Verklaring van de straatnaam:

Als verlengde van de Oude Boteringestraat kreeg de straat als bijna vanzelfsprekend de naam Nieuwe Boteringestraat. De toenmalige archivaris J. A. Feith verklaarde de naam, net als die van de Ebbingestraat (zie daar), als afkomstig van ‘machtige Groninger geslachten’ uit de 13e en 14e eeuw.

Inhoud verberg
 

Nieuwe Boteringestraat, oneven zijde:

Nieuwe Kerkhof

Nieuwe Boteringestraat nr. 13-13a

(1902-1921: 11/1): F 432, 1884: F 1473, 1899: F 1473, 1899: deel van F 1868, 1900: F 1894, 1901: F 1963, 1929: F 2620

Boekje Slavernijverleden, p.48 en 108:

Op de hoek met het Nieuwe Kerkhof woont op nummer 13 van 1736 tot zijn dood in 1751 de Zweed Jurriaan Lindenberg met zijn gezin. Hij is een neef van Thomas van Seeratt en net als hij als kapitein in dienst van de WIC. Tussen 1727 en ’47 vervoert hij meerdere keren slaven. In 1733 wordt Arij de Graaff, zoon van een dan verdronken Nederlander en een Ghanese vrouw, door hem geadopteerd.

1832 (art. 852): stad Groningen. Wordt kledingmagazijn van kazerne.

1898 (art. 16249): De Staat (Binnenlandsche Zaken) In 1898 gesloopt, daarna deel van F 1868 

1900 (art. 13059): De Staat (Domeinen). In 1900 splitsing in bouwterr.: F 1894 tm 1897

1900 (art. 14174.43): Theodorus Hovingh (timmerm, later Scheveningen)

1901 (art. 9766): Harm Smedes (koopman). Gebouwd H. Smedes 1901-’02, dan F 1963 Adresb. 1907: 11/1: H. Smedes

1908 (art. 18937): Johannes Casper Bosch (koopman)

Adresb. 1911: 11/1: S. Eisveld Bosch, J.C. Eisveld Bosch

Adresb. 1920: 11/1: wed. S. Eisveld Bosch, J.C. Eisveld Bosch, H. Eisveld Bosch, in Galanteriën

1920 (art. 23724): Luitje Jacobs Boer (zonder)

1921 (art. 23724): Theodoor Henri Johan Maria Feldbrugge (koopman)

Adresb. 1922/’24: 13: Th. Feldbrugge

1927 (art. 21126.42): Andries Pieters (zonder)

1928 (art. 24704.12): Martinus Jan Reneman (tandtechnicus). In 1928 bijbouw

Adresb. 1933: 13: A.A. Alberts, brandstofh.; 13a: J.A. Wolf, journalist

Adresb. 1938 tm i.e.g. ‘58: 13: W.A. Klaassen, drogist

Adresb. 1938: 13a: J. Büchli, leraar Duits

1947 (art. 34680.7): Jogchem Modderman (banketbakker)

1947 (art. 30796): Eelke Boonstra (leraar)

Adresb. 1950 en ‘58: 13a: J. de Vries, parapsychol.

Adresb. 1961: 13: W.A. Klaassen (drogist), J.D.A. Klaassen (controleur); 13a: J. de Vries, parapsych.

Adresb. 1964 en ‘68: 13: Salon de Beauté, Tiny de Vries-Kok; 13a: Joh. de Vries, parapsych.

1969 (art. 44320.5): Harmannus Roggen (*1921, koopman, x Afra Maria de Ruyter) (bezit veel)

1970 (art. 47982): Geert Bekker (*1926, uitgever) (woont er)

Adresb. 1972: 13: G. Bekker; 13a: J. de Vries

 

Nieuwe Boteringestraat nr. 15-15a

(tot 1899: N 190, 1899-1921: 13-13a): F 433, 1884: F 1472, 1900: F 1898, 1901: F 1962, 1949: F 2825

1832 (art. 852/7138): stad Groningen/ gem. Groningen

1861 (art. 7322): Jan Opten (bloemkweeker, + 1874, x 1855 Henderika de Vries)

1870(art. 9152): Johannes Limborgh (aannemer)

1874 (art. 10085): Sijbolt Berghuis (leeraar M.O.)

1896 (art. 15105.5): Hendrik de Boer (zonder)

BR 1900: 13: Hendrik Hendriks de Boer (*1839) x Henderika Hendriks v.d. Veen (*1841+ 2 knd.

BR 1900: 13a:Margaretha Penaat, wed. H.H. Meijer (*1836, Lingen Dld.) en zustyer Kathinka Penaat (*1840, Lingen Dld.). Vertr. 1906 n. Eelde

1901 (art. 11703.14): Hendrik Hendriks de Boer (schuitevaarder/stoombootkapitein)

1902 (art. 10676.18): Jantje Hendriks de Boer (*1882, x 1909 Geert Grootjans, pred. NH gem.)

Adresb. 1907: 13: wed. H.H. de Boer- v.d. Veen; 13a: Sjouwenta Plaat, onderw.

Adresb. 1911: 13: wed. H.H. de Boer- v.d. Veen; 13a: mej. S. Plaat (onderw.), mej. M.J.F. Plaat

Adresb. 1920: 13: J.H. de Beer; 13a: wed. L.J. Lindeboom

Adresb. 1922 tm ‘24: 15: J. van Bruggen, onderw.; 15a: (1922) R. Schuitema; (1924) T. Grootjans

1931 (art. 17266.11): Geert Grootjans (pred.), later wed. Jantje de Boer (*1882) (3/5) en 4 knd. Grootjans (elk 1/10, later elk ¼)

Adresb. 1933: 15: C. Cazemier; 15a: E.H. Menger, bouwk. Ambt.

Adresb. 1938: 15: wed. G. Vos-ter Veer; 15a: E.H. Menger, bouwk. Ambt.

Adresb. 1950: 15: H.R. Siersema, vertegenw.; 15a: J.P. Leuning, Prov. Hoofd CCD

Adresb. 1958 tm ‘64: 15: mw. H.J.H. Krijgsveld (in ’61 ook: P. Groeneveld, klinker); 15a: A.P.A. Vermandel, winkel.

1966 (art. 44708): Gerard Snip (*1941, woninginrichter, x Antje van Eerden) (woont 15a) In ’67 verbouw

Adresb. 1968 en ‘72: 15: -; 15a: G. Snip, woninginrichter/in ’72 ook: J.D.V. Venema

 

Nieuwe Boteringestraat nr. 17

(tot 1899: N 189, 1899-1921: 15): F 434, 1877: F 1303, 1884: F 1471, 1901: F 1961, 1937: F 2747

1832 (art. 747): D.R. Geersinga

1844 (art. 3827): Jantje en Margaretha Bakker (z.b.)

1856 (art. 3593.34):Jhr. Mr. Onco Quirin Jacob Johan van Swinderen (adv.)

1857 (art. 6534): Pieter Jacobs (leedaanzegger)

1866 (art. 5305.8/8923.5): Klaas Meinders (tapper, +1873), later wed. Jacoba Pijpers

1876 (art. 9422): Eltje Rozema (meubelmaker)

1888 (art. 13122): Wilhelmina Johanna Eekhoff (*1837) en Hillegien Eekhoff (*1841) (2 van de 7 knd. van ‘koffijhuishouder’ Jan Eekhoff en Anje Reints Starke)

Adresb. 1907: 15: Dames W.J. en H. Eekhoff

Adresb. 1911: 15: W.J. Eekhoff

Adresb. 1920: 15: mej. H. Eekhoff

1921 (art. 25050): Sjoek Doedes de Jong (3/4) en Doede Jong (1/4) (woont nr. 17)

Adresb. 1924: 17: S. de Jong

1932 (art. 26254): Josephus Nicolaas Verstok (tabaksbewerker, +1953, x 1911 Meggelina Buls, +1950), later wed. Remke Buls (+1965)

Adresb. 1933 en ‘38: 17: J.N. Verstok, tabaksbew.

1938 (art. 32786): Froukje en Geertje Schaafsma (zonder)

1947 (art. 36103): Antje en Gesina Afena Annette Koerts (elk ½)

Adresb. 1950 en ’58: 17: H. Mejeur, hoofd eener school; mej. K. Mejeur, huishoudster(alleen in ’50)

Adresb. 1961 en ‘64: 17: mevr. J. Bijlev/feld-Smit

1967 (art. 46071): Johan Herman Koerts (administrateur, x Saartje Bakker)

Adresb. 1968: 17: Chr. Smith

Adresb. 1972: 17 ontbreekt

1979 (art. 44708): Gerard Snip (*1941, woninginrichter, x Antje van Eerden) (woont 15a)

 

Nieuwe Boteringestraat nr. 19

(tot 1899: N 188, 1899-1921: 17): F 435, 1884: F 1470, 1901: F 1960, 1926: F 2519

1832 (art. 734): Pieter Friese (koopman)

1853 (art. 5835): Klaartje Hemmes, wed. Pieter Friese

1856 (art. 6394): Aaltje Margaretha Friese (z.b.)

1862 (art. 7500): Stephanus Graalman (kastelein)

1877 (art. 7308): Willem Kremer (koemelker)

1886 (art. 6926): Gerrit van der Kolk (mandemaker)

1893 (art. 14855): Stephanus Graalman (zonder beroep)

1900 (art. 16810): Jan Geerts Wiersema (koopman) (1/2) en 4 knd. (elk 1/8)

Adresb. 1907 tm ‘20/ tm i.e.g. ’24: 17/19: J.G. Wiersema, groenteh. (in ’07 en ‘11 ook J.L. Wiersema, coiffeur)

1917 (art. 17894): Warmolt Siepko Kuiper (koopman/grossier, +1938, x 1915 Magrietha Geerdina Bakker, +1937) (1/3), later: Jan Hendrik Kuiper (*1912) (1/3), Grietje Kuiper (*1908) (1/3), Neeltje Annetta Kuiper (*1915) (1/3)

Adresb. 1933 en ‘38: 19: W.S. Kuiper

1938 (art. 33160): Hinderika Egberdina Kruizinga (woont nr. 19)

1950 (art. 37109): Cornelis Klijn (zonder)

Adresb. 1950: 19: J.M. Blomsma (veilingh. en makelaar), C. Klijn

Adresb. 1958: 19: A.J.C. Setz, monteur

1959 (art. 41785): Gijsberta Antonia van Wijk (bankbeambte) (woont er)

Adresb. 1961 tm ‘72: 19: mej. G.A. van Wijk; in ’61 ook: mej. G.L. Smid/ in ’64 ook: mevr. M. Bartstra

 

Nieuwe Boteringestraat nr. 21-21a

(tot 1899: N 187, 1899-1921: 19): F 436, 1863: F 945, 1901: F 1469, 1901: F 1959, 1926: F 2518

1832 (art. 734): Pieter Friese (koopman, + 1839)

1853 (art. 5835): Klaartje Hemmes, wed. Pieter Friese

1856 (art. 6378): Harke Rempte Remtema (koopman)

1861 (art. 7380): Willem Reinders (zonder) In 1863 bijbouw, daarna F 945

1865 (art. 8157): Roelf Jans Oosterveld (zonder)

1866 (art. 8163): Eppo de Muinck (zonder)

1867 (art. 8617): Reinder Heijes Nanninga (commissionair)

1870 (art. 732 2): Jan Opten (bloemkweeker, + 1874, x 1855 Henderika de Vries)

1877 (art. 6959.10): Jan Zeehuizen (bakker/logementhouder)

1878 (art. 11144.5): Henderikus Stenhuis (koopman)

1904 (art. 17894): Warmolt Siepko Kuiper (koopman/grossier, +1938, x 1915 Magrietha Geerdina Bakker, +1937) (1/3), later: Jan Hendrik Kuiper (*1912) (1/3), Grietje Kuiper (*1908) (1/3), Neeltje Annetta Kuiper (*1915) (1/3)

Adresb. 1907 tm i.e.g. ‘20: 19: W.S. Kuiper, winkelier; 19a: J.M. Vinckers (in ’11: wed.)/in ’20: Dames D. en J. Vinckers

Adresb. 1924: 21: wed. F. Smit, winkelier; 21a: W.S. Kuiper, grossier kol. waren

1928 (art. 29348): Fa. G. Bakker en Zoon (Geert Bakker en Oetse Frederik Bakker) (zit Zuiderkerkstraat 5a)

Adresb. 1933: 21: W.A. Klaassen, drogist; 21a: mevr. C. Swierenga

1937 (art. 32746): Oetse Frederik Bakker (koopman) (woont 21a)

Adresb. 1938: 21: H.J. Vink, groentenh.; 21a: mevr. C. Swierenga

1942 (art. 34931): Johannes Hartering (musicus) en Arend Noorman (koopman)

1942 (art. 35053): Everhard Botjes (houthandelaar)

1943 (art. 22272.45): NV Houthandel voorheen W. Kunst

1950 (art. 37496.4): Stichting Pensioenfonds voor de Directie der NV Houthandel voorheen W. Kunst

Adresb. 1950 en ’58: 21: H.J. Vink (winkelier en houder woningbur.; in ’50 ook: J.K. Vink (groentenh.), mej. D.A.M. Vink (costumiere), mej. H.M.J. Vink (winkeljuf.)/ in ’58 ook: C. Bijlsma

1956 (art. 40313): Jan Koopman (fabrikant)

1960 (art. 41910): NV Noord Nederlandsche Stempel- en Leermiddelenfabriek

1960 (art. 42502): Berend Beikes (koopman)

Adresb. 1961: 21: Verkoopkant. Drost-Venlo; 21a: B. Beikes, reiz.

Adresb. 1964: 21: Fa. J. Landstra, grooth. Verfw.-glas; 21a: B. Beikes, reiz.

Adresb. 1968: 21: Fa. B. Beikes; 21a: C.H. Beikes, G. Beikes (boekh.)

Adresb. 1972: 21-21a: Fa. B. Beikes, verfgrooth., NV Visser, verffabr.

1982 (art. 68228): Reneé van Willigen (*1958, x Marion Reiber)

 

Nieuwe Boteringestraat nr. 23-23a

(tot 1899: N 186, 1899-1921: 21): F 437, 1841: F 625 en 626, 1874: F 1209, 1926, F 2517, 1990: F 3111

1832 (art. 514): Jan Diephuis (timmerman). In 1841 splitsing in F 625 en 626 (doorgang ten noorden en pand erachter). Laatste wordt dan verkocht.

F 626: 1841 (art. 4102): Carel Christiaan Frederik Engelhard Meijer (zadelmaker); 1865 (art. 8070): Jochem Jacob de Boois (wever)

F 625: 1842 (art. 4173): Adriaan Diephuis (schrijnwerker, +1860), later wed. Margien Sleining; 1871 (art. 9432): Jacoba Sleining, wed. Garrelt Hoekzema; 1872 (art. 8070): Jochem Jacob de Boois (wever).

