Verklaring van de straatnaam:

Als verlengde van de Oude Boteringestraat kreeg de straat als bijna vanzelfsprekend de naam Nieuwe Boteringestraat. De toenmalige archivaris J. A. Feith verklaarde de naam, net als die van de Ebbingestraat (zie daar), als afkomstig van ‘machtige Groninger geslachten’ uit de 13e en 14e eeuw.

Eigenaren/Bewoners

Nieuwe Boteringestraat, tot Kleine Rozenstraat, even zijde

(Beplante Ossenmarkt tm M9)

Nieuwe Boteringestraat – oude nr. 2

Zie bij Guyotplein

Nieuwe Boteringestraat – oude nr. 4

(1822-‘99:M10): E 149 (in 1933: E2972, in 1940: E3079)

BR 1830, 1832 (art.1305): Pieter Klomp (pred. DGG)

1833 (art.3042): Uneko Reinders (rentenier) ; BR 1840: D.E. Wilhelmie (majoor inf.);

1846 (art.4750): Ebbe Ebbens van Giffen (koopman) BR 1850-‘60: Ebbe Ebbens van Giffen (winkel);

1864 (art.5357): Jan Meijer (koekbakker) en knd. ; BR 1870: Jan Meijer (sig.fabr);

1872 (art.9711): Jakob Eikema (pred.)

1876 (art.10440): Catharina Arnoldina Stuivinga, wed. J. Eikema; BR 1880-’00 (tot 1902): Catharina Arnoldina Stuivinga (wed. J. Eikema);

1902 (art.17482): Jan Gerrit Holthuis en Johann Gerhard Holthuis; BR 1910: Jan Gerrit Holthuis;

1918 (art.22055): Jan Dallinga; Adresb. 1921: J. Dallinga

1921 (art.23514): Grietje Goozen, wed. Rijkert Albertus Niemeijer

Adresb. 1922: wed. R.A. Niemeijer

1923 (art.26111): Grietje Niemeijer; Adresb. 1929: mej. Niemeijer

1930 (art.26293): Jan Eppes (schoenm.)

Adresb. 1933-’50 (i.e.g.): J. Eppes (schoenenmag.)

1950 (art. 876/63609): Inst. voor Doofstommen. Bijbouw in ’66. In 1980 vernieuwing (waarna nieuw art.nr)

1983 (21055): De Staat (Justitie)

 

Nieuwe Boteringestraat – oude nr. 6

(1822-’99: M11): E 148 (in 1926: E2698)

BR 1830: Maria Jans Meintjes;

1832 (art.2981): Bernhard van der Haar (timmerman)

1836 (art.909): Janna Hindriks Bondt, wed. B. van der Haar en dch.

BR 1840 tm ‘60: Johannes Hinderikus Lammerts (koperslager);

1860 (art.7049): Rein Sybren Landstra (+1879) (schipper) en knd.

1867 (art.8524): Henderikus van Glansbeek (koperslager)

1869 (art.8950): Hermannus Johannes Hendrikus Geubels (koopman); BR 1870 tm ’90: Hermannus J.H. Geubels (winkel)

1897 (art.15272): Geert Belgraver en Derk Smit (resp. metselaar en timmerman, ook bouwondernemers)

1897 (art.16040): Guitsen Hoekstra (schoenfabr.); BR 1900-’20 (1924): Guitsen Hoekstra (schoenm.) (zie foto: 1785_19422.jpg)

1923 (art.26293): Jan Eppes (schoenm.) (zie ook nr.4); Adresb. 1929: J. Eppes

1930 (art.23226): Elias Krans (barbier)/ later wed. Grietje Dubbelboer en 2 knd. Krans

Adresb. 1933-’38 (i.e.g.): E. Krans (heren-, dameskapper, tabak- en sig.mag.); 1938. 6a. K. Koerts (det. Bur.)

1941 (art.34596): Jantje Albertine Haarlemmer (X P.W. van Ameijde, woont A’dam); Adresb. 1950: J. de Haas (adj.commies), fa. D.J. de Haas (parfum)

1952 (art. 876/63609): Inst. voor Doofstommen. In 1966 bijbouw. In 1980 vernieuwing (waarna nieuw art.nr)

Adresb. 1964: Stud. Huisvesting

1983 (21055): De Staat (Justitie)

 

Nieuwe Boteringestraat – oude nr. 8

(1822-’99: M12):  E 147 (in 1849: E 816,in 1937: E2697, in 1940: E3077)

1832 (art.2558): Jacob de Vries (*1787 Gron.) (klerk stadadm.) x Henrietta Paulina Lewe van Aduard (*1793) (woont er BR 1830-’50)> Na verkoop in 1849 van stukjes van perceel aan nr. 2 en aan Inst. voor Doofstommen een nieuw kadasternr.: E816 (zie hulpkaart)

1855 (art.4983): Barend Bulsing/ later wed. wed, Johanna Maria Bruine en Jacobus Johannes Bulsing

1857 (art.6432): Sijnco Hoitsema (emer. Pred.)/ later wed. en knd.; BR 1860: Synco Hoitsema (emer.pred.)

1865 (art.8192): Rika van Bolhuis, wed. S. Hoitsema; BR 1870: Rika van Bolhuis wed. Hoitsema

1878 (art.3391): Jacob Doornbos (lakenkooper, x 1828 Kath. Elizabeth Scholtens) en (schoonzus) Wubbina Hinderika Scholtens (+1892), wed. Martinus Swijghuisen Reigersberg )/ later Nicolaas Wolbers Doornbos (lakenhandelaar, +1909) en knd. Sicman (NB een dch van Jacob Doornbos – Jantina Mellona Doornbos – was getr met apoth. Hillebrand Jacob Sicman +1914) ; BR 1880 tm 1900: Wubbina Henderika Scholtens wed. M Swijghuisen Reigersberg; BR 1910: H.W. Swijghuisen Reigersberg;

1914 (art.13688): Herman Schaap (zie bij nr2, zie Guyotplein)

Adresb. 1921-..: J. Wouda; 1924: A.G. Kijlstra (goud en zilver); 1929-’33 (i.e.g.): G. Gramsma (kellner);

1936 (art. 876): Inst. voor Doofstommen.

