Verklaring van de straatnamen:

Bloemstraat: De straat dankt haar ontstaan aan een besluit van burgemeesters en raad van 28 juni 1630, waarin de rooilijn van de Turfsingel noord- en zuidzijde vanaf de Ebbingebrug worden bepaald. De ‘noorderswette van de noorderstrate bij ’t Diep’ zal volgens dit besluit vanaf het hoekhuis in rechte lijn naar de vesting – ‘het bolwarck’ – lopen. In aktes in het rechterlijk archief wordt in 1637-’39 gesproken over de ‘Bloemkersstrate’ en in laatstgenoemd jaar duikt de naam ‘Bloemstraete’ voor het eerst op.

Langesteeg/Langestraat: De straat ontstaat als pad tussen de hier gelegen tuinen en weilanden. Er worden meerdere namen aan gegeven. Op de eerste kadasterkaart staat de naam ‘Galgenweg’, verwijzend naar de galg die ooit in de buurt stond. Die naam wordt zelfs in het begin van de twintigste eeuw soms nog gebruikt. Ook spreekt men om onduidelijke reden meerdere keren wel van de Professorensteeg. Uiteindelijk wint de naam Langesteeg het, hoewel de steeg helemaal niet zo lang is. In 1906 verzoeken ‘G. Weis c.s.’ (zie onder bij oude nr. 50) om een wijziging naar ‘Langestraat’, die door de gemeenteraad wordt gehonoreerd.

Jacobijnerweg: Uit archeologische opgravingen, verwerkt in het rapport Stadse Fratsen 35, ligt  waarschijnlijk op deze plek al in de elfde eeuw een weg. Vermoedelijk leidt deze naar de ‘burcht’ van de familie Vrydema (NB: De huidige Vrydemalaan volgt ook ongeveer dit traject). Later fungeert ze als de toegangsweg tot de steenbakkerij van de Dominicaner monniken (of Jacobijnen) op de westoever van de Hunze. Als de zeventiende-eeuwse vesting de weg doorbreekt, krijgt het bastion ter plekke de naam Jacobijnerdwinger. Vanwege de aanwezigheid van een militaire galg worden zowel de dwinger als de weg ook wel daarnaar genoemd. Op de eerste kadasterkaart wordt de naam ‘Galgenweg’ overigens ineens gegeven aan de latere Langestraat (zie daar). De Jacobijnerweg is sinds de nieuwbouw helemaal verdwenen. Het Student Hotel staat nu op de plek waar de weg liep.

Haverkampsdrift: (zie foto boven) De straat hoort bij de eersten van de wijk, als verlengde van de Leliestraten, Nieuwe Kerkhof ZZ en Korenstraat. Op de kaart van Haubois worden Korenstraat en Haverkampsdrift beide aangeduid als ‘Haverstraet’. De naam Haverkampsdrift is waarschijnlijk ontleend aan de voerman Johannes Haverkamp die er percelen bezit.

Inhoud verberg
Bloemstraat, even zijde

Noorden-in-woord-en-beeld, 13-11-1931

Hoekpand Boterdiep 1

F 145, 1876: dl. F 1277, 1896: dl. F 1792, 1901: dl. F 1939, 1926: dl. F 2435, 1985: F 3071

(zie ook bij nr. 2 en bij Hoofdstuk 8: begin Boterdiep)

1832 (art. 803): Freerk(Frerik) Bontkes Gosselaar (winkelier/koopman, x Dijna van Boomgaarden Lunsingh). In 1876 verenigd met Bloemstraat 2 tot F 1277 (zie verder daar) (zie ook nr. 22)

1986 (art. 74150): Marian Stellema (*1946, woont Boterdiep 1), bezit ook F 3072A1= Bloemstraat 2-1

Bloemstraat nr. 2-2a

(tot 1870: O 216, 1870-’99: O 273a): F 144, 1876: dl. F 1277, 1896: dl. F 1792, 1901: dl. F 1939, 1926: dl. F 2435, 1985: F 3070

BR 1830: O 216: Freerk Bontkes Gosselaar xDijnna van Boomgaarden Lunsingh +knd

1832 (art. 459): Franciscus Jacobus Johannes Cremers (notaris) en m.e.

1837 (art. 458.21): Franciscus Jacobus Johannes Cremers (wethouder, later burgemeester)

1839 (art. 803.5): Freerk(Frerik) Bontkes Gosselaar (*1798, winkelier/koopman, x Dijna van Boomgaarden Lunsingh) (zie ook nr. 22). In 1876 verenigd met Boterdiep 1 tot F 1277

1883 (art. 11602.4): Bontko Gosselaar (*1827 O 216, Boterdiep, +1911;  x 1869 Grietje Bleeker *1849 Nieuwolda)

1891 (art. 14295): Jan de Jongh (koopmans(bediende))x Trijntje Bosscher. In 1896 herbouw (arch. K. van Bolhuis)en verenigd met stukje F 1276, daarna F 1792. In 1901: F 1939

1912 (art. 19214): Klaas Themmen (*1873 Sauwerd, vleeschhouwer, +1944; x 1900 Trientje Woltil (*1873 Noorderhoogebrug), daarna wed. (2/3) en 2 zoons (elk 1/6). In 1929 herbouw

Adresb. 1933: 2: mej. E. Kool

1946 (art. 36000): Hendrik Themmen (*1907,x Geertruid van Ess, vleeschhouwer)

1980 (art. 63017): Klaas Pieter Themmen (*1940, slager,x Roelofje Wesseling). In 1985 splitsing in F 3070 en 3071

1985 (art. 73985): F 3071 en F 3072A1 en A2: VvE, Bloemstraat 2-1 en 2a (zie ook bij Boterdiep 1)

Bloemstraat nr. 4-4a

(tot 1870: O 218, 1870-’99: O 274): dl. F 143, 1858: F 871, 1863: F 958, 1901: F 1938, 1927: F 2578, 1962: F 2910

1832 (art. 1881): Lambartus Pluimker (Koopman)

1854 (art. 3624): Christof Frederik Hägele (z.b.). In 1858 splitsing in F 869 tm 871 en verkoop aan verschillende eigenaren. F 871 gaat naar:

1858 (art. 105.2): Willem Bekkering (*1804, verwer, +1888; wedn. Trientje Schierbeek; x 1834 Aaltije Meijer, *1808), later met Heiko Bekkering (*1838, boekhouder, x 1871 Eelde Hillechien Bitter, *1836) (wonen eelde) en nog later knd.. In 1863 bijbouw en daarna F 958. In 1901: F 1938

BR 1870: O 218/274: Willem Bekkering x Aaltje Meijer

1905 (art. 10812.39 later 49): Eerhardus de Grave (*1847, cichoreifabrikant, +mei 1930; x1877 Usquert: Jantje Bruins, *1852, +juni 1930). Wordt in 1927: F 2578

1930 (art. 22709.15): NV Vereenigde Cichorei en Peekoffiefabrieken vh Fa. H. Keizer en J.S. Havinga Oortwijn (Boterdiep 7).

Adresb. 1933: 4: wed. A. Post, F. Vorstenburg

In 1935 sloop en herbouw (arch. E. van Linge)

1952 (art. 38307): Rutgerdina Adolphine de Grave, wed. Willem Albert Scholten (woont den Haag)

1953 (art. 38383): Johannes Theodorus Hake (zuivelhandel., +1984) (woont er). Wordt in 1962: F 2910

Bloemstraat nr. 6-6a

(tot 1870: O 219, 1870-’99: O 275): dl. 143, 1858: F 870, 1901: F 1937, 1927: F 2579, 1968: dl. F 2943, 1990: F 3113

1832 (art. 1881): Lambartus Pluimker (Koopman)

1854 (art. 3624): Christof Frederik Hägele (z.b.). In 1858 splitsing in F 869 tm 871 en verkoop aan verschillende eigenaren. F 870 en 869 (is achter nr. 8) gaat naar:

1858 (art. 3243.16 en 17): Roelof Klein (houtkooper). F 869 =bergplaats en erf en F 870, houtstek en erf, wordt in 1861 pakhuis en erf

1864 (art. 8011.7 en 9): Roelof Klein (houtkooper)

BR 1870: O 219/275: ontbreekt

1884 (art. 12822.4 en 5): Hendrik Klein (houthandel.)

1893 (art. 6608.38 en 39): Wilhelmus Johannes Klein (houtkooper)

1898 (art. 12098.4 en 5): Heine Otto Olthoff (verwer). In 1898 wordt F 870 herbouwd (arch. W. Berkenbosch). In 1901 wordt F 869: F 1936 en F 870: F 1937

1912 (art. 17638. 3 en 4): Jakob Wetsema (*1875 Wetsinge, broodbakker, +1937; x 1900 Janna Sissing, *1877 Bedum), later wed. (2/3) en 2 knd. (elk 1/6). Bergplaats F 1936 wordt in 1929 verkocht aan art. 29214. F 1937 wordt door verkoop stukje straat aan gem. in 1927: F 2579

Adresb. 1933: 6: B. Mesander (visch- en fruithandel), mej. H. Drenth (tricotw.); 6a: K. Buter (koetsier), mej. A.C. Boer-Witteveen

1956 (art. 38556.3): NV Groninger Industriële Crediet Bank

1960 (art. 41020.8 later 34): VOF Fa, Gebroeders de Jong (5 broers, w.o. 4 garagehouders: Albertus Bernardus, Petrus Jacobus, Johannes Gerardus en Gerardus, en 1 administrateur: Bernardus Petrus). Ze bezitten ook Bloemstraat 10-12, 24-24a en 26-26a, Langestraat F 2142, F 2576, meerdere panden aan Jacobijnerweg en Boterdiep.

F 2579 (huis & erf) wordt in 1966 verbouwd en in ’68 verenigd met garagepanden Boterdiep (zie daar en zie Hulpkaart kadaster 1969), daarna F 2943

Hulpkaart kadaster 1969

1982 (art. 57729.4): Fa. Gebroeders De Jong (vennoten: Albertus Bernardus *1921, x Helena Margarethe Lefferts, wonen Bloemstr. 26a; Bernardus Petrus *1922, x Helena Geziena Maria Lieberom). Boterdiep 5-7 gaat in 1985 naar art. 72104 (zie daar bij Hoofdstuk 8). Bloemstraat 6-6a gaat naar:

1985 (art. 73687): Bernardus Petrus de Jong (*1922, x Helena Geziena Maria Lieberom) (wonen Veenweg). Zij verwerven uit art. 57729 ook Bloemstraat 10-12

Bloemstraat nr. 8 tm 8c

(tot 1870: O 220, 1870-’99: O 276): F 142, 1901: F 1935, 1927: F 2580, 1937: F 2765, 1978: F 3009

1832 (art. 2017): Jan Jans Bink (schuitevaarder)

1836 (art. 2355.7): Teeke Roelfs Swart (scheepstimmerman)

1846 (art. 4746): Geert Geerts de Winter (beurtschipper)

1858 (art. 6703): Mense Mattheus Kwint (scheepskapitein)

1861 (art. 7277): Henricus Scheepers (timmerm.)

BR 1870: O 220/276: Henricus Scheepers (*1793) + dch.: Catharina Helena (*1815)

1871 (art. 8539.13): Jan Houttuin (verlakker)

1887 (art. 13507.1 later 17): Pieter Straat (bakker). In 1899 bijbouw

1900 (art. 16999.1 later 10): Jantje Maatjes, wed. Pieter Straat. Het wordt in 1901: F 1935

1903 (art. 17638): Jakob Wetsema (*1875 Wetsinge, broodbakker, +1937; x 1900 Janna Sissing, *1877 Bedum), later wed. (2/3) en 2 knd. (elk 1/6). F 1935 wordt door verkoop stukje straat aan gem. in 1927: F 2580. In 1927 verbouw. In 1929 verkoop, samen met bergplaats erachter F 1936:

1929 (art. 29214): Kornelis Willem Vink (broodbakker, +1958).

Adresb. 1933: 8: K.W.Vink (bakker), J. Meek (boekh.)

In 1934 verbouw van F 2580 en F 1936 verandert van bergplaats in werkplaats. In 1937 verbouw en samenvoeging F 1936 en F 2580 tot F 2765= huis, bakkerij en erf. In 1946 weer verbouwd

1948 (art. 36676): VOF A. Huseman (vennoten Albert en Jan Huseman, Klaas Sijbrand v.d. Ploeg; allen bakkers)

1963 (art. 43751): Huseman’s Bakkerijen BV

1977 (art. 57257): Mettiena Maria Hamming (*1951, x Jacob Elzinga). In 1978 wordt Bloemstraat 8 tm 8c F 3009. De achtergelegen werkplaats weer afgesplitst -wordt F 3008 – en verkocht aan art. 57729, Gebr. De Jong (zie bij nr. 6-6a) en deze wordt in 1984 doorverkocht naar art. 72104= Frans Sikkes (zie Boterdiep 5-7).

Bloemstraat – oude nr. 10

(tot 1870: O 221, 1870-’99: O 277): F 141 en F 140 (= perceel aan gang, achter F 141 en 139), 1846: F 705, 1901: F 1934

1832 (art. 79): Harm Bakker (bode)

1840 (art. 3164.7 en 8): Fokke Ubels van der Werff (scheepstimmerm.) (zie ook nr. 18). Wordt in 1846 met F 139 verenigd tot F 704 en 705 (zie Hulpkaart 1846)

Hulpkaart kadaster 1846

1850 (art. 1468.52, later 7141.22): Hindrik Johannes Limborgh (scheepstimmerm., later rentenier) (zie Uitgelicht)

1867 (art. 7126.8): Sjouktje Jannes Waterborg, wed. Johannes Wessels (meester borstelmaker, +1864), x 1868 Jannes Landweer

BR 1870: O 221/277: Jannes Landweer (*1807, wednr. Wimke Hillebrands) x 1868 Sjouktje Jannes Waterborg (*1814 Leek, wed. Johannes Wessels)

1873 (art. 9827):  Hemmo Wilhelmus Hemmes (koopman)

1890 (art. 14105): Margaretha Magdalena Elizabeth Meijer (x 1873 Arend Martens Prins)

1896 (art. 13700.48 later 62 en daarna 99+100): Geert Belgraver (bouwondernemer). In 1896 herbouw en in 1901 splitsing in F 1933 (gang) en 1934 (huis)

Zie: De Belgravers

1903 (art. 17660.43 en 44): Geert Belgraver (+1914), later wed. Antje Bosman (1/2) en 5 knd. (elk 1/10). Hij bezit ook F 1931 (zie bij oude nr. 12), 1932 en 2091. Dit wordt in 1918 allemaal gekocht door:

1918 (art. 22076): Gerrit Bos Janzn. (fustenhandelaar). Op F 1931 (gaat naar art. 27342) wordt de rest in 1925 verkocht aan:

1925 (art. 12711. 22 tm 25): We/arner Duiker sr. (rijtuigschilder), later (1/7) met 6 knd. (elk 1/7). F 1932, 1933, 1934 en 2091 – ook met F 19831 (zie bij oude nr.12) – worden in 1926 verenigd tot F 2523. Zie verder bij nr.10-12

Bloemstraat – oude nr. 12

(tot 1870: O 222-222a-222/2, 1870-’99: O 278): F 139, 1846: F 704, 1901: F 1931, 1927: dl. F 2523,

1832 (art. 395): wed. Andries Bunt

1842 (art. 3164.9): Fokke Ubels van der Werff (scheepstimmerm.). Wordt in 1846 met F 140 en 141 verenigd tot F 704 en 705 (zie Hulpkaart 1846). F 704 wordt in 1850 verkocht aan art. 2548.5 en F 705 aan art. 1468.52

1850 (art. 2548.5): Jan de Vries (schipper) (zie ook nr. 16)

1857 (art. 1343.5): Lammert Kooiboer (schipper), Jan Lammert Eerenst en cs

BR 1870: O 222/278: Antonie Omloo (*1817) x Johanna Elmpt (*1819) + 2 knd.; 222a/278: Grietje Kroeger (*1822, naaister) + knd.: Johannes Veersema (*1852, hulp-onderwijzer), Grietje Veersema (*1862); 222/2/278: Henricus Geerlings (*1821 Amsterd.-+1873) x Antje Blombergen (*1824) + 5 knd.

1896 (art. 14697.5): Lucas Kamps (koemelker, veehandelaar) en Willem v.d. Wolde (koemelker, veehandelaar). Wordt in 1901: F 1931

1903 (art. 13700.107): Geert Belgraver (metselaar en bouwondernemer): De Belgravers

BR 1900/1910: Geert Belgraver (1857-1914) x Antje Bosman + knd.

1903 (art. 17660); Geert Belgraver, later wed. Antje Bosman (1/2) en 5 knd. (elk 1/10)

1918 (art. 22076): Gerrit Bos Janzn. (fustenhandelaar).

1925 (art. 27342): Berend Renkema (aannemer)

1926 (art. 12711. 26): We/arner Duiker sr. (rijtuigschilder), later (1/7) met 6 knd. (elk 1/7). F 1931 wordt in 1926 verenigd met F 1932, 1933, 1934 en 2091 (zie bij oude nr. 10) verenigd tot F 2523. Zie verder bij nr.10-12

Bloemstraat nr. 10-12

F 2523, 1927: F 2581, 2002: F 3249

(art. 12711. 22 tm 25): We/arner Duiker sr. (rijtuigschilder), later (1/7) met 6 knd. (elk 1/7). In 1926 nieuwbouw i.o.v. W. Duiker, arch. Nijhuis en Reker: winkel en woningen. Wordt in 1927 F 2581 (zie Hulpkaart kadaster)

Adresb. 1933: 10: W. Harms (vleeschh.); 10a: J. Reiding, mevr. T. Reiding-de Koning (coupeuse); 12: A.H. Doornbos (kapper); 12a: H. Stoll (autoverhuur);12b: G. Duiker (rijtuig en automobielschilder en Duco-Spuitwerk)

1949 (art. 36995): Div. knd. Duiker en 2 anderen

Adresb. 1950: 10: H. Mast (koopman in gr. en fruit), G. Jans (kledinghuis); 10a: G. Oosting (apoth.bediende), G. Duiker (rijtuigschilder), J. Siesling (winkelbed.); 12: D. Tillema (fabrikant); 12a: P.T. Schmidt (chauff.); 12b: A. Bennink (hulpmonteur); 12/1-12/2: J. de Jong, garage

NB. Volgens het Nieuwsblad van 6-7-1956 vestigde de Jong zich al in 1946 in de Bloemstraat. Zie hieronder:

Nieuwsblad van het Noorden, 6-7-1956

1971 (art. 41020.39): VOF Fa, Gebroeders de Jong (5 broers, w.o. 4 garagehouders: Albertus Bernardus, Petrus Jacobus, Johannes Gerardus en Gerardus, en 1 administrateur: Bernardus Petrus). Ze bezitten ook Bloemstraat 24-24a en 26-26a, Langestraat F 2142, F 2576, meerdere panden aan Jacobijnerweg en Boterdiep.

1982 (art. 57729.6): Fa. Gebroeders De Jong (vennoten: Albertus Bernardus *1921, x Helena Margarethe Lefferts, wonen Bloemstr. 26a; Bernardus Petrus *1922, x Helena Geziena Maria Lieberom). Boterdiep 5-7 gaat in 1985 naar art. 72104 (zie daar bij Hoofdstuk 8). Bloemstraat 6-6a gaat naar:

1985 (art. 73687): Bernardus Petrus de Jong (*1922, x Helena Geziena Maria Lieberom) (wonen Veenweg). Zij verwerven uit art. 57729 ook Bloemstraat 6-6a (zie daar)

Boek 400 jaar Niewe Stadt: ‘In de jaren dertig, als deze prentbriefkaart wordt uitgegeven, kent het eerste stuk Bloemstraat vanaf het Boterdiep nog meerdere winkels. Zo is uiterst links op nummer 12 kapper A.H. Doornbos gevestigd en in het ‘moderne’ pand nummer 14 verkoopt juffrouw J. Oosterveld zowel ‘kruidenierswaaren’ als ‘Speelgoederen’. Aan de rechter, oneven kant, is later bijna alle bebouwing door nieuwbouw vervangen’

 

Bloemstraat nr. 14

(tot 1870: O 223, 1870-’99: O 279): F 138, 1871: F 1165, 1901: F 1930, 1931: F 2669

1832 (art. 1191): Andries Jansen (wever)

1856 (art. 4498.17, later 8032.4): Gijsbertus de Loos (zaagmolenaarsbediende)

1870 (art. 8444.15): Harbert Scheltens (timmerm.)

BR 1870: O 223/279: ontbreekt

1871 (art. 9349): Martinus van der Meij de Bie (boekhouder). In 1871 herbouw, daarna F 1165

1874 (art. 10183): Mente Reitsema (dir. aardappelmeelfabr.) (woont eerst Neu Ruppen, Pruisen, later Gron.)

1896 (art. 15548): Hinderik Oosterveld  (reiziger, +1920), later wed. Henderika Jansma (1/2) en 4 knd. (elk 1/8). In 1901: F 1930

1929 (art. 29257): Zwaantje Oosterveld (*1883, z.b., +1948). In 1929 sloop en herbouw (arch. C. Laffra). Wordt in 1931: F 2669

Adresb. 1933: mej. J. Oosterveld (kruideniersw. en speelgoederenmag.), A.M.T. Verdonk (recl.teekenaar), G. Scholtens (handelsreiz.)

1949 (art. 31062): Jeichiena Oosterveld (*1881, winkelierster, +1964) (woont nr. 13a) en Hinderika Oostrerveld (*1887, x Gerard Scholtens, *1897-+1967)

1962 (art. 30836.9): Rudolfus Hensen (*1900, koopman, +1971)

1968 (art. 46661): Hendrik Arkema (timmerm.-aannemer, x Geertruida Meijer)

1971 (art. 49280): Anna Arkema (*1947, antiqaire)

 

Bloemstraat nr. 16

(tot 1870: O 224, 1870-’99: O 280): F 136 + F 137 (achterliggende tuin), 1865: F 998 (tuin) en 999, 1882: F 1392

1832 (art. 1267.9 en 10): Willem Keizer (rentenier)

1840 (art. 2548. 3 en 4): Jan de Vries (schipper) (zie ook oude nr. 12)

1865 (art. 6544.4 en 5): Gerrit Liefheid (briefbesteller). In 1865 bijbouw, daarna F 998 (=tuin) en 999

1867 (art. 8667): Arend Martens Prins (boekh. Mach. Vlasspinnerij, +1897; x 1865 Gijsbertina Wilhelmina Betz, +1869; x 1873 Margaretha Magdalena Elizabeth Meijer, +1895) (zie ook bij ouden r. 10).

BR 1870: O 224/280: Arend Martens Prins (*1832 Martenshoek, gepens. expediteur) + knd. en anderen

F 998 en 999 worden in 1882 verenigd tot F 1392

1898 (art. 16231.42): Anna Abrahamine Afina Jeannette Fenna Prins (*1877, x 1897 Jelle de Waard, *1868) (3/8), Reiniera Margaretha Arendina Prins (*1884) (3/8) en Stientje Margaretha Harmina Prins (*1874, x 1892 Karl Siekmeier, *1855) (1/4)

1898 (art. 15582.3): Nathan Philip(pus) Norden (Koopman). Wordt in 1901: F 1929 en in 1907 gesplitst in F 2091 (pakhuis en tuin) en 2092 (huis en erf) (zie Hulpkaart 1907)

Hulpkaart kadaster 1907

F 2091 wordt in 1908 verkocht aan art. 17660.85= Geert Belgraver (zie bij oude nrs. 10-12). F 2092 wordt verkocht aan:

1908 (art. 17129.4): Derk Vos (boekdrukker)

1917 (art. 17129.5): Jan Hendrik Bijleveld (kleermaker). Wordt na verkoop stukje aan gem.: in 1929 F 2611

Adrfesb. 1933: 16: G. Bolhuis (meubelmag.), wed. Th. Veen

1940 (art. 33498): Jan Louwinus van Kelckhoven (aannemer)

1940 (art. 33954): Baarte Hof (rijwielhandelaar, radiotechnicus)

Bloemstraat nr. 18

(tot 1870: O 225, 1870-’99: O 281): F 135, 1866: F 1026, 1901: F 1928, 1927: F 2582

1832 (art. 2354): Johan Pieter de Swart (timmerm.)

1848 (art. 3164.17): Fokke Ubels van der Werff (scheepstimmerm.) (zie ook oude nr. 10)

1850 (art. 4448bis): Lukas Hendriks Ekens (koopmansbediende, x Anna Rozema) en Otto Rozema

1855 (art. 6173): Lukas Hendriks Ekens (koopman)

1856 (art. 6302): Willem Jansma (arbeider). In 1866 bijbouw, daarna F 1026.

BR 1870: O 225/281: Willem Lieuwes Jansma (*1824 Ee) x 1850 Zwaantien/tje Jans Straatman (*1820) + knd. en Johannes Liefheid (*1792, Dg.-+1870)

Wordt in 1901: F 1928

1902 (art. 15310.18 later 23 en 77): Jan Imelman J.Phzn. (blikslager). Zie: Familie Imelman. In 1903 verbouw en in ’27 verkoop stukje aan gem., waarna het F 2582 wordt

Adresb. 1933: 18: mej. M. Deen (modiste), mej. E.M.A. Bouwens

1946 (art. 35895.7): Fennechina Wemelina Imelman (z.b.,x Jacob Laufers)

1961 (art. 41664): Ludolf Johan Amelsberg (*1922, techn.ambt.) en Hendrika Johanna Amelsberg (*1924, onderwijzeres) (wonen Oostersingel) (zie ook nr. 20)

1982 (art. 68613): Thomas Everts Albert Wielema (*1958) en Klaasje (*1957) (wonen Selwerderstr.)

1984 (art. 71752): Clarisse Ditta v.d. Woude (*1966) (woont er)

1986 (art. 74315): Carla te Winkel (*1968)

Bloemstraat nr. 20 – 20a – 20b

(tot 1870: O 226-226a-226b, 1870-’99: O 282-282a-282b): F 134, 1867: F 1029, 1901: F 1927, 1927: F 2583

1832 (art. 580): wed. Roelf Harms Dost

1837 (art. 2728.9): Petrus Jozephus de Wolf (kleermaker)

1843 (art. 4307): Jan Reinders Jzn. (*1788, wolkammer, +1845) woonde (BR 1840 2-288) eerder Nw. Ebb.str N 21

1847 (art. 4971): Cat(ha)rina Meijer

1866 (art. 8090): Mente Reitsema (boekhouder Foxhol) (zie ook bij nr.14 en 22). In 1867 bijbouw en daarna F 1029

BR 1870: O 226/282: Jan Mintes Reitsema (*1807-+1879) x Fennegien Noorbergen + 2 z

BR 1874: ) 282: Klaas Bonsema (*1858) en Jakob Adema (*1858, Dps.), later nog 2 anderen

BR 1870: O 226a/282a: Sibrand van Driessen (*1829) + vr., zn. en anderen

BR 1870: O 226b/282b: Agien Schaapschoe (*18198) + 3 knd. Koens

1873 (art. 9594.5): Wobbenius Albronda (timmerm.kn.). In 1901: F 1927

1902 (art. 13535.11 later 14 en 15): Luitjen Amelsberg (timmerm.,+1923, later 4 knd. (elk ¼). Wordt in 1927: F 2583. In 1930 verbouw

Adresb. 1933: 20: mej. E.F. Amelsberg (winkeljuffr.), G. Weringa (timmerm.); 20a: mej. J. Brüggemann (pensionh.); 20b: J. Akkerman (electr.), wed. J. Dijkstra

1959 (art. 41664): Ludolf Johan Amelsberg (*1922, techn.ambt.) en Hendrika Johanna Amelsberg (*1924, onderwijzeres) (wonen Oostersingel) (zie ook nr. 18)

1982 (art. 68024): Hilbert Reinder Thiescheffer (*1952), Jakob Jan Dijkstra (*1954) en Magdalena Jacoba Komen (*1955) (laatste 2 wonen 20b) (elk 1/3)

1983 (art. 70390): Jakob Jan (‘Jaap’) Dijkstra (*1954) (2/3) en Magdalena Jacoba Komen (*1955) (1/3) (wonen 20b)

Bloemstraat nr. 22 – 22a

(tot 1870: O 227, 1870-‘99: O 283): F 133, 1866: F 1025, 1901: F 1926, 1927: F 2584

1832 (art. 2490): wed. Cornelis Jans Venema (kastelein)

1842 (art. 803.6): Freerk(Frerik) Bontkes Gosselaar (winkelier/koopman, x Dijna van Boomgaarden Lunsingh) (zie ook nr. 2)

BR 1850: Jacobus Koning (wever)

BR 1860: Aaltje Pauwels (*1787, spinster)

1865 (art. 8090): Mente Reitsema (boekhouder Foxhol) (zie ook bij nr.14 en 20). In 1866 bijbouw en daarna F 1025

BR 1870: Brand Jacobs Reitsema (*1820 Grootegast, koemelker)x Aukje Wattenburg (*1824) en 2 anderen

1873 (art. 9772): Brand Jacobs Reitsema (koemelker, x 1863 Hoogkerk Aukje Wattenburg)

Adresb. 1872-’73: B.J. Reitsema, koemelker

Hij laat in 1878 koestal bouwen ter vervanging van mestput achter O 283 en in 1883 verdieping bouwen op O 283

1885 (art. 13040): Willem Bos (* 1831 Zuidwolde) x 1861 Margaretha Agatha Wouda (*1835 Loppersum)

Adresb. 1886: W. Bos, koemelker

1896 (art. 15735): Margaretha Agatha Wouda, wed. Willem Bos (z.b.)