De Boois verenigt de beide percelen in 1874 tot F 1209

1896 (art. 15531): Mattheus Paping (broodbakker) (1/2) en 2 zn. (elk ¼). In 1896 herbouw

Adresb. 1911:21: M. Paping, bakker; H. Eisema

Adresb. 1920 en ‘24: 21: M. Paping, bakker; in ’21 ook: G. Martens, fietsreparateur/in ’24 ook: wed. J. Kubbinga

1924 (art. 26259): Mattheus Paping (bakker)

1924 (art. 26592): Jakob Hoekstra (bakker)

1926 (art. 20511): A(a)ldrik Cornelis Evenhuis (bakker)

1932 (art. 30690): Siemen Bolt (bakker)

Adresb. 1933: 23: A.C. Evenhuis (broodbakker), mej. R.M. Kuizenga (winkeljuf.), P.J. Reinders (Opz. Teek.); 23a: C.A. Evenhuis (meubelm.), A. le Clercq (pianostem. en repar.)

Adresb. 1938: S. Bolt, brood- en banketbak.; 23a: Dames M. en J. Louwerens, Prof. Dr. J.G. v.d. Corput, hoogler.

1943 (art. 35100.12: Willem Roelof Homan (zonder, +1953) NB. Mede-opdrachtgever bouw Parkweg even zijde

Adresb. 1950-’51: 23: S. Bolt, brood- en banketbakker; 23a: L. Bieringa (bouwk. Opz.), A.G. Benninga (kook lerares)

Zie hieronder: Geënsceneerde foto door Fotobedrijf Piet Boonstra, 1952

Adresb. 1950: 23a: L. Bieringa (opzichter), mej. A.G. Benninga (lerares)1951 (art. 33795): Fa. Springelkamp en Ottens, Boek- en Handelsdrukkerij (Frederik Springelkamp en Lammert Ottens, drukkers) (Kl. Rozenstr. 5-5a)

1955 (art. 39383): Frederik Springelkamp (boekdrukker, +1963), later wed. Jantje Ottens (*1902) (2/3) en 2 knd. (elk 1/6). In 1956 verbouw

Adresb. 1958 tm ‘64: 23-23a: Springelkamp en Ottens, drukkerij; 23a: A. Springelkamp (bedrijfsleider/ in ’64: drukkerspatroon); alleen in ’58: F. Springelkamp (firmant drukkerij)

1967 (art. 46100): Aldert Springelkamp (drukkerspatroon) (woont 23a)

Adresb. 1968 en ‘72: 23: Drukkerij Springelkamp en Ottens

Adresb. 1968: 23a: mej. S.Tj.H. Oosting (kleuteronderw.), A. Springelkamp (drukkerspatr.)

Adresb. 1972: 23a A.A. Horst, A. Springelkamp

Geënsceneerde foto door Fotobedrijf Piet Boonstra uit 1952, gezien in de richting van het Nieuwe Kerkhof, met o.a. op nr. 23 de brood- en banketzaak van S. Bolt en daarvoor links de woningen nr. 25-25a en 27

 

Nieuwe Boteringestraat nr. 25-25a

(tot 1899: N 185, 1899-1921: 23): F 438, 1929: F 2619, 1990: F 3110

1832 (art. 659): Cornelissien Engberts

1849 (art. 4695): Jan Luitje Nieborg (*1813, zaakwaarnemer,+ 1875 ; x 1836 Fenneke Westerhuis *1802-+1851; x 1852 Hillegien Westerhuis)

1876 (art. 10675): Hillegien Westerhuis, wed. Jan Luitjes Nieborg en Allegonda Beumée (+1926, dch. van Trijntje Westerhuis en Christiaan Beumée)

1888 (art. 11335): Jan Allen (schoenm.). In 1892 opbouw

1908 (art. 9766.15): Harm Smedes (koopman), later ½ en Rieko Smedes (1/2)

Adresb. 1911: 23: H. Smedes; 23a: R. Lentz, boekhouder

1919 (art. 22660): Lammert Barelds de Jong (handelsagent)

Adresb. 1924: 25: L.B. de Jong, handelsagent; 25a: R. Lentz, boekhouder

1927 (art. 19332.12): Sierd Heijers (*1880, behanger-stoffeerder, +1967) (woont er), later wed. Etje Meijer (*1883) (3/5) en  3(of 4?) knd. Heijers (elk 1/10)

Adresb. 1933 tm ‘68: 25: S. Heijers, beh. en stoff.;

Adresb. 1933 tm ’38: 25a: mej. J. Walker, mej. L. Ates (onderw.), J.H.J. Schwenka (mag.bed., in ‘38 bedrijfsl.)

Adresb. 1950 en ’58: 25a: L.G. Walker; in ’50 ook: mej. J. Walker

Adresb. 1961: 25a: C.J. Huismans (verkoper), K. v.d. Sluis

Adresb. 1964 en ‘68: 25a: mevr. H. Vos-v. Deest

1968 (art. 46100): Aldert Springelkamp (drukkerspatroon) (woont 23a)

Adresb. 1972: 25 ontbreekt; 25a: S.J. Bootsma

 

Nieuwe Boteringestraat nr. 27

(tot 1899: N 184, 1899-1921: 25): F 439, 1926: F 2516

1832 (art. 659): Cornelissien Engberts

1849 (art. 4695): Jan Luitje Nieborg (*1813, zaakwaarnemer,+ 1875 ; x 1836 Fenneke Westerhuis *1802-+1851; x 1852 Hillegien Westerhuis)

1876 (art. 10675): Hillegien Westerhuis, wed. Jan Luitjes Nieborg en Allegonda Beumée (+1926, dch. van Trijntje Westerhuis en Christiaan Beumée)

Adresb. 1911 tm i.e.g. ‘24: 25: A. Beumee, C. Beumee; in ’24 ook: mej. T. Beumee

1928 (art. 28741): Pieter Adriaan Soors d’ Ancona (* Den Helder, zonder, +1932), later wed. Maria Johanna Holzen (+1934) (4/7) en 6 knd. (elk 1/14); Bernardus Hendericus Smit (koopman, +1937)x Geertruida Stephanie Antonia Soors d’ Ancona, later wed. (1/6) en knd. (elk 1/6). In 1928 opbouw

Adresb. 1933: 27: P.A. Soors d’ Ancona

1935 (art. 31610): Annette Elise Soors d’ Ancona (boekhoudster)

Adresb. 1938: 27: mej. A.E. Soors d’Ancona (boekh.), wed. G. Smit-Soors d’Ancona, mej. A. Dilling (winkelj.), mej. M.T. v.d. Weij (winkelj.)

Adresb. 1950: 27: wed. G.S.A. Smit-Soors d’Ancona (dokterstel.), mej. A.E. Soors d’Ancona (kant.bed.), mej. J.P.M. Kocken (boekh.), P.A. Smit (ambt.)

Adresb. 1958: 27: mej. A.E. Soors d’Ancona (dokterstel.), mej. J.P.M. Kocken (boekh.),  mw. G.E.M. Steenhuis (ambt. PTT)

(B.J. Visscher, dames- en herenk. : bericht over ‘geheel gemoderniseerde’ kapsalon in Ons Noorden, nov. 1959)

Adresb. 1961: 27: mej. A.E. Soors d’Ancona, mevr. A.A. Kroes-Geertsema

1963 (art. 43786):  Martje Cazemier, wed. Edzo Botjes (landb., +1961 Midwolda) (woont er) en 5 knd.

Adresb. 1964: 27: mej. F.G. Elema, mevr. M. Cazemier-Botjes, F. Kramer (beambt. PTT)

Adresb. 1968: 27: Joh. Vegter

Adresb. 1972: nr. ontbreekt

1979 (art. 48386.8): Mr. Wouter Jacobus Vrisou van Eck (*1913, bankdir., x Wilhelmina Adriana v.d. Bijl)

 

Nieuwe Boteringestraat nr. 29-29a

(tot 1899: N 183, 1899-1921: 27): F 440, 1861: F 904, 1955: F 2880, 1968: F 2938

1832 (art. 1710): wed. Arend Jan Nanninga (koopman/winkelier, +1821, x Bijlke van Hilden)

1840 (art. 2853): Aldert de Haan (broodbakker)x Trientje Nanninga, dch. Mietje *+1845 N 183

1860 (art. 7034): Hendrik Petrus Braaksma (*1830 Assen, commissionair, x 1856 Sijke Feenstra, *1828 S’meer). In 1861 wordt in N 183 dochter Anna geboren en dat jaar ook vertimmering daarna F 904

1864 (art. 7918): Tjakko Fokkes Huismanm (commissionair)

1868 (art. 8230.5): Abraham de Jonge Urbach (zonder)

1877 (art. 10764): Catharina Johanna Sickinghe (zonder)

1883 (art. 11702): Derk Kramer (aannemer/architect) (29/56) en 6 knd. (elk 9/112). In 1881 herbouw.

1883 (art. 12510): Griko de Vries (landgebruiker)

1892 (art. 14661): Willem Oosterhuis (z.b.)

1898 (art. 16357): Jan Lich (*1836 Zweelo, eerst apotheker, later rentenier, +1915, x 1869 Ellegonda Folmer, *1836, +1930)

Adresb. 1911: 27: J. Lich; 27a: mej. J. Bonsema, mej. T. Bonsema, onderw.

1914 (art. 20546):  Jan Jacob Bosman (Koopman)

1918 (art. 21996): Nicolaas Rodenburg (bouwkundige). In 1920 bijbouw

Adresb. 1924: 29: C. Rodenburg, leeraar Chr. HBS; 29a: Swijghuisen-Reigersberg

1926 (art. 25841): Jan Texer (*1862 Wildervank, hoofd eener school, +1951; x 1887 Renske Bos,+1904; x 1909 Magrietha Willemina Offringa, +1944) (woont er). In 1927 verbouw

Adresb. 1933 en ’38: 29: J. Texer; 29a: in ’33: mej. E.J.C. Swijghuisen-Reigersberg/ in ’38: wed. M. Schaafsma-Warmholts, M. Schaafsma (leraar Boekh. MO)

Adresb. 1950: 29: J. Texer, wed. A. Hoekstra-v. Dam, mej. F. Munniksma (huish.); 29a: R. Brugma (handelsag.), O. v.d. Kamp (kapper), mej. S.A. Brugma (pedicure)

1951 (art. 37681): Coöp. Veereniging voor Uitvaartverzorging. Verbouw in 1952, ’57 en ’66. In ’68 verenigd met F 2515 (zie onder) tot F 2938. Centrum verhuist naar Zernike

Adresb. 1958 tm ‘64: 29: Coop. Ver. Voor Uitvaartverzorging UA; in ’58 ook: J. Bellinga (uitvaartleider); 29a: ’58: C. Reckweg, bode Ziekenfonds/’61 en ‘64: J. Bellinga (uitvaartleider)

Adresb. 1968 en ’72: 29-31: (Coop) Ver. van Uitvaartverz. (UA)

1984 (art. 44087): St. Gemeente Gods (p.a. Nw. Boteringestr. 50)

 

Nieuwe Boteringestraat nr. 31-31a

(tot 1899: N 182, 1899-1921: 29): F 441, 1843: F 639, 1853: F 784, 1927: F 2515

1832 (art. 296): wed. Gerrit Bouman (slager)

1842 (art. 3542): Jurrien Heeres (timmerm.). In 1843 herbouw, daarna F 639

1847 (art. 4459): Johannes Bruce (kleermaker)

1852 (art. 415.7): Benne Casemir Lzn (*1795, grutter, +1873)x 1818 Anna Reinders (*1796-+1854). In 1853 bijbouw, daarna F 784

1865 (art. 8143): Jakob Eppes Immens (rentenier)

1887 (art. 13486): Frans Hendrik Fiedeldeij (boekhouder)

1898 (art. 16404): Petronella Wesbonk (zonder), vanaf 1915: Margaretha Tetsiea Edens (zonder)

Adresb. 1911: 29: Petertje Wesbonk, M.T. Edens

Adresb. 1924: 31: mej. M.T. Edens, mej. F.R. Cremer

1928 (art. 29030): Willem Roerig (schoenmaker) (woont er)

1931 (art. 25841): Jan Texer (*1862 Wildervank, hoofd eener school, +1951; x 1887 Renske Bos,+1904; x 1909 Magrietha Willemina Offringa, +1944) (woont nr. 29, zie daar)

Adresb. 1933: 31: L.E. Jongsma, dames en heerenkleerm.; 31a: J. Klip, handelsreiz.

Adresb. 1938: 31: J. v.d. Laan (groentenh.), D. Wolthuis (schipper); 31a: D. de Vries

Adresb. 1950: 31: J. v.d. Laan (groentenh.), G. Wolthuis; 31a: D. de Vries

1951 (art. 37682): Pieter Swierenga (winkelbediende)

1957 (art. 38251.8): Kornelis Roelof Westerhof (*1916, koopman)

Adresb. 1958: 31: J. v.d. Laan (groentenh.); 31a: mw. J. de Vries-Rozeveld

1960  (art. 37681): Coöp. Veereniging voor Uitvaartverzorging UA. Verbouw in ’66. In ’68 verenigd met F 2880 (zie boven) tot F 2938

Adresb. 1961 en ‘64: 31: J. v.d. Laan (groentenh.); in ’61 ook: H. Wolthuis (schipper/ briefadres)

Adresb. 1961: 31a: F.H. Brongers (kok), P.J.W.F. Roling ( verkoper)

Adresb. 1964: 31a: –

Adresb. 1968 en ’72: 29-31: (Coop) Ver. van Uitvaartverz. (UA)

1984 (art. 44087): St. Gemeente Gods (p.a. Nw. Boteringestr. 50)

 

Nieuwe Boteringestraat nr. 33-33a

(tot 1899: N 181, 1899-1921: 31): F 442, 1853: F 783, 1857: F 857

1832 (art. 1829): Karel Opten (bloemkweker). (Zie ook Nw. Boteringestraat  F 517, 517 bis, 519 en F 521)

1837 (art. 3555): Harmannus Opten (bloemkw.), als boven

1847 (art. 4459): Johannes Bruce (kleermaker) (zie ook nr. 31)

1852 (art. 4826.14): Jacob Mulder (‘eigenaar’)

1853 (art. 5823): Gerlof de Jager (adj. Commies). In 1853 bijbouw, daarna F 783. In 1857 slooping (en herbouw), daarna F 857

1890 (art. 14077): Tjaaktje Bolt (*1843 Thesinge, +1926, x 1875 Ekke Tillema, +1944)

Adresb. 1911: 31: T. Tillema-Bolt, J. Tillema, M. Bolt

Adresb. 1924: 33: mej. T. Tillema-Bolt, mevr. M.E.J. Kloppers-Steijn Parvé, mej.G.J. Steijn Parvé

1927 (art. 26843.18): Tobias de Vries (makelaar) en Heino Mulder (rijw.handelaar)

1927 (art. 24704.10): Martinus Jan Reneman (tandtechnicus). In 1927 bijbouw

1931 (art. 26603.22): Fijbe Vogelzang (eerst kastelein, later koopman)

Adresb. 1933: 33: -; 33a: W. Spier

Adresb. 1938: 33: T. Biesma, kantoorboekh.; 33a: W. Spier

1949 (art. 36902): Fokko Houwen (schilder, x Grietje Bolt) (woont er)

Adresb. 1950 en ’58: 33: F. Houwen, schilder en behanger; 33a: wed. G. Spier-Dijk/in ’58: K. Houwen, huisschilder

Adresb. 1961 tm ‘72: 33-33a: F. Houwen, verf en behang/schilder en behanger

 

Nieuwe Boteringestraat nr. 35-35a

(tot 1899: N 180, 1899-1921: 33): F 443, 1924: F 2379

1832 (art. 949): Jacob Hemmes Hebes (deurwaarder)

1832 (art. 2970): Joseph Jacob Cohen jr. (Koopman)

1833 (art. 435.3): Jacob Mozes Cohen (negotiant)

1834 (art. 3096): Iske Hindriks Tolman (z.b.)

