De Kruisstraten in 1971

Verklaring van de straatnamen:

De oudste bewaard gebleven kaart van Haubois vermeldt de namen ‘Cruuddwinger’, ‘Kruudstraat’ en ‘Polvermeulen’. De laatste is de aanduiding van de in 1620 door de stad gebouwde (bus)kruitmolen aan de noordzijde van de straat bij de ‘Cruuddwinger’ (op plek van de latere nrs. 37-39, zie daar). In aktes in het rechterlijk archief is aanvankelijk sprake van de ‘Cruit’- en in 1676 voor het eerst van de ‘Kruis’straat. ‘Kruis’ is dus een verbastering van het oorspronkelijke ‘kruit’.

Detail Minuutplan kadaster 1832

Inhoud verberg

Grote Kruisstraat, oneven zijde

Oude situatie (met toenmalige bewoners) en ingetekende RHBS op een litho uit 1867-’68 (collectie Gron. Arch.)

Grote Kruisstraat – oude nr. 1

(nu: Kamerlingheplein 1 t/m 13) (L 266, …tot 1899: L 478)=RHBS: E292 en 293= tuin met gebouwen, 1843: E 666 , 1848: E 795,…, 1867: E 1276, nu E 3646

1817: aankoop perceel door Chr. van Elmpt

BR 1830 (p.254): Christoffer (Christophorus) van Elmpt (*1786, tapper, +1856) x 1813 Alida Bartelo (Barteleau, +1866) + 2 knd + knecht en dienstm. NB. Hij is zoon van tuinier Joannes – ‘Jan’ – van Elmpt en broer van tuinier Egbert(us) van Elmpt en bij z’n huwelijk ook tuinier (zie ook o.a. Nw. Kijk in ’t Jatstraat L 266, oude nr. 86)

1832 (art. 650): Christoffer van Elmpt (kastelein)

BR 1840 (p. 231-232): Nw. Kijk in ’t Jatstraat L 266: Christoffer van Elmpt (soc. houder) + vr. , 2 knd., dienstmeid.

1850 (art. 5299): Soc. der Harmonie

1856 (art. 852.155 en 156/7138/8211): Stad Groningen later gem. Groningen: koopt E 292 (gebouw) en E  839 (tuin). In 1857 ontstaat uit E 839: E 999 (=tuin), 1000 (smederij en draaijerij) en 1001 (bergplaats). Het volgende jaar worden de laatste 2 verenigd met E 292 verenigd tot E 1020 (huis,erf en rijtuigfabrijk).

1867 (art. 7265): Min. van Binnenlandse zaken. In 1869 bouw RHBS en Gymnastieklokaal, zijn dan al resp. E 1276 en 1277

NB: conciërges: J.K. Hertz: 1864-1883 (+); A. Huizinga: 1883- 1897 (pensioen)

BR 1900: nr. 1: Johannes Bernardus Selis (*1861 Gron., conciërge RHBS) x Helena Weening (*1862) + dienstbode. Ze wonen later nr. 3

Een in 1903 verstuurde prentbriefkaart van de RHBS (eigen coll.)

 

Kamerlingheplein nrs. 14 t/m 19

Nu E 3648 t/m 3653

Gebouwd in 2001 (Oving architecten)

 

Kamerlingheplein nrs. 20 t/m 24

1867: E 1277 (gymnastieklokaal), nu E 3654 t/m 3658 (tot 1867 zie onder oude nr. 1)

1867 (art. 7265): Min. van Binnenlandse zaken. In 1869 bouw RHBS en Gymnastieklokaal, zijn dan al resp. E 1276 en 1277

Eerste – houten- gymnastieklokaal uit 1869, dat in 1915 werd vervangen door nieuwbouw (coll. Gron. Arch.)

Na afbraak, nieuwbouw in 2001 (Oving architecten)

 

Grote Kruisstraat, ter plekke van huidige nummers 3-5/ Kamerlingheplein 25-26:

Oudste nr. 3 (tot 1899: L 477a, 1899-1910: 3): Ontsmettingsgebouw   

Hulpkaart kadaster 1910, met de net afgebroken oudste huisnrs. 5 tm 19 (kadasternrs. 294 tm 299, 840, 841 en 663) .  Zie hieronder:    

            

Oudste nr.5 (tot 1899: L 477): E 294, 1910: E 2431 (zie Hulpkaart kadaster 1910)

1832 (art. 2213): wed. Johannes Sleining (renteniersche)

1846 (art. 4771): Anna Sleining (*1791 Gron.) x 1827 Febo (Fibo) Jans Kruizenga (Kruisinga),( * 1792 Finsterwolde, zn. van Jan Febes Kruisinga- +1848) en medeeig.

1855 (art. 6178): Klaas Bruins (tingieter, +1887)

1867 (art. 8609): Klaas Bruins (+1887), later wed. Evertje Jacobs v.d. Laan

1892 (art. 13840): Willem Lammerts (timmerman) en Jan Lammerts (elk ½)           

BR 1890: Hendrik Kremer (*1847, timmerm.) x Hinderktje Reinaers (*1848) en knd.

1908 (art. 19064): Jan Lammerts (timmerman)

BR 1900: Bakker (tot 1900)

1908 (art. 16249.71): De Staat (onderwijs). In 1909 gesloopt, herbouw en in 1910 verenigd E 294 t/m 299 tot E 2431=erf, wordt in 1916: E 2488

Adresb. 1914: ontbreekt

 

Oudste nr. 7 ( tot 1899: L 476): E 295, 1910: E 2431

1832 (art. 2213): wed. Johannes Sleining (renteniersche)

1846 (art. 4771): Anna Sleining (*1791 Gron.) x 1827 Febo (Fibo) Jans Kruizenga (Kruisinga),( * 1792 Finsterwolde, zn. van Jan Febes Kruisinga- +1848) en medeeig.

1855 (art. 6178): Klaas Bruins (tingieter, +1887)

1867 (art. 8609): Klaas Bruins (+1887), later wed. Evertje Jacobs v.d. Laan

BR 1890: Melanus Henderikus Pinksterboer (*1843, pakhuiskn.) x Annegien Loffers (*1844) en knd.

1892 (art. 11460.6): Hindrik Stegeman (besteller bij Telegraaf) (1/2) en 3 knd (elk 1/6)

BR 1900: wed. Boomgaard-Luttmer (vertrekt naar Kl. Appelstr.)

1908 (art. 16249.72): De Staat (onderwijs). In 1909 gesloopt, herbouw en in 1910 verenigd E 294 t/m 299 tot E 2431=erf, wordt in 1916: E 2488

Adresb. 1914: ontbreekt

 

Oudste nr. 9 (tot 1899: L 475): E 296, 1910: E 2431

1832 (art. 1022/7216): Hindrik Hillebrands (grutter)/ later en knd+ kleinknd.

1872 (art. 9507): Willem Brouwer (timmerman)

1881 (art. 7368.14): Arie Marten(s) Robbersen (loodgieter, +1888), later wed. ): Jacomina Venhuizen

BR 1890: Otto Konneman (*1862, suikerwerker) x Allegonda Elisabeth van Ringh (*1864) en knd.

1901 (art. 17230.6): Jacomina Venhuizen, wed. Arie Marten Robbersen

1906 (art. 18441): Jacomina Robbersen (*1889, minderjarige). NB is kleindochter

/1909 (art. 16249.79): De Staat (onderwijs). In 1909 gesloopt. In 1910 verenigd E 294 t/m 299 tot E 2431=erf, wordt in 1916: E 2488

Adresb. 1914: ontbreekt

 

Oudste nr. 11 (tot 1899: L 474): E 297, 1910: E 2431

1832 (art. 27): Haije Alting (bakker)

1834 (art. 975): Harm Heckman (bakker)

1858 (art. 6431): Arie Robbersen (loodgieter)

1871 (art. 6757.5/10805.7): Jan Tiessens (timmerman en opzichter)

1887 (art. 11184): Germ Tiessens (+1904) x Angenieta Catharina Tijnagel

BR 1890: Anne Feenstra (*1860, metselaar) x Trijntje Scheeringa (*1861) en 2 knd.

1898 (art. 9343): Roelf Hamming (koemelker, +1909) x Jantje Pluis

BR 1900: Visser x Kamphuis

1908 (art. 16249.73): De Staat (onderwijs). In 1909 sloop. In 1910 verenigd E 294 t/m 299 tot E 2431=erf, wordt in 1916: E 2488

Adresb. 1914: ontbreekt

 

Oudste nr. 13 (tot 1899: L 473): E 298, 1910: E 2431

1832 (art. 198): Hendrik de Boer (timmerman)

1836 (art. 975): Harm Heckman (bakker)

1858 (art. 4209/ 7569.6): Johannes Haupt (barbier)

1878 (art. 3476.3): Nicolaas van Kregten (koopman)

1879 (art. 7853.14): Wessel Wessels (tuinman) en m.e. (Pieter Wessels en Harm Diephuis, bloemkweekers)

BR 1890: Philippus Kok (*1847, steenhouwer) x Maria Hazenberg (*1848) en knd.

BR 1900: Rozema met vr. en knd.

1901 (art. 17141): Willem Bakema (barbier)

1908 (art. 16249.74): De Staat (onderwijs). In 1909 gesloopt. In 1910 verenigd E 294 t/m 299 tot E 2431=erf, wordt in 1916: E 2488

Adresb. 1914: ontbreekt

 

Oudste nr. 15 (tot 1899: L 472): E 299, 1910: E 2431

1832 (art. 2343): Pieter Hendrik Suidingh(onderw., +21-1-1835)/ wed. Aaltje van Dalen

1869 (art. 8975/10092): Johanna Suidingh (wed. Jan Oeges de Waard, broodb.)

1881 (art. 8609.32): Klaas Bruins (tingieter)

BR 1890: Arendje Brink (*1866) en Harm Brink (*1871, knecht); later:  Arendje Brink x 1890 Geert Huizinga (*1867, tabakskerver) en knd.

1892 (art. 14664): Sebe Sierks (kastelein) en Johannes van leeuwen (letterzetter)

1894 (art. 14978): Jan Smit (bakker)

1901 (art. 13138): Lucas Brink (broodbakker) (bezit veel)

1908 (art. 16249.75): De Staat (onderwijs). In 1909 gesloopt. In 1910 verenigd E 294 t/m 299 tot E 2431=erf, wordt in 1916: E 2488

Adresb. 1914: ontbreekt

 

Oudste nr. 15/1 (tot 1899: L 471): E 840

1832 (art. 650/7211): Christoffer van Elmpt (kastelein), later wed. en erven.

In 1843 laat hij huisjes/kamers bouwen: E 662 t/m 665 en resterende tuin wordt E 666, later E 795. In 1850 wordt herbouwd waarna E 664, 665, 840 t/m 847. In 1867 wordt alles verkocht.

1867 (art. 6178.15/8609.12: Klaas Bruins (tingieter, +1887) x Evertje Jacobs van der Laan

BR 1890: Anna Catharina Braaksma (*1841), wed. Michiel Bruins (zn. van Klaas B, +1879), en  3 knd. Bruins

1892 (art. 14366/7456.11): Hendrik Veenhuis

BR 1900: Jonkman met vr. en knd (vertrekken naar Gr. Appelstraat)

1908 (art. 16249.77): Min. van Binnenlandse Zaken. In 1909 afbraak.

Adresb. 1914: ontbreekt

 

Oudste nr. 17 (tot 1899: L 470): E 300, 1843: E 662, 1850: E 841

1832 (art. 650/7211): Christoffer van Elmpt (kastelein)/ later wed. en erven.

In 1843 laat hij huisjes/kamers bouwen: E 662 t/m 665 en resterende tuin wordt E 666, later E 795. In 1850 wordt herbouwd waarna E 664, 665, 840 t/m 847. In 1867 wordt alles verkocht.

1867 (art. 8546. 1 en 2): Willem van Baal (koopman)

1869 (art. 6267.9 en 11/12272. 6 en 7): Johannes Petrus Alofs (winkelier, later rentenier)

BR 1890: Pieter Enter (*1855, kleermaker) x Grietje Mesander (*1852) en dch.

1897 (art. 13635.28): Egbert Koch (Kock) (koopman,+ 1912) x Jetske Uni

1897 (art. 16001): Harm Walles (minderjarige)

BR 1900: Van Duinen met vr. en knd.

1903 (art. 17560/17675.3): Klaas Ate Buitkamp x Geertje Alberts

1908 (art. 16249.77): Min. van Binnenlandse Zaken. In 1909 afbraak.

Adresb. 1914: ontbreekt

 

Oudste nr. 19 (tot 1899: L 469): E 301, 1843: E 663

1832 (art. 650/7211): Christoffer van Elmpt (kastelein)/ later wed. en erven.

In 1843 laat hij huisjes/kamers bouwen: E 662 t/m 665 en resterende tuin wordt E 666, later E 795. In 1850 wordt herbouwd waarna E 664, 665, 840 t/m 847. In 1867 wordt alles verkocht.

1867 (art. 8546. 1 en 2): Willem van Baal (koopman)

1869 (art. 6267.9 en 11/12272. 6 en 7): Johannes Petrus Alofs (winkelier, later rentenier)

BR 1890: Teetje Luers, wed. Fokko Kamerlingh Schaank (*1816 Leeuwarden) en 2 knd. Schaank

1897 (art. 13635.27): Egbert Koch (koopman,+ 1912) x Jetske Uni

1897 (art. 14139.17): Douwe Huizing (turfschipper)

BR 1900: Heijer met vr. en knd. (vertrekken naar Selwerderstr.)

1908 (art. 16249.76): Min. van Binnenlandse Zaken. In 1909 afbraak

Adresb. 1914: ontbreekt

 
Grote Kruisstraat nr. 3 (nu ook Kamerlingheplein nr. 25) en Kamerlingheplein nr. 26:

1910: E 2431 (zie Hulpkaart 1910), nu E 3672 en 3673, gebouwd in 1909

 
Grote Kruisstraat nr. 5

(1910-1983?: 3): gebouwd in 1909, 1910: E 2431, 1999: E 3644

BR 1910: nr. 1: Johannes Bernardus Selis (*1861 Gron., conciërge RHBS) x Helena Weening (*1862) + dienstbode.

Adresb. 1914 t/m 1924: nr. 3: J. B. Selis, conciërge 1897-1924

Adresb. 1933/’38: 3. T. Elzinga, conciërge 1924-‘43

Adresb. 1950 i.e.g. 1972: 3 H.J. Sa, conciërge 1946-1976

NB. Conciërges: J.C. Edens: 1959-1963; J. Plas: 1963-1976; D. Bruggeman: 1976-; O. Hielkema: 1976-; C.G. Dagelet: 1977-1988; K. Wierema: 1980-; S.J. Noeken: 1980-; W.L. Jintes: 1981-; B. Weening: 1982-

Grote Kruisstraat, ter plekke van nr. 7 en huidige straat Kamerlingheplein

Oudste nr. 21/later nr. 5 (tot 1899: L 467 en 468, 1899-1921: 21, 1921-1959: 5): deel van E 302-303, 1850: E 842 en 843, 1899: E 2204

(art. 650/7211): Christoffer van Elmpt (kastelein)/ later wed. en erven.

1867 (art. 7505. 32 en 33): Lubbertus de Boer (bloemkweeker) (bezit veel)

1881 (art. 11919): Jan Geurts (touwslager). Hij voegt in 1899 E 842 en 1843 samen tot E 2204.

BR 1890/1900: Jan Geurts (*1842, touwslager, +1910) x 1865 Jacoba Cortenberg (*1830, wed. Hindrik Breedveld, +1872); x 1877 Sjoukje Homan (*1845)

Adresb. 1920: nr. 21. Wed. J. Geurts, kruidenierster

Adresb. 1922/1924: nr. 5. Wed. J. Geurts, kruidenierster

1927 (art. 26056): Willem Maathuis (koetsier, later kruidenier N’binnensingel 110)

Adresb. 1933 t/m i.e.g. 1950: nr. 5. W. Maathuis, kruidenier; mej. G. van Zalen

1953 (art. 37086/39387): Min. van OKW. In 1959 sloop. In 1960 samengevoegd met E 2983 tot E 3257

 

Oudste nr. 23 (tot 1899: L 466, 1899-1921: 23): E 844

1832 (art. 650/7211): Christoffer van Elmpt (kastelein)/ later wed. en erven.

In 1843 laat hij huisjes/kamers bouwen: E 662 tm 665 en resterende tuin wordt E 666, later E 795. In 1850 wordt herbouwd waarna E 664, 665, 840 tm 847. In 1867 wordt alles verkocht.

1867 (art. 5268. 3 tm 6): Johannes van Elmpt (logementhouder, +1876), later wed. Derkje Daniels en knd.

BR 1890/1900/1910: Albert Egbertus Beute (*1845 Steenwijk, schilder, Dps.) x Margien Zielstra (*1844 Gron, Dps.) en knd.

1912 (art. 16249, 126 tm 129): Min. van Binnenlandse Zaken.

Adresb. 1914: 23. A. Blauw, werkm.

In 1915 afbraak, daarna in 1916 gevoegd met RHBS: E 2488.

 

Oudste nr. 25 (tot 1899: L 465): E 845

1832 (art. 650/7211): Christoffer van Elmpt (kastelein)/ later wed. en erven.

In 1843 laat hij huisjes/kamers bouwen: E 662 tm 665 en resterende tuin wordt E 666, later E 795. In 1850 wordt herbouwd waarna E 664, 665, 840 tm 847. In 1867 wordt alles verkocht.

1867 (art. 5268. 3 tm 6): Johannes van Elmpt (logementhouder, +1876), later wed. Derkje Daniels en knd.

BR 1890: Abele Johannes v.d. Veer (*1835 Gorredijk, pakhuiskn.) x Grietje Zeehuizen (*1838 Gron., +1920) en knd

BR 1900: Gerrit Hofman (*1867 Leeuwarden) x Geertje Lubbers en knd.

BR 1910: wed. Steeringa- de Wilde

1912 (art. 16249, 126 tm 129): Min. van Binnenlandse Zaken.

Adresb. 1914: 25. J. Klugkist, stuurman

In 1915 afbraak, daarna in 1916 gevoegd met RHBS: E 2488.

 

Oudste nr. 27 (tot 1899: L 464): E 846

1832 (art. 650/7211): Christoffer van Elmpt (kastelein)/ later wed. en erven.

In 1843 laat hij huisjes/kamers bouwen: E 662 tm 665 en resterende tuin wordt E 666, later E 795. In 1850 wordt herbouwd waarna E 664, 665, 840 tm 847. In 1867 wordt alles verkocht.

1867 (art. 5268. 3 tm 6): Johannes van Elmpt (logementhouder, +1876), later wed. Derkje Daniels en knd.

BR 1890: Ulbe Jan Wielinga (*1862 Poppingawier, matroos) x 1886 Hillegien Visser (*1845-+ 1896 Gron., wed. Jan Wielinga) en dch.

BR 1900: A.G. Hoiting

BR 1910: Woltjer met vr. en knd.

1912 (art. 16249, 126 tm 129): Min. van Binnenlandse Zaken.

Adresb. 1914: 27. K. Woltjer, ververskn.

In 1915 afbraak, daarna in 1916 gevoegd met RHBS: E 2488.

 

Oudste nr. 29 (tot 1899: L 463): E 847

1832 (art. 650/7211): Christoffer van Elmpt (kastelein)/ later wed. en erven.

In 1843 laat hij huisjes/kamers bouwen: E 662 tm 665 en resterende tuin wordt E 666, later E 795. In 1850 wordt herbouwd waarna E 664, 665, 840 tm 847. In 1867 wordt alles verkocht.

1867 (art. 5268. 3 tm 6): Johannes van Elmpt (logementhouder, +1876), later wed. Derkje Daniels en knd.

BR 1890: Peter Engberts (*1838, letterzetter) x Lammegien Pekelaar (*1836) en zn.

1912 (art. 16249, 126 tm 129): Min. van Binnenlandse Zaken.

Adresb. 1914: 29. W. Meijer, mandemakerskn.

In 1915 afbraak, daarna in 1916 gevoegd met RHBS: E 2488.

 

Grote Kruisstraat – oude nr. 7:

Deel van E 302, deel van E 795, deel van E 895, deel van E 999, E 1277 en E 844 tm 847, 1916: deel van E 2488

(art. 16249, 134 tm 137): Min. van Binnenlandse Zaken.

