Verklaring van de straatnaam:

Noorderbinnensingel: Aanvankelijk wordt het hier wel aangeduid als Boteringepoorten- of Ebbingepoortenwal. De naam Noorderbinnensingel werd, op voordracht van het college van B&W, op 21 februari 1881 door de gemeenteraad vastgesteld. In mei van het jaar daarvoor was de naam Zuiderbinnensingel geboren. Later zou ook nog de naam Westerbinnensingel volgen.

Inhoud verberg
 
Noorderbinnensingel, parkzijde

Nieuwe Ebbingestraat

 

Ebbinge-/Boteringepoortenwal

F 290 (wagthuis)

1832 (art. 1813/2813/7144/10185): Ministerie/Departement van Oorlog

1879 (art. 8210.290): gem. Groningen. In 1880 ‘slooping’

 

F 560, 1853: F 770

1832 (art. 1912): Johannes van Prooijen (verwer) (woont Aan de A)

1838 (art. 3224.5): Jantje Kuiper, wed. Geert Willem Sikkens (koopman/commies Prov. Gouv.)

1861 (art. 3532.19/7417.8): Jan Willem Alting (linnenbleeker, later schuitevaarder, +1866 Aan het Boterdiep), later wed. Henderika Zweers

1878 (art. 7606.26): Johannes Ate de Jager (bleeker) en Alberdina Alting & cs.

1881 (art. 8211.333/ 8210.408): gem. Groningen. In 1883 ‘slooping’

 

F 549 (wagthuis)

1832 (art. 1813/2813/7144/10185): Ministerie/Departement van Oorlog

1879 (art. 8210.291): gem. Groningen. In 1880 ‘slooping’

Detail uit 2e plan voor slechting van de vesting door Rijksingenieur F.W. van Gendt uit 1876, waarin nieuw tracé van de Boteringe-/Ebbingepoortenwal, de latere Noorderbinnensingel (coll. Gron. Arch.)

Noorderbinnensingel – oude nr. 1

(1884-1899: N91): dl. van F 596, 1883: dl. F 1413, 1883: dl. F 1424, 1884: F 1455, 1893: F 1708, 1897: F 1804-1805, 1904: F 2015= Ambachtsschool

(art. 8210): Gem. Groningen.

Brand in de stadstimmerschuur (1881) en opheffing van de Handwerksliedenschool (1884) zijn aanleiding tot ingrijpende wijzigingen in het bestaan van de Practische Ambachtsschool. De ‘Vereeniging van Industriëlen en Werkbazen’ wordt in 1883 de ‘Vereeniging van Industriëlen en Werkbazen ter bevordering van Ambachtsonderwijs’ en in plaats van een commissie (Commissie voor de Practische Ambachtsschool) gaat het verenigingsbestuur zelf als schoolbestuur fungeren. De Practische Ambachtsschool wordt een ambachtsschool, die in 1884 een nieuw schoolgebouw aan de Noorderbinnensingel betrekt.

1884 (art. 12844): Gem. Groningen en Vereeniging van Industriëlen en Werkbazen ter bevordering van Ambachtsonderwijs

1892 (art. 13964): Vereeniging van Industriëlen en Werkbazen ter bevordering van Ambachtsonderwijs. In 1893 vergroot met deel plantsoen F 1682, daarna in 1893: F 1708. Na weer bijbouw in 1897: F 1804 en 1805. In 1897 ook uitbreiding doordat ‘Hulpschool’ van de gemeente (ten westen van het gebouw) er bij komt (zie onder en zie NvhN 16-7-1897)

BR 1900: 1: Jacob Lugtenberg (*1826, concierge)x Antje Schröder (*1827,+1903) + dch. Anna Jacoba (*1866); + in 1909 uit Baflo: Martje Veenstra (*1895)

Adresb. 1907 tm i.e.g. ‘24: 1: Ambachtsschool, G. Staal (concierge)

De Ambachtsschool in 1922 (foto P.B. Kramer, coll. Gron. Arch.)

En vlak voor de afbraak in 1924, gezien vanaf de Boteringesingel (foto P.B. Kramer, coll. Gron. Arch.)

In 1924 sloop na verhuizing naar Bernoulliplein.

1925 (art. 26088): gem. Groningen. Daarna F 2719= bouwterrein. Op 8-7-1930 voordracht van B&W voor bestemming tot bouwterrein: zie verder bij Boteringesingel

 

Noorderbinnensingel nrs. 1 tm 1b en 3

1893: F 1724, 1898: deel van F 1820, 1994: F 3179

(art. 13354.later 470): Gem. Groningen= bouwterrein, later privaat en erf

1892 (art. 14582): Dirk Zijlstra (*1862 Visvliet, sig. fabrikant, x 1886 Middelstum, +1915), later wed. Elizabeth van der Tuuk en knd. Zijlstra. In 1893 bouw. In 1898 verenigd met F 1724 tot F 1820

Voor eigenaren zie verder bij Nw. Ebbingestraat 104.

Gebouwd als sigarenmagazijn en -fabriek in 1932 naar ontwerp van de Groninger architect J. Prummel

Adresb. 1933 en ‘38: 1: Pakhuis Fa. Broekman; Broekman engros

Adresb. 1938: 1a: K. Laurens, chauff.; 1b: A.F. Bodewes, handelsr.

Adresb. 1950: 1: magazijn; 1a: M. Cremer (reder), R. v.d. Huizen (motordrijver); 1b: H. Nannen (instrumentm.); 1/1: garage

Adresb. 1958: 1a:  mw. S.E. Kunst; 1b: mw. W. de Vries-Paap

Adresb. 1961 tm ‘68: 1a: mw. S.E. Kunst, J. Kunst (alleen in ’61); 1b: J. Gessel, tek. PTT

Adresb. 1972: 1: S.E. Kunst

 

Noorderbinnensingel nr. 11/1 tm 9

1998: F 3222

‘Parkwaerts’, gebouwd 2000

 

Nieuwe Boteringestraat

 

Noorderbinnensingel, stadzijde

 

Nieuwe Ebbingestraat

 

Noorderbinnensingel nr. 2/ Nw. Ebbingestraat nrs. 92 tm 100

1988: dl. F 3086, 1988: F 3092

F 3086 op Hulpkaart kadaster, januari 1988

Woonzorgcentrum De Ebbingepoort, gebouwd door Concordia (arch. K.O. Beenen van buro Haykens/Jansma/Kremer: 1e paal 13-4-1988, gereed april 1990), op voormalige terrein Hooghoudt en de afgebroken woningen met oude nrs. tm 18 (zie hieronder) en Nw. Ebbingestraat oude nrs. 92 tm 100 (zie daar)

 

Noorderbinnensingel in sept. 1987 (foto K.A. Gaasendam, collectie Gr. Arch.), met oa. het door de Fa. J. Broekman gebouwde magazijn, de oude nrs. 3-5 (recht onder de watertoren). De winkel van de Fa. Broekman is uiterst rechts op de foto (Nw. Ebbingestraat 102) en vanaf 1983 een Blokker-vestiging.

Noorderbinnensingel -oude nr. 2

(tot 1899: N60): F 595, 1901: dl. F 1899, 1917: F 2205, 1937: F 2753

1832 (art. 164/7511): Elsje Bloem (breidster)

1865 (art. 6861.4): Jakob Brinkman (spekslager)

BR 1870/’80: N60: Salomon Nieuwenhuis (*1832, tabakskerver, RK) + vr, knd en 1 ander

1867 (art. 6974): Harm Hinrichs Noosten (koek- en banketbakker)

1897 (art. 10455): Harmannus Mattheus de Boer (+1899), later wed. Hiltje Rutgers. In 1901 herbouw (aanvraag wed. H.M. de Boer, voor bouw pakhuis en woning op adres Noorderbinnensingel, Kadastraal: F 594, F 595: 1900-08-16), wordt daarna dl. F 1899. 

1905 (art. 18258): Hiltje Rutgers, wed. H.M. de Boer

Adresb. 1907 en ‘11: 2: A.C. de Boer, kastelein

1919 (art. 17431): Willem Hendrik de Boer (koopman), later wed. Grietje Oosterveen (5/) en 3 knd. De Boer (Hiltje Grietje de Boer x Douwe Pieter Willem Faber) (elk 1/8)

Adresb. 1920: 2: C.J.D. Steenken (boekb.kn.), wed. G. Steenken, W.G. Reedeker (kantoorbed.)

Adresb. 1922: 2: C.J.D. Steenken (trambest.), P. Schuls (smid), W.G. Reedeker (kantoorbed.)

Adresb. 1924: 2: C.J.D. Steenken (trambest.), W.G. Reedeker (kantoorbed.)

Adresb. 1933: 2: L. Balkema (Ag. Bouma’s meelfabr.), W. Balkema (broodbez.), D. Huizinga (slagersbed.), G.W. Uchtman

Adresb. 1938: 2: W.H. de Boer, koopman

Adresb. 1950: 2: H.M. de Boer (winkelchef), T. de Boer (typograaf); 2a: W.G. ten Brink (groentenhand.), H. ten Brink (journalist), mej. L.W. ten Brink (fotografe)

Adresb. 1958: 2: H.M. de Boer (kruidenier, winkelchef), J.J. Alders (ass.bedrijfsl. tearoom); 2a: W.G. ten Brink (groenteventer)

Adresb. 1961: 2: H.M. de Boer (kruidenier, winkelchef), mej. E. Steengenga; 2a: T. v.d. Vlis (vertegenw.), J.F. van Blarkom

Adresb. 1964: 2: H.M. de Boer (kruidenier), K. Folders (kantoorbed.); 2a: W.G. ten Brink (groenteventer), J.F. van Blarkom, E.A. Laban, G.D.J. Roemeling

Adresb. 1968: 2: Joh. H. v.d. Pers, chauff.; 2a: T. v.d. Vlis, vertegenw.

1971 (art. 51037): Pier Sienema (*1941, detaillist, x Dirkje Kooistra)

Adresb. 1972: nr. ontbreekt

1986 (art. 41000.10436): gem. Groningen. In 1987 verenigd met Nw. Ebbingestr. 100 (zie daar): afgebroken en daarna bouwterrein

 

Noorderbinnensingel -oude nr. 3

(tot 1899: N61): F 594 (huis later pakhuis), 1901: dl. F 1899, 1917: dl. F 2206, 1949: dl. F 2843, 1966: dl. F 2920

1832 (art. 2019bis): Daniël Roda (rentenier)

1836 (art. 975.10): Harm Heckman (bakker)

1858 (art. 4900/6974): Harm Hinrichs Noosten (koek- en banketbakker)

BR 1870/’80: N61: ontbreekt

1875 (art. 10385): Jan van Oosten (koek en banketbakker, +1889), later wed. Isabeth Antina Noosten

1897(art. 10455): Harmannus Matheus de Boer, later wed. Hiltje Rutgers. In 1901 herbouw (zie boven)

Eigenaren zie verder hierboven

Adresb. 1907 tm i.e.g. ‘24: nr. ontbreekt

Adresb. 1933 en ’38: 3: Pakhuis W. de Boer

Adresb. 1950: 3: pakhuis

Adresb. 1958 en verder: nr. ontbreekt

In 1966 wordt deel van F 2843 verkocht aan:

1966 (art. 45515): VOF Fa. J. Broekman (vennoten: Joh. Th. G., Chr. H. en Th. A .J. Schoffelmeer) en gem. Groningen. Het wordt dan dl. F 2920, zie bij oude nr. 4.

 

Noorderbinnensingel -oude nr. 4

(tot 1899: N62): F 593, 1949: F 2842, 1967: dl. F 2920

1832 (art. 2019bis): Daniël Roda (rentenier)

1836 (art. 975.9/7215): Harm Heckman (bakker)

1862 (art. 5379.9/9684): Haijo Willem Heckman Hzn. (commissionair, +1893), later wed. Pietertje Cremer

BR 1870: N62: Dievertje Braamhorst (*1811) + 2 knd. Klaassens en 1 ander

BR 1880: N62: Hinderikus Kruiger (*1846, touwslager) + dch en 1 ander

1902 (art. 17431): Harm Heckman (handelsagent)

Adresb. 1907: 4: wed. H. Groen

Adresb. 1911 tm ‘20: 4: J. Hoeksema, turfh.

1917 (art. 17431): Willem Hendrik de Boer (koopman, +1948), later wed. Grietje Oosterveen (+1964).

Adresb. 1922: 4: wed. J. Hoeksema

Adresb. 1924: 4: J. van Diepen, rijw.rep.

Adresb. 1933: 4: J. v.d. Veen

Adresb. 1938: 4: C. Sprenkeling

Adresb. 1950: 4: A. Beuker

Adresb. 1958: 4: C. Mulder, bouwvakarb.

Adresb. 1961 en ‘64: 4: H. Wiekens

In 1961 onbewoonbaar verklaard

1962 (art. 41000.4492): gem. Groningen. In 1966 verenigd met hieronder tot F 2920

1966 (art. 45515): VOF Fa. J. Broekman (vennoten: Joh. Th. G., Chr. H. en Th. A .J. Schoffelmeer) en gem. Groningen:

In 1966 ged. gesloopt en in ’67 herbouw als magazijn (aanvraag bouw magazijn nr. 3-5, kadastraal F 2841, 2842 en 2843, door Fa. J. Broekman): 

Hulpkaart kadaster 1967 met oude nrs. 4 (F 2842) en 5 (F 2841) die met achtergelegen pand samen F 2920 worden

 

Noorderbinnensingel -oude nr. 5

(tot 1899: N63): F 592, 1949: F 2841, 1967: F 2920

1832 (art. 2695): wed. Willem de Wit (koopman)

1851 (art. 5393): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering

BR 1870/’80: N63: Fredrik Wilhelm Antoon Janssens (*1820, arbeider) + vr en 5 knd.