1901 (art. 17092): Laurentius Bos (z.b.) en 2 andere Bossen en Henderikus Ignatius Johannes Schrandt (vleeschhouwer). Wordt in 1901: F 1926

1903 (art. 16866): Henderikus Ignatius Johannes Schrandt (vleeschhouwer, later koopman)

Adresb. 1907: W. Bos en K. Bos, koemelkers

1916 (art. 19623.4): Jan Hendrik Roetink (huisschilder, +1940)(2/3) en 2 knd (elk 1/6)

Adresb. 1918 voerman; Adresb. 1921: G. Kremer, voerwerk

1919 (art. 23400): Berend Gerrit Barlinckhoff (schilder)

1927 (art. 26839.4): Rudolf Herman Hidskes (commies der Reg. en Dom.) (woont 22a). Wordt in 1927 F 2584. In dat jaar sloop en nieuwbouw (arch. P. Th. Holthuis)

Adresb. 1933: H.P. Buurlage 9winkelch.); 22a: J. Bakker (vertegenw. Veluvine Verffabr.)

1941 (art. 34031.5): Doeko Oosting (insp. B.I.M. Delfzijl)

1948 (art. 36553): Sietsia Hindrika Oosting (x Jacobus Reinhart Schoonbeek, tandarts) (woont Den Haag)

1949 (art. 36699): Jurriën Furda (winkelier)

1957 (art. 39681): Theo(dorus) Wilhelm Louis Wedema (fotohandelaar). In ’58 en ’61 verbouw, daarna 22 en 22a

1986 (art. 74905): Rumkler Alarm Project Service BV

Bloemstraat nr. 24 – 24a

(tot 1870: O 228, 1870-‘99: O 284): F 132, 1850: F 756, 1867: F 1050, 1901: F 1925, 1929: F 2610, 1969: dl. F 2936, 1998: dl. F 3208

1832 (art. 1477): Jan Lipping (knegt), zie ook Langestraat

1849 (art. 5211, later 9911): Pieter Pieters Bos (onderw. Inst. voor Doofst.,+1891), later wed. Geessien Jans Ritzema (1/2) en 2 knd. Bos (elk 1/6) en wed. Bos (1/12) en haar 2 knd (elk 1/24).  Bos bezit ook F 106 (Langestraat), In 1850 bijbouw, waarna F 755 (tuin) en 756. In 1867 in tuin bouw, daarna F 1042 tm 1049 (huisjes) 1050 (nr. 24 + tuin) (zie Hulpkaart 1867 bij Langestraat)

BR 1870: O 228/284: Pieter Pieters Bos (*1812) x Geessien Jans Ritzema (*1823) + 3 knd. Bos

F 1050 wordt in 1901: F 1925 (huis en tuin)

1903 (art. 13731.9): Gerrit van der Land (depothouder). In 1903-‘04 herbouw

1917 (art. 21620): Vereen. Het Tehuis voor schoolgaande kinderen (woont nr. 24). Wordt in 1929 F 2610

Ca. 1930, coll.: Gron. Archieven

Adresb. 1933: 24: Tehuis voor Schoolgaande kinderen, mej. B. Sjoerts 9directrice); 24a: wed. H.J. Bansberg

BR 1940-’47: Luppe (“Lub’) Houttuin (1898-1972), fotograaf, x Johanna Everards

1946 (art. 35834):  Luppe Houttuin (photograaf)

Adresb. (1947: 24a) 1950: 24a. L. Houttuin, fotograaf (Hij verhuisde ‘56 naar Reigerstraat 6 en trad in dienst als ‘bediende’ bij architect Klein)

1956 (art. 34829): Jacobus de Jong (*1894, garagehouder) + 5 zonen

Solexhuis De Jong:

Nieuwsblad van het Noorden, juni 1957

1958 (art. 41020.2 later 38): VOF Fa, Gebroeders de Jong (5 broers, w.o. 4 garagehouders: Albertus Bernardus, Petrus Jacobus, Johannes Gerardus en Gerardus, en 1 administrateur: Bernardus Petrus) Zie ook bij nr. 6 en 26-26a. In 1969 worden vele percelen van de Gebroeders de Jong samengevoegd tot F 2936 (Zie Hulpkaart 1969, bij Langestraat)

1982 (art. 57729.5): Fa. Gebroeders De Jong (vennoten: Albertus Bernardus *1921, x Helena Margarethe Lefferts, wonen Bloemstr. 26a; Bernardus Petrus *1922, x Helena Geziena Maria Lieberom)

1985 (art. 73686): Albertus Bernardus de Jong (*1921, x Helena Margarethe Lefferts) (wonen nr. 26a)

In 1998 samen met nr. 26: F 3208

Bloemstraat nr. 26 – 26a

(tot 1870: O 229, 1870-‘99: O 285): F 131, 1929: F 2609, 1998: dl. F 3208

1832 (art. 2213.7): Fennechien Wegman, wed. Johannes Sleining (+1826) (renteniersche)

1846 (art. 4771.7): Febo Jans Kruisinga (*1792 Finsterwolde, schoenmaker,+1848, x 1827 Finsterwolde), later wed. Anna Sleining (*1791)

1859 (art. 6689.3): Harm Davids Huninga (z.b., +1864), daarna ‘gezamenlijke erfgenamen’

1865 (art. 8066): Trientje van Oosten, wed. Harm Davids Huninga

1866 (art. 8319): Teetje Tjapkes, wed. Lammert Split (+1865)

1867 (art. 8592): Inne Ruurds Wijga (z.b, +1886) x Roelina Faber, later alleen de wed.

BR 1870: O 229/285:Inne Ruurds Wijga (*1807 Harlingen, grutter, wednr. Hermina Hannen)x 1854 Roelina Faber (*1819) + 2 knd.; 229/285: Jannes Gust (*1817) x 1844 Clara Haetz van Hateren (*1817 L’warden) + 2 knd.

1888 (art. 9773): Jurrien Bleeker (kistenmakerskn., +1916 Delfzijl), later knd.: Luutje (*1865, adj.commies), Emke (*1867), Jurrien (*1876) en Henderikus Johannes Patberg (meubelfabr., x Grietje Bleeker, *1878-+1915)

1916 (art. 18437.14): Gerhardus Johannes Nicolaas van Voorn (rijwielhandelaar)

1920 (art. 24458): Harm Amerika jr. (aannemer). Wordt in 1921 i.o.v. H. Amnerika verbouwd tot werkplaats en woningen

1923 (art. 11039.5): Harm Wedema (verfhandelaar, +1942), later wed. Elisabeth van Hoften (2/3) en zn. Okko (tandarts) en Oege Piet (verfhandelaar) (elk 1/6). Wordt in 1929: F 2609

Adresb. 1933: 26:L J. Huizinga (schoenm.); 26a: wed. D. Kraaienga

1951 (art. 36457.15) Herman Olthoff (caféhouder, +1959) (bezit veel)

1955 (art. 34829): Jacobus de Jong (*1894, garagehouder) + 5 zonen

1958 (art. 41020.1): VOF Fa, Gebroeders de Jong (5 broers, w.o. 4 garagehouders: Albertus Bernardus, Petrus Jacobus, Johannes Gerardus en Gerardus, en 1 administrateur: Bernardus Petrus) Zie ook bij nr. 6 en 24-24a

1982 (art. 57729.3): Fa. Gebroeders De Jong (vennoten: Albertus Bernardus *1921, x Helena Margarethe Lefferts, wonen Bloemstr. 26a; Bernardus Petrus *1922, x Helena Geziena Maria Lieberom)

1985 (art. 73686): Albertus Bernardus de Jong (*1921, x Helena Margarethe Lefferts) (wonen nr. 26a)

In 1998 samen met nr. 24: F 3208

Bloemstraat nr. 28 -28a -28b

hoek Langesteeg/-straat (tot 1870: O 230, 1870-‘99: O 286): F 130, 1929: F 2608

1832 (art. 425): Jacob van Cleef (onderwijzer)

BR 1840: Jan Hettes Menagje  (timmerman)

1848 (art. 5079): Hindrik Anken (koemelker)

BR 1850: Jan Geert Boerma (*1811, koemelker) x Wilhelmina Bosman (*1815) + knd

BR 1860: Jan Bouman (*1811, veehouder)x Willemina Bosman + knd. Ze vertrekken 1861 naar Noorddijk.

BR 1870: Hendrik Lauwrens Anken ? (*1806, voerman, NH) x Siena Bruns

1870 (art. 9083): Berend Sieses Nijdam (landb.)

BR febr. 1870 komen uit Haren: Berend Nijdam (*1848 Hoornschedijk, veehouder, +1897 Hoogkerk) x febr 1870 Eltje Averes (*1850) + Sieze (*mei 1870-+juli ‘70), Alle (*’72-+’73)

Adresb. 1872-’73: B. Nijdam, koemelker. Ze vertr. 1876 n. Hoogkerk

1876 (art. 10591): Willem v.d. Wolde (koemelker). In 1906 herbouw (arch. K. en G. Hoekzema): winkel en woningen

1906 (art. 18589.3): Petronella Wichers, wed. Lammert Burema (eerst koemelkersche daarna z.b.). Wordt na herbouw F 2079

1920 (art. 14832.4): Lubbartus Bernardus Koops (*1880, kastelein,+1944), later wed. Johanna Maria Hillebrands (2/3) (wonen nr. 28) en zn. Lubbartus Bernardus (*1914, cafehouder) en Frans Reinhart (aannemer) (elk 1/6) . Bezit ook panden aan Langestr.(52) en Jacobijnerweg (19 en 31)

Adresb. 1933: 28: L.B. Koops (cafeh.); 28a: F. Mulder (coupeur); 28b: H.M.Noordberger (behanger), N.H. Bakker (kantoorbed.)

1948 (art. 36342): Lubbartus Bernardus Koops (*1914, cafehouder)

1977 (art. 51249.7): Martje Anna Ekas (*1940, onderwijzeres; x Arend Evenhuis)

Langesteeg/-straat

Bloemstraat – oude nrs. 30, 32, 34, 34/1

(tot 1870: O 232, 233, 234, 234/2, 1870-‘99: O 362, 363, 364, 365): F 129 tm 127, 1852: F 761 tm 759, 1855: F 792, 760 en 759, 1929: F 2607

1832 (art. 2341): Hinderk Stuurs (boekdrukker)

1837 (art. 3549): Roelf Jansen (koemelker) x Geertruid Smeding + knd

BR 1840: O 233: Roelf Jans(sens) (48 jr, koemelker, +1876) x Geertruida Sme(e)ding (45 jr) + 3 knd en knd Reinders

1851 (art. 5459): Poppe Tempel (timmermansknecht, +1863). In 1852 bijbouw, daarna F 761 tm 759. In F 761 wordt in 1855 F 792 na bouw huisjes F 793 tm 795 erachter en 796(=tuin): zie bij Langestraat oude nrs 1 tm 5. In F 796 (tuin) in 1861 stichting, daarna F 923 tm 925 (Langestr. 7 tm 11) en tuin F 926.

1862 (art. 7432): Poppe Tempel (+1863), later wed. Geertje Jelles.

BR 1870: O 232/362: Geertje Jelles (*1824) + 2 knd. Tempel

BR 1870: O 233/363: Jan Pieters de Groef (*1813 Heerenveen-+1891, wednr. Trijntie Scholtens) x 1860 Mari(j)a van (der) Tol (*1816 Boskoop-+1885)

BR 1870: O 234/364: Trientje Mulder (*1819) + knd. Geert Wilhelm v.d. Tuin (*1843) x 1873 Meena Bierman (*1847) en Derk (*1855) + (klein)zn.: Siewert (*1873)

BR 1870: 234-2/ 365: Bart v.d. Pijl (*1804 Hardinxveld, klerk,+1876)+ 4 knd.

Aan de Langestraat (zie daar) worden F 923 tm 925 en 926 (=tuin) in 1903 verkocht aan art. 14515 (F 923 tm 925) en art. 17544 (F 926). Rest wordt verkocht aan:

1903 (art. 17448): Goosen Vuursteen (rentenier, +1910; x Annechien Mindé) (5/8) en z. Johannes (*1877, timmerman/aannemer) Komt ook in bezit van F 793 tm 795 aan Langestraat (zie daar) (zie kadasterkaart 1909)

Detail kadasterkaart 1909

1905 (art. 14495.4 tm 6): Pieter Wijma (koopman)

Toestand woningen 1910

1913 (art. 19578.927 tm 929/26088.884 tm 886, vanaf 1929: 4001/30600.1255/41000.530 en daarna 4186): gem. Groningen. In 1929 samengevoegd 6 woningen (ook Langestraat 1 tm 5) tot F 2607

Adresb. 1938: 30: wed. G. van Dekken; 32: H. Bunt, houtbewerker; 34: ontbreekt

Adresb. 1958: 30: A. Hindriks, radio-monteur en magazijnchef; 32: R. v.d. Heide, melkbereider; 34: ontbreekt

In 1961 ‘sloping’

F 108: zie bij Langestraat

Bloemstraat – oude nrs. 36 tm 48

F 126 tm 120 (huizen) en F 119 (erf)

1832 (art. 484): erven Everwijn van Dam (koekebakker)

1847 (art. 4979): Gerrit van der Pers

1853 (art. 5831): Eppo Habbes (Habbo’s) Reinink (Reining) (*1793 Nieuwolda, zakkenverhuurder, +1878; x 1844 Jantjen Pieters Koster, *1801-+1868).

Na het overlijden van Reinink in 1878 verkocht aan verschillende personen. Zie verder hieronder

Bloemstraat 36 tm 48 in 1965 met het uithangbord van de Fa. G. Weis bij nr. 44 (foto K.A. Gaasendam, coll. Gron. Arch.)

Bloemstraat – oude nr. 36

(tot 1870: O 235, 1870-’99: O 366): F 126, 1878: F 1316, 1929: F 2605

(art. 5831): Eppo Habbes Reinink (zakkenverhuurder)

BR 1870: O 235/366: Friedrich Simons Brandt (*1829, timmerm.; x 1846 Willempien Visscher, *1820-+1862) x 1863 Ymkje Postra (*1821 Dantumadeel) + 5 knd (zn. Pieter, *1851,x Geertruida Jonker, *1852)

1878 (art. 11086): Johan Bernard Schmitz (+1916 Den Bosch; x Maria Anna Bolman). Wordt met deel van F 119 in ’78: F 1316. In 1879 opbouw

1880 (art.10804): Lambertus Tonkens (timmerm.)

1909 (art. 16872): Pieter Abbringh (boekbinder)

1920 (art. 19578.1687/26088.900/30600.1253/41000.529): gem. Groningen

Adresb. 1938: J. Hilberdink, grondw.

Adresb. 1958: A.L. Poolman, timmerm.

Adresb. 1968: W. Middel, fabr.bed.

Adresb. 1972: nr. ontbreekt

In het voorjaar van 1982 dient Gruno het verzoek in om ‘18 woningen, met bergingen’ te mogen bouwen ‘na sloop van de aanwezige opstallen, plaatselijk bekend Bloemstraat 36-48’. Nog datzelfde jaar volgt de afbraak en in juni 1984 zijn de huizen klaar.

Nieuwsblad van het Noorden, 23-6-1982

1985 (art. 24498. Later 493): Woningbouwver. Gruno. In ’87 verenigd met naastgelegen pand

Bloemstraat – oude nr. 38

(tot 1870: O 236, 1870-’99: O 367): F 125, 1878: F 1315, 1929: F 2604

(art. 5831): Eppo Habbes Reinink (zakkenverhuurder)

BR 1870: O 236/367: Tomas Zuidema (*1836 Uithuizen, broodbakker) x 1861 Klasina Melles (*1839 App.dam) + schoonmoeder, zwager en 4 knd.

1878 (art. 11087): Hindrik Suiveer (z.b.). Wordt met deel van F 119 in ’78: F 1315

1891 (art. 12142.5): Johanna Sasse (naaister, +1899)

1900 (art. 15431): Willemina Johanna Hahn (z.b.); vanaf 1901: Hendrik Smit (notarisklerk)

1919 (art. 19578.1471/26088.901/30600.1252/41000.528): gem. Groningen

Adresb. 1938: J.C. Zijlstra, kleerm.kn.

Adresb. 1958: W.B. Luikinga

Adresb. 1968: F.W. Smit

Adresb. 1972: nr. ontbreekt

In het voorjaar van 1982 dient Gruno het verzoek in om ‘18 woningen, met bergingen’ te mogen bouwen ‘na sloop van de aanwezige opstallen, plaatselijk bekend Bloemstraat 36-48’ (zie bij oude nr. 36). Nog datzelfde jaar volgt de afbraak en in juni 1984 zijn de huizen klaar.

1985 (art. 24498. Later 493): Woningbouwver. Gruno. In ’87 verenigd met naastgelegen pand

Bloemstraat – oude nr. 40

(tot 1870: O 237, 1870-’99: O 368): F 124, 1878: F 1314, 1929: F 2603

(art. 5831): Eppo Habbes Reinink (zakkenverhuurder)

BR 1870: O 237/368: Harm Harmannus de Loos (*1808 Eexta, gasfitter, +1876) x 1853 Johanna Petronella Keiser (*1811) + zwager Lammert Keiser (*1819); Tjerk Suiveer (*1842) x 1871 Derkje Hinderks Denekamp (*1846 Dld.) + 2 zn.

1878 (art. 9448): Jakomina van Hoorn (*1830, winkeliersche, +1918; x 1864 Luitje Rintjes v.d. Meulen, wed.nr. Harmtje Frieling, scheepskap., +1871) (winkeliersche). Wordt met deel van F 119 in ’78: F 1314

1881 (art. 11917): Jan Georg Brugmans Abbringh (boekbinder). In 1881 herbouw en in ’97 opbouw

1899 (art. 16728): Cornelia Hermanni, wed. Jan Georg Brugmans Abbringh (z.b.)

1915 (art. 20778): Jan Siemen Abbringh (kunstdraaier)

1920 (art. 19578. 1688/26088.902/30600.1251/41000.527): gem. Groningen

Adresb. 1938: F. Schultz, timmerm.

Adresb. 1958: mw. M. Roggeveld-Poldervaart

Adresb. 1968: mw. S. Roggeveld

Adresb. 1972: nr. ontbreekt

In het voorjaar van 1982 dient Gruno het verzoek in om ‘18 woningen, met bergingen’ te mogen bouwen ‘na sloop van de aanwezige opstallen, plaatselijk bekend Bloemstraat 36-48’ (zie bij oude nr. 36). Nog datzelfde jaar volgt de afbraak en in juni 1984 zijn de huizen klaar.

1985 (art. 24498. Later 493): Woningbouwver. Gruno. In ’87 verenigd met naastgelegen pand

Bloemstraat – oude nr. 42

(tot 1870: O 238, 1870-’99: O 369): F 123, 1878: dl. F 1313, 1879: F 1350, 1929: F 2602

(art. 5831): Eppo Habbes Reinink (zakkenverhuurder)

BR 1870: O 238/369: Anna Margaretha de Jong (*1817, wed. Sient Harms de Vries) + 3 zn. (zn. Hinderikus, *1851, x 1875 Harmke v.d. Laan) + Hinderika de Jonge (*1821) + zn.

1878 (art. 10573): Georgius Johannes Visser (*1842 Holwerd, wafelbakker/ later zaakwaarnemer en taxateur, +1894) Bezit veel. Wordt met deel van F 119 in ’78: F 1313. Wordt na afscheiding deel F 1313 in ’79: F 1350

BR vanaf 1879: O 369: Bernardus Jansen (*1831 Wildervank, schipper) + vr. en 9 knd.

1888 (art. 13245.2): Jan ter Spill (timmerm.)

1892 (art. 14679): Elisabeth Struik, wed. Jan ter Spill (z.b.)

1907 (art. 18862): Andreas Kuitert (bankwerker)

1913 (art. 20392): Pieter Westerhof (vergulder, +1938;x Hinderika Elisabeth Broekmans)

1919 (art. 19578.1564/26088.903/30600.1250/41000.526): gem. Groningen

Adresb. 1938: M.R. Zadel, bekleder

Adresb. 1958 tm i.e.g. ‘68: H. Swart, bankwerker

Adresb. 1972: nr. ontbreekt

In het voorjaar van 1982 dient Gruno het verzoek in om ‘18 woningen, met bergingen’ te mogen bouwen ‘na sloop van de aanwezige opstallen, plaatselijk bekend Bloemstraat 36-48’ (zie bij oude nr. 36). Nog datzelfde jaar volgt de afbraak en in juni 1984 zijn de huizen klaar.

1985 (art. 24498. Later 493): Woningbouwver. Gruno. In ’87 verenigd met naastgelegen pand

Bloemstraat – oude nr. 44

(tot 1870: O 239, 1870-’99: O 370): F 122, 1879: F 1349, 1929: F 2601

(art. 5831): Eppo Habbes Reinink (zakkenverhuurder)

BR 1870: O 239/370: Hessel Klugkist (*1830 Scheemda, fabr.werker) x 1856 Elizabeth Alting (*1827) + 3 knd.

1878 (art. 10573.laatst 83): Georgius Johannes Visser (*1842 Holwerd, wafelbakker/ later zaakwaarnemer en taxateur, +1894) Bezit veel. In 1879 herbouw. Wordt met deel F 1313 in ’79: F 1349. In 1889 bijbouw

1894 (art. 15158.22): Francisca Maria Kalt (*1852 Smilde, x1874 wed. Georgius Johannes Visser; x 1903 Gerben Veen)

1906 (art. 18406): Jakob Mennes (brievenbesteller)

1911 (art. 14986.7 later 15): Elzo de Vries (bakker)

Nieuwsblad van het Noorden, 30-11-1929

1929 (art. 29441): Jan Weis (*1886, voerman en brandstofhandel, +1962; x 1917), later wed. Bouwina Beerta (*1892 Stadskanaal, +1971) (3/5) en zn.: Gerhardus en Boele (*1918), Harmannus  en Roelof (*1922) (elk 1/10 later ¼)

Adresb. 1938: J. Weis, Fa. G. Weis Brandstoffenh.

Adresb. 1958 tm i.e.g. ‘68: Fa. G. Weis, olie- en kolenhandel

Nieuwsblad van het Noorden, 17-12-1962

Adresb. 1972: nr. ontbreekt

1973 (art. 51861): Harmannus (*1922) en Roelof (*1922) Weis (brandstofhandel.)

1981 (art. 41000.9529): gem. Groningen

In het voorjaar van 1982 dient Gruno het verzoek in om ‘18 woningen, met bergingen’ te mogen bouwen ‘na sloop van de aanwezige opstallen, plaatselijk bekend Bloemstraat 36-48’ (zie bij oude nr. 36). Nog datzelfde jaar volgt de afbraak en in juni 1984 zijn de huizen klaar.

1985 (art. 24498. Later 493): Woningbouwver. Gruno. In ’87 verenigd met naastgelegen pand

Nieuwsblad van het Noorden, 30-10-1986

Bloemstraat – oude nr. 46

(tot 1870: O 240, 1870-’99: O 371): F 121, 1879: F 1348, 1929: F 2600

(art. 5831): Eppo Habbes Reinink (zakkenverhuurder)

BR 1870: O 240/371: Annegien Kornelis te Velde (*1805 Windeweer, +1871; wed. Menno Homkes) + 3 knd. Homkes

1878 (art. 10573.laatst 82): Georgius Johannes Visser (*1842 Holwerd, wafelbakker/ later zaakwaarnemer en taxateur, +1894) Bezit veel. In 1879 herbouw. Wordt met deel F 1313 in ’79: F 1348. In 1888 –’89 bijbouw

1894 (art. 15158.21): Francisca Maria Kalt (*1852 Smilde, x1874 wed. Georgius Johannes Visser; x 1903 Gerben Veen)

1905 (art. 17639): Jan Alberts (schoenmaker)

1911 (art. 14986.6 later 14): Elzo de Vries (bakker)

1929 (art. 29441): Jan Weis (*1886, voerman en brandstofhandel, +1962; x 1917), later wed. Bouwina Beerta (*1892 Stadskanaal, +1971) (3/5) en 4 zn. (elk 1/10 later ¼)

Adresb. 1938: P. Eekhof, tuinman

Adresb. 1958: G.J. Hovingh, kok militair garnizoen

Adresb. 1968 en ‘72: ontbreekt

1973 (art. 51861): Harmannus (*1922) en Roelof (*1922) Weis (brandstofhandel.)

1981 (art. 41000.9528): gem. Groningen

In het voorjaar van 1982 dient Gruno het verzoek in om ‘18 woningen, met bergingen’ te mogen bouwen ‘na sloop van de aanwezige opstallen, plaatselijk bekend Bloemstraat 36-48’ (zie bij oude nr. 36). Nog datzelfde jaar volgt de afbraak en in juni 1984 zijn de huizen klaar.

1985 (art. 24498. Later 493): Woningbouwver. Gruno. In ’87 verenigd met naastgelegen pand

Bloemstraat – oude nr. 48- 48a

(tot 1870: O 241, 1870-’99: O 372): F 120, 1878: F 1312, 1929: F 2599

(art. 5831): Eppo Habbes Reinink (zakkenverhuurder)

BR 1870: O 241/372: Heiko Hendriks (*1844, stoelmaker) x 1868 Bieuwina Kuipers (*1849 Eenrum) + 3 knd. en Renje Sierts (*1820 moeder Bieuwina)

1878 (art. 11088): Hindrik Hamming (z.b.)

1881 (art. 9364.17, later 12990.3): Menno Imelman (blikslager). Zie: Familie Imelman

1904 (art. 18051): Jurrien Peter Freese (timmerm.)

1905 (art. 18238): Andries Hummer (commiss.). In 1905 bijbouw

1919 (art. 18238): Jan Huizinga (*1883 Ezinge, veehandelaar en grossier, +1963; x Jantina van Hoorn, +1949) (3/5) en knd.: Albertha Dievertje (*1906),  Folkert (*1907-+1968, x 1932 Geertje Veldthuis), Trienetta (*1913), Harmina (*1916) (elk 1/10). Wordt in 1929: F 2599

Adresb. 1938: L. Brouwer, venter

Adresb. 1958 tm i.e.g. ‘68: 48: K. Bosma

Adresb. 1958: 48a: J.A. Kamphuis, oberkellner

Adresb. 1968: 48a: J. v.d. Berg (opperm.), J. Schoneveld (monteur), J.A. Kamphuis (oberkellner)

Adresb. 1972: nr. ontbreekt

1969 (art.41000.7232): gem. Groningen

In het voorjaar van 1982 dient Gruno het verzoek in om ‘18 woningen, met bergingen’ te mogen bouwen ‘na sloop van de aanwezige opstallen, plaatselijk bekend Bloemstraat 36-48’ (zie bij oude nr. 36). Nog datzelfde jaar volgt de afbraak en in juni 1984 zijn de huizen klaar.

1985 (art. 24498.later 493): Woningbouwver. Gruno. In ’87 verenigd met naastgelegen pand

Bloemstraat nrs. 30 tm 30 e, 32 tm 32 e en 34 tm 34 e
F 3088

Gruno bouwt de huizen tussen 1982 en ’84 (zie bij de oude nrs. 36 tm 48), maar de overdracht door de gemeente vindt formeel pas plaats in 1985:

(art. 24498.493): Woningbouwver. Gruno: 18 woningen, 18 schuren

Nieuwsblad van het Noorden, 7-6-1984

Zie verder bij Hoofdstuk 24: Bloemsingel enz.

