Verklaring van de straatnamen:

Noorderbinnensingel: Aanvankelijk werd het hier aangeduid met ‘Aan de wal’. Op voordracht van het college van B&W koos de gemeenteraad op 21 februari 1881 voor de naam Noorderbinnensingel. In mei van het jaar daarvoor was al de naam Zuiderbinnensingel geboren voor een vergelijkbare straat aan de zuidkant van de oude stad. En later zou ook nog de naam Westerbinnensingel volgen.

Violetsteeg: De naam van deze smalle straat of steeg is nooit officieel door de gemeenteraad vastgesteld. Aanvankelijk worden ook wel de namen Fi(o)letten- en Violettensteeg gebruikt, die zijn afgeleid van het verkleinwoord van de viool of het viooltje. Zo kan de Violetsteeg worden gezien als een kleinere versie van de noordelijker gelegen Violenstraat. Met de afbraak van alle woningen daar, is eind jaren dertig de steeg zelf ook verdwenen.

Inhoud verberg
De periode tot 1945:
De periode na 1945:

De periode tot 1945:

Violetsteeg in model Jan SmookReconstructie door Jan Smook, gezien vanaf de Grote Leliestraat naar het noordwesten.

Het gedeelte tussen de Grote Kruisstraat en Grote Rozenstraat (ter plekke van nr. 112 tm 120 voor de sanering):

Bij het begin van het kadaster zijn hier drie onbebouwde percelen vanaf Gr. Kruisstraat: E 321, E 359 en E 362.

Het gedeelte Grote Kruisstraat (boven) tot Grote Rozenstraat (onder) in 1907, met toenmalige kadasternummers (zwart) en huisnummers (rood).      NB: niet aangegeven de huisnummers van het blok op de hoek met de laatstgenoemde straat: dat waren 89-5, 89-5a, 89-6 en 89-6a.

E 321= tuin , 1878: E 1712 tm 1717

1832 (art. 1877): wed. Harm Plenter (koemelker)

1840 (art. 3956): Beerent Plenter (koemelker)/ later Roelf Plenter e.a.

1873 (art. 9861/7697): Jan Ferdinand Lijbring (timmerman). In 1878 stichting, waarna E 1709 (tuin) en 1710 tm 1717 (kamerwoningen) (voor 1709/1823 en 1710 zie Gr. Kruisstr., wordt L 444). E 1712 tm 1717: bewoners zie hieronder L 444-1 tm L444-8)

1895 (art 15456): Jan Ferdinand Lijbring (*1836 Nw. Ebb.str., timmerman, +1906), x 1863, later wed. Annegien Dussel (4/7) en 6 knd. Lijbring (elk 1/14)

1913 (art. 20218.23 tm 28): Annegien Dussel, wed. J.F. Lijbring

1927 (art. 26088.2580 tm 2585/30600.1017 tm 1022): Gem. Groningen

Het beschreven blok op de kadasterkaart van 1919 en op een foto uit 1937 (het hoge pand is het toenmalige Grote Kruisstraat 30 en de kleine huisjes uiterst rechts de huisnummers 28-1, 28-2 en 28-3)

 

Noorderbinnensingel – oude nr. –

(1878-1899: L 444-1, 1899- : 82): E 1710

Gebouwd in 1878 door Jan Ferdinand Lijbring (timmerman). Voor eigenaren zie hierboven.

BR 1900 (tot 1901): Esso Johannes Albers (*1866, Geref., tapper)x Pietje Jacobus Visser (*1867, Dpsg.) + 2 knd.

BR 1900 (vanaf aug. 1901): Albert v. Duinen (*1876, caféhouder) x Geertruid Bol (*1876) + 2 knd.

BR 1910: 82: ontbreekt

Adresb. 1911 e.v.: 82. ontbreekt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. –

(1878-1899: L 444-2, 1899-: 83): E 1711

Gebouwd in 1878 door Jan Ferdinand Lijbring (timmerman). Voor eigenaren zie hierboven.

BR 1900 (tot voor 1905): Willem L.J.H.Chr. George (*1844, knecht, +1905) x Geertje Maring (*1848). Verhuizen naar Gr. Kruisstr. 28

BR 1910: 83: ontbreekt

Adresb. 1911 e.v.: 83. ontbreekt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 111

(1878-1899: L 444-3, 1899-1921: 84): E 1712

Gebouwd in 1878 door Jan Ferdinand Lijbring (timmerman). Voor eigenaren zie hierboven.

BR 1900: Jan v.d. Tuuk (*1839, aanv. broodbakker, +1903, x1e Jantje Havinga)x 1874 Aafke Niewijk (*1844) + 3 dch. en in 1900 zn. Pieter ruim 2 mnd.

BR 1910: Lucas ter Borg (*1884, koetsier)x 1909 Jacoba Kloosstra (*1882) + 3 knd (1912,’14 en ’17)

BR: Eppe Beving (*1869, voerman,+1930)x 1891 Mientje de Jager (*1867, +1926) + 3 knd.

Adresb. 1911 tm ’30: 84/111. E Beving, voermanskn.

Adresb. 1931/’33: 111. K. Kraak, werkm.

In 1938 afgebroken

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 112

(1878-1899: L 444-4, 1899-1921: 85): E 1713

Gebouwd in 1878 door Jan Ferdinand Lijbring (timmerman). Voor eigenaren zie hierboven.

BR 1900: Wiebergje Kramer (*1870), wed. Johann Wilhelm Cohrs (+1899, oud-militair Oost-Indisch leger/ venter) + 3 knd. Cohrs; x 1900 Willem Waanders (*1862) + 4 knd. Waanders

BR 1910: Tjerk Kloostra (*1874, likeurstoker)x Jacobtje Woldijk (*1876)+ 4 knd.

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’27: 85/112. T. Kloostra, werkm.

Adresb. 1930: 112: B.J. Berghuis, werkm.

In 1938 afgebroken

Van links af de oude nrs. 110, 111 en 112 en in de gang de niet zichtbare oude nrs. 113 tm 116 (gebouwd in 1878 door Jan Ferdinand Lijbring) en  117 tm 121 (gebouwd 1863 door Antoni van Velden) (Reconstructie door Jan Smook)

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 113

(1878-1899: L 444-5, 1899-1921: 86): E 1714

Gebouwd in 1878 door Jan Ferdinand Lijbring (timmerman). Voor eigenaren zie hierboven.

BR 1900: Johanna Catharina Litman (*1850), wed. Gerardus Steernberg (metselaar, +1896) + 4 knd. Steernberg + Pieter Anthonie Kaldenhoven (*1878, x1901 Margaretha Antonia Steernberg, *1877). Laatsten vertrekken 1901 naar Den Haag, anderen in 1902.

BR 1910: Christina Jozina Elisabeth Kloosterhuis (*1847,+1926), wed. Johannes Jonker+ Willem Frederik Jonker (*1877, winkelbed.) (x1916 Jantje Wijnholt (*1879), en verhuist dan naar nr. 79)

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’24: 86/113. Wed. J. Jonker

Adresb. 1927: 113: –

Adresb. 1930: 113: H.K. Kraak, betonwerker

In ’36 onbewoonbaar verklaard en in ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 114

(1878-1899: L 444-6, 1899-1921: 86-1): E 1715

Gebouwd in 1878 door Jan Ferdinand Lijbring (timmerman). Voor eigenaren zie hierboven.

BR 1900: Roelf jan Kruizinga (*1865, metselaar)x Trientje Jonker (*1869) + dch.

BR 1910: Jacob Bakker (*1887, los werkm.)x Roelfina Elzer (*1885,+1910),x 1910 Alida Grietje v.d. Wal (*1883). Ze verhuizen naar Kanaalstr.

Adresb. 1911: 86-1: W. Gorter, pakhuiskn. (ze komen uit nr. 86-8)

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’27: 86-1/114. Hr. Sporrel, stoker gasfabr.

Adresb. 1930: 114: H. van Kammen, werkm.

In ’36 onbewoonbaar verklaard en in ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 115

(1878-1899: L 444-7, 1899-1921: 86-2): E 1716

Gebouwd in 1878 door Jan Ferdinand Lijbring (timmerman). Voor eigenaren zie hierboven.

BR 1900: Christina Jozina Elisabeth Kloosterhuis (*1847, x 1869), wed. Johannes Jonker (deurwaarder, +1895)+ 2 knd. Jonker (NB. Zie bij 1910 nr. 86)

BR 1910: Geert de Jong (*1880, arb.)x Annechien Swaving (*1886)+ 3 knd. en Albert Swaving (*1883, sig. maker) Ze verhuizen naar nr. 96-3

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’27: 86-2/ 115. T. Houwen, voermanskn.

Adresb. 1930: 115: J.H. Bosma, huisschilder

In ’36 onbewoonbaar verklaard en in ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 116

(1878-1899: L 444-8, 1899-1921: 86-3): E 1717

Gebouwd in 1878 door Jan Ferdinand Lijbring (timmerman). Voor eigenaren zie hierboven.

BR 1900: Harm Mulder (*1870)x Johanna Meijer (*1870) + 2 knd.

BR 1900 (vanaf juli 1900, uit Zuidhorn): Pieter Heemstra (*1873, voerman)x Riemke Nieuwhof (*1874) + 4 knd.

BR 1900 (vanaf apr. 1903, uit Aduard): Lammert v. Hijlkema (*1866, arb.)x Dieuwke Smilda (*1871)+ 4 knd.

BR 1910: Jan Bleeker (*1860, lantaarnpoetser)x Catharina Bunt (*1857) + Jan (*1890, die trouwt in 1916 en verhuist dan), Trientje (*1898, verhuist naar Kraneweg)

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’20: 86-3. J. Bleeker, poetser

Adresb. 1922 tm i.e.g. ’30: 116: wed. J. Bleeker; in ’30 ook: wed. A. Kuiper

In 1938 afgebroken

 

E 359 = tuin met tuinhuis, E 1132, 1872: E 1371 tm 1405 en 1406 (=tuin)

1832 (art. 1904): Harmannus Pothoff (cipier)

1842 (art. 165.7/ 7512.9); Hindrik Bloem (koemelker)

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden (*1831, timmerman,+1898) x 1863 Siebriggiena Bolhuis (*1839). In 1863 (hij woont dan Oosterstraat) bouw 15 kamers tussen L 221 en L 222 (NB. Dit zijn Gr. Rozenstr. nr. 37 en oude nr. 51) (bouwverg. Tg. 2129, inv.nr.11) E 1128 tm 1143, rest wordt E 1144=tuin (dit wordt in 1872: E 1371 tm 1385). Zie hieronder de oude huisnummers 117 tm 131 en 142 (en zie Hulpkaart 1872).

Daarin sticht hij in 1865 (hij woont dan Violenstraat N 148) vijf kamers (Tg, 2129, inv.nr. 564; dat wordt dan Rozenstraat L 221/7 genoemd) : E 1195 tm 1200, hieruit ontstaan in 1872 twintig huisjes: E 1386 tm 1399 en 1400 tm 1405, waarvan 1386 tm ’88 en 1401 tm ’05 ‘huis, erf’ worden genoemd en de rest ‘kamer’ . Zie hieronder de oude huisnummers 132 tm 136, 138 tm 141 en 148 tm 157 (en zie Hulpkaart hieronder).

Kadastrale Hulpkaart 1872 met gebouwde huisjes 1863 en 1872

Van Velden verkoopt E 1371 tm 1385 in 1872 aan verschillende personen (zie onder).

In 1879 wordt deeltje van E 1406 verkocht, rest wordt E 1730. Volgende jaar splitsing: E 1760 (huis), E 1761 en 1762 (erf), 1763 (gang), 1764 (tuin). De eerste 2 worden in 1909 verkocht aan art. 14764: Christiaan Ferdinand Nap. E 1760 wordt E 1405 (zie onder). Erf E 1762 wordt in 1882: E 1830 (huis) en 1831 (gang). E 1764 wordt in 1880 verkocht aan art. 7697: Lijbring (zie eerder) en die bouwt E 1781 tm 1786 (zie hieronder oude huisnrs. 143 tm 147).

In 1902 verkoopt hij E 1143, 1386 tm 1391 aan art. 17268: Johannes Vuursteen (aannemer). En in 1909 worden E 1395 tm 1404, 1760 (oude nr. 1405), 1761 (=tuin langs gang) en E 2300 tm 2305 (oude nrs. 1392 tm 1394) verkocht aan art. 14764: Christiaan Ferdinand Nap (timmerm.-aannemer)

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 117

(1863-1870: L246-4, 1870-1899: L 581, 1899-1921: 86-4): ged. E 359, 1863: E 1128, 1872: E 1375

Gebouwd 1863

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden (*1831, timmerman,+1898) x 1863 Siebriggiena Bolhuis (*1839). In 1863 (hij woont dan Oosterstraat) bouw 15 kamers waaruit E 1128 tm 1143 ontstaan, rest wordt E 1144=tuin

1872 (art. 9587/16206): Jacob de Vries (*1831, tapper,+1905) x Luiktje Homan (+1864 Garnwerd) x 1870 Wallina Kema, later wed. (3/4) en dch (1/4)

1911 (art. 19275): Jan Lammerts van der Tuin (koemelker (woont Driemolendrift)

BR 1900: Nikolaas Bootsma (*1858, knecht)x Anna Cathariena Biel (*1855)+ 2 knd.

BR 1900 (vanaf 1908?): Hermannus Eijndhoven (*1883, sigarenmaker)x 1908 Johanna Lindeman (*1881)+ 1 zn. Lindeman en 4 knd. Eijndhoven

BR 1910: Nicolaas Bootsma (*1858, los werkm.)x Anna Cathariena Biel (*1855)+ 2 knd.

Adresb. 1911: 86-4: –

BR in 1912 aantal mnd.: Willem v.d. Velde (*1863, machinist)x 1910 Antje Schol (*1867)+ stiefzoon Pieter Werkman (*1894)

Adresb. 1914: C. Poolman, marinier

Adresb. 1918 tm i.e.g. ’27: 86-4/ 117. W. Brandsema, werkm.

Adresb. 1930: 117:-

Adresb. 1931: 117: J. Oldenburger, werkm.

1934 (art. 30600. 2434): gem. Groningen. In ’36 onbewoonb.verkl.

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 118

(1863-1870: L246-5, 1870-1899: L 582, 1899-1921: 86-5): Eged. E 359, 1863: E 1129, 1872: E 1374

Gebouwd 1863

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden (*1831, timmerman,+1898) x 1863 Siebriggiena Bolhuis (*1839). In 1863 (hij woont dan Oosterstraat) bouw 15 kamers waaruit E 1128 tm 1143 ontstaan, rest wordt E 1144=tuin

1872 (art. 7412/10120/15457): Harm Luikinga (,*1835, wever, +1905) x 1860 Saartje Severwijn (Severien, *1833-+1919), later wed. en (schoon)knd.

BR 1900: Lupko Beving (*1876, voerman)x Meike Schaap (*1876)+ 6 knd.

BR 1910: Friedrich Wilhelm Eduard Collij (*1881, los werkm.)x 1903 Geertje Remptema (*1878) + 8 knd. en inwonend: Dievertje Grietje Bakema (*1888, dienstbode) + dch.