1886 (art. 13218): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering, later Klaas van Asperen (elk ½)

Geertruida Clara Lijbering, later Klaas van Asperen (elk ½)

1893 (art. 12734.2): Johannes Berends (werkman,x Geertruida Poelman) (2/3) en knd: Jan Eildert Gerard (*1874)en Berend (*1879) (elk 1/6)

Adresb. 1907: 5: J. Harms

Adresb. 1911: 5: mej. J. Westerman (modiste), H. Harmsen (bankw.)

1916 (art. 20984): Arend Kornelis de Boer (kastelein, +1947), later wed. Frouwina Magrietha Deen (+1963), nog later met Harmannus Mattheus de Boer (x Frouke Heidmeijer, *1910)

Adresb. 1920 tm i.e.g. ‘24: 5: mej. J. Westerman (modiste)

Adresb. 1933: 5: magazijn

Adresb. 1938: nr. Ontbreekt

Adresb. 1950: 5: K. Zwaagstra

Adresb. 1958: 5: F. Goedee, kok hotel

1960 (art. 37599): VOF Fa. J. Broekman (vennoten: Joh. Th. G., Chr. H. en Th. A .J. Schoffelmeer)

Adresb. 1961 en verder: nr. ontbreekt

1966 (art. 45515): VOF Fa. J. Broekman (vennoten: Joh. Th. G., Chr. H. en Th. A .J. Schoffelmeer) en gem. Groningen

1966 (art. 37599.7): VOF Fa. J. Broekman (vennoten: Joh. Th. G., Chr. H. en Th. A .J. Schoffelmeer). In 1966 ged. gesloopt en in ’67 herbouw als magazijn

1986 (art. 41000.10326 later 10464): gem. Groningen. Afbraak en in ’87 bouwterrein

 

Noorderbinnensingel -oude nr. 6-6a

(tot 1899: N64): F 591, 1894: F 1742, 1966: F 2924

1832 (art. 2695): wed. Willem de Wit (koopman)

1851 (art. 5393): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering

BR 1870: N64: Wilhelmina Kunst (*1801) + 2 dch. Smidt; Grietje Smidt x Klaas Janssens (*1849) + 2 knd.

BR 1880: N64: Reinder Scherling (*1844, letterzetter) + vr en knd; Anne Hoekstra (*1865) + vr en zn

1886 (art. 13218): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering, later Klaas van Asperen (elk ½)

1893 (art. 14877): Josephus Cornelis Hamilton (architect)

1893 (art. 14303): Anton Johannes Heinrich Niermann (winkelier in goud en zilver). In 1893 met F 590 nieuwbouw door V.A.M. Mulder woonhuis en bovenwoning (Kadastraal: F 590, F 591, F 580, F 578; aanvraag: 1893-07-29), daarna F 1742.

1895 (art. 15347): Johannes Harm Waterborg (rustend koopvaardijkapitein)

1906 (art. 18241): Lucretia Waterborg (*1857, +1940) (woont nr. 6)

Adresb. 1907: 6: H.H.A. Leemker, lithogr.; 6a: L. Waterburg

Adresb. 1911: 6:  Jac. Jetses, mag.bed. en aanspreker; 6a: L. Waterborg

Adresb. 1920: 6: wed. G. Sneek, mej. R. Sneek: atelier van mantels en mantelcostumes; 6a: G. Friedrich Gresel

Adresb. 1922 en ‘24: 6: mej. L. Waterborg; 6a: G. Friedrich Gresel

Adresb. 1933: 6: mej. L. Waterborg; 6a: P. Mulder, pakhuiskn.

Adresb. 1938: 6: mej. L. Waterborg; 6a: C.H. Noorbergen, electr.

1940 (art. 33689): Henke Karper (*1898, boekhoudster, woont er) en Aafke Karper

Adresb. 1950 tm ‘61: 6: mej. A. Karper, mej. H. Karper, boekhoudst.; 6a: H. Bakker, typogr.

Adresb. 1964 en ‘68: 6: mej. H. Karper, boekhoudst.; 6a: H. v.d. Waard, timmerm.

Adresb. 1972: nr. ontbreekt

1977 (art. 58111): Poelman Beheer BV

1985 (art. 41000.10279 later 10464): gem. Groningen. Afgebroken en in 1987: bouwterrein

 

Noorderbinnensingel -oude nr. ?

F 590, 1894: dl. F 1742

1832 (art. 2695): wed. Willem de Wit (koopman)

1851 (art. 5393): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering

1886 (art. 13218): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering, later Klaas van Asperen (elk ½)

1893 (art. 14877): Josephus Cornelis Hamilton (architect)

1893 (art. 14303): Anton Johannes Heinrich Niermann (winkelier in goud en zilver). In 1893 met F 591 nieuwbouw: F 1742. Zie verder boven, bij oude nr.6

 

Noorderbinnensingel -oude nr. 7

(tot 1899: N65): F 589, 1894: F 1741

1832 (art. 149): Albert Brinkman (barbier)

1846 (art. 4736): Wessel Waterborg (policiemeester Martinikerk) en knd. (Pieter Gerard Waterborg e.a.)

1869 (art. 8910): Hindrik Alssema (verwersknecht)

BR 1870: N65: Conradis Henderikus Braamhorst (*1806)

1879 (art. 10130.96): Henderikus Hendriks Sprik (koopman) (bezit heel veel)

BR 1880: N65: Jan van Dam (*1834) + vr en knd

1891 (art. 13384): Henricus Franciscus Broekman (handelaar). In 1894 verenigd met F 581 en herbouw, daarna F 1741

1904 (art. 17885): Foppe Johannes Kalt (*1865 Ureterp, aannemer, +1926; x 1896 Marchien Vos, *1865 S’meer, +1959) (1/2) + dch. Rimkje Johannes (x IJse Looptra) (1/6) en kleinknd. Enz (elk 1/12 en 1/24), later wed. enz. (bezit veel o.a. ook Zout- en Werfstr., woont Werfstraat 8). In 1906 verbouwd

Adresb. 1907: 7 ontbreekt

Adresb. 1907 tm i.e.g. ‘24: 7: Sigarenfabr. P. Vos

Adresb. 1933 en ‘38: 7: Holl. Sigarenfabr. V.h. Zijlstra Jzn.

Adresb. 1950: 7: pakhuis

Adresb. 1958 en verder: nr. ontbreekt

1960 (art. 37599): VOF Fa. J. Broekman

1986 (art. 41000.10326 later 10464): gem. Groningen. Afgebroken en in ’87 bouwterrein (op onderstaande foto uit 1987 al afgebroken tot begane grond)

Detail bovenstaande foto uit sep. 1987 (foto K.A. Gaasendam, coll. Gr. Arch.), met uiterst links oude nr. 7 en als laatste, voor het hek van de watertoren, het oude nr. 13.

 

Noorderbinnensingel -oude nr. 8-8a

(tot 1899: N66): F 588, 1894: F 1740, 1949: F 2846

1832 (art. 2695): wed. Willem de Wit (koopman)

1851 (art. 5393): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering

BR 1870: N66: Teunis Wening (*1842, voerman) x Jetske Boerema (*1843)

BR 1880: N66: Jacobus Nieuwenhuisen (*1811, voerman) + vr en 1 ander

BR vanaf 1885: N66: Jan Musch (*1853, schoenm.) + vr en knd

1886 (art. 13218): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering, later Klaas van Asperen (elk ½)

1893 (art. 14139.8): Douwe Huizing Dzn. (turfschipper)

1893 (art. 9427): Hindrik Dermer (voerman). In 1893 verenigd met F 582 en nieuwbouw (Aanvraag van Dermer, H. voor bouw behuizing en bovenwoning op adres Noorderbinnensingel, Kadastraal: F 583, F 588: 1893-10-19), wordt daarna: F 1740

1898 (art. 16366): Hindrik Dermer (*1865, voerman, +1916), later wed. Antje Wicherts, en cs: o.a.: 3 dch. (Grietje, *1892, Steinetje, *1895, Gerritdina, *1898) en Grietje Smith (x1880, +1931), wed. Hindrik Dermer (*1836, voerman, +1898)

Adresb. 1907: 8: H. Jager, tramkoetsier; 8a: wed. H. Dermer-Smith

Adresb. 1911: 8: H. van Hoorn, gem. werk.; 8a: wed. H. Dermer-Smith, wed. J. van Laar

Adresb. 1920 en ‘22: 8: wed. H. Dermer; 8a.: H. Smit, machinist (in ’22: wed. H. Smit)

1931 (art. 17557.20): Joseph Johannes August Linhoff (Koopman. Gr. Markt 31)

1945 (art. 35718.9): Maria Elisabeth Linhoff Stichting

1971 (art. 38237.4): Dr. Herman Meijling (*1899 Borne, leraar RHBS, x Geertruida van Dok)

Adresb. 1972: nr. ontbreekt

1985 (art. 41000.10325 later 10464): gem. Groningen. In ’87 afbraak en bouwterrein

 

Noorderbinnensingel -oude nr. 9-9a

(tot 1889: N 67): F 587, 1894: F 1739, 1949: F 2840

1832 (art. 11.26): Lambertus Grimmius Adriani (borstelmaker/koopman)

1858 (art. 6727): Aaltje Anthonie Olthoff, wed. Berend Jan Ader

1862 (art. 6047): Hemmo Jansen (broodbakker)x Annechien Warner

1868 (art. 8802): Hendrik Alssema (verwersknecht)

BR 1870: N67: Trientje Kolthoff (*1816); Hendrik Wunnenberg (*1849) x Geertruida Schoonoort (*1846) + 3 knd.; N67a: Maria Catharina la Croix (*1822, arbeidster)

1872 (art. 8910): Hindrik Alssema (verwersknecht)

BR 1880: N67: Albert Kuipers (*1850, werkm.) + vr en knd

1887 (art. 11974.4): Franciscus Theodorus Leicher (waardeerder)

1893 (art. 14877): Josephus Cornelis Hamilton (architect)

1893 (art. 14801): Reinder Willem Bakker (aannemer). In 1894 nieuwbouw (aanvraag R.W. Bakker voor bouw 2 behuizinmgen etc, kadadstraal F 577, 579, 583 en 587: 1893-09-12), wordt daarna F 1739:

Bouwtekening voor oude nrs. 9 en 10, met uiterst rechts de gang die daarna F 1737 wordt (zie onder)

1897 (art. 16039): Jantina Annetta Boss (minderjarige)

1915 (art. 20814): Willem Hofman (*1866, stoffeerder/interieurverzorger, later koopman, +1946, x 1911), later wed. Antje Scholtens (*1890, +1968) (1/2) en 4 knd. Hofman (elk 1/8) en Menno Meesenbroek (deurwaarder, +1955)

1954 (art. 16327): Antje Scholtens, wed. Willem Hofman (*1890, +1968) (1/2) en 4 knd. Hofman (elk 1/4); Later: Titia Petronella Hofman (*1914,x Marcel A. Krop), Willem Albert Hofman (*1915, zenuwarts: zie Ossenmarkt 6) en Anna Wilhemina Grietje Hofman (*1925, x Jac. H.H. Bos) (elk 1/3)

1971 (art. 49744): Willem Albert Hofman (*1915, zenuwarts: zie Ossenmarkt 6) en Anna Wilhemina Grietje Hofman (*1925, x Jac. H.H. Bos) (elk ½)

1986 (art. 41000.10380 later 10464): gem. Groningen. In ’87 afbraak en bouwterrein

 

Noorderbinnensingel -oude nr. 10-10a

(tot 1822: G 180, 1822-’99: N 68): F 586, 1894: F 1738, 1949: F 2839

BR 1822: G 180/N 68: J. Gerbrands

1832 (art. 2695): wed. Willem de Wit (koopman)

1851 (art. 5393): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering

NB: In 1862 doet H. Jansen een aanvraag voor vernieuwen lichtkozijnen op Ebbingepoortenwal N 68

BR 1870/’80: N68: Hindrik Als(s)ema (*1837, verwersknecht) x 1861 Jaapkien Rotgers (*1835) + 2 knd.

BR vanaf 1878: N68: Derk Swaak (*1842, tapper) x Grietje Groeneveld (*1835) + 3 knd.