F 118 (tuinhuis en tuin)

1832 (art. 261): Frederik Jan ter Borgh (chirurgijn)

1837 (art. 852.89 later 91/92): stad Groningen. In 1837 ‘slooping’ en verenigd met F 113 (moestuin) 114 (huis en erf) en 116 (tuinhuis) tot F 608 en 609= weilanden

 F 116 (tuinhuis en tuin)

1832 (art. 2715): Gerardus Wolbers (kastenmaker)

1837 (art. 852.88 later 91/92): stad Groningen. In 1837 ‘slooping’ en verenigd met F 113 (moestuin) 114 (huis en erf) en 118 (tuinhuis) tot F 608 en 609= weilanden

F 115 (erachter= weiland)

1832 (art.165): Hindrik Bloem (koemelker)

1837 (art. 852.2 later 91/92): stad Groningen. In 1837 ‘slooping’ en verenigd met F 113 (moestuin) 116 (tuinhuis en tuin) en 118 (tuinhuis en tuin) tot F 608 en 609= weilanden

Bloemstraat – oude nrs. 50 tm 60
Bloemstraat nrs. 36 en 38

zie bij Hoofdstuk 24: Bloemsingel enz.

 

Langesteeg/ Langestraat

In het bevolkingsregister (BR) 1840 staat in de kantlijn het begin van bebouwing ‘in dezelfde steeg’ (nog naamloos) aangegeven: O 231/2, 3 enz.

IMG_20230614_0001

Gemeenteraad over wijzigen naam Langesteeg in Langestraat

Oneven zijde:
Langesteeg/straat – oude nrs. 1, 3 en 5

(tot 1870: O 232/4, 232/3 en 232/2, 1870-’99: O 361, 360 en 359): dl. F 129,1852: dl. F 761, 1855: F 793 tm 795 en 796 (tuin), 1861: F 793 tm 795, 1929: dl. F 2607

(zie ook Bloemstraat 30 tm 34)

1832 (art. 2341): Hinderk Stuurs (boekdrukker)

1837 (art. 3549): Roelf Jansen (koemelker) x Geertruid Smeding + knd.

1851 (art. 5459): Poppe Tempel (timmermansknecht, +1863). Na bijbouw aan Bloemstraat wordt tuin erachter in 1852 F 761. Daar worden in 1855 huisjes F 793 tm 795 gebouwd en 796(=tuin). In F 796 (tuin) in 1861 stichting, daarna F 923 tm 925 (zie onder bij oude nrs. 7 tm 11) en tuin F 926.

F 793 tm 795 worden verkocht aan:

1903 (art. 17448): Goosen Vuursteen (*1848, rentenier, +1910; x Annechien Mindé) (5/8) en zoon Johannes (*1877) (zie kadasterkaart 1909)

1905 (art.14495. 7 tm 9): Pieter Wijma (koopman)

(art.14495. 7 tm 9): Pieter Wijma (koopman)

Adresb. 1911:  1: W. Knapke; 3: wed. van Dijken; 5: B. Wijnands, schilder

1913 (19578. 930 tm 932/26088.887 tm 889, later 4001): gem. Groningen

Langesteeg/straat – oude nrs. -, – en 1

(1899-1921: 1, 3 en 5)

(19578. 930 tm 932/26088.887 tm 889, later 4001): gem. Groningen.

Adresb. 1920: 1: T. Boelkens, werkman; 3; ontbreekt; 5: B. Wijnands, schilder

Adresb. 1922 tm i.e.g. ‘24: -; -; 1: B. Wijnands, schilder

In 1929 verenigd, ook met Bloemstraat 30 tm 34 tot F 2607 (zie daar)

Adresb. 1950-’51: pakhuis. Daarna geen vermeldingen meer.

In 1961 ‘sloping’

Langesteeg/straat – oude nrs. 7, 9 en 11

(tot 1870: O 231/12, 231/11 en 231/10, 1870-’99: O 358, 357 en 356): dl. F 129,1852: dl. F 761, 1855: dl. F 796, 1861: F 925 tm 923 en 926 (erf), 1903: F 1993 tm 1991

(art. 5459): Poppe Tempel (timmermansknecht, +1863). In F 796 (tuin) in 1861 stichting, daarna F 923 tm 925 en 926 (erf)

F 926 wordt in 1903 verkocht aan art. 17544 (Johannes en Goosen Vuursteen en Willem Folkers). En F 925 tm 923 aan:

1903 (art. 14515): Willem Folkers (houtdraaier, +1940; x Pietertje Rienstje Abbringh). Hij krijgt iets later ook weer deel van F 926. Met deel daarvan worden F 925 tm 923 in 1903 resp. F 1993 tm 1991 (‘Galgenweg’)

Adresb. 1911:  7: A.C. van Til, pakknecht; 9: J. Bunt, werkman; 11:P H.J. Hielkema, werkman

1919 (art. 22447): Gerrit Edens (slager) en Andreas Strüber (winkelier)

1919 (art. 19578. 1565 tm 1567/26088.929 tm 931/30600.laatst 3953 tm 3955): gem. Groningen

Langesteeg/straat – oude nrs. 3, 5 en –

(1899-1921: 7, 9 en 11)

(art. 19578. 1565 tm 1567/26088.929 tm 931/30600.laatst 3953 tm 3955): gem. Groningen

Adresb. 1920/1922 tm i.e.g. ‘24: 7/3: P. ten Hoove; 9/5: J. Bunt, werkman; 11/-: ontbreekt

In 1938 onbewoonb. verklaard en in ’40 veranderd in werkplaatsen

 

Langesteeg/straat – oude nrs. 13 tm 21, 21/1 tm 3

(tot 1870: O 231/9 tm 5 en O 231/4b, 4a en 4): F 108 (tuin met tuinhuis)

1832 (art.75): Popke Geerts Bakker (lakenkoper)

1834 (art. 3220): Onne Oving (rentenier). In 1844 bouw, daarna F 656 tm 660 (huisjes) en 661 (tuinhuis) (zie Hulpkaart)

Hulpkaart kadaster 1844

F 661 wordt in ’46: F 702 (tuin) en 703 (stal en erf, in ’47 verkocht): zie Hulpkaart kadaster 1846:

F 702 wordt in ’49 gesplitst en aan apart verkocht (zie onder bij oude nrs. 21/1 tm 3). In 1851 verkoop van F 660 tm 656 aan verschillenden

Langesteeg/straat – oude nr. 7

(1844-1870: O 231/9, 1870-’99: O 355, 1899-1921: 13): F 660, 1968: dl. F 2933, 1970: dl. F 2973

(art. 3220): Onne Oving (rentenier)

1851 (art. 5026.5, later 7446.9): Tijs Wijnstok (kapitein)

1868 (art. 8650): Annegien Bruins (x Jan Imes v.d. Woude)

1876 (art. 10406): Antje Heeres (x Simon Noordhoff)

Adresb. 1911:  J.M. de Ruiter, voeger

1919 (art. 22281.5): Egbert Jan Bierling (cartonagefabr.) en Willem Roelf Homan (vleeschh.)

1919 (art. 19578.1435/26088.881/30600.413 later 3956/41000.4171): gem. Groningen.

Adresb. 1920/’22 tm i.e.g. ‘24: 13/7: J.M. de Ruiter (’20: voeger, daarna koopman)

In ’40 veranderd in werkplaats en in ‘651 ‘sloping’. Wordt in 1968 dl. F 2933 en in ’70 dl. F 2973

F 2933 op Hulpkaart kadaster 1969

Langesteeg/straat – oude nr. 9

(1844-1870: O 231/8, 1870-’99: O 354, 1899-1921: 15): F 659, 1853: F 778, 1937: F 2762, 1968: dl. F 2933, 1970: dl. F 2973

(art. 3220): Onne Oving (rentenier)

1851 (art. 5497): Adam Nieuwentijd (*1817, timmerm.)

1852 (art. 5659): Harm Afman (houtkooperskn.). Wordt in 1853 verenigd met stuk tuin tot F 778

1859 (art. 5594.5, later 9916): Carolus Siersma (koopman) en Petrus Siersma

1889 (art. 10760): Robertus Cornelis Johannes Beuming (+1896), later wed.  Elisabeth Emerentiana Suring (1/2) en 2 knd. (elk ¼)

1904 (art. 13731.10): Gerrit v.d. Land sr. (depothouder) (23/32) en 3 knd. (elk 3/32)

Adresb. 1911: H. Boekholt, stoelmaker

1919 (art. 18168.80): Jan Imelman Jzn. (eerst gasfitter, daarna makelaar,+1939; x 1908 Mettje Wester). Zie: Familie Imelman

Adresb. 1920/’22 tm i.e.g. ’24: 15/9: H. de Vries, voermanskn.

1931 (art. 30313. 24 later 75): Jan Imelman Jzn, later wed. Mettje Wester (3/4) en dch. Catharina Aaltina Imelman (*1909) (1/4). Wordt in 1937: F 2762: zie Hulpkaart kadaster:

Adresb. 1950-’51: wed. W. Kolk

Adresb. 1958: F.J. Luider, pakhuiskn.

Adresb. 1961: nr. ontbreekt

1961 (art. 41000.3952 later 4181): Gem. Groningen. In ’61 ‘sloping’. Wordt in 1968 dl. F 2933 en in ’70 dl. F 2973

Langesteeg/straat – oude nr. 11

(tot 1870: O 231/7, 1870-’99: O 353, 1899-1921: 17): F 658, 1855: F 777, 1968: dl. F 2933, 1970: dl. F 2973

 (art. 3220): Onne Oving (rentenier)

1851 (art. 5496): Johannes Steendam (lettergieter). Wordt in 1855 met stuk tuin F 777

1855 (art. 1343): Lammert Kooiboer (schipper, +1857) en Jan Lammert Eerenst

1896 (art. 15813): Berend Eerenst (*1838, pakhuisbed.)

1897 (art. 13507.14): Pieter Straat (bakker). F 777 wordt in het kadaster hierbij aangeduid als ‘Lange- of Prof.steeg’, net als in de volgende drie aktes

1900 (art. 16999.2): Jantje Maatjes, wed. Pieter Straat

1901 (art. 12869): Dirk Rijpstra (koopman, +1923)

1906 (art. 15014): Pieter Bulthuis (Kuiper, +1921)

Adresb. 1911:  A. Zaagman, werkman

1919 (art. 19349.11): Derk Lammerts v.d. Tuin (voerman/werkman) (woont Moesstr.)

Adresb. 1920/’22: A. Zaagman, werkman

1924 (art. 25664.27): Gerrit Edens en Willem Roelof Homan (vleeschhouwers)

Adresb. 1924: H.H. Kloosterhuis, bankwerker

1929 (art. 25902): Frederikus Johannes Henderikus van Lingen (winkelier, +1944), later wed. Harmina Tulp

Adresb. 1950-’51: H. Kruizinga, los werkman

Adresb. 1958: W. Bos

Adresb. 1961: mevr. M. Bos-Rozeboom

1960 (art. 41000. 3664 later 4182): gem. Groningen. In ’61 ‘sloping’. Wordt in 1968 dl. F 2933 en in ’70 dl. F 2973

 

Langesteeg/straat – oude nr. 13

(tot 1870: O 231/6, 1870-’99: O 352, 1899-1921: 19): F 657, 1937: F 2761, 1968: dl. F 2933, 1970: dl. F 2973

(art. 3220): Onne Oving (rentenier)

1851 (art. 5495): Lubbina Reinders Brouwer (z.b.)

1852 (art. 5443): Wilt Hilrichs Hidden (kuiper)

1853 (art. 4766): Willem Alberts de Boer (scheepskap.)

1864 (art. 4371.7): Christiaan Keizer (houtkooperskn.)

1881 (art. 11554): Jantje Fokkens, wed. Johan Hendrik Ike (kleermaker, +1863) (1/4) en 3 knd. Ike (elk ¼)

1898 (art. 13731.3): Gerrit v.d. Land sr. (depothouder) (23/32) en 3 knd. (elk 3/32)

Adresb. 1911:  R. Kroese, werkman

1919 (art. 18168.79): Jan Imelman Jzn. (eerst gasfitter, daarna makelaar,+1939; x 1908 Mettje Wester). Zie: Familie Imelman

Adresb. 1920/’22 tm i.e.g. ’24: R. Beerda, bierbrouwer

1931 (art. 30313. 23 later 74): Jan Imelman Jzn, later wed. Mettje Wester (3/4) en dch. Catharina Aaltina Imelman (*1909) (1/4). Wordt in 1937: F 2762

Adresb. 1950-’51: C. de Waal, betonwerker

Adresb. 1958 en ’61: J. Hut

1961 (art. 41000.3953 later 4183): Gem. Groningen. In ’61 ‘sloping’. Wordt in 1968 dl. F 2933 en in ’70 dl. F 2973

Langesteeg/straat – oude nr. 15

(tot 1870: O 231/5, 1870-’99: O 351, 1899-1921: 21): F 656, 1968: dl. F 2933, 1970: dl. F 2973

(art. 3220): Onne Oving (rentenier)

1851 (art. 4037): Harmannus v.d. Veen (kistenmaker)

1859 (art. 4190.6, later 8513): Frederik de Vies (timmerm.)

1868 (art. 8879, later 10594): Sirp Alberts (verwerskn.)

1877 (art. 10804): Lambertus Tonkens (timmerm.)

1880 (art. 10573.19): Georgius Johannes Visser (wafelbakker, later zaakwaarnemer /taxateur) (bezit veel)

1891 (art. 13228.9): Pieter (Jan) Westerhoff (koemelker, later z.b.)

1891 (art. 10573.89): Georgius Johannes Visser (wafelbakker, later zaakwaarnemer /taxateur, +1894) (zie boven)

1894 (art. 15156): Josephus Antonius Visser (minderjarige)

1901 (art. 15158.49): Francisca Maria Kalt, wed. Georgius Johannes Visser (+1894)

1908 (art. 18984): Renger Sissingh (apoth.bed.) en Jakob Wetsema (bakker)

Adresb. 1911:  U.J. Rosema, koopman

1918 (art. 19578.1403/26088.880/30600.412/41000.185 later 3769 en 4184): gem. Groningen

Adresb. 1920: 21: U.J. Rosema (koopman) en K. Poelstra (smidsknecht)

Adresb. 1922 tm 1950-‘51: 15: wed. U.J. Rosema (in ’22 ook nog K. Poelstra, smidsknecht)

Adresb. 1958: mw. E. de Vries

In 1960 onbewoonb. verkl.

Adresb. 1961: nr. ontbreekt en dat jaar ‘sloping’. Wordt in 1968 dl. F 2933 en in ’70 dl. F 2973

Langesteeg/straat – oude nrs. 21/1 tm 3
dl. F 661, 1846: dl. F 702

(art. 3220.9): Onne Oving (rentenier)

1849 (art. 5257): Jan Abraham Smit (schipperskn.). In 1867 splitsing en bouw: F 1039, 1040 en 1041. Wordt in 1874: F 1214 tm 1216 (huizen) en 1217 (erf). Zie Hulpkaart kadaster 1874:

1875 (art. 7759. 56 tm 59/13832.30 tm 33): Johannes Philippus Imelman (blikslager) Hij bezit heel veel: zie ook hieronder oude nrs. 21/4 tm 18 en zie: Familie Imelman

1891 (art. 13228.10 tm 13): Pieter (Jan) Westerhoff (koemelker, later z.b.) (zie ook bij oude nr. 21). In 1903 verkoop aan verschillende partijen: zie hieronder.

F 1217 (erf) gaat eerst naar art. 17535: Hendrik Bus (tuinier) en Harm Kraal Degenhart (koopman), maar wordt nog zelfde jaar verdeeld over eigenaren van F 1214 tm 1216.

Langesteeg/straat – oude nrs. 15/1 en 15/2

(1899-1921: 21/1 en 2): F 1215 en 1216, 1903: F 1215 en 19909, 1903: F 1215 en 2005, 1937: dl. F 2764

(art. 13228.11 en 12): Pieter (Jan) Westerhoff (koemelker, later z.b.)

1903 (art. 16846. 4 en 5): Hendrik Bus (+1919 Dennenoord; x 1900 Frouke Westerhoff, +1969). F 1216 wordt in 1903 F 1990 en daarna F 2005

1906 (art. 18613): Pieter Jan Westerhoff en Johannes Mulder (beiden z.b.)

Adresb. 1911: 21/1: wed. W. Alsema, koopvr.; 21/2: F. Stinissen, sigarenmaker

1917 (art. 19578. 1322 en 1323/26088.895 en 934/30600.laatst 3131 en 3132): gem. Groningen

Adresb. 1920: 21/1: wed. W. Alsema, koopvr.; 21/2: J. de Jonge, werkman

Adresb. 1922 tm i.e.g. ’24: 15/1: J. Ritsema, groentenventer; 15/2: J. de Jonge, werkman

Nr. 15/1 (F 1215) wordt in ’34 onbewoonb. verkl. en beide in 1936 ‘slooping’. In ’37 verenigd met F 1989 tot dl. F 2764

Langesteeg/straat – oude nr. 15/3

(1899-1921: 21/3): F 1214, 1903: F 1989

(art. 13228.10 tm 13): Pieter (Jan) Westerhoff (koemelker, later z.b.)

1903 (art. 17313): Harm Kraan Degenhart (koopman). Wordt in 1903: F 1989

1904 (art. 16090.47): Sebe Sierks jr. (klerk, later notaris) (bezit veel)

1905 (art. 15906.10): Lambertus Erenstein (winkelier, +1910), later wed. Willemina Landman (1/2) en 6 knd. (elk 1/12)

Adresb. 1911: 21/3: A. Kuipers, werkman

1917 (art. 17638.5): Jakob Wetsema (broodbakker, +1937)

1918 (art. 19578.1340/26088.928/30600.laatst 3133): gem. Groningen

Adresb. 1920/’22 tm i.e.g. ’24: 21-3/15-3: wed. G. Lammers

Nr. 15/3 wordt in ’34 onbewoonb. verkl. en in 1936 ‘slooping’. In ’37 verenigd met F 1989 tot dl. F 2764

Langesteeg/straat – oude nrs. 21/4 tm 18

(tot 1870: O 231/3o tm a en 231/3, 1870-’99: O 347 tm 332): F 109 (achterliggend) (tuin met tuinhuis)

1832 (art. 1492): Jan van Loo (rentenier)

1856 (art. 4666.21/7433.10): Johannes Wessels (timmerm/koopman)

1865 (art. 7685): Pieter Offringa (aannemer)

1865 (art. 8194): Rienk Pieters Offringa (aann.). In 1866 stichting, daarna F 1009 tm 1023 (huizen) en 1024 (erf):

1873 (art. 7759): Johannes Philippus Imelman (*1840, blikslager; x 1863 Wemelina Bos, *1842) Hij bezit heel veel (zie ook oude nrs. 21/1 tm 3) en zie: Familie Imelman. In 1888 gaat het naar verschillende partijen. F 1024= erf gaat naar de gezamenlijke eigenaren en 1924 naar de gem. Groningen (art. 26088.1544)

In 1910 is de toestand van de meeste woningen al als zo slecht beoordeeld (zie kaartje) dat de gemeente ze besluit te kopen (mede met het oog op uitbreiding van de gasfabriek). Dit gebeurt in 1912 en het volgende jaar vindt al ‘slooping’ plaats.

Langesteeg/straat – oude nr. 21/4

F 1023

(art. 7759): Johannes Philippus Imelman (blikslager). Zie: Familie Imelman

1888 (art. 13832.23): Johannes Philip Imelman (+1916)

1891 (art. 14307.2): Jan Hulscher (koetsier)

1894 (art. 14972): Esso Johannes Albers (tapper)

1895 (art. 15339): Luitje van Sluis (bode)

Adresb. 1911: J. Nijborg, werkman

1912 (art. 19578.852): gem. Groningen. In 1913 ‘slooping’

Langesteeg/straat – oude nr. 21/5

F 1022

(art. 7759): Johannes Philippus Imelman (blikslager). Zie: Familie Imelman

1888 (art. 13408.5): Klaas (Gerhards) Hoff (*1863 Kantens, kruidenier; x 1896 Grietje van Dalen, *1860)

1889 (art. 10591): Willem v.d. Wolde (*1852, koemelker/veehandelaar, +1905; x 1875 Petronella Wichers, *1856)

1906 (art. 18589): Petronella Wichers (x 1907 Lammert Burema)

Adresb. 1911: B. v.d. Lijn, arbeider

1912 (art. 19578.853): gem. Groningen. In 1913 ‘slooping’

Langesteeg/straat – oude nr. 21/6

F 1021

(art. 7759): Johannes Philippus Imelman (blikslager). Zie: Familie Imelman

1888 (art. 13832.22): Johannes Philip Imelman

1891 (art. 14298.3): Hermannus Hinderikus Westenborg (*1866, bakkersbediende, +1895; x 1892), later wed. Christina Everharda Schoe (*1868 Delfzijl) (1/2) en dch. Margaretha (1/2)

1899 (art. 16320): Harm Meijer (z.b.)

1899 (art. 14689.13): Johannes Friederikus Thiel (*1857 Nw.Schans, agent van politie, later z.b.)

Adresb. 1911: G. Pruim, voermansknecht

1912 (art. 19578.838): gem. Groningen. In 1913 ‘slooping’

Langesteeg/straat – oude nr. 21/7

F 1020

(art. 7759): Johannes Philippus Imelman (blikslager). Zie: Familie Imelman

1888 (art. 13081.9): Siese Nijdam (bediende, later commissionair en koffiehuish.)

Adresb. 1911: H. van Minnen, arbeider

1912 (art. 19578.841): gem. Groningen. In 1913 ‘slooping’

Langesteeg/straat – oude nr. 21/8

F 1019

(art. 7759): Johannes Philippus Imelman (blikslager). Zie: Familie Imelman

1888 (art. 13277.5): Lucas ten Cate (scheepskap.) (bezit veel)

1895 (art. 14678): Tjakke Wieringa (winkelier, +1897; x ), later wed. Anje Homan (1/2) en 3 knd. (elk 1/6)

1897 (art. 13700.67): Geert Belgraver (metselaar/bouwondernemer)

1903 (art. 17660.41): Geert Belgraver (+1914) De Belgravers

Adresb. 1911: U. Spel

1912 (art. 19578.850): gem. Groningen. In 1913 ‘slooping’

Langesteeg/straat – oude nr. 21/9

F 1018

(art. 7759): Johannes Philippus Imelman (blikslager). Zie: Familie Imelman

1888 (art. 13081.8): Siese Nijdam (bediende, later commissionair en koffiehuish.)

Adresb. 1911: C. de Roode, arbeider

1912 (art. 19578.840): gem. Groningen. In 1913 ‘slooping’

Langesteeg/straat – oude nr. 21/10

F 1013

(art. 7759): Johannes Philippus Imelman (blikslager). Zie: Familie Imelman

1888 (art. 9880.22): Sebe Sierks sr. (kastelein, koopman, letterzetter) (bezit veel)

1893 (art. 14765): Eltjo Lingbeek (timmerm.)

1898 (art. 15617.4): Pieter Olthoff (weesvader,+1940;  x Anna Reinbergen, +1921) (3/4)

Adresb. 1911: wed. A. Tombroek

1912 (art. 19578.844): gem. Groningen

Langesteeg/straat – oude nr. 21/11

F 1014

(art. 7759): Johannes Philippus Imelman (blikslager). Zie: Familie Imelman

1888 (art. 13081.7): Siese Nijdam (bediende, later commissionair en koffiehuish.)

Adresb. 1911: W.E. Klaver, schilder

1912 (art. 19578.839): gem. Groningen. In 1913 ‘slooping’

Langesteeg/straat – oude nr. 21/12

F 1015

(art. 7759): Johannes Philippus Imelman (blikslager). Zie: Familie Imelman

1888 (art. 13832.19): Johannes Philip Imelman

1889 (art. 13898): Harmannus van Malta (schipper)

1898 (art. 15617.5): Pieter Olthoff (weesvader,+1940;  x Anna Reinbergen, +1921) (3/4) en dch. Catharina (+1955,x Jan Vos)(1/4)

Adresb. 1911: J. Kristeerius, werkman

1912 (art. 19578.845): gem. Groningen. In 1913 ‘slooping’

Langesteeg/straat – oude nr. 21/13

F 1016

(art. 7759): Johannes Philippus Imelman (blikslager). Zie: Familie Imelman

1888 (art. 13832.20): Johannes Philip Imelman

1891 (art. 11554.8):

(art. 13700.69): Geert Belgraver (metselaar/bouwondernemer): De Belgravers

1903 (art. 17660.40): Geert Belgraver (+1914)

Adresb. 1911: A. Bierling, werkman

1912 (art. 19578.849): gem. Groningen. In 1913 ‘slooping’

Langesteeg/straat – oude nr. 21/14

F 1017

(art. 7759): Johannes Philippus Imelman (blikslager). Zie: Familie Imelman

1888 (art. 13832.21): Johannes Philip Imelman

1891 (art 12684.13/14139.7): Douwe Huizing (turfschipper). Zie oa ook bij oude nrs. 54 en 58

1893 (art. 12524.5): Jan Tinga (timmerm.)

Adresb. 1911: M. Leuver, werkman

1912 (art. 19578.848): gem. Groningen. In 1913 ‘slooping’

Langesteeg/straat – oude nr. 21/15

F 1012 (2 huizen), 1888: F 1604 en 1605

(art. 7759): Johannes Philippus Imelman (blikslager). Zie: Familie Imelman

1888 (art. 13832.18): Johannes Philip Imelman. Zie: Familie Imelman. In 1888 gesplitst in F 1604 en 1605:

F 1604:

1888 (art 9476.15): Arend Boerema (+1894), later wed. Itje Bonnes Bijmolt (1/2) en 3 knd (elk 1/6)

1896 (art. 15158.42): Francisca Maria Kalt (*1852 Smilde, x1874 wed. Georgius Johannes Visser; x 1903 Gerben Veen)

1899 (art. 16466): Theodorus Alma (bierhandelaar)

1899 (art. 12676.6): Klaas v.d./ Laan (timmerm.)

1901 (art. 13008.8): Harmannus Hendericus van Malta (turfschipper)

1912 (art. 19578.851): gem. Groningen. In 1913 ‘slooping’

F 1605:

1888 (art. 10573.78): Georgius Johannes Visser (*1842 Holwerd, wafelbakker/ later zaakwaarnemer en taxateur, +1894) Bezit veel (zie ook nr. 21 en Bloemstraat)

1894 (art. 15158.23): Francisca Maria Kalt (*1852 Smilde, x1874 wed. Georgius Johannes Visser; x 1903 Gerben Veen)

1896 (art. 9476.17): Itje Bonnes Bijmolt, wed. Arend Boerema (+1894) (1/2) en 3 knd (elk 1/6). In 1910 geen huis meer

Adresb. 1911: nr. ontbreekt

1912 (art. 19578.842): gem. Groningen. In 1913 ‘slooping’

Langesteeg/straat – oude nr. 21/16

F 1011

(art. 7759): Johannes Philippus Imelman (blikslager). Zie: Familie Imelman

1888 (art. 13832.17): Johannes Philip Imelman(+1916)

1899 (art. 15617.10): Pieter Olthoff (weesvader,+1940;  x Anna Reinbergen, +1921) (3/4) en dch. Catharina (+1955,x Jan Vos)(1/4)

Adresb. 1911: M. Hielkema, metselaar

1912 (art. 19578.847): gem. Groningen. In 1913 ‘slooping’

Langesteeg/straat – oude nr. 21/17

F 1010

(art. 7759): Johannes Philippus Imelman (blikslager). Zie: Familie Imelman

1888 (art. 13832.16): Johannes Philip Imelman(+1916)

1899 (art. 15617.9): Pieter Olthoff (weesvader,+1940;  x Anna Reinbergen, +1921) (3/4) en dch. Catharina (+1955,x Jan Vos)(1/4)

Adresb. 1911: W. Langendijk, werkman

1912 (art. 19578.846): gem. Groningen. In 1913 ‘slooping’

Langesteeg/straat – oude nr. 21/18

F 1009

(art. 7759): Johannes Philippus Imelman (blikslager). Zie: Familie Imelman

1888 (art. 13832.15): Johannes Philip Imelman (+1916). Ziue: Familie Imelman

1899 (art. 15617.8): Pieter Olthoff (weesvader,+1940;  x Anna Reinbergen, +1921) (3/4) en dch. Catharina (+1955,x Jan Vos)(1/4)

Adresb. 1911: I. Korenhof

1912 (art. 19578.843): gem. Groningen. In 1913 ‘slooping’

Langesteeg/straat – oudste nrs. 23, 25, 25/1 tm 12, 27 en 29

(1846-’70: O 230/19 tm 4, 1870-’99: O 329 tm 314): F 110 (tuin met tuinhuizen), 1846: F 676 tm 694, 1937: dl. F 2764

1832 (art. 2436): Johanna Catharina Walman (+1844), wed. Gerrit van Trojen (x 1800, +1820)

1842 (art. 3569): Pieter Dekker (koemelker, zie ook Nw. Kijk nr.83). In 1846 laat hij er bouwen F 676 tm F 691 (16 huizen) en F 692=erf. Verder F 693, rest F 694= tuin. Hij verkoopt dan F 676 tm 692  aan art. 4079 (zie onder)

E 693 en 694 worden in 1855 verkocht aan art. 6137= Harm Jacobs Dekker (schoenm. En in 1866 naar art. 6155= Gerrit Koolman (arb.). Hij verbouwt F 693 en bouwt nog iets bij, waarna het F 1034 tm 1037 wordt. In 1872 is alles in bezit van de gem. Groningen gekomen t.b.v. de gasfabriek (zie bij Hoofdstuk 24: Bloemsingel enz.)