Adresb. 1938: P. Wieringa (schoenen, voetspecialist)

Wordt in 1943 verenigd met andere percelen tot E3100

Adresb. 1964: Stud. huisvesting

 

Nieuwe Boteringestraat – oude nr. 10

(1822-’99: M13): E 146 (in 1926: E2696, in 1940: E3076)

BR 1830 , 1832 (art.1578): Hinderika Ebbens wed. Johannes Mennes (+1821)(rentenier)

1832 (art.259): Krijno van der Borgh (opzichter)

1839 (art.2666): Derk Wilkens (deurwaarder, vischschrijver) BR 1840 tm ‘70: Derk Wilkens (*1789) (stadsvischschrijver) x Johanna Dorothea Lewe van Aduard (*1798);

1870 (art.9198): Teunis Luurts Schuitema (klerk)/ later 4 knd. Schuitema, BR 1880 tm 1910: Teunis Luurts Schuitema (+1919, notarisklerk)

1920 (art.23898): Wilhelmus Johannes ter Schouw; Adresb. 1921: W.J. ter Schouw

1927 (art.28424): Anna Francisca Eleonora Hermina ter Schouw; Adresb. 1929: mej. Ter Schouw

1930 (art.29635): Petrus Everardus Johannes Fredericus Kempen

1930 (art. 876): Inst. voor Doofstommen. Wordt in 1943 verenigd met andere percelen tot E3100

Adresb. 1933-’50 (i.e.g.): kantoor Ned. Huistelefoon Mij.;

Adresb. 1964: Stud. huisvesting

 

Nieuwe Boteringestraat – oude nr. 12

(1822-’99: M 14): E 145 (in 1926: E 2695, in 1940: E 3075)

1832 (art.121): Eetje Zuidema (+1846) wed. Dato van Belkum (rentenier) BR 1830-’40

1852 (art.22) Jan Aldershoff Rzn ; BR 1850: Ferdinand Folef von Inn- und Kniphausen

1855 (art.6119):Frouwe Helenius Venema (+1889), wed. Harm Geerts Poelman (onderwijzer, +1854) (eerder wed. Hendrik de Cock , +1842), BR 1860 tm ’80

1890 (art.14074): Hendrik Jacob de Zaaijer (apoth; woont Den Haag); BR 1890:-; BR 1900: Hendrik Roelof de Zaaijer

1906 (art. 876): Inst. voor Doofstommen

BR 1910: –

Adresboeken: 1921: mej. G.C. van Heel; 1924: Dames Poort; 1929-’33 (i.e.g.): C.H. Heijer; 1933-’38 (i.e.g.): N.H. Lefferts (naaimach.handel, aanspreker); 1938 tevens Kantoor Nw. Gron.. Begrafenis Ver.

Wordt in 1943 verenigd met andere percelen tot E 3100

Adresb. 1964: Stud. huisvesting

 

Nieuwe Boteringestraat- oudste nr. 14

(1822-’99: M15; 1899-1921: 14): E 144, later E 2311

1832 (art.581bis): Otto Willem Isaak Dubois (gepens.luit-col.) Hij is ook eig. van gang E 140, waaraan zijn achterhuis. E 141 was aanv. zijn tuin, maar is vrijwel direct als apart nummer vervallen. BR 1830: Margaretha (margarita) Rowaan (Rouaan) (+1831) wed. Otto Willem Isaac Dubois (du Bois) (+1826, gepens. Luit-col.) dch: Catharina Wilhelmina Beerta du Bois

1833 (art.3056): Rugier Pieter van Alderwerelt (+1860, kapitein) x 1819 Gron.: Catharina Wilhelmina Beerta Dubois (*1788 Bergen op Zoom)

BR 1840 tm ‘60: Rugier Pieter van Alderwerelt (gepens. Kapt)

1861 (art.6055): Antje Haak

1863 (art.7418): Arend Meinders (afslager en klerk); BR 1870 tm ‘00: Arend Meinders (notarisklerk)

1902 (art.13806): Marten de Jong (tapper, later zonder). In 1903 verbouwing van E 142 en 144, die dan resp. E 2310 (pakh.) en 2311 (huis, schuurtje) worden. In 1905 worden ze, incl. de gang E 140, verkocht aan:

1905 (art.876): Inst. voor Doofstommen.

In 1906 vindt herbouw plaats, waarna E 140, 2310, 2311 en 143 samen E 2377 worden (Schoolgebouw).

BR 1910: ontbreekt.

 

Nieuwe Boteringestraat – oudste nr. 16

(1822-’99: M 16; 1899-1921: 16): E 143

BR 1830: Johannes Collee (smid), Hendrik Venema (kistemaker);

1832 (art.2044): Jakobus Rosier (arbeider)

1832 (art.2925): Harm Sisselaar (winkelier)

BR 1840: Christoffer v. Zweden (ook boven- en achterwoning); BR 1850: Brend Kuitert (koopman);

1859 (art.3593/7146): Jhr. Onc(k)o Quirin Jacob Johan van Swinderen (adv.)/ later Petrus Johannes van Swinderen

BR 1860: Johannes Klugkist (borstelmaker), 16a. Jantje Duinker (Dpsg) wed Renso Klugkist (+1856, klerk)

1864 (art.7883): Johannes Augustinus Meuge (smid) BR 1870: Johannes Augustinus Meuge (smid)

1875 (art.8339/16129): Henderikus van Olm (smidsknecht, later ijzersmid en daarna kachelfabr.) BR 1880: Henderikus van Olm (ijzersmid); BR 1890: Diederik Palm (kuiper); BR 1900: Jantje v. Bruggen (winkel)

1905 (art.876): Inst. voor Doofstommen

In 1906 vindt herbouw plaats, waarna E 140, 2310, 2311 en 143 samen E 2377 worden (Schoolgebouw).

BR 1910: ontbreekt.

 

Nieuwe Boteringestraat – oudste nr. ?

(1822-’99: M 17, 1899- 1921: )(huis, later pakhuis): E 142 achter E 143, aan gang E 140 , later E 2310:

BR 1830, M17: Gezina Zuilman wed. Alexander Collee.

1832 (art.1307): Jan Kloosterhuis en m.e.

1842 (art.3056): Rugier Pieter van Alderwerelt (zie bij E 144)

1861 (art.6055): Antje Haak (zie bij E 144)

1863 (art.7418): Arend Meinders (afslager en klerk) (zie bij E 144)

1902 (art.13806): Marten de Jong (tapper, later zonder). In 1903 verbouwing van E 142 en 144, die dan resp. E 2310 (pakh.) en 2311 (huis, schuurtje) worden. In 1905 worden ze, incl. de gang E 140, verkocht aan:

1905 (art.876): Inst. voor Doofstommen

In 1906 vindt herbouw plaats, waarna E 140, 2310, 2311 en 143 samen E 2377 worden (Schoolgebouw)

BR 1910: ontbreekt.

 

Nieuwe Boteringestraat – oude nr. 14

(1822: M18; 1899-1921:18; 1921: 14): E 139: huis, erf en paardegrutterij (aan gang E 140) (later E1339, E2693)

1832 (art.1224): Hi(e)nderika Ottens (+1860) wed. Jan Juit (+1827, grutter) ook BR 1830-‘40

1861 (art.7278): Hinderikus Juit (grutter). Wordt in 1871 E1339.

BR 1850 tm ‘80: Hinderikus Juit (*1815, grutter); BR 1890: Margaretha Geertruida Brouwer (+1890) wed. Hinderikus Juit

1890 (art.14133): Petrus Eduardus Bekkers/ later: Franciscus Johannes en Elisabeth Helena Bekkers (elk ½); BR 1900: Franciscus Bekkers

1902 (art.17287): Derk Wieringa; BR 1910: Derk Wieringa

1913 (art.876): Inst. voor Doofstommen

Adresb. 1921-’24 (i.e.g.): J. Deen (mag.meester)

Wordt in 1926 E 2693.

