2617

1832 (art. 1086): Klaas Hooghuis (koopman)

1855 (art. 4356/7149): Josef Hartog van Hasselt (koopman)

1873 (art. 9867): Filippus (Philippus) Kaja(a)n (wagenmaker, +1910), later Lutdiena Bergsma

1916 (art.. 21124): Lucas Koster (schilder en verlakker, woont Nw. Kijk 49). In 1922 bijbouw, in ’23 stichting, daarna F 2322

1926 (art. 27423): Lambertus Jacobus Albaaren (meubelschilder, +1952), later 2 zn. (elk ½); wordt in 1929: F 2617 (en 2618)

Adresb. 1933 tm i.e.g. ’50: 30-30a: L.J. Albaaren, schilder

1956 (art. 39908): Eise Albaaren (*1905, x 1944, +1976), later wed. Aukje Poutsma (wonen nr. 30)

1978 (art. 59001): Rudolf Barteld Evenhuis (*1954, onderwijzer) (woont er)

1987 (art. 76426): Minno Jan Hertzen Banning (*1947)

Violenstraat – nr. 32

(1870-1899: N 176): F 448, 1929: F 2616

1832 (art. 2107): Roelf Schierbeek (conciërge)

1860 (art. 7191): Saske Schierbeek, wed. Willem Veenhoven (+1858)

1868 (art. 8778): Daniel Krook (kleermaker, +1889). In 1869 bijbouw

1883 (art. 12391): Roelof Jonkman (*1830, blikslager +1911, x 1858 (2e huw.) Eltje Feringa, +1898) (woont nr. 34), later Marten Mense Jonkman (*1861, loodgieter)

Adresb. 1933: W. Huijer, Groentenv.

Adresb. 1935: wed. J. Freese, Vis- en Fruith.

1937 (art. 26603.33): Fijbe Vogelzang (kastelein/ koopman)

Adresb. 1938: nr. ontbreekt

Adresb. 1939tm i.e.g. ’50: S. van Dijk, Werkm.

1953 (art. 38212): Piet Jan Jacob Vogelzang (havenmeester vliegveld)

1954 (art. 38410.12): Jacobus Appelhof (tandtechnicus, +1960), later wed. Aaltje Bos en 2 knd.

1961 (art. 43046): Jan Poelstra (*1913)

1984 (art. 71539): Karel Gijsbert Dinkla (*1967) (woont 32/34)

Violenstraat – nr. 34

(1870-1899: N 177): F 447, 1929: F 2615

1832 (art. 2107): Roelf Schierbeek (conciërge)

1860 (art. 7191): Saske Schierbeek, wed. Willem Veenhoven (+1858)

1868 (art. 8778): Daniel Krook (kleermaker, +1889). In 1869 bijbouw

1883 (art. 12391): Roelof Jonkman (*1830, blikslager +1911, x 1858 (2e huw.) Eltje Feringa, +1898) (woont nr. 34), later Marten Mense Jonkman (*1861, loodgieter)

Adresb. 1933 tm i.e.g. ’35: M.M. Jonkman, Loodgiet.

1937 (art. 26603.32): Fijbe Vogelzang (kastelein/ koopman)

Adresb. 1938: nr. ontbreekt

Adresb. 1939 tm i.e.g. ’43: wed. J. Visser-van Duinen

Adresb. 1950: J.J. Palmen, chauff.

1953 (art. 38212): Piet Jan Jacob Vogelzang (havenmeester vliegveld)

1954 (art. 38410.11): Jacobus Appelhof (tandtechnicus, +1960), later wed. Aaltje Bos en 2 knd.

1961 (art. 43046): Jan Poelstra (*1913)

1984 (art. 71539): Karel Gijsbert Dinkla (*1967) (woont 32/34)

Violenstraat – nr. 36

(1870-1899: N 178): F 446, 1846: F 701, 1868: F 1083, 1913: F 2152, 1925: F 2400, nu F 3379

1832 (art. 1628): Klaas Meijer (verwer en glazenmaker)

1842 (art. 4189): Geertruida Christina Wilkens

1843 (art. 2107.7): Roelf Schierbeek (conciërge) (zie ook nrs.32-34). In 1846 gesplitst, daarna F 700 (zie hieronder) en 701

1860 (art. 7191. 8): Saske Schierbeek, wed. Willem Veenhoven (+1858)

1891 (art. 14503.1): Iza(a)k Bloemendal (zonder beroep)

1911 (art. 17031.5): Jan Nap (timmerm.-aann.)

1920 (art. 23150.2): Roelof Jans (handelsreiz./koopman). In 1922 verbouw. In 1925: F 2400

1937 (art. 17557.31): Joseph Johannes August Linhoff (koopman, Gr. Markt 31). In 1937 verbouw

Adresb. 1933 tm i.e.g. ‘38: R. Jans, Kledingmag.

