Verklaring van de straatnamen:

Noorderbinnensingel: De naam werd, op voordracht van het college van B&W, op 21 februari 1881 door de gemeenteraad vastgesteld. In mei van het jaar daarvoor was de naam Zuiderbinnensingel geboren. Later zou ook nog de naam Westerbinnensingel volgen.

Violetsteeg: De naam van deze smalle straat of steeg is nooit officieel door de gemeenteraad vastgesteld. Aanvankelijk worden ook wel de namen Fi(o)letten- en Violettensteeg gebruikt, die zijn afgeleid van het verkleinwoord van de viool of het viooltje. Zo kan de Violetsteeg worden gezien als een kleinere versie van de noordelijker gelegen Violenstraat. Met de afbraak van alle woningen daar, is eind jaren dertig de steeg zelf ook verdwenen.

De periode tot 1945:

Violetsteeg in model Jan Smook

Violetsteeg nr. 1

asweseeraer

Violetsteeg nr. 3

asweseeraer

Uiterst rechts: Noorderbinnensingel 95, werd na 1921: 166 (foto uit ca. 1910)

De periode na 1945:

Noorderbinnensingel 112 tm 140:

De nieuwbouw langs de Noorderbinnensingel zal aanvankelijk door de gemeente worden verricht, maar omdat na de oorlog wordt besloten niet meer zelf te bouwen wordt de grond aangeboden aan woningbouwvereniging Volkshuisvesting. In juli 1947 dient deze corporatie een bouwaanvraag in voor de blokken ‘middenstandswoningen’. Het ontwerp is gemaakt door de Groninger architecten Laas van der Zee en Herman van Wissen. Tot het project horen ook woningen om de hoek van de Grote Kruis-, Grote Rozen- en Grote Leliestraat en op de hoek met de Werfstraat. Begin 1949 worden de woningen opgeleverd. De naam Volkshuisvesting verandert in 2001 in ‘In’ en acht jaar later in ‘Lefier’ en thans is er sprake van sociale huurwoningen.

Noorderbinnensingel 135a

Adresboek 1950: P. Treurniet, leraar boekhouden

1952- na 1964: Hendrik de Wit (*1888, lid GS namens de PvdA) x 1915 Julena Bos (*1892); Het echtpaar de Wit-Bos komt uit Hoogezand, waar de Wit burgemeester was (ze verhuizen naar Van Ketwich Verschuurlaan 25= ‘Burgemeestersflat’).

Adresboek 1968 en 1972: L. Westerhof, administrateur amten.

tot 1999: Karel Viel (verhuist naar 135b)

1999-heden: Beno Hofman