Hier iets over de herkomst van de straatnamen

Inhoud verberg

Grote Rozenstraat, oneven zijde

Grote Rozenstraat – oud nr. 1

Oud nr. 1 (tot 1899: ): E 336

1832 (art. 535): Jan Dommering (bakker)

1836 (art. 3416): wed. Johannes Harmannus Jansen

1852 (art. 5280): Josephus Jansen (timmerman)

1879 (art. 10573.20):

Grote Rozenstraat – oud nr. 3

(tot 1899: ): E 337

1832 (art. 535): Jan Dommering (bakker)

1836 (art. 3416): wed. Johannes Harmannus Jansen

1852 (art. 5280): Josephus Jansen (timmerman)

1879 (art. 9780.3):

 

Grote Rozenstraat 3

nieuwbouw RUG: Van Gelder gebouw

 
Grote Rozenstraat – oud nr. 5 

(tot 1899:  ): E 338

1832 (art. 535): Jan Dommering (bakker)

1836 (art. 3416): wed. Johannes Harmannus Jansen

1852 (art. 5280): Josephus Jansen (timmerman)

1879 (art. 11652): Leonardus Johannes Fokken (stoelmatter)

1898 (art. 16247):

 

Grote Rozenstraat 15 t/m 17 

De Groninger Hortus begon in 1626 als de botanische tuin van apotheker Henricus Munting.  Door geldnood gedreven, ging hij de tuin in 1642 verzorgen in dienst van de universiteit en zo werd deze de Hortus Botanicus. Het bijgebouwde breedhuis of  ‘Hortushuis’ werd enerzijds Muntings woning en anderzijds ingericht voor het botanisch onderwijs. ‘Hortulanus’ Munting werd opgevolgd door zijn zoon en later z’n kleinzoon. De Muntings onderhielden de tuin aanvankelijk uit eigen zak en dat gaf keer op keer financiële problemen. Toen de schulden zo groot waren geworden dat gerechtelijke verkoop van ‘huis en hof in de Roosenstraet’ onvermijdelijk was, werd de Provincie in 1691 voor 3700 gulden de nieuwe eigenaar.

In de loop der tijd werd de Hortus steeds groter. Zo werd het vermoedelijk achttiende-eeuwse eenlaagse pand ten westen van het Hortushuis aangekocht en in 1814 ingericht tot Chemisch Laboratorium. Waarschijnlijk werd het toen verhoogd, van een zandstenen gevelsteen voorzien en via een tussenlid verbonden met het Hortushuis. In 1880 werd het rechter deel van dat breedhuis gesloopt met het oog op de bouw van een nieuw Farmaceutisch Laboratorium (nummer 15). Voor de hoogleraar Botanie werd toen aan de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat, in de Hortustuin, een woning gebouwd.

E 346 tm 349, 350=tuin

1836 (art. 257): Johannes Borgesius (* ca 1781 Bellingwolde, zn van ds. Jacobus B., rentenier, +1840 Zuiderdiep) x 1810 Lukkien (Lukjen) Tammes (+24-7-1823 F 145 Rozenstr.).

Hij bezit in totaal 15 percelen in de Hortusbuurt: Verder E 309 tm 314 en E 403 tm 406 (zie Gr. Rozenstr. 40 e.o.). NB Op 29-4-1823 wordt dochter Jacoba geboren F 145, dat abusievelijk Fiolenstraat wordt genoemd (zie overlijden moeder). Hij is dan commissionair van beroep. In 1845 verkopen de erven (?) deze 5 percelen aan verschillende personen, bijv E 348 aan 1845 (art. 4622): Jacob Hillebrand Groenewold (zie bij nr. 40 e.o.).


Grote Rozenstraat nr. 31

(tot 1822: F 145, 1822-1870: L 229, 1870-1899: L 399):

BR 1830: Johannes Borgesius (rentenier)

BR i.e.g. 1841 /1870: Jacob Hillebrand Groenewold (* 1804, eerst tuinier, later amanuensis landhuishoudk. school, +1887)x 1829 Marta Jans Vos. (zie bij nr. 40) (NB Ze wonen aanv. Gr. Leliestraat L 65, in 1834, ‘39 Gr. Appelstr. L 274 en bij geboorte zoon Hindrik in 1843 opnieuw L 274)

In 1899 werd een nieuw Botanisch Laboratorium gebouwd (nummer 31) op de plaats van een tuinmanswoning en zaadkamer.

Na aankoop van een paar huisjes werd het in 1909 in westelijke richting verlengd. Ondanks de aankoop van nog meer huisjes met bijbehorende grond  kampte de Hortus uiteindelijk steeds meer met ruimtegebrek. Vanaf 1929 werd daarom een nieuwe botanische tuin bij ‘Huis de Wolf’ in Haren aangelegd.

Hoewel pas in 1966-’67 de plantencollectie naar Haren verhuisde en in 1973 de laboratoriumafdeling vertrok, had de universiteit al vanaf 1961 andere plannen met de ‘Hortusbuurt’. Er was grootschalige sloop en nieuwbouw gepland. Dankzij de komst van een nieuw stadsbestuur kwam het niet  verder dan de afbraak van een aantal Hortusgebouwen  en de realisatie van ‘Alfagebouw’ aan de Grote Kruisstraat. Vanaf dat moment mocht de  universiteit nog maar beperkt bij bouwen rondom de  oude Hortustuin.

(tot 1899: L 398, 397, 396) ontbreken.


E 349 en 350 (=tuin, bijna tot Gr. Kruisstr.)

1832 (art. 257): Johannes Borgesius (rentenier)


E 352

1832 (art. 1935): Jan Rasterhoff

 E 353

1832 (art. 1935): Jan Rasterhoff


Grote Rozenstraat nr. 33 (gesloopt)

(tot 1899: L 395, 1899-1921: 39): E 354

1832 (art. 1935): Jan Rasterhoff

Adresb. 1920: 39/Adresb. 1924/1928: 33: wed. H.J. Hes

Adresb. 1933: 33: J. Spanjer, chauff.

Adresb. 1950-’51: 33: wed. F. Dijksterhuis-Smant

Adresb. 1958/1961: 33: A. Mensinga, melkv.

Adresb. 1964/1968/1972: 33: –

Gesloopt 1973 (zie foto K.A. Gaasendam) Nu speelplekje

 

Grote Rozenstraat nr. 35 (gesloopt)

(tot 1899: L 394, 1899-1921: 41): E 355

1832 (art. 1935): Jan Rasterhoff

Adresb. 1920: 41: B. Kanon, werkm.

Adresb. 1924: 35: J. Sinning, remmer SS

Adresb. 1928: 35: wed. H. Schut

Adresb. 1933: 35: wed. E. Bakker

Adresb. 1950-’51: 35: K.A. Gaasendam, werkm.

Adresb. 1958: 35: J. Velthuis, tuinm.

Adresb. 1961/1964/1968/1972: 35: mw. H. Hulzebos-Nijland

Gesloopt 1973 (zie foto K.A. Gaasendam) Nu speelplekje

 

Grote Rozenstraat nr. 37 (gesloopt)

(tot 1899: L 393, 1899-1921: 43): E 356

1832 (art. 1935): Jan Rasterhoff

Adresb. 1920: 43/Adresb. 1924: 37: H. v.d. Steeg, werkm.

Adresb. 1928: 37. J.B. Nolmans, mag.kn.

Adresb. 1933: 37: J.A. Huijser, werkm.

Adresb. 1950-’51: 37: wed. J. van Houten- Boelkens

Adresb. 1958: 37: G. Palmans, monteur centr. verw.

Adresb. 1961/1964: 37: G. Drenth, machine-bankwerk.

Adresb. 1968/1972: 37: –

Gesloopt 1973 (zie foto K.A. Gaasendam) Nu speelplekje


E 359: smalle toegang tot achterliggend terrein met vakwerkhuis, zie Noorderbinnensingel

1832 (art. 1904): Harmannus Pothoff (cipier)


E 360=tuin (1848: E 804 en 805=tuin, 1853: E 881 tm 883, 1857: E 881, 882, 1002 tm 1004, 1863: E 881, 882, 1003, 1113, 1145 tm 1148)

1832 (art. 2180): Gerhardus Siertsema (koornmeter)

1834 (art. 2179): Klaas Sier(t)sema (koopman)

1843 (art. 3664): Jan Rooda (banketbakker)

1847 (art. 4941/7858): Gosse Molenberg (hovenierskn.) In 1848 bouw, daarna E 804 en 805 (tuin). In 1853 in tuin bouw, daarna E 881, 882 (huizen) en 883 (tuin). In 1857 weer bouw in tuin, daarna E 1002 (tuin) en 1003, 1004 (huizen). In 1862 in E 1002 en 1004 bijbouw, daarna worden deze E 113 (huis) en 1114 (tuin). In E 114 worden in 1863 gesticht: E 1145 (tuin), 1146 en 1147 (huizen) en 1148 (erf)

1875 (art. 10357): Renzo Molenberg (bloemkweeker). In 1879 uit E 1145 en 1148: E 1755 (tuin) en 1756 (huis en erf). In 1901 wordt tuin E 1755 gesplitst: E 2253 en 2254 worden dan verkocht aan art. 17311. 42 en 43.


Grote Rozenstraat nr. 39

(tot 1899: L 391a, 1899-1921: 45): (1901: E 2255)

en 39/1 (tot 1899: L 595/10, 1899-1921: 45/1)

1901 (art. 12790): Kornelis Mensinga koopt E 881, 882, 1003, 1113, 1756 en deel van 1755. In 1901 ontstaan door bijbouw uit 1113, 1756 en deel 1755: E 2252 en 2255. In 1902 door bijbouw uit E 1731 en 2252: E 2288. En in 1902 ontstaan uit E 1732 en 1733: E 2289 en 2290. In 1906 wordt door aankoop E 2287: E 2370

1908 (art. 19102): Elsje Kapma, wed. Kornelis Mensinga (woont eerst nr. 57, na ‘21: 51)

Adresb. 1920: 45/Adresb. 1924/1928/1933/1938: 39: L. Ippen, zeilmakerskn.

Adresb. 1920: 45/1/Adresb. 1924/1928/1933: 39/1: D. Molog, werkm.

Adresb. 1938: 39/1: –

Adresb. 1950-’51: 39: L. Ippen, zeilmakerskn.

Adresb. 1958/1961/1964: 39: G. Katerborg, opperm.

Adresb. 1968: 39: F.F. Lagerwerf

Adresb. 1972: 39: J.C. Bastiaans

 

Grote Rozenstraat nr. 41

(tot 1899: L 391, 1899-1921: 47): (1901: E 2254, 1906: E 2372)

1901 (art. 17311): Kornelis van Duinen (timmerm.) en 6 knd. Van Duinen (elk 1/14)

1905 (art. 18297): Jurrien Peter Freese (timmerm.). In 1906 deel verkocht, sloop en herbouw. Daarna E 2372

1906 (art. 18582):

Adresb. 1920: 47/Adresb. 1924/1928/1933: 41: M. Boersma, in zuivelben.

Adresb. 1920: 47a/Adresb. 1924/1928: 41a: wed. A. Hofman, waschvr.

Adresb. 1933: 41a: wed. R.J. Hofman, U.Hofman, kleermaker.

Adresb. 1950-’51: 41: J.B. Davids, werkm.; 41a: K. Kingma, timmerm.