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’20: 86-5. F.W.E. Colly, opperman

Adresb. 1922: 118. J. Branbergen, brugwachter

Adresb. 1924: 118. P. Veenstra, voermanskn.

Adresb. 1927: 118: A. Kruizenga, werkm.

Adresb. 1930: 118: –

Adresb. 1931: 118: L. Kruizenga, hellingkn.

1935 (art. 18945.36): : Remmert Boekholt (aanv. kastelein, later zonder)

1935 (art. 30600. 2917): gem. Groningen. In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 119

(1863-1870: L246-6, 1870- 1899: L 583, 1899-19221: 86-6): ged. E 359, 1863: E 1130, 1872: E 1373

Gebouwd 1863

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden (*1831, timmerman,+1898) x 1863 Siebriggiena Bolhuis (*1839). In 1863 (hij woont dan Oosterstraat) bouw 15 kamers waaruit E 1128 tm 1143 ontstaan, rest wordt E 1144=tuin

1872 (art. 9588): Lambertus Kamphuis (bakkersknecht)

1876 (art. 1200): Cornelis Roelfs de Jong (dienaar der nachtschout)

1885 (art. 13042): Hindrik Selder (timmermansknecht)

1893 (art. 14364): Henderikus Harms van Marlen (huisschilder)

1899 (art. 15906): Lambertus Erenstein (winkelier, +1910), later wed. Willemina Landman (1/2) en 6 knd (elk 1/12)

BR 1900: Gerrit Heslinga (*1856)x Geesje Huizingh (*1860)+ 4 stiefknd. Zijlstra en 1 zn. Heslinga

BR 1910: Jan Noeken (*1881, los arb.)x Jurrina Frans (*1886) + 5 knd. (vertrekken 1910 naar O. Pekela)

Adresb. 1911 en ‘14: wed. L. Alkema

1917 (art. 21816/18945): Remmert Boekholt (zonder)

Adresb. 1918 tm i.e.g. ’24: 86-6/119 Wed. S. Erenstein

Adresb. 1927: 119: H. v.d. Borg

Adresb. 1930: 119: Sj. Vegt, rijw.maker

Adresb. 1931: 119: –

1935 (art. 30600. 2916): gem. Groningen. In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 120

(1863-1870: L246-7, 1870-1899: L 584, 1899-1921: 86-7): ged. E 359, 1863: E 1131, 1872: E 1372

Gebouwd 1863

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden (*1831, timmerman,+1898) x 1863 Siebriggiena Bolhuis (*1839). In 1863 (hij woont dan Oosterstraat) bouw 15 kamers waaruit E 1128 tm 1143 ontstaan, rest wordt E 1144=tuin

1872 (art. 9095): Andries Cornelis Bijlenga (koopman, +1876), later wed. Helena Born

1883 (art. 8177.25): Egbertus Kampen (zoldersknecht, winkelier)

1893 (art. 12989.4): Pauwel Sluman (schipper (1/2) en 5 knd (elk 1/10)

BR 1900: Jan Woldijk (*1843, arb.)x Arnoldina Aleijda Maria Houtschilt (*1840)+ zn. Willem (*1878, rijw.reparateur)x 1900 Trientje Tempel (*1877) + 3 knd.

BR 1910: Jan Woldijk (*1843, arb.)x Arnoldina Aleijda Maria Houtschilt (*1840,+1913)

1914 (art. 19248): Marten Groen (schipper, +1916) x Roelfien Sluman (+1932), later 3 knd (elk 1/3)

Adresb. 1911 en ‘14: J. Woldijk, werkm.

Adresb. 1918 tm i.e.g. ’22: 86-7/ 120. wed. J. v.d. Steeg

Adresb. 1924: C. Fekkes, werkm.

Adresb. 1927: 120: R. van Assen

Adresb. 1930/’31: 120: G. Sekema, werkm.

1934 (art. 17638.13): Jakob Wetsema (broodbakker, +1937) x Janna Sissing

1937 (art. 30600. 3253): gem. Groningen. In 1938 afgebroken

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 121

(1863-1870: L246-8, 1870-1899: L 585, 1899-1921: 86-8): ged. E 359, 1863: E 1132, 1872: E 1371

Gebouwd 1863

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden (*1831, timmerman,+1898) x 1863 Siebriggiena Bolhuis (*1839). In 1863 (hij woont dan Oosterstraat) bouw 15 kamers waaruit E 1128 tm 1143 ontstaan, rest wordt E 1144=tuin

1872 (art. 7412/10120/15457): Harm Luikinga (*1835, wever, +1905) x 1860 Saartje Severwijn (Severien, *1833-+1919), later wed. en (schoon)knd.

BR 1900: Jan Meelker (*1855, arb.,+1906)x Neeltje Wiegers (*1860, +1904)+ knd. en 2 kleinknd. Meelker. NB: Jan Meelker gaat in sept. 1904 naar de Strafgevangenis Gron. en overlijdt 1906

BR 1910: Willem Gorter (*1885, pakhuiskn.)x 1908 Rudolphina Elisabeth Maria Koewers (*1886)+ 5 knd. Ze verhuizen naar nr. 86-1 en daarna naar Gr. Rozenstr. 52-6.

1920 (art. 23833): Allie Smit (voerman) (woont nr. 120/)

1920 (art. 23953): Cornelis Bijlenga (brugwachter) (woont Zoutstraat)

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’27: 86-8/ 121. L.S. Albronda, schoenm.

1922 (art. 23119): Anton Karel Poelman (fruitkoopman) (woont nr. 70)

1924 (art. 18945. 28): Remmert Boekholt (aanv. kastelein, later zonder)

Adresb. 1930: 121: wed. T. Ossentjuk, wed. G. Jasper

Adresb. 1931: 121: wed. G. Jasper

1935 (art. 15457.43): Harm Luikinga (,*1835, wever, +1905) x 1860 Saartje Severwijn (Severien, *1833-+1919), later wed. en (schoon)knd.

1936 (art. 30600. 3080): gem. Groningen. In ’38 gesloopt

Hulpkaart kadaster 1863 met de net door Antoni van Velden gebouwde huisjes met de oude nrs. 117 tm 131 en 142 (links de lijnbaan)

Links, rug aan rug, de woningen met de oude nrs. 117 tm 131 en rechts het slop met de oude nrs. 132 tm 153 (Reconstructie Jan Smook)

In het midden de in 1863 gebouwde kamerwoningen met de oude huisnummers 117 tm 131 en het kleine huisje rechtsvoor met het oude nr. 142

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 122

(1863-1870: L246-9, 1870-1899: L 586, 1899-1921: 87): ged. E 359, 1863: E 1133, 1872: E 1376

Gebouwd 1863

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden (*1831, timmerman,+1898) x 1863 Siebriggiena Bolhuis (*1839). In 1863 (hij woont dan Oosterstraat) bouw 15 kamers waaruit E 1128 tm 1143 ontstaan, rest wordt E 1144=tuin

1872 (art. 9589): Willem van Kempen (cigarenmaker)

1889 (art. 12790.13): Kornelis Mensinga (koemelker, +1908) x Elsje Kapma (woont Gr. Rozenstr. 51)

BR 1900: George Eijndhoven (*1856)x Jantje Klein (*1852)+ 4 knd. en zn. Arie (*1880), die komt in mei uit Strafgevangenis, verhuist in aug. 1900 naar Hoorn, is daarna van dec. 1904 tot nov. ’05 en van mei tot dec. 1906 en vanaf dec. 1907 terug uit (steeds) Hoorn

1908 (art. 19102.9): Elsje Kapma, wed. K. Mensinga. In ’37 onbewoonb. verkl.

BR 1910: George Eijndhoven (*1856, tabakbewerker)x Jantje Klein (*1852)+ 2 knd.

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’31: 87/122. G. Eijndhoven, tabakskerver

1938 (art. 30600. 3565): gem. Groningen. In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 123

(1863-1870: L246-10, 1870-1899: L 587, 1899-1921: 87-1): ged. E 359, 1863: E 1134, 1872: E 1377

Gebouwd 1863

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden (*1831, timmerman,+1898) x 1863 Siebriggiena Bolhuis (*1839). In 1863 (hij woont dan Oosterstraat) bouw 15 kamers waaruit E 1128 tm 1143 ontstaan, rest wordt E 1144=tuin

1872 (art. 9590): Berend Klaassen Swart (*1832, timmerm.) x 1859 Lammechien Sierks (*1832-+1868), x 1868 Heike Bolhuis (*1837)

1902 (art. 16380): Sebe Sierks en 3 anderen

1910 (art. 19275): Jan Lammerts van der Tuin (koemelker (woont Driemolendrift)

BR 1910: Hendrikus Swint (*1861, RK)x Trijntje de Waal (*1863)+ 6 knd.

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’31: 87-1/123. H. Swint, voeger

1934 (art. 30600.2435): gem. Groningen. In ’37 onbewoonb. verkl. In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 124

(1863-1870: L246-11, 1870-1899: L 588, 1899-1921: 87-2): ged. E 359, 1863: E 1135, 1872: E 1378

Gebouwd 1863

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden (*1831, timmerman,+1898) x 1863 Siebriggiena Bolhuis (*1839). In 1863 (hij woont dan Oosterstraat) bouw 15 kamers waaruit E 1128 tm 1143 ontstaan, rest wordt E 1144=tuin

1872 (art. 7412/10120/15457): Harm Luikinga (,*1835, wever, +1905) x 1860 Saartje Severwijn (Severien, *1833-+1919), later wed. en (schoon)knd.

BR 1910: Jannes Kroon (*1884, scheepsbouwer)x Teuntje de Kraker (*1884, Scheveningen) + 4 knd. Verhuizen eerst naar 2e Spoorstr. En in ’14 naar Ransdorp

Adresb. 1911: 87-2: J. Kroon, werkm.

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24: 87-2/124. G.H. Brandsma, werkm.

Adresb. 1927 tm i.e.g. ‘31: 124: T. Pleijendal, werkm.

1936 (art. 30600. 3081): gem. Groningen. In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 125

(1863-1870: L246-12, 1870-1899: L 589, 1899-1921: 87-3): ged. E 359, 1863: E 1136, 1872: E 1379

Gebouwd 1863

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden (*1831, timmerman,+1898) x 1863 Siebriggiena Bolhuis (*1839). In 1863 (hij woont dan Oosterstraat) bouw 15 kamers waaruit E 1128 tm 1143 ontstaan, rest wordt E 1144=tuin

1872 (art. 7412/10120/15457): Harm Luikinga (,*1835, wever, +1905) x 1860 Saartje Severwijn (Severien, *1833-+1919), later wed. en (schoon)knd.

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’31: 87-3/125. H. Jans, werkm.

1936 (art. 30600. 3082): gem. Groningen. In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 126

(1863-1870: L246-13, 1870-1899: L 590, 1899-1921: 87-4): ged. E 359, 1863: E 1137, 1872: E 1380

Gebouwd 1863

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden (*1831, timmerman,+1898) x 1863 Siebriggiena Bolhuis (*1839). In 1863 (hij woont dan Oosterstraat) bouw 15 kamers waaruit E 1128 tm 1143 ontstaan, rest wordt E 1144=tuin

1872 (art. 7412/10120/15457): Harm Luikinga (,*1835, wever, +1905) x 1860 Saartje Severwijn (Severien, *1833-+1919), later wed. en (schoon)knd.

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’20: 87-4. Wed. H.T. Mai

1920 (art. 18841.23): Geert Weening (koemelker, later woningverhuurder)

1920 (art. 23834): Annegien de Jonge (+1921), wed. Anthonie Kroeze (schipper,+1903 Stadskanaal), later Albert Kroeze (*1891, turfventer) x 1930 Jantje Bakker.

Adresb. 1922 tm i.e.g. ’30: 126. A. Kroeze, turfventer

Adresb. 1931: 126: wed. J. Hazenberg

In ’37 veranderd in pakhuis.

1938 (art. 30600. 3569): gem. Groningen. In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 127

(1863-1870: L246-14, 1870-1899: L 591, 1899-1921: 87-5): ged. E 359, 1863: E 1138, 1872: E 1381

Gebouwd 1863

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden (*1831, timmerman,+1898) x 1863 Siebriggiena Bolhuis (*1839). In 1863 (hij woont dan Oosterstraat) bouw 15 kamers waaruit E 1128 tm 1143 ontstaan, rest wordt E 1144=tuin

1872 (art. 7412/10120/15457): Harm Luikinga (,*1835, wever, +1905) x 1860 Saartje Severwijn (Severien, *1833-+1919), later wed. en (schoon)knd.

Adresb. 1911: 87-5: –

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’27: 87-5/127. G. Beerta, loopkn.

Adresb. 1930: 127: H. Buist, werkm.

Adresb. 1931: 127: H. Eden (werkm.), J.J. Roffel (werkm.)

1936 (art. 30600. 3083): gem. Groningen. In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 128

(1863-1870: L246-15, 1870-1899: L 592, 1899-1921: 87-6): ged. E 359, 1863: E 1139, 1872: E 1382

Gebouwd 1863

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden (*1831, timmerman,+1898) x 1863 Siebriggiena Bolhuis (*1839). In 1863 (hij woont dan Oosterstraat) bouw 15 kamers waaruit E 1128 tm 1143 ontstaan, rest wordt E 1144=tuin

1872 (art. 7412/10120/15457): Harm Luikinga (,*1835, wever, +1905) x 1860 Saartje Severwijn (Severien, *1833-+1919), later wed. en (schoon)knd.

Adresb. 1911: 87-6: –

Adresb. 1914/’18: 87-6. R. (of H.?) Bolman, werkm.

1920 (art. 23833.2): Allie Smit (voerman) (woont nr. 128), vanaf ’21: Pieter Albert Bos (schilder) (7/12) en 5 knd (elk 1/12)

Adresb. 1920/’22: 87-6/128. Wed. K. Drent

Adresb. 1924 tm i.e.g. 33: P.A. Bos, schilderskn.

1934 (art. 30600. 2598): gem. Groningen. In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 129

(1863-1870: L246-16, 1870-1899: L 593, 1899-1921: 87-7): ged. E 359, 1863: E 1140, 1872: E 1383

Gebouwd 1863

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden (*1831, timmerman,+1898) x 1863 Siebriggiena Bolhuis (*1839). In 1863 (hij woont dan Oosterstraat) bouw 15 kamers waaruit E 1128 tm 1143 ontstaan, rest wordt E 1144=tuin

1872 (art. 9587/16206): Jacob de Vries (*1831, tapper,+1905) x Luiktje Homan (+1864 Garnwerd) x 1870 Wallina Kema, later wed. (3/4) en dch (1/4)

1911 (art. 19275): Jan Lammerts van der Tuin (koemelker (woont Driemolendrift)

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’22: 87-7/129. Wed. A. Kuipers

Adresb. 1924: G. Swint, voermanskn.

1927 (art. 28049): Trijntje Jaeger (x Lucas Johannes Jansen, timmerm.)