Adresb. 1920: 23-29. gymnastieklokaal HBS

Adresb. 1922 tm i.e.g. 1933: 7. gymnastieklokaal HBS

 

Grote Kruisstraat nr. 7

Nu E 3659 (zie ook Kamerlingheplein 20 tm 24)

 

Grote Kruisstraat, ter plekke van de oude nrs. 9 t/m 53

E 304 (tuin) en 305 (huis en erf), deel van E 830 (=tuin), 1854: E 914, 1912: E 2463

1832 (art. 2014): E 305: Franciscus Rikkers. Hij koopt dan E 304 (=tuin) van art. 1452= wed. Jacob Pieter Leichtenberg (hortulanus)

1845 (art. 4644): Houke Belgraver (timmerman). In 1846 bouw van E 771 tm 775 en tuin E 776. In 1848 bouw van E 799 tm 802 en 803 (=tuin). In 1850 verkoop E 799 tm 802 en deel E 803 aan art. 3541.11-14 (wordt E 821 tm 824: Derk Jans Nies, koekbakker, later kastelein). In 1850 wordt ook ander deel E 803 met E 771 tm 775 verkocht aan:

1850 (art. 55.16): Douwe van der Baan (koopman). In 1850 herbouw E 771 tm 775 en 776 (tuin) tot E 825 tm 829, 830 (tuin)

Gr. Kruisstraat nrs. 31, 33, 33/1 tm 33/12, 35 tm 41, vanaf 1921: 9 tm 39 (reconstructie: Jan Smook)

Oude nr. 9 ( tot 1899: L 462, 1899-1921: 31, 1921: 9): E 803, 1850: E 830, 1854: E 914, 1912: E 2463

1853 (art. 5839): Berend Hindriks Westerhuis (kleermaker). In 1854 bouwt hij E 914 en 915 en verkoopt aan art. 3867.3-5 en 5994.1-2

1869 (art. 8991): Reinder Hansems (Hansens) (*1829, metselaar/timmerman, x1853, +1898) en cs. (Amsing), later wed. Auke Moeken (+1909) en zn. Jan Hansens (*1869, behanger, x Trientje v.d. Meulen) Het wordt in 1912: E 2463

Adresb. 1914/1920: 31. J. Amsing, behangerskn.

Adresb. 1922: 9. Wed. J. Amsing

1923 (art. 26174): Egbert Jan Bierling (cartonnagefabr.) en Tobias de Vries (rijwielhandel.)

1923 (art. 26196): Hendrik Brand (reiziger/koopman)

Adresb. 1924: 9. E. Brand

Adresb. 1933 tm i.e.g. 1938: 9. Wed. E. Brand

1940 (art. 22744.15): Jacobus Johannes Jullens (ass. posterijen) (2/3), Klaas Hendrikus Jullens (drogist) en Albertus Johannes Bultje (bakker) (elk 1/6)

1941 (art. 34629): Bouke Brandsma (opzichter)

Adresb. 1950: 9. G. Balk, uitsnijder kledingbedrijf

1954 (art. 34695): Klazina Westerhof, x Tjeerd Harder (*1896 gem. Emmen, +1969) en knd. en kleinknd. Harder

1961 (art. 42743): Simon Kleinman (opperman) x Trijntje de Wit (wonen er)

Adresb. 1961/1964: 9. S. Kleinman

1981 (art. 41000.9483): gem. Groningen. Afgebroken in 1981.

1982 (art. 23113.205): St. Groninger Woningbouw Concordia

 

Oude nr. 11 (tot 1899: L 461, 1899-1921: 33, 1921: 11): E 803, 1850: E 830 (=tuin), 1854:  E 915

1853 (art. 5839): Berend Hindriks Westerhuis (kleermaker). In 1854 bouwt hij E 914 en 915 en verkoopt aan art. 3867.3-5 en 5994.1-2

1913 (art. 20061): Gerhardus Petrus ten Berge (tapper)

Adresb. 1914/1920: 33. G.P. ten Berge, tapper

Adresb. 1922/1924: 11. G.P. ten Berge

1927 (art. 26843.30): Tobias de Vries (rijwielhandel./later mnakelaar) en Heino Mulder (rijw.handel.). In 1927 verbouw

1928 (art. 28529): Lambertus Schomaker (margarinefabr. Musselkanaal)

Adresb. 1933: 11. J. Bats, kruid.waren

Adresb. 1938: 11. Tj. Harder, boterventer

1941 (art. 34695): Klazina Westerhof, x Tjeerd Harder (*1896 gem. Emmen, +1969) en knd. en kleinknd. Harder

Adresb. 1950: 11. T. Harder, winkelier

Adresb. 1961/1964: 11. P. Harder, metaalbewerker

1969 (art. 47200): Pieter Harder

1969 (art. 47672): Albert Sjouke van Houten (statisticus)

1981 (art. 41000.9483): gem. Groningen. Afgebroken in 1981.

1982 (art. 23113): St. Groninger Woningbouw Concordia

 

Oude nr. 13 (tot 1899: L 460, 1899-1921: 33/1, 1921: 13): E 803, 1850: E 830 (=tuin), 1854: E 916, 1912: E 2464

1853 (art. 5839): Berend Hindriks Westerhuis (kleermaker). In 1854 bouwt hij E 914 en 915 en verkoopt aan art. 3867.3-5 en 5994.1-2

1854 (art. 3867/8077): Geert Adriaans Boomgaard (scheepskapitein)

1870(art. 9123): Derk Eisses (timmerman, +1901), later Aagje Everts Pluktje (1/2) en knd.

1911 (art. 19881): Jan Drent (schipper) en Jan Sievers en Anje Kooima, wed. Tiddo Maris, later Jan Sievers en knd. Drent

Adresb. 1920 tm i.e.g. 1924: 33/1, later 13: J.J.J. Vonterman, voermkn.

Adresb. 1933: 13. H. Wessels, koopman; J. Kuiper, tuinman

1936 art. 28529): Lambertus Schomaker (margarinefabr. Musselkanaal)

Adresb. 1938: 13. J.H. Mous, handelsreiz.

1941 (art. 34695): Klazina Westerhof, x Tjeerd Harder (*1896 gem. Emmen, +1969) en knd. en kleinknd. Harder

Adresb. 1950: 13: P. Harder, typograaf

Adresb. 1961/1964: ontbreekt

1969 (art. 47200): Pieter Harder

1969 (art. 47672): Albert Sjouke van Houten (statisticus)

1981 (art. 41000.9483): gem. Groningen. Afgebroken in 1981.

1982 (art. 23113): St. Groninger Woningbouw Concordia

 

Oude nr. 15 (tot 1899: L 459, 1899-1921: 33/2, 1921: 15): E 803, 1850: E 830 (=tuin), 1854: E 917, 1912: E 2465

1853 (art. 5839): Berend Hindriks Westerhuis (kleermaker). In 1854 bouwt hij E 914 en 915 en verkoopt aan art. 3867.3-5 en 5994.1-2

1854 (art. 3867/8077): Geert Adriaans Boomgaard (scheepskapitein)

1870(art. 9123): Derk Eisses (timmerman, +1901), later Aagje Everts Pluktje (1/2) en knd.

1911 (art. 19881): Jan Drent (schipper) en Jan Sievers en Anje Kooima, wed. Tiddo Maris, later Jan Sievers en knd. Drent

Adresb. 1920 tm i.e.g. 1938: 33/2 later 15: A. Steenhuis, voermkn. (1938 ook: A.J. Schaank, perser)

1936 (art. 28529): Lambertus Schomaker (margarinefabr. Musselkanaal)

1941 (art. 30729): Sieger Zuidersma (insp. Levensverzekering)

1945 (art. 35319): Harm Hendrik van der Werf (kruidenier, later schipper)

Adresb. 1950: 15. G. Bakker, boekbinder

1956 (art. 39872): Tjakina Nieman, wed. Johannes Tuinman (woont Gr. Rozenstraat 78)

1956 (art. 39944): Antje Rijploeg (x Hero Jacob Hansen) (wonen Violenstraat 24)

1957 (art. 33281): Hero Jacob Hansen, later wed. Antje Rijploeg en knd.

Adresb. 1961/1964: ontbreekt

1981 (art. 41000.9507): gem. Groningen. Afgebroken 1981.

1982 (art. 23113.207): St. Groninger Woningbouw Concordia

 

Oude nr. 17 (tot 1899: L 458, 1899-1921: 33/3, 1921-…: 17): E 803, 1850: E 830 (=tuin), 1854: E 918

1853 (art. 5839): Berend Hindriks Westerhuis (kleermaker). In 1854 bouwt hij E 914 en 915 en verkoopt aan art. 3867.3-5 en 5994.1-2

1854 (art. 3867/8077): Geert Adriaans Boomgaard (scheepskapitein)

1870 (art. 9123): Derk Eisses (timmerman, +1901), later Aagje Everts Pluktje (1/2) en knd.

1911 (art. 18427): Simon Hendrik de Rooij, later wed. Geesien de Vries en knd. De Rooij

In 1912 verenigd E 918, 919 en 920 tot E 2466: zie verder hieronder.

 

(tot 1899: L 457, 1899-1912: 33/4): E 803, 1850: E 830 (=tuin), 1854: E 919 en E 920 (tuin), 1912: E 2466

1853 (art. 5839): Berend Hindriks Westerhuis (kleermaker). In 1854 bouwt hij E 914 en 915 en verkoopt aan art. 3867.3-5 en 5994.1-2

1854 (art. 5994): Reintje Hazenberg (vleeschhouwer)

1867 (art. 8409): Geertruida Hazenberg (minderjarige)

1889 (art. 9123): Derk Eisses (timmerman, +1901), later Aagje Everts Pluktje (1/2) en knd.

1911 (art. 18427): Simon Hendrik de Rooij, later wed. Geesien de Vries en knd. De Rooij

In 1912 verenigd E 918-919 en 920 tot E 2466

Adresb. 1920: 33/3. Wed. J. Schuringa; 33/4 ontbreekt

Adresb. 1922/1924: 17. H. Hanning, werkm.

Adresb. 1933: 17. F. ter Linde, timmerman

Adresb. 1938: 17. J. Meijer, werkman

1948 (art. 36287/31630.6): Harm Venema (wagenmaker, later grossier in verfwaren) (woont Herestraat 86a)

Adresb. 1950 tm i.e.g. 1961: 17. H. Roos, los arb.

Adresb. 1964: ontbreekt

1981 (art. 41000.9357): gem. Groningen. Afgebroken 1981.

1982 (art. 23113.208): St. Groninger Woningbouw Concordia

 

(tot 1899: L 456, 1899-1921: 33/5): E 775, 1850: E 829

1850 (art. 55.16): Douwe van der Baan (koopman). In 1850 herbouw E 771 tm 775 en 776 (tuin) tot E 825 tm 829, 830 (tuin)

1853 (art. 4752/7419): Jan Joostens Imelman (blikslager). Zie: Familie Imelman

1870 (art. 9092): Jacob Bolhuis (koekbakker)

1893 (art. 13840): Willem Lammerts (timmerman) en Jan Lammerts

1907 (art. 15650): Henderikus Brends, later Aaltje (x Frederik Poelman) en Berend Berends (elk ½)

NB: In 1910 is 33/5 onbewoonbaar verklaard

Adresb. 1920: 33/5 ontbreekt

1925 (art. 19365.8): Douwe Olthoff (timmerman) en knd.

1941 (art. 22744.18): Jacobus Johannes Jullens (ass. posterijen) (2/3), Klaas Hendrikus Jullens (drogist) en Albertus Johannes Bultje (bakker) (elk 1/6)

1953 (art. 33810.27): Jan Pieter de Jong (assuradeur)

1957 (art. 30600/41000.2416): gem. Groningen. In 1960 ‘ruiling’

1960 (art. 39319): NV H.J. Hoving Groninger Glasindustrie. In 1961 bouw magazijn, in ’62 verenigd met Gr. Appelstraat tot E 3286 (zie daar)

 

Oude nr. 19 (tot 1899: L 455, 1899-1921: 33/6, 1921: 19): E 774, E 828

1850 (art. 55.16): Douwe van der Baan (koopman). In 1850 herbouw E 771 tm 775 en 776 (tuin) tot E 825 tm 829, 830 (tuin)

1853 (art. 4752/7419): Jan Joostens Imelman (blikslager). Zie: Familie Imelman

1870 (art. 9092): Jacob Bolhuis (koekbakker)

1893 (art.  11528): Berend Gerrit Barlinckhoff (brievenbesteller, +1900), later wed. Tijtje Eerelman (+1911)

1899 (art. 13635.39): Egbert Koch (Kock) (koopman, +1912)

1900 (art. 20787/14486): Einje de Vries (concierge), later met Christiaan Roeper (1/8)

1918 (art. 18437): Gerhardus Johannes Nicolaas van Voorn (rijwielhandelaar)

Adresb. 1920 tm i.e.g. 1924: 33/6, later 19: 19. G. Hulzebos, koopmanskn.

1923 (art. 21234): Christianus Bernardus Wolters (sigarenmaker, later tapper)

Adresb. 1933: 19. G. Middel, werkman

Adresb. 1938: 19. E. Postema, koopman

1943 (art. 33810.19): Jan Pieter de Jong (assuradeur)

Adresb. 1950: 19. F. Tuinstra, lampenkapmaker

1957 (art. 30600/41000.2415): gem. Groningen. In 1960 ‘ruiling’

1960 (art. 39319): NV H.J. Hoving Groninger Glasindustrie.

Adresb. 1961: –

In 1961 bouw magazijn, in ’62 verenigd met Gr. Appelstraat tot E 3286 (zie daar)

 

Oude nr. 21 (tot 1899: L 454, 1899-1921: 33/7, 1921: 21): E 773, E 827

1850 (art. 55.16): Douwe van der Baan (koopman). In 1850 herbouw E 771 tm 775 en 776 (tuin) tot E 825 tm 829, 830 (tuin)

1853 (art. 5679.2): Cornelis Hoefman (sergeant in garnizoensbakkerij) en knd.

1874 (art. 9507.3): Willem Brouwer (timmerman)

1882 (art. 12085): Willem Jan van Oosting (pakhuiskn. +1924, x Jantje Nanninga)

1919 (art. 22546): Roelof Meijer

Adresb. 1920 tm i.e.g. 1938: 33/7 later 21: Wed. P. Blaauw

1924 (art. 15798.32): Roelof Meijer (vleeschhouwer, veehandelaar)

Adresb. 1950: 21. C. Elzer, chauff.

1951 (art. 29496): Gerrit Zijlstra (sig.winkelier en beambte Gron.Bank)

1951 (art. 33489): Arend Nijdam (timmerm.)

1960 (art. 39319): NV H.J. Hoving Groninger Glasindustrie.

Adresb. 1961: –

In 1961 bouw magazijn, in ’62 verenigd met Gr. Appelstraat tot E 3286 (zie daar)

 

Oude nr. 23 (tot 1899: L 453, 1899-1921: 33/8, 1921: 23): E 772, E 826

1850 (art. 55.16): Douwe van der Baan (koopman). In 1850 herbouw E 771 tm 775 en 776 (tuin) tot E 825 tm 829, 830 (tuin)

1853 (art. 5832.1): Margaretha Johanna Klamer, wed. Harmannus Wijchman (kleermaker, +1840)

1863 (art. 7850): Jan Hillebrand Wijchman (timmerman)

1864 (art. 6654): Isreal David Outs (koopman) (bezit veel)

1878 (art. 11132): Lodewijk van Mekeren (wijnkoopersknecht)

1892 (art. 14535): Geesje en Janna van Mekeren (dienstbodes)

1897 (art. 15953): Geert Drost (sigarenmaker)

1900 (art. 13635.41/21035.44): Egbert Koch (Kock) (koopman,+ 1912) x Jetske Uni

1919 (art. 23150): Roelof Jans (handelsreiziger)

1920 (art. 24344): Paulus Petrus erkelens (stucadoor)

Adresb. 1920 tm i.e.g. 1933: 33/8, later 23: W. Tinge, voermanskn.

Adresb. 1938: 23. J. Corpier, bloemenv.

1949 (art. 36761): Pieter Buining

1949 (art. 36780): Sjoerd Smid (*1891, schipper)

Adresb. 1950: : 23. G.Kuiper, hovenier

1956 (art. 30600.6866/41000.2116): gem. Groningen. In 1960 ‘ruiling’

1960 (art. 39319): NV H.J. Hoving Groninger Glasindustrie.

Adresb. 1961: –

In 1961 bouw magazijn, in ’62 verenigd met Gr. Appelstraat tot E 3286 (zie daar)

 

Oude nr. 25/25a (tot 1899: L 452, 1899-1921: 33/9 en 9a, 1921: 25/25a): E 771, E 825

1850 (art. 55.16): Douwe van der Baan (koopman). In 1850 herbouw E 771 tm 775 en 776 (tuin) tot E 825 tm 829, 830 (tuin)

1853 (art. 5026.11/7446.4): Tijs Wijnstok (scheepskapitein)

1862 (art. 7416): Albertus Rabens (timmerman, +1871), later wed. Janna de Lange en ander erfgenamen

1879 (art. 10539/12336): Barend Zuidema (koopman, later logementhouder)

1887 (art. 11014.9): Klaas Walles (tuinier)

1897 (art. 9972.28): Cornelis Nap (timmerman)

1900 (art. 16946): Charlotte Winius

1913 (art. 13314.14): Alexander Arnoldus Bernardus Becherer (behanger en fruithandelaar)

1919 (art. 23167): Peter van Dingen (timmerman)

Adresb. 1920 tm i.e.g. 1924: 33/9, later 25: A. Haverkamp, olieslag.kn.

Adresb. 1920 tm i.e.g. 1922: 9a: wed. A. Martens

1929 (art. 29076): fa. Scheepsbouwkundig Bureau Het Noorden (Cornelis Siebesma, Tobias van Streun en Peter van Dingen, 3x koopman)

1930 (art. 29634): Peter van Dingen (timmerman en koopman, Noorderhaven 1/1b)

Adresb. 1933 tm i.e.g 1938: 25. G. Kuiper, bloemenkoopm.; 25a. K. Wijbenga, werkman

Adresb. 1938: 25a. G. Reinders, lijstenmaker

1941 (art. 32091.9): NV H.J. Hoving Groninger Glasindustrie.

1942 (art. 29638.17): Hendrik Jacob Hoving

1946 (art. 35963): Allert Pikkert (aannemer)

1949 (art. 36842): Dirk Garmt Veenhuizen

Adresb. 1950: 25. J. Kuipers, arb.,  F. Schut, exped.knecht; 25a. mevr. L.G. Schut

1955 (art. 30600.6423/41000.1992): gem. Groningen. In 1955 sloop. In 1960 ‘ruiling’

1960 (art. 39319): NV H.J. Hoving Groninger Glasindustrie.

Adresb. 1961: ontbreekt

In 1961 bouw magazijn, in ’62 verenigd met Gr. Appelstraat tot E 3286 (zie daar)

 

Oude nr. 27 (tot 1899: L 451, 1899-1921: 33/10, 1921: 27): E 824

E 799 tm 802 en deel E 803, 1850: E 821 tm 824

1850 (art. 3541): Derk Jans Nies (koekbakker, later kastelein)

1852 (art. 5429/8611): Trientje de Jonge, wed. Wilte van der Meulen (schippersche)

1886 (art. 21148): Jan Geerts Dijkema (bakkersknecht)

1906 (art. 16825): Jan Portman (tabakskerver) (woont Gr. Leliestraat 119)

1908 (art. 19014): Gerrit Schut (cafehouder) en Klaas v.d. Ploeg (kantoorbediende)

1918 (art. 18437): Gerhardus Johannes Nicolaas van Voorn (rijwielhandelaar)

Adresb. 1920:; 33/10. B. Bijstra, kachelsmid

1921 (art. 24829): Diedrich Meiners (stucadoor) (1/2) en knd.

Adresb. 1924: 27. Th. v.d. Veur, kleerm.

Adresb. 1933 tm i.e.g. 1938: 27. J. Swart, werkman

1944 (art. 35501): Diedrich en Hinrich Rieks Meiners (stucadoors)

1950 (art. 37261): Barteld Meiners (stucadoor). Het is dan werkplaats

Adresb. 1950: 27. Pakhuis

Adresb. 1961/1964: ontbreekt

1981 (art. 41000. 9396): gem. Groningen

1982 (art. 23113.203): St. Groninger Woningbouw Concordia

 

Oude nr. 29 (tot 1899: L 450, 1899-1921: 33/11, 1921-: 29): E 823

1852 (art. 5429/8611): Trientje de Jonge, wed. Wilte van der Meulen (schippersche)

1886 (art. 21148): Jan Geerts Dijkema (bakkersknecht)

1906 (art. 18506): Cornelis van Leijenhorst

1906 (art. 16825): Jan Portman (tabakskerver) (woont Gr. Leliestraat 119)

1908 (art. 19014): Gerrit Schut (cafehouder) en Klaas v.d. Ploeg (kantoorbediende)

1918 (art. 18437): Gerhardus Johannes Nicolaas van Voorn (rijwielhandelaar)

Adresb. 1920:  33/11. D. Arends, kleermakerskn.

1921 (art. 24829): Diedrich Meiners (stucadoor) (1/2) en knd.

Adresb. 1922: 29: M. Schriemer, werkm.

1924 (art. 18437): Gerhardus Johannes Nicolaas van Voorn (rijwielhandelaar)

1924 (art. 20753): Obbe Jan Freese (smid)

1924 (art. 26605): Pieter Bakker (timmerman) e.a.

Adresb. 1924: 29. D. Arends, kleerm.