Adresb. 1958/1961/1964: 41: J.B. Davids, havenarb., T.W. Mulder, glasbewerk.; 41a: H. Tulp, stoker coverinrichting

Adresb. 1968: 41: N.A. Bosscher, drukker; 41a. mw. A. Katerborg-Wagenaar

Adresb. 1972: 41: -; 41a: mw. A. Katerborg-Wagenaar

Grote Rozenstraat nr. 43

(tot 1899: L 390, 1899-1921: 49) (1901: E 2253 , 1906: E 2371, 1931: E 2789)

1901 (art. 17311): Kornelis van Duinen (timmerm.) en 6 knd. Van Duinen (elk 1/14)

1905 (art. 18297): Jurrien Peter Freese (timmerm.). In 1906 deel verkocht, sloop en herbouw.

1906 (art. 14617): Eltje van der Laan (aannemer)

Adresb. 1920: 49/Adresb. 1924: 43: mej. E. Thobokholt, waschvr.

Adresb. 1920: 49a/Adresb. 1924: 43a. G. Fokkelman, schoenmakerskn.

Adresb. 1928: 43: mej. E. Fokkema; 43a: H. Hofman, pakhuiskn.

Adresb. 1933: 43: T. Bakker, handelsreiz.; 43a: S. Havinga, stucadoor

1942 (art. 34999):

Adresb. 1950-’51/1958: 43: A.J. Cusiel, glazenw.; 43a: Fa. E.A. Kuitert en Zn., loodgietersbedr.

Adresb. 1961/1964: 43: A.J. Cusiel, glazenw., H. Cusiel, timmerm.; 43a: D. Kuitert, loodg., (alleen 1961) mw. G. Kuitert-Oudgenoeg

Adresb. 1968: 43: mw. C. Been-Boddeveld; 43a: D. Kuitert, loodg., M. Klune, patatventer

Adresb. 1972: 43: B. van Dijk; 43a. D. Kuitert


Grote Rozenstraat nr. 45

(tot 1899: L 389, 1899-1921: 51): 1906: E 2370

1901 (art. 12790): Kornelis Mensinga koopt E 881, 882, 1003, 1113, 1756 en deel van 1755. In 1901 ontstaan door bijbouw uit 1113, 1756 en deel 1755: E 2252 en 2255. In 1902 door bijbouw uit E 1731 en 2252: E 2288. En in 1902 ontstaan uit E 1732 en 1733: E 2289 en 2290. In 1906 wordt door aankoop E 2287: E 2370

1908 (art. 19102): Elsje Kapma, wed. Kornelis Mensinga (woont nr. 57= na ‘21: 51)

Adresb. 1920: 51/Adresb. 1924/1928: 45: J. Borgman, melkventer

Adresb. 1933/1938: 45: wed. K. Mensinga, koemelkerij (verhuist naar Nw. Kijk in ‘t Jatstraat 66)

Adresb. 1940: J. Mensinga, koemelker (Jan Mensinga, 1891-1956, x Aagje v.d. Velde, 1905-1987)

Adresb. 1950-’51: J. Mensinga, koemelker

Rolf Eerens schreef namens z’n moeder (Beuneker, die woonde Kl. Appelstraat 12a): ‘Met Elsje Mensinga is ze vriendin geweest. Ze zaten bij elkaar op de Nieuwe Kerkhofschool. Haar ouders hadden ook een melkhandel en hadden het druk. Beide ouders werkten hard in de zaak en mijn moeder en Elsje deden wel eens een karweitje en werden dan beloond met een boterham met aardbeien’.

Adresb. 1958/1961/1964: 45: mw. A. Mensinga- v.d. Velde (1961 ook): K. Mensinga, melkh.

Adresb. 1968: –

Adresb. 1972: 45: R. Hofstee


Grote Rozenstraat – oud nr. 47 (gesloopt)

(1822-1870: ..,1870-1899: L 388, 1899-1921: 53): Na 1948-’49: zie Noorderbinnensingel

Adresb. 1920: 53/Adresb. 1924: 47: wed. J. Spanjer

Adresb. 1928:: 47: wed. C. Schaafsma

Adresb. 1933/1938: 47: J. van Sichem, werkm.

 

Grote Rozenstraat – oud nr. 49 (gesloopt)

(1822-1870: L 221/2 ,1870-1899: L 387, 1899-1921: 55): Na 1948-’49: zie Noorderbinnensingel

Adresb. 1920: 55/Adresb. 1924/1928/1933: 49: W. de Brock, turfventer

Adresb. 1938: 49: –

 

Grote Rozenstraat nr. 47- 49

gebouwd 1948-’49

Adresb. 1964: 47. H. van Driel (scheikundige); 47a. H. Super (bedrijfsleider); 47b. Mevr. A A. Garssen- Hulleman; 49. M.H. Huizinga (laborant); 49a. J. Schuring (cahauffeur); 49b. J. Peterson (meubelmaker)

Adresb. ’68: 47. G. Woldijk (magaz.chef); 47a. idem; 47b. J. v.d. Laan (schilder); 49. tm 49b. idem

nr. 49: Menno Hendrik Huizinga (woonde in ’72: Noorderbinnensingel 117a) schreef in ’95 ‘Met de blik naar boven’ over de luchtoorlog 1940-’45. Hij overleed onverwacht 15-6-1998, toen hij net met B. van Leusen  ‘Vier dagen in april’ had afgerond, dat in ’99 verscheen.

Voor bouwgeschiedenis zie ook blok Noorderbinnensingel

 
Grote Rozenstraat nr. 51/57 (gesloopt)

(tot 1822: F 140, 1822-’70: L 221, 1870 tot 1899: L 386, 1899-1921: 57): E 361 (1859: E 1031, 1879: E 1731 tm 1733, 1902: E 2288 tm 2290, 1931: E 2791 tm 2795)

BR 1822: wed. J. Spier

1832 (art. 1427): Klaas Kwelder (koemelker) (bezit veel in de wijk, ook E 76 en 77, waar hij woont)

BR 1830: Gerrit van Riessen (arb.)

1834 (art. 3009): Albert Laurens Meijer(koemelker), later wed. Grietje Bloem (knd oa: Geertien *1817)

BR 1840: Theodorus Westers (voerman) x 1838 Geertien (Geertje) Meijer (*1817)

1855 (art. 6164): Geertien Meijer, wed Theodorus Westers (koemelkersche) en Grietje Westers (X Conradus Kiers). In 1859 bijbouw, daarna E 1031.

1865 (art. 8146): Arend Bouman (koemelker). In febr. 1879, na bijbouw: E 1731 tm 1733

BR 1870 (L221/386): Arend Bouman (*1829, veehouder) x 1861 Klaaske(/sien) Heeres (*1830-+1882) en Willem (*1863) en dienstm.

1884 (art. 12790): Kornelis Mensinga. Bijbouw E 1731 in 1891 en 1901. In 1902 nieuwe kadasternummers

BR 1900: Kornelis Mensinga (*1861-+1908, koemelker)  X Elsje Kapma (*1862) + knd, w.o.: Jacob Mensinga (*1884) x 1907 Cornelia van Dijk (*1883), gaan wonen nr. 59 en daarna Kerklaan.

1908 (art. 19102): Elsje Kapma, wed. Kornelis Mensinga (woont nr. 57= na ‘21: 51)

Adresb. 1920: 57: wed. K. Mensinga, J. Mensinga, koemelk (= zoon Jan Mensinga *1891-+1956, x Aagje v.d. Velde)

Adresb. 1924/1928: 51: wed. K. Mensinga, 1924 ook:  J(an) Mensinga, koemelker

Adresb. 1933/1938: 51: J. Mensinga, koemelker

1938 (art. 30600): gem. Groningen. Daarna sloop

 

Grote Rozenstraat nr. 51 (gesloopt)

E 881, 882, 1003, 2370, 1756

 

Grote Rozenstraat nr. 53 (gesloopt)

(1822-1870: L… ,1870-1899:L 386a, 1899-1921: 59):

Adresb. 1920: 59: H. Wiegers, werk.

Adresb. 1924: 53: W. Brilstra, serg. Infant.

Adresb. 1928: 53: mej. T. Pieters, mej. W. Zuininga


Grote Rozenstraat nr. 55 (gesloopt)

(1822-1870: L… ,1870-1899: L 386b, 1899-1921: 61):

Adresb. 1920: 61. L. Korenhof, werkm.

Adresb. 1924/1928: 55 L. Korenhof, werkm.


Grote Rozenstraat nr. 57 (gesloopt)

(1822-1870: L… ,1870-1899:L 385, 1899-1921: 63)
En 57a (tot 1899: L 385/1, 1899-1921: 63/1, later a):

Adresb. 1920: 63/Adresb. 1924/1928: 57: L. Beving kruidenier

Adresb. 1920: 63a.: O. de Vries

Adresb. 1924/1928: 57a. wed. O. de Vries


1822-1870: L 219/6, 1870-1899: L 384

BR 1822:

F 288/ L 314

F 289/ L 315

F 290/ L 316

F 291/ L 317

Zonder/ L 318: kruidmagazijn

Zonder/ L 319: J. Ennema: lijnbaan

F 292/ L 320

F 172/ L 321

Zonder/ L 322 (=laatste nummer): Barteld Onnes, lijnbaan

 

 

Grote Rozenstraat, even zijde

Grote Rozenstraat nr. 2

E 421, 1925: E 2618

1832 (art. 708): Benjamin Flitzema (koopman) (bezit meer in de buurt)

1846 (art. 2684.8/ 7143.8): Albertus Winsemius (barbier, later policiemeester), later wed. Seigje de Jonge

1885 (art. 12951): Henderika Jogchems, wed. Tjebbe Elzes Sikkema (winkeliersche)

1898 (art. 16240.3): Henderikus Drent (handelaar in schepen)

1899 (art. 15267): Tonnijs Venema (winkelier), later wed. Margaretha Noorman (woont er niet) en Jantje Wubbina Venema x Jarig van Sluis (Den Haag)

Herbouwd F. Venema, 1899

1924 (art. 24813): Annechien Mensinga (winkelierster; woont Folkingestr. 62). Koopt dan ook Nw. Kijk in ’t Jatstraat 64

Adresb. 1933: –

Adresb. 1938: wed. B.M. Scheffer- Lanting

1966 (art. 45588): Louise Belgraver (*1916, woont Haren) x F.L.P. Krizkovsky

1977 (art. 50562): BV Assunoord

1979 (art. 61673): Annie Gerda Wiersma (*1955, groepsleidster; woont Midlaren)

 

Grote Rozenstraat nr. 4

E 420, 1930: E 2794

1832 (art. 2194): Barteld Sikkens (arb.)

1848 (art. 2684.17/7143.7): Albertus Winsemius (barbier, later policiemeester), later wed. Seigje de Jonge

1885 (art. 12951): Henderika Jogchems, wed. Tjebbe Elzes Sikkema (winkeliersche)

1898 (art. 16051.5): Kornelis Mensinga (koemelker) en Freerk Nieman (koemelker). In 1898 herbouw F. Nieman en K. Mensinga

1899 (art. 12215.4): Harmannus Mulder (kleermaker), later wed. Mina Imelman (9/16) en 7 knd. Mulder (elk 1/16)

Adresb. 1933/1938:  wed. H. Mulder

1946 (art. 32859.3): Sjoert(d) Swart (koopman; woont er niet)

1947 (art. 36159): Willem de Jonge (schipper), later wed. Oetciena Zijlstra (*1898) en Egbert de Jonge (*1932, portier)

1979 (art. 44946.27): Siebrand v.d. Veen (*1935, kamerverhuurder)


Grote Rozenstraat nr. 6

E 419, 1872: E 1366, 1931: E 2795

1832 (art. 2213): Johannes Sleining

1846 (art. 4771): Fi(e)bo Jans Kruisinga (schoenm.; +1848 ) x1827 Anna Sleining (*1791-+1878), later wed.