Adresb. 1939/’40: J. Zwaagman, Suikerw.; mej. E. de Boer, Winkelj. (alleen ’39)

Adresb. 1943: H. Mulder, Werkm.

1945 (art. 35718.10): Maria Elisabeth Linhoff Stichting

Adresb. 1950: H.L. Elzer, betonarb.

1969 (art. 47592): Dr. Gerrit Hendrik van Embden Andres (*1915, internist, x Jansje Hendrika Meijer)

1977 (art. 58357): Petrus Faber (*1955) (woont er)

1986 (art. 75069): Sjoerd Wagenaar (*1963) (woont er)

Violenstraat – nr. 38

(1870-1899: nr. ontbreekt): 1846: F 700, 1868: F 1082, 1913: F 2151, 1925: F 2401

(art. 2107.7): Roelf Schierbeek (conciërge) (zie ook nrs.32-34). In 1846 gesplitst, daarna F 700 (zie hieronder) en 701

1860 (art. 7191. 7): Saske Schierbeek, wed. Willem Veenhoven (+1858)

1868 (art. 6249.3/12005): Cornelis Jansen.

1908 (art. 14503.9): Iza(a)k Bloemendal (zonder beroep)

1911 (art. 17031.4): Jan Nap (timmerm.-aann.)

1913 (art. 14139.30/ 21083.12): Douwe Huizing (turfschipper)

1917 (art. 20126): Dirk Berend Lugtenberg (winkelier)(5/8) en 3 knd. (elk 1/8)

1921 (art. 23150.3): Roelof Jans (handelsreiz./koopman). In 1922 verbouw. In 1925: F 2401

Adresb. 1933: zie nr. 36: R. Jans, Kleedingmag.

Adresb. 1935: F.A.J. Wolma, groentenv.

1937 (art. 17557.32): Joseph Johannes August Linhoff (koopman, Gr. Markt 31)

Adresb. 1938: wed. J. Smit-Berghuis

Adresb. 1939: J.H. Hoeksema, Opticien

Adresb. 1940: J. Hesling, Perser

Adresb. 1943: wed. G. Leertouwer-Krol

1945 (art. 35718.11): Maria Elisabeth Linhoff Stichting

Adresb. 1950: J. Houtman, monteur, H. Wakker, kleerm. (’51)

1975 (art. 45470.35): Jilis van Donderen (*1899, koopman)

Violenstraat – nr. 40

(zie ook Nw. Bot. Str. 39-39a): F 445, 1855: F 821, 1868: F 1081, 1872: F 1177, 1925: F 2402

1832 (art. 1086): Klaas Hooghuis (koopman). In 1855 verkocht in delen:

Achter Violenstraat: F 820:1855 (art. 4356.15): Josef Hartog van Hasselt (koopman)

F 821 (art. 6249.1/12005): Cornelis Jansen. In ’68 sloop, daarna F 1081. In ’72 bijbouw, daarna F 1177

1894 (art. 13635.24/21035.45): Egbert Koch (koopman), later wed. Jetske Uni (1/2) en 10 knd. Koch (elk 1/20) (bezit veel)

1920 (art. 23612): Jan Pieter Wiersema (koopman) (woont er)

Adresb. 1933: J.P. Wiersema. Kruideniersw. en comestibles

Adresb. 1935: M. Wierema, werkm.

Adresb. 1938 tm i.e.g. ‘40: G. Tiddens Rzn., Schilder; H.J. Legger, makelaar in granen/koopman

1942 (art. 33136.20): Hendrik Jan Hilbert (bouwk.) (1/2) en Jan Oebele Oosterhof (1/2) (koopm.) 

1942 (art. 34210/ 35328): Jan Jacob Lameijer (schipper) (woont er niet)

Adresb. 1943: F. Hensens, Handelsreiz., H. Dost, Werkm.

Adresb. 1950: H. de Groot, best. Ned. Chr. Landarb.bond (in ’50-’51: 40a)

Adresb. 1950-’51: 40: H. Boekholt, Glas, Porselein. Aardewerk; L.E. Vlietstra, stud.

1954 (art. 38614): Harko Jacob Meijer en 14 m.e.

Adresb. 1958/ 1960-‘61: P. Boonstra; 39a. Autorijschool Best (60-61 niet meer), R. Best

1961 (art. 42655): Pieter Boonstra (*1917), woont er eerst niet (bezit meerdere panden) (zie boek Stadjers)

1975: Adrianus Gerardus Hendricus Wessels (*1947 (zie boek). Tot 1979: Fotobedrijf Piet Boonstra (daarna naar Nw. Ebbstr. 8)

Nieuwe Boteringestraat