Adresb. 1933: 29.  Wed. H. Cazemier; K. Vrugt, timmerman (ook in ’38)

Adresb. 1950: 29. ontbreekt

1954 (art. 39057): Johannes Marinus Kobes (koopman) (woont er)

1955 (art. 30600.6440/41000.1832): gem. Groningen

Adresb. 1961/1964: ontbreekt

1982 (art. 23113.202): St. Groninger Woningbouw Concordia

 

Oude nr. 31 (tot 1899: L 449, 1899-1921: 33/12, 1921: 31): E 822

1852 (art. 5429/8611): Trientje de Jonge, wed. Wilte van der Meulen (schippersche)

1886 (art. 21148): Jan Geerts Dijkema (bakkersknecht)

1906 (art. 18384): Hendrik Pastoor (metselaar)

1918 (art. 22222): Arend Meijen (rustend schipper)

Adresb. 1920: 33/12. A. Meynen;

1922 (art. 18841.35): Geert Weening (koemelker, later woningverhuurder) (woont Noorderstationsstraat)

1922 (art. 25591): Ite Waalkes (magazijnbediende), vanaf 1924: Alberdina Mulder, wed. Kornelis Tuinman (woont er)

Adresb. 1922 tm i.e.g. 1938: 31. Wed. K. Tuinman

1941 (art. 34217): Douwe Hendrik Huizing (koopman)

1941 (art. 33103): Kriene Roelf Oldenhuis (bloemist) en knd.

Adresb. 1950: 31. P. Osseweijer, kantoorbed.; A.P. Steenhuis, transportarbeider

Adresb. 1961: 31. A.P. Steenhuis

1962 (art. 41000.4377): gem. Groningen

Adresb. 1964: ontbreekt

1982 (art. 23113.201): St. Groninger Woningbouw Concordia

Grote Kruisstraat, oude nrs. 33 tm 39 (rechts) vlak voor afbraak in 1982 (foto Peter Beukema; coll. Gron. Arch.)

 

Oude nr. 33 ( tot 1899: L 448, 1899- 1921: 35): E 802, E 821

1852 (art. 5429/8611): Trientje de Jonge, wed. Wilte van der Meulen (schippersche)

1886 (art. 21148): Jan Geerts Dijkema (bakkersknecht)

1906 (art. 17141): Willem Bakema (barbier)

1913 (art. 14763): Hermannus Haumersen (*, barbier,+1939,x Magdalena Elizabeth de Vries), later met knd. Harmannus en Fokkolina Klazina (x Jan Eissens).

1914 (art. 20559): Harmannus Haumersen (barbier, +1954), later wed. Dina Bunt (5/8) en 3 knd (elk 1/8). In 1914 herbouw.

Adresb. 1920: 35. H. Haumersen Hzn, barbier

Adresb. 1922 tm i.e.g. 1938: 33. H. Haumersen Hzn, barbier en sigarenhandel

Adresb. 1950: : 33. G. Venema, rijw.hersteller

1961 (art. 42932/36865): Willem Koorndijk (cafehouder)

Adresb. 1961: 33. G. Venema, rijw.hersteller, L. de Vries, schipper(briefadres), mevr. T. Venema-Schipper, huish.

Adresb. 1964/1968: 33. G. Venema, rijw.hersteller

Adresb. 1972: 33. M.A. Walekamp

1977 (art. 57216): Roelof Hendrik Stevens (*1953, admin. medewerker)

1981 (art. 41000.9452): gem. Groningen

1982 (art. 23113.200): St. Groninger Woningbouw Concordia

 

Oude nr. 35 ( tot 1899: L 447, 1899- 1921: 37): E 775

1852 (art. 5429/8611): Trientje de Jonge, wed. Wilte van der Meulen (schippersche)

1883 (art. 12281.6): Johannes Philippus Imelman (1/2) e.a. (w.o. Lammert Dussel). Zie: Familie Imelman

1884 (art. 12695): Lammert Dussel (timmerman)

1910 (art. 19592): Cornelis van Eunen (letterzetter)

1919 (art. 23085): Caspar Henricus Hovingh (*1875, tabaksbewerker) x 1900 Johanna Gezina Kuiper (+1943)(woont er)

Adresb. 1920: 37. C.H. Hovingh, tabaksbew.

Adresb. 1922 tm i.e.g. 1938: 35. C.H. Hovingh, tabaksbew.

1947 (art. 27258): Jacob Hovingh (handelsreiziger) (woont er niet)

Adresb. 1950: C.H. Hovingh, vertegenw.

1955 (art. 39485): Frederik Jacobus Ouwinga (expediteur). In 1955 ‘ruiling’

1955 (art. 39623): Trientje Renkema, wed. Jan van Wijk (woont er) en Willem Darch (Canada) en Frouktje van Wijk, wed. Renke van der Zee

1964 (art. 44576): Marten van der Zee (*1939, kok) (woont er)

Adresb. 1968: 35. M. v.d. Zee, kelner

1968 (art. 41000.6661): gem. Groningen

Adresb. 1972: 35. J.G. Wolbers

1982 (art. 23113): St. Groninger Woningbouw Concordia

 

Op plek oude nrs. 37 en 39 (tot 1822: G 53a, 1822-1870: L 259): E 306= huis en erf, laboratorium

Dit is de plek waar in 1620 de stadspulver- of (bus)kruitmolen wordt gebouwd. Vanaf 1644, als er ter plekke waarschijnlijk al geen buskruit meer wordt gemaakt, dient het enige malen als opvang voor pestlijders. Het wordt na de epidemie van 1664-’66 verkocht aan de provincie. In 1740-’41 is hierin het ‘laboratorium chimicum’ van de universiteit gevestigd, dat in 1707 is opgericht. In 1795 schijnt het geen laboratorium meer te zijn (zie Gedenkboek der Hoogeschool 1614-1864, p. 298) en in 1814 wordt het in de Grote Rozenstraat gevestigd (zie daar, nr. 15-17). Bij het begin van het kadaster wordt het echter nog aangeduid als ‘laboratorium’.

1832 (art. 530/2817): ’s Rijks Domeinen. In 1861 sloop en bijbouw: E 1088= huis en 1089=schuur.

Bewoners:

BR 1822: wed. J. Geerts

BR 1830: Arij Jacob Grootendorst (53 jr. *Boskoop, +1-6-1831)(boomkweeker) x Cornelia van Heiningen (+17-5-1831)

BR 1840: Jan Velder (kastelein)

BR 1870: Willem Brouwer (opzichter) + vr

In 1876 over naar resp. art. 8210.238 en 8211.235, beide gem. Groningen

 

Oude nr. 37 (1870-’99: L 446, 1899-1921: 39): E 306 (huis en erf, laboratorium), 1861: E 1089, 1913: E 2477, 1962: E 3284

1861 (art. 530/2817): Rijks Domeinen

1876 (art. 8211.235/13364/17475, 19578, 26088/30600/41000): gem. Groningen

BR 1880: L 446: Jan Tiessens (*1828, opzigter, later M 153, +1886) x Trientje Ploeg (*1826,+1884)

BR 1890: L 446: Philippus van Harreveld (*1842, Baarn, opzichter plantsoenen, +1923)(x1869 Hermina Lans +1883)x Anna Margrita Lans (*1851 Zwolle)+ 8 knd.  

NB: Ph. van Harreveld ontwerpt in 1881 deel Noorderplantsoen tussen Nw. Boteringe- Nw. Ebbingestraat.

Adresb. 1920: 39. P. Zwart, gem. bloemist

Adresb. 1922: 37. –

Adresb. 1924: 37. A. de Vries, tuinman GW

Adresb. 1933 tm i.e.g. 1950: 37. H. Das, controleur Gem.reiniging

Adresb. 1958: 37. A. Steunebrink, transportondernemer

Adresb. 1961: J.H. Steunebrink, expediteur

In ’62 verenigd met E 1088 (zie onder) tot E 3284.

Adresb. 1968/1972: 37. Mej. A.J.J. Kuijper (kantoorbed), J.H. Steunebrink (exped.)

Gouden Gids 1973-’74: Groninger Transportbedrijf (begin jaren 80 verhuisd naar Rouaanstraat)

De nummers 31-39 vlak voor de afbraak in 1982 (eigen foto)

 

Oude nr. 39 (1870-’99: L 445, 1899-1921:41): E 306, 1861: E 1088, 1962 : E 3284, 1984: E 3384

1861 (art. 530/2817): Rijks Domeinen

1876 (art. 8210.238/ 13354/17475/19578/26088/30600/41000); gem. Groningen

Adresb. 1922 tm i.e.g. 1938: 39. Werkpl. GW

Adresb. 1950: 39. Pakhuis

In ’62 verenigd met E 2477 tot E 3284. In ’82 sloop daarna in ’83 bouwterrein en daarna E 3384.

 

Op plek oude nrs. 41 tm 45 en 47 tm 53=huidige nrs. 67 tm 73 (tot 1822: G 52, 1822-’70: L 258, 1870-…?): E 307 (zie voor E 308= tuin N’binnensingel 2), 1859: E 1029, 1885: E 1977

Vanaf ca. 1801/ BR 1806: G 51( 1e beh. vanaf de dwinger): Harm Plenter

BR 1822 (G 51/L 256-257): G. Plenter (NB:  G 52/L 258: G. van Doren)

BR 1830 (2/250) (Kruisstraat L 258): Harm Hindriks Plenter (* ca 1755 Völlen, OFr, +27-8-1825 L 258, koemelker, in 1821 ook voerman, later alleen voerman) x 1792: Grietje Jurjens Scheel (* Vriescheloo, +22-1-1850 L 282), knd: Anna (*1794 Nw. K.in’t Jstr), Hinderk/Hindrik (*1796, Nw. Botstr), Jurjen (*98, idem), Geesien (*00, idem), Beerent (*02, Kruisstr). + Jan Doornbos (8 jr)

1832 (art. 1877): wed. Harm Plenter (koemelker)

1840 (art. 3956): Berend Plenter (koemelker), zn. Roelf Plenter en mede eigenaren (m.e.)

BR 1840 (a.d.Wal L 258: : Berend (Beerent) Plenter (*1802, +1857) x 1833 Reina Broeksema (*1807) + 3 knd. + Jurrien (Jurjen) Plenter (*1798); L 258a: Wessel Ottenhoff (tuinier)

In 1859 bijbouw waarna E 307 en 308 resp. E 1029 en 1030. In 1876 bouw veestal, waarna E 1030 veranderd in E 1649 (=tuin) en 1650 (=veestal).

1885 (art. 9547): Reina Broeksema (+1901), wed. Berend Plenter. E 1650= veestal (Gr. Kruisstr.) In 1885 vanuit E 1649 ontstaan: E 1977 = huis, schuur en erf (N’binnensingel) en  E 1978= erf. Verder nog E 1650= veestal.

In 1885 op E 1978 stichting van E 1988 tm 1992 afzonderlijk verkocht (zie Hulpkaart) (huidige nrs. 67 tm 73, zie daar).

1895 (art. 14464.71 en 72): Derk Smit (timmerman). In 1895 herbouw/stichting, daarna E 2078 tm 2081 (N’binnensingel, zie daar) en E 2082 tm 2084 (Gr. Kruisstr., oude nrs. 41 tm 45, zie daar)

 

Oude nr. 41-41a-41b (1895-’99: L 445/4 en L 445/3, 1899-1921: 43 en 45): E 1977, 1896: E 2084, 1896: E 2156, 1920: E 2506

In 1895 bouw: E 2082 tm 2084

1895 (art. 14464.89 en 151/16390.65): Derk Smit (timmerman, +1927)x Trientje Ansing

1919 (art. 23357): Jan Brands (schoenwinkelier) en Derk Smit. In 1920 sloop, daarna nieuwbouw met wijziging perceelnummers met E 2155 (zie daar)

Jan Brands (*27-8-1872 in Winschoten; zn. van Harm Brands en Rijmke Niewenweg; +28-3-1956 in Groningen) x 1897 Geertruida Jacoba Wubkina Tjassens (*1873 Emmen,+ 1911); x 1918 Roelfina Jantina Tjassens  (*1888 Emmen, +1966); Knd: Harm (‘Bob’), *1919. Zie foto. (Gegevens o.a.: kleinzoon Jan Arend Brands (*1946 Winsum)

Jan Brands in zijn werkplaats met bij hem zoon Harm (*1919) (foto fam. Brands)

1920 (art. 23356): Jan Brands (schoenwinkelier)

In 1929 is de schoenmakerij verhuisd naar de Turftorenstraat, waar ook een pension werd geopend.

Adresb. 1920: 43. Ontbreekt; 45. J. Brands, schoenh. en orthped.schoenm.; 45a. W. Medema, broodbez.; 45b. S. Feenstra, timmerm.;

Adresb. 1922: 41. J. Brands, schoenh. en orthped.schoenm.; 41a. W. Medema, broodbez; 41b. wed. S. Tjassens;

1929 (art. 29053): Petrus Stoelinga (schoenhersteller en lederhandelaar, woont nr. 41, later Haren, +1966) x Christina Maria Timmer later 7 knd. Stoelinga, geb. 1924 tm 1938

Adresb. 1933 tm i.e.g.: 41. P. Stoelinga, Mach. Schoenm. en Lederhandel; 41a. W. Medema; 41b. 1933: G. v.d. Meer, pakhuiskn./1938: J. Muller, koopman

Adresb. 1961: 41. P. Stoelinga, schoenm., mej. C.P.M. Stoelinga, winkeljuff., mej. H.M.C.Th. Stoelinga, winkeljuff.; 41a. N. Stavenuiter, timmerman; 41b. H.P.J. Stoelinga, schoenm.

1968 (art. 42938.227): RUG

Adresb. 1968: 41. Mej. Chr. P.M. Stoelinga, winkeljuff.; 41a. M.J. de Groot, musicus; 41b. mej. J.J. Praktiek

Adresb. 1972: 41. H.J. Gerkes; 41a. M.J. de Groot

1981 (art. 41000.9567): gem. Groningen

1982 (art. 23113): St. Groninger Woningbouw Concordia. Sloop en nieuwbouw, zie huidige nrs. 43 tm 65

 

Oude nr. 43 (1895-’99: L 445/2, 1899-1921: 47): E 1977, 1896:  E 2083, 1896: E 2155, 1920: E 2507

In 1895 bouw: E 2082 tm 2084

1895 (art. 14464.88 en 150/16390.64 en 201): Derk Smit (timmerman,+1927)

Adresb. 1920: 47. J.T. Bruins, bakkerskn.; 47a. S.B. Visscher, en J. Blauweikel, agenten v. Pol.

1921 (art. 24760): Reindert Steenmeijer (electric.) (woont nr. 43)

Adresb. 1922: 43. J.T. Bruins, bakkerskn.; 43a. S.B. Visscher, agent van pol.

Adresb. 1933 tm i.e.g. 1938: 43. R. Steenmeijer, Elec. en loodgieter; 43a. A.H. Borghorst, sig.sorteerder

1937 (art. 23928): Fa. Oscar Keip (Jan Hendriks, Berend Branbergen, Jan v.d. Ploeg)

1940 (art. 32677.2): Hindrik Heeres (electric., +1965), later wed. Elizabeth Leuning (*1888) en dch.

Adresb. 1961: 43. H. Bakema; 43a. mevr. A. Thie-Hermanni

Adresb. 1968: 43. Mevr. A. Bakema-Noorbergen; 43a. mevr. A. Thie-Hermanni

1970 (art. 42938.277): RUG

Adresb. 1972: 43a. A. Thie-Hermanni

1981 (art. 41000.9570): gem. Groningen

1982 (art. 23113.196): St. Groninger Woningbouw Concordia. Sloop, daarna bouwterrein en nieuwbouw, zie huidige nrs. 43 tm 65

 

Oude nr. 45-45/1-45a-45b (1895-’99: L 445, 1899-1921: 49): E 1977, 1896: E 2082, 1896: E 2154

In 1895 bouw: E 2082 tm 2084

1895 (art. 14464.87 en 149/16390.63): Derk Smit (timmerman,+1927), later wed. Trientje Ansing (3/8) en 5 knd (elk 1/8)

Adresb. 1920: 49. P. Sinning, fietsenmakerskn.; 49/1: D. Zwart, broodventer; 49a. wed. G. Strating, werkvr.; 49. C.J. Mulder, werkm.; 49b. D. Bisschop, schilderskn.

Adresb. 1922: 45. P. Sinning, fietsenmakerskn.; 45/1: D. Zwart, broodventer; 45a. wed. G. Strating, werkvr.; 45b. D. Bisschop, schilderskn.

1929 (art. 29359): Otto Smit (boekh., Rijswijk)

1929 (art. 23778.15): Hendrik Bottinga (houtstekkn.) (woont nr. 45) (1/) en 2 knd. Bottinga (*1909 en 1910; elk ¼, later elk 1/2). In ’31 verbouw.

Adresb. 1933: 45. T. Telling, mag.bed.; 45/1. Wed. H.L. Minses; 45a. H. Bottinga, houtvlotter; 45b. D. Bisschop, schilderskn.

Adresb. 1938: 45. Wed. R. Klijn; 45a. H. Bottinga, , werkman; 45b. J. Meijer, werkman; 45/1 D. Beuker

Adresb. 1961 tm 1968: 45. H. Bottinga

Adresb. 1961: 45a. J. Maat, timmerm., A.J. Maat, l.l. tekenaar, mej. J. Maat, kantoorbed.

Adresb. 1968: 45a. T. de Valk, chauffeur

1971 (art. 49122): Jan Kornelis de Cock Stichting

Adresb. 1972: 45a. T. de Valk; 45b. F.E. Bakker; 45/1.  H.J. Steenhuis

1977 (art, 58460): Hendrik Jan Klatter (*1929) X Reina Fenje v.d. Molen (*1929) (elk ½, wonen Delfzijl)

1977 (art. 52573.57): Jan Bernardus Wolters (*1950, econoom) (bezit veel)

(art. 58460):

1981 (art. 41000.9533): gem. Groningen

1982 (art. 23113.195): St. Groninger Woningbouw Concordia. Sloop, daarna bouwterrein en nieuwbouw, zie huidige nrs. 43 tm 65

 

Grote Kruisstraat 9 t/m 41

Nu E 3407

Gebouwd 1983-1985

1985 (art. 23113.275): St. Groninger Woningbouw Concordia.

 

Grote Kruisstraat nrs. 43 t/m 65

1985: E 3406, nu: E 3755

(art. 41000.4480 enz, laatst: 9942): gem. Groningen

1983 (art. 23113.274): Stichting Gron. Woningbouw Concordia: 18 huizen en schuren (incl. N’binnensingel 101 tm 104)

Gebouwd 1983-’85

 

Grote Kruisstraat nr. 67

(tot 1899: L 580/9, 1899-1921: 51, 1921-1983: 47): E 1991, 1940: E 3082

1885 (art. 9547): Reina Broeksema (+1901), wed. Berend Plenter. Ze bouwt in 1885 op E 1978 de huidige nrs. 67 t/m 73.

1885 (art. 13101): Jan Smit (timmerman)

1886 (art. 13240): Roelof Speelman (tjalkschipper)

Adresb. 1920:  51. R. Speelman

Adresb. 1922:  47. R. Speelman

1925 (art. 21582): Henderika Catharina en Grietje Schoe

1925 (art. 23846): Everhardus Henderiukus Poelman (chef bewakingsdienst). In ’27 ontbinding koopcontract

1927 (art. 27539): Henderika Catharina en Grietje Schoe

1927 (art. 27918): Siebe Nieman

1928 (art. 28536): Albert Oostland (banketbakker)

Adresb. 1933: 47. R. de Goed

Adresb. 1938: 47. J. Meertens, kuiper; J. Meijer, groentenv.; E.de Vries

Adresb. 1950: 47. J. Meertens, kuiper; G., van erven, kleermaker; L.A.T. Marrink, lakker

Adresb. 1958: 47. Mw. H.J. Meertens-Riddering

1960 (art. 42446): Hendrik Karssies (betontimmerman) (woont er)

Adresb. 1961: 47: –

Adresb. 1968: 47. H. Karssies, opperman

1970 (art. 47923): Johannes Cornelis (veehouder) (woont er)

Adresb. 1972: 47. J. Kornelis

1977 (art. 58375): Ettina Bijstra (*1955, kapster)

1979 (art. 61245): Heine Tiggelaar (*1947, eigenaar supermarkt)

1979 (art. 61246): Anita Lucretia Dorothea Prins (*1959, Haren) en Gerrit van Dam (*1954, electromonteur ) (elk ½)

1983 (art. 70695): Sjoerd Hendrik de Vries (*1966, woont er)

 

Grote Kruisstraat nr. 69

(tot 1899: L 580/8, 1899-1921: 53, 1921-1983: 49): E 1990, 1933: E 2946

1885 (art. 9547): Reina Broeksema (+1901), wed. Berend Plenter. Ze bouwt in 1885 op E 1978 de huidige nrs. 67 t/m 73.