1852 (art. 5714): Johannes Dobbinga (z.b.)

1853 (art. 1626): Jan Meijer (schoenmaker)

1854 (art. 5921): Jan Alberts Meijer (schoenmaker)

1881 (art. 11840): Cornelis Lambertus Nederhouw (zonder)

1897 (art. 9610.34): Johannes Tuineker (stoelmaker). In 1898 herbouw

1907 (art. 18854): Jantje van Bruggen (koopvrouw)

Adresb. 1911 tm i.e.g. ‘24: 33/35: Jantje van Bruggen, kantoorbehoeften; 33a: in 1911: wed. L. Kappinga/35a: in ’24: G. Piekema, onderw.

1924 (art. 22751): Hindrik Koning (inspec. Vesta) en henriette Willemina Petronella Koning (x Alphons Maria Geurs) (elk ½)

Adresb. 1933: 35: M. Kwint, groentenh.; 35a: H. Koning

Adresb. 1938: 35: J.C.G. Roeders, kapper; 35a: H. Koning

1941 (art. 33477.7): Gerhardus Albert Crol (houthandelaar, x Margaretha Geertruida Smit, +1952) (1/2) en 2 dch. (elk ¼)

Adresb. 1950: 35: H.G. Kooistra; 35a: mej. K. Landman

1954 (art.  38929): Adrianus Johannes van Weerdenburg (kunstnijverheidsschilder)

Adresb. 1958 en ‘61: 35 ontbreekt; 35a: A.J. van Weerdenburg, kunstnijverheidsschilder

1963 (art. 41924.8): Jan Derk Wichertjes (*1921, garagehouder)

Adresb. 1964 en ‘68: 35: Cafetaria Kempkes; 35a: F.P. Kempkes (automonteur); in ’64 ook: mej. G.C. Boschma (kant.bed.)

Adresb. 1972: 35 ontbreekt; 35a: A. Kempkes- v.d. Spa

1973 (art. 52196): Annemarie van Deursen (*1949, analiste)

1975 (art. 55350): Antoon Piet Nico Tonen (*1938, reg. leider Stichting K&O Opvoedingsvoorlichting)

1977 (art. 58245): Dr. Wijnandt Teunis de Vries (*1938 chemicus)

1982 (art. 68538): Roelfien Heuving (*1937) (woont 35a)

 

Nieuwe Boteringestraat nr. 37-37a

(tot 1899: N 179, 1899-1921: 35): F 444, 1926: F 2514

1832 (art. 1906): Jan Pouwels (diakendienaar)

1832 (art. 2871): Wilke Itje Louwes Huizinga (*1803, diaconiedienaar/bode, +1871, x 1828 Jorissina Joris; x 1832 Rensien Pouwels, +1850; x 1851 Popkjen Reijenga)

1847 (art. 4903): Abraham van Streun (leedaanzegger)

1852 (art. 5485): Trientje Witkop (touwslagersche)

1866 (art. 8291): Jan Jans de Vries (zeekapitein)

1881 (art. 11781): Hendrik Soeter (gymnastiekonderw., +1906, x Gerrigje Jans)

1897 (art. 15983): Sijtze van der Werf (timmerman)

Adresb. 1911: 35: Gez. Tillema, manufacturen; wed. P. Tillema-Römeling; 35a: wed. P.A. Bos

1920 (art. 15708.10): Harmannus Looze (zonder/ cafehouder)

Adresb. 1924: 37: J. Valk, sigarenwinkel; 37a: H.J. van Dijk, insp. van pol.)

Adresb. 1933: 37: A.J. Albronda, aansprek.; 37a: G. Jongman, monteur

1935 (art. 31886): Hendrik Datema (zonder, +1939 Bedum), later wed. Janna Reiniger (+1950)

Adresb. 1933: 37: G.E. Elenga, boekh.; 37a: G. Jongman, monteur

Adresb. 1950: 37: mej. M. Kampherbeek, winkelierster; 37a: W.H. Vorenhout(vertegenw.), wed. H. Wagenaar-Groenboom

1953 (art. 37627): Pietje Aaltje Datema (*1914, x Jan Henderikus Meinardus Eleveld, aannemer)

Adresb. 1958: 37: mw. H. Schaank-Overbeek, winkelierster in chocolade; 37a: J. Boerema, meubelmaker

Adresb. 1961: 37: S. Swart; 37a: J. Boerema, meubelmaker

Adresb. 1964: 37: W. Stokroos, zuivelbewerker; 37a: J. Boerema, meubelmaker

Adresb. 1968: 37: mw. H. Schaank-Overbeek; 37a: Th. Joh. Krebbers, uitvaartleider

Adresb. 1972: 37: Service Lasco

1987 (art. 76762): Klaas Hummel (*1937, x Martje Kuipers)

 

Nieuwe Boteringestraat nr. 39-39a

(tot 1899: N 178, 1899-1921: 37): F 445, 1855: F 821, 1868: F 1081, 1872: F 1177, 1925: F 2402

1832 (art. 1086): Klaas Hooghuis (koopman). In 1855 verkocht in delen:

Achter Violenstraat: F 820:1855 (art. 4356.15): Josef Hartog van Hasselt (koopman)

F 821 (art. 6249.1/12005): Cornelis Jansen. In ’68 sloop, daarna F 1081. In ’72 bijbouw, daarna F 1177

1894 (art. 13635.24/21035.45): Egbert Koch (koopman), later wed. Jetske Uni (1/2) en 10 knd. Koch (elk 1/20) (bezit veel)

Adresb. 1911: 37: J.P. Wiersema, kruidenier

1920 (art. 23612): Jan Pieter Wiersema (koopman) (woont er)

Adresb. 1924 tm i.e.g. ‘38: 39: J.P. Wiersema. Kruideniersw. en comestibles

Adresb. 1933: 39a: A. Alma, handelsag.

Adresb. 1938: 39a: J. de Boer, aannemer

1942 (art. 33136.20): Hendrik Jan Hilbert (bouwk.) (1/2) en Jan Oebele Oosterhof (1/2) (koopm.) 

1942 (art. 34210/ 35328): Jan Jacob Lameijer (schipper) (woont er niet)

Adresb. 1950-’51: H. Boekholt, Glas, Porselein. Aardewerk; 39a. R. Best, monteur; P.R. Kuipers, zakenm.; Kuipers-Visscher CV, meubelen engros

1954 (art. 38614): Harko Jacob Meijer en 14 m.e.

Adresb. 1958 tm ‘72: P. Boonstra, persfotograaf, fotobedr.

Adresb. 1958: 39a: Autorijschool Best, R. Best

1961 (art. 42655): Pieter Boonstra (*1917)(bezit meerdere panden) (zie boek Stadjers)

Adresb. 1961: 39a: R. Best, monteur

Adresb. ’64 : 39a:  –

Adresb. 1968 en ’72: 39a: P. Boonstra, persfotogr./fotogr. ANP

1975: Adrianus Gerardus Hendricus Wessels (*1947 (zie boek). Tot 1979: Fotobedrijf Piet Boonstra (daarna naar Nw. Ebbstr. 8)

 

Violenstraat

 

Nieuwe Boteringestraat nr. 41

(tot 1899: N 131, 1899-’21: 39): F 508, 1926: F 2513

1832 (art. 2758): Jan Wonink (bakker)

1855 (art. 6109): Hindrik Bouwman (bakker)

1866 (art. 8323): Jakob Lameris (grossier, Grijpskerk)

1867 (art. 8664): Evert Hoexum (*1835 Uithuizen, bakker, +1894, x 1867 Reintje Bosman, +1870 N 131, x1872  Gezina Havenga)

1895 (art. 15433): Gezina Havinga, wed. E. Hoexum (broodbakkersche, +1939)

Adresb. 1911: 39: W. Hoexum (bakker), Chr. Fluks (bediende), C. Nienhuis

1918 (art. 21807.4): Berend Bosma (zonder, +1922), later wed. Pieterke Smid (1/2) en 10 knd. (elk 1/20), w.o. Janna Bosma x1918 Lambertus Johannes Deelman (bakker)

Adresb. 1924: 41: L.J. Deelman, bakker

1924 (art. 25664.29): Gerrit Edens (vleeschh., Kl. kruisstr. 3) en Willem Roelof Homan (vleeschh.) (bezitten veel)

1925 (art. 27071): Lambertus Johannes Deelman (bakker) (woont er)

Adresb. 1933: L.J. Deelman, brood, koek en banketb.

1934 (art. 31230): Geert Spakman (bouwondern.)

1934 (art. 29243): Geert Spakman (stucadoor), later wed. Elsje Engel en Maria Jacoba Spakman (wonen er niet) G. Spakman laat best. gebouw afbreken en bouw winkel met 3 bovenwoningen in 1934

1935 (art. 25494): Jelle Bakker (schoolhoofd)

Adresb. 1938: I. West, banketb., H. Salomons

1945 (art. 35695): Sicco Johannes Bakker (ambt.secr) (woont er niet)

Adresb. 1950: 41: K. Woltjer, banketb.

1956 (art. 29214): Kornelis Willem Vink (broodbakker), later wed. Bouke Kremer (wonen er niet).

Adresb. 1958/ 1960-‘61: H.H. Blaauw, bakker

1979 (art. 62390): VvE nr. 41, met Violenstr. 49 (In ’79 splitsing in app.)

 

Nieuwe Boteringestraat nr. 43-43a

(tot 1899: N 130, 1899-‘21: 41): F 509, 1925: F 2403

1832 (art. 2919): Jan Daniel Louis (commies sted. belastingen)

1840 (art. 3824): Jacobus Hendriks v.d. berg (timmermanskn.)

1841 (art. 4043): Grietje Huitsingh (naaister). In 1845 bijbouw, daarna F 675

1849 (art. 4826.10): Jacob Mulder (eigenaar) (bezit veel)

1861 (art. 7284): Wijndelt Wijndelts (klerk)

1871 (art. 9291): Jan ten Berge (*1831 Nw. Scheemda, muziekonderw., x 1859 Scheemda) en Johanna Rudolphina van Dijk (*1836)

1876 (art. 10609): Johannes Loor (zonder)

1877 (art. 10790): Bartholomeus Johannes Verbeek (koopman) en knd.

1891 (art. 7387.7): Jan Rozema (broodbakker, later zonder) (1/2) en dch. Wiea (x Pieter Berend Motzveldt) (1/2)

1897 (art. 10601.8): Theodorus Johannes de Boois (wever/leedaanzegger)

1907 (art. 17131): Willem Huiser (letterzetter, +1915)

1907 (art. 18753): Jan Henderikus Philippus (barbier, +1932), later wed. Hinderkje Moesker (+1953) en dch., daarna dch. Katharina Louise Christina Philippus (*1895) x 1920 Remmert Roukes (gymn. onderw.,+ 1967) (2/3) en zn. en dch. Roukes (elk 1/6)

Adresb. 1911 tm i.e.g. ‘24: 41/43: J.H. Philippus, barbier

Adresb. 1911: 41a: C.H. Moerbeek

Adresb. 1924: 43a: Wed. W. Diephuis

Adresb. 1933: 43: wed. J.H. Philippus; 43a: A. Dalmolen, beh. en stoff.

Adresb. 1938: 43: W. Beerda (kapper), wed. T. Beerda-Tinge; ’38 tm ’50: 43a: G. Bosma, metsel., in ’50 ook: E.N.S.A.I.D, modevakschool

Adresb. 1950/’58: 43: A. Beerda, kapper, in ’50 ook: mej. A. Beerda;

Adresb. 1958: 43a: K. Huisman, tegelzetter

1976 (art. 57069): Henderika Katarina Louyisa Roukes (*1930, x Klaas Jacobus Homan, Herestr. 80) (1/2) en Martinus Bernardus Roukes (weg- en waterbouwk., Haren)

1980 (art. 58195): Jelte Gerrit Hogenberg (caféhouder, Winschoten)

1985 (art. 72717): Harmannus Cornelis Dekens (*1947)

 

Nieuwe Boteringestraat nr. 45-45a

(tot 1899: N 129, 1899-‘21: 43): F 510, 1926: F 2512

1832 (art. 1868): wed. Freerk van der Pers

1853 (art. 5861): Gerrit van der Pers (z.b.)

1858 (art. 6743): Martha Driesman (z.b.)

1863 (art. 7680): Wessel Waterborg (policiemeester)

1879 (art. 11312): Klaas Folkerts Bakker (schoenm.). In 1889 herbouw

1897 (art. 16126): Trientje Brouwer (zonder)

Adresb. 1911 tm i.e.g. ‘24: 45: mej. T. Bouwer (pension), H. Brouwer (mag.kn.); in ’11 ook: K.A. Borggreve (med. stud.), J. Hadders (med. stud.)/in ’24 ook: G. Gerbrandy (theol.stud.), P. Hoekstra (brievenbest.)

1927 (art. 21070): Derk Sportel (*1872, opticien,+1950,x Jantje Koning, *1871-+1948. Knd.: Martha (*1901-+1938, x 1921 Hendrik Jacobus Marrink (*1900-+1955. Zij krijgen 4 zoons, w.o.: Dirk). In 1927 verbouw en stichting

Adresb. 1933 tm ‘50: 45: D. Sportel, opticien, in ’50 ook: D. Marrink, opticien

1949 (art. 36944): Derk Sportel en Dirk Marrink (opticiens) (elk ½)

1951 (art. 36703): Dirk (‘Dick’) Marrink (*ca. 1923+1960), later wed. Jenny Sportel (*1926) en 4 knd. Marrink

Adresb. 1958: 45: Fa. D. Sportel, opticien; A. Branbergen, ass-bedrijfsleider

 

Nieuwe Boteringestraat nr. 47, 47-1 tm 47-18

(tot 1878: N 126, 127 en 128, 1878-’99: N 126, 1899-1921: 45): F 511, F 512 en F 513 (1843 resp:  F 645, 644 en 643, zie Hulpkaart) 1878 verenigd F 1328

1832 (art. 726): wed. Jan Franke

1832 (art. 183/7505): Lubbertus de Boer (*1803, schoenm., i.e.g. in ‘38: bloemkweker, +1868, x 1826 Maria Croon). Hij woont in 1834 en ’36 bij de geboortes van 2 knd.: N 126. Bij het overlijden van een dch. in 1838 is hij bloemkweker

Hulpkaart kadaster 1848 met N 126 tm 128 aangegeven als h, g en f, kadastraal: F 643 tm 645

1867 (art. 8439): Commissie tot het oprigten van een Gasthuis bij de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente. De cie. kocht ook achterliggende tuin F 985 (in 1875: F 1242, zie bij Violenstraat)

De aankoop uit 1867

Hulpkaart kadaster 1875 met de aangekochte tuin F 1242

BR 1870: N 126: Abel Datema (*1836)x Roelfien de Boer (*1833)+ 3 knd. (vertrekken naar M 132) en Tobias Blaupot (*1803, Dps.; vertr. naar I 33); N 127 en N 128 ontbreken, dus wrsch. toen onbewoond.