Adresb. 1933: mej. E. Bing (kosthuish. Isr. Doofst. Inst); 1938/1950: G. v.d. Zee (concierge)

In 1943 verenigd met E 2694, E 3075 en E 3078 in 1943 tot E 3100 (Zie verder bij panden Guyotplein 1 tm 4).

Razzialijst: NZSO-lid Emanuel Kats woonde hier (In 1908 richtten joodse studenten aan de Universiteit van Groningen een afdeling op van de Nederlandse Zionistische Studenten Organisatie: NZSO).

Adresb. 1964: Stud. Huisvesting.

 

Nieuwe Boteringestraat – oude nr. 16

(1822-’99: M19; 1899-1921: 20; 1921: 16): E 138 , later E 683,

1832 (art.2553): Johannes de Vries (vleeschhouwer) ook BR 1830-‘40

1843 (art.4392): Trijntje Visker, wed. Willem Keizer. Herbouw in 1844, waarna E 683

BR 1850-‘60: Trijntje Visker (winkeliersche), Alagonda Keizer

1863 (art.7841): Alagonda Keizer, wed. J. Posthumus

1866 (art.8311): Evert Groeneveld Meijer (landm.) BR 1870-‘80:  Evert Groeneveld(t) Meijer (landmeter, +1886)

(art.8311): Hebelina Mees, wed. E.G. Meijer. BR 1890: Hebelina Mees wed. E.G. Meijer

1898 (art.9895): Johannes Lambertus Burmanje (koopman) (1/2) en Dijmphna Maria Burmanje (x Theodorus Antonius Verhagen) (1/2) BR 1900 tot 1915 (?): Johannes Burmanje

1910 (art.17190): Theodorus Antonius Verhagen (woont Herestr.) en 5 knd Verhagen

1916 (art.19543): Frans Pijnakker (cafehouder). Adresb. 1918: F. en K.J. Pijnakker

1918 (art.22034): Pieter Diderich (kleerm.)/later wed. Henderika Jantien Meijer

BR 1920-1929 i.e.g.: P. Diderich (kleerm.). Wordt in 1926: E 2692

1929 (art.29288): Pieterdina Schaper, wed. Harm Jan de Vries

Adresb. 1933-’38: wed. H.J. de Vries-Schaper; 1950: drs. H.H. Cohen, W.J. v.d. Meer (graanh.)

1951 (art.876): Inst. voor Doofstommen

Adresb. 1964: Stud. huisvesting

 

Nieuwe Boteringestraat – oude nr. 18 (hoek Kleine Leliestraat)

(1822-’99: M20; 1899-1921:22; 1921: 18): E 137 (later E 2691), Nieuwbouw na 1900

 BR 1830, 1832 (art.1200): Cornelis Roelfs de Jonge (nachtdienaar)

1852 (art.5661): Hindrik Sijbes (kuiper/kruidenier)

BR 1860-‘90: Hindrik Sijbes (kruidenier, +1898)

1885 (art.6816): Hindrik Sijbes/ later wed.Hinderika Helmens en 2 knd. En daarna harm (1/2) en Teunstje (1/2) Sijbes.

BR 1900: Hinderika Helmens wed. H. Sijbes (+1902) knd: Tonnisjen (‘Teunsje’ 1853), Harm (*1862 in M20)

1913 (art.17549): Harm (1/2, woont Nw. Bot.str.30, zie daar) en Teunsje Sijbes (1/2)

BR 1910-1918 (?): Grietje Ottens wed. Harm Boer (kruideniersche) (zie foto 1785_23806.jpg: fa. H. Boer, schilder)

1923 (art.22034): Pieter Diderich (kleerm.)/later wed. Henderika Jantien Meijer. Wordt E 2691

Adresb. 1920-’24 (i.e.g.): P. Hoekstra (gr. en fruithandel); 1929: J.E. Porrenga (kapper); 1933: B. Appeldoorn (bloemenmag.); 1938: mej. D. Bontsema (sig.mag.), 18a. wed. A. Kreiken; 1950: H. Steen (sig. Winkel, timmerm.), 18a. J.H. Stiekema (meteropn.);

1956 (art.876.99): Inst. voor Doofstommen

Adresb. 1964: Stud. huisvesting

 
Kleine Leliestraat (M21 tm M47a)

 

Nieuwe Boteringestraat – nr. 20 /Kl. Leliestraat 1

(1822-’99: M47+47a; 1899-1921: 24): E 107

BR 1830-’40  en 1832 (art. 309): Koop Braam (bakker)

1846 (art. 4764): Ecko Scheltens (broodbakker)

BR 1850: Ecko Scheltens (*1819, broodbakker)

1855 (art. 6156): Pieter Sloterbeek (broodbakker)

BR 1860: Pieter Sloterbeek (broodb.)

1861 (art. 7289): Wiert Willem Mulder (bakkersbediende)

1865 (art. 8138): Nicolaas Christinus (Christiaan) Mattheus Koch (deurwaarder)

 BR 1870: Johannes Franciscus Koch (broodb.)

1876 (art. 7561.10): Ulrich Willem Fredrik van Panhuijs (lid PS/ GS) (zie ook nr. 22 en 24)

BR 1880: Antje Jonkhoff (manufact.)

1882 (art. 8339): Henderikus van Olm (ijzersmid). In 1884 herbouw, samen met E 108 (Kl. Leliestr. 1) tot E 1968

BR 1890 tot 1895: Anna Elisabeth Snethlage

1897 (art. 16129): Henderikus van Olm (kachelfabr.)

BR 1897 tot 1909: H1907: Henderikus  van Olm (smid)

1909 (art. 19286): Reinder Brouwer (smid)

BR 1909-1933 (i.e.g.): Reinder Brouwer (smid en kachelmag.)

1923 (art. 26313):

Adresb. 1938-‘50: G. Klaassens Bzn (kapper/ ’61 kapsalon Klaassens); 1958-‘61: T. Schoonveld (viskoopman); 1964: Stud. Huisvesting; 1972: B. Schuiling (woninginr.)

 

Nieuwe Boteringestraat – nr. 22

(1822-’99: M48; 1899-1921: 26): E 106, 1844: E 679, 1857: E 996, 1884: E 1976, 1925: E 2634, 1936: E 3031

1832 (art. 4524): Pieter Rimerius Fijnje (kleermaker). In 1844 vertimmering, daarna E 679

BR 1830 (1832): Hindrik Sutholter (koopman/postrijder); BR 1840: Andrea Andries Zijl wed. H. Sutholter; BR 1850: Pieter Reint Fijnje (*1815 Leeuwarden, kleermaker);

1856 (art. 4290.18/ art. 7561): Ulrich Willem Frederik van Panhuijs (lid PS/ GS). In 1857 sloop en bijbouw, daarna E 996 (zie ook nr. 24) (NB: blijven tot 1925 in 1 hand en 1 kadasternummer). Bezit ook tuin E 995, wordt E 1207

1882 (art. 12283): Jhr. Johan Wichers Quintus (adv.). In 1884 E 996 verenigd met E 1207 tot E 1976.