1886 (art. 13218): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering, later Klaas van Asperen (elk ½)

1893 (art. 14801): Reinder Willem Bakker (aannemer). In 1894 nieuwbouw, zie hierboven, daarna: F 1738

1897 (art. 16039): Jantina Annetta Boss (minderjarige)

1915 (art. 20814): Willem Hofman (*1866, stoffeerder/interieurverzorger, later koopman, +1946, x 1911), later wed. Antje Scholtens (*1890, +1968) (1/2) en 4 knd. Hofman (elk 1/8) en Menno Meesenbroek (deurwaarder, +1955)

1954 (art. 16327): Antje Scholtens, wed. Willem Hofman (*1890, +1968) (1/2) en 4 knd. Hofman (elk 1/4); Later: Titia Petronella Hofman (*1914,x Marcel A. Krop), Willem Albert Hofman (*1915, zenuwarts: zie Ossenmarkt 6) en Anna Wilhemina Grietje Hofman (*1925, x Jac. H.H. Bos) (elk 1/3)

1971 (art. 49744): Willem Albert Hofman (*1915, zenuwarts: zie Ossenmarkt 6) en Anna Wilhemina Grietje Hofman (*1925, x Jac. H.H. Bos) (elk ½)

1986 (art. 41000.10381 later 10464): gem. Groningen. In ’87 afbraak en bouwterrein

 

Gang (tussen F 586 en 576): F 579= erf, 1894: F 1737=gang

1832 (art. 2695): wed. Willem de Wit (koopman)

1851 (art. 5393): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering

1886 (art. 13218): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering, later Klaas van Asperen (elk ½)

BR 1870: N69: Hilbrand de Vries (*1805,verver, +1875) x Ike Veenstra (*1810,+1879) + 2 knd. en 3 anderen

Hulpkaart kadaster 1894, met o.a. de nieuwe nrs. F 1739 (oude nr. 9) en F 1738 (oude nr. 10). Onder de kwekerij F 606 van Opten (zie onder bij Gang F 571 en bij Nw. Boteringestraat – oude nr. 53/1)

 

Aan erf F 579:

Noorderbinnensingel -oude nr. ?

F 585, 1894: dl. F 1739

1832 (art. 2695): wed. Willem de Wit (koopman)

1851 (art. 5393): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering

1886 (art. 13218): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering, later Klaas van Asperen (elk ½)

1893 (art. 14801): Reinder Willem Bakker (aannemer). In 1894 afgebroken

 

Noorderbinnensingel -oude nr. ?

F 584, 1894: dl. F 1739 en 1738

1832 (art. 2695): wed. Willem de Wit (koopman)

1851 (art. 5393): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering

1886 (art. 13218): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering, later Klaas van Asperen (elk ½)

1893 (art. 14801): Reinder Willem Bakker (aannemer). In 1894 afgebroken

 

Noorderbinnensingel -oude nr. ?

F 583, 1894: dl. F 1739

1832 (art. 2695): wed. Willem de Wit (koopman)

1851 (art. 5393): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering

1886 (art. 13218): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering, later Klaas van Asperen (elk ½)

1893 (art. 14801): Reinder Willem Bakker (aannemer). In 1894 afgebroken

 

Noorderbinnensingel -oude nr. ?

F 582, 1894: dl. F 1740

1832 (art. 2695): wed. Willem de Wit (koopman)

1851 (art. 5393): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering

1886 (art. 13218): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering, later Klaas van Asperen (elk ½)

1893 (art. 9427): Hendrik Dermer (voerman). In 1894 afgebroken en verenigd met F 588 en nieuwbouw: F 1740. Zie verder boven bij oude nr. 8

 

Noorderbinnensingel -oude nr. ?

F 581, 1894: dl. F 1741

1832 (art. 2695): wed. Willem de Wit (koopman)

1851 (art. 5393): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering

1886 (art. 13218): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering, later Klaas van Asperen (elk ½)

1893 (art. 13384): Henricus Franciscus Broekman (handelaar). In 1894 afgebroken en verenigd met F 589, daarna F 1741. Zie verder boven bij oude nr. 7

 

Noorderbinnensingel -oude nr. ?

F 580, 1894: dl. F 1742

1832 (art. 2695): wed. Willem de Wit (koopman)

1851 (art. 5393): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering

1886 (art. 13218): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering, later Klaas van Asperen (elk ½)

1893 (art. 14877): Josephus Cornelis Hamilton (architect)

1893 (art. 14303): Anton Johannes Heinrich Niermann (winkelier in goud en zilver). In 1893 afgebroken en bij F 590 en 591 gevoegd tot F 1742, zie verder boven bij oude nr. 6

 

Noorderbinnensingel -oude nr. ?

F 578c, 1894: dl. F 1741

1832 (art. 2695): wed. Willem de Wit (koopman)

1851 (art. 5393): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering

1886 (art. 13218): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering, later Klaas van Asperen (elk ½). In 1894 afgebroken, zie verder bij oude nr. 7

 

Noorderbinnensingel -oude nr. ?

F 578b, 1894: dl. F 1740

1832 (art. 2695): wed. Willem de Wit (koopman)

1851 (art. 5393): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering

1886 (art. 13218): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering, later Klaas van Asperen (elk ½). In 1894 afgebroken, zie verder bij oude nr. 8

 

Noorderbinnensingel -oude nr. ?

F 578, 1894: dl. F 1739

1832 (art. 2695): wed. Willem de Wit (koopman)

1851 (art. 5393): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering

1886 (art. 13218): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering, later Klaas van Asperen (elk ½). In 1893 wordt deel van F 578 bij F 577 gevoegd.

1893 (art. 14801): Reinder Willem Bakker (aannemer). In 1894 afgebroken

 

Noorderbinnensingel -oude nr. ?

F 577, 1894: dl. F 1738 en 1739

1832 (art. 2695): wed. Willem de Wit (koopman)

1851 (art. 5393): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering

1886 (art. 13218): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering, later Klaas van Asperen (elk ½)

1893 (art. 14801): Reinder Willem Bakker (aannemer). In 1894 afgebroken

 

Aan de straat:

 

Noorderbinnensingel -oude nrs. 11-11a-11b

(tot 1899: N81): F 576, 1876: F 1232 (Walkant), 1894: F 1733, 1899: F 1859

1832 (art. 2695): wed. Willem de Wit (koopman)

1851 (art. 5393): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering. F 576 wordt in 1876 verenigd met achterliggende F 574 tot F 1232

1886 (art. 13218): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering, later Klaas van Asperen (elk ½)

1893 (art. 14464.29): Derk Smit (timmerman)

1893 (art. 11608. 9 later 16): Petrus Luitje Borgman (onderwijzer)

1895 (art. 14464.69): Derk Smit (timmerm.)

1895 (art. 10709.11): Anthoon Wagho (timmerman. +1909), later wed. Trijntje van Echten en knd en kleinknd. Speelman. In 1895 ‘verbouwing’ (aanvraag van A. Wagho voor bouw bakkerij en winkel , etc. op nrs. N 81 en 82, 11895-01-21):

In 1899 gevoegd bij F 1732 en wordt F 1859

Adresb. 1907 en ‘11: 11: B. van Zuiden Szn., bakker; 11a (alleen in ’11): R. Nieveen, best. Elec. Tram; 11b: A. Wagho (in ’11: wed.)

Adresb. 1920: 11: wed. K. Jansen

Adresb. 1922 tm i.e.g. ‘24: R. Otto, loodgieter en gasfitter

1923 (art. 26233): Catharina Elizabeth Wagho, wed. Hendrik Speelman (winkelierster)

1941 (art. 34688): Pieter Mattheus Mulder en Enno Mulder (jaloezieënfabrikanten)

1952 (art. 38169): Pieter Mattheus Mulder (gymnast.leraar en markiezenfabr.)

1979 (art. 52897): Willem Leendert Boertien (*1932, boortoren mach.)

1985 (art. 41000.10270 later 10464): gem. Groningen. In ’87 afbraak en bouwterrein

 

Noorderbinnensingel -oude nr. N 82

F 575, 1894: F 1732, 1899: dl. F 1859

1832 (art. 2695): wed. Willem de Wit (koopman)

1851 (art. 5393): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering. Wordt in 1876 verbouwd, daarna F 1231

1886 (art. 13218): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering, later Klaas van Asperen (elk ½)

1893 (art. 11608. 7 later 15): Petrus Luitje Borgman (onderwijzer)

1895 (art. 14464. 68): Derk Smit (timmerm.)

1895 (art. 10709.10): Anthoon Wagho (timmerman. +1909), later wed. Trijntje van Echten en knd en kleinknd. Speelman. In 1899 gevoegd bij oude nr. 11 (zie verder daar)

 

Gang (tussen F 570 en 575): F 571

1832 (art. 1830): Karel Opten (bloemkweeker) en m.e.

Karel Opten bezit (art. 1829) de grote kwekerij erachter. Dit zijn diverse percelen tussen de Noorderbinnensingel, Violenstraat en Nw. Boteringestraat (F 517, 517bis, 519 en 521) en hij woont dan Nw. Boteringestraat nr. 33 (F 442). In 1835 is de eerste kleine uitbreiding van de kwekerij, waarbij de tuinen F 519 en 521 worden verbonden en F 605 en F 606 ontstaan:

Kadastrale hulpkaart 1835

(zie verder voor de kwekerij bij Nw. Boteringestraat oude nr. 53/1)

 

Aan gang F 571:

Noorderbinnensingel -oude nr. ?

F 574, 1876: dl van F 1232 (Walkant)

1832 (art. 2695): wed. Willem de Wit (koopman)

1851 (art. 5393): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering. In 1876 afgebroken en samengevoegd met F 576: F 1232, zie verder daar bij oude nr. 11

 

Noorderbinnensingel -oude nr. 11/1

(tot 1899: N80/2): F 573, 1876: F 1231, 1894: F 1734

1832 (art. 2695): wed. Willem de Wit (koopman)

1851 (art. 5393): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering. In 1876 verbouwd, daarna F 1231

1886 (art. 13218): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering, later Klaas van Asperen (elk ½)

1893 (art. 12734.3): Johannes Berends (werkm.) (2/3) en 2 knd. (elk 1/6).

Adresb. 1907: 11/1: H. Woldring, arb.

Adresb. 1911: 11/1: K. Enkelman, werkm.

In 1912 veranderd in bergplaats

1916 (art. 18384.5): Hendrik Pastoor (metselaar)

Adresb. 1920 e.v.: nr. ontbreekt

1925 (art. 27269): Roelf Otto (lood- en zinkwerker)

1939 (art. 33210): Stichting Troephuis Stanley

1969 (art. 47349): Dato Dusseljee  (*1941, laborat.bediende)

1985 (art. 41000. 10263 later 10464): gem. Groningen. In ’87 afbraak en bouwterrein

 

Noorderbinnensingel -oude nr. 11/2

(tot 1899: N79 ?): F 572, 1876: F 1230, 1894: F 1735

1832 (art. 2695): wed. Willem de Wit (koopman)

1851 (art. 5393): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering. In 1876 verbouwd daarna F 1230

1886 (art. 13218): Anna Clara Lijbering (wed. Rente Rentes Huisman) en Petronella Geertruida Clara Lijbering, later Klaas van Asperen (elk ½)

1893 (art. 11608.8): Petrus Luitje Borgman (onderwijzer)

1893 (art. 12734.4): Johannes Berends (werkm.) (2/3) en 2 knd. (elk 1/6).

Adresb. 1907: 11/2: E. Hoeksema, matrassenm.

Adresb. 1911: 11/2: H. Woldring, werkm.

In 1912 onbewoonb. Verklaard. In 1915 nw. bestemming: bergplaats

1918 (art. 19723.90): Christiaan Ferdinand Nap (timmerman-aannemer)

1920 (art. 24057): Martinus Eltje Bakker (timmerman)

Adresb. 1920 e.v.: nr. ontbreekt

1929 (art. 27269): Roelf Otto (lood- en zinkwerker)

1939 (art. 33210): Stichting Troephuis Stanley

1969 (art. 47349): Dato Dusseljee  (*1941, laborat.bediende)

1985 (art. 41000. 10264 later 10464): gem. Groningen. In ’87 afbraak en bouwterrein

 

Aan de straat:

Noorderbinnensingel -oude nr. 12

(tot 1899: N79): F 570, 1894: F 1731, 1937: F 2752

1832 (art. 1785): Geert Teunis Oldenburger (koopman)

1848 (art. 198.16/7524.5): Hindrik de Boer (tmmerman)

1868 (art. 8844): Stephanus Benedictus (koopman)

1870 (art. 9092): Jacob Bolhuis (koekbakker)

1893 (art. 11974.5): Franciscus Theodorus Leicher (waardeerder)

1904 (art. 17569.3): Hendrik Holthuis (jaloezieën fabr.,+1930, x Wilhelmina Johanna Vriemoet) (23/32) en 3 knd. (elk 3/32)

1906 (art. 18533): Jan Sikkens (pakmeester SS) en Geert Tekelenburg (zonder)

Adresb. 1907: 12: A. Duiven

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’24): 12: J.H. Musch (schoenm.); In 1911 ook: J. Musch (brievenbestell.)

1924 (art. 26866): Marijke de Vries, wed. Jannes Stobbink (brugwachteres) (woont er)

Adresb. 1933: 12: wed. J. Stobbink

1937 (art. 32014): Martiena Stobbink (zonder) (woont er)

1970 (art. 48072): Durk Wiebren Oppedijk (*1948)

1981 (art. 65125): Jacoba Geertruida Rothfusz (*1955) (woont er)

1983 (art. 41442.7): Jan Hendrik v.d. Meer (*1919, dir. NV, x Jacoba Wierenga)

1985 (art. 41000.10278 later 10464): gem. Groningen. In ’87 afbraak en bouwterrein

 

Noorderbinnensingel -oude nr. 13

(tot 1899: N84): F 569, 1894: F 1730, 1949: F 2838

1832 (art. 198.5): Hindrik de Boer (timmerm.)