1852 (art. 5596): Hindrik Roelofs Edens (winkelier)

1853 (art. 5752): Geert Johannes Dijkstra (stuurman; +1894)x Anna Gerdina Berens: 3 knd., later wed (1/2) en 3 knd (elk 1/6)

1901 (art. 13008.9): Harmannus Hendericus Malta (turfschipper)

1931 (art. 30034): Kornelis Jan Wiltjer (aannemer) en Jan v.d. Veen (timmerm.)

1931 (art. 30060): Janna Nieboer (bakkersche), wed. Willem Vogel

Adresb. 1933: wed. W. Vogel

Gebouwd Stuiveling (arch. A. Kloosterman), 1934

Adresb. 1938: G. Amsinga

1946 (art. 35837): Willem Woldringh (slager)

1956 (art. 37193.8): Jan Noordhuis (schipper), later Janna Brandsma (9/24), Dirk Noordhuis (*1923; 3/24) en Luitje Windt (*1942; 12/24)

1960 (art. 41019): Aaltje Pruis (+)

1966 (art. 45735): Nanno Harrie Mulder (arts; woont er)x Paula Olga Maria Dijkstra

1971 (art. 48795): Grada Gerdina Hendrika van Voorst (*1948)

1978 (art. 59530): jan Cornelis Timmerman (*1955, verkoper; woont Pijpstraat 1)

1981 (art. 66346): Maria Jannette de Jong (*1952, woont er)

1984 (art. 71047): Marga Jager (*1966; woont er)

 

Grote Rozenstraat nr. 8

E 418, 1872: E 1365, 1930: E 2796

1832 (art. 2213): Johannes Sleining

1846 (art. 4771): Fi(e)bo Jans Kruisinga (schoenm.; +1848 ) x1827 Anna Sleining (*1791-+1878), later wed.

1852 (art. 5596): Hindrik Roelofs Edens (winkelier)

1853 (art. 5752): Geert Johannes Dijkstra (stuurman; +1894)x Anna Gerdina Berens: 3 knd.

1872 (art. 9607): Pieter Jans Albers

1877 (art. 8292.10): Tjebbe Elzes Sikkema (koopman), later wed. Hinderica Jochems

1898 (art. 13008.6): Harmannus Hendericus Malta (turfschipper)

1926 (art. 27467): Grietje Klazina Stuiveling en Anna Geltina Stuiveling. In 1934 verbouw Stuiveling (arch. A. Kloosterman). Bezit ook nr. 10= E 3013= werkpl. met erf

Adresb. 1933/1938: J.J. van Minnen, werkm.

1943 (art. 35384): Garmt Beukema (kand. Notaris; woont Medemblik) en Albert Jan Beukema (belast.ambt.; woont Assen). Bezit ook nr. 10=E 3013= werkpl. met erf

1978 (art. 59373): Albert Stienstra (*1957; woont er)

1978 (art. 59374): Gerbrand Stienstra x Wilmiena Post (*1936; dir.; woont Augsutinusga)

1986 (art. 74900): Albert (*1957), Tineke (*1959), Jacobus Gerbrand (*1961) en Richard (*1965) Stienstra (elk ¼)

1986 (art. 75636): J.C. Stienstra Vastgoed Groningen BV


Grote Rozenstraat nr. 10-12

E 417

1832 (art. 773): Henderikus Geubels (kleerm.) en m.e.

1834 (art. 3005): Jan Koop (metselaar)

1839 (art. 1628): Klaas Meijer (verwer en glazenmaker)

1839 (art. 2881): Menno Derks ten Hoorn (broodbakker) en knd, later Derk Mennes ten Hoorn

1870 (art. 6537.6): Martinus Kuipers (brood & koekbakker)

1875 (art. 9989): Jan Geurts (touwsl.knecht). In 1877 splitsing in E 1705 en 1706: zie hieronder.

Grote Rozenstraat nr. 10

1877: E 1705, 1930: E 2797, 1936: E 3013

1877 (art. 9771.7/12684): Douwe Huizing (turf/schipper)

1886 (art. 9819.4): Jan Georg Wijndels (zakkerverhuurder)

1899 (art. 16548): Eildert Brands (schipper)

1920 (art. 18168.82): Jan Imelman (gasfitter, later makelaar)

1923 (art. 19302.10): Anna Geltina Stuiveling (*1870; woont er niet). In 1936 verenigd met gedeelte uit art. 32002 (E 2614, Nw. Kijk in ’t Jatstraat) tot E 3013

Adresb. 1933: J. Friemann, werkm.

Adresb. 1938: wed. E. van Minnen-Lammers. Wort in 1938 onbewoonbaar verklaard, daarna werkplaats.

1939 (art. 27467.4): Grietje Klazina Stuiveling en Anna Geltina Stuiveling

1943 (art. 35384): Garmt Beukema (kand. Notaris; woont Medemblik) en Albert Jan Beukema (belast.ambt.; woont Assen).

1978 (art. 59373): Albert Stienstra

1978 (art. 59374): Gerbrand Stienstra x Wilmiena Post (*1936; dir.; woont Augsutinusga)

1986 (art. 74900): Albert (*1957), Tineke (*1959), Jacobus Gerbrand (*1961) en Richard (*1965) Stienstra (elk ¼)

1986 (art. 75636): J.C. Stienstra Vastgoed Groningen BV


Grote Rozenstraat nr. 12

1877: E 1706, 1930: E 2798, 1986: E 3416

1877 (art. 10853): Gerardus Heunink (winkelier)

1878 (art. 11202): Harmannus Wilhelmus Dagelet (3/5) en 4 knd. Dagelet (elk 1/10)

1931 (art. 26794): Everhardus en Wilhelmina Helena Dagelet, later Hermannus, Francuscus Hendrikus en Catharina Dagelet (elk 1/3)

1936 (art. 32022): Jantje Kallenkoot, wed. Hendrik Bakker

Adresb. 1933: J. van Ingen, werkm. Wordt in ’36 verbouwd, daarna werkplaats

Adresb. 1938: smederij van S.K. Bezema

1986 (art. 64983): Rozendal Vastgoed

1986 (art. 74980): Hedde (*1955), Gerrit (*1959) en Tjeert Tel (*1956) (wonen er niet)

Grote Rozenstraat nr. 14

E 416, 1931: E 2799, 1936: E 3014

1832 (art. 1474): wed. Ede van Lingen

1845 (art. 4683): Jan Egbert Stukkien en m.e.

1866 (art. 8272): Willem Folkerts (letterzetter)

1876 (art. 10590): Johannes Jacobus Hartman (1/2) en 4 knd. Hartman (elk 1/8)

1905 (art. 18208): Trientje Broekmans, wed. Albert Hendriks (woont er)

Adresb. 1924: wed. A. hendriks, mej. T. Boerema, L. Broekmans

Adresb. 1933: wed. A. Hendriks, mej. A. Eppinga, modiste

1934 (art. 22901.4): Michiel Wories, later wed. Anna Lucia Broekmans (2/3, woont er) en Sjoerd Pekelder (1/6) en Pieter Kornelis Wories (1/6). In 1936 verenigd met ged. van E 2614 (Nw. Kijk in ’t Jatstraat) tot E 3014

Adresb. 1938/1939: wed. A. Hendriks, M. Wories, tabaksbew.

1964 (art. 44209): Geertruida Drost (*1921, huisnaaister)

1975 (art. 45470.33): Jiles van Donderen (*1899, koopman)

1975 (art. 36591.101): Tjeerd Boomsma (*1912, vishandelaar), later wed. Henke van Duinen en knd; Tjeerd (*1938, koopman) en 3 knd. Drent

1975 (art. 54541): Roelftje Geessien Wright (*1954; 1/2) en Johannes Jan Wright (*1956; ½) (wonen in Yde)

1986 (art. 74367): Wilhelmina Mechelina Maria Coerwinkel (*1965, woont er)

Grote Rozenstraat – oude nrs. 16-18 (-20)

Tot 1938 drie huizen (zie onder):


Grote Rozenstraat – oude nr. 16

E 415, 1931: E 2800

1832 (art. 1474): wed. Ede van Lingen

1845 (art. 4683): Jan Egbert Stukkien en m.e.

1866 (art. 8273)

1869 (art. 4622): Jacob Hillebrand Groenewold (tuinman), later wed. Martha Jans Vos en Albert Groenhuis (bleeker)

1891 (art. 13565/19246): Jacoba Groenewold, wed. Klaas Reitsma (hotelhoudster)

1920 (art. 16633): Eusebius Gerhardus Boekhout (manufacturier)

Adresb. 1924: J. Freese, rijw.maker, A. Freese-Nijdam, modiste

Adresb. 1933: H. de Vries, werkm.

1935 (art. 31797): Hermanna Johanna Sips, wed. E.G. Boekhout (koopvrouw)

1937 (art. 29349): Geertruida Margien Broekstra, wed. Hendrik Bruins + dch. Bruins

Gebouwd H. van de Velde (arch. Wildeboer en Overzet), 1937-’38, hierna E 3055

Grote Rozenstraat – oude nr. 18

E 414, 1931: E 2801

1832 (art. 198): Hendrik de Boer (timmerman)

(art. 7524):

1869 (art. 4622): Jacob Hillebrand Groenewold (tuinman), later wed. Martha Jans Vos en Albert Groenhuis (bleeker)

1891 (art. 13565/19246): Jacoba Groenewold, wed. Klaas Reitsma (hotelhoudster)

1920 (art. 16633): Eusebius Gerhardus Boekhout (manufacturier)

Adresb. 1924: H. de Vries, werkm.

Adresb. 1933: D. van Tilborg, werkm.

1935 (art. 31797): Hermanna Johanna Sips, wed. E.G. Boekhout (koopvrouw)

1937 (art. 29349): Geertruida Margien Broekstra, wed. Hendrik Bruins + dch. Bruins

Adresb. 1938: –

Gebouwd H. van de Velde (arch. Wildeboer en Overzet), 1937-’38, hierna E 3055


Grote Rozenstraat – oude nr. 20

E 413, 1931: E 2802

1832 (art. 1474): wed. Ede van Lingen

1845 (art. 4683): Jan Egbert Stukkien en m.e.

1866 (art. 8274):

1882 (art. 4622): Jacob Hillebrand Groenewold (tuinman), later wed. Martha Jans Vos en Albert Groenhuis (bleeker)

1891 (art. 13565/19246): Jacoba Groenewold, wed. Klaas Reitsma (hotelhoudster)

1920 (art. 16633): Eusebius Gerhardus Boekhout (manufacturier)

Adresb. 1924: A. Reinders, werkm.

Adresb. 1933: wed. E. Biemolt

1935 (art. 31797): Hermanna Johanna Sips, wed. E.G. Boekhout (koopvrouw)

1937 (art. 29349): Geertruida Margien Broekstra, wed. Hendrik Bruins + dch. Bruins

Adresb. 1938: wed. H. Sluman- Schenkel

Gebouwd H. van de Velde (arch. Wildeboer en Overzet), 1937-’38, hierna E 3055


Grote Rozenstraat nr. 16-18 (20 ontbreekt nu)

(tot 1938 3 huizen): 1938: E 3055

Zie boven: (art. 29349): Geertruida Margien Broekstra, wed. Hendrik Bruins + dch. Eeltje Berendina Kornelia Elizabeth Bruins

Adresb. 1939:

16: K. Rozema (vertegenw.); 16a. R. Lanting (werkm.); 16b. A. Hulzebos (timmerm.)

18: mej. M.S. Wielsma (naaister); 18a. P.W. Broekstra (koopm.); 18b. S.I. van Gelder (vertegenw.)

