Verklaring van de straatnaam:

Als verlengde van de Oude Kijk in ’t Jatstraat kreeg de straat als bijna vanzelfsprekend de naam Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat. ‘Kijk in ’t Jat’ komt naar alle waarschijnlijkheid van een gevelsteen met een kop en de tekst ‘Ick kick noch int’. Deze zat oorspronkelijk in een huis aan het eind van de Oude Kijk in ’t Jatstraat en werd na het doortrekken van die straat verplaatst naar het pand waar de steen nu nog in de gevel zit. Het slaat op de kop, die ‘kijkt’ in de ‘jat’. Uit het Duitse woord ‘Gasse’ ontstond het Middelnederlandse woord ‘gathe’ en dat betekent straat.

Inhoud verberg
Oneven zijde

Bewoners/eigenaren Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat

van Rozenstraat tot Noorderbinnensingel: nr. 47 (66) tm 137 (124)

 

Oneven zijde

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr.47

Nr. 47 (tot 1822: F 178, 1822-1899: M 180): E 185, 1876: E 1643 tm 1645, 1911: E 2448, 1933: E 3002, 1980: E 3361

BR 1821: Jan Hindrik Limborgh (schipper) x Naamke Jans Bakker + zn. Johannes *1821

BR 1822: F 178/M 180: Reindert de Graaf (metselaar)

1832 (art. 2458): Hermannus van der Veen (bakker)

1853 (art. 5728): Ocko Pieters Huizinga (broodbakker)

1865 (art. 7052): Fokko Hazelhoff (bakkerskn.) en knd

1866 (art. 5448): Harm Olthoff (borstelmaker)

BR 1870: Gerardus van Berg (*1804, sjouwer, +1875) x 1833 Anna Melinga (*1800, +1889)

1873 (art. 9604):Hendrikus Wichers (kastelein)

1873 (art. 8292): Tjebbe Elzes Sikkema (koopman, +1877), daarna wed. Hinderika Jochems. In 1876 splitsing in E 1643 tm 1645

1898 (art. 14375/21194):Holke van der Ploeg (tapper/ koffiehuishouder, +1935) X Maria Kampinga. NB: Van der Ploeg heeft cafés Lodewijkstraat 3a en Gr. Markt 36a=Doelenbar.

Gebouwd H. van der Ploeg 1911 (zie ook Kl. Rozenstr. 23) daarna verenigd tot E 2448

1920 (art. 24466): Hendrik Dijkstra (cafehouder)

Adresb. 1920: Piebe Belgraver jr. x Annechien Mensinga. Zij scheiden in 1921 (zij verhuist dan naar Nw. Kijk in ’t Jatstr. 64, zie daar)

1924 (art. 20727): Berend Bosman (7/8), later wed., W.J. Neuteboom, en Teubelina Bosman (1/8)

1931 (art. 30225.15): Hendrik Lambertus ten Cate (off. Marine) (woont A’dam)

1959 (art. 38380.5): Ludolf Jelte Harm Scholte (leraar, later dir. van stichting) (woont er niet)

Adresb. 1961: J. Bos, banketbakker; mej. A.H.W. Bos, kantoorbed.; 47a. H. Grosman, meubelmaker

1964 (art. 44375): Hendrik Ritskes (brandstofhandelaar, kerklaan 89) (1/2) en Lubertus Ritskes (brandstofhandelk., Moesstraat) (1/2)

In 1968 café.

In 1980 wordt Kl. Rozenstraat 23 afgesplitst, wordt E 3360 (zie daar)

1981 (art. 65293): Pieter Mennes (*1956) x Jacoba Ritskes (woont 47a)

De nrs. 49 (rechts) tm 57, ca. 1910 (foto Eduard Sanders)

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr.49-49a

(tot 1899: M179): E 186 (ook samen met anderen E 187= gang), 1864: E 898, 1881: E 1805, 1885: E 1999, 1926: E 2704

1832 (art.911): Geert Haftenkamp (wever), later wed.

1848 (art. 5019): Roelf Haftenkamp (wever) en knd. In 1864 verenigd met deel van E 898 (=Kl. Rozenstr.; in ’56 verkregen van art. 5599), daarna E 1173

1872 (art. 9554/11963): Hilbrand Haftenkamp (wever). In 1881 herbouw en verenigd met deel van de gang E 187. In 1885: E 1999.

1889 (art. 13988): Sara Anna Catharina Koning

In 1902 aanvraag bouw winkelpui door H.D. Boekholt (Hij handelt in meubelm. en stoffeerdersart. en woont in 1911: O. Boteringestraat); In 1909 aanvraag bouw waranda E 1999 door S. Koning

1916 (art. 21130): Harm Koenraad Bol, Auke v.d. Veen, Kornelis van Duinen en Karst van Dellen (aannemers)

1917 (art. 21473): Jikke Sijnes Hoytema, echtg. van Jacob Roelof de Vries, later Jacob Roelof de Vries

Adresb. 1920: Reinold Kuipers (kruidenier, +1919)

Adresb. 1924: A. Kamphuis, wed. R. Kuipers (kruid.waren; oma van Abe en Reinold jr) en A. Tiel (kleerm); 49a: J.R. de Vries (pensionh.) en A. Sloots

1925 (art. 27173): Klaas Westerhof (gepens. Wachtmeester, Zutphen)

1925 (art. 21124): Lucas Koster (schilder, verlakker, rijw.handelaar) en knd. Koster

Adresb. 1933: 49-49a: R. Koster (rijw.handel) en 3 inwonenden

1934 (art. 31512): Henderikus Timmer (rijw.fabrikant), later wed. Dirkje Bronda en 2 knd. Timmer

Adresb. 1938: Clichefabriek ‘Actief’, 49a: P. Veenstra (chauff.) en H. Wiegman (letterz.)

1942 (art. 35110): Jan Jonker (scheepskap.), later wed. Tjerkkina Kunst (7/12) en 5 knd. Jonker (elk 1/12)

Adresb. 1950-’51: P. Vlaar, papiergrooth., 49a: L. Steunebrink (straatm.) en K. Bakker (wijnbereider)

1955 (art. 29343): Eppe Woortman (timmerm., mach.houtbew., +1970 Grachtstraat), later wed. Grietje Lanting (+1972) en 6 knd. Woortman (Albert Jan Woortman woont nr. 49a)

NB: In 1955 verschijnen eerste advertenties voor zaalverhuur ‘Kijk-in-‘t-Jathuis’, zie hieronder:

Nieuwsblad van het Noorden, 27-9-1955

Adresb. 1958/1961: 49a: E. Woortman en A.J. Woortman ( mach.houtbew.)

1972 (art. 50087): Albert Jan Woortman (houtbew.)

1992: Fokke Jongsma (antiquair) (afk. uit Froombosch). Wilde er een antiekzaak vestigen.

jan. 1997: Carolien Eykelboom; herinvoering Kijk in ’t Jatstraat met Centrum voor Oude Muziek & Dans

 

E 187= gang, meerdere eigenaren, later E 1974, E 2000

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr.51

(tot 1899: M 178): E 188, 1884: E 1973, 1885: E 1998, 1936: E 3027

1832 (art. 2034): Daniel Rooda

1835 (art. 198.9): Hindrik de Boer (timmerm.)

1846 (art. 4867): Gerrit van den Berg (arb.)

1876 (art. 10587): Otto Johannes  Mekel (klerk)

1881 (art. 11870): Harm Wieringa (huisschilder)

1884 (art. 9972/12929/9972): Cornelis Nap (timmerm.) In ’84 samen met eigenaren gang E 187 (art. 12929: Hilbrand Haftenkamp, zie nr. 49, cs) bijbouw. Daarna E 1973 en in ’85: E 1998

1902 (art. 17467): Cornelis Nap en Willem v.d. Wal (timmerlieden)

1907 (art. 15090.8): Harm Derks Rozema (tjalkschipper)

1915 (art. 19344.4): Grietje Angerman, wed. Jochem Wolthekker (koffiehuishoudster) (woont 51a, later Zuidhorn

1963 (art. 34153.17): Johannes Wilhelmus Fakkert (vleeschh.)x Aaltje Spoelma

1976 (art. 56775): Lucas Jonker (*1952) en Eelkje van Blaaderen (*1954)

1981 (art. 64454): Marja en Lilian Venhuizen (*1954 en ’58)
1983 (art. 70553): Marja Venhuizen (*1954) (woont er)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr.53

(tot 1899: M 177): E 189, 1949: E 3148

1832 (art. 2256): Berend Smit (onderw.)

1840 (art. 3096): Iske Hindriks Tolman

1852 (art. 5714): Johannes Dobbinga

1853 (art. 5746): Louis Gilles (boekdrukkersgezel)

1864 (art. 8018): Hindrik Jansen Everts (kleermaker)

1890 (art. 14100): Hendrik v.d. Veen (huisschilder) (woont er), later 7/12 en 5 knd. (elk 1/12)

1937 (art. 32586): Aaltje Lutdiena v.d. Veen (koopvr.) en Lutdina v.d. Veen (koopvr.) (woont er)

1954 (art. 39102): Johannes Baron (chem.reiniger, *1913) x Aafke Damhof

1972 (art. 49835): Evert Arends (dir. avondschool, *1922) x Maria Catharina Rosa Vos

1972 (art. 50993): Rudolf Arends (*1950, leraar) (woont er)

1980 (art. 64264): Eppo Melle Vroom (*1946)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nr.55

(tot 1899: M 176): E 190 (ook samen met anderen E 191=gang), 1949: E 3147

1832 (art. 1493): Cornelis Loofering (arb.)

1834 (art. 2781): Wilhelmus (‘Willem’) Wijnants (wolkammer)

1853 (art. 5893): Johannes Wijnants

1860 (art. 7101): Freerk van Kooij (schrijnwerker)

1887 (art. 13592): Annegien Dooijes, wed. Johannes de Grave

1891 (art. 14507): Pieter Johannes Jacobus Wisdom (ambt. gasfabriek)

1895 (art. 14437): Jan Hugo Aldershoff (hamdelsreiz., +1911)

1903 (art. 17736): Evert Kooi (bode, +1923), later wed. Hinderika Johanna Jansen (1/2) en 4 knd (elk 1/8)

1927 (art. 28219): Johannes Blauwijkel (bevolk.agent) (2/3) en 2 knd. (*elk 1/6)

1941 (art. 34627): Catharina van der Molen, wed. Hindrik Bos (pensionhoudster Nassaustr.)

1950 (art. 37358): Pieter Maans (garagehouder)

1956 (art. 40327): NV Automobielbedrijf Maans (Oosterstr. 60)

1958 (art. 30599): NV Garage Century, later Century BV

1975 (art. 54998): Peter Ike Merkelijn (*152) en Jantine Jacoba Koning (*1950) (wonen er)

1977 (art. 57944): Jantine Jacoba Koning (*1950, secretaresse) (woont er)

1981 (art. 66246): Jantine Jacoba Koning (*1950) en Martinus Benedictus Maria Goeman (*1953) (wonen er)

1986 (art. 75082): Frederik Veltink (*1959) en Ineke Brenda Postema (*1963) (wonen er)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nr. 57

Nu ook 57a en b (tot 1899: M 175): E 192, 1858: E 1011, 1931: E 2887, 1933: E 2950

1832 (art. 2230): wed. Friedrich Wilhelm Schluhe

1839 (art. 3324): Johannes Lucas Pouelsen (paruikmaker)

1846 (art. 4789): Hendrik Jan Steernberg (deurwaarder dir. belastingen). In 1858 herbouw daarna E 1011

BR 1870 (vertrekken 1871 naar Amsterdam): Hindrik Jan Steernberg (*1819) x Pieterdina Hinderika Hase (*1824) en knd.

1871 (art. 9387): Jan Rentes Middel (hoofdonderw., +1876), later wed. Magdalena Middel

BR 1880 (vertrekt 1885): Magdalena Middel (*1819) en 5 knd. Middel

1885 (art. 13016): Hendrik Bus (beambt. Bank v. Leening)

1903 (art. 17656): Johannes Afman (handelsag., +1937)

1931 (art. 30128): Lucas Koster (koopman), Henderikus ten Wolde (aannemer) en Aaldrik Koster (lakfabr.). In ’31 sloop

1931 (art. 30305): Jan Kornelis van Leeuwen (winkelier, Nw. Bot.str. 50) en Lucas Koster (koopman), Henderikus ten Wolde (aannemer).

E 2887=bouwterrein

1931 (art. 30128): Lucas Koster (koopman), Henderikus ten Wolde (aannemer) en Aaldrik Koster (lakfabr.). In ’31 gebouwd garage met bovenwoning

1933 (art. 30599): NV Garage Century, later Century BV (zie ook nr. 55)

1958 (art. 41266): ‘NV Maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen en een garagebedrijf Nw. Kijk in ’t Jatstraat’, vanaf ’72: ‘Kijk in ’t Jat BV’

Adresb. 1964: 57. Garage Century; 57a. K. Kreupeling, chef-monteur; 57b. A. Cusiel, automonteur

1981 (art. 41000.9343): gem. Groningen

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – oude nrs. 59 t/m 63

E 193= schouwburg (1885: E 2007)

De opening van de schouwburg vindt plaats 20-1-1798 met het stuk De burgemeester (zie Gr.van alle tijden dl 11., p.27 en GVA 1920).

1832 (art. 341): Roelf Brongers (advocaat en procureur rechtbank Appingedam) en m.e.

Roelf wordt in 1791 in Warfhuizen gedoopt door zijn vader, Jullenius Brongers. Z’n moeder is Henriette Clara Hagenauw. Hij trouwt in 1820 in Amsterdam met de 18-jarige daar geboren Elizabeth van Beek. Brongers wordt midden jaren dertig notaris in Opwierde (Appingedam) en daarna in Winsum, waar hij in 1855 overlijdt.

1858 (art. 6622): baron Peter Dina Theodoor Francois Ribbers van Hoëvell & m.e.: Rudolf Brongers, Hendrik Hagenauw Brongers, Hendrik Nienhuis, Johannes Ernestius Paehlig en Gillius Cremers/ later Antonius Paehig

1865 (art. 8065): Henrietta Ferdinanda Hendriksz, vr. van P.D.T.F.R. van Hoëvell & m.e

1870 (art. 8395): Johan Adam Ellenberger (bureaulist).

1885 (art. 11864): Roelof Jonkhoff (wed.). In 1885 vraagt Roelof Jonkhoff Azn. vergunning voor afbraak van het ‘comediegebouw en koffiekamer’ en bouwt er 6 woningen: E 2002 tm 2007. Ontwerp K. Hoekzema (Nrs. 59 tm 69: zie onder)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – oude nrs. 65 t/m 69

= aanvankelijk E 196= zaal (vanaf 1832-‘33 ook E 51 Kl. Kruisstr.: zie daar)

1832 (art. 341): Roelf Brongers (advocaat en procureur) en m.e..

Voor nadere info zie boven

1858 (art. 6622): baron Peter Dina Theodoor Francois Ribbers van Hoëvell & m.e.: Rudolf Brongers, Hendrik Hagenauw Brongers, Hendrik Nienhuis, Johannes Ernestius Paehlig en Gillius Cremers/ later Antonius Paehig

1865 (art. 8065): Henrietta Ferdinanda Hendriksz, vr. van P.D.T.F.R. van Hoëvell & m.e

1870 (art. 8395): Johan Adam Ellenberger (bureaulist). In 1875 worden E 51 en E 196 verenigd tot E 1601= huis & erf. In 1885 wordt E 2001 gevormd en afgescheiden (worden nr. 71 en Kl. Kruisstr. 20)

1885 (art. 11864): Roelof Jonkhoff (wed.)

In 1885 vraagt Roelof Jonkhoff Azn. vergunning voor afbraak van het ‘comediegebouw en koffiekamer’ en bouwt er 6 woningen: E 2002 tm 2007. Ontwerp K. Hoekzema (Nrs. 59 tm 69: zie onder)


Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nr. 59

Nr. 59 (tot 1899: M 174/4): 1885: E 2007, 1925: E 2576

1885 (art. 11864): Roelof Jonkhoff (wed.)

1916 (art. 20811): Andries Pieters (koopman)

1916 (art. 21126): Harm Pieters (koopman)

1918 (art. 19211.8): Engelbert Heinrich Paap (schipper)

1919 (art. 22611): Jozeph(us) Hubert(us) Heuts (+1933), later wed. Maria Hubertina Maessen (2/3) en 2 knd (elk 1/6)

1960 (art. 42006): Tammo Leemburg (aann.)x Trijntje de Boer Deinum (woont er)

Adresb. 1964: T. Liemburg, aann., mej. E. Liemburg, kant.bed.