BR 1860 tm ‘90: -;

1892 (art. 10640.34): Pieter Jan Vos (houthandelaar/gem. ontvanger) x Henrietta Paulina Cleveringa. Nieuwbouw 1892 (1e steen RPV: Rudolph Pabus Vos, *1881)

BR 1900: Henderika Haverbult (+1908) wed. Sikko Boss (+1866, koopman); 1907 (BR 1910)-1913 (?): Tako Zijlstra (ambt.); 1914-..?: wed. Sonies ; 1918-..?: Tj.J. Smid; 1920: W.A. Terpstra; 1921: wed. W.E. Pleijsier; 1922-1929 i.e.g.: mej. J.A.E. Bruske;

1924 (art. 26859): Dr. Jelmer Bolt (adv-proc.), later wed. Jantje Schuringa (7/8) en Johannes Herman Bolt (stud.; 1/8)

1925 (art. 26904): Sophia Henriette Elisabeth Bruske (coupeuse), wed. Jan Boelmans (woont nr. 22), later Mr. Elisabeth Engeltje Johanna Hilje Boelmans (*1930, x Ir. A.D. du Mosch, woont Bussum)

1929 (i.e.g.): Jan Boelmans (*1863 Vriescheloo, gem. Bellingwolde; tandtechniker) x Sophia Henriette Elisabeth Bruske ; 1933 i.e.g.: E.G. Oosterhuis; 1938-‘64: Dieselstroom Techn. Bureau, Jan Boelmans (+1951) daarna zijn wed. (in ’68 nog); 1961-‘64 tevens mej. E.E.J.H. Boelmans (adv.,proc.);

1969 (art. 43290): Maatsch. Architectenbureau Ir. Pieter Bügel en Jan van de Dijk (gevestigd nr. 24)

Adresb. 1972: J.B. Timmer

1976 (art. 55715): Buro Bügel/ Van de Dijk BV (nrs. 22 en 24 en Kl. Leliestraat 11)

1985 (art. 73954): Bugel/Dubbeling/Partners (idem)

 

Nieuwe Boteringestraat – nr. 24

(1822-’99: M49; 1899-1921: 28):  E 105, 1844: E 682, 1857: E 996, 1884: E 1976, 1925: E 2633

BR 1830 (1832)-’40 (1839): Anna Jonker wed. Antonius Jullens

1839 (art. 4290.18/ art. 7561): Ulrich Willem Frederik van Panhuijs (lid PS/ GS). In 1843-’45 vervangen door huidige pand door  U.W.F. van Panhuys (zie Hervonden Stad 2002, p.44-45). Hierna: E 682. In 1857 verenigd met nr. 22 (zie daar): E 996 (NB: blijven tot 1925 in 1 hand en 1 kadasternummer)

BR 1870-1880: Jhr. Ulrich Willem Frederik van Panhuijs (*1806,+1882)x barones Wendelina Cornera von Innhausen und Kniphausen (*1805,+1878) en 3 zonen en dienstm.

Van Panhuijs, die zijn eerste voornaam niet gebruikt, adverteert regelmatig als ‘agent van de Hollandsche Hypotheek-Bank’ (Prov. Drentsche en Asser Courant, 19-7-1878)

1882 (art. 12283): Johan Wichers Quintus (advocaat);

BR 1893 tm 1924: Pieter Jan Vos (+1924, gem. ontvanger)

1924 (art. 26859): Dr. Jelmer Bolt (adv-proc.), later wed. Jantje Schuringa (7/8) en Johannes Herman Bolt (stud.; 1/8)

Adresb. 1925-1962 (?): Mr. J. Bolt (adv., procureur; 1950-‘61: wed. J. Bolt-Schuringa; 1958-‘61 tevens: mw. J.A. Kaars Sijpesteijn (arts)

1962 (art. 39018.25): Bernardus Jan Kleiberda (veeh.) 1/2 en Hinderk ter Veld (zonder) 1/2

1962 (art. 43290): Maatsch. Architectenbureau Ir. Pieter Bügel en Jan van de Dijk. In ’63 verbouw. In 1976 inbreng in vennootschap

Adresb. 1962-..?: Architectenbureau P. Bügel en J. van Dijk; 1968 tevens Joh. Blaauboer; 1972 tevens H. Bosma (vleesh.)

1976 (art. 55715): Buro Bügel/ Van de Dijk BV (nrs. 22 en 243 en Kl. Leliestraat 11)

1985 (art. 73954): Bugel/Dubbeling/Partners (idem)

 

Nieuwe Boteringestraat – nr. 26

(1822-’99: M50; 1899-1921: 30): E 104, 1844: E 677 (en 678),1863: E 1125

gebouwd ca 1624 (zie NvhN 13-12-2000 en Hervonden Stad 2002).

1624: Hendrik Hendriks; families Van Calcar, De Mepsche, De Lille, Rutgers van der Loeff;

BR 1830: Dina Adriana Johanna Trip wed. Wichers

1832 (art. 1639): Willem Hendrik Miedendorp (rentenier). NB Hij emigreert in 1872. In 1844 bijbouw en verkoop perceeltje (wordt E 678) aan art. 3650.2= Edzard Tjaarda van Starkenborgh Stachouwer

1844 (art. 4843): Jan Bennes Steur

BR 1840 tm ‘60: Jan Bennes Steur (schoolonderw., +1861 Gr. Rozenstr. L 206)x Alida Alberdina Croll (+1851, M 50) x Teelke Vos; knd.: Harmanna (*1840), Harmanna (*’41), Lubbartus Harmannus (*’42), Harmannus Lubbartus (*’44), Johanna Christina Maria (*’46), Jan Bennes (*’48), Teelko Jan (*’51), allen geboren M 50;

BR 1860 (tot 1866?): Margaretha Johanna Hulsewé;

1862 (art. 7517): Jan de Jonge (onderw.). In 1863 sloop en bouw, daarna E 1125

1864 (art. 7223.20): Hendrik Mensinga (kastelein) BR: vanaf 1866: Hendrik Mensinga (x Megrita Johanna Sol);

BR 1870: Theodorus Kok (aannemer), 50a: Marietje v.d. Meer;

BR 1880-‘90: Margaretha Johanna Hulsewé ; BR 1880: 50a: Tiddora Folmer;

BR 1890: 50a. Annechien Jans Lusthof wed. Woltjer;

BR 1900-‘10: Harmannus Ketting (onderw.); BR 1900: 30a. Adriaan Johannes Madiol (huisschilder);

BR 1910: 30a. Berend v.d. Ploeg (commies Rijksbel.);

1920: S.K. de Waard (meubelfabr.), mej. G. Kors; 1921 tm 1924: kantoor Mr. S.K. de Waard (adv., proc.);

1926-1938 (i.e.g.): T. van Slochteren;

Adresb. 1950: J. Katerborg (arb. Kolenhandel), 26a. G. Dost (koopman);

Adresb. 1958: F. Rademakers (rech. NS), 26a. C. Sloots (mag.meester);

Adresb. 1961: 26a. A. Dijk (bouwk. Tek);

Adresb. 1968: W. Smit (mag. Bediende);

Adresb. 1972: G.J. van Dijk; 1968-’72: 26a. L.G. Halsema (boekh.);

1996 gekocht door Warmolt Brouwer.

