Verklaring van de straatnamen:

Op 1 mei 1624 wordt bij Raadsbesluit ‘gelastet om de straten in de nije stadt sekere namen te geven’. In het genoemde Raadsbesluit worden die namen niet vermeld, waardoor we af moeten gaan op de eerste kaart waarop ze genoemd staan, die van Haubois. Veel namen blijken te zijn ontleend aan de oorsprong en het nog groene karakter van de nieuwe uitleg. De Appelstraat komt voor het eerst als volledige straat voor op de zogeheten ‘Kleine Haubois’ uit 1652, maar zonder naam. De eerste vermelding van de naam ‘Appel Strate’ in het rechterlijk archief IIIx dateert uit 1656. In oude aktes wordt de straat ook wel aangeduid als ‘Appelsteegh’.

Inhoud verberg

Grote Appelstraat, oneven zijde

Grote Appelstraat 1 / Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 94

Zie Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 94: zie daar


Grote Appelstraat – oude nr. 3

E 244, 1897: E 2173

1832 (art. 120): wed. Pieter van Belkum (rentenier)

1846 (art. 3095): Frouke Hindriks Bossien (wed. L. Broos, later getr. Met Menno Forma, schipper)

1857(art. 3311/9028): Reinder Meijer (timmerm.), later met dch. Reinderina (wed. Jan Willem Bakker)( (1/6) en 4 knd. Bakker (elk 1/24)

1897 (art. 15239): Jan Hendrik Buning (timmerm.). In 1897 herbouw, daarna E 2173, zie onder

 

Grote Appelstraat – oude nr. 5

E 245, 1897: E 2173

1832 (art. 120): wed. Pieter van Belkum (rentenier)

1846 (art. 3095): Frouke Hindriks Bossien (wed. L. Broos, later getr. Met Menno Forma, schipper)

1857(art. 3311/9028): Reinder Meijer (timmerm.), later met dch. Reinderina (wed. Jan Willem Bakker)( (1/6) en 4 knd. Bakker (elk 1/24)

1897 (art. 15239): Jan Hendrik Buning (timmerm.). In 1897 herbouw, daarna E 2173, zie onder

 

Grote Appelstraat – oude nr. 7

E 246, 1897: E 2173

1832 (art. 120): wed. Pieter van Belkum (rentenier)

1846 (art. 3095): Frouke Hindriks Bossien (wed. L. Broos, later getr. Met Menno Forma, schipper)

1857(art. 3311/9028): Reinder Meijer (timmerm.), later met dch. Reinderina (wed. Jan Willem Bakker)( (1/6) en 4 knd. Bakker (elk 1/24)

1897 (art. 15239): Jan Hendrik Buning (timmerm.). In 1897 herbouw, daarna E 2173, zie onder

 

Grote Appelstraat nrs. 3 t/m 7

1897: E 2173, 1932: E 2898, 1936: E 3035

Gebouwd in 1897

1897 (art. 15239): Jan Hendrik Buning (timmnerm.)

1899 (art. 12900.19): Hendrik Berend(s) Wolthoorn (broodbakker, later ook tapper)

1922 (art. 24742): Gerrit Vroom (schilder), later wed. Jantje Bouland (2/3) en 2 knd. Vroom (elk 1/6). In 1932: E 2898

1933 (art. 30115): Jannes Hartsema (koopm.; woont Nw. Kijk in ‘t J.str. 92, bezit ook E 2738). In 1936 verandering met stukje naastgelegen perceel, tot E 3035

1950 (art. 37077.5): Kornelis Anko Themmen (schilder) (woont er niet)

1960 (art 38887.14): Jan Kornelis de Cock Stichting (bezit veel in de buurt! Ook Nw. Kijk in ’t Jatstraat)

1965 (art. 42938.114): RUG

 

Grote Appelstraat nr. 9

E 247, 1897: E 2174, E 2736, 1932: E 2896, 1936: E 3026

1832 (art. 2025): Jacob Roemers

1834 (art. 3036): Arnoldus Kremer (wever), later wed. Eltje Everts Kalfsbeek en knd.

