Verklaring van de straatnamen:

Noorderbinnensingel: Aanvankelijk werd het hier aangeduid met ‘Aan de wal’. Op voordracht van het college van B&W koos de gemeenteraad op 21 februari 1881 voor de naam Noorderbinnensingel. In mei van het jaar daarvoor was al de naam Zuiderbinnensingel geboren voor een vergelijkbare straat aan de zuidkant van de oude stad. En later zou ook nog de naam Westerbinnensingel volgen.

Violetsteeg: De naam van deze smalle straat of steeg is nooit officieel door de gemeenteraad vastgesteld. Aanvankelijk worden ook wel de namen Fi(o)letten- en Violettensteeg gebruikt, die zijn afgeleid van het verkleinwoord van de viool of het viooltje. Zo kan de Violetsteeg worden gezien als een kleinere versie van de noordelijker gelegen Violenstraat. Met de afbraak van alle woningen daar, is eind jaren dertig de steeg zelf ook verdwenen.

Inhoud verberg
De periode tot 1945:

De periode tot 1945:

Violetsteeg in model Jan SmookReconstructie door Jan Smook, gezien vanaf de Grote Leliestraat naar het noordwesten.

Het gedeelte tussen de Grote Kruisstraat en Grote Rozenstraat (ter plekke van nr. 112 tm 120 voor de sanering):

Bij het begin van het kadaster zijn hier drie onbebouwde percelen vanaf Gr. Kruisstraat: E 321, E 359 en E 362.

Het gedeelte Grote Kruisstraat (boven) tot Grote Rozenstraat (onder) in 1907, met toenmalige kadasternummers (zwart) en huisnummers (rood).      NB: niet aangegeven de huisnummers van het blok op de hoek met de laatstgenoemde straat: dat waren 89-5, 89-5a, 89-6 en 89-6a.

E 321= tuin , 1878: E 1712 tm 1717

1832 (art. 1877): wed. Harm Plenter (koemelker)

1840 (art. 3956): Beerent Plenter (koemelker)/ later Roelf Plenter e.a.

1873 (art. 9861/7697): Jan Ferdinand Lijbring (timmerman). In 1878 stichting, waarna E 1709 (tuin) en 1710 tm 1717 (kamerwoningen) (voor 1709/1823 en 1710 zie Gr. Kruisstr., wordt L 444). E 1712 tm 1717: bewoners zie hieronder L 444-1 tm L444-8)

1895 (art 15456): Jan Ferdinand Lijbring (*1836 Nw. Ebb.str., timmerman, +1906), x 1863, later wed. Annegien Dussel (4/7) en 6 knd. Lijbring (elk 1/14)

1913 (art. 20218.23 tm 28): Annegien Dussel, wed. J.F. Lijbring

1927 (art. 26088.2580 tm 2585/30600.1017 tm 1022): Gem. Groningen

Het beschreven blok op de kadasterkaart van 1919 en op een foto uit 1937 (het hoge pand is het toenmalige Grote Kruisstraat 30 en de kleine huisjes uiterst rechts de huisnummers 28-1, 28-2 en 28-3)

 

Noorderbinnensingel – oude nr. –

(1878-1899: L 444-1, 1899- ?: 82): E 1710

Adresb. 1914 e.v.: 82. ontbreekt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. –

(1878-1899: L 444-2, 1899- ?: 83): E 1711

Adresb. 1914 e.v.: 83. ontbreekt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. –

(1878-1899: L 444-3, 1899-1921: 84): E 1712

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’20: 84: E Beving, voermanskn.

Hij verhuisde toen naar nr. 111 (bovenwoning van Gr. Kruisstr. 73= Lambik), zie daar

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 112

(1878-1899: L 444-4, 1899-1921: 85): E 1713

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24: 85/112. T. Kloostra,, werkm.

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 113

(1878-1899: L 444-5, 1899-1921: 86): E 1714

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’24: 86/113. Wed. J. Jonker

In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 114

(1878-1899: L 444-6, 1899-1921: 86-1): E 1715

Adresb. 1911: 86-1: W. Gorter, pakhuiskn.

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24: 86-1/114. Hr. Sporrel, stoker gasfabr.

In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 115

(1878-1899: L 444-7, 1899-1921: 86-2): E 1716

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’24: 86-2/ 115. T. Houwen, voermanskn.

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 116

(1878-1899: L 444-8, 1899-1921: 86-3): E 1717

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’20: 86-3. J. Bleeker, poetser

Adresb. 1922/’24: 116: wed. J. Bleeker

 

E 359 = tuin met tuinhuis, E 1132, 1872: E 1371 tm 1405 en 1406 (=tuin)

1832 (art. 1904): Harmannus Pothoff (cipier)

1842 (art. 165.7/ 7512.9); Hindrik Bloem (koemelker)

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden (*1831, timmerman,+1898) x 1863 Siebriggiena Bolhuis (*1839). In 1863 (hij woont dan Oosterstraat) bouw 15 kamers tussen L 221 en L 222 (NB. Dit zijn Gr. Rozenstr. nr. 37 en oude nr. 51) (bouwverg. Tg. 2129, inv.nr.11) E 1128 tm 1143, rest wordt E 1144=tuin (dit wordt in 1872: E 1371 tm 1385). Zie hieronder de oude huisnummers 117 tm 131 en 142 (en zie Hulpkaart 1872).

Daarin sticht hij in 1865 (hij woont dan Violenstraat N 148) vijf kamers (Tg, 2129, inv.nr. 564; dat wordt dan Rozenstraat L 221/7 genoemd) : E 1195 tm 1200, hieruit ontstaan in 1872 twintig huisjes: E 1386 tm 1399 en 1400 tm 1405, waarvan 1386 tm ’88 en 1401 tm ’05 ‘huis, erf’ worden genoemd en de rest ‘kamer’ . Zie hieronder de oude huisnummers 132 tm 136, 138 tm 141 en 148 tm 157 (en zie Hulpkaart hieronder).