1967 (art. 42860.4): Kornelis Dijkstra (brandwacht) x Wolterdina Zweep (woont er)

1971 (art. 49304): Pieter van der Veen (*1919-+1985, chef-kok) x Jacoba Lammerdina Jager

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nr. 61

(tot 1899: M 174/3): 1885: E 2006, 1949: E 3146

1885 (art. 11864): Roelof Jonkhoff (wed.)

1916 (art. 20811): Andries Pieters (koopman)

1916 (art. 21125): Henderikus Douwe Spies (onderw., later gepens.) (woont er)

1944 (art. 29289): Tabitha Maria Spies

1949 (art. 36778): Hielke v.d. Velde (*1907, aann.)

1961 (art. 42750): Mannes Spijker (rij-instruct.) x Annegien Berkenpies (woont er)

Adresb. 1964: M. Spijker, rij-instruct.

1966 (art. 45699): Jacoba Molier (boekh. Den Haag) x Hess

1976 (art. 56724): Jos Hess x Berber Wiersma (woont er)

1979 (art. 61993): Hendrik Johannes Kaufman (*1949, maatsch.werker) en Karel Boomsma (*1952, maatsch. Werker)

1987 (art. 58218): Anna Barbarina v.d. Pol (*1951, kleuterleidster) (woont er)

1987 (art. 76346): Yvonne Anita Maria Gaasendam (*1963)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nr. 63

(tot 1899: M 174/2): 1885: E 2005, 1949: E 3145

1885 (art. 11864): Roelof Jonkhoff (wed.)

1916 (art. 20811): Andries Pieters (koopman)

1916 (art. 21107): Klaas Dost (rustend schipper)

1928 (art. 21881): Age Algera (timmerm.) In ’29 opbouw

1941 (art. 34574): Geert Meijer (koopm.) (woont er)

1960 (art. 41425): Willem Haverkamp (*1920, ladingmeester NS) (woont er)

Adresb. 1964: W. Haverkamp, stationsass., G. Haverkamp

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nr. 65

(tot 1899: M 174/1): 1885: E 2004, 1949: E 3144

1885 (art. 11864): Roelof Jonkhoff (wed.)

1916 (art. 20811): Andries Pieters (koopman)

1916 (art. 21143): Hendrik Tak (rijksklerk) (1/2) en 2 knd (elk ¼) (woont er)

1937 (art. 32749): Sijtze Klaas de Waard

1943 (art. 5800): Ver. Doopsgez. Gemeente

1955 (art. 36778): Hielke v.d. Velde *1907, aann.)x Wobbechien Roelfina Schokkenbroek. In 1960 sloop. In ’61 bouw Adresb. 1964:

Adresb. 1964: Zandzuigbedr. Het Noorden; 65a. H. v.d. Velde, aann., mej. S.E. Alders, secr., mej. H.J. Rutgers, ass. i.d. huish.

1974 (art. 53701): Alfred Muller (*1931, kap. kleine vaart) X Harmina Seep (?) (woont er in ’93 nog)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nr. 67

(tot 1899: M 173): 1885: E 2003, 1926: E 2703

1885 (art. 11864): Roelof Jonkhoff (wed.)

1916 (art. 20811): Andries Pieters (koopman)

1916 (art. 21076): Nicolaas Harm Wijnstok (prov.havenmeester). In ’23 opbouw

1925 (art. 19395.7): Willem Roelof Homan (vleeschhouwer) (bezit erg veel)

1925 (art. 27300): Hendrik Warners (slager). In ’26 en ’32 verbouw

1961 (art. 43027): Egbert Heuker (slager) (woont Kl. Kruisstr. 3a)

1961: fam. Pera opende ’t Zuivelhuis (zie foto’s Piet Boonstra)

Adresb. 1964: M. Pera

1973 (art. 36778.6): Hielke v.d. Velde *1907, aann.) x Wobbechien Roelfina Schokkenbroek (+1984).

1985 (art. 72722): Hielke van der Velde (woont er, +1993)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nr. 69

(tot 1899: M 172): 1885: E 2002, 1949: E 3143

1885 (art. 11864): Roelof Jonkhoff (wed.)

1916 (art. 20811): Andries Pieters (koopman)

1916 (art. 21127): Bonne Brouwer (onderw.). In ’17 verbouw en in ’27 opbouw

1929 (art. 21491): Willem Jintes (+1949)  x Knelske van Hemmen (+1951)

1941 (art. 34278): Frederik Eefting (bakkerskn.) cs (andere Eeftings)

1956 (art. 39830): Luchien Zuidhof x Hendrik Tijms (woont er)

1956 (art. 34445.10): Gerrit Bekkering (autosloper, +1964), later wed. Anna Maria Moorman (*1900) en knd

Adresb. 1964: B. Bekkering, autohandel.

1979 (art. 60935): Berend Bekkering (koopman)(1/2), Gerda Anna Maria Bekkering x W. Knol (1/8) en Hinke van dekken, wed. Jan bekkering (3/8)

1979 (art. 61481): Alex Roggen (*1954, electron.) en Pietje Hilda Dijkstra (*1955, onderw.) (elk ½)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nr. 71

(1875? tot 1899: M 171): deel van E 196, 1875: E 1601, 1885: E 2001, 1932: E 2921

1832 (art. 341): Roelof Brongers (procureur) en m.e.

1858 (art. 6622): baron Peter Dina Theodoor Francois Ribbers van Hoëvell & m.e.: Rudolf Brongers, Hendrik Hagenauw Brongers, Hendrik Nienhuis, Johannes Ernestius Paehlig en Gillius Cremers/ later Antonius Paehig

1865 (art. 8065): Henrietta Ferdinanda Hendriksz, vr. van P.D.T.F.R. van Hoëvell & m.e

1870 (art. 8395): Johan Adam Ellenberger (bureaulist). In 1874 is er ‘bijbouw’ (volgens bouwvergunningen ‘bouw bovenverdieping’) en ontstaat vanuit  E 51 en E 196: E 1601= huis & erf.

BR 1870: ontbreekt (vermoedelijk vanaf 1874: M 171)

BR 1880: Johan Adam Ellenberger (*1820, costumier, +1887) x Jantje Camphoff (*1838) en knd.

1888 (art. 13621): Jantje Camphoff (wed. J.A. Ellenberger)

1907 (art. 14341): Feike Albert Boomstra (musicus en costumier). In 1909 nieuwe lijstgoot en verbouwing 1913

1924 (art. 26799): Johannes Stinissen (handelsreiz.) x Bouwina Oothout (wonen Ossenmarkt 3/1)

1941 (art. 33033): Jan Greven (bakker, +1949), later wed. Jantje Fekken en 5 knd.

1952 (art. 38129): Jantje Fekken, wed. J. Greven

Adresb. 1964: E. Stuivenberg, winkel., mevr. B. Stuivenberg-Kroon

1974 (art. 53733): Johan Greven (*1918, winkelier) (woont er)

1977 (art. 57510): Alle Mensinga (*1926, woont nr. 23) en Wessel Balsters (*1927, concierge) (elk ½)

1987 (art. 23113.289): Stichting Groninger Woningbouw Concordia

 

Kleine Kruisstraat

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nr. 73

(tot 1899: M 170/4 en 170/3) nu vervallen: zie Kl. Kruisstraat 17

Adresb. 1920: O. Ilsen, sigarenmaker.

Zie verder bij Kl. Kruisstr. 17

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nr. 75

(tot 1899: M 170/2) nu vervallen: E 1428, 1949: E 3142

1901 (art. 11107): Cornelis Bijlenga Jzn. (huisschilder, verfhandelaar, koopman)

1908 (art. 19081): Maria Bijlenga ( Harmannus Johannes van Wolde, kleermaker)

Adresb. 1920: M. van Coevorden, koopm.

In 1921 nieuwbouw nrs. 73 en 75 in opdracht van H.J. van Wolde (arch. H.G.Th. Muffer), vergunning bouw 25-11-1921. Gereed 1923.

1923 (art. 24610): Jan Alberts (reiziger). In ’23 stichting

1924 (art. 20645): Jan Alberts (koffiebrander, +1926)

1925 (art. 27027): Tjeerd Kramer (woont er)

1940 (art. 17557.42): Joseph Johannes August Linhoff (koopman, Gr. Markt)

1945 (art. 35718.6): Maria Elisabeth Linhoff Stichting

Adresb. 1964: S. Senneker, chauff.

1969 (art. 28018): Grolsche Bierbrouwerij NV

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nr. 77

(tot 1899: -) ontstaan uit deel van het erf E 50: 1846: E 781, 1854: E 921, 1855: E 948, 1873: E 1427, 1925: E 2570

1832 (art. 2469) Eefke Veenkamp (koemelker)

1838 (art. 3636): Meindert Arends Boss (landb.,Adorp)

1840 (art. 3937): Ede Arends Boss (koemelker, Gron.). Uit E 50 komt in 1843 E 646 = ijskelder, dat wordt verkocht (zie verder onder nr. 81). De rest is daarna E 647, wat in 1846 wordt gesplitst in E 780 en 781 (2x huis & erf). Voor E 781 zie verder bij nr. 77 tm 79.

1851 (art. 5454): Antoon Rudolf Sormani (koopman) en m.e..

1854 (art. 6045): Abraham Pieters Waijer (koemelker). In 1854 wordt E 781 herbouwd, waarna E 921. In 1855 gesplitst in E 947 en 948 (= erf en deel van huidige nr. 75)

1862 (art. 7574): Bouke Mensinga (koemelker

1867 (art. 8653): Harm Jacobs Sinningh (koemelker)

1869 (art. 8448): Jacob Cornelis Bijlinga (schipper/koopman). In 1873 bouwt hij nieuw, waarna E 1427 ontstaat op stukje van oude perceel E 947 en rest op stuk van erf van E 948

1901 (art. 11107): Cornelis Bijlenga Jzn. (huisschilder, verfhandelaar, koopman)

1908 (art. 19081): Maria Bijlenga ( Harmannus Johannes van Wolde, kleermaker)

1916 (art. 18479): Pieter Bul (+1923) x Antje Zwart

Adresb. 1920: A. Nienhuis, bakkerskn.

1922 (art. 23820.3): Geert Huizinga (winkelknecht/koopman)

1926 (art. 27612): Jacob Knol (schilder)

1951 (art. 37733): Martinus Vos (bouwvakarbeider)

1953 (art. 38415): Kasper Hendrik Willem Rodenhuis (timmerm.) (woont er)

1957 (art. 40707): Roelf Faber (opperman) x Aaltje Westerveld (wonen er)

1960 (art. 42489): Jemme Onne Faber (gem. reiniger, *1934) (woont er)

1966 (art. 45476): Hendrik Bakker (*1915, caféhouder Kl. Kruisstr. 17)

1966 (art.45464): Willempien (Willempje) Bols

1973 (art. 51149): Barteldina Heemstra (x Pieter Bouwman)

1975 (art. 54324): Hendrik Raven (*1928, leraar)

1977 (art. 57605): Reinder Hajema (*1929, stedebouwk., woont Assen)

1979 (art. 62075): Niesje Mellink (*1956)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nr. 79

(tot 1899: M 170): ontstaan uit deel van het erf E 50: 1846: E 781, 1854: E 921, 1855: E 947, 1925: E 1426

Uit E 50 (sinds 1840 van art. 3937= koemelker Ede Arends Boss) komt in 1843 E 647 voort en in 1846 E 780 (zie Kl. Kruisstr. 15) en E 781

1851 (art. 5454): Antoon Rudolf Sormani (koopman) en m.e..

1854 (art. 6045): Abraham Pieters Waijer (koemelker). In 1854 wordt E 781 herbouwd, waarna E 921. In 1855 gesplitst in E 947 en 948 (= erf en deel van huidige nr. 75)

1862 (art. 7574): Bouke Mensinga (koemelker

1867 (art. 8653): Harm Jacobs Sinningh (koemelker)

1869 (art. 8448): Jacob Cornelis Bijlinga (schipper/koopman). In 1873 bouwt hij nieuw, waarna E 1426 ontstaat.

1876 (art. 10638): Egbert Visser (letterzetter)

1913 (art. 20467): Geert Huizinga (koopman)

1920 (art. 23820): Geert Huizinga (winkelknecht/koopman)

Adresb. 1920: G. Huizinga, winkelkn.

1927 (art. 27959): Manuel Kleef (magazijnchef). In ’42 naar ‘Niederländische Grundstücksverwaltung’, en weer doorgehaald aug. ’45. Daarna p.a. notaris Mr. W.H. v.d. Laan, Westersingel

1967 (art. 31919.21): Pieter van Weering (*1902), vanaf ’74: Jan van Weering (*1931, KLM, Badhoevedorp). Hebben veel bezit.

1969 (art. 39369.7): Burmann NV, later BV

1985 (art. 73423): Burmann Modegroep BV (bezitten hiernaast alleen de winkel Gr. Markt 3!)

 

De nrs. 81 (rechts) tm 87, tussen 1905 en ’10 (foto Eduard Sanders, coll. Gron. Arch.)

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nr. 81-81a

(tot 1899: M 169): ontstaan uit deel van het erf van E 50: E 646, later E 946, 1903: E 2314, 1925: E 2568

Zie voor 1840 bij Kl. Kruistraat 13-17

1840 (art. 3937): Ede Arends Boss (koemelker, Gron.)

In 1843 wordt deel van het erf E 50 afgesplitst: E 646= ijskelder

1844 (art. 4398): Antonius Josephus Sormani (banketbakker)

1853 (art. 4375):Frederik Wilhelm Böser (boekbinder). IJskelder wordt in 1855 herbouwd tot huis: E 946

1860 (art. 6705): Wilt Hilrichs Hidden (*Norden, kuiper, +1892)

1866 (art. 8250): Nikolaas Wildeboer (verwersknecht)

1873 (art. 9819): Jan Georg Wijndels (zakkenverhuurder)

BR 1900: Hendrik Roemers (*1870 Zwaagwesteinde, koopman)x 1899: Amalia Wiardi (*1871-+1923) + knd

1902 (art. 12869.4): Dirk Rijpstra (+1923) x 1865 Berber Bijlenga (+1910)

1902 (art. 11107): Cornelis Bijlenga Jzn. (huisschilder, verfhandelaar, koopman). In 1902-’03 herbouw, waarna E 2314 ontstaat na opsplitsen van E 1639

1908 (art. 19082): Jantje Hasper, wed. Cornelis Bijlenga (+1908).

Adresb. 1920: K. Veger, wasscherij

Wed. Bijlenga (woont  Hereweg 100a) krijgt in juni 1924 vergunning voor vernieuwing  door ‘herbouw’ benedenwoning met winkel en bovenwoning (arch.: A. de Vries ?). In okt. ’24 is het klaar.

1929 (art. 29437): Herman Albert Müller (schilder)

1941 (art. 32434.8): Christiaan Frederik Arnold (woningbureauhouder, Noorderbinnensingel 62)

1941 (art. 34633): Johannes Kunst (sleepbootkap., +1969) X 1910, later wed. Cornelia Bloemker

1977 (art. 57444): Cornelis Franciscus Johannes (*1955) en Hendricus Marinus Gerardus Maria klooster (*1954) (elk ½) (bezitten heel veel)

1977 (art. 57767): Harm Faber (*1930, schoenm.) (woont 81a.)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nr. 83

(tot 1899: M 168): E 198 (1903:E 2313, 1932: E 2920)

1832 (art. 65): Haike Bakker (bakker)

1835 (art. 3206): Jan Froon Azn. (winkelier)

1837 (art. 3569): Pieter Dekker (koemelker)

1843 (art. 4375): Frederik Wilhelm Böser (boekbinder)

1858 (art. 6662): Tammo Harms Meedendorp (kant.bediende)

1861(’68?) (art. 7299): Arnoldus Arnolli (schoenm.)

1900 (art. 10874): Jannes Arnolli (schoenm.) en 4 knd.

BR 1900: Trientje van Zanten, wed. Albertus Eissing (*1848-+1927) + knd Eissing

1901 (art. 17070): Hendrik Berends Wolthoorn en Jurren Kroon

1901 (art. 12869): Dirk Rijpstra (koopman, later zonder), later wed. Grietje ter Borg

1906 (art. 15488): Gerrit Brinks (Timmerm., aann.)

Adresb. 1920: Wed. B. Jonker, H. Sinningh

1926 (art. 19060): Christiaan Jan Biebericher (banketbakker, later zonder) (vanaf 1915 ook eigenaar Nw. Bot.str. 70).

In 1935 i.o.v. C.J. Biebericher herbouw (arch. W. Bijlefeld)

1953 (art. 38592): Luitje Albert Doornbos (musicus, *29-8-1927, later Veendam)( ook eigenaar Nw. Bot.str. 70, tot 1983).

1979 (art. 61729): Arie Jacobus Fock (automatenverzorger, x Johanna van Bart) (woont er ook). In 1980 verenigt met E 3048 tot E  3368. In 1980 wordt deel tuin van Nw. Boteringestraat 70 (van Luitje Albert Doornbos) verkocht aan Nw. Kijk in ’t Jatstraat 83.