1860 (art. 7174/7583): Evert Kremer (zilversmid), vanaf 1862 zonder  cs

1867 (art. 4823): Roelf Hindriks Klooster (koopman, schuitevaarder)

1880 (art. 11631): Henrik Roelfs Klooster (timmerm.). In 1897: E 2174

1926 (art. 22583.9): Derk Haak (koopman en arb.) (bezit veel, woont er). Wordt in ’32: E 2896 en in ’36: E 3026

Adresb. 1927/1929: D. Haak, haringinleggerij. Adv. NvhN 28-10-1929: karren te huur, nr. 9a

1941 (art. 30115.7): Jannes Hartsema (koopm.; woont Nw. Kijk in ‘t J.str. 92), zie ook bij 3 tm 7

1942 (art. 34210): Jan Jacob Lameijer jr., later wed. Gepkea Heupenaar (woont er niet)

1948 (art. 29241.39): NV Confectiefabriek vh Firma Menco en Co.

1960 (art. 39387.58): Ministerie van O,K en W

1963 (art. 42938.27): RUG

 

E 248: groot achterliggend terrein: met 3 tuinhuizen

1832 (art 1283): Evert Kiers (knegt).

Zie voor hem bij Nw. Kijk in ’t Jatstraat 102 en Noorderbinnensingel oude nr. 78 en verder

 

Ontbreekt nu: E 249 (afgebroken 1927), 1932: onderdeel van E 2894

1832 (art. 1710): wed. Arend Nanninga

1840 (art. 975): Harm Heckman (bakker)

1842 (art. 4231): Lubbertus Bekenkamp (bakker)

1851 (art. 5429/8611.7): Trientje de Jonge (schippersche), wed. Wilte v.d. Meulen

1886 (art. 9610.31): Johannes Tuineker (stoelmaker)

1899 (art. 16464.19): Hendrik Berends Wolthoorn en Geert Belgraver (timmerm-aann.), later wed. Antje Bosman. In 1910 (geen woning meer) en ’15 (bergpl.) verandering van bestemming.

1919 (art. 18571): Firma Falke en Nekel (Frans Falke en Benedictus Henricus Mekel, tricotagefabr.). In 1927 afgebroken

1929 (art. 29241): NV Confectiefabriek vh Firma Menco en Co.

 

Grote Appelstraat – oude nr. 11

250, 1932: E 2899

1832 (art. 1710): wed. Arend Nanninga

1840 (art. 975): Harm Heckman (bakker)

1842 (art. 3621): Hermannus Witte (koopman, +1863)

1858 (art. 852.176): Stad Groningen

1860 (art. 7138.8/8211.8/13354/19578/26088); Gem. Groningen. Wordt in 1865 van huis en erf: privaat

NB In 1910 onbewoonbaar verklaard (zie kaart)

1932 (art. 30600.1576/41000.597): gem. Groningen= privaat. Wordt in ’64 gesloopt en vervangen door trafo.

Grote Appelstraat nrs. 11a tm 11n

(zie aanv. Nw. Kijk in ’t Jatstraat 104): deel E 2894, 1967: deel E 3293, 2006: deel E 3714, deel 3716, E 3721

In 2002 werd groot deel van gebouw Menco op achterterrein gesloopt i.o.v. projectontwikkelaar Douwe-Anne Walsma en in 2005 bouw garageboxen.

Rest gekocht door Roorda en verbouw door arch. Pim Benus in 2007-..

Grote Appelstraat met uiterst rechts vm. nummer 11 (transformatorhuisje) en nummers 13 tm 21, begin jaren 80

Grote Appelstraat nr. 13

E 251, 1854: E 910 (vanaf 1912: bergpl.), 1932: E 2900 (=bergplaats), 2006: E 3712, 2009: E 3739 (nieuwbouw)

1832 (art. 1710): wed. Arend Nanninga

1840 (art. 975): Harm Heckman (bakker)

1842 (art. 4230): Johan Michael Luider (schoenm.). In 1854 linker deel afgesplitst en E 911, verkocht: zie onder (nr. 15). Rechter deel wordt dan E 910 en in ’56 verkocht aan 1856 (art. 4498.18/8032): Gijsbertus de Loos (zaagmolenaarsbed.)