1927 (art. 28088): Daniël Smit (werkman) (woont nr. 129)

Adresb. 1930 tm i.e.g. ’33: D. Smit, werkman

1936 (art. 30600. 3103): gem. Groningen. In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 130

(1863-1870: L 246-17, 1870-1899: L 594, 1899-1921: 87-8): ged. E 359, 1863: E 1141, 1872: E 1384

Gebouwd 1863

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden (*1831, timmerman,+1898) x 1863 Siebriggiena Bolhuis (*1839). In 1863 (hij woont dan Oosterstraat) bouw 15 kamers waaruit E 1128 tm 1143 ontstaan, rest wordt E 1144=tuin

1872 (art. 7412/10120/15457): Harm Luikinga (,*1835, wever, +1905) x 1860 Saartje Severwijn (Severien, *1833-+1919), later wed. en (schoon)knd.

Adresb. 1911: 87-8: R. Bouwman, werkm.

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24: 87-8/130. H. Koevers

1920 (art. 23833.3): Allie Smit (voerman) (woont nr. 120/), vanaf ’21: Pieter Albert Bos (schilder) (7/12) en 5 knd (elk 1/12)

1927 (art. 28443): Garbrand Kremer (+1931, landb., x 1880: Pietertje Reinders, 1858-1924), later dch. Maria (*1881 Zuidlaren, x 1908 Zuidlaren: Willem Hamming) en Pietertje (x Lambertus Hofstede)

Adresb. 1930/’31: 130: –

1936 (art. 30600. 3145): gem. Groningen. In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 131

(1863-1870: L 246-18, 1870-1899: L 595, 1899-1921: 87-9): ged. E 359, 1863: E 1142, 1872: E 1385

Gebouwd 1863

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden (*1831, timmerman,+1898) x 1863 Siebriggiena Bolhuis (*1839). In 1863 (hij woont dan Oosterstraat) bouw 15 kamers waaruit E 1128 tm 1143 ontstaan, rest wordt E 1144=tuin

1872 (art. 9591.2): Sebo Sierks (letterzetter)

1873 (art. 7412.23/10120/15457): Harm Luikinga (*1835, wever, +1905) x 1860 Saartje Severwijn (Severien, *1833-+1919), later wed. en (schoon)knd.

Adresb. 1911: 87-9: E. Spoelma, schoenm.

Adresb. 1914: –

Adresb. 1918: 87-9: Gez. J. en T. Vogel

Adresb. 1920 tm i.e.g. ‘24: 87-9/131.  Mej. J.A. Vogel

Adresb. 1930/’31: 131: G. Lammers, J.H. Smit, werkm.

1936 (art. 30600. 3084): gem. Groningen. In ’38 gesloopt

Centraal het slop met de oude nrs. 132 tm 153  en rechts de oude nrs. 154 tm 158 (Reconstructie Jan Smook)

Het slop met de oude huisnummers 132 tm 153 (88 tm 88-21) in het midden en rechts de nrs. 154 tm 158 (89 tm 89-4) (foto Openbare Werken, 1932)

Hetzelfde gedeelte gefotografeerd vanaf een universiteitsgebouw aan de Grote Rozenstraat, met op voorgrond huisje met oude huisnr. Gr. Rozenstraat 45-1 (foto Openbare Werken, 1937)

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 132

(1872-1899: L 595/2, 1899-1921: 88): 1872: E 1394, 1902: E 2305

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden.

Gebouwd 1872 (‘kamer’)

1909 (art. 14764): Christiaan Ferdinand Nap (timmerm.-aannemer)

1910 (art. 19261): Derk Lammert en Hindrik Hindriks van der Tuin (2x werkman)

1911 (art. 16031): Eltjo Rijks (3/4) en Anna Rijks (1/4, x Geert Wilkens)

Adresb. 1914: wed. J. Huizeling

Adresb. 1918: 88. Wed. E. Meijer

Adresb. 1920: 88. L. Veenstra, werkm.

Adresb. 1922/’24: 132. M. Kwint, voermanskn., mej. A. Blik

Adresb. 1930/’31: 132: –

1932 (art. 30615): Geert Wilkens

1937 (art. 30600. 3235): gem. Groningen. . In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 133

(1872-1899: L 595/3, 1899-1921: 88-1): 1872: E 1393, 1902: E 2304

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘kamer’)

1909 (art. 14764): Christiaan Ferdinand Nap (timmerm.-aannemer)

1910 (art. 18906): Roelf Mulder (timmerm.)

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’22: 88-1/133. J. Wiersema, straatmaker

1921 (art. 22023.6): Fokko Kunst (rustend schipper)

Adresb. 1924: 133. J.J. Reinders, groentenv.

Adresb. 1930: 133: J. Oldenburger (werkm.), D. Kuiper (werkm.)

Adresb. 1931: 133: D. Kuiper, werkm.

1931 (art. 21083.60): Douwe Huizing

1931 (art. 26088.4611/30600.1453 later 3193): gem. Groningen. In ’36 onbewoonb.verkl. In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 134

(1872-1899: L 595/4, 1899-1921: 88-2): 1872: E 1392, 1902: E 2303

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘kamer’)

1909 (art. 14764): Christiaan Ferdinand Nap (timmerm.-aannemer)

1910 (art. 19261): Derk Lammert en Hindrik Hindriks van der Tuin (2x werkman)

1911 (art. 16031): Eltjo Rijks (3/4) en Anna Rijks (1/4, x Geert Wilkens)

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’31: 88-2/134. J. Havinga, kleermakerskn.

1932 (art. 30615): Geert Wilkens

1937 (art. 30600. 3234): gem. Groningen. In ’38: sloop

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 135

(1872-1899: L 595/5, 1899-1921: 88-3): 1872: E 1391, 1902: E 2302

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘kamer’)

1902 (art. 17268.9 later 17): Johannes Vuursteen (aannemer). Wordt in 1902: E 2302

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24: 88-3/135. Wed. S. Wiersema

1930 (art. 26088. 4381/30600.later 3192): gem. Groningen.

Adresb. 1931: 135: A. Slor, werkm.

In ’36 onbewoonb. verkl. In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 136

(1872-1899: L 595/6, 1899-1921: 88-4): 1872: E 1390, 1902: E 2301

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘kamer’)

1902 (art. 17268.8 later 16): Johannes Vuursteen (aannemer). Wordt in 1902: E 2301

Adresb. 1914: Joh. Immel, werkm.

Adresb. 1918 tm i.e.g. ’24: 88-4/136. Wed. P. van Minnen, werkvr.

1930 (art. 26088. 4380/30600.later 3191): gem. Groningen.

Adresb. 1931: 136: mej. B. Weening, J. Hamstra, werkm.

In ’36 onbewoonb. verkl. In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 137

(1882-1899: L 595/7, 1899-1921: 88-5): E 1830, 1902: E 2300

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd in 1882 (‘huis,erf’; NB. In kadaster vreemd genoeg ‘Leliesingel’ genoemd)

1909 (art. 14764): Christiaan Ferdinand Nap (timmerm.-aannemer)

1910 (art. 18397): Samuel Pels (winkelier)

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’31: 88-5/137. G.J. Bosgra, werkm.

1936 (art. 30600. 3141): gem. Groningen. In ’38: sloop

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 138

(1872-1899: L 595/8, 1899-1921: 88-6): 1872: E 1389, 1902: E 2299

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘kamer’)

1902 (art. 17268.7 later 15): Johannes Vuursteen (aannemer). Wordt in 1902: E 2299

Adresb. 1914: F. Kroese, smid

Adresb. 1918 tm i.e.g. ’24: 88-6/138. K. Slump, werkm.

1930 (art. 26088. 4379/30600): gem. Groningen.

Adresb. 1931: 138: P. Ruiter (werkm.), J. Drenth (schipper)

In ’38: sloop

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 139

(1872-1899: L 595/8, 1899-1921: 88-7): 1872: E 1388, 1902: E 2298

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘huis, erf’)

1902 (art. 17268.6 later 14): Johannes Vuursteen (aannemer). Wordt in 1902: E 2298

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24: 88-7/139. K. van Dellen, werkm.

1930 (art. 26088. 4378/30600): gem. Groningen.

Adresb. 1931: 139: P. v. Linschoten, opperm.

In ’38: sloop

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 140

(1872-1899: L 595/9, 1899-1921: 88-8): 1872: E 1387, 1902: E 2297

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘huis, erf’)

1902 (art. 17268.5 later 13): Johannes Vuursteen (aannemer). Wordt in 1902: E 2297

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’31: 88-8/140. K. Spier, sigarenmaker

1930 (art. 26088. 4377/30600): gem. Groningen.

In ’38: sloop

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 141

(1872-1899: L 595/10, 1899-1921: 88-9): 1872: E 1386, 1902: E 2296

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘huis, erf’)

1902 (art. 17268.4 later 12): Johannes Vuursteen (aannemer). Wordt in 1902: E 2296

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’20: 88-9. J. Kok, sigarenmaker

Adresb. 1922/’24: 141. H. Aldershof, groenteventer

1930 (art. 26088. 4376/30600.later 3315): gem. Groningen.

Adresb. 1931: 141: wed. P. van Minnen, werkvr.

In ’37 onbewoonb. verkl. . In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 142

(1863-1899: L 595-10, 1899-1921: 88-10): E 1143, 1902: E 2295

Gebouwd 1863 (zie ook oude nrs. 117 tm 131)

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden (*1831, timmerman,+1898) x 1863 Siebriggiena Bolhuis (*1839). In 1863 (hij woont dan Oosterstraat) bouw 15 kamers waaruit E 1128 tm 1143 ontstaan, rest wordt E 1144=tuin

1902 (art. 17268.3 later 11): Johannes Vuursteen (aannemer). Wordt in 1902: E 2295

Adresb. 1914: mej. J. Molog

Adresb. 1918: 88-10. J. Groenhuis, werkm.

Adresb. 1920 tm i.e.g. ‘24: 88-10. B. Baptist, werkm.

1930 (art. 26088. 4375/30600.later 2474): gem. Groningen.

Adresb. 1931: 142: wed. J. Jongbloed (werkvr.), H.W. Logman (sigarenm.)

In ’34 onbewoonb. verkl. . In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 143

(1880-1921: 88-11): E 1785

1880 (art. 7697.30/15456. 20 tm 25): Jan Ferdinand Lijbring (timmerman).

Gebouwd 1880 (‘huis, erf’) (ook E 1786: wordt Gr. Rozenstr. 45-1; zie daar)

1913 (art. 20218.29 tm 34): Annegien Dussel, wed. J.F. Lijbring

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’31: 88-11/143: J. Dijkstra, schipperskn./later: wed. J. Dijkstra

1927 (art. 26088.2586 tm 2591/30600. 1027 later 3309): Gem. Groningen

In ’37 onbewoonbaar verkl. en in ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 144

(1880-1921: 88-12): E 1784

1880 (art. 7697.30/15456. 20 tm 25): Jan Ferdinand Lijbring (timmerman).

Gebouwd 1880 (‘huis, erf’)

1913 (art. 20218.29 tm 34): Annegien Dussel, wed. J.F. Lijbring

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24: 88-12/144. Wed. W.J. Kriens

1927 (art. 26088.2586 tm 2591/30600): Gem. Groningen

Adresb. 1931: 144: C. Dijkstra, werkm.

In ’37 onbewoonbaar verkl. en in ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 145

(1880-1921: 88-13): E 1783

1880 (art. 7697.30/15456. 20 tm 25): Jan Ferdinand Lijbring (timmerman).

Gebouwd 1880 (‘huis, erf’)

1913 (art. 20218.29 tm 34): Annegien Dussel, wed. J.F. Lijbring

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’31: 88-13/145. Wed. B. Boer

1927 (art. 26088.2586 tm 2591/30600): Gem. Groningen

In 1938 afgebroken

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 146

(1880-1921: 88-14): E 1782

1880 (art. 7697.30/15456. 20 tm 25): Jan Ferdinand Lijbring (timmerman).

Gebouwd 1880 (‘huis, erf’)

1913 (art. 20218.29 tm 34): Annegien Dussel, wed. J.F. Lijbring

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24: 88-14/146. C. Dijkstra, werkm., P. Dijkstra, werkm.

1927 (art. 26088.2586 tm 2591/30600): Gem. Groningen

Adresb. 1931: 146: P. Dijkstra, werkm.

In ’37 onbewoonbaar verkl. en in ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 147

(1880-1921: 88-15): E 1781

1880 (art. 7697.30/15456. 20 tm 25): Jan Ferdinand Lijbring (timmerman).

Gebouwd 1880 (‘huis, erf’)

1913 (art. 20218.29 tm 34): Annegien Dussel, wed. J.F. Lijbring

Adresb. 1914: wed. P. van Minnen, K. Kraak, werkm.

Adresb. 1918: 88-15. K. Kraak, werkm.

Adresb. 1920 tm i.e.g. ‘24: 88-15/147. K. Kraak, werkm., J. van Minnen, werkm.

1927 (art. 26088.2586 tm 2591/30600): Gem. Groningen

Adresb. 1931: 147: G. Schut, werkm.

In 1938 afgebroken

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 148

(1872-1899: L 595/10f, 1899-1921: 88-16): 1872: E 1400

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘kamer’)

1909 (art. 14764): Christiaan Ferdinand Nap (timmerm.-aannemer)

1910 (art. 19195): Hindrik Groenewold (tuinier, bloemist, +1929) en knd. uit zijn 1e huwelijk met Wilhelmina Louise Glinde en 2e huwelijk met Dieuwke Hoekstra (+1918) en uit haar 1e huwelijk met Marinus Hinderikus ten Berge (pianostemmer, +1909)

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’22: 88-16/148. Mej. E. Zielstra

Adresb. 1924: 148. I. Stobbe, werkm.

1929 (art 26088.4259 tm 4265/30600.1338 tm 1343): gem. Groningen.

Adresb. 1931: 148: S. Meijer, schoenm.

In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 149

(1872-1899: L 595/10f, 1899-1921: 88-17): 1872: E 1399

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘kamer’)

1909 (art. 14764): Christiaan Ferdinand Nap (timmerm.-aannemer)

1910 (art. 19195): Hindrik Groenewold (tuinier, bloemist, +1929) en knd. uit zijn 1e huwelijk met Wilhelmina Louise Glinde en 2e huwelijk met Dieuwke Hoekstra (+1918) en uit haar 1e huwelijk met Marinus Hinderikus ten Berge (pianostemmer, +1909)

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’31: 88-17/149. P. Buringa, voermanskn.

1929 (art 26088.4259 tm 4265/30600.1338 tm 1343): gem. Groningen.

In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 150

(1872-1899: L 595/11, 1899-1921: 88-18): 1872: E 1398

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘kamer’)

1909 (art. 14764): Christiaan Ferdinand Nap (timmerm.-aannemer)

1910 (art. 19195): Hindrik Groenewold (tuinier, bloemist, +1929) en knd. uit zijn 1e huwelijk met Wilhelmina Louise Glinde en 2e huwelijk met Dieuwke Hoekstra (+1918) en uit haar 1e huwelijk met Marinus Hinderikus ten Berge (pianostemmer, +1909)

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24: 88-18/150. A. Visscher, werkm.

1929 (art 26088.4259 tm 4265/30600.1338 tm 1343): gem. Groningen.