1981 (art. 67425): Yvonne Wilhelmina Maria Wortelboer (*5-5-1954 x Jaap Wolters) (woont er)

1986 (art. 75733): Jan Ratering (*30-4-1956)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nr. 85

(tot 1899: M 167): E 199, 1880: E 1769, 1932: E 2919

1832 (art. 65): Haike Bakker (bakker)

1835 (art. 3206): Jan Froon Azn. (winkelier)

1837 (art. 3569): Pieter Dekker (koemelker)

1843 (art. 4375): Frederik Wilhelm Böser (boekbinder)

1860 (art. 5937): Cornelis Jacobs Nieboer (koekbakker). In 1880 verkoop aan 11565 (T.S. Biebericher, koekbakker), die het voegt bij E 41 tot E 1768, en verkoop aan:

1880 (art. 11596): Andreas Josephus Muller

BR 1900: Andreas Josephus Muller (*1836,RK), kruidenier x Marianna Baanes (*1833, RK).

1901 (art. 16904): Johannes Henricus Hermannus Schmitz (steendrukker) en E.R en F.E. Muller en Th.Joh. Wielens

1905 (art. 18131): Dominicus Leuvere (tapper) en cs (Geertje x Daniël Stuijvenberg, Henrica x IJsbrand Liefferink)

Vanaf 1905: Wilhemus Henderikus Jansen (*1855, RK), winkelier +vr en knd

Vanaf apr. 1907 (uit Eenrum): Herman Oldemoppen (*1857 Eenrum, RK, +1937) en Helena Oldemoppen (*1861, idem, +1946)

1920 (art. 24359): Casper Melchior Balthazar Durville (+1956) , later wed. Johanna Catharina Grümmer (3/5) en 4 knd. (elk 1/10)

Adresb. 1920: C.M.B. Durville, kruid.waren

1964 (art. 39992.31): Jan Wiebe Boersma (*1924, koopman) x Leentje Kort

1964 (art. 44228): Hendrik Buitenkamp (houtbewerker)

1964 (art. 44278): Jan Meijer (*1896, schilder) (woont er)

1969 (art. 47161): Stichting Pensioenfonds van Schaick Ned., te R’dam

1974 (art. 53015): Onroerend Goed Beleggingsmaatsch. Europa West BV

1976 (art. 56957): Katharina Johanna Maria Margaretha Martens (*1950, ler. Engels) (woont er)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nr. 87

(tot 1899: M 166): E 200, 1856: E 984, 1932: E 2918

1832 (art. 1263): Jan Keersemaker

1836 (art. 3373): Emmo Mensens (letterzetter)

1858 (art. 6746): Afien Bolhuis Fransen, wed. Jan Reijers à Stuling (schippersknecht)

1868 (art. 5621): Jan Sikkes Visser (timmerm.) (bezit veel)

1874 (art. 10005): Eltje Willem van Lingen (goud- en zilversmid)

1877 (art. 10766): Christiaan Hendrik van Ankum (apotheker) c.s. (Allard Hendrik van A, gep.leeraar; Hendrik Jan van A, oud-hoogleeraar)

BR 1900: Jouke Jager (*1839 Slochteren), koopman X 1864: Aaltje van Almelo (*1837) + 2 dch

Adresb. 1920: P. Scheeres

1927 (art. 28090): Kornelis Jan Wiltjer en Allert Pikkert (aannemers)

1928 (art. 28463): Willem Havinga (brandwacht) (Woont er), later ¾ en Willem Klaas Havinga (1/4)

1970 (art. 47161): (art. 47161): Stichting Pensioenfonds van Schaick Ned., te R’dam

1974 (art. 53015): Onroerend Goed Beleggingsmaatsch. Europa West BV

1976 (art. 55763): Jan Seiffers (*1929, ambten.)

1980 (art. 63682): Remko Seiffers (*1955) (woont er)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nr. 89

(tot 1899: M 165): E 201, 1856: E 983

1832 (art. 1613): Johan Herman Meijer (smid)

1841 (art. 3998): Pieter Hendriks Mulder (schoenm.)

1844 (art. 4522): Eisse van Bruggen (schrijnwerkersgezel)

1845 (art. 2668): Derk Wilkens (boekh./vischschrijver)

1865 (art. 8200.4): Anna Maria Wilkens

1866 (art. 6664.8): Menso Diemer (timmerm.)

1870 (art. 9131): Trijntje Mulder, wed. Lucas Smit

1876 (art. 5983.17): Albertus Jans Blink (aann.-blokmaker)

1878 (art. 11184): Germ Tiessens (schoenm.,+1904), later wed. Angenieta Catharina Tijnagel (1/2) en 5 knd.

1915 (art. 20851): Obbe Erenstein (timmerm.), vanaf ’17: Willem Berend de Bruin (leerhandelaar)

1920 (art. 23637): Gerard Zijlema (koopman, +1969) (woont er)

Adresb. 1920: G. Zijlema, borstelgoederen

In ’37 verbouw.

1969 (art. 23637) wed. Jantina v.d. Vlis en 3 knd.

1972 (art. 47161): Stichting Pensioenfonds van Schaick Ned., te R’dam

1974 (art. 53015): Onroerend Goed Beleggingsmaatsch. Europa West BV

1977 (art. 57911): Peter Knigge (*1943, ler. Natuurk.) (woont er)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nr. 91

(tot 1822: F 306, 1822 tot 1899: M 164): E 202, 1856: E 982

BR 1822: Hindrik Wiers

BR 1830: Berend van der Laan (voerman) X Anna Hindriks

1832 (art. 370): Aaltje Jans Boerma, wed. Jans Brukker (koemelker)

1854 (art. 5075): Hindrik Plenter (voerman)

1854 (art. 6062): Aildert de Haan en m.e.

1856 (art. 2853): Aildert de Haan (broodbakker)

1860 (art. 6454): Jacob Bijlinga (schipper)

1867 (art. 8448): Jacob Cornelis Bijlinga (schipper, koopman), later ½ en Cornelis Bijlinga Jzn. (1/2)

1901 (art. 11107.10): Cornelis Bijlenga (koopman, huisschilder, verfhandel.)

1908 (art. 19081): Maria Bijlenga (minderj.)

1913 (art. 20468/ 32613): Johann Hinrich Gerhard Meiners (4/7) en 6 knd (elk 1/14) (woont er).

In juli 1914 krijgt J.H.G. Meiners vergunning voor o.a. verhogen muren en veranderen indeling (‘herbouw’). In nov. ’14/ mrt. ’15 is het klaar:

Tekening bij bouwvergunning (Gr. Arch. tg. 2129, inv.nr. 33590)

Adresb. 1920: J.H.G. Meiners, stucadoor

1937 (art. 30705): Jan van der Horst (+1948), later wed. Anna Doornbos (woont er)

1955 (art. 38203): Hilje Wesseling (x Nicolaas Medema)

1967 (art. 46182): Bouko Medema (vertegenw.)

1976 (art. 55861): Tobias Johannes Maria Bruinen (wijnhandelaat Naaldwijk)

1986 (art. 75078): Dineke Bruins (*1949) (woont er)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nrs. 93-95

(tot 1899: resp. M 163 en 163/2): E 204, 1856: E 980 en 981, 1859: E 1042 en 981, 1876: E 1637, 1887: E 2031 en 2032, 1897: E 2167,1950: E 3229

1832 (art. 306): Berend Jacobs Bouwman (koopman). In 1856 splitsing in E 980 en 981

1859 (art. 6807): Feiko Bouman (verwer en glazenm.)

1859 (art. 6875): Marten Hindriks Reitinga (tapper). In 1859 wordt E 980 door wijziging perceel E 1042.

1863 (art. 7785): Harm Melessen (broodbakkerskn.). In 1876 worden ze weer 1 perceel: E 1637.

1885 (art. 12965): Hendrik en Jan Eise Bakker. In 1885 bijbouw.

 

1886 (art. 13174): Jan Eise Bakker (brood-, koek- en banketbakker), later wed. Frouke Bosma (1/2) en 3 zn. Bakker (elk 1/6). In 1887 wordt ook E 29 (=Kleine Appelstraat) gekocht van art. 13125. In 1892 ontstaan E 2031 (huis) en 2032 (huis en bakkerij). In 1897 herbouw, zie steen: ‘J.E.B, F.B. 1896’. Daarna: E 2167

1901 (art. 17175): Frouke Bosma, wed. Jan Eise Bakker

1910 (art. 19493): Filippus Bultje (*1881 Hoogezand, bakker) (1/2, woont Nw. Kijk in ’t Jatstr. 8) en 3 zns en 2 schoonzoons (elk 1/10) (NB: zn. Albertus Johannes Bultje, *1915, woont nr. 93)

Adresb. 1958: G.D. Roffel (bakker); 93a: H. Boels (monteur)

1960 (art. 38651): Wilhelm Siccama (kapper, +1981) x Alberdina Goossen

Adresb. 1961:  J. Arends (bakker) en P. Smit (schipper); 93a: idem

Adresb. 1964: J. Arends (bakker); 93a. idem

Adresb. 1968: J.R. de Wijn; 93a: idem

Adresb. 1972: P.J.G.M. Brouwer; 93a: J.J. Middel (bakkerswinkel met poster PSP?)

1982 (art. 67869): Chrispie Holding BV

1982 (art. 67870): Egbert Beugeling (*1934) (1/2) en Adrianus Cornelis v.d. Scheur (*1952) (1/2)

1982 (art. 69032): Peter Hans van Doren (*1948) en Tiemen de Jonge (*1936) (beiden Zuidlaren en elk 1/2)

 

Kleine Appelstraat

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nr. 97

(tot 1899: M 162) ontbreekt nu, zie Kl. Appelstraat 21-23

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nr. 99

(tot 1899: M 161): E 206, 1855: E 959, 1925: E 2565, 1975: deel van E 3326, 1980: E 3352

1832 (art. 2180): Gerhardus Siersema (*ca 1759, koornmeter, +11-11-1832) X Anna Gerbranda Flierman (+1828)

1833 (art. 2179): Klaas Siersema (koopman)

1843 (art. 4264): Frederik Marschewski (schrijnwerker) x 1841 Eva Siersema (dch. van Klaas S.; wed. Pieter Korst) (NB in het kadaster: ‘Maseskie’)

1855 (art. 3182.15/8539): Jan Houttuin (verlakker)

1874 (art. 6724.14): Sietse Staat (winkelier)

1899 (art. 16525): Jan Meijer (werkman), later Jacomina Meijer

1923 (art. 26354): Annechien Hesse (schoonmaakster) (woont er)

1931 (art. 30252): Rikkert Borgman (timmerm.) en Willem Reitsema (aannn.). In ’32 verbouw.

1950 (art. 37490): Willem Reitsema (aannn., woont Leens) en Gaathe Willem Reitsema (Predikant)

1963 (art. 40729.4): Hendrik Roeters (*1920, fabrikant)

1967 (art. 36537): Sjoerd Gerrit Jelte Bouwers (accountant,+1968), later wed. Elsje Onclin.

1973 (art. 51503): Folkerdina Durkerika Baattina Bouwers (X Yme Fopma) (woont Drachten) idem. In ’75 verenigd met E 2566 (Kl. Appelstraat) tot E 3326. In 1980 wordt Kl. Appelstraat weer verkocht, waarna nr. 99 E 3352 wordt.

1981 (art. 63280): Pieter Harmannus Vorstenberg (*1942, x Jannigje van Loon)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nr. 101

(tot 1899: M 160): E 207, 1855: E 958, 1925: E 2564, 1975: E 3325

1832 (art. 2180): Gerhardus Siersema (*ca 1759, koornmeter, +11-11-1832) X Anna Gerbranda Flierman (+1828)

1833 (art. 2179): Klaas Siersema (koopman)

1843 (art. 4264): Frederik Marschewski (schrijnwerker) x 1841 Eva Siersema (dch. van Klaas S.; wed. Pieter Korst) (NB in het kadaster: ‘Maseskie’)

1855 (art. 4356.13/7149): Josef Hartog van Hasselt (koopman)

1866 (art. 8340): Nicolaas Koop (timmerm.)

1872 (art. 9563): Pleun Linneman (zakkenverhuurder)

1884 (art. 12719): Edzardina Jacobs Buisman, wed. Jan Visscher en Hillechien Visscher

1911 (art. 19858): Emke Bosma, wed. Simon (Siemen) Hamming (koemelker), vanaf 1914: Klaas van Hövlen (+1934), later wed. Wilhelmina Veldhuizen (2/3) en 2 knd. Van Hövlen (elk 1/6)

1939 (art. 33447): Rika Johanna Dioncré (naaister, +1951) (woont er)

1953 (art. 20155.24): RK parochie van het Heilig Hart, Moesstraat

1966 (art. 36537): Sjoerd Gerrit Jelte Bouwers (accountant,+1968), later wed. Elsje Onclin.

1973 (art. 51503): Folkerdina Durkerika Baattina Bouwers (X Yme Fopma) (woont Drachten)

1974 (art. 53518): Rudolf Anton de Haas (*1949, analist)

1975 (art. 55043): Ivo Hans Robert (*1954)

1981 (art. 41000.9522): gem. Groningen

1986 (art. 63280): Pieter Harmannus Vorstenberg (*1942, x Jannigje van Loon)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nr. 103

(tot 1822: F 300, tot 1899: M 159): E 208 (1926: E 2702)

Jurgen Mekkes verkoopt 21-5-1792 (IIIx193-f.17v) een ‘hof’ aan Derk Samuels Hofman. Hij laat ca. 1797 daarop voor zijn oudste dan nog levende zoon Pieter Derks een huis (boerderij) bouwen. Op 17-11-1798 verkoopt Derk Samuels dit aan hem:

(art. 1054): Pieter Derks Hofman (+1842) x Jantien Heikens (+1847)

BR 1822: Pieter Hofman (koemelker)

BR 1830: Pieter Derks Hofman

12-3-1847 (acte 45, notaris Laman Trip) (art. 4922): Simon Roelfs van der Wal

1871 (art. 9245): Bouchien Mensinga (kleindch van P.D. Hofman), vr. van Simon Roelfs v.d. Wal (koemelker). Knd: Roelf Simen (1848-’56), Hindrik (1850, x Heidema), Hinderkien (1854-’68), Roelf (1857-’65)

BR 1870 (12-212): Si(j)men Roelfs v.d. Wal (*1817 Wetsinge- +1871)

BR 1871-’75 (12-212): Roelf Koolma (*1852 Adorp, veehouder) met dienstp.

BR 1875 (12-212): Aldert Dolfin (*1806 Ten Boer, veehouder) met vr. en knd.

1878 (art. 9305): Abraham Bargeboer van Hessen (vleeschhouwer en lid v.d. raad)

BR 1880 (12-227): Jan Jakobs Hooghuis (*1850, stucadoor) met vr. en knd

BR vanaf dec. 1880: Siemen Hamming (*1854) x 1878 Emke Bosma (*1857)

1891 (art. 14351):Siemen Hamming (koemelker/veehouder)(+27-4-1905)/ later wed. Emke Bosma (+31-8-1913, veehoudster)en 5 knd (later 3) Hamming

1913 (art. 20489): Barteld Mulder (koemelker, +1953) x1912  Frouwke Bosch (veehouder). In 1923 herbouw.

1952 (art. 37979): Freerk Mulder (veehouder). Familie Mulder vertrekt 1964 naar Adorp

Adresb. 1968: J. Runia, groentehandelaar

1969 (art. 47513): Pieter de Vries (x Jaapje Thoma) (boekhouder)

In 1970 Automobielbedrijf Vorstenberg

Adresb. 1972: W.J.H. Leemhuis

1974 (art. 46828): Frits Johan Vroom (*1932, installateur)( x Geertje Jantje Klevringa) (Nietap, Roden)

i.e.g. 2010: Jan Kootstra (Wartena)

http://benohofman.nl/verhalen/laatste-groninger-stadsboerderij

Gesloopt augustus 2017

Nieuwbouw 2018

 

Foto Gr.Arch: K.A. Gaasendam: 1785-13196

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nr. 105

(tot 1899: M 158/5): (hoort aanv. bij Nw. Boteringestraat, zie daar): E 18, 1857: E 1007, 1892: E 2045, 1922: E 2536, 1925: E 2563

1832 (art. 1487): Hendrik Lohman (bakker). In 1857 bouw aan achterzijde perceel, aan Nw. Kijk in ’t Jatstraat van E 1006 en 1007 en Nw. Bot. Str. wordt E 1005 (zie daar)

1885 (art. 13157): Jantje Lohman x Henderikus Schenkel Stol

1892 (art. 11239): Albert van der Warf (voerman, +1921)x Franktine van Bruggen. In 1892 worden E 1006 en 1007 tot resp. E 2046 en 2045

1920 (art. 16968): Johanna Maria van Meel x Herman Heinrich Schutte (groenteh., kruidenier)

Deel E 2045 en 2536 vormen E 2563:

1922 (art. 25486): Frans Eilers (werkm., +1960), later wed. Aaltje Abeltje Molenberg (woont nr. 105).