1870 (art. 9164): Antje Assies

1881 (art. 5567): Berend Assies (schipper)

1882 (art. 7002.6): Martinus Kramer (brievenbesteller), later wed. Grietje Oosterhoff

1905 (art. 16464.18): Hendrik Berends Wolthoorn en Geert Belgraver (timmerm-aann.), later wed. Antje Bosman. In 1912 verandering van bestemming.

NB In 1910 onbewoonbaar verklaard (zie kaart)

1919 (art. 12900.63): Hendrik Berends Wolthoorn (broodbakker)

1922 (art. 25748/22583.7): Derk Haak (schipper, later koopman) (woont nr. 9a)

1925 (art. 27057): Geert Otto (cafehouder)

1927 (art. 21665): Hilbrand Landstra (koopman), later wed. Gerbrig Helder (3/4) en Jetje Landstra (1/4)

1936 (art. 32286): Jetje Landstra (Den Haag)

1953 (art. 38651): Wilhelm Siccama (kapper)

1963 (art. 43915): Pieter de Vries (garagehouder) (woont Nw. Kerkhof)

1964 (art. 44282): George Nijman

1981 (art. 41000): gem. Groningen

Gebouwd door Concordia 1982-’84, vanaf 1993 De Huismeesters

 

Grote Appelstraat nr. 15

Deel E 251, 1854: E 911, 1860: E 1059, 1932: E 2901, 2006: E 3712, 2009: E 3738 (nieuwbouw)

1854 (art. 5993): Jurjen Woldijk (koemelker)

1859 (art. 5526.5): Kornelis Jacobs Niezen (schipper). Hij bezit vanaf 1859 (uit art. 1283.10) ook deel van E 900 en verkoopt dit er in 1860 bij, waarna samen: E 1059

1860 (art. 4533.4): Bastiaan Si(e)werts Tulp (*1817, winkelier, +1901)

1864 (art. 7916a): Adam Niewentijd

1875 (art. 5349.5): Cornelis Langendijk (korenmeter), later wed. Catharina Wolters

1885 (art. 11581): Catharina Wolters, wed. C. Langendijk, later Catharina en Johanna Wilhelmina Langendijk, wed. Berend Dijk (elk ½)

1913 (art. 17031): Jan Nap Czn. (timmerm.-aann.). In ’32 verbouw

Adresb. 1927:  J. Boekholt, hellingkn.

1932 (art. 30067): Johannes ter Veer (scheepstimmerm.)

1942 (art. 34485.7): Willemina Carelina Mallon x Joh. Klevering (wonen er niet)

1942 (art. 29656.8): Enne Wierenga (bakker) woont er niet

1966 (art. 42628): Marten Jan Prins (*1908, naturalist) woont er niet

1973 (art. 51372): Maria Marian Schmidt x Herman Egbert Grol (wonen er)

1981 (art. 41000): gem. Groningen

Gebouwd door Concordia 1982-’84, vanaf 1993 De Huismeesters

Grote Appelstraat nr. 17

E 252, 1932: E 2902, 2006: E 3713, 2009: E 3737 (nieuwbouw)

1834 (art. 3095): Frouke Hindriks Bossien, wed. L. Broos, x Menno Forma (schipper)

1846 (art. 2010/7258): Arend Geerts Riga (timmerm.)