Monumentenbord ANWB in poort (tekst Beno Hofman)

BR 1872 (zie boekje: Het Doopsgezind Gasthuis): M.P. Bekenkamp-Huizinga; L. Bos; E.H. Molenaar en J.L. Molenaar-Post; J.J. Smit en A.M. Smit-Hulsebos;

In 1878 worden de 3 huisjes afgebroken en vervangen door poortgebouw, waarmee F 643 tm 645 verenigd worden tot F 1328 (zie boekje: Het Doopsgezind Gasthuis, p. 21)

Br 1880: N 126 (N 127 en 128 ontbreken):

(vanaf 1878) Hindrik Sibolts (*1800, Dps.,+’82)x Geertien Meijer (*1798, NH,+1880);

Anna Maria Hulsebos, wed. Jan Jacobs Smit (+1875) (*1805, NH,+1881) +dch. Fenna Bouwina Smit (*1852, Dps.,vertr. 1889 n.Frsl.);

Liefke Bos (*1810 Pekela, Dps.) + Reina Bos (*1813 Pekela, Dps.);

Martje Popkes Huizinga, wed. Berent Bekenkamp (*1804 Uith., Dps.,+1881);

Cornelia Rooda (*1818, Dps.);

Jantje (Luitjes) Post (*1815 Farmsum, Dps., x 1837 Loppersum: Eenje Hindriks Molenaar)+ dch. Hendrikje Molenaar (*1856 Hoogk., Dps.);

Jitje Nieuwenhuis(zen), wed. Reinder Kranenberg(+1875) (*1810, Dps.-+1891); (1882 uit Eelde) Elisabeth Kremer (*1819, Dps.)

BR 1900: Derk Stegeman (*1819)x Margaretha Kop (*1825), dch: Helena Nanninga (*1871, NH); conventualen:Janke Bijker, wed. Jan Johannes Welles (*1819 Gorredijk,+1906), Elisabeth Kremer (*1819), Janke Keizer, wed. Sprietsma (*1822 L’warden, +1914), Helena Knijpenga, wed. Derk v.d. Molen (*1824,+1903), Bouchien Mensinga, wed. Simen Roelfs v.d. Wal (*1828, +1902), Geertje Teuine (*1829,+1907), Anna Huizinga (*1832 H’zand,+1908), Jantje Knijpenga, wed. Gerrit Gerrits Nanninga (*1833,+1905), Tjalda Hillenga, wed. Willem Alderts (*1838 Schildw.,+1913), Fokko Hindriks Kramer (*1842 S’meer,+1923; x1915 Roelfie Dijk; in ’17 gescheiden)x Margaretha Geertruida Wubbena (*1841,+1914) (zij vertr. naar Violenstr. 35/4), Barteld Jans Zantinga (*1837, +1911; komt 1900 uit Hoogkerk)

Adresb. 1911: 45: B. Zantinga, wed. J. Roelfs, A.A. Bos, wed. H. Klunder, wed. W. Alderts

Adresb. 1972: 47: W. Poutsma-Britstra; 47/1: F.J. Stegeman en M.G. v.d. Meijden-Stegeman; 47/2: T. Strijkema; 47/3: H. Pheifer; 47/5: R. Postema-Mekkering

Tussen 1986 en ’89 (heropening sept. 1989) werd het gasthuis gerenoveerd en uitgebreid.

 

Nieuwe Boteringestraat nr. 49

(tot 1899: N 125, 1899-‘21: 47): F 514, 1875: F 1240, 1926: F 2510

1832 (art. 183/7505): Lubbertus de Boer (schoenm., later: bloemkweker). Hij woont 1831 en ’32 bij geboortes van 2 knd.: N 125

1833 (art. 3129): Albertus Josephus Wevering (wolkammer)

1864 (art. 7457): Frederik Wilhelm Wickenhagen (klerk)

1866 (art. 8306): Johannes Nicolaas Witsenboer (zadelmaker). In 1876 bijbouw, daarna F 1240

BR 1870/1880: N 125: Johannes Nicolaas Witsenboer (*1839, zadelmaker)x Anna Regina Lambert (*1839) +knd.; BR 1870: N 125a: Klaas Berends Witsenboer (*1806-+1873)x Matha v. Oosten (*1804)+ zn. en een student; BR 1880: N 125a: Johannes Gerard de Vries (*1850, onderw.)x Henderika Hase (*1852)+ knd. en dienstb.

Adresb. 1911: 47: J.N. Witsenboer, zadelm.; 47a: wed. T. ten Have-Edens

Adresb. 1924 tm i.e.g. ‘38: 49: G. Witsenboer, zadelmaker, in ’38 ook: mej. A. Witsenboer, manuf.

Adresb. 1924: 49a: mej. J. Koster, J.L. Schierbeek, wed. J.F.U. v. Sijtsema

1937 (art. 32659): Georges Cornelis Witsenboer (zadelmaker) (1/6) en 5 knd. (elk 1/6)

Adresb. 1938: 49a: D. v.d. Slink, chauff.

1941 (art. 34608): Jochem Albert Visser (architect) en Johannes Fekkes (aannemer)

1942 (art. 34795): Klaas Koning (zonder)

1942 (art. 33257): Fa. J. Bijholt en Co (Nw. Bot.str. 69) (Jan Bijholt en Derk Ritsema)

1943 (art. 35294): Johannes Evert Mennega (slager)

1948 (art. 21745.19): Kornelis Hofsteenge (vleeschhouwer)

1949 (art. 36715): Jacob Bouwman (koopman)

Adresb. 1950: 49: L.J. Bos (bankwerker), K. Koning; 49a: O. Bralds (grondw.), K. Bralds (timmerm.)

1964 (art. 44303): Gerrit Homan (*1912 Grootegast, magaz.bed., +1969), later wed. Martje Wolters (*1916) (wonen er)

Adresb. 1972: 49: G. Klinkertr (lederw. engros); 49a: M. Homan-Wolters

1973 (art. 51257): Douwe Hoogstra (*1916, aannemer)x Aaltje Postma

jaren 80: P.H. Vorstenberg, communicatiecentrum (zie Kop d’r veur, jan-febr. 2009)

1986 (art. 71020.160): Hofman Vastgoed (Peize)

 

Nieuwe Boteringestraat nr. 51

(tot 1899: N 124, 1899-‘21: 49): F 515 (pakhuis, vanaf 1854 huis), 1875: F 1239, 1926: F 2509, 1999: F 3231

1832 (art. 415): Benne Cazemier Lzn (grutter)

1853 (art. 2711.7): Jan Jans Wolbeek (tapper/timmerm.) In 1854 herbouw

1856 (art. 1584.24): Hendrik Mensinga (kastelein)

1861 (art. 7223.15): Hendrik Mensinga sr. en jr.

1862 (art. 6671.35): Jan Garbrands Groenhuis (land.,+1866)x Fenna Wilhelmina Nienhuis

1866 (art. 8310): Harm Hindriks Naatje (commissionair). In 1875 bijbouw, daarna F 1239

BR 1880: N 124: Geessien Hillinga (*1839) + knd. Naatje(vertr. 1886 n. Scheemda) + dienstb. en 1 ander

1882 (art. 12210): Geessien Sebes Hillinga, wed. Harm Naatje

Adresb. 1911: 49: wed. Hazenberg, H. v.d. Meer (schoorsteenv. Los)

1915 (art. 19431.9): Lambertus ten Cate (boekh.)(5/8) en 3 knd. (elk 1/8)

1915 (art. 15039.68): Jurren Kroon (timmerm.). Ged. herbouw in 1916

1919 (art. 22786): Jurren Kroon (timmerm.) (woont er; heeft veel meer bezit)

Adresb. 1924 tm i.e.g. ‘38: nr. 51: J. Kroon, D. Kroon, Electr. techn. Bureau

1948 (art. 36475): Dirk Kroon (*1897, fabr. arb) (woont eerst nr. 51, daarna Hoornse Heem)

Adresb. 1950: 51: D. Kroon (monteur), mej. G. Kroon

Adresb. 1958: P. Mulder (melkventer), D. Kroon (metaalbew.)

Adresb. 1964: Studentenhuisv.

1970 (art. 36978): Ubeltje Alta (x Jacob Hukema, handelaar in olien) (woont Oosterhaven)

Adresb. 1972: 51: H.H.W. Gerritsen; H.J. van Gelder

1975 (art. 54699): Doewe Albert Jacobus Hoving (*1952, radiomonteur)x Mansueta Johanna Maria Durenkamp

1986 (art. 74630): Willem Gerard Schultz (*1939) en Maria Helena Groniger (*1957) (elk ½ en wonen er)

 

Nieuwe Boteringestraat nr. 53-53a

(tot 1899: N 123 en 122, 1899-1921: 51 en 51a):  F 516

1832 (art. 2684): Albertus Winsemius (barbier)

1840 (art. 3944): Grietje Jacobs Pestman, wed. Roelf Berends Klinkhamer

1843 (art. 1283): Evert Kiers (bode Prov.)

1852 (art. 4562): Johan Hendrik Köhler (gepens. off.) cs (Johan Harmen Köhler e.a.)

1871 (art. 9452): Albert Suiding (verwer en glazenm.)

BR 1880: N 123: Albert Suiding (*1818, x1855 Antje Maria Blink,*1818 Winschoten-+1874)x1876 Elisabeth Deinema (*1829 L’warden)+ Jan Claas (*1858 huisschilder,x1882 Hinderika Johanna Pieters, *1863) + 3 knd

1890 (art. 14081): Jan Claas Suiding

BR 1900: 51: Jan Claas Suiding (*1858, huisschilder)x Hinderika Johanna Pieters (*1861) + 5 knd.; 51a: Henderikus Derk Hoogland (*1858, adj. commies, +1914)x Willemke van Drooge + zn. en anderen

Adresb. 1911: 51: J.C. Suiding, schilder; 51a: wed. A.M. Wind, H.W. Jansen, kant.bed.

NB: Suiding weigert stukje grond voor het huis aan de gemeente te verkopen ter verbreding van de stoep en daardoor blijft kadasternr. F 516

Adresb. 1928: 53: A. Suiding, handelsr.

1928 (art. 28497): Roelof Willem Kuiper (musicus)

Adresb. 1933: 53: W.J. Kuiper, ged. voetspecial.; 53a: W. Elzinga, ag. van pol.

1941 (art. 34414): Hendrik Heslinga (koopman) en Harrie Sikko Heslinga (koopman) (elk ½)

Adresb. 1950: 53: K. van Duinen (huistimmerm.), K. Huisman (opperm.); 53a: C.E. Smith, schilder

1951 (art. 23996.9): Jan Woldring (*1890, kapper, later zonder,+1967), later wed. Gerarda Geertruida Molenkamp (3/4) en dch. (1/4)

Adresb. 1958: 53: H. van Kampen (kant.bed.), K. van Duinen; 53a: C.E. Smith, schilder

Adresb. 1964 en ‘68: 53: K. van Duinen. Gem. kwekerij; 53a: C.E. Smith (schilder), mej. E.J. Smith (secretaresse)

Adresb. 1972:  53: A. Tillema; 53a: J.K. Nannen

1975 (art. 54001): Klaas Nies Blanksma (*1954)

1978 (art. 45277.4): Coenraad Herman Bekink (*1922, architect, +1996), vanaf ’78 partner: Margriet Klasen (wonen er)

‘Aanduiding van den Toestand der Woningen’ in 1911, met op de hoek van de steeg nr. 53 (toen nr. 51) en erachter in de tuin het oude nr. 53/1 (toen 51/1) en bovenin de oude nrs. 53/2, 53/3 en 53/4 (toen 51/2, 51/3 en 51/4: voor info zie hieronder)

 

Nieuwe Boteringestraat – oude nr. 53/1

(achter nr. 53 aan gang) (tot 1899: N 121/1, 1899-1921: 51/1): F 518= gang en F 519 (perceel met tuinhuis), F 517 (orangerie) en 517bis (huis), 1843: F 641 en 642, 1873: F 1194 tm 1196 en 642, 1896: F 1774, 1196 en 642

1832 (art. 1829): Karel Opten (bloemkweker). Zie ook Nw. Boteringestraat 33 (F 442), ook F 519 en F 521:

Percelen Karel Opten in 1832, met de toegangen tot zijn huis (rechts) en tot zijn kwekerij

In 1835 eerste vergroting, waarbij ook F 519 en 521 worden samengevoegd tot F 605 en 606:

Kadastrale hulpkaart 1835

In 1843 komt uit ged. van F 517 en F 517 bis: F 641(tuinhuis + grond) en 642 (=pakhuis). F 517 verdwijnt verder oa door ‘ruiling’.

Uit boek ‘400 jaar Niewe Stadt’:

Kwekers Opten

Van de vier kwekerijen die in 1872-’73 in de wijk zijn, blijft die van Opten het langst bestaan. De Optens stammen af van de Engelse soldaat Thomas Upton, die in de achttiende eeuw in Engter bij Osnabrück is terechtgekomen. Zijn zoons Johann (‘Jan’) en Carl (‘Karel’) komen samen naar Groningen, waar hun achternaam wordt ‘vernederlandst’ tot Opten. Carl of Karel – in 1765 in Engter geboren – trouwt in 1792 in de Martinikerk met de Zuidlarense Geesjen Hindriks Bozen. Aanvankelijk woont het stel ‘Buiten het Klein Poortje’, vervolgens in Noordhorn en in 1798 ‘Bij de Maagdenbrug’ in de stad. In dat laatste jaar, op 12 januari, wordt hun zoon Harmannus ten doop gehouden in de Martinikerk.

Of Karel dan al ‘hovenier’ is, is onduidelijk, maar hij is het met zekerheid in 1815. Het gaat hem goed, want bij het begin van het kadaster in 1832 heeft hij het een en ander aan bezit in de ‘Niewe Stadt’: enkele huizen aan de Nieuwe Boteringestraat en een grote bloemenkwekerij. In 1826 overlijdt Geesjen en het volgende jaar hertrouwt ‘Carl’, die dan moesker wordt genoemd, met ‘winkeliersche’ Beijltijn Havinga. Opten overlijdt in 1851 op 85-jarige leeftijd. Zoon Harmannus heeft in 1837 de kwekerij overgenomen. Hij wordt in 1864 weer opgevolgd door diens zoon Carel. De vierde generatie in de kwekerij zijn Carels zoons Arend Jan, in 1855 geboren, en Harmannus Carel van 1861.

Na het overlijden van hun vader in 1895 worden de broers samen eigenaar van de kwekerij. Ook Arend Jans zoon Carel (geboren in 1883) lijkt voorbestemd om kweker te worden. Hij wordt in eerste instantie wel bloemist, maar zijn liefde ligt bij de muziek en hij zal naam maken als organist en muziekleraar. Als Arend Jan 65 wordt, besluit hij de kwekerij daarom te verkopen. De gemeente Groningen wordt in 1920 eigenaar van de bloemenkwekerij, die tot midden jaren tachtig zal blijven bestaan als gemeentelijke kwekerij.

1837 (art. 3555): Harmannus Opten (bloemkw.)