Kadastrale Hulpkaart 1872 met gebouwde huisjes 1863 en 1872

Van Velden verkoopt E 1371 tm 1385 in 1872 aan verschillende personen (zie onder).

In 1879 wordt deeltje van E 1406 verkocht, rest wordt E 1730. Volgende jaar splitsing: E 1760 (huis), E 1761 en 1762 (erf), 1763 (gang), 1764 (tuin). De eerste 2 worden in 1909 verkocht aan art. 14764: Christiaan Ferdinand Nap. E 1760 wordt E 1405 (zie onder). Erf E 1762 wordt in 1882: E 1830 (huis) en 1831 (gang). E 1764 wordt in 1880 verkocht aan art. 7697: Lijbring (zie eerder) en die bouwt E 1781 tm 1786 (zie hieronder oude huisnrs. 143 tm 147).

In 1902 verkoopt hij E 1143, 1386 tm 1391 aan art. 17268: Johannes Vuursteen (aannemer). En in 1909 worden E 1395 tm 1404, 1760 (oude nr. 1405), 1761 (=tuin langs gang) en E 2300 tm 2305 (oude nrs. 1392 tm 1394) verkocht aan art. 14764: Christiaan Ferdinand Nap (timmerm.-aannemer)

In het midden de in 1863 gebouwde kamerwoningen met de oude huisnummers 117 tm 131 en het kleine huisje rechtsvoor met het oude nr. 142

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 117

(1863-1870: L246-4, 1870-1899: L 581, 1899-1921: 86-4): E 1128, 1872: E 1375

Gebouwd 1863

1872 (art. 9587/16206): Jacob de Vries (*1831, tapper,+1905) x Luiktje Homan (+1864 Garnwerd) x 1870 Wallina Kema, later wed. (3/4) en dch (1/4)

1911 (art. 19275): Jan Lammerts van der Tuin (koemelker (woont Driemolendrift)

Adresb. 1911: 86-4: –

Adresb. 1914: C. Poolman, marinier

Adresb. 1918 tm i.e.g. ’24: 86-4/ 117. W. Brandsema, werkm.

1934 (art. 30600. 2434): gem. Groningen. In ’36 onbewoonb.verkl.

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 118

(1863-1870: L246-5, 1870-1899: L 582, 1899-1921: 86-5): E 1129, 1872: E 1374

Gebouwd 1863

1872 (art. 7412/10120/15457): Harm Luikinga (,*1835, wever, +1905) x 1860 Saartje Severwijn (Severien, *1833-+1919), later wed. en (schoon)knd.

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’20: 86-5. F.W.E. Colly, opperman

Adresb. 1922: 118. J. Branbergen, brugwachter

Adresb. 1924: 118. P. Veenstra, voermanskn.

1935 (art. 18945.36): : Remmert Boekholt (aanv. kastelein, later zonder)

1935 (art. 30600. 2917): gem. Groningen. In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 119

(1863-1870: L246-6, 1870- 1899: L 583, 1899-19221: 86-6): E 1130, 1872: E 1373

Gebouwd 1863

1872 (art. 9588): Lambertus Kamphuis (bakkersknecht)

1876 (art. 1200): Cornelis Roelfs de Jong (dienaar der nachtschout)

1885 (art. 13042): Hindrik Selder (timmermansknecht)

1893 (art. 14364): Henderikus Harms van Marlen (huisschilder)

1899 (art. 15906): Lambertus Erenstein (winkelier, +1910), later wed. Willemina Landman (1/2) en 6 knd (elk 1/12)

Adresb. 1911/’14: wed. L. Alkema

1917 (art. 21816/18945): Remmert Boekholt (zonder)

Adresb. 1918 tm i.e.g. ’24: 86-6/119 Wed. S. Erenstein

1935 (art. 30600. 2916): gem. Groningen. In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 120

(1863-1870: L246-7, 1870-1899: L 584, 1899-1921: 86-7): E 1131, 1872: E 1372

Gebouwd 1863

1872 (art. 9095): Andries Cornelis Bijlenga (koopman, +1876), later wed. Helena Born

1883 (art. 8177.25): Egbertus Kampen (zoldersknecht, winkelier)

1893 (art. 12989.4): Pauwel Sluman (schipper (1/2) en 5 knd (elk 1/10)

1914 (art. 19248): Marten Groen (schipper, +1916) x Roelfien Sluman (+1932), later 3 knd (elk 1/3)

Adresb. 1911/’14: J. Woldijk, werkm.

Adresb. 1918 tm i.e.g. ’22: 86-7/ 120. wed. J. v.d. Steeg

Adresb. 1924: C. Fekkes, werkm.

1934 (art. 17638.13): Jakob Wetsema (broodbakker, +1937) x Janna Sissing

1937 (art. 30600. 3253): gem. Groningen

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 121

(1863-1870: L246-8, 1870-1899: L 585, 1899-1921: 86-8): E 1132, 1872: E 1371

Gebouwd 1863

1872 (art. 7412/10120/15457): Harm Luikinga (,*1835, wever, +1905) x 1860 Saartje Severwijn (Severien, *1833-+1919), later wed. en (schoon)knd.

1920 (art. 23833): Allie Smit (voerman) (woont nr. 120/)

1920 (art. 23953): Cornelis Bijlenga (brugwachter) (woont Zoutstraat)

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’24: 86-8/ 121. L.S. Albronda, schoenm.

1922 (art. 23119): Anton Karel Poelman (fruitkoopman) (woont nr. 70)

1924 (art. 18945. 28): Remmert Boekholt (aanv. kastelein, later zonder)

1935 (art. 15457.43): Harm Luikinga (,*1835, wever, +1905) x 1860 Saartje Severwijn (Severien, *1833-+1919), later wed. en (schoon)knd.