Adresb. 1931: 150: C. Th. Nijssen, werkm.

In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 151

(1872-1899: L 595/12, 1899-1921: 88-19): 1872: E 1397

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘kamer’)

1909 (art. 14764): Christiaan Ferdinand Nap (timmerm.-aannemer)

1910 (art. 19195): Hindrik Groenewold (tuinier, bloemist, +1929) en knd. uit zijn 1e huwelijk met Wilhelmina Louise Glinde en 2e huwelijk met Dieuwke Hoekstra (+1918) en uit haar 1e huwelijk met Marinus Hinderikus ten Berge (pianostemmer, +1909)

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’31: 88-19/151. J. Scheerstra, voermanskn.

1929 (art 26088.4259 tm 4265/30600.1338 tm 1343): gem. Groningen.

In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 152

(1872-1899: L 595/13, 1899-1921: 88-20): 1872: E 1396

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘kamer’)

1909 (art. 14764): Christiaan Ferdinand Nap (timmerm.-aannemer)

1910 (art. 19195): Hindrik Groenewold (tuinier, bloemist, +1929) en knd. uit zijn 1e huwelijk met Wilhelmina Louise Glinde en 2e huwelijk met Dieuwke Hoekstra (+1918) en uit haar 1e huwelijk met Marinus Hinderikus ten Berge (pianostemmer, +1909)

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’31: 88-20/152. K. Horrel, werkm.

1929 (art 26088.4259 tm 4265/30600.1338 tm 1343): gem. Groningen.

In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 153

(1872-1899: L 595/14, 1899-1921: 88-21): 1872: E 1395

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘kamer’)

1909 (art. 14764): Christiaan Ferdinand Nap (timmerm.-aannemer)

1910 (art. 19195): Hindrik Groenewold (tuinier, bloemist, +1929) en knd. uit zijn 1e huwelijk met Wilhelmina Louise Glinde en 2e huwelijk met Dieuwke Hoekstra (+1918) en uit haar 1e huwelijk met Marinus Hinderikus ten Berge (pianostemmer, +1909)

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’31: 88-21/153. T. van Dokkumberg, pakhuiskn.

1929 (art 26088.4259 tm 4265/30600.1338 tm 1343): gem. Groningen.

In ’36 onbewoonb.verkl. In ’38 gesloopt

Het slop met de oude nrs. 154 tm 158, gebouwd door Antoni van Velden, en rechts oude nrs. 159 (Reconstructie Jan Smook)

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 154

(1872-1899: L 596, 1899-1921: 89): 1872: E 1401

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘huis, erf’)

1909 (art. 14764/19723/27685/32377): Christiaan Ferdinand Nap (timmerm.-aannemer), later met knd.

Adresb. 1914: J. Frieling, werkvr.

Adresb. 1918 tm i.e.g. ’24: 89/154. D. Steenstra, Burgercorveeër ‘Kazerne’

Adresb. 1931: 154: wed. K. van Dellen

1939 (art. 30600. 3725 3729): gem. Groningen.

In ’39 sloop, daarna verkoop als bouwterrein

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 155

(1872-1899: L 597, 1899-1921: 89-1): 1872: E 1402

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘huis, erf’)

1909 (art. 14764/19723/27685/32377): Christiaan Ferdinand Nap (timmerm.-aannemer), later met knd.

Adresb. 1914/’18: 89-1. Gez. Heikens

Adresb. 1920: 89-1. Wed. H. Bras

Adresb. 1922/’24: 155. Wed. A. Vellenga

Adresb. 1931: 155: K. Mekkering, werkm.

1939 (art. 30600. 3725 3729): gem. Groningen.

In ’39 sloop, daarna verkoop als bouwterrein

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 156

(1872-1899: L 598, 1899-1921: 89-2): 1872: E 1403

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘huis, erf’)

1909 (art. 14764/19723/27685/32377): Christiaan Ferdinand Nap (timmerm.-aannemer), later met knd.

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’20: 89-2. T. Swijgman, koopman

Adresb. 1922/’24: S. Blok, loopkn.

Adresb. 1931: 156: E. Ronda, werkm.

1939 (art. 30600. 3725 3729): gem. Groningen.

In ’39 sloop, daarna verkoop als bouwterrein

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 157

(1872-1899: L 599, 1899-1921: 89-3): 1872: E 1404

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘huis, erf’)

1909 (art. 14764/19723/27685/32377): Christiaan Ferdinand Nap (timmerm.-aannemer), later met knd.

Adresb. 1914: wed. H. Bijl, koffie en thee

Adresb. 1918 tm i.e.g. ’31: 89-3/157. A. Sanders, goudsmidskn. ; in ’31 ook: wed. P.J. Haak

1939 (art. 30600. 3725 3729): gem. Groningen.

In ’39 sloop, daarna verkoop als bouwterrein

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 158

(1872-1899: L 600, 1899-1921: 89-4): 1872: E 1405, 1880: E 1760

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘huis, erf’)

1909 (art. 14764/19723/27685/32377): Christiaan Ferdinand Nap (timmerm.-aannemer), later met knd.

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’20: 89-4. A. Mellema, werkm.

Adresb. 1922/’24: 158. Wed. A. Koster, werkvr.

Adresb. 1931: 158: P. Teuben, houtbew.

1939 (art. 30600. 3725 3729): gem. Groningen.

In ’39 sloop, daarna verkoop als bouwterrein

 

E 362 = huis en erf, 1876: E 1652 en 1653, 1899: E 2208, 1902: E 2291

1832 (art. 2563): Bernardus Vrijdaal (steenmetzel.)

1835 (art. 3235): Willem Harkes Kuipers (koemelker)

1842 (art. 4111): Eite Pieters Oosterhoff (koemelker)

1851 (art. 1410.4): Klaas Harkes Kuipers (wagenligger/moesker)

1859 (art. 6951): Harke Klaassens Kuipers (winkelier)

1860 (art. 7021): Geertien Koopman, wed. Harke Kuipers (winkeliersche)

1874(art. 10181.24): Reinder Wallinga (kastelein), later Marchien en Johannes. In 1876 splitsing in 2 huizen: E 1652 en 1653. In ’99 verenigd tot E 2208, in 1902: E 2291

1904 (art. 18043): Johannes Wallinga. In 1909 splitsing in E 2419 (bouwterrein) en 2420 (huis en erf) en verkoop:

1909 (art. 19116): Daaijo Mulder (bouwkundige) en Gerhardus van Veen (timmerm.)

In 1909-’10 sloop van E 2420 en in 1910 bouw 3 huizen op E 2419, zie hierna:

Uiterst rechts de oude huisnummers 159-159a en 160-160a (in: Het Noorden-in-Woord-en-Beeld, 26-8-1938)

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 159-159a

(1910- 1921: 89-5 en 89-5a): 1910: E 2435

(art. 19116): Daaijo Mulder (bouwkundige) en Gerhardus van Veen (timmerm.)

Gebouwd 1910

1915 (art. 19772.6): Hermannus Jacob van der Vlis (aanv. beambte SS, later zonder)

1919 (art. 16230): Albert Luikinga

Adresb. 1914: 89-5. G. Otto, stuc.kn.; 89-5a. G. Doornbos, bakkerskn.

Adresb. 1918 tm i.e.g. ’24: 89-5/159. M. Rennes, sigarenm.; 89-5a/159a. K. Groenendal, verver chem.wasserij

Adresb. 1931: 159: T. Dijk, timmerm.; 159a: K. v.d. Luit, metselaar

1938 (art. 30600. 3571): gem. Groningen.

In ’39 sloop

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 160-160a

(1910-1921: 89-6 en 89-6a): 1910: E 2436

(art. 19116): Daaijo Mulder (bouwkundige) en Gerhardus van veen (timmerm.)

Gebouwd 1910

Adresb. 1914:: 89-6. J. ten Kaate, marinier; 89-6a. J. Jonker, werkm.

1915 (art. 20904): Joeke van der Mei (timmerm.)

Adresb. 1918: 89-6. J. Frieling, pakhuiskn.; 89-6a. wed. J. Jonker, G. Otto, stuc.kn.

1920 (art. 18654.24): NV J.B. Wolters Uitgeversmij.

Adresb. 1918 tm i.e.g. ’22: 89-6/160. J. Frieling, pakhuiskn.;

Adresb. 1918/’20: 89-6a. G. Otto, stucadoorskn.

Adresb. 1922: 160a. J. Roerink, letterzetter

Adresb. 1924: 160. A.T.A.H. Glatz, typograaf; 160a: wed. H. Mulder

1924 (art. 16230): Albert Luikinga

Adresb. 1931: 160: R. Hofstee, chauff.; 160a: wed. H. Mulder

1938 (art. 30600. 3572): gem. Groningen.

In ’39 sloop

 

hoek Grote Rozenstraat – oude nr. 57-57a

(1822-1870: L220,1870-1899:L 385 en L385-1, 1899-1921: 63 en 63-1 later a): E 362 = huis en erf, 1876: E 1652 en 1653, 1899: E 2208, 1902: E 2291, 1910: E 2437

Zie bij Grote Rozenstraat

 

Grote Rozenstraat

 

Het gedeelte tussen de Grote Rozenstraat en Grote Leliestraat (ter plekke van nr. 121 tm 140 voor de sanering):

E 363 = huis en erf, 1852: deel van E 861, 1861: deel van E 1096 (privaat en erf)

1832 (art. 30): Hendrik Ansing (steenmetzelaar). In 1852 bijbouw: E 860 en 861 (zie Gr. Rozenstraat oude nrs. 76 tm 82)

1859 (art. 5164.18/7420): Hendrik Jansen (klerk, later touwslager). In ’68 wordt gedeelte(met E 1094 en 1095, zie Gr. Rozenstraat) verkocht aan art. 8749. Rest wordt in 1868 verkocht aan:

1868 (art. 6056): Wolter Jansen (timmermanskn.). In 1868 bouw: E 1265 en 1266. In 1869 in E 1267 bouw van E 1287 en 1288. Zie verder hieronder:

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 161

(tot 1899: L601, 1899-1921: 90): 1868: E 1265, 1883: E 1867

(art. 6056): Wolter Jansen (timmermanskn.). In 1868 gebouwd

1882 (art. 8417): Cornelis Jansen (*1831 Haren, landb., eerst Engelbert) (1/2) x 1862 Aaltje Cock en 3 knd. (elk 1/6)

1888 (art. 12005.3): Cornelis Jansen (koopman)

1908 (art. 15310.30): Jan Imelman J.Phzn (*1866, blikslager, later zonder)x 1892 Annechien Hoiting (bezit veel)

Adresb. 1920 tm i.e.g. ’33: 90/161. G. Nolmans, werkm.

1937 (art. 30600.3303): gem. Groningen

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 162

(tot 1899: L602, 1899-1921: 91): 1868: E 1266, 1883: E 1868

(art. 6056): Wolter Jansen (timmermanskn.). In 1868 gebouwd

1882 (art. 8417): Cornelis Jansen (*1831 Haren, landb., eerst Engelbert )(1/2) x 1862 Aaltje Cock en 3 knd. (elk 1/6)

1888 (art. 12005.4): Cornelis Jansen (koopman)

1908 (art. 17886.2): Jan Willem Berends (werkm.) (1/2) en 4 knd. (elk 1/8)

Adresb. 1920 tm i.e.g. ’24: 91/162. P. Korenbrander of Kolenbrander), werkm.

Adresb. 1933: D. Nieswaag, mag.kn.

1933 (art. 29162.44): Willem Roelof Homan (zonder) en Tobias de Vries (makelaar)

1938 (art. 30600.3460): gem. Groningen

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 163

(tot 1899: L603, 1899-1921: 92): 1868: E 1267, 1869: E 1287, 1883: E 1869

(art. 6056): Wolter Jansen (timmermanskn.). In 1868 gebouwd. Volgende jaar nog kamer aangebouwd: zie nr.164

1882 (art. 8892.48): Geert Versteegh (koopman, schoenmaker)

1897 (art. 14280.10): Roelof Lugtenberg (ijzersmid, winkelier) (3/4) en Dirk Berend Lugtenberg (1/4)

1908 (art. 18498.7): Willem Themmen (schilder)

1918 (art. 19380.98 later 251/34295.34): Vereeniging tot opruiming of verbetering van slop- en gangwoningen in de gem. Groningen.

Adresb. 1920 tm i.e.g. ’24: 92/163. J.A. Huizer, werkm.

Adresb. 1933: H.H. Kleersnijder, opperman

In 1938 sloop, daarna ‘erf’.

1945 (art. 30600.4235): gem. Groningen

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 164

(tot 1899: L604, 1899-1921: 93): 1869: E 1288, 1883: E 1870

(art. 6056): Wolter Jansen (timmermanskn.). In 1869 aangebouwd bij nr. 163 (zie boven)

Kadastrale hulpkaart 1869 met het nieuwe huisje E 1288

Op voorgrond de oude nrs. 163 en het kleine huisje nr. 164 (foto Lichtbeeldeninstituut)

1882 (art. 10573.27): Georgius Johannes Visser (wafelbakker, zaakwaarnemer en taxateur) (bezit heel veel)

1890 (art. 11460): Hindrik Stegeman (besteller bij de Telegraaf) (1/2) en 3 knd (elk 1/6). In 1913 verandering van bestemming, daarna bergplaats

Adresb. 1920: 93. ontbreekt

Adresb. 1922: 164. –

Adresb. 1924 tm i.e.g. ’33: 164. pakhuis

1930 (art. 26088.4303/30600.1349 later 1840): gem. Groningen.

In 1932 afgebroken (zie foto onder)

Achter het hek de plek waar in 1932 net het huisje met oude nr. 164 is afgebroken en links daarvan het oude nr. 163 (foto Openbare Werken)

Links de oude nrs. 161 tm 164 en in het midden het oude nr. 165 met links daarvan de gang met nrs. aan de Violetsteeg (Reconstructie Jan Smook)

 

De volgende kamerwoningen staan aan een gang, die bijna volledig nummert vanaf de Violetsteeg (zie daar)

De gang tussen de Violetsteeg (achter) en de Noorderbinnensingel in 1937, met rechtsvoor het inmiddels onbewoonbaar verklaarde nr. 165. Links bij het hek stond tot 1932 het huisje met het oude nr. 164 (foto Openbare Werken)

Noorderbinnensingel – oude nr. 165

(tot  1899: L 604/2, 1899-1921: 94): deel van E 364 (tuin), E 1441, 1876: E 1678, 1883: E 1884

(hoort bij bouw Violetsteeg nrs. 22, zie daar)

1832 (art. 458/3574): Franciscus Jacobus Johannes Cremers (eerst burgemeester, later wethouder)

1838 (art. 3683): G.. Goutier

1844 (art. 3735): Lubbert Berends Hartman (blokmaker)

1850 (art. 5385): Freerk Hindriks Meijer

1872 (art. 7786/9970): Christiaan van der Leij (timmerm.). In 1872-’73 bouwt hij E 1435 tm 1440 en 1442 tm 1445. E 1441 blijft eerst erf, maar in 1875 bouwt hij hier nog 2 kamerwoningen: E 1678, met ingang aan Noorderbinnensingel, en E 1679 aan zijgang van Violetsteeg (zie verder daar)

Kadastrale hulpkaart 1873, met het ‘erf’ E 1441, waarop in 1875 o.a. het oude nr. 165 (94) verrijst.