1864 (art. 8027/ art. 11452): Carel Opten, later wed. Aukje Westenborg en 4 knd. Opten. In 1873 uit F 517bis en F 641: F 1194 tm 1196. In 1896 F 1194+1195 gesloopt en verenigd tot F 1774

1897 (art. 15955): Arend Jan (1/2) en Harmannus Carel Opten (1/2)

1899 (art. 16646): Arend Jan Opten (bloemkw.)

BR 1900: 51/1: Aukje Westenborg, wed. C. Opten (1823) + 2 knd. Opten

1920 (art. 19578/26088/30600/41000): gem. Groningen

Adresb. 1911: 51/1:-

F 642 wordt in 1926 van ‘pakhuis’ veranderd in ‘schuurtje’. F 1196 wordt in 1924 van ‘huis’ veranderd in ‘bergplaats’.

Adresb. 1928 tm ‘50: 53/1: pakhuis

Adresb. 1958 e.v.: nr. ontbreekt

 

Nieuwe Boteringestraat – zonder nr.

F 523 (tuinhuis), 1848: F 719

1832 (art. 514): Jan Diephuis (timmerm.)

1834 (art. 3213): Jan Wonink (broodb.). In 1848 splitsing in F 719 en F 720, waarbij laatste wordt verkocht (zie hieronder)

1855 (art. 217.34): Berend van Bolhuis (koopman)

1857 (art. 3555.17): Harmannus Opten (bloemkw.) (zie verder hierboven)

 

Nieuwe Boteringestraat – oude nrs. 53/2 en 53/3

deel F 523, 1848: F 720 (tuinhuis), 1849: F 748, 1854: F 785 en 786

(art. 2758.4): Jan Wonink (broodb.)

1848 (art. 4173): Adriaan Diephuis (schrijnwerker,+1860)x Margien Sleining

1849 (art. 3971): Christiaan Scholtens Gaasbeek (leerkooper)

1849 (art. 5156): Johan Adam Reiber (timmerm.). In 1849 herbouw, daarna F 748=huis. In 1854 bouw, daarna F 785 en 786.

 

Nieuwe Boteringestraat – oude nr. 53/2

(tot 1899: N 121/2, 1899-1921: 51/2): Hofsteeg: F 785, 1856: F 838

1856 (art. 5659: Harm Afman (houtkooperskn.)

1875 (art. 10327): Harm Klaas v.d. Wal (korenmeeter)

1893 (art. 14939): Cornelis Kraan (meubelmaker)

BR 1900: 51/2: Cornelis Kraan (*1836, meubelm.)x Anytje Auwema (*1829) + 1 ander

1896 (art. 15627): Arend Jan en Harmannus Carel Opten (bloemisten) (elk ½)

1897 (art. 15955.8): Arend Jan (1/2) en Harmannus Carel Opten (1/2)

1899 (art. 16646.4): Arend Jan Opten (bloemkweeker)

Adresb. 1911: 51/2: L. Scheltens, tuinier

1920 (art. 19578): gem. Groningen

Adresb. 1928 tm i.e.g. ‘50: 53/2: pakhuis

 

Nieuwe Boteringestraat – oude nr. 53/3

(tot 1899: N 121/3, 1899-1921: 51/3): Hofsteeg: F 786, 1856: F 839

1856 (art. 6414): Adam Nieuwentijd (timmermanskn.)

1864 (art. 7794): Frans Lucas Steendam (koopman)

1864 (art. 7879): Hinderikus Wilberts (stoffenverwer)

1895 (art. 14991.3): Klaas Bruins (zonder)

BR 1900: 51/3: Hendrikje Reinders, wed. H. Kremer (*1843) + 4 knd. Kremer

1905 (art. 14710.11): Aaltje en Tallea Bruins (elk ½)

1909 (art. 14712/20141): Anna Elisabeth Bruins (x Johannes Bergman)

Adresb. 1911: 51/3: wed. H. Kremer

1919 (art. 16646.11): Arend Jan Opten (bloemkweeker)

1920 (art. 19578): gem. Groningen

Adresb. 1928 tm i.e.g. ‘33: 53/3: L. Scheltens, bloemistkn.

Adresb. 1950: nr. ontbreekt

 

Nieuwe Boteringestraat – oude nrs. 53/4 en 53/5

(1899-1921: 51/4): F 522 (tuin), 1848: F 732 (huis,erf, tuin)

1832 (art. 3397): Cornelis Roelfs de Jonge (agent van policie)

1847 (art. 4898): Mr. Antoni Frederik Wichers (advocaat). vanaf 1848 ook huis (F 732)

1858 (art. 6653): Jan Adams (wijnkooperskn.)

1861 (art. 7389): Jantje Adams

1863 (art. 7653): Johan Heinrich Brinckman (commies Rijksbel.)

1865 (art. 8127): Jan Luikinga (timmerm.,+1918)x Anna Severwijn (Severien), later dch. Aagtje Luikinga (*1876-+1952, x Pieter Timmer) (1/2) en knd.

BR 1900: 51/4: Jan Luikinga (*1839, timmerm.)x Anna Severwijn (*1835) + knd: Albert (*1863,+’67), Aagtje (*1866,+’67), Albert (*1868,), Kasper (*1872,+’96), Aagtje (*1876), Harm (*1879,+’93)

Adresb. 1911: 51/4: J. Luikinga

Adresb. 1928: 53/4: W. Heddema, werkm.; 53/5: Alle van der Velde, grondw. (NB Van juni ’27 tot juni ’28 ook kleinzoon Alle v.d. Velde, die toen verhuisde naar Gr. Rozenstr. 51 en achternaam Mensinga kreeg, zie daar)

Adresb. 1933: 53/4: W. Bakker, venter; 53/5: H.D. Mulder, werkm.

In 1938 onbewoonb. verklaard.

1949 (art. 30600.4972): gem. Groningen

Adresb. 1950 e.v.: nrs. ontbreken

 

Nieuwe Boteringestraat nr. 55-55a

(tot 1899: N 120,1899-1921: 53): F 525 en 525bis, 1844: F 670 en 669, 1876: F 670 en 1238, 1926: F 2508 en 2507, 1987: F 2508

1832 (art. 2667): Derk Wilkens (koopman)

1840 (art. 349): Hindrik Klaas Brouwer, later wed. Louisa Susanna Houwing

1841 (art. 3555): Harmannus Opten (bloemkw.). In 1844 herbouw: F 669-670

1864 (art. 8027/ art. 11452): Carel Opten, later wed. Aukje Westenborg en 4 knd. Opten. In 1876 F 669 en 671 verenigd tot F 1238

1897 (art. 15955): Arend Jan (1/2) en Harmannus Carel Opten (1/2)

1899 (art. 16646): Arend Jan Opten (bloemkw.)

Adresb. 1911: 53: A.J. Opten (handelskw.), C. Opten jr.

Adresb. 1920: 53. A.J. Opten, fa. C. Opten, handelskweeker; 53a. C. Opten jr.

1920 (art. 19578. 1731 en 1736/26088. 882 en 896, later 1865 en 1866/ 30600. 892 en 893/41000.369 en 370): gem. Groningen

De gemeente maakt in 1921 een niet uitgevoerd plan voor nieuwbouw:

Adresb. 1928 tm i.e.g. ‘33: nr. 55: J. Ulot, opz. Gem.tuinen; L. Waterman, werkm., in ’33 ook: H. Tijssens, kleerm.; nr. 55a: G. Geuken, bloemist b.d. gem.

Adresb. 1950: 55: G. Geuken, tuinm. gem. plants.; 55a: J. Aaldriks, bloemist OW (Jacob Aaldriks, *1907, x1933 Maria Magdalena Weber, *1907 Wenen, knd: Antje, *1934, Wilhelmina, *1938)

Adresb. 1958: 55: G. Geuken, mw. A. van Dalen-Geuken; 55a: J. Aaldriks, tuinm. 1e kl. Gem.w.

Adresb. 1964 tm ‘72: 55: P. Dompeling, chef. Gem.kwekerij (dch.: Sandra, ca.*1962); 55a: J. Aaldriks, bloemist

F 2507 (=55): 1984 (art. 71610): Jakob van Dijk (*1951)x Roelfke Bos (wonen 57a). Wordt in ’87: F 3084

F 2508 (=55a): 1984 (art. 72090): gem. Groningen en Dirk Karel Henk Kruimer (*1954)x Tetje Akke Oenema (wonen 55a). Wordt in ’87: F 3085

NB: In de Stadjersgids 86/87 wordt voor het laatst vermeld: ‘Gem. kwekerij: Nieuwe Boteringestraat Tel. 122998’. Maar de kwekerij is in 1985 al gesloten.

 

Nieuwe Boteringestraat nr. 57

(tot 1899: N 119, 1899-1921: 55): F 526, 1844: F 668, 1926: F 2506, 1937: F 2754

1832 (art. 993): Karel Heppenaar (schoenmaker)

1832 (art. 2910): Jacobus Pluijter (kleerm.)

1842 (art. 4148): Ties Heikens (stuurman)In 1844 na toevoeging van deel van F 525bis: F 668

1855 (art. 6193): Coenraad Schreuder (schoenm.)

1858 (art. 6741): Fokko Klaas de Vries (koopm.)

1863 (art. 7686): Harmannus Kip. Verbouw 1888

1905 (art. 17250): Roelof van ‘t Hof Boerma (boekhandelaar) en cs (7 knd. Brouwer)

Adresb. 1911: 55: R. Boerma, boekhandelaar

1920 (art. 23747): Derk Rumpff (sig.fabrikant en handelaar)

1920 (art. 19708.8): Gerrit Edens (slager, later zonder; woont Kl. Kruisstr. 3a) (5/8) en 3 knd. (elk 1/8)

Dragster Courant, 9-9-1921

Adresb. 1922: D. Rumpff, sig. maker (NB: Vermoedelijk moet dit C. Rumpff zijn; zie advertentie. Zie ook bij Turfsingel/ De Snor 4-9)

1925 (art. 23133): Harm Bos sr. (kleerm.) In 1925 verbouw

1925 (art. 27371): Hendrik Simon Brink (sig.maker) en gem. Groningen

1926 (art. 27179): Hendrik Simon Brink (sig.maker)

Adresb. 1928 tm i.e.g. ‘33: nr. 57: H. Brink, sig.mag.

1934 (art. 31230): Geert Spakman (bouwondernemer)

1934 (art. 29243.4): Geert Spakman (stucadoor, +1936)x Elsje Engel

1935 (art. 29638): Hendrik Jacob Hoving (koopman/glasfabrikant)

1936 (art. 32061): Jan Jacobszn. Hoving (vleeschhouwer). In 1937 vereniging met ged. F 2377 en bouw, daarna F 2754

Adresb. 1950: 57: A.J.E. Horst, grossier; 57a: K. Hoving (handelsbed.), mej. J.A. de Bouter (telefoniste)

1953 (art. 37923.4): Freerk Groeneveld (*1914-+1981, x Klazina Noorman). Bezit veel

1953 (art. 34995.27): Katharina Elisabeth Cornelia Maria v.d. Meulen, wed. Freerk Groeneveld sr.

1956 (art. 40252): Vof Van Dijk’s Lijkkistenfabriek en Lijkenvervoer (Jacobus en Jakob van Dijk) (zie bij nr. 68)

Adresb. 1958: 57: Fa. Gebr. Ellens, schildersbedr.; M.J. Prins, naturalist; 57a: J. van Dijk (lijkkistenfabr.), mw. E.A. Niks (apoth.ass)

Adresb. 1964 tm ‘72: 57: Prins’ aquariumhuis; M.J. Prins, naturalist; 57a: J. van Dijk, lijkkistenfabr.

1981 (art. 64871): Jakob van Dijk (*1951,x Roelfke Bos) en IJsbrand van Dijk (*1949, x Sjoukje Bos) (elk ½)

1984 (art. 71610): Jakob van Dijk (*1951)x Roelfke Bos (wonen 57a)

 

Nieuwe Boteringestraat nr. 59

(tot 1899: N 118, 1899-1921: 57): F 527, 1924: F 2377, 1937: F 2755

1832 (art. 1495): Cornelis Looze (dir. van het Borg Hijs)

1841 (art. 3032.5): Abraham Lammertr Hurrelbrink (z.b.)

1846 (art. 4840): Willem Petrus van Heumen (*ca.1802 Tiel, wever,+1891)

1854 (art. 4895): Jacob Poster (ontvanger der registratie)

1855 (art. 6079): Willem Petrus van Heumen (*ca.1802 Tiel, wever,+1891)

1884 (art. 12917): Johannes Struk (stoelmaker)

1896 (art. 15519): Willem Petrus Struik (*1863, timmerm.,+1948 Haren; x Maria Elizabeth Traudes, +1944), later 4/7 en 6 knd. (elk 1/14)

Adresb. 1911: 57: W.P. Struik, timmerm.; 57a: B.G.R. Veenhoff

In 1924 verbouw

Adresb. 1928: nr. 59: W.P. Struik jr., Electr. Techn. Bur.; 59a.: W.P. Struik, timmerm.

Adresb. 1933: 59: B.J. Visscher, kapper; 59a: W.P. Struik, timmerm.

1948 (art. 36479): Willem Petrus Struik jr. (amanuensis)

Adresb. 1950 tm ‘72: 59: G. Mulder, winkelier

Adresb. 1950: 59a: H.K. ten Berge, kantoorbode

1951 (art. 37643): Albertus Grashuis (+1962), later wed. Antje Coienraad Fraiquin

1969 (art. 24269.37): Nederduitsch Hervormde Gemeente Groningen

1969 (art. 47567): Willem Petrus Struik (amanuensis)

Adresb. 1972: 59a: M. en H. Marcus

1975 (art. 36591.100): Tjeerd Boomsma (*1912, vishandelaar, x Henke van Duinen, *1916) + 1 Boomsma en 3 Drent

1975 (art. 54597): Henderikus v.d. Molen (*1950, magaz.bed.)

1979 (art. 60875): Sticht. Propagandacentrum Social. Partij

Nw. Boteringestraat in 1983 met bij uithangbord ‘Pekelder’ nr. 61 (foto Elmer Spaargaren; coll. Gr. Arch.)

 

Nieuwe Boteringestraat nr. 61

(tot 1899: N 117, 1899-1921: 59): F 528 erachter en ernaast, 1926: F 2505

1832 (art. 1974): Jannes Reisiger (wolkammer)

1835 (art. 1819): Pieter Oosterveld (koopman)

1844 (art. 4542): Isaak Tonkens (blaauwverwer)

1845 (art. 4608): Gesina Kuperus Spoormaker

1848 (art. 4046): Hinderikus Kramer (koopman)

1856 (art. 6309): Adriaantje Gisolf (x Gerrit Jan van Werven)

1892 (art. 11608): Petrus Luitje Borgman (onderwijzer). In 1893-‘94 herbouw

1916 (art. 20939): Eildert van den Berg ( boekh/account. Ned. Bank, +18-8-1961) (woont 61a), later met 2 zonen Van den Berg. In 1928 bijbouw

Adresb. 1928: nr. 61: F.I. Vogt, koopman; 61a. E. v.d.Berg, leer. MO Boekh. en Beambte Ned. Bank;

Adresb. 1933: 61: J.L. ten Berge (kleerm.), W.M.J. Gilhuijs (musicus), A. Harmsen (stuurm.)