1973 (art. 51757): Willem de Boer (dir. Mavo-school)

1976 (art. 56422): Evert Heeg (*1926, gem.arch. Gieten)

1981 (arch. 65729): Froukje Buma (*1959) woont er

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -oude nr. 107

(tot 1899: M 158/4): (Hoort aanv. bij Nw. Boteringestraat, zie daar) deel van E 18, 1857: E 1006, 1892: E 2046, 1922: E 2535, 1925: E 2562, 1951: onderdeel van E 3241 )

1832 (art. 1487): Hendrik Lohman (bakker). In 1857 bouw aan achterzijde perceel, aan Nw. Kijk in ’t Jatstraat van E 1006 en 1007 en Nw. Bot. Str. wordt E 1005 (zie daar)

1885 (art. 13157): Jantje Lohman x Henderikus Schenkel Stol

1892 (art. 11239): Albert van der Warf (voerman, +1921)x Franktine van Bruggen. In 1892 worden E 1006 en 1007 tot resp. E 2046 en 2045

1920 (art. 16968): Johanna Maria van Meel x Herman Heinrich Schutte (groenteh., kruidenier). Deel E 2045 en 2046 vormen E 2535

1922 (art. 25488): Hendrik de Jong (werk., 2/3) en 2 dch. (elk 1/6). Het werd in ’25: E 2562

1938 (art. 32824): Biena Jong x Jan van der Meer (brandwacht)

1948 (art. 36396): Jan Huizeling (koopman) (woont Ossenmarkt 11). In 1949 vereniging en verbouw. In 1951 ontstaat door vereniging van E 2700 (nr. 11), 2701 (nr. 109), 2562  en aan de Nw. Bot.str. E 2166, 2256 en 2662: E 3241. In 1978 verkoop in delen: Nw. Kijk in ’t Jatstr. wordt E 3339, Nw. Bot.str. 86 wordt E 3340 (zie daar). Zie verder bij nr. 111

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -oude nr. 109

(tot 1899: M 158/3): (Hoort aanv. bij Nw. Boteringestraat, zie daar), deel van E 16, 1846: E 770, 1851: E 849, 1926:  E 2701, 1951: onderdeel van E 3241 

1832 (art. 2481): Jan Klaassens (Klazens) Veld(t)huizen , smid

1836 (art. 3392): Jan Harms Koopmeiners, smid

1844 (art. 4478): Johannes Hoekzema, timmerm.In 1851 gebouwd, daarna E 849

1874 (art. 7933/13765): Heijo Alting (schuitevaarder)

1915 (art. 19196): Rudolf Ploeger (machinist)

1918 (art. 20489): Barteld Mulder (koemelker) x Frouwje Bosch

1948 (art. 36396): Jan Huizeling (koopman) (woont Ossenmarkt 11). In 1949 vereniging en verbouw. In 1951 ontstaat door vereniging van E 2700, 2701, 2562 (nr. 107) en aan de Nw. Bot.str. E 2166, 2256 en 2662: E 3241. In 1978 verkoop in delen: Nw. Kijk in ’t Jatstr. wordt E 3339, Nw. Bot.str. 86 wordt E 3340 (zie daar). Zie verder bij. Nr. 111

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nr. 111

(tot 1899: M 158/2): (hoort aanv. bij Nw. Boteringestraat, zie daar), deel van E 16, 1846: E 770, 1851: E 848, 1926: E 2700, 1951: onderdeel van E 3241, 1979: E 3339,  : gebouwd i.o.v. J. Huizeling, 1949-’50 (arch. W.B. de Wit)

1832 (art. 2481): Jan Klaassens (Klazens) Veld(t) huizen (smid)

1836 (art. 3392): Jan Harms Koopmeiners, smid

1844 (art. 4478): Johannes Hoekzema, timmerm. In 1851 gebouwd, daarna E 848

1874 (art. 7933/13765): Heijo Alting (schuitevaarder)

1915 (art. 19196): Rudolf Ploeger (machinist)

1918 (art. 20489): Barteld Mulder (koemelker) x Frouwje Bosch

1948 (art. 36396): Jan Huizeling (koopman) (woont Ossenmarkt 11). In 1949 vereniging en verbouw. In 1951 ontstaat door vereniging van E 2700, 2701, 2562 (nr. 107) en aan de Nw. Bot.str. E 2166, 2256 en 2662: E 3241

1978 (art. 56064): Robert Erik Bos (garagehouder, *1949, woont Garnwerd)

1981 (art. 66184): VvE. Splitsing E 3338 (zit achter nr. 111) en 3339 worden Nw. Bot.str. 86A (E 3373/A2) en Nw. Kijk in ’t Jatstr. 111 (E 3373/A1)

1987 (art. 61478): Johannes Hendricus Weeling (bedrijfsleider, *1935) x Cath. Bolten (woont Mondriaanstr.)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – oude nr. 113

(tot 1899: M 158): E 209 (1925: E 2560) gesloopt in 1972

1832 (art. 1639): Willem Hindriks Miedendorp (koopman) (zie ook Nw. Boteringestr.)

1847 (art. 4894): Wolter Bos

1856 (art. 4557.11/7560): Gradus Augusto (wever) (heeft veel bezit)

1874 (art. 9375/10378):Antonius Theodorus Naber (ijzersmid), later wed/ Maria Francisca Josephina Warndorff (1/2) en knd. en kleinknd.

1913 (art. 18429/20579): Hermannus Gerardus Bernardus ATzn. Naber (koopman bouwstoff., +1928) (x Anna Catharina Egberdina Wittenaar) (heeft veel bezit)

1920 (art. 18841.30): Geert Weening (eerst koemelker, later woningverhuurder)

1923 (art. 26105): Gezina La Crois (wed. Abel Dijkstra, woont er)

1932 (art. 30439): Tjeerd Jongsma (timmerm.)

1934 (art. 31267): Jakob Meijer jr. (schilder) (heeft veel bezit)

1940 (art. 33638): : Willemien Miedendorp (woont nr. 92). Sloop in 1972

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – oude nr. 115

(tot 1899: M 157): E 210 (1925: E 2559) gesloopt in 1979? (zie foto Gr.Arch NL-GnGRA_1785_9880 uit 1980)

1832 (art. 1639): Willem Hindriks Miedendorp (koopman) (zie ook Nw. Boteringestr.)

1847 (art. 4893): Klaas Oetzes Jzn.

1855 (art. 1778): Klaas Oetzes (schipper)

1862 (art. 7597): Hinderikus Oetzes (zeeman)

1875 (art. 7450.22): Jan Oetzes Jzn.(koek- en banketbakker)

1884 (art. 10378.27): Antonius Theodorus Naber (ijzersmid)

1913 (art. 18429): Hermannus Gerardus Bernardus Naber (koopman bouwstoff., +1928), (x. Anna Catharina Egberdina Wittenaar  (+1939) (heeft veel bezit)

1920 (art. 24481): Freerk Roffel (timmerm., +1926), later wed. Harmke Geersing (11/20) en 9 knd. Roffel (elk 1/20) (wonen er)

1934 (art. 30240): : Willem/Jan Roelof Miedendorp

1938 (art. 32974): Fa. Wed. W. Miedendorp (beherend vennoot Victor J.L.M. de Bie)

1939 (art. 33344): Aafina Adriana Buissink (wed. Jan Roelof Miedendorp)(vruchtgebruikster) en Willemien Miedendorp (bloote eigen.)

1979 (art. 33638): Willemien Miedendorp (woont dan nr. 92)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – oude nr. 117

(tot 1899: M 156): E 211 (1925: E 2558) gesloopt in 1972

1832 (art. 120):wed. Pieter van Belkum (rentenier)

1833 (art. 22): Jan Aldershoff Rzn. (koopman)

1846 (art. 666): Jan Kornelis Ennema (touwslager)

1851 (art. 5485): Trientje Witkop (wedd. J.K. Ennema) (touwslagersche). In 1859 herbouw

1866 (art. 7423/10121): Gerrit Bos (timmerm.) (heeft veel bezit)

1878 (art. 8206.20): Roelf Masson (broodbakker, + 1883), later wed. Hanna Jacobs Trof

1891 (art. 9965): Christoffer Masson (koekbakker)

1928 (art. 23433): Jan Dreise (3/5) en 4 knd. Dreise (elk 1/10)

1935 (art. 27300): Hendrik Warners (slager) (woont er niet; veel bezit)

1963 (art. 41000): gem. Groningen. Sloop in 1972

1984 (art. 71818): Willemien Miedendorp (*1917, woont Twello; x Victor Jozef Louis Marie de Bie)

 

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – oude nr. 119

(tot 1899: M 155): E 212 (1926: E 2699) gesloopt in ?

1832 (art. 120):wed. Pieter van Belkum (rentenier)

1833 (art. 22): Jan Aldershoff Rzn. (koopman)

1846 (art. 666): Jan Kornelis Ennema (touwslager)

1851 (art. 5485): Trientje Witkop (wedd. J.K. Ennema) (touwslagersche). In 1859 herbouw

1866 (art. 7396): Jan Janssen (schoenmaker)

1871 (art. 7422): Eppo Bruins (commissionair, +1886)

1876 (art. 10549): Roosje Samuels Akker

1900 (art. 16464): Hindrik Berends Wolthoorn (+1922) en Geert Belgraver (timmerm., +1914), later wed. Antje Bosman en knd.

1919 (art. 22583): Derk Haak (woont Gr. Appelstr.9a)

1924 (art. 26752): Sake Pieter Rijpstra (likeurstoker). In 1924 ruiling tegen:

1924 (art. 23672): Geert Koerts

1925 (art. 27391): Jan Geerlings (timmerman bij Gem.Werken) en gem. Groningen. In 1926 splitsing:

1926 (art. 27198): Jan Geerlings

1960 (art. 42168): Derk Beverwijk (kleermaker, woont er)

1962 (art. 43238): Hendrik Hoft (leraar)

1967 (art. 46077): Johannes Antonius Derkman (notaris Haaksbergen)

1981 (art. 41000): gem. Groningen. (staat dan nog als huis en na verkoop als erf! Zie NvhN 13-2-1982)

1984 (art. 71818): Willemien Miedendorp (*1917, woont Twello; x Victor Jozef Louis Marie de Bie)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat nrs. 113-119a

De Rode Beuk : E 3691 (zit achter Nw. Boteringestraat 90 tm 96)

gebouwd ca. 2004, nu: VvE De Rode Beuk

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – oude nr. 121

(tot 1899: M 154): E 213 (1925: E 2557) gesloopt na 1982 (2003?)

1832 (art. 2037): Christiaan de Rooi (zeilmaker)

1844 (art. 2010/7258): Arend Geerts Riga (timmerm.) (geeft veel bezit)

1871 (art. 7759.16): Johannes Philippus Imelman (blikslager) (heeft veel bezit). Zie: Familie Imelman

1872 (art. 9616): Geert Hendriks (pakhuiskn., later bakker)

1882 (art. 12080): Daniel Folkers Taapken (schrijnwerkerskn.), later wed. Antje Mulder

1893 (art. 14780): Antje Mulder (wed. D.F. Taapken)

1898 (art. 12581/17104): Pieter Hendriks Berdien (kleermaker en zonder). In 1901 bijbouw

1909 (art. 19203): Albertus Johannes Beekmeijer (boekbinder), later wed. Catharina Alagonda van Erp (woont nr. 121)

1947 (art. 36241): Gerardus Johannes Maria Hegeman (kant.bed.) (woont er)

1952 (art. 36334): CV onder Fa. Wed. W. Miedendorp (beherend vennoot Victor J.L.M. de Bie) zie Nw. Boteringestr.90

 
Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nr. 123

123 (tot 1822: G 294, 1822-1899: M 153): E 214 (1925: E 2556)

BR 1822: Jeelies Bos + vr. en knd.

1832 (art. 1088): wed. Pieter Hooghuis (koopman)(Bijltien of Beijltijn Havinga) (bezit ook panden op hoek Nw. Bot.str en Kl. Appelstr., zie daar). Pieter Hooghuis (winkelier)  overleed 17-8-1823 Nw. Boteringestraat G 233. Zij overleed 29-10-1853 N 178 (= nr. 37)

1852 (art. 1880.21): Hindrik Pluimker (schuitevaarder) (heeft veel bezit)

1860 (art. 5087): Tjacko Cornelis Takens (winkelier) (heeft meerdere bezittingen)

1863 (art. 7671): Benes Johannes v.d. Werp (scheepskapitein)

1873 (art. 7981.222): Frederik Nienhuis (koopman) (heeft heel veel bezit)

1882 (art. 10805): Jan Tiessens (opzichter) (heeft meerdere bezittingen)

1887 (art. 11184): Germ Tiessens (+27-10-1904), daarna wed. Angenieta Catharina Tijnagel (1/2) en 5 knd (elk 1/10) (heeft meerdere bezittingen)

1916 (art. 18695): Johannes Tiessens (woont Parkweg)

1916 (art. 21184): Gerrit Taute (meubelm.) (woont er)

Adresb. 1924/1933: G. Taute (meubelm. Inst.v.Doofstommen)

1933 (art. 30759): Jantina Catharina Luttmer, in 1960 wed. van Johannes Gerhardus Smit (woont er eerst, daarna J. de Wittstr.)

Adresb. 1938/1950-‘51/1958: J.G. Smit (mag.bed., in ’50: manufact.) (woonde eerder nr. 127) (in ’58 ook: A.T.M. Dorrestein, adminstr.)

Adresb. 1961/1964: H. Meijer, mevr. J.C. Smit-Luttmer, ’61: mej. A.TH. Schutte (winkelhuff.)/’64: J.E. Hakkenbroek (winkelbed.)

Adresb. 1968: mevr. J.C. Smit-Luttmer

1969 (art. 45464): Willempien (‘Willempje’) Bols (woont er niet)

Adresb. 1972: J. Baas-Brinks en S. Jellema

1974 (art. 45503): Alberdina Huttenga (*1897, wed. Berend Emmers) (woont er)

1976 (art. 56599): Jakob Willem Emmens (*1925, leraar) x Antonia Gerwina Groenewoud (woont Roden)

?

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nr. 125

(1815-1818: F 273?, 1820: F 134?, tot 1822: F 293, tot 1899: M 152): E 215 (aanvankelijk 1 groot pand, voor 1879 gesplitst in 2 huizen, maar pas na herbouw in 1895 2 aparte nummers: 125 en 127), 1895: E 2071, 1925: E 2555

Waarschijnlijk woont hier de ‘roggemulder’: Harmannus Schij(ie)rbeek (+1781 Nw. Kijk in ’t Jatstraat OZ) x 1738 Fieke/Sie(n)ke Jans Nievel(d)t (+ 1745-’48). Zij krijgen i.e.g. 2 knd.: Willemtien (*1742 Nw. Kijk in ’t Jatstr.), Willemtien (*1745 Nw. Kijk in ’t Jatstr.)

Schij(ie)rbeek hertrouwt jan. 1748 met: Hen(d)rikje/Hinderkien Lammer(t)s. Zij krijgen i.e.g 4 knd.: Willem (*jan. 1748 Nw. Ebb.str.), Swaantje (*1751 Nw. Kijk in ’t Jatstr.), Aaltjen (*1753 Nw. Kijk in ’t Jatstr.), Jan (*1754 Nw. Kijk in ’t Jatstr.)

 

?/1832 (art. 828): wed. Willem (Wilm Heijen) Groeneveld (*1782 Holtland, Duitsl., +8-4-1830 Gron., 1812: ‘buiten beroep’, 1815: molenaar) x 1812 Klasien/Klaasje Dooijes: 5 knd (zn Willem wordt later predikant!). NB In 1815, bij geboorte zoon Hajo, wonen ze F 273

1834 (art. 3208): Hindrik Bolhuis

BR 1840: Deju Dejus (Dju Djus) van der Molen (*Tjamsweer, molenaarsknecht, +1844) x Aaltje Jacobs Brink en 2 knd. (zoon Jacob Jacobs, ook molenaarsknecht, overlijdt in 1851 M 151)

1853 (art. 5826):Jurtko Boerma (broodbakker) (X1849 Jantje Heeres) en Maike Scheltens

1879 (art. 11466): Berend de Jong (aannemer), later wed. Aaltje Wiebes v.d. Velde (1/2) en 7 knd. (elk 1/14)

1894 (art. 15057): Gerhardus Hindriks Kremer (voerman). In 1894 sloop en in ’95 herbouw, daarna 2 aparte nummers: 125 en 127 (zie onder).