1860 (art. 6672.40/10130.18): Henderikus Hendriks Sprik (koopman)

1891 (art. 14291.5/27899.5): Henderikus Bos (*1857 Nieuwolda, bakker, +1936; x 1882 Anna Catharina Maria Henke, *1858). In 1910 herbouw (Aanvraag van H. Bos voor vernieuwen gevels;Kadastraal: F 1730, 1909-10-21):

Bouwtekening vernieuwen oude nr. 13, 1909

1928 (art. 28520): Otto Bouwino Stiekema (kleerm.) (5/8) + 3 knd. Stiekema (dch.x Johannes Pieter Naaijer) (elk 1/8)

1948 (art. 36583/35300.4): Willem ter Laan (kweker)

1950 (art. 37134): Jan Bultje (*1892, schipper) (5/8) en 3 knd. (elk 1/8)

1968 (art. 47030): Sophia Wilhelmina Meesters (x Jan Hendrik Pameijer)

1981 (art. 66771): Cornelis Pameijer (*1947)

1985 (art. 41000.10273 later 10464): gem. Groningen. In ’87 afbraak en bouwterrein

 

Noorderbinnensingel -oude nr. 14

(tot 1899: N85): F 568

1832 (art. 2693): Leonradus Antonius de Wit (koopman)

1840 (art. 666.7): Jan Kornelis Ennema (touwslager)

1851 (art. 5485.4): Trientje Witkop, wed. Jan Kornelis Ennema (touwslagersche)

1866 (art. 8385): Derk Visker (klerk)

1874 (art. 7759.54): Johannes Philippus Imelman (blikslager, +1916). Zie: Familie Imelman

1888 (art. 13832.29): Johannes Philippus Imelman (blikslager, +1916, x Wemelina Bos) (5/8) en knd.

1895 (art. 12734.7): Johannes Berends (werkm.) (2/3) en 2 knd. (elk 1/6).

Adresb. 1907 en ’11: 14: W. Pettinga, werkm.

In 1912 onbewoonb. verkl.

1913 (art. 12801.10): NV Groninger Waterleiding

1918 (art. 19578. 1378/26088.878/30600.411): gem. Groningen. In 1937 afgebroken

Noorderbinnensingel in 1900 met uiterst links gedeelte van het hoge pand met oude nr. 11, 3e van links oude nr. 13 dat in 1910 werd herbouwd (zie bouwtekening en eerdere foto). Als laatste huis het oude nr. 18, het woonhuis van molenaar Dooijes. 

 

Noorderbinnensingel -oude nr. 15

(tot 1822: G 198, 1822-1899: N86): F 567, 1888: F 1578, 1892: F 1648, 1905: dl. F 2029

1832 (art. 444): Teunis Copinga (deurwaarder)

1855 (art. 6210): Hemmo Copinga (z.b.)

1856 (art. 4694.9/4888.10): Willem Cramer Wonink (hovenier)

1864 (art. 4333.7/9022.7): Joannes Casper Bachg (smid)

1884 (art. 12901.2): Berend Hendriks Wolthoorn (bakker)

1885 (art. 12902.14): Grietje Wolthoorn (zonder)

1896 (art. 7007.25): Wijbe Jans Dooijes (*1832, korenmolenaar, +1901; x 1860 IJmke Aalfs, *1842 Oostwold), later wed. (1/2) en 6 knd (elk 1/12)

1905 (art. 12801.7): NV Groninger Waterleiding. In 1905 afbraak, daarna F 2029 bouwterrein. In 1909 bouw watertoren

 

Noorderbinnensingel -oude nr. 16

(tot 1822: G 199, 1822-1899: N87): F 566, 1888: F 1579, 1892: F 1649

1832 (art. 444): Teunis Copinga (deurwaarder)

1855 (art. 6210): Hemmo Copinga (z.b.)

1856 (art. 3863): IJme Luites van Sluis (*1811,schipper, +1863; trouwde 4x, laatste 1862), later wed. Martha Klaassens van Zwol (*1816 Ulrum)

1864 (art. 7882): Martha Klaassens van Zwol, wed. IJme L. van Sluis

1874 (art. 9090): Reinder de Vries (winkelbed./koopman)

1893 (art. 7007.23): Wijbe Jans Dooijes (*1832, korenmolenaar, +1901; x 1860 IJmke Aalfs, *1842 Oostwold), later wed. (1/2) en 6 knd (elk 1/12). In 1905 afbraak

1905 (art. 12801.8): NV Groninger Waterleiding. In 1905 deel van F 2029 bouwterrein. In 1909 bouw watertoren

 

Noorderbinnensingel -oude nr. 17

(tot 1899: N88): F 565=stal, later huis, 1888: F 1581, 1892: F 1650

1832 (art. 539): Jan Jans Dooijes (*1790, eerst schipper, later molenaar, +1873; x 1815 Elina Bleeker, *1781, +1826; x 1827 Annegien Santes, *1790 Noordlaren) en m.e., later wed. Annegien Santes en m.e.

1879 (art. 7007.12): Wijbe Jans Dooijes (*1832, korenmolenaar, +1901; x 1860 IJmke Aalfs, *1842 Oostwold), later wed. (1/2) en 6 knd (elk 1/12). In 1905 afbraak, daarna deel van F 2028=bouwterrein, zie bij nr. 15.

Ander deel gevoegd bij F 1729 en verkocht aan:

1905 (art. 12801.8): NV Groninger Waterleiding, deel van F 2029=bouwterrein

 

Noorderbinnensingel -oude nr. 18

(tot 1899: N88/1): F 564 (huis) en 563 (tuin), 1881: F 1360, 1888: F 1580, 1892: F 1651, 1894: F 1729

1832 (art. 538): Jan Jans Dooijes (molenaar)

1879 (art. 7007.12): Wijbe Jans Dooijes (*1832, korenmolenaar, +1901; x 1860 IJmke Aalfs, *1842 Oostwold), later wed. (1/2) en 6 knd (elk 1/12).

BR 1900: Jan Dooijes x Jacoba Venema + 2 knd. Vertrekken apr. 1900 naar Haren; Wijbe Dooijes (+1901)+ vr + dch. Roelfje Jansje en Photina komen apr. 1900 uit Haren. Na overlijden Wijbe verhuizen de wed. en de dch naar Rotterdammerstraatje 1

In 1905 afbraak, daarna deel van F 2028=bouwterrein, zie bij nr. 15.

Ander deel gevoegd bij F 1729 en verkocht aan:

1905 (art. 12801.8): NV Groninger Waterleiding, deel van F 2029=bouwterrein

 

Noorderbinnensingel -oude nr. 19

(tot 1899: N89): F 562 (achter F 564), 1876: F 1233, 1888: dl. F 1360

1832 (art. 1019): Pieter Heijes (molenaar)

1833 (art. 3136): Petrus Johannes Bus (koornmolenaar), later erven

1860 (art. 7007): Wijbe Jans Dooijes (korenmolenaar), later wed. IJmke Aalfs en 6 knd (elk 1/12, van 2 later de echtgenoten). In 1876 wordt er bijgebouwd, daarna F 1233. In 1888 samengevoegd met F 564 tot F 1360. Zie verder bij oude nr. 18

 

Noorderbinnensingel -oude nrs. 19/1 en 19/2

(tot 1899: N89/1 en 89/2): dl. F 562 (erf), 1876: F 1234 en 1235, 1905: dl. F 2028

(art. 7007): Wijbe Jans Dooijes (korenmolenaar), later wed. IJmke Aalfs en 6 knd (elk 1/12, van 2 later de echtgenoten). In 1876 wordt er bijgebouwd, daarna F 1234 en 1235 (NB. Ze bezitten ook weilanden in Paddepoel). Verwerft in 1879 van zijn vader ook F 563-564 (van art. 538) en 565 (van art. 539) (zie boven). In 1888: F 1582 en 1583= huisjes (zie Hulpkaart 1888). Ze worden in 1905 gesloopt, zijn daarna dl. F 2028. Andere panden ook gesloopt 1905, dan verkoop aan diverse partijen

 

Noorderbinnensingel -oude nr. 20: koornmolen

(tot 1822: G 200, 1822-’99: N 90, 1899-1921: nr. 20): F 561, 1888: F 1584, F 2022

In het rechterlijk archief komt als vermelding voor uit mei 1630 (IIIx 10 fol.14v – 5 mei 1630 – 7 mei 1630):

‘Sibolt Coops Muller, te Groningen, mede namens zijn vrouw Jantien, leent van Tije Hindrix en Jantien (ehel.), te Werum [=Wierum] 200 daler à 5%. Tot onderpand een huis en hun deel van de molen staande bij de Nije Ebbingepoorte. [In de marge d.d. 19 oktober 1635 heeft dr. S. Weert, als volmacht van Claes Kreckes[?], opvolger van Tee Hindrix de gecancelleerde brief vertoond]’

Uit een volgende acte (IIIx 10 fol.123 – 11 mei 1630) blijkt dat de molen naast bovengenoemde Sibolt Coops Muller ook Albert Peters Muller (weduwnaar van Gese Henricks) als eigenaar heeft en dat de laatste er de molenaar is en het huis erbij bewoont:

‘…Tot onderpand zijn halve molen en de hele behuizing, zoals hij zelf gebruikt en bewoont.’

In 1672 (IIIx 52 fol. 306 – 6 mei 1672 – 17 mei 1672) wordt ‘Ariaen Jansen muller tussen de Boteringe en Ebbingepoorten’ als molenaar vermeld.

BR 1822: G 200/N 88: J. Dooijes

1832 (art. 539): Jan Jans Dooijes (molenaar) en m.e. (bezit ook F 565=stal)

Jan Jans Dooijes (*1790-+1873, aanv. schipper) x1815 Elina Bleeker (*1781-+1826) x 1827 Annegien Santes (*1790 Noordlaren-+1879), knd. Willemtje (*1829), Wijbe (*1832)

Wijbe Dooijes (*1832-+1901)x 1860 IJmke Aalfs (*1842 Ostwold-+), (14) knd: Annechien (1861), Jacobus Aalf (1863-’68), Jan (1864; x 1892 Jacoba Venema, molenaar in Helpman), Roelfke Jansje (1866), Willemtje (1867), Photina (1869), Jacoba Aalfina (1871-’72), Jacoba Aalfina (1872), Steintje (1874-’74), Jacobus Aalf (1876-’92), Wijbe Jan (1878-’78), Wijbe Jan (1880-’80), Wijbe Jan (1881-’81), Wijbe Jan (1882-’82)

1860 (art. 7006): Wijbe Jans Dooijes en Jan Jans Dooijes (+1873), daarna wed. (+1879) (alleen F 561)

1879 (art. 7007): Wijbe Jans Dooijes (korenmolenaar), later wed. IJmke Aalfs en 6 knd (elk 1/12, van 2 later de echtgenoten).

Molen afgebrand in 1904

Uit boek 400 jaar Niewe Stadt:

Korenmolenaar Jan Jans Dooijes en zijn tweede vrouw Annegien Santes zijn respectievelijk 42 en 41 als op 6 november 1832 zoon Wijbe wordt geboren. Wijbe komt net als zijn drie jaar oudere zusje ter wereld in hun huis aan de Ebbingepoortenwal N 88, achter molen ‘De Noordstar’. Bij de geboorteaangifte van Wijbe treden de buurman, bloemkweker Harmannus Opten en molenaarsknecht Cornelis Ewolds als getuigen op. Als enige zoon is Wijbe voorbestemd zijn vader op te volgen als molenaar van De Noordstar.

Op 25 oktober 1860 trouwt de 27-jarige Wijbe in de stad met de 18-jarige boerendochter IJmke Aalfs uit Oostwold, gemeente Leek. Tussen 1861 en 1882 krijgt het stel maar liefst veertien kinderen. Veel van hen overlijden echter op jonge leeftijd. Dat geldt in elk geval voor de laatste vier, allemaal jongetjes, die allen slechts enkele maanden oud worden. Elke keer wordt de pasgeborene Wijbe Jan genoemd. Ook twee andere jongens, beiden Jacobus Aalf genoemd, bereiken niet de volwassen leeftijd. Waarmee uiteindelijk slechts een van de zonen zijn ouders overleeft, de in 1864 geboren Jan.

Jan trouwt in 1893 met Jacoba Venema en helpt zijn vader dan al op de molen. Omdat de familie waarschijnlijk geen toekomst ziet aan de Noorderbinnensingel, wordt uitgekeken naar een andere molen. Als de Helpermolen te huur komt, gaat Wijbe voor z’n zoon ‘proefdraaien’. In april 1900 komt hij met z’n vrouw en twee nog thuis wonende dochters terug uit Helpman en gaat zoon Jan met echtgenote en twee kinderen de omgekeerde weg.

Wijbe Dooijes laat in december 1900 een plan maken om op de plek van de molen en zijn andere bezit huizen te bouwen. Vier maanden later overlijdt hij op 68-jarige leeftijd. Wanneer Dooijes’ bouwplan wordt afgewezen, tekenen zijn weduwe en zes ervende kinderen bezwaar aan. Maar het zit ze niet mee: de molen brandt af, waarna de familie besluit de rest ook af te breken en alles in 1905 als ‘bouwterrein’ te verkopen.

 

Achter de Wal nrs. 1 tm 22

dl. F 3194

Eerst kwekerij, zie bij Nw. Boteringestraat.

Nieuwbouw aanleunwoningen Ebbingepoort door Concordia, ca 1989, op voormalige terrein Hooghoudt en de gemeentelijke kwekerij

 

Noorderbinnensingel nr. 14/ Watertoren Noord

F 2029, 1988: dl. F 3086, 1988: dl. F 3093, 1992: F 3138

1909 (art. 12801.9): NV Groninger Waterleiding. Watertoren in 1909 gebouwd

De watertoren in aanbouw (coll. Gr. Arch.)