1885 (art. 12991): Feiko Visser (koopman) en com. (Egbert Koch)

1890 (art. 13635.9): Egbert Koch (koopman,+1912, x Jetske Uni) (1/2) en knd. (elk 1/20)

1902 (art. 17313): Harm Kraan Degenhart (koopman)

1904 (art. 17941): Grietje Cleij, wed. Christoffer Klaassens (koemelkersche)

1915 (art. 14139.33/21083.10): Douwe Huizing Dzn. (turfschipper) (bezit veel)

1916 (art. 19365.4): Douwe Olthoff (timmerm.) (9/16) en knd. (elk 1/16)

Adresb. 1920/’22: 94/165. A. Dijkstra, werk.

Adresb. 1933: 165. J. Vorstenberg, brandst.h.

1936 (art. 30600.2949 later 3201): gem. Groningen.

In 1936 onbewoonbaar verklaard (zie foto) en in ’38 afgebroken

De volgende kamerwoningen ( oude nrs. 166 tm 176) staan aan een hofje, waarvan de kamerwoningen met de oude nrs. 169 tm 172 met de rug naar de Violetsteeg staan en daar kadastraal ook toe worden gerekend.

Het hofje op een reconstructie van Jan Smook

Het hofje Noorderbinnensingel 166 tm 176 (eerder 95 tm 95-10) in 1937 (foto Openbare Werken)

Noorderbinnensingel – oude nr. 166

(tot  1899: L 603/2, 1899-1921: 95): deel van E 369 (tuin), 1876: E 1693, 1883: E 1885

1832 (art. 1888): Hendrik Poelman (steenmetzelaar) e.a. (kleinkinders)

1840 (art. 1955): Jan Jurrien Reinders (koopman)

1859 (art. 6178/ 8609): Klaas Bruins (tingieter, +1887)x Evertje Jacobs v.d. Laan. In 1876 bouw in tuin

1893 (art. 14710): Aaltje Bruins (*1852) en Tallea Bruins (*1862) (elk ½)

1909 (art. 14712): Anna Elisabeth Bruins (*1859)x Johannes Bergman

1912 (art. 19380): Vereeniging tot opruiming of verbetering van slop- en gangwoningen in de gem. Groningen

Adresb. 1920/’22 tm i.e.g. ‘33: 95/166. W. Spanjer, werkm.

In 1938 afgebroken, daarna E 3060

Noorderbinnensingel gezien richting Gr. Rozenstraat met uiterst rechts nr. 95, werd na 1921: oude nr. 166 (foto uit ca. 1910)

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 167

(tot  1899: L 603/3, 1899-1921: 95-1): deel van E 369, 1876: E 1692, 1883: E 1886, 1938: deel van E 3060

1832 (art. 1888): Hendrik Poelman (steenmetzelaar) e.a. (kleinkinders)

1840 (art. 1955): Jan Jurrien Reinders (koopman)

1859 (art. 6178/ 8609): Klaas Bruins (tingieter, +1887)x Evertje Jacobs v.d. Laan. In 1876 bouw in tuin

1893 (art. 14710): Aaltje Bruins (*1852) en Tallea Bruins (*1862) (elk ½)

1909 (art. 14712): Anna Elisabeth Bruins (*1859)x Johannes Bergman

1912 (art. 19380): Vereeniging tot opruiming of verbetering van slop- en gangwoningen in de gem. Groningen

Adresb. 1920/’22: 95-1/167: W. Bergs

Adresb. 1933: 167: P.H. Koster, werkm.

In 1937 onbewoonb. verklaard

In 1938 afgebroken, daarna deel van E 3060

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 168

(tot  1899: L 603/4, 1899-1921: 95-2): deel van E 369, 1876: E 1691, 1883: E 1887, 1938: deel van E 3060

1832 (art. 1888): Hendrik Poelman (steenmetzelaar) e.a. (kleinkinders)

1840 (art. 1955): Jan Jurrien Reinders (koopman)

1859 (art. 6178/ 8609): Klaas Bruins (tingieter, +1887)x Evertje Jacobs v.d. Laan. In 1876 bouw in tuin

1893 (art. 14710): Aaltje Bruins (*1852) en Tallea Bruins (*1862) (elk ½)

1909 (art. 14712): Anna Elisabeth Bruins (*1859)x Johannes Bergman

1912 (art. 19380): Vereeniging tot opruiming of verbetering van slop- en gangwoningen in de gem. Groningen

Adresb. 1920/’22: 95-2/ 168: D. Smit, werkm.

Adresb. 1933: 168:  J. Kranenburg (chauff.), R. Stoepker (werkm.)

In 1937 onbewoonb. verklaard

In 1938 afgebroken, daarna deel van E 3060

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 169

(tot  1899: L 603/4, 1899-1921: 95-3): E 365, 1876: E 1687, E 1888, 1938: deel van E 3060

(NB: kadastraal aan Violetsteeg!)

1832 (art. 1888): Hendrik Poelman (steenmetzelaar) e.a. (kleinkinders)

1840 (art. 1955): Jan Jurrien Reinders (koopman)

1859 (art. 6178/ 8609): Klaas Bruins (tingieter, +1887)x Evertje Jacobs v.d. Laan. In 1876 gedeeltelijke afbraak en herbouw

1893 (art. 14712): Anna Elisabeth Bruins (*1859)x Johannes Bergman

1912 (art. 19380): Vereeniging tot opruiming of verbetering van slop- en gangwoningen in de gem. Groningen

Adresb. 1920/’22: 95-3/ 169: W. Groothuis, pakhuiskn.

Adresb. 1933: 169: wed. W. Groothuis

In 1938 afgebroken, daarna deel van E 3060

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 170

(tot  1899: L 603/4, 1899-1921: 95-4): E 366, 1876: E 1688, E 1889, 1938: deel van E 3060

(NB: kadastraal aan Violetsteeg!)

1832 (art. 1888): Hendrik Poelman (steenmetzelaar) e.a. (kleinkinders)

1840 (art. 1955): Jan Jurrien Reinders (koopman)

1859 (art. 6178/ 8609): Klaas Bruins (tingieter, +1887)x Evertje Jacobs v.d. Laan. In 1876 gedeeltelijke afbraak en herbouw

1893 (art. 14712): Anna Elisabeth Bruins (*1859)x Johannes Bergman

1912 (art. 19380): Vereeniging tot opruiming of verbetering van slop- en gangwoningen in de gem. Groningen

Adresb. 1920/’22: 95-4/ 170: wed. B. Siegers

Adresb. 1933: 170: R. Buringa, voerm.

In 1938 afgebroken, daarna deel van E 3060

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 171

(tot  1899: L 603/4, 1899-1921: 95-5): E 367, 1876: E 1689, E 1890, 1938: deel van E 3060

(NB: kadastraal aan Violetsteeg!)

1832 (art. 1888): Hendrik Poelman (steenmetzelaar) e.a. (kleinkinders)

1840 (art. 1955): Jan Jurrien Reinders (koopman)

1859 (art. 6178/ 8609): Klaas Bruins (tingieter, +1887)x Evertje Jacobs v.d. Laan. In 1876 gedeeltelijke afbraak en herbouw

1893 (art. 14712): Anna Elisabeth Bruins (*1859)x Johannes Bergman

1912 (art. 19380): Vereeniging tot opruiming of verbetering van slop- en gangwoningen in de gem. Groningen

Adresb. 1920/’22: 95-5/ 171: S. Albronda, werkm.

Adresb. 1933: 171: S. Stoepker, loopkn.

In 1938 afgebroken, daarna deel van E 3060

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 172

(tot  1899: L 603/4, 1899-1921: 95-6): E 368, 1876: E 1690, E 1891, 1938: deel van E 3060

(NB: kadastraal aan Violetsteeg!)

1832 (art. 1888): Hendrik Poelman (steenmetzelaar) e.a. (kleinkinders)

1840 (art. 1955): Jan Jurrien Reinders (koopman)

1859 (art. 6178/ 8609): Klaas Bruins (tingieter, +1887)x Evertje Jacobs v.d. Laan. In 1876 gedeeltelijke afbraak en herbouw

1893 (art. 14712): Anna Elisabeth Bruins (*1859)x Johannes Bergman

1912 (art. 19380): Vereeniging tot opruiming of verbetering van slop- en gangwoningen in de gem. Groningen

Adresb. 1920 tm i.e.g. ’33: 95-6/ 172: wed. R. van Assen

In 1938 afgebroken, daarna deel van E 3060

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 173

(tot  1899: L 603/5, 1899-1921: 95-7): deel van E 369, 1876: E 1694, 1883: E 1892, 1938: deel van E 3060

1832 (art. 1888): Hendrik Poelman (steenmetzelaar) e.a. (kleinkinders)

1840 (art. 1955): Jan Jurrien Reinders (koopman)

1859 (art. 6178/ 8609): Klaas Bruins (tingieter, +1887)x Evertje Jacobs v.d. Laan. In 1876 bouw in tuin

1893 (art. 14710): Aaltje Bruins (*1852) en Tallea Bruins (*1862) (elk ½)

1909 (art. 14712): Anna Elisabeth Bruins (*1859)x Johannes Bergman

1912 (art. 19380): Vereeniging tot opruiming of verbetering van slop- en gangwoningen in de gem. Groningen

Adresb. 1920/’22: 95-7/ 173: J. Ferkranus, metselaarskn.

Adresb. 1933: 173: H. Ferkranus, pakhuiskn.

In 1937 onbewoonb. verklaard

In 1938 afgebroken, daarna deel van E 3060

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 174

(tot  1899: L 603/6, 1899-1921: 95-8): deel van E 369, 1876: E 1695, E 1893, 1938: deel van E 3060

1832 (art. 1888): Hendrik Poelman (steenmetzelaar) e.a. (kleinkinders)

1840 (art. 1955): Jan Jurrien Reinders (koopman)

1859 (art. 6178/ 8609): Klaas Bruins (tingieter, +1887)x Evertje Jacobs v.d. Laan. In 1876 bouw in tuin

1893 (art. 14710): Aaltje Bruins (*1852) en Tallea Bruins (*1862) (elk ½)

1909 (art. 14712): Anna Elisabeth Bruins (*1859)x Johannes Bergman

1912 (art. 19380): Vereeniging tot opruiming of verbetering van slop- en gangwoningen in de gem. Groningen

Adresb. 1920 tm i.e.g. ’33: 95-8/ 174: A. Peters, timmerm.kn.(later timmerm.)

In 1938 afgebroken, daarna deel van E 3060

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 175

(tot  1899: L 603/7, 1899-1921: 95-9): deel van E 369, 1876: E 1696,  E 1894, 1938: deel van E 3060

1832 (art. 1888): Hendrik Poelman (steenmetzelaar) e.a. (kleinkinders)

1840 (art. 1955): Jan Jurrien Reinders (koopman)

1859 (art. 6178/ 8609): Klaas Bruins (tingieter, +1887)x Evertje Jacobs v.d. Laan. In 1876 bouw in tuin

1893 (art. 14710): Aaltje Bruins (*1852) en Tallea Bruins (*1862) (elk ½)

1909 (art. 14712): Anna Elisabeth Bruins (*1859)x Johannes Bergman

1912 (art. 19380): Vereeniging tot opruiming of verbetering van slop- en gangwoningen in de gem. Groningen

Adresb. 1920/’22: 95-9/ 175: R. Kuilman, werkm.

Adresb. 1933: 175: J. Tel, koopm.

In 1938 afgebroken, daarna deel van E 3060

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 176

(tot  1899: L 603/8, 1899-1921: 95-10): deel van E 369, 1876: E 1697, 1883: E 1895, 1938: deel van E 3060

1832 (art. 1888): Hendrik Poelman (steenmetzelaar) e.a. (kleinkinders)

1840 (art. 1955): Jan Jurrien Reinders (koopman)

1859 (art. 6178/ 8609): Klaas Bruins (tingieter, +1887)x Evertje Jacobs v.d. Laan. In 1876 bouw in tuin

1893 (art. 14710): Aaltje Bruins (*1852) en Tallea Bruins (*1862) (elk ½)

1909 (art. 14712): Anna Elisabeth Bruins (*1859)x Johannes Bergman

1912 (art. 19380): Vereeniging tot opruiming of verbetering van slop- en gangwoningen in de gem. Groningen

Adresb. 1920/’22: 95-10/ 176: F. Schuitema, houtbew.

Adresb. 1933: 176: mej. H. Tulp-v.d. Veen, D. Jeltema, werkm.

In 1938 afgebroken, daarna deel van E 3060

Het hofje Noorderbinnensingel 166 tm 176 in december 1932 (foto Noorden-in-Woord-en-Beeld)

 

De volgende kamerwoningen staan aan een gang, die volledig nummert vanaf de Violetsteeg met nrs. 18-1 tm 8 (zie daar)

 

E 374= tuin, 1842: E 644

1832 (art. 1885): Christiaan Poelman (timmerm.)

1838 (art. 3625/4246): Pieter de Vries (*1811, metselaar, x1840 Regina Waterman). In 1842 splitsing in E 644 en 645 en verkoop aan resp. 4190 en 4016 (zie bij oude nrs. 96/3 tm 7)

1842 (4190.4): Fred(e)rik de Vries (*1804, timmerm.,x 1838 Hinderkien v.d. Schans, *1800-+1883).

NB: Pieter en Fred(e)rik zijn beide zonen van Jan Douwes de Vries (timmerm.) en Helena Roelfs. Fred(e)rik krijgt slechts 1 kind: Jan (*1839-+1887), die aannemer wordt. Voor fam. De Vries zie ook bij Gr. Rozenstraat 26.