 

Nieuwe Boteringestraat – nr. 28

(tot 1822: G 19; 1822-‘99: M51; 1899-1921: 32): E 101 (in 1858 wordt nr.28 E1023,1024 en 1025)

Gebouwd ?; Huidige gebouw- Raad van Arbeid- 1940-’42

De tuin van E 101 is E102, die loopt tot aan de Nw. Kijk in ’t Jatstraat.

BR 1822: Cornelis Emmen

1832 (art.655) Cornelis Hendrik Emmen (oud rentmeester, rentenier).

1838 (art.3077) Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (burg. Leens te Wehe en lid PS). Het volgende jaar – 21-1-1839- wordt hier z’n dochter Hermina Maria Gerarda geboren, uit huwelijk met Cornelia Petronella Hermanna Thooft (officieel wonend in Wehe!).

Bij de verkoop in 1840 wordt E102 gesplitst. Deel blijft bij E101 en wordt E635. Voor rest zie bij Nw. Kijk in ’t Jatstraat 31-33.

1840 (art.3348): Egbert van Eerde (adv-notaris) (BR 1840-’50). Deze splitst in 1858 het noordelijk deel af (als E 1021 en 1022; zie kadaster hulpkaart) en verkoopt dat (zie hieronder). In 1858 gaat het restant E 1023 tm 25 naar:

1858 (art.6966) Anna Margaretha Emmen (+1867) wed. Cornelis Star Busman(n)

1868 (art.8812):

 BR 1870-’80: Sicco Tjaden Busmann (pres. Arr. Rechtb.); BR 1890: Michael Rutgers v.d. Loeff (advocaat); BR 1900: Gezina Margaretha v.d. Loeff wed. Michael Rutgers v.d. Loeff; Marinus Cats Offerhaus (O.I. ambt.) x Romelia Rutgers v.d. Loeff; vanaf 1903: Hendrik Jacob Herman Modderman (off. v. Just.); BR 1910: Bruins Oving (+1922); daarna tot i.e.g. 1938: Anna Geertruida Wilhelmina Post wed. B. Oving; 1942-‘61: Raad van Arbeid

 

Nieuwe Boteringestraat – nr. 30

Van nr.28 afgesplitst 1858.  (tot 1899: M51/2; 1899-1921: 34) E101 en E635, in 1858 wordt nr.30: E 1021 en 1022=tuin; E 1021 wordt E 2687

1858 (art.6151): Jan Nieuwenhuis (commies Prov. Griffie) (BR 1860-’90). In 1895 gaat 1895 (art.15497): Trijntje Harmannus Bruins, wed. J. Nieuwenhuis  en Maiske Nieuwenhuis X apotheker Gerrit Wieringa;

Verder BR 1860 (tot 1864): David Moses Kan (praecepter Gymn.); BR 1870: 51/2a. Hendrik Houwink (koopman); BR 1880: 51/2a. Simon Anton Spaarwater (landmeter); BR 1890: 51/2a: Ettiena Gerhardina Auwerda wed. Wijchgel; BR 1900: 34a: Romelia Atia v.d. Tuuk (+1909) en 2 zusters;

1903 (art.17549): Harm (1/2) en Teunsje Sijbes (1/2)

BR 1910: Tonnisjen Sijbes en broer Harm Sijbes; 34a. Pompejo Johanna Diederika v.d. Tuuk (+1914) en 1 zus Geertje Bregenbeek v.d.T(+1911).

Wordt E 1021 en 1022=tuin.

Adresb. 1924: H. Sijbes, 30a. mej. T. Folmer; 1928 (verbouwd tot winkel)

1933 (art.23279):

Adresb. 1933: 30a. K. Helder (gem.ambt); 1938: Bijkantoor AVRO, H. de Boer (beheerder), 30a. mej. C. Kooi (costumiere), mej. J.M. Gugel (lerares); 1950: J. Stinissen (bedrijfsl.), VGL (Ver. Gron. Landbouwwerktuigenfabr.); 1958

 

Nieuwe Boteringestraat – nr. 32

Gebouwd na 1832; 1 gebouw met 34 samen; (tot 1899: M52; 1899-1921: 36): E 100, 1872: E 1415, 1926: E 2686

Verbouwd 1920 en ’63 tot kantoor

1832 (art. 883): Adm. Nw Kerk;

1834 (art. 3176): Hindrik Suidingh (schoolonderwijzer). In 1844 bijbouw, daarna E 723. In 1866 opnieuw, daarna E 1224

1869 (art. 8975.8/10092): Johanna Suidingh (*1815, zus van Hindrik, x 1843), later wed. Jan Oeges de Waard (*Grijpskerk, broodbakker, +1872) (veel bezit in sectie E en F). In 1872 herbouw, daarna splitsing E 1414 (zie onder) en 1415.

BR 1870: Josephus Henricus Joannes Kuilenberg (apoth); BR 1880: Peter Derks Kolk (commiss.); BR 1890: Agnes Maria Wreesman wed. Sormani; BR 1890: 52a. Henderika Germs;

1891(art. 14434): Jan de Waard, later knd. de Waard

1914 (art. 18168.56): Jan Imelman Jzn. (makelaar). Zie: Familie Imelman

1914 (art. 20581): Jacobus Erenstein (handelsagent, later wed. Klaaske Veenstra) en Fokke Reitsma (handelsagent, later knd. Reitsma). In 1915 verbouw.

1926 (art. 32798): Alle Hendrik Reitsma (koopman) (woont er niet)1924-‘33: F. Reitsma (agenturen); 1924: 32a. mej. G en hr. Ph.F. Winterwerp (klerk);

1933: 32a. W. Hofmann (coupeur); 1938: P. v. Vliet (vertegenw.), wed. J. v.d.Ploeg-Wever, 32a.-

1941 (art. 34560)

 

Nieuwe Boteringestraat – nr. 34

(tot 1822: G 20;1822-1899: M 52; 1899-1921: 36): (zie ook boven): E 100, 1844: E 723, 1872: E 1414, 1926: E 2685

NB: M52/2; 1899: 38; 1921: 34):

School en huis

1781- (BR 1822)-1826: Harmannus Hinderikus Spanjer (+1826)

1832 (art.883): Adm. van de Noorderkerk= school en huis

1834 (art. 3176): Hindrik Suidingh (schoolonderwijzer; NB: woonde in 1826 nog N 126, als  schoolhouder). In 1844 bijbouw, daarna E 723. In 1866 opnieuw, daarna E 1224