1871 (art. 9338): Neeltje Eisses

1891 (art. 13806): Marten de Jong (tapper, later zonder)

1896 (art. 13700.47): Geert Belgraver (metselaar)

1896 (art. 13840.6/15766): Willem Lammerts (timmerm.) en Jan Lammerts, later zonder

1907 (art. 15203.159/19588.18): Christianus en Pieter Keiser (bouwondernemers)

1916 (art. 20977.6): Geert Dijksterhuis (bakker) (2/9) en cs

1927 (art. 27979): Reinder Karel Jan van Gorcum (kleerm.), later wed. Geertruida Maria Boekholt (2/3) en 2 knd. Van Gorcum (elk 1/6)

1943 (art. 30115): Jannes Hartsema (koopman) (woont Nw. Kijk in ’t Jatstr. 92)

1943 (art. 35320): Egbert Timmer (koopman) (woont nr. 12)

1959 (art. 38008): Martinus Hofmann (koopman) x Hindertje van Dijken (woont nr. 19)

1974 (art. 42938. 334): RUG

1981 (art. 41000): gem. Groningen

Gebouwd door Concordia 1982-’84, vanaf 1993 De Huismeesters

Grote Appelstraat nr. 19

E 253, 1932: E 2903, 2006: 3713, 2009: E 3736 (nieuwbouw)

1834 (art. 3095): Frouke Hindriks Bossien (+5-7-1888) x1834 Lamberts Jan Broos (verwer, +1842) x 1846 Menno Dirks Forma (kapitein, schipper, +10-7-1888)

1846 (art. 2010/7258): Arend Geerts Riga (timmerm.)

1871 (art. 9338): Neeltje Eisses

1891 (art. 14358/19944): Willem v.d. Kamp (timmerm., later ook magagzijnmeester)

1920 (art. 23692): Harm Tilman (gem. werkman) en Jan Timmer (smidsknecht)

1920(art. 23754): Egbert Hamming (koopman) en cs ( (Roelf en Jan Timmer en Harm Tilman)

1925 (art. 26294.3): Nicolaas Siccama (cafehouder)

1925 (art. 27280): Freerik Martinus Rasker (koopman) woont er

1932 (art. 25117): Nicolaas Siccama (cafehouder)

1932 (art. 29026): Jan Groenewold (timmerm. Later makelaar, ¾) en Gerrit Groenewold (postbeambte, 1/4)

1932 (art. 19900): Hendrik Groenewoudt (brandst.handel, later ook koopman en schilder) woont Gr. Leliestr. 34II

1941 (art. 34451): Jakob Dijkstra (makelaar) en Elias Niehof (brandwacht)

1941 art. 33819): Annechiena Rixtina Jansma (woont er niet) en Henderikus Bauke Jansma (Franeker)

1952 (art. 38008): Martinus Hofmann (koopman) x Hindertje van Dijken (woont nr. 19)

1974 (art. 42938): RUG

1981 (art. 41000): gem. Groningen

Gebouwd door Concordia 1982-’84, vanaf 1993 De Huismeesters

Grote Appelstraat nr. 21

E 254, 1932: E 2904, 2006: 3713, 2009: E 3735 (nieuwbouw)

1834 (art. 3095): Frouke Hindriks Bossien, wed. L. Broos, x Menno Forma (schipper)

1846 (art. 2010/7258): Arend Geerts Riga (timmerm.)

1871 (art. 9338): Neeltje Eisses

1891 (art. 10573.87): Georgius Johannes Visser (wafelbakker en taxateur)

1894 (art. 15158.14): Francisca Maria Kalt, wed. G.J. Visser, x Gerben Veen

1908 (art. 15203.176/19588.19): Christianus en Pieter Keiser (bouwondernemers)

1917 (art. 21731.6): Christianus Keiser (*1858) x 1886 Maria Stoel (later wed. in Den Haag), later ook 4 knd. Keiser (elk 1/8)

1918 (art. 21083.25): Douwe Huizing

1930 (art. 29877): Nicolaas Sikkema en gem. Groningen.

NB: Nicolaas Siccama (*1883 Delfzijl) wordt in 1910 bij huwelijk met Anna Veening ‘Sikkema’ genoemd, maar weer Siccama in 1911 bij de geboorte van z’n zoon Wilhelm.