1885 (art. 13101): Jan Smit (timmerman)

1886 (art. 13239): Harm Holman (agent van politie)

1897 (art. 15946): Johan Arnold Drenkelfort (machinemaker)

Adresb. 1920: 53. G. Koster, reparateur

Adresb. 1922: 49. J.A. Drenkelfort, monteur

1924 (art. 25664.26): Gerrit Edens (vleeschhouwer) en Willem Roelof Homan (vleeschh.) (beiden ½)

1924 (art. 22583.8): Derk Haak (schipper, later koopman-arb.) (woont Gr. Appelstraat 9)

1926 (art. 27472): Berend Keijer (machinist) (woont er eerst, daarna Eelderwolde)

Adresb. 1933: 49. B. Keijer, sigarenmag.; A. Kooi, timmerman

Adresb. 1938: 49. A.H. Huttenga, sig.mag.

Adresb. 1950:  J.F. Dusseljee, beh. en schilder; R. Muller, kleermaker

1954 (art. 39280): Harm de Groot (*1891, koopman uit Wagenborgen afk., +1969) x Aaltje Gortworst

Adresb. 1958: H. de Groot, koopm. Huish. art.

Adresb. 1961 t/m i.e.g. 49. H. de Groot, koopman

1969 (art. 47569): Koenraad (*1919), Maike Grietje (*1921, x Hendrik Johannes Danser; wonen er), Jan (*1924) en Hindrik (*1930) de Groot (elk ¼)

1969 (art. 47792): Hendrik Beuker (*1909, schipper) x Helena Niemeijer (wonen er)

Adresb. 1972: 49. H. Beuker

1980 (art. 63164): Cornelia Geertruida Timmerman (*1956) en Jacoba Sjoukje Wildeboer (*1958) (elk ½)

1981 (art. 66371): Jacoba Sjoukje Wildeboer (*1958) (woont er)

 

Grote Kruisstraat nr. 71

(tot 1899: L 580/7, 1899-1921: 55, 1921-1983: 51): E 1989, 1933: E 2947

1885 (art. 9547): Reina Broeksema (+1901), wed. Berend Plenter. Ze bouwt in 1885 op E 1978 de huidige nrs. 67 t/m 73.

1885 (art. 13114): Martha Ennes, wed. Conradus Mulder (+1928) en Gerhard Jakob Mulder (kantoorbediende, woont er), later alleen de laatste

Adresb. 1920: 55. C.G. Mulder, brievenbestel.

Adresb. 1922: 51. wed. C.G. Mulder, G.J. Mulder, kant.bed.

Adresb. 1933: 51. –

Adresb. 1938 t/m i.e.g. 1968: 51. G.J. Mulder, kant. bed.

1971 (art. 42938.305): RUG

Adresb. 1972: 51. H. de Wit

1985 (art. 74024): Gerhardus Kramer (*1961, woont er)

 

Grote Kruisstraat nr. 73

(tot 1899: L 580/6, 1899-1921: 57, 1921-1983: 53): E 1988, 1940: E 3081 (zie ook Noorderbinnensingel 111)

1885 (art. 9547): Reina Broeksema (+1901), wed. Berend Plenter. Ze bouwt in 1885 op E 1978 de huidige nrs. 67 t/m 73.

1885 (art. 12842.5/13101): Jan Smit (timmerman)

1886 (art. 13241): Harm Roelof Roemers (koffiehuishouder) x Tallegien Degelink. In ’86 wordt er dch. Johanna geboren (vader noemt zich dan ‘tapper’). Hij vraagt in nov. ’87 vergunning verbouwing tot 2 woningen (bovenverdieping), in 1888: herbouw

1893 (art. 13829.4): Pieterdina Catharina Faber, wed. Hindrik Klaassens Hamming

1905 (art. 16354): Waalko Jan Roelfsema E.J.zn (fabrikant)

1912 (art. 20054): Albert van Duinen (caféhouder), vanaf 1912: Grieko Huizinga (caféhouder)

Adresb. 1920: 57-57a: G. Huizinga, cafeh.

Adresb. 1922: 53-53a. G. Huizinga, cafeh.

1923 (art. 25806): Jan Marinus Luijk (caféhouder)

Adresb. 1924: 53. J.M. Luijk, cafeh.

1925 (art. 27146): Harm Engels. In Nieuwsblad van het Noorden 8-1-1927: ‘Verkooping Plantsoenbar’

1927 (art. 27927): Rienko Ouwinga (caféhouder)

1931 (art. 30080): Hendrik de Groot (*1886 Martenshoek, caféhouder, +1950), x 1919 (was toen boekbinder), later wed. Jantje van der Werff (*1891 Gron.)

Adresb. 1933 t/m i.e.g. 1950: 53. H. de Groot, caféhouder

Adresb. 1938: 53a. H. Vriesema, werkman

Adresb. 1950: 53a. S. Bos, vishandelaar

In Nieuwsblad van het Noorden 4-2-1956: Plantsoenbar verbouwd door H. Brinksma, die daarvoor kelner was.

Adresb. 1958: 53: -; 53a. H. Brinksma, caféhouder

Adresb. 1961: 53a. U.E. Horn, caféhouder, H. Horn, timmerm., S.J. Barteling

1967 (art. 46063): Jan Popke Bosklopper (caféhouder) x Grietje Hof

Adresb. 1968/1972: 53. Café; 53a: J. P. Bosklopper, caféhouder.

Bosklopper verandert de naam voor 1970 in Amstel-Bar.

1975 (art. 54038): Jannus Bosklopper (*1943, cafehouder) x Elizabeth Henderika Robben (wonen 53a.)

1981 (art. 66444): Tjaaktje Niewijk (*1945)

1985 (art. 73676): Pieter Mulder (*1930) x Roelfina Schuiten (*1942) (wonen 73a).

In 1986 Amstelcafe, Noorderbinnensingel 113.

In dec. 1993 gekocht door Eddy Weening, opening in januari 1994 als ‘Lambik’.

Vanaf 1-2-2020 overgenomen door Flora Karsemeijer.

 

Grote Kruisstraat, even zijde

Grote Kruisstraat, ter plekke van nr. 2 

(tot 1817?: G 44): deel van E 328

dec. 1769 betrok tuinman/hortulanus Johan Godfried Roman een dienstwoning in gebouw van de orangerie (hij overleed er in 1806) ( Dr. Ch. Henriette Andreas: In en om een botanische tuin, Hortus Groninganus 1626-1966, p. 118). Hij wordt opgevolgd door Jacob Pieter Leichtenberg, die dezelfde woning betrekt. Zo wordt daar in 1815 zijn dch. Geertruida geboren: G 44 Gr. Kruisstraat. In 1817 verhuist de hortulanus naar L 245, het latere Nw. Kijk in ’t Jatstraat 82 (zie daar). Het is heel waarschijnlijk dat het nummer G 44 dan verschuift naar latere Gr. Kruisstraat 2-4 (zie daar)

De Hortulanuswoning (1769-1817) in gebouw van de Oranjerie, op een verbouwingsplan uit 1816 -’20 (bron Groninger Archieven)

Over Leichtenberg staat het een en ander beschreven in Dr. Ch. Henriette Andreas: In en om een botanische tuin, Hortus Groninganus 1626-1966, p. 140-143

1832 (art. 150): Ministerie van Binnenlandse Zaken en Waterstaat

 

Grote Kruisstraat nr. 2: Muntinggebouw

E 1969, 1971: deel van E 3306, 1993: deel van E 3583, 2000: deel van E 3668: zie Nw. Kijk in ’t Jatstraat- oude nr. 84

gebouwd 1999-2001 naar ontwerp van Charles Vandenhove

 

Grote Kruisstraat nr. 2/1: Heymansgebouw

deel van E 2986, E 3110, 1971: deel van E 3306, 1993: deel van E 3583, 2000: deel van E 3668 (zie bij Nw. Kijk in ’t Jatstraat en Gr. Rozenstraat)

(art. 42938.13) :RUG. In 1967 sloop en bouw in 1967-’68 Alpha 1/Alfa 1, ontwerp Bügel en Van de Dijk. Daarna 42938.234.

Nieuwsblad van het Noorden, 28-2-1967

Alpha 1 in aanbouw 1967 (Fotobedrijf Piet Boonstra, coll. Gron. Arch.)

Nieuwsblad van het Noorden 1-12-1967

In 1971 verenigd met andere RUG-percelen tot E 3306.

 

Grote Kruisstraat – oude nr. 2

(1817-1822: G 44?, 1822-1870: L 245/2 (NB: in 1822 staat er vermoedelijk fout: L246), 1870-1899: L 427): E 326, 1869: E 1286, 1901: E 2272, 1902: E 2292

BR 1822: L 246: G. Mulder

1832 (art. 1664): Berend Mulder (arb.). In 1840: E 634

1848 (art. 2711): Jan Jans Wolbeek (tapper, timmerm.)

1852 (art. 5609): Jannes Geerts Stenema (ijzerkoopersknecht)

1858 (art. 6669): Hendrik Mattheus Kwint (scheepskap.)

BR 1860: 245/2: Nicolaas Luiken (*1821, metselaar) + vr. en knd.

1868 (art. 8838): Jacob Jannes Waterborg, later Lammert Jannes Waterborg. In 1869 splitsing in E 1285 (bijgebouwd, zie bij nr. 6) en 1286.

BR 1870: Casper Jan Wijn (*1838) en zus Elizabeth Wijn (*1842, naaister). Later: Martinus Monningh (*1845, boekbinder) x 1876 Wilhelmina Jacoba Sophia Scherer (*1842)

1901 (art. 15604. 43 t/m 45): Tjark van Streun en Tonnis Koning (metselaar en timmerman, later bouwondernemers). In 1901-’02 herbouw, daarna E 2292

1907 (art. 18890. 59 t/m 61): NV de Groningsche Bouwmaatschappij

1909 (art. 19366): Johannes van Eunen (rijw.handel.) en Cornelis van Eunen (letterzetter)

1911 (art. 19592): Cornelis van Eunen (letterzetter)

1917 (art. 19131.7): Johannes van Eunen (rijw.handel.)

1918 (art. 22339): Hinrich Rieks Meiners (stucadoor) (eerst 3/5 later 5/8)(woont er) en knd. (elk 1/10 later 1/8)

Adresb. 1922/’24: 2. H.R. Meiners; 2a. J. Koster, assuradeur/’24: 2a. A. Kramer, insp.levensverzek.

1944 (art. 32986): Hinrich Rieks Meiners (stucadoor) (woont 2a)

1972 (art. 42938.319): RUG

 

Grote Kruisstraat – oude nr. 4

(tot 1822: -, 1822-1870: L245/2a (NB: in 1822 staat er vermoedelijk fout: L 246/a), 1870-1899: L 428, 1899: 4): E 326, 1869: E 1286, 1901: E 2273, 1902: E 2293, 1910: E 2433

BR 1822: ‘L 246a (kamer)’: wed. G. Diephuis

BR 1830 (p.248): ‘L 246’: Claas Harkes Kuipers (voerman) x J.P. van Maar + knd.

1832 (art. 1664): Berend Mulder (arb.). In 1840: E 634

BR 1840 (p.227): ‘L 245a’: Claas Harkes Kuipers (koemelker/tuinier) + vr. en knd. Kuipers verhuist dan naar L 146, waar in de periode 1841-’44 drie geboortes zijn.

1848 (art. 2711): Jan Jans Wolbeek (tapper, timmerm.)

1852 (art. 5609): Jannes Geerts Stenema (ijzerkoopersknecht)

1858 (art. 6669): Hendrik Mattheus Kwint (scheepskap.)

1868 (art. 8838): Jacob Jannes Waterbe(o)rg, later Lammert Jannes Waterborg. In 1869 splitsing in E 1285 (bijgebouwd) en 1286.

BR 1870: Jakob Waterborg (*1822 Leek) x Anje Hoekinga (*1817 Gron.). In 1876 splitsing van 1286 in E 1646, 1647 en 1648 (=tuin). In 1901: E 2272 t/m 2274

Adresb. 1880: L 428: J. Waterborg

1901 (art. 15604. 43 t/m 45): Tjark van Streun en Tonnis Koning (metselaar en timmerman, later bouwondernemers). In 1901-’02 herbouw, daarna E 2293

1907 (art. 18890. 59 t/m 61): NV de Groningsche Bouwmaatschappij

1909 (art. 19367): Tjark van Streun, Tonnis Koning (bouwondernemers) en Jacobus Huizingh (kantoorbed.)

1910 (art. 15604.202): Tjark van Streun en Tonnis Koning

1918 (art. 17592.27): Klaas van der Ploeg (kantoorbed.)

1918 (art. 22387): Tjark van Streun (bouwondernemer, +1927), later wed. Aaltje Buitendam (23/32) en 3 dch. (elk 3/32)

Adresb. 1922: 4. P. van Dingen Jzn, timmerm.-aann.; 4a. T. van Streun, bouwkundige

Adresb. 1924: 4. T. van Streun; 4a. P. van Dingen, timmerm.-aannemer (x R. van Streun)

1928 (art. 28992): Aaltje Buitendam, wed. Tj. van Streun (woont er)

1941 (art. 29634): Peter van Dingen (*1891, koopman en timmerm.) x 1917 Roelina van Streun

1941 (art. 29704): Peter van Dingen (*1891, koopman en timmerm.) en Jan Vos (timmerm.) (elk 1/2)

1958 (art. 38887.8): Stichting J.K. de Cock

1965 (art. 42938.155): RUG

 

Grote Kruisstraat – oude nr. 6

(tot 1870: L 245/2b, 1870-1899: L 429, 1899: 6): E 1285, 1901: E 2274, 1902: E 2294, 1910: E 2434

Gebouwd in 1869

1868 (art. 8838): Jacob Jannes Waterborg, later Lammert Jannes Waterborg. In 1869 splitsing in E 1285 (bijgebouwd) en 1286.

BR 1870: Christiaan Jacobs Rillema (*1799)x Aafke Geerts Wiegers (*1792)

1901 (art. 15604. 43 t/m 45): Tjark van Streun en Tonnis Koning (metselaar en timmerman, later bouwondernemers). In 1901-’02 herbouw

1907 (art. 18890. 59 t/m 61): NV de Groningsche Bouwmaatschappij

1909 (art. 14109): Jacobus Huizingh (kantoorbed.). In 1910 verenigd met stukje van E 2293 tot E 2434

Adresb. 1922: 6. J. Huizingh, boekh.; 6a. G.H. Sissingh, gezagvoeder

Adresb. 1924: 6. J. Kruize, scheepsbevr.; 6a. J. Huizingh, boekhouder

1929 (art. 29523): Geertje Speelman, wed. Jacobus Huizingh

1956 (art. 38887.8): Stichting J.K. de Cock

1965 (art. 42938.154): RUG

 

Grote Kruisstraat, ter plekke van oude nrs. 8 t/m 16

( tot 1822: G 45, 1822: L 246, later ook 246a en b (NB: in 1822 staat er vermoedelijk fout: L 247) = vermoedelijk latere nr. 14, zie daar): E 322 (tuin) E 325, 324, 323 (huisjes)

BR 1822: G 45: H. Boerma (woont er i.e.g. in 1815, ‘in de Kruisstraat’, bij geboorte dch. Alberdina)

1832 (art. 211): Hendrik Boerma (arbeider).

Hendrik Boerma (* 1783 Vries,+1848 L 246; tuinman) x 1814 Geertien Frieling

BR 1830: L 246a: (p.249): Hendrik Boerma (arb.) +vr en knd. ; L 246b: Jan Wessels (trippenmaker) +vr. en knd.

BR 1840: L 246: Hendrik Boerma + vr. + 2 knd.+ inwonende Jan Mulder (schipper); L 246a: Nantje Jans, 70 (*Eppenhuizen); L 246b: Jan Wessels (klompenmaker), 66 + vr + 4 knd.

 

Grote Kruisstraat – oude nr. 8

(tot 1870: L 245/3, 1870-1899: L 430): E 325, 1853: E 888, 1881: E 1820

1832 (art. 211): Hendrik Boerma (arbeider). In 1853 worden E 324 en 325 door bijbouw: E 888 t/m 891 (huisjes) en 892 (tuin).

1853 (art. 5890): Johanna Weers (Twello) en m.e.

BR 1860: Jan Pont (*1818, scheepstimmerm.) + vr. en knd. Verhuizen naar L 253 en vertrekken in 1861 naar Leek.

1861 (art. 4557.21/7560.8): Gradus Augusto (wever)

BR 1870: Antonie Fransens Nuininga (*1811 Finsterwolde, arb.) x Trijntijn Scholtens (*1810) + zn. Gerrit (*1842)

1881 (art. 11162.2): Harm Smeenk (koemelker) (zie bij nr. 14). In 1881 splitsing: E 1820, 1821 en 1822 (elk huis en erf). In 1883 verkoopt hij  E 1820-1821 aan:

1883 (art. 12369): Jan Beenes (herbergier) later wed. Tjakien Keissen

1912 (art. 19275.11): Jan Lammerts van der Tuin (koemelker, ook melkverkooper)

Adresb. 1914 t/m i.e.g. ’24: 8. Wed. F. Nauta (Grietje Bergsma, wed. Focko Nauta, +1911. Zie bij nr. 10!)

1922 (art. 25580): Melle de Vries (kamerbehanger)

1928 (art. 28369): Harmannus Kampen (timmerman) (NB: woont nr. 10. Fout?)

1934 (art. 31349): Jan Klevering (melkventer) (NB: woont nr. 10. Fout?)

1938 (art. 29634): Peter van Dingen (*1891, koopman en timmerm.)

1958 (art. 40620.3): Peter van Dingen

1965 (art. 44989): Anne Kraak (schilder) x 1929 Jo(hanna) Barbara Teuben (wonen nr. 8).

NB: Zij wonen er eind 1989 nog (zie Loeks, 8-11-1989)

Loeks, 8-11-1989

Grote Kruisstraat – oude nr. 10

(tot 1870: L 245/4, 1870-1899: L 431): E 325, 1853: E 889, 1881: E 1821

1832 (art. 211): Hendrik Boerma (arbeider). In 1853 worden E 324 en 325 door bijbouw: E 888 t/m 891 (huisjes) en 892 (tuin).

1853 (art. 5890): Johanna Weers (Twello) en m.e.

BR 1860: L 245-4: Johannes Brink +vr. en knd.

1861 (art. 4557.22/7560.9): Gradus Augusto (wever)

BR 1870: Johannes Brink (*1823, schoenmakerskn.) X Catharina de Rooij (*1822) en knd.

1881 (art. 11162.2): Harm Smeenk (koemelker) (zie bij nr. 14). In 1881 splitsing: E 1820, 1821 en 1822 (elk huis en erf). In 1883 verkoopt hij  E 1820-1821 aan:

1883 (art. 12369): Jan Beenes (herbergier) later wed. Tjakien Keissen

1912 (art. 20062): Grietje Bergsma, wed. Focko Nauta (+1911)

Adresb. 1914 t/m i.e.g. ’24: 10. M. de Vries, Beh.-Stoff.;

Adresb. 1924: 10a. B. Criens, loopkn.

1925 (art. 21173.3): Jan van Dingen (timmerman, woont nr. 8), later Peter en Luukje (x Rijkwerd Hof) van Dingen (elk ½)

1934 (art. 29634): Peter van Dingen (*1891, koopman en timmerm.). In ’38 ‘ruiling’:

1938 (art. 31349): Jan Klevering (melkventer) (woont nr. 10). Verbouw

1940 (art. 33812): Jan Menko Having Hopma

1940 (art. 33873): Jelis Oosterhof (stuurman)

Adresb. 1950: 10. Wed. E. Klaassens-Harkema

1966 (art. 42938.183): RUG

 

Grote Kruisstraat – oude nr. 12

(1853-1870: L 245/5, 1870-1899: L 432): E 322 en 324, 1853: E 890, later deel van E 2280

1832 (art. 211): Hendrik Boerma (arbeider). In 1853 worden E 324 en 325 door bijbouw: E 888 t/m 891 (huisjes) en 892 (tuin).

1853 (art. 5890): Johanna Weers (Twello) en m.e.

BR 1860: Hindrikje Bonnes en knd. Weber

1861 (art. 4648.8/7636.14): Frederik Nienhuis (commissionair)

BR 1870:  Menze Smid (*1823 Leek, smid, +1870) x Fenna Postema (*1824) en 4 knd.

1887 (art. 13411.3): Hillechien en Niesje Willemina Nienhuis

1891 (art. 12368): Jan Bolhuis (koemelker) (zie bij nr. 14)

1901 (art. 16496): Harm Janssen (aann.), Daaijo Mulder (bouwkundige/handelaar) en Piebe Belgraver (aann./architect)

1901 (art. 17153): Harm Hamming (koemelker). Hij pleegt herbouw, waarna in 1901: E 2279 (voor) en 2280 (achter)

Adresb.1918/’22: 12. H. Hamming

1919 (art. 19977.4 en 5): Pieter Hamming, later wed. Klazina Steenbergen (woont er).

Adresb. 1924: 12. P. en H. Hamming (geen beroep vermeld)

1950 (art. 36083): Arend Dirk de Groot (veehouder, Grachtstraat)

Adresb. 1950: 12. Wed. K. Hamming-Steenbergen, mej. A. Smit, kantoorbed.