1918 (art. 19578. 1379/26088/30600): gem. Groningen

In 1977 buiten gebruik en in 1988 gerestaureerd.

In 1990 prijsvraag voor nieuwe invulling.

Nw. eigenaar: Groninger Monumentenfonds

In 2013 start renovatie en vanaf mei 2014 in gebruik als ‘De Bovenkamer van Groningen’

 

Stadsmonumentenbord:

Watertoren Noord

 Omdat de gemeente er zelf geen brood in zag, ontstond in 1880 de particuliere NV De Groninger Waterleiding. De eerste watertoren van de NV stond tot de sloop in 1970 bij het Sterrebos. Om het Academisch Ziekenhuis en de bevolking in de nieuwe noordelijke stadsuitbreidingen goed te kunnen bedienen, werd begin twintigste eeuw besloten tot een tweede toren. Ondertussen had de gemeente enkele vergeefse pogingen gedaan de NV over te nemen. Uiteindelijk deed B&W de gemeenteraad het voorstel tot de oprichting van een eigen waterbedrijf, uitgerekend op de dag dat de NV een bouwvergunning aanvroeg voor de Watertoren Noord.

 De 45 meter hoge watertoren werd in 1907-‘08 gebouwd door de Braunschweiger firma A. Wilke & Co. , vermoedelijk naar een ontwerp van de Bremer C. Francke. Het was de eerste Nederlandse watertoren met een open stalen onderbouw. De gemeente begon de NV steeds meer tegen te werken en bouwde in 1911-’12 een eigen, hogere en massieve toren aan de Hofstede de Grootkade. Het werd het begin van een langdurig juridisch steekspel tussen beide waterleidingbedrijven dat pas in 1918 werd beslecht en toen resulteerde in één, gemeentelijk, waterleidingbedrijf met twee watertorens vlak bij elkaar.

De Watertoren Noord werd in 1977 buiten gebruik gesteld. Op zoek naar een nieuwe bestemming schreef de gemeente in 1990 een prijsvraag uit onder de titel `Wie ziet er toekomst in een toren?’. Het duurde tot 2013-’14 voor het winnende ontwerp in enigszins aangepaste vorm werd uitgevoerd en ‘De Bovenkamer van Groningen’ ontstond. Het voormalige waterreservoir bevat nu, in plaats van één miljoen liter water, een lounge, auditorium en expositieruimte met bar.

De watertoren (nr. 14) met links ervan de nrs. 15-16, voorjaar 1988 (eigen foto)

 

Noorderbinnensingel nr. 15 (achter 16)

F 2068, 1927: dl. F 2542

1905 (art. 17840): Jan Groen (cartonnagefabrikant) (Zie voor meer info over Groen bij Bloemsingel: Jodenkamp – oude nr. 11). In 1905-‘06 bouw fabriek (arch. S.W. Lek). In 1906 splitsing in F 2067=bouwterrein (zie hieronder) en F 2068=fabriek (achtergelegen), zie Hulpkaart kadaster

Adresb. 1907: nr. ontbreekt (NB. Hij woont 1907 Nw. Ebbingestr. 86a)

Adresb. 1911 tm i.e.g. ‘20: 15: Cartonnagefabr. J. Groen (NB. Hij woont 1911 Violenstraat 1)

1916 (art. 20395): Electr. Cartonnagefabr. Vh J. Groen

Nieuwsblad van het Noorden, 31-10-1924

1920 (art. 18931.4): Frederikus Wilhelmus Casparie (*1870, x 1897 Catharina Henderika Sinnige, *1874 Veendam)

Adresb. 1922 tm ‘24: 15: Boek-, Steendrukkerij en Vouwdoozenfabriek van F.W. Casparie

Nieuwsblad van het Noorden, 6-10-1923

1925 (art. 24985): Otto van Leersum (werktuigk.)

1926 (art. 27499): Fa. Brinkmann en Niemeijer (ijzerhandelaren: Heiko Niemeijer, Johan Herman Brinkmann, Johan Herman Niemeijer, wonen in Zutphen). In 1927 verenigd met nr. 16 tot F 2542. Zie verder daar.

 

Noorderbinnensingel nrs. (15-) 16-16a

1907: F 2081, 1927: dl. F 2542

(art. 17840): Jan Groen (cartonnagefabrikant). In 1906 splitsing in F 2067=bouwterrein (zie hieronder) en F 2068=fabriek (zie hierboven). Begin bouw door J. Groen (arch. J.L. van W.) (zie bouwtekening)

1906 (art. 18595): Jelmer Turkstra (timmerman). In 1907 bouw gereed en splitsing: F 2080 (nr. 17, zie daar) en 2081 (nr. 16).

1907 (art.17588): Tonnis Luurts Tabak (*1845 Middelstum, +1920; x 1869 Martje Doornbos , +1925)

1916 (art. 20395): Electr. Cartonnagefabr. Vh J. Groen

1920 (art. 18931.5): Frederikus Wilhelmus Casparie (*1870, x 1897 Catharina Henderika Sinnige, *1874 Veendam). Ged. vernieuwing in 1921

Adresb. 1920 en ‘22: 16: Th. A. van Huis (werkman, alleen in ’22 ook: C. Mulder (magaz.bed.); 16a: M. Bakker, werkm.

Adresb. 1924: 16: F.W. Casparie

1925 (art. 24985): Otto van Leersum (werktuigk.)

1926 (art. 27499): Fa. Brinkmann en Niemeijer (ijzerhandelaren: Heiko Niemeijer, Johan Herman Brinkmann, Johan Herman Niemeijer, wonen in Zutphen). In 1927 verenigd tot F 2542.

1927 (art. 28403): Johan Herman Brinkmann en Johan Herman Niemeijer (ijzerhandelaren, wonen in Zutphen) (elk ½)

1927 (art. 28445): Fa. Brinkmann en Niemeijer (Johan Herman Brinkmann en Johan Herman Niemeijer, wonen in Zutphen)

1933 (art. 31190): Johan Herman Brinkmann(koopman) en Anna Isabella Maria Elisabeth Goemans, wed. Johan Herman Niemeijer (wonen in Zutphen)

Adresb. 1933 en ‘38: 15-16: NV Brinkmann en Niemeijer, in landb.werkt. en motoren; D.W. Staal, Filiaalh., beëdigd makelaar in machinerieën

1934 (art. 31312): Brinkmann en Niemeijer NV (gevestigd in Zutphen)

Adresb. 1950: 15: Brinkmann en Niemeijer NV; 16: D.W. Staal, kantoorbed.

Adresb. 1958 en ‘61: 15/16: Brinkmann en Niemeijer NV (ontbreekt in ’61); 16: D.W. Staal, kantoorbed.

Adresb. 1964 en ‘68: 16: Motorh. Brinkmann en Niemeijer; 16: D.W. Staal, kantoorbed.

Adresb. 1972: 15: Brinkmann en Niemeijer landb.werkt.; 16: ontbreekt

1976 (art. 55612): Berend Ritsema (*1943, ondernemer, x Irene Maaike Ensing)

 

Noorderbinnensingel nr. 17-17a

1907: F 2080

(art. 17840): Jan Groen (cartonnagefabrikant). In 1906 splitsing in F 2067=bouwterrein (zie hieronder) en F 2068=fabriek (zie hierboven). Begin bouw door J. Groen (arch. J.L. van W.) (zie bouwtekening)

1906 (art. 18595): Jelmer Turkstra (timmerman). In 1907 bouw gereed en splitsing: F 2080 (nr. 17) en 2081 (nr. 16, zie daar).

1907 (art. 16715): Nicolaas Gerhardus Schipvaart (marchand-tailleur) (1/2) en 5 knd. (elk 1/10)

Adresb. 1920 en ’22: 17: M. Boekholdt, handelsreiz.; 17a: L. Nusmann, handelsreiz.

1923 (art. 26316): Lucia Maria Schipvaart (z.b.) (woont 17a) (3/4) en Paulina v.d. Klei, wed. Nicolaas Gerhardus Schipvaart (1/4)

Adresb. 1924: 17: H.J.P. Mes, handelsreiz.; 17a: wed. N.G. Schipvaart

1935 (art. 31371.19): Jan Groenewold (timmerm.) (1/2) en 3 anderen (1/2)

1935 (art. 25492.10): Lambertus Lubbers (vleeschh., +1946), later wed. Antje Drentje (+1950) (2/3) en cs (Jakob Gerrit Endert en Jelle Laverman) (elk 1/6), nog later: Jakob Gerrit Endert (bouwk. opz.) en Jelle Laverman, (chef-machinist) (elk ½)

1968 (art. 46426): Hart v.d. Wal (vertegenw., x Aafke de Vries) en Roel Wijmenga (makelaar, x Jenke v.d. Velde)

1979 (art. 62599): Hart v.d. Wal (*1937, makelaar in o.g., x Aafke de Vries)

1982 (art. 67968): Jacobus Anton Kauw (*1943)

 

Noorderbinnensingel nr. 18

1905: dl. F 2022, 1905: F 2040, 1906: F 2065

In 1904 verwerft Dooijes deel van gemeentegrond en ontstaat F 2022= erf

1904 (art. 17997): gem. Groningen en IJmke Aalfs, wed. Wijbe Jans Dooijes

1904 (art. 7007.26): wed. IJmke Aalfs en 6 knd (elk 1/12, van 2 later de echtgenoten)

1905 (art. 18167): Adrianus Leonardus van Wissen (bouwkundige). In 1905 gebouwd 1905 A.L. van Wissen, daarna F 2036 tm 2040.

1911 (art. 17849): Pieter Albers (*1870, machinist/dir. Begrafenisondern., +1932, x 1911), later wed. Roelfina Wijgerts (*1875,+1964, x 1896 Gerhardus Venema, bloemkweeker, +1900; x 1911 P. Albers), nog later 2 knd. Venema

1920 (art. 23750): Mattheus Mulder (*1881, jaloezieënfabr., +1956; x Jantje Spandauw, *1879 Noorderhoogebrug, +1945 Rosmalen) (woont 18a) (7/12) en 5 knd. (elk 1/12)

1952 (art. 38169): Pieter Mattheus Mulder (*1908, gymnast.leraar en markiezenfabr.) (woont 18a)

 

Noorderbinnensingel nr. 19

1905: dl. F 2022, F 2039, 1906: F 2064

In 1904 verwerft Dooijes deel van gemeentegrond en ontstaat F 2022= erf

1904 (art. 17997): gem. Groningen en IJmke Aalfs, wed. Wijbe Jans Dooijes

1904 (art. 7007.26): wed. IJmke Aalfs en 6 knd (elk 1/12, van 2 later de echtgenoten)

1905 (art. 18167): Adrianus Leonardus van Wissen (bouwkundige). In 1905 gebouwd 1905 A.L. van Wissen, daarna F 2036 tm 2040.

1911 (art. 17849): Pieter Albers (*1870, machinist/dir. Begrafenisondern., +1932, x 1911), later wed. Roelfina Wijgerts (*1875,+1964, x 1896 Gerhardus Venema, bloemkweeker, +1900; x 1911 P. Albers), nog later 2 knd. Venema

1967 (art. 46302): Harm Wiegman (arts)

1984 (art. 72212): Gerrit Aldert Hopma (*1940, x Joke Fredy v.d. Wal, in ’87 gesch.)

1987 (art. 77472): Joke Fredy v.d. Wal (*1944)

 

Noorderbinnensingel nr. 20-20a

1905: dl. F 2022, 1905: F 2038

In 1904 verwerft Dooijes deel van gemeentegrond en ontstaat F 2022= erf

1904 (art. 17997): gem. Groningen en IJmke Aalfs, wed. Wijbe Jans Dooijes

1904 (art. 7007.26): wed. IJmke Aalfs en 6 knd (elk 1/12, van 2 later de echtgenoten)

1905 (art. 18167): Adrianus Leonardus van Wissen (bouwkundige). In 1905 gebouwd 1905 A.L. van Wissen, daarna F 2036 tm 2040.

1911 (art. 17849): Pieter Albers (*1870, machinist/dir. Begrafenisondern., +1932, x 1911), later wed. Roelfina Wijgerts (*1875,+1964, x 1896 Gerhardus Venema, bloemkweeker, +1900; x 1911 P. Albers), nog later 2 knd. Venema

1967 (art. 46302): Harm Wiegman (arts)

1984 (art. 64773.33): Lucas Eduard Bouwman (*1949, x Steventje de Jong)

1985 (art. 72527): Jan Kooi (*1951) en Jakob Kooi (*1944) (elk ½, wonen 20-20a)

 

Noorderbinnensingel nr. 21

1905: dl. F 2022, 1905: F 2037

In 1904 verwerft Dooijes deel van gemeentegrond en ontstaat F 2022= erf

1904 (art. 17997): gem. Groningen en IJmke Aalfs, wed. Wijbe Jans Dooijes

1904 (art. 7007.26): wed. IJmke Aalfs en 6 knd (elk 1/12, van 2 later de echtgenoten)

1905 (art. 18167): Adrianus Leonardus van Wissen (bouwkundige). In 1905 gebouwd 1905 A.L. van Wissen, daarna F 2036 tm 2040.