1941 (razzialijst) 18b/Adresb. 1950: Samuel Izak van Gelder (*1897, vertegenw., 1950: metaalbewerker) x Alberdina Sterenborg + knd Jacques (*1931), Karel Rudolf (*1934) (*1947 John/ Hoge der A): (1938: Kl Leliestraat 1) Gr. Rozenstraat 18B (NB Samuel Izak moet wel naar werkkamp Havelte. Z’n vrouw en kinderen worden door NSB’er Diephuis uit woning gezet. Na de oorlog ‘gooien’ ze Diephuis eruit met hulp van Canadezen die in Chr HBS zitten)

1963 (art. 21313): Eeltje Berendina Kornelia Elizabeth Bruins

1968 (art. 42938.231): RUG

1984 (art. 23113.226): St. Groninger Woningbouw Concordia

Grote Rozenstraat nr. 22-26

(1870-1899: L 344(2x) en L 348): E 412 tm 410, (E 412 wordt E 1075 en daarna E 1548+1549), 1883: E 1944,

1832 (art. 2627): Roelf Westers (voerman)

1855 (art. 4728/9004): Harmannus Duns (kleermaker/badhouder). In E 412 in 1861 bijbouw, daarna E 1075. In 1874 gesplitst in E 1548 en 1549=tuin

1880 (art. 9585): Jan Bus (steendrukker/ badhuishouder). Hij verenigt in 1883 alle 4 tot E 1944 (Badhuis: zie Stadsplattegrond 1887, onder nr. 96). NB In 1899 : L 344/nr. 24: Badinrichting; NvhN 12-11-1902

BR 1890: Jan Bus (*1848, badhuishouder) x Diena Dooijes (*1847) + knd

1903 (art. 14233.12): Frederik Hindrik de Vries (timmerman). In 1903 bouw nr. 26, daarna E 2306-2307-2308=erf en E 2309=tuin. In 1903 verkoop van eerste 3. In tuin in 1904 bouw, daarna E 2335, dat gaat in 1921 naar art. 24676.4 (Fred. Hindr. De Vries, woont Gr. Rozenstr. 26)


Grote Rozenstraat nr. 22-24

(tot 1921: 22 en 22/1-22/1a): E 2306-2307, 1903: E 2333

1903 (art. 17629): Wolter Wolters (instrumentenmaker en amanuensis HBS). In 1903 E 2308 weer verkocht aan art. 24233.17 (F.H. de Vries), rest in 1903 verenigd tot E 2333. In 1909 sloop en bouw: E 2421 en 2422.

Adresb. 1920: 22. W. Wolters, instr.maker en amanuensis GHBS, wed. J. Jonas; 22a: D. van Gelder; 22/1: B.J.J. Kloosterhuis, machinist; 22/1a: H.E. Roosjen, bediende labor.

Adresb. 1924: 22: W. Wolters, instr.maker/amanuensis, wed. J. Jonas; 22a: D. van Gelder, koopman; 24: J. Schoenmaker, opz. Stoomwezen; 24a: B.J.J. Kloosterhuis, machinist

Adresb. 1933: nr. 22: D. van Gelder, veehandel; 22a. L. Klamer; 24. W. Smit, werkm.; 24a. B.J.J. Kloosterhuis, machn

1959 (art. 41226):

Grote Rozenstraat nr. 26

(tot 1921: 24): E 2309 (E 2308), 1904: E 2335, 1931: E 2803, 1946: E 3116, nu onderdeel van E 3726:

1903 (art. 14233): Frederik Hend(e)rik de Vries (timmerman). E 2308 verenigd met 2309 en in tuin in 1904 bouw, daarna E 2335

De familie De Vries: De familie bestaat uit een aantal generaties timmerlieden/aannemers. Frederik de Vries (*ca1804-+1898) en echtgenote Hinderkien v.d.Schans krijgen o.a. zoon Jan (*1839-+1887), die trouwt met Johanna Roline van Ikelen. Zij krijgen zes kinderen: Frederik Henderik (*1867), Hinderkien (*1870), Christina (*1873), Johanna Rolina (*1875 Adorp-+1875 Sauwerd), Martinus (*1880) en Roline (*1885). Allen in de stad, met uitzondering van de jong overleden Johanna Rolina (ze woonden dus kort in Adorp/Sauwerd). Frederik Hend(e)rik trouwt in 1893 in Adorp met de daar geboren Jantje Faber. Ook zij krijgen zes kinderen: Jan (*1894), Abelina Johanna (* 1896-+1897), Roline Harmine (*1897), Johanna Abelina (*1898), Johannes (*1900) en Henderika Harmina Ernestina (*1902). Ze wonen lange tijd Gr. Rozenstraat 26. F.H. overlijdt in 1944. Hij heeft ook elders in de wijk panden, zoals Noorderbinnensingel.

Adresb. 1920: nr. 26: wed. A. Wierenga, baker

Adresb. 1920 (nr. 24)/1924 (nr. 26): F. H. de Vries

1921 (art. 24676.4): Frederik Hendrik De Vries (woont Gr. Rozenstr. 26), later Henderika Harmina Ernestina de Vries (1/5) en 4 anderen

1949 (art 36892/41657): Fa. Techn. Bureau Van Mal en Rump (Gr. Rozenstr. 26)

Heeft ook E 2804 en 2805 (zie daar)

1968 (art. 46149): NV Onroerend Goed Exploit. Mij. te R’dam. Krijgt ook E 2806 (nr. 32)

1969 (art. 42938): RUG. In ’73 worden E 3116, 2804 tm 2806 verenigd tot E 3317.. In ’85 ged.ruil met gem.


Grote Rozenstraat – oude nr. 28-36

E 408 (=tuin) en 409 (=huis en erf), 1854: E 940 tm 936 (E 936 wordt in 1857: E 990-991):

1832 (art. 174): Gerrit van Boekeren (verwer)

1833 (art. 3134): Freerk Germs (broodbakker, +1847)

1851 (art. 5483): Teilina Ottens, wed. Freerk Germs (+1875)

Uit E 409 en 408 worden in 1854 E 940 tm E 936 (huizen en laatste is schuur) gebouwd met E 941=tuin. In 1857 wordt E 936 gesplitst in E 990(=wagenhuis) en 991(=huis).

In 1864 wordt alles verkocht: zie onder.

E 941 aan art. 4728.9 en 7853.5


Grote Rozenstraat – oude nr. 28

(tot 1921:26): 1854: E 940, 1903: E 2334, 1930: E 2804, 1973: onderdeel van E 3317, nu nieuw, onderdeel van E 3726

1864 (art. 7926): Henderica Gesina v.d. Nap (wed. Hindericus Meuge).

1875 (art. 10276):  Franciscus van der Heijden (spiegelmaker)

1889 (art. 13986): Helena Maria Walker, wed. Fr. Van der heijden

1899 (art. 11215.10): Jelle de Vries (turfschipper). In 1903 afsplitsing van deel dat wordt verkocht aan art. 14233.18

1909 (art. 14233): Frederik Hindrik de Vries (timmerm-aannemer)

1921 (art. 24676.3): Frederik Hindrik De Vries (woont Gr. Rozenstr. 26), later Henderika Harmina Ernestina de Vries (1/5) en 4 anderen

1949 (art. 36892.3/41657): Fa. Techn. Bureau Van Mal en Rump (Gr. Rozenstr. 26)

E 2804, 2805 en 3116 (was 2803):

1968 (art. 46149): NV Onroerend Goed Exploit. Mij. te R’dam. Krijgt ook E 2806 (nr. 32)

1969 (art. 42938): RUG. In ’73 worden E 3116, 2804 tm 2806 verenigd tot E 3317.. In ’85 ged.ruil met gem.


Grote Rozenstraat – oude nr. 30

(tot 1921:28) : 1854: E 939, 1930: E 2805, 1973: onderdeel van E 3317, nu nieuw, onderdeel van E 3726  

1875 (art. 5053.3): Hendrik Lameris (timmerman)

1879 (art. 11235): Albert Westerborg (timmerm.)

1889 (art. 13873): Christiaan Nicolaas Riedenberg (werkm.), later wed. Elisabeth Karssens en knd. Riedenberg

1905 (art. 18216): Jochem Wolthekker (kastelein)

1909 (art. 19344): Grietje Angerman (wed. J. Wolthekker; koffiehuish. Nw. Kijk in ’t Jatstraat 51a). In 1931: E 2805

Adresb. 1920/1933/’38: IJ v.d. Berg, arbeider

1952 (art. 37104): Tallechien v.d. Laan (wed. Roelof Drenth, woont Nieuwstad)

Nr. 28: Gebouwd techn.buro Van Mal en Rump, 1952

1955 (art 36892/41657): Fa. Techn. Bureau Van Mal en Rump (Gr. Rozenstr. 26)

E 2804, 2805 en 3116 (was 2803):

1968 (art. 46149): NV Onroerend Goed Exploit. Mij. te R’dam. Krijgt ook E 2806 (nr. 32)

1969 (art. 42938): RUG. In ’73 worden E 3116, 2804 tm 2806 verenigd tot E 3317.. In ’85 ged.ruil met gem.

 

Grote Rozenstraat – oude nr. 32

(1870-1899: L 350, 1899-1921: 30): 1854: E 938, 1883: E 1945, 1930: E 2806, 1973: onderdeel van E 3317, nu onderdeel van E 3726:

(art. 5483): Teilina Ottens, wed. Freerk Germs

1864 (art. 6705.22): Wilt Hilrichs Hidden (kuiper, +aug. 1892 Veendam), later wed. Martha Jacobs Prummel (+dec. 1892 Veendam), daarna Antje Hidden en Wilte Hilrich Tulp (Sexbierum)

1911 (art. 18168.29): Jan Imelman (gasfitter, later makelaar)

1928 (art. 28803): Derk Alberts (kantoorbed.; woont in A’dam)

1929 (art. 29240): Maria Gesina Anna Elisabeth Menna v.d. Vaart (woont Kleine Bergstraat 1)

Adresb. 1920: G. Wiggerman, bliksl.kn.

1933 (art. 30805): Jan Groenewold (timmerm.), Hendrik ter Veld (bakker) en Anne Kloosterman (aann.)

Adresb. 1933: H. de Boer

1933 (art. 23127): Klaas Dijkstra (behanger, woont er niet) In 1933 verbouwd, met extra verdieping

Adresb. 1938: H.O. Datema, glazenw.

1940 (art. 33631): Johanna Wilhelmina van der Heijden (costuumnaaister; woont er)

1949 (art. 36912): Harke Klinker (lijstenfabr.; woont later Stadskanaal)

1954 (art. 39077): Heije Johannes Folkersma (kantoorbed,; woont er niet)

1958 (art. 40940): Melle van Akkeren (koopman; woont er). Zn: Gert

1967 (art. 41657.6): NV Techn. Bureau Van Mal en Rump

1968 (art. 46149): NV Onroerend Goed Exploit. Mij. Ogem (R’dam)

1969 (art. 42938. 245): RUG

 

Grote Rozenstraat – oude nr. 34

(1870-1899: L 351, 1899-1921: 32, 1921-..: 34): 1854: E 937, E 1946, E 2807, nu onderdeel van E 3724 (RUG)

1864 (art. 6692.3):

Adresb. 1920: wed. J. van Zuiden

Later (i.e.g. 1980 nog): Ver. voor Prot. Chr. Onderwijs


Grote Rozenstraat – oude nr. 36

(1870-1899: L 352 of 354, 1899-1921: 34 of 36): 1854: E 936, 1857: E 990-991,1883: E 1947, 1894: E 2065, 1931: E 2808, 1949 onderdeel van  E 3118, 1951: E 3239 en 3240 (erachter), nu onderdeel van E 3726

1864 art. 5330. 7 en 8/8581): Samuel Benjamin Leek (koopman). E 991 wordt in 1883: E 1947

1892 (art. 13700. 20 en 21): Geert Belgraver. In 1894 herbouw en verenigd, daarna beneden- en bovenwoning: E 2065

1895 (art. 9449): Willem Kruijer (zakkenverhuurder), later wed. Geertruida Munting en 5 knd. Kruijer (elk 1/10)

1923 (art. 23710/14147): Albertus Brink Azn., later wed. Berendien Schaap en 2 knd Brink Schaap

1940 (art. 21498.18): Vereeniging voor Chr. Middelbaar Onderwijs. In ’46 verenigd met E 2803 en 2807 tot E 3118. In ’49 bouw: huis en lokaal. In ’51 gesplitst in E 3239 en 3240 (staat erachter). Laatste wordt in 1957 verenigd met E 3182 (Gr. Leliestr.) tot E 3253=bouwterrein, erf en uitweg (naar Gr. Leliestr.). In datzelfde jaar: ged. school en erf.