BR 1850: Jan v.d. Meer (schoolonderw.; ongehuwd +1859); BR 1860: Albert Nuiver (*1835, schoolonderw. X 1859 Maria Pothoff) (NB woont in 1871 in Het Klooster);

1869 (art. 8975.8/10092): Johanna Suidingh (*1815, zus van Hindrik, x 1843), later wed. Jan Oeges de Waard (*Grijpskerk, broodbakker, +1872) (veel bezit in sectie E en F). In 1872 herbouw, daarna splitsing E 1414 en 1415 (zie boven)

BR 1880-‘90: Johanna Suidingh(a); BR 1880: 52/2a. Jan Crol (boekhouder); BR 1890: 52/2a. Everhardus Riepma (dir.);

1891 (art. 14435): Alida Katharina de Waard (X Wiert Kunst), later knd. Kunst

1914 (art. 18168.55): Jan Imelman Jzn. (makelaar). Zie: Familie Imelman

1915 (art. 20825): Antje Bosman (wed. Geert Belgraver)

1924: 34-34a. wed. G. Belgraver;

1923 (art. 17748): Jan Derk Dijk (uitgever)en knd. Dijk (woont O. Kijk in)

1934 (art. 31593): Egbertien Annegien Dijk (x Harm Plenter) en 2 knd Plenter (woont er) Adresb. 1933-’38 (i.e.g.): H. Plenter

1940 (art. 33904):

 

Nieuwe Boteringestraat – nr. 36

(tot 1822: G 21: 1822-’99: M53; 1899- 1921: 40) : E 99, , E 2684, 1989: E  3431

BR 1822: Godert  J. Corbelijn (acapi.)

1832 (art. 2590): Remmert Warner (raadsdienaar)

BR 1850-’60: Remmelt Warner (raadsdienaar); BR 1870: Jable Remmerts Lenthorst; BR 1880: Edward Halliday (leraar RHBS); BR 1890: Stephanus Graalman (Dpsg), Pieter Hendrik Doornbosch Meekhoff; 1924: wed. R. Kamphuis; 1933: F. Lameris

 

Nieuwe Boteringestraat – nr. 38

(tot 1899: M54; 1899-1921: 42): E 98, 1846: E 779 en 777, 1856: E 973 en 777, 1882: E 1827, 1926: E 2683, 1989: E 3430

– IIIx 57 – fol.133v – 5 april 1676 – 28 januari 1679 – Wilhelmus Uchtman, advocaat provinciaal, mede namens zijn vrouw, verklaart dat advocaat Gerhardus Averes en zijn vrouw aan hem op dato dezes aan hem een koopbrief hebben overhandigd van een huis staande in de Nieuwe Botteringe strate op de hoek van de Rosen strate, waarvan niet meer als 400 gld. is voldaan en belooft van de resterende 600 car. gld. 5% rente te betalen. (onder stond:) ondergetekenden transporteren bij dezen aan de erfgenamen van wijlen Crijn Homan en zijn vrouw, mede overleden, het genoemde kaptiaal van 600 car. gld. met een jaar rente verschenen eerstkomende 5 april, bekennende daarvan ten volle betaald te zijn, passerende deswegen deze voor kwitantie. Actum 24 januari 1679. (onder stond:) G. Averes, Anna Maria Wels) [In de marge: 10 maart 1683 is de principaal dezes ter stadssecretarie gecancelleerd vertoont]

– IIIx 59 fol.197 – 10 februari 1682 – Ellegonda Allershoff, weduwe van doctor Guilhelmus Uchtman, in zijn leven advocaat fiscaal dezer provincie, verklaart dat zij aan doctor Petrus Eijssonius en Lammina Uchtmans (ehel.) had verkocht haar behuizing en hof, staande en gelegen in de Nieuwe Botteringe strate op de hoek van de Rosenstrate, hebbende de Nieuwe Botteringe strate ten oosten, Harmen Gijsens ten zuiden, de erfgenamen van Elle Hamminck ten westen en diens erfgenamen en ook de Rosen strate ten noorden, zoals de verkoopster en haar overleden man de behuizing en hof van Albertus Averesch en Jonas à Welt en hun resp. vrouwen hebben gekocht. Koopsom niet vermeld.

– IIIx 76 fol.65 – 27 december 1697 – Doctor Petrus Eijssonius verkoopt aan Tammo Imcker en vrouw Geertruida Bollarts (ehel.) twee behuizingen en hof daarachter, alles vrije eigen grond, staande en gelegen in de Nieuwe Botteringe strate op de hoek van de Rosenstraat. De erfgenamen van Jan Hommens ten westen en noorden, de Nieuwe Botteringe strate ten oosten en de Noorderkerck school ten zuiden. Koopsom 1.500 car. gld. en 5 dukaten, te betalen in één termijn bij het aanvaarden.

– IIIx 119 fol. 214v – 15 april 1739 – De juffers Petronella en Sjouwina Imker verkopen aan de HWG Freules Cornelia, Amelia Henrietta en Juliana de Mepsche hun behuizing met de hof in de Nieuwe Botteringe straat op de hoek van de Rosenstraat, staande op vrije eigen grond, met ten noorden de Rosenstraat, ten oosten de Botteringe straat, ten zuiden de verkopers en de voorzanger en de voogden van de Noorder Kerk en ten westen de koopman G.G. van Olst, volgens de condities overeengekomen op 1 mei 1738. Koopsom 1300 car. gld. te voldoen op 1 mei 1739. Borg voor de levering: Nathan Fockens, secretaris van het Generaliteits Krijgsgerecht. [In de marge: 13 september 1752 is de origineel met dorsale kwitantie voldaan vertoond als volgt. Binnenstaande kapitaal is mij door de freules De Mepsche voldaan. Groningen, 31 mei 1740, Sjauwina Imker]

– IIIx 138 fol.85v – 23 september 1752 – Freules Cornelia de Mepsche en Juliana de Mepsche verkopen aan de schrijver Arnoldus Mesenbroek en Frouwina Cramer (ehel.) een behuizing met het hof erachter staande op eigen grond in de Nieuwe Botteringestraat op de hoek van de Rosenstraat. Ten noorden de Rosenstraat, ten oosten de Boteringestraat, ten zuiden Derk de Groots weduwe en de voogden van de Noorderkerk, ten westen de koopman Arent van Olst. Koopsom 1.600 car.gld.

1832 (art. 467): Lubbertus Crol (koopman). In 1846 splitsing in E 777 tm 779 (Nw. Boteringestr.) en E 778 (=Kl. Rozenstraat 2)

1851 (art. 650.28): Christoffel van Elmpt (kastelein)

1854 (art. 5973): Antje Pieters Piersma, wed. Jan Sinneghe (Sinninge) Damste. In 1856 bijbouw, waarna E 973 ontstaat uit E 779. NB: In 1867 worden E 777 en 973 afzonderlijk verkocht.

E 777:

1867 (art. 7418.22): Arend Meinders (afslager en klerk). In 1879 naar: zie onder

E 973:

1867 (art. 8419): Jacob Zwolsman (aann.)