Zie verder bij oude nrs. 177 tm 179

 

De volgende kamerwoningen ( oude nrs. 177 tm 184) staan aan een hofje, met aan het einde de achterzijde van Violetstraat 14 en 16 (zie daar)

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 177

(tot 1899: L 604, 1899-1921: 96): deel van E 644 (tuin), E 1591, 1883: E 1856, 1883: deel van E 1909, 1885: E 1979

1875 (art. 4190/8513): Fred(e)rik de Vries (timmerm., +1898, 94 jaar). In 1875 bouw van E 1589 tm 1591 (en E 1588=tuin). In 1880 in tuin bouw werkpl., wordt E 1789. In 1883 wordt het E 1856 en daarna deel van E 1909. In 1884-’85 herbouw, daarna E 1979

1908 (art. 13786.33): Johanna Roline van Ikelen (wed. Jan de Vries, *1839, aannemer, +1887) x 1890 Harm de Vries (*1848, kleermaker)

1919 (art. 19380.105): Vereeniging tot opruiming of verbetering van slop- en gangwoningen in de gem. Groningen

Adresb. 1920/’22: 96/ 177: wed. B. Olthof

Adresb. 1933: 177: –

Adresb. 1938: 177: J.J.J. Vonterman, voerman

In 1940 ‘slooping’

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 178

(tot 1899: L 604/2, 1899-1921: 96-1): deel van E 644 (tuin), E 1590, 1883: E 1855, 1883: deel van E 1909, 1885: E 1980

1875 (art. 4190/8513): Fred(e)rik de Vries (timmerm., +1898, 94 jaar). In 1875 bouw van E 1589 tm 1591 (en E 1588=tuin). In 1883 wordt het E 1855 en daarna deel van E 1909. In 1884-’85 herbouw, daarna E 1980

1908 (art. 13786.34): Johanna Roline van Ikelen (wed. Jan de Vries, *1839, aannemer, +1887) x 1890 Harm de Vries (*1848, kleermaker)

1919 (art. 19380.106): Vereeniging tot opruiming of verbetering van slop- en gangwoningen in de gem. Groningen

Adresb. 1920/’22: 96-1/ 178: J.C. Jonker, melkventer

Adresb. 1933: 178: wed. J.C. Jonker

Adresb. 1938: 178: R. Ruiter

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 179

(tot 1899: L 604/3, 1899-1921: 96-2): deel van E 644, 1875: deel van E 1588, 1880: E 1789, 1883: E 1854, 1883: E 1908, 1885: E 1981

1875 (art. 4190/8513): Fred(e)rik de Vries (timmerm., +1898, 94 jaar). In 1875 bouw van E 1589 tm 1591 (en E 1588=tuin). In 1880 in tuin bouw werkpl., wordt E 1789. In 1883 wordt het E 1854 en daarna E 1908. In 1884-’85 herbouw, daarna E 1981

1908 (art. 13786.35): Johanna Roline van Ikelen (wed. Jan de Vries, *1839, aannemer, +1887) x 1890 Harm de Vries (*1848, kleermaker)

1919 (art. 19380.107): Vereeniging tot opruiming of verbetering van slop- en gangwoningen in de gem. Groningen

Adresb. 1920/’22: 96-2: J. Visser, houtbewerker

Adresb. 1933: 179: D. Smit, werkm.

Adresb. 1938: 179: H. Blaauw

In 1940 ‘slooping’

 

E 645=tuin, 1866: E 1235 en 1236

(art. 3625/4246): Pieter de Vries (*1811, metselaar, x 1840 Regina Waterman). In 1842 ontstaat E 645 uit E 374 (zie boven), samen met E 644 (zie bij oude nrs. 96 tm 96-2, zie boven)

1842 (art. 4016): Arend Meinders (afslager bij publieke werk….)

1847 (art. 3458.4): Johannis Mulder (verwer en glazenmaker)

1862 (art. 7564): Jan van der Kolk (mandemaker). In 1866 bouw E 1236 (=opslagplaats) en verkoop E 1235 (=bleek) aan art. 4192.10 (zie hieronder).

Zie verder bij resp. oude nrs.181 tm 184 en nr. 180

Hulpkaart kadaster 1875, waarop o.a. wordt aangegeven hoe de oorspronkelijke tuin E 645 in 1866 werd opgesplitst in E 1236 (links) en E 1235 (rechts) en er in 1875 in werd gebouwd: E 1589 (oude nr. 180). Zie voor E 1591 en 1590 de oude nrs. 96 en 96-1 (zie boven)

Hofje Noorderbinnensingel in 1937 met links: de oude nrs. 177 tm 179 (links); achter: Violetsteeg 14 en oude nr. 181; rechts: de oude nrs. 182 tm 184 (foto Openbare Werken)

Hulpkaart kadaster met hetzelfde hofje in 1883

Idem (Reconstructie Jan Smook)

 

Noorderbinnensingel – oude nr.180

(tot 1899: L 604/4, 1899-1921: 96-3): deel van E 1235 (bleek), 1875: E 1589 (huis) en 1588 (tuin), 1883: E 1857, 1883: E 1912

(art. 7564): Jan van der Kolk (mandemaker).

1866 (art. 4192.10): Tonko Trommes Borgesius (z.b.).

1867 (art. 8513): Fred(e)rik de Vries (timmerm.). In 1875 bouw van E 1589, rest wordt tuin (E 1588). NB. In de tuin bouwt hij in 1880: E 1787, 1788 (zie Violetsteeg 14 en 16) en E 1789 (zie oude nr. 96-2)

1908 (art. 13786.32): Johanna Roline van Ikelen (*1846-+1923, wed. Jan de Vries, *1839, aannemer, +1887) x 1890 Harm de Vries (*1848, kleermaker)

BR 1910: Geert de Jong (*1880, arb.)x Annechien Swaving (*1886)+ 3 knd. en Albert Swaving (*1883, sig. maker)

BR 1910: Albert Swaving (*1883, sig.maker)x 1914 Trientje Waterman (*1887), woonden eerst nog ergens anders

1919 (art. 19380.100): Vereeniging tot opruiming of verbetering van slop- en gangwoningen in de gem. Groningen

Adresb. 1920/’22: 96-3/ 180: A. Swaving, sigarenm.

Adresb. 1933: 180: A. Weessies, werkm.

Adresb. 1938: 180: mej. A. Wierema

In 1940 ‘slooping’

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 181

(tot 1899: L 604/5, 1899-1921: 96-4): deel van E 1236, 1875: E 1592 (opslagplaats), E 1790, 1883: E 1859, 1883: E 1913

(art. 7564): Jan van der Kolk (mandemaker), later ½ en 2 zonen (elk ¼). E 1236 wordt in 1875 opslagplaats (E 1592) en schuur (E 1593).

1880 (art. 11480): Jan de Vries (*1839, timmerm., later aannemer, +1887). In 1880 bouw van E 1790 tm 1793. Dit wordt in 1883: E 1859 tm 1862 en hetzelfde jaar: E 1913 tm 1916

1888 (art. 13786.19 tm 22): Johanna Roline van Ikelen (wed. Jan de Vries, *1839, aannemer, +1887) x 1890 Harm de Vries (*1848, kleermaker)

1919 (art. 19380.101): Vereeniging tot opruiming of verbetering van slop- en gangwoningen in de gem. Groningen

Adresb. 1920/’22: 96-4/181: mej. H. Wijn

Adresb. 1933: 181: wed. J. Visser

Adresb. 1938: 181: R. Wiersema, werkm.

In 1940 ‘slooping’

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 182

(tot 1899: L 604/6, 1899-1921: 96-5): deel van E 1236, deel van E 1593: E 1791, 1883: E 1860, 1883: E 1914

(art. 7564): Jan van der Kolk (mandemaker), later ½ en 2 zonen (elk ¼). E 1236 wordt in 1875 opslagplaats (E 1592) en schuur (E 1593).

1880 (art. 11480): Jan de Vries (*1839, timmerm., later aannemer, +1887). In 1880 bouw van E 1790 tm 1793. Dit wordt in 1883: E 1859 tm 1862 en hetzelfde jaar: E 1913 tm 1916

1888 (art. 13786.19 tm 22): Johanna Roline van Ikelen (wed. Jan de Vries, *1839, aannemer, +1887) x 1890 Harm de Vries (*1848, kleermaker)

1919 (art. 19380.102): Vereeniging tot opruiming of verbetering van slop- en gangwoningen in de gem. Groningen

Adresb. 1920/’22: 96-5/ 182: A. Smid, tabakskerver

Adresb. 1933: 182: K. Gils, handelsreiz.

Adresb. 1938: 182: A. Mellema, voerman

In 1940 ‘slooping’

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 183

(tot 1899: L 604/7, 1899-1921: 96-6): deel van E 1236, deel van E 1593: E 1792, 1883: E 1861, 1883: E 1915

(art. 7564): Jan van der Kolk (mandemaker), later ½ en 2 zonen (elk ¼). E 1236 wordt in 1875 opslagplaats (E 1592) en schuur (E 1593).

1880 (art. 11480): Jan de Vries (*1839, timmerm., later aannemer, +1887). In 1880 bouw van E 1790 tm 1793. Dit wordt in 1883: E 1859 tm 1862 en hetzelfde jaar: E 1913 tm 1916

1888 (art. 13786.19 tm 22): Johanna Roline van Ikelen (wed. Jan de Vries, *1839, aannemer, +1887) x 1890 Harm de Vries (*1848, kleermaker)

1919 (art. 19380.103): Vereeniging tot opruiming of verbetering van slop- en gangwoningen in de gem. Groningen

Adresb. 1920/’22: 96-6/183: G. Melgers, steenh.kn.

Adresb. 1933 en ‘38: 183: wed. G. Melgers

In 1940 ‘slooping’

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 184

(tot 1899: L 604/8, 1899-1921: 96-7): deel van E 1236, deel van E 1593: E 1793, 1883: E 1862, 1883: E 1916

(art. 7564): Jan van der Kolk (mandemaker), later ½ en 2 zonen (elk ¼). E 1236 wordt in 1875 opslagplaats (E 1592) en schuur (E 1593).

1880 (art. 11480): Jan de Vries (*1839, timmerm., later aannemer, +1887). In 1880 bouw van E 1790 tm 1793. Dit wordt in 1883: E 1859 tm 1862 en hetzelfde jaar: E 1913 tm 1916

1888 (art. 13786.19 tm 22): Johanna Roline van Ikelen (wed. Jan de Vries, *1839, aannemer, +1887) x 1890 Harm de Vries (*1848, kleermaker)

1919 (art. 19380.104): Vereeniging tot opruiming of verbetering van slop- en gangwoningen in de gem. Groningen

Adresb. 1920/’22: 96-7/184: W. Sieling, schilderskn.

Adresb. 1933 en ‘38: 184: C. Sieling, melkventer

In 1940 ‘slooping’

Noorderbinnensingel gezien naar het noorden vanaf hoek met Grote Leliestraat, met rechts het hoge pand met het oude nr. 185

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 185

(tot 1899: L 166, 1899-1921: 97): E 2169, 1897: deel van E 2175, 1924: E 2635 en 2636 (achter) 

(art. 13967): Freerk Nieman (koemelker,+1914), later wed. Grietje Mulder (veehoudster). In 1897: E 2169 (oude nr. 185), E 2170 (zie bij Gr. Leliestr.), daarna in ’97 samen: E 2175.

Adresb. 1920/’22: 97: P. Pluis, stucadoorskn.

In 1924 splitsing in E 2637 (aan Gr. Leliestraat, oude nr. 89-91) en E 2636 (erachter)

E 2636: stallingen, later met bovenwoning

1925 (art. 26893): Tobias de Vries (makelaar) en cs (Tjeerd van Ewijck, winkelier; Heino Mulder, koopman; Jan Derk Imelman, drogist)

1926 (art. 27631): Jelto Nederhoed (meubeltransport) (woont N’binnensingel oude nr. 185)

Adresb. 1933: 185: pakhuis J. Nederhoed; 185a: J. Nederhoed (verhuizingen en transporten), mej. M.C.B. Otten (kantoorbed.)

1936 (art. 30600. 2947): gem. Groningen.

Adresb. 1938: 185-185a: E. v.d. Tuin, voerwerken

In 1940 afgebroken.

De huisjes met de oude nrs. 186 tm 188 in 1937 (foto Openbare Werken)

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 186

(tot 1899: L 167, 1899-1921: 98): 1844: E 716, 1856: E 987, 1879: E 1735, 1883: E 1918

(art. 1802): Heike Onnes (koopman, +1833), wed. Meisina Kamerlingh. In 1844 gebouwd. In 1856 gesplitst in E 987 (huis) en 986 (tuin). Laatste wordt verkocht aan art. 1880.36= Hindrik Pluimker (schuitevaarder)

1856 (art. 4757.16/7443.4): Harm Waterborg (blokmaker)

1870 (art. 7484): Jan Obben Freese (ijzersmid)

Pieter Hofman (*1834, touwslagerskn., x 1860 Marchien Aaldring, *1832) woont in 1872, bij overlijden dochter Maria, Aan de Wal L 167. Marchien overlijdt 25-12-1874, 42 jaar oud. Pieter hertrouwt 18-2-1875 Johanna Helder. Hij overlijdt zelf, waarschijnlijk in L 167,  1 april 1877. Volgens de verklaring van de doopsgezinde arts Meihuizen aan ‘pericarditis’, een ontsteking van het hartzakje, 42 jaar oud

1873 (art. 7474): Jan Bolhuis (koemelker). In 1879 gesplitst in E 1734 (tuin), 1735(huis, erf)

1879 (art.11202.2): Harmannus Wilhelmus Dagelet (schoenmaker, later zonder (3/5) en 4 knd. (elk 1/10). Het wordt in 1883: E 1918

Adresb. 1920/’22: 98/186: W. Meier, schilderskn.

1931 (art. 30008.1): Everhardus v.d. Tuin (voerman) (woont 185a)

Adresb. 1933: 186: E. v.d. Tuin, groentenv.

Adresb. 1938: 186: F. Gerlach, slagersbed.

1939 (art. 30600.3635): gem. Groningen. In ’39 afgebroken (‘slooping’)

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 187

(tot 1899: L 168, 1899-1921: 99): 1844: E 717, 1883: E 1919

(art. 1802): Heike Onnes (koopman, +1833), wed. Meisina Kamerlingh. In 1844 gebouwd

1856 (art. 6178/8609.11 later 51): Klaas Bruins (tingieter). In 1883: E 1919

1892 (art. 13967): Freerk Nieman (koemelker, +1914), later wed. Grietje Mulder

Adresb. 1920/’22: 99/187: wed. G. Faber

1925 (art. 19228.3): Hindrik Mulder (koemelker, +1933), later wed. Trientje Nieman (5/8) en knd. en kleinknd.

Adresb. 1933: 187: J. Kok, werkm.

Adresb. 1938: 187: T.C. Hes, timmerm.

1939 (art. 30600.3689): gem. Groningen. In ’39 afgebroken (‘slooping’)

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 188

(tot  1899: L 169, 1899-1921: 100): 1844: E 718, 1883: E 1920

(art. 1802): Heike Onnes (koopman, +1833), wed. Meisina Kamerlingh. In 1844 gebouwd

1856 (art. 5831.9): Eppo Habbes Reinink (zakkerverhuurder)

1878 (art. 11089): Harm Roelf Jansen (schoenmaker)

1880 (art. 11384.2): Berend Ottenhoff (zolderknecht). In 1883: E 1920

1884 (art. 12793/7426.39): Arent/d Tonke(n)s Vos Azn. (koopman)

1888 (art. 7426.39): Jan Imelman Jzn. (gasfitter, later makelaar)

1917 (art. 13967.16): Grietje Mulder, wed. Freerk Nieman (koemelker, +1914)

Adresb. 1920/’22: 100/188: K. Kostenberger-Sierks, werkvr.

1925 (art. 19228.4 later 8): Hindrik Mulder (koemelker, +1933), later wed. Trientje Nieman (5/8) en knd. en kleinknd.

Adresb. 1933: 188: J.J.J. Vonterman, voerm.