1911 (art. 17849): Pieter Albers (*1870, machinist/dir. Begrafenisondern., +1932, x 1911), later wed. Roelfina Wijgerts (*1875,+1964, x 1896 Gerhardus Venema, bloemkweeker, +1900; x 1911 P. Albers), nog later 2 knd. Venema

1967 (art. 46302): Harm Wiegman (arts)

 

Noorderbinnensingel nr. 22

1905: dl. F 2022, 1905: F 2036, 1906: F 2063

In 1904 verwerft Dooijes deel van gemeentegrond en ontstaat F 2022= erf

1904 (art. 17997): gem. Groningen en IJmke Aalfs, wed. Wijbe Jans Dooijes

1904 (art. 7007.26): wed. IJmke Aalfs en 6 knd (elk 1/12, van 2 later de echtgenoten)

1905 (art. 18167): Adrianus Leonardus van Wissen (bouwkundige). In 1905 gebouwd 1905 A.L. van Wissen, daarna F 2036 tm 2040.

1911 (art. 17849): Pieter Albers (*1870, machinist/dir. Begrafenisondern., +1932, x 1911), later wed. Roelfina Wijgerts (*1875,+1964, x 1896 Gerhardus Venema, bloemkweeker, +1900; x 1911 P. Albers), nog later 2 knd. Venema

1921 (art. 24704): Martinus Jan Reneman (tandtechnicus) (bezit veel)

1923 (art. 26073): Jacobus Kornelis Boelens (*1869 Kloosterburen, bakker/zonder, x 1907, +1951), later wed. Hinderika Maria Heijen (1/2) (wonen 22a) en 2 knd. (elk ¼)

1956 (art. 39503): Roelf Rademaker (zonder)

1964 (art. 44386): Marjet Joan Ockels (x Rogier Pieter Wouter Witkamp)

1974 (art. 49698): Albert Dijkinga (*1947, landbouwer Zuidwolde, x Rinkje Boerma)

 

Noorderbinnensingel nr. 23-23a

dl. F 2020, 1906: F 2062

(art. 14212): Remonstrantsch Gereformeerd Gasthuis. In 1906 gebouwd

Adresb. 1920 en 1922: nr. 23: P. de Groof (handelsdr.), 23a: O. R. Brongers

1992: Concordia/De Huismeesters

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 21 ?

F 559 (tuin, ged. achter F 558), 1877: F 1300 (huis), 1888: F 1588, 1892: dl. F 1671, 1904: dl. F 2021

1832 (art. 233): wed. Jacob Bolt (drukker) en erven

1834 (art. 3241): Derk Middelburg Bolt (koopmansbediende)

1840 (art. 1903): Harmannus Pothoff Jzn (klerk)

1842 (art. 4176): David Jans Brukker (koemelker)

1868 (art. 8857): Anje Jelmers Steenhuizen, wed. D.J. Brukker

1871 (art. 9282): Geert Mennes (koemelker)

1872 (art. 9569): Martinus Groenewold (bloemkweeker). In 1877 wordt het gesplitst in F 1299 (huis; zie onder) en 1300 (huis en tuin).

1881 (11888): Albertus Jans Blink (aann.). In 1880 wordt F 1300 gesplitst in F 1587 (tuin) en 1588 (huis en erf)

1889 (art. 13889): Cornelis Meijnen (bloemist). In 1891 bouw broeikas, 1892 verenigd tot F 1671

1893 (art. 14212.25): Remonstrantsch Gereformeerd Gasthuis. In 1904 dl. F 2021. In 1906 herbouw (zie nu bij nr. 48)

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 22?

F 558 (huis), 1877: F 1299, 1888: F 1589

1832 (art. 233): wed. Jacob Bolt (drukker) en erven

1834 (art. 3241): Derk Middelburg Bolt (koopmansbediende)

1840 (art. 1903): Harmannus Pothoff Jzn (klerk)

1842 (art. 4176): David Jans Brukker (koemelker)

1868 (art. 8857): Anje Jelmers Steenhuizen, wed. D.J. Brukker

1871 (art. 9282): Geert Mennes (koemelker)

1872 (art. 9569): Martinus Groenewold (bloemkweeker). In 1877 wordt het gesplitst in F 1299 (huis) en 1300 (huis en tuin).

1879 (art. 10130.97): Henderikus Hendriks Sprik (bezit veel!). Wordt in ‘88: F 1589.

1891 (art. 14233): Frederik Hindrik de Vries (timmerm., aannemer)

1894 (art. 15173): Willem Albers (timmerm.). In 1894 herbouw

1896 (art. 14212): Remonstrantsch Gereformeerd Gasthuis. In 1906 herbouw, daarna F 2059 en 2060 (zie nu bij nr. 49)

 

Noorderbinnensingel – oude nr. N 110 en 111

(tot 1892): F 534, 535 en 535bis (ligt erachter), 1869: F 1112, F 1114 (huizen) en F 1113 (tuin), 1888: F 1586 (huis), F 1585 (tuin) en F 1114 (huis)

1832 (art. 1255 en 1256): Stiena Kaspers (moesker)

1842 (art. 4202): Jan Meertens (tuinman) en knd. In 1869 bijbouw huizen in tuin, daarna  F 1112 tm 1114

BR 1850/1860/1870: Jan Meertens(*1815, +1872) 1839/1842= tuinier, dagloner, arbeider; 1870: veehouder x 1842 Catrina Jacobs Niewold en knd. NB In 1839 overlijdt zijn vader Pieter buiten de Boteringepoort en heet Jan al tuinier. In 1849 heet hij bij overlijden van een kind Pieter ‘hovenier’ en in ‘50 ‘tuinier’.

Adresb. 1872-’73: J. Meertens, moesker (lijkt onjuiste vermelding)

1875 (art. 10389): Pieter Meertens (moesker)

BR 1880: Pieter Meertens (*1851, arbeider) + vr en knd

BR 1886: geen vermelding

1888 (art. 13682): Steven Birnie (leraar, R’dam)

BR 1890: N 110: Alida (‘Aaltje’) Bartels (*1828-+1899 Noorddijk, wed. Mattheus Kwint (*1832 Leek, stuurman, x 1856, + ?), Hindrik Kwint (*1858, koemelker, +1932 Enumatil), Alida Berendina Kwint (*1871)

BR 1890: N 111: Tedo Lemstra (*1835 Lutjegast) x1865 Hendriktje Teeters (*1840)+ 5 knd.

1890 (art. 14212): Remonstrantsch Gereformeerd Gasthuis. In 1892 afbraak F 1114 en F 1586 en in F 1585 bouw F 1652 tm 1665 en F 1666 tm 1669 (zie Hulpkaart). In 1906 worden F 1667 tm 1669 afgebroken en vindt herbouw plaats van F 2048 tm 2051 en 2052=erf. Verder bouw van F 2053 tm 2066 (zie Hulpkaart 1906).

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 23?

F 557 (huis), 1850: F 753, 1888: F 1590

1836 (art. 1773): Jacobus Oelrichs (geb. 1757 Nes, +12-1-1831; woont aan de A), wed. van Geertje Jans Kortrijk, hertr. 1824: Zijtje Driewes Visser (dienstm., geb. 1794 Schiermonnikoog, +1873). Zij hertrouwt 1833 Jan Jans Kortrijk (geb. 1781) en wordt opnieuw wed. (voor 1856). In 1850 worden F 557 en 556 (zie bij nr. 50) gesplitst in F 751 (zie nr. 51), 752 (nr. 50) en 753

1850 (art. 5220): Franciscus Johs. Lochman (metzelaar)

1853 (art. 3107): Jan Popkes Sijbes (kuiper, bezit veel)

1871 (art. 9445): Jacob Wildeboer (metselaarsknecht)

1875 (art. 7759): Johannes Philippus Imelman (blikslager, bezit veel). Zie: Familie Imelman

1888 (art. 13832): wed. Wemelina Bos en knd. Imelman. In 1893 herbouw.

1895 (art. 15255.4): Boele Johannes Dioncré (zadelmaker)

1901 (art. 17179): Jan Ritsema (timmerm.)

1902 (art. 17322): Gasthuis der Remonstr. Gem. (Elisabethfonds) en Jan van Eck (kassier). In 1906 herbouw

(art. 14212.39, 44 en 45): Remonstrantsch Gereformeerd Gasthuis. Daarna F 2053 en 2059 (zie nu bij nr. 49)

 

Noorderbinnensingel – poort Rem. Gasthuis

F 751, 1888: F 1592, 1892: F 1670 (straat en open grond)

(art. 1773): Jacobus Oelrichs (geb. 1757 Nes, +12-1-1831; woont aan de A), wed. van Geertje Jans Kortrijk, hertr. 1824: Zijtje (Sijtske) Dr(i)ewes Visser (dienstm., geb. 1794 Schiermonnikoog, +1873). Zij hertrouwt 1833 Jan Jans Kortrijk (geb. 1781) en wordt opnieuw wed. (voor 1856). In 1850 wordt het gesplitst in F 751, 752 en 753

1850 (art. 5380): Sijtske Drewes Visser, wed. J. Oelrichs

1850 (art. 5390): Roelof Woestenfeld (sjouwerman)

1855 (art. 3107): Jan Popkes Sijbes (kuiper, bezit veel)

1871 (art. 8340): Nicolaas Koop (timmerm.)

1873 (art. 9777): Johannes Evergardus Koop (timmerm.)

1875 (art. 10120): Harm Luikinga (wever; bezit veel). Wordt in 1888: F 1592

1890 (art. 14212): Remonstrantsch Gereformeerd Gasthuis. Wordt in 1891 gesloopt, daarna F 1670. In 1899 bouw poort.

In 1906 verandering achterterrein, waarbij bouw F 2048 tm 2052 (laatste is erf en wordt in 1918 verkocht aan art. 18359) en 2057-2058

1992: Concordia/De Huismeesters

 

Noorderbinnensingel nrs. 24 tm 46

(tot 1899: N95 en N89/4 tm 21, 1899-1921: 24 en 24/1 tm 18): Remonstrants Gasthuis: nu F 1653 tm 1665 en F 2048 tm 2057 en 2066 en terrein is nu F 3153:

De Rozenhof

(nr.24-25 en 31 tm 46 gebouwd in 1891; nr. 26 tm 30 gebouwd in 1905. Poort in 1899)

Adresb. 1968/1972: 26. Mevr. H.F. Bac-Hofman

1992: Concordia/De Huismeesters

Noorderbinnensingel vanaf poort Remonstrants Gasthuis de nrs. 47 tot 54 (rechts), 17-12-1985 (foto EFG, rubriek Toen en Nu, Gron. Gezinsbode)

 

Noorderbinnensingel nr. 47-47a

(1906-1921: nr. 24/23? en 24/24): 1906: F 2061

(art. 14212): Remonstrantsch Gereformeerd Gasthuis. In 1906 herbouw.

Adresb. 1922: nr. 47: M. Takens, 47a: W. Balk

1992: Concordia/De Huismeesters

 

Noorderbinnensingel nr. 48-48a

(1906-1921: nr. 24/25 en 24/25a): 1906: F 2060

(art. 14212): Remonstrantsch Gereformeerd Gasthuis. In 1906 herbouw.

Adresb. 1920: nr. 24/25: J. Hofman, handelsreiz.; 24/25a: wed. H. Bos

Adresb. 1922: 48: J. Hofman, handelsreiz.; 48a: wed. H. Bos, H.J. Jonker (onderw.), W. Sennema (boekh.), J. Sennema (klerk)

1992: Concordia/De Huismeesters

 

Noorderbinnensingel nr. 49-49a

(1906-1921: nr. 24/26 en 24/26a): 1906: F 2059

(art. 14212): Remonstrantsch Gereformeerd Gasthuis. In 1906 herbouw.

Adresb. 1920: nr. 24/26: P.R. Dijk (winkelier), 24/26a: J. van Zeilen

Nieuwsblad van het Noorden, 8-11-1920

Kleinzoon Wout Dijk schreef: ‘Mijn opa Pieter Rieuwert Dijk is in 1920 overleden, heeft een vrouw, Arendina Dijksterhuis, en zes kinderen nagelaten, de jongste was toen een paar maanden oud. Het echtpaar runde op het adres een kruidenierswinkel. Er zijn geen foto’s overgeleverd van voor 1920 waarop de winkel staat afgebeeld.’

Adresb. 1922 tm i.e.g. ’24: nr. 49: wed. P.R. Dijk (kruideniersw.), 49a: J. van Zeilen

Nr. 49 en buurpanden omstreeks 1924 met voor de kruidenierswinkel Arendina Dijk-Dijksterhuis (1879-1976) met twee van haar dochters. Het kleine kind is Ida Dijk (1920-2019) en het grotere meisje is haar oudste dochter Trijn Dijk (1904-1993) (foto coll. Wout Dijk)

Nr. 49 begin jaren 30 met vlnr: Trijn Dijk (1904-1993), Corrie Dijk (1914-2005) en Arendina Dijk-Dijksterhuis (1879-1976) (foto coll. Wout Dijk)

Adresb. 1933: 49: wed. P.R. Dijk (kruideniersw.), 49a: F. de Vries (meubelm.)

Adresb. 1938 tm ’41: 49: wed. P.R. Dijk (kruideniersw.),

Adresb. i.e.g. 1938 tm ’43: 49a: Th. J. Metkemeijer (slagersbed.)

Adresb. 1942 tm i.e.g. 50-’51: 49: A. Lijsting (brievenbest.); in ’43 ook: wed. E. Hein-Hein; in ’50-’51 ook:  J.A. Lijsting (broodbez.)

Adresb. 1950-51: 49a: E. Poortman (tabaksbew.), A. van Zanten (kantoorbed.)

