Verklaring van de straatnaam:

Noorderbinnensingel: De naam werd, op voordracht van het college van B&W, op 21 februari 1881 door de gemeenteraad vastgesteld. In mei van het jaar daarvoor was de naam Zuiderbinnensingel geboren. Later zou ook nog de naam Westerbinnensingel volgen.

Noorderbinnensingel nr. ?

Info volgt nog

Noorderbinnensingel nr. ?

Info volgt nog

Noorderbinnensingel nr. ?

Info volgt nog

Noorderbinnensingel nr. ?

Info volgt nog

Noorderbinnensingel nr. ?

Info volgt nog