Hulpkaart kadaster 1846

1846 (art. 4079, later 6674): Het Algemeen Diakengezelschap der Nederd. Hervormde Gemeente te Gron.  Wordt in 1867 Gasthuis voor den werkenden stand

1935 (art.30600. 2631 tm 2646, later 3149 tm 3164 en laatst 3244): gem. Groningen. In 1936 ‘slooping’, daarna in ’37 verenigd met andere percelen tot F 2764

 

Langesteeg/straat – oude nr. 17 tm 47

(1899-1921: 23, 25, 25/1 tm 12, 27 en 29): Gasthuis voor den werkenden stand

Adresb. 1911: 23: wed. J.A. Jans; 25: P. Poelstra, werkm.; 25/1: wed. v. Kregten, R. v. Kregten (kantoorbed.); 25/2: wed. Scholtens; 25/3: K. Niehof; 25/4: R. Galliart, metselaar; 25/5: G.R. Vlieger; 25/6: wed. Waterman; 25/7: J.F. Geersinga; 25/8: H. v. Rink; 25/9: -; 25/10: -; 25/11: wed. J. Vlint; 25/12: J. Bos; 27: wed. D. Poelman, groenten; 29: J. Thiessen

Adresb. 1920: 23: wed. J. Heijgers; 25: H. Tillema; 25/1: wed. F. Nagelsmith; 25/2: J. Folkeringa; 25/3: wed. A. Rooze; 25/4: H. Beuving, werkm.; 25/5: wed. K. Bosman; 25/6: M. Siepersma, tremmer; 25/7: J. Lemstra, witter; 25/8: wed. J. Stapel; 25/9: J.H. Hollander, kleerm.kn.; 25/10: mej. F. Dories; 25/11: wed. N. Roffel; 25/12: S. IJstra; 27: J. Doornbos, werkm.; 29: W. Tiessen-de Jong

Adresb. 1922: 17: wed. J. Heijgers; 19: mej. A. Dalmöllen, naaister; 21: wed. F. Nagelsmith; 23: mej. G. Olthoff; 25: mej. G. Meijer; 27: H. Beuving, werkm.; 29: wed. K. Bosman; 31: wed. H. Koning; 33: J. Lemstra, mosterdfabr.; 35: wed. J. Stapel; 37: wed. R. Scholte; 39: M. Siepersma, tremmer; 41: wed. H. Bouma; 43: S. IJstra; 45: wed. D. Carmio; 47: W. Tiessen-de Jong

Nieuwsblad van het Noorden, 4-10-1927

F 111 (tuin met tuinhuis)

1832 (art. 1991): van Rhee (timmerman, aannemer)

1832 (art. 2896): Jan Huizinga (metselaar)

1846 (art. 3544): Jan Reinders van der Veer

1850 (art. 4516): Johannes Veersema (timmerman)

1855 (art. 6155): Gerrit Koolman (arbeider)

1866 (art. 8211.58): gem. Groningen

 

F 112 (tuin met tuinhuis)(hoek Jacobijnerweg)

1832 (art. 556): Harm Dorenregt (hovenier), later wed. Scholte

1857 (art. 852.169 en 170): stad Groningen

De Langestraat gezien naar het zuidoosten begin jaren zestig, met links de dichtgemetselde muur van het voormalige ‘Gasthuis voor den werkenden stand’  en rechts het voormalige nrs. 38 en 36 (voor) en na de ingang naar een achtergelegen hofje nr. 20 (foto Warner Folkers)

Even zijde:
Langesteeg/straat nr. 2

zie bij Bloemstraat  nr. 28

F 106 (tuin), 1840: dl. F 624

1832 (art. 1477): Jan Lipping (knegt). In 1840 na aankoop deel F 105 verenigd tot F 624, zie verder onder.

De Langestraat gezien vanaf de Bloemstraat (Nieuwsblad van het Noorden, 24-2-1927)

Langesteeg/straat – oude nrs. 2 tm 16

(tot 1870: O 230 a tm h, 1870-1899: O 287 tm 294): F 105 (naast F 103, zie Boterdiep), 1840: F 623(tuinhuis) en 624(tuin), 1867: F 1049 tm 1042, 1912: 2147 tm 2140

1832 (art. 2496): Wolter Verschuur (chirurgijn), later wed. Enna Hillegonda van Gesseler. In 1840 verkoop: deel gaat naar art. 1267.30: wed. Willem Keizer en wordt F 623, daar verenigd met F 620 tm 622 (zie Boterdiep). Rest (F 624) maar:

1840 (art. 1477): Jan Lipping (knegt)

1849 (art. 5211/9911): Pieter Pieters Bos (onderw. Inst. voor Doofst.), later wed. Geessien Jans Ritzema (1/2) en 2 knd. Bos (elk 1/6) en wed. Bos (1/12) en haar 2 knd (elk 1/24).

Bos bezit ook F 132, In 1850 bijbouw, waarna F 755 (tuin) en 756. In 1867 in tuin bouw, daarna F 1042 tm 1049 (huisjes) 1050 (tuin):

Hulpkaart kadaster 1867

1903 (art. 12902): Grietje Wolthoorn (*1861-+1924, z.b.). In 1912 gaat grond naar de gemeente waarna kadasternrs. Veranderen in F 2140 tm 2147. In 1924 worden de huizen aan verschillende personen verkocht. Zie verder onder

Het begin van de Langestraat even zijde begin jaren zestig (foto Warner Folkers)

Langesteeg/straat – oude nr. 2

(tot 1899: O 287): F 2147, 1927: F 2576, 1968: dl. F 2936

 1903 (art. 12902): Grietje Wolthoorn (*1861-+1924, z.b.)

Adresb. 1911: G. v.d. Spiegel, brandw.

Adresb. 1920: D. Groothof, sig. Maker

Adresb. 1922 tm i.e.g. ’24: G. Huizinga, Koopman

1924 (art. 26751): Pieter de Vries (timmerm.; woonde eerst nr. 12). In 1926 bijbouw. Wordt na verkoop stukje aan gem. in 1927: F 2576

1954 (art. 39226): Jakob Huizinga Jzn. (melkbezorger) (woont er)

1959 (art. 41020.5): VOF Fa. Gebr. De Jong. In 1961 onbewoonb. verklaard. In 1968, na ruiling met gem.: dl. F 2936= bouwterr., ged. huis, werkplaats (later opstallen genoemd). Zie Hulpkaart kadaster:

Hulpkaart kadaster 1969

1982 (art. 57729): Fa. Gebr. De Jong

1985 (art. 73686): Albertus Bernardus de Jong (*1921; x Helena Margaretha Lefferts) (woont Bloemstr. 26a, zie daar)

 

Langesteeg/straat – oude nr. 4

(tot 1899: O 288): F 2146, 1968: dl. F 2936

 1903 (art. 12902): Grietje Wolthoorn (*1861-+1924, z.b.)

Adresb. 1911: wed. Derks

Adresb. 1920 tm i.e.g. ’24: H. Boekholt, steelmaker

1924 (art. 18437.52): Gerhardus (Johannes Nicolaas) van Voorn (rijw.handelaar)

1925 (art. 27051): Cornelis Jacob Niezen (bakkerskn.)

1933 (art. 31037): Klaas de Vries (reiziger; x 1913 Geessien Veenkmap, +1914)

1941 (art. 30210): Klaas de Vries (x 1916 Maria Veenkamp; +1949), later wed. Maria Veenkamp (3/5) en 4 knd (elk 1/10)

1957 (art. 30600.7219, later 41000. 2577 en 3774 en 4457): gem. Groningen. In 1960 onbewoonb. verklaard en in ’62 ‘sloping’. In 1968 gaat het gedeeltelijk naar:

1968 (art. 41020.38): VOF Fa. Gebr. De Jong. Wordt dat jaar dl. van F 2936. Zie verder bij oude nr. 2

Langesteeg/straat – oude nr. 6

(tot 1899: O 289): F 2145, 1968: dl. F 2936

1903 (art. 12902): Grietje Wolthoorn (*1861-+1924, z.b.)

Adresb. 1911: J. Postma, timmerm.

Adresb. 1920: J. Busscher, koetsier

Adresb. 1922 tm i.e.g. ’24: D. P. v.d. Woude, kleerm.

1924 (art. 21373.9): Wolter Jacob Wolters (*1876, sigarenfabr., + 1933; x 1901 Remke Buurma, *1878), later wed. (2/3) en 2 dch. (elk 1/6) (woont Roodeweg 29)

1946 (art. 35854): Jan Hendrik Frost (landb., Wildervank)

1957 (art. 30600.7165, later 41000.2524 en 3773 en 4456): gem. Groningen. In ’60 onbewoonb.verklaard en in ’62 ‘sloping’. In 1968 gaat het gedeeltelijk naar:

1968 (art. 41020.38): VOF Fa. Gebr. De Jong. Wordt dat jaar dl. van F 2936. Zie verder bij oude nr. 2

Langesteeg/straat – oude nr. 8

(tot 1899: O 290): F 2144, 1968: dl. F 2936

1903 (art. 12902): Grietje Wolthoorn (*1861-+1924, z.b.)

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’24: J. van Wijk, parapluie-Rep (in ’11 en ’22, ‘24)/rijwielbewaarder Zuiderstat.; ’22 tm i.e.g. ’24 ook: H. van Wijk, chauff.

1924 (art. 21373.8): Wolter Jacob Wolters (*1876, sigarenfabr., + 1933; x 1901 Remke Buurma, *1878), later wed. (2/3) en 2 dch. (elk 1/6) (woont Roodeweg 29)

1946 (art. 35854): Jan Hendrik Frost (landb., Wildervank)

1957 (art. 30600.7164, later 41000.2524 en 3772 en 4455): gem. Groningen. In ’60 onbewoonb.verklaard en in ’62 ‘sloping’. In 1968 gaat het gedeeltelijk naar:

1968 (art. 41020.38): VOF Fa. Gebr. De Jong. Wordt dat jaar dl. van F 2936. Zie verder bij oude nr. 2

Langesteeg/straat – oude nr. 10

(tot 1899: O 291): F 2143, 1968: dl. F 2936

1903 (art. 12902): Grietje Wolthoorn (*1861-+1924, z.b.)

Adresb. 1911 tm i.e.g.’22 : J. v.d. Woude, werkm.

Adresb. 1924: S. Medema, groent.venter

1924 (art. 21373.7): Wolter Jacob Wolters (*1876, sigarenfabr., + 1933; x 1901 Remke Buurma, *1878), later wed. (2/3) en 2 dch. (elk 1/6) (woont Roodeweg 29)

1946 (art. 35854): Jan Hendrik Frost (landb., Wildervank)

1957 (art. 30600.7163, later 41000. 2522 en 2902 en 4454): gem. Groningen. In ’58 onbewoonb.verklaard en in ’62 ‘sloping’. In 1968 gaat het gedeeltelijk naar:

1968 (art. 41020.38): VOF Fa. Gebr. De Jong. Wordt dat jaar dl. van F 2936. Zie verder bij oude nr. 2

Langesteeg/straat – oude nr. 12

(tot 1899: O 292): F 2142, 1968: dl. F 2936

1903 (art. 12902): Grietje Wolthoorn (*1861-+1924, z.b.)

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’24: P. de Vries, arb.

1924 (art. 21815.6): Hendrik Hilbertus Weersing (*Assen, x 1912 Willemina Erenstein, boekbinder/koopman)

1926 (art. 27627): Johannes Hut (fruitkoopman). In 1926 opbouw

1939 (art. 33505): Gerrit v.d. Land jr. (*1894, grossier/varkenshandel.)

1959 (art. 41020.4): VOF Fa. Gebr. De Jong. In 1960 onbewoonb. verklaard en in ’62 ‘sloping’. In 1968, na ruiling met gem.: dl. F 2936. Zie verder bij oude nr. 2

Langesteeg/straat – oude nr. 14

(tot 1899: O 293): F 2141, 1968: dl. F 2936

1903 (art. 12902): Grietje Wolthoorn (*1861-+1924, z.b.)

Adresb. 1911: B. Streuper, werkm.

Adresb. 1920 tm i.e.g. ‘24: L. Omlo, werkm.

1924 (art. 21277.6): Jacob Langedijk (+1946; x Feronica Geertruida Terpstra)

1941 (art. 26143.31): Jacob van Dijken (z.b.)

1941 (art. 34370): Hendrik Winterwerp (graanhandelaar)

1942 (art. 34924): Anna van Dijken (x Reinder Dallinga, garagehouder) (woont Wagenborgen)

1960 (art. 41000. 3584 later 3771 en 4453): gem. Groningen. In 1962 ‘sloping’. In 1968, na ruiling met gem.: dl. F 2936. Zie verder bij oude nr. 2

Langesteeg/straat – oude nr. 16

 (tot 1899: O 294): F 2140, 1968: dl. F 2936

1903 (art. 12902): Grietje Wolthoorn (*1861-+1924, z.b.)

Adresb. 1911 tm i.e.g. ‘24: wed. W. Rozeboom, melkv.

1924 (art. 21277.5): Jacob Langedijk (+1946; x Feronica Geertruida Terpstra)

1941 (art. 26143.30): Jacob van Dijken (z.b.)

1941 (art. 34370): Hendrik Winterwerp (graanhandelaar)

1942 (art. 34925): Nanna Dallinga (sigarenhandelaar)

1957 (art. 30600.7202, later 41000.2560 en 3770 en 4452): gem. Groningen. In 1960 onbewoonb.verklaard en in ’62 ‘sloping’. In 1968, na ruiling met gem.: dl. F 2936. Zie verder bij oude nr. 2

Langesteeg/straat – oude nrs. 18 tm 38

(tot 1899: O 295 tm 299, 299a tm d, 300 en 301, 1899-1921: 18, 20, 20/1 tm 7, 22 en 24): F 104 (huis met tuin), 1865: F 995 tm 997, 1866: F 996, 997, 1006 en 1007, 1868: F 996, 997, 1006, 1007, 1067 en 1068, 1886: F 996, 997, 1006, 1007, 1067, 1068 en 1522 tm 1527

1832 (art. 2598): Pieter Reinders Waterhuis (oppasser)

1833 (art. 3084): Carolus Christianus de Bruijn (z.b.)

1841 (artr. 3992): Willem Falconer (z.b.)

1855 (art. 6170): Gerrit Liefheid (briefbesteller)

1856 (art. 6411): Imke Huitzingh (waschvrouw)

1861 (art. 7330): Age Pieters Ages (conducteur). In 1865 stichting, daarna F 997 en 996 (resp. oude nrs. 18 en 20). In 1866 in resterende tuin F 995 aan de straat: F 1007 en 1006 (resp. oude nrs. 22 en 24). In ’68 in restant: F 1067 en 1068 (resp. oude nrs. 20/1 en 2). In ’82 en ’83 verkoop.

F 997, 996, 1007 en 1006:

1882 (art. 12122): Jan Willems Bakker (timmerm.). In 1883 naar art. 7763. Zie hierna.

F 1067 en 1068:

1883 (art. 7763): Jan Willem Bakker (*1837, timmerm.; x 1862, +1894) (1/2), later wed. Reinderdina Meijer (1/8) en 4 (later 3) knd. (elk 1/8). In 1886 bouw in F 1066 en 104bis van F 1527 tm 1522 (kregen eerst nrs. O 299 tm 299-5, daarna O 299 tm 299-d, werd in 1899: nrs. 20/ 3 tm 7). Het restrende erf werd F 1524. Zie Hulpkaart 1886:

Hulpkaart kadaster 1886

In 1907 gedeeltelijk nieuwe kadasternummers (zie hulpkaart):

Hulpkaart kadaster 1907

In 1908 alles verkocht.  Zie verder hieronder

Langesteeg/steeg – oude nr. 18

 (tot 1899: O 295): F 997, 1937: F 2760

(art. 7763): Reinderdina Meijer, wed. Jan Willem Bakker (1/8) en 3 knd. (elk 1/8)

1908 (art 13731.13): Gerrit van der Land (*1860, depothouder, x 1882 Geertruida Akkerman, *1857-+1925) (23/32) en 3 knd. (elk 3/32)

Adresb. 1911: R.A.A. Sijsses, meubelm.

Adresb. 1920 tm 1922: W. Rozenboom, stoker

1923 (art. 25691): Abraham Gerrit Gijsbertus Peter Geenhuizen (typograaf)

Adresb. 1924: D. Rozema, mag.kn.

Wordt in ’37: F 2760

1953 (art. 30600.6059, later 41000.1669/3775): gem. Groningen. In ’60 onbewoonb.verkl. en in ‘61 ‘sloping’

Langesteeg/straat – oude nr. 20

(tot 1899: O 296): F 996, 1937: F 2759

(art. 7763): Reinderdina Meijer, wed. Jan Willem Bakker (1/8) en 3 knd. (elk 1/8)

1908 (art 13731.12): Gerrit van der Land (*1860, depothouder, x 1882 Geertruida Akkerman, *1857-+1925) (23/32) en 3 knd. (elk 3/32)

Adresb. 1911: J. Rozema, pakhuiskn.

Adresb. 1920 tm i.e.g. ’24: A. Woudstra, werkm.

1927 (art. 27950.5): Gerrit v.d. Land sr. (z.b.)

1927 (art. 28120): Fokko Jager (timmerm., later opzichter)

1934/’37 (art. 31503.7): Klaas Iwema (schilder). Wordt in ’37: F 2759

1941 (art. 34396): Johannes Haan (graanhandelaar)

1942 (art. 34543): Leendert Silvis (boekhouder)

1949 (art. 34124.11): Antje en Gezi(e)na Lukkiena Nienhuis (z.b.)

1960 (art. 41000.3561 later 4177): gem. Groningen. In ’61 ‘sloping’

Langesteeg/straat – oude nr. 22

(tot 1899: O 297, 1889-1921: 20/1): F 1067, 1901: F 1924, 1907: F 2090, 1968: dl. F 2936

(art. 7763): Reinderdina Meijer, wed. Jan Willem Bakker (1/8) en 3 knd. (elk 1/8)

1908 (art. 15962.3): Gerhardus Willebrordus Bol (timmerm.)

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’24: 20-1/22: P. Immel, arb.

1954 (art. 30600.6217, later 41000.1995): gem. Groningen. In ’55 ‘sloping’.

In 1968, na ruiling met gem.: dl. F 2936= bouwterr., ged. huis, werkplaats (later opstallen genoemd). Zie verder bij oude nr. 2

Langesteeg/straat – oude nr. 24

(tot 1899: O 298, 1889-1921: 20/2): F 1068, 1901: F 1923, 1968: dl. F 2936

(art. 7330.11): Age Pieters Ages (conducteur)

1868 (art. 8750): Pieter Geenhuizen (brievenbesteller). Wordt in 1901: F 1923

1906 (art. 18380): Marieke Tobias Geenhuizen (*1856) en 3 andere Geenhuizens (elk ¼)

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’24: 20-2/24: M.T. Geenhuizen

1933 (art. 25691.4): Abraham Gerrit Gijsbertus Peter Geenhuizen (typograaf).

1953 (art. 3060.6058, later 41000.1996): gem. Groningen. In ’55 ‘sloping’.

In 1968, na ruiling met gem.: dl. F 2936= bouwterr., ged. huis, werkplaats (later opstallen genoemd). Zie verder bij oude nr. 2

Langesteeg/straat – oude nr. 26

(tot 1899: O 299, 1889-1921: 20/3): 1901: F 1922, 1907: F 2089, 1968: dl. F 2936

(art. 7763): Reinderdina Meijer, wed. Jan Willem Bakker (1/8) en 3 knd. (elk 1/8)

1908 (art. 17660.83): Geert Belgraver (bouwondernemer): De Belgravers

1908 (art. 13731.17): Gerrit van der Land (*1860, depothouder, x 1882 Geertruida Akkerman, *1857-+1925) (23/32) en 3 knd. (elk 3/32)

Adresb. 1911: G. Sikkema, werkm.

Adresb. 1920 tm i.e.g. ’24: 20-3/26: A. Beerda, voermanskn.

1927 (art. 27950): Gerrit v.d. Land sr. (z.b.)

1933 (art. 19733): Wolter Bolhuis (zaadhandelaar, +1962)

1947 (art. 36091): Wolter Bolhuis (zaadhandelaar, +1962), later 2 dch. (elk ½)

1964 (art. 41000.5122 later 5601): gem. Groningen. In ’65 ‘sloping’.

In 1968, na ruiling met gem.: dl. F 2936= bouwterr., ged. huis, werkplaats (later opstallen genoemd). Zie verder bij oude nr. 2

Langesteeg/straat – oude nr. 28

(tot 1899: O 299a, 1889-1921: 20/4): F 1921, 1968: dl. F 3934

(art. 7763): Reinderdina Meijer, wed. Jan Willem Bakker (1/8) en 3 knd. (elk 1/8)

1908 (art 13731.14): Gerrit van der Land (*1860, depothouder, x 1882 Geertruida Akkerman, *1857-+1925) (23/32) en 3 knd. (elk 3/32)

Adresb. 1911: wed. Hermanni

Adresb. 1920 tm i.e.g. ’24: 20-4/28: A. Kuiper, werkm.

1927 (art. 27950.8): Gerrit v.d. Land sr. (z.b.)

1933 (art. 19733.6): Wolter Bolhuis (zaadhandelaar, +1962)

1947 (art. 36091.2): Wolter Bolhuis (zaadhandelaar, +1962), later 2 dch. (elk ½)

1964 (art. 41000.5119): gem. Groningen

1968 (art. 46898): gem. Groningen en VOF Verffabriek v.h. E.H. Cordes, bouwterrein.

Ebel Heinrich Cordes wordt in 1878 in Groningen geboren als zoon van stucadoor Johann Hermann Cordes en Harmanna Jansen. Hij wordt huisschilder en trouwt in 1906 met de in 1879 in Siddeburen geboren Trijntje Nederhoed. Ze krijgen zes kinderen. In 1911 neemt hij het bedrijf in ‘teerproducten, verfwaren zoutzuur, enz. enz’ van C. Bijlenga (‘opgericht 1870’) over op Lage der A 2. Omstreeks 1918 verhuist hij naar het Damsterdiep. In 1921 stapt hij eruit en wordt de naam NV Groninger Verffabriek vh E.H. Cordes, met als directie Pieter Swieter (*1882 Usquert) en Johan Hermann Cordes jr. (*1912) op Eendrachtskade 1. Cordes jr. neemt in 1957 in Tilburg een verfhandel over.

Nieuwsblad van het Noorden, 15-7-1912

Zie Hulpkaart kadaster bij oude nr. 2

 

Langesteeg/straat – oude nr. 30

(tot 1899: O 299b, 1889-1921: 20/5): 1901: F 1920, 1907: F 2086, 1968: dl. F 3934

(art. 7763): Reinderdina Meijer, wed. Jan Willem Bakker (1/8) en 3 knd. (elk 1/8)

1908 (art 13731.15): Gerrit van der Land (*1860, depothouder, x 1882 Geertruida Akkerman, *1857-+1925) (23/32) en 3 knd. (elk 3/32)

Adresb. 1911 tm ’20: R. Hilbrands, werkm.

Adresb. 1922 tm i.e.g. ’24: J. Kuipers, voerman

1927 (art. 27950.9): Gerrit v.d. Land sr. (z.b.)

1933 (art. 19733.7): Wolter Bolhuis (zaadhandelaar, +1962)

1947 (art. 36091.3): Wolter Bolhuis (zaadhandelaar, +1962), later 2 dch. (elk ½)

1964 (art. 41000.5120): gem. Groningen. In ’65 ‘sloping’.

1968 (art. 46898): gem. Groningen en VOF Verffabriek v.h. E.H. Cordes, bouwterrein.

Zie Hulpkaart kadaster bij oude nr. 2

Langesteeg/straat – oude nr. 32

(tot 1899: O 299c, 1889-1921: 20/6): F 1523, 1907: F 2085, 1968: dl. F 3934

(art. 7763): Reinderdina Meijer, wed. Jan Willem Bakker (1/8) en 3 knd. (elk 1/8)

1908 (art. 15962.3): Gerhardus Willebrordus Bol (timmerm.)

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’24: 206/32: G. Jonkman, werkm.

1954 (art. 30600.6216, later 41000.1738/3777): gem. Groningen. In ’61 ‘sloping’.

1968 (art. 46898): gem. Groningen en VOF Verffabriek v.h. E.H. Cordes, bouwterrein.

Zie Hulpkaart kadaster bij oude nr. 2

Langesteeg/straat – oude nr. 34

(tot 1899: O 299d, 1889-1921: 20/7): F 1522, 1907: F 2084, 1968: dl. F 3934

(art. 7763): Reinderdina Meijer, wed. Jan Willem Bakker (1/8) en 3 knd. (elk 1/8)

1908 (art. 16368. 17): Willem Dermer (voerman/meesterkn.)

Adreesb. 1911 tm i.e.g. ’24: 20-7/34: H.S. Douwes, smid

1929 (art. 29136): Jacoba Klaziena Groenhuis, wed. Willem Dermer (z.b.)

1959 (art. 41000.3103/3776): gem. Groningen. In ’60 onbewoonb.verkl. en in ’61 ‘sloping’.

1968 (art. 46898): gem. Groningen en VOF Verffabriek v.h. E.H. Cordes, bouwterrein.

Zie Hulpkaart kadaster bij oude nr. 2

Langesteeg/straat – oude nr. 36

(tot 1899: O 300, 1899-1921: 22): F 1007, 1937: F 2757, 1968: dl. F 3934

(art. 7763): Reinderdina Meijer, wed. Jan Willem Bakker (1/8) en 3 knd. (elk 1/8)

1908 (art. 16368. 16): Willem Dermer (voerman/meesterkn.)

Adresb. 1911: wed. Huizinga

Adresb. 1920 tm i.e.g. ’24: 22/36: W. Tholen, werkm.

1929 (art. 29136): Jacoba Klaziena Groenhuis, wed. Willem Dermer (z.b.). Wordt in 1937 F 2757

1960 (artr. 41000. 3653 later 4174): gem. Groningen. In ’61 ‘sloping’.

1968 (art. 46898): gem. Groningen en VOF Verffabriek v.h. E.H. Cordes, bouwterrein.

Zie Hulpkaart kadaster bij oude nr. 2

Langesteeg/straat – oude nr. 38

(tot 1899: O 301, 1899-1921: 24): F 1006, 1937: F 2756, 1968: dl. F 3934

(art. 7763): Reinderdina Meijer, wed. Jan Willem Bakker (1/8) en 3 knd. (elk 1/8)

1908 (art. 16368. 15): Willem Dermer (voerman/meesterkn.)

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’24: 24/38: E. Everts, arb.

1929 (art. 29136): Jacoba Klaziena Groenhuis, wed. Willem Dermer (z.b.). Wordt in 1937 F 2757

1960 (artr. 41000. 3652 later 4175): gem. Groningen. In ’61 ‘sloping’.

1968 (art. 46898): gem. Groningen en VOF Verffabriek v.h. E.H. Cordes, bouwterrein.