Adresb. 1958: 49: W. Postma (hoofdagent van pol.)

Adresb. 1961 tm ’64: 49: W. Woldringh (meubelm.)

Adresb. 1968: 49: P.J. Geerlink (kantoorbed.), T. van Vreumingen

Adresb. 1958 tm ’68: 49a: C.H. de Jong (boekh.); in ’61 ook: R. Koppejan

Adresb. 1972: 49; G. Oosterbeek-Drent; 49a: H.G. de Jong-Hes

1992: Concordia/De Huismeesters

 
Open ruimte tussen nrs. 49 en 50 hoort bij F 3153 (Rem. Gasthuis)
 
Noorderbinnensingel nr. 50

(1889-1899:?, 1899-1921: 24/27): F 556 (huis en erf), 1850: F 752, 1888: F 1591

1836 (art. 1773): Jacobus Oelrichs (geb. 1757 Nes, +12-1-1831; woont aan de A), wed. van Geertje Jans Kortrijk, hertr. 1824: Zijtje (Sijtske) Dr(i)ewes Visser (dienstm., geb. 1794 Schiermonnikoog, +1873). Zij hertrouwt 1833 Jan Jans Kortrijk (geb. 1781) en wordt opnieuw wed. (voor 1856). In 1850 wordt het gesplitst in F 751 (zie nr. 51), 752 en 753 (zie bij oude nr. 23?)

1850 (art. 5220): Franciscus Johs. Lochman (metzelaar)

1853 (art. 3107): Jan Popkes Sijbes (kuiper, bezit veel)

1871 (art. 9445): Jacob Wildeboer (metselaarsknecht). In 1875 verkoopt hij F 557 aan 1876 (art. 2568): Daniël Wachters (borstelmaker)

1887 (art. 9795): Heere Kema (timmerm.), later wed. Marchien Heerema en Pieter en Everdina Kema

1887 (art. 13530): Willem Molenaar (schoenm.) en gem. Groningen. In 1888: F 1591. In 1889 herbouw.

1919 (art. 23117): Fa. Gebr. Van Dijken (firmanten 4 broers)

Adresb. 1920: nr. 24/27: A. Harmsen

1921 (art. 24899): Luitje Havinga en gem. Groningen

Adresb. 1922: nr. 50: mej. G. Veenstra

1926 (art. 27738): Johannes tempel (kleermaker) en gem. Groningen

1941 (art. 34332): Harmina Puister (naaister) (woont nr. 50) en 3 andere Puisters

1984 (art. 71672): Harmina Puister (*1904) (woont er)

 

Noorderbinnensingel nr. 51

(tot 1891: ?): F 556, 1850: F 751, 1888: F 1592, 1892: dl. 1670 (=erf), 1906: F 2052 (=erf), 1926: F 2525

1832 (art. 1773): Jacobus Oelrichs (schipper, +1831), later wed. (zie bij nr.50). In 1850 wordt het gesplitst in F 751 (zie nr. 51), 752 (nr. 50) en 753 (oude nr. 23?)

1850 (art. 5380): Zijtje (Sijtske) Dr(i)ewes Visser, wed. Jac. Oelrichs (x Jan Jans Kortrijk ) en m.e.

1850 (art. 5390): Roelof Woestenfeld (sjouwerman)

1855 (art. 3107.16): Jan Popkes Sijbes (Kuiper)

1871 (art. 8340): Nicolaas Koop (timmerman)

1873 (art. 9777): Johannes Everhardus Koop (timmerm.) en knd.

1875 (art. 10120.23 later 56): Harm Luikinga (wever) (bezit veel). Wordt in 1888 deel van F 1592

1890 (art. 14212.4 later 38): Remonstrantsch Gereformeerd Gasthuis. Wordt in 1891 afgebroken om toegang tot achtergelegen terrein te krijgen.

1918 (art. 18359): Hendrik van Dijken (handelsreiz./koopman)

1919 (art. 22708.4): Fa. Gebr. Van Dijken (firmanten 4 broers)

1920 (art. 19723.101): Christiaan Ferdinand Nap sr. (timmerm.)

1920 (art. 19599.25): Eliazar van Kollem (fabrikant)

Adresb. 1922: nr. 51: garage E. van Kollum Suikerw.

1924 (art. 20753.5): Obbe Jan Freese (*1891, smid, x 1915 Grietje de Jong)

1926 (art. 27650): Obbe Jan Freese en gem. Groningen

1926 (art. 20753.7): Obbe Jan Freese en m.e.. In 1926 F 2525 en bouw van bergplaats met bovenwoning

1965 (art. 45125): Obbe Jan Freese sr. (woont er)

1973 (art. 52501): Obbe Jan Freese jr. (opzichter) (woont Utr.)

1974 (art. 52897): Willem Leendert Boertien (boortoren machinist) (woont er)

 

Noorderbinnensingel nr. 52

(tot 1899: N97, 1899-1921: nr. 25): F 554 (voor) en 555 (achter), 1885: F 1514, 1888: F 1593

1832 (art. 401): Jelmer Busscher (koemelker) (zie Violenstraat)

1837 (art. 975 ): Harm Heckman (bakker)

1858 (art. 3955): Oltman Meints Oltmans, later wed. Wijpke Fraaij

1862 (art. 7587): Wijpke Fraay, wed. Oltman Meints Oltmans

1871 (art. 9165): Jannes van Dam Ezn.

1872 (art. 9576): Nicolaas en Jacob Wildeboer (verwer)

1877 (art. 10866): Hendrik Geerts Kramer (schipper)

1883 (art. 7325.23 en 24): Willem Wonink. In 1884 sloop en herbouw. In 1885 verenigd tot F 1514

1885 (art. 13064): Willem Wonink en gem. Groningen. In 1888: F 1593

1896 (art. 15618): Heiman de Levie (koopman), later wed. Berendje de Levie (1/2) en 7 knd (elk 1/14)

1905 (art. 18123): Johannes Kern (kleermaker), daarna (1917?) Jan hendrik Buiten (boekhouder)

1918 (art. 20343): Martinus Kuipers (bakker)

1919 (art. 22576): Abel Jacob Bos (keurmeester), daarna (1921?) Wilhelmus Arnoldus Casparie (steendrukker)

Adresb. 1920: 25: -; Adresb. 1922: nr. 52: W.A. Casparie

1924 (art. 26478): Tjerk Hofman (winkelier), later wed. Aaltje Gezina Wieringa (3/5) en 4 knd. Hofman (elk 1/10)

1966 (art. 45267): Heiko Alinga (timmerman; woont er)

1981 (art. 66297): Catharina Maria Kiesouw, wed. Heiko Alinga (*1922; woont er)

huurders: Erwin Jongedijk en Karin Sitalsing

 

Noorderbinnensingel nr. 53-53a

(tot 1899: N 98, 1899-1921: nr. 26) (oud huis?): F 553, 1888: F 1594, 1893: F 1719

1832 (art. 401): Jelmer Busscher (koemelker) (zie Violenstraat)

1837 (art. 975 ): Harm Heckman (bakker).

1858 (art. 4356.24/7149.5): Josef Hartog van Hasselt (koopman)

1869 (art. 6672.76/10130.17 later 118): Henderikus Hendriks Sprik (koopman) (bezit heel veel)

BR 1880: N98: Maria van galen (*1823 Grave, RK) + 3 dch. Hoeke en 4 kleinknd. Hoeke

1891 (art. 13881.4): Jan Houttuin (verlakker/koopman) (bezit veel)

1892 (art. 14139.6): Douwe Huizing Dzn. (turfschipper) (bezit veel)

1893 (art. 14739): Roelf Abeen en Jan Peters (timmerlieden) en gem. Groningen

1893 (art. 14019.7): Romke Meihuizen (houthandelaar). In 1893 herbouw en in ’95 opbouw

1896 (art. 15617): Pieter Olthoff (vader in Roode Weeshuis, later zonder) (3/4) en dch. Catharina (x Jan Vos) (1/4)

Adresb. 1907: 26: H. Hilkers, rijwielreparat.; 26a: wed. Alberda

Adresb. 1911 tm ‘20: nr. 26: H. Hilkers, rijwielreparat.; 26a: W.J. Birza, timmerm.

1919 (art. 23450): Wolter Jan Birza (timmerm.,+1949, x Aaltje Smit)

Adresb. 1922: 53: H. Hilkers, rijwielreparat.; 53a: W.J. Birza, timmerm.

1930 (art. 29026.23): Jan Groenewold (timmerm, later makelaar) (3/4) en Gerrit Groenewold (postbeambte) (1/4) (bezitten veel)

1931 (art. 29986): Dirk Iwema (schilder) en echtgenote Hindrikje Struik

1939 (art. 33339): Geert Drenthe (fabriekschef)

1940 (art. 33103.3): Kriene Roelf Oldenhuis (bloemist/koopman) (3/5) en 4 knd. (elk 1/10) (bezit veel)

1964 (art. 44393): Gerhardus Hendrikus Jozephus Limberger (x Mara Wilhelmina Everdina Geertman)

1969 (art. 47181): Willem Albert Vrijman (*1947)

1969 (art. 47182): Mr. Wouter Jacobus van Eck (*1913, bankdir., x Wilhelmina Adriana v.d. Bijl)

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 54

(tot 1899: N98/2, 1899-1921: nr. 27): F 551 (grotendeels achter F 550), 1892: F 1596 (grotendeels achter F 1595)

1832 (art. 401): Jelmer Busscher (koemelker) (zie Violenstraat)

1837 (art. 975 ): Harm Heckman (bakker)

1858 (art. 3955): Oltman Meints Oltmans, later wed. Wijpke Fraaij

1862 (art. 7587): Wijpke Fraay, wed. Oltman Meints Oltmans

1865 (art. 6178. 13 en 14/8609. 53 en 54): Klaas Bruins, later wed. Evertje Jacobs (tingieter)

BR 1880: N98/2: Lutske Bos (*1827 Niekerk) + 2 knd. De Jong

1892 (art. 14663/8513): Frederik de Vries (timmerm., *ca.1804-+1898), na 1898 z’n kleinknd: Frederik Hendrik de Vries (1/5) en 3 zussen en 1 broer De Vries.

Voor meer info over de fam. De Vries: zie bij Gr. Rozenstr.26

Adresb. 1907 tm ’20: 27: K. Wolters, werkm.

BR 1910 (13-620): Karel Wolters (*1840, arbeider,+1921, x1863: Anke Barbarina Koekoek, *1839-+1869)x 1872: Gezina van Lier (*1846-+1928) + inwonende kecht

1908 (art. 14233/24676): Frederik Hendrik de Vries (aannemer, +1944, x Jantje Faber) (woont Gr. Rozenstraat 26)

Adresb. 1922 tm i.e.g. ’24: nr. 54: wed. K. Wolters. Zij verhuist naar Verzorgingshuis, waar ze in 1928 overlijdt.

Adresb. 1925 tm ’33: 54-55: S. Jasper, werkman; in ’30 ook: wed. H. Hemmes, werkvr.

In 1933 verkocht aan art. 29468: zie onder bij nr.54 tm 55d.

Uiterst links stukje muur van nr. 53-53a en deur van oude nr. 54 niet zichtbaar. Verder van linksaf oude nr. 55, iets daarachter oude nr. 56 en uiterst rechts nr. 57

Zelfde stukje gezien vanaf de andere kant (coll. Gron. Arch.)

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 55

(tot 1899: N99, 1899-1921: nr. 28): F 550 (voor) en 551 (achter), 1892: F 1595 (voor) en 1596 (achter)

1832 (art. 401): Jelmer Busscher (koemelker) (zie Violenstraat)

1837 (art. 975 ): Harm Heckman (bakker)

1858 (art. 3955): Oltman Meints Oltmans, later wed. Wijpke Fraaij

1862 (art. 7587): Wijpke Fraay, wed. Oltman Meints Oltmans

1865 (art. 6178. 13 en 14/8609. 53 en 54): Klaas Bruins, later wed. Evertje Jacobs (tingieter)

1892 (art. 14663/8513): Frederik de Vries (timmerm., *ca.1804-+1898), na 1898 z’n kleinknd: Frederik Hendrik de Vries (1/5) en 3 zussen en 1 broer De Vries.

Voor meer info over de fam. De Vries: zie bij Gr. Rozenstr.26

Adresb. 1907 tm ’20: nr. 28: wed. J.M. Klugkist

1908 (art. 14233/24676): Frederik Hendrik de Vries (aannemer, +1944, x Jantje Faber) (woont Gr. Rozenstraat 26)

Adresb. 1922: nr. 55: M. Krook, werkm. (verhuist naar Bedumerstraat 23a)

Adresb. 1924: nr. 55: –

Adresb. 1925 tm ’33: 54-55: S. Jasper, werkman; in ’30 ook: wed. H. Hemmes, werkvr.

In 1933 verkocht aan art. 29468: zie onder bij nr.54 tm 55d.

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 56

(tot 1899: N100, 1899- 1921: nr. 29): F 552 (aanv. tuin), 1844: F 673 en 674 (tuin), 1888: F 1597

1832 (art. 401): Jelmer Busscher (koemelker) (zie Violenstraat)

1837 (art. 975 ): Harm Heckman (bakker). In 1844 bouw, daarna F 673 (huis) en 674 (tuin)

1858 (art. 3532. 17 en 18): Jan Willem Alting (linnenbleeker, later schuitevaarder)

1862 (art. 7417): Jan Willem Alting (schuitevaarder), later wed. Henderika Zweers e.a.