1897 (art. 14190): Jan Goudberg (koopman) (heeft veel bezit)

1897 (art. 15670): Steven Theissen (slager) woont Nw. Boteringestr.

1912 (art. 18168): Jan Imelman Jzn. (makelaar, O. Kijk in ’t Jatstr.). Zie: Familie Imelman. In 1920 afsplitsing: gebouw achter nr. 125 wordt E 2460: verkoop aan art. 18168, daarna 21977

1920 (art. 23940): Bonne van de Dijk sr. (koopman)

1921 (art. 24610/20645): Jan Alberts (+1926), later wed. Cornelia van Binsbergen

Adresb. 1924: H.A. Alberts (werkm.)

1927 (art. 23433.5): Jan Dreise (timmerm.) (3/5) en  4 knd. (elk 1/10)

1928 (art. 28730): Siebe Nieman

1930 (art. 24361.5): Izaak van der Grijspaarde (schoenm.), later wed. Jantina Geerdina Velthuis (5/9) en 8 knd (elk 1/18)

Adresb. 1933: I. v.d. Grijspaarde (schoenm., +1935)

Adresb. 1938: wed. C.G. v.d. Grijspaarde- Velthuis en F. v.d. Grijspaarde (schoenm.)

1940 (art. 31670): Aafke Niewiek, wed. Bauke de Haas (+1939)

1943 (art. 34772.5): Herman Kerstholt (bootenbouwer)

1946 (art. 35835): Hendericus Schut (aann.)

1948 (art. 36386): Heiko Tiemon de Vries (koopman)

Adresb. 1950-‘51/1958: H.J. Piersma (vertegenw.)

1956 (art. 39950): Feikje Bakker (x Hendrik Veen, kleermaker) (wonen er)

Adresb. 1961/1964/1968/1972: H. Veen (kleerm.)

1973 (art. 51831): Albertus Christiaan kruyt (*1921, arts)

1984 (art. 71564): Bernardus Johannes Drenth (*1966) (woont er)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – oude nr. 127

(tot 1899: M 151): E 215, 1895: E 2070, 1920: E 2459, 1925: E 2554 (afbraak in 1982)

BR 1860 en 1870: Cornelius Harms de Raaf de Boer (*1816 Winschoten,molenaar, +2-9-1874)x Catharina Schreuder (+1849 Prinsenstraat); x1852 Grietje Wortmeijer (+1860) + 3 knd. De Boer en knechten. Hij is in 1855 nog molenaarsknecht en woont dan M 120, maar in 1857 is hij ‘korenmolenaar’ en woont M 152

Op 30-9-1874 komt uit Bedum: Jan Venekamp (*1842 Ten Boer, molenaarsknecht) met vrouw en 3 knd. Ze vertrekken 25-4-1876 naar Schoterland.

Op 1 juni 1875 komt uit Haren: Jan Geertsema (*1841 Ten Boer)x Stientje Drewes (*1844) met 6 knd (oa Harm, *1848, molenaarsknecht, die 3-11-1879 naar Haren/Helpman gaat). Ze vertrekken 21-4-1879 naar Winsum

 

1897 (art. 14190): Jan Goudberg (koopman) (heeft veel bezit)

1897 (art. 15670): Steven Theissen (slager) woont Nw. Boteringestr.

1912 (art. 19959): Derk Lammerts v.d. Tuin (werkman) en Jan Lammerts v.d. Tuin (sigarenmaker)

1917 (art. 19349): Derk Lammerts v.d. Tuin (voer- en werkman)

1920 (art. 20733): Jan Benus (schipper/brandstofh.)

1920 (art. 24025): Philippus Carel Range (brandstofh.)

Adresb. 1924: Ph. C. Range (turfhandel)

1926 (art. 27487): Geert Steenbergen (looper NS)

1927 (art. 28069): Johannes Gerhardus Smit (manufacturier) (woont er)

Adresb. 1933: J.G. Smit (mag.bed.)

1933 (art. 30755): Margaretha Kloosterhuis (woont er)

Adresb. 1938: B.J.J. Kloosterhuis (naaim. monteur)

1939 (art. 11039.14): Harm Wedema (verfhandelaar,+1942), later wed. Elisabeth van Hoften (2/3) en 2 zonen (elk 1/6)

1951 (art. 37930): Okko Wedema (tandarts)

1952 (art. 36852): Alje Kuiper (winkelier)

Adresb. 1950-’51/’58/1961/1964: E. Kruzenga (hellingkn., in ’58 grondwerker)

1966 (art. 45480): Wolfgang Hellmann (*1940, techniker)

1967 (art. 46346): Charles van Wijlick (*1944 Maastricht, student)

Adresb. 1968: mevr. A. v.d. Berg

Adresb. 1972: C van Wijlick

1976 (art. 55419): Poppekea Tomke Epkeliene Oltmans, wed. Zwier Zwart (*1908, woont Hoogezand)

1981 (art. 41000.9530): gem. Groningen.  

1982 (art. 23113.170): St. Gron. Woningbouw Concordia (Zie o.a. NvhN 13-2-1982). Na afbraak in ’82, nieuwbouw en daarna in 1985 verenigd met andere nrs. tot E 3413 (zie onder)

 
Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – oude nr. 129

(tot 1899: M 150a)/ zie  ook Noorderbinnensingel : E 216, E 2200, 1925: E 2552, 1973: E 3315, 1982: E 3374  (afbraak in 1982)

1832 (art. 2781): Wilhelmus Wijnand (wolkammer)

(art. 14095.34): Hinderikus Hindrik Henke (+1897 Middelbert), daarna wed. Freerkien Velthuis (+7-5-1908)

1909 (art. 18168): Jan Imelman Jzn. (makelaar). Zie: Familie Imelman. Hij verwerft in 1912 ook uit art. 15670: E 2460 (achter nr. 125)

1918 (art. 21977): Bronger Spandauw (worstfabr.) (woont N’binnensingel 64), later wed. Grietje van Dijken (8/14) en 4 knd. (elk 1/14), Koopt in 1918 ook schuur achter nr. 125: E 2469, wordt in 1925: E 2553

Adresb. 1924/1933/1938/1950-‘51: Bronger Spandauw (worstfabr.) en (in ’33 en ‘38) mej. H. Spandauw (dames en kinderkl.)

Adresb. 1958/1961: K. Meines (kant.bed.)

Adresb. 1964: J.E.F. Grünewald (boekh.)

Adresb. 1968/1972: A. Bralts

1969 (art. 47751): Harmanna, Hilda, Enna, Jantje, Enno en Berendina Spandauw

In 1973 splitsing in E 3314 (gebouw achter nr. 125) en E 3315 (rest van perceel= 2 huizen, erf en schuur= Nw. Kijk 129, Noorderbinnensingel 63-64-65, Nw. Bot.str. 100-100a), dat dan gaat naar:

1973 (art. 45002.4): Friedrik Erenstein (*1924, boekbinder)

1977 (art. 31327): Groninger Coöperatieve Bouwonderneming UA (Peizerweg 146-11)

1981 (art. 41000.9665): gem. Groningen.  In 1982 afbraak van deel, dat wordt E 3374 en opsplitsing E 3375 (Nw. Bot. Str.)

1985 (art. 23113. 279): St. Gron. Woningbouw Concordia. Zie onder.

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – nrs. 127-139

E 3413, zie Noorderbinnensingel 64-65

gebouwd St. Gron. Woningbouw Concordia 1982- ‘85 (arch. Kristinsson BV)

 

E 217 (molen) gesloopt 1879 en door Harm Geertsema overgebracht naar Helpman (zie ook Noorderbinnensingel)

Zie GVA 1931 p. 141-142: eigendom van gezamenlijke bakkers.

1832 (art. 828): wed. Willem Groeneveld (molenaar) (zie boven)

1833 (art. 3139): Matheus Klinkhamer (molenaar) en m.e.

1836 (art. 3307): Jacob Roelfs Klinkhamer (molenaar, ten Boer) en m.e.

1853 (art. 5826): Jurtko Boerma (broodbakker) en m.e.

1867 (art. 8454): Staat der Nederlanden, later idem met Maike Scheltens en Jurtko Boerma

1879 (art. 8210.275): gem. Groningen (dan ‘open terrein’)

 

Even zijde

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nr. 66

(tot 1899: L 419): E 335, 1868: E 1274-1275, 1869: E 1303, 1875: E 1596, 1933: E 2992

Verbouwd in  ca. 1860  (zie boek Knap bezit) (Gem. monument)

1832 (art. 1186): Hinderk Jansen (winkelier/molenaar) (bezit ook huis en tuin E 317 en 318 in Kruiddwinger)

1847 (art. 670.14/8007): Lucas Enting (timmerm.). In 1868 gesplitst in E 1274 en 1275  (2 woningen naast elkaar) en in ’69 weer verenigd tot E 1304

1871 (art. 8977): baronesse Christine Louise van Haersolte van den Doorn (*1829 Zwolle-+1873 A’dam) (x 1862), wed. Jurrien Jans (1837-1865)

1873 (art. 9866): Pieter Fellinga (brievenbesteller). Hij splitst het pand in 1875 in E 1594 (zie nr. 68), 1596 (Nw. Kijk), 1595 (Gr. Rozenstr.) (zie Hulpkaart 1933)

E 1596

1877 (art. 10838): Grietje Harms Sissingh (+1887), wed. Otte Hindriks Meiring (of Meijering)

1888 (art. 13805): 4 minderjarige knd. Meiring (Christina verkoopt haar deel aan Pieter Beek, schipper)

1894 (art. 15151): Pieter Beek (schipper) en 3 minderjarige knd. Meiring

1900 (art. 14603): Bernardus ten Bruggen Cate (adv.proc.)

E 1595 (Gr. Rozenstr.):

1877 (art. 6959.7): Jan Zeehuizen (broodbakker)

1878 (art. 9031.42): Berend Hindriks Woldhoorn (broodbakker) (bezit veel)

1884 (art. 12808.14/12900): Hendrik Berends Wolthoorn (broodbakker)

E 1596 en 1595, 1933: E 2992 en 2993:

1901 (art. 16249/21033): De Staat (O, K en W), wordt later RUG

Adresb. 1924 tm i.e.g. ’33: S. Feenstra, timmerm.kn.

Adresb. 1958: B. Visser-Ippen

 
Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nr. 68

(tot 1870: L 241/3, 1870-1899: L 420): Zie nr. 66 tot 1875, daarna: E 1594, 1933: E 2989

1877 (art.10837): Wiert Hindriks Scholtens (scheepskap.)

1884 (art. 12883): Harmannus Hazenberg (koopman)

1894 (art. 12957): Frans Groothuis (metselaar)

1901 (art. 16249/21033): De Staat (O, W en K), wordt later RUG

Adresb. 1924 tm i.e.g. ’33: werkplaats

Adresb. 1958: –

Adresb. 1961/’64: ontbreekt

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nr. 70

(tot 1822: F 232, 1822-1870: L 242, 1870-1899: L 421): E 333 en tuin E 334; in 1838 samen E 629, 1868: E 1273, 1902: E 2282, 1933: E 2988

BR 1822: K. Huizinga

BR 1830: Jacob Wijn + 6 knd. Dorenbusch + Geertien Wijn + dienstm.

1832 (art. 535): Jan Dommering (bakker)

1836 (art. 3365): Lodewijk Ewolds (zonder)

1838 (art. 2119): Lucas Scholtens (kleermaker). In 1838 verenigd tot E 629

1845 (art. 4591): Haijo Tuinhout (controleur der directe belastingen van kadaster)

1857 (art. 6444): Johan Wilhelm Anton Renssen (praeceptor= leraar gymnasium)

BR 1860: Johan Wilhelm Anton Renssen (*1827 Harderwijk) x Johanna Catharina de Jong (*1829), gymn. praeceptor, + knd. en dienstm.

1869(art. 8977): baronesse Christine Louise van Haersolte van den Doorn (*1829 Zwolle-+1873 A’dam) (x 1862), wed. Jurrien Jans (1837-1865)

1873 (art. 9843): Willem Jacob van de Poll (contr. Directe belastingen kadaster, +1876), later knd.

1885 (art. 13109): Wiebe Lolcama (emer.pred.)

1900 (art. 14603): Bernardus ten Bruggen Cate (adv.proc.)

1901 (art. 16249/21033): De Staat (O, W en K), wordt later RUG

Adresb. 1924: Bureau voor Rijksuniv.werken

Adresb. 1961: Rijksgebouwendienst

Adresb. 1964: –

 

NB: de volgende nummers zijn allen vervangen door nieuwbouw RUG

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – oude nrs. 72 en 74

(1830: L 242a en 242b, 1870: L 242/2, 1870-1899: L 422 en later ook L 422/2): E 332, 1876: E 1642, 1933: E 2987, 1971: deel van E 3306

1832 (art. 535): Jan Dommering (bakker)

1836 (art. 3365): Lodewijk Ewolds (zonder)

1838 (art. 2119/ 7142): Lucas Scholtens (kleermaker)

BR 1860: Schelte Jans Meijer (*1805, schoenm.) X Gepke de Vries (*1805) + 2 knd.

BR 1860: Lubberdina Duit (*1823) + knd. Strating

1862 (art. 7634): Elisabeth Ewolds. In 1876 splitsing in 2 huizen: E 1641 (zie nr. 76) en 1642 (latere nrs. 72-74)

1878 (art. 11098): Jan van Dam (rentenier)

1892 (art. 14684): Jan de Jonge Hoogland (adj.commies prov. griffie)

1911 (art. 18967.10): Mr. Bernardus ten Bruggen Cate (secr. College van Curatoren RUG)

1912 (art. 16249.124/21033.12): De Staat (Binnenlandse zaken, Onderwijs). In ’33: E 2987.

1933 (art. 28203.47/33147.16/37086.6/39387.18): De Staat: Onderwijs/ OKW

Adresb. 1938: 72. wed. W. Schut-Withaar; 74. mej. M. Boer

Adresb. 1958: 72. J. Huizinga, besteller PTT; 74.  J.R. Pietens, arb. scheepswerf

Adresb. 1961: 72 ontbreekt; 74. J.R. Pietens, arb. scheepswerf

1963 (art. 42938.16 later 133): RUG. In 1970 sloop en in ’71 verenigd met andere percelen RUG tot E 3306

Adresb. 1964: 72 ontbreekt; 74. –

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – oude nr. 76

( tot 1870: L 242/3, 1870-1899: L 423): eerst bij 74 (zie daar) vanaf 1876: E 1641, 1937: E 2619, 1971: deel van E 3306

BR 1860: Anna Catharina Brinkmans (*1797) + kleindch.

BR 1870: Johannes Hendriks Fennema (*1824 Akkrum, scheepstimmerm.kn., Dps.,+1897) x 1869 Annegien Abeen (*1834, NH,+1919) +Hendrik (*1852, letterzetter), Fokko (*1858), Beitskje (*1861) en Geert (*1870). Verhuizen darna weer div. keren buiten en binnen de wijk

1878 (art. 8420): Jan de Jonge (hoofd der school)/later wed. Ida Ritzema

1901 (art. 12900.32): ): Hendrik Berends Wolthoorn (broodbakker) (zie ook nr. 66)

1922 (art. 12902.53): Grietje Wolthoorn

1924 (art. 26748): Geert Hensema (aann.)

1924 (art. 23620): J(oh)annes van hemmen (slager/koopman)

1925 (art. 27231): Geertruida Snip

1928 (art. 28748): Jan Hendrik Arendsen (koopman) (woont nr. 76)

1936 (art. 32232): Pensioen- en Ondersteuningsfonds voor Leden van het Orchest van de NV “de Groninger Orchestvereeniging voorheen Orchest van de Vereeniging de Harmonie te Gron.

1937 (art. 29842): Jan Molenaar (schoenm.) (woont nr. 76)

Adresb. 1938: J. Molenaar

1942 (art. 35114): Meindert Zuidema (makelaar)

1943 (art. 32505.4): Berend Peper (schipper)

1952 (art. 38109):Frederik Peper (*1906, schipper)

Adresb. 1958: K. Tellinga, grondwerker

Adresb. 1961: J. Blaauwwiekel, hellingarb.