Adresb. 1950: 61: J.L. ten Berge (ass-coupeur), mej. A.C.A. ten Berge (verkoopster), mej. A.E. ten Berge (naaister); 61a: E. v.d. Berg (account.), mevr. M.R.L. v.d. Berg- Werlingshoff

Adresb. 1958: nr. 61: J.L. ten Berge (coupeur); 61a: E. v.d. Berg (account. en leraar boekh.)

Adresb. 1961: nr. 61. J.L. ten Berge (coupeur), mej. S.F. Bal, mej. A.C. A. ten Berge (schrijfster), mej. A. E. ten Berge (naaister); 61a. E. v.d. Berg (account), B.B. Haven (ass. account.) mej. D.T. Venhuizen, mej. D.M. van Wijk (verpl.)

1961 (art. 39018.19): Bernardus Jan Kleiberda (veeh.), later wed. Jetske Mensinga en Hinderk ter Veld (wonen er niet)

1961 (art. 42456): VOF Pekelder en Post (gevestigd nr. 65a)

Uit boek ‘400 jaar Niewe Stadt’: ‘Nieuwe Boteringestraat 61a is het eerste als zodanig aangeduide ‘studentenhuis’ van de wijk. Accountant en leraar boekhouden Eildert van den Berg verhuurt al kamers, maar na zijn overlijden in 1961 komt het pand in handen van de op nummer 65 gevestigde garage ‘Pekelder en Post’ en wordt het echt studentenhuis . In het Groninger Adresboek 1964 heet het ‘Studentenhuis H. B. A. Prins’, naar een daar dan wonende student.

Adresb. 1964: Studentenhuis, H. B. A. Prins (woont in ’68 Spirealaan); Adresb. 1968: 4 studenten

1969 (art. 41202): Frederik Pekelder (*1924, garagehouder) (woont nr. 65a)

Adresb. 1972: nr. 61: O. Stab werkstud. bur; 61a. 5 namen (studenten?)

 

Nieuwe Boteringestraat nr. 63

(tot 1899: N 116, 1899-1921: 61): F 529, 1926: F2504

1832 (art. 837): Ge/arbrand Hindriks (Groenhuis) (*ca. 1782, koemelker, voerman, +1835 N 116)x Aaltj(i)e(n) Jans van der Kamp (*ca. 1782-+1845). Ze krijgen tenminste 6 knd.: Geesjen (*ca. 1805), Jan (*1806, zie onder), Knelsien (*1809-+1831), Hinderkje (*ca.1814-+1827), Aaltien (*1816-+1830), Leentj(i)e(n) (*1823-+1847)

BR 1840: Aaltien Jans van der Kamp (58 jr)

1846 (art. 4572): Jan Ge/arbrands Groenhuis (*1806, koemelker/voerman,+okt. 1866) x 1834 Fenna Wilhelmina Nienhuis (*1806 Marum, + nov. 1866). Knd.: Anna Lucia (*1847 N 116, x 1867 Jan Bierling, +1913)

1832 (art. 837): Gerbrand Hendriks Groenhuis (voerman/koemelker)

BR 1840: Aaltien Jans van der Kamp (58 jr)

1846 (art. 4572): Jan Gerbrands Groenhuis (koemelker)

1850 (art. 3325): Derk Hofman (koemelker)

1861 (art. 7228): Hindrik Mensinga (koemelker. Kastelein)

1863 (art. 7223): Hendrik Mensinga (kastelein), later Hendrik Mensinga jr en andere erfg.

1865 (art. 8086): Albert Vos (koemelker)

Adresb. 1872-’73: A. Vos, koemelker en veehandel. Vos wordt kastelein en vertrekt naar W 27.

1878 (art. 8310): Harm Hindriks Naatje (commissionair), later wed. Geessien Sebes Hillinga

BR vanaf 1878/1880: Siemen Hamming (*1854, veehouder) x 1878 Emke Bosma (*1857) + 5 knd (Tot dec. 1880, zie dan Nw. Kijk in ’t Jatstr. M 159/ nr. 103)

Vanaf dec. 1880: Derk Zuidhof (*1806, oud-onderw.) + vr

1882 (art. 12210): Geessien Sebes Hillinga, wed. Harm Naatje

1884 (art. 12708): Fokko Menno v.d. Vaart (meubelm.) In 1884 herbouw F.M. v.d. Vaart

1918 (art. 20461): Kornelis v.d. Vaart (meubelm.)

1920 (art. 24190/20866): Jan Bakker (fabrikant)

1921 (art. 24848): Groninger Hemdenfabriek (Jan Bakker en Petrus Hilbertus Timmer)

1923 (art. 21418.13): Johan Jacob Nieboer (koopman). In 1926: F 2504

1926 (art. 27662): Berend Pestman (meubelm.). In 1932 verbouw

Adresb. 1928 tm i.e.g. ‘50: nr. 63: B. Pestman, meubelmag.  

In 1963 uitbreiding

Adresb. 1972: 63: Adviesbur. v. stroverwerk

1973 (art. 46069): Grietje Pestman x Bernardus Rudolphus Grijpma

1977 (art. 57650): Wanda Grendel (choreografe, balletdocente, *15-1-1949, woont nr. 63a)x Jan Marten van Dijk. In 1985 gesplitst in F 3062 en 3063

F 3062: 1985 (art. 72634): VvE nr. 63-63a.

F 3063: 1985 (art. 73803): Boudewijn van Renesse (3/4, *1943, x J.C. van Dalfsen) en Wilhelmus Johannes Maria Dorrestijn (1/4, *1954) (wonen er beiden niet)

 

Nieuwe Boteringestraat nr. 65

(tot 1899: N 115, 1899-1921: 63): F 530, 1864: F 962, 1926: F 2503, 1958: F 2886

1832 (art. 1428): wed. Jan Kwint (winkelier)

Kadasterkaart 1832 met o.a. de ‘Martensgang’ (F 536) tussen de huidige nrs. 67 en 69 met kadasternr. F 530 (=nr. 65), waartoe ook een pand hoort aan de gang (= oude nr. 65/1; zie later). Voor de kadasternrs. F 534, 535 en 535bis zie bij Noorderbinnensingel (= oude N 111 en N 110)

1846 (art. 334/7521): Ernst Daniel Brinkman (schoenm.), later wed. (vroedvrouw)

1863 (art. 7740): Jacob Willems Brink (koopman). In 1864 bijbouw, wordt F 962

1867 (art. 8638): Henderikus Bielaards (schoenm.), later Everhadus Cornelis Bielaards en andere erfg.

BR 1870: Anne Aarts (*1846 L’warden) x 1866 Elisabeth Roemers (*1839) + knd

1874 (art. 10057): Gerhardus Harmen Visser, later erfgen..

BR vanaf 1874: Antonius Johannes Kalt (*1846 Smilde, rijtuigsmid) x 1874 Elisabeth Geertruida Visser (*1840)

In 1894 scheiding:

1894 (art. 15158): Francisca Maria Kalt (wed. Gergius Johannes Visser) x Gerben Veen

1894 (art. 15163): Antonius Johannes Kalt (smid), later Josephus Antonius, Johanna Berendina (x Gerhardus Gasman) en nog 3 andere knd. Kalt (elk 1/5), later ook kleinknd. Gasman.

Adresb. i.e.g. 1911 tm ‘20: 63: A.J. Kalt (smid), G.H. Kalt (rijwielrep.)

In 1926: F 2503

A.J. Kalt, huis- en rijtuigsmederij (zie foto)

Adresb. 1924 tm i.e.g. ‘33: 65: G.H. Kalt, rijwielh. en smid

1950 (art. 37356): Maria Johannes Jozef Mohrman (koopm.) en Johannes Pieter Lentz (koopm.)

Adresb. 1950: 65: pakhuis

1950 (art. 37450): Zwartenkot en v.d.Woude Machinehandel en Ovenbouw NV (gevestigd nr. 69). Tussen 1951 en ’54 nieuwbouw (arch. W. Bijlefeld). In ’58 F 2886, dan bedrijfsruimte met bovenwoning

Adresb. 1958: 63-65: Zwartekot en Van der Woude NV, bakkerijmach. en gereedschappen en winkelinstall.; 65a:  S. van der Woude, dir. NV

1958 (art. 41069): Frederik Pekelder en Anne Post (garagehouders)

1959 (art. 41507/42456): Pekelder en Post Automobielbedrijven NV (p.a. nr. 65a)

Adresb. 1961: 65: Fa. Pekelder & Post; 65a: A. Post, boekhouder

1969 (art. 41202): Frederik Pekelder (garagehouder, woont nr. 65a) x Alberdina Kastelein

In 1969 verhuist Post met zijn zonen Abel en Arend naar Oosterhamrikkade (zie DvhN 28-10-2022 over einde van Garage Post)

Adresb. 1972: 65a: F. Pekelder, autom.bedr.

 

Nieuwe Boteringestraat nr. 67-67a

(tot 1899: N 114, 1899-1921: 65-65a): F 531 en 532 (erachter), 1888: F 1556, 1926: F 2502

1832 (art. 1428): wed. Jan Kwint (winkelier)

1846 (art. 334/7521): Ernst Daniel Brinkman (schoenm.), later wed. (vroedvrouw)

1863 (art. 7795); Pietertje de Boer (dienstmeid)

BR 1870: Maria Kroon (*1805)

1881 (art. 11918): Roelfien de Boer, wed. Abel Datema. In 1888 verenigd tot F 1556

BR 1890: N 114: Roefien de Boer(*1834-+1897) +3 knd. Datema en 1 ander

1893 (art. 14897): Willemina Meulink, wed. Pieter Fellinga, later x Bauke Hoekstra

BR 1910: 65: Andries Tiemersma (*1884 L’warderadeel)x Antje Visser (*1885)+ dch. Vertr. 1913 n. Tietjerkstradeel; 65a: Bouwina Mulder (*1841)

Adresb. 1911: 65: A. Tiemersma, werkm.; 65a: mej. B. Mulder

1911 (art. 13314.13): Alexander Arnoldus Bernardus Becherer (behanger en fruithandel.)

1911 (art. 17662): Jacobus Reinard(us) Mulder (meubelm.)

BR 1913-‘14: Roelf Schoonveld (*1865, koemelker) + vr. en zn

BR vanaf 1914: Antoinetta Kuiper (*1869), wed. A.A.A. Anssems, + knd. Later n. Baanstr.

BR 1916: 65: Jan Zuiderhoek (*1888, steendrukker) + vr. en knd.; 65a: Bernardus Johannes Goos (*1888, kleermnaker) + vr. en knd.

1917 (art. 20886): Benjamin Scharft (wagenmaker Assen, later timmerm. Gron.)

Adresb. 1920/1924: 65/67: B. Scharft, looper; 65a/67a: wed. H. Spanjer

1929 (art. 24646): Sebastiaan Arien Galis (goudsmid, woont er)

Adresb. 1933: 67: mej. F. Galis-Jacobsma (dameshoedenmag.), S.A. Galis (beeldh. en graveur); 67a: W. Brandsema, slagersbed.

Adresb. 1950 tm ‘72: 67: S.A. Galis, beeldh. en schilder;

Adresb. 1950: 67a: J. Amerika, banketb.

Adresb. 1972: 67a: H.L. Aalders

1976 (art. 57065): Jan Tinbergen (bioloog, *17-9-1944, woont Radijsstr.)

 

Nieuwe Boteringestraat – zonder nr.

(achter huidige nr. 67): F 533, 1926: F 2503 (daarna zie bij nr. 65)

1832 (art. 1428): wed. Jan Kwint (winkelier)

1846 (art. 334/7521): Ernst Daniel Brinkman (schoenm.), later wed. (vroedvrouw)

1863 (art. 7234): Meinardus Oltmans (aannemer)

1864 (art, 7419.31): Jan Joostens Imelman (blikslager). Zie: Familie Imelman

1872 (art. 9579): Jacobus Duval (serg.majoor, woont in Woerden)

1881 (art. 11918): Roelfien de Boer, wed. Abel Datema

1893 (art. 10573.99): Georgius Johannes Visser (wafelbakker; heeft heel veel bezit). In 1894 scheiding:

1894 (art. 15158): Francisca Maria Kalt (wed. Gergius Johannes Visser) x Gerben Veen

1894 (art. 15163): Antonius Johannes Kalt (smid), later Josephus Antonius, Johanna Berendina (x Gerhardus Gasman) en nog 3 andere knd. Kalt (elk 1/5), later ook kleinknd. Gasman. In 1926: F 2503. Zie verder boven bij nr. 65

 

Nieuwe Boteringestraat – oude N 113

BR 1870: Annegien v.d. Ree (*1815, arbeidster); daarna: Theodorus Kolbeek (*1855) x 1877 Gepke Slik (*1855)

BR 1880: Maria Helena Scholze (?) (*1816 Scheemda)

BR 1890: N 113 ontbreekt

 

Nieuwe Boteringestraat – oude nr. 65/1

(tot 1899: N 112): deel van F 530 (in de gang tussen oude nrs. 65 en 67= huidige nr. 67 en 69)

Voor eigenaren zie bij huidige nr. 65:

BR 1890: N 112: Nijsje Kraster (*1831)+ dch. Warners(*1870) (vertr. 1895 n. A’dam)

1891-‘95

N 112b: vanaf 1899: Neeltje Jans Bosma, wed. Douwe Douma (*1841)+ 2 knd. Douma

BR 1900: nr. ontbreekt

Adresb. 1911 e.v.: nr. ontbreekt

 

Nieuwe Boteringestraat -oude N 111 en N 110

(tot 1892) (in de tuin): F 534, 535 en 535bis: zie bij Noorderbinnensingel

 

Nieuwe Boteringestraat – oude nrs. 65/2 en 65/3

(tot 1899: N 109/3 en 109/2): F 536= ‘Martensgang’ (tussen huidige nr. 67 en 69)

BR 1890: N 109/2: Nijsien Barelds (*1824); vanaf 1898: Trientje Dolfijn, wed. Lammert Modderman (*1820 Noorddijk, koopvr.), vanaf 1891: Trientje Dooijer (*1861); Willem Martens (*1869, slager)x 1895 Jacoba Blaauw (*1870 S’meer) + knd. Ze vertr. in 1895 n. Winschoten

BR 1890: N 109/3: Grietje Jans Vos (*1810-+1892)+ zn. Jan Ennes (*1838, kleerm.)