Zie Hulpkaart kadaster bij oude nr. 2

Langesteeg/straat – oude nrs. 40 tm 62

(tot 1921: 26 tm 48): F 81 (tuin met tuinhuis), 1868: F 1093 tm 1104

1832 (art. 157): Anna Luppina Dinckgreve (+1851 Denekamp), wed. Jan Hindrik Blaupot (rentenier, +1826). NB: Zie bij Nw. Ebbingestraat nr. 1

1834 (art. 1622): Derk Meijer (koopman)

1837 (art. 165/7512): Hindrik Bloem (koemelker)

1863 (art. 3459.13): Jan(s) Evenhuis (koemelker/koopman)

1868 (art. 8781): Klaas Reitsema (tapper). Reitsema bouwt langs de Langestraat en hoek om Jacobijnerweg en op erf erachter in 1867: F 1089-1092 (zie bij Jacobijnerweg) en 1093 tm 1104. Zie hulpkaart kadaster 1868:

Hulpkaart kadaster 1868

In 1870 bouwt hij erachter: F 1137 tm 1146 (oude nrs. Jacobijnerweg 13 tm 31; zie daar) en worden de Langestraat nrs. 26 tm 44: 40 tm 58. In 1872 verkoopt hij alles aan verschillende partijen. Zie verder hieronder

Langesteeg/straat – oude nr. 40

(tot 1870: O 230/3, 1870-‘99: O 302, 1899-1921: 26): F 1104, 1870: F 1136

(art. 8781): Klaas Reitsema (tapper)

1872 (art. 9592): Wander Drenthe (Koopman)

1888 (art. 13731): Gerrit van der Land sr. (*1860, depothouder, x 1882 Geertruida Akkerman, *1857-+1925) (23/32) en 3 knd. (elk 3/32)

Adresb. 1911: W. Bolhuis, winkelier en tuinier

1914 (art. 17692): Mense ten Hoove (kastelein)

1917 (art., 21466): Haaje Franssen (papiermaker)

Adresb. 1920: H. Franssen, winkelier

1920 (art. 24119): Reint Toren (schipper)

Adreesb. 1922: R. Toren

1921 (art. 21815.5): Hendrik Hilbertus Weersing (kooppman, boekbinder)

Adresb. 1924: H.H. Weersing, winkelier

1938 (art. 30194.6): Jan Pieters Mulder (eerst koornschippere vanaf 1892 zakkenverhuurder, later rentenier, x 1888 Anna Rozema) (1/5), Gerrit ten Kleij (beurtvaarder, x Gesiena Margrietha Mulder) (1/5), Gerrit Ruitinga (boekhouder, x Wobbina Pieterdina Mulder) (1/5), Annette Elisabeth Henderika Mulder (boekhouder) (1/5) en 3 andere Mulders (elk 1/15)

1940 (art. 29890.19): Gerben van Dijk (aannemer)

1941 (art. 34308): Adolf Ruuls (verchromer)

1947 (art. 36268): Herman Olthoff en Witte Oldenburger (beiden cafehouder)

1948 (art. 35546.19): Herman Olthoff (cafehouder)

1961 (art. 41747): Hinderika Bruintjes Kruitmoes, wed. Herman Olthoff (2/3) en 2 knd. (elk 1/6)

1961 (art. 37770.9): VOF Fa. de Groninger Verffabriek vh E.H. Cordes (vennoten: Pieter Derk en Willem Swieter). In ’67 ‘sloping’. In ’68 verenigd met andere percelen:

1968 (art. 46898): gem. Groningen en VOF Verffabriek v.h. E.H. Cordes, bouwterrein.

Zie ook nrs. 28 tm 38 en Hulpkaart kadaster bij oude nr. 2

Langesteeg/straat – oude nr. 42

(tot 1870: O 230/3a, 1870-‘99: O 303, 1899-1921: 28): F 1103, 1870: F 1135

(art. 8781): Klaas Reitsema (tapper)

1872 (art. 8206): Roelf Massaon (broodbakker, +1883), later wed. Hanna Jakobs Trof & cs

1891 (art. 9965): Christoffer Masson (broodbakker) (3/4) en Roelof Tiddens (z.b., 1/4)

1892 (art. 13731): Gerrit van der Land sr. (*1860, depothouder, x 1882 Geertruida Akkerman, *1857-+1925) (23/32) en 3 knd. (elk 3/32)

Adresb. 1911: –

Adresb. 1920 tm i.e.g. ’24: 28/42: H. Davids, wijnkooperskn. (in ’24 ook: H. Davids, electricien)

1927 (art. 27950): Gerrit van der Land sr.

1928 (art. 21815.7): Hendrik Hilbertus Weersing (koopman en boekbinder)

1929 (art. 29228): Philippus Carel Range (brandstoffenhandel.)

1936 (art. 32152): Albertus Steunebrink (chauffeur/monteur)

1950 (art. 35546.24): Herman Olthoff (cafehouder)

1952 (art. 38055): Hendrik Broekema schipper, (+1958), later wed. Trientje Pluis (x Roelf Smit)

1966 (art. 41000.5885): gem. Groningen. In 1967 ‘sloping’. In ’68 verenigd met andere percelen:

1968 (art. 46898): gem. Groningen en VOF Verffabriek v.h. E.H. Cordes, bouwterrein.

Zie ook nrs. 28 tm 38 en Hulpkaart kadaster bij oude nr. 2

Langesteeg/straat – oude nr. 44

(tot 1870: O 230/3b, 1870-‘99: O 304, 1899-1921: 30): F 1102, 1870: F 1134

(art. 8781.33): Klaas Reitsema (tapper)

1872 (art. 9593): Willem Tebben Sluis (schipper)

Adresb. 1911: J.P. Smit, werkm.

1912 (art. 16913.13): Berend Hendriks Wolthoorn (horlogemaker/koopman) (bezit veel)

1917 (art. 21650): Johannes Hielkema (cafehouder)

1919 (art. 23458): Jan Idskes (arb.)

Adresb. 1920: D.H. van Tongeren, werkm.

Adresb. 1922 tm i.e.g. ‘24: J. Idskes, werkm.

In 1931 en ’33 verbouw

1937 (art. 27300.6): Hendrik Warners (slager)

1963 (art. 41000.4978): gem. Groningen. In 1967 ‘sloping’. In ’68 verenigd met andere percelen:

1968 (art. 46898): gem. Groningen en VOF Verffabriek v.h. E.H. Cordes, bouwterrein.

Zie ook nrs. 28 tm 38 en Hulpkaart kadaster bij oude nr. 2

Langesteeg/straat – oude nr. 46

(tot 1870: O 230/3c, 1870-‘99: O 305, 1899-1921: 32): F 1101, 1870: F 1133

(art. 8781): Klaas Reitsema (tapper)

1872 (art. 6646.18): Pieter Jans Scharmga (schipper) (bezit veel)

1887 (art. 13490): Lumke Bos, wed. Pieter Jans Scharmga

1907 (art. 15906.11): Lambertus Erenstein (+1910), later wed. Willemina Landman (1/2) en 6 knd. (elk 1/12)

Adresb. 1911: V. Jansen, sigarenmaker

1917 (art. 21650): Johannes Hielkema (cafehouder)

1919 (art. 23459): Minne Hielkema (metselaar)

Adresb. 1920 tm ’22: 32/46: M. Hielkema, metselaar

1922 (art. 25441): Hillechien van Houten, wed. Ferdinand Kies

Adresb. 1924: wed. F. Kies

1966 (art. 41000.5975): gem. Groningen. In 1967 ‘sloping’. In ’68 verenigd met andere percelen:

1968 (art. 46898): gem. Groningen en VOF Verffabriek v.h. E.H. Cordes, bouwterrein.

Zie ook nrs. 28 tm 38 en Hulpkaart kadaster bij oude nr. 2

Langesteeg/straat – oude nr. 48

(tot 1870: O 230/3d, 1870-‘99: O 306, 1899-1921: 34): F 1100, 1870: F 1132

(art. 8781.31): Klaas Reitsema (tapper)

1872 (art. 9594): Wobbenius Albronda (timmermanskn.)

1902 (art. 15061.8): Henderikus Venema (schipper)

1905 (art. 16837): Afien Olthoff en Amelia Magdalena Sikkens (*1848- +jan. 1915; x 1899 Klaas Olthoff)

Adresb. 1911: H.J. Geubels, magazijnkn.

1915 (art. 14144.11): Klaas Olthoff (*1846, aardappelhandelaar, +1935) x apr. 1915 Trijntje Buning (+1942)

Adresb. 1920 tm i.e.g. ’24: 34/48: R. Groen, hoefsmidskn.

1936 (art. 32088.6): Trijntje Buning, wed. Klaas Olthoff (x Klaas Sipke Engelkes) en zn. Hilderikus *1892) en Hoot Jans Engelkes (*1887)

1961 (art. 43038): Nikel Lijkele v.d. Molen (aannemer), Pieter van Weering (assuradeur) en Lambertus Groenwold (aannemer) (elk 1/3)

1962 (art. 41000.4477): gem. Groningen. In 1967 ‘sloping’. In ’68 verenigd met andere percelen:

1968 (art. 46898): gem. Groningen en VOF Verffabriek v.h. E.H. Cordes, bouwterrein.

Zie ook nrs. 28 tm 38 en Hulpkaart kadaster bij oude nr. 2

Langesteeg/straat – oude nr. 50

(tot 1870: O 230/3e, 1870-‘99: O 307, 1899-1921: 36): F 1099, 1870: F 1131

(art. 8781.30): Klaas Reitsema (tapper)

1872 (art. 9595): Jacobus Johannes van Zeilen (bediende/cartonwerker)

1879 (art. 11346): Catharina Doorenrecht, wed. Johannes v.d. Steeg (+1873) en zn. Dominicus Johannes Vincentius v.d. Steeg (*1847, kleermaker)

1899 (art. 14764): Christiaan Ferdinand Nap (timmerm, aann.)

1905 (art. 18108): Gerardus Weis (*1855, arbeider, later brandstoffenhandelaar, +1917)

Hij trouwt in 1878 met de in Winschoten geboren Aaltje Bisschop (*1853). Ruim twee maanden voor hun huwelijk wordt de tweeling  Geertruida (1878-’79) en Gardina (*1878-1956) geboren. Later volgen nog Harmannus (*1880-1953), Cornelis (*1882, boekdrukker, +1965), Gerardus (*1884-+1971), Jan (*1886-+1962; zie bij Bloemstraat 44 en 46), – (*+1889) en Rudolph (*1894-1943)

Ze wonen volgens BR 1880 Popkenstraat en BR 1890 Jacobijnerweg in de Gang O 231/2. Daarna (BR 1900 en 1910) Langesteeg 36 (wordt oude nr. 50)

Nieuwsblad van het Noorden, 16-4-1983

Weis woont in 1904 tijdelijk Boterdiep OZ 26, huurt in 1900 al nr. 36. Hij bouwt in 1910 stal bij.

Adresb. 1911: G. Weis (cokeshandel), C. Weis (handelsdrukkerij)

De broers C., G., H. en J. Weis en hun moeder, Wed. G. Weis, in het Adresboek van 1920

Adresb. 1920 tm i.e.g. ‘24: 36/50: wed. G. Weis, cokeshandel

1927 (art. 27982): Sikko Medema (Koopman) (woont er). In 1933 verbouw

1952 (art. 38247): Wigbolt Kooi (installateur)

1967 (art. 41000.6198): gem. Groningen. In ’68 verenigd met andere percelen:

1968 (art. 46898): gem. Groningen en VOF Verffabriek v.h. E.H. Cordes, bouwterrein.

Zie ook nrs. 28 tm 38 en Hulpkaart kadaster bij oude nr. 2. NB: nr. 50 is enige pand dat er dan nog staat!

Laatste deel Langestraat tot de hoek met de Jacobijnerweg in 1970 (foto Persfotobureau D. v.d. Veen, coll. Gron. Arch.)

Langesteeg/straat – oude nr. 52

(tot 1870: O 230/3f, 1870-‘99: O 308, 1899-1921: 38): F 1098, 1870: F 1130

(art. 8781): Klaas Reitsema (tapper)

1872 (art. 7981.150): Fredrik Nienhuis (Koopman)

1887 (art. 13413.14): Hillechien Nienhuis, Niesje Willemina Nienhuis, Margaretha Michaelina v.d. Werff (wed. Johannes Harmannus Schroote), Mattheus Schroote (behanger)

1892 (art. 14610): Mattheus Schroote (z.b.)

1894 (art. 14968): Anna Wilbrink, wed. Josephus Sluiter

1907 (art. 17660.80): Geert Belgraver (bouwondernemer, +1914), later wed. Antje Bosman

Adresb. 1911 tm ‘20: H. Groen, werkm.

1917 (art. 14386.14): Johannes Lokken (kastelein/koopman)

1921 (art. 24653): Hendrik Iwema (commissionair)

Adresb. 1922 tm i.e.g. ’24: H. Iwema, werkm.

1923 (art. 14832.5): Lubbartus Bernardus Koops (kastelein, +1944), later wed. Johanna Maria Hillebrands (2/3) en Lubbertus Bernardus Koops (cafehouder) en Frans Reinhart (aannemer) (elk 1/6)

1948 (art. 36342): Lubbertus Bernardus Koops (cafehouder)

1949 (art. 36821): Ritske Visser (*1893, stucadoor) (3/5) en 4 knd. (elk 1/10)

1966 (art. 41000.5929): gem. Groningen. In 1967 ‘sloping’. In ’68 verenigd met andere percelen:

1968 (art. 46898): gem. Groningen en VOF Verffabriek v.h. E.H. Cordes, bouwterrein.

Zie ook nrs. 28 tm 38 en Hulpkaart kadaster bij oude nr. 2

Langesteeg/straat – oude nr. 54

(tot 1870: O 230/3g, 1870-‘99: O 309, 1899-1921: 40): F 1097, 1870: F 1129

(art. 8781): Klaas Reitsema (tapper)

1872 (art. 7981.149): Fredrik Nienhuis (Koopman)

1887 (art. 13413.13): Hillechien Nienhuis, Niesje Willemina Nienhuis, Margaretha Michaelina v.d. Werff (wed. Johannes Harmannus Schroote), Mattheus Schroote (behanger)

1892 (art. 14610): Mattheus Schroote (z.b.)

1894 (art. 14968): Anna Wilbrink, wed. Josephus Sluiter

1907 (art. 17660.79): Geert Belgraver (bouwondernemer, +1914), later wed. Antje Bosman

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’24: 40/54: H. Smit, turfventer

1917 (art. 21083.22): Douwe Huizing Dzn. (rustend schipper). Zie oa ook bij oude nr. 21/14 en 58

1924 (art. 26455): Hendrik Smit (turfventer) (7/12) en 5 knd. (elk 1/12)

1959 (art. 41000. 3279 later 3780): gem. Groningen. In ’60 onbewoonb.verkl. en in ’67 ‘sloping’. In ’68 verenigd met andere percelen:

1968 (art. 46898): gem. Groningen en VOF Verffabriek v.h. E.H. Cordes, bouwterrein.

Zie ook nrs. 28 tm 38 en Hulpkaart kadaster bij oude nr. 2

Langesteeg/straat – oude nr. 56

(tot 1870: O 230/3h, 1870-‘99: O 310, 1899-1921: 42): F 1096, 1870: F 1128

(art. 8781): Klaas Reitsema (tapper)

1872 (art. 7981.148): Fredrik Nienhuis (Koopman)

1887 (art. 13413.12): Hillechien Nienhuis, Niesje Willemina Nienhuis, Margaretha Michaelina v.d. Werff (wed. Johannes Harmannus Schroote), Mattheus Schroote (behanger)

1892 (art. 14610): Mattheus Schroote (z.b.)

1894 (art. 14968): Anna Wilbrink, wed. Josephus Sluiter

1907 (art. 17660.78): Geert Belgraver (bouwondernemer, +1914), later wed. Antje Bosman

Adresb. 1911 tm ‘20: J. Leverman, werkm.

1917 (art. 21820): Joris Weges (schipper)

1919 (art. 15014.18): Pieter Bulthuis (x Jitske Ferwerda, +1921)

1919 (art. 22693): Jan van Slooten (grondwerker)

1921 (art. 22693): Willem Kolthof (magazijnkn.)

Adresb. 1922 tm i.e.g. ’24: W. Kolthoff, magazijnkn.

1967 (art. 41000.6196): gem. Groningen. In 1967 ‘sloping’. In ’68 verenigd met andere percelen:

1968 (art. 46898): gem. Groningen en VOF Verffabriek v.h. E.H. Cordes, bouwterrein.

Zie ook nrs. 28 tm 38 en Hulpkaart kadaster bij oude nr. 2

Langesteeg/straat – oude nr. 58

(tot 1870: O 230/3i, 1870-‘99: O 311, 1899-1921: 44): F 1095, 1870: F 1127, 1872: F 1180

(art. 8781): Klaas Reitsema (tapper)

1872 (art. 7981.219): Fredrik Nienhuis (Koopman)

1887 (art. 13413.24): Hillechien Nienhuis, Niesje Willemina Nienhuis, Margaretha Michaelina v.d. Werff (wed. Johannes Harmannus Schroote), Mattheus Schroote (behanger)

1892 (art. 14611): Niesje Willemina Nienhuis (*1864, x 1894 Assen: Jan Temmink, hoofd eener school) (3/5) en aantal pers. Timmerman

Adresb. 1911: wed. H. Hendriks

1918 (art. 21083.27): Douwe Huizing Dzn. (rustend schipper). Zie oa ook bij oude nrs. 21/14 en 54

Adresb. 1920 tm ‘22: 44/58:  A. en H. Hendriks, arbeiders

1924 (art. 26278): Jakob van Dijken en Eise Veldman (beiden z.b.)

Adresb. 1924: M. de Jong, werkm.

1927 (art. 17272.6): Klaas van Dijken (koopman). In ’32 verbouw

1934 (art. 31368.4): Jan Lameris (veehouder) en 3x Van Dijken (Pieter, Jan Enne en Hendrik Anthonie) (elk ¼)

1940 (art. 31377): Klaas de Vries (koopman)

1941 (artr. 30210): Klaas de Vries (handelsagent/koopman, +1949), later wed. Maria Veenkamp (3/5) en 4 knd. (elk 1/10)

1953 (art. 38494): Jan Pomp (werkm.) (woont er)

1955 (art. 39451): Albert Viswat (Opperman)

1961 (art. 41000.3995): gem. Groningen. In 1967 ‘sloping’. In ’68 verenigd met andere percelen:

1968 (art. 46898): gem. Groningen en VOF Verffabriek v.h. E.H. Cordes, bouwterrein.

Zie ook nrs. 28 tm 38 en Hulpkaart kadaster bij oude nr. 2

Langesteeg/straat – oude nr. 60

(tot 1870: O 230/3j, 1870-‘99: O 312, 1899-1921: 46): F 1094, 1870: F 1126, 1872: F 1181

(art. 8781): Klaas Reitsema (tapper)

1872 (art. 7981.220): Frederik Nienhuis (Koopman)

1887 (art. 13413.25): Hillechien Nienhuis, Niesje Willemina Nienhuis, Margaretha Michaelina v.d. Werff (wed. Johannes Harmannus Schroote), Mattheus Schroote (behanger)

1892 (art. 14611): Niesje Willemina Nienhuis (*1864, x 1894 Assen: Jan Temmink, hoofd eener school) (3/5) en aantal pers. Timmerman

Adresb. 1911: J. Harmanni, werkm.

1918 (art. 18788): Jozef van der Wijk (koopman, +1923; x Froukje de Vries)

Adresb. 1920 tm i.e.g. ‘24: 46/60: wed. G. ter Borg

1921 (art. 12900.72): Hendrik Berends Wolthoorn (broodbakker) (bezit veel)

1922 (art. 25746): Hendrik Ippen (schilder)

1956 (art. 30600.6750, later 41000.2041): gem. Groningen. In ’60 ‘sloping’. In ’68 verenigd met andere percelen:

1968 (art. 46898): gem. Groningen en VOF Verffabriek v.h. E.H. Cordes, bouwterrein.

Zie ook nrs. 28 tm 38 en Hulpkaart kadaster bij oude nr. 2

Langesteeg/straat – oude nr. 62

(tot 1870: O 230/3l, 1870-‘99: O 313, 1899-1921: 48): F 1093

(art. 8781): Klaas Reitsema (tapper)

1872 (art. 7981.145): Frederik Nienhuis (Koopman)

1887 (art. 13413.11): Hillechien Nienhuis, Niesje Willemina Nienhuis, Margaretha Michaelina v.d. Werff (wed. Johannes Harmannus Schroote), Mattheus Schroote (behanger)

1892 (art. 14611): Niesje Willemina Nienhuis (*1864, x 1894 Assen: Jan Temmink, hoofd eener school) (3/5) en aantal pers. Timmerman

Adresb. 1911: J. Koens, werkm.

1918 (art. 17679.21): Jakob Pieter Zandt (koopman/kruidenier; x Grietje Modderaar) (2/3) en 2 knd. (elk 1/6)

Adresb. 1920 tm i.e.g. ’24: 48/62: L. Veenstra, kleermakerskn.

1939 (art. 33478.12): Jakob Pieter Zandt (zonder, +1944)

1940 (art. 34152): Richte Huisman (z.b.) (woont Scheemda), vanaf ’42: 6 leden fam. Haan (elk /16)

1955 (art. 30600.6520, later 41000.1884): gem. Groningen. In ’60 ‘sloping’. In ’68 verenigd met andere percelen:

1968 (art. 46898): gem. Groningen en VOF Verffabriek v.h. E.H. Cordes, bouwterrein.

Zie ook nrs. 28 tm 38 en Hulpkaart kadaster bij oude nr. 2

Laatste deel Langestraat, gezien naar Jacobijnerweg, in 1998 (bron: boek CiBoGa, van stadsrand tot stadswijk; foto Dienst RO/EZ)

De Langestraat in 2002 (foto Dienst RO/EZ)

Jacobijnerweg

Boterdiep

Oneven zijde:
Jacobijnerweg – oude nrs. 1 tm 3 enz.

F 87, F 86, F 85 en F 84 (tuin), 1855: F 810, 85 en F 807 tm 809, 1856: F 810, 85, 807, 808 en 835

1832 (art. 459): Franciscus Jacobus Johannes Cremers (notaris) en m.e.

1837 (art. 458): Franciscus Jacobus Johannes Cremers (burgemeester/wethouder)

1846 (art. 4678): D’Nijs Greijdanus Wolthuis (*1811, timmerman; x 1837 Antje Hemmes van Oosten *1811 Finsterwolde)

1851 (art. 5462): Jannes Christiaan Tiel (voerman). In 1855 in F 84= tuin stichting van F 807, 808 (worden nrs. 5 en 3/5en F 809=erf. En F 86 en 87 worden verenigd tot F 810. Zie Hulpkaart kadaster 1855:

Hulpkaart kadaster 1855

In 1856 wordt F 808 veranderd in F 834 en erf F 809 wordt F 835

1859 (art. 2119.65, 66 en 68 tm 71, later 7142): Lucas Scholtens (kleermaker). In 1859 in F 835 stichting van huis F 881 (later nr. nr. 3/1) en schuur +erf = F 882

In 1872 verkoopt hij verschillende personen. Zie verder hieronder.

Jacobijnerweg – oude nrs. 1 en 3

(tot 1899: O 249 en 248): F 810 en F 85

(art. 7142): Lucas Scholtens (kleermaker)

1872 (art. 9476): Arend Boerema (z.b., +1894; x Itje Bonnes Bijmolt)

1885 (art. 7426.29 en 30): Arend Tonkes Vos Azn. (koopman). In 1885 bij F 810 bijbouw

1911 (art. 19848): Steven Olthof (smid, +1942; x Jantien Groenhuis, +1942), later knd.: Lammert Jacob (*1900) en Jantien Lammerdina (*1903) (elk ½).

Adresb. 1920: 1: C.H. Schrekker, werkm.; 3: G. Sanders, meubelm.kn.

Adresb. 1922 tm i.e.g. ’24: J. Hut, werkm.; 3: G. Sanders, meubelm.kn.

In 1931 verbouw van F 85

Adresb. 1933: 1: mej. F. Dik-Nieboer; 3: smederij S. Olthof

Adresb. 1938: 1: mej. H. Luurtsema, werkvr.; 3: smederij Fa. Olthoff en Hellinga

Adresb. 1950: 1: G. Beekman, verver; 3: Olthof en Hellinga, smederij

Adresb. 1958: 1: mw. A. Mercier-Kanon, G. Beekman (stucadoor); 3: ontbreekt

1957 (art. 30600.7188 en 7190, later 41000.2546 en 2548): gem. Groningen.

Adresb. ‘61 e.v. : nr. ontbreekt

In ’70 ‘sloping

Hoek Boterdiep ca. 1960, met rechts de oude nrs. 1, het lagere nr. 3 en het hogere, iets naar achteren geplaatste, nr. 5 (foto Warner Folkers)

 

Jacobijnerweg – oude nr. 3/1

(tot 1899: O 243): F 881, 1886: F 1540

(art. 7142): Lucas Scholtens (kleermaker)

1872 (art. 8177): Egbertus kampen (zolderskn., winkelier)

1875 (art. 8996): Aldert van Zanten (*1820, schipper, +1882; x Alida Bakker, +1866; x 1872 Dina Geertruida Noordberger)

1878 (art. 8110): Dirk Heeres (conducteur/vader in ziekenhuis). F 881 wordt in ’86 na bouw F 1540

1891 (art. 14096): Klaas Beks (voerman) en Geert Beks (wagenmaker)

1896 (art. 15761): Harm Bras (timmerm.)

1899 (art. 13881.18): Jan Houttuin (verlakker/koopman) (bezit veel)

1899 (art. 14123): Re(i)nke Bonnen (kuiper)

1912 (art. 19848): Steven Olthof (smid, +1942; x Jantien Groenhuis, +1942), later knd.: Lammert Jacob (*1900) en Jantien Lammerdina (*1903) (elk ½)

Adresb. 1920: wed. A. Koens

Adresb. 1922 tm i.e.g. ’38: mej. C. Koens, werkvr.

Adresb. 1950 e.v.: nr. ontbreekt

1957 (art. 30600.7190, later 41000.2547): gem. Groningen

1970 (art. 45797.19): VOF fa. Gebr. Rust. Dan werkplaats en wordt in ’71 verenigd met andere percelen tot F 2968

Jacobijnerweg – oude nr. 3/2

(tot 1899: O 244): F 882, 1886: F 1539 (gang) en 1541, 1912: F 2138 (erf) en 1541, 1932: dl. F 2710

(art. 7142): Lucas Scholtens (kleermaker)

1872 (art. 8177): Egbertus kampen (zolderskn., winkelier)

1875 (art. 8996): Aldert van Zanten (*1820, schipper, +1882; x Alida Bakker, +1866; x 1872 Dina Geertruida Noordberger)

1878 (art. 8110): Dirk Heeres (conducteur/vader in ziekenhuis)

1884 (art. 12773): Stoffer Geerts Jager (z.b.). F 882 wordt in ’86 na bouw F 1539=gang en F 1541=huis.

Zie Hulpkaart 1886:

Hulpkaart kadaster 1886

1916 (art. 21043): Commissie van Algemeenen Onderstand

Adresb. 1920 tm i.e.g. ’24: J. de Vries

1921 (art. 24738): Johannes Rust (wagenmaker). In 1931 ‘sloping’ van F 1541 tm 1543 (3-2 tm 3-4). In ’32 verenigd tot F 2710

1932 (art. 30510): Johannes, Kornelis en Johannes Willem Rust. Zie verder bij Boterdiep

Adresb. 1933 e.v.: 3-2 en 3-3: Carosseriefabr. J. Rust

Adresb. 1950 e.v.: nr. ontbreekt

Jacobijnerweg – oude nrs. 3/3 en 3/4

(tot 1899: O 245 en 246): dl. F 94, 1870: dl. F 1148, 1886: F 1542 en 1543

1832 (art. 1880): Hindrik Pluimker (schuitevaarder)

1836 (art. 3084.3): Carolus Christianus de Bruijn

1839 (art. 3722): Wigbold Fokkes de Wilde (bakker)

1864 (art. 6293): Fiete van der Werf (scheepstimmerm.knecht). F 94 wordt in 1870: F 1148

1875 (art. 8110.17): Dirk Heeres (vader in het ziekenhuis/later z.b in A’dam)

1884 (art. 12773): Stoffer Geerts Jager, later ook 3 kinderen. In 1886 bijbouw, daarna F 1541 tm 1546 (zie  boven Hulpkrt. 1886)

1916 (art. 21043): Commissie van Algemeenen Onderstand

Adresb. 1920 tm i.e.g. ’24: 3-3: B. v.d. lijn, werkm.; 3-4: ontbreekt

1921 (art. 24738): Johannes Rust (wagenmaker). In 1931 ‘sloping’ van F 1541 tm 1543 (3-2 tm 3-4). In ’32 verenigd tot F 2710

1932 (art. 30510): Johannes, Kornelis en Johannes Willem Rust.