1932 (art. 25117): Nicolaas Siccama (cafehouder)

1932 (art. 29026): Jan Groenewold (timmerm. Later makelaar, ¾) en Gerrit Groenewold (postbeambte, 1/4)

1932 (art. 19900): Hendrik Groenewoudt (brandst.handel, later ook koopman en schilder) woont Gr. Leliestr. 34II

1941 (art. 34451): Jakob Dijkstra (makelaar) en Elias Niehof (brandwacht)

1941 art. 33819): Annechiena Rixtina Jansma (woont er niet) en Henderikus Bauke Jansma (Franeker)

1952 (art. 38008): Martinus Hofmann (koopman) x Hindertje van Dijken (woont nr. 19)

1974 (art. 42938): RUG

1981 (art. 41000): gem. Groningen

Gebouwd door Concordia 1982-’84, vanaf 1993 De Huismeesters

E 261: tuin (1838: ged. wordt E 627, 1878 verdeeld)

1832 (art. 1885): Christiaan Poelman (timmerman). In 1838 ged. verkocht aan art. 3685. (Antoni Strating Trap (werkman), zie onder). Dat werd E 628. Rest wordt E 627

1838 (art. 27): Hayo Alting (bakker)

1853 (art. 3532): Jan Willem Alting (schuitevaarder), later wed. Henderika Zweers en erfg.

 

Grote Appelstraat nr. 23

E 261b, 1875: E 1614, 1932: E 2905 (zie Hulpkaart 1932)

1832 (art. 1885): Christiaan Poelman (timmerman)

1838 (art. 27): Hayo Alting (bakker)

1853 (art. 3532): Jan Willem Alting (*1821, schuitevaarder) X1835 Henderika Zweers  (1812 Enumatil) en erfg.

1862 (art. 7417): Jan Willem Alting (schuitevaarder, +1866), Henderika Zweers

1878 (art. 11015): Marten Jetzes (timmerm., 1/2) en cs ( 2x Bos en 2 x Jetzes, allen 1/8)

1904 (art. 13678.64): Harm Janssen (aannemer en lakfabr.)

1904 (art. 17311.31): Kornelis van Duinen (timmerm-aann. 4/7) en 6 knd Van Duinen (elk 1/14)In 1904-’05 herbouw

1933 (art. 31145): Jan Groenewold (timmerm.) en Hendrik ter Veld

1934 (art. 29378.5): Jozephus Franciscus Arnoldus Veeger (manufacturier)

1956 (art. 39933): Klaas Koster (winkelier Delfzijl)

1963 (art. 42938.55): RUG.

 

Grote Appelstraat nr. 25

E 261c, 1875: E 1613, 1878: E 1719, 1932: E 2906

1832 (art. 1885): Christiaan Poelman (timmerman)

1838 (art. 27): Hayo Alting (bakker)

1853 (art. 3532): Jan Willem Alting (*1821, schuitevaarder) X1835 Henderika Zweers  (1812 Enumatil) en erfg.

1862 (art. 7417): Jan Willem Alting (schuitevaarder, +1866), Henderika Zweers

1878 (art. 11014): Klaas Walles (tuinier)

1904 (art. 17994): Geert Walles (boekh.)

1907 (art. 18832):Jelle Derk Folkeringa, later wed. Grietje Sterenberg (1/2) enn4 knd (elk 1/8)

1922 (art. 25281): Rudolf Snijder (magazijnknecht)

1927 (art. 28033): Willem Boekholt (arb, later tuinman) woont er

1954 (art. 38968): Geertje Boekholt x Bouke Weima (accountant) (wonen er niet)

1967 (art. 42938.193): RUG.

 

Grote Appelstraat nr. 27

E 261d, 1875: E 1612, 1878: E 1720, 1932: E 2907

1832 (art. 1885): Christiaan Poelman (timmerman)

1838 (art. 27): Hayo Alting (bakker)

1853 (art. 3532): Jan Willem Alting (*1821, schuitevaarder) X1835 Henderika Zweers  (1812 Enumatil) en erfg.