In 1937 onbewoonbaar verklaard

1939 (art. 30600.3690): gem. Groningen. In ’39 afgebroken (‘slooping’)

 

Grote Leliestraat

 

Violetsteeg

Oneven zijde:

Violetsteeg nr. 1

asweseeraer

Violetsteeg nr. 3

asweseeraer

 

Even zijde:

Violetsteeg nr. 2

asweseeraer

 

Violetsteeg nr. 4

asweseeraer

 

Violetsteeg nr. 6

asweseeraer

 

Violetsteeg nr. 6/1 tm 6/12

asweseeraer

 

De gang met de nrs. Violetsteeg 18/1 tm 18/8 (Reconstructie Jan Smook)

De periode na 1945:

Noorderbinnensingel 112 tm 140:

De nieuwbouw langs de Noorderbinnensingel zal aanvankelijk door de gemeente worden verricht, maar omdat na de oorlog wordt besloten niet meer zelf te bouwen wordt de grond aangeboden aan woningbouwvereniging Volkshuisvesting. In juli 1947 dient deze corporatie een bouwaanvraag in voor de blokken ‘middenstandswoningen’. Het ontwerp is gemaakt door de Groninger architecten Laas van der Zee en Herman van Wissen. Tot het project horen ook woningen om de hoek van de Grote Kruis-, Grote Rozen- en Grote Leliestraat en op de hoek met de Werfstraat. Begin 1949 worden de woningen opgeleverd. De naam Volkshuisvesting verandert in 2001 in ‘In’ en acht jaar later in ‘Lefier’ en thans is er sprake van sociale huurwoningen.

 

Nrs. 112-120: 1944: E 3091, 1944: E 3109 (bouwterrein), 1947: E 3121 (11 huizen)

(art. 30600.3915, daarna 4228 en dan 4417 tm 4424): gem. Groningen. In 1947 splitsing ivm ‘overdracht’ in E 3120 tm 3127 (E 3120=Gr. Kruisstraat en 3121 = deel Gr. Kruis- tot Gr. Rozenstr.). In 1948 stichting 11 huizen, daarna 30600.4946.

1949 (art. 36517.235): Woningbouwver. Volkshuisvesting, Damsterdiep 267

 

Noorderbinnensingel nr. 112

Adresb. 1950 tm ‘72: 112: K.P. Kimm, hoofd ener school

Klaas Pieter Kimm (* 1905 Zijldijk-+1993 Heerenveen) trouwde in 1931 in Groningen met Gezina Brons (*Sappemeer). Hij was voor ’47 hoofd van een o.l.s. in Zuidbroek en werd toen benoemd tot hoofd van de Borgmanschool.

Nieuwsblad van het Noorden, 7-10-1947

Hij ging in 1965 met ziekteverlof en kwam niet terug. Hij verhuisde later naar Heerenveen.

 

Uit boek Borgmanschool, H.6:

‘De Borgmanschool verhuist in 1961 van de Schoolstraat naar de Jacobijnerstraat. De in 1905 in Zijldijk geboren bakkerszoon Klaas Pieter Kimm is al vanaf 1947 het schoolhoofd. Als Henk Iwema in 1963 nog met zijn hoofdakte bezig is, komt hij bij Kimm, thuis aan de Noorderbinnensingel, informeren naar een baan. Henk wordt aangenomen, maar omdat het slagen voor de akte minder snel gaat dan gehoopt, moet hij nog even geduld hebben. (….)

Aan het begin van het schooljaar 1965-’66 wordt Henk Iwema onderwijzer aan de Borgmanschool. Doordat meester Kimm wegens ziekte is vervangen, treft hij er alleen (vijf) vrouwelijke collega’s. ‘

 

Noorderbinnensingel nr. 112a

Adresb. 1950: 112a: J. Lenstra, techn. ambt.

Adresb. 1958 tm ‘72: 112a: mw. J.F. Melles-Hartsma, R. Melles (alleen in ’61)

 

Noorderbinnensingel nr. 112b

Adresb. 1950 tm ‘72: 112b: M. Koolman, kleerm.

 

Noorderbinnensingel nr. 113

Adresb. 1950 tm ‘72: 113: J.J(oh).P. Alma, techn. ambt.; Th.M.F. Alma, leraar (alleen in ’68)

 

Noorderbinnensingel nr. 113a

Adresb. 1950: 113a: ds. C.C. de Maar

Adresb. 1958 tm ‘68: 113a: D. Reinders, control. suikerfabr.

Adresb. 1972: 113a: I. Mertens

 

Noorderbinnensingel nr. 113b

Adresb. 1950 tm ‘72: 113b: J.T. Albronda, leraar Doofstommen Instituut)

Jakob Teunis Albronda wordt in 1906 in Windeweer geboren als zoon van een onderwijzer en treedt in ’27 in z’n vaders voetsporen op een school in Veendam. Hij is vanaf 1931 leraar op het Doofstommen Instituut en trouwt in 1942 in de stad met Elizabeth Catharina Aikema. ‘Ome Jaap’ is de laatste jaren, van 1969 tot ’72, hoofd van de school aan het Guyotplein en wordt bij zijn afscheid geridderd (zie hieronder). Hij overlijdt in december 1985 en woont dan aan de Helperbrink.

Nieuwsblad van het Noorden, 27-6-1972

Van Horen Zeggen (VHZ), 1972-3-4

 

Noorderbinnensingel nr. 114

Adresb. 1950: 114: P. Mees, koopm.

Adresb. 1958 tm i.e.g. ’64: 114: P. Galis, allroundverzekeringen

Adresb. 1968/’72: mevr. G.A. Galis-Oomkes

 

Noorderbinnensingel nr. 114a

Adresb. 1950: 114a: J. Zandstra, adj. commies

Adresb. 1958 tm i.e.g. ’61: 114a: J. Zantema

Adresb. 1964: 114a: mevr. J. Visscher

Adresb. 1968: 114a: mevr. M.J.Joh. van Eijk-Siegers

Adresb. 1972: 114a: W.A.M. van Eijk, nougatfabr.

 

Noorderbinnensingel nr. 114b

Adresb. 1950: 114b: mej. M. Kramer, H. Bijlstra (tekenaar), R. Bijlstra (adm. kracht)

Adresb. 1958 tm ’72: 114b: R. Bijlstra, onderwijzer; mej. M. Kramer (vanaf ’64)

 

Noorderbinnensingel nr. 115

Adresb. 1950: 115: J. Zantema, onderw.

Adresb. 1958: 115: C. Valstar, winkelinspect.

Adresb. 1961: 115: C. Dekker, schilder

Adresb. 1964/’68: 115: A. de Ridder, rayonchef

Adresb. 1972: 115: E. Meffert

 

Noorderbinnensingel nr. 115a

Adresb. 1950/ ’58: 115a: F.T.L. Lameris

Adresb. 1961: 115a: H.M. van Engen (inspect. spaarfonds), mej. A. van Engen (handwerkonderw.)

Adresb. 1964 tm ‘72: 115a: mevr. A. van Engen-Klijnstra, mej. A. van Engen (handwerkonderw.)

 

Noorderbinnensingel nr. 115b

Adresb. 1950 tm ‘72: 115b: T. van Dijk (allen in ’50), T.R.R. van Dijk (chef gereedschappen), mej. W.H.P.M. van Dijk (boekh.), A.L.G.K. Metz-van Dijk (vanaf ’61)

 

Noorderbinnensingel nr. 116

Adresb. 1950: 116: wed. J.G.I. ter Borg-Rietema

Adresb. 1958 tm i.e.g. ‘61: 116: L.D. Atema, kantoorbed.

Adresb. 1964 tm ‘72: 116: H.H. Molenberg, amanuensis

 

Noorderbinnensingel nr. 116a

Adresb. 1950 tm i.e.g. ‘68:116a: J(oh).J. Steenbeek, ambt. PTT

Adresb. 1972: 116a: T. Steenbeek-Lofvers

 

Noorderbinnensingel nr. 116b

Adresb. 1950 tm i.e.g. ‘68:116b: J. v.d. Ploeg, hoofd ULO-school; mej. R.F. v.d. Veen, kantoorbed.(alleen in ’64)

Adresb. 1972: 116b: J. v.d. Ploeg

 

Noorderbinnensingel nr. 117

Adresb. 1950/’58: 117: T.P. Hidma, leraar oude talen

Adresb. 1961: 117: mevr. T. Chr. Schwaner, lerares

Adresb. 1964: 117: G. Groothuis (groentehandelaar), mej. A. Groothuis (verpleegster), mej. A. Groothuis (hulp i.d. huish.)

Adresb. 1968: 117: mevr. H. Groothuis-Houwing

Adresb. 1972: 117: J.L. de Vries

 

Noorderbinnensingel nr. 117a

Adresb. 1950 tm i.e.g. ’64: 117a: H.C. Kunst, techn. adviseur; in ’68: mevr. A.J. Kunst-Middendorp

Adresb. 1972: 117a: M.H. Huizinga

 

Noorderbinnensingel nr. 117b

Adresb. 1950: 117b: H. Petri, tandarts

Adresb. 1958: 117b: F.J.J. Driesens, ambt. bureau verificatie Gem. Fin.

Adresb. 1961 tm ‘72: 117b: L. Langedijk, ass. account.

 

Noorderbinnensingel nr. 118

Bergplaats

 

Noorderbinnensingel nr. 119

Garage

 

Noorderbinnensingel nr. 119a

Adresb. 1950: 119a: B. Jongsma, ambten.

Adresb. 1958 tm i.e.g. ‘68: 119a: Mw. E.T. Bakker, onderwijzeres

Adresb. 1972: 119a: L. Vink

 

Noorderbinnensingel nr. 119b

Adresb. 1950/’58: 119b: A.G. Zijlstra, ambten.(’58: Prov. Griffie)

Adresb. 1958 en ‘68: 119b: mej. E. Maathuis, adm. Academie Minerva

Adresb. 1972: 119b: A.J. Kunst-Middendorp

 

Noorderbinnensingel nr. 120

Adresb. 1950: 120: N.G.M. Orie, (long)arts

Nicolaas Gerardus Maria Orie (*1914 Ginneken en Bavel-+2006 Winsum) studeert geneeskunde in Utrecht. Van 1945 tot ’51 is hij bij de RUG assistent op de afdeling Interne Geneeskunde, daarna tot 1955 lector en dan tot 1979 hoogleraar. Orie schaft zich 16 mei 1950 een auto aan met het kenteken A 47833 (zie www.groningerkentekens.nl/kentekens/kenteken/A47833). Hij woont in elk geval vanaf 1956 aan het H.W. Mesdagplein.

Portret van Orie (collectie RUG)

Adresb. 1958: 120: Mw. A.A. Lever- van Eijk

Adresb. 1961 tm ‘72: 120: J.B. Brons, ambt. prov. waterstaat

 

Noorderbinnensingel nr. 120a

Adresb. 1950/’58: 120a: wed. A. v.d. Ploeg-Hoekstra, mej. A. v.d. Ploeg (long-/arts), mej. R. Smeenge (huishoudster; alleen in ‘50)

Adresb. 1961 tm ‘72: 120a: A.G.(in ’72: G.A.) Zijlstra, ambt. prov. griffie

 

Noorderbinnensingel nr. 120b

Adresb. 1950 tm i.e.g. ’64: 120b: J. v.d. Lijn, hoofdonderw.; mej. G. Wierenga, verpleegster (alleen in ’61)

Adresb. 1968: 120b: –

Adresb. 1972: 120b: H. van Streun

 

Grote Rozenstraat

 

Nrs. 121-140: 1944: E 3091, 1947: E 3123

(art. 30600.3915, daarna 4228 en dan 4417 tm 4424): gem. Groningen. In 1947 splitsing ivm ‘overdracht’ in E 3120 tm 3127 (E 3123=Gr. Rozenstraat, E 3125 = deel Gr. Rozen- tot Gr. Leliestr., E 3126=Gr. Leliestr.). In 1948 stichting 6 huizen, daarna 30600.4945.

1949 (art. 36517.236): Woningbouwver. Volkshuisvesting, Damsterdiep 267. In ’49 stichting van meer huizen, daarna 29 huizen aan Noorderbinnensingel en Gr. Leliestraat

Marieke Hoogkamp (woonde nr. 138b) herinnert zich: ‘ Er woonden veel professoren, artsen, zakenmensen enz. Het was een goede buurt en er was een band. Mensen kenden elkaar jaren, na de Tweede Wereldoorlog gekomen en men verhuisde niet zo gauw. Het was er ook prachtig wonen met het park zo voor de deur. In het plantsoen was het nog rustig. Je kon er bij het ijstentje een rol ijs tussen twee wafeltjes krijgen voor 10 en 25 cent. En in de winter sleetje rijden vanaf de Kattenberg (de wal), waar een hobbel met paadje in zat en je stopte dan net voor de weg (de Leliesingel), waar weinig auto’s overkwamen’.

Noorderbinnensingel in de winter van 1963, gezien vanaf nr. 138b naar de Grote Kruisstraat

 

Noorderbinnensingel nr. 121

Adresb. 1950 tm i.e.g. ’68:121: H. Nieman, ambten. ter secr.

Adresb. 1972: 121: J. Stutvoet

 

Noorderbinnensingel nr. 121a

Adresb. 1950: 121a: wed. A. Flentge-Enkelaar, mej. A.B. Flentge (apoth.ass.), mej. E.C.C.I. Salverda (apoth.ass.)

Adresb. 1958 tm ‘72: 121a: J. Bergsma, bouwk. opz.; mej. F. Bergsma, kantoorbed. (in ’64 en ‘72)

 

Noorderbinnensingel nr. 121b

Adresb. 1950 tm ‘72: 121b: wed./mevr. A.G. Lameris-Bolt

Marieke Hoogkamp (woonde nr. 138b): ‘Bij mevrouw Lameris mochten we wel eens een film(pjes) bekijken die zij en haar overleden man hadden gemaakt in verre landen. Heel indrukwekkend. Bijna niemand deed dat nog. En dan afgespeeld op zo’n zoemende projector’.

 

Noorderbinnensingel nr. 122

Adresb. 1950: 122: J. Start, grossier

Adresb. 1958 tm i.e.g. ‘64: 122: R.D. Boekema, bedrijfsecon.

Adresb. 1968/’72: 122: mej. S. Haan, boekhoudster

 

Noorderbinnensingel nr. 122a

Adresb. 1950: 122a: A. Schnitker, semi-arts

Adresb. 1958: 122a: L. Langedijk, ass. account.

Adresb. 1961 tm ‘72: 122a: B.R. Hoving, boekdrukker

 

Noorderbinnensingel nr. 122b

Adresb. 1950: 122b: wed. G. Balkema-Elzinga, mej. E.A. Balkema (kantoorbed.), K. Balkema (vertegenw.), J. Kamphuis (insp. Shell)

Adresb. 1958 tm i.e.g. ‘61: 122b: Mw. E.A. Balkema (kantoorbed.)

Adresb. 1964: 122b: –

Adresb. 1968/’72: 122b: L.(in ’72: K.) Balkema

 

Noorderbinnensingel nr. 123

Adresb. 1950: 123: F.H. Bonjer, arts

Adresb. 1958 tm i.e.g. ‘68: 123. (Mr.) P.J.(M) Bruckman, substit. griffier Arr. R.

Adresb. 1972: 123: J. Jansen

 

Noorderbinnensingel nr. 123a

Adresb. 1950 tm i.e.g. ‘68:123a: P. Dijkstra, techn. ambten.