1953 (art. 37912): Popke Boonstra (timmerm, aann.), bezit E 323, 2279 en 2280. In 1961 verbouw tot 3 huizen, werkplaats en garage: nrs. 12, 14 en 16.

Adresb. 1961: 12: P. Boonstra (timmerm.-aann.), A.G.P. Boonstra (timmerm.)

Adresb. 1964 e.v.: 12: –

1981 (art. 42938.365): RUG

 

Grote Kruisstraat – oude nr. 14

(tot 1822: G 45, 1822-1870: L 246, 1870-1899: L 433): E 322 (=tuin) en 324 (huis), 1853: E 891, 1861: E 1101, 1901: E 2279 en 2280, 1956: E 3245

BR 1822 en zie boven: Hindr. Boerma

1832 (art. 211): Hendrik Boerma (arbeider). In 1853 worden E 324 en 325 door bijbouw: E 888 t/m 891 (huisjes) en 892 (tuin).

1853 (art. 5890): Johanna Weers (Twello) en m.e. In 1861 verkoopt hij de tuin (E 892) voor deel aan art. 6651.4, dat wordt dan E 1100 (zie bij oude nrs. 18 e.v.). Rest van tuin komt bij 891 en wordt E 1101 en wordt verkocht aan art. 7308.

BR 1860: Lukas Eisses (*1816, timmerm.) X Alberdina Boerma (*1815) en 4 knd. (komt van L 246/2)

1861 (art. 7308): Willem Kremer (koemelker)

BR 1870: Willem Jans Kremer (*1824 Garnwerd, veehouder) zus Emma Jans Kremer (*1826) en anderen. Verhuizen naar N 188 .

1878 (art. 11162): Harm Smeenk (koemelker). In 1881 splitsing: E 1820, 1821 en 1822 (elk huis en erf).

BR vanaf 1878: Harm Smeenk (*1843, arbeider) x Harmanna Aling.

BR 1880: Harm Smeenk (koemelker) + vr en knd. Vanaf 1882 Kornelis Mensinga (*1861, koemelker) x1882 Elsje Kapma (*1862) en knd. Ze verhuizen naar L 386 (= Gr. Rozenstraat, zie daar)

In 1883 verkoopt Smeenk E 1820-1821 (zie boven)

1883 (art. 12368): (E 1822 en E 890): Jan Bolhuis (koemelker)

Adresb. 1886: J. Bolhuis, koemelker

1901 (art. 16496): Harm Janssen (aann.), Daaijo Mulder (bouwkundige/handelaar) en Piebe Belgraver (aann./architect)

1901 (art. 17153): Harm Hamming (koemelker). Hij pleegt herbouw, waarna in 1901: E 2279 (voor) en 2280 (achter)

1919 (art. 19977.4 en 5): Pieter Hamming, later wed. Klazina Steenbergen (woont nr. 12). Bezit ook E 323.

Adresb. 1918/’22: 14. P. Hamming, koemelker

Adresb. 1924: 14. G. Vos (groentehand.)

Adresb. 1940: 14. Tj. Kok, koopman

1950 (art. 36083): Arend Dirk de Groot (veehouder, Grachtstraat)

Adresb. 1950 tm ’61: 14. H. Slagman, hulpbesteller PTT

1953 (art. 37912): Popke Boonstra (timmerm, aann.), bezit E 323, 2279 en 2280. In 1956 verenigd tot E 3245. In 1961 verbouw tot 3 huizen, werkplaats en garage: nrs. 12, 14 en 16.

Adresb. 1964 tm ’72: 16/1 (nrs. 14-16): Walters’ papiergroothandel (zie o.a. NvhN 28-2-1970)

1981 (art. 42938.365): RUG

 

Grote Kruisstraat – oude nr. 16

(tot 1870: L 246/2, 1870-1899: L 434): E 323, 1956

1832 (art. 211): Hendrik Boerma (arbeider)

BR 1850: Lukas Eisses (*1816, timmerm.)X Alberdina Boerma (*1815) en 4 knd.

1853 (art. 5890): Johanna Weers (Twello) en m.e.

BR 1860: Jan Oosten (*1826, Leek, borstelmaker) X Jozina Spies (*1829) en knd. Verrtrekken in 1860.

1861 (art. 4648.7): /7636.13): Frederik Nienhuis (commissionair)

BR 1860: In 1863: Freerk Jans Stuit (*1823, kleermnaker) x Sijtske de Boer(*1827) en knd.

1887 (art. 13411.2): Hillechien en Niesje Willemina Nienhuis

1891 (art. 12354.10/15136): Jacob Louwes Werda (wagenmaker)

1901 (art. 16496.14): Harm Janssen (aannemer) en c.s. (Daaijo Mulder en Piebe Belgraver)

1901 (art. 17153.4): Harm Hamming (koemelker). In 1901 herbouw.

1919 (art. 19977.4 en 5): Pieter Hamming, later wed. Klazina Steenbergen (zie nr. 12).

Adresb. 1918 t/m i.e.g ’24: 16. A. van der Veen, melkventer

Adresb. 1940: 16. mej. A. Krüger, naaister

1950 (art. 36083): Arend Dirk de Groot (veehouder, Grachtstraat)

Adresb. 1950: 16. Mej. A. Kruger

1953 (art. 37912): Popke Boonstra (*1911, timmerm, aann.) x Johanna Wijmenga. In 1956 herbouw: vereniging E 323, 2279, 2280 tot E 3245= werkplaats en garage. In 1961 verbouw tot 3 huizen, werkplaats en garage: nrs. 12, 14 en 16.

Adresb. 1961: 16: mej. A. Kruger

Adresb. 1964 tm ’72: 16/1 (nrs. 14-16): Walters’ papiergroothandel (zie o.a. NvhN 28-2-1970)

1981 (art. 42938.365): RUG


Grote Kruisstraat, ter plekke van oude nrs. 18 t/m 22?

1861: E 1100, 1864: E 1154 en 1155, 1864: E 1165 t/m 1168 en 1169 (tuin)

E 1100 (=tuin): 1861 (art. 6651): Johannes Westenborg (timmerman)

1863 (art. 7688): Egge Groenveld (koornmeter)/ later ½ en Pieter Jans Scharmga (1/2). E 1100 wordt in 1864 E 1154 (tuin) en E 1155 (huis)

Achterzijde woningen Grote Kruisstraat 18 (rechts) tm 32, met op voorgrond stukje van oude Hortustuin, in 1937 (foto Gemeentewerken)

 

Grote Kruisstraat – oude nr. 18

(1864-1870: L 436-3a, 1870-1899: L 435): 1864: E 1100= tuin, 1864: E 1168, 1899: E 2205

1864 (art. 7995): Egge Groenveld (korenmeter) In 1864 bouw E  1155, rest wordt E 1154= tuin. In 1864 worden E 1165 t/m tm 1168 (1167 =achter 1165 en 1166) en 1169=tuin.

1879 (art. 11322): Jacob Jonas (goudsmid)

1889 (art. 9343): Roelf Hamming (koemelker, +1909), later wed. Jantje Pluis (1/2) en knd. en kleinknd.

1918 (art. 22413): Karst van Dellen (timmerm.-aannn.) en Gepko Kato Reitsema (bakker)

1919 (art. 22722): Hendrik Thomas Kamperman (schipper) (woont er). In ’39 verbouw

Adresb: 1922/’24: 18. H. Kamperman, schipper

Adresb. 1940: 18. H. Kamperman, glazenw.; J. Kamperman, glazenw.

Adresb. 1950: 18. A. Kamperman, glazenwasser, H.T. Kamperman

1952 (art. 38123): Gerrit Kamperman (schipper)

1961 (art. 43030): August Woortman (koopman), later wed. Ida Jantina Kamperman (*1909) (3/4/) en dch. (1/4)

1977 (art. 42938.350): RUG

 

Grote Kruisstraat – oude nr. 20

(1864-1870: L 246-3b, 1870-1899: L 436): 1864: E 1166, 1899: E 2206

1864 (art. 7995): Egge Groenveld (korenmeter) In 1864 bouw E  1155, rest wordt E 1154= tuin. In 1864 worden E 1165 t/m tm 1168 (1167 =achter 1165 en 1166) en 1169=tuin.

1879 (art. 11322): Jacob Jonas (goudsmid)

1889 (art. 9343): Roelf Hamming (koemelker, +1909), later wed. Jantje Pluis (1/2) en knd. en kleinknd.

1918 (art. 22414/19973): Izaak Leutscher (veehouder)

1919 (art. 22722): Hendrik Thomas Kamperman (schipper)

1926 (art. 27862): Aron van dam (koopman)

1927 (art. 28082): Marten Jagersma (koopman). Vanaf 1933: Hindrik Geert Meijer, later wed. Martha de Wit. Nog later: Albert Pronk (kruidenier), later wed. Margien Meijer

Adresb. 1940: 20. H.G. Meijer

Adresb. 1950: 20. J. Land, drijfriemmaker, wed. M. Meijer- de Wit

1955 (art. 39553): Sijbrandus Metz

1960 (art. 38887.16): Stichting J.K. de Cock

1965 (art. 42938.156): RUG

 

Grote Kruisstraat – oude nr. 22

(1864-1870 L 246-3c, 1870-1899: L 437): 1864: E 1165, E 1416 en E 1417 (1752), 1899: E 2207

1864 (art. 7995): Egge Groenveld (korenmeter)

1880 (art. 9397): Daniel Bouwinus Boekholt (timmerman) (1/2) en 2 dch. (elk ¼). In 1899 vereniging E 1165, E 1416 en E 1752 (voortgekomen uit E 1417) tot E 2207.

1907 (art. 11107.28): Cornelis Bijlenga (huisschilder, verfhandelaar/koopman)

1908 (art. 19082): Jantje Hasper, wed. Cornelis Bijlenga (koopvrouw). In 1916 herbouw

Adresb. 1924: J. Oosterwijk, vleeschh.; 22a: G.H. Tebbenhof, brievenbestel.

1929 (art. 29420): Tjitske (X Jan Jacob Bosman) en Maria (X Koert Huizenga) Bijlenga

1931 (art. 30014): Derk Wolters (aannemer) (1/2) en 5 knd. (elk 1/10)

Adresb. 1940: 22. H. Bakema, radiomonteur; 22a. J. Roffel, chauffeur

Adresb. 1950: 22. J. Zwik, chauff.; 22a. J. Bolwijn, chauff., C. de Bruijn, kunstschilder

1958 (art. 38887.10): Stichting J.K. de Cock

1962 (art. 42938.3): RUG

 

Grote Kruisstraat – oude nrs. 24 t/m 28

1864: E 1161 tm 1163 en 1164 (tuin)

1864 (art. 6646): Pieter Jans Scharmga (*1817, schipper, +1877) x 1843 Lumke Pieters Bos (*1816 Niekerk): E 1161 tm 1163 (kamers) en 1164 (tuin). In 1868 bijbouw: E 1164 wordt 1261 tm 1263 (kamers)(L 246-3g tm 3i, 1870: L 441 tm 443, 1899: nrs. 28/1 tm 3) en 1264 (tuin)

1887 (art. 13490): Lumke Bos, wed. Pieter Jan Scharmga

1908 (art. 17614): Harm Walles jr. (barbier). In 1917 verkoop aan art. 19347 (E 1161 en 1261), 20923 (E 1162 en 1262), en 17433 (E 1163 en 1263) en E 1264 (tuin) aan alle 3.

Zie verder hieronder.

 

Grote Kruisstraat – oude nr. 24

(1864- 1870: L 246-3d, 1870-1899: L 438): 1864: E 1163 en 1868: 1263, 1917: E 1163 en 2496

1917 (art. 17433. 8 en 9): Christiaan Magermans (winkelier). In 1917 E 1263 verenigd met deel E 1264 tot E 2496= huis en tuin

1919 (art. 22222. 2 en 3): Arend Meijen (rustend schipper)

1920 (art. 23547): Reinder Temme

Adresb. 1924: mej. J. Klein

1927 (art. 18841. 50 en 53/30470): Geert Weening (koemelker, later woningverhuurder)

1937 (art. 30600. 3327 tm 3332): gem. Groningen

Adresb. 1938/’39: 24. mej. L. Welbergen, naaister

E 1163 in ’39 gesloopt. E 2496 in ’38 Onbewoonbaar verklaard en in ’39 gesloopt.

Adresb. 1940: 24. –

 

Grote Kruisstraat – oude nr. 26

(1864-1870: L 246-3 e, 1870-1899: L 439): 1864: E 1162 en 1868: 1262, 1917: E 1162 en 2495

1917 (art. 20923): Hindrik Reisiger (loodgieter, gasfitter) (2/3) x Fokje de Boer en knd: Alberdina (*1912) en Jan Hendrik (*1914) (elk 1/6). In 1917 E 1262 verenigd met deel E 1264 tot E 2495= huis en tuin

1918 (art. 21337. 2 en 3):

(art. 23547): Reinder Temme

Adresb. 1924: wed. K. Mellema

1927 (art. 18841. 50 en 53/30470): Geert Weening (koemelker, later woningverhuurder, +1948) x Hinderika Erenstein

1937 (art. 30600. 3327 tm 3332): gem. Groningen

Adresb. 1938/’39: 26. C. van den Enden, timmerm.

E 1162 in ’39 gesloopt. E 2495: 1937 Onbewoonbaar verklaard en in ’38 gesloopt

Adresb. 1940: ontbrekend

 

Grote Kruisstraat – oude nr. 28

(1864- 1870: L 246-3f, 1870-1899: L 440): 1864: E 1161 en 1868: 1261, 1917: E 1161 en 2494

1917 (art. 19347): Derk Lammerts van der Tuin (voerman, woont Moesstr.). In 1917 E 1261 verenigd met deel E 1264 tot E 2494= huis en tuin

1919 (art. 21938.2 en 3):

(art. 23547): Reinder Temme

Adresb. 1924: D. de Vries, schippersknecht

(art. 18841. 50 en 53/30470): Geert Weening (koemelker, later woningverhuurder, +1948) x Hinderika Erenstein

1937 (art. 30600. 3327 tm 3332): gem. Groningen

Adresb. 1938: 28. B. Steenstra, venter

Adresb. 1939: 28. –

E 1161 in ’39 gesloopt. E 2494 in ’38 Onbewoonbaar verklaard en in ’39 gesloopt

Adresb. 1940: ontbrekend

 

Grote Kruisstraat – oude nr. 28/1 t/m 3

(1868-1870: L 246-3g tm 3i, 1870-1899: L 441 tm 443): E 1261 tm 1263: zie boven

BR 1870: L 246-3g/ L 441: Jakob Wagenaar (*1844, sig.maker) X Berendina Leer (*1845) en dch.; L 246-3h/ L 442: Geert Steenema (*1836, arb.) X Annechien Zijl (*1831) en 2 knd. en vanaf 1873: moeder en zoon Meulenbrugge. Later Henri Jonai (*1832 Zwolle) x Aaltje Sant (*1828) + dch. en schoondch. ?; L 246-3i/ L 443: Bernardus Johannes Dopheide (*1846, koetsier, + 1874) X Tietje Scharmga (*1846) en 2 knd. Zij hertrouwt 1878: Gerrit van Dijk (*1851 Grouw) + dch. Lammegiena (*1878)

Adresb. 1924: 28-1: G. Molenberg, werkman; 28-2: J. Branbergen, brugwachter; 28-3: mej. G. Hesse, naaister

1937 (art. 30600. 3327 tm 3332): gem. Groningen

Adresb. 1938: 28-1: J. van Bruggen, werkman, D. en C.H. van Bruggen, bloemenvent.; 28-2: -; 28-3: J. Stalman, kappersbed.

Adresb. 1939: ontbrekend

In 1939 gesloopt, samen met nrs. 24 tm 28.

Adresb. 1940: ontbrekend


Grote Kruisstraat – oude nrs. 30-32

(tot 1899: L 444): E 321=tuin, 1878: E 1709 en 1710, 1879: E 1753/1754 en 1710, 1882: E 1823 en 1710

1832 (art. 1877): wed. Harm Plenter

1840 (art. 3956): Beerent Plenter (koemelker,+1857), later wed. Reina Broeksema (+1901)

1873 (art. 9861/7697): Jan Ferdinand Lijbring (timmerman). Hij bouwt in 1878, waarna E 1709 tm 1717 (ook aan slop erachter, zie Noorderbinnensingel – oude nrs. 112 tm 116). In 1879 wordt E 1709 gesplitst in 1753 en 1754 en in ’82 weer verenigd tot E 1823

1895 (art 15456): Jan Ferdinand Lijbring (timmerman, +1906)

BR 1900: Johannes Adrianus Steenmeijer (*1856,kruidenier,+1935) x Geessien de Vries (*1859-+1939) + knd. (zie Beno’s Stad)

Adresb. 1900: 30: J.A. Steenmeijer, photograaf

1905 (art. 17028): Jacobus Philippus Jintes sr (Koopman en logementhouder), later wed. Pietertje Tak (1/2) en 1 dch (H.H.J. x C. Heerema) en 4 zn  Jintes (Lambertus Filippus, Jacobus Philippus jr, Willem, Johannes)

1912 (art. 20229): Johannes Jintes (koopman) (5/8) en cs (Jacob Hendrik J 1915, Jacobus Philippus J 1907, Wiebe Vos, meubelfabr.x Eefke J.1910; elk 1/8, later 1/3)

Adresb. 1924: Johan Jintes, kruidenier (*1881-+1949) x Kornelia Dekker

NvhN 13-3-1929: inschrijving bijkantoor ‘Sinclair-Union Petroleum Co. S.A.’

De nrs. 30-32 begin jaren 30 (foto P.B. Kramer; coll. Gron. Arch.)

Adresb. 1933: 30-32. Johan Jintes, Handel in Techn. Olien en Vetten, Smeeroliehandel ‘Succes’

1936 (art. 30600. 3107 en 3109/later 3875): gem. Groningen.

Adresb. 1938/’39: 30 Fa. R. Hagenauw, verhuizingen; 30a. wed. J. Hagenauw- Wassing, G. Wassing, P. v.d. Molen (’39: K.D. Visser, mach.fabr.), werkm.; 32. garage

In ’39-‘40 sloop.

Adresb. 1940: ontbrekend

 

Grote Kruisstraat nrs. 4 t/m 22

1992: E 3553=bouwterrein, 1993: E 3582 tm 3570

1981 (art. 42938): Rijksuniversiteit

1991-’93 bouw door Lodewijk Geveke

 

Grote Kruisstraat nrs. 24, 24a, 24b, 26, 26a, 26b

1944: E 3091, 1944: E 3109 (bouwterrein), 1947: deel van E 3121

(art. 30600.3915, daarna 4228 en dan 4417 tm  4424): gem. Groningen. In 1947 splitsing ivm ‘overdracht’ in E 3120 tm 3127 (E 3120=Gr. Kruisstraat en 3121 = deel Gr. Kruis- tot Gr. Rozenstr.). In 1948 stichting 11 huizen, daarna 30600.4946.

1949 (art. 36517.235): Woningbouwver. Volkshuisvesting, Damsterdiep 267

 

Grote Kruisstraat nr. 24

Adresb. 1950: 24. C.M.H.M. van Geest, vertegenw.

Adresb. 1958: 124: C.T. v.d. Wouw, bontw.

Adresb. 1961 tm ’72: 124: J. Bisschop, recl.tekenaar

 

Grote Kruisstraat nr. 24a

Adresb. 1950:  24a. wed. G.H.J. Willemse- Koppers

Adresb. 1958 tm i.e.g. ’64: 24a: J.H. Iprenburg (chem.technicus; alleen in ’58), J. Iprenburg

Adresb. 1968: 24a: –

Adresb. 1972: 24a: A. Feeringa

 

Grote Kruisstraat nr. 24b

Adresb. 1950: 24b. T. Poelstra, ambten.

Adresb. 1958 tm ’72: 24b: P. Luinstra, rijksambten.

 

Grote Kruisstraat nr. 26

Adresb. 1950 tm ’72: 26. G.J. Enuma, ambt. Verificatiedienst; mej. A.J. Enuma, juriste (in 1961/’64)

 

Grote Kruisstraat nr. 26a

Adresb. 1950 tm i.e.g. ’68: 26a. ds. J.E. Uitman, Ned. Herv. predik.; G.H.M. Sterk (in ’64 en ’68)

Adresb. 1972: 26a: I. Carsouw

 

Grote Kruisstraat nr. 26b

Adresb. 1950 tm ’64: 26b Lammert Molenberg, dir. woningbouwveren. Volkshuisvesting.

Lammert Molenberg wordt in 1901 in Groningen geboren. Hij trouwt daar in 1930 met Mentje de Noord (*1901) en is dan bouwkundige. Hij komt in ’34 in dienst als ‘administrateur’ bij Volkshuisvesting en is er van ’47 tot z’n pensioen in 1966 directeur. Hij betrekt eerst met vrouw en twee kinderen het onder zijn verantwoordelijkheid gebouwde Grote Kruisstraat 26b  en verhuist daarna naar Noorderbinnensingel 137 (zie daar). Molenberg overlijdt 1973 en woont dan nog daar.