Adresb. 1933 e.v.: 3-2 en 3-3: Carosseriefabr. J. Rust; 3-4: nr. ontbreekt

Adresb. 1950 e.v.: nr. ontbreekt

Zie verder bij Boterdiep

Jacobijnerweg – oude nr. 5

(tot 1899: O 243/2 en 243, 1899-1912: 3-5 en 5): F 807 en 808, 1886: F 1537 en 1538, 1912: F 2137

(art. 7142): Lucas Scholtens (kleermaker)

1872 (art. 9477): Mamme Mammes v.d. Steegh (schipper)

1875 (art. 10360): Jan v.d. Steegh (z.b.). Wordt in 1886: F 1537 en 1538 (zie boven Hulpkrt. 1886)

1889 (art. 7426.44 en 45): Arend Tonkes Vos Azn. (koopman)

1911 (art. 16368.18 en 19): Willem Dermer (voerman/meesterkn.)

1911 (art. 12773.17 en 18): Stoffer Geerts Jager, later ook 3 kinderen. (zie ook bij 3-3 en 3-4). In 1912 herbouw en samenvoeging, daarna F 2137

Adresb. 1920 tm i.e.g. ’24: J.S. Hermanni, werkm.

1932 (art. 30567): Kornelis en Johannes Willem Rust (beiden carrosseriebouwer)

Adresb. 1933: 5: J. Woldendorp, bakkersb.; 5a: S.M. Velleman, schilder

Adresb. 1938: 5: J. Driesens, monteur; 5a: L. Streuper, werkm.

1939 (art. 33288.4): Kornelis Rust (carrosseriebouwer)

1940 (art. 33619.3): Fa. Gebr. Rust (Kornelis en Johannes Willem Rust)

1943 (art. 35331.3): Johannes Willem Rust (koopman)

Adresb. 1950: 5: garage; 5a: P.L. Mercier, bekleder

Adeesb. 1958: 5: A.F. Automobiel, fournituren; 5a: E. Smit, landarb.

1960 (art. 40791): Hendrik Boomsma (* 1907, vishandelaar)

Adresb. 1961: 5a: –

Adresb. 1964 en ‘68: 5a: Tj. Boomsma, vishandel

1968 (art. 41000.6666, later 7241 en 7240): gem. Groningen. In ’69 sloop, enz. en daarna F 2957 =erf en 2955=weg

Jacobijnerweg oude nrs. 33 en verder omstreeks 1960 (foto Warner Folkers)

Jacobijnerweg – oude nr. 7

(tot 1899: O 242): F 83 (steeg met weiland) en F 96 (zie ook Boterdiep), 1834: F 83 en 601, 1868: F 83 en F 1107, 1886: F 1535 en 1536, 1959: F 2904 en 2905

1832 (art. 2668): Derk Wilkens (boekhouder). In 1834 woredt Boterdiep afgescheiden als F 600, restant van F 96 wordt dan F 601

1834 (aret. 3237): Jan Louwes Kuipers (voerman) en Louwe

1867 (art. 8412): Louwe Kuipers (voerman). In 1868 splitsing van F 601. Deel (F 1089 = huis, 1105=tuin en 1106=stal) gaat naar art. 8875= Klaas Reitsema (tapper) (zie oude nrs. 33 en 9). Restant wordt F 1107= tuin. In 1886 in dl. F 83 en dl. F 1107 bouw van F 1535= schuur en erf. Gang wordt F 1536 (zie boven op Hulpkaart 1886)

1896 (art. 15797): Ebeltje Drent, wed. Louwe Kuipers (voermansche)

1902 (art. 17377): Jan Kuipers Lzn. In 1907 bijbouw en in ’13 bouw bovenwoning (nr. 7a)

Adresb. 1920 tm ’22: 7a: D. Minholst, schipper

Adresb. 1924 tm i.e.g. ‘33: 7: W. de Raad (brandstofh.), Voerwerk en Zandh. en Grinth.; 7a: H. v.d. Sluis, werkm.

Adresb. 1938 tm i.e.g. ‘50: 7-7a: P. Holen, voerw. en brandst.; (in ‘50 ook J.C. de Wolff, verkoper)

1942 (art. 35100.10): Willem Roelof Homan (z.b.)

1943 (art. 25092.13): A(a)ldert Nijland (stucadoor, later z.b.)

Adresb. 1958: 7a: E. Brugge, hotelkok

In 1959 bouw met afsplitsing schuur, wordt F 2904. Rest wordt F 2905 en gaat naar:

1959 (art. 41491): Jan Koning (garagehouder)

Adresb. 1961: 7a: J. Koning (garagehouder), mej. C. Koning

Adresb. 1964: 7: Autobedrijf J. Koning; 7a: J. Koning, garagehouder

1966 (art. 45458): Klaas Reitsema (x Jacoba Terpstra) (galvaniseur)

1966 (art. 45459): Johannes Pieter, Kornelis Marinus en Jurren Anne Rust (elk 1/3) (NB: zij komen ook in bezit van F 2904, zie boven)

1967 (art. 45797): VOF Fa. Gebr. Rust. Zie verder bij Boterdiep

Adresb. 1968: 7a: W.J. Grol

Jacobijnerweg 7 en 7a in 1998

Jacobijnerweg – oude nrs. 9 tm 39

F 81 (tuin met tuinhuis), 1868: F 1089 tm 1092 en 1105 (=tuin), 1870: F 1146 tm 1137 en 1126 tm 1123

1832 (art. 157): Anna Luppina Dinckgreve (+1851 Denekamp), wed. Jan Hindrik Blaupot (rentenier, +1826). NB: Zie bij Nw. Ebbingestraat nr. 1

1834 (art. 1622): Derk Meijer (koopman)

1837 (art. 165/7512): Hindrik Bloem (koemelker)

1863 (art. 3459.13): Jan(s) Evenhuis (koemelker/koopman)

1868 (art. 8781): Klaas Reitsema (tapper). Hij verwerft ook deel van F 601 (zie bij oude nr. 7) en bouwt langs de Jacobijnerweg en de Langestraat (zie daar) en op erf erachter in 1867: F 1089-1092 en 1106 (stal). Zie hulpkaart kadaster 1868:

Hulpkaart kadaster 1868

In 1870 bouwt hij erachter in tuin F 1105: F 1146 tm 1137 (oude nrs. Jacobijnerweg 13 tm 31) en F 1089 tm 1092 wordt dan F 1126 tm 1123:

Hulpkaart kadaster 1870

In 1872 gaat het naar verschillende eigenaren. Zie verder hieronder.

Jacobijnerweg – oude nr. 9

(tot 1899: O 231/2, 1899-1921: 9/1): dl. F 1106, 1872: dl. F 1185, 1887: F 1552, 1968: dl. F 2934

(art. 8781): Klaas Reitsema (tapper). In 1872 komt deel van F 1054 erbij en ontstaat nieuw kadasternummer.

1872 (art. 9596): Anthonius de Vries (timmerm.)

1875 (art. 10285, later 8539.23): Jan Houttuin (z.b., later verlakker)

1887 (art. 13404): Wiebe Houttuin (koopman) en Hemmo Gerding

1887 (art. 11110.14): Hemmo Gerding (dagloner/timmerman, later z.b.)

BR 1890: Gerardus Weis x Aaltje Bisschop + knd.

1899 (art. 16270.17): Wolter Beening (timmerm., later bouwondernemer, +1914)

1908 (art. 17429.21): Jacob Oosterhuis (insp. Vesta, assuradeur)

1908 (art. 17042.8): Wildrik Medendorp (sigarenfabr./kruidenier)

1914 (art. 17429.57): Jacob Oosterhuis (insp. Vesta, assuradeur)

1915 (art. 20858.2): Ettje Venhuizen (x Arend van Deel)

Adresb. 1920: 9/1: pakhuis

Adresb. 1922: 9: D.H. Roemers, bankw.

Adresb. 1924: M. Siegers, venter

1927 (art. 19365.11): Douwe Olthoff (timmerm., +1941) (9/16) en 7 knd. (elk 1/16)

Adresb. 1933: H.J. Fleuren (werkm.), mej. M. Goedhart (werkvr.)

Adresb. 1938: –

1941 (art. 34248): Greta Stiena Knoppien (*1921, kantoorbed.)

1942 (art. 34714): Jannes Lambertus Meertens (jur.kand.), Elisabeth Catharina Homan (wed. Willem Meertens) en Lammechiena Henderika Meertens (ambt. Prov. Griffie) (elk 1/3)

1942 (art. 23679.24): Adolf Kuiper (turfschipper)

1947 (art. 32030): Rembertus Johannes Galliard (glazenwasscher)

1947 (art. 36287): Harm Venema (wagenmaker)

Adresb. 1950: mevr. W. Korthuis-Dost (werkster), H. Ketting (schoonmakerskn.)

1953 (art. 31630): Harm Venema (grossier in verfwaren) (5/8) en 3 knd. (elk 1/8).

Adresb. 1958: O. Veenstra, militair

F 1552 wordt in 1960 onbewoonb.verkl.

Adresb. ‘61 e.v.: nr. ontbreekt

1961 (art. 41000.3881): gem. Groningen. Wordt in ’68 deel van F 2934

1968 (art. 46898): gem. Groningen, De Gron. Verffabriek vh E.H. Cordes. In ’68 sloping

Jacobijnerweg – oude nr. 11

(tot 1899: O 232/2, 1899-1921: 9/2): dl. F 1106, 1872: dl. F 1185, 1887: F 1553, 1968: dl. F 2934

(art. 8781): Klaas Reitsema (tapper). In 1872 komt deel van F 1054 erbij en ontstaat nieuw kadasternummer.

1872 (art. 9596): Anthonius de Vries (timmerm.)

1875 (art. 10285, later 8539.23): Jan Houttuin (z.b., later verlakker)

1887 (art. 13404): Wiebe Houttuin (koopman) en Hemmo Gerding

1887 (art. 13511): Wiebe Houttuin

1892 (art. 13890.4): Harm Huizing (turfschipper, +1894), later wed. Geertje Weges (1/2) en 2 knd. (elk ¼)

1900 (art. 16918.5): Geertje Weges (x 1895 Fredrik de Glint, agent v.politie)

1909 (art. 10340.83, later 19830.51): Henderikus Wilhelmus Lameris (schrijnwerker)

Adresb. 1920 tm i.e.g. ’38: 9-2/11: T. Sikkema, zakkennaaier

1936 (art. 32193.10): Friedes Tjalling Lodewijk Lameris (proc.houder), Trientje Johanna Dorothea Lameris (z.b.) en Tjallina Wilhelmina Henderika Lameris (x Hendrik Adema) (elk 1/3)

Adresb. 1950: F. Renkema, lasser-brander

Adresb. 1958: A. van Melzen, los arb.

1959 (art. 41742.2): Tjallina Wilhelmina Henderika Lameris (x Hendrik Adema) (2/3) en Trientje Johanna Dorothea Lameris (z.b.) (1/3). In ’60 onbewoonb.verkl.

Adresb. ‘61 e.v. : nr. ontbreekt

1966 (art. 41000.5956): gem. Groningen. Wordt in ’68 deel van F 2934

1968 (art. 46898): gem. Groningen, De Gron. Verffabriek vh E.H. Cordes. In ’68 sloping

 

Jacobijnerweg – oude nr. 13

(tot 1899: O 232, 1899-1921: 9/3): F 1146, 1870: F 1155, 1872: F 1186, 1968: dl. F 2934

(art. 8781): Klaas Reitsema (tapper). In 1872 komt deel van F 1054 erbij en ontstaat nieuw kadasternummer.

1872 (art. 9598): David Benjamin Wickenhagen (torenwachter)

1879 (art. 11270): Jan Bazuin (koopmansbed.)

1895 (art. 7426.52): Arent Tonkes Vos Azn. (Koopman)

1902 (art. 17279): Antoon (Koopman) en Grietje Modderaar (z.b.)

1903 (art. 17700): Grietje Modderaar (+1938, x J.P. Zandt)

Adresb. 1920 tm i.e.g. ‘33: 9-3/13: K. Broekema, werkm.

Adresb. 1938: W. Ensing, werkm.

1939 (art. 17679.36): Jakob Pieter Zandt (koopman) (2/3) en 2 knd. (elk 1/6)

1939 (art. 33748.13): Jakob Pieter Zandt (z.b.)

1940 (art. 34152.6): Richte Huisman (z.b.) (woont Scheemda)

1942 (art. 31369.8): Jan Oebele Oosterhof (timmerm./aannemer)

1943 (art. 33477.11):  Gerhardus Albert Crol (houthandelaar)

1944 (art. 34281.7): Derk Westerkamp (bakker, +1961)

Adresb. 1950 tm ‘61: J. Stam, schipper, later los werkman

1961 (art. 41000.4080, later 4458 en 4605): gem. Groningen. In ’62 onbewoonb.verkl. en sloping

Adresb. 1964 e.v.: nr. ontbreekt

Wordt in ’68 deel van F 2934

1968 (art. 46898): gem. Groningen, De Gron. Verffabriek vh E.H. Cordes

 

Jacobijnerweg – oude nr. 15

(tot 1899: O 233, 1899-1921: 9/4): F 1145, 1870: F 1156, 1872: F 1187, 1968: dl. F 2934

(art. 8781): Klaas Reitsema (tapper) In 1872 komt deel van F 1054 erbij en ontstaat nieuw kadasternummer.

1872 (art. 9594): Wobbenius Albronda (timmermanskn.)

1902 (art. 15061.9): Henderikus Venema (schipper)

1905 (art. 16364.5): Hindrik Dermer (voerman, +1916), later wed. Antje Wicherts (1/2, +1958) en 3 dch. (elk 1/6), nog later 2 dch. (elk ½)

Adresb. 1920 tm i.e.g. ’24: 9-4/15: wed. H. Bazuin

Adresb. 1933 tm ‘58: L. de Boer, werkm., later opperman

1959 (art. 41000.3134, later 4459 en 4606): gem. Groningen.

Adresb. ‘61 e.v. : nr. ontbreekt

In ’62 onbewoonb.verkl. en sloping. Wordt in ’68 deel van F 2934

1968 (art. 46898): gem. Groningen, De Gron. Verffabriek vh E.H. Cordes

 

Jacobijnerweg – oude nr. 17

(tot 1899: O 234, 18998-1921: 9/5): F 1144, 1870: F 1157, 1872: F 1188, 1968: dl. F 2934

(art. 8781): Klaas Reitsema (tapper). In 1872 komt deel van F 1054 erbij en ontstaat nieuw kadasternummer.

1872 (art. 9594): Wobbenius Albronda (timmermanskn.)

1902 (art. 13731.8): Gerrit v.d. Land sr. (*1860, depothouder, x 1882 Geertruida Akkerman, *1857-+1925) (23/32) en 3 knd. (elk 3/32)

1927 (art. 27950.7): Gewrrit v.d. LKand sr. (depothouder)

Adresb. 1920 tm i.e.g. ’24: 9-5/17: P. v.d. Lijn, werkm.

1930 (art. 28067): Sjoerd Stant (+1940), later wed. Arendina Bilder (3/5) en 4 knd. (elk 1/10). Zie ook oude nr. 25

Adresb. 1933 tm i.e.g. ‘38: Sj. Stant, schipper

Adresb. 1950: H. Bakker (schipper, waladres), R. Kies (instrumentslijper)

1952 (art. 38292): Berend Kiewiet (brugwachter), Hendrik Gasendam (reiziger), Jan Slagter (mastiekdekker) en Grietje Stant (wed. Jan Hop) (elk ¼)

Adresb. 1958: R. Kies, vulcaniseerder

Adresb. 1961: R. Kies (vulcaniseerder), mej. H. Bakker (huish.hulp), K. en J. Bakker (schippers; briefadres)

In ’62 onbewoonb.verkl.

1963 (art. 41000.4728 en later 5060): gem. Groningen. In ’63 sloping.

Adresb. 1964 e.v.: nr. ontbreekt

Wordt in ’68 deel van F 2934

1968 (art. 46898): gem. Groningen, De Gron. Verffabriek vh E.H. Cordes

Jacobijnerweg – oude nr. 19

(tot 1899: O 235, 1899-1921: 9/6): F 1143, 1870: F 1158, 1872: F 1189, 1968: dl. F 2934

(art. 8781): Klaas Reitsema (tapper). In 1872 komt deel van F 1054 erbij en ontstaat nieuw kadasternummer.

1872 (art. 9599): Jan Willem Bakker (timmerm.)

1872 (art. 9633): Pieter Broekmans (arb./pakhuiskn., +1883)

1893 (art. 14832): Sjoukje Spel, wed. Pieter Cornelis Broekmans

1916 (art. 14832): Lubbartus Bernardus Koops (kastelein, +1944), later wed. Johanna Maria Hillebrands (2/3) en Lubbertus Bernardus koops (cafehouder) en Frans Reinhart (aann.) (elk 1/6). Bezit ook nr.31 en panden aan Langestr.(52) en Bloemstraat 28 (zie daar)

Adresb. 1920: J.K. Alderts, matroos

Adresb. 1922: wed. J.K. Alderts, naaister

Adresb. 1924: L.H. Kuipers, kleerm.

Adresb. 1933: L.H. Bosma (werkm.), mej. J. v.d. Werff-Sikkema

Adresb. 1938: L.H. Bosma

1948 (art. 36342): Lubbertus Bernardus koops (cafehouder)

1949 (art. 36821): Ritske Visser (*1893 stucadoor) (3/5) en 4 knd. (elk 1/10)

Adresb. 1950 tm ‘58: A. v.d. Kamp, sigarensorteerder

1958 (art. 38389): Dirk v.d. Slink (on dernemer, x Romkje Stavorinus). Wordt in ’59 pakhuis

Adresb. ‘61 e.v.: nr. ontbreekt

1963 (art. 41000.4687, later 5061): gem. Groningen. In ’63 sloping. Wordt in ’68 deel van F 2934

1968 (art. 46898): gem. Groningen, De Gron. Verffabriek vh E.H. Cordes

Jacobijnerweg – oude nr. 21

(tot 1899: O 236, 1899-1921: 9/7): F 1142, 1870: F 1160, 1872: F 1191, 1968: dl. F 2934

(art. 8781): Klaas Reitsema (tapper). In 1872 komt deel van F 1054 erbij en ontstaat nieuw kadasternummer.

1872 (art. 7981.156): Frederik Nienhuis (koopman) en Mattheus Schroote

1887 (art. 13413.32): Hillechien Nienhuis, Niesje Willemina Nienhuis, Margaretha Michaelina v.d. Werff (wed. Johannes Harmannus Schroote), Mattheus Schroote (behanger)

1892 (art. 14611): Niesje Willemina Nienhuis (*1864, x 1894 Assen: Jan Temmink, hoofd eener school) (3/5) en aantal pers. Timmerman (zie ook bij Langesteeg/straat)

1918 (art. 21815): Hendrik Hilbertus Weersing (koopman/boekbinder)

Adresb. 1920: K. Hemmes, werkm.

Adresb. 1922 tm i.e.g. ’24: H. Oostmeier, werkm.

1923 (art. 26071): Harm Weersing (meubelm.)

1925 (art. 26977): Hindrikje van Diepen, wed. Gerrit Meskendorp (+1924)

Adresb. 1933: C. Wisman, venter

1933 (art. 29025.7): Derk van Dijken (x Antje Knigge; schilder/koopman)

Adresb. 1938: –

Adresb. 1950: L. Bos, chauffeur

Adresb. 1958: nr. ontbreekt

1960 (art. 40604): Marten v.d. Linde (x Janna Lubbers; loodsknecht)

1960 (art. 41020.11): VOF Gebr. De Jong

Adresb. 1961: M. v.d. Linde, loodsknecht

In ’62 onbewoonb.verkl.

1963 (art. 41000.4850): gem. Groningen. Wordt magazijn.

Adresb. 1964 e.v.: nr. ontbreekt

Wordt in ’67 gesloopt en in ’68 deel van F 2934

1968 (art. 46898): gem. Groningen, De Gron. Verffabriek vh E.H. Cordes

 

Jacobijnerweg – oude nr. 23

(tot 1899: O 237, 1899-1921: 9/8): F 1141, 1968: dl. F 2934

(art. 8781): Klaas Reitsema (tapper)

1872 (art. 7981. 151 tm 155): Frederik Nienhuis (koopman) en Mattheus Schroote

1887 (art. 13413.31): Hillechien Nienhuis, Niesje Willemina Nienhuis, Margaretha Michaelina v.d. Werff (wed. Johannes Harmannus Schroote), Mattheus Schroote (behanger)

1892 (art. 14611): Niesje Willemina Nienhuis (*1864, x 1894 Assen: Jan Temmink, hoofd eener school) (3/5) en aantal pers. Timmerman (zie ook bij Langesteeg/straat)

1918 (art. 21951): Hendrik Berends (cafehouder) (1/2) en Jan Nicolaas Sieling (cafehouder) (1/4) en 3 knd. Sieling (elk 1/12)

1919 (art. 23320): Jan Lammert Melessen (kastelein)

Adresb. 1920: H. Mulder, sigarensorteerder

Adresb. 1922 tm i.e.g. ’24: R. van Kempen, werkm. a/d gasfabr.

1925 (art. 26977): Hindrikje van Diepen, wed. Gerrit Meskendorp (+1924)

Adresb. 1933: mej. R. van Diepen, wed. G. Meskendorp

1933 (art. 29025.6): Derk van Dijken (x Antje Knigge; schilder/koopman)

Adresb. 1938: H.J. Fleuren (turfventer), mej. M. Goedhart

Adresb. 1950 tm ‘58: F. Snijder, transportarb., later werker NS

1957 (art. 40604): Marten v.d. Linde (x Janna Lubbers; loodsknecht)

1960 (art. 29025.20): Derk van Dijken (x Antje Knigge; schilder/koopman)

1960 (art. 41020.10): VOF Gebr. De Jong

In ’60 onbewoonb.verkl.

Adresb. ‘61 e.v.: nr. ontbreekt

1963 (art. 41000.4849): gem. Groningen. In ‘63 sloping. Wordt in ’68 deel van F 2934

1968 (art. 46898): gem. Groningen, De Gron. Verffabriek vh E.H. Cordes

 

Jacobijnerweg – oude nr. 25

(tot 1899: O 238, 1899-1921: 9/9): F 1140, 1968: dl. F 2934

(art. 8781): Klaas Reitsema (tapper)

1872 (art. 7981. 151 tm 155): Frederik Nienhuis (koopman) en Mattheus Schroote

1887 (art. 13413.30): Hillechien Nienhuis, Niesje Willemina Nienhuis, Margaretha Michaelina v.d. Werff (wed. Johannes Harmannus Schroote), Mattheus Schroote (behanger)

1892 (art. 14611): Niesje Willemina Nienhuis (*1864, x 1894 Assen: Jan Temmink, hoofd eener school) (3/5) en aantal pers. Timmerman (zie ook bij Langesteeg/straat)

1918 (art. 18788.11): Jozef v.d. Wijk (koopman, + 1923; x Froukje de Vries)

Adresb. 1920 tm i.e.g. ’24: 9-9/25: H. de Vries, voermanskn.

1921 (art. 23104): Joannes Houttuin (sigarenfabrikant, +1933; x Grietje v.d. Werf)

1927 (art. 26752.26): Sake Pieter Rijpstra (likeurstoker). Zie ook oude nr. 29

1927 (art. 28067): Sjoerd Stant (+1940), later wed. Arendina Bilder (3/5) en 4 knd. (elk 1/10). Zie ook oude nr. 17

Adresb. 1933: mej. A. Kruizenga, werkvr.

Adresb. 1938: D.M. Simmeren, petr.v.

Adresb. 1950: mevr. J. Dijkstra-Koopman

1952 (art. 38292): Berend Kiewiet (brugwachter), Hendrik Gasendam (reiziger), Jan Slagter (mastiekdekker) en Grietje Stant (wed. Jan Hop) (elk ¼)

Adresb. 1958: T. van Tongeren, chauffeur

Adresb. ‘61 e.v. : nr. ontbreekt

1963 (art. 41000.4727): gem. Groningen. In ‘63 sloping. Wordt in ’68 deel van F 2934

1968 (art. 46898): gem. Groningen, De Gron. Verffabriek vh E.H. Cordes

Jacobijnerweg – oude nr. 27

(tot 1899: O 239, 1899-1921: 9/10): F 1139, 1968: dl. F 2934

(art. 8781): Klaas Reitsema (tapper)

1872 (art. 7981. 151 tm 155): Frederik Nienhuis (koopman) en Mattheus Schroote

1887 (art. 13413.29): Hillechien Nienhuis, Niesje Willemina Nienhuis, Margaretha Michaelina v.d. Werff (wed. Johannes Harmannus Schroote), Mattheus Schroote (behanger)

1892 (art. 14610): Mattheus Schroote (z.b.)

1894 (14969): Derk Bakker (koopman)

1903 (art. 16368): Willem Dermer (voerman/meesterkn.)

Adresb. 1920 en ’22: 9-10/27: B. Nolman, handlanger, later werkm.

1922 (art. 25204): Jan Westervaarder (eerst z.b., later cafehouder)

Adresb. 1924 tm i.e.g. ‘33: J. v.d. Berg, werkm.

1934 (art. 31503): Klaas Iwema (schilder)

Adresb. 1938 tm ‘58: J. Koopmans, werkm.; in ’50 ook: G. Koopmans, vulcaniseerder

1941 (art. 34435): Hendrikus Johannes Hensen (koopman) (woont nr. 2a)

1960 (art. 41020.12): VOF Fa. Gebr. De Jong

Adresb. ‘61 e.v.: nr. ontbreekt

1963 (art. 41000.4849): gem. Groningen. In ’63 sloping. Wordt in ’68 deel van F 2934

1968 (art. 46898): gem. Groningen, De Gron. Verffabriek vh E.H. Cordes

Jacobijnerweg – oude nr. 29

(tot 1899: O 240, 1899-1921: 9/11): F 1138, 1968: dl. F 2934

(art. 8781): Klaas Reitsema (tapper)

1872 (art. 7981. 151 tm 155): Frederik Nienhuis (koopman) en Mattheus Schroote

1887 (art. 13413.28): Hillechien Nienhuis, Niesje Willemina Nienhuis, Margaretha Michaelina v.d. Werff (wed. Johannes Harmannus Schroote), Mattheus Schroote (behanger)

1892 (art. 14610): Mattheus Schroote (z.b.)

1894 (art. 10809.19): Jan Imelman (blikslager) (1/2) en 3 knd. (elk 1/6). Zie: Familie Imelman

1895 (art. 15310): Jan Imelman J.Phzn. (blikslager, later z.b.) (bezit heel veel)

1916 (art. 21279): Jan Muller (z.b.)

Adresb. 1920 en ’22: 9-11/29: K. Luttje, werkm.

Adresb. 1924: J. Mulder

1933 (art. 26752.38): Sake Pieter Rijpstra (likeurstoker) Zie ook oude nr. 25

Adresb. 1933: wed. J. Dussel, L. Hoeksema (kleerm.)

1934 (art. 25544): Harm Bulthuis Hzn. (schilder)

Adresb. 1938: R. Heijes, visroker

1941 (art. 28630.5): Willem Karel (arbeider)

1947 (art. 31722.12): Stoffer Stienstra (*1891, schipper)

1949 (art. 36861): Harm Drenth (z.b.) (woont er)

Adresb. 1950: H. Drenth

1951 (aret. 37819): Marten Medemna (pakhuisbed.)

1956 (art. 40308): Martinus Haverkamp (kleerm.) (woont er)

Adresb. 1958 en ‘61: M. Haverkamp, kleermaker

1963 (art. 41000.4668): gem. Groningen. In ’63 sloping.

Adresb. 1964 e.v.: nr. ontbreekt

Wordt in ’68 deel van F 2934

1968 (art. 46898): gem. Groningen, De Gron. Verffabriek vh E.H. Cordes

Jacobijnerweg – oude nr. 31

(tot 1899: O 241, 1899-1921: 9/12): F 1137, 1968: dl. F 2934

(art. 8781): Klaas Reitsema (tapper)

1872 (art. 7981. 151 tm 155): Frederik Nienhuis (koopman) en Mattheus Schroote

1887 (art. 13413.27): Hillechien Nienhuis, Niesje Willemina Nienhuis, Margaretha Michaelina v.d. Werff (wed. Johannes Harmannus Schroote), Mattheus Schroote (behanger)

1892 (art. 14610): Mattheus Schroote (z.b.)