BR 1900: nrs. ontbreken

Hulpkaart kadaster 1911, die aangeeft hoe situatie bij nr. 69 in 1876 was en in 1911 werd, waarbij kadasternr. F 2129 ontstond

 

Nieuwe Boteringestraat nr. 69-69a

(tot 1899: N 109, 1899-1921: 67): F 540 (huis en erf) en F 537 = tuin erachter, 1876: F 1236, 1237 en 537, 1911: deel van F 2129, 1918: deel van F 2207, 1919: deel van F 2221, 1926: deel van F 2501, 1969: onderdeel van F 2937, 1982: F 3031 (nr. 69-71), 1985: F 3053 en 3054, 1986: F 3053 en 3067-3068

1832 (art. 77): Geert Bakker (verwer)

1837 (art. 3567): Jan Bakker (verwer en glazenmaker)

1850 (art. 5260): Lammert de Groot (koopman)

1853 (art. 4724/9003): Joannes Baptista Rijkholt (*1801, droogist, +1879)x1842 Lisabeth Spanjer

1879 (art. 6654. 25 tm 27): Israel David Outs (koopman)

BR 1890: N 109: Levie Heiman van Zanten (*1837, slager)x Saartje Meijer Velleman (*18541); vanaf 1898: Renke Jan Lam (*1857)

BR vanaf 1891: Jan Heerema (*1868 Adorp, slager)x Jantje Schoonveld (*1867 Noorddijk)+ knd. en anderen

1894 (art. 15098): Jan Heerema (vleeschhouwer)

BR 1900: Gerrit Edens (*1879, slager)x Menka v.d. Wolde (*1882) + knd. en anderen

1902 (art. 15098): Gerrit Edens

1910 (art. 19599): Jan Faber (wagenmaker). In 1911 nieuwbouw, waarbij F 537, 538, 539 en oude 540 (F 1236 en 1237) worden samengevoegd tot F 2129

1917 (art. 19599): Eliazar van Kollem (fabrikant). In 1917-‘18 ver- en bijbouw, waarna uit F 864 tm 867 en 2129: F 2207.

Hulpkaart kadaster 1918, waarbij kamerwoningen met de oude nrs. 69/1 tm 69/3 (zie later) verdwijnen

In 1919 wordt F 2207 samengevoegd met F 863 (zie bij nr. 71) tot F 2221

NB: tot 1985 vormt nr. 69 een geheel met nr. 71

Adresb. 1920/’24: 67-69/69-71: E. van Kollem, suikerw. fabr.

Adresb. 1924: 69a: M. Mozes, magaz.bed.

1925 (art. 27369): Fa. Bijholt en Co. en gem. Groningen

1926 (art. 24099/33257): Fa. J. Bijholt en Co. (Jan Bijholt en Derk Ritsema, kooplieden)

Adresb. 1933 tm i.e.g. ‘50: 69-71: Fa. J. Bijholt en Co., grossier verfw., vensterglas enz.; 69a: J. Bijholt

1956 (art. 40159): NV Bijholt en Co. (Nw. Boteringestr. 69-71). F 2499 wordt in ’58 herbouwd en in ’68 kadastraal verenigd met F 2501 tot F 2937

Adresb. 1972: 69-71: Verfhandel NV Bijholt en Co.

1981 (art. 59232.4): Jan Snip (*1946, vennootschapsdir.). In 1985 verkoopt hij nr. 71 (zie daar)

 

Nieuwe Boteringestraat – zonder nr.

F 539 erachter (huis), 1911: deel van F 2129

1832 (art. 77): Geert Bakker (verwer)

1837 (art. 3567): Jan Bakker (verwer en glazenmaker)

1849 (art. 5192): Hind.k Geerts Kramer (zakkenverhuurder en kastelein)

1857 (art. 5499.3/8576.13): Jarig Gelinde (bediende in het Inst. van Doofst.)

1894 (art. 15098): Jan Heerema (vleeschhouwer), vanaf 1902: Gerrit Edens

1910 (art. 19599): Jan Faber (wagenmaker), vanaf 1917: Eliazar van Kollem (fabrikant)

Zie verder hierboven

 

Nieuwe Boteringestraat – oude nrs. 69/1 tm 69/3

(1858-1899: N 108/1, 108/2 en 108/3, 1899-1921: 69/1, 69/2 en 69/3): deel van F 602, 1858: F 864 tm 866

(art. 6417): Hendrik Frederik Bartelds (koster Luth. Kerk). In 1858 bouw kamerwoningen erachter: F 864 tm 866, waarna nr. 71: F 863 en erf: F 867

1893 (art. 12437): Casper Hindrik Johannes Everardus Walker (*1845, voerman, +1893, x 1871), wed. Anna Margaretha Feldhaus (*1845, +1920). F 863 en 867 worden in 1903 verkocht, F 864 tm 866 pas in 1917

BR 1900: 69/1: Bote Rinze Pieter Blaauw (*1887, los werkm.,+1951)x1909 Berentje Smit (*1882, +1959) en 2 knd.; 69/2: Frouke Broos, wed M. Alberda (*1849)+ zn. Johannes Alberda (*1891, pakhuiskn.); 69/3: Johan Pieter Scheeres (*1857, los werkm.,+1940)x 1891 Trientje Dooijes (*1861,+1940)

Adresb. 1911: 69/1: B.R.P. Blauw, werkm.; 69/2: S. Bruins, werkvr.; 69/3: P. Scheeris (zie kaartje 1911)

‘Aanduiding van den Toestand der Woningen’ in 1911 met de kamerwoningen 69/1 tm 69/3

1917 (art. 19599): Eliazar van Kollem (fabrikant). Hij laat ze afbreken in 1917 en ze worden daarna gevoegd bij huidige nr. 71, zie daar.

 

Nieuwe Boteringestraat – zonder nr.

Achter nrs. 69-71: deel van F 537, deel van F 3031, 1985: F 3053

(art. 59232.4): Jan Snip (*1946, vennootschapsdir.)

1984 (art. 69012.3): Krottje BV

 

Nieuwe Boteringestraat nr. 71-71a

(tot 1899: N 108, 1899-1921: 69): F 541, 1835: F 602, 1858: F 863, 1918: deel van F 2207, 1919: deel van F 2221, 1926: deel van F 2501, 1969: onderdeel van F 2937, 1982: F 3031 (nr. 69-71), 1985: deel van F 3054, 1986: F 3067

1832 (art. 909): Bernhard van der Haar (z.b.) (*1796 Liener Dld.,kastelein/timmerman +1854, x 1826 Trijntje Hindriks Leegte +1830, x 1831 Engeltje Hulst +1833, x 1834 Janna Hindriks Bont). In 1834 wordt stukje verkocht aan buurman (nr. 73) en wordt daar F 603

1834 (art. 3194): Jan de Boois (kastelein)

1857 (art. 6417): Hendrik Frederik Bartelds (koster Luth. Kerk). In 1858 bouw kamerwoningen erachter: F 864 tm 866, waarna nr. 71: F 863 en erf: F 867

1893 (art. 12437): Casper Hindrik Johannes Everardus Walker (*1845, voerman, +1893, x 1871), wed. Anna Margaretha Feldhaus (*1845, +1920). F 863 en 867 worden in 1903 verkocht, F 864 tm 866 pas in 1917 (zie boven)

1903 (art. 17570): Sebe Sierks sr. (assuradeur) en cs (Sebe Sierks jr., cand. Notaris, en Luitje Bleeker, ambt.)

1906 (art. 18604): Lambertus Barendsen (sig. Handelaar, +1915), later wed. Hinderika Schreuder

Adresb. 1911: 69: L. barendsen, wed. K. Kempkers, J. Kempker(s?) (bontwerkster)

1917 (art. 19599.7 later 18 en 20): Eliazar van Kollem (fabrikant). In 1918-’19 herbouw, daarna samengevoegd met F 2207 (zie nr. 69) tot F 2221

Hulpkaart kadaster 1919, waarbij de nrs. 69 en 71 zijn samengevoegd tot F 2221

NB: tot 1985 vormt nr. 71 een geheel met nr. 69

Adresb. 1920/’24: 67-69/69-71: E. van Kollem, suikerw. fabr.

Adresb. 1924: 69a: M. Mozes, magaz.bed.

1925 (art. 27369): Fa. Bijholt en Co. en gem. Groningen

1926 (art. 24099/33257): Fa. J. Bijholt en Co. (Jan Bijholt en Derk Ritsema, kooplieden)

Adresb. 1933 tm i.e.g. ‘50: 69-71: Fa. J. Bijholt en Co., grossier verfw., vensterglas enz.; 69a: J. Bijholt

1956 (art. 40159): NV Bijholt en Co. (Nw. Boteringestr. 69-71). F 2499 wordt in ’58 herbouwd en in ’68 kadastraal verenigd met F 2501 tot F 2937

Adresb. 1972: 69-71: Verfhandel NV Bijholt en Co.

1981 (art. 59232.4): Jan Snip (*1946, vennootschapsdir.)

1985 (art. 63280.4): Pieter Harmannus Vorstenberg (*1942)

 

Nieuwe Boteringestraat nr. 73

(tot 1899: N 106, 1899-1921: 71): F 542, 1838: F 603, 1844: F 672, 1926: F 2500

1832 (art. 974): Steven Hekkema (deurwaarder). Koopt in 1834 stukje van buurman (nr. 71) waarna het F 603 wordt

1842 (art. 4160): Jan Hekkema (commies Dir. Belast.)

1845 (art. 4663): Bereend Sjobbema (*1814 Haren, Raadsdienaar, +1883, x1843), later wed. Engelina Bakhuis (*1815,+1887), nog later Johannes Sjobbema (*1851, huisschilder) en cs

1889 (art. 13916): Grietje Drewes, wed. Hendericus Sjobbema(*1844,+1887)

1897 (art. 15943): Christoffer Wolthers (kleermaker,+1939) (1/2) en 2 knd. (elk ¼)

Adresb. 1911: 71: Ch. Wolthers, kleerm.

1923 (art. 26076): Alkina Geertruida Hendrika Wolthers

1926 (art. 27773): Arend de Boer (zonder,+1963 Glimmen, x Bouwke Medema), later wed. en 4 knd. In 1927  en ’33 verbouw

Adresb. 1933: 73: A. de Groot (sigarenh.), mej. J. Moltmaker (modiste)

Adresb. 1950: 73: W.H. Wildeboer, vertegenw.; 73a: T. Albronda (bankbeambte), mej. M.B. v.d. Laag (hfd. fröbelsch.)

1965 (art. 44754): Christiaan Jan de Haan (Groothandel in bakkerijmachines) In 1973 is hij en zijn firma Hawé failliet verklaard

Adresb. 1972: 73: Hawé, grooth. bakkersmach.; 73a: C.J. en H. de Haan

1974 (art. 37426): Aaldrik Gezinus van der Maar (*1929, schilder).

Vanaf 1982 (?) huurt het Nationaal Kruisleger het pand

 

Nieuwe Boteringestraat nrs. 75-75a-75b

(tot 1899: N 106, 1899-1921: 73): F 543, 1926: F 2499, 1969: onderdeel van F 2937, 1981: F 3030, 1981: F 3032A1 tm A3

1832 (art. 1308): Jan Kloosterhuis (koopman)

1843 (art. 4329): Jouke Martens Ruiter (timmerm.)

1846 (art. 969.14): Derk Heins (landb.,+1859), later erven

1876 (art. 9831.5): Watze van den Berg (verwer). In 1881 bijbouw

1887 (art. 13012): Kornelis Staal

1887 (art. 13466): Johan Coenraad Hubscher (Hoofdopz. Rijksgebouwen)

1900 (art. 16937): Willem Egbert Corporaal (musicus)

1902 (art. 15431.10): Willemina Johanna Hahn, later Hendrik Smit (notarisklerk)

Adresb. 1911: 73: H.E. Smit, klerk; 73a: Witteveen

Adresb. 1926/’27: 75: H. Smit (notarisklerk), mej. G. Nijland; 75a: J. de Jonge, J. Heler (huisjuffr.)

1943 (art. 33257.6): Fa. J. Bijholt en Co.

Adresb. 1950: 75: wed. W.J. Smit-Hahn; 75a: P. Melles

1956 (art. 40159): NV Bijholt en Co. (Nw. Boteringestr. 69-71). F 2499 wordt in ’58 herbouwd en in ’68 kadastraal verenigd met F 2501(nrs. 69-71, zie daar) tot F 2937

Adresb. 1972: 75a: J. Nienhuis; 75b: T. Bouman

1981 (art. 65796): VvE 75, 75a, 75b . Wordt F 3032A1 tm A3

 

Nieuwe Boteringestraat – oude nr. 75

(tot 1822: G 213; 1822-1899: N 105; 1899-1901: 75): F 544, 1888:  F 1601

BR 1806: Jan Westers

BR 1822 (G 213/N 105): Jan Molenberg (koemelker)

BR 1830/’40: Margien Moolman (48jr.* Westerbroek, koemelkster), wed. Westers + knd 

1832 (art. 1656): wed. Jan Molenberg (koemelker)

BR 1850: Roelof Westers (*1813, koemelker, +1861) x Hinderkien Postma (*1824). Zij vertrekt naar M 120 en in 1862 naar Slochteren

1858 (art. 6630): Jan Harms Engels (z.b.)

1861 (art. 7205): Pieter Jacobs Wierema

BR 1870: Pieter Jacobs Wierema (*1824 Winsum) x Geertje Harms Maathuis (*1825) en 4 knd en knecht

Adresb. 1872-’73: P.J. Wierema (koemlker)

BR 1886: B. Wierema (koemelker)

Het wordt in 1888: F 1601

1900 (art. 16789): Jacob Wierema (koemelker)

1900 (art. 16928): Albert Engels van der Broek (landb. Schildwolde)

1901 (art. 16496.17): Harm Janssen (aann.) en Daaijo Mulder en Piebe Belgraver

1901 (art. 13678.54): Harm Janssen (aann.). In 1901 herbouw, daarna 1902: F 1975 (nr.77) en 1974 (nr.79), zie hierna

 

Nieuwe Boteringestraat nr. 77

(1902-1921: 75): 1902: F 1975, 1926: F 2498

(art. 13678.55): Harm Janssen (aann.). In 1901 herbouw, daarna 1902: F 1975

1903 (art. 17665): Johanna Janssen (minderj.) en Harm Janssen

Adresb. 1911: 75: Gebr. Klugkist, winkeliers

1915 (art. 20848): Allert Klugkist (winkelier) en Martinus Klugkist (winkelier)

1921 (art. 24639): Lambertus Schomaker. Vanaf 1923: Geziena Ava Henderika Swarte (x Johannes Bonefacius Litmaath, winkelier)

Adresb. 1926/’27: 77: J.B. Litmaath (winkelier), in ’27 ook: F.H. Litmaath (onderw.); 77a: J. Modderman (timmerm.), mej. K.H. Smit

1936 (art. 16869.23): Cornelis Johannes van Velzen (banketbakker,+1944), later wed. Agatha Johanna van Erp

Adresb. 1938: 77:-; 77a: Fa. Moltmaker en Schaaphok, schilders; J. Moltmaker, schilder

Adresb. 1950: 77: B.J. Visscher (kapper), mej. H.M. Klären (huishoudster); 77a: H.H. van Essen (kruideniersbed.), T. v.d. Rijet (mach. waterbouww.), A. Bakema (kleerm.), D.E. v.d. Rijet ( contr. gem. waterl.)