Grote Rozenstraat – oude nr. 38

(1870-1899: L 355, 1899-1921: 38, 1921-1924: 42): E 407, E 1324, later E 2066

1832 (art. 100): Otto Bastiaans (molenaarsknecht)

Adresb. 1920: L. Albronda, schipperskn.

1920 (art. 21498): Vereeniging voor Chr. Middelbaar Onderwijs (Gr. Rozenstr. 38). In 1923 (E 2066 2067 en 2076, E 399 tm 402) en ’24 (E 2069) sloop, daarna bouw (arch. J.v.d.Veen, Kuiler en Drewes), waarna E 2548

Grote Rozenstraat – oude nrs.40 enz.

(tot 1870: L 202, 1870-1899: L 356, 1899-1921: 40) : E 403 (=tuin), E 404 tm 406

1832 (art. 257): Johannes Borgesius (rentenier) woont 1830: L 229 (=Gr. Rozenstraat)

1845 (art. 4622): Jacob Hillebrand Groenewold (* 1804, tuinman, later amanuensis landhuishoudk. school, +1887)x 1829 Marta Jans Vos. Hij koopt dan ook E 348 (=Gr Rozenstr. NZ er tegenover) van Borgesius. NB. Ze wonen in 1841 L 229 (eerder bewoond door Borgesius).

1868 (E 403 en 406)/1870 (E 404 en 405) (art. 8766): Hendrik Groenewold (bloemkweeker). In 1869 in E 403 en 406 bijbouw, daarna E 1281 en 1282 (=tuin).

BR 1870/1880/1890: Hindrik Groenewold (*1843 L 274= Gr. Appelstraat) (bloemkweker) x 1868 Wilhelmina Louise Glinde (*1845, +1905) + knd., tante

Adresb. 1872-’73: H. Groenewold, bloemkweker, tuinier

Bezit is uiteindelijk E 2066, 2069 en 2076

1909: (art. 18622): Jacob Hillebrand Groenewold

Adresb. 1911: H. Groenewold, bloemist

Groenewold hertrouwt 1912: Dieuwke Hoekstra

Adresb. 1914-’15/1920: Jacob Hillebrand Groenewold (*1872, x 1897 Atje Kloosterman, +1907), handels.kweeker.

1920 (art. 21498): Vereeniging voor Chr. Middelbaar Onderwijs.

NB: In 1922 is het huisnummer verdwenen voor Chr. HBS

Grote Rozenstraat – oude nr. 42

Adresb. 1920: wed. J.R. ten Berge, mej. G. ten Berge, modiste

Grote Rozenstraat – verdwenen nrs…. 

E 1324 (later E 2066), 1325 (later E 2067), E 1658 (later E 2068), E 1659 en E 400 (later E 2069)

E 2067 kwam in 1920 van art. 13173. Rest van art. 18622: Jacob Hillebrand Groenewold

 

Grote Rozenstraat – oude nrs. 44-48

E 402, 401, 400, 399

1832 (art. 2855): Fonds voor bejaarde onderwijzers en nagelatene betrekkingen

1875 (art. 7814): Ruurd Bosman (scheepstimmerm., +1878), later wed. Aaltje Belgraver, Antje Belgraver (wed. van Geert Belgraver) en Willem Bosman (1/2)

1920 (art. 21498): Vereeniging voor Chr. Middelbaar Onderwijs

Adresb. 1920: 44: H. Lammers, timmerm.kn.; 46. F. Groenenberg, werkman; 48. E. Bruins, schilderskn.; 50: J. Wiersema, werkm.

Grote Rozenstraat nr. 38 

1924: E 2548, …, E 3591, 2006: E 3724

1920 (art. 21498): Ver. voor Chr. Middelbaar Onderwijs. Sloop 1923 en bouw (arch. J.v.d. Veen, Kuiler en Drewes), 1923-‘24

In 1957 vertrekt de 2e Chr. HBS, met MMS afd., naar nieuwbouw aan Adm. de Ruyterlaan (per 1-8-’68: Augustinus College). Vanaf 1-8-1968 heet 1e Chr. HBS:  Wessel Gansfort College. Op 15-10-1980 officiële opening nieuwbouw aan het Heerdenpad.

Universiteit vestigt er in ’81 of voorjaar ’82 eerst vakgroep Geschiedenis. In 1982 o.a. adres van Stichting Groniek.

 

Grote Rozenstraat nr. 40

(1921-voor 1933: nr. 44):

NB: Nrs. 44 tm 48 zijn verdwenen!


Grote Rozenstraat nr. 52

(1921-…: nr. 54): E 398 (1864: E 1156, 1875: E 1617, 1931: E 2809)

Adresb. 1920: J. Ilsen, sig.maker


Grote Rozenstraat nr. 54-70

(Tot 1921: Nr. 52/1 tm 8): E 398, 1864: E 1157 en 1158=tuin, 1875: E 1618 tm 1625) (Rozenhofje)

1832 (art. 284): Willem Bosman (arb.)

1863 (art. 7814): Ruurd Bosman (scheepstimmerm., +1878), later wed. Aaltje Belgraver (+1899), daarna Willem Bosman (1/2) en Antje, wed. Geert Belgraver

In 1864 splitsing in E 1156, 1157 en 1158=tuin. In 1874 wordt E 1158 gesplitst in  2 erven en tuin: E 1491 tm 1493. In febr. 1875 is herbouw klaar waarna: E 1617 tm 1625

Adresb, 1920: 52/1. D. Smits, voerm.kn.; 52/2 C. Giel, werkm.; 52/3. G. Huizinga, timmerm.kn.; 52/4. G. De Munck, grondw.; 42/5. J. Schoneveld, houtbew.; 52/6. W. Gorter, pakhuiskn.; 52/7. T. Smit, grondw.; 52/8. T. Nieveen, schilderskn.

Adresb. 1922: idem: 56, 58 en 62 tm 70; 60. N. Gaasendam, transportarb.

Adresb. 1925: idem, behalve 58. Wed. C. Giel

1927 (art. 20547): Pieter Former (schipper) en Steven Kruidhof (schipper, later aardapp.en groenteh.), later wed. Hester Former (elk ½) (hebben ook huisjes aan slop Gr. Leliestr. 7 /..)

1940 (art. 20261): Pieter Former (groenteschipper, later zonder)

1966 (art. 42938): Rijksuniversiteit

1983 (art. 41000): gem. Groningen

1986: Concordia: gerenoveerd 1986 (samen met Middengasthuis, Leliestraat: zie NvhN 5-3-1986 en 23-5-1987)


Grote Rozenstraat nr. 72

(tot 1870: L 209/2 en 210, 1870-’99: L 365 en 366, 1899-1921: nr. 54): E 396

Nu: Winkelhuis/Werkplaats Atelier

1832 (art. 168): Jan Bloembergen (soldaat)

1844 (art. 666): Jan Kornelis Ennema (touwslager)

1851 (art. 5485): Trientje Witkop, wed. Jan Cornelis Ennema (touwslagersche)

1866 (art. 8292): Tjebbe Elzes Sikkema (koopman). Die bezit vanaf 1870 ook E 395 (zie hieronder), vanaf dat moment zelfde eigenaar.


E 395

1832 (art. 2343): Pieter Suidingh (onderw.)

1869 (art. 8975): Johanna Suidingh, wed. Jan oeges de Waard (broodbakker)

1870 (art. 8292): Tjebbe Elzes Sikkema (koopman)


E 395 en 396 (1901: E 2251, 1923: E 2541, 1930: E 2810):

1873 (art. 9880): Sebe Sierks (koopman).

1892 (art. 14576/18926): Harmannus Bernardus Edelkamp (timmerm.). In 1901 wordt E 395 verenigd met E 396 tot E 2251

1919 (art. 9260): het Gerarda Huis of Gerarda Gockinga gasthuis. In 1923 verenigd en bijbouw, daarna E 2541.

Adresb. 1920: nr. 54: H.H. Weerzing, kruidenier

Adresb. 1922: nr. 72: E. Weening, kruidenier

Na verkoop deeltje aan gem. in nov. 1930 (zie Hulpkaart): E 2810

1971 (art. 42938): Rijksuniversiteit

1983 (art. 41000): gem. Groningen

1985 (art. 73336/73598): gem. Groningen en Gerrit Jan Derk Groenendal (*1943, woont Vishoek 4). Renovatie 1985 (zie foto NvhN 30-9-1985)


Verdwenen nr. (erachter?): tot 1870: L 211, 1870-’99: L 367, na 1899: ontbreekt

 

Grote Rozenstraat nr. 74

(tot 1870: L 212, 1870-’99: L 368, 1899-1921: nr. 56): E 394 (1930: E 2811)

1832 (art. 975): Harm Heckman (bakker)

BR 1830/1840: Jan Jacobs (tuinier)x Grietje Jacobs Moesker (+1837 L 212). NB: in 1818 wonen ze Jacobijnerweg en is hij ‘vuilnismender’

BR 1850: Sibrand de Boer (*1796, metzelaarsknecht) + vr

1858 (art. 4752/ 7419): Jan Joostens Imelman (blikslager)

1872 (art. 9260): het Gerarda Huis of Gerarda Gockinga gasthuis.

Adresb. 1920: nr. 65: mej. J.W. Pont, baker

Adresb. 1922: nr. 74: mej. J.W. Pont, baker

Na verkoop deeltje aan gem. in nov. 1930 (zie Hulpkaart): E 2811

1971 (art. 42938): Rijksuniversiteit

1983 (art. 41000): gem. Groningen

1985 (art. 73336/73598): gem. Groningen en Gerrit Jan Derk Groenendal (*1943, woont Vishoek 4). Renovatie 1985 (zie foto NvhN 30-9-1985)

nu: Hoekstra en F. ter Beek

Grote Rozenstraat – oude nr. 58

(Nu geen eigen nr. meer): E 392 en E 393 = tuin achter (1923: E 2542, 2543= tuin, 1930: E 2812)

1832 (art. 510): Jan Diemers (koornmeter)

1832 (art. 2882): Jan Jacobs (tuinier)

1849 (art. 5256): Lammert Grashuis en vr. (letterzetter)

1859 (art. 6877): Elisabeth Reinders, wed. Jan Jans Thomas

1871 (art. 9260): het Gerarda Huis of Gerarda Gockinga gasthuis.