1862 (art. 7417): Jan Willem Alting (schuitevaarder, +1866), Henderika Zweers

1878 (art. 10663.6): Teunis Kroos (winkelier). In ’79 bijbouw

1916 (art. 20994): Johannes Jacobus Sijses (*1855, pianomaker)X 1878 Gerardina de Waard (later wed. ½, en Leeuwarden) en 9 knd. Sijses (elk 1/18)

1926 (art. 27737): Henderikus Johannes Peletier (koopman, Leeuwarden)

1926 (art. 22583.10): Derk Haak (koopman) (woont nr. 9a)

1941 (art. 29026.71): ): Jan Groenewold (timmerm. Later makelaar, ¾) en Gerrit Groenewold (postbeambte, 1/4) (zie ook nr. 19). In ’41 verbouw

1941 (art. 34456): Aletta Oudeman, wed. Marinus Quartel en Klazina Maarhuis x Geert Ploeger (drogist) (wonen er niet)

1972 (art. 50483): Gerhard Bralds (lasser) woont er

1977 (art. 57906): Dorothea Margaretha Maria Maximiliana Erens (woont Nw. Kijk in ’t Jatstr. 103)

1978 (art. 60325): Daniel Johan Scheffer (*1947, architect) (woont er niet)

1981 (art. 65743): Pieter Cornelis van Voorst Vader (*1946) (woont er niet)

 

Grote Appelstraat nr. 29

(tot 1870: L 288, 1870-1899: L 514): E 261e, 1875: E 1611, E 2908

1832 (art. 1885): Christiaan Poelman (timmerman)

1838 (art. 3685): Antoni Strating Trap (werkman) (kocht ook deel tuin, dat werd toen E 628)

1845 (art. 3311): Reinder Meijer (timmerm.)(zie ook nr. 3 tm 7). In 1855 bouw van 3 kamerwoningen langs gang: E 942 tm 944 met erf E 945.

1864 (art. 7426.8): Arend Tonkes Vos Azn.(koopman), later wed. Grietje Scheltens en knd. Vos. In 1875 samen met erf E 945 tot E 1611

1911 (art. 19145.5/19660): Hendrik van Zijl Jzn. (groentekweker, Hornhuizen, 1911: kantoorbed.,  Gron.)

1911 (art. 17692.12): Mense ten Hoove (*1867, kastelein)

Adresb. 1938: 29: W. Schluter, venter; 29a: M.H. Beverwijk, Off. leger des Heils

Adresb. 1950-’51: 29: wed. J. Schluter-Wiersema en E. Knoop, pakh.knecht

1951 (art. 37612): Hendrik Akkerman (koopman, manufacturier)

1970 (art. 48134): Arend Jan (*1950) en Hendrik (*1952) Klaassens

1975 (art. 54571): Albertus Kuiper (*1929, leraar; woont er niet)

1983 (art. 70474): Constance Henriette Vervoort (*1964) woont er

nu: Tijmen van Rooijen


Gang: E 262 (E 1510, E 1616)

1832: (art. 2758): Jan Wonink (bakker, +1854). In 1874: E 1510, 1875: E 1616

1896 (art. 15782): meerdere eigenaren, oa Hindrik Janssen (touwslager) en Jan Egbert Spinder (schipper) , later NV Confectiefabr. Vh Fa. Menco & Co.

Detail kaartje ‘Aanduiding van den Toestand der Woningen’, met 29/1 en 29/2 (zwart) als ‘onbewoonbaar verklaard’ en 29/3, 4 en 5 als ‘vochtig’ en ‘zonder voldoende afwatering’ en ‘privaat’

Grote Appelstraat –  oude nrs. 29/1 tm 29/3

(1855: E 942 tm 945, 1884: E 1608 tm 1610)

1863 (art. 5472): Berend Kuitert (koopman)

1864 (art. 7560): Gradus Augusto (wever). In 1864 verkoop van erf E 945 aan art. 7426.9 =Arend Tonkes Vos Azn. (koopman)

1884 (art. 11892): Jan Egbert Spinder (schipper), later wed. Annechien Maathuis (1/2, woont Grachtstraat) en knd. Spinder

1903 (art. 17692): Mense ten Hoove (*1867, aanv. letterzetter, vanaf ca. 1902-’03 kastelein; veel bezit; +1950) x 1892 Catharina Maij. Hij verandert de bestemmingen. E 1608 wordt in 1911 bergplaats en dan verkocht aan art. 16358.4. E 1609 en 1610 worden in 1910 werkplaatsen en in ’11 verkocht aan resp. art. 18038.66 en 17569.11