1869 (art. 9054): Jantje Buis, wed. Jan Zwolsman en Stientje Elinga, wed. Jacob Zwolsman. In 1878 naar: zie onder

E 777 en 973:

1878 E 973 en 1879 E 777 (art. 8894.13 en 14): Eppo Faber (koekbakker).

BR 1880’90: Eppo Faber (koopman, +1906)x Aaffien Sonies

In 1882 herbouw E 777 verenigd met E 973 tot E 1827

1906 (art.11401.28 ): Fokko Faber (*1855, koekbakker, Nw. Ebb.str. 82a) en knd: Eppo (*1881) en Aaltje Aafiena (*1885, x 1908 Harm Hendrik Niesen)

Adresb. 1907: W. Kunst

1917 (art. 21357): Boukje Damsté

Adresb. 1924: mej. B.W. Damsté + 2 studentes

1931 (art. 15932): Johannes Fekkes Jzn.(aann.). In 1931 sloop en in 1932-’33 Nieuwbouw  (hij woont 38a). Later ook 2 knd. Fekkes en kleinknd.Eckhardt

Adresb. 1933: J.E. Porringa (kapper); 1933-’38 (i.e.g.) 38a. Joh. Fekkes Jzn (timmerm, aannemer); 1933: 38b. H.J. Hoving (glasind.); 1938: 38b. C.P.H. Smeels (bedrijfsl.)

1967 (art. 46381): Henderkien Johanna Fekkes (*1926, getr. en later wed. J.C.F. van Guldener; woont Emmen), later 3 knd. Van Guldener. Daarna gesplitst.

 

 

Nieuwe Boteringestraat, tot aan Nieuwe Kerkhof, oneven zijde 

In het eerste gedeelte tot aan het Nieuwe Kerkhof/Zuiderkerkstraat zijn in 1641 (IIIX21, f.174) tot aan het Nw. Kerkhof: Gale Jansen, Jurjen Pieters en vanaf 164 Hindrick van Rooijen en als laatste Tette Alberda. In 1659 (burgervaandels) achtereenvolgens Corporaal Salomon e.a., Dietert Jans en Juffer (Tette) Alberda.

Nieuwe Boteringestraat – nr. 1

(tot 1822: A 250a en 250; 1899-1921: N 236a) hoort bij Ossenmarkt 1: F 390

1832 (art.416): wed. Lammert Bennes Casemier

1851 (art.5476): Boudewijn Gerhard Rinsma (apoth.). Zie boek Gron. op recept, p. 166

1865 (art.8114): Joseph Samuel van Ronkel (adv)/ wed. Esther Zon (1/2) en dch: Eva (+ echtg) en Mietje (+echtg.). In 1909 scheiding:

1909 (art.19173): Eva v. Ronkel X Andries Meijers (wonen Den Haag)

1914 (art.20675): Engel Jan Zijlstra

1917 (art.21200): Rensinus Koppe (adv-proc) cs: Tjitte de Jong (adv-proc). Verb.: 1918

Adresb.1924: 1. Coöp. Voorschot- en Voorschotbank Boaz; 1a. J. Terpstra (bouwmat.);1b. J. Kerkhof (concierge)

1928 (art.29036): Coöp. Spaar- en Voorschotbank Boaz, (Nw. Boteringestr.1)

Adresb.1938: 1. Coöp. Voorschot- en Voorschotbank Boaz; 1a. J. Terpstra (bouwmat.);1b. J. Kerkhof (concierge)

Op maandag 16 april 1945 gaan de panden in vlammen op nadat ze zijn getroffen door Duits vuur vanaf de Spilsluizen ZZ.

In 1945 gesloopt, in 1947 verenigd met Ossenmarkt nr.2 tot F2817.

1950 (art.36313): NV Groningsche Boaz Bank/ Handels- en Effectenbank NV (Brugstr.32).

1952 (art.29035/39260): Willem Bakker Hzn (makelaar).

In 1952-’54 gebouwd i.o.v. W. Bakker Hzn. (arch. F. Klein), daarna F2875 (zaal/kantoorgebouw), F 2876 (flatgebouw/ schuurtjes). Beide in 1955 verkocht: F2876: art.39408: V.v.E Ossenmarkt 1 (zie daar) en Nw. Boteringestraat 1 en 1/1 tm 1/14

F 2875:

1955 (art.39403): Tammo Wolthekker (dir. NV)

1973 (art.39410): Aann.- en wegenbouwmij. Gruno

1987 (art.76270): Peter Willem Thomas Buijtenhuijs en Coenraad v.d. Noort

1987 (art.76710): Robert v.d.Veer/Diny Jonker/Jan Kuipers (elk 1/3)

In 2004 kopen de Samen-op-weg kerken Nw. Boteringestraat 1/15 om er een wijkpand van te maken.

 
Nieuwe Boteringestraat – nrs. 3 en 5

(tot 1822: A 249; 1822-’99: N 235/4 en 235/3): F 391, later F773 (stal), en samen met F 389 wordt het F 1310 (later F2521 en 2522) en F1311

1832 (art.2434): Hendrik Rudolf Trip (ontvanger)

1834 (art.1509): prof. Barthold Hindrik Lulofs

1850 (art.5369): Thomas Adrianus Romein (pred.). In 1868 splitsing waarbij F773 bij Ossenmarkt 2 blijft. F774 wordt afgesplitst en verkocht: art.5723

1868 (art.8808): Tjadina Stheeman, wed. Th.A. Romein

1877 (art.10142): Henderikus Meijer en A.C.M. Stokhorst/ Engelina Telea Meijer (X Roelof Boekhoudt) en Roelof Pieter Boekhoudt en div. knd. Meijer (?).

In 1877 worden F773 en F389 samen F1311

1918 (art.22243): Thimon Arkema (leraar) (woont 3a)

Adresb. 1924: 3:wed. A. Kuur; 3a. wed.K. Arkema en Th. Arkema (leraar Fr. MO); 5. J.G. Rossing (coiffeur). 1938: 3. Mej.J. Kloosterman (pens.);3a. Th. Arkema (ler. Fr. MO); 5. A.G. Plagge

1964 (art.44359): Henderika Poelman (woont 3a)

1976 (art.38918): Johanna Agatha Prins (koopvrouw) (X en gesch. Siert Jan Medema)

Rietberg Advocatuur

 
Nieuwe Boteringestraat – nr. 7

(tot 1822: A 248; 1822-’99:  N 235/2): F 392, later F 774, F 2520

In 1635: Jan Jansen (zie bij nr.9-11)

1778: Andries Rood (zie bij nr.9-11)

1832 (art.2434): Hendrik Rudolf Trip

1836 (art.139): Willem Bieleveld (kleermaker)

1853 (art.5723): Anna Jans Poort, wed. W. Bielevelt

1855 (art.4290/7561): Ulrich Willem Fredrik van Panhuys (lid GS)/ later ook Jhr. J.Ae.J. van Panhuys (CdK)

1886 (art.12993): Jacomina Harkens, wed. Tjebbe Johannes Loor

1897 (art.9880/16120): Sebe Sierks. Herbouw 1897-‘98

1923 (art.23910): Tobias de Vries (rijw.h, later makelaar)

1923 (art.26200): Kornelis Buiter/ Ype en Tjalling Douma

Adresb.1924: 7. J. Hofkamp (winkelier); 7a. H. Rijploeg jr. (boekh.)