Adresb. 1964: S. v.d. Meer, rijw.monteur

1966 (art. 42938.169): RUG. In 1970 gesloopt. In 1971 verenigd met andere percelen RUG tot E 3306

 
Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – oude nr. 78

(tot 1822: F 233, 1822-1870: L 243, 1870-1899: L 424): E 331

BR 1822/1830: Harm Doedens (*ca. 1796-=1826) x Tjaakje de Vries + Harm Doedens (* 1825)

1832 (art. 535): Jan Dommering (bakker)

1836 (art. 3365): Lodewijk Ewolds (zonder)

1838 (art. 2119): Lucas Scholtens (kleermaker)

BR 1850: Jean Bernard Gerritzen (*Belgie, metzelaar) x Jacobje Jans Pannenburg (+1871) + Nicolaas (*1844) en Johannes (*1849)

BR 1860: Tjakomina Egberta Koiter (*1812) + dch. Roelina (*1842) x 1865: Derk Kram (*1839) + dch. (*1866) en 2 anderen

1862 (art. 7634): Elisabeth Ewolds

BR 1870: Tjakomina Egberta Koiter (*1812) x 1835 Jan Werkman (*1813-+1878), + dch. Roelina (*1849) x 1865: Derk Kram (*1839) en  4 knd. (NB: In BR staat dit als L 425)

1878 (art. 9825): Gerhard Kuiper (tapper)

1879 (art. 12386):

Adresb. 1938: H. van Dam,

Adresb. 1958: –

Adresb. 1961/’64: ontbreekt

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – oude nr. 80

(tot 1822: F 234, 1822-1870: L 244, 1870-1899: L 425): E 330

BR 1822: Geert Woldekker

1832 (art. 535): Jan Dommering (bakker)

1836 (art. 3365): Lodewijk Ewolds (zonder)

1838 (art. 2119): Lucas Scholtens (kleermaker)

BR 1830/1850: Hindrik Heuning (*1790, letterzetter, Dps., +1852) x Dorothea Hei(j)denrijk (*1793) en knd.

BR 1860:  Johannes Fennema (*1824 Akkrum, scheepstimmerm.kn., Dps.) x Aaltjen Kiers Timmer (*1823, +1869) +Hendrik (*1852, letterzetter), Fokko (*1858), Beitskje (*1861)+ later: Annegien Abeen. Verhuizen naar L 242/3 (of 243/3?, zie boven)

1862 (art. 7634): Elisabeth Ewolds

BR 1870: Abraham Groenewold (*1834, timmerm.) x Bouktje Wasker (*1832) en 2 dch.

1878 (art. 9595.3): Jacobus Johannes van Zeiulen (bediende)

1879 (art. 10324):

Adresb. 1938: P. Veenstra, timmerm.

Adresb. 1958/1961: K. Flink

Adresb. 1964: –

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – oude nr. 82

(tot 1822: F235, 1822-1870: L 245, 1870-1899: L 426): E 329, 1902: E 2281, 1933: E 2985, 1971: deel van E 3306

1806: ‘Beh. op pagt’, van Stad Groningen, pachter: Erven wijlen Prof. W. Munniks.

Uiterst rechts de ‘Hortuslanus wooning’, op een tekening uit 1819 (bron: Gron. Archieven)

BR 1822: Jacob Pieter Leichtenberg, hortulanus sinds 1806 (* ca. 1780 Ebensdorf bij Weenen,x Catharina Everdina Redeker,  + 1827 L 245).

1832 (art. 150): Min. van Bi.Za. en Waterstaat, later art. 16249: De Staat (Onderwijs), art 21033/33146/ 39387 : De Staat (O, K en W), wordt later art. 42938: RUG.

BR 1830/1840: Johan Conrad Hoffmann, hotulanus sinds 1828 (* ca. 1794 Hessen Kassel, eerder hortulanus Franeker, x Renske Eijsma, +1845).

BR 1850: Hendrik William (moet zijn: Willem Hendrik) Kent (*1804, hortulanus) + Trijntje Jongbloed (*1804) en zn. William (*1834)

BR 1860/1870: L 245/L 426: William Hendrik Kent, hortulanus sinds 1845  (*1804 Harderwijk, eerder in Leiden en Franeker, +1895) x Trijntje Jongbloed + 2 dch.s en dienstm.

Vanaf 1874: Albertus Fiets (*1850 Ambt Delden, hortulanus)

Adresb. 1938/’58/’61: E. Laarman, hortulanus (“61 ook B.K. Laarman)

Adresb. 1964: –

Het wordt in 1970 gesloopt. Daarna verenigd met overige terreinen RUG tot E 3306

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – oude nr. 84

(1884-1899: L 426/2): E 1849, 1884: E 1969, 1971: deel van E 3306 (zie verder Gr. Kruisstraat nr. 2)

1884 (art. 10149): De Staat (onderwijs). Gebouwd in 1884

Later De Staat (O, K en W), wordt later art. 42938: RUG.

Adresb. 1938/’58:  Prof.Dr. W.H. Arisz

Adresb. 1961:  Inst. van Romaanse talen

Adresb. 1964: RUG Fil. Hist. Inst. afd. Frans

(art. 42938.254): RUG. Het wordt in ’71 samengevoegd met andere percelen RUG tot E 3306 en in ’73 gesloopt (zie foto).

Afbraak nr. 84 in 1973 (foto K.A. Gaasendam)

Grote Kruisstraat


Zie Kamerlingheplein (E 292)

Oorspronkelijk zijn er tussen de Gr. Kruisstraat en de Gr. Appelstraat 4 percelen aan de Nw. Kijk in ’t Jatstraat: op 3 daarvan verrijst later ‘Het Hooge Zomerhuis en nog weer later de RHBS, samen E 292. Het  vierde, op de hoek met de Gr. Appelstraat wordt E 488 met 489.  

 

1e perceel: hof

Bernard Harkens (x 1690 Geertruud Beekman)

1702: Tonko Modderman (doopsgez.)

i.e.g. 1742: (zwetten in IIIx125-f.84v) Jan Tonkes Moderman x Etjen Derx Modderman

2e perceel: huis met hof erachter

i.e.g. 1702 (zwet): Harman Carier

i.e.g. 3-2-1742 (zwet: IIIx124-105v): Eijldert Duirkens (x1722 Catrina Harmens, x1740 Elisabeth Maandag)

25-10-1742 (IIIx125-84v): Jan Tonkes Modderman en Eitjen Derx Modderman

3e perceel: kamers met hof, put, stalling

Christoffer Smit

1740 (IIIx121-33): Harm Nipperus (wagenmeester, opzichter vuilniswagen) en Ebbina Fegnerus/ Geert Luitjens en Jantje Reinders (zwetten 1742: IIIx-124-105v)

5-2-1743 (IIIx125-168v): Jan Tonkes Modderman (+1755) en Etje Derx Modderman (+1761): 2 knd: Tonko (*1745) en Jan (*1747)

1765 ?: Berend Jans

Dr. Willem Entrup (gezworene, zn. van secr. van Hof van Just.: Hermannus Theodorus Entrup en Hermanna Cranssen)

1e, 2e en 3e perceel samen:

1817: aankoop door Chr. van Elmpt: societeit De Uitspanning

Bij begin van het kadaster zijn percelen 1, 2 en 3 samen E 292

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – oude nr. 86

(tot 1822 F 60, van 1822-1870: L 266, van 1870-1899: L 478): E 292 en E 293 (erachter) (later E 666 en 795): 1832: Hooge Zomerhuis, vanaf 1869 RHBS

BR 1822: C. van Elmpt (kastelein), woont er vermoedelijk sinds 1817 (zie boven)

BR 1830 (p.254): Christoffer (Christophorus) van Elmpt (*1786, tapper, +1856) x 1813 Alida Bartelo (Barteleau, +1866) + 2 knd + knecht en dienstm. NB Hij is zoon van tuinier Joannes – ‘Jan’- van Elmpt en broer van tuinier Egbert(us) van Elmpt en bij z’n huwelijk ook tuinier; zie elders)

1832 (art. 650): Christoffer van Elmpt (kastelein)

BR 1840 (p. 231-232): Nw. Kijk in ’t Jatstraat L 266: Christoffer van Elmpt (soc. houder) + vr. , 2 knd., dienstmeid.

1850 (art. 5299): Soc. Der Harmonie

BR 1850: Gerrit Smit (1805, Koffijhuish.) x Johanna van Heerde (1812) en knd. Smit

1856 (art. 852): Stad Groningen

In 1869 opening RHBS

Adresb. 1924, 1933: RHBS

 

 E 289 (1879: E 1748):
een mandelige steeg, die ook leidt naar achtergelegen hof:

Walman ? (zwet 1711: IIIx90-12v)

Derk Haselhoff en Annechien Ottenhoff

3-2-1742 (IIIx124-105v) en 1743 (IIIx125-168v): Jan Tonkes Modderman en Etjen Derx Modderman

 

4e perceel: hof met huijsien (1724), hof met stenen zomerhuis, later koemelkerij

Bij begin van het kadaster: E 285 en 286 (zie Gr. Appelstraat) en E 287 en E 288 

i.e.g. 1724- 1760: Derk Jans Backer (1670-1760, Doopsgez, woont aan de A) x 1706 Hester H. ten Cate, x1724 Reneke Jans van Delden (1677-1754).

Geërfd door o.a. zoon Jan Derks Cremer

Op 12-10- 1762 koopt Derk Samuels (Hofman)  ‘stenen zomerhuis met hof’ , met hypotheek (recht van gereserveerd eigendom) van Derk Spoor(Doopsgez.) x 1742 Ida Jans van Barkel (uit Norden). Later op naam van zoon Jan Spoor (1747-1797)

In 1777 (of 1779?) gaat dit over op (IIIx174-60): Martinus en Gijsbertus Reinders (koemelkers). Door schulden van Derk Samuels wordt huis met inboedel geveild en verkrijgen gebr. Reinders het eigendom. Het wordt op 2-12- 1784 (IIIx184-203) door hen doorverkocht aan de katholieke zeilmaker Jacobus Steenhuijsen en echtgenote.

Derk Samuels en z’n gezin blijven er echter wonen.

30-4-1789 (IIIx189-45): Isaak Rudolfs Leutscher (Doopsgez. oom van Derk Samuels) koopt de koemelkerij met hof. En op 8-12-1789 (IIIx190-4) verkoopt deze het aan Derk Samuels.

29-1-1802 (IIIx210-2,3,4): Jannes Brukker en Barber Davids Leutscher (Doopsgez.)

Detail kaart 1867-’68 met toenmalige bewoners en kadasternrs. van latere oude (huis)nrs. 88 tm 92 (zie hieronder)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – oude nr. 88

(tot 1822: F 238, van 1822-1870: L 267, van 1870-1899: L 479): E 288, 1876: E 1638, 1879: E 1747 en gang E 1748, 1903: E 2331, 1925: E 2620, 1985: E 3408 (= nieuwbouw Gr. Appelstraat 2-4)

BR 1822: Johanna Bartlo

BR 1830: ontbreekt

1832 (art. 370): Aaltje Jans Boerema, wed. Jan(ne)s Brukker (koemelker, +1830),

BR 1840: ontbreekt

BR 1850: Hindrik Plenter (*1796, koopman) x Aaltje Boerma (*1802) + Hillegien (1834), Harm (1837) en Grietje (1840) Plenter en Barbara Brukker (x 1851)

1854 (art. 5075): Hindrik Plenter (voerman). In 1856 wordt E 287 gesplitst in E 978 en 979.

BR 1860: Hindrik Plenter (*1796, koopman) x Aaltje Boerma (*1802) + Hillegien (1834), Harm (1837, na huwelijk met Jantien van Hemmen naar L 268) en Grietje (1840) Plenter en dienstb.

1867-’68 (kaart RHBS): N. Plenter, (E) 288

BR 1870: Harm Plenter (*1837, mestverkoper) x Jantien van Hemmen (*1844) + Hindrik (1870) en Hindrikus (1871) Plenter en fam. Oltmans (schipper)

Adresb. 1872-’73: H. Plenter, koemelker

In 1876 worden E 286 en 288 verenigd tot E 1638. In 1879 wordt deel van tuin E 282 gekocht. In zelfde jaar alles verkocht, samen met ook deel van gang E 289 (wordt dan E 1748):

1879 (art., 11315): Gerrit Arends Buist (koemelker, woont Hoogkerk), later wed. Anje Kornelis Muller (Leegkerk). In 1879 wordt deel E 282 verenigd met E 1638 tot E 1747.

1886 (art. 12790): Cornelis Mensinga (koemelker)

1886 (art. 13323): Cornelis Mensinga (koemelker) en Freerk Nieman

1895 (art. 15225): Roelf Jansen (koemelker)

1897 (art. 15978): Ite van Til (landgebr./ koemelker). In 1899 herbouw. In 1903 vereniging met zijn bezit aan Gr. Appelstraat: zie daar. Rest als E 2331 verkocht:

1903 (art. 14803): Jan de Booi(j)s (kleerm.), later wed. Jacoba Venema en Geref. Kerk (elk ½)

1918 (art. 21167): Trijntje Buning, wed. Klaas Olthoff. In 1925: E 2620

Adresb. 1924: G.Middel (werkm.), 88a: C. Vissenberg (werkm.)

Adresb. 1933: H.H.J. Pastoor (timmermanskn.), 88a: H. v.d. Vlis, 88b: M.H. Medema (kleerm.)

1936 (art. 32088): Trijntje Buning, wed. Klaas Olthoff, later Dr. Hilderikus Engelkes en Hoot Jans Engelkes (wonen er niet). In 1940 verbouw.

Adresb. 1972: H.V. van Ballegooijen; 88b. J. Bijma

1981 (art. 41000.9563): Gem. Groningen

1982 (art. 23113.211/276): St. Concordia. In 1985 verenigd met Gr. Appelstraat 2-4

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – oude nr. 90

(tot 1822: F 239, van 1822-1870: L 268, van 1870-1899: L 480): E 287, 1856: E 979, 1927: E 2738

BR 1822: pakhuis: C. van Elmpt

BR 1830: ontbreekt

1832 (art. 370): Aaltje Jans Boerema, wed. Jan(ne)s Brukker (koemelker, +1830)

BR 1840: Hindrik Plenter (42 jr.) x Aaltje Boerma (37 jr, *Windeweer) + Hillegien (5 jr.), Harm (2 jr) en Barbara Brukker (11 jr.) en dienstm.

BR 1850: Jan Jurjens Udes (1815, varensgezel) x Grietje Zarkema (1814) en Klaas Udes (1842)

1854 (art. 5075): Hindrik Plenter (voerman). In 1856 wordt E 287 gesplitst in E 978 en 979.

BR 1860: Ipe Jans v.d. Warf (1835, schipper, + 1860 Hull)x Hillechien Plenter (1834) en 3 knd. en 1 broeder Van der Warf . Hillechien hertr. 1863 met Albert de Jonge (1836, timmerm.) + 1 knd. de Jonge

1867-’68 (kaart RHBS): Oldenburg (E) 979

BR 1870: Hindrik Plenter (*1796, mestverkoper) x Aaltje Boerma (*1802) + Grietje (1840) Plenter, kleinzn. Ipe Jans v.d. Warf (1857) en dienstb.

1879 (art. 11315): Gerrit Arends Buist (koemelker, woont Hoogkerk), later wed. Anje Kornelis Muller (Leegkerk). In 1879 ontstaat uit deel tuin 282 en E 1638: E 1747 

1886 (art. 13235): Jan Hulscher (koetsier)

1891 (art. 14282): Hermannus Coenraad Walker (tuinier), later wed. Elisabeth Bruning en knd. Walker, later andere erfgenamen (?)

Adresb. 1924: L. Bosman (werkm.)

1925 (art. 27246): Albert Hempenius (koopman)

1925 (art. 23820): Geert Huizinga (koopman). In 1926-’27 herbouw, daarna samen met E 978: E 2738: zie hieronder.

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – oude nr. 92

(tot 1822: F 240, van 1822-1870: L 269 en 269-a en b, van 1870-1899: L 481): E 287, 1856: E 978, 1927: E 2738

Adreslijst 1817: Jannes Brukker, F 218, ‘sleper’

BR 1822: J. Brukker, L 269a (kamer): J.J. Steenblok, L 269b (kamer): Derk Sikkens. NB Jannes Brukker overlijdt daar 1824

BR 1830: L 269: Jans Brukker (26 jr.) x Aaltje Boerma (27 jr), Barbera (1 jr), Jantje Brukker (29 jr)

L 269a: Ebel Ploeg (43 jr, arbeider), Elsien van Meurs (47 jr), Nicolaas Schipvaart (21 jr, wolkammer)

L 269: Thomas Harms de Vries (33 jr, arb.)x Marijke Hindriks de Wilde (33 jr.) en 2 knd. de Vries

1832 (art. 370): Aaltje Jans Boerema, wed. Jan(ne)s Brukker (koemelker, +1830)

BR 1840: L 269: Annegien Hindriks Woldijk (42 of 47,* Oldehove, naaister), Hinderik (22 jr, timmerm.) en Friedus (20 jr., zadelmaker) Laméris

L 270: Thomas Harms de Vries (33 jr, arb.)x Marijke Hindriks de Wilde (33 jr.) en 5 knd. de Vries

BR 1850: Luichien de Boer (1821, timmerm.)x Jankelina Classen Backer (1817, Emden) en knd. en vader (?) de Boer

1854 (art. 5075): Hindrik Plenter (voerman). In 1856 wordt E 287 gesplitst in E 978 en 979.