1936 (art. 30600. 3080): gem. Groningen. In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 122

(1863-1870: L246-9, 1870-1899: L 586, 1899-1921: 87): E 1133, 1872: E 1376

Gebouwd 1863

1872 (art. 9589): Willem van Kempen (cigarenmaker)

1889 (art. 12790.13): Kornelis Mensinga (koemelker, +1908) x Elsje Kapma (woont Gr. Rozenstr. 51)

1908 (art. 19102.9): Elsje Kapma, wed. K. Mensinga. In ’37 onbewoonb. verkl.

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24: 87/122. G. Eijndhoven, tabakskerver

1938 (art. 30600. 3565): gem. Groningen. In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 123

(1863-1870: L246-10, 1870-1899: L 587, 1899-1921: 87-1): E 1134, 1872: E 1377

Gebouwd 1863

1872 (art. 9590): Berend Klaassen Swart (*1832, timmerm.) x 1859 Lammechien Sierks (*1832-+1868), x 1868 Heike Bolhuis (*1837)

1902 (art. 16380): Sebe Sierks en 3 anderen

1910 (art. 19275): Jan Lammerts van der Tuin (koemelker (woont Driemolendrift)

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24: 87-1/123. H. Swint, voeger

1934 (art. 30600.2435): gem. Groningen. In ’37 onbewoonb. verkl. In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 124

(1863-1870: L246-11, 1870-1899: L 588, 1899-1921: 87-2): E 1135, 1872: E 1378

Gebouwd 1863

1872 (art. 7412/10120/15457): Harm Luikinga (,*1835, wever, +1905) x 1860 Saartje Severwijn (Severien, *1833-+1919), later wed. en (schoon)knd.

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24: 87-2/124. G.H. Brandsma, werkm.

1936 (art. 30600. 3081): gem. Groningen. In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 125

(1863-1870: L246-12, 1870-1899: L 589, 1899-1921: 87-3): E 1136, 1872: E 1379

Gebouwd 1863

1872 (art. 7412/10120/15457): Harm Luikinga (,*1835, wever, +1905) x 1860 Saartje Severwijn (Severien, *1833-+1919), later wed. en (schoon)knd.

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24: 87-3/125. H. Jans, werkm.

1936 (art. 30600. 3082): gem. Groningen. In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 126

(1863-1870: L246-13, 1870-1899: L 590, 1899-1921: 87-4): E 1137, 1872: E 1380

Gebouwd 1863

1872 (art. 7412/10120/15457): Harm Luikinga (,*1835, wever, +1905) x 1860 Saartje Severwijn (Severien, *1833-+1919), later wed. en (schoon)knd.

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’20: 87-4. Wed. H.T. Mai

1920 (art. 18841.23): Geert Weening (koemelker, later woningverhuurder)

1920 (art. 23834): Annegien de Jonge (+1921), wed. Anthonie Kroeze (schipper,+1903 Stadskanaal), later Albert Kroeze (*1891, turfventer) x 1930 Jantje Bakker.

Adresb. 1922/’24: 126. A. Kroeze, turfventer

In ’37 veranderd in pakhuis.

1938 (art. 30600. 3569): gem. Groningen. In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 127

(1863-1870: L246-14, 1870-1899: L 591, 1899-1921: 87-5): E 1138, 1872: E 1381

Gebouwd 1863

1872 (art. 7412/10120/15457): Harm Luikinga (,*1835, wever, +1905) x 1860 Saartje Severwijn (Severien, *1833-+1919), later wed. en (schoon)knd.

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24: 87-5/127. G. Beerta, loopkn.

1936 (art. 30600. 3083): gem. Groningen. In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 128

(1863-1870: L246-15, 1870-1899: L 592, 1899-1921: 87-6): E 1139, 1872: E 1382

Gebouwd 1863

1872 (art. 7412/10120/15457): Harm Luikinga (,*1835, wever, +1905) x 1860 Saartje Severwijn (Severien, *1833-+1919), later wed. en (schoon)knd.

Adresb. 1914/’18: 87-6. R. (of H.?) Bolman, werkm.

1920 (art. 23833.2): Allie Smit (voerman) (woont nr. 128), vanaf ’21: Pieter Albert Bos (schilder) (7/12) en 5 knd (elk 1/12)

Adresb. 1920/’22: 87-6/128. Wed. K. Drent

Adresb. 1924 tm i.e.g. 33: P.A. Bos, schilderskn.

1934 (art. 30600. 2598): gem. Groningen. In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 129

(1863-1870: L246-16, 1870-1899: L 593, 1899-1921: 87-7): E 1140, 1872: E 1383

Gebouwd 1863

1872 (art. 9587/16206): Jacob de Vries (*1831, tapper,+1905) x Luiktje Homan (+1864 Garnwerd) x 1870 Wallina Kema, later wed. (3/4) en dch (1/4)

1911 (art. 19275): Jan Lammerts van der Tuin (koemelker (woont Driemolendrift)

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’22: 87-7/129. Wed. A. kuipers

Adresb. 1924: G. Swint, voermanskn.

1927 (art. 28049): Trijntje Jaeger (X Lucas Johannes Jansen, timmerm.)

1927 (art. 28088): Daniël Smit (werkman) (woont nr. 129)

Adresb. 1933: D. Smit, werkman

1936 (art. 30600. 3103): gem. Groningen. In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 130

(1863-1870: L 246-17, 1870-1899: L 594, 1899-1921: 87-8): E 1141, 1872: E 1384

Gebouwd 1863

1872 (art. 7412/10120/15457): Harm Luikinga (,*1835, wever, +1905) x 1860 Saartje Severwijn (Severien, *1833-+1919), later wed. en (schoon)knd.