Adresb. 1927 tm i.e.g. ’38: 7. IJ. Douma (sig.mag. en agent Fr-Gr. suikerfabr); 7a. Dames Iwema

1956 (art.40103): NV Bouwkas Rohijp, Utr.

1956 (art.40213): Jacob Didriech Wilkes (tandtechniker), woont Steentilstr.

1962 (art.43400): Henderika Veenstra (X T.G. Meijer)

1974 (art.53624): Sije Frits Kremer (*1944)

1985 (art.73177): Kremner Nautic BV

1986 (art. 73868): Dingenus Jacob Flikweert (*1944)

 

Nieuwe Boteringestraat – nrs. 9 en 11

(met hoekpand Nw. Kerkhof) F 393. In 1844 gesplitst

Huis gebouwd door Arent Jansen, timmerman X Jantien (woont zelf Nw. Boteringestr. WZ in i.e.g. 1624-’25) voor 1635.

Volle Gerecht toegang 1534 inv. nr.3947( IIIx 13)  fol.421v – 16 februari 1635 – Mester Arent Jansen timmerman en Jantien (ehel.), te Groningen, verkopen aan juffer Tette Alberda een behuizing met een halve mandelige gang aan de zuidzijde en de helft van de put, met het hofje, staande en gelegen ten oosten in de NijeBotteringestraete, op vrije grond, op de hoek van de Zuiderkerckstraete, zoals verkopers gebruiken. Ten oosten Hendrick Lauwerens, ten zuiden Jan Jansen, ten westen de Botteringestraete, ten noorden de zuider Kerckstraete. Koopsom niet vermeld.

Tette Alberda heeft in 1658, bij testament, twee gasthuizen ten zuiden en ten oosten van haar woonhuis gesticht, voor ‘zes eerlijcke onbesprookene oude vrouwen’. In 1662 verkoopt zij haar huis aan Johan Clant van Stedum op voorwaarde dat ze er wel mag blijven wonen. Clant verkoopt het in 1672 en in 1684 nog eens (!). Het gasthuis is ten oosten en zuiden er van. Die blijven in bezit van de erfgenamen/ Juff. Tette Alberda Gasthuis tot 1778 (tg.1782-inv.nr.35): verkoop door voogden Elisabeth Helena Gruys, wed. Louis Wichers en J.A.J. Gruys aan:

Jan Derks en echtg. Grietje Jans

1832 (art.787): Scato Gockinga (subst.procureur) (+1833 ongehuwd, 32 jr, O. Boteringestraat)

1833 (art.3050): Willem Gerbers (koopman)

Nieuwe Boteringestraat – nr. 9

(tot 1822: A 247; 1822-’99: N 235) 1844: F650, later F836

1844 (art.4560): Wolter Bossien

1856 (art.3593): Jhr. Mr. Onco Quirin Jacob Johan v. Swinderen (adv).

Hij koopt achterdeel erbij van nr. 11 in 1856, waarna herbouw in 1857: F836

1860 (art.7146): idem/ Petrus Johannes v. Swinderen

BR 1870: N235: Ferdinand Folef v. Inn und Kniphausen

1871 (art.9389): Jacomina Talens, wed. Berend Lammers

1908 (art.18919): Kornelis Willems Woldendorp (bouwk.opzichter)

1914 (art.11196): Gerrit Talens (koopman)

1923 (art.25689): Jacob Meijer (costumier)

Adresb. 1924: 9: wed. G. Talens

1924 (art.26033): fa. F.A. Boomsma (firmanten Siert Heijers, costumier Jacob Meijer, Grietje Meijer, wed. koopman Daniel Dost)

Adresb. 1927: 9: E. Visscher, boekh.; 9a: S.B. Hooghoudt, lik. stoker

Adresb. 1933: 9: H. Seggers (boek- en papierh. en leesbibl.), H. Thewes (schoenm.); 9a: S.B. Hooghoudt, lik. stoker

Adresb.1938: 9. Leesbibliotheek ‘De Boekengids’; 9a. F.de Jong (off L.d.H.)

1951 (art.28106): Grietje Jongsma, wed. Jacob Meijer en Grietje (*1920; Den Haag) en Jan Jacob (*1926; Naarden) Meijer

Nu: Restaurant BlaBla

 

Nieuwe Boteringestraat – nr. 11

(tot 1822: A 246; 1822-’99: N 234) 1844: F651, later F837

1844 (art.4561): Pieter de Jager (commissionair)/ Erven: Pieter Hendrik de Jager

1852 (art.5623): Lambertus de Jager. Hij verkoopt deel achter nr. 9 in 1856 aan nr. 9, waarna restant F837 wordt.

1864 (art.7873): Klaas Cardinaal (comm. in eff.)

1869 (art.8676): Albertus Jacobus Hamerster Dijkstra (stijfselfabr.)

1881 (art.12046): Adriaan Kappers (rentenier)

1891 (art.14341): Feike Albert Boomsma (*1859, musicus: speelt in orkest van De Harmonie 1877-1908; +1926/ costumier)x Anna Cathariena Ellenberger; 1896 opbouw/’97: bijbouw

BR 1900: Feike Albert Boomsma (*1859 , Dps., costumier)x Anna Catharina Ellenberger (*1868, Remonstr.) + 3 knd. en dienstb.

Adresb. 1911: 11: F.A. Boomsma, costumier

Adresb. 1920: 11: Fa. F.A. Boomsma

1921 (art. 19332): Siert Heijers (behanger/stoffeerder)

1921 (art.24833): fa. F.A. Boomsma (firmanten Siert Heijers, costumier Jacob Meijer, koopman Daniel Dost), scheiding 1923

1923 (art.19332.9): Siert Heijers (behanger/stoffeerder)

1924 (art.26033): fa. F.A. Boomsma (firmanten Siert Heijers, costumier Jacob Meijer, Grietje Meijer, wed. koopman Daniel Dost)

Adresb. 1924 en ’27: 11: Fa. F.A. Boomsma (costumier), J. Meijer

Adresb.1938: 11: Fa. F.A. Boomsma (costumier)

1956 (art.40228): Jacob Meijer (1/3), Grietje Meijer, wed. Daniel Dost (1/3), Sierd Heijers (1/3; woont Nw Botstr.25); later ipv de 2e: Grietje Dost (*1918) X Harm Fransen (arch.) (Meppel)

1961 (art.43034): Reindert Hovinga (bankdir.; A’dam), Franciscus Bart v. Gellekom (aann.; Zandvoort), Joseph Johannes Cornelis Jongmans (bel.consulent; Bennebroek)