BR 1860: Hinderikus E.D. Jans (1814, scheeps…) x Anna Garrelsma (1812)

1867-’68 (kaart RHBS): G. Stenema (E) 978

BR 1870: Pieter Albertus Boelens (*1832,+1873) x Grietje Houtgast + dch. en 2 inwonenden

1879 (art., 11315): Gerrit Arends Buist (koemelker, woont Hoogkerk), later wed. Anje Kornelis Muller (Leegkerk).

BR 1880: L 481 (Nw. Kijk; L 482= Gr Appelstr): Jan Wiggerman (kamerbehanger) +vr en knd

Adresb. 1886: L. 481 (wordt daar Gr. Appelstr. genoemd) J. Bolhuis, koemelker

1886 (art. 13235): Jan Hulscher (koetsier)

1891 (art. 14283): Otto Bleker (stucadoor), later met Lena Bleker (elk ½)

1911 (art. 18983): Otto Bleker (stucadoor)

1919 (art. 22447): Gerrit Edens (slager) en Andreas Strüber (winkelier)

1919 (art. 15014.17): Pieter Bulthuis (kuiper), later wed. Jitske Ferwerda en 3 knd. Bulthuis (elk 1/6)

1920 (art. 23820): Geert Huizinga (koopman).

Adresb. 1924: G. Huizenga (in verfw. en vensterglas).

In 1926-’27 herbouw, daarna samen met E 979: E 2738: zie hieronder.

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – oude nrs. 90-92

1927: E 2738, 1949: E 3141, 1985: E 3408 (= nieuwbouw Gr. Appelstraat 2-4)

1929 (art. 29449): Aebe Jouwersma (* Tzummarum, schilder, woont nr. 92) x 1925 Alida Maria Johanna Naaijer (* Gron.)

1931 (art. 30115): Jannes Hartsema (koopm.; woont nr. 92). In 1949: E 3141

Adresb. 1933, 1938: 90-92-92a: J. Hartsema (schildersart.)

Adresb. 1950: 90-92-92a: H. Kramer (schilder)

1951 (art. 37547): Harko Jakob Meijer (Oostwold)

1953 (art. 38568): Jan Aslander (groentekoopman, woont 92a)

1964 (art. 44224): Albert de Boer (*1927, groenteh., woont Ten Boer)

Adresb. 1968: 92.: J. Aslander, groenteh.

Adresb. 1972: 90: ontbreekt; 92a: G.F. Hengst en A.F. Jager

1981 (art. 41000): gem. Groningen

Zie foto voor (juli 1979) en na sloop: 23-11-1982: Frank Straatemeier. GnGRA_2290_12769

1981 (art. 41000.9563): Gem. Groningen

1982 (art. 23113.211/276): St. Concordia. In 1985 verenigd met Gr. Appelstraat 2-4

 

Grote Appelstraat

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nr. 94

(tot 1899: L 528) Grote Appelstraat 1: E 243, 1925: E 2623

1832 (art. 826): Klaas Groeneveld (rentenier)

1838 (art. 3677): Marten Talens (koopman, woont Obergum)

1861 (art. 1438.13): Berend Lammers (voerman)

1869 (art. 6172.6): Hindrik Raker (koopman, timmerm., +1903; later 1/2)x Bibiana Veronica Lohman (+1902 ), later Joannes Theodorus Martinus (*1857) (1/4) en 2 zn. van Maria Walker-Raker  (elk 1/8)

1904 (art. 15747): Jo(h)annes Theodorus Martinus Raker (horlogemaker), later wed. Jitske van Minnen en dch. Bibiana Gesina Veronica Raker (X Paulus Henderikus Welbergen, aann.) (1/2)

Adresb. 1924: Aafke Hoeksema, mej. T. Pieters

1947 (art. 27749): Paulus Henderikus Welbergen (timmerm-aann.), later wed. Bibiana Gesina Veronica Raker en 5 knd. Welbergen (geb. 1926-1931)

1966 (art. 42938.163): RUG

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nr. 96

(tot 1899: L 529): E 242, 1897: E 2172, 1925: E 2624

1832 (art. 361): Trientje Harms, wed. Derk Bruins (wolkammer) (Bruins overleed 28-4-1831, 69 jr. oud Nw. Ebbingestr. N 27= nr. 36, zie ook daar en ook Kl. Kruisstr. en Kl. Leliestraat)

1843 (art. 795): Johannes Goedhuis (koopman, + 14-2-1860, 60 jr O. Bot.str.)/ later de erven (zie ook Kl. Kruisstr.)

1862 (art. 7617): Hillegien Bruins, wed. J. Goedhuis  (+7-9-1862)

1863 (art. 7806): Daniel Goedhuis (proponent)

1864 (art. 7921): Aalt Wolthers (voerman), later wed. Antje Bartels en knd.

1872 (art. 8340): Nicolaas Koop (timmerm.)

1873 (art. 9778): Neela Jager, wed. Walradus Dalmolen (rijksveldwachter; zoon Sietse geboren 1867 M 123= Kl. Appelstr. 12, woont later Adorp)

1881 (art. 11866/14925): Teunis Bos (barbier)

1895 (art. 15472): Lubbe Oldenburger (aann.), Daaijo Mulder (bouwk.) en Harm Janssen (aann.)

1897 (art. 14885.66): Daaijo Mulder. In 1897 herbouw, daarna E 2172

1899 (art. 16688.36): Henderika van Veen, wed. Daaijo Mulder (heeft heel veel bezit)

1904 (art. 18056): Lammert Kersen (smid a.d. ambachtsschool), later Pieter de Boer (kant.bed.)

Adresb. 1924: H.J. Pastoor (timmerm.kn); 96a. P. de Boer

1928 (art. 15523): Casper Luikinga (ijzerh, later kruidenier, +27-5-1941.), later wed. Jeike Vogelzang

1930 (art. 29561): Doede van der Donk (fabr.arb), later wed. Janna Remptema (+1969)(kruideniersche), later knd. en kleinknd.

1956 (art. 40033): Jan Pinkster (kapitein) (woont Kl. Bergstr.)

1972 (art. 49913): NV Handel- en Scheepvaart Mij. Pioneer te A’d

1972 (art. 49922): Johan Koopman (woont R’dam)

1974 (art. 52790): Pieter Schrage (voeger) (woont er niet)

1975 (art. 55016): Cornelis Soons (dir. van een BV) (woont Scheemda)

1981 (art. 42938.364): RUG

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -oude nr. 98

(tot 1899: L 530, 1899-?: 98): E 241, 1932: E 2897

1832 (art. 1887): Derk Poelman (schuitevaarder)

1838 (art. 3107): Jan Pokes Sijbes (kuiper)

1871 (art. 9444): Hendrik Jans van Veend (wever, koopman)

1876 (art. 10118): Conradus Kiers (koopman, +1886) x Grietje Westers

1881 (art. 11876): Jan Hendrik Suithoff (machinist) en knd. Suithoff

1914 (art. 19772.5): Hermannus Jacob van der Vlis (beambte SS, bankwerker)

1917 (art. 21228): Hendrik Branbergen (koopman, +1924)

1923 (art. 22404.5): Fenno Mulder (timmerm.aann). In 1923 verbouw.

Adresb. 1924: F. Mulder (timmerm.), H. Beukema (schilder), J. Knol (schilder)

1932 (art.. 30397): Gerardus Bouman (werkhuisvader) (woont er), later 2/3 en 2 knd (elk 1/6)

1945 (art. 35671): Aaldrik hartog (smid, woont Meedhuizen)

1957 (art. 40410): Sipko Danhoff (kleermaker)

1957 (art. 40652): Jochem Sloots (spoorwegbeamt.) (woont er)

1965 (art. 42938. 147): RUG

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nr. 100

(tot 1899: L 531): E 240, 1925: E 2625

1832 (art. 1887): Derk Poelman (schuitevaarder)

1838 (art. 3107): Jan Pokes Sijbes (kuiper)

1871 (art. 9444): Hendrik Jans van Veend (wever, koopman)

1876 (art. 10118): Conradus Kiers (koopman, +1886) x Grietje Westers

1881 (art. 11876): Jan Hendrik Suithoff (machinist) en knd. Suithoff

1914 (art. 17662.6): Jacobus Reinard(us) Mulder (meubelmaker)

1916 (art. 21228): Hendrik Branbergen (koopman, +1924)

1922 (art. 25612): Heine Scholma (*1898, groenteventer en winkelier) (woont er niet)

1958 (art. 40885): Wobbelina Catharina Arends, in ’59 wed. Reinder Runhardt, dan 7/12 en 5 knd. Runhardt (elk 1/12)

1983 (art. 42938. 390): RUG

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nr. 102

(tot 1870: L 302, 1870-1899: L 532): E 239, 1853: E 899-900, 1861: E 1097, 1872: E 1413, 1901: E 2246, 1932: E 2895, E 3293 (zie onder), nu E 3717

1832 (art.2642): Arend Ludolf Wichers (commies Prov. Bestuur)

1845 (art. 1283/7525): Evert Kiers (bode Prov. Gouvernement). In 1853 bijbouw, daarna E 899 en 900(=tuinhuis). In 1861 bijbouw achter buurpand (E 1098), rest wordt E 1097 en 1099 (tuin en tuinhuis). Zie hiervoor Noorderbinnensingel vanaf nr. 70.

Doopregistratie van ‘Everd Kiers’, 20-3-1785 (Doop- en Trouwboek Zuidbroek en Muntendam)

Evert of Everd wordt in 1785 in Zuidbroek ‘in onecht geteeld, geboren’ als zoon van Trijntje Pieters, maar krijgt bij zijn doop niet de naam Pieters maar Kiers. In 1815, als zijn moeder ‘kasteleinsche’ in de stad is en hij matroos, trouwt Evert met naaister Engelina ten Cate. Ze krijgen vier jong overlijdende kinderen. In 1823 sterven twee van hen en ook Engelina. Ze wonen dan Kijk in ’t Jatswal F 270. In 1824 hertrouwt Evert met dienstmeid Albertjen Philips, wiens vader net als Kiers dan touwslagersknecht is. Uit dit huwelijk worden twee, ook jong overlijdende, kinderen geboren. Bij het overlijden van de laatste, in 1826, wonen ze aan het Martinikerkhof en is Evert ‘zonder beroep’. Mogelijk legt hij hier echter wel de basis voor zijn verdere bestaan, want als Albertjen in 1832 overlijdt, is Evert bode bij de provincie. Hij is dan bovendien in het bezit van een groot perceel tussen de wal, Grote Appel- en Nw. Kijk in ’t Jatstraat en woont er ook aan de wal L 320. In 1834 trouwt Evert voor de derde keer, nu met de eveneens in Zuidbroek geboren Eelje Conradus Feringa. Ook zij schenkt hem twee kinderen, die beiden trouwen. Trientje (geboren in 1835) overlijdt echter in 1854 kinderloos, een jaar nadat ze met Jurjen Woldijk is getrouwd. Beter vergaat het zoon Conradus (geboren 1837). Deze trouwt in 1861 met Grietje Westers uit de Grote Rozenstraat (oude nr. 51) en is mogelijk door zijn in 1855 overleden schoonvader veehouder geworden. Conradus erft na het overlijden van z’n vader Evert in 1863 diens bezit en zal, net als z’n vader, veel bouwen. Hij gaat ook in diens huis, Nw. Kijk in ’t Jatstraat L 302/L 532, wonen waar z’n moeder in 1871 overlijdt (L 302a). Conradus en z’n vrouw krijgen maar liefst twaalf kinderen waarvan er slechts enkelen jong overlijden.

1864 (art. 8048): Conradus Kiers (koemelker). Na bouw aan Noorderbinnensingel (zie bij oude nrs. 78 tm 80) werd dit in 1872: E 1413

1874 (art. 10118): Conradus Kiers (+1886), later wed. Grietje Westers

1888 (art. 13809): Grietje Westers, wed. C. Kiers

1913 (art. 20332): Frans Falke en Benedictus Henricus Mekel (tricotagefabrikanten)

1929 (art. 29214): NV Confectiefabr. Vh firma Menco en Co (Carel Heijman Minco en Salomon Carel Minco).

In 1932 ontstaat uit E 2246: E 2895 (huis, tuin en schuur) (zie Hulpkaart 1932)

1960 (art. 39387): De Staat (Onderwijs, Kunsten en Wetensch.)

1963 (art. 42938): RUG

sinds ?: Vindicat-huis

————————————————————————————-

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – oude nrs. 104 t/m 112

(tot 1899: L 533 tm 537): E 233 tm 238, 2244 tm 2246, 2469 (Nw. Kijk), 2478 en 2480 (N’binnensingel)

(art. 13809): Grietje Westers, wed. Conradus Kiers (bloemkweker)

1913 (art. 20332): Frans Falke en Benedictus Henricus Mekel (tricotagefabr.)

 

Oud E 232 (=erf, ligt achter 231, 233 en 234), 233, 234 (linnenweverij):

1832 (art.1957): Johannes Reinders (rentenier). Waarin linnenweverij

1843 (art. 4251/6672): Henderikus Hendriks Sprik (koopman)

1891 (art. 13809): Grietje Westers, wed. Conradus Kiers.. In 1901 op erf (E 232) bouw, daarna E 2245(=gang)

1913 (art. 20332):Frans Falke en Benedictus Henricus Mekel (tricotagefabrikanten)

1929 (art. 29214): NV Confectiefabr. Vh firma Menco en Co (Carel Heijman Minco en Salomon Carel Minco). Zie hieronder.

 

Oud E 235(=gang), E 236 tm 238 (huisjes)

1832 (art. 1621): Albert Meijer (schipper)

1854 (art. 3009): Grietje Bloem, wed. Albert Lourens Meijer (voerman, koemelker, +1837)

1855 (art. 6164): Geertien Meijer (koemelkersche), wed. Theodorus Westers (+1855, veehouder)

1875 (art. 10118): Conradus Kiers (koopman, +1886), later wed. Grietje Westers

1888 (art. 13809): Grietje Westers, wed. C. Kiers. In 1900 wordt E 235: E 2245

1913 (art. 20332): Frans Falke en Benedictus Henricus Mekel (tricotagefabrikanten)

1929 (art. 29214): NV Confectiefabr. Vh firma Menco en Co (Carel Heijman Minco en Salomon Carel Minco). Zie Nieuwsblad van het Noorden 18-5-1929. Zie verder hieronder.

————————————————————————————-

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nr. 104

(nrs. 106 tm 112 ontbreken nu): 1932: E 2894, 1966: E 3293, 2006: E 3714, 2006: E 3715

In 1932 ontstaat uit E 233 tm 238 en achtergelegen nrs: E 2894 (fabr., erf en garage) (Zie Hulpkaart 1932)

1929 (art. 29214): NV Confectiefabr. Vh firma Menco en Co (Carel Heijman Minco en Salomon Carel Minco). Gebouwd in 1930-’31 (arch. Gilbert Saville)

Nieuwsblad van het Noorden, 27-12-1930

1960 (art. 39387): De Staat (Onderwijs, Kunsten en Wetensch.)

1963 (art. 42938): RUG

sinds ?: Tineke Otten en Henk Scholten (architect)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nr. 114

(tot 1899: L 538): E 231, 1912: E 2468, 1921: E 2531, 1925: E 2626, 1996: E 3605

1832 (art.1957): Johannes Reinders (rentenier). Waarin linnenweverij

1843 (art. 4251/6672): Henderikus Hendriks Sprik (koopman)

1891 (art. 13809): Grietje Westers, wed. Conradus Kiers

Adresb. 1911: H. Pietens, venter

1912 (art. 17340.49): Gerhardus van Veen (aannemer,+1924)x Grietje Oosterheert

E 230 en 231: Gebouwd G. van Veen, 1912 (dan nr. 114 en  116), daarna E 2467 en 2468

Adresb. 1920: J. Oosterveld, aardapp.; 114a. J.B. Niessen, kleerm.

1920 (art. 24189): Eeltje Jellesma (koopman in zuivel). Door wijziging percelen, daarna E 2531

Adresb. 1922: E. Jellesma, kaas en boterhandel; L. Molenaar, handelsreiz.; 114a. J.B. Niessen, kleerm

1922 (art. 22928): Abraham Nieweg (vleeschh.,+1935), x 1911 Marieke Cohen (woont Folkingestr.), later weduwe. In 1942 naar ‘Niederländische Grundstücksverwaltung’ Den Haag (beheerder Abr.H.N. Denijs, Nassaulaan)

Adresb. 1933: 114. J. Smeenk, meubelm.; 114a. J. Cohen, veehandel.

Adresb. 1938: 114. Fa. Huender & Westerlaan, Recj. bureau; J.J. Thiescheffer, stucadoor; 114a. J. Cohen, veehandelaar

Vermoedelijk: Jonas Benjamin Cohen, broer van Marieke C., *1879, x 1906: Sara Meijer, *1879, 5 knd.  Allen zijn in oorlog omgebracht (zie Joods Monument)

Adresb. 1940: 114. C.M.J. de Wit; 114a. J. Cohen, veehandelaar

Adresb. 1941: 114. C.M.J. de Wit; 114a. H. van Bergen, kleerm.

