Verklaring van de straatnamen:

Op 1 mei 1624 wordt bij Raadsbesluit ‘gelastet om de straten in de nije stadt sekere namen te geven’. In het genoemde Raadsbesluit worden die namen niet vermeld, waardoor we af moeten gaan op de eerste kaart waarop ze genoemd staan, die van Haubois. Op diens tweede versie uit 1643-’45, die ondermeer is opgenomen in de stedenatlas van Joan Blaeu (1649), blijkt dat veel namen zijn ontleend aan de oorsprong en het nog groene karakter van de nieuwe uitleg. Dit geldt onder andere voor de ‘Lelien Straet’, zoals de straat op die kaart vermeld staat.

Grote Leliestraat ?

Info volgt nog

Grote Leliestraat ?

Info volgt nog

Grote Leliestraat ?

Info volgt nog

Grote Leliestraat ?

Info volgt nog