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24: 87-8/130. H. Koevers

1920 (art. 23833.3): Allie Smit (voerman) (woont nr. 120/), vanaf ’21: Pieter Albert Bos (schilder) (7/12) en 5 knd (elk 1/12)

1927 (art. 28443): Garbrand Kremer (+1931, landb., x 1880: Pietertje Reinders, 1858-1924), later dch. Maria (*1881 Zuidlaren, x 1908 Zuidlaren: Willem Hamming) en Pietertje (x Lambertus Hofstede)

1936 (art. 30600. 3145): gem. Groningen. In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 131

(1863-1870: L 246-18, 1870-1899: L 595, 1899-1921: 87-9): E 1142, 1872: E 1385

Gebouwd 1863

1872 (art. 9591.2): Sebo Sierks (letterzetter)

1873 (art. 7412.23/10120/15457): Harm Luikinga (*1835, wever, +1905) x 1860 Saartje Severwijn (Severien, *1833-+1919), later wed. en (schoon)knd.

Adresb. 1914: –

Adresb. 1918: 87-8: Gez. J. en T. Vogel

Adresb. 1920 tm i.e.g. ‘24: 87-9/131.  Mej. J.A. Vogel

1936 (art. 30600. 3084): gem. Groningen. In ’38 gesloopt

Het slop met de oude huisnummers 132 tm 153 (88 tm 88-21) in het midden en rechts de nrs. 154 tm 158 (89 tm 89-4) (foto Openbare Werken, 1932)

Hetzelfde gedeelte gefotografeerd vanaf een universiteitsgebouw aan de Grote Rozenstraat, met op voorgrond huisje met oude huisnr. Gr. Rozenstraat 45-1 (foto Openbare Werken, 1937)

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 132

(1872-1899: L 595/2, 1899-1921: 88): 1872: E 1394, 1902: E 2305

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden.

Gebouwd 1872 (‘kamer’)

1909 (art. 14764): Christiaan Ferdinand Nap (timmerm.-aannemer)

1910 (art. 19261): Derk Lammert en Hindrik Hindriks van der Tuin (2x werkman)

1911 (art. 16031): Eltjo Rijks (3/4) en Anna Rijks (1/4, x Geert Wilkens)

Adresb. 1914: wed. J. Huizeling

Adresb. 1918: 88. Wed. E. Meijer

Adresb. 1920: 88. L. Veenstra, werkm.

Adresb. 1922/’24: 132. M. Kwint, voermanskn., mej. A. Blik

1932 (art. 30615): Geert Wilkens

1937 (art. 30600. 3235): gem. Groningen. . In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 133

(1872-1899: L 595/3, 1899-1921: 88-1): 1872: E 1393, 1902: E 2304

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘kamer’)

1909 (art. 14764): Christiaan Ferdinand Nap (timmerm.-aannemer)

1910 (art. 18906): Roelf Mulder (timmerm.)

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’22: 88-1/133. J. Wiersema, straatmaker

1921 (art. 22023.6): Fokko Kunst (rustend schipper)

Adresb. 1924: 133. J.J. Reinders, groentenv.

1931 (art. 21083.60): Douwe Huizing

1931 (art. 26088.4611/30600.1453 later 3193): gem. Groningen. In ’36 onbewoonb.verkl. In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 134

(1872-1899: L 595/4, 1899-1921: 88-2): 1872: E 1392, 1902: E 2303

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘kamer’)

1909 (art. 14764): Christiaan Ferdinand Nap (timmerm.-aannemer)

1910 (art. 19261): Derk Lammert en Hindrik Hindriks van der Tuin (2x werkman)

1911 (art. 16031): Eltjo Rijks (3/4) en Anna Rijks (1/4, x Geert Wilkens)

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24: 88-2/134. J. Havinga, kleermakerskn.

1932 (art. 30615): Geert Wilkens

1937 (art. 30600. 3234): gem. Groningen. In ’38: sloop

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 135

(1872-1899: L 595/5, 1899-1921: 88-3): 1872: E 1391, 1902: E 2302

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘kamer’)

1902 (art. 17268.9 later 17): Johannes Vuursteen (aannemer). Wordt in 1902: E 2302

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24: 88-3/135. Wed. S. Wiersema

1930 (art. 26088. 4381/30600.later 3192): gem. Groningen. In ’36 onbewoonb. verkl. In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 136

(1872-1899: L 595/6, 1899-1921: 88-4): 1872: E 1390, 1902: E 2301

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘kamer’)

1902 (art. 17268.8 later 16): Johannes Vuursteen (aannemer). Wordt in 1902: E 2301

Adresb. 1914: Joh. Immel, werkm.

Adresb. 1918 tm i.e.g. ’24: 88-4/136. Wed. P. van Minnen, werkvr.

1930 (art. 26088. 4380/30600.later 3191): gem. Groningen. In ’36 onbewoonb. verkl. In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 137

(1882-1899: L 595/7, 1899-1921: 88-5): E 1830, 1902: E 2300

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd in 1882 (‘huis,erf’; NB. In kadaster vreemd genoeg ‘Leliesingel’ genoemd)

1909 (art. 14764): Christiaan Ferdinand Nap (timmerm.-aannemer)

1910 (art. 18397): Samuel Pels (winkelier)

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24: 88-5/137. G.J. Bosgra, werkm.

1936 (art. 30600. 3141): gem. Groningen. In ’38: sloop

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 138

(1872-1899: L 595/8, 1899-1921: 88-6): 1872: E 1389, 1902: E 2299

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘kamer’)

1902 (art. 17268.7 later 15): Johannes Vuursteen (aannemer). Wordt in 1902: E 2299

Adresb. 1914: F. Kroese, smid

Adresb. 1918 tm i.e.g. ’24: 88-6/138. K. Slump, werkm.