Adresb. 1920: nr. 58. C. Kestens, smidsknecht

Na verkoop deeltje aan gem. in nov. 1930 (zie Hulpkaart): E 2812

1971 (art. 42938): Rijksuniversiteit

1983 (art. 41000): gem. Groningen

1985 (art. 73336/73598): gem. Groningen en Gerrit Jan Derk Groenendal (*1943, woont Vishoek 4). Renovatie 1985 (zie foto NvhN 30-9-1985)

 

Grote Rozenstraat nr. 76

(tot 1870: L 213, 1870-’99: L 370, 1899-1921: nr. 60, 60/1 tm 60/8, 1921- …: nr. 78, 78/1 tm 78/8): E 389, 390, 391 en E 388 =tuin (1853: E 884, 885, 886 en 887=tuin, in 1854: E 924, 1872: E 1359, 1360, 1361, 1892: E 2038, 1930: E 2813): Gerarda Gockingahuis

1832 (art. 1935): Jan Rasterhoff

1842 (art. 4319): Pietertje Cremer

1853 (art. 5026/7446): Tijs Wijnstok (scheepskapitein). In 1853 herbouw, daarna E 884 tm 887. In 1854 deel tuin verkocht: E 925 aan art. 3740

1868 (art. 7273): Lourens Houttuin (verlakker)

1870 (art. 7904): Wolter Gockinga c.s.

1871 (art. 9260): het Gerarda Huis of Gerarda Gockinga gasthuis. In 1872 wijziging grenzen met opheffing apart perceelnummer tuin, daarna E 1359, 1360 en 1361.

Na brand in 1891 herstel met in 1892 splitsing en vereniging tot E 2038. Na verkoop deeltje aan gem. in nov. 1930 (zie Hulpkaart): E 2813

1971 (art. 42938): Rijksuniversiteit

1981 (art. 24498): woningbouwver. Gruno

1999: Nijestee

2013: Nijestee: Vereniging van eigenaars Grote Rozenstraat 76 t/m 78A en 80 t/m 84 te 9712 TK Groningen

 

Grote Rozenstraat nr. 78-78a

E 387= tuin met tuinhuis (1871: E 1344 en E 1345, 1872 (uit E 1344): E 1357 en 1358, 1892: E 2035 tm 2037, 1931: E 2816 tm 2814): Gerarda Gockingahuis

Aanvankelijk tuin met achterin een tuinhuis. In 1871 splitsing in E 1344 aan de straat en E 1345 erachter. In 1882 en 1891.

1832 (art. 523): Cornelis Dobbenga (koopman)

1865 (art. 8074): Jantje Dobbenga, wed. Johannes van Kregten en m.e. (Anna en Henderika Dobbenga). In 1872 in 2 delen verkocht: E 1344 en 1345

E 1344: 1872 (art. 9260): het Gerarda Huis of Gerarda Gockinga gasthuis

(E 1345 : 1872 (art. 7904): Wolter Gockinga c.s. In 1881 sloop tuinhuis en vereniging: E 1810= tuin. In 1883 scheiding en naar art. 12458: Reneke Gockinga (cand.notaris), zie Leliestraat)

In E 1344 in 1872 stichting, daarna E 1357 en 1358. In 1892 door herbouw uit gang (E 1811), tuin (E 2017) en uit E 1357 en E 1358 ontstaan E 2035 tm 2037. Na verkoop deeltje aan gem. in nov. 1930 (zie Hulpkaart): E 2816 tm 2814

1971 (art. 42938): Rijksuniversiteit

1981 (art. 24498): woningbouwver. Gruno

1999: Nijestee

2013: Nijestee: Vereniging van eigenaars Grote Rozenstraat 76 t/m 78A en 80 t/m 84 te 9712 TK Groningen


Grote Rozenstraat nr. 80-84

(tot 1921: nr. 66?, 1921-…: nr. 84, 84/1 tm 84/5) : E 384b, 384a, 384 (1881: E 1807 tm 1809, 1883: E 1851, 1892: E 2034, 1931: E 2817): Gerarda Gockingahuis

1832 (art. 364): Geertruida Catharina Elisabeth Bruins

1840 (art. 3334/ 8026/7370): Mechiel Onnes en m.e. (opzigter bij waterstaat)

1880 (art. 7904): Wolter Gockinga c.s.

1881 (art. 9260): het Gerarda Huis of Gerarda Gockinga gasthuis. In 1881 E 1807 tm 1809, in 1883 herbouw en daarna samen E 1851. In 1892: E 2034. Na verkoop deeltje aan gem. in nov. 1930 (zie Hulpkaart): E 2817

1971 (art. 42938): Rijksuniversiteit

1981 (art. 24498): woningbouwver. Gruno

1999: Nijestee

2013: Nijestee: Vereniging van eigenaars Grote Rozenstraat 76 t/m 78A en 80 t/m 84 te 9712 TK Groningen

 

E 385 en 386 liggen erachter (zie Gr. Leliestraat)

 

Grote Rozenstraat nr. 86-90

Zie Noorderbinnensingel

 

Kleine Rozenstraat, oneven zijde

Kleine Rozenstraat nr. 1

zie bij Nw. Boteringestraat 40

 

Kleine Rozenstraat nr. 3

E 73, 1854: E 922,1925: E  2651, 1926: E 2678

1832 (art. 2316): wed. Albert Steenwijk (kleermaker)

1839 (art.3791): wed. Eerhardus de Grave

1851 (art. 1881.31): Lambartus Pluimker. In 185 verenigt hij E 73 en E 74 (nr. 5) en wordt het  E 922 en 923 ( nr. 5, zie daar)

1854 (art. 348): Folkert Jans Broos (bakker)

1855 (art. 6104): Andreas Alting (schuitenvaarder)

1860 (art. 7117): Jozeph Philippus Dellebarre (kamerbehanger), later wed. Anna Petronella Weber

1896 (art. 15769): Anna Petronella Weber, wed. J.Ph. Dellebarre

1916 (art. 20101.6): Jan Hendrik Kamps (timmerm.), later wed. Betje Afina Bloemendal

1917 (art. 17614.11): Harm Walles jr. (barbier) (woont Nw. Bot.str., 42). In 1925 ontstaan uit Nw. Bot. str 42: E 2650 en Kl. Rozenstr. 3: E 2651

1925 (art. 17339.3): Tunnis Rozema (timmerm), later wed. Jantje Beukema (woont Nw. Bot.str.44) (eerst met Henderika Annegiena Leemhuis), later 4 knd. Rozema

Gebouwd pakhuis met bovenwoning, i.o.v. T. Rozema (arch. C. Laffra) 1925-‘26. NB: Rozema bezit ook veel in Kl. Leliestraat.

1969 (art. 47194): Hillegiena Rozema (woont Nw, Bot. str. 44)

 
Kleine Rozenstraat nr. 5

E 74, 1854: E 923, 1931: E 2828 (= incl stukje van E 75)

1832 (art. 1881): Lambertus Pluimker (koopman)

1854 (art. 6027): Cornelis Derksen (stelmaker)

1880 (art. 8576.29): Jarig Gelinde (bediende Inst. Doofst.)(heeft veel in buurt: zie ook Violetsteeg)

1894 (art. 15097/6829.51): Geert Schuitema (timmerm., +1910, 83 jr.) (zie ook hieronder)

1906 (art. 15136): Jacob Werda (wagenmaker)

1930 (art 12225): Ipe van der Warf (huisschilder)

1930 (art. 29880): Pieter Bijlefeld en gem. Groningen

1931 (art. 29807): Pieter Bijlefeld (timmerm.-aann.) (5/9) en 8 kn. (elk 1/18). In 1931 sloop en herbouw

1939 (art. 33223): Gerhardus Evenhuis (*1901, kaashandel.) en 3 knd. In ’50 uitbreiding

1969 (art. 40523): Hindrik Harm Beuker (grossier in schoenen) (woont Nw. Ebb.str. 30)

1975 (art. 54306): Beugro BV (is van Beuker)

1977 (art. 58696): Friso Meijerink Bouw BV

1981 (art. 65732): Nederex Zwolle BV

1981 (art. 65860): Aannemersbedrijf Schipper en meijerink in Neede

1981 (art. 44087): St. Gemeente Gods (p.a. Nw. Boteringestr. 50, zie daar)

Kleine Rozenstraat nr. 7 (-9)

 E 75 , 1931: E 2828, 1999: E 3661, 2007: E 3732

1832 (art. 275): wed. Suring Bos

1837 (art. 3379): Klaas Ridder (barbier)

1861 (art. 5472): Berend Kuitert BKzn. (koopman)

1866 (art. 5076): Feike Jans Dilling

1881 (art. 6829.37): Geert Schuitema (timmerm.) (heeft veel bezit)

BR 1900: nr. 7: Antonius Johannes Greven (*1851, timmerm.) + knd. (NB: hij is een oom van de latere echtgenoot van dochter Trientje, *1900, van Garmt Valentien); nr. 9.: Garmt Valentien (*1879, sig.maker tevens snoepwinkeltje)x Antje Okkens (*1875) + knd. (o.a. Trientje *1900, x 1928 Ferdinand van Wolde)

1906 (art. 15136): Jacob Werda (wagenmaker)

1930 (art 12225): Ipe van der Warf (huisschilder)

In 1931 koopt Bijlefeld deel van E 75, deel E 923 (zie boven) en deel E 2679 (Nw. Boteringestr.), die samen E 2828 worden: 1931 (art. 29807): Pieter Bijlefeld (timmerm., aann.) (5/9) en 8 knd (elk 1/18)(woont Hoornschedijk) Gebouwd werkplaats en woningen door P. Bijlefeld 1930-‘31

1939 (art. 33223): Gerhardus Evenhuis (*1901, kaashandelaar) (woont er niet), later met knd. In 1950 uitbreiding

1969 (art. 40523): Hindrik Harm Beuker (*1928, grossier in schoenen) (woont Nw. Ebb.str.30)

1975 (art. 54306): Beugro BV

1977 (art. 58696): Friso Meijerink Bouw, Zwolle

1981 (art. 65732): Nederex Zwolle BV

1981 (art. 65860): Aann.bedrijf Schipper en Meijerink BV Neede

1981 (art. 44087): St. Gemeente Gods (p.a. Nw. Boteringestr. 50, zie daar)

Kleine Rozenstraat – oud nr. 11 (tot 1938)

(tot 1822: F 163, 1822-’99: M 76): E 76 , 1920: E 2955

1785: Ties Wolters?

BR 1806/ 1822: Klaas Kwelder (koemelker) (behuizing)

1832 (art. 1427): Klaas Kwelder (koemelker)

1833 (art. 3009): Albert Laurens (Louwrens) Meijer (koemelker), later wed. Grietje Bloem; knd: Geertien (*1817), Jantien (*1819), Louwrens Herman (*1822 en 1826), Egberdina (1823), Klaassien (*1829)

1855 (art. 6165): Laurens (Louwrens) Herman Meijer (*1826, koemelker)

1871 (art. 9343): Roelf Hamming (koemelker), later wed. Jantje Pluis (1/) en 2 dch en zn Hendrik (elk 1/8) en 2 kleindch (elk 1/16)

Adresb. 1907/1918: H. Hamming (koemelker)

1918 (art. 22281): Egbert Jan Bierling (cartonagefabr.) en Willem Roelf Homan (vleeschh.)

1919 (art. 22609): Klaas Nienhuis (koemelker) (woont er)

Adresb. 1924 tm 1931: K. Nienhuis (koemelker). Klaas Nienhuis verhuist naar Paddepoel 1 en begint in ’29 maatschap met Freerk Nienhuis (*1947, veehouder O’hoogebrug)

Adresb. 1933: H.v.d.Meer (schoorst.veger enz), J.v.d.Meer (kantoorbed.)