1970 (art. 48545): Christiaan Nijhuis (*1918, koopman) en Pietje Kroon (*1909, pensionhoudster) (wonen Haddingestr.) en 3 knd. Nijhuis

Adresb. 1972: 77: K. Westerhuis

1985 (art. 72882): Pietje Kroon (*1909), wed. Chr. Nijhuis

1985 (art. 46775): Engbert Jan Gotink (*1948) (x Jantje Antonia Tuitert)

 

Nieuwe Boteringestraat nr. 79

(1902-1921: 75/1): 1902: F 1974, 1944: F 2800

(art. 13678.55): Harm Janssen (aann.). In 1901 herbouw, daarna 1902: F 1974

1903 (art. 17666): Okkelina Janssen (minderj.) en Harm Janssen

Adresb. 1911: 75/1: H. Janssen, aannemer

1915 (art. 20905): Jacob Maas (behanger)

Adresb. 1926/’27: 79: J. Maas, behanger

1931 (art. 30126): Renske Struiwig (*1868, dch. van beeldhouwer Willem Struiwig,+1931), wed. Pieter Hes (+1915), later Willem Struiwig sr. (+1932; 1/8) en Aaltje Mulder (woont er; 7/8), daarna Harm Struiwig (*1874, musicus; 7/16) en 2 anderen (elk 7/32) en Aaltje Mulder (+jan. 1938; 7/8)

Adresb. 1938: 79: A. Mulder, G. Nieuwzwaag, petr.venter

1938 (art. 32831): Harm Struiwig (musicus) (1/2), Marinus van Waard (serg.; ¼) en Willem Welbergen (briug- en sluiswachter; ¼) (vruchtgebruiker: A. Mulder)

1938 (art. 32866): Luitje Oomkes (bakker, +1955)

Adresb. 1950: 79: L. Oomkes, mevr. C. Landermann

1956 (art. 39829): Iene van Dijk (controler-weger) en 3 knd. Van Dijk (woont er)

1961 (art. 42905): Iene van Dijk (+1964, x Jantiena Sikkens, +1960; x Geertruida Jurjens, *1895) en 5 knd. Van Dijk

Adresb. 1972: 79: R. de Wreede; 79a: G. Dijk-Jurgens (Jurjens?)

1979 (art. 56247): Hendrik Cornelis Bekkering (*1948, bouwk. Ingenieur, x Liduina Maria Beliën)

 

Nieuwe Boteringestraat nr. 81-81a

(tot 1899: N 102, 1899-1921: 77): F 546, 1851: F 757, 1888: F 1600, 1908: F 2101, 1926: F 2497

1832 (art. 2456): Gerardus Jans van Veen (schipper, later rentenier)

1849 (art. 5233): Helena Anna Zuidman, wed. Gerardus Jans van Veen
1850 (art. 5057): Anna Fransina Sinninghe (*1801 Zutphen), wed. Johan Friederich Anton Küster (+1840), later x 1848 Harmannus Rouan (*1787, rijksveearts, wedn. Grietje Zuidema)

1865 (art. 899.8 later 9): Jan Guibal (bakker, +1873), later wed. Jacomina (Jacobs) Boelens en erfgenamen

1881 (art. 12028): Jacomina Boelens, wed. Jan Guibal

1896 (art. 14464.94/16390.67): Derk Smit (timmerman)

1899 (art. 14609): Remko Warner (broodbakker). In 1903 bijbouw

1904 (art. 17830): Gerrit Willems Tjerkstra (boekhouder). In 1908 verkoop van ged., daarna F 2101

1909 (art. 19352): Geert Klaasz. Frik, * 1853 Zoutkamp, +1934; x Wietske J. Zijlstra, +1922; x 1926 Hinderika Vinkes, wed. Berend Bakker), later knd. Klaas (veearts), Jan (arts, x Janke Ruiter) en Frederik (arts, x Marrenga), daarna ook kleinknd.

Adresb. 1911: 77: G.K. Frik; 77a: A.L. Zwart, lid Fa. J.A. Ronda, manufact.

Adresb. 1926/’27: 81: G.K. Frik; 81a: J.G. Jilderda, comm. Prov.huis

Adresb. 1950: 81: R. Postema (meteropn. gasfabr.), mej. C.A. Boelens (kant. bed.), mej. M.A.A. Boelens (kant.bed.); 81a: W. Heins (kant.bed.), wed. K. Houtman-Hoolsema

1955 (art. 25471.7): Lambertus Erenstein (timmerm. -aannemer)

1960 (art. 42491): Pieter Hovinga (*1908, dir. BV, +1981; x Willemina Veen) (woont er)

Adresb. 1972: 81: P. Hovinga, kleerm.; 81a: C. Hovinga

1986 (art. 64983.156): Rozendal Vastgoed BV

1986 (art. 75552): VvE nr. 81-81a. Splitsing in F 3077A1 (nr. 81) en 3077A2 (81a)

 

Nieuwe Boteringestraat nr. 83 tm 83c

(tot 1899: N 101, 1899-1921: 79): F 545, 1851: F 758, F 1293, 1895: F 1758, 1908: F 2100, 1926: F 2496

1836 (art. 2048): Harmannus Rouan (veearts)

1848 (art. 5057): Anna Fransina Sinninghe (*1801 Zutphen), wed. Johan Friederich Anton Küster (+1840), later x 1848 Harmannus Rouan (*1787, rijksveearts, wedn. Grietje Zuidema) (zie ook bij nr. 81)

1851 (art. 5548): Tjark Marguet & zoon (barbier)

1871 (art. 9362):Anthonius de Vries (timmerman)

1874 (art. 10165): Fedde Vlietstra (zonder)

1875 (art. 10393): Dirk Harms Nanninga (zonder)

1878 (art. 10130.92): Hendericus Hendriks Sprik (zonder)

1891 (art. 14446.8): Berend Jansen (z.b.)

1896 (art. 15692/7941.10): Lion Joseph Schaap (vleeschhouwer/zonder)

1908 (art. 18991): Jacob Kampinga (assuradeur). In 1908 verenigd met ged. Nr. 81 (zie daar), daarna F 2100

Adresb. 1911: 79: –

1918 (art. 21845.2): Aron Velleman (koopman)

1920 (art. 24075): Catharina Alberdina Boss (klerk)

1921 (art. 21845.4): Aron Velleman (koopman)

1921 (art. 24797): Wietse Flik (manufacturier)

1923 (art. 14352.10): Bernard Gustaaf Prins (boekhouder) (9/16) en knd. (elk 1/16) en knd. Nissink (elk 1/80)

Adresb. 1926: 83: –

Adresb. 1927: 83: T. Geertsema, handelsr.

Adresb. 1933 tm 1961: 83. H. Woldring, rijwielh.

1940 (art. 19866.53): Freerk Groeneveld (rijw. handelaar, +1941), later wed. Katharina Elisabeth Cornelia Maria v.d. Meulen (3/5) en 4 knd. (elk 1/10)

1940 (art. 30623.4): Meindert de Jong (cafehouder), later wed. Helena Maria Janssens

Adresb. 1964: 83. M. de Jong, caféhouder

Adresb. 1972: 83: H.M. de Jong- Janssens

1982 (art. 49198): Henderikus de Jong (*1925, cafehouder, x Klazina Jantiena van Diepen)

Nieuwbouw 2014, i.o.v. Axel Veldboom: 83 tm 83c en Noorderbinnensingel 59/7 tm 59/9  (totaal 8 appartementen en 7 studio’s)

Artikelen in Dagblad van het Noorden van 10 (boven) en 27 (onder) sept. 2014 n.a.v. de nieuwbouw nr. 83 en 85

 

Nieuwe Boteringestraat nr. 85 en 83b

(tot 1899: N 102, 1899-1921: 81): F 547 (en F 1877), F 1287, 1895: F 1757, 1926: F 2495, 1937: deel van F 2785

1832 (art. 1774): Annechien Luchies (Annegien Lugiens) Oosting, wed. Roelf O(e)sewold (winkelier, +1826, x 1807)

1837 (art. 3443): Lugien (Luichien) Oesewold (Koopman, +1841)

1841 (art. 4059): Teunezien Bruins, wed. Lugien Osewold

1843 (art. 4294): Jan Diemer (letterzetter, +1845) x Berendina Oesewolt (*1811, winkeliersche, ze hertr. 1848 Berend Lijbering)

1879 (art. 11308): Berendina Oesewolt, wed. Berend Lijbering (letterzetter, +1878)

1881 (art. 11874): Frederikus Johannes Bernardus Witte (Koopman)

BR 1890: N 102: Frederikus Johannes Bernardus Witte (*1844, winkelier, RK) x Helena Genoveva Scheepers (*1846, RK) + 4 knd.

1892 (art. 14575): Janna Kwint (*1855,koopvr., + 1931, x 1877 Louwrens Stuitje, x 1898 Lammert Schenkel, *1868, zeeman; NB Eerder huwelijk was in echtscheiding geëindigd en dit eindigt in ’99 ook wegens overspel Schenkel), wed. Louwrens Jannes Stuitje (*1846, scheepskap., + tussen 1893 en ’96?)

Zij krijgt een drankvergunning voor het houden van een koffiehuis

1896 (art. 15683): Willem Nijland (brugwachter en winkelier). Hij koopt in 1900 ook F 1877 (schuur en erf)

Adresb. 1911: 81: W. Nijland, cafehouder; M. Nijland, barbier

1918 (art. 22401): Joost Hendrik Pot (caféhouder). In 1919 verbouw

Adresb. 1924 tm i.e.g. 1928: 85: J.H. Pot, caféhouder (in 1928 met P. Split)

1927 (art. 28118): Pieter Split jr. (straatmaker)

Adresb. 1931: P. Split, caféhouder

1932 (art. 30623): Meindert de Jong (caféhouder), later wed. Helena Maria Janssens,  (woont nr. 83)

Adresb. 1933 tm 1961: 85. M. de Jong, later H. de Jong, caféhouder

Adresb. 1964 en ‘68: 85. H. de Jong, caféhouder

1971 (art. 49198): Henderikus de Jong (caféhouder, x Klazina Jantiena van Diepen)

Adresb. 1972: 85: H. de Jong

1990-2013: Jan en Ida Hofman

Nieuwbouw 2014, i.o.v. Axel Veldboom: 85 en 83b en Noorderbinnensingel 59/3 tm 59/6 en 59/8 (totaal 8 appartementen en 7 studio’s)

 

Nieuwe Boteringestraat nr. 87

(tot 1822: G 209, 1822-1899: N 101, 1899-1921: 83): F 548, 1873: F 1202, 1888: F 1599, 1894: F 1726, 1900: F 1876, 1926: F 2494, 1937: F 2749, 1981: F 3038A1 tm A4

1806: S. van Deijsten (beh. op pagt)

Tot 1816: Samuel Hins Bonnes (zie o.a. Groninger Courant 2-12-1814 en 26-12-1815, waarin staat dat het op 1 mei 1816 kan worden aanvaard).

Ze wonen er in 1814 ook nog: zie hieronder:

Groninger Courant, 26-7-1814

Vanaf 1814: ?

Groninger Courant, 19-11-1816

 

Groninger Courant, 13-4-1819

BR 1820/ 1832 (art. 2472): Albert (Lammerts ten) Velthuis (* 1791 Vlagtwedde, molenaar, later koemelker, +1841 R 296) x 1820 Hillina (Helena) Steringa (*1787 Eelde, +1845 R 296), knd: Zwaantje (*1820-+1821 G 209), Zwaantje (*1821-+1822 G 209), Jantje (*1823 G 209,x 1848 Dirk Forma, +1905)

Hij is molenaar op de molen aan het eind van de Nw. Kijk in ’t Jatstraat (zie bij Noorderbinnensingel, tussen Nw. Boteringe- en Gr. Kruisstraat), die niet in zijn bezit is. Ze wonen in 1840: Prinsenstraat R 296 (daar woont ook Aaltje ten Velthuis, *1825, bij hen in. Zij is dch. van broer Berend Lammerts ten V., die in 1838 overlijdt, en Jantjen Berends Bossien, die in 1835 overlijdt)

1834 (art. 3140): Matheus Klinkhamer (molenaar)

1836 (art. 3308): Jacob Roelfs Klinkhamer (woont Ten Boer)

1870 (art. 9101): Siebrigiena Bolhuis x Antoni Wilhelmus v. Velden. In 1873 bouw langs N’binnensingel, zie daar bij nrs. 58 en 59 ( F 1201 =werkpl. en erf van F 1202). Huis wordt F 1202 waar in 1880-’81 kamertje wordt bijgebouwd. In ’88 wordt het F 1599 en in 1894: F 1726. In 1895 wordt de voorgevel van de werkplaats vernieuwd en de ‘zijgevel verplaatst’

De oude voorgevel van nr. 87 waarschijnlijk met het echtpaar Van Velden-Bolhuis en twee kinderen

1899 (art. 7691.75): Antoni Wilhelmus v. Velden (timmerm.,+1898, x Siebriggiena Bolhuis, +1914), Knd: Pieter (*1864-+64), Pieter (*1865, x 1895 en 1902), Hendrik (*1868, Chr. Geref., emigreert in 1893 n. Grand Rapids), Pieterdina Margaretha (*1870-+1935, x1893 Roelf Leendert Haan, *1868, zn. van boekhandelaar Jan Haan), Jan Antoni (*1876, lederhandelaar, +1939)

1899 (art. 16740): Freerk Bos (*1863, kleermaker, +1937)x1889 Sophia de Vries (*1862-+1897),x 1898 Aafke Knol (*1853-+1919). Knd: Jan (*1890, handelsreiz., x 1913 Janna Jansen), Eltje (*1892, x 1918 Siert Huberts), Freerk (*1894, x 1919 L’warden Antje Smit), Jacobus (*1894-+’94), Janna (*1897, x 1926 Pieter Schaaphok)

Adresb. 1900: 83: wed. A.W. v. Velden-Bolhuis

(vlgs. Adresb. 1900 woont F. Bos dan nog Gr. Kruisstr. 10)

Adresb. 1911: 83: F. Bos (kleerm.), mej. J.C. Janssonius, J. Bos (handelsreiz.)

Adresb. 1924 tm ‘26: 87: F. Bos, kleerm.kn.; in ’26 ook: K. Lanting, timmerm.

1926 (art. 27694): Gerardus Theodorus Schokkenbroek (*1899, handelsbed., woont nr. 87)

Adresb. 1927 tm ‘43: 87: G. Schokkenbroek, wollen garens en gebr. goederen

Uitverkoop Schokkenbroek voorjaar 1935

1935 (art. 25979): Bernardus de Hosson (Koopman). In 1935 sloop en herbouw (zie foto’s):

Sloop en begin herbouw nr. 87

Nieuwsblad van het Noorden 6-4-1935

Nieuwsblad van het Noorden 8-5-1935

De ‘noodwinkel’ van Schokkenbroek in 1935

1937 (art. 32520): Bernardus de Hosson (Koopman) en gem. Groningen: F 2749

Adresb. 1950 tm ‘64: 87: G.T. Schokkenbroek, koopman

1955 (art. 39459): Gerardus Theodorus Schokkenbroek (*1899, manufacturier, +1965; x1924 L’warden: Johanna Geertruida Janssen,+1939), later wed. Christina Anna de Jong (1/13) en 12 knd. (elk 1/13) (wonen nr. 87) en gem. Groningen

1967 (art. 46186): Christina Anna de Jong, wed. G. Th. Schokkenbroek (+1980) (5/12) en gem. Groningen

Adresb. 1968 en ‘72: C.A. Schokkenbroek-de Jong

1981 (art. 64110.72): Hendrik Cornelis van Caem (*1954). In ’81 splitsing in appartementen Noorderbinnensingel 59, 59-1 en 59-1a

1981 (art. 66748): VvE

1981 (art. 64110.73 tm 76): Hendrik Cornelis van Caem (*1954)

sinds 2005: Osteopathie Groningen

 

Noorderbinnensingel