1930 (art. 26088. 4379/30600): gem. Groningen. In ’38: sloop

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 139

(1872-1899: L 595/8, 1899-1921: 88-7): 1872: E 1388, 1902: E 2298

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘huis, erf’)

1902 (art. 17268.6 later 14): Johannes Vuursteen (aannemer). Wordt in 1902: E 2298

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24: 88-7/139. K. van Dellen, werkm.

1930 (art. 26088. 4378/30600): gem. Groningen. In ’38: sloop

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 140

(1872-1899: L 595/9, 1899-1921: 88-8): 1872: E 1387, 1902: E 2297

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘huis, erf’)

1902 (art. 17268.5 later 13): Johannes Vuursteen (aannemer). Wordt in 1902: E 2297

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24: 88-8/140. K. Spier, sigarenmaker

1930 (art. 26088. 4377/30600): gem. Groningen. In ’38: sloop

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 141

(1872-1899: L 595/10, 1899-1921: 88-9): 1872: E 1386, 1902: E 2296

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘huis, erf’)

1902 (art. 17268.4 later 12): Johannes Vuursteen (aannemer). Wordt in 1902: E 2296

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’20: 88-9. J. Kok, sigarenmaker

Adresb. 1922/’24: 141. H. Aldershof, groenteventer

1930 (art. 26088. 4376/30600.later 3315): gem. Groningen. In ’37 onbewoonb. verkl. . In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 142

(1863-1899: L 595-10, 1899-1921: 88-10): E 1143, 1902: E 2295

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden.

Gebouwd 1863

1902 (art. 17268.3 later 11): Johannes Vuursteen (aannemer). Wordt in 1902: E 2295

Adresb. 1914: mej. J. Molog

Adresb. 1918: 88-10. J. Groenhuis, werkm.

Adresb. 1920 tm i.e.g. ‘24: 88-10. B. Baptist, werkm.

1930 (art. 26088. 4375/30600.later 2474): gem. Groningen. In ’34 onbewoonb. verkl. . In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 143

(1880-1921: 88-11): E 1785

1880 (art. 7697.30/15456. 20 tm 25): Jan Ferdinand Lijbring (timmerman).

Gebouwd 1880 (‘huis, erf’) (ook E 1786: wordt Gr. Rozenstr. 45-1; zie daar)

1913 (art. 20218.29 tm 34): Annegien Dussel, wed. J.F. Lijbring

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24: 88-11/143: J. Dijkstra, schipperskn.

1927 (art. 26088.2586 tm 2591/30600): Gem. Groningen

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 144

(1880-1921: 88-12): E 1784

1880 (art. 7697.30/15456. 20 tm 25): Jan Ferdinand Lijbring (timmerman).

Gebouwd 1880 (‘huis, erf’)

1913 (art. 20218.29 tm 34): Annegien Dussel, wed. J.F. Lijbring

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24: 88-12/144. Wed. W.J. Kriens

1927 (art. 26088.2586 tm 2591/30600): Gem. Groningen

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 145

(1880-1921: 88-13): E 1783

1880 (art. 7697.30/15456. 20 tm 25): Jan Ferdinand Lijbring (timmerman).

Gebouwd 1880 (‘huis, erf’)

1913 (art. 20218.29 tm 34): Annegien Dussel, wed. J.F. Lijbring

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24: 88-13/145. Wed. B. Boer

1927 (art. 26088.2586 tm 2591/30600): Gem. Groningen

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 146

(1880-1921: 88-14): E 1782

1880 (art. 7697.30/15456. 20 tm 25): Jan Ferdinand Lijbring (timmerman).

Gebouwd 1880 (‘huis, erf’)

1913 (art. 20218.29 tm 34): Annegien Dussel, wed. J.F. Lijbring

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24: 88-14/146. C. Dijkstra, werkm., P. Dijkstra, werkm.

1927 (art. 26088.2586 tm 2591/30600): Gem. Groningen

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 147

(1880-1921: 88-15): E 1781

1880 (art. 7697.30/15456. 20 tm 25): Jan Ferdinand Lijbring (timmerman).

Gebouwd 1880 (‘huis, erf’)

1913 (art. 20218.29 tm 34): Annegien Dussel, wed. J.F. Lijbring

Adresb. 1914: wed. P. van Minnen, K. Kraak, werkm.

Adresb. 1918: 88-15. K. Kraak, werkm.

Adresb. 1920 tm i.e.g. ‘24: 88-15/147. K. Kraak, werkm., J. van Minnen, werkm.

1927 (art. 26088.2586 tm 2591/30600): Gem. Groningen

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 148

(1872-1899: L 595/10f, 1899-1921: 88-16): 1872: E 1400

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘kamer’)

1909 (art. 14764): Christiaan Ferdinand Nap (timmerm.-aannemer)

1910 (art. 19195): Hindrik Groenewold (tuinier, bloemist, +1929) en knd. uit zijn 1e huwelijk met Wilhelmina Louise Glinde en 2e huwelijk met Dieuwke Hoekstra (+1918) en uit haar 1e huwelijk met Marinus Hinderikus ten Berge (pianostemmer, +1909)

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’22: 88-16/148. Mej. E. Zielstra

Adresb. 1924: 148. I. Stobbe, werkm.

1929 (art 26088.4259 tm 4265/30600.1338 tm 1343): gem. Groningen. In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 149

(1872-1899: L 595/10f, 1899-1921: 88-17): 1872: E 1399

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘kamer’)

1909 (art. 14764): Christiaan Ferdinand Nap (timmerm.-aannemer)

1910 (art. 19195): Hindrik Groenewold (tuinier, bloemist, +1929) en knd. uit zijn 1e huwelijk met Wilhelmina Louise Glinde en 2e huwelijk met Dieuwke Hoekstra (+1918) en uit haar 1e huwelijk met Marinus Hinderikus ten Berge (pianostemmer, +1909)

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24: 88-17/149. P. Buringa, voermanskn.