1934 (art. 31462): Aldert Nienhuis (slager, woont Haren)

1938 (art. 33123): Nicolaas Been jr. (groentenhandel, woont Eelderwolde), later 3 knd. Been. In 1938 sloop (samen met E 2954)

 
Kleine Rozenstraat – oud nr. 13 (tot 1938)

(tot 1822: F 162, 1822-1899: M 75): E 77 , 1933: E 2954

BR 1822: Willem Lanting (zonder beroep) (kamer)

1832 (art. 1427): Klaas Kwelder (koemelker)

1833 (art. 3009): Albert Laurens Meijer (in 1823 nog schipper; koemelker), later wed. Grietje Bloem

1855 (art. 6165): Laurens (Louwrens) Herman Meijer (*1826, koemelker)

1871 (art. 6828.30): Floris Joannes Willem Jacobus Scheurleer (Zuidwolde)

Adresb. 1872-’73: R. Hamming, koemelker

1872 (art. 9585): Jan Bus (steendrukker)

1880 (art. 11577): Jan Berends (kleermaker)

1885 (art. 12998): Martinus Kuipers (koopman, +1901), later wed. Anna Lamina Kuitert (1/4) en knd. Kuipers

1903 (art. 17537): Margrietha Rosemulder (koopvr.)

1919 (art. 19222.8): Anne de Valk (timmerm., +1938)

1924 (art. 24444): Salomon de Swaan (+1928), later wed. Kaatje van Hasselt (4/7) en 6 knd. De Swaan (elk 1/14)

1933 (art. 31049): Kaatje van Hasselt, wed. Salomon de Swaan

1938 (art. 33049): Harm Pikkert (timmerm.-aann.)

1938 (art. 33123): Nicolaas Been jr. (groentenhandel, woont Eelderwolde), later 3 knd. Been. In 1938 sloop (samen met E 2955)

 

Kleine Rozenstraat nr. 11-13 (vanaf 1938)

E 76 en 77, E 2955 (nr. 11) en 2954 (nr. 13), 1944: E 3111

1938 (art. 33123): Nicolaas Been jr. (groentenhandel, woont Eelderwolde), later 3 knd. Been. Gebouwd magazijn en woningen i.o.v. N. Been jr. (arch. C/ Laffra) 1938-‘39

In ’44 verenigd tot E 3111)

1965 (art. 33223): Gerhardus Evenhuis (*1901), later 3 knd Evenhuis

1971 (art. 44087.10): Stichting Gem. Gods (zie Nw. Bot.str. 50)

 
Kleine Rozenstraat nr. 15

E 78, 1911: E 2450

1832 (art. 713): Wolter Folkeringa (commissionair)

1860 (art. 4209/7569): Johannes Haupt

1878 (art. 9833): Pieter Wiersema (notaris klerk) (oa ook Nw. Bot.str.46, zie daar)

1891 (art. 14279): Abraham Zwaan (paardenslachter)

1909 (art. 19222): Anne de Vlak (timmerm.) Herbouwd i.o.v. A. de Valk (arch. H. Hoekgever) 1909. Daarna E 2450

1918 (art. 21991): Oege Schuitema (rustend schipper), 1926: Johannes Jacobus Mekel (behanger-stoffeerder, woont 15a)

1944 (art. 35601): Otto Johannes Mekel (waterbouwk.opzichter) (woont er niet)

1954 (art. 38149): Olfert Drent (groentenhandelaar)

1976 (art. 56788): Yvonne Antoinette Hassink (*1944, klinisch psych.) (woont er)

nu J. Bouwers

 

Kleine Rozenstraat nr. 17

E 79, 1911: E 2449, 1971: E 3309

1832 (art. 713): Wolter Folkeringa (commissionair)

1860 (art. 7569): Johannes Haupt

1878 (art. 11002): Bonne van Dijken (meter-weger)

1897 (art. 16067): Alexander Mozes Rosenboom (koopman)

1911 (art. 19701): Herman Medema (schipper), later wed. Klasina Kastje. In 1911 bijbouw, daarna E 2449

1924 (art. 20365): Johan van der Leij, later wed. Cecilia Jansen

1924 (art. 26803): Evert Sterenberg (timmerm.)

1925 (art. 25172): Jan Dam (werkm. Trambedrijf/GW)

1930 (art. 29925): Hendrik Doornkamp (timmerm/aann.) (woont nr. 17)

1942 (art. 35023): Harmannus Kuin (sleepb.kap.)

1962 (art. 42052): Kerkgenootschap  genaamd Broederschap van Pinkstergemeenten in Ned.

1963 (art. 44087): St. Gemeente Gods (p.a. Nw. Boteringestr. 50, zie daar). Van 5-9-1970 ingericht als opvangcentrum voor drugsverslaafden van Amerik.vereniging ‘Teen Challenge’ (zie NvhN 7-9-1970). In 1980 samen met nr. 19

Nu onderdeel kinderdagverblijf nr. 19

 
E80 = gang

later E 2953

1832 (art. 2746): Johan Diederik Wolthers (rentenier) en m.e. (hij is eigenaar van Nw. Bot.str. 50)

 

Kleine Rozenstraat nr. 19

E 81, 1853: E 895 tm 897, 1878: E 1721, 1933: E 2952 (en gang E 2953, was E 80), 1999: E 3662

1832 (art. 2080): Hendrik Geerts Schaaf (schipper)

1868 (art. 8788): Maria Hendriks  en Trientje Hendriks Schaaf

1872 (art. 9602): Harm Jans Bakker

1873 (art. 7297): Dominicus Henderikus Boekholt (timmerm.)

1878 (art. 10973): Daniel Pestman (winkelier). In 1878 weer verenigd tot E 1721

1882 (art. 12250): Jan Korneli(u)s van Leeuwen (winkelier) (6/11) en 11 knd (elk 1/22) (woont Nw. Bot.str. 50). Gebouwd pakhuis en woningen J.K. van Leeuwen 1903-’04.

1938 (art. 33141): Johannes Wilhelmus (koopman, woont Nw. Bot.str. 50) en Martha Henderika van Leeuwen

1960 (art. 42052): Kerkgenootschap  genaamd Broederschap van Pinkstergemeenten in Ned. In 1962 gesloopt. Gebouwd i.o.v. Ned. Pinkstergemeente/ E.A. Graf (arch. K. Lentz)

1963 (art. 44807): St. Gemeente Gods (p.a. Nw. Boteringestr. 50)

Nu kinderdagverblijf samen met nr. 17

 

Kleine Rozenstraat nr. 21

E 82, E 898, 1864: E 1174, 1949: E 3139

1832 (art. 1824): Berend Oosting (arb.)

(art. 5019): Roelf Haftenkamp (wever). In 1864 deel samen met E 186 (=Nw. Kijk in ’t Jatstr. 49, zie daar): E 1173, wat in 1872 wordt verkocht aan art. 9554. Ander deel wordt E 1174 en verkocht aan:

1864 (art. 6692): Pieter Damsté Brouwer (korenmeter)

1874 (art. 10101): Willem Luikinga (tapper)

1876 (art. 2688.9): Johan Christiaan Winterwerp (onderw.)

1880 (art. 11549): Johannes Augustinus Dagelet (timmerm.) (1/2) en 2 dch. (elk ¼)

Gebouwd J.A. Dagelet 1897-‘98

1918 (art. 21871):Jan Mulder (schilder), later Harm Mulder x Frouwke Moedt, later wed. (2/3) en en 2 knd (elk 1/6) (woont 21a)

1928(art. 28666): Cornelis Siebesma (koopman) (woont er niet)

1946 (art. 35942): Lupko Blaauw (installateur) (woont er)

1951 (art. 37628): Berendina Catharina Hoeksema (woont 21a)

1952 (art. 35549): Hielktje Hut, wed. Antoon Philipsen (woont 21a)

1959 (art. 41464): Frederik Schokker (dieselmonteur) (woont 21a)

1976 (art. 55881): Johannes van der Heiden (*1956) (vader-voogd: J. v.d. Heiden, Emmen)

tot mei 2007: Siebert Nix en Elles van der Heiden

 

Kleine Rozenstraat nr. 23 tm 23b

E 83 en 84, 1911: E 2448 , dan verenigd met Nw. Kijk in ’t Jatstraat 47: zie verder daar, tot 1980: E 3360

 1832 (art. 2458): Harmannus van der Veen (bakker)

1853 (art. 5728): Ocko Pieters Huizinga (broodbakker)

E 83:

1860 (art. 7051): Aaltje Nap. In ’61 herbouw

1865 (art. 8145): Jan Reinders van Til

1866 (art. 8255): Jan Jans Barkman (tingietersknecht). Zie verder onder.

E 84:

1860 (art. 7053): Jantje Bootsman, wed. Willem Waling Pel

1862 (art. 7543): Leendert Krook (scheepskapitein). In ’63 herbouw

1878 (art. 11112): Reinder Harm Waterborg. Zie verder onder.

E 83 en 84:

1870 E 83 en 1880 E 84 (art. 9166): Hindrik Mooi (scheepskapitein)

1899 (art. 16501): Pietertje Reinder Muis, wed. Jannes Harms Dost

1906 (art. 14375/21194):Holke van der Ploeg (tapper/ koffiehuishouder)

Gebouwd H. van der Ploeg 1911, daarna verenigd tot E 2448.

Zie voor periode 1911-1980 bij Nw. Kijk in ’t Jatstraat 47 Toen weer afgesplitst.

1980 (art. 44375): Hendrik en Lubertus Ritskes (brandstofhandelaren) (elk 1/2)

1986 (art. 68362.10): Frederik Roelof van Calker (*1955)

 

Nieuwe Kijk in ‘t Jatstraat

Kleine Rozenstraat, even zijde

Kleine Rozenstraat (M 54/2 (1899: 2) tm M 67 (1899: 22) en M181a (1899:24)

Kleine Rozenstraat nr. 2

(Oorspr. deel van E 98, zie Nw. Boteringestr.38) (tot 1899: M 54/2); 1846: E 778, 1925: E 2578

1832 (art. 467): Lubbertus Crol (koopman). In 1846 splitsing in E 777 tm 779 (Nw. Boteringestr.), waarna dit E 778

1851 (art. 650.28): Christoffel van Elmpt (kastelein)

1854 (art. 5973): Antje Pieters Piersma, wed. Jan Sinneghe (Sinninge) Damste. NB: In 1867 worden E 777 tm 779 afzonderlijk verkocht.

1867 (art. 8420): Jan de Jonge (onderwijzer, +1912), later wed. Ida Ritzema

1915 (art. 11401.30): Fokko Faber (koekbakker) en 2 knd. Faber

1917 (art. 21370): Lebertus Bolhuis en Willem Teuben (schippers)

1920 (art. 20753): Obbe Jan Freese (*1891, smid) x 1915 Grietje de Jong. Knd: Obbe Jan jr. (*1916), Grietje (*1921) (wonen Noorderbinnensingel 51). In  ’24 en ’32 verbouw. Later ook 2 knd. Freese

1965 (art. 45125.3): Obbe Jan Freese jr.

1972 (art. 50222): Willem Nooitgedacht (reder en scheepskap.)