Adresb. 1968/’72: 26b: F.J. Stinissen, bouwkundige

 

Kruitdwinger/ Kruiddwinger

E 309 tm E 313 (=kamerwoningen), E 314 (=tuin achter huisjes), 1879: E 1745

1836 (art. 257): Johannes Borgesius. Hij bezit in totaal 15 percelen in de Hortusbuurt: verder E 309 tm 314 en E 403 tm 406. Hij woonde Gr. Rozenstr. – oude nr. 31).

1845 (art. 4620): Wolter Janssen (wever)

1867 (art. 8478): Staat der Nederlanden en Wolter Janssen (+1879), daarna wed. Pietertje Koning

1879 (art. 10150.113): De Staat. In 1879 afbraak, daarna ‘erf’

1879 (art. 8210.294): gem. Groningen

 

kamerwoningen (tot 1822: i.e.g. G 46 tm G 48, 1822-1870: L 247, 248, 249, 250, 251, 1870-sloop: L 606 tm 610: E 309 tm 313

 

BR 1822:

-/L 247a (kamer): W. Lenthuis

-/247a?: J. Hansens

G 46/L 248: Jurrie Filip

G 47/ L 247: Jan Cost

G 48/ L 249a: Toon Leersen

G 48/ L 250: Alderd Jager

– /L 251: G. Weits

 

BR 1830:
(p.250): L 247: Menne van Dijken, 41 jr (*Niekerk) en knd.

L 248: Jan Kos +vr. en knd.

L 249 Geessien Klaassens + knd. Van Leersen

L 250: Ida Haak + Johannes en Maria Mesman 

L 251: Roelolf Geerts + vr. en knd.

 

BR 1840:
(p.228): L 247: Rudolf Derks Hofman (arbeider) 37; Trientje Pieters, 31 jr (geb. Zuidhorn), Johanna Rudolfs, 10, Derk Rudolfs (er staat: Rudolf Derks!), 9, Pieter Rudolfs, 5, Trientje, 15 wk.

L 247a: Jan Bierling (arbeider), 52; Aaffien v.d. Tuin, 39 en 3 knd. Bierling

L 248: Joost Pieters de Jong (arb.) + vr. en knd.

L 249: Geesien Klasen, 59, Klaas van Leersen, 24

L 250: Alida Hak, 69, Jan Mesman, 28 (koperslager), Alida Beekman, 8

L 251: Arend Wijn +vr. en knd.; enz

 

BR 1850:

L 247: idem (zonder Rudolf, +1849). Trientje is dan spinster, Derk en Pieter zijn ‘turfkroder’ (iemand die turf in de slagen zet)

L 248: Alberdina Jakobs (*1788), Nicolaas Jansen (*1822, touwslager) X Zwaantje de Boer (*1828) en dch. Grietje (*1849)

L 249: Hindrik van der Put (*1820, touwslager) en 4 knd. hertr. 150: Johanna Slettenaar

L 250: Gerhardus Henderikus Welbergen (*1814, verwer, RK) + vr. en knd. Later: Rijke Munniks (*1818) + vr. en knd./ Dominikus Welbergen (*&1821, verwer, RK) + vr. en dch.

L 251: Arend Wijn (*1799, metselaarskn.) X Grietje de Graaff (*1796) en 6 knd./Reinder Torringa (*1794) x Geertruida Medendorp (*1791) en zn. Derk (*1835)

 

BR 1860:

L 247: Trijntje Pieters Zuidema + knd. Hofman: Pieter (*1834, touwsl.knecht, die verhuist naar L 288/5= Gr. Appelstraat, later L249), Berend (*1843, touwsl.knecht), die trouwt 1864 met Susanna Hendrika Stap en in 1865 ook dch: Susanna Hendrika Hofman.

L 248: Nicolaas Jansen (*1822, touwslager) X Zwaantje de Boer (*1828) en dch. Grietje (*1849)

L 249:  Joseph van der Boom (touwslagersknecht) + vr + 2 knd. Ze verhuizen naar L 260/2e. Na 1860: L 249: Pieter Hofman (touwslagersknecht)

L 249: Pieter Sikkens (*1787, timmerm.. +1864) X Antje Kuipers (*1790-+1868) en vanaf 1864: zoon Hendrikus (*1834)

L 250: Frederikus Tebbens (*1808) X Hilletje Kamstra (*1806)+ 4 broers Wagenaar, Metje Bakker (*1810), Johannes Braamhorst (*1836)

L 251: Arend Wijn (*1799, metselaarskn.) X Grietje de Graaff (*1796) en 3 knd.

 

BR 1870:

L247/ L 606: Philippus Kars (*1806, kleermaker, +1872) x Harmke Zuidema (*1823) en knd.;

L 248/ L 607: Berend Hofman (*1841, arb, +1872, Dps.) x Susanna Henrika Stap (*1837 Zwolle, NH) en 3 dch. Zij vertrekken 1874 naar Harderwijk. Inwonend  Willem Daniel Riga (*1842). Hij vertrekt 1874 naar Hoorn.

L 249/L 608: Hendrik Wories (*1843, boekhouder) x Bouwina Rozema (*1846) en 5 knd.

L 250/ L 609: Evert Wijdijk (*1812, bloemkweeker) x Janke Riemersma (*1840) en dch. Wijdijk en zn Riemersma

L 251/ L 610: Thomas Lochman (*1830, touwsl.knecht, +1873) X Aaltje Christerius (*1833-+1873) en knd. Twee inwonende vrouwen 1876-‘77


E 315 (=tuin), E 316(=huis) en E 320(=koornmolen)

1832 (art. 1976): wed. Theodorus Reisiger

1832 (art. 2141): Hindrik Schulenberg (broodbakker)

1833 (art. 3793): Eefke Evenhuis (koemelkersche) (wed. Everdina van der Klei, hertr: G.L. de Wit)

1858 (art. 6679): Willem van der Klei (koemelker)

1867 (art. 8482): de Staat der Ned.


(tot 1822: G 49, 1822-1870: L 252, 1870-: L 611): E 317 (=tuin) en E 318(=huis en tuin)

BR 1822: A. van der Wal (molenaar)

1832 (art. 1186): Hinderk Jansen (molenaar) (zie ook Nw. Kijk in ’t Jatstraat 66)

E 317: 1858 (art. 6680): Willem van der Klei (koemelker)

E 318: 1860 (art. 6679): Willem van der Klei (koemelker)

BR 1830: Harm Hindrik Oosterend (zonder beroep)

BR 1840: Everdina van der Kleij (koemelkersche), wed. Eeuwke Evenhuis (kastelein, +1838) + knd Evenhuis + broer Willem v.d. Klei (knecht). NB In 1838 wonen ze nog Buiten de Boteringepoort V 98

BR 1850/1860: Willem van der Klei (*1811 Ulrum, veehouder) + dienstmeid

Beide: 1867 (art. 8482): de Staat der Ned.

Vanaf 1869/BR 1870: Franciscus Johannes Stumpe (*1843, RK, veehouder) x  1869 Helena Maria Walker (*1845) + Josephus Bernardus (*1869)

BR 1870: Anna Catarina Verstokt (*1805), Harmannus Josephus Vos (*1844) x 1871 Bouwina Walker (*1849) en knd; broer Andreas Jacobus Vos (*1847, schipper buitengaats)

Adresb. 1872-’73 (Kijk in ’t Jatswal genoemd): F. J. Stumpe


(tot 1870: L 253a, 1870-: L 612)

BR 1870: Pieter Motzveldt (*1822, korenmeter) X Grietje Bol (*1820) en 3 knd.


(tot 1870: L 253 en L 253/2, 1870-sloop: L 613)

BR 1870: L 253: Frederik Nieveen (*1835, touwslager) X Grietje v.d. Schans (*1835) en 3 knd. Vertrekken naar L 127 en in 1872 naar Delfzijl. Daarna 1876-‘77: Bernardus Theodorus Blumers (*1845) X 1853 Dokkum:Anna Maria van der Veen (*1853). Zij vertrekken in apr. 1877 naar Rotterdam;

L 253/2: Petrus Folkeringa (*1820, zaagmolenaarskn., later tabakskerver) X 1844 Aaltje Heeres (*1804)

 

(tot 1870: L 254, 1870-: L 614)

BR 1870: Nikolaas Janzen (*1822, touwslager) x Zwaantje de Boer (*1828)

 

(tot 1870: L 254a, 1870-: L 615)

BR 1870: Johannes Korstman(n) (*1823 Dussen, arb., +1874) X 1859 Fokje Stevens Quetsius (*1825 Gron.) en knd. Ze wonen 1860 L 255


E 319 (huis en erf), 1853: E 862

1832 (art. 580): Bernardus Dopheide (timmerm.) In 1853 deel naar mil. gronden, rest E 862

1858 (art. 4752/7419): Jan Joostens Imelman (blikslager). Zie: Familie Imelman

1870 (art. 8626): Wycher Bussemaker (tafelhouder)

1872 (art. 8749): Diederik Jansen (timmerman)

1880 (art. 8211): gem. Groningen

 

E 320 (koornmolen: ‘het (oude) Reythok’), 1833: E 621

1746: molenaar Egbert Arents (‘in de Kruys Dwenger’)

1829: molenaar Heerke van der Wal

i.e.g. 1829/1832 (art. 1976): Antje Pieters van Weperen (+1859), wed. Theodorus Reisiger (molenaar, +1823). In 1833 brand en slooping, wordt met E 619: E 621

1833 (art. 2813):  Depart. van Oorlog.

Kleine Kruisstraat in 1971 (foto: Persfotobureau D. v.d. Veen; coll. Gron. Archieven)

 

Kleine Kruisstraat, oneven zijde:

NB Tussen 1911 en ’14 wordt oude nr. 3, 3a, 3b vernummerd tot nr. 5-7, oude nr. 5-7 wordt dan nr. 9, oude nr. 9 wordt nr. 11 enz

 

Kleine Kruisstraat nr. 1

(tot 1899: M 109): voor eigenaren zie Nw. Boteringestraat 62

BR 1900: 1. Willem de Jong (*1862) + vr en zn. Vertrokken okt. 1900 naar Menalderadeel. Daarna: Elsabeth Gerarda Avis (*1870) + dch, tot 1901. Daarna Thomas Hendrik le Clercq (*1869) + vr en dch.

Adresb. 1911: G. Edens, slager (tijdelijk)

Adresb. 1914: J.F. Kramer (Priv. Doc.)

Adresb. 1920/’22: J.F. Kramer, priv.docent (’22 ook: J.J. Kramer, theol.stud. en mej. J.M.C. Kramer, onderwijz.)

Adresb. 1938: 1. Wed. A. van Veenen- Venekamp

Adresb. 1943: 1: -; 1a: P. Wieringa, boekh.

Adresb. 1950: 1. G. Kroeze, chauff.; W. Ester, verz.agent; J. Ubels, besteller; E.D.A. van Duijn, vertegenw.; A. Sierdsema, bakkerskn.

Adresb. 1958: 1. G. Kroeze, chauff.

Adresb. 1961/1964: 1. G.W. Diepenheim, acquisiteur (1961 ook: W.N. Diepenheim; H.C.M. Geurts; D. van Dam)

Adresb. 1964: 1a. W.H. Arends, leraar

Adresb. 1968: 1. K.J. Pruisman; G.W.N. Diepenheim, acquisiteur

Adresb. 1972: 1. K.S. Diepenheim- Kooij

 

Kleine Kruisstraat nr. 3

(tot 1899: M 109, 1911: 1a) (eerst bij nr. 1): voor eigenaren zie Nw. Boteringestraat 62

Aanvraag van F. Roffel (Nw. Bot.str. 66= nu 62) 6-3-1909 voor bouw verdiepingen op het pand (op bgg zijn paardestallen) (tg. 2129, 22981 + tek.)

Adresb. 1911: 1a. H. Huizinga; 1/1. G. Boer; 1/1a. I.W. Kuipers

Adresb. 1914/1920/’22: H. Huizinga, onderwijzer

Adresb. 1938 tm i.e.g. ’58: 3a. G. Edens

Adresb. 1961: G. Edens ; mej. P. Edens

Adresb. 1964/1968: 3a: mej. P. Edens

Adresb. 1972:: 3. –

 

Kleine Kruisstraat nr. 5-7

(tot 1899: M 108/2, 1899 tot 1911/1914: 3, 3a, 3b) (3 panden): deel van E 45, aanv. onbebouwd, 1834: deel E 625, 1909: E 2417, 1940: E 3068

1832 (art. 810): Teunis Graalman (kastelein, +1858)/ later wed. Eiske Heres en Stephanus Graalman e.a.. In 1834 wordt er vertimmerd en worden E 45 (zie bij Nw. Boteringestraat 62) en 46 verenigd tot E 625: huis, erf en stal.

1867 (art.8697/7500): Stephanus Graalman (kastelein)

1881 (art.12045): Berend Vos (landgebruiker)/ later wed. Henderika Mulder en 5 knd. Vos (elk 1/10).

BR 1890 (tot 1891): 180/2: Jan Meijer (*1872, rietwerker); (korte tijd)180/3: Folkert Reinder Groeneveld (*1862, koopman) + vr en 2 knd

Aanvr. B. Vos 21-12-1896 bouw behuizing (3 huizen) op E625 (tg.2129-20392+ tek. 28576; arch. niet te lezen!)

BR 1900: 3. Cornelis Stienstra (*1865, letterzetter) + vr

1905-‘06: 3b. Sijtse (*1886) en Gerben Visser (*1887) (kwekelingen)

1909 (art. 19139): Derk Smit (aannemer) en Eusebius Gerhardus Boekhout (manufacturier). In 1909 wordt E 625 gesplitst in E 2417 en E 2418 (zie Nw. Boteringestraat 62, Kl. Kruisstr. 1-3)

1909 (art.16633): Eusebius Gerhardus Boekhout (manufacturier). Op 6-3-1909

Adresb. 1911: 3. H.S. Reuter, boterhandel; 3a. M. Brontsema, boekbinder; 3b. S. Venema, beh. en stoff,; Venema & v.d. Woude, behangers en stoffeerders

Adresb. 1914: nr. 5. Mej. Kraij; 5a. H.J. Redeker (kant.bed.); 7. D. Gerbers (kleerm.kn.); 7a. J.H.H. Schmitz (steendr.), M.A. Schmitz (coupeuse); 7b. J.H. Fels (coupeur)

Adresb. 1920/’22: 5. L.J. Bos, kleerm.; 5a. J.H. Masker, kantoorbed.;7. D. Gerbers, kleerm.kn.; 7a. J.H.H. Schmitz, steendr.; 7b. J.H. Fels, coupeur

1922 (art 21462): Jakob Landstra (huisschilder)/ later wed. Frederika Ilbina Dijksterhuis en 5 knd. Dijksterhuis

1929 (art. 19708): Gerrit Edens (slager) (woont Kl. Kruisstr. 3)/ later met 3 knd. Edens.

NB: Edens verenigt 5-7 daarmee weer met 1-3, die hij al in 1911 heeft gekocht.

Adresb. 1938: 5. B. Mesander (boekh.); 5a. J.E. Fekkes (timmerm.); 7. D. Gerbers (kleerm.kn.); 7a. wed. A. vd. Werff- Bazuin; 7b. mej. D.N. Bock- Heeres

Adresb. 1943: 5. B. Mesander (boekh.); 5a. J.E. Fekkes (timmerm.); 7. D. Gerbers (kleerm.kn.); 7a: J.J. Hofman; 7b: K.G.H. Knaapen (kellner)

Adresb. 1950/1958/1961: 5. B. Mesander; 5a. 1950: K. Woltjer; 1958/1961: mw. A.B. Woltjer-Kok

Adresb. 1950: 7. Wed. T. Bisschop- ter Laan; 7a. J.J. Hofman; J. v.d. Veen, leerl. Electromont.; 7b. J.L. Nijholt, metsel.

Adresb. 1958/1961: 7. J.B. Wessels, timmerm.; 7a. J.J. Hofman; 7b. J. Perdok, vertegenw.

1963 (art. 44077): Petronella Edens (1/2, woont Kl. Kruisstr.3) en Dirk Edens (leraar, Veendam) (1/2)

Adresb. 1964/1968: 5. Mw. P. Mesander-Jongman; J. H. Mesander, kant.bed.; 5a. H.J. Smit, besteller PTT; 7. J.B. Wessels, timmerm.; 7a. J.J. Hofman; 7b. J. Perdok, vertegenw.

1969 (art.43027): Egbert Heuker (* 1918, slager Kl. Kruisstr.3; x Henderika Reindina Prins)

Adresb. 1972: 5. K. van Tuinen; 7. F.W. Edens; 7a. J.J. Hofman; 7b. J. Perdok.

1979 (art. 62191): Albert Heerema (*1940, grossier in vleeswaren in Middelstum) (x Fetje Annie Siegers)

1979 (art. 62193): Arend Herman Hoving (*1942, grossier in vleesw. In Glimmen) (x Zwaantje Pol)

 

Kleine Kruisstraat nrs. 9, 9a, 9b

(tot 1822: G 64, 1822-1899:  M 108, 1899 tot 1907: 7, 1907-1911/1914: 5-7): E 47, 1857 E 1008 en 1009, 1899: E 2199, 1940: E 3067

BR 1806/1822: Berend Bloem (koemelker)

1836 (art. 167): Berend Bloem (koemelker). In 1852 ‘successie’.

BR 1840: Jantien van der Laan (koemelkersche) (dch van Geert Tonnis v.d.Laan en Jantje Bloem) + knecht en dienstm.

1852 (art. 5709): Jantje van der Laan (*1788, koemelkersche, +1876). In 1857 bijbouw, waarna E 1008 (huis en erf) en 1009 (huis). In 1899 worden ze verenigd tot E 2199

BR 1870: Jantje van der Laan (+1876), geen beroep

BR 1890: Wilhelmis Nicolaas Heuning (*1853, meter-weger, RK) + vr en 3 knd

BR 1900: 5. Redmer Hoekzema (*1839, melkverkoper, +1905) + vr en knd. Later naar Violenstraat 34;

BR 1900: 7. Fransina Vos, wed. F.J. Cremer (*1833), daarna Violenstraat 13 + kleindch. + Jantje Meijer (*1866), vanaf okt. 1900

1907 (art. 17350): Rieko Smedes (*1874, verfhandelaar, +1945) x Hinderika Egberdina Wildeboer (*1867-+..), knd.: Harm (*1903)

Herbouw in 1907 (NB Toen heette dat nr.5 en 7). In 1911 alleen nog nr. 5 (Fa. H. Smedes), daarna wordt dit nr. 9

Adresb. 1911: 5. Fa. H. Smedes, Glas, lakken en Vernissen; 5a. R. Smedes; 5b. P. Heeres; 7. ontbreekt

Adresb. 1914: 9. fa. H. Smedes (Glas en Verfwaren); 9a. R. Smedes; 9b. wed. M. Schut

1919 (art. 23130): Noord- Nederlandsche Verffabriek vh Wed. E. van der Zee en Zonen (vennoot Sjoerd v.d. Zee Ezn)

Adresb. 1920: 9. Fa. H. Smedes, glas en verfw.; 9a. R. Smedes; 9b. A. Nagelsmit, accountant

Adresb. 1922: 9. -; 9a. Dr. J. de Haan, lector; 9b. A. Nagelsmit, accountant

1922 (art.20153): Gruno’s Grondbezit (in ’17 voortgekomen uit Belgraver’s Bouwmaatschappij Groningen)

1922 (art.25376): NV Groninger Grondbezit Groningen

1923 (art. 25768): NV Glasmaatschappij Heerlen

1929 (art.25598): Berend Noordhoff (vrouwenarts)/ later Marianne Antoinette Johanna Noordhoff (Vr. later wed. van prof. J.C. Schoute) (1/4) en andere Noordhoffs + echtg.

Adresb. 1929: 9. NV Glas-Maatschappij Leufkens, Glasslijperij en Glashandel; 9a. H. Tempel (Dames- en Heerenkl), E.H. Hendriksen (Chef de Bur.); 9b. Wed. W. Bolt, Gez. Vloedman, A.J. Thöne (handelsr.), E.H. Hendriksen (kantoorbed.), P.J. Sleijfer (winkelbed.)

Adresb. 1930: 9. NV Glas-Maatschappij Leufkens, Glasslijperij en Glashandel ; 9a…; 9b.H.J. Hoving, Glasindustrie

Adresb. 1938 tm i.e.g. ’43: 9. NV Handelmij. (Nieuwe)’Continental’, Koffie- en theeh. en Consumptieart.

Adresb. 1938: 9a. P.J. Sleijfer (winkelbed.), mej. J. Hegge (onderw.), A.v.d. Weide; 9b. J.B. Lanting (Exped.kn.), wed. J. Lanting- Wilms, M. Groenveld (monteur), mej. J. Zanting (werkvr.), mej. A.J. Niemeijer (werkvr.)