1929 (art 26088.4259 tm 4265/30600.1338 tm 1343): gem. Groningen. In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 150

(1872-1899: L 595/11, 1899-1921: 88-18): 1872: E 1398

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘kamer’)

1909 (art. 14764): Christiaan Ferdinand Nap (timmerm.-aannemer)

1910 (art. 19195): Hindrik Groenewold (tuinier, bloemist, +1929) en knd. uit zijn 1e huwelijk met Wilhelmina Louise Glinde en 2e huwelijk met Dieuwke Hoekstra (+1918) en uit haar 1e huwelijk met Marinus Hinderikus ten Berge (pianostemmer, +1909)

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24: 88-18/150. A. Visscher, werkm.

1929 (art 26088.4259 tm 4265/30600.1338 tm 1343): gem. Groningen. In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 151

(1872-1899: L 595/12, 1899-1921: 88-19): 1872: E 1397

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘kamer’)

1909 (art. 14764): Christiaan Ferdinand Nap (timmerm.-aannemer)

1910 (art. 19195): Hindrik Groenewold (tuinier, bloemist, +1929) en knd. uit zijn 1e huwelijk met Wilhelmina Louise Glinde en 2e huwelijk met Dieuwke Hoekstra (+1918) en uit haar 1e huwelijk met Marinus Hinderikus ten Berge (pianostemmer, +1909)

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24: 88-19/151. J. Scheerstra, voermanskn.

1929 (art 26088.4259 tm 4265/30600.1338 tm 1343): gem. Groningen. In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 152

(1872-1899: L 595/13, 1899-1921: 88-20): 1872: E 1396

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘kamer’)

1909 (art. 14764): Christiaan Ferdinand Nap (timmerm.-aannemer)

1910 (art. 19195): Hindrik Groenewold (tuinier, bloemist, +1929) en knd. uit zijn 1e huwelijk met Wilhelmina Louise Glinde en 2e huwelijk met Dieuwke Hoekstra (+1918) en uit haar 1e huwelijk met Marinus Hinderikus ten Berge (pianostemmer, +1909)

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24: 88-20/152. K. Horrel, werkm.

1929 (art 26088.4259 tm 4265/30600.1338 tm 1343): gem. Groningen. In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 153

(1872-1899: L 595/14, 1899-1921: 88-21): 1872: E 1395

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘kamer’)

1909 (art. 14764): Christiaan Ferdinand Nap (timmerm.-aannemer)

1910 (art. 19195): Hindrik Groenewold (tuinier, bloemist, +1929) en knd. uit zijn 1e huwelijk met Wilhelmina Louise Glinde en 2e huwelijk met Dieuwke Hoekstra (+1918) en uit haar 1e huwelijk met Marinus Hinderikus ten Berge (pianostemmer, +1909)

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24: 88-21/153. T. van Dokkumberg, pakhuiskn.

1929 (art 26088.4259 tm 4265/30600.1338 tm 1343): gem. Groningen. In ’36 onbewoonb.verkl. In ’38 gesloopt

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 154

(1872-1899: L 596, 1899-1921: 89): 1872: E 1401

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘huis, erf’)

1909 (art. 14764/19723/27685/32377): Christiaan Ferdinand Nap (timmerm.-aannemer), later met knd.

Adresb. 1914: J. Frieling, werkvr.

Adresb. 1918 tm i.e.g. ’24: 89/154. D. Steenstra, Burgercorveeër ‘Kazerne’

In ’39 sloop, daarna verkoop als bouwterrein

1939 (art. 30600. 3725 3729): gem. Groningen

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 155

(1872-1899: L 597, 1899-1921: 89-1): 1872: E 1402

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘huis, erf’)

1909 (art. 14764/19723/27685/32377): Christiaan Ferdinand Nap (timmerm.-aannemer), later met knd.

Adresb. 1914/’18: 89-1. Gez. Heikens

Adresb. 1920: 89-1. Wed. H. Bras

Adresb. 1922/’24: 155. Wed. A. Vellenga

In ’39 sloop, daarna verkoop als bouwterrein

1939 (art. 30600. 3725 3729): gem. Groningen

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 156

(1872-1899: L 598, 1899-1921: 89-2): 1872: E 1403

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘huis, erf’)

1909 (art. 14764/19723/27685/32377): Christiaan Ferdinand Nap (timmerm.-aannemer), later met knd.

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’20: 89-2. T. Swijgman, koopman

Adresb. 1922/’24: S. Blok, loopkn.

In ’39 sloop, daarna verkoop als bouwterrein

1939 (art. 30600. 3725 3729): gem. Groningen

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 157

(1872-1899: L 599, 1899-1921: 89-3): 1872: E 1404

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘huis, erf’)

1909 (art. 14764/19723/27685/32377): Christiaan Ferdinand Nap (timmerm.-aannemer), later met knd.

Adresb. 1914: wed. H. Bijl, koffie en thee

Adresb. 1918 tm i.e.g. ’24: 89-3/157. A. Sanders, goudsmidskn.

In ’39 sloop, daarna verkoop als bouwterrein

1939 (art. 30600. 3725 3729): gem. Groningen

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 158

(1872-1899: L 600, 1899-1921: 89-4): 1872: E 1405, 1880: E 1760

1863 (art. 7691): Antoni Wilhelmus van Velden

Gebouwd 1872 (‘huis, erf’)

1909 (art. 14764/19723/27685/32377): Christiaan Ferdinand Nap (timmerm.-aannemer), later met knd.