1980 (art. 63211): Willem Jan en Johan Christiaan Nooitgedacht

1983 (art. 70488): Willem Jan Nooitgedacht (*1955) (woont er)

1985 (art. 72464): Ilona Dorothea Lulof (*1968) (woont er)

 
Kleine Rozenstraat nr. 4

(tot 1899: M 55= werkplaats): E 97,

1832 (art. 2316): wed. Albert Steenwijk

1857 (art. 744.10): Poppe Garmers (*1770 Westerbur, D, steenkoper)

1858 (art. 3446.11): Jan Christiaans Groenewold (*1861)

1862 (art. 7542): Grietje Koens, wed. Jan Chr. Groenewold

1869 (art. 9044): Anna Maria Groenewold

1870 (art. 9130): Hermannus Bernardus Schoonbeek (timmermanskn., +1908), later Hendrik en Theodorus Josephus Schoonbeek (elk 1/2), latere Lammechien Beerthuis, wed. H. Schoonbeek en cs  (wonen 4a)

1953 (art. 37077.12): Kornelis Anko Themmen (*1913, schilder)

1954 (art. 38975): Sjoerd v.d. Heide (eerst landgebruiker Steenbergen, later z.b.) (woont er)

1961 (art. 42685): Eelke Wolters (fabr.arb.)

1971 (art. 49494): Rembertus Matheus Sloot (koopman, Blesdijke)

1971 (art. 49771): Bernardus Petrus (*1948) en Rembertus Matheus (*1943) Sloot

1983 (art. 70446): Bernardus Petrus Sloot (*1948) (woont Nijmegen)

 


Kleine Rozenstraat nr. 6

(tot 1899: M 56=slachtplaats): E 96

1832 (art. 734): Pieter Friese (koopman, +1839)

1853 (art. 5835): Klaartje Hemmes, wed. Pieter Friese (+1854) en Saartje Friese

1856 (art. 6395): Klaartje Friese (*1834, minderjarig)

1858 (art. 6695): Dirk Jans Goudberg (vleeschhouwer, +1889)

1878 (art. 11030): Jan Goudberg (vleeschhouwer)

1887 (art. 13548): Johannes Goudberg (vleeschhouwer)

1901 (art. 14190.15): Jan Goudberg (koopman/vleeschh.; +1929)

1915 (art. 20753): Obbe Jan Freese (aanv. smid, later zonder) (woont 6a)

1952 (art. 38149): Olfert Drent (groentenhandel)

1979 (art. 61542): Aannemersbedrijf Feenstra BV

1981 (art. 41000. 9651): Gem. Groningen

1984 (art. 71575): gem. Groningen en Stichting Stadsherstel

1985 (art. 72987): gem. Groningen en Juan Molina Campoy (*1950)


Kleine Rozenstraat – oud nr. 8

(tot 1899: M 57): E 95, nu E 2957, ook E 94= tuin erachter

1832 (art. 1544): Bernardus Meddens

 

E 93

1832 (art. 1544): Bernardus Meddens (RK pastoor)

(art. 4190):

1867 (art. 8513): Frederik de Vries (timmerm.)

 

E 92

1832 (art. 2316): wed. Albert Steenwijk

E 91

1832 (art. 2316): wed. Albert Steenwijk

E 90

1832 (art. 1544): Bernardus Meddens

( tot 1899 M 63,1899-..: 18 ): E 89

1832 (art. 1191): Andries Jansen (wever)

(art. 4190):

1867 (art. 8513): Frederik de Vries (timmerm.)

1873 (art. 9879): Vereeniging het Midden Gasthuis. In 1874 herbouw

E 88

1832 (art. 1544): Bernardus Meddens (RK pastoor)

E 87

1832 (art. 1544): Bernardus Meddens (RK pastoor)

Kleine Rozenstraat nr. 8 tm 12

Aangekocht tussen 1892 en 1942

(art. 9879): Vereeniging het Midden Gasthuis

Kleine Rozenstraat 14

Verbouwd in 1873

Kleine Rozenstraat 16 tm 44

Gebouwd in 1873

Midden-gasthuis, nu E 3280

Stadsmonumentenbord:

Nederlands-hervormde diakenen en oud-diakenen van het in 1838 opgerichte Algemeen Diaken Gezelschap wensten zich niet alleen bezig te houden met hun eigen onderlinge ‘vriendschappelijke verkeer’. Zij stelden zich tevens ten doel ‘liefdadige instellingen’ op te richten en in stand te houden ‘tot nut der armen’. Zo werden in 1843 hier in de buurt, aan de toenmalige Violetsteeg, ‘twaalf armen-woningen of kamers’ gebouwd en vier jaar later had het Gezelschap verspreid over de stad al zeven door de diaconie beheerde complexen van ‘kamers’.

In 1867 besloot het Algemeen Diaken Gezelschap een gasthuis te stichten voor ‘fatsoenlijke, oppassende handwerkslieden en dienstboden, te min vermogend om een plaats te bekomen in een gasthuis met een hooge inkoopsom en nog te goed om eene plaats in het diaconie-gasthuis te zoeken’.

Drie jaar later werden aan de Kleine Rozenstraat twee behuizingen en een tuin gekocht en uit het Gezelschap ontsproot de vereniging ‘het Midden-gasthuis’. Nadat zij op 7 november 1872 koninklijk was goedgekeurd en de bebouwing gesloopt, werden er het volgende jaar 21 nieuwe ‘woonkamers’ neergezet.

Hervormden van 55 en ouder konden zich een plaats in het gasthuis kopen. Aan de Kleine Rozenstraat werd het Midden-gasthuis in de loop der jaren door aankopen met zes huisjes uitgebreid (huidige nummers 8 tm 14). En aan de Grote Leliestraat werd in 1895 een tweede Midden-gasthuis gesticht.

Lange tijd voorzagen de gasthuizen in een behoefte, maar na de Tweede Wereldoorlog veranderde dat geleidelijk. Met een aantal anderen vormden de Middengasthuizen in 1968 de Verenigde Groninger Gasthuizen, die enige jaren later in de Oosterparkwijk twee nieuwe huizen neerzetten. Het gasthuis aan de Kleine Rozenstraat werd verkocht aan een bouwbedrijf en toen de gemeente het in 1978 ‘niet renoveerbaar’ noemde, leken zijn dagen geteld.

Woningbouwvereniging Gruno en de veelal jonge bewoners dachten daar echter anders over en in 1981 werden 18 gerenoveerde en deels vergrote woningen opgeleverd. Het gasthuis is tegenwoordig van Nijestee.

Kleine Rozenstraat nr. 64

(tot 1899: M 66, 1899-1921: 20): E 86, 1933: E 2959

1832 (art 708): Benjamin Flitzema (koopman)

1846 (art. 4652): Derk Douma (dienaar v.d. nachtschout)

1852 (art.1880.22): Hindrik Pluimker (schuitevaarder)

1859 (art. 6947): Hindrik Elderkamp (bortselmaker) Gebouwd i.o.v. H. Elderkamp (arch. K. Hoekzema) 1890

1902 (art. 16325): Derk Elderkamp (winkelier)

1912 (art. 20085/17849): Pieter Albers (machinist, later Ned Indie, +1932)

Adresb. 1920: 20. D. Meijer, Gross. Suikerw.; 20a. E. Mulder, beeldhouwer

Adresb. 1922: 64. D. Meijer, Gross. Suikerw.; 64a. S.R. Noordhoff, gasfitter

1924 (art. 23175.13): Andreas Strüber (winkelier Nw. Ebb.str. 113)

1925 (art. 27009): Theunis Johannes van Bergen (timmerm.).

Adresb. 1928: 64. T.J. van bergen, timmerman en groentehandel

1928 (art.. 28787): Geert Otto (stucadoor) (woont nr. 66) Verbouwd in 1929.

1929 (foto)?: G. Borgman Azn, kruideniers-comestibles

Adresb. 1929 tm 1931: 64-66: G. Otto, café-slijterij

Adresb. 1933: 64. F. de Groot, handelsr.; 64a. R. Oudgenoeg, kleerm.

Adresb. 1935: 64. I. Boonstra, kruidenier; 64a. R. Oudgenoeg, kleerm.

Adresb. 1937/1938: 64. G.A. Dijkstra, kaash.; 64a. H.S. Brink, sigarenm.

 

Kleine Rozenstraat nr. 66

(tot 1899: M 67, 1899- 1921: 22) : E 85, 1933: E 2960

1832 (art. 893): Siebren Jans Grouwstra (schoenmaker)

1840 (art. 1091): Geert Jans van Hoorn (commies)

1848 (art. 5053): Hendrik Lameris (timmerm.)

1863 (art. 4144): Anna Lichtenvoort, wed Gelte Hindriks v.d. Bosch  (+1840) (winkeliersche)

1863 (art. 3177): Gelte Hindrik van den Bosch (*1840, timmerm.) en wed. Anna Lichtenvoort (+1872)

BR 1870: Geert Groenewoud (*1836, goudsmid, +1898) x Alida Geertruida Wijndels en 4 knd

Adresb. 1880: M 67: wed. B. Bart, tapster; BR 1880: Jeltje Bart-Rijkholt, winkel. Knd: Jozef (*32, kleermaker; na 1 jr huwelijk weduwn.), Geertruida Marta (*35-+febr. ’80; naaister), Renske (*1846, naaister)

BR 1890: Renske Bart (tapster), Jozef (*1832-+1894), Geertruida (*43), komt 1892 uit Oosterbroek ((= vermoedelijk wed.). De eerste 2 verhuizen (na 1892 naar L 432, enz. Renske overlijdt 1895

BR 1893?-: Jochem Wolthekker, later wed. Grietje Wolthekker-Angerman. Daarna café van Henderika Angerman en echtgenoot Hendrik Dijkstra (zie boekje: ‘Al tien jaar dezelfde Minnaar’, 2006)

1900 (art. 6811.23): Harm Stuiveling (timmerm.) en knd.

1909 (art. 19302): Anna Geltiena Stuiveling (woont er niet)

1917-1923: Hendrik Dijkstra: hotel- cafe-restaurant

Adresb. 1920: 22. H. Dijkstra

Adresb. 1922: 66. H. Dijkstra, tapperij

1921 (art. 24466): Hendrik Dijkstra (caféhouder, later koopman O. Ebb.str)

1923 (art. 25982/28787): Geert Otto (stucadoor) (woont nr. 66). In 1929 wordt nr. 66 verhoogd.

Meer info over Geert Otto

Adresb. 1929 tm 1931: 64-66: G. Otto, café-slijterij

Adresb. 1933/1935: 66. G. Otto, café-slijterij

Adresb. 1937/1938: 66. G. Meijer, café-slijterij

1967 (art. 38339): Kornelis Otto (*1924, caféhouder, woont later Paterswolde; x Maria Geertruida Geubels) (heeft meer bezit)

Verhuurd aan: J. Woltman, 1969

1979: Cafe De Bascule: Henk Tamis

Vanaf 1996: de Minnaar van de Rozenstraat

 

Kleine Rozenstraat nr. 68

(tot 1899: M 181a, 1899-1921: 24) (samen met Nw. kijk in ’t Jatstraat 43-45): E 782 en 783, 1896: E 2162

1832 (art

E 183 en 184 (Nw. Kijk in ’t Jatstraat 43-45) werden in 1847:E 782 en 783

E 782: (art. 1880.13) verkocht in 1854 aan:

E 783: (art. 4046) verkocht in 1862 aan:

(art. 5965): Willem van Denderen (oppasser)

BR 1870: oa Antje Hofman (*1793, wed.,Riezenkamp, dpsgez.)

1871 (art. 9372): Egbert Riga (timmerm.)

1896 (art. 12790): Kornelis Mensinga (koemelker) Verenigd en herbouwd i.o.v. K. Mensinga 1895-’96 tot E 2162

1899 (art. 11916): Luitje Mulder (koopman)

1916 (art. 22953):

Adresb. 1920: 24: Gez. A. en E. Westenborg, koffie en thee

Adresb. 1922: 68: Gez. A. en E. Westenborg, koffie en thee

 

Nieuwe Kijk in ‘t Jatstraat