1894 (art. 14970): Renze Douwes de Keijser (machinist)

1895 (art. 13228.18): Pieter Westerhoff (koemelker, later z.b.)

1919 (art. 23241): Jan Rozema (pakhuiskn.)

Adresb. 1920 tm ’61: 9-12/31: E.J. Dijkhuis, werkm.

1923 (art. 21083.44): Douwe Huizing Dzn. (rustend schipper)

1924 (art. 14832.6): Lubbartus Bernardus Koops (kastelein, +1944), later wed. Johanna Maria Hillebrands (2/3) en Lubbertus Bernardus koops (cafehouder) en Frans Reinhart (aann.) (elk 1/6). Bezit ook oude nr.19 en panden aan Langestr.(52) en Bloemstraat 28 (zie daar)

Adresb. i.e.g. ’33 tm ’38: 31/1: J.W. Gerrits, constr.w.

1948 (art. 36342): Lubbertus Bernardus koops (cafehouder)

1949 (art. 36821): Ritske Visser (*1893 stucadoor) (3/5) en 4 knd. (elk 1/10)

1960 (art. 41020.13): VOF Fa. Gebr. De Jong

1963 (art. 41000.4847): gem. Groningen. In ’63 sloping. Wordt in ’68 deel van F 2934

1968 (art. 46898): gem. Groningen, De Gron. Verffabriek vh E.H. Cordes

Jacobijnerweg – oude nr. 33

(tot 1899: O 231, 1899-1921: 9): F 1126, 1870: dl. F 1154, 1872: dl. F 1185, 1887: F 1551

(art. 8781): Klaas Reitsema (tapper). Wordt in 1870 deel van een pereceel F 1054, dat doorloopt tot voor de huisjes 9/3 tm 9/7 (F 1155 tm 1160). Na verkoop in 1872 wordt dit huis samengevoegd met F 1106 (=stal; zie bij oude nr. 9) tot F 1185

1872 (art. 9596): Anthonius de Vries (timmerm.)

1875 (art. 10285, later 8539.23): Jan Houttuin (z.b., later verlakker)

1887 (art. 13404): Wiebe Houttuin (koopman) en Hemmo Gerding

1887 (art. 13511): Wiebe Houttuin

1892 (art. 14533): Catharina Steenmeijer (x W.Ch.L. Barkema)

1919 (art. 19049.13): Ferdinand Lieftinck (procuratiehouder/tabaksfabrikant)

Adresb. 1920: 9: R. van Kempen, voerm.kn.;

Adresb. 1922 tm i.e.g. ’24: 33: W. Schubad (meubelm.), wed. E.J.P. Gans

1926 (art. 27453): Jacob Kuipers (aannemer) en Henderikus Bos (bouwk.opzichter)

1926 (art. 19365.9): Douwe Olthoff (timmerm., +1941) (9/16) en 7 knd. (elk 1/16)

Adresb. 1933: P.H. v.d. Lijn, werkm.

Adresb. 1938: J. Ekhart, werkm

1941 (art. 34248): Greta Stiena Knoppien (*1921, kantoorbed.)

1942 (art. 34714): Jannes Lambertus Meertens (jur.kand.), Elisabeth Catharina Homan (wed. Willem Meertens) en Lammechiena Henderika Meertens (ambt. Prov. Griffie) (elk 1/3)

1942 (art. 23679.23): Adolf Kuiper (turfschipper)

1947 (art. 32030): Rembertus Johannes Galliard (glazenwasscher)

1947 (art. 36287): Harm Venema (wagenmaker)

Adresb. 1950: W. Loos, los arb.

1953 (art. 31630): Harm Venema (grossier in verfwaren) (5/8) en 3 knd. (elk 1/8). F 1551 wordt in ’57 werkplaats

Adresb. 1958: F. Renkema, elektr. lasser

Adresb. ‘61 e.v.: nr. ontbreekt

1967 (art. 45797): VOF Fa. Gebr. Rust. In ’69 afgebroken en verenigd met o.a. oude nrs. 7-7a tot F 2958

Jacobijnerweg – oude nr. 35

(tot 1899: O 230, 1899-1921: 11): F 1125, 1872: F 1184, 1968: dl. F 2934

(art. 8781): Klaas Reitsema (tapper)

1872 (art. 9597): Lubbertus Kleersnijder (schrijnwerker)

1874 (art. 9983): Tiddo Schutter oosterhuis (timmerm.)

1888 (art. 13806): Marten de Jong (tapper)

1896 (art. 10340.10): Henderikus Wilhelmus Lameris (schrijnwerker/meubelfabr.). Zie ook oude nr. 11

1911 (art. 19830.46): Henderikus Wilhelmus Lameris (z.b.) (5/8) en 3 knd. (elk 1/8). In 1931 verbouw

Adresb. 1920 tm i.e.g. ’38: 11/35: J.B. Kuipers (werkm.); 1933 tm i.e.g. ’38 ook: L.H. Dijkhuis (kleerm.)

1936 (art. 32193.5): Friedes Tjalling Lodewijk Lameris (proc.houder), Trientje Johanna Dorothea Lameris (z.b.) en Tjallina Wilhelmina Henderika Lameris (x Hendrik Adema) (elk 1/3)

Adresb. 1950: wed. J. Kuipers-Dijkhuis

Adresb. 1958: mw. J. Kuipers-Dijkhuis, E.P.C. Kuipers (kleerm.)

1959 (art. 41742): Tjallina Wilhelmina Henderika Lameris (x Hendrik Adema) (2/3) en Trientje Johanna Dorothea Lameris (z.b.) (1/3).

Adresb. 1961 en ‘64: J.B. Kuipers (monteur), mevr. J. Kuipers-Dijkhuis

1967 (art. 41000.5957 later 6473): gem. Groningen. In ’67 sloping. In ‘68 verenigd tot F 2934

1968 (art. 46898): gem. Groningen, De Gron. Verffabriek vh E.H. Cordes

Adresb. 1968 e.v.: nr. ontbreekt

Jacobijnerweg – oude nr. 37

(tot 1899: O 229, 1899-1921: 13): F 1124, 1872: F 1183, 1968: dl. F 2934

(art. 8781): Klaas Reitsema (tapper)

1872 (art. 9302.3): Pieter Willem Bazuin (arbeider)

1873 (art. 9975, later 14731): Heije Frerich Muller (verwer, later huisschilder)

1899 (art. 15488): Gerrit Brinks (timmerm.-aannemer)

1912 (art. 17638): Jakob Wetsema (*1875 Wetsinge, broodbakker, +1937; x 1900 Janna Sissing, *1877 Bedum)

Adresb. 1920 tm i.e.g. ’22: 13/37: M. Sieverts, rietwerker

1921 (art. 24916): Harm de Vries (*1893 Garnwerd, schilder; ongehuwd, zn. van Albert de Vries en Magrietha Thekela Steenhuis)

Adresb. 1924: J. Siverts, werkm.

Adresb. 1933 tm ‘38: H. de Vries, schilder (in ’33 ook wed. A. de Vries)

Adresb. 1950: G. Akkerman (chauffeur), J. Ekhart

Adresb. 1958: M.M. Tolsuta, perser

Adresb. ’61 en ’64: H. de Vries, schilder (1965, Jacobijnerweg 37)

1967 (art. 41000.6180): gem. Groningen. In ’67 sloping. In ‘68 verenigd tot F 2934

1968 (art. 46898): gem. Groningen, De Gron. Verffabriek vh E.H. Cordes

Adresb. 1968 e.v.: nr. ontbreekt

Jacobijnerweg – oude nr. 39

(tot 1899: O 228, 1899-1921: 15): F 1123, 1872: F 1182

(art. 8781): Klaas Reitsema (tapper)

1872 (art. 9152.2): Johannes Limborgh (aann.), later (¾) en Eltjo Heiko Limborgh (1/4)

1906 (art. 17692.7): Mense ten Hoove (kastelein)

Adresb. 1920 tm i.e.g. ’24: 15/39: E. Sieverts, stoelmatter

Adresb. 1933: W.M. Stempher, werkm.

Adresb. 1938: G.J. Hulleman, venter

Adresb. 1950: G. Drost, los arb.

1951 (art. 37613): Ate Veenstra (glazenwasser)

Adresb. 1958: H. Groen, kellner

1960 (art. 41000.3574 later 4170): gem. Groningen. In ’61 sloping.

Adresb. ‘61 e.v.: nr. ontbreekt

In ‘68 verenigd tot F 2934

1968 (art. 46898): gem. Groningen, De Gron. Verffabriek vh E.H. Cordes

Langestraat

F 112 (tuin): zie bij Langestraat

F 113 (moestuin):

1832 (art. 2742): Renzo Wolters (moesker); zie verder bij Bloemstraat/ Gasfabriekterrein

De Jacobijnerweg (rechts) en de Haverkampsdrift (links) op de 1e kadasterkaart van 1832

Even zijde:
Jacobijnerweg – oude nrs. 2 tm 6

dl. F 75, 1859: F 883 en 884

1832 (art. 2326): Abraham Straatman (schuitevaarder)

1848 (art. 3064): Derk Bakker (letterzetter, +1860; x Saartje Cremers)

In 1859 herbouw, daarna F 883 tm 886, zie Hulpkaart kadaster:

Hulpkaart kadaster 1859

Jacobijnerweg – oude nr. 2

(tot 1899: O 221): 1859: dl. F 886, 1865: dl. F 994, 1868: F 1079, 1969: dl. F 2945

(art. 3064): Derk Bakker (letterzetter, +1860; x Saartje Cremers)

1863 (art. 7762): Grietje Bakker (winkelbediende). In 1865 na bijbouw: F 994

1867 (art. 8093): Johannes de Ruiter (timmerm.). In ’68 bijbouw, waarna het los van Boterdiep oude nr. 39 F 1079 wordt.

1863 (art. 7763.9): Jan Willem Bakker (*1837, timmerm., +1894; x 1862 Reinderdina Meijer), later wed. (1/2) en 4 knd. (elk 1/8)

1908 (art. 17660.82): Geert Belgraver (+1914), later wed. Antje Bosman (1/2) en 5 knd. (elk 1/10)

Adresb. 1911: 2: –

Adresb. 1914: 2: wed. J. Siccema

1917 (art. 16368.24): Willem Dermer (voerman/meesterkn.)

1919 (art. 20392.3): Pieter Westerhof (vergulder, +1938; x Hinderika Elisabeth Broekmans)

Adresb. 1920: mej. K. Bergsma, werkvr.

Adresb. 1922 tm i.e.g. ‘24: mej. K. Bergsma, werkvr.

Adresb. 1933: mej. H. de Hes

Adresb. 1938: W. Roerig, werkm.

Adresb. 1950: mevr. H. Postema-Scholtens

1953 (art. 38367.3): Jan Groenewold (z.b.), Hereman olthoff (cafehouder), Lubbert Wassing (aann.) en Jelke v.d. Steen (z.b) (elk ¼)

1953 (art. 38397.2): Berend Bakker (expediteur)

Adresb. 1958: H.B. Duitsch, loopknecht

Adresb. 1961 e.v.: nr. ontbreekt

1967 (art. 41000.6201, later 6472 en 6746): gem. Groningen. In ’67 sloping en in ’69 met Boterdiep oude nr. 37 verenigd tot F 2945 (zie Hulpkaart kadaster verderop)

Jacobijnerweg – oude nr. 4

(tot 1899: O 222): F 884, 1969: dl. F 2953

(art. 3064): Derk Bakker (letterzetter, +1860; x Saartje Cremers)

1863 (art. 7763.5 en 4): Jan Willem Bakker (*1837, timmerm., +1894; x 1862 Reinderdina Meijer), later wed. (1/2) en 4 knd. (elk 1/8)

1908 (art. 18906): Roelf Mulder (timmerm.)

Adresb. 1911: 4: –

Adresb. 1914 tm ’20: R. Galliard, glazenwasscher

Adresb. 1922 tm i.e.g. ‘24: A. Luining, werkm.

1924 (art. 23910.13): Tobias de Vries (rijwielhandel., later makelaar)

1924 (art. 26586): Jetse de Boer (werkm.)

1930 (art. 18168.144 later 158): Jan Imelman Jzn. (eerst gasfitter, later makelaar, +1939; x 1908 Mettje Wester). Zie: Familie Imelman. In ’31 verbouw

1931 (art. 30313.25): Jan Imelman (+1939), later wed. Mettje Wester (3/4) en dch. Catharina Aaltina (*1909, ambten.) (1/4).

Adresb. 1933 tm i.e.g. ‘38: P. de Boer (werkm.), J. José (incasseerder)

Adresb. 1950: mevr. A. Klapwijk-Kuipers

Adresb. 1958: L.F. Houttuin

Adresb. 1961 e.v.: nr. ontbreekt

1966 (art. 41000.5939 later 7131): gem. Groningen. In ’68 sloping en in ’69 verenigd tot F 2953 (zie Hulpkaart kadaster verderop)

Jacobijnerweg – oude nr. 6

(tot 1899: 223): F 883, 1969: dl. F 2953

(art. 3064): Derk Bakker (letterzetter, +1860; x Saartje Cremers)

1863 (art. 7763.5 en 4): Jan Willem Bakker (*1837, timmerm., +1894; x 1862 Reinderdina Meijer), later wed. (1/2) en 4 knd. (elk 1/8)

1908 (art. 18906): Roelf Mulder (timmerm.)

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’24: wed. J.J. van Meggelen

1924 (art. 23910.14): Tobias de Vries (rijwielhandel., later makelaar)

1924 (art. 22980.20): Freerk Olthoff (arb. SS, +1949)

1925 (art. 27298): Henderika Wilhelmina Stevens (z.b.) (woont er)

1932 (art. 30313.52 later 91): Jan Imelman (+1939), later wed. Mettje Wester (3/4) en dch. Catharina Aaltina (*1909, ambten.) (1/4). Zie: Familie Imelman

Adresb. 1933: mej. C. Aakster, naaister

Adresb. 1938: W. Schipper, werkm.

Adresb. 1950: G.F. Wijsbeek, fabr.arb.

Wordt in ’57 bergplaats

Adresb. 1961 e.v.: nr. ontbreekt

1966 (art. 41000.5938 later 7131): gem. Groningen. In ’68 sloping en in ’69 verenigd tot F 2953 (zie Hulpkaart kadaster verderop)

Jacobijnerweg – oude nrs. 8 tm 16

NB. In 1806 staan de huisjes met de oude nrs. 8 tm 16  geregistreerd met de wijknummers I 25 tm 29 als ‘woningen op pagt’ bij de Stad Groningen, en als pachters J.H. Meijer en Bouko Melles

Melles trouwt in 1795 in de Nieuwe Kerk met At(t)je Jans Arkema. Het volgende jaar wordt in Winsum hun eerste kind (Mello Boukes Melles) geboren. In 1797 wonen ze in elk geval al aan het Boterdiep, bij de doop van zoon Jan Sijwerts. Er zullen daarna daar nog meer kinderen worden geboren.

Bou(w)ko Melle (Mellens) (*1767 Termunterzijl, trekschipper, later koopman, +1822), later wed. At(t)je Jans Arkema (* 1770/’71 Appingedam, dch. van bierbrouwer Jan Sywerts en Trientje Luitjens, winkeliersche, +1838 Boterdiep O 144).

In 1841 worden de vijf woningen aan drie verschillende partijen verkocht.

 
Jacobijnerweg – oude nr. 8

(tot 1899: geen nr.): F 76, 1913: F 2159, 1975: F 2996

1832 (art. 1568): At(t)je Jans Arkema (* 1770/’71 Appingedam, dch. van bierbrouwer Jan Sywerts en Trientje Luitjens, winkeliersche, +1838 Boterdiep O 144; x 1795 Nw. Kerk), wed. Bou(w)ko Melle (Mellens) (*1767 Termunterzijl, trekschipper, later koopman, +1822)

1841 (art. 1202.14): Jan Hindriks de Jonge (schipper)

1852 (art. 4669): Hillebrand Kloppenburg (garentwijnder)

1884 (art. 9516): Luitje Kloppenburg (garenfabrijkant). In 1884 werkplaats.

BR 1910: nr. ontbreekt

Adresb. 1911: nr. ontbreekt

In 1913 bijbouw, daarna F 2159= pakhuis

1916 (art. 15237): Cornelis Jacobus de Ruiter (meubelmaker, +1952)

Adresb. 1914 tm ’20: pakhuis

Adresb. 1922 tm i.e.g. ’38: Meubelmakerswerkpl. C. de Ruiter & H. de Vries

Adresb. 1950: werkplaats

1952 (art. 26027.19): Menno Roelf van der Wal (expediteur, +1957), later wed. Aafke van Dijken (23/32) en 3 knd. (elk 3/32)

Adresb. 1958 e.v.: nr. ontbreekt

1969 (art. 47507): Gerhardus van der Wal (woont in Nootdorp)

1969 (art. 47508): Cornelis Bisschop (wikkelaar) (woont Boterdiep 41). Wordt in ’75 afgebroken (wordt erf F 2996) en ged. gaat naar gem. Groningen voor aanleg weg F 2997

De Jacobijnerweg gezien naar het Boterdiep vlak voor de afbraak in 1967, met rechts de huisjes tm het oude nr. 16 (uiterst rechts) (coll. Gron. Arch., foto K.A. Gaasendam)

Jacobijnerweg – oude nr. 10

(tot 1899: O 224): F 77, 1969: dl. F 2954

1832 (art. 1568): At(t)je Jans Arkema (* 1770/’71 Appingedam, dch. van bierbrouwer Jan Sywerts en Trientje Luitjens, winkeliersche, +1838 Boterdiep O 144; x 1795 Nw. Kerk), wed. Bou(w)ko Melle (Mellens) (*1767 Termunterzijl, trekschipper, later koopman, +1822)

1841 (art. 3095): Frouke Hindriks Bossien (*1810), wed. Lambertus Jan Broos (verwer, +1842) (x 1846 Menno Dirks Forma, schipper/scheepskap.)

1857 (art. 6475): Marianne Weinberg (z.b.)

1862 (art. 6705.16): Wilt Hilrichs Hidden (*ca. 1816 Norden, kuiper, + aug. 1892), later wed. Martha Jakobs Prummel (+dec. 1892) en dch. Antje (*1845-+1908; x 1870 Aike Tulp), nog later kleinzn. Wilte Hilrich Tulp (*1871) (bezit veel)

BR 1910: Hero Mulder (*1886, sigarensorteerder) x Trientje Kruiger (*1890) + knd.

BR 1910: Hero Mulder (*1853, beeldhouwer) + 2 dch.

Adresb. 1911: 10: –

1911 (art. 15421): Johannes van Rijsel (*1847, voermanskn. ook koopman; x 1874 Magdalena Klaassen, *1847) (woont nr. 12) (1/2) en knd. Remke (*1882-+’65) en Johanna Maria (*1885-‘69) (elk ¼)

Adresb. 1914: 10: F. Stinissen, sig.maker

Adresb. 1920 tm i.e.g. ’24: 10-12-14: J. van Rijsel, aardappelh.

1925 (art. 27237): Maria Hangelbroek, wed. Marten Klompien (woont er)

Adresb. 1933 tm i.e.g. ‘38: 10: wed. M. Klompien

1947 (art. 36104): Harmina Nieman, wed. Pieter Buining (woont er)

Adresb. 1950: wed. H. Buining-Nieman

1952 (art. 38283): Koenraad Menting (fabr.arb., later stucadoor)

Adresb. 1958: K. Menting, stukadoor

1959 (art. 41409): Sibbeltje Hoekstra, wed. Romke Hoekstra

Adresb. 1961 en ‘64: mevr. S. Hoekstra-Hoekstra

1961 (art. 41000.4068 later 7239): gem. Groningen

Adresb. 1968 en ’72: nr. ontbreekt

In ’69 verenigd tot F 2954 (zie Hulpkaart kadaster verderop)

Jacobijnerweg – oude nr. 12

(tot 1899: O 225 of geen nr.?): F 78, 1969: dl. F 2954

1832 (art. 1568): At(t)je Jans Arkema (* 1770/’71 Appingedam, dch. van bierbrouwer Jan Sywerts en Trientje Luitjens, winkeliersche, +1838 Boterdiep O 144; x 1795 Nw. Kerk), wed. Bou(w)ko Melle (Mellens) (*1767 Termunterzijl, trekschipper, later koopman, +1822)

1841 (art. 4093): Lucas Scholtens en m.e. (Jan Popkes Sijbes)

1845 (art. 3107): Jan Popkes Sijbes (kuiper)

1871 (art. 7759.18): Johannes Philippus Imelman (blikslager). Zie: Familie Imelman

1888 (art. 13832.11): Johannes Philippus Imelman (blikslager) (5/8) en 3 knd. (Jan J.Phzn., Meinderdina, Johannes) en kleindch. Geertruida Johanna Cornelia Everts (*1893 Edam, dch. van Miena Imelman) (elk 3/32)

1895 (art. 15421): Johannes van Rijsel (*1847, voermanskn. ook koopman) (1/2) en knd. Remke (*1882-+’65) en Johanna Maria (*1885-‘69) (elk ¼)

BR 1910: Johannes van Rijsel (*1847) x 1874 Magdalena Klaassen (*1847) + 2 dch.

Adresb. 1911: 12: J. van Rijsel, voermanskn.

Adresb. 1914: 12-14: J. van Rijsel, aardappelh.

Adresb. 1920 tm i.e.g. ’24: 10-12-14: J. van Rijsel, aardappelh.

Adresb. 1933: 12-14: J. van Rijsel

1935 (art. 31945): Johanna Maria van Rijsel (z.b.)

Adresb. 1938: 12-14: mej. M. van Rijsel

Adresb. 1950 tm i.e.g. ’61: mej. J.M. van Rijssel; in ’61 ook: R. van Rijsel

Adresb. 1964: R. van Rijsel

1965 (art. 41000.5680 later 6910 en 7239): gem. Groningen. In ’67 sloping en in ’69 verenigd tot F 2954 (zie Hulpkaart kadaster verderop)

Adresb. 1968 en ’72: nr. ontbreekt

Jacobijnerweg – oude nr. 14

(tot 1899: O 225 of geen nr.?): F 79, 1969: dl. F 2954

1832 (art. 1568): At(t)je Jans Arkema (* 1770/’71 Appingedam, dch. van bierbrouwer Jan Sywerts en Trientje Luitjens, winkeliersche, +1838 Boterdiep O 144; x 1795 Nw. Kerk), wed. Bou(w)ko Melle (Mellens) (*1767 Termunterzijl, trekschipper, later koopman, +1822)

1841 (art. 4093): Lucas Scholtens en m.e. (Jan Popkes Sijbes)

1845 (art. 3107): Jan Popkes Sijbes (kuiper)

1871 (art. 7759.19): Johannes Philippus Imelman (blikslager). Zie: Familie Imelman

1888 (art. 13832.12): Johannes Philippus Imelman (blikslager) (5/8) en 3 knd. (Jan J.Phzn., Meinderdina, Johannes) en Geertruida Johanna Cornelia Everts (x H.E.M. van Schaik Avelingh) (elk 3/32)

1899 (art. 15421): (art. 15421): Johannes van Rijsel (*1847, voermanskn. ook koopman; x 1874 Magdalena Klaassen, *1847) (woont nr. 12) (1/2) en knd. Remke (*1882-+’65) en Johanna Maria (*1885-‘69) (elk ¼)

BR 1910: nr. ontbreekt

Adresb. 1911: 14: R. van Rijsel, schilder

Adresb. 1914: 12-14: J. van Rijsel, aardappelh.

Adresb. 1920 tm i.e.g. ’24: 10-12-14: J. van Rijsel, aardappelh.

Adresb. 1933: 12-14: J. van Rijsel

1935 (art. 31945): Johanna Maria van Rijsel (z.b.)

Adresb. 1938: 12-14: mej. M. van Rijssel

1947 (art. 33669): Jan Eefting (commissionair hotelbedrijf)

Adresb. 1950 tm ‘58: J.O. Eefting, buffetbediende

1960 (art. 42499): Feiko Aaldrik Koster (x Janna Cornelia Markus) (mag.bediende)

Adresb. 1961 en ‘64: mevr. A. Hogerman

1962 (art. 43513): Eltje Werkman (koopman) en Pieter Munstra (schilder) (elk ½)

1964 (art. 41000.5106 later 6114 en 7239): gem. Groningen.

1966: mej. M.A.H. Boerstra (muziekstudente), mej. J. Krul (violiste) (zie artikel Nieuwsblad van het Noorden, 9-5-1966)

In ’67 sloping en in ’69 verenigd tot F 2954 (zie Hulpkaart kadaster verderop)

Adresb. 1968 en ’72: nr. ontbreekt

Jacobijnerweg – oude nr. 16

(tot 1899: O 226): F 80, 1913: F 2158, 1921: F 2257, 1970: F 2970, 1974: F 2994

1832 (art. 1568): At(t)je Jans Arkema (* 1770/’71 Appingedam, dch. van bierbrouwer Jan Sywerts en Trientje Luitjens, winkeliersche, +1838 Boterdiep O 144; x 1795 Nw. Kerk), wed. Bou(w)ko Melle (Mellens) (*1767 Termunterzijl, trekschipper, later koopman, +1822)

1841 (art. 1202.15): Jan Hindriks de Jonge (schipper)

1852 (art. 4669): Hillebrand Kloppenburg (garentwijnder)

1884 (art. 9516): Luitje Kloppenburg (garenfabrijkant)

1895 (art. 15237): Cornelis Jacobus de Ruiter (meubelmaker, +1952)

1904 (art. 15923.9): Johannes Hartzema (*1867 Marum, verlakker, +1959;x 1895 Geertruid Hoiting, +1897; x1900 Ebeltje Rietema, +1949) (woont Nw. Kerkhof 18)

BR 1910: Maria Meijer, wed. Brouwer (*1869, waschvrouw) + 2 zn. Brouwer

Adresb. 1911: 16: wed. J.D. Brouwer

1912 (art. 19900): Hendrik Groenewoudt (brandstofhandel.). In 1912-‘13 bijbouw en wordt daarna F 2158

Adresb. 1914: 16-18: H. Groenewoudt, brandstofh.

1920 (art. 24487): Hielktje Hut, wed. Anton Philipsen (woont R’dam) en Hendrik Groenewoudt (brandstofhandel.).

Adresb. 1920: 16-18: J. Idskes, werkm.

In 1921 ged. terug naar art. 19900 en wordt gevoegd bij zijn bezit aan het Ged. Boterdiep (F 2157), samen wordt dat dan F 2256 (zie daar). Rest wordt F 2257 en gaat naar:

1921 (art. 24157): Hielktje Hut, wed. Anton Philipsen (woont R’dam)

Adresb. 1922 tm i.e.g. ‘24: H. Schrekker, werkm.

1925 (art. 22980.22): Freerk Olthoff (arb. SS, +1949)

1925 (art. 24344): Paulus Petrus Erkelens (stucadoor)

1929 (art. 29163): Rense v.d. Jagt (grondwerker)

Adresb. 1933: 16: G.R. Oosterhuis, schipper

Adresb. 1938: 16: M. Haak, werkm.

1949 (art. 26027.14): Menno Roelf van der Wal (expediteur, +1957), later wed. Aafke van Dijken (23/32) en 3 knd. (elk 3/32)

Adresb. 1950: J. v.d. Laan, koopman

Adresb. 1958: M. de Boer, machinebankw.

Adresb. 1961 e.v.: nr. ontbreekt

1966: pakhuis W. Goeree, koopman (zie artikel Nieuwsblad van het Noorden, 9-5-1966)

Nieuwsblad van het Noorden, 9-5-1966

In ’66 sloping

1969 (art. 47307.8): Cornelis Bisschop (wikkelaar) Zie Boterdiep 41. In ’70 gaat ged., dat wordt F 2970, naar:

1970 (art. 42437.30): Jos Beeres Beheer BV.