Adresb. 1972: 123a: K. v.d. Borg

 

Noorderbinnensingel nr. 123b

Adresb. 1950/’58: 123b: J. Teensma, havenmeester

Adresb. 1961 tm ‘72: 123b: W.Wester, techn. ambt.

 

Noorderbinnensingel nr. 124

Adresb. 1950: 124: Prof. Dr. J.H. Hospers, hoogleraar

Adresb. 1958 tm i.e.g. ‘68: 124: Mw. A. Kramer- Slaterus, Mw. T.C. Kramer, maatsch. werkster; T. Meijer, broodbak. (alleen in ‘61)

Adresb. 1972: 124: T.C. Kramer

 

Noorderbinnensingel nr. 124a

Adresb. 1950: 124a: A. Sprenger, bedrijfsarts PTT

Adresb. 1958: 124a: R. Oosterhof, winkelchef

Adresb. 1961: 124a: –

Adresb. 1964: 124a: T. Meijer, banketbakker

Adresb. 1968/’72: 124a: mevr. A.M.H. Wichers-Meijer (verpl; alleen in ‘68.), mevr. A. Meijer-Eekhof

 

Noorderbinnensingel nr. 124b

Adresb. 1950: 124b: R. de Jonge (textielagent), J.G. Meier (schoenenhandelaar)

Adresb. 1958 tm i.e.g. ’64: 124b: J.J. Bode, arts

Adresb. 1968/’72: 124b: mevr. G. Bode- v.d. Sluijs

 

Hofje:

Marieke Hoogkamp (*1947, woonde nr. 138b) herinnert zich dat er in het hofje een grote zandbak was met een muurtje eromheen: ‘waar we altijd overheen liepen. Het was een sport om er niet af te vallen’. Kinderen vanuit andere huizen van de Leliestraat werden er door bewoners van de huizen van Volkshuisvesting weggestuurd. Marieke herinnert zich o.a. dat mevrouw Stam (van nr. 136) dat eens deed: ‘Ik vond dat heel erg’.

Andere jeugdherinneringen uit de buurt: ‘We rolschaatsten op de stoep en de Noorderhaven. Daar was nog weinig verkeer. Er waren altijd veel kinderen buiten aan het spelen: tikkertje, verstoppertje, knikkeren, handstand in de poort drie rijtjes dik, touwtje springen, tollen’.

Noorderbinnensingel nr. 125

Adresb. 1950: 125: T. Wierenga

Adresb. 1958 tm i.e.g. ‘61: 125: Mw. G. Tuinhof

Adresb. 1964/’68: 125: mevr. G. Diderich-Rosenboom

Adresb. 1972: 125: H. Zuidema- v.d. Tuin

 

Noorderbinnensingel nr. 126

Adresb. 1950: 126: mej. H. Langeraap (huishoudster), wed. J. Sporrel- v.d. Steeg

Adresb. 1958 tm i.e.g. ‘68: 126: R. Kuilman

Adresb. 1972: nr. ontbreekt

 

Noorderbinnensingel nr. 127

Adresb. 1950/’58: 127: wed. J.J. Eimers-Minck

Adresb. 1961 tm i.e.g.’68: 127: J. Huizinga, distr, best. bedr. org.

Adresb. 1972: 127: S. Woudwijk

 

Noorderbinnensingel nr. 128

Adresb. 1950: 128: F. Bosch; ’58 tm i.e.g. ‘61: Mw. J. Bosch- de Vries

Adresb. 1964 tm ‘72: 128: H. Meijer

 

Noorderbinnensingel nr. 129

Adresb. 1950: 129: H. Bijl

Adresb. 1958 tm i.e.g. ‘64: 129: H. Stok

Adresb. 1972: 129: G. Schut

 

Noorderbinnensingel nr. 130

Adresb. 1950: 130: H. de Heer; ’58 tm i.e.g. ‘61: Mw. T. de Heer- Paap

Adresb. 1964/’68: 130: H.J. Pastoor

Adresb. 1972: nr. ontbreekt

 

Noorderbinnensingel nr. 131

Adresb. 1950 tm i.e.g. ‘61: 131: C. Dijkstra; in ’64: R.H. Dijkstra-Wietsma

Adresb. 1968: 131: meh. A.B. Faber

Adresb. 1972: nr. ontbreekt

 

Noorderbinnensingel nr. 132

Adresb. 1950 tm i.e.g. ‘64: 132: P. Kleve

Adresb. 1968: 132: mevr. E. Hoeksema-Vos

Adresb. 1972: 132: J. Weide

 

Noorderbinnensingel nr. 133

Adresb. 1950: 133: J. van Willigen

Adresb. 1958 tm i.e.g. ‘72: G. van Willigen-Noordegraaf

 

Noorderbinnensingel nr. 134

Adresb. 1950 tm i.e.g. ‘61: 134: J. van Rooij

Adresb. 1964: 134: J. Duursma

Adresb. 1968: 134: –

Adresb. 1972: 134: J. Foekens

 

Aan de straat

 

Noorderbinnensingel nr. 135

Adresb. 1950 tm i.e.g. ‘68: 135: S.P. de Boer, leraar Zeevaartschool; in ’68 ook: S.P. de Boer

Adresb. 1972 tot na 2000: 135: J. de Vries

Johannes de Vries (+1997) x Stiena Ganzeveld + knd.: Lukas, Jakob, Willem

 

Noorderbinnensingel nr. 135a

Adresb. 1950: P. Treurniet, leraar boekhouden

1952- 1964: Hendrik de Wit (*1888, lid GS namens de PvdA) x 1915 Julena Bos (*1892); Het echtpaar de Wit-Bos komt uit Hoogezand, waar de Wit burgemeester was (ze verhuizen naar Van Ketwich Verschuurlaan 25= ‘Burgemeestersflat’).

Adresb. 1968 en 1972: L. Westerhof, administrateur ambten.

tot 1999: Karel Viel (verhuist naar 135b)

1999-heden: Beno Hofman

 

Noorderbinnensingel nr. 135b

Adresb. 1950/ tm ‘72: 135b: N.J. Sibers, klerk Provinciehuis (met 3 knd.)

-1999: Swabedissen

1999-: Karel Viel

Gepkienes Brouwer en Petra Jonkman, Sinne

 

Noorderbinnensingel nr. 136

Adresb. 1950/’58: 136: H.C. Stam, arts (zie herinnering Marieke Hoogkamp hierboven)

Adresb. 1961 tm i.e.g. ‘68: 136: J(oh).J. Kern, procuratiehouder

Adresb. 1972: 136: G.G. Prins

-2000 (?): de Vries

2000 (?)- heden: Marco Wiegers, fotograaf

 

Noorderbinnensingel nr. 136a

Adresb. 1950 tm ’72: 136a: K. Vos, ass. accountant

 

Noorderbinnensingel nr. 136b

Adresb. 1950/’58: 136b: A.J.C. van Rije, bouwk. opzichter

Adresb. 1961 tm i.e.g. ‘64: 136b: W.A.M. van Eijk (bedrijfsleider); mej. J.M.C. van Eijk, kantoorbed. (alleen in ‘61)

Adresb. 1968/’72: 136b: J. Buisman (alleen in ’68), C.J. Ploeger, ambten. PTT

tot 2000: C.J. Ploeger

2000-’19: Inge van der Veen + knd.

Het portiek van nrs. 137-138 in de zomer van 1959, als Marieke Hoogkamp (138b) op de fiets op schoolreisje gaat

 

Noorderbinnensingel nr. 137

Adresb. 1950 tm i.e.g. ’64: 137: J. Rode, procuratiehouder (bontzaak in de Oosterstraat)

Adresb. 1968/’72: 137: L. Molenberg, dir. Volkshuisvesting

Lammert Molenberg wordt in 1901 in Groningen geboren. Hij trouwt daar in 1930 met Mentje de Noord (*1901) en is dan bouwkundige. Hij komt in ’34 in dienst als ‘administrateur’ bij Volkshuisvesting en is er van ’47 tot z’n pensioen in 1966 directeur. Hij betrekt eerst met vrouw en twee kinderen het onder zijn verantwoordelijkheid gebouwde Grote Kruisstraat 26b (zie daar) en verhuist daarna naar Noorderbinnensingel 137. Molenberg overlijdt 1973 en woont dan nog daar.

Nieuwsblad van het Noorden, 30-3-1973.

 

Noorderbinnensingel nr. 137a

Adresb. 1950/’58: 137a: W. Wester, techn. ambten. (Dir. v.d. Volkshuisvesting en Bouwnijverheid in de prov. Gron.; Hij werd later de ‘baas’ van Hoogkamp van 138b)

Adrfesb. 1961 tm ‘72: 137a: B. Barteling, account.

 

Noorderbinnensingel nr. 137b

Adresb. 1950: 137b: L.E.W. van Albada, arts

Adresb. 1958 tm ‘72: 137b: J. Kemp, modelleur kledingfabr.; H.A. Kemp (alleen in ’61)

Marieke Hoogkamp (van 138b) herinnert zich dat er heel goed contact was tussen de fam. Kemp (met knd. Mattie en Herman) en de fam. Hoogkamp.

vanaf 1985?: Ad en Lena Kunst

 

Noorderbinnensingel nr. 138

Adresb. 1950: 138: A.L. van Wissen, meubelzaak L.M.

Adresb. 1958 tm ‘72: 138: J.J.F. Hasselman, techn. hoofdambt. openb. werken

 

Noorderbinnensingel nr. 138a

Adresb. 1950/’58: 138a: J.E. Broens, koopman

Meubelfabrikant Jan Eildert Broens woonde eerst Koninginnelaan 9, waar hij in 1944 autokenteken A 32499 kreeg.

Marieke Hoogkamp (woonde nr. 138b): ‘Onze benedenbuurman meneer Broens had een grote Amerikaanse slee, waar in mijn herinnering een heleboel sliertjes aan vastgeknoopt werden, waarna we door de besneeuwde straten van de buurt getrokken werden. De familie Broens (met een zoon en dochter) was een van de eersten die televisie had, zwart-wit, waar de buurtkinderen dan naar Pipo de Clown mochten kijken. Ook mochten we af en toen eens in de slee mee naar de meubelfabriek in Eelde. Dat maakte op ons kinderen veel indruk, waarschijnlijk ook wel door de geur van het hout dat binnen lag’.

Adresb. 1961 tm i.e.g. ‘64: 138a: J. Huizinga, observatory (eerst getr. met E.A. Sabee, later relatie met Maartje Krooshof, nr. 140)

Adresb. 1972: 138a: E.A. Sabee

 

Noorderbinnensingel nr. 138b

Adresb. 1950 tm ‘72: 138b: D. Hoogkamp, adj. inspecteur

Ze wonen er vanaf het begin tot ca. 1995. Vanaf het begin, vermoedelijk door inspraak van Hoogkamp, is het kleine kamertje bij de woonkamer getrokken. Ze hebben verder drie vakantiehuisjes op Ameland, waar ze dan ook altijd de zomervakanties doorbrengen.

Dubbeld (‘Dub’) Hoogkamp (* 1909 Beetgum, +1986 Gron.) is in 1936 in Leeuwarden getrouwd met  Petronella (‘Nel’) Maria Postuma (* 1912 L’warden, +1999 Gron.). Ze krijgen in 1947 hun enige kind: Marieke. Vader ‘Dub’ is eerst technisch ambtenaar en later adjunct inspecteur bij de ‘Directie van de Volkshuisvesting en Bouwnijverheid in de provincie Groningen’, met kantoor Westerkade 10. In de herinnering van dochter Marieke heeft hij een auto met chauffeur die hem door de provincie rijdt. Over de buurt: ‘De melkboer en de bakker kwamen langs. De kolenboer met zware zakken op de nek. Mijn vader gaf ze na het sjouwen een paar sigaren mee’. Marieke gaat naar kleuterschool De Korenbloem (Nw. kijk in ’t Jatstraat) en daarna naar de Van den Bergschool aan de Violenstraat. Ze gaat in 1969 het huis uit.

Marieke Hoogkamp op het balkon van 138b in de winter van 1957-’58, staande voor de kolenbak.

 

Noorderbinnensingel nr. 139

Adresb. 1950 tm i.e.g. ‘61: 139: J. de Wit

Adresb. 1964 tm ‘72: 139: K. Venema, won.insp. bouw en w.toez.

 

Noorderbinnensingel nr. 139a

Adresb. 1950/’58: 139a: K. Dijkstra, techn. ambten.

Adresb. 1961 tm ‘72: 139a: mevr. M.W. Dijkstra-Ruiter

 

Noorderbinnensingel nr. 139b

Adresb. 1950/’58: 139b: B.J. Ploeger (drukker, zetter), mej. I. Ploeger (kantoorbed.)

Adresb. 1961 tm ‘72: 139b: mej. I. Ploeger (kantoorbed.)

 

Noorderbinnensingel nr. 140

Adresb. 1950 tm i.e.g. ’68: 140: G. Krooshof, leraar (vanaf ’61: wiskunde); R.L. Krooshof (alleen in ’61) (dch. Maartje krijgt later relatie met J. Huizinga van 138a)

Adresb. 1972: 140: E. Beugeling, account.

 

Noorderbinnensingel nr. 140a

Adresb. 1950 tm i.e.g. ’68: 140a: Dr. C.R. Ritsema van Eck, arts

Adresb. 1972: 140a: J. Kraaijeveld

 

Noorderbinnensingel nr. 140b

Adresb. 1950: 140b: Prof. P.J. Zumthor, hoogleraar

Paul Zumthor wordt in 1915 in Geneve (Zwitserland) geboren en is van 1948 t/m 1951 hoogleraar in de Romaanse filologie aan de RUG. Vanaf 1952 is hij hoogleraar in Amsterdam en vanaf ’71 in Montreal. Hij schrijft o.a. een roman over de stormramp van 1953, Les hautes eaux (1958), en overlijdt in 1995.

Adresb. 1958 tm i.e.g. ‘61: 140b: L.L. v.d. Vliet, predikant

Adresb. 1964: 140b: J.A. Tolsma, hoofd ULO school

Adresb. 1968: 140b: A.E. van Bergen (ambten. v. G&L), S. Sasker

Adresb. 1972: 140b: J.N. van Ditmarsch

 

Noorderbinnensingel nr. 140c

Adresb. 1950 tm ’64: 140c: Prof. H. de Vos, hoogleraar; W.H. Eisma en J.H.B. Rottinghuis (alleen in ’61); M.G. Venema (alleen in ’64)

Harmen de Vos wordt in 1896 in Kortezwaag geboren. Na zijn studie theologie in Leiden wordt hij vanaf 1923 hervormd predikant in achtereenvolgens in Akersloot, Rottevalle en Sneek. Na een privaatdocentschap aan de RUG in 1939-’45, is De Vos in ’46-’48 verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. In 1948 wordt hij aan de RUG benoemd tot hoogleraar, met de leeropdrachten wijsgerige inleiding, ethiek en godsdienstfilosofie. Dit doet hij tot zijn emeritaat in 1966.

Afscheid als hoogleraar, Nieuwsblad van het Noorden 28-5-1966

Adresb. 1968/’72: 140c: K. v.d. Schoot, dir. Sted. Raad v. Maatsch. Welzijn