BR: 1867 tot begin jaren 70: N100: Pieter Hofman (touwslagersknecht) en gezin

1878 (art. 11013): Heijo Alting en Alberdina Alting, wed. Johannes Ates de Jager

BR 1880 tm 1900: N 100 (Aan de wal): Jan Johannes Geertsema (*1841, arbeider later brugwachter) x Aafke Kamping (*1841) + knd.

1893 (art. 14930): Jan Geertsema (brugwachter). In 1895 herbouw, daarna 2 woningen

Adresb. 1907: 29: J. Geertsema, brugwachter

1911 (art. 19793): Harmannus Zuithoff (koopman) en Enno Theijssen (bediende)

Adresb. 1911: 29: J. de Ruiter, hand. in Rashonden

Adresb. 1914: 29: H. Woldring, werkm.

BR 1910 (13-559): wonen eerst 11/1: Harmannus Woldring (*1845-+1916, x 1884: Jantje Rook,*1866- + 1884) x 1888: Gieltje Venema (*1866) + 3 knd.

Adresb. 1920 tm ’33: 29/56: wed. H. Woldring (werkvr.)

In 1930 verkocht aan art. 29468: zie onder bij nr.54 tm 55d.

De veranderde situatie in beeld gebracht in ‘Het Noorden-in-Woord-en-Beeld’ van 17-5-1935. de nieuwbouw, gemaakt door aannemer Kwant is dan inmiddels eigendom van de wed. Polak (zie onder)

 

Noorderbinnensingel nr. 54 tm 55d

F 1595, 1596, 1597, 1934: F 2745

1930 (F 1597)/1933 (F 1595, 1596) (art. 29468): Gerhardus Kwant (aannemer; woont Riouwstraat). Aanvraag 10-10-1933. Bouw van jan. tot okt. ’34: arch. Wildeboer en Overzet. Garage met huis. Daarna F 2745

1934 (art. 30886): Helena Wilhelmina van der Wijk, wed. Eduard Polak (fabr. puddingfabriek, +1932) (woont Hofstraat. NB Zij wordt in ’43 in Auschwitz omgebracht)

1944 (art. 35580): NV De Centrale Arbeiders Levensverzekering Maatschappij, te Den Haag. Na rechtsherstel:

1952 (art. 37269): Israel Koenraad Polak (geestelijke) (woont Antwerpen, later Londen, New York)

1966 (art. 45360): Johanna Lutgerdina Sissingh, wed. Sijne Barend Hooghoudt (2/5), Ludolf Wietse Hooghoudt , later wed. Harmanna Wilhelmina Ketel (2/5) en Hero Jan Hooghoudt (1/5) en Fransina Mariek Hooghoudt

1986 (art. 23113.286): Stichting Groninger Woningbouw Concordia

Nu De Huismeesters

 

Noorderbinnensingel nr. 56

ontbreekt nu

 

Noorderbinnensingel nr. 57 tm 59

F 548 (aanv. tuin en huis= laatste huis Nw. Bot.str.), 1873: F 1201 (N’binnensingel) en 1202 (Nw. Bot.str)

1832 (art. 2472): Albert Veldhuis

1833 (art. 3140): Matheus Klinkhamer (molenaar)

1836 (art. 3308): Jacob Roelfs Klinkhamer

1870 (art. 9101): Siebrigiena Bolhuis x Antoni Wilhelmus van Velden. In 1873 stichting, daarna F 1201 (werkpl., op plek latere nr. 58) en 1202 (huis en erf). In 1888: F 1598 (zie onder) en 1599 (zie onder en zie Nw. Bot.str.)

 

Noorderbinnensingel nr. 57

(tot 1899: N100/4, 1899-1921: nr. 30) (oud huisje): 1888: F 1598, 1896: F 1773, 1896: F 1795

1894 (art. 6463.56): Conraad Mensinga (*1828, timmerm.,x 1850 Jantien Haverkamp, *1828). In 1894 verenigd met erf tot F 1728.

BR 1890: N100/4: vanaf 1894 (uit Leens) Johanna Feddema (*1831) + 4 knd. Lammerts

In 1896 nieuwbouw, daarna F 1773 en F 1772 (zie bij nr. 58)

1896 (art. 15731. 1 en 2): Co(e)nraad Mensinga (*1828,+1902), 4 dch. (Gezina, Jenneke, Geertje en Margien) en gem. Groningen  (NB. Zijn vader Kornelis heette bij zijn huwelijk in 1814 met Gesijna Kroeger ‘Menssen’ en was scheepstimmermansknecht. Bij geboorte van zoon Lammert in 1817 was het Mensinga geworden)

1896 (art. 15757): Lammert Mensinga Czn. (*1858, timmerm., +1923; x 1889 Alida Mindé, *1862)

Adresb. 1907 tm 1920/1922: 30/57: H. J. Steenkamp (opzichter)

1922 (art. 25756): Hendrik Jan Steenkamp (tel.beambte) (7/12) en 5 knd. (elk 1/12)

1933 (art. 30754): Aaldrik, Hendrik Jan en Cornelis Steenkmap (kantoor-, magazijn- en kantoorbed.)

Adresb. 1950-’51: 57: J. Kruizinga

1951 (art. 37801): Pieter van Dokkum (bouwvakarbeider) (woont er)

Adresb. 1958 tm ‘72: 57: P. van Dokkum, handlanger-straatm. (later alleen straatmaker)

1973 (art. 51134): Wilhelmus Franciscus Josef Huurdeman (*1947, wetensch. medew., x Annechien Fokkiena Jacoba Stiekema) (woont er)

1983 (art. 70113): Harmannus Lammerts (*1918, x Dietje Kok) (woont er)

 

Noorderbinnensingel nr. 58

(tot 1899: N100/5, 1899-1921: nr. 31) (oud huisje): 1873: F 1201, 1888: F 1598, 1896: F 1772, 1896: F 1794, 1995: F 3193

1894 (art. 6463.56): Conraad Mensinga (timmerm.). In 1894 verenigd met erf tot F 1728. In 1896 stichting

1896 (art. 15731. 1 en 2): Coenraad Mensinga, later knd.  en gem. Groningen. F 1772 wordt in 1896: F 1794

1903 (art. 17580): Johannes Albertus Heidentrijk (kleermaker) en gem. Groningen

Adresb. 1907 en ‘11: 31: P. Melles, kleerm.

1918 (art. 2231); Jan Nap Czn. (timmerm.) en gem. Groningen

Adresb. 1920: 31: E. Bos, in modeart.

1920 (art. 22319): Anna en Pieterdina Catharina Faber (zonder) en gem. Groningen

Adresb. 1922: 58: S.A. Wijnberg, borstelfabr.

1925 (art. 27382): Trijntje Viersen (koopvr.) en Saapke Viersen (koopvr./zonder) en gem. Groningen

1946 (art. 35917): Jan de Vries (wissellooper) (5/8), 3 knd. (elk 1/8), gem. Groningen

Adresb. 1950 tm ‘58: 58: J. de Vries, wisselloper

Adresb. 1961 en ’64: A. van Dokkum, straatmaker

1965 (art. 45144): Rasyem, wed. Herman Theodor Gitmans (*1908) en gem. Groningen (woont er)

Adresb. 1968 en ‘72: 58: R. Gitmans-Rasyem

 

Noorderbinnensingel nr. 59-59a

(tot 1899: N100/2, 1899-1921: nr. 32): F 1202= erf, 1888: F 1599=erf, 1894: F 1727, 1895: F 1753

Gebouwd in 1894

1870 (art. 9101): Siebrigiena Bolhuis x Antoni Wilhelmus van Velden. In 1873 stichting, daarna F 1201 (werkpl., op plek latere nr. 58) en 1202 (huis en erf). In 1888: F 1598 (zie nrs. 57 en 58) en 1599 (zie ook Nw. Bot.str.). In 1894 verkoop delen en opsplitsing 3 kavels: F 1726 tm 1728. F 1727 =erf wordt nr. 59. F 1728 =werkplaats, gaat naar art. 6463.57= C. Mensinga (zie boven)

1894 (art. 14766.3): Hindrik Harms Bos (aannemer). In 1894-‘95 bouw en daarna verenigd.

1895 (art. 15396): Hindrik Harms Bos (aannemer) en gem. Groningen

1902 (art. 17451/14620): Jan Lettinga (koopman)

1904 (art. 18059): Harmannus Arnoldus Boerema (agent in Assurant.)

Adresb. 1907: 32: A. Jansen, D. Huisingh; 32a: H.A. Boerema, assurad.

Adresb. 1911: 32: L. Havenga, wed. D. Holsbergen; 32a: H.A. Boerema, assurad.

1916 (art. 19708): Gerrit Edens (slager, woont Kl. Kruisstr. 3a) (5/8) en 3 knd. (elk 1/8)

1919 (art. 22681): Jacob Oltmans sr. (loodgieter)

Adresb. 1920: 32: R. Rozeboom (brievenbest.), wed. F. Cremer; 32a: D. Kuiper

Adresb. 1922: 59: R. Roozeboom, ass. Post.; 59a: J. Oltmans

1929 (art. 29139): Lambertus Jan Faber (zonder)

1941 (art. 29814.11): Willem Metus (schipper, woont Bij de Sluis, +1950)

1942 (art. 34974): Harm Sloots en Roelfina Sloots (beiden zonder)

Adresb. 1950-’51: 59: H.L. v.d. Veen; 59a: B. Oostland (transportbedr.), M. Immenga (Corr. Tekenaar); 59/1: P.Fr.Fr.J. Straatman, winkelchef; 59/1a: mej. M. van Marlen

1957 (art. 40394): Roelfina Sloots

1957 (art. 36865): Willem Koorndijk (cafehouder/schilder, wonen Havenstr. 28a, +1967)

Adresb. 1958: 59: H. Strabbing; 59a: H.F.A.M. Bakker, kantoorbed.; 59/1: P.F.F.J. Straatman,bedrijfsl.; 59/1a: H.L.P. Kocken, banketb.

Adresb. 1961: 59: J.A. Suidhoff, radio-monteur PTT; 59a: H. Douma, automont.; 59/1: P.Fr.Fr.J. Straatman(bedrijfsl.),mej. H. Straatman, mej. M.H.J. Straatman (kantoorbed.); 59/1a: W.J. Draisma, etaleur

1964 (art. 44185): Harm Smit (landb. Buinen)

Adresb. 1964: 59: D.L. Benniks, ass. Coupeur; 59: 1; 59/1: P.Fr.Fr.J. Straatman(bedrijfsl.), mej. M.H.J. Straatman (kantoorbed.); 59/1a: J.E. de Vries, bankwerker

1966 (art. 33828): Hendrik Joustra (loodgieter), woont er niet)

Adresb. 1968: 59: V.E.F. Gerini, mevr. G.J.E. Gerini-v.d. Hoeven; 59a: J. Joustra; 59/1: P.Fr.Fr.J. Straatman(bedrijfsl.), mej. M.H.J. Straatman (kantoorbed.); 59/1: mej. S.G. v.d. Schaaf (voetkundige), mej. A. de Boer (rijksambt.)

Adresb. 1972: 59: V.E.F. Cerini; 59a: J. Joustra; 59/1: H.T. Hofstede; 59/1a: S.G. v.d. Schaaf (pedic.)

 

Noorderbinnensingel nr. 59/3 tm 59/8

1900: F 1877 (schuur), 1937: deel van F 2785 (hoort bij Nw. Bot.str. 85)

Tot 1900 onderdeel van Nw. Boteringestraat 87 (zie daar)

(art. 16740): Freerk Bos (kleermaker)In 1900 wordt deel afgesplitst, wordt F 1877 en verkocht aan:

1900 (art. 15683): Willem Nijland (brugwachter en winkelier). Hij heeft al Nw. Bot.str. 85 (zie daar)

1918 (art. 22401): Joost Hendrik Pot (caféhouder)

1927 (art. 28118): Pieter Split jr. (straatmaker)

1932 (art. 30623): Meindert de Jong (caféhouder), later wed. Helena Maria Janssens

1971 (art. 49198): Henderikus de Jong (caféhouder) x Klazina Jantiena van Diepen

Slijterij: Kop d’r veur juni 1990: men. en mevr. De Jong gaan met pensioen

Nieuwbouw 2014 door Axel Veldboom (zie DvhN 10-9-2014)

 

Noorderbinnensingel nr. 59/1, 59/1a, 59/2

(hoort bij Nw. Boteringestraat 87, zie daar)

(art. 64110.72): Hendrik Cornelis van Caem (*1954). In ’81 splitsing in appartementen Noorderbinnensingel 59, 59-1 en 59-1a

1981 (art. 66748): VvE

1981 (art. 64110.73 tm 76): Hendrik Cornelis van Caem (*1954)

59/2: 1981 (art. 66749): Johannes Wiskerke (*1926); 1983 (art. 70037): Willem Frederik Meijer (*1935) woont 59/2

59/1: 1981 (art. 67160): Meindert Krans (*1956); 1982 (art. 68988): Hans Willem Dedert (*1944) woont 59/1

59/1a: 1981 (art. 67018): Matheus Leo Starkenburg (*1957); 1986 (art. 74670): Johan Herman Gerardus Jansen (*1962) woont 59/1a

Begin van de bouw van het hoekpand met de Nw. Boteringestraat (zie daar) in 1935 met links daarvan nr. 59

 

Nieuwe Boteringestraat