Het wordt, na verkoop van stukje aan gem., in ’74: F 2994. Zie Hulpkaart 1975:

Hulpkaart kadaster 1975

Met de ontwikkeling van de plannen voor CiBoGa (zie bij 24. Bloemsingel, enz.) wordt F 2995 in 1990 samen met de Langestraat F 3106 en in ’94: F 3178. In 2015 zijn de plannen zover dat F 3475 een nieuw bouwperceel wordt en de Jacobijnerweg verdwijnt:

Met blauwe lijnen aangegeven de loop van de oude Jacobijnerweg binnen het nieuwe bouwperceel F 3475 op een Hulpkaart kadaster uit 2015. Bij het ontwerp van The Student Hotel (wordt F 3476) blijft er aan de noordwestzijde een gang open (F 3477), die grotendeels op de plek van de oude Jacobijnerweg komt.

 

F 31 (weiland)

1832 (art. 2207): J. de Sitter (controleur, woont L’warden)

1845 (art. 852): stad Groningen (naar gasfabriek). Zie verder bij hoofdstuk 24: Bloemsingel enz.

 

Haverkampsdrift 
Oneven zijde:
Haverkampsdrift – oude nrs. 1 en 3:

dl. F 65, 1868: F 1072 tm 1074, 1876: F 1072 en 2188

1832 (art. 1320): Alje Garms Knollema (kastelein)

1834 (art. 3291): Marten Edes Wieringa (kastelein)

1846 (art. 4738): Antje Lewes (*1812, kasteleinsche, +1877), wed. Teunis v.d. Boogaard (beurtschipper), x 1851 Albert Roelfs Alberts (*1801, beurtschipper, +1888; wed.nr. Janna Jacob Backer)

1858 (art. 6756): Everhardus Hendericus Poelman (schuitevaarder). Wordt in 1868: F 1071 (zie bij 12. Boterdiep, enz.), 1072 en 1073 (huizen) en 1074 (stal en erf). Zie Hulpkaart kadaster:

Hulpkaart 1868

In 1876 worden F 1073 en 1074 verenigd tot F 2188. In 1887 worden ze aan verschillende partijen verkocht. Zie verder hieronder.

Haverkampsdrift – oude nr. 1

(tot 1899: O 215, 1899-1919: Boterdiep 27/1): 1868: F 1072

(art. 6756): Everhardus Hendericus Poelman (schuitevaarder)

1887 (art. 9542): Johannes Melles (kuiper, +1901), later wed. Margrietha Gesina Poelman (1/2) en 5 knd. (elk 1/10)

1907 (art. 18896): Eildert Melles (kuiper)

Adresb. 1907 tm i.e.g. ’38: 27-1/1: G. Klemens, zeeman/in ’24: werkm.

1920 (art. 18896): Gerrit Klemens (werkm.)

1939 (art. 29026.69): Jan Groenewold (timmerm., later makelaar) (3/4) en Gerrit Groenewold (postbeambte) (1/4)

1939 (art. 33413): Eppo Groenewold (kleermaker)

1940 (art. 34039): Geert Bonninga (schipper)

1947 (art. 36069): Jan Groenewold (z.b.)

Adresb. 1950: E. Snip, schipper

1954 (art. 38138.later 34): Coop. Melkproductenbedrijf D.O.M.O. te Beilen. In ’58 onbewoonb.verkl.

Adresb. 1958 e.v.: nr. ontbreekt. In ’61 sloping

1968 (art. 42437.15): Jos Beeres Beheer BV. In ’68 verenigd, oa met Boterdiep tot F 2946

Haverkampsdrift – oude nr. 3

(tot 1899: O 214, 1899-1919: Boterdiep 27-2): 1868: F 1073 en 1074, 1876: F 2188, 1968: dl. F 2946

(art. 6756): Everhardus Hendericus Poelman (schuitevaarder)

1887 (art. 13495): Berend Jansen (z.b.) c.s.

1889 (art. 13890): Harm Huizing (turfschipper, +1894; x Geertje Weges)

1891 (art. 12431.144/ 16683.95): Piebe Belgraver (metselaar, bouwondernemer)

1903 (art. 15006.9): Pier v.d. Werff (timmerm.-metselaar)

Adresb. 1907: 27-2: R. Mulder, timmerm.

Adresb. 1911 en ‘14: 27-2: G. Middel, werkm.

1915 (art. 15014.12): Pieter Bulthuis (kuiper, +1921), later wed. Jitske Ferwerda (1/2) en 3 knd. (elk 1/6)

Adresb. 1918 tm i.e.g. ’50: 272/3: H.G.B. Dopheide, kleerm.kn.; in ’50 ook: B. Timmer, automont.

1924 (art. 26708): Harmannus Gerardus Bernardus Dopheide (kleermaker) (3/5) en en 2 andere Dopheides en 2 anderen (elk 1/10)

1955 (art. 38138.19 later 38 en 44): Coop. Melkproductenbedrijf D.O.M.O. te Beilen. In ’60 onbewoonb.verkl.

Adresb. 1958 e.v.: nr. ontbreekt. In ’61 sloping

1968 (art. 42437.16): Jos Beeres Beheer BV. In ’68 verenigd, oa met Boterdiep tot F 2946

 

Haverkampsdrift – oude nr. 5

(tot 1899: O 213, 1899-1919: Boterdiep 27-3): F 64 (huis en stal), 1968: dl. F 2946

1832 (art. 937): Johannes Haverkamp (voerman)

1855 (art. 4666.14 later 26): Johannes Wessels (timmerm./ later tuinman/Koopman)

1861 (art. 6835.4): Jan Tiel (voerman)

1863 (art. 7687): Derk de Ruiter (commissionair)

1866 (art. 8281): Anna de Ruiter (commissionair)

1871 (art. 9427): Hindrik Dermer (*1836, voerman, +1898; x 1864 Grietje de Groot, +1879; x Grietje Smith)

1898 (art. 16365.7): Hindrik jr. (*1865, voerman), Roelof (*1868, kunstdraaier), Gerritdina (*1870, z.b.), Willem (*1872, voerman) Dermer en Jacob Veenhof (horlogemaker) (elk 1/5)

1898 (art. 16368): Willem Dermer (voerman/meesterkn.)

1901 (art. 16364.4): Hindrik Dermer jr.(+1916), later wed. Antje Wicherts (1/2) en 3 knd. (elk 1/6)

Adresb. 1907 tm ’14: 27-3: H. Plenter, huissch.

Adresb. 1918 tm i.e.g. ’24: S. Immel, voermanskn.

Adresb. 1933: G. Visser, werkm.

Adresb. 1938: P. Immel, pakhuiskn.

Adresb. 1950: mevr. J.A. Kant (huishoudst.), G. Bosman (los arb.)

1954 (art. 38138.17 later 36 en 45): Coop. Melkproductenbedrijf D.O.M.O. te Beilen. In ’58 onbewoonb.verkl.

Adresb. 1958 e.v.: nr. ontbreekt. In ’61 sloping

1968 (art. 42437.17): Jos Beeres Beheer BV. In ’68 verenigd, oa met Boterdiep tot F 2946

Haverkampsdrift – oude nrs. 7 tm 21

(tot 1899: O 212 tm 205, 1899-1919: Boterdiep 27-4 tm 7 en 8 tm 11): F 68, 68b tm d, F 72 tm 69, 1875: F 68 tm 68d en F 1221 tm 1218, 1919: F 68, 2224 tm 2226, 1221 tm 1218, 1968: F 2932 en F 1218 tm 1221, 1970: F 2972

1832 (art. 1599): Joseph Meulenkamp (metzelaar)

1837 (art. 202.23 tm 30): Menno Boerma (*1792, broodbakker, +1872), later wed. Catharina Geertruida Boon (*1799-+1874) en erfgenamen. In 1875 worden F 69 tm 72: F 1218 tm 1221 en 1222=erf

1875 (art. 10129): Gerro Riepma (koopman)

1884 (art. 10128.2 tm 10): Derk (koopman) en Hendrik Helperi Riepma (elk ½)

1905 (art. 18087): Jakob Pieter Zandt (*1877 Middelstum, koopman, +1944; x 1903 Grietje Modderaar) (1/3) en Anton(koopman) en Jan Modderaar (reiziger) (elk 1/3), later knd. Zandt. In 1919 worden F 68b tm d: F 2224 tm 2226

1939 (art. 24612): Mattheus Holen (brandstoif.handel.). In 1939 krijgen alle huisjes een andere bestemming: allen pakhuis en F 2224= vergaderlokaal

1949 (art. 26027): Menno Roelf van der Wal (expediteur, +1957), later wed. Aafke van Dijken (23/32) en 3 knd. (elk 3/32). Hij neemt meerdere huisjes in gebruik als ‘vergaderlokaal’.

F 68 en 2224 tm 2226 in ’66 sloping en in ’68 verenigd tot F 2932.

F 2932 en F 1218 tm 1221 worden in ’69 verkocht aan:

1969 (art. 47507): Gerhardus v.d. Wal (woont Nootdorp)

1969 (art. 47508): Cornelis Bisschop (wikkelaar) (Boterdiep 41)

1969 (art. 43477): Petrus Joseph Beeres (*1910, wijnhandelaar, x Maria Nicola Tecla Franssens)

1969 (art. 42437. 20 tm 23): Jos Beeres Beheer BV. F 1218 tm 1221 worden in ’70 verenigd tot F 2972

Haverkampsdrift – oude nr. 7

(tot 1899: O 212, 1899-1919: Boterdiep: 27-4): F 68, 1968: dl. F 2932, 1970: dl. F 2972

Adresb. 1907: 27-4: H. Groenendal, blikslager

Adresb. 1911: 27-4: Wed. ten Hove

Adresb. 1914: 27-4: C. de Raad, werkm.

Adresb. 1918 tm i.e.g. ‘24: 27-4/7: A.H. Janssen, voermanskn.

Adresb. 1933 en ’38: J. Groothuis, schilder

Adresb. 1950: C. van Weert, fabrikant

Adresb. 1958 e.v.: nr. ontbreekt

Haverkampsdrift – oude nr. 9

(tot 1899: O 211, 1899-1919: Boterdiep: 27-5): F 68b, 1919: F 2224, 1968: dl. F 2932, 1970: dl. F 2972

Adresb. 1907: 27-5: H. Veenstra, glazenwasscher

Adresb. 1911: 27-5: R. Leuvers, werkm.

Adresb. 1914: 27-5: L. Bosman, werkm.

Adresb. 1918 tm i.e.g. ’24: 27-5/9: W. Buitenkamp, werkm.

Adresb. 1933: H.L. van Dam

Adresb. 1938: H. Boomsma, venter

Adresb. 1950: André’s American Ice Cream Fact.

Adresb. 1958 e.v.: nr. ontbreekt

Haverkampsdrift – oude nr. 11

(tot 1899: O 210, 1899-1919: Boterdiep: 27-6): F 68c, 1919: F 2225, 1968: dl. F 2932, 1970: dl. F 2972

Adresb. 1907: 27-6: J. Haverkamp, werkm.

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’20: 27-6/11: J. Bosman, werkm.

Adresb. 1924: 11: W. Jellema, werkm.

Adresb., 1933: wed. J.H. de Vries

Adresb. 1938: J. v.d. Laan

Adresb. 1950: 11 tm 21: pakhuizen

Adresb. 1958 e.v.: nr. ontbreekt

Haverkampsdrift – oude nr. 13

(tot 1899: O 209, 1899-1919: Boterdiep: 27-7): F 68d, 1919: F 2226, 1968: dl. F 2932, 1970: dl. F 2972

Adresb. 1907: 27-7: E. Dijkhuis, werkm.

Adresb. 1911: 27-7: H. Veenstra, pakhuiskn.

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24: 27-7/13: J.H. de Vries, werkm.

Adresb. 1933 en ’38: J. Aakster, koopm.

Adresb. 1950: 11 tm 21: pakhuizen

Adresb. 1958 e.v.: nr. ontbreekt

Haverkampsdrift oude nrs. 15 tm 21, ca. 1931 (coll. Gron. Archieven)

Haverkampsdrift – oude nr. 15

(tot 1899: O 208, 1899-1919: Boterdiep: 27-8): F 72, 1875: F 1221, 1970: dl. F 2972

Adresb. 1907: 27-8: J. ten Hove, werkm.

Adresb. 1911: 27-8: H. Stoffers, koopm.

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’20: 27-8/15: R. mellema, loopkn.

Adresb. 1924: 15: wed. J. Schaaphok

Adresb. 1933: Wed. Ha. Van Diepen

Adresb. 1938: H. Boermann, grondwerk.

Adresb. 1950: 11 tm 21: pakhuizen

Adresb. 1958 e.v.: nr. ontbreekt

Haverkampsdrift – oude nr. 17

(tot 1899: O 207, 1899-1919: Boterdiep: 27-9): F 71, 1875: F 1220, 1970: dl. F 2972

Adresb. 1907: 27-9: wed. H. Smid

Adresb. 1911: 27-9: T. Vroom, glazenwasscher

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24: 27-9/17: N. Gaasendam, werkm.

Adresb. 1933: K. v.d. Tuin, werkm.

Adresb. 1938: mej. S. Smith, werkvr.

Adresb. 1950: 11 tm 21: pakhuizen

Adresb. 1958 e.v.: nr. ontbreekt

Haverkampsdrift – oude nr. 19

(tot 1899: O 206, 1899-1919: Boterdiep: 27-10): F 70, 1875: F 1219, 1970: dl. F 2972

Adresb. 1907 tm i.e.g. ‘24: 27-10/19: K. Kok, werkm.

Adresb. 1933: mej. H. Luurtsema, werkvr.

Adresb. 1938: J. Verkerk, straatmaker

Adresb. 1950: 11 tm 21: pakhuizen

Adresb. 1958 e.v.: nr. ontbreekt

Haverkampsdrift – oude nr. 21

(tot 1899: O 205, 1899-1919: Boterdiep: 27-11): F 69, 1875: F 1218, 1970: dl. F 2972

Adresb. 1907: 27-11: O. Goedhuis, werkm.

Adresb. 1911 en ‘14: 27-11: J. ten Hove, werkm.

Adresb. 1918: 27-11: wed. P. ten Hove

Adresb. 1920 tm i.e.g ’33: 21: K. Kalk, turfventer

Adresb. 1938: mej. H. Veldman

Adresb. 1950: 11 tm 21: pakhuizen

Adresb. 1958 e.v.: nr. ontbreekt

Even zijde:

Haverkampsdrift even zijde in 1954, waarbij Haverkampsdrift 2 en 4 zijn verdwenen en opgegaan in de nieuwe melkfabriek. De huisjes 6 tm 16 blijven nog tot 1956 staan (coll. Gron. Arch., Fotobedrijf Piet Boonstra)

Hulpkaart kadaster 1955

Haverkampsdrift – oude nrs. 2 tm 16

F 62 en 63

1832 (art. 937): Johannes Haverkamp (voerman)

1855 (art. 6132): Allie Haverkamp (voermansknecht), later wed. Marchien Vos en andere erven

1879 (art. 11504): Marchien Vos (*1836)x 1878 Albertus Andreas Alting (*1839, weduwn. H. Duit, schuitevaarder). In 1880 herbouw. Daarna F 1368 tm 1361 en F 1369 (zie bij Boterdiep). In 1885 worden ze afzonderlijk verkocht. Zie verder hieronder.

Haverkampsdrift – oude nr. (Boterdiep) 27-20

(tot 1899: O 204): 1881: dl. F 1369

Zie bij Boterdiep nr. 49

Adresb. 1907: 27-20: B. Klamer, werkm.

Adresb. 1911: 27-20: J. Velthuis, werkm.

Adresb. 1914 e.v.: nr. ontbreekt

Leeuwarder Courant, 16-2-1953

Haverkampsdrift – oude nr. 2

(tot 1899: O 204/2, 1899-1919: 27-19): 1881: F 1368, 1955: dl. F 2879

1885 (art. 12990): Menno Imelman (blikslager, later z.b.). Zie: Familie Imelman

Adresb. 1907: 27-19: J. van Slooten, blikslager

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’24: 27-19/2: B. Bosman, werkm.

1924 (art. 23280): Jan Oudgenoeg (rijtuigschilder, later automobielschilder)

Adresb. 1933 en ‘38: H. Bolt, werkm.

1941 (art. 29606): Coop. fabr. van melkproducten ‘De Eendracht’

In ’43 wordt samenwerking aangegaan met De Nijverheid aan de Van Julsinghastr.:

1943 (art. 35456): VOF Stoomzuivelfabr. en Melkinrichting ‘De Nijverheid’ (Pieter Steenhuis, Tijmen de Boer en Coöp. Fabriek van melkproducten De Eendracht)

Adresb. 1950: J.R. Rosman, fabr.arb.

1950 (art. 37231): Coöp. Vereniging ‘Coöp. Fabriek van melkproducten De Eendracht’

Deze ‘Drentse Ondermelk Organisatie’ is op 5 maart 1938 opgericht als vereniging van aanvankelijk 21 Drentse zuivelfabrieken. In 1952 komt de DOMO naar Groningen door van De Eendracht over te nemen: Boterdiep 49, 51-53 en Haverkampsdrift 2 en 4.

1952 (art. 38138): Coöp. Vereniging, Coöp. Melkproductenbedrijf DOMO te Beilen.

In 1953 volgt sloop, verbouw en aanbouw, waarna in 1955 F 2879, de nieuwe melkfabriek, ontstaat uit F 2815 (Boterdiep nr. 51/53), F 2428 (Boterdiep nr. 49) en 2 huisjes Haverkampsdrift oude nr. 2 en 4 (F 1368 en 1367).

Adresb. 1958 e.v.: nr. ontbreekt

1968 (art. 42437.13): Jos Beeres Beheer

Zie verder bij Boterdiep

Haverkampsdrift – oude nr. 4

(tot 1899: O 204/3, 1899-1919: 27-18): 1881: F 1367, 1955: dl. F 2879, 1958: dl. F 2887

1885 (art. 12990): Menno Imelman (blikslager, later z.b.). Zie: Familie Imelman

Adresb. 1907 en ‘11: 27-18: K. ten Hove, werkm.

Adresb. 1914 tm i.e.g. ‘38: 27-18/4: R. Leuver(s), werkm.

1924 (art. 23280): Jan Oudgenoeg (rijtuigschilder, later automobielschilder)

1941 (art. 29606): Coop. fabr. van melkproducten ‘De Eendracht’

In ’43 wordt samenwerking aangegaan met De Nijverheid aan de Van Julsinghastr.:

1943 (art. 35456): VOF Stoomzuivelfabr. en Melkinrichting ‘De Nijverheid’ (Pieter Steenhuis, Tijmen de Boer en Coöp. Fabriek van melkproducten De Eendracht)

Adresb. 1950: T. Feenstra

1950 (art. 37231): Coöp. Vereniging ‘Coöp. Fabriek van melkproducten De Eendracht’

1952 (art. 38138): Coöp. Vereniging, Coöp. Melkproductenbedrijf DOMO te Beilen.

Deze ‘Drentse Ondermelk Organisatie’ is op 5 maart 1938 opgericht als vereniging van aanvankelijk 21 Drentse zuivelfabrieken. In 1952 komt de DOMO naar Groningen door van De Eendracht over te nemen: Boterdiep 49, 51-53 en Haverkampsdrift 2 en 4.

In 1953 volgt sloop, verbouw en aanbouw, waarna in 1955 F 2879, de nieuwe melkfabriek, ontstaat uit F 2815 (Boterdiep nr. 51/53), F 2428 (Boterdiep nr. 49) en 2 huisjes Haverkampsdrift oude nr. 2 en 4 (F 1368 en 1367).

Adresb. 1958 e.v.: nr. ontbreekt

1968 (art. 42437.13): Jos Beeres Beheer

Zie verder bij Boterdiep

Links de huisjes nr. 6 tm 16 in het Nieuwsblad van het Noorden van 18-10-1927

Haverkampsdrift – oude nr. 6

(tot 1899: O 204/4, 1899-1919: 27-17): 1881: F 1366, 1958: dl. F 2887

1885 (art. 9819.2): Jan Georg Wijndels (zakkenverhuurder)

1897 (art. 10340.14): Henderikus Wilhelmus Lameris (schrijnwerker/meuubelfabr.)

Adresb. 1907 en ‘11: 27-17: P. Oosterhof, werkm.

1911 (art. 19380.50): Henderikus Wilhelmus Lameris (z.b.) (5/8) en 3 knd. (elk 1/8)

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24:27-17/6: R. Koens, werkm.

In 1931 verbouw

Adresb. 1933: W. ter Laan, voermanskn.

1936 (art. 32193.9): Friedes Tjalling Lodewijk (proc.houder), Trientje Johanna Dorothea (z.b) en Tjallina Wilhelmina Henderika Lameris (x Hendrik Adema) (elk 1/3)

Adresb. 1938: E.J. Kalk, werkm.

Adresb. 1950: J. Bosman, fabr.arb.

1952 (art. 38138): Coöp. Vereniging, Coöp. Melkproductenbedrijf DOMO te Beilen.

In 1958 ontstaat F 2887 uit F 2879 (met oude nrs. 2 en 4) en F 1361 tm 1366 (oude nrs. 6 tm 16), die in ’56 worden gesloopt.

Adresb. 1958 e.v.: nr. ontbreekt

1968 (art. 42437.13): Jos Beeres Beheer

Haverkampsdrift – oude nr. 8

(tot 1899: O 204/5, 1899-1919: 27-16): 1881: F 1365, 1958: dl. F 2887

1885 (art. 12958): Luitje Doornbos (schoenmaker)

Adresb. 1907 en ‘11: 27-16: J.E. Meijer, werkm.

1909 (art. 12990.37): Menno Imelman (blikslager, later z.b.). Zie: Familie Imelman

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24: 27-16/8: P. Dijkhuis, magazijnkn.

1924 (art. 18841.41): Geert Weening (koemelker, later woningverhuurder)

1925 (art. 26674): Antje Lüdwig (kleermaakster)

Adresb. 1933: H.J. Mulder, scharensl.

1936 (art. 22404.26): Fenno Mulder (timmerm.-aannemer)

1936 (art. 32072): Johannes Stötefalk (winkelier)

Adresb. 1938: A. Mulder, werkm.

Adresb. 1950: K.J. Louwes, fabr.arb.

1952 (art. 38138.10): Coöp. Vereniging, Coöp. Melkproductenbedrijf DOMO te Beilen.

In 1958 ontstaat F 2887 uit F 2879 (met oude nrs. 2 en 4) en F 1361 tm 1366 (oude nrs. 6 tm 16), die in ’56 worden gesloopt.

Adresb. 1958 e.v.: nr. ontbreekt

1968 (art. 42437.13): Jos Beeres Beheer

Haverkampsdrift – oude nr. 10

(tot 1899: O 204/6, 1899-1919: 27-15): 1881: F 1364, 1958: dl. F 2887

1885 (art. 12958): Luitje Doornbos (schoenmaker)

Adresb. 1907: 27-15: S. Kwant, werkm.

1909 (art. 12990.36): Menno Imelman (blikslager, later z.b.). Zie: Familie Imelman

Adresb. 1911 en ‘14: 27-15: wed. J. Ploeger

Adresb. 1918 tm i.e.g. ’33: 27-15/10: J.C. Lint, timmermanskn.

1924 (art. 18841.40): Geert Weening (koemelker/veehouder, later woningverhuurder, +1948; x 1907 Hinderika Erenstein, *1885)

1932 (art. 30470.17): Geert Weening (koemelker/veehouder, later woningverhuurder, +1948; x 1907 Hinderika Erenstein, *1885), later zus Willemina Erenstein (*1891) en neef Lambertus Erenstein (*1920, zn. van broer Hendrik)

Adresb. 1938: wed. A. Krijgsveld-Huizenga

1948 (art. 36400): Hendrik Kuipers (schipper)

Adresb. 1950: H. Kuipers

1950 (art. 35546.25): Herman Olthoff (cafehouder)

1950 (art. 36675): Willem van Tongeren (cafehouder)

1952 (art. 38138.10): Coöp. Vereniging, Coöp. Melkproductenbedrijf DOMO te Beilen.

In 1958 ontstaat F 2887 uit F 2879 (met oude nrs. 2 en 4) en F 1361 tm 1366 (oude nrs. 6 tm 16), die in ’56 worden gesloopt.

Adresb. 1958 e.v.: nr. ontbreekt

1968 (art. 42437.13): Jos Beeres Beheer

Haverkampsdrift – oude nr. 12

(tot 1899: O 204/7, 1899-1919: 27-14): 1881: F 1363, 1958: dl. F 2887

1885 (art. 7456.4): Hindrik Veenhuis (heerenknecht/zakkenverhuurder)

1905 (art. 10340.49): Henderikus Wilhelmus Lameris (schrijnwerker/meubelfabr.)

Adresb. 1907: 27-14: J.H. Hillebrands, sigarenm.

Adresb. 1911: 27-14: F. Praamstra

1911 (art. 19830.49): Henderikus Wilhelmus Lameris (z.b.) (5/8) en 3 knd. (elk 1/8)

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24: 27-14/12: H. Veenstra, loopkn.

In ’27 opbouw

Adresb. 1933: P. Veenstra, werkm.

1936 (art. 32193.8): Friedes Tjalling Lodewijk (proc.houder), Trientje Johanna Dorothea (z.b) en Tjallina Wilhelmina Henderika Lameris (x Hendrik Adema) (elk 1/3)

Adresb. 1938: G.C. Fraiquin, werkm

Adresb. 1950: wed. B.P. Mulder-v.d. Wal

1952 (art. 38138): Coöp. Vereniging, Coöp. Melkproductenbedrijf DOMO te Beilen.

In 1958 ontstaat F 2887 uit F 2879 (met oude nrs. 2 en 4) en F 1361 tm 1366 (oude nrs. 6 tm 16), die in ’56 worden gesloopt.

Adresb. 1958 e.v.: nr. ontbreekt

1968 (art. 42437.13): Jos Beeres Beheer

 

Haverkampsdrift – oude nr. 14

(tot 1899: O 204/8, 1899-1919: 27-13): 1881: F 1362, 1958: dl. 2887

1885 (art. 10340.5): Henderikus Wilhelmus Lameris (schrijnwerker/meubelfabr.)

Adresb. 1907: 27-13: J. Boot, werkm.

Adresb. 1911: H. de Wit, touwslagerskn.

1911 (art. 19830.48): Henderikus Wilhelmus Lameris (z.b.) (5/8) en 3 knd. (elk 1/8)

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24: 27-13/14: Johs. Jans, loopkn.

In ’27 opbouw

Adresb. 1933: E. Molenberg, behanger

1936 (art. 32193.7): Friedes Tjalling Lodewijk (proc.houder), Trientje Johanna Dorothea (z.b) en Tjallina Wilhelmina Henderika Lameris (x Hendrik Adema) (elk 1/3)

Adresb. 1938: K.P. Middel, werkm.

Adresb. 1950: A. Raatjes, fabr.arb.

1952 (art. 38138): Coöp. Vereniging, Coöp. Melkproductenbedrijf DOMO te Beilen.

In 1958 ontstaat F 2887 uit F 2879 (met oude nrs. 2 en 4) en F 1361 tm 1366 (oude nrs. 6 tm 16), die in ’56 worden gesloopt.

Adresb. 1958 e.v.: nr. ontbreekt

1968 (art. 42437.13): Jos Beeres Beheer

Haverkampsdrift – oude nr. 16

(tot 1899: O 204/9, 1899-1919: 27-12): 1881: F 1361, 1958: dl. F 2887

1885 (art. 7456.5): Hindrik Veenhuis (heerenknecht/zakkenverhuurder)

1905 (art. 10340.48): Henderikus Wilhelmus Lameris (schrijnwerker/meubelfabr.)

Adresb. 1907 en ‘11: 27-12: P. Huisveld, touwslagerskn.

1911 (art. 19830.47): Henderikus Wilhelmus Lameris (z.b.) (5/8) en 3 knd. (elk 1/8)

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24: 27-12/16: J. Schoenmaker, loopkn.

In ’28 opbouw

Adresb. 1933: J. v.d. Meer, koopm.

1936 (art. 32193.6): Friedes Tjalling Lodewijk (proc.houder), Trientje Johanna Dorothea (z.b) en Tjallina Wilhelmina Henderika Lameris (x Hendrik Adema) (elk 1/3)

Adresb. 1938: L. Onstwedder, werkm.

Adresb. 1950: R. Leuver, werkm.

1952 (art. 38138): Coöp. Vereniging, Coöp. Melkproductenbedrijf DOMO te Beilen.

In 1958 ontstaat F 2887 uit F 2879 (met oude nrs. 2 en 4) en F 1361 tm 1366 (oude nrs. 6 tm 16), die in ’56 worden gesloopt.

1968 (art. 42437.13): Jos Beeres Beheer

De Haverkampsdrift en Jacobijnerweg in 2002: