Detail luchtfoto KLM, 1927

Verklaring van de straatnamen:

Havenstraat: Deze naam spreekt voor zich. De oudste vermelding dateert uit 1628 als in het rechterlijk archief wordt gesproken van de aankoop van een ‘gortmeulen’ aan de ‘Nije Havenstrate’. En in 1631 is sprake van kalkovens bij een nieuw getimmerde woning ‘bij de Havenstrate’. Aan de Noorderhaven zelf is in die tijd nog nauwelijks bedrijvigheid.

Zoutstraat: De naam Zoutstraat is ontleend aan de zoutziederij – ‘soltketel’ – die in 1658 is gevestigd op de westhoek van de nieuwe straat en de haven. In 1664 wordt aan het andere einde van de straat, op de westhoek met de Leliestraat, het provinciaal tuchthuis gebouwd. Als gevolg hiervan wordt daarna soms gesproken van de ‘Tuchthuusstrate’, maar vanaf 1681 meestal over ‘Spinhuis Strate’, Spinhuisstraat. De gemeenteraad besluit in 1876 deze straatnaam te veranderen in Zoutstraat. Deze naam blijft, ook nadat er in 1898 een einde is gekomen aan de zoutziederij. 

Werfstraat: In het Plan van Uitleg van 1903-’06 ontbreekt de Werfstraat nog. Het is de eigenares van de grond, mevrouw C.M. Sannes- van Essen (zie Uitgelicht), die de gemeente begin 1905 vergunning vraagt ‘tot den aanleg van eene straat op den Westkant van haar terrein “de Noorderwerf” langs het plantsoen tusschen de Noorderhaven en de Groote Leliestraat’. De voorwaarden die de gemeente stelt, komen haar echter ‘te zwaar voor’ en het gaat  voorlopig niet door. In 1907 gaat ze opnieuw in gesprek met de gemeente en nu komt er wel overeenstemming. In juni 1908 maakt architect Gerrit Nijhuis een tekening voor de ‘Keistraat’, die het volgende jaar wordt aangelegd en op 7 september 1909 van de gemeenteraad de naam Werfstraat krijgt, naar de vroegere bestemming van het terrein.

Inhoud verberg

Havenstraat, oneven zijde

Noorderhaven

Havenstraat – nr. 1-1a

(tot 1870: L 56, 1870-1899: L 55): deel van E 3043, 1977: E 3334A2 en A3

Zie voor eigenaren bij Noorderhaven 33.

In ’77 splitsing in appartementen van E 3043 in E 3334 A1 (Noorderhaven 33), 3334 A2 (Havenstraat 1) en 3334 A3 (Havenstraat 1a)

1977 (art. 58646): VvE Noorderhaven 33 en Havenstraat 1-1a. Nieuwe kadasternrs.: E 3334A2 en E 3334A3

Bewoners:

BR 1870: L 56/55: Geertruida Eikelaar (*1812)+ dch. Catharina Sierks (*1850) en veel anderen

Adresb. 1911/’14: 1: L. Groenman, barbier; 1a: J. de Vries

Adresb. 1920 tm i.e.g. ‘24: 1: kant en Mag. T. Stoffels; 1a: T. Stoffels, handelsag.

Adresb. 1933/’35: 1: W. Reinders, schipper

Adresb. 1933: 1a: W. Wubbolt, Kellner

Adresb. 1935: 1a: M.K. Vater, bedrijfsl.

Eigenaar Oosterheerd laat in 1936 (B 5990) nieuwe bakkerij en woningen bouwen (ontw. Van Wijk & Broos)

Adresb. 1937/’38: 1: ontbreekt in ’37, S. Nienhuis, adj. comm. RB; 1a: W. Albaaren, handelsreiz.

Adresb. 1939/’40: 1: S. Nienhuis, adj. comm. RB; 1a: W. Albaaren, handelsreiz.

Adresb. 1950: 1: E. Sants, empl. PTT; 1a: W. Albaaren, handelsreiz.

Adresb. 1958: 1: E. Sants, ambt. PTT; 1a: A. Oosterheerd

Adresb. 1961: 1: K. Kuipers, E. Sants (ambt. PTT), mej. J. Sants (apoth.-ass.)

Adresb. 1964: 1: E. Sants (ambt. PTT), H. Buwalda (vertegenw.); 1a: A.H. Goedhuis

Adresb. 1968: 1: E. Sants (ambt. PTT); 1a: H. Buwalda (vertegenw.)

Adresb. 1972: 1: E. Sants; 1a: G.W. Favre

De hoek Havenstraat-Noorderhaven in 1985. Nr. 3-3a, waar aan gewerkt wordt, is nadien met een verdieping ‘opgetopt’ en de panden daarnaast, nr. 5 en 7 e.v. zijn later nieuw gebouwd (foto EFG)

 

Havenstraat – nr. 3-3a

(tot 1870: L 56, 1870-1899: L 55, 1899-1938: 1/1 en 1a1): E 539, 1880: E 1758, 1901: E 2266, 1931: E 2844

1832 (art. 919): Matheus Jans Harkema (schipper)

1847 (art. 2397): Hermannus Nicolaas Phonus (koekb.) en knd.

1849 (art. 5034/ 7452): Bernardus Josephus Zuidman (koperslager). Later Johannes Zuidman (koperslager) en m.e.

1869 (art. 6829): Geert Schuitema (timmerm.), later wed. Aaltje Mindé

1872 (art 7387): Jan Rozema (broodb.). In 1880 wordt het, na aankoop van ged. van E 540 (zie hieronder): E 1758

1907 (art. 18887): Pieter Berend Motzveldt (bouwkundige), later Tjitte Stoffels (handelsreiziger)

Adresb. tm ’33: nr. ontbreekt

1933 (art. 31061): Pieter Berends.

Adresb. 1937/’38: 1/1: W. Reinders, venter; 1a1: H. Mulder (pensionh.), J. Schreur (banketbak.)

In ’38 verbouw, daarna vernummering naar 3-3a

Adresb. 1939: 3: W. Reinders, venter; 3a: –

Adresb. 1950: 3: W. Reinders (fabrieksarb.), mej. G. Reinders (naaister), L. Reinders (kantoorbed.), W. Reinders (vertegenw.); 3a: L. Huizenga (schilder)

Adresb. 1958: 3: W. Reinders; 3a: A.P. Rosema, chauff.

Adresb. 1961/64: 3: W. Reinders, mej. G. Reinders (naaister), W. Reinders (kok kustvaart)

1963 (art. 34728): Jacobus Wubbolt, later wed. Klaziena Greta Keizer (3/5) en 4 knd Wubbolt (elk 1/10)

Adresb. 1964: 3a: R. Ekhart, chauff.

1967 (art. 45838): NV later BV Limonadefabriek Wegro (Oosterhamrikkade 76)

Adresb. 1968 en ‘72: nr. ontbreekt

 

Havenstraat – oude nr. 5

(tot 1870: L 55, 1870-1899: L 54, 1899-1938: 3): E 540, 1880: E 1757, 1901: E 2265, 1927: E 2768

1832 (art. 2346): wed. Wilhelmus Sutherland

1837 (art. 91.18): Cornelis Eppo Barlinckhoff (steenkooper)

1840 (art. 567.2): Hendrik Drewes (schipper)

1880 (art. 11634): Drewes Drewes (zonder). In 1880 wordt ged. verkocht aan art. 7387 (zie hierboven), rest wordt E 1757

BR 1870: L 55/54: Jense Jonker (*1834, blokmaker)x Hillegien de Vries (*1833) + 3 knd.

Adresb. 1911/’14: 3: wed. C. Sikkema

1912 (art. 11635.8): Aaltje Bont Drewes (+1919), wed. Jannes Singer (+1887)

1919 (art. 13303.12): Harm Luiken Singer (koek- en banketb.)

Adresb. 1920: 3: wed. H. v.d. Woude

1922 (art. 25718.2): Derk v.d. Woude (typograaf) (woont nr. 5)

Adresb. 1922 tm i.e.g. ’24: 3: wed. H. v.d. Woude, J. v.d. Woude (letterzetter)

Adresb. 1930: 3: A.J. Heuvingh, meubelm.

1931 (art. 30156): Andreas Hermannus Reese (beeldhouwer, +1963)(3/5) (woont nr. 5) en 4 knd. Reese (elk 1/10)

Adresb. 1933 tm i.e.g. ‘38: 3: A.H. Reese, beeldhouwer

In 1938 vernummering, daarna nr. 5

Adresb. 1939 e.v.: 5: A.H. Reese, beeldh.

Adresb. 1950 tm ‘61: 5: W.A. Hoffman (chauff.), A.H. Reese (beeldh.)

1963 (art. 43885): Magdalena Maria Reese (*1908) x Willibrordus Antonius Hoffman (wonen er)

Adresb. 1964 tm ‘72: 5: W.A. Hoffman, chauff.

 

Havenstraat – nr. 5 tm 5d

E 2768

In 2015-‘16 nieuwbouw door Marcel Riegman/Woldring United BV

 

Havenstraat – oude nr. 7

(tot 1870: L 54, 1870-1899: L 53, 1899-1938: 5): E 541, 1901: E 2264, 1927: E 2769, 1944: deel van E 3105

1832 (art. 1469): wed. Johannes Hindriks Limborgh (+1839)

1840 (art. 567.3): Hendrik Drewes (schipper)

BR 1870: L 54/53: Hinderkien Schoenmaker (*1825, werkvr., x 1851 en gescheiden in 1864 van Abel Gialts, +)+ dch. en zn. Gialts

1880 (art. 11634): Drewes Drewes (zonder)

BR 1890 (komt van L 50, zie daar): Drewes Drewes (*1830)

1912 (art. 11635.7): Aaltje Bont Drewes (+1919), wed. Jannes Singer (+1887)

1919 (art. 22967): Tjakkina Hendrika Singer (zonder)

1922 (art. 25718.2): Derk v.d. Woude (typograaf) (woont nr. 5= later 7)

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’38: 5: D. v.d. Woude, letterzetter

Adresb. 1930 ook: T.G. Meijer, Ag. v. Pol.

Adresb. 1933 ook: S. de Jong, agent v. politie

In ’38 vernummering, daarna nr. 7

Adresb. 1939/’40: 7: D. v.d. Woude, letterz.

1940 (art. 17755.30 later 36): Hendrik Roelof Kraus (graanhandel.), later NV Kraus, Wieringa en Co. (Noorderhaven 9). In 1944 verbouw en verenigd met oude nr. 9 tot E 3105.

Zie verder hieronder bij oude nrs. 7-9

 

Havenstraat – oude nr. 9

(tot 1899: L 52, 1899-1938: 7): E 542, 1861: E 1078, , 1876: E 1683, 1901: E 2263, 1931: E 2843, 1944: deel van E 3105

1832 (art. 15): Roelf Alberts (schipper)

1837 (art. 3339): Albert Roelfs Alberts (beurtschipper)

1844 (art. 1233): Fokko Kamerlingh Hzn. (koopman)

1850 (art. 4968): Jan van Bolhuis, later wed. (blauwverwer)

1851 (art. 5503): Reinder ter Steegh (koopman)

1855 (art. 3658): Trijntje v.d. Kamp, wed. Eilardus Meurs Franken

1859 (art. 6473): Johannes Johannes Balk (schipper, koopman). Hij verenigt dit met E 607 (zie Noorderhaven 29), waarna in 1861 E 1078 tm 1081 ontstaan, waarbij 1079 en 1080 kamers achter E 1078 (zie bij oude nrs. 7/2 en 7/3 hieronder).

(art. 5944): Jan Abels Bolhuis (scheepskap.)

1865 (art. 8196): Geessien Hindriks Londeman (*1817), wed. Jan Abels Bolhuis (vermist 1860) (x1865 Jacob Jannes Leutscher,+1873)

1872 (art. 9544): Jantje IJmes van Sluis (x Luitje Ates, koopvaardijkap.), later vr/ van Arend v.d. Kamp (winkelier). In 1876 kleine wijzingnieuwe kadasternummers.

1876 (art. 9578): Simon Sleutelberg (koopman), later Sara Sleutelberg, vr. van Julius Aptroot

1881 (art. 11810): Jacobus Eikelaar, later met Jacobus Eikelaar jr. (elk ½). In 1882 herbouw E 1683.

1897 (art. 11916): Luitje Mulder (koopman), later 2 knd Mulder (elk ½).

In 1900 worden E 1681 en 1682 verkocht aan art. 13325 en in 1901 verenigd met Noorderhaven 25-27: zie daar: E 2262.

E 1683 wordt in 1901: E 2263

BR 1900: 7: Thamme Lucas Boelens (*1871, stoffeerder)x Trijntje Faber (*1870) + 3 knd. en 1 Faber

1914 (art. 20542): Thamme Lucas Boelens (behanger) (woont er). In 1914 opbouw

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’38: 7: T.L. Boelens, behanger en stoffeerder; S. Nienhuis, Rijksklerk (alleen in ’33)

In 1938 vernummering, daarna nr.9

Adresb. 1939/’40: 9: T.L. Boelens, beh. en stoff.

1940 (art. 17755.31 later 36): Hendrik Roelof Kraus (graanhandel.), later NV Kraus, Wieringa en Co. (Noorderhaven 9). In 1940 verbouw en verenigd met pakhuizen. In 1944 verbouw en verenigd met oude nr. 7 tot E 3105.

Zie verder hieronder bij oude nrs. 7-9

 

Havenstraat – oude nrs. 7-9

(1939-: nrs. 7-9): 1959: E 3105, 1960: onderdeel van E 3266, 1968: E 3298

Adresb. 1950: 7-11: Pakhuizen

Adresb. 1958: 7: ontbreekt; 9: G.L. Zuihof, mag.bed.

1959 (art. 34728): Jacobus Wubbolt, later wed. Klaziena Greta Keizer (3/5) en 4 knd Wubbolt (elk 1/10). In ’60 worden E 3105 (oude nrs. 7-9), E 3107 (tuin) verenigd met E 2728 (Noorderhaven 29, zie daar) tot E 3266 (magazijn met bovenwon.)

Adresb. 1961 tm ’68: nrs. 7 en 9 ontbreken

1967 (art. 45838): NV later BV Limonadefabriek Wegro (Oosterhamrikkade 76). In ’68 blijft Noorderhaven 29 in bezit (wordt dan E 3299) en wordt Havenstraat verkocht 1968 (art. 45370): Geert v.d. Molen (*1912, zeil- en markiezenmaker) x Fokje Kuiper)

 

Havenstraat – oude nrs. 7/1 en 7/2

(tot 1899: resp. L 52/3 en 52/2): deel van E 607, 1861: E 1079 en 1080, 1876: E 1682 en 1681, 1901: deel van E 2262

tot 1857 zie bij art. 4534 (Noorderhaven 29=E 607) Frederik Hendrik Janssonius, later wed. Hillegonda Hester Doorenbos en knd.

1857 (art. 6473): Johannes Johannes Balk (schipper/koopman). Twee jaar later koopt hij ook oude nr. 9 (zie boven) en zo ontstaan in 1861 nieuwe nrs.  o.a. E 1079 en 1080

1861 (art. 5944): Jan Abels Bolhuis (scheepskapitein)

1865 (art. 8196): Geessien Hindriks Londeman (*1817), wed. Jan Abels Bolhuis (vermist 1860) (x1865 Jacob Jannes Leutscher,+1873)

1872 (art. 9544): Jantje IJmes van Sluis x Luitje Ates (kooppvaardij kap.). In 1876 kleine wijziging perceel E 1080 en 1078, waarna nieuwe kadasternrs.

1876 (art. 9578): Simon Sleutelberg (koopman), later Sara Sleutelberg, vr. van Julius Aptroot

1881 (art. 11810): Jacobus Eikelaar, later met Jacobus Eikelaar jr. (elk ½). In 1882 herbouw E 1683.

1897 (art. 11916.18 en 19): Luitje Mulder (koopman), later 2 knd Mulder (elk ½).

In 1900 worden E 1681 en 1682 verkocht

BR 1900: 7/1: Grietje Haantjes (*1842), wed. Harm Kruger (+1876) +zn. Klaas Johan Haantjes (*1880; vertrekt in 1900 n. R’dam); 7/2: Eke Haantjes (*1843) + dienstb. (vertrekken n. Kerklaan)

1900 (art. 13325.7 en 8): Bernardus Hermanus van Munster (graanh.) (zie Noorderhaven 27).

1901 (art. 17257.1): Wilhelmina Maria van der Lande (* 1860-+1930,  x 1886 Deventer: Bernardus Hermannus van Munster). In 1901 samengevoegd met E 543, 544 (oudste nrs. 9 en 11) en achterdeel E 1552 (Noorderhaven 29, zie daar) tot E 2262.

Zie verder bij Noorderhaven 27.

Adresb. 1911 e.v.: nrs. 7/1 en 7/2 ontbreken

 

Havenstraat – oudste nr. 9

(tot 1899: L 51, 1899-1901: 9): E 543, 1901: deel van E 2262

1832 (art. 567): Hinderk Drewes (schipper)

BR 1890: Johan Philip Winterwerp (*1835, onderwijzer)x Regina de Vries (*1835) + 6 knd.

later: Ekke Wigboldus (*1865)x Anje Nienhuis (*1864) + zn.

1891 (art. 13325): Bernardus Hermanus van Munster (graanh.).

BR 1900: 9: Gerhardus Barreé (*1869, meubelmaker, RK) x Alida Theodora Maria Groothuis (*1870, RK) + 2 knd.

1901 (art. 17257.1): Wilhelmina Maria van der Lande (* 1860-+1930,  x 1886 Deventer: Bernardus Hermannus van Munster). In 1901 samengevoegd met E 1682, 1681 (zie oude nrs. 7/1 en 7/2), 544 (oudste nrs. 11) en achterdeel E 1552 (Noorderhaven 29, zie daar) tot E 2262.

Zie verder bij Noorderhaven 27.

 

Havenstraat – oudste nr. 11

(tot 1870: L 51, 1870-1899: L 50, 1899-1901: 11): E 544, 1901: deel van E 2262

1832 (art. 131): Jantien Bentink (dienstm.)

BR 1870: Gijsbert Martens (*1830 A’dam, schipper later bierhandelaar, +1908) x Trientje Ketelaar (*1832, +1912) + knd. en dienstm.

BR 1890: Drewes Drewes (*1830) vertrekt naar L 53 (zie daar)

BR 1890, komt in 1899 uit Adorp: Heike Pijl (*1876)

1891 (art. 13325): Bernardus Hermanus van Munster (graanh.).

BR 1900: 11: Jacobus Johannes Hilbrink (*1862, kleermaker)x Jetske Renkema (*1861) + 5 knd.

1901 (art. 17257.1): Wilhelmina Maria van der Lande (* 1860-+1930,  x 1886 Deventer: Bernardus Hermannus van Munster). In 1901 samengevoegd met E 1682, 1681 (zie oude nrs. 7/1 en 7/2), 543 (oudste nrs. 9) en achterdeel E 1552 (Noorderhaven 29, zie daar) tot E 2262.

Zie verder bij Noorderhaven 27.

 

Havenstraat – oudste nr. 13

(tot 1870: L 50, 1870-1899: L 49, 1899-1908: 13): E 545, 1840: E 638, 1908: deel van E 2407

1832 (art. 190): Jan de Boer (timmerm.)

1840 (art. 3867): Geert Adriaans Boomgaard (scheepskap.) NB. Later bekend als oudste stadjer (+1899, 110 jr. oud; zie: Stadsmonumenten: Jacob en Anna Gasthuis)

1863 (art. 7754): Reinder Heijes Nanninga (pelmolenaar, Adorp)

1867 (art. 5143/9029): Meinhard Wijchers, later Fa. Wijchers en Bauerman (zie verder bij Noorderhaven 25-27)

BR 1870 tm i.e.g. ‘90: Hendrik Christiaan Haak Nanninga (*1834, zolderknecht, later pakhuismeester) x 1857 Hendrina Boekholdt (*1830) + 5 knd. en dienstb.

1875 (art. 10366): Meinhard Wijchers (*1827, koopman/commissionair,+1879)x1855 Grietje Hoitsema (*1833)

1883 (art. 12462): Frederik Jan Wijchers (*1862) en Grietje Hoitsema, wed. M. Wijchers

1886 (art. 13272): Antonius Lebuinus van der Lande (graanhandelaar, woont Zwolle)

1896 (art. 15853): Wilhelmina Maria van der Lande (* 1860-+1930,  x 1886 Deventer: Bernardus Hermannus van Munster)

1902 (art. 13325.15): Bernardus Hermanus van Munster (graanh.).

1905 (art. 18300): Fa. B.H. van Munster en Co. In 1908 sloop en daarna samen met E 2262 (zie bij oudste nrs. 7/1, 7/2, 9 en 11 en Noorderhaven) en E 1307 (tuin) tot E 2407 (zie Hulpkaart kadaster):

Hulpkaart kadaster 1908 met afgebroken E 638 (=oudste nr. 13)

Zie verder bij Noorderhaven 27.

 

Havenstraat –  nrs. 7-53

deel van E 3615

Adresb. 1920: nrs. 9 tm 13 ontbreken.

In 1921 wordt alles samengevoegd en nr. 9 genoemd, waarna de nrs. 15 e.v. worden gewijzigd in nrs. 11 e.v. (zie onder)

Adresb. 1922 tm i.e.g. ’38: 9: Pakhuis B.H. van Munster

Adresb. 1939/’40: 11: pakhuis NV Kraus, Wieringa

Adresb. 1950: 7-11: Pakhuizen NV Kraus, Wieringa

Adresb. 1958: 7: ontbreekt; 9: G.L. Zuihof, mag.bed.; 11: J.H. Blaauw, verwarmingsmont.; 13: E. Lohr, verzekeringsag.

Adresb. 1961 e.v.: nrs. 7 e.v. ontbreken

 

In 1993 nieuwbouw door Patrimonium, samen met Noorderhaven 25 tm 27-9. Architecten Thomas Müller (Duitsl.) en Theo Oving

 

Havenstraat – oude nr. 11

(tot 1870: L 49, 1870-’99: L 48, 1899-1921: 15): E 546, 1873: E 1425, 1931: E 2841

1832 (art. 1026): Hindrik Hindriks Mees (*1792, schipper, + na op zee) x 1820 Grietje Pieters (*1799)

1845 (art. 935.2): Geert Hindriks Haverbult (schipper)

1850 (art. 126.2): Abram Benedictus (*1788 Appingedam, schoolhouder, +1854) x 1812 Bijltje (Beeltje/Bieltje) Harmannus Hoekzema (+1844), x 1847 Anna Geerts Haverbult (+1876) + knd. Pieterdiena (*1812), Abraham Harmannus (*1824)

1853 (art. 5850): Klaas Suiding (z.b.)

1855 (art. 6124): Jan Harmannus Pluktje (scheepskap.)

1864 (art. 6634): Geert Oetzes Bakker (schuitevaarder)

BR 1870: Harmanna Bakker (*1817, +1903) + 3 knd. Pluktje, w.o: Hinderkien Pluktje (*1846) x Johannes Scholtens (*1842, zeekapitein) + 3 knd.

1873 (art. 9605.2): Harmanna Bakker, wed. Jan Harmannus Pluktje (+1903)

1904 (art. 17800): Jhr. Mr. Tobias Jan van Iddekinge (adv.-procureur)

(art. 10959. 72 later 104): Juff. Pieternella en vrouwe Ludewé Vinks Huis

Adresb. 1911 tm i.e.g. ‘20:nr. 15: Joh. Visser, J. Kremer

Adresb. 1922/’24: nr. 11: wed. Joh. Visser; J. Kremer

Adresb. 1933: 11: H. Houtstra; J. v.d. Molen

In 1935 bouw Pieternella Gasthuis (zie bij Gr. Leliestraat 34)

Na afbraak oude nr. 11, wordt dit nr. vanaf 1938 weer gebruikt voor pakhuis (zie boven)

 

Havenstraat – oude nr. 13-13a

(tot 1870: L 48, 1870-’99: L 47, 1899-1921: 17-17a): E 547 (incl. open ruimte tussen E 547 en E 548), 1872: E 1356, 1873: E 1424, 1931: E 2840

1832 (art. 1503): Egbert Lugies

1861 (art. 6473): Johannes Johannes Balk (schipper, koopman)

1869 (art. 8964): Eite Brons Datema (scheepskap.). In 1872 verkoop en splitsing in stukje grond achter E 546 = E 1355 (art. 9605: Harmanna Bakker, wed. Jan Harmannus Pluktje, + 1862) en E 1356

Br 1870: L 48/ L 47: Eite Brons Datema (*1828) x Maria Anna de Boer (*1834, Dps.) + vader Bron Roelfs Datema (*1788)

L 48a/47a: Willem Nicola (*1834) + vr, 2 knd. en dienstm.

1872 (art. 9606): Albert Remts Elenga (spekslager, +1876) x 1874 Geertje (Grietje) Jans Datema. In 1873 herbouw, daarna E 1424
1874 (art. 8328.6): Reint Siebren Landstra (schipper, koopman)

1880 (art. 11580): Paulus Hermannus Morak (* Den Haag, telegrafist, +1885), later wed. Catharina Maria Wiegman

1893 (art. 13806.4): Marten de Jong (tapper)

1896 (art. 9965.6): Christoffer Masson (koekbakker)

Adresb. 1911/’14: 17: C. Masson; 17a: F.J.B. Witte

1916 (art. 10959. 94 later 103): Juff. Pieternella en vrouwe Ludewé Vinks Huis.

Adresb. 1920: 17. mej. P. Witte, Damesconf.; 17a. wed. H. van Roon

Adresb. 1922/’24: 13. mej. P. Witte, Damesconf.; 13a. wed. H. van Roon

Adresb. 1933: 13. A. Fokkens, schilderskn.; 13a. W. Busscher, meter-weger

Adresb. 1933: 11: H. Houtstra; J. v.d. Molen

In 1935 bouw Pieternella Gasthuis (zie bij Gr. Leliestraat 34)

 

Havenstraat – oude nr. 15-17

(tot 1870: L 47, 1870-’99: L 46, 1899-1921: 19): E 548, E 1424, 1931: E 2839

1832 (art. 2176): Willem Sierks (schoenmaker, +1854) (woont L 47)

1854 (art. 6023): Wilhelmina Sierks en m.e.

1856 (art. 4356.16/7149.1): Joseph Hartog van Hasselt (koopman, +1883)x 1839 Bille Elias Emmen

BR 1870/1880: Jacob Hartog Cohen (*1836, vleeschh.) =zuster Saartje (*1833), broer Hartog Hartog (*1839), zuster Marianne (*1843) + 1 ander

1878 (art. 7822.23): Machiel Tak (*1834, zolderskn.,+1904) x 1866 Maria Beks (+1910), later wed. en daarna: Maria (*1871-+1945, x 1894 Jacobus Theodorus Nelck, musicus) en Jantje Harmina (*1874-+1945) (elk 1/2)

Zie voor Machiel Tak bij Violetsteeg/Taksteeg. Hij laat het in 1884-’85 herbouwen.

BR 1884-‘85: Albertina Pater (*1826) + 2 z. Kuypers en dienstb.

BR 1890: Kornelis Elzenga (*1853, journalist)x Geesje Wiebenga (*1854) + 2 knd. en dienstmeid.

Later en BR 1900: Machiel Tak + vr. en knd.

Adresb. 1911: J.P. Freese

1913 (art. 10959. 89 later 102): Juff. Pieternella en vrouwe Ludewé Vinks Huis.

Adresb. 1914: –

Adresb. 1920: nr. 19. J.J. Reiber; J. Lofvers

Adresb. 1922/’24: nr. 15: J.J. Reiber; nr. 17. wed. J. Loffers

Adresb. 1933: nr. 15: wed. J.J. Reiber; nr. 17: E.H. Steenmeijer

Adresb. 1933: 11: H. Houtstra; J. v.d. Molen

In 1935 bouw Pieternella Gasthuis (zie bij Gr. Leliestraat 34)

 

Havenstraat – oude nr. 19

(tot 1870: L 46, 1870-’99: L 45, 1899-1921: 21): E 549, 1850: E 834, 1931: E 2838

1832 (art. 2780): Jan Wijnant (d) (*1791, timmerman, +1863) x 1821 Janna Dekhuis (*1798)

1849 (art. 5218): Johannes Harms Waterborg (zeekapitein/schipper) (zie oa ook Gr. Leliestr. 20)

1850 (art. 5279): Jurriaan Wolvendijk (schoenmaker)

1859 (art. 6757.4): Jan Tiessens (timmerm.-opzigter)

1862 (art. 7582): Jogchum (Jochgem) Frans van Dijk (*1821, matroos later schipper/scheepskapitein) (wonen 1863: L 46)

BR 1870: Jogchum Frans van Dijk (*1821) + vr. en 6 knd.; later

1874 (art. 10006): Geertruida Clasina Abelia van Amersfoort, wed. Jacobus Postma (+1868)

1878 (art. 10959. 26 later 101): Juff. Pieternella en vrouwe Ludewé Vinks Huis.

Adresb. 1911/’14: B. Spanjer (alleen 1911); wed. J.T. Pietersen

Adresb. 1920: nr. 21: Gez. A.H.M. en J. Kooiker

Adresb. 1922: nr. 19: Gez. A.H.M. en J. Kooiker

Adresb. 1924: mej. J. Kooiker

Adresb. 1933: S. Kooiker

Adresb. 1933: 11: H. Houtstra; J. v.d. Molen

In 1935 bouw Pieternella Gasthuis (zie bij Gr. Leliestraat 34)

 

Havenstraat – oude nr. 21

(tot 1870: L 45, 1870-’99: L 44, 1899-1921: 23): E 550, 1850: E 835, 1931: E 2837

1832 (art. 2780): Jan Wijnant (d) (*1791, timmerman, +1863) x 1821 Janna Dekhuis (*1798)

1849 (art. 5218): Johannes Harms Waterborg (zeekapitein/schipper) (zie oa ook Gr. Leliestr. 20)

1871 (art. 9426): Zacharias Klaas Rozenberg (scheepskapitein)

1877 (art. 10748): Jacob Wolthuis (scheepskapitein)

1890 (art. 13232.3): Geert van Stappen (*1827, hoofd eener school, + 1898; x 1853 Cornelia Mulder, die 1861 overleed, 2e x 1885 Maria Johanna de Vries), later wed. Maria Johanna de Vries (+1926)

Adresb. 1911 tm i.e.g. ‘20: nr. 23: wed. G. van Stappen- de Vries

Adresb. 1922 tm ’26: nr. 21: wed. G. van Stappen

1927 (art. 10959. 96 later 100): Juff. Pieternella en vrouwe Ludewé Vinks Huis.

Adresb. 1933: nr. 21: S. Martens; wed. A. Noordhoff

Adresb. 1933: 11: H. Houtstra; J. v.d. Molen

In 1935 bouw Pieternella Gasthuis (zie bij Gr. Leliestraat 34)

 

Havenstraat – oude nr. 23

(tot 1870: L 44, 1870-’99: L 43, 1899-1921: 25): E 551, 1863: E 1121, 1931: E 2836

1832 (art. 1409): Bonne Kuipers (arbeider)

1837 (art. 3499): Ate Lieuwes de Vries (schipper, +1841), later wed Grietje Derks de Boer (+1847) (wonen L 44)

1848 (art. 5026): Tijs Wijnstok (scheepskapitein)

1854 (art. 3863): IJme Luites van Sluis (schipper,+ 1863), later wed. Martha Klaassens van Zwol (eerder wed. van Gerhardus Rijkens, +1873) (+ Jochum de Jonge ?). In 1863 herbouw, daarna E 1121

1864 (art. 7882): Martha van Zwol, wed. I(J)me Luit(j)es van Sluis

1874 (art. 6672.94/ 10130.12): Hinderikus Hindriks Sprik (koopman, +1889), later wed. Anna Cathrina de Weerd (1/2, +1891) en Henderikus Bos (*1857, bakker) en Berend Jansen (elk ¼) (bezit erg veel)

1891 (art. 14291.4): Henderikus Bos (bakker)

Adresb. 1911: –

1914 (art. 10959.90 later 99): Juff. Pieternella en vrouwe Ludewé Vinks Huis

Adresb. 1914 tm i.e.g. ‘20: nr. 25: L. Dussel; wed. B. Kuiper

Adresb. 1922/’24: nr. 23: wed. L. Dussel; P. Beck, brandwacht

Adresb. 1933: nr. 23: wed. L. Dussel ; wed. H. v.d. Woude

Adresb. 1933: 11: H. Houtstra; J. v.d. Molen

In 1935 afgebroken en bouw Pieternella Gasthuis (zie bij Gr. Leliestraat 34)

 

Havenstraat – oude nr. 27-27a

(tot 1870: L 43, 1870-’99: L 42): E 552 (zie ook oude nr. 29), 1872: E 1353, vanaf 1915 deel van E 2487

Voor eigenaren: zie bij oude nr. 29.

In 1872 herbouw, daarna E 1352 (zie oude nr. 29)en 1353

Adresb. 1911: 27: T. Visser, aardapp.h.; 27a: J.J. van Meggelen, mag.kn.

1913 (art. 10959. 87 en 88 later 91,92 daarna 93 en 98): Juff. Pieternella en vrouwe Ludewé Vinks Huis. In 1914-‘15 herbouw en verenigd, daarna E 2487

Zie verder bij Gr. Leliestraat 34

 

Havenstraat – oude nr. 29

(tot 1870: L 43c, 1870-?: L 42a, ?-’99: L 41/3):  E 552 (hoekpand Gr. Leliestraat), 1872: E 1352, 1915: E 2487, 1931: E 2835

1832 (art. 909): Bernard van der Haar (* ca. 1795, Liener, D, kastelein, +1854) later wed. (3e vrouw) Janna Hindriks Bont

1859 (art. 4355.16/7453): Hubertus Mulder (houtkooper)

1863 (art. 7823/7454): Houko Belgraver (*1821 als Bellegraaf, schuitevaarder /timmerman, +1900) x 1846 Christina Westerhuis (*1825), later wed. en zn. Bernardus Hendrik (elk ½). In 1872 herbouw, daarna E 1352 en 1353

NB: Volgens het bevolkingsregister (BR 1870) verandert H 43/2a in H 41/2. Waar dit nummer precies is, is onduidelijk. Wel is duidelijk dat H 43, dat dan verandert in H 42 het oude nr. 27-27a is. Volgens hetzelfde register verandert H 43/c in H 42a en gezien de bewoners lijkt dit het oude nr. 29 is.

BR 1870: H 43c/42a: Houko Belgraver en Christina Westerhuis (zij verhuizen vermoedelijk in 1872 naar Gr. Kromme Elleboog 24)

Adresb. 1911: P. ter Maat, modiste

1913 (art. 10959. 87 en 88 later 91,92 daarna 93 en 98): Juff. Pieternella en vrouwe Ludewé Vinks Huis. In 1914-‘15 herbouw en verenigd, daarna E 2487

Zie verder bij Gr. Leliestraat 34

 

Grote Leliestraat

 

Havenstraat, even zijde

Havenstraat even zijde in 1904 (foto J.A. Steenmeijer) en in 1946 (foto Folkers). Op de plek van de meest linkse huisjes, met huidige nummers 2 en 4, stonden aanvankelijk 3 huisjes. In 1847 werd dit blok als 1 huis gebouwd, waarna dat in 1854 in tweeen werd gesplitst en de huidige situatie ontstond (zie hieronder bij oude nrs. L 27 tm 29)

 

Havenstraat –  oude nrs. L 27, 28, 29

(tot 1822- E 153, 152, 151): E 538, 537 en 536

BR 1822: E 153/L 27: R. Klaassens (?)

BR 1822: E 152/ L 28: Monsr. Smeding

BR 1822: E 151/ L 29: J. Geersinga

BR 1830: L 27: Fokkien Jans (65 jr.)

BR 1830: L 28: (Johanna Maria) Juliana Jahn (49 jr, Hannover,+1862; wed. Johannes Smeding, wolkammer, +1821) + dch. Johanna (*1819)

BR 1830: L 29: Jan Fontein (*1798 Dokkum)x 1832 Anna Christina Brinkmans (*1797, wed. Jan de Wit +1822) + dch. Anna Christina de Wit (12 jr)

1832 (art. 708): Benjamin Flitzema (koopman)

BR 1840: L 27: Tobias Mulder (39 jr., wever)x Jantje de Haan (39) + 3 knd.

BR 1840: L 28: Berend Willemse (38 jr., zonder), Aaltje Hamming (45), Jantje Steffens (70)

BR 1840: L 29: Johannes Buwenhagen (66 jr., arb.), dch. Jantje (26)

1846 (art. 4757): Harm Waterberg (blokmaker).

In 1847 herbouw waarbij van de 3 pandjes 1 wordt gemaakt met nr. L 29, daarna E 784.

BR 1850: L 27 en 28 ontbreken.

BR 1850: L 29: Harm Harms Waterberg (*1824) + vr. en 4 knd.

BR vanaf 1853 (komt van schip): L 29: Jan Jans Wijnstok (*1782)x Hieke Klassens de Vries (*1779)

BR 1855-1856: L 29: Heere à Stuling (*1824 Zoutkamp, schipper)x 1855 Metje Kuiper (*1829 Onderdendam, +1889)

BR vanaf 1855: L 29: Johannes Limborg (*1836, stuurman)x Saartje Geertruida Severien (*1833) + dch.

In 1854 gesplitst in: E 932 en 933. Zie verder hieronder.

 

Havenstraat –  nr. 2

(i.e.g. 1860-1870: L 28, 1870-1899: L 26): 1854: E 932, 1931: E 2856

 (art. 7443): Harm Waterberg (*1824, blokmaker, +1859, x1845 Anna Tjakkes Wieringa, *1815-+1866) en Jantje (*1846, minderjarige)

BR 1860 (tot dec. 1860): L 28: Martinus de Koning (*1814, opzigter bij de marine)x Janneke Feijs (*1813)+ 4 knd.

BR 1870: L 28/26: Annegien Waterberg (*1849)+ zuster Karsiena (*1851) en broer Harm Jacobs (*1856).

Harm Jacobs Waterberg is bij zijn huwelijk in 1877 zakkenverhuurder. Hoewel hij dan net als zijn familieleden nog officieel ‘Waterberg’ heet, wordt door de familie ook regelmatig en steeds vaker de naam ‘Waterborg’ gebruikt.  En zo stichten drie van zijn zonen het bedrijf ‘Gebr. Waterborg’, nog te zien op de gevel van een voormalig pakhuis aan Lage der A.

BR, vanaf 1878: Anna Woltman (*1844) en zn. Pieter Woltman (*1871)

1870 (art. 6967.3): Bougien (‘Bougje’) Wichers, wed. Roelf Wolvendijk (timmerm., +1858)

1875 (art. 10321): Jacobus Bergman (schoenm.,+1889) en Jacob (minderjarige)

1890 (art. 13538): Ubel Fikkers (scheepstimmerm.)

1890 (art. 14259): Klaas Aries Ates (*1855,schoenm., +1917), later wed. Berendina Leverman (*1855-+1928)

Adresb. 1911/’14: K.A. Ates, schoenm.

1928 (art. 28745): Jan Groenewold (timmerm.)

1928 (art. 28837): Geert Poker (schipper) (woont er)

1954 (art. 39028): Jan Bosma (*1914, pakhuiskn.) (woont er)

1961 (art. 42842): Kars Ottens (*1891, x1947 IJmkje Heidinga, +1964 Havenstr. 2, die eerder getr. was, in ’12, met Meint Pop en daarna, in ’23, met Rapke Veltheer,+1946) (woont er) en 3x Pop en 3x Veltheer

Adresb. tm 1972: K. Ottens

1977 (art. 58627): Frederikus Gerhardus Wortelboer (*1956)

1977 (art. 58628): Carla Franzen (*1953, kinderverzorgster)

1983 (art. 70629): Margreet Hendrika Gombert (*1965) (woont er)

1987 (art. 77162): Margje van Leeuwen (*1931, x Tjitse Talsma) (woont er)

 

Havenstraat –  nr. 4

(i.e.g. 1860-1870: L 29, 1870-1899: L 27): 1854: E 933, 1931: E 2855

(art. 7443): Harm Waterberg (*1824, blokmaker, +1859, x1845 Anna Tjakkes Wieringa, *1815-+1866) en Jantje (*1846, minderjarige)

BR 1860: L 29: Ubaldus Kremer (*1798) x Geeske Pieters v.d. Werf (*1810)+ schoondch. Dorothea Kamminga (*1836) en 1 ander

BR vanaf 1863: L 29: Klaas Wolthekker (*1828)x Zwaantje Amerika (*1826) + 3 knd.

BR 1867: L 29/2: Albert Bonder (*1830)x Aaltje Steerenborg (*1831)

1870 (art. 7484.5): Jan Obben Freese (ijzersmid)

BR 1870: L 29/27: Albert Bonder (*1830, schipper/arbeider) x Aaltje Steerenborg (*1831)

BR 1875-1876: Johann Gerhard Heinrich Storch (*1838 Westfalen) + vr. en knd.

1872 (art. 9568): Geert Jacobs v.d. Veen (rustend zeekapitein)

1890 (art. 14220): Elisabeth Veenstra (Oostinga) en Rensje Oostinga, wed. Gerrit Huisman

1899 (art. 16681): Berend Meenderink (stucadoor)

1906 (art. 16468): Jans de Vries (schipper, +1951) (woont Eelderwolde, gem. Haren). In 1939 verbouw

Adresb. 1911: L. Berends, werkm.

Adresb. 1914: wed. H. Poelstra

1952 (art. 37996): Zwaantje Speelman, wed. J. de Vries en 4 knd. De Vries, Evert Birza en Frederik Harm Klugkist

1958 (art. 41177): Franke Vermaning (brandstofbezorger)

1967 (art. 46314): Teuntje Ruijg (x Cornelis Starrenburg)( (woont er niet)

1971 (art. 49242): Marianne Christina Elisabeth v.d. Pol

Adresb. 1972: M.C. v.d. Pol

1978 (art. 59182): Ingrid Henriette v. Engelshoven (*1951)

1979 (art. 53008): Johanna van Dam, wed. Hendrik Eltjo Meijer (*1931)

1987 (art. 46687): Bot-Beheer BV (eerder machinefabr. Bot NV)

 

Havenstraat –  nr. 6

(tot 1822: E 150, 1822-1870: L 30, 1870-1899: L 28): E 535

BR 1822: E 150/ L 30: J (?) Sikkema en wed. W. Klaassens

BR 1830: L 30: Hinderkien Schierbeek (46 jr) Samuel Cornelis v.d. Sleesen (18), Harke Melles (30), Meindert Kunst (22), Johanna Doornbosch (21)

1832 (art. 1085): Barend Simons Hooghout (schipper)

BR 1840: L 30: Harke Mellis (*1798, knecht zoutkeet, +1868,x 1826 Maria v.d. Sleesen,+1828 Havenstr. L 68)x 1835 Hendrikje (‘Hinderkie’) de Graaf (*1803-+1858)+ 3 knd.

1851 (art. 4757, later 7443): Harm Waterberg (blokmaker) (zie ook bij nrs.2 en 4)

BR 1850: L 30: Johanna Correbach (*1810) + 4 knd. Spanjer

BR vanaf 1853: L 30: Harm Harms Waterberg (*1824-+1859 in L 30) + vr. en 4 knd.

BR 1860: L 30: Anna Tjakkes Wieringa, wed. Harm Waterberg (*1815-+1866 in L 28 ) + 4 knd. Waterberg

1870 (art. 9094): Gerhard Claassen Hinrichs (timmerm.)

BR 1870: Hendrik Kraijer (*1819) + vr, knd. en 3 anderen

BR vanaf 1872: Machiel Broekema (*1840 A’dam, schipper) x1872  Johanna Meggelina Kraijer (*1843) + knd.

1875 (art. 8609): Klaas Bruins (tingieter,x Evertje Jacobs v.d. Laan)

1893 (art. 14711): Aaltje Bruins (z.b.)

1909 (art. 14712.6): Tallea Bruins (*1862-+1912), later zus: Anna Elizabeth Bruins (*1859, x 1889 Johannes Bergman)

BR 1911: Hinderikus Vrieze (*1857, beeldhouwer)x Maria Katharina Johanna Everhart (*1860) + 3 knd. Komen van nr. 8 (zie daar) en verhuizen naar Gr. Leliestr. 18

Adresb. 1911/’14: H. Vrieze, beeldhouwer; L. Veenkamp, voerm.kn (alleen in 1911)

1913 (art. 17918): Geert Kunst (rustend schipper, 3/5) en 4 knd (elk 1/10) (woont er later)

1926 (art. 27867): Sietske Kunst, wed. Tjeerd Martens (woont er) en Geert Kunst x Tjaarke Krook. In 1930 verbouw

1952 (art. 35110): Jan Jonker (scheepskap.) (woont er) (7/12) en 5 knd. (elk 1/12)

1969 (art. 47485): Antonia Reintke, wed. Derk Baas (*1905) (woont er niet)

1971 (art. 49783): Felix Bertus Schweers (*1909) (woont Apeldoorn)

Adresb. 1972: W. Siebenheller, A. Baas-Reintke, Pension Huize Tonie

1977 (art. 57897): Edze Wieringa (x Maria Willemina Roelfsema) (wonen Wassenaar)

1987 (art. 76960): Nicoline Frouke Wieringa (*1956) (woont er)

Havenstraat –  nr. 8

(tot 1870: L 31 en L 32b, 1870-1899: L 29): E 534

BR 1822: E 149/ L 31: G. Haverbult (schipper)

i.e.g. 1822 (?)/1832 (art. 935): Geert Hendriks Haverbult (schipper)

BR 1840: L 31: Geert Hendriks Haverbult (71 jr.)x Antje Berends Bouma (70) + 2 dch.

BR 1840: L 32: Sikke Jacobs de Boer (55 jr.)x Elizabeth Alberts Potjewijt (43) + 1 dch.

1850 (art. 5340): Geert Andries Jonkhoff (scheepskapit.)

BR 1850: L 31: Antje Hendriks Haverbult (*1821), vertr. 1851

BR 1850: L 32: Sikke de Boer (*1783, schuitevaarder) en Elizabeth Alberts Potjewijt (*1797). Vertr. 1856

1853 (art. 5878): Andries Jonkhoff en m.e.

BR 1860: L 31: Annigje Haverbult (*1804) + 4 knd. Jonkhoff (NB: vermeld staat: ‘het hoofd als zeeman afwezig’)

1863 (art. 6756): Everhardus Hendericus Poelman (*1811, schuitevaarder)

BR 1870: L31/29: Pieter Oostmeijer (*1835, kleerm.)x Elisabeth Helma de Waal (*1823) + 2 anderen

BR 1870: L 32b/29: Arie Hugo Velthoven (*1841, schipper)x Neeltje Jacoba Plug (*1846) +dienstm.

BR 1880: L 29: Albertus Huising (*1829, tingieter)x1874 Fenna Johanna Krebs (*1844)+ 5 knd, schoonv. Conraad Krebs (*1819) en inwonend soldaat

1887 (art. 13492): Jan Poelman (aannemer) en Henderikus Gerhardus Poelman

BR 1890: L 29: Klaas Aries Ates (*1855, schoenmaker)x Berendina Leverman (*1855), verhuizen naar L 26.

1892 (art. 13635.14): Egbert Koch (*1848-+1912, x1879 Jetske Uni,*1854- +1937)

BR vanaf 1899: L 29: Sikke Cazemier (*1839)x  Aafke Carper (*1844)

BR 1900-1903: Johannes Dumoré (*1865, reparateur naaimachines)x 1898 Hindertje Weeke (*1867), schoonm. Ettje Weeke (*1832), vanaf 1902 Elizabeth Balt, wed. J. Dumoré

BR 1903-’04: Hindrik Klein (*1856, handelsag.)x1879 Geesien Smith (*1858)+ 2 knd

Adresb. 1907-’08: H. Naald, sig.maker

Hindrik v.d. Naald (*1866)x 1889 Ietje Tho Bokholt (*1866-+1910)+ 2 knd. Verhuizen in 1909 naar Selwerderstr.

BR 1910: Hinderikus Vrieze (*1857, beeldhouwer)x Maria Katharina Johanna Everhart (*1860) + 3 knd. Verhuizen naar nr. 6 (zie daar)

1910 (art. 19410): Johan Hendrik Frans Welbergen (behanger)

BR vanaf mei 1910: Johan Hendrik Frans Welbergen (*1858, behanger, +1923)x1881 Jantje Watzes (*1861 L’ warden)+ 5 knd.

Adresb. 1911/’14: J.H.F. Welbergen, behanger en stoffeerder; J. Welbergen-Watzes, verlosk. (alleen in 1911) Ze verhuizen in 1920 naar Kl. Badstraat

Adresb. 1920-dec. 1925: Harmannus Hendrikus Marcus Rutgers (kleermaker)x1919 Rensina Jacoba Welbergen

1924 (art. 19410): Harmannus Hendrikus Marcus Rutgers (kleermaker)

1925 (art. 27329): Izaak Mogree (boekh.) (woont er)

Adresb. 1926 tm 1972: I. Mogree, kantoorbed.

Izaak Mogree (*1893-+1981)x1919 Willempje ter Veld (*1892-+1983) + Sophia (*1921,x 1955 Joh. Toxopeus), Pieter (*1928, vertr. 19541 naar Zutphen)

1982 (art. 68586): Ootske Snieder (*1956) (woont er). Vertrekt in 1992 naar Noordhorn

1992-’94: Anita Agatha Tiesma (*1960, verpleeg. specialist) (woont er)

1994-’98: Gisela Catharina (‘Gea’) Koeling (*1963, chem. technoloog)+ van ’96: André Hogenelst + Joep (*1996) en Mare (*1998) (wonen er)

1998-?: Maaike Femke Hamelynck (*1967, graf. ontwerper) (woont er)

In juni 2000 maakte kunstenaar Peter Boersma een doosje met de geschiedenis van het huis, waarbij hij de gegevens van voor 1870 door de vernummering verwarde met die van nr. 4

 

Havenstraat –  nr. 10 -10a -10b

(?-1899: L 30): E 533, 1850: E 833, 1866: E 1223, 1875: deel van E 1667, 1879: deel van E 1741, 1897: E 2177, 1931: E 2854, 1962: E 3282, 1967: E 3297A1 en A2

1832 (art. 1013): Derk en Gerrit Hesselink

1840 (art. 3817): Sikke Boer (zonder beroep)

1850 (art. 5266): Frederik Hiliar (handelaar in granen). Wordt in 1850 stalling en koetshuis en E 833

1853 (art. 5732): Major Usborne (korenkooper). In 1866 bijbouw, daarna E 1223

1867 (art. 8532): Edsko Sonius  (koopman) en m.e. (Pieter Roelfs Roefsema en Jan Reinder v.d. Baan). Wordt in 1875 met nr. 12 verenigd tot huis, pakhuis en erf: E 1667. Wordt in 1879: E 1741

1883 (art. 12398): Cornelis Sonius (commiss. in granen) en cs (Jan Reinders v.d. Baan)

1887 (art. 11586.13): Cornelis Sonius (graanhandelaar). In 1897 herbouw, waarna het E 2177 wordt, en verkoop van nr. 10

1897 (art. 15889.10): Sikke Cazemier (kastelein) en Egbert Karper (timmerm.)

1900 (art. 16773): Onne Cazemier (blauwverver)

1903 (art. 17675): Klaas (Ates) Buitkamp (*1862, schipper, +1916, x1893), later wed.

Geertje Alberts (* 1869)

Adresb. 1911/’14: 10. J. Hoving, slager; 10a. J. Deen, schipper

Adresb. 1911: 10b. W. Oostmeijer, schoenm.

Adresb. 1914: 10b. H. Hommes, conducteur SS

1919 (art. 22480): Lucas Albert Brink (zonder) en Albertus Brink Azn. (zonder)

1919 (art. 23188): Gepko Ato Reitsema (zonder) en Geert Dijksterhuis (zonder)

1920 (art. 23748): Alg. Schippersbond te Gron.

Adresb. 1920: 10: J. Hoving, slager

Adresb. 1920 tm i.e.g. ’24: 10a: mej. M. Deen, modiste; 10b: H. Hommes, conduct. SS

1922 (art. 16645): Johannes Wilhelmus van Lessen (graanfactor, woont nr. 10)

Adresb. 1924 tm i.e.g. ‘38: 10: Kantoor J.W. van Lessen Granen; in ’24 ook: Kantoor Fa. L. Oetzes, Vetw.

Adresb./ 1933: 10a: J. Tromp, groenteventer; 10b: R.J.W. Brian

Adresb. 1938: 10a: J. v.d. Noord, timmerm.; 10b: B. Berghuis, winkelchef

1940 (art. 33932): Graanfactor Opslag- en Handel Maatschappij vh J.W. van Lessen (Noorderhaven 25)

Adresb. 1950: 10-12: pakhuis

Adresb. 1958 tm i.e.g. ‘68: nummers ontbreken

1961 (art. 42173): Menzo Noorman (*1924, koopman, +2002)x1950 Willemtje Aafke Boonstra (*1926-+2019). In 1962 ged. van erf E 3261 erbij, waarna het E 3282 wordt. In 1967 wordt pakhuis veranderd in appartementen en wordt het E 3297A1 en A2

Nr. 10: E 3297A1: 1967 (art. 46216): Pieter de Vries (*1924, garagehouder, x Hiltje Haze). Adresb. 1972: P. de Vries, autoverh.

1984 (art. 71295): Ewald Gerard de Vink (*1962, woont Oude Kijk in ’t Jatstr.)

Nr. 10a: E 3297A2: 1985 (art. 73906): Derk Willem Noorman (*1959) (woont er)

 

Havenstraat –  oude nr. 12

(?-1899: L 31): E 509 (= suikerraffinaderij/pakhuis), 1850: E 832, 1875: deel van E 1667, 1879: deel van E 1741, 1897: E 2176, 1927: E 2771, 1931: E 2853, 1960: E 3261, 1962: E 3283, 1991: E 3551

 zie boek ‘Een Deftig Huys met een fraay Hoff’, H.4.

wrsch. 2 ‘camers’ aangekocht in 1715 door Theodorus Wolbers (brouwer)

1732/’33: Schelto Fontein (x Sjoukjen Wijngaarden), Dirk Vlasbloem (+1755) en nog 3 anderen. Afbraak van wrsch. 2 ‘camers’ en bouw suikerraffinaderij 1732-‘33

Zie verder bij Zoutstraat 17

Verbouwing van Havenstraat -oude nr. 12 in 1992 (foto K.A. Gaasendam)

Havenstraat 10 (links) tm 16, gedeeltelijk (rechts) in 1967 (foto Rijksdienst voor de Monumentenzorg)

 

Havenstraat – nr. 14

(tot 1870: L 34, 1870-1899: L 32): E 532, 1875: E 1668, 1912: E 2457, 1933: E 2944

1832 (art. 638): Wilke Eisses (*1797, timmerm.)x1821 Hilligje Drenth (*1797-+1834)

BR 1850: L 34: Jantje Tiddens (*1790) en 4 knd. Hoving

In 1876 bijbouw daarna E 1668

1889 (art. 9123): Derk Eisses (*1829, timmerm.,+1901) x 1872 Aagje Everts Pluktje (*1835, +1911)

1911 (art. 19879): Jan Imelman Jzn. (gasfitter; zie: Familie Imelman) en Jan Houttuin (zonder)

1912 (art. 20075): Bouke Hoving (slager, +1923) en Jan Hoving (slager). In 1912 deel van E 1669 gekocht, daarna samen E 2457

Adresb. 1911/’14: J. Nolle, sigarenmaker

1919 (art. 22090): Henderikus ten Wolde (*1888, timmerm.,+1955 Appelscha)x 1912 Renske Molema (*1889-+1977), later wed. Renske Molema (1/2) en knd.: Jannes Albert (arch.) en Henderikus jr. (textielhandel.) (elk 1/6) (woont nr. 16, zie daar)

Adresb. 1920: B. Hoving, slager

Adresb. 1924: H.J. van Zeilen, serg. Inf.

Adresb. 1933: M. Onnes, magazijnbed.

Adresb. 1938: O. Schuitema

Adresb. 1950: G.H. Tuizenga (spoorwegarb.), A. Wijshake (land.)

Adresb. 1958 tm i.e.g. ’68: mw. G. Faber-Woltman

Adresb. 1972: P.A. Broere

1976 (art. 56810): Pieter Anthonie Broere (*1947, magaz. administrat.)

1979 (art. 61537): Johannes Arnoldus Cornelis v.d. Berg (*1937, verzekeringsinsp.)

1982 (art. 67895): Klaas van Wijk (*1920, x Pieternella Venema)

1982 (art. 68141): Andrea Geertje v.d. Berg (*1964) en Berthold Berend Breman (*1965) (wonen er)

1985 (art. 72881): Berthold Berend Breman (*1965) (woont er)

 

Havenstraat – nr. 16

(tot 1870: L 35, 1870-1899: L 33): E 531, 1875: E 1669, 1912 : E 2458, 1933: E 2943, 1940: E 3088

1832 (art. 638): Wilke Eisses (timmerm.)

BR 1850: L 35: Wilke Eisses (*1797, timmerm.,-+1860 in L 35)x1839 Anna Ridder (*1800-+1862) + 4 knd. Eisses

In 1876 bijbouw daarna E 1669

1889 (art. 9123): Derk Eisses (*1825, timmerm.)

1911 (art. 19911): Frederik Redeker (timmerm.) en c.s. : Jan Imelman Jzn. (gasfitter; zie: Familie Imelman) en Jan Houttuin (zonder). In 1912 verkoop van ged. aan eigenaar nr. 14 (zie daar). Rest wordt E 2458 en gaat naar:

1912 (art. 19878): Frederik Redeker (timmerm.)

Adresb. 1911: S.P. Redeker, drukker; F. Redeker, timmerm.-aannemer

1913 (art. 18168.43): Jan Imelman Jzn. (makelaar)

1913 (art. 20399): Simon Petrus Redeker (drukker, +1924, x Jacoba Hinderika Hollander)

1918 (art. 22090): Henderikus ten Wolde (*1888, timmerm.,+1955 Appelscha)x 1912 Renske Molema (*1889-+1977), later wed. Renske Molema (1/2) en knd.: Jannes Albert (arch.) en Henderikus jr. (textielhandel.) (elk 1/6)

Adresb. 1914 tm i.e.g. ‘50: H. ten Wolde, timmerm.-metselaar; in ’50 ook: J.A. ten Wolde, arch.

Adresb. 1958: R. Been, timmerm.-aann.

Adresb. 1961/’64: J. Schriever (bloemist), J.J. Ros (stuurm. KHV); alleen in ’61: J. Gerlofs (gem. ambt.)

1966 (art. 45616): Foto Film Fischel NV te A’dam

Adresb. 1968/’72: R. Remigius, vertegenw./ Foto Film Fischel NV

1974 (art. 53426): Petronella Maria Majoor (*1945, x Jacobus Maria Brugman) (woont er)

1975 (art. 54660): Petronella Maria Majoor (*1945, kleuterleidster) (woont er)

1979 (art. 61529): Bert Johan Boot (*1949, psychol.)

1981 (art. 65078): Irene Mac Lachlan (*1948) (woont er)

1983 (art. 70242):

NB: Op verzoek van de eigenaren sinds 1983 zijn hun namen van de website verwijderd

 

gang : E 530

 

Havenstraat – nr. 18

(tot 1899: L 34): E 529, 1931: E 2852

1832 (art. 203): Evert Boerema (schipper)

1838 (art. 971.7): Gerardus Andreus Heitbrink (ijzersmid, later kastelein)

1845 (art. 3774): Mattheus Hindriks Kwint (schipper/scheepskap., +1853), later wed. Janna Menses Feringa en knd.

1854 (art. 6030): Menze Mattheus Kwint (scheepskap.) en m.e.

1855 (art. 6090): Hindrik Hindriks Kwint (scheepskap., +1875), later wed. Kornelske Ennes Vonk

1888 (art. 13729): Willem de Graaf (*1854, kleerm.,+1901,x 1878), later wed. Fok(t)je Postma (*1854). Zij hertr. 1903: Geert van ’t Loo (*1847, letterzetter)

1909 (art. 19252): Freerk Bouman (pakhuiskn.)

Adresb. 1911 tm ‘20: F. Bouman, pakhuiskn.

1920 (art. 19252): Berend Watermulder (schilder)

Adresb. 1924: B. Watermulder, schilder

1930 (art. 22090.6): Henderikus ten Wolde (*1888, timmerm.,+1955) (zie bij nr. 16)

1930 (art. 29879): Jelina v.d. Veer, wed. Jan Smit en gem. Groningen

1931 (art. 29804): Jelina v.d. Veer, wed. Jan Smit

Adresb. 1933 tm i.e.g. ‘38: wed. J. Smit

1948 (art. 36538): Hindrik Viswat (smid)

Adresb.1938 tm i.e.g. ‘64: G.M. Remmerde, commission.; in ’58 ook: J. Bonthuis, kleerm.

1960 (art. 38955.6): Jan Beno Alting (*1912, aannemer, +1961), later wed. Albertje Eilderts (*1909) en 3 knd. (elk ¼)

Adresb. 1968: mevr. G. Remmerde-Smit

1970 (art. 48778): Foto Film Fischel NV te A’dam (zie ook nr. 16 en nr. 20)

1974 (art. 53426): (art. 53426): Petronella Maria Majoor (*1945, x Jacobus Maria Brugman) (woont er)

1975 (art. 54660): Petronella Maria Majoor (*1945, kleuterleidster) (woont nr. 16)

Adresb. 1972: nr. ontbreekt

In 1976 sloop, daarna erf

1979 (art. 61529): Bert Johan Boot (*1949, psychol.)

1981 (art. 65078): Irene Mac Lachlan (*1948)

1983 (art. 70242):

NB: Op verzoek van de eigenaren sinds 1983 zijn hun namen van de website verwijderd

 

Havenstraat – nr. 20

(tot 1899: L 35): E 528, 1931: E 2851

1832 (art. 566): Jan Drewes (schipper)

1834 (art. 975.7): Harm Heckman (bakker)

1837 (art. 3448/5825): Christoffer Riedenberg (knecht in de Zoutkeet) vermoedelijk: Christian Niklaas (*ca.1780 Geerde, Hannover)

(1870 (art. 7814): Ruurt Bosman (scheepstimmerm.). ‘Rectificatie’)

1873 (art. 9760): Jan Christian Riedenberg (*1809, zonder,+1899), x1835 Paulina Wolff (*1806-+1889), later zn., Paulus Riedenberg (*1842-+1916)x 1873 Willemina Cremer (+1903), 2ex 1903 Antje Mulder

1906 (art. 17129): Derk Vos (boekdrukker)

1908 (art. 18941): Johan Christoph Weber (boek- en steendrukker), vanaf 1918: Derk Vos (boek- en steendrukker)

Adresb. 1911 tm i.e.g. ‘20: P. Schut, werkm.

1919 (art. 19866.8): Freerk Groeneveld (rijw. handelaar) (3/5) en 4 knd. (elk 1/10)

1920 (art. 24043): Jan Hendrik Kop(p)

Adresb. 1924: J.H. Kop, brievenbest.

1924 (art. 26348): Wolter Postma (waschbaas)

1927 (art. 16608): Wilhelm Carel Friedrich Kruse (timmerm.)

Adresb. 1933: H.C. Kruse, Rijwielherst.

1935 (art. 29026.57): Jan Groenewold (eerst timmerm., later makelaar) (3/4) en Gerrit Groenewold (postbeambte) (1/4)

1935 (art. 24717.4): Martinus Jan Reisiger (*1882, kleermaker, +1932, x 1908), later wed. Lieffina Kloosterman (*1885. Ze hertr. 1946 met Gerrit Amsinga (*1876-+1959)

Adresb. 1938: –

Adresb. 1950 tm i.e.g. ‘72: H. Slagter, pakhuiskn./bouwvakarb.; vanaf ’61 ook: mej. J. Slagter, morgenmeisje

1971 (art. 48778): Foto Film Fischel NV te A’dam (zie ook nr. 16 en nr. 18)

1974 (art. 53604): Klaas v.d. Schoot (*1919, dir. v.e. Stichting)

1981 (art. 41000.9337): gem. Gron ingen. In ’82 uitgifte in erfpacht:

1982 (art. 68701): gem. Groningen en Janny Geerstema (*1948)x Dirk Reinder Drenth (*1947)

 

Havenstraat – nr. 22

(tot 1899: L 36): E 527, 1931 : E 2850

1832 (art. 331): Egbert Willem Brink (schipper)

1850 (art. 5279): Jurriaan Wolvendijk (schoenm.)

1851 (art. 5464): Christiaan Riedenberg (knecht in de zoutkeet)

1852 (art. 5593): Evert Harms Pluktje (schipper) en knd.

1894 (art. 9123): Derk Eisses (timmerm.,+1901), later wed. Aagje Everts Pluktje (+1911) (1/2) en knd. (zie ook o.a. Gr. Leliestraat 38)

Adresb. 1911: wed. H. Meijering

1911 (art. 19877): Wessel Dijkstra (machinebankwerker) (7/12) en 5 knd. (elk 1/12)

Adresb. 1914 tm i.e.g. ‘50: W. Dijkstra, smid(skn.)

1951 (art. 37771): Jan van der Veen (papierhandelaar, Hofstraat) ‘Oud Papierbedrijf vh A.J. Sikkema’

Adresb. 1958 tm i.e.g. ’68: A. v.d. Veen, oud papierhand.

1969 (art. 47638): Lourens Bosch (*1943)x Alida Sabine Harkema (wonen er)

Adresb. 1972: L. Bosch

1979 (art. 61051): Janny Geertsema (*1948, logopodiste-akoepediste)

 

Havenstraat – nr. 24

(tot 1899: L 37): E 526, 1856: E 988, 1931: E 2849

1832 (art. 444): Teunis Copinga (deurwaarder)

1841 (art. 909.17): Bernhard v.d. Haar (* 1796 Liener, D, kastelein/timmerm./zonder- +1854; x 1826 Trijntje Hindriks Leegte,* 1791 Adorp-+1830; x1831 Engeltje Hulst,*1786 Nw Pekela-+1833; x 1834 Janna Hindriks Bont, *1798-+1859), later wed. J.H. Bont en dch. (elk ½). Wordt in 1856: E 989

1856 (art. 1880.37/7226.5): Hindrik Pluimker (schuitevaarder)

1861 (art. 6190.3): Hendrik Jacob de Boer (timmerm.)

1883 (art. 12466): Roelof Olferdus Koolman (agent v. policie)

1890 (art. 14181): Annegien Helmers (*1814, x 1834,+1890), wed. Jan Noll (*1810-+1883), later knd.: Cornelis (*1842) en Antje (*1846)

Adresb. 1911tm i.e.g. ’24: C. Nol

Adresb. 1933: mej. A. Nol

1935 (art. 23672.11): Geert Koerts (hulpmonteur), later wed. Geertruida Boon

Adresb. 1938: J. Wolthuis

Adresb. 1950 tm i.e.g. ‘68: B.H. Lammerts (metaaldraaier); in ’50 ook: A.G. Kampinga (bakker)

1969 (art. 47540): Marijke Anna Catharina Hazevoet (x Sjouke Makkes) (wonen er)

Adresb. 1972: S. Makkes

 

Havenstraat – nr. 26

(tot 1870: L 40, 1870-’99: L 38): E 525, 1856: E 988, 1931: E 2848

Havenstraat 26 verkenning, Van der Hoeve 2010

1832 (art. 292): wed. Wolter Berends Bossien

1834 (art. 909.7): Bernhard v.d. Haar (* 1796 Liener, D, kastelein/timmerm./zonder- +1854; x 1826 Trijntje Hindriks Leegte,* 1791 Adorp-+1830; x1831 Engeltje Hulst,*1786 Nw Pekela-+1833; x 1834 Janna Hindriks Bont, *1798-+1859), later wed. J.H. Bont en dch. (elk ½). Wordt in 1856: E 988

1860 (art. 7046): Douwe Jans Zomerdijk (scheepskap.)

1870 (art. 9072): Joannes Wilhelmus Jozephus Sips (opzigter waterstaat) (later ½), later ook 6 knd. (elk 1/12)

Adresb. 1911/’14: J.W.J. Sips; H.J. Sips, Electr. Instrum. Phys. Lab.

1916 (art. 18424): Alexander Barnstijn (sig.fabrikant, Folkingestr.)

Adresb. 1920: A. Barnstijn, sigarenhand.

1922 (art. 23406): Duurt Jacobus van Dingen (meubelmaker,+1951, later wed. Jacoba Meijer)

Adresb. 1924 tm i.e.g. ‘50: D.J. van Dingen, meubelm.; in ’50 ook: mej. H. v.d. Ploeg, huish.

Adresb. 1958 tm i.e.g. ’64: nr. ontbreekt

1964 (art. 44642): Bernardus, Jacobus Johannes en Gerard Jacobus Stumpe (allen houtdraaiers) (elk 1/3)

1964 (art. 44414): VOF Fa. B. Stumpe (met genoemde 3 als firmanten)

Adresb. 1968/’72: G.J. Stumpe, houtdraaier

 

Havenstraat – nr. 28

(tot 1870: L 41, 1870-’99: L 39): E 524, 1874: E 1547, 1931: E 2847

1832 (art. 565): Willem Jan Drewes (schipper)

1848 (art. 5063): Izak Jans Bouw (scheepskap.)

1870 (art. 5508.12/9919): Adam Jansen (letterzetter/koopman). Wordt na aanbouw in 1874: E 1547

1897 (art. 14556): Jan Brouwer (tjalkschipper) (5/8) en 8 knd. (elk 3/64)

Adresb. 1911/’14: 28. J. Duit, Rijksambten.; 28a. E.G. Rondeel, rijwielfabr.

Adresb. 1920: 28: R. de Boer, rijksambt.; 28a: E.G. Rondeel (rijwielfabr.), E.J. Rondeel

1922 (art. 25607): Jacob Albers (rustend scheepskap.)

Adresb. 1924: 28: Jac. Albers; 28a: R. de Boer, rijksambt

1928 (art. 28802): Rensiena Kramer, wed. Jacob Albers

1932 (art. 29197): Anna Catharina Amsing, wed. Martinus Arends

Adresb. 1933 tm i.e.g. ‘38: 28: J. Veldman

Adresb. 1933: 28a: mej. A.C. Amsing

1935 (art. 21414): Jacob Harm Waterberg (Koopman, +1940), later wed. Jenneke Grada Scholten

Adresb. 1938: 28a: G.J. Prins, Coupeur

Adresb. 1950 tm i.e.g. ‘68: 28: J. v.d. Noord, timmerm.

Adresb. 1950 tm ’58: 28a: D. Arends; in ’50 ook: J.B. de Vries, stuurman

1958 (art. 40894): Gezinus Woltjer (*1929, mag. bediende)

Adresb. 1961: 28a: G. Woltjer, mag.bed.

1962 (art. 36865): Willem Koorndijk (caféhouder/schilder, wonen Havenstr. 28a, +1967), later wed. Geertruida Homan

Adresb. 1964: 28a: W. Koorndijk, caféhouder

Adresb. 1972: 28: P. v.d. Noord- v.d. Meulen; ook in ’68: 28a: G. Koorndijk-Homan

1977 (art. 57385): Lucretia Wilhelmina Maria Knottenbelt

1977 (art. 57420): Marcus Johannes Paulus Maria Schols (*1953)

1983 (art. 70177): Mariëlle Frederique Achterkamp (*1966) en Arie Jan Achterkamp (*1962) (elk ½)

 

Havenstraat – nr. 30

(tot 1870: L 42-42a, 1870-’99: L 40-40a): E 523, 1872: E 1363/1364, 1876: E 1673, 1931: E 2846

1832 (art. 1219): Andries Geerts Jonkhoff (schipper)

1846 (art. 4329): Jouke Martens Ruiter (timmerm.)

1852 (art. 5575): Jan Douwes de Boer (dienstkn.)

1861 (art. 7384): Steintje Erenstein ( x Martinus van Ikelen, zeepziederskn.). In 1872 bijbouw, daarna E 1362, 1363 en 1364. De eerste wordt in 1876 verkocht aan art. 4031.35 (zie Gr. Leliestraat)

1874 (art. 9031.30 en 31): Berend Hindriks Wolt(d)hoorn (broodbakker)

1875 (art. 10418): Hendrik Berends Wolt(d)hoorn (bakker). In 1876 ver. tot E 1673

1877 (art. 10913): Berend Hindriks Wolt(d)hoorn jr. (bakker)

1889 (art. 12902.16): Grietje Wolthoorn (*1861)

1892 (art. 14544): Marten Bosma (bakker)

Adresb. 1911 tm i.e.g. ‘20: M. Bosma, bakker

1921 (art. 24990): Gaaiko Zuidema (bakker)

Adresb. 1924: G. Zuidema (bakker), E. de Vries (handelsr.)

1930 (art. 29682): Siepko Penthum (bakker en caféhouder, +1959).

Adresb. 1933 tm i.e.g. ‘38: S. Penthum, bakker. In 1935 verbouw

1946 (art. 35801): Martinus Frerik Rasker (*1903, bakker, later houtbewerker, +1965), later wed. Jantje Visser (9/16) en 7 knd. (elk 1/16)

Adresb. 1950 tm i.e.g. ‘64: M.F. Rasker, bakker; in ’61 ook: B. Rasker, mag.bed.

1966 (art. 45680): Jantje Visser, wed. M.F. Rasker

Adresb. 1968: B. Rasker (pomper) mevr. J. Rasker-Visser

1968 (art. 46597): Jan v.d. Deen (*1942, laborant)

Adresb. 1972: nr. ontbreekt

1975 (art. 55317): Hugo Nicolaas Koetsier (*1951)

1978 (art. 60637): Egbert Koetsier (*1923, verkoopleider)

1987 (art. 73808): Henderika Cornelia Dijkinga (*1936)

 

Grote Leliestraat

Door aankoop stukjes erf aan de straat door de gemeente, krijgen de percelen in 1931 massaal nieuwe kadasternummers

Het opknappen van Haven- en Zoutstraat begin 1931 (Nieuwsblad van het Noorden, 27-3-1931)

 

Zoutstraat, oneven zijde

 

Zoutstraat – nr. 1

(tot 1899: L 21b); zie ook Noorderhaven Nr. 41: 1897: E 2171, 1933: E 2940

zie boek ‘Een Deftig Huys met een fraay Hoff’, H. 23

1896 (art. 11886): NV Groninger-Rotterdammer Stoombootmaatschappij

Adresb. 1911 tm i.e.g. ‘33: 1(a): J. Keizer, smidskn. Hunzebooten

Adresb. 1938: 1: K. de Vrij, chef monteur

Adresb. 1950: 1: A.J. Staal (timmerm.), mevr. J. Linker-Staal

1954 (art. 38393):  Harmannus Scholte (timmerman, later ‘zonder’)

1954 (art. 39011): Fa. Gebr. Van der Helm (Willem Gerardus en Johannes v.d. H, machinefabr.)

Adresb. 1958: 1: P. van Linschoten, ass. kleerm.

1960 (art. 42368): Geert Boersma (koopman)

Adresb. 1961: 1: mevr. J. van der helm-de Jong

Adresb. 1964: 1: K.H. Tepper, vertegenw.

Adresb. 1968 tm ‘72: 1: mevr. M.K. de Boer-Kuiper, P.J. Nieborg (empl. PTT), K.H. Topper (vertegenw. landb.)

1981 (art. 20799): Mij. tot verbetering van woningtoestanden

De Zoutstraat voor 1931, met uiterst rechts nr. 1 en verder de oude nrs. 3 tm 7 (foto E. Folkers)

 

Zoutstraat – oude nr. 3

(tot 1899: L 20): E 502, 1931: E 2857

1832 (art. 2961/202/7137): Menno (Menne) Boerma (*1792, broodbakker, +1872) x Cat(ha)rina Geertruida Boon (*1799)

1870 (art. 9123.7): Derk Eisses (timmerm., +1901) x Aagje Everts Pluktje

1901 (art. 11886): NV Groninger-Rotterdammer Stoombootmaatschappij (Loopendediep 20).

Adresb. 1911 tm i.e.g. ‘18: 3: kantoor

Adresb. 1924 tm i.e.g. ‘38: 3: werkpl. Hunzebooten

Adresb. 1950: 3: pakhuis

1954 (art. 38393): Harmannus Scholte

1954 (art. 39011): Fa. Gebr. Van der Helm (Willem Gerardus en Wilhelmus) (Zuiderkuipen)

Adresb. 1958 e.v.: nr. ontbreekt

1960 (art. 42368): Geert Boersma (N’haven 41 a= E 2940)

1981 (art. 20799): Maatschappij tot verbetering van woningtoestanden

 

Zoutstraat – oude nr. 5

(tot 1899: L 19): E 503, 1931: E 2858

1832 (art. 2502): wed. Johannes Wilhelmus Vink

1843 (art. 1802.6): wed. Heike Kamerlingh Onnes

1856 (art. 202/7137): Menno (Menne) Boerma (*1792, broodbakker, +1872) x Cat(ha)rina Geertruida Boon (*1799)

1870 (art. 10295): Harm Klasens Heins (scheepskap.)

1891 (art. 9900.12): Frederik Camphoff (verwer), later wed. Johanna Helena van Eijsden en knd.

Adresb. 1911: 5: A. Gietema, schipper

Adresb. 1918: 5: P. Huizinga, schipperskn.

Adresb. 1924: 5: R. Mennenga, werkm.

Adresb. 1931-’33: 5: mej. J. Klein, verpleegster

Adresb. 1938: 5: J. Heidelberg, schoenm.

Adresb. 1950: 5: A. Oostra, grondw.

1955 (art. 39551): Hinrich Jochem Schaap (*1917, timmerm-aannemer). In 1955 veranderd van huis in werkplaats

1981 (art. 20799): Maatschappij tot verbetering van woningtoestanden

 

Zoutstraat – oude nr. 7

(tot 1899: L 18): E 504, 1931: E 2859= opslagplaats

1832 (art. 2000): Tijtje Wijnands wed. Christiaan Niklaas Riedenberg (*Geerde Hannover, zoutkeetskn., +1832, L 18)

1843 (art. 4906): Fokelina Boon

1856 (art. 5824): Hendrik Gerhard Geerdes (stukadoor)

1875 (art. 10293): Willem Hendrik Schreuder (schipper)

1878 (art. 11121): Hinderikus Jansen (scheepstuiger)

1884 (art. 12695): Lammert Dussel (timmerm.)

1900 (art. 13635.40/21035.42): Egbert Koch (koopman), later wed. Jetske Uni (1/2) en 10 knd. Koch (elk 1/20) (bezit veel)

Adresb. 1911 tm i.e.g. ‘18: 7: A. Kampstra, schoenm.

1919 (art. 18347.35): Heino Mulder (rijwielhandel.)(1/2) en 3 knd (elk 1/6)

Adresb. 1924: 7: H. Teeninga, werkvr.

1929 (art. 11886.24): NV Groninger-Rotterdammer Stoombootmaatschappij (Loopendediep 20)

Adresb. 1931: 7: –

Adresb. 1933: 7: pakhuis

Adresb. 1938 e.v.: nr. ontbreekt

In 1941 gesloopt

1954 (art. 38393): Harmannus Scholte

1954 (art. 39011):Fa. Gebr. Van der Helm (Willem Gerardus en Wilhelmus) (Zuiderkuipen)

1960 (art. 42368): Geert Boersma (N’haven 41 a= E 2940)

1981 (art. 20799): Maatschappij tot verbetering van woningtoestanden

 

Zoutstraat – nrs. 3 tm 9

E 2857 tm 2860

(art. 20799): Maatschappij tot verbetering van woningtoestanden. In 1983 gebouwd. In 1993, door fusie met Concordia, nieuwe naam: Huismeesters

Begin nieuwbouw nrs. 3 tm 9 in 1983 (foto Frank Straatemeier)

 

Zoutstraat – oude nrs. 9 tm 13

E 505, 506, 507, 508 (erf), 1866: E 1666, 1879: E 1742 tm 1744

Herberg Coevorden

1661: Jan van Coevorden, herbergier

1730: Harmannus Hemsing

In 1753 verkoop en geen herberg meer, maar ‘3 Wooningen onder een Dak’ (zie boek ‘Een Deftig Huys met een fraay Hoff’, p.342-345) p. 426:

1753: Anne Wytzes Cuperij

?: IJsebrand Roelfs Hoeksema x (Akke) Wytzes Cuperij

?: zonen: Roelf IJsebrand (*ca. 1750, +1825), Wijtzo IJsebrand (*ca. 1753, +1811), Jan IJsebrand (*ca. 1758, +1836) Hoeksema

Bewoner 1811/ eigenaar vanaf 1827: Christiaan Niklaas Riedenberg

1832 (art. 2000): Tijtje Wijnands wed. Christiaan Niklaas Riedenberg (*Geerde Hannover, zoutkeetskn., +1832, L 18)

1866 (art. 8396): Jan Dirk de Jong Meijer (negotiant)

1867 (art. 5732): Major Usborne (korenkooper)

1867 (art. 8532): Edsko Sonius (Koopman) en m.e. (Pieter Roelfs Roelfsema, Jan Reinders v.d. Baan, Johannes Jacobus Kruisinga). In 1866 sloop en verenigd tot E 1666

1879 (art. 9123): Derk Eisses (timmerm., +1901), later wed. Aagje Everts Pluktje (1/2) en (klein)knd.

Adresb. 1911: 9: wed. L. Zaal (werkvr.); 11: C.F. Collast (kleerm.); 13: W. Hollander (kapitein)

1911 (art. 19880): Geert v.d. Lande (*1842, schipper,+1915, x Willemtien v.d. Veen +1882  , x 1883 Pietertje de Boer *1850, wed. Watze Hettes Dijkstra), later wed. Pietertje de Boer.

Zie verder hieronder

 

Zoutstraat – oude nr. 9

(tot 1899: L 17/3): E 1744, 1931: E 2860

(art. 19880): Geert v.d. Lande (schipper), later wed. Pietertje de Boer

Adresb. 1918: nr. 9: J. v.d. Lande, smid-bankw.

1922 (art. 11886): NV Groninger-Rotterdammer Stoombootmaatschappij (Lopendediep 20).

Adresb. 1924: 9: A. Staal, timmerm.

Adresb. 1931: 9: H. Smid, loopkn.

Adresb. 1933: 9: W. Bakker, werkm.

Adresb. 1938: 9: wed. M. v.d. Berg-Venema

In 1941 veranderd van huis in werkplaats

Adresb. 1950: 7-9: pakhuizen

Adresb. 1958 e.v.: nr. ontbreekt

1954 (art. 38393): Harmannus Scholte

1954 (art. 39011): Fa. Gebr. Van der Helm (Willem Gerardus en Wilhelmus) (Zuiderkuipen)

1960 (art. 42368): Geert Boersma (N’haven 41 a= E 2940)

1981 (art. 20799): Maatschappij tot verbetering van woningtoestanden.

Sloop in ‘82 en zie verder boven bij nrs. 3 tm 9

 

Zoutstraat – nr. 11

(tot 1899: L 17/2): E 1743, 1931: E 2861

(art. 19880): Geert v.d. Lande (schipper), later wed. Pietertje de Boer

Adresb. 1918: 11: C.F. Collast, kleerm.

1922 (art. 11886): NV Groninger-Rotterdammer Stoombootmaatschappij (Lopendediep 20)

Adresb. 1924 tm i.e.g. ‘38: 11: J. v.d. Lande, smid-bankw.

Adresb. 1950: 11: O. Kalk (transportarb.), J. Dijkstra (loodskn.), H. Kalk (stucad.)

1954 (art. 38393): Harmannus Scholte

1954 (art. 39011):Fa. Gebr. Van der Helm (Willem Gerardus en Wilhelmus) (Zuiderkuipen)

Adresb. 1958 tm i.e.g. ‘58: 11: O. Kalk

1960 (art. 42368): Geert Boersma (N’haven 41 a= E 2940)

Adresb. 1961: 11: mevr. H. Kalk-Beekman, mej. A. Hünefeld, verpleegst.

1960 (art. 42454): Anna Hünefeld (verpleegster)

Adresb. 1964: 11: mej. A. Hünefeld, verpleegst.

1966 (art. 45674): Gerardus Suurhoff (cafehouder)

1967 (art. 41872): Hendrik Gerrit Meijer (*1921, arts)

Adresb. 1968: nr. ontbreekt

Adreesb. 1972: 11: H.H. Govaert

1977 (art. 57974): Christiaan Hermannus Wijsman (*1897, woont R’dam)

1983 (art. 70358): Catharina Petronella Anna Kafoe (*1963) (woont er)

 

Zoutstraat – nr. 13

(tot 1899: L 17/1): E 1742, 1931: E 2862

(art. 19880): Geert v.d. Lande (schipper), later wed. Pietertje de Boer

Adresb. 1918: 13: B. Hollander, werkm.

1922 (art. 11886): NV Groninger-Rotterdammer Stoombootmaatschappij (Lopendediep 20)

Adresb. 1924: 13: wed. B. Hollander

Adresb. 1931 tm i.e.g. ‘61: 13: T. van Dijk, bankw.; in ’50 ook: mej. G. van Dijk, winkelbed.; in ’61 ook: mej. M. van Dijk, modinette

1954 (art. 33932.7): Graanfactor- Opslag- en Handelmaatsch. vh J.W. van Lessen NV

1961 (art. 39992.13): Jan Wiebe Boersma (*1924, koopman)

1961 (art. 42585/41654): Jan Frederik Dusseljee (*1911, schilder-behanger)

Adresb. 1964: 13: J. Bakker, bestekzoeker

Adresb. 1968: 13: P.W. van As, zakenm.

1969 (art. 47806): Francisca Wilhelmina Pouw (*1947)

Adresb. 1972: 13: P.J. Muijs

1978 (art. 60751): Gezinus Frieling (*1919, hoofding. Cult.techn. dienst)

1984 (art. 71537): Hylkje Gertje Vegelin (*1965) (woont er)

 

Zoutstraat – nrs. 15-17

(tot 1899: L 17/1): E 509 (= pakhuis en suikerraffinaderij), 1850: E 832, 1875: deel van E 1667, 1879: deel van E 1741, 1897: E 2176, 1927: E 2771, 1931: E 2853, 1960: E 3261, 1962: E 3283, 1991: E 3551

zie boek ‘Een Deftig Huys met een fraay Hoff’.

1732/’33: Schelto Fontein (x Sjoukjen Wijngaarden), Dirk Vlasbloem (+1755) en nog 3 anderen. Bouw suikerraffinaderij 1732-‘33

1755/1760: Jan Arnoldi (x Roelina Hovingh)

1776: Rudolph Arnoldi

1787: Eppo Arnoldi, Carel Coenraad Emmerij, Roelina Johanna Emmerij x Johan Herman Geertsema. In 1819 telt de raffinaderij 19 werknemers.

1824 (1832: art. 1013): Derk en Gerrit Hesselink

De broers Derk (*1792-+1854) en Gerrit (*1802-+1862) zijn de ongehuwde zonen van Jacob Jacobs Hesselink (*1748-+1819) en z’n volle nicht Jantje(n) Freriks Hesselink (*1760-+1826). In totaal worden er zeven kinderen geboren, maar twee overlijden heel jong en broer Jacob overlijdt op z’n 26ste. De Hesselinks zijn een welgestelde doopsgezinde familie, die met name wonen en werken aan de Hoge der A (zie boek Hoge der A, p.146-147). Derk en Gerrit, die zich respectievelijk in 1812 en 1824 laten dopen en daarmee lid worden van de Doopsgezinde gemeente, groeien op in het huidige Hoge der A 20. In 1824 kopen ze de suikerraffinaderij met pakhuis en het grote huis er tegenover (nr.16). In 1835 bieden zij hun bezittingen in de Spinhuis- en Havenstraat te koop aan (zie advertentie Groninger Courant). Hoewel de verkoop niet doorgaat, besluiten ze het volgende jaar de suikerraffinaderij wel te sluiten.

Groninger Courant, 8 mei 1835

Derk ontwikkelt zich in de volgende jaren tot een niet onverdienstelijk kunstschilder en exposeert een aantal keren bij Pictura. In 1847 bieden de broers hun bezittingen opnieuw te koop aan en dit keer met succes. Zij verhuizen dan naar het gehuurde Oude Kijk in ’t Jatstraat I 208 (het huidige nr. 66 op de hoek met de Noorderhaven). Derk overlijdt daar in 1854, 62 jaar oud, waarna Gerrit verhuist naar Noorderhaven I 222 (ter plekke van het huidige nr. 32). Hij overlijdt daar in 1862, 60 jaar oud.

(Zie voor verhaal over de Hesselinken ook het boek ‘Een Deftig Huys met een fraay Hoff’, p.105-114. NB: het stukje over een Jeltje Hesselink betreft niet het oudste zusje van Derk en Gerrit, want dat werd slechts 1 dag oud, maar een nicht met dezelfde naam)

 

1847 (art. 4937): Frederick Hilliar (*1822, Engelsman, negotiant) en Major Usborne. In 1850 bijbouw, daarna E 832. Ontstaan naam ‘Groot Brittanje’

1853 (art. 5732): Major Usborne (korenkooper)

1867 (art. 8532): Edsko Sonius  (koopman) en m.e. (Pieter Roelfs Roefsema, Jan Reinder v.d. Baan, Johannes Jacobus Kruisinga). Wordt in 1875 met Havenstraat 12 (zie daar) verenigd tot huis, pakhuis en erf: E 1667. Wordt in 1879: E 1741

1883 (art. 12398): Cornelis Sonius (commiss. in granen) en cs (Jan Reinders v.d. Baan)

1887 (art. 11586.13 later 15/16): Cornelis Sonius (graanhandelaar). In 1897 herbouw, waarna het E 2177 wordt, en verkoop van Havenstraat 10 (zie daar)

1899 (art. 16645): Johannes Wilhelmus van Lessen (graanfactor, woont nr. 10)

Adresboeken: tot 1922 ontbreekt nr. 15; nr. 17: pakhuis

Adresb. 1924 e.v.: nr. 15: pakhuis; nr. 17: pakhuis

1940 (art. 33932): Graanfactor Opslag- en Handel Maatschappij vh J.W. van Lessen (Noorderhaven 25). In 1959 deel erachter verkocht aan art. 37959.9 (wordt. E 3260). Rest wordt E 3261.

1960 (art. 25826): NV Gebroeders Fleurke’s Kaashandel (Pelsterstr.)

Adresb. 1972: nr. 15 ontbreekt; nr. 17: Gebr. Fleurke Kaashandel

1983 (art. 69248): BV Groningse Kaasexport en Handelsmij. De Lauwers

1983 (art. 69478): Franciscus Age (‘Frans’) Andringa (*1942)

1991: Geveke bouw. Verbouwing 1991-’93 tot 8 appartementen (arch. Jacob van Ringen)

 

Zoutstraat – nr. 19

(tot 1899: L 15): E 510, 1872: E 1354, 1931: E 2863

1832 (art. 2000): Tijtje Wijnands wed. Christiaan Niklaas Riedenberg (*Geerde Hannover, zoutkeetskn., +1832, L 18). In 1871 sloop en nieuwbouw ’72. Daarna E 1354

1873 (art. 7814.10): Ruurd Bosman (scheepstimmerm.,+1878), later wed. Aaltje Belgraver (+1899) (1/2) met zn. Willem (*1856) (1/2) (zie ook nr. 21)

1886 (art. 13277): Lucas ten Cate (scheepskap.)

1892 (art. 12581.10): Pieter Hendriks Berdien (zonder)

1900 (art. 17004): Jan Jacob Hopma (zonder)

1902 (art. 17447): Johannes Oosterbaan (kleerm.) (5/8) en 3 knd. (elk 1/8) (woont er)

Adresb. 1911 tm i.e.g. ‘33: 19: J.H. Oosterbaan (kleerm); gedurende bep. periode ook: Charlotte C. v.d. Finck (modiste), Cornelia M. v.d. Finck (modiste)

1937 (art. 31418.8): Pier Meersma (aannemer)

Adresb. 1938 tm i.e.g. ‘50: 19: W.C. Theijssen

1954 (art. 39156): Ouwe Huizinga (aardappelventer)

Adresb. 1958 tm ’68: 19: mw. A. Theijssen-Buurmeijer

1960 (art. 42354): Friedrich Johan Nijman de Vries (*1902 Roderveld, matrassenmaker, later cafehouder x 1925 Marchien Hanning, *1905 Vries-+1971) (2/3) en 2 knd. De Vries (elk 1/6)

1969 (art. 47706): Georgius Antonius Johannes Bodewes (industrieel)

Adresb. 1972: nr. ontbreekt

1981 (art. 41000.9476): gem. Groningen. In ’85 uitgifte erfpacht:

1985 (art. 73684): gem Groningen en Stichting Stadsherstel

1985 (art. 73685): gem. Groningen en Geertrui Margreet Annette Steenhuisen (*1943) (woont er)

 

Zoutstraat – nr. 21-21a-21b (nu tm 21d)

(tot 1899: L 14-14/1): E 511, 1834: E 623, 1875: E 1680 (voor) en 1670 (achter), 1895: E 2074 (voor) en 2073 (achter), 1895: E 2136 (voor) en 2135 (achter), 1931: E 2864 (voor)

1832 (art. 1799.9 later 20): Barteld Onnes (touwslager, +1847), later erfgenamen

1850 (art. 5324.10): Hinderika/ Hinderkien Haverbult, wed. B. Onnes

1861 (art. 7282): Jan Dirk de Jonge Meijer (*1830, koopman/graanhandelaar). Hij emigreert in 1867 naar Saint-Paul

1864 (art. 8037): Dievertje Elizabet Hinderika Meijer (*1836-+1881), zus van Jan Dirk

1867 (art. 7814.8 later 30 en 31): Ruurd Bosman (scheepstimmerm.,+1878), later wed. Aaltje Belgraver (+1899) (1/2) met zn. Willem (*1856) (1/2) (zie ook nr. 19). In 1875 splitsing in E 1680 (aan de straat) en 1670 (erachter)

1879 (art. 10057): Georgius (‘Gerhardus’) Johannes Visser (*1842 Holwerd, wafelbakker, later zonder, +1894)

1894 (art. 15158. 36 en 37): Franciska Maria Kalt, wed. (*1852 Smilde, x 1874 Georgius Johannes Visser) x 1903 Gerbens Veen (*1857 Drachten, wedn. van IJtje Knorr) (bezit veel)

1895 (art. 13700. 43 en 44): Geert Belgraver (bouwondernemer). In 1895 wordt van perceel E 1670 delen afgesplitst en apart verkocht. Restant wordt E  2073. E 1680 wordt na ged. afsplitsing en vereniging: E 2074

1895 (art. 15271): Henderikus Meijer (timmerm.). In 1895 herbouw, daarna E 2136 en 2135.

1897 (art. 15593): Auko van den Berg (rijwielh./aannemer, x Niesina Jantina Meijer) (1/2) en dch. Alberdina Catharina v.d. Berg (x Frederik Johan Jager, koffiehuishouder /fabrikant) (1/2)

Adresb. nr. 21: 1911 tm i.e.g. ‘22: wed. P. Hiemstra, werkvr.; 1924 tm i.e.g. ‘33: R. Haken, schilderskn.; ’38 tm i.e.g. ‘50: wed. H. Pietens-Folkers; ’58 tm ’68: mw. W. Poolman-Reinders

Adresb. nr. 21/1: 1911: mej. W. de Vries-Baas, J. de Vries (loodg.); ’18: F. v.d. Woude, werkm.; zie verder bij 21/2

Adresb. nr. 21/2, later 21/1: 1911 tm i.e.g. ‘33: J. Smilde, werkm.; ’38: G. Noordhoek, werkm.; ’50: A. Stuurman, kleerm.; ’58: nr. ontbreekt

Adresb. nr. 21a: 1911: A. Luikinga, werkm.; ‘18 tm i.e.g. ‘24: M. Haijkens, best. El. Tr.; ‘33: A.T. ter Voort, schilder; ’38 tm i.e.g. ‘58: J. Pietens, werkm.

Adresb. nr 21b: 1911 tm i.e.g. ’18: wed. M.J. Smit, modiste; ’22: -; ‘24 tm i.e.g. ‘38: 21b: mej. B. Brugmans; ’50: H. Pompstra, chauff.; ’58: J.M. Scheerstra, steengassteller

1940 (art. 33612): Alberdina Catharina v.d. Berg (x Frederik Johan Jager, koffiehuishouder /fabrikant)(1/3) en 2 knd. Jager (elk 1/3)

Adresb. 21a: 1961 en ’64: W. Bezema, zeilmaker; ’68: nr. ontbreekt; ’72: F. van Ernst

Adresb. 21b: 1961 en ’64: mevr. A. Stege-Smedes; ’68 en ’72: nr. ontbreekt

Adresb. nr. 21/1: 1961 en ’64: H. Warmels, koopman; ’68 en ’72: nr. ontbreekt

1967 (art. 46368): Kornelis Terburg (*1921, kapper,+1971), later wed. Jantien Stoffers (2/3) en 2 knd. (elk 1/6)

1975 (art. 54105): Pia Josepha Maria Struyken (*1950), Petronella Cornelia Maria (*1954, kleuterleidster) (wonen er) en Louise Maria Schwerzel (*1951, groepsleidster) en Julie Beatrijs Schwertzel (*1952) (elk ¼)

1977 (art. 57266): Frederik Johannes Gramsbergen (*1927, ingenieur)

1984 (art. 71675): Mij. tot bevordering van huisvesting voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens (Groningen)

 

gang

E 512, 1895: E 2075, 1931: E 2865

 

Zoutstraat – nr. 23

(tot 1899: L 12): E 513, 1834: E 622, 1895: E 2072 en 2075 (gang), 1932: E 2866

1832 (art. 116): wed. Jan Fredrik Bekkering (tapster)

1834 (art. 3154): Johan HeinrichLudolf Bartels (timmerm.). Na vereniging met deel van gang E 512 in ’34: E 622

1861 (art. 7318): Klaas Harms van der Wal (daglooner)

1887 (art. 12009): Piebe en Geert Belgraver

1888 (art. 13700): Geert Belgraver

1895 (art. 14139.14): Douwe Huizing (turfschipper)

1897 (art. 5621.62): Jan Sikkes Visser (timmerm.) en cs (andere Vissers)

1900 (art. 16600): Hendrik Jager

1900 (art. 16516): Ned. Herv. Gemeente en de Diaconie

Adresb. 1911: 23: J. Poelman, werkm.

Adresb. 1918 en ’20: 23: J. Weening, tabakskerver

1920 (art. 24027): Geert Stobbe (schipper)

Adresb. 1922: G. Stobbe, werkm.

1922 (art. 22758): Jacob de Jong (koopman)

1922 (art. 23953): Cornelis Bijlenga (brugwachter) (woont er)

Adresb. 1924 tm i.e.g. ‘33: 23: C. Bijlenga, brugw.

1935 (art. 30566): Roelf Evenhuis (*1880 Winsum,

schipper, +1955), later wed. Louwke IJtsma (+1960) (7/8) en Marten Evenhuis (*1908, controleur) (1/8)

Adresb. 1938 tm i.e.g. ‘58: 23: G. de Haan, pakhuiskn.

1961 (art. 42543): Grieko de Haan (*1903, pakhuiskn.)x Marchien Henderika Wouenaar (wonen er)

Adresb. 1961 tm ‘72: 23: G. de Haan (exped.bediende); in ’61 ook: H.M. de Haan (bakker); in ’61 en ’64 ook: M.A. de Haan (machinist)

1969 (art. 47884): Lukas Hendrik de Haan (*1926, fotograaf)x Maria Alberdina Hesselink

1981 (art. 64481): Romke Egbert Egbers (*1953) (woont er)

 

Zoutstraat – nr. 25

(tot 1899: L 12=werkplaats): E 514, 1931: E 2867

1832 (art. 2545): Hendrik Wichers de Vries (splitter) (bezit veel)

1833 (art. 3092): Anna Catharina Harberts (z.b.)

1861 (art. 7282): Jan Dirk de Jonge Meijer (*1830, koopman/graanhandelaar). Hij emigreert in 1867 naar Saint-Paul (zie ook bij nr. 21)

1864 (art. 8037): Dievertje Elizabet Hinderika Meijer (*1836-+1881), zus van Jan Dirk

1867 (art. 6654.8): Israel David Outs (koopm.)

1875 (art. 10309): Martinus Kroeskop (timmerm)

1880 (art. 10478.4): Willem (Theodorus) Zuidberg (timmerm.)(1/2) en 3 knd. (elk 1/6)

1897 (art. 15603.14, later 15, 20): Gerrit Rademaker (timmerm.). In 1897 herbouw; in 1900 verbouw

1902 (art. 17268): Johannes Vuursteen (aannemer)

Adresb. 1911 tm i.e.g. ‘33: 25: J. Heidelberg, schoenm.

Adresb. 1911: 25a: R. v.d. Meer, slagerskn.

Adresb. 1918: 25a: W.J.C. v. Seyl, Opz. Gem. waterl.

Adresb. 1920 en ‘22: 25: J. Heidelberg, schoenm.kn.; 25a: in ’20: W.J.C. v. Seyl, Opz. Gem. waterl.

1921 (art. 24569): Klaas Medema (boekh.)

Adresb. ’22: K. Medema, boekh.

1921 (art. 24569): Teunis Adrianus Verschoor (pianist/muz. leraar)

Adresb. 1924: 25a: T.A. Verschoor, pianist

Adresb. 1933: 25a: H.B. Oosterwijk, kleerm.

Adresb. 1938 tm i.e.g. ‘50: 25-25a: T.A. Verschoor (muziekleraar); alleen in ’38 ook: B. Vogel (musicus); ’39 tm ’43 ook: H(ermann). Neubürger, fotogr, (eerst nr. 27, in ’43 in Auschwitz omgebracht); in ’43 ook: Ph(ilip) Bargeboer (x Henderika Joosten, beiden eveneens in oorlog omgebracht)

1953 (art. 38393): Harmannus Scholte (timmerm., later zonder)

1953 (art. 38612): Kornelis Zwart (schipper)

1957 (art. 40421): Harm Kemper (schipper) (woont 25a)

Adresb. 1958: 25: P. Koster, werkm. PEB; 25a: H. Kemper, vrachtschipper

1960 (art. 42099): Heine Ewold Horn (z.b.)

Adresb. 1961 tm ‘68: 25: -; 25a: H.E. Horn

1969 (art. 47684): Abraham Stutvoet (expediteur)

Adresb. 1972: 25: -; 25a: C.S. Denijs

1977 (art. 58709): Bernier Lukas Homan-Free (*1923, landb. Gieten)

1985 (art. 73926): Rudolf Gerhardus Johannes Maria v.d. Veen (*1945)x Maria Margareta Bos

 

Zoutstraat – oude nr. ?

E 515, 1875: deel van E 1602

1832 (art. 2343): Pieter Suiding (onderw.) (bezit veel)

1869 (art. 8975): Johanna Suidingh, wed. Jan Oeges de Waard (broodbakker)

1874 (art. 1874): Harm Kraan Degenhart (zonder). In 1874-’75 herbouw, daarna samengevoegd met onderstaande tot E 1602. Zie verder daar

 

Zoutstraat – nr. 27

(tot 1899: L 11): E 516, 1875: deel van E 1602, 1931: E 2868

1832 (art. 2343): Pieter Suiding (onderw.) (bezit veel)

1869 (art. 8975): Johanna Suidingh, wed. Jan Oeges de Waard (broodbakker)

1874 (art. 1874): Harm Kraan Degenhart (zonder). In 1874-’75 herbouw, daarna samengevoegd met bovenstaande tot E 1602.

1881 (art. 7079/10130.106): Henderikus Hendriks Sprik (*1809 Muntendam, koopman,+1889), later wed. Anna Catharina de Weerd (1/2) en 2 anderen (elk ¼)

1891 (art. 11843.46 later 47 en 51): Goosen Vuursteen (koopman/huisbewaarder, +1910), later wed. Annechien Mindé (3/4) en Johannes Vuursteen (1/4). In 1913 herbouw

Adresb. 1911: 27: wed. B. Dijkstra, wed. G.L. Ennekens (werkvr.), wed. J. Galliard (werkvr.)

Adresb. 1918 tm ‘20: 27: G. Roemers, machinist (alleen in ’18); 27a: D.J. Sibers, melkventer; 27b: W. Huiser Wzn, Heeren- en dameskapper

Adresb. 1922 tm i.e.g. ‘24: 27: J. Wielinga, expedit.; 27a: P. Smit, kleerm.; 27b: W. Huiser Wzn. (Heeren- en dameskapper), H. Huiser-Blokkers (verloskundige)

1931 (art. 30217.8): Johannes Vuursteen (zonder)

Adresb. 1933: 27: J.J. Wilkens, boekb.; 27a: L. Dussel, loodg.; 27b: wed. H. Hofman, A. Warners, werkm.

Adresb. 1938: 27: H. Neubürger, koopm.; 27a: L. Dussel, loodg.; 27b: J. Nap, smid

1942 (art. 35019): Jacob Fledderus (bakker en kruidenier, Hooghalen)

1951 (art. 33626.11): Pieter Pot (*1895, aannemer/dir. NV)

Adresb. nr. 27: 1950 tm ‘64: Tj. Bos, timmerm.;

Adresb. nr 27a: 1950 tm i.e.g. ’58: J. Groeneveld, chauff.; ’61: H. Feenstra, timmerm.; ’64 en ‘64: R.H. de Vries, chauff. kadaster

Adresb. nr. 27b: 1950: J. Goedhart, perser; ’58 tm ‘64: B. Scheper, metselaar

Adresb. 1968: 27: mevr. T. Bos-Kamminga; 27a: R.H. de Vries, chauff. kadaster; 27b: H. Ekens, electromonteur

Adresb. 1972: 27: mevr. T. Bos-Kamminga; 27a: ontbreekt; 27b: W.B. Roggen

1974 (art. 50176): Herman Olthoff (*1910, cafehouder,+1959) (1/2) en (x 1943) Hinderika Bruintjes Kruitmoes (1/2), later  Hermina Olthoff (*1944, tandartsass.)(3/4) en Johannes Willem Olthoff (*1948)

1984 (art. 71020.52): Hofman Vastgoed (Peize)

1984 (art. 71203): Sale Zwaantinus Scheepstra (*1955)x Everdina Geertje Haak. In 1984 spilitsing in appartementen

1984 (art. 71453): VvE 27, 27a en 27b

nr. 27: 1984 (art. 71663): Maria Johanna Elisabeth Zwaga (*1964); 1986 (art. 75640): Lambertus Teunis Gerard Lunshof (*1967) (woont nr. 27)

nr. 27a: 1984 (art. 71020.64): Hofman Vastgoed (Peize)

nr. 27b: 1984 (art. 71573): Michèle Louise Pentinga (*1966) (woont 27b)

 

Zoutstraat – nr. 29

(tot 1899: L 10): E 517, 1898: E 2197, 1931: E 2869

1832 (art. 1539): Hinderk Martens (verwer en glazenmaker)

1854 (art. 6020): Eppo Martens (verwer en glazenmaker)

1859 (art. 4037.11/8035): Harmannus v.d. Veen (Kistemaker), later met knd.

1867 (art. 8613): Johannes Bakker (, *1811 Emden, tijdelijk opzigter, +1890) en Johannes Balk (*1820, x 1853 Wiebertje Martens, *1830) , later dch. Eddina Bakker en  wed. Balk-Martens

1898 (art. 15603.16): Gerrit Rademaker (timmertm.). In 1898 herbouw, daarna E 2197

Adresb. 1911: 29: H. Elerie, aardappelh.; 29a: P. Feenstra, meubelm.kn.; 29b: –

1915 (art. 18347.17/26068.28): Heino Mulder (rijw. handel.) (1/2) en 3 knd. (elk 1/6)

Adresb. nr. 29: 1918 tm i.e.g. ’24: T. Visser, in aardapp.; ’33: H. Wriede, winkel en melkventer; ’38 tm i.e.g. ‘58: K.M. Ho(o)len, groentenv.;  in ’50 ook: M. Holen, schipper (waladres)

Adresb. nr. 29a: 1918 en ‘20: M.J. Krü (ij)ger, winkelbed.; ’22 en ‘24: J. Oomke(n)s, kantoorbed.; ’33: A. Oomkens, kantoorbed.; ’38: H. Oomkens, kantoorbed.; ’50: W. Bleeker, loodg.; ’58: mw. B. Hoiting

Adresb. nr. 29b: 1918 tm i.e.,g. ’24: H.W. Strikkers, loopkn.;’33 tm i.e.g. ‘58: J.H. Elzer, mag.-chef

19541 (art. 33016.4): Jan Harm Elzer (vertegenw., x 1921 Grietje Oomkes) (wonen 29b)

Adresb. nr. 29: 1961 tm ‘72: K.M. Holen (groentehand.), L. Holen (ll.monteur) (alleen in ‘61), H.G. Holen (kruiden.bed.) (alleen in ’68), A. Holen (alleen in ’72)

Adresb. nr. 29a: 1961: mej. B. Hoiting; ’64 en ‘68: G. Vos, schoenm./in ’68: fabr.arb.; ’72: H.H. Huisinga

Adresb. nr. 29b: 1961 tm ’72: J.H. Elzer (vertegenw.); alleen in ’61 ook: J.A. Hoiting (bakkersbed.)

1975 (art. 54499): Klazina Hillechina Elzer, wed. H. Kits (*1920, dir. BV)

1976 (art. 56908): Expertisebureau H. Kits BV

1979 (art. 60872): Willem van Putten (dir. BV)

1980 (art. 64055): Handels- en Transportonderneming Nieuwediep (Gieten)

1981 (art. 67418): Coöp. Rabobank Groningen-Haren

1981 (art. 59558.28): Maatsch. voor begrafenis en crematiekosten verzorging BCKV

1982 (art. 51249.17): Martje Anna Ekas (*1940, onderw.)x Arend Evenhuis

 

Zoutstraat – oude nr. 31

(1870-1899: L 8, tot 1899: L 9, 1899-1926: 31): E 518, 1898: E 2196, 1927: deel van E 2774

1832 (art. 1085): Barend Simons Hooghout (schipper)

1843 (art. 5667.5): Hendrik Drewes (schipper)

1854 (art. 5629.5): Harm Komdeur (koffijhuishouder)

1859 (art. 6821): Petrus Josephus Madiol (z.b.)

1876 (art. 10478): Willem (Theodorus) Zuidberg (timmerm.) (1/2) en 3 knd. (elk 1/6)

1904 (art. 17500): Jan Smit (bakker)

Adresb. 1911 tm i.e.g. ‘22: 31: J. Smit, tabaksbewerk.

Adresb. 1924: 31: G. Smit, tabaksbew.

1926 (art. 27089.4): Johan Fredrik Christiaan ten Hoove. In 1926 sloop en herbouw van E 519, 1671,1672 en 2196, wordt café, winkel en bovenwon., daarna E 2774

Zie verder hieronder bij nrs. 31, 31a, 33

 

Zoutstraat – oude nr. 33

(tot 1870: L 7, 1870-1899: L 8): E 519, 1927: deel van E 2774

1832 (art. 2838): wed. W. Beekman (H’zand)

1834 (art. 3145): Willem Frishart (verwer)

1837 (art. 3505): Hendrik Hoogland Frishart

1864 (art. 7008): Willem van Vliet (smidsknecht/winkelier) NB: hij heeft in 1860 ook E 520 (Gr. Leliestraat) gekocht, dat E 1671 en 1672 wordt.

1881 (art. 11544/9988): Johann Georg Traudes (*1836 Wilsenroth, D, x 1874 Anna Maria Carolina Korte) (bezit meer in de Gr. Leliestraat)

1890 (art. 10893): Hendericus Smit (*1832, kleermaker, +1905) x 1850 Cornelia Venema (*1828,+1913), knd.: Helena (*1851), Johanna (*1855), Johannes (*1860), Hinderikus Casemirus (*1868)

1904 (art. 17692): Mense ten Hoove (eerst letterzetter, daarna kastelein)

Adresb. nr. 33: 1911 tm i.e.g. ‘24: M. ten Hoove, caféhouder

1925 (art. 27089): Johan Fredrik Christiaan ten Hoove. In 1926 sloop en herbouw van E 519, 1671,1672 en 2196, wordt café, winkel en bovenwon., daarna E 2774

Zie verder hieronder bij nrs. 31, 31a, 33

 

Zoutstraat – nrs. 31-31a-33

(zie ook Gr. Leliestraat 40-42= E 520): 1927: E 2774, 1931: E 2870

(art. 27089): Johan Fredrik Christiaan ten Hoove (*1895, x 1920 Jantje de Munck, *1898, caféhouder, +1963) (woont Zoutstr. 31). Later wed. Jantje de Munck (3/4) en dch. Catharina (*1921 x Jan Nienhuis) (1/4), later ook 4 knd. Nienhuis (elk 1/40)

Adresb. nr. 31: 1933 in i.e.g. tm ‘58: 31: J.F.C. ten Hoove, cafeh.;

Adresb. nr. 31a: 1938 tm i.e.g. ‘58: J.N. Visser, kleerm.

Adresb. nr. 33: 1933: nr. ontbreekt; ’38: J. Theunisz, musicus; ’50: R. Sluman, boekh.; ’58: O. v.d. Werf, gem. rein.

Adresb. nr. 31: 1961: J. Fr. Chr. ten Hoove, cafehouder; ’64 tm ‘72: mevr. J. ten Hoove-de Munck; alleen in ’68: Joh. F. Chr. Nienhuis

Adresb. nr. 31a: 1961: -; 1964 en ’68: S. v.d. Wiel; ’72: R.H. de Vries

Adresb. nr. 33: 1961: O. v.d. Werf, gem.reiniger;  ’64 en ‘68: J. v.d. Ploeg, bezorger leesport. ;’68 en ‘72: Joh. C. v.d. Bergf, bankbeambte

1977 (art. 58004): Gerardus Boekhoven (*1909, Haren)

1977 (art. 58399): Noordererf Bouw- en Exploitatie mij. te Hoogezand

1977 (art. 58536): Marinus Frederik Prummel (*1924, verzek.insp.)

1977 (art. 58543): Nanko Geerdinus van Buuren (*1951, soc.-cult. werker) en Anna Frouke Keuning (*1940, soc.-cult. werkster). In 1985 splitsing in appartementen, daarna art. 72943: VvE

nr. 31 (+ Gr. Leliestr. 42) (art. 72946): Jan Veen (*1956) en Frederik Willem Douwsma (*1953) (elk ½)

nr. 31a. (art. 72947): Gerhardina Johanna Eugelink (*1956)

nr. 33 (art. 72945): Robertus Johannes H.M. Kievitsbosch (*1957)

nu: VvE

 

Grote Leliestraat

 

Zoutstraat, even zijde

 

Zoutstraat – nr. 2

deel van E 2214, 1900: E 2230, 1931: E 2881

zie ook Noorderhaven 43

1899 (art. 15203): Christianus Keiser cs (broer Pieter) (beiden timmerm., bouwondernemer). Bouwterrein wordt in 1900 bebouwd, daarna: E 2230. Deel wordt verkocht: E 2229, zie Zoutstraat 4

1910 (art. 19588.23): Christianus en Pieter Keiser

1914 (art. 20547): Pieter Former en Steven Kruidhof, later wed. Hester Former

Adresb. 1914 tm i.e.g. ‘24: 2: mej. J. Kraaijinga, winkelierster

Adresb. 1933: 2: W.K. de Boer, winkelier

Adresb. 1938: 2: J.J. Brokken, kruidenier

1940 (art. 28106): Jacob Meijer (costumier), later wed. Grietje Jongsma (Den Haag) en 2 knd. Meijer

Adresb. 1950: 2: J. Schuiten, straatmaker

Adresb. 1958: 2: D. Berghuis, vert. souvenirs

Adresb. 1961: 2: mevr. E.E. Wieringa-Stuut

Adresb. 1964 en ‘68: 2: J. Sterken, koopman; in ’68 ook: H. Sterken

1970 (art. 48659): Hendrik Postma (*1944, koeltechn.monteur; woont er, x Egberdina Helena Oosterhoff)

Adresb. 1972: nr. 2: ontbreekt

1975 (art. 55014): Cornelis van Mourik (adm.medew.). In 1982 splitsing in app. Noorderhaven 43 en Zoutstraat 2

1987 (art. 69478): Franciscus Age Andringa (*1942, woont Zoutstraat 17)

 

Zoutstraat – nr. 4-4a

deel van E 2214, 1900: E 2229, 1931: E 2880

(art. 19588): Christianus en Pieter Keiser. Gebouwd door Ch. en P. Keiser, 1900 en toen afgesplitst van nr. 2/ Noorderhaven 43 (zie daar)

1914 (art. 20549): Steven Kruidhof, later wed. Hester Former (woont E. Casimirlaan)

Adresb. 4: 1914 tm i.e.g. ‘24: H.S. Siebers, schilderskn.; 1933 tm i.e.g. ’38: J. Rozema, werkm.

Adresb. 4a: 1914: B. Hoving, slagerskn.; 1920 tm i.e.g. ‘38: J. Lijklema, werkm.

1940 (art. 33643): Minne Johan Hendrik Luiks (winkelier Gron. Schatkamer Stoeldraaierstr.,+1974, x1935), later wed. Gerhardina Hendrika Albronda (*1910) (4/7) en 6 knd. (elk 1/14)

Adresb. 1950: 4: H. de Boer (stoker), H. Kloen (bankw.); 4a: J. Rozema (los arb.)

Adresb. 1958: 4: H.L. Kruizenga, los arb.; 4a: J. Rozema, barndst.bewerker

Adresb. 1961: 4: H.L. Kruizenga (los arb.), mevr. A. gelsema; 4a: J. Rozema (barndst.bewerker), W. Rozema (onderw.)

Adresb. 1964: 4: A. Landman, koopm.; 4a: R.E. Delies, chauff.

Adresb. 1968en ‘72: 4: ontbreekt; 4a: mej. H.M. Kuiper, verkoopster

1975 (art. 36591.94): Tjeert Boomsma (*1912 Doezum, +1977, x 1936 Hinke van Duinen, *1916-+1993)

1975 (art. 53077): Johan Molenaar (*1921, leraar)

1985 (art. 72354): Wouter Gerrit Molenaar (*1953) (woont er)

 

Zoutstraat – nr. 6

E 2213, 1931: E 2879

1899 (art. 16496.13): Harm Janssen (aannemer) en cs (Daaijo Mulder en Piebe Belgraver), bouwterrein

1900 (14893.18): Rienk A. Hof (timmerm.) (4/7) en 6 knd. (elk 1/14). Gebouwd door R.A. Hof, 1900-‘01

1907 (art. 18745): Bernardus Tap (*1878 Farmsum, rijksklerk, +1915), later wed. Harmke Kristiaans (1/2) en Jan Bernardus Tap (1/2)

Adresb. 1914: 6: B. Tap; 6a: H.B. Smitz (kleermakerskn.), Joh. E.G. Smitz

Adresb. 1920: 6: wed. B. Tap; 6a: H.B. Smitz, kleermakerskn.

Adresb. 1922: 6: wed. J.S. Leutscher; 6a: H.B. Smitz, kleerm.kn

1922 (art. 25205): Jan Arent de Vries (teekenaar) (woont 6a)

Adresb. 6: 1924: E.J. Nap, handelsr. ; ’33: A.J. Gort

Adresb. 6a: 1924 tm i.e.g. ’33: J.A. de Vries, teekenaar

1937 (art. 32393): Gerrit Meijer (*1913, caféhouder, later zonder) (bezit veel)

Adresb. 1938: 6: A.P. Broere, viskoopm.; 6a: L. Grashuis, melkventer

Adresb. 1950: 6: A. Poelman (los werkm.,), A.K. Poelman, J. Poelman (zeilmaker); 6a: L. Grashuis, melkventer

Adresb. 1958 tm ‘61: 6: A. Poelman, zeilmaker, in ’61 ook: A.K. Poelman (electr.) en J. Poelman (fabr.arb); 6a: A. Renzema, isoleerder centr. verw.

1963 (art. 43765): Willem Koning (concierge) (woont 6a)

Adresb. 6: 1964 en ‘68: P.G. Noordhuizen, schilder;

Adresb. 6a: ‘64: A.W. Koning, conduct.

1965 (art. 45055): Jan Timmer (rijksambt.)x Clara Bertha Brosowski

Adresb. 1968 en ‘72: 6a: J.D. Timmer, rijskambt.

Adresb. 1972: 6: G. Jager

1976 (art. 55514): Jan Dirk Timmer (*1942, gem.ambt.)x Jannigje Antonia de Bok (wonen 6a)

1977 (art. 58088): Henriette Helena Charlotte Visser (*1951, x Peter Boerema) en Adrianus v.d. Sluis (*1949, leraar,x Grytsje Hellinga)

 

Zoutstraat – nr. 8-8a

E 2212, 1931: E 2878

1899 (art. 15639.26): Taeke IJbeles Jelsma (timmerm) (1/2) en 7 knd. (elk 1/14). bouwterrein

1901 (art. 16390.124): Derk Smit (timmerm.-aannemer). bouwterrein

1901 (art. 15481.11): Freerk Roffel (timmerm.)

Gebouwd door T. Roffel, 1901-‘02

1909 (art. 19260): Hubertus Gerardus Hendriks (kleerm., +1939) (1/2) en dch. (1/2)

Adresb. 1914 tm i.e.g. ‘22: 8: J.C. Boer, loods; 8a: W. Hesseling (voerm.kn.), H. Hesseling (comm. Hotel Friesland/werkm.)

Adresb. 8: 1924 tm i.e.g. ‘38: 8: H.G. Hendriks, kleerm.; in ’33 ook: J.F. Bontenbal, huissch.

Adresb. 8a: 1924: D. Brinkman, handelsr.

1933 (art. 30776): Hubertus Gerardus Hendriks (kleerm., +1939)

Adresb. 1933: 8a: H. ten Hoff, chauff.; ’38: J.H. Bierman, beh.-stoff.

1939 (art. 33413): Eppo Groenewold (kleerm.)

1939 (art. 33472): Antonius Jouke Broekman (loonslager)

Adresb. 1950 en ’58: 8: mevr. J. Reinholdt (alleen in ’50), J.H (of G.). Schut, slager; 8a: J.H. Bierman (beh.-stoff./woninginr.), mej. F.S. Bierman (typiste/ boekh.)

Adresb. 1961 en ‘64: 8: J.W. Komdeur, kleerm.; 8a: J.H. Bierman (beh.-stoff.), alleen in ’61 ook: K. Lautenbach (electr.)

Adresb. 1968 en ‘72: 8: mej. B. Joh. A. Nolle, boekhoudster; 8a: J.H. Bierman, beh. en stoff.

1973 (art. 51977): Dr. Jan de Wit (rector Willem Lod. Gymnasium)

1981 (art. 67080): Peter Cornelis de Wit (*1948) (woont nr. 8)

 

Zoutstraat – nr. 10

deel van E 2211 (bouwterrein), 1902: E 2285, 1931: E 2877

1899 (art. 13328): Lubbe Oldenburger (aannemer). Gebouwd door L. Oldenburger, 1900-‘01

Adresb. 1914 tm i.e.g. ‘38: 10: J. Oosterhoff, uitv. v. werk./later: timmerm.-aann.

1922 (art. 20807): Joost Oosterhoff (bouwkundige,+1944,  x Alberta Masson)

Adresb. 10a: 1914: H. Havinga, hfd. brandw.; ’20 en ‘22: M. Brontsema, boekbinder; ’24: F. Kraaijinga, adj.insp. v. politie; ’33: R.J.L.C. Lembeck; ’38: M. v.d. Heijden, agent

Adresb. 1950: 10: F.C. Wortelboer, ass. account.; 10a: H. Roosjen (optician), U.K. Luidens (bediende)

Adresb. 1958: 10: mw. I. Kootstra, ziekenverzorgster; 10a: J. Bakker, bakkerskn.

Adresb. 1961 en ’64: 10: Gj. Wijma, chauff.; 10a: J. Bakker (bakker, later chauff.), in ’61 ook: mej. J.J. Krijger (secr.)

1957 (art. 20807): Jan Baarveld (z.b.)

1964 (art. 44589): Henderikus Andreas de Jong (bouwk. tekenaar)x Geertruida Maria Helena Boer

Adresb. 1968 en ’72: 10: H.A. de Jong, bouwk. tekenaar; 10a (alleen in ’68): J. Bakker, chauff.

 

Zoutstraat – nr. 12-12a

deel van E 2211 (bouwterrein), 1902: E 2284, 1931: E 2876

1899 (art. 13328): Lubbe Oldenburger (aannemer). Gebouwd door L. Oldenburger, 1900-‘01

Adresb. 1914 tm i.e.g. ‘33: 12: M. Moesker, kleerm.kn.

Adresb. 12a: 1914: P. Dijkema (Dames- heerenkapper); 1914 tm i.e.g. ’24:  R. Dijkema, kleerm.kn.

1922 (art. 25238): Meint Moesker (kleerm.)

Adresb. 12a: 1933: O. Visser, bouwk. teek. Copieer-Inrichting; ’38: J. Tromp, groentenv.

1946 (art. 35973): Hendrik Dittrich (*1904, meubelm.)

Adresb. 12: 1950: mevr. S. Damstra, machinestikster; ’58: J.J. Kerkhof, chauff.; ’61 tm ‘68: mevr. Sj. Fielstra, A. Mus (fabr.arb.), allen in ’61 ook: I. van Sloten (los werkm.);

Adresb. 12a: 1950 tm i.e.g. ’64: J. Tromp, nachtwaker; ’68 en ‘72: R. Kikkers, ass. account.

1977 (art. 54590.52): Jilis van Donderen (*1899, koopm.) en Kornelis Jan v. Slochteren (*1913, assur. bezorger) (bezitten veel)

1977 (art. 53743): Karel Jelle Koopman (*1931, schilder)

1987 (art. 46789): Bertus Bernardus (verzekeringsag.)x Martie Hinderika v.d. Ploeg

 

Zoutstraat – nr. 14

(zie eerst bij nr. 16): 1980: E 3366, 2016: deel van E 3766, nu E 3767 (zie ook bij Noorderhaven 53)

zie boek ‘Een Deftig Huys met een fraay Hoff’, H. 8

Bouw Bank van Lening (geopend 1904)

Nieuwsblad van het Noorden, 15-5-1904

(art. 13364.410, later 17475.422/470/536, 19578.378, 26088.863, 30600.400/4409, 41000.1229): gem. Groningen.

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’43 (’47): 14: Bank van Leening

Links de toegang tot de Bank van Leening en rechts voor nr. 16 een telefoonmast (Foto bij ‘Ter verpoozing’, Nieuwsblad van het Noorden, 12-5-1928)

Nieuwsblad van het Noorden, 22-2-1947

Adresb. 1950: Het Brokkenhuis, Clichés Adv. bur. de Poel, Nemi (Ned. Edel Metaal Ind.), Reco Studio (Cliché Adviesbur.)

Adresb. 1958: Clichéfabr. ‘De Poel’

Adresb. 1961: nr. ontbreekt

Adresb. 1964 en ‘68: Clichéfabr. ‘De Poel’ (alleen nog in ’64, vertr. in ’67)), Kledingbedr. Fa. H.H.M. Rutgers, Brokkenhuis

Op 17 dec. 1969 opent hier (ook Noorderhaven 53) jongerencentrum Chappaqua.

‘Kommunikaatsiekrant’, bijlage Nieuwsblad van het Noorden, 10-1-1970

In nieuwjaarsmorgen 1973 brak brand uit in de grote zaal doordat de vloer tussen twee gaskachels vlam vatte. Chappaqua werd hierna niet meer heropend, maar Simplon was uiteindelijk de opvolger (zie daar).

Nieuwsblad van het Noorden, 5-1-1973

In 1980 splitsing van nr. 14 en 16, daarna E 3366 en 3365 (nr. 16)

1983 (art. 59913.3): gem. Groningen/ Johannes Jeltema (*1942, predikant, leraar) en Rienk Bijma (*1950, leraar) (beiden ½).

 

Zoutstraat – nr. 16

(tot 1822: E 175, 1822-1899: L 4, 1899- ?: 2): E 501, 1847: E 790, 1853: E 876, 1880: E 1799, 1882: E 1824, 1899: E 2210, 1980: E 3365, 2016: deel van E 3766, nu E 3767 (zie ook bij Noorderhaven 53)

zie boek ‘Een Deftig Huys met een fraay Hoff’

BR 1822: E 175/L 4: J.H. Geertsema (suikerbakk.)

1824/1832 (art. 1013): Derk en Gerrit Hesselink (suikerraffinadeurs)

1847 (art. 4937): Frederick Hilliar (*1822, Engelsman, negotiant) en Major Usborne. In 1853 wordt deel afgesplitst en verkocht aan Koninkrijk der Nederlanden (art. 3362), wat E 877 wordt (achter Tuchthuis: zie bij oude nr.6). Rest wordt E 876

1853 (5732): Major Usborne (korenkooper)

1866 (art. 8531): Harm Kamerlingh Onnes (steenkooper)

BR 1870: Harm Kamerlingh Onnes (*1819) x Anna Gerdina Coers (*1829) + 6 knd. en dienstm.

In 1880 afsplitsing van ‘pakhuis’, wordt E 1798 (zie Hulpkaart kadaster en bij nr. 18) en verkoop aan art. 11702). Rest wordt E 1799 en verkocht aan:

1880 (art. 11717): IJsbrand Dirk Muller Massis (predikant) x Anna Carolina Sophia Vreede. Hij verkoopt in ’82 een deel, waarna E 1824

1888 (art. 13356): Herlof Willem Hendriks (banketb.) x Jansje A. Westra (woont er vanaf 1896). In 1899 koopt hij ged. E 2198 bij, waarna deze samen E 2210 vormen

BR 1888-1891: Sijbrand Feico van der Ploeg (predikant Dps. gem.) x Emma van der Goot + 3 knd. en dienstm.

BR 1891-1896: Geert Blijham (pedel) x Antje Rieve + knd. en kostgangers

1903 (art. 13364.410, later 17475.422/470/536, 19578.378, 26088.863, 30600.400/4409, 41000.1229): gem. Groningen.

BR 1904-1922: H. Bus, Dir. B. v. Leening

Hindrik Bus (*1849, x 1880 Jantje de Jonge,*1848) was eerst klerk en volgde in 1903 de overleden Jan Greben als directeur van de Bank van Lening op.

Adresb. 1924: B. Richie sr., B. Richie jr., beambte Bank v. Leening

Berend Richie jr. (*1879) werkte er, vlgs. eigen zeggen, sinds 1897, en was waarnemend directeur van 1922-’30. Dan werd Jakob Themmen (*1893-+1951,x 1940 Alberdina de Vries) tot waarnemend directeur benoemd en betrok nr. 16.

BR 1930 en Adresb. tm ‘50: J. Themmen, huisb. Gem. soc. dienst, ’35-‘39 ook: Leonardus Ulot (timmerm., x Antje Nuis.); ’58: mw. A. Themmen-de Vries; ’61: mevr. J. Westerbeke-Rutgers, K.J. Kramer (recl.tek.); ’64: M.C. de Poel, fotogr..

Vanaf 1967 (Adresb. ’68): Joh(annes) Jeltema, M(arten) Stoffels, (Trudy ter Steege); ’72: J. Jeltema, S(ytze) L.S. de Vries, J. Goorhuis

1978 (art. 59913.1 later 2): gem. Groningen/ Johannes Jeltema (*1942, predikant, leraar) en Rienk Bijma (*1950, leraar) (beiden ½).

Eerst alleen ged. E 2210. In 1980: E 3365, in ’84 ook E 3366 (zie bij nr. 14)

 

Zoutstraat – nr. 18

(1880-1899: L 5, 1899- ?: 4): deel van E 876, 1880: E 1798, 1931: E 2875

zie eerst bij nr. 16

(art. 8531): Harm Kamerlingh Onnes (steenkooper). In 1880 afsplitsing van ‘pakhuis’, wordt E 1798 (zie Hulpkaart kadaster en bij nr. 18). Rest wordt E 1799 en verkocht aan art. 11717 (zie boven bij nr.14-16)

1880 (art. 11702):

Adresb. 1914: 18: M. Sasker

Adresb. 1920: 18: R. Goeree (grondw.), S. Jongbloed (ag. v. pol.), H. v.d. Sluis (ag. v. pol.), H. Juisting (timmerm.kn.), D. van Dijken (schilderskn.); ’22: R. Goeree (grondw.), H. deelman (schilder), J. Bol (schilderskn.); ’24: R. Goeree (grondw.), J. Boersma (voermanskn.)

Adresb. 18a: 1914 tm i.e.g. ’22: J.L.H. van Leeuwen, pianostemmer; ’24: E. Gramsbergen, verk. b.d. laagsp. netten

Adresb. 1933: 18: C. Offereins, grondw.; 18a: H. Offereins, handelsr.

Adresb. 1938: 18: J. Bathoorn, colporteur; 18a: P.J. van Gelder (handelsr.), S. de Haan, G. Bakker (kleerm.), G.C. Hogenbirk (ll. mach. NS)

Adresb. 18: 1950 en ’58: H. Jans (los arb.); in ’50 ook: E. Mandema; ’61: A. Kooistra, kleerm.; ’64: mevr. A. Baas-Reintke, werkster; ’68: H. Middel; ’72: nr. ontbreekt

Adresb. 18a: 1950: P.J. Brongersma (bakker), W. Lübarski (electric.); ’58: A. de Goede (chef exped.bedr.), P.J. Brongersma (bakker); ’61 tm ‘72: A. de Kroon, galanterieën, later koopman, timmerm.

 

Zoutstraat – oude nr. 6

(tot 1870: L 5, 1870-1899: L 6): E 500, 1864: E 1185

 Provinciaal Tuchthuis: 1664-1903

(zie boek ‘Een Deftig Huys met een fraay Hoff’, H. 14 en 20)

Plattegrond en aanzicht van het Tuchthuis, ca. 1809-’13 (coll. Gron. Arch.)

1832 (art. 1813a): Ministerie van Oorlog

1864 (art. 8059); Koninkrijk der Nederlanden

BR 1870: Adolf Rexwinkel (*1828 A’dam, gevangenbewaarder), vertrekt 1876 naar Haarlem. Van mrt-dec.1877 (uit Leeuw., naar Dordrecht) Gerarda Spanjaard (*1841, gev. bewaarster)

BR 1870: Hermannus Hamer (*1820, Dir.) x Hendrikje Petersen (*1823) + 6 knd. Vertrekt okt ’77 naar Zwolle.

Vanaf 1 nov. ’77 (uit Den Haag): Willem v.d. Wakker (*1819) x 1852 Den Bosch: Maria Catharina Ummels (*1819) + zn. Willem Frederik Johannes Maria (*1859 Almelo) en dienstb.

1874 (art. 10151): De staat/ Justitie.

Het Tuchthuis vlak voor de afbraak in 1904, met links de Zoutstraat

Afbraak in 1904. In september 1904 wordt het terrein opgesplitst (zie Hulpkaart kadaster): E 2341 tm 2348.

Hulpkaart kadaster, 1904

Zie verder hieronder bij nrs. 20 tm 26.

 

Zoutstraat – nr. 20-20a-20b

E 2345, 1916: E 2490, 1960: E 3272/73

(art. 10151. 33 later 55): De staat/ Justitie

In 1907 plan om er ‘localiteiten ten behoeve van de geneeskundige armenpraktijk’ op te richten (zie boek ‘Een Deftig Huys met een fraay Hoff’, p. 365)

1916 (art. 21055): De Staat

1922 (art. 17885): Foppe Johannes Kalt (*1865 Ureterp, aannemer, +1926; x 1896 Marchien Vos, *1865 S’meer, +1959) (1/2) + dch. Rimkje Johannes (x IJse Looptra) (1/6) en kleinknd. Enz (elk 1/12 en 1/24) (bezit veel, o.a. ook aan Noorderbinnensingel en woont Werfstraat 3)

Gebouwd F. Kalt 1922.

Adresb. 1924: 20: J. Hoeksema, boter- en kaashandel; 20a: wed. R. Dooijes, L. Rijkens (instrum.maker), A. Dooijes (pianostemmer); 20b: J. Vermaas (handelsr.), Th. Vermaas (kleerm.)

Adresb. 1933: 20: J. Hoeksema, boter- en kaashandel; 20a: G. Terpostra (werkm.), C.H. van Schuijlenborgh (rijw.handel); 20b: M. Peters (banketb.bed.)

Adresb. 20: 1950 tm ‘61: A. Visser, schoenm.

Adresb. 20a: 1950 tm ‘61: J.B. Kort (chef werkm. PTT), in ’50 ook: J. Kort (empl. PTT)

Adresb. 20b: H. Postema (pakhuiskn.), J. Postema (bakkersbed.); ’58: A.J. Abeling (tuinier); ’61: P.J. Brongersma, bakker

In 1960 splitsing in E 3273 (a.d. straat) en E 3272 (werkplaats erachter)

E 2372: 1960 (art. 42097): Jacob Formsma (timmerm.). In 1976 verkocht aan art. 56249

E 2373: 1960 (art. 42096): Menstje Meta Margaretha Talens (echtg., later wed. Koeno Hamminga).

Adresb. 1964: 20: B. Hartsema, timmerm.; 20a: D. Postma, vertegenw.; 20b: mevr. H. Schuiling-Schut

Adresb. 1968: 20 ontbreekt; 20a: W. Geerts; 20b: mevr. H. Schuiling-Schut

1971 (art. 49211 en 49212): meerdere eigenaren

Adresb. 1972: 20: P.P.H. Ploeg, verf en behang; 20a: A. Wijs; 20b: H. Tolner

 

Zoutstraat – nr. 22-22a

E 2344, 1905: E 2367 (pakhuis met bovenwon.), 1931: E 2874, 1980: E 3364

1904 (art 17660.67): Geert Belgraver (bouwondern., +1914), later wed. Antje Bosman en 5 knd. Belgraver (elk 1/10)

Gebouwd 1905.

Adresb. 1914 tm i.e.g. ‘24: 22 ontbreekt; 22a: W. Lijklema (hellingkn.), J. Lijklema (inpakker; alleen in ’14)

Adresb. 1933 tm i.e.g. ‘38: 22: pakhuis; 22a: W. Lijklema (hellingkn.)

1938 (art. 33016): Jan Harm Elzer (vertegenw.), later wed. Grietje Oomkens

Adresb. 1950: 22: timmerwerkpl. Fa. Schaap; 22a: W.J. Lijklema, J.E. Lijklema, cartonnagebewerker

Adresb. 1958 tm ‘61: 22a: D.M. Wedzinga, vert. rubberfabr.

Adresb. 1964: 22a: mevr. A.S. Wedzinga-Westerkamp

1966 (art. 37879): Heere Koops (timmerm.-aann.)

Adresb. 1968: 22a: mej. A.M. Huisinga (cheffin warenh.), H. Liewes (chauff.)

Adresb. 1972: 22: H.K.J. Jonker; 22a: H. Liewes

1978 (art. 58986): Hendrik Jan koops (bouwk.)

1979 (art. 55411.61): Tjeert Boomsma jr. (*1938, koopman)x Antje Ubels

1980 (art. 63542): Henriette Cornelie Fuhri Snethlage (*1961). In 1980 na toevoeging van ged. van E 2873 wordt het E 3364

 

Zoutstraat – nr. 24-24a

E 2344/43, 1905: E 2366, 1931: E 2873, 1980: E 3363

1904 (art 17660.67): Geert Belgraver (bouwondern. +1914), later wed. Antje Bosman en 5 knd. Belgraver (elk 1/10)

Gebouwd 1905.

Adresb. 1914 tm i.e.g. ‘24: 24: L. Grashuis (letterzetter), J.A. Slosser (na ’19: wed. J.A. Slosser), B. Roseboom (werkm.; vanaf ’22); 24a: O. Nuismer (pakhuiskn.), J. Horrel (meubelm.kn.; alleen in ’14)

Adresb. 1933: 24: L. Grashuis (melkv.), wed. J.A. Slosser; 24a: J. Burgstra, gem. rein.

1938 (art. 33016): Jan Harm Elzer (vertegenw.), later wed. Grietje Oomkens

Adresb. 24: 1938 tm i.e.g. ‘61: J.J. Wilkens, boekbinder; ’64 en ‘68: W.B. Roggen, betonw.

Adresb. 24a: 1938 tm i.e.g. ’64: L.J. Vos, schilder

1966 (art. 37879): Heere Koops (timmerm.-aann.)

Adresb. 24: 1968: 24: W.B. Roggen, los werkm.; ’72: J.J. Soesbeek

Adresb. 24a: 1968 en ’72: mevr. G. Vos-Fokkens

1978 (art. 58986): Hendrik Jan koops (bouwk.)

1980 (art. 64267): Tietje Jantien Schutrups (*1961)> In 1980 na verkoop gted. aan nr. 22 (zie boven) wordt het E 3363

1980 (art. 64268): Henderikus Schutrups (*1932)x Hendrikje Zwaving (wonen Sleen)

1984 (art. 71719): Josephus Florent Marie Hamelink (*1958) (woont nr. 24)

 

Zoutstraat – nr.  26-26a

E 2343, 1905: E 2365, 1931: E 2872, 1980: E 3362

1904 (art 17660.67): Geert Belgraver (bouwondern. +1914), later wed. Antje Bosman en 5 knd. Belgraver (elk 1/10)

Gebouwd 1905.

Adresb. 1914: 26: wed. J.B. Bosse, werkvr.; 26a: K. Hoogendorf, magazijnm.

Adresb. 1920 tm i.e.g. ‘33: 26: G.H. Wilkens, schilderskn., in ’33 ook: W.B. Luikinga, grondw.; 26a: P. Bos, werkm.

1938 (art. 33016): Jan Harm Elzer (vertegenw.), later wed. Grietje Oomkens

Adresb. 1938: 26: B. Hoiting; 26a: W. Stadman, electr.

Adresb. 1950: 26: mej. B. Hoiting, J.A. Hoiting (bakkersbed.); 26a: mej. J. Alkema (huishoudster), wed. B. Groenewold-v.d. Wal

Adresb. 1958: 26: J. Dekker, vertegenw. motorrijw.; 26a: S. v.d. Zwaag, los werkm.

Adresb. 1961: 26L: Th. Rijkens, vertegenw.; 26a: S. v.d. Zwaag, los werkm.

Adresb. 26: 1964 en ‘68: 26: H. Koster, chauff.

Adresb. 26a: 1964: H.H. Huisinga (wegenbouwer), H. Liewes (chauff.), mej. A.A. Huisinga (hulp huish.)

1966 (art. 37879): Heere Koops (timmerm.-aann.)

Adresb. 1968 en ‘72: 26a: mevr. C. Huisinga-Foekens

Adresb. 1972: 26: C.M. Tiemstra

1978 (art. 58986): Hendrik Jan Koops (bouwk.)

1979 (art. 61406): Pieter Cornelis Galema (*1956, student)x Carin Springelkamp (wonen nr. 26). Wordt in 1980 na ged. toevoeging: E 3362

1986 (art. 74185): VvE 26-26a

nr. 26: 1986 (art. 74217): Lammina Kuiper (*1958) (woont er)

nr. 26a: 1986 (art. 57238): Hendrik Willem Hendriks (*1935, dir. vennootsch.) x Geertje Pieterke Vos (wonen 26a)

 

Grote Leliestraat

 

Werfstraat

E 617=werf, E 618 = huis &tuin (ook E 616=erf en slijkgat, aan Noorderhaven), 1844: E 616, 617 en 724, 1848: E 616, 617 en 793

(zie boek ‘Een Deftig Huys met een fraay Hoff’, H.15),

1832 (art. 1468): Hindrik Johannes Limborgh (scheepstimmerman). In 1844 langs Gr. Leliestraat (zie daar nrs. 58 tm oude nr. 68) verbouw en bouw: E 725 tm 729 en E 618 wordt E 724

1847 (art. 39. 16 tm 18): Pieter van Arnhem (*1798 Nijmegen)x 1824 Udonia Hendrika Jacoba Hoeksema (*1796 Noorderhaven, dch. van Jan Ysbrand Hoeksema)

1847 (art. 5000. 7 tm 9): Willem Carel van Arnhem

1851 (art. 5391. 1 tm 3/8574): Klaas Kater (scheepsbouwer). In 1855 na herbouw vanuit E 617 ontstaat E 953. In 1860 uit E 793: E 1054, 1055 (werkpl.), 1056 (huis&erf) en 1057 (tuin). In 1866 uit E 1054 drie kamerwoningen: E 1220 tm 1222 (zie Gr. Leliestraat oude nrs. 62 tm 66)

1873 (art. 5859/9917): Jan Jacob Scheepers (commission.)

1879 (art. 11249): Edo Johannes Sannes en Johannes Antonius Bulsing

1891 (art. 14312): Catharina Maria van Essen x Edo Johannes Sannes.

In juni 1908 maakt architect Gerrit Nijhuis een tekening voor de ‘Keistraat’ (zie afb. hieronder), een straat die niet voorkomt in het Plan van Uitleg van 1903-’06. Die straat werd in 1909 aangelegd en kreeg op 7-9-1909 van de gemeenteraad de naam Werfstraat (zie gem.raadsnotulen). Nijhuis had dus zelf aan een andere naam gedacht…. Of dachten ‘anderen’ (voor hem) aan die naam….? Nijhuis ontwierp Werfstraat 11 (huis i.o.v. C.H. Sannes-van Essen), maar de aanvraag is van 9-4-1909 en de eerste die bouwde aan deze nieuwe straat (Werfstraat 1 tm 3) was de Coop. Zuivelfabriek en melkinrichting Stad en Lande (architect J.van der Veen). Hun aanvraag is van 21-1-1909

Plan Gerrit Nijhuis voor aanleg Werfstraat (‘Keistraat’), 1908

 

Foto Bureau Voorlichting gem. Groningen, ca. 1974-’77

Werfstraat – nr. 1/ Noorderhaven  nr. 65

E 2412, 1925: E 2644

Gebouwd Coöp. Zuivelfabr. en melkinrichting ‘Stad en Lande’, arch. J. v.d. Veen, 1909

(art 26511): Coop. Melkprod.fabr. ‘de Ommelanden’

1925 (art. 18798): Johannes Heike Wiersema (koopm./ vervener), later wed. Hilje Korneliske Ubbens, nog later 3 knd Wiersema. In 1925 gesplitst in E 2644 en E 2643.

Adresb. 1933: 1. J.H. Wiersema; 1a. mej. Dr. B.J. Karsten, dir. Meisjes HBS

1953 (art. 38413): Frouwktje Hoving (x. Pieter Johannes Galliard, woont er niet)

1955 (art. 29785): Jan Berent Wolthuis (7/8) en Mr. Jan Aksel Wolthuis (1/8, woont 1a)

Adresb. 1958: 1. Mw. W. Luttmer-Kuiper, D. Huizinga, J. Nieuwenhuis (ambt. prov. griffie); 1a: I.A. Wolthuis, Mw. M.C. Buijze (secretaresse RU), Mw. L.C. Stumpff (huisjuffr.), Mw. J.A. Vegter (soc.psych. werkster)

1958 (art. 38377): Stoffer Otten (eier-, zuivelhand., later kamerverhuurder), later 4 knd. Otten

Adresb. 1961: 1: 17 personen; 1a: K. Iwema

1979 (art. 41913): Stichting SSH

 

Werfstraat – nr. 2

E 2412, 1925: E 2643

Gebouwd Coöp. Zuivelfabr. en melkinrichting ‘Stad en Lande’, arch. J. v.d. Veen, 1909

(art 26511): Coop. Melkprod.fabr. ‘de Ommelanden’

1925 (art. 18798): Johannes Heike Wiersema (koopm./ vervener), later wed. Hilje Korneliske Ubbens, nog later 3 knd Wiersema. In 1925 gesplitst in E 2644 en E 2643.

Adresb. 1933: 2. W.B. de Bruin, fabr., wed. K. de Bruin

1956 (art. 40167): Geert Wind (koopman)

Adresb. 1958: 2: Mw. J.A. de Bruin-Oostindier, H. de Bruin (fabr.)

Adresb. 1961: 2: G. Wind, directeur NV

1970 (art. 48533): Simon Abel Haumerssen (scheepsdieselmonteur, woont er)

1977 (art. 43582): Idtz Buiteveld (accountant, woont er niet)

1984 (art. 71767): Accountantskantoor H. Meijer. Het heet dan een ‘bedrijfspand’

 

Werfstraat – nr. 3

E 2412, 1925: E 2642

Gebouwd Coöp. Zuivelfabr. en melkinrichting ‘Stad en Lande’, arch. J. v.d. Veen, iets later

(art 26511): Coop. Melkprod.fabr. ‘de Ommelanden’

1925 (art. 17885): Foppe Johannes Kalt (*1865 Ureterp, aannemer, +1926; x 1896 Marchien Vos, *1865 S’meer, +1959) (1/2) + dch. Rimkje Johannes (x IJse Looptra) (1/6) en kleinknd. Enz (elk 1/12 en 1/24) (bezit veel, o.a. ook aan Zoutstraat en N’binnensingel)

Adresb. 1933: 3. L. Weinberg Szn., Agenturen

Adresb. 1958: 3: E. van Wageningen, autoschilder

1960 (art. 42098): Fennechien Maria Mulder (wed. Wilhelmus Cornelus Antonius Bruinhof ), later Bernardus (*1918), Lubbertus Wilhelmus (*1920) en Petronella Hendrina GebienaBruinhof (*1926) (allen winkeliers) (wonen er alle 4)

Adresb. 1961 tm ’68: 4 x Bruinhof

1976 (art. 55912): Tjalling Harm Jacob Waterbolk (*1945, ambt. Prov. Griffie, x Rensktje Kuilman) (woont Leek)

 

Werfstraat – nr. 4

1910: E 2430, 1911: E 2443, 1912: E 2456

1891 (art. 14312): Catharina Maria van Essen (x Edo Johannes Sannes). In 1908 splitsing waarbij achterterrein en terrein langs Werfstraat F 2410 (later E 2413 tm 2415) wordt.

1912 (art. 19268): Coöp. Zuivelfabr. en melkinrichting ‘Stad en Lande’

1924 (art. 26511): Coop. Melkprod.fabr. ‘de Ommelanden’. Het is dan nog bouwterrein.

1925 (art. 17885): Foppe Johannes Kalt (*1865 Ureterp, aannemer, +1926; x 1896 Marchien Vos, *1865 S’meer, +1959) (1/2) + dch. Rimkje Johannes (x IJse Looptra) (1/6) en kleinknd. Enz (elk 1/12 en 1/24) (bezit veel, zie ook Werfstraat 3 en )

1925 (art. 27284): Jan Vermeulen (pred., 2/3), Pieter v.d. Meulen  (oog-, neus- en keelarts, 1/6) en Margo Jantine Gé Vermeulen x Klaas Johannes Groeneveld (comm. Prov. Griffie) (1/6), later wed. van Jan Vermeulen: Aaltje Zwiers (woont er) (2/3)

Gebouwd in 1925.

Adresb. 1933: 4. Ds. J. Vermeulen, herv. Pred.

Adresb. 1958 en ’61: 4: Mw. A. Buiskool-Zwiers, Mw. J. Gesman (lerares koken en voedingsleer), alleen in ’61 ook: mej. D. Veldman (hulp huish.)

1975 (art. 51485): Hendrik Gerhard Alkema (tandarts)

1979 (art. 57055): Alg. Reclasseringsver. (Den Bosch)

 

Werfstraat – nr. 5

(tot 1925: nr.3): E 2443, 1912: E 2455

1911 (art. 19909): Jan Jacob Knap (pred.), later Johanna Jacoba Knap

Gebouwd J.J. Knap, 1911-’12 (gaat er wonen)

Adresb. 1924: 3. ds. J.J. Knap

Adresb. 1933: 5. Ds. J.J. Knap, mej. M. Bonema

1951 (art. 37886): Dick Haentjens Dekker (agent Ned. hand. Mij, woont er)

1955 (art. 39632): Jan Huibert Bleijenberg (account.), later wed. Martha Elsina Dorothea de Jonge en 3 knd. Bleijenberg

Adresb. 1958: 5: J.H. Bleijenberg, accountant

Adresb. 1961:: 5: mevr. M.E.D. Bleijenberg-de Jonge

1964 (art. 44139): Adviesbureau P.W. Deerns (Den Haag)

1983 (art. 69511): Onroerend Goed Mij. RW 23 (Den Haag)

 

Werfstraat – nr. 6

(tot 1925: nr. 4): E 2425, 1910: E 2430, 1911: E 2442

1891 (art. 14312): Catharina Maria van Essen (x Edo Johannes Sannes). In 1908 splitsing waarbij achterterrein en terrein langs Werfstraat F 2410 (later E 2413 tm 2415) wordt.

Gebouwd C.P. Wolthers, 1911

1911 (art. 16264): Christiaan Pieter Wolthers (boekh., dir. J.B. Wolters, later in Utr.), later wed. Annechien Reiber en 3 knd. Wolthers

1918 (art. 22100): Bernardus Adolf Gerardus Ubink (dir. J.B. Wolters), later Mr. Egbert Johan Dommering (adv.-proc., woont Soerabaya)

1922 (art. 25753): Johannes Camphuis (koopman)

Adresb. 1924: 4. J. Camphuis, brandst.h.

1929 (art. 29205): Pieter Dijkhuis (graanh., 5/8, woont er) c.s. (Hendrik Jan Meiborg, Jan Pieter en Eltje Saaktje Dijkhuis, elk 1/8)

Adresb. 1933: 6. M. Wiersum, dir. NV Landb.bur. M. Wiersum

1956 (art. 37203): Pieter Dijkhuis, later 3 x Meiborg en 3x Dijkhuis

Adresb. 1958: 6: Selectiebedrijf Luidenburg NV, zaadhgandelaren; H.J. Meiborg (zaakvoerder), F.H. Furda (boekh.)

Adresb. 1961: 6: P.R. Dijkhuis, adj. directeur

1967 (art. 46371): Wilhelmina Maria Harrenstein (lerares) x Pieter Rijpko Dijkhuis (woont er, later Warfhuizen)

1970 (art. 48033): Jacobina Jacoba Hesse (eig. Handelsondern., woont er)

1976 (art. 57062): Willem de Kleine (woont Donderen)

1981 (art. 67462): Dirk Garmt Veenhuizen (*1936) (woont er)

 

Werfstraat – nr. 7

(tot 1925: nr. 5): E 2425, 1910: E 2429

1891 (art. 14312): Catharina Maria van Essen (x Edo Johannes Sannes). In 1908 splitsing waarbij achterterrein en terrein langs Werfstraat F 2410 (later E 2413 tm 2415) wordt.

1910 (art. 19461): Rikkert de Cock Rouaan (landmeter Kadaster, leraar M. Landb. School).

Gebouwd R. de Cock Rouaan, 1910-’11 (arch. G. Nijhuis). In 1924 pub.veiling wegens vertrek (naar Nw. Buinen)

Adresb. 1924: 5. R. de Cock Rouaan

1924 (art. 26861): Alida Maria poort c.s. 3 vrouwen Poort.

Adresb. 1933: 7. Dames Poort

1955 (art. 38147): Henri Jo(h)an Backer (empl. Verzekeringmij; woont er niet)

1955 (art. 39619): Teije Bareld Sikkens (arts, woont er)

Adresb. 1958 en ’61: 7: T.B. Sikkens, arts

1981 (art. 66520): Christiaan Anton Wielemaker (*1932, x Tine de Groot, woont er)

 

Werfstraat – nr. 8

(tot 1925: nr. 6): E 2425, 1910: E 2428

1891 (art. 14312): Catharina Maria van Essen (x Edo Johannes Sannes). In 1908 splitsing waarbij achterterrein en terrein langs Werfstraat F 2410 (later E 2413 tm 2415) wordt.

1913 (art. 17885): Foppe Johannes Kalt (*1865 Ureterp, aannemer, +1926; x 1896 Marchien Vos, *1865 S’meer, +1959) (1/2) + dch. Rimkje Johannes (x IJse Looptra) (1/6) en kleinknd. Enz (elk 1/12 en 1/24) (bezit veel, xie ook Werfstraat 3 en 4)

In 1914 gebouwd. Hij koopt in 1925 deel van terrein van failliete melkfabriek met ketelhuis en stoommachine, met pijp. Na z’n dood wordt het weer verkocht door de weduwe. Stoomwasserij gebruikt het tot in jaren 50.

Adresb. 1924: 6. F.J. Kalt, aann.

Adresb. 1933: 8. Wed. F.J. Kalt

Adresb. 1958: K. Hamminga, makelaarskantoor; H. Westerhoek, fouragehandelaar

1960 (art. 42093): Maria Klara Geziena Hamminga (secr.)

Adresb. 1961: 8: –

1961 (art. 42674): Prof. Dr. Hendrik de Waard (*1922,+2008) x 1950 Paula Dekking

Hendrik de Waard is al in zijn studententijd betrokken bij de Groningse afdeling van de ‘Vereniging Experimenteel Radio-Onderzoek in Nederland’ (VERON), en fungeert als ‘operateur’ bij een televisieprimeur tijdens de manifestatie “Groningen 1948” (Nieuwsblad van het Noorden, 3-9-1948)

De familie De Waard woont tot 1954 aan de Eendrachtskade en na een verblijf in het buitenland vanaf 1955 aan de Van Houtenlaan, nr. 116

Mevr. De Waard: ‘Nadat Hendrik professor werd, verhuisden we naar ons huis aan de Werfstraat. Hendrik wilde een huis dicht bij het ‘lab’, het Natuurkundig Laboratorium aan de Westersingel, en ik wilde een huis groot genoeg voor ons gezin, met uiteindelijk drie dochters (Anita, de jongste, werd in 1963 geboren). Het was en is een heerlijk huis, waar ik nog steeds woon’.

 

Werfstraat – nr. 9

(later ook 9a, 9b) (tot 1925: nr.7a): E 2425, 1910: E 2427

1891 (art. 14312): Catharina Maria van Essen (x Edo Johannes Sannes). In 1908 splitsing waarbij achterterrein en terrein langs Werfstraat F 2410 (later E 2413 tm 2415) wordt.

1910 (art. 19460/ art. 17763): Egbert de Maar jr. (winkelier).

Gebouwd E. de Maar, 1910-’11: stoomvetsmelterij ‘Ideaal’ (vergeefs bezwaar buurman Burger en ‘Stad en Lande’). Ontploffing in 1911: veel glasschade en verwondingen vader en zn. De Maar

Adresb. 1924: nr. 7a. E. de Maar jr., stoomvetsm.; mej. A.J. Prenger, leer. Industriesch.

1926 (art. 27736): Fa. B. Benninga en Zonen (Jacob en Izaak benninga, Leeuwarden)

1929 (art. 29392): Jan Vegter (koopman), later 8 knd. Vegter (elk 1/8)

Adresb. 1933: 9. J. Vegter; 9a. G. Dijksterhuis, koopm.

1948 (art. 36577): 7 x Vegter

1949 (art. 36809): Hinderikus Arend Vegter (insp. Verzek.mij, 1/2) en Jan Johannes v.d. Woude (1/2), later Jan Gerhard Vegter (woont nr. 9a, +7-7-1965) en nog later zijn wed. Geesziena Hendrika de Haan (woont dan nr. 9)

Adresb. 1958 en ’61: 9: J.J. v.d. Woude, boekhouder; 9a: H. Roeper, kassier; 9b (in ’61): W. Louwes, mej. L. Louwes, analiste

1967 (art. 36810): Geesziena Hendrika de Haan

1971 (art. 32199): Klaas de Vries (hand. in bakkersart.)

1986 (art. 75549): Gerben Johan Makkes van der Deijl (*1946) en Josina Maria le Coultre (*1954) (wonen er)

 

Werfstraat – nr. 10

(tot 1925: nr. 8): E 2424

Gebouwd H. Burger, 1909-‘10

1891 (art. 14312): Catharina Maria van Essen (x Edo Johannes Sannes). In 1908 splitsing waarbij achterterrein en terrein langs Werfstraat F 2410 (later E 2413 tm 2415) wordt.

1910 (art. 19412): Huibert Burger (leaar plant- en dierk.; tevens oprichter Gron. afd Natuurhist. Ver.)

1921 (art. 24820): Metta Jacoba Franscina Kruyt (wed. prof. Cornelis Hendricus van Rhijn).

Adresb. 1924: 8. Mevr. Wed.Prof. v. Rhijn, Prof.dr. P.J. van Rhijn, mevr. A.J. de Groot- van Rhijn.

Adresb. 1933: 10. Mevr. Wed.Prof. v. Rhijn, mevr. A.J. de Groot- van Rhijn.

In ’42 schenking:

1942 (art. 35156): Pieter Johannes van Rhijn (hoogler.) c.s (3 andere Van Rhijns)

1955 (art. 39618): Petrus Franciscus Terpstra (fabr., *1917, +13-9-1982) (x Jantje Dijkhuis, *1920)

Adresb. 1958: 10: Terco confectiebedrijf, B.F. Terpstra, fabr. confectie

Adresb. 1961: 10: P. Fr. Terpstra, fabrikant

1982 (art. 68962): Aaltje Ludy Terpstra (*1946, x P.S.H. Swart), Johan Hendrik Terpstra (*1954,x Y.J.F.A. Bote, woont nr. 10) en Jantje Dijkhuis, wed. P.F. Terpstra

 

Werfstraat – nr. 11

(later ook 11a) (tot 1925: nr. 9): E 2423, 1910: 2438 (en 2439)

Gebouwd pakhuis met bovenwon., C.M. Sannes- van Essen, arch. G. Nijhuis, 1909

1891 (art. 14312): Catharina Maria van Essen (x Edo Johannes Sannes). In 1908 splitsing waarbij achterterrein en terrein langs Werfstraat F 2410 (later E 2413 tm 2415) wordt. In 1910 wordt E 2423 bebouwd en ontstaan: E 2438 (pakhuis met bovenwoning) en achtergelegen E 2439 (huis)

1915 (art. 20803): E.J. Sannes ijzer- en brandst.handel, vanaf 1918 alleen: Meindert Ritsema (dir., vanaf 1918 zonder). E 2439 wordt in 1918 gesloopt en herbouwd: E 2439 (fabr.), daarna verenigd met percelen Gr. Leliestraat E 792 en 729 tot E 2497 (zie daar)

Adresb. 1918: 9a. M. Ritsema, dir. NV Sannes

1919 (art. 19268): Coop. Melkproductenfabr. ‘Stad en Lande’

Adresb. 1924: 9. Pakhuis; 9a. Jos v.d. Berg; kant. Jos en Adolf v.d. Berg. Aardapp. en groente export.

1924 (art. 26511): Coop. Melkprod.fabr. ‘de Ommelanden’

1925 (art. 23917): Evert Wiersema Rzn. (grossier, woont er)

Adresb. 1933: 11-11a. E. Wiersema Rzn., grossier Meel en Bakkerswaren

Adresb. 1958: 11: Speciaal Machinehandel Meijer en Smit; 11a: E. Wiersema, R.J. Wiersema (oliehandelaar)

1959 (art. 39738): Jan Aaldrik Evenhuis (kaashandel., woont er niet)

Adresb. 1961: 11a: J.A. Evenhuis, kaashandel

1974 (art. 53622): Arnoldus Leonardus van der Valk (grossier, x Johanna Gezina Oskam, woont 11a)

 

Grote Leliestraat