1951 (art. 20489.30): Barteld Mulder (koemelker, +1953), later wed. Frouwke Bosch

1963 (art. 42938.8): RUG

1983 (art. 70639): Bouchienes Eisses (*1936) x Grietje Elizabeth Bisschop

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nr. 116

(tot 1899: L 539): E 230, 1912: E 2467, 1921: E 2532, 1926: E 2708, 1996: E 3606

1832 (art. 2808): Steffen Zwart (schipper)

1836 (art. 3331): Jan de Graaf (metselaar)

1840 (art. 3862): Willem Berends Dijk (stoelmakerskn, winkelier, +1863), later wed. Alijda Rozier e.a.

1894 (art. 15130): Johanna Wilhelmina Langedijk, wed. Berend Dijk (3/4) en 2 knd. Dijk (elk 1/8)

1896 (art. 15588): Johanna Wilhelmina Langedijk, wed. Berend Dijk

1902 (art. 13809.61): Grietje Westers, wed. Conradus Kiers

Adresb. 1911: H. Bulthuis, timmerm.kn.

1912 (art. 17340.49): Gerhardus van Veen (aannemer,+1924)x Grietje Oosterheert

E 230 en 231: Gebouwd G. van Veen, 1912, dan nr. 114 en  116.

Adresb. 1920: 116. J.M. Drost, agent van politie; L. Drost-Cusiel, verlosk.; 116a. E. Jellesma, schrijver

Door wijziging percelen, in 1921: E 2532

Adresb. 1922: 116. J.M. Drost, agent van politie; 116a. E. Jellesma, kaas- en boterhandel.

1925 (art. 26987): Jacob Dijk (ass. posterijen)

1928 (art. 28686): Pietertje en Jacobina Warnders (modistes) (woont 116a)

Adresb. 1933: J.J. Hundman, vertegenw.; 116a. wed. J, Warnders, mej. J. Warnders (modiste), B. Budde (etaleur)

1941 (art. 34478): Pieter Drent (woont App.dam,+1953), later wed. Jantje Venema en knd. : Hendrika Geertruida Drent, wed. F. Lammers, Kornelis Drent en schoonzoon Jan Pronk (2x schipper)

1965 (art. 42938.145): RUG

1983 (art. 69683): Alexander Robert van gelder (*1960) (woont 116a)

1983 (art. 69684): Hans van Gelder (dir,; woont Heilo)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – oude nrs. 116/1 en 116/2

(tot 1899: L 542 en 541) (achter E 1194, nr. 118): 1865: E 1192-1193, 1962 deel van E 3274

Gebouwd in 1865 door Jan Bont (zie onder)

(art. 5938/8445): Jan Bon(d)t (timmerm.). In 1865 bouw 2 huizen op achterterrein, die worden E 1192 en 1193. Aan de straat wordt 1194 (zie onder).

1875 (art. 10414): Alida Gezina Bont (*1864, minderjarig)

1901 (art. 17104): Pieter Hendriks Berdien (kleermaker).

1905 (art. 18166): Lucas Brink (bakker) wordt ook eigenaar van gang E 2278

1905 (art. 14147): Albertus Brink (broodbakker)

Adresb. 1911: 116/1 L.J. Koster, koopman; 116/2: wed. H. van Bruggen-van Dijk, wed. A. van Wolde, D. Stulp, werkm.

1919 (art. 22583): Derk Haak (schipper, woont Gr. Appelstr. 9a)

Adresb. 1920: 116/1 L.J. Koster, melkv.; 116/2. R. Borgman, pakhuiskn.

1920 (art. 23960): Jan Bieze en Antonie Karel (schippers)

Adresb. 1922: 116/1. J. Bieze; 116/2: R. Borgman, pakhuiskn.

1924 (art. 26792): Jan Siwers (1/2, x Emke Kooima) en Anje Kooima, x1892 Tiddo Maris (+1930) (1/2)

Adresb. 1933. 116/1. Wed. G. Streuper; 116/2: R. Borgman, pakhuiskn.

1936 (art. 20489): Barteld Mulder (koemelker,+1953), later wed. Frouwke Bosch. Veranderen in ’39 en ’40 in resp. bergplaats (1192) en pakhuis (1193)

1961 (art. 42734): Marten en Gosse Ellens (schilders) (wonen resp. Nw. Bot. Str., Noorderbinnensingel). In ’62 samengevoegd met andere nrs. tot E 3274

1973 (art. 51549): Marten Ellens en A.J. Molenhuis x R. Wisse (wonen Nw. Zeeland)

1981 (art. 41000.9594): gem. Groningen. Afbraak, daarna bouwterrein.

1982 (art. 23113.172): St. Groninger Woningbouw Concordia. Zie bij 118 tm 122.

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – oude nr. 118

(tot 1899: L 542): E 229, 1853: E 909, 1865: E 1194 (en 1192-1193), 1901: E 2277, 1925: E 2628, 1926: E 2656

1832 (art. 2316): Aaltien (Aaltje) Bont, wed. Albert Steenwijk (kleermaker,+1829). Zij hertrouwde 1830 met Poppe Garmers (*1770 Westerbur, D.) (fam. Steenwijk woonde 1820 Rosenstr. F 166). In 1853 wordt deel afgesplitst, wordt E 906=tuin, en verkocht aan art. 2316= Evert Kiers. Rest wordt E 909

1857 (art. 744.18): Poppe Garmers (steenkoper, +1857)

1858 (art. 5938/8445): Jan Bon(d)t (timmerm.). In 1865 bouw 2 huizen op achterterrein, die worden E 1192 en 1193. Aan de straat wordt 1194.

1875 (art. 10414): Alida Gezina Bont (*1864, minderjarig)

1901 (art. 17104): Pieter Hendriks Berdien (kleermaker). In 1901 herbouw E 1194, wordt dan E 2277 (en 2278=erf en gang)

1905 (art. 12990): Menno Imelman (blikslager) heeft veel in de wijk. Zie: Familie Imelman

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’22: J. Huizinga, werkm. telegraaf

1924 (art. 26820): Hendrik Blaak en gem. Groningen

1925 (art. 26819): Hendrik Blaak (meubelmaker, +1936) x Aaltje Johanna Dijk (woont nr. 118). Na verkoop deeltje aan nr. 116 wordt het in ’26: E 2656

Adresb. 1933: H. Blaak, meubelm.kn.

1936 (art. 32274): Aaltje Johanna Dijk, wed. H. Blaak en 2 knd. Blaak (wonen Den Haag)

1963 (art. 43517): VoF Gebr. Ellens (Marten en Gosse)

1966 (art. 42938.161): RUG

1981 (art. 41000.9542): gem. Groningen. Afbraak, daarna bouwterrein.

1982 (art. 23113): St. Groninger Woningbouw Concordia. Zie bij 118 tm 122.

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – oude nr. 120

(tot 1899: L 543): E 228, 1901: E 2276, 1925: E 2629, 1926: E 2655

1832 (art. 2316): Aaltien Bont, wed. Albert Steenwijk (kleermaker,+1829) Zij hertrouwde 1830 met Poppe Garmers (*1770 Westerbur, D.) (fam. Steenwijk woonde 1820 Rosenstr. F 1660)

1857 (art. 744.11): Poppe Garmers (steenkoper, +1857)

1858 (art. 5938/8445): Jan Bon(d)t (timmerm.)

1875 (art. 10414): Alida Gezina Bont (*1864, minderjarig)

1901 (art. 17104): Pieter Hendriks Berdien (kleermaker). In 1901 herbouw, wordt dan E 2276

1905 (art. 12990): Menno Imelman (blikslager) heeft veel in de wijk. Zie: Familie Imelman

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’22: wed. A. de Jong  

1924 (art. 26822): Ubbo de Jong en gem. Groningen

1925 (art. 26821): Ubbo de Jong (boekh.). In 1926 na aankoop deeltje nr. 114 wordt het E 2655

Adresb. 1933: U. de Jong, boekh.

1939 (art. 33049): Harm Pikkert (timmerm.-aann.; woont Peizermade)

1939 (art. 20489): Barteld Mulder (koemelker,+1953), later wed. Frouwke Bosch.

1963 (art. 42988): Siert Jan Medema (*1909 Stedum, fabr.) x 1942 Johanna Agatha Prins

1970 42938.270): RUG

1981 (art. 41000.9578): gem. Groningen. Afbraak, daarna bouwterrein.

1982 (art. 23113): St. Groninger Woningbouw Concordia. Zie bij 118 tm 122.

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – oude nrs. 120/1 en 120/2

(tot 1899: L 544 en 545) (achter en ontstaan uit nr. 122): 1865: E 1190 en 1191, 1870: E 1315 en 1316, 1889: E 1315 en 2021, 1895: E 2142-2143

Gebouwd in 1865

1854 (art. 6056): Wolter Jansen (timmerm.kn.). In 1865 bouw erachter (wordt E 1190 en 1191)

1882 (art. 9207): Antonie Starke (timmerm.)

1886 (art. 13277): Lucas ten Cate (scheepskap.)

1889 (art. 9427.17 en 18): Hendrik Dermer (voerman)

1895 (art. 15378): Antje Glinde (x Luitje van Sluis, bode)

1901 (art. 15905): Sarah Venema (x Henderikus Berends)

Adresb. 1911: 120/1: J. Hofman, werkm.; 120/2: W. van Ijselmuiden, portier

Adresb. 1920/1922: 120/1. Wed. E. Hoffman (alleen in ’22 ook: G.L. Consten, boekbinder); 120/2 H. Westerhuis

1923 (art. 15650): Henderikus Berends (X S. Venema) (1/2) en Berend Berends (1/2)

1925 (art. 2405): Philippus Carel Range (brandstofhandel)

1929 (art. 20489): Barteld Mulder (koemelker,+1953), later wed. Frouwke Bosch.

Adresb. 1933: 120/1 wed. H. Brinkman; 120/2 F. Vos, werkm.

Veranderen in ’39 in bergplaatsen

1961 (art. 42734): Marten en Gosse Ellens (schilders) (wonen resp. Nw. Bot. Str., Noorderbinnensingel). In ’62 samengevoegd met andere nrs. tot E 3274

1973 (art. 51549): Marten Ellens en A.J. Molenhuis x R. Wisse (wonen Nw. Zeeland)

1981 (art. 41000.9594): gem. Groningen. Afbraak, daarna bouwterrein.

1982 (art. 23113.172): St. Groninger Woningbouw Concordia. Zie bij 118 tm 122.

Detail ‘Aanduiding van de wijze van bewoning en Overbevolking’, november 1910. Oude nr. 120/1 wordt aangegeven als woning waarvan huur door de gemeente wordt betaald en als ‘overbevolkt’. En oude nr. 124 (rechtsboven) als ‘onbewoonbaar verklaard’.

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – oude nr. 122-122a

(tot 1899: L 546): E 227, 1865: E 1189, 1870: E 1317, 1889: E 2020, E 2532, 1926: E 2710

1832 (art. 1547): Luitje Gerrits Meelker (schipper)

1844 (art. 4299): Lufferdus Visscher (letterzetter) en m.e. (Lefferdina, *1842)

1854 (art. 6056): Wolter Jansen (timmerm.kn.). In 1865 splitsing, bouw erachter (wordt E 1190 en 1191, zie oude nrs. 120/1 en 120/2) daarna wordt huis aan de straat E 1189. Verkoop in delen: E 1189 in ’70 (wordt E 1317), rest wordt dan E 1315 en 1316 en die worden in ’82 verkocht aan:

1870 (art. 9207): Antonie Starke (timmerm.)

1886 (art. 13277): Lucas ten Cate (scheepskap.). Na afsplitsing gang en verkoop van E 1315, wordt E 1317: E 2020

1895 (art. 15368): Hendrik Voorma (landb. Westerbroek)

1896 (art. 15650): Henderikus Berends (X S. Venema) (1/2) en Berend Berends (1/2)

Adresb. 1911: wed. D. Ossentjuk, T. Ossentjuk, timmerm.kn.; 122a: W. Balkema, timmerm.kn.

Adresb. 1920/1922: G. Hilbrands, kleerm.; 122a. N. Balkema, timmerm.kn.

1925 (art. 24025): Philippus Carel Range (brandstofhandel)

1929 (art. 20489): Barteld Mulder (koemelker,+1953), later wed. Frouwke Bosch.

Adresb. 1933: 122. H. Tillema, werkm.; 122a. H. venema, meubelm.; H. J. Piersma, handelr.

1961 (art. 42734): Marten en Gosse Ellens (schilders) (wonen resp. Nw. Bot. Str., Noorderbinnensingel). In ’62 samengevoegd met andere nrs. tot E 3274

1973 (art. 51549): Marten Ellens en A.J. Molenhuis x R. Wisse (wonen Nw. Zeeland)

1981 (art. 41000.9594): gem. Groningen. Afbraak, daarna bouwterrein.

1982 (art. 23113.172): St. Groninger Woningbouw Concordia. Zie bij 118 tm 122.

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat -nrs. 118 t/m 122/122a

1995: E 3410, 2007: E 3727

gebouwd St. Gron. Woningbouw Concordia 1982- ’85 (arch. Kristinsson BV)

1982 (art. 23113): St. Groninger Woningbouw Concordia. Uit E 2655, 2656, 3133 3 en 3274= bouwterreinen ontstaat: Noorderbinnensingel 77a, 78 tm 81 en Nw. Kijk in ’t Jatstraat 118 tm 122-122a

NB:  In 1993 vond een fusie plaats met de woningstichting Concordia tot de woningstichting ‘De Huismeesters’

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat aan gang- oude nrs. 124/1 en 124/2 (124/3)

(tot 1899: L 548 en 547): E 1987, 1925: E 2630

Een van deze is in 1885 afgesplitst van Noorderbinnensingel nr. 67 (zie daar)

(art. 12762): Hindericus Smit (kleermaker, x Cornelia/Cornelsien Venema, +1905)

1900 (art. 16956): Johan Georg Traudes (koopman) (1/2) en 5 knd. (elk 1/10)

BR 1900: 124/1: Willem v.d. Graft (*1828-+1907) + vr. en kleinzn.; verhuizen naar N’stationstr.

124/2: Ettien Stegen (*1824), wed. Abraham Barendse (+1892)

124/3: Trientje Kans (*1826)

Adresb. 1911 e.v.: nrs. ontbreken

1916 (art. 15519.8): Willem Petrus Struik (timmerm.). Vanaf 1922 weer zelfde eigenaar als N’binnensingel 67

1948 (art. 36479): Willem Petrus Struik (amanuensis)

1952 (art. 38062): Jakob Gerbers Szn (boekhouder-correspondent)

1957 (art. 40629): Pieter Ali Kruizinga (notarisklerk, +1967), later wed. Wijpka v.d. Steeg

1976 (art. 57033): Lucas Vos (*1948, chauffeur)

1981 (art. 67529): Margien Doze (*1958) (woont N’bs 67)

1987 (art. 77143): Johannes Kolk (*1930) (woont N’bs 67)

1987 (art. 77144): Hendrik Tammes (*1934)

 

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat – oude nr. 124

(1890-1899: L 549): 1890: E 2028, 1925: E 2631, 1931: E 2827

Tot 1890 onderdeel van Noorderbinnensingel oude nr. 66 (zie daar)

(art. 12950): Grietje Roelfsema (minderj.), later Tjeert Roelfsema en 5 knd.

In 1890 gesplitst in E 2028 en 2029 en verkocht aan art. 11843.10 en 13232.7 (zie Noorderbinnensingel oude nr. 66)

1890 (art. 11843.10 later 50): Goosen Vuursteen (+1910), later wed. Annechien Mindé (3/4) en Johannes Vuursteen (1/4)

Adresb. 1911 tm i.e.g. ‘24: nr. ontbreekt

1927 (art. 19900.14): Hendrik Groenewoudt (brandst.handel., ook koopman/schilder). In 1927 sloop en bouw. In 1931 verenigd met E 2747 (Noorderbinnennsingel oude nr. 66) tot E 2827

Adresb. 1933: H. Groenewoudt, schilder

1936 (art. 23280.7): Jan Oudgenoeg (rijtuigschilder, later automobielschilder)

Adresb. 1938: J. Oudgenoeg, autoschilder

1942 (art. 28759.7): Engel Beck (schipper/ reeder)

Adresb. 1950: L. Wittenaar, handelsdr.

Adresb. 1958 tm ’61: J. Valk, begrafenisondern.

1963(art. 43669): Willem Jan v.d. Werf (*1936, verkoper)

Adresb. 1964 tm ’72: W.J. v.d. Werf, bediende