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’20: 89-4. A. Mellema, werkm.

Adresb. 1922/’24: 158. Wed. A. Koster, werkvr.

In ’39 sloop, daarna verkoop als bouwterrein

1939 (art. 30600. 3725 3729): gem. Groningen

 

E 362 = huis en erf, 1876: E 1652 en 1653, 1899: E 2208, 1902: E 2291

1832 (art. 2563): Bernardus Vrijdaal (steenmetzel.)

1835 (art. 3235): Willem Harkes Kuipers (koemelker)

1842 (art. 4111): Eite Pieters Oosterhoff (koemelker)

1851 (art. 1410.4): Klaas Harkes Kuipers (wagenligger/moesker)

1859 (art. 6951): Harke Klaassens Kuipers (winkelier)

1860 (art. 7021): Geertien Koopman, wed. Harke Kuipers (winkeliersche)

1874(art. 10181.24): Reinder Wallinga (kastelein), later Marchien en Johannes. In 1876 splitsing in 2 huizen: E 1652 en 1653. In ’99 verenigd tot E 2208, in 1902: E 2291

1904 (art. 18043): Johannes Wallinga. In 1909 splitsing in E 2419 (bouwterrein) en 2420 (huis en erf) en verkoop:

1909 (art. 19116): Daaijo Mulder (bouwkundige) en Gerhardus van Veen (timmerm.)

In 1909-’10 sloop van E 2420 en in 1910 bouw 3 huizen op E 2419, zie hierna:

Uiterst rechts de oude huisnummers 159-159a en 160-160a (in: Het Noorden-in-Woord-en-Beeld, 26-8-1938)

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 159-159a

(1910- 1921: 89-5 en 89-5a): 1910: E 2435

(art. 19116): Daaijo Mulder (bouwkundige) en Gerhardus van Veen (timmerm.)

Gebouwd 1910

1915 (art. 19772.6): Hermannus Jacob van der Vlis (aanv. beambte SS, later zonder)

1919 (art. 16230): Albert Luikinga

Adresb. 1914: 89-5. G. Otto, stuc.kn.; 89-5a. G. Doornbos, bakkerskn.

Adresb. 1918 tm i.e.g. ’24: 89-5/159. M. Rennes, sigarenm.; 89-5a/159a. K. Groenendal, verver chem.wasserij

1938 (art. 30600. 3571): gem. Groningen. In ’39 sloop

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 160-160a

(1910-1921: 89-6 en 89-6a): 1910: E 2436

(art. 19116): Daaijo Mulder (bouwkundige) en Gerhardus van veen (timmerm.)

Gebouwd 1910

Adresb. 1914:: 89-6. J. ten Kaate, marinier; 89-6a. J. Jonker, werkm.

1915 (art. 20904): Joeke van der Mei (timmerm.)

Adresb. 1918: 89-6. J. Frieling, pakhuiskn.; 89-6a. wed. J. Jonker, G. Otto, stuc.kn.

1920 (art. 18654.24): NV J.B. Wolters Uitgeversmij.

Adresb. 1918 tm i.e.g. ’22: 89-6/160. J. Frieling, pakhuiskn.;

Adresb. 1918/’20: 89-6a. G. Otto, stucadoorskn.

Adresb. 1922: 160a. J. Roerink, letterzetter

Adresb. 1924: 160. A.T.A.H. Glatz, typograaf; 160a: wed. H. Mulder

1924 (art. 16230): Albert Luikinga

1938 (art. 30600. 3572): gem. Groningen. In ’39 sloop

 

hoek Grote Rozenstraat – oude nr. 57-57a

(1822-1870: L220,1870-1899:L 385 en L385-1, 1899-1921: 63 en 63-1 later a): E 362 = huis en erf, 1876: E 1652 en 1653, 1899: E 2208, 1902: E 2291, 1910: E 2437

Zie bij Grote Rozenstraat

 

Grote Rozenstraat

Het gedeelte tussen de Grote Rozenstraat en Grote Leliestraat (ter plekke van nr. 121 tm 140 voor de sanering):

E 363 = huis en erf, 1852: deel van E 861, 1861: deel van E 1096 (privaat en erf)

1832 (art. 30): Hendrik Ansing (steenmetzelaar). In 1852 bijbouw: E 860 en 861 (zie Gr. Rozenstraat oude nrs. 76 tm 82)

1859 (art. 5164.18/7420): Hendrik Jansen (klerk, later touwslager). In ’68 wordt gedeelte(met E 1094 en 1095, zie Gr. Rozenstraat) verkocht aan art. 8749. Rest wordt in 1868 verkocht aan:

1868 (art. 6056): Wolter Jansen (timmermanskn.). In 1868 bouw: E 1265 en 1266. In 1869 in E 1267 bouw van E 1287 en 1288. Zie verder hieronder:

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 161

(tot 1899: L601, 1899-1921: 90): 1868: E 1265, 1883: E 1867

(art. 6056): Wolter Jansen (timmermanskn.). In 1868 gebouwd

1882 (art. 8417): Cornelis Jansen (*1831 Haren, landb., eerst Engelbert) (1/2) x 1862 Aaltje Cock en 3 knd. (elk 1/6)

1888 (art. 12005.3): Cornelis Jansen (koopman)

1908 (art. 15310.30): Jan Imelman J.Phzn (*1866, blikslager, later zonder)x 1892 Annechien Hoiting (bezit veel)

Adresb. 1920 tm i.e.g. ’33: 90/161. G. Nolmans, werkm.