Adresb. 1943: 9a: P.J. Sleijfer (handelsr.), mej. A.M. Vloedman (pensionh.), T.J.A. Bertels (apoth.), F. v.d. Wiel (koopman); 9b: wed. B.H. Kok-Bloem

Adresb. 1950: 9.  Continental. Nieuwe Handel Mij. NV; 9a. . H.F.N. Folkers, verkoopleider; W.A. Koopman, koordir.-organist ;  P.J. Sleijfer, reizger; mej. C.A. Piazza, gezinsverz.; mej. M.J. Rombouts, gezinsverz.; mej. C.G. Terpstra, huishoudster; mej. A.M. Vloedman, pensionh.; mej. R.M. Vloedman, pensionh.; 9b. H. Tilman, electr.

Adresb. 1958: 9: -; 9a. H.F.N. Folkers, adj. Dir. wattenfabr.; W.A. Koopman, koordir.-organist; 9b. H. Tilman, electr.-loodgieter; N. Tilman, loodgieter

Adresb. 1961/1964: 9. Heuvingh’s Bakkerij Grondst.fabr.; 9a. W.A. Koopman, koordir.-organist; A.B. Hoekstra; Th. P.M. de Jong; H.P.M. Kerckhoffs; 9b. Tilman (5x)

Adresb. 1964: 9b. mw. H. Venema-Rave; mej. S. Hengst, verpleegster; F.J. de Vos

1967 (art. 46168): Clichébedrijf De Poel en Bali (vennoten 5x De Poel)

Adresb. 1968: 9. Clichébedrijf De Poel en Bali; 9a. M. Brouwer; M.J.H. Slooff; 9b. mej. G.G. Snel, cassière; mw. H. Venema-Rave

Adresb. 1972: J. de Poel cliché bedr.; 9a. J.A.L. de Poel; S.J. Tromp; R. Krabbe; M.J.H. Slooff; 9b. H. Venema- Rave

1974 (art.53065): BV Reprografische industrie De Poel en Co

1981 (art.20799): Mij. tot verbetering van woningtoestanden

 

Kleine Kruisstraat nr. 11

(tot 1822: G 63, 1822- 1899: M 107, 1899- 1911/1914: 9): E 48, 1853: E 880, 1940: E 3066

BR 1806: Hilbrand de Weerd

BR 1822: Jan Meinders (koemelker)

1832 (art. 1559): Jan Meinders (koemelker)

1838 (art.3671): Raang Jans van Rijn (koemelker)

1839 (art.3751): Adolf Wechter (tigchelbaas)

BR 1840: Tomas Piters Jonker (koemelker) + vr en knd

1842 (art.198/7524): Hindrik de Boer (timmerman). Herbouw 1853

1868 (art. 5469/ 88993/10164): Abel Klaassens van Bolhuis (kleerkooper)

1876 (art. 8328): Reint Siebren Landstra (schipper/koopman)

1877 (art.10864): Roelof Jonkhoff (verwer)/ later wed. Reina Wiersinga (1/2) en 4 dch. Jonkhoff (elk 1/8)

1880 (art.11575): Harm Ridder en Siwardina Harmanna Ridder/ later S.H. Ridder (3/4, Baarn) en Albertus (later wed. Ph. A. Cremer) en Albertus Philippus Ridder (elk 1/8)

Adresb. 1886: H. Ridder en A. Ridder

BR 1890: Harm Ridder (*1847, aanspreker)/ Siwardina Harmanna Ridder (*1852)/ Albertus Ridder (*1856, fabr.) +x Jantje Reijenga (*1864) + 4 knd./ Johanna Pppink (*1832)

Adresb. 1911 (nr.9)/1914 (nr.11): H.J. Pastoor (timmerm.), Rudolf Hofman (*1860, politieagent, +1941), Pieter Hofman (*1889, meubelm., +1954)

Pieter Hofman (links) in zijn meubelmakerij

1918 (art.19608): Gerrit Mulder (chef-kok/ magazijnmeester ziekenh.) (1/2) en Henderikus Jan Mulder (arts) en Reier Johannes Siemelink (arts) (elk ¼)

Adresb. 1920/’22: 11. H. van der Meer, schoorsteenveger, Rookverdr. en Metsel.; H. Scholma, vergulder

1922 (art.25416): Henderikus van der Meer (schoorst.v en metselaar).

Adresb. 1938 tm i.e.g. ’43: H. v.d.Meer, schoorsteenv, Rookverdr. en Metsel.; J.v.d.Meer, kantoorbed.; J. Tel, vertegenw. (in ’43)

1942 (art.34848): Erven P. Noordhoff’s uitgeverij

Adresb. 1950: 11. A. Eisen, meubelm.; J. Tel, vertegenw.

Adresb. 1958/1961: 11. K. Frankes, bouwvakarb (‘61: voorman).; 1961 ook: H.Frankes, bouwvakarb.; J.J. Visser, landarb.

Adresb. 1964: 11. 11. K. Frankes, voorman; H.Frankes, bouwvakarb.; E. Frankes; mw. T. de Boer- v.d. Ret

1967 (art. 46168): Clichébedrijf de Poel en Bali (vennoten 5x De Poel)

Adresb. 1968: 11. IJ.H. van Weering

Adresb. 1972: 11. –

1974 (art.53065): BV Reprografische industrie De Poel en Co

1981 (art.20799): Mij. tot verbetering van woningtoestanden

later: De Huismeesters

 

Kleine Kruisstraat nr. 13

(tot 1822: G 62, 1822- 1899: M 106, 1899-1911/1914: 11 ): E 49, 1876: E 1639, 1903: E 2315, 1917: E 2491, 1924: E 2546, 1924: E 2573

1832 (art. 2469): Eefke Veenkamp (koemelker)

1838 (art. 3636): Meindert Arends Boss (landb.,Adorp)

1840 (art. 3937): Ede Arends Boss (koemelker, Gron.)

BR 1840 (M 106): Henderika Harms Vries, wed. Groot (zonder) en knd Groot

1851 (art. 5454): Antoon Rudolf Sormani (koopman) en m.e.

1854 (art. 6045): Abraham Pieters Waijer (koemelker)

1862 (art. 7574): Bouke Mensinga (koemelker)

1867 (art. 8653): Harm Jacobs Sinningh (koemelker)

1869 (art. 8448): Jacob Cornelis Bijlenga (schipper/koopman) )/ later ook Cornelis Bijlenga Jzn (1/2), aanvr. J.C. Bijlenga 11-3-1873 vernieuwen voorgevels M105 en M106; tg. 2129-2627

BR 1886: J.C. Bijlenga

BR 1890: M 106: Geertruida Hinderika Wolters (*1835, baker). Vanaf 1892: Jacobus Veenma (*1860, winkel) +vr en knd

1901 (art. 11107): Cornelis Bijlenga Jzn. (huisschilder, verfhandelaar, koopman). In 1903 wordt van E 1639 een stukje afgesplitst dat E 2314 wordt (zie Nw. Kijk in ’t Jatstraat 81). Resty wordt dan E 2315

1908 (art. 19081): Maria Bijlenga (*1891)/ later Harmannus Johannes van Wolde (kleermaker)

Adresb. 1911 (nr.11): K. Arends, kleerm.

Adresb. 1914 (nr. 13): H.J. Slijver, sig.maker

1916 (art. 21237): Kornelis van Duinen (aannemer) en c.s.: Jan en Cornelis Postema (schilders) en Jan Scheltens (aannemer). In 1917 wordt het gesplitst: nr. 13 wordt E 2491. Ander deel komt bij ged. van nr. 17 dat tussen 15 en 17 ligt en wordt E 2492 (zie hulpkaart)

1917 (art. 21236): Kornelis van Duinen (aannemer) en c.s.: Jan en Cornelis Postema (schilders)

1917 (art. 21720): Frederik Johan de Raad (behanger)

Adresb. 1920: 13. H.J. Slijver, sig.maker

Adresb. 1922: 13. F.J. de Raad, beh. en stoff.

1923 (art. 19081): Maria Bijlenga / later Harmannus Johannes van Wolde (kleermaker)

1924 (art. 26472): Egbert Strating (houtdraaier)

1927 (art. 28137): Harmanna Mik, wed. Hermannus Johannes van Wolde

1929 (art. 29509): Robertus Cornelis van Wolde (chef kleermaker) (woont er)

1931 (art. 29973): Christiaan Schaeffer (kleermaker)

Adresb. 1938 tm i.e.g. ’43: Chr. Schaeffer, kleerm.

Adresb. 1950: C. Schaeffer, kleerm.; R. van der Meer, schoorsteenv.

1953 (art. 38684): Roelf van der Meer (schoorsteenveger, *1913) (woont er)

Adresb. 1958/1961/1964/1968/1972: R. van der Meer, schoorsteenv; (1964 ook: mej. T.F. Wildeman, hoofdcassière; 1968 ook: mej. E.A. Stel, receptioniste)

1981 (art. 66802): Hessel van Straten (*1962) en Herman Dolf van Straten (*1966) (wonen er)

 

Kleine Kruisstraat nr. 15

(tot 1822: ?, 1822-1899: M 106/2, 1899-1911/1914: 13): E 50 (1843: E 647, 1846: E 780 (en 781=Nw. Kijk in ’t Jatstr.), 1873: E 1430, 1940: E 3065)

BR 1806/1822: Eefke Veenekamp (koemelker)

1832 (art. 2469) Eefke Veenkamp (koemelker)

1838 (art. 3636): Meindert Arends Boss (landb.,Adorp)

1840 (art. 3937): Ede Arends Boss (koemelker, Gron.). In 1843 wordt deel van het erf van E 50 afgesplitst als E 646 = ijskelder, dat wordt verkocht (zie Nw. Kijk in ’t Jatstraat 81). De rest is daarna E 647, wat in 1846 wordt gesplitst in E 780 en 781 (2x huis & erf). Voor E 781 zie verder bij Nw. Kijk in ’t Jatstraat 75 tm 79.

1851 (art. 5454): Antoon Rudolf Sormani (koopman) en m.e.

1854 (art. 6045): Abraham Pieters Waijer (koemelker)

1862 (art. 7574): Bouke Mensinga (koemelker). Aanvraag 2-6-1862 door B. Mensinga vertimmeren M105/a-d en M106 (tg.2129: 1399-3112)

1867 (art. 8653): Harm Jacobs Sinninghe (koemelker)

Aanvraag van J. Sinninghe (koemelker) tot vertimmering M105: 6-5-1868 (tg. 2129-1389)

1869 (art. 8448)/ BR 1870: Jacob Cornelis Bijlenga (schipper/koopman) )/ later ook Cornelis Bijlenga Jzn (1/2). Op 21-9-1869 aanvraag van J.C. Bijlenga tot vervangen kozijn in M105 (tg. 2129-1762). In 1873 bijbouw (aanvr. J.C. Bijlenga 11-3-1873 vernieuwen voorgevels M105 en M106; tg. 2129-2627), waarna E 1430

BR 1890: M 106/2: Jacob Cornelis Bijlenga (*1816) x Tjitske Hoeksem (*1821-+1898) + dienstm.

1901 (art. 11107): Cornelis Bijlenga Jzn. (huisschilder, verfhandelaar, koopman)

1908 (art. 19081): Maria Bijlenga / later Harmannus Johannes van Wolde (kleermaker)

Adresb. 1911 (nr. 13): A. Luinge, looppkn.

Adresb. 1914 tm i.e.g. 1926: (nr.15): A.C. Holwerda (magazijnkn.)

1916 (art. 19561): Jan Scheltens (aannemer). In 1926 opbouw.

1934 (art. 31383): Sipkje Ram (wed. Age Leiseboer)

Adresb. 1938 tm i.e.g. ’43: S. Ram

1949 (art. 36722): Tunnis Sluman (kapitein binnenvaart)/ later wed. Margje Leiseboer

Adresb. 1950: H. Nie, fabr.arb.

Adresb. 1958: W.G. van der Wal, koopm. Kantoorbenodigdh.

Adresb. 1961/1964: mw. T.A.J. Draaisma- v.d. Mei

1964 (art. 34847): Mattheus Derk Veenhuizen (*1906)/ later ½ en Dirk Garmt en Gerard Jan Dirk Veenhuizen (elk ¼)

Adresb. 1968: 15. R.H. Dagelet, spuiter

Adresb. 1972: 15. –

1973 (art. 51816): Dirk Garmt Veenhuizen (*1936, leraar Oosterhogebrug, X Annie van Dooren)

1974 (art. 52868): Jan de Jonge (*1934, groentehandel., x Elizabeth v.d. Berg)

1976 (art. 28018): NV Grolsche Bierbrouwerij (Enschede)

 

Kleine Kruisstraat, tussen nrs. 15 en 17

(nu bij nr. 17): komt voort uit E 197/E 1640 (= nr. 17, zie daar), 1917: E 2492, 1924: E 2547, 1925: E 2571

1908 (art. 19081): Maria Bijlenga / later Harmannus Johannes van Wolde (kleermaker). In 1917 wordt gesplitst in E 2492 en E 2493 = nr. 17 (zie daar)

1917 (art. 19561): Jan Scheltens (aannemer)

1920 (art. 19081): Maria Bijlenga/ later Harmannus Johannes van Wolde (kleermaker)

1925 (art. 27251): Jan Egbert Strating (kellner)

1928 (art. 28018): NV Bierbrouwerij De Klok/ later NV Grolsche Bierbrouwerij (Enschede)

 

Kleine Kruisstraat nr. 17

(tot 1899: -/(tot 1899: M 105, 1899-1911/1914: 15): E 50 (hoek Nw. Kijk in ’t Jatstraat): E 197 (1876: E 1640, E 2493, E 2572)

IIIx 140 fol.197: 1754: (Hans) Rudolfs Leutscher x Barbara Copersmit

IIIx 150 fol.86: 1763: Izaak  Rudolfs Leutscher en Leentje Leutscher

IIIx 186 fol. 29: 1786: Rudolf Alberts Nie(uwe)nhuis (*ca 1760, + 1832 Hoogkerk) x 1786 Fennigje Claassen (Fennegien Klaassen, +1789) x 1790 Pieterdina Andries (+1793) x 1794 Anna Jans Meijering/k (+ 1827)

1806: F 240: Jannes Brukker (+1830, L 269)?

1832 (art. 2469) Eefke Veenkamp (koemelker)

1838 (art. 3636): Meindert Arends Boss (landb.,Adorp)

1840 (art. 3937): Ede Arends Boss (koemelker, Gron.)

1851 (art. 5454): Antoon Rudolf Sormani (koopman) en m.e.

1854 (art. 6045): Abraham Pieters Waijer (koemelker)

1862 (art. 7574): Bouke Mensinga (koemelker)

1867 (art. 8653): Harm Jacobs Sinningh (koemelker) Aanvraag van J. Sinninghe (koemelker) tot vertimmering M105: 6-5-1868 (tg. 2129-1389)

1869 (art. 8448): Jacob Cornelis Bijlinga (schipper/koopman)/ later ook Cornelis Bijlenga Jzn (1/2). In 1876 verbouw, waarna E 1640

1901 (art. 11107): Cornelis Bijlenga Jzn. (huisschilder, verfhandelaar, koopman)

1908 (art. 19081): Maria Bijlenga/ later Harmannus Johannes van Wolde (kleermaker)

Adresb. 1911 (nr. 15)/1914 (nr. 17): H. Zuidema (magazijnkn.)

Adresb. 1920: H. Zuidema, mag.kn.

Adresb. 1922: H.J. Kraak, werkm.

1924 (art. 26472): Egbert Strating (houtdraaier)

1925 (art. 27251): Jan Egbert Strating (kellner).

Adresb. 1926: B.C. Buiskool, Boter, Eier en Kaashandel

Verbouw in 1926

Adresb. 1927 tm i.e.g. ’31: J. Strating, caféh.; E. Strating, houtdr. (1929 tm i.e.g. ’31), D. van Zanten, tuinm.(in ’29)

1928 (art. 28018): NV Bierbrouwerij De Klok/ later NV Grolsche Bierbrouwerij (Enschede)

In 1932 schrijft B. Noorman en Co. ‘Café De Kruisbar’ in (Nieuwsblad van het Noorden, 9-4-1932)

Adresb. 1933: B. Noorman, caféh.

Nieuwsblad van het Noorden, 12-7-1934

Adresb. 1935 tm ’38: A. van der Hoef, caféh.;

Adresb. 1940: Chez Antoine

Per 6 juli 1940 gaat het café over op H.H. Bakker:

Nieuwsblad van het Noorden, 4 juli 1940 (met drukfout: H. i.p.v. A. v.d. Hoef)

Adresb. 1941 tm 1972: H. Bakker, caféhouder:  ‘Café Bakker’ (1972 ook: J.J. Bakker)

Hendrik (‘Henk’) Bakker (*1915) trouwt in 1940 met Engelina van Minnen. Hij is dan kleermaker van beroep, maar komt dan in het café achter de bar. Het Nieuwsblad van het Noorden maakt drie keer melding van heropening van zijn café na een ‘ingrijpende verbouwing’. Die heropeningen vonden plaats resp. op 20-4-1951, 18-8-1960 en 12-2-1970. Bij de laatste keer wordt vermeld dat hij het café spoedig overdraagt aan zijn zoon. Dit is Jan Johannes (‘Jopie’). Zie hieronder:

Nieuwsblad van het Noorden, 12-2-1970 (zie ook foto uit 1971, boven Kl. Kruisstraat 1)

Ook in januari 1974 heropent de Fam. Bakker het weer vernieuwde café. Begin jaren 80 koopt R. Roovers het (de inventaris), zonder de naam van het café te wijzigen. Het pand zelf blijft eigendom van Grolsch. Roovers gaat echter in juni 1985 failliet.

o.a. 1994: Contactbureau EWA

In 1994 vestigt Diogenes Delis er Grieks Eetcafé Fortuna (bron Dagblad van het Noorden, 26-8-2009)

1994 tot 2020: Grieks Eetcafé Fortuna

NB: In 2013 failliet en daarna herstart. In mei 2020 verhuisd naar Korreweg.

Verbouwing zomer 2022

 

Kleine Kruisstraat, even zijde:

Kleine Kruisstraat 2 tm 14 in 1953 (Fotobedrijf Piet Boonstra; coll. Gron. Archieven)

Kleine Kruisstraat nr. 2

(tot 1899: M 94a): voor eigenaren zie Nw. Boteringestraat 60

Adresb. 1914: wed. B.R. Mulder, mej. T. Braaksma (onderw.), P. Eibergen (onderw.), mej. R. Faber

Peterdina Catharina Balk (*1856,+1945), wed. Barend Rijswijk Mulder (*1847, +1903), woont er in elk geval al in 1907

Adresb. 1922: wed. B.R. Mulder, mej. T. Braaksma (onderw.), J.J. Beijer (biol. stud.), H. Mulder (med. stud.) W. Mulder (med. stud.) (van 4-1-1922 uit ’s Gravenhage: Roelf Pentinga, pol., tot 24-5-’22. Hij in januari 1945 gefusilleerd wegens verzetswerk)

Adresb. 1924: H. Drent; 2a.: wed. B.R. Mulder, mej. T. Braaksma (onderw.), J.J. Beijer ( biol. Stud.), H. Mulder (med. Stud.), W. Mulder (med. Stud.)

Adresb. 1928: 2: P.F. Wijma, beeldh.; 2a: H. Drent, vertegenw.

Adresb. 1928 tm i.e.g. ’31: 12a: B.J. Hamburger, Semi Arts (NB. Uit een overlijdensadvertentie blijkt echter dat hij in febr. 1931 met z’n vrouw in Baltimore woont. In 1933 wonen zij Gr. Markt 43c)

Rudolf Jacobus Hamburger (*1902 Gron.), is een zoon van prof. Hartog Jacob Hamburger. Hij trouwt in 1930, dan volledig arts, met Bertha Margot Meihuizen (*1906 Oirschot). Ze krijgen 2 dochters, in ’33 in Groningen en in ’37 in Alkmaar. Het huwelijk wordt in 1948 door de Rechtbank in Alkmaar ontbonden  (met dank aan Lotte-Marijn Millar)

Adresb. 1929: 2: K. Noorman, sanit. art.; 2a: H. Drent, vertegenw., J.A. Drent, kok.

Adresb. 1933: 2: J. Luiken (in machinerieën en gereedschappen); 2a. H. Drent (vertegenw.), J.A. Drent (kok), mej. J. Reinders

Adresb. 1938: J.M.A. Jansen (bloemenm.); H. Drent (vertegenw.), C.J.C.A. de Haas (koopman)

Adresb. 1950-’51: J.M.A. Jansen (bloemenm.); 2a. A. Maat (chauff.), R.D. Sloot (vertegenw.), wed. A. Rouwerda- Kloosterhuis

Adresb. 1958: J.M.A. Jansen (bloemenm.); 2a. A. Maat (chauff.)

Adresb. 1961: J.M.A. Jansen (bloemenm.); 2a. A. Maat (chauff.), mej. C.G.C.M. Dierick (assistente), mej. R.A.M. Heeger, L.G.M. Prick

Adresb. 1964: J.M.A. Jansen (bloemenm.); 2a. A. Maat (chauff.),

Adresb. 1968: J.M.A. Jansen (winkelier); 2a. mej. M.M. Lindemann ( onderw.), A. Maat (chauff.), mej. A.A. Maat (kant.bed.)

Adresb. 1972: J.M.A. Jansen, bloemenhuis; 2a. A.P. Steenhuis Geertsema, A. Maat

 

Kleine Kruisstraat nrs. 4-4a

(tot 1822: G 35, 1822-1899: M96): tot 1967 bij nr. 2, E 2923, 1967: E 3295

Adresb. 1914: E.W. van Dellen (koopman)

Adresb. 1924:  E.W. van Dellen (koopman), D. Postma (schilderskn.)

Adresb. 1933: E.W. van Dellen (koopman), wed. D. Postma

Adresb. 1938: J. Reijntjes (werkm); 4a. mej. J. Wories

Adresb. 1950-’51: J.H. Niezwaag (cartonagebew.)

Adresb. 1958: J.H. Niezwaag (ambt. PTT)

(art. 39074): Elisabeth van Dam (woont Frk, later Apeldoorn). In 1967 afscheiding van nr. 2/Nw. Boteringestraat 60, wordt daarna: E 3295 = pakhuis

1967 (art. 45971): Kornelis Kremer (woninginspecteur)

1967 (art. 43874): Tjalling van der Schors, later wed. Antje Miedema en 3 knd. Van der Schors (wonen er niet)

1981 (art. 66141): Geert van Duinen (*1951, x Jannie Nieland; woont nr. 6) en Adriaan van Duinen (*1951) (elk ½)

1981 (art. 56536): Geert van Duinen (*1951, x Jannie Nieland; woont nr. 6)

Adresb. 1961 tm ‘72: –

Nu: Bouwservice J. van Duinen

 

Kleine Kruisstraat nr. 6

(tot 1822: G 36, 1822-1899: M97): E 58 , 1932: E 2922

1832 (art. 1200): Cornelis de Jong (dienaar der Nachtschout)

1851 (art. 5542): Jan Hijszeler timmerman)

1895 (art. 15239: Jan Hendrik Buning (timmerman)

Aanvraag J.H. Buning voor bouw woning met bovenwoning M97, 1895 (tg. 2129-19929)

1899 (art. 16451): Cornelis Kool (boekhouder)

Adresb. 1914: wed. D.S. Kuitze; 6a. C.J. Westenborg (boekh.)

1920 (art. 22447.17): Gerrit Edens (slager) en Andreas Strüber (winkelier)

1920 (art. 23602): Wilte Bakker (Appingedma0< vanaf 1921: Christiaan Greiner

1922 (art. 25376.5): NV Groninger Grondbezit

1923 (art. 25997): Samuel Waag (magazijnbed.)

Adresb. 1924: K. Betman (poetser S.S.); 6a. S. Waag (kleerm.)

1929 (art. 29212): Johannes Hartering (pianostemmer, muz.onderwijzer)

1930 (art. 28012): Atje Rienks, wed. Eise Wildeman

Adresb. 1933: K. Betman (poetser S.S.), J.C.G. Roeders (kapper); 6a. M. Groothof (sigarenm.)

Adresb. 1938: -; 6a. H. Scholte (meubelm.)

1944 (art. 35510): Frederik Marten Rienks (pensionhouder) (woont Loppersum, later Den Haag)

Adresb. 1950-’51: W. Kranenborg; 6a. C.J. Jansen (bloemenv.)

Adresb. 1958: mw. A. Kranenborg- Mansens; 6a. C.J. Jansen (bloemenv.)

1959 (art. 41598): Harm Freese (*1890, schilder), later 2 knd. Freese

Adresb. 1961: H. Freese (schilder); 6a. Chr.J. Jansen (bloemenh.)

Adresb. 1964: H. Freese (schilder), mevr. E. Leistra- Reitsema; 6a. Chr.J. Jansen (bloemenh.)

Adresb. 1968: H. Freese (schilder); 6a. Chr.J. Jansen (bloemenh.)

1972 (art. 50874): Harmannus Hendrikus Antonius Wolbers (bromfietshandelaar, Ter Apelkanaal) x Maria Engelina Teuben

Adresb. 1972: G. Niestijl; 6a. Chr.J. Jansen

1976 (art. 56536): Geert van Duinen (*1951, slager) (woont er)

 

Kleine Kruisstraat nr. 8

(tot 1822: G 37, 1822- 1899: M98): E 57

1832 (art. 2114): Balster Schipvaart (koornmolenaar)

1835-‘36 (art.2119): Lucas Scholtens (kleerm.)

1844 (art. 4425): Jan Geertsema (arb.) en Gerardus G. (minderjarige) e.a.

1856 (art. 6285): Popko Sijbes (kuiper)

1883 (art. 4622): Jacob Hillebrand Groenewold (bleeker)/ later Albert Groenewold (bleeker (wed. Martha Jans Vos c.s.)

1891 (art. 11160): Casparus Hen(de)rikus Schotema (barbier) (woonde 1900: Kl. Kruisstr.8)

1906 (art. 17660.76): Geert Belgraver (bouwondern.)/ later wed. Antje Bosman (1/2) en 5 knd. Belgraver (elk 1/10)

Adresb. 1914: P.J. Lucassen (tabaksbew.)

1916 (art. 20977): Geert Dijksterhuis (bakker) en Redmer Perdok (bakker)/ later div. familieleden

1917 (art. 21356): Jacob de Vries (later J. Israelsstr.) en 2 knd. De Vries

Adresb. 1924: J. de Vries

1932 (art. 25416): Henderikus v.d. Meer (schoorst.veger en metselaar, Kl. Kruisstr. 11)

1932 (art. 28124): Harke Jan (*1910, laborant, Eindhoven) en Jan Houtman (*1911, timmerm., Kl. Kruisstr.8). In 1932 verbouw. Zij zijn kinderen van Pieter Houtman (*1879,+1935) x 1909 Tettje Oosterhoff. Nadat zij in 1912 overleed, hertrouwde hij in ’14 Knelsien Hoolsema.

Adresb. 1933: P. Houtman( timmerm.)

Adresb. 1938: wed. Knelsien Houtman- Hoolsema (+24-9-1967)

1942 (art. 34699): Jan Houtman (timmerm., Kl. Kruisstr.8, later Z.Afrika)

Adresb. 1950-’51: Joh. van Sinderen (timmerm., +1950)

1956 (art.40253): Enno Spandauw (*1919, Nw. Bot.str. 98a)

Adresb. 1958: mw. T. Bisschop- ter Laan

Adresb. 1961: R.H.J. van Enst (adj. Techn.ambt.), mej. L.P. Post, E. Spandauw (boekhouder)

Adresb. 1964 en ‘68: E. Spandauw (boekhouder)

1969 (art. 47311): Hans Hugo Muller (later New York)

Adresb. 1972: N. Muller

1972 (art. 50202): Henricus Maria Joseph Banens (*1909 accountant, x M.J.Th. van Liempt)

1980 (art. 63511): Hans Alex Akkerman (*1959)

1987 (art. 76792): Maria Visser (*1944, Kl. Kruisstr.8)

 

Kleine Kruisstraat nr. 10

(tot 1822: G 38, 1822-1899: M99): E 56, 1940: E 3070

1832 (art. 361): Trientje Harms, wed. Derk Bruins (wolkammer) (Bruins overleed 28-4-1831, 69 jr. oud Nw. Ebbingestr. N 27= nr. 36, zie ook daar en ook nr. 12 en Kl. Leliestraat)

1843 (art. 795): Johannes Goedhuis (koopman, + 14-2-1860, 60 jr O. Bot.str.)/ later de erven

1862 (art. 7617): Hillegien Bruins, wed. J. Goedhuis  (+7-9-1862)

1863 (art. 7806): Daniel Goedhuis (proponent)

1864 (art. 4461): Gerro Aljes Riepma (koopman)

1878 (art. 11050): Enno Wetsema (korenmeter/weger, +19-1-1886)/later wed. Johanna Dam (+1926) & cs. In 1878 verbouw.

Adresb. 1880: E. Wetsema (korenweger)

Adresb. 1891: wed. E. Wetsema (particuliere)

1900 (art. 11160): Casparus Hen(de)rikus Schotema (barbier) (woonde 1900: Kl. Kruisstr.8)

1906 (art. 18266): Johannes Huisveld (zonder beroep)

Adresb. 1914: L. Smit (tabakskerver)

1921 ( art. 22936): Lammert Smit (tabakskerver) (woont Kl. Kruisstr. 10)/ later wed. Wesselina Plat (4/7) en 5 knd. Smit + Isabella Noordhoek (elk 1/14), nog later Bertus Ellens (wedn. Van Trientje Smit) en zn. Ellens.

Adresb. 1924: K. Smit (tabakskerver)

Adresb. 1933 en ‘38: L. Smit (tabakskerver)

1945 (art. 35655): Doede de Jong (veehouder, Wierumerschouw, later Aduard)/ later idem (7/9) en dch. Anne (*1924, x J.P. Wiersum) (1/9) en zn. Sjoek de Jong (veehouder Aduard)

Adresb. 1950-‘51: wed. W. Smit- Plat

1957 (art. 39942): Eltje Werkman (rijw.hersteller, Folkingestr.) (1/2) en Nikel Lijkele v.d. Molen (timmerm. Peizerweg) (1/2)

1957 (art. 40750): Simon Boerema (*1896, opperman, Kl. Kruisstr. 10)

Adresb. 1958: S. Boerema (opperm.)

Adresb. 1961 en ‘64: S. Boerema

1965 (art. 44723): Trijntje van der Vlag (*1890, Kl. Rozenstr.) (wed. Jakob Smit)

Adresb. 1968 en ‘72: mevr. T. v.d. Vlag

1972 (art. 50166): Grietje Harmina van der Veen (*1947, lerares, Kl. Kruisstr. 10)

1974 (art. 53404): Egbert Jurjen Hilberdink (*1949, onderwijzer, Kl. Kruisstr. 10)

1978 (art. 59292): Hinderika Johanna Frederika Leemhuis (*1952, Medisch registratie-assistente, Hereweg)

1986 (art. 87517): Loura Alida Luinge (*1961, Kl. Kruisstr. 10)

?: Haiko Timmermans (opticien)

2003: Andrew en Lotte-Marijn Millar (Knorr)

 

Kleine Kruisstraat nr. 12-12a

(tot 1822: G 39, 1822-1899: M100): E 55, 1925: E 2574

1832 (art. 361): Trientje Harms, wed. Derk Bruins (wolkammer)

1843 (art. 4301): Derk Bruins (zonder beroep) (zie ook nr. 10 en Nw. Ebb.str. en Kl. Leliestraat)

1844 (art. 4461): Gerro Aljes Riepma (koopman)

1874 (art.10129): Gerro Riepma (koopman)

1878 (art. 11051): Jacob Schoonoord (logementbediende). In 1878 bijbouw.

Aanvr. 17-12-1896 door D. Smit, bouw behuizing E55 (tg. 2129-10904 + tek.)

1897 (art. 15916): Lucas ten Cate (koopman) en Jan van der Galie (kastelein)

1897 (art. 13277): Lucas ten Cate (scheepskap.). In 1897 herbouw

1898 (art. 12900): Hendrik Berend(s) Wolthoorn (broodbaker, later zonder beroep)

Adresb. 1914: E. Hulleman (kuiperskn.); 12a. J.W. Koesen (metsel.kn.)

1918 (art. 14401): Johannes Heinrich de Beer/ later wed. Gesina Blaak en 3 knd. De Beer

Adresb. 1924: B. Snaak (uurwerkmaker)

1926 (art. 25664): Gerrit Edens (vleeschh., later zonder beroep) en Willem Roelof Homan (idem)

1929 (art. 29448): Dirk Frans en Johan Tobias Jacob Wilhelmi

1931 (art. 17339): Tunnis Rozema (timmerman, +15-6-1954)/ later wed. Jantje Beukema (Nw. Bot.str 44, +5-12-1968)/ later 4 knd. Rozema (3 dch. en Sijtze Rozema, *27-12-1913).

In 1932 verbouw

Adresb. 1933: R. Krol (schilder)

Adresb. 1938: werkpl.; 12a. N.J. Pekelder (rijw.herst.)

Adresb. 1950-’51: werkpl.; 12a. N.J. Pekelder (rijw.herst.)

Adresb. 1958: -; 12a. R. Bierling (bakkersbed.)

Adresb. 1961 en ‘64:-;  12a. W.G. van de Wal (kant. ben.h.)

Adresb. 1968 en ‘72:-; 12a. G.W. v.d. Wal- Durville; ’72 ook: J. de Vegt

1977 (art.42057): NV Erven B. van der Kamp (dan werkplaats met bovenwoning)

1982 (art. 68136): Gerlof de Jager Groningen Beheer BV (richtte in ’91 Stichting Erven A. de Jager op)

1986 (art. 74837): VOF Firma Reprocentrum De Jong (Cornelis Arie de Jong x Catharina Ingrid Dekker, wonen Folkingestr. 15a)

nu: Studentenhuis Ransdael

 

Kleine Kruisstraat nrs. 14-14a

(tot 1822: G 40, 1822-1899: M101): E 54 , 1927: E 2740, 1931: E 2886

1832 (art. 1299): Adde Klein (raadsdienaar)

1843 (art. 4310): Jannes Schaapschoe (koopman)

1843 (art. 4344): Geert Joostens Bakema (tabakskerver)

1868 (art. 8811): Anna Scholtens en Aaltje Scholtens

1880 (art. 11552): Eppo Brongers (onderwijzer)

1886: A. de Kreuk

1896: E. Brongers

1899 (art. 16626): Marten Martens (behanger)

1908 (art. 19116): Daaijo Mulder (bouwkundige) en Gerhardus van Veen (timmerman)

Adresb. 1914: H. Pekelder (bestedelingenh.)

1915 (art. 17340.76): Gerhardus van Veen (later koopman, + 1914, x Grietje Oosterheert)

1920 (art. 21179): Jan Jansen (timmerman-aannemer). In 1920 sloop, in ’21 herbouw

1923 (art. 26281): Jan Hendrik Bijleveld (meubelm.)

Adresb. 1924: J. Jansen (timmerm.), mevr. J. Steenborg.

I.e.g. in 1925: J. H. Bijleveld (zie adv. NvhN). In 1926 bijbouw (daarna E 2740), ’28 bij- en verbouw en in ’31 verbouw, waarna E 2886

Adresb. 1933: J.H. Bijleveld (Meubelm. Engros en detail); 14a. wed. L. van Dijken

Adresb. 1938: J.H. Bijleveld (Meubelm. Engros en detail)

Adresb. 1950-’51: J.H. Bijleveld (Meubelm. Engros en detail)

1953 (art. 38528): Joseph Maria Ignatius Vlaar (*1924, papiergroothandelaar), handelend onder: P. Vlaar en Zonen

Adresb. 1958: P. Vlaar en Zonen (papiergrooth.)

Adresb. 1961: J.M.I. Vlaar (papierh.)

1964 (art.42057): NV Erven B. van der Kamp

Adresb. 1964: D. Derksema (fabr.), mej. G. Bolt (maatsch. Werkster), Barrée ateliers van excl. Kleinconf.

Adresb. 1968: G.C. Alblas, J.A. Smaal, G.J. van Luijk

Adresb. 1972:-

1982 (art. 68136): Gerlof de Jager Groningen Beheer BV

1986 (art. 74837): VOF Firma Reprocentrum De Jong (Cornelis Arie de Jong x Catharina Ingrid Dekker, wonen Folkingestr. 15a)

nu: Studentenhuis Ransdael

 

Kleine Kruisstraat nr. 16

(tot 1822: G 41, 1822-1899: M102 ): E 53, 1940: E 3069

1832 (art. 2213): wed. Johannes Sleining (renteniersche)

1846 (art. 4771): Febo Jans Kruizenga (schoenmaker, +1848), later wed. Anna Sleining

1855 (art. 6171): Evert Jonker (steenhouwer)

1866 (art. 4847.6): Jacob Tak (tabakskerver)

1881 (art. 11840): Cornelis Lambartus Nederhouw (+1908)

1897 (art. 14501): Johannes van Leeuwen (letterzetter, +1907)

1900 (art. 11776.27): Aaltje Lammerts, wed. Jan Jans Meijer (+1880) (koemelkersche)

Adresb. 1914 en ‘24: wed. A. van Bergen (baker)

1925 (art. 27383): Jektje Bekkering, wed. Folkert Brouwer

1926 (art. 27766): Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk Wolthoorn (kastelein)

1927 (art. 27923): Jurrien van der Tuuk (schilder) (woont er)

Adresb. 1933 en ‘38: J. v.d. Tuuk (schilder)

1939 (art. 33324): Koop van der velde (timmerm.). Verbouw in 1939 (woont er)

Adresb. 1950-’51: K. v.d. Velde (timmerm.)

1955 (art. 32837): Adolf Jacobs (meubelmaker) (woont er)

Adresb. 1958 tm ‘72: A. Jacobs (* 1909, meubelm.) x Dieuwke van der Velde (*1912), dch: Johanna (*1956)

1982 (art. 68838): Johanna v.d. Velde en m.e. (haar ouders)

 

Kleine Kruisstraat nr. 18

(tot 1822: G 42, 1822-1899: M103): E 52, 1927: E 2741

1832 (art. 2213): wed. Johannes Sleining (renteniersche)

1846 (art. 4771): Febo Jans Kruizenga (schoenmaker, +1848), later wed. Anna Sleining

1855 (art. 4173): Adriaan Diephuis (schrijnwerker, +1860), later wed. Margien Sleining (+1867) en dch. Grietje Sleining x 1839 Remko Mulder (likeurstokerskn., later schoenmaker)

1871 (art. 9432): Jacoba Sleining, wed. Garrelt Hoekzema

1872 (art. 9651): Jan Martens (kamerbehanger), later ½, met knd. en kleinknd. In 1887 bijbouw.

1886: J. Martens

1909 (art. 19156): Bartiena Hendrika Suirman (tapster)

1914 (art. 18266): Johannes Huisveld (zonder beroep)

Adresb. 1914: J. Huisveld

1921 (art. 22583.6): derk Haak (schipper, later koopman) (woont Gr. Appelstr. 9a)

1922 ( art. 22936): Lammert Smit (tabakskerver) (woont Kl. Kruisstr. 10)/ later wed. Wesselina Plat (4/7) en 5 knd. Smit + Isabella Noordhoek (elk 1/14), nog later Bertus Ellens (wedn. Van Trientje Smit) en zn. Ellens.

1924 (art. 13253): Albertus Walfridus Johannes Abeling (tuinier)

Adresb. 1924: L. Smit (winkelier)

1926 (art. 27746): Jacobus Hinderikus Buser jr. (aannemer, +1958) x Johanna Folkers

Adresb. 1933: J.H. Buser en Zn. (Timmerm.-aann.)

1934 (art. 21646): Derk Nienhuis Jzn. (koopman)

Adresb. 1938: kantoor en mag. D. Nienhuis, Machinerieën, J. Nienhuis (koopman)

Adresb. 1950-’51: kantoor en mag. D. Nienhuis, Machinerieën, J. Nienhuis (koopman)

Adresb. 1958: J. Nienhuis (koopman in machines) (woont er, later Annen)

Adresb. 1961: mej. J. Nienhuis (typiste)

Adresb. 1964: fa. D. Nienhuis, J. Nienhuis (koopman)

1965 (art. 45115): jan Nienhuis (*1905, handelaar in machinerieën) (woont er)

Adresb. 1968: fa. D. Nienhuis Jzn., D.H. en J. Nienhuis (koopman)

Adresb. 1972: J. Nienhuis

1980 (art. 64126): Hemmo Tjaard Bronsema (*1952) (woont er niet)

 

Kleine Kruisstraat nr. 20

(tot 1822: F 313, 1822-1899: M171a  ): E 51, 1875: E 1601, voor eigenaren zie bij Nw. Kijk in ’t Jatstraat 71)

Roelf Brongers (*1791 Warfhuizen, advocaat/procureur, x 1820 Elizabeth van Beek,*ca. 1801) bezit E 51= huis en erf, E 193=schouwburg en E 196=zaal. Na hem blijven deze panden van dezelfde eigenaar en In 1875 worden E 51 en E 196 verenigd tot E 1601= huis & erf. Vanaf 1885: zie bij Nw. Kijk in ’t Jatstraat 71.

Bewoners:

Adresb. 1914: 20a. mej. E. Nieken (Off. L.d.H.)

Adresb. 1924: mej. T. Staal (Off. L.d.H), mej. C. Iburg (Off. L.d.H.)

Adresb. 1933: P. Wolters (Begrf.ondern. en Zaalchef Harmonie)

Adresb. 1938: O.J. Dob (meubelm.), wed. H. ten Kate- Wedman

Adresb. 1950-’51: wed. F. Hamstra- Huizinga, mej. J.C.A. Mulder, wed. G. Nienhuis- Kuipers

Adresb. 1958: J. Greven (melkhandel.)

Adresb. 1961,’64 en ‘68: J. Greven (melkhandel.), mej. H. Douwsma (coupeuse)

Adresb. 1972: M.C.T. Vlasblom, A. Pastoor