1937 (art. 30600.3303): gem. Groningen

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 162

(tot 1899: L602, 1899-1921: 91): 1868: E 1266, 1883: E 1868

(art. 6056): Wolter Jansen (timmermanskn.). In 1868 gebouwd

1882 (art. 8417): Cornelis Jansen (*1831 Haren, landb., eerst Engelbert )(1/2) x 1862 Aaltje Cock en 3 knd. (elk 1/6)

1888 (art. 12005.4): Cornelis Jansen (koopman)

1908 (art. 17886.2): Jan Willem Berends (werkm.) (1/2) en 4 knd. (elk 1/8)

Adresb. 1920 tm i.e.g. ’24: 91/162. P. Korenbrander of Kolenbrander), werkm.

Adresb. 1933: D. Nieswaag, mag.kn.

1933 (art. 29162.44): Willem Roelof Homan (zonder) en Tobias de Vries (makelaar)

1938 (art. 30600.3460): gem. Groningen

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 163

(tot 1899: L603, 1899-1921: 92): 1868: E 1267, 1869: E 1287, 1883: E 1869

(art. 6056): Wolter Jansen (timmermanskn.). In 1868 gebouwd. Volgende jaar nog kamer aangebouwd: zie nr.164

1882 (art. 8892.48): Geert Versteegh (koopman, schoenmaker)

1897 (art. 14280.10): Roelof Lugtenberg (ijzersmid, winkelier) (3/4) en Dirk Berend Lugtenberg (1/4)

1908 (art. 18498.7): Willem Themmen (schilder)

1918 (art. 19380.98 later 251/34295.34): Vereeniging tot opruiming of verbetering van slop- en gangwoningen in de gem. Groningen.

Adresb. 1920 tm i.e.g. ’24: 92/163. J.A. Huizer, werkm.

Adresb. 1933: H.H. Kleersnijder, opperman

In 1938 sloop, daarna ‘erf’.

1945 (art. 30600.4235): gem. Groningen

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 164

(tot 1899: L604, 1899-1921: 93): 1869: E 1288, 1883: E 1870

(art. 6056): Wolter Jansen (timmermanskn.). In 1869 aangebouwd bij nr. 163 (zie boven)

1882 (art. 10573.27): Georgius Johannes Visser (wafelbakker, zaakwaarnemer en taxateur) (bezit heel veel)

1890 (art. 11460): Hindrik Stegeman (besteller bij de Telegraaf) (1/2) en 3 knd (elk 1/6). In 1913 verandering van bestemming, daarna bergplaats

Adresb. 1920: 93. ontbreekt

Adresb. 1922: 164. –

Adresb. 1924 tm i.e.g. ’33: 164. pakhuis

1930 (art. 26088): gem. Groningen

 

De volgende kamerwoningen staan aan een slop dat nummert vanaf de Violetsteeg (zie daar)

Noorderbinnensingel – oude nr. 165

Adresb. 1933: 165. J. Vorstenberg, brandst.h.

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 166

Adresb. 1933: 166. W. Spanjer, werkm.

 

Violetsteeg

Violetsteeg nr. 1

asweseeraer

Violetsteeg nr. 3

asweseeraer

Uiterst rechts: Noorderbinnensingel 95, werd na 1921: 166 (foto uit ca. 1910)

De periode na 1945:

Noorderbinnensingel 112 tm 140:

De nieuwbouw langs de Noorderbinnensingel zal aanvankelijk door de gemeente worden verricht, maar omdat na de oorlog wordt besloten niet meer zelf te bouwen wordt de grond aangeboden aan woningbouwvereniging Volkshuisvesting. In juli 1947 dient deze corporatie een bouwaanvraag in voor de blokken ‘middenstandswoningen’. Het ontwerp is gemaakt door de Groninger architecten Laas van der Zee en Herman van Wissen. Tot het project horen ook woningen om de hoek van de Grote Kruis-, Grote Rozen- en Grote Leliestraat en op de hoek met de Werfstraat. Begin 1949 worden de woningen opgeleverd. De naam Volkshuisvesting verandert in 2001 in ‘In’ en acht jaar later in ‘Lefier’ en thans is er sprake van sociale huurwoningen.

 

Nrs. 112-120: 1944: E 3091, 1944: E 3109 (bouwterrein), 1947: E 3121 (11 huizen)

(art. 30600.3915, daarna 4228 en dan 4417 tm 4424): gem. Groningen. In 1947 splitsing ivm ‘overdracht’ in E 3120 tm 3127 (E 3120=Gr. Kruisstraat en 3121 = deel Gr. Kruis- tot Gr. Rozenstr.). In 1948 stichting 11 huizen, daarna 30600.4946.

1949 (art. 36517.235): Woningbouwver. Volkshuisvesting, Damsterdiep 267

 

Nrs. 121-140: 1944: E 3091, 1947: E 3123

(art. 30600.3915, daarna 4228 en dan 4417 tm 4424): gem. Groningen. In 1947 splitsing ivm ‘overdracht’ in E 3120 tm 3127 (E 3123=Gr. Rozenstraat, E 3125 = deel Gr. Rozen- tot Gr. Leliestr., E 3126=Gr. Leliestr.). In 1948 stichting 6 huizen, daarna 30600.4945.

1949 (art. 36517.236): Woningbouwver. Volkshuisvesting, Damsterdiep 267. In ’49 stichting van meer huizen, daarna 29 huizen aan Noorderbinnensingel en Gr. Leliestraat

 

Noorderbinnensingel 135a

Adresboek 1950: P. Treurniet, leraar boekhouden

1952- na 1964: Hendrik de Wit (*1888, lid GS namens de PvdA) x 1915 Julena Bos (*1892); Het echtpaar de Wit-Bos komt uit Hoogezand, waar de Wit burgemeester was (ze verhuizen naar Van Ketwich Verschuurlaan 25= ‘Burgemeestersflat’).

Adresboek 1968 en 1972: L. Westerhof, administrateur amten.

tot 1999: Karel Viel (verhuist naar 135b)

1999-heden: Beno Hofman