Grote Appelstraat –  oude nr. 29/1

(tot 1870: L 288/2, 1870-1899: L 513): E 1610

NB: In 1910 onbewoonbaar verklaard (zie kaart), daarna werkplaats

1911 (art. 17569.11): Hendrik Holthuis (Jalouzienfabr., +1930), later wed. Wilhelmina Johanna Vriemoet (23/32) en 3 knd. Holthuis

1921 (art. 23104): Joannes Houttuin (sig.fabr.), later wed. Grietje v.d. Werf (4/7) en 6 knd Houttuin (Woont N’binnensingel 69)

1939 (art. 33309): Auke Visser (brandstoff.handel) (woont Nw. Kijk in ’t Jatstr. 66)

1956 (art. 39992.3): Jan Wiebe Boersma (koopman)

1976 (art. 53652): Rudolf Kat (*1920, zangleraar)

1979 (art. 61834): Minke van Loon (*1930, lerares, wed. Mr. J.R. Harryvan)

 

Grote Appelstraat –  oude nr. 29/2

(tot 1870: L 288/5, 1870-‘99: L 512, na 1899: 29/2): E 1609

NB: In 1910 onbewoonbaar verklaard (zie kaart), daarna werkplaats

BR 1860-‘61/’62: Pieter Hofman (touwslagersknecht)+ Marchien Aaldring + Rudolf (*1860)

1911 (18038.66): Geert Ronner (aann., opzichter, timmerm.)

1918 (art. 21083.26): Douwe Huizing (rustend schipper)

1933 (art. 22663.7): Korneli(u)s Smid (koopman)

1962 (art. 39992.20): Jan Wiebe Boersma (koopman)

1976 (art. 53652): Rudolf Kat (*1920, zangleraar)

1979 (art. 61834): Minke van Loon (*1930, lerares, wed. Mr. J.R. Harryvan)

 

Grote Appelstraat –  oude nr. 29/3

(tot 1870: L 288/4, 1870-1899: L 511): E 1608

1911 (art. 16358.4): Jan de Goede (koopman)

1927 (art. 28006): Jan Berend Hemmes (meubelmaker) (5/8) en Douwe Robertus en Geert Marinus Hemmes (elk 1/8) en Lammert Hummel (x Roberta Hemmes, 1/8), later laatste 3 elk 1/3

1962 (art. 39992.22): Jan Wiebe Boersma (koopman)

1976 (art. 53652): Rudolf Kat (zangleraar)

1979 (art. 61834): Minke van Loon (*1930, lerares, wed. Mr. J.R. Harryvan)

 

Grote Appelstraat –  oude nr. 29/4

(tot 1870?, tot 1899: L 510): 1860: E 1073, 1874: E 1509, 1875: E 1606, 1920: E 2527

Gebouwd in 1860, komt uit E 1017 (zie bij Noorderbinnensingel E 259, oude nrs. 84 tm 88)

1860 (art. 5164/7420/10119): Hindrik Janssen (*1818, touwslager,+1905,  x Cornelia Hermanna Ennema)

1903 (art. 13809): Grietje Westers, wed. Conradus Kiers (bloemkweekersche, later zonder)

1919 (art. 23122): Jan Aldert Alderts (bakker) en cs

NB: Het lijkt dat er bij verkoop wat vergissingen zijn gemaakt met het naastgelegen perceel, gezien toevoegingen ‘Rectificatie’

1919 (art. 23268): Engel Overbeek (koemelker, woont Helpman)

1920 (art. 17031): Jan Nap (timmerm.-aann.)

1928 (art. 28806): Johannes Gerardus Hensens (meubelmaker) (woont Noorderbinnensingel 89)

1931 (art. 30054): Jan Luitjes of Jan Luitens Johannes Barold Gasthuis. In 1931 gesloopt en daarna bij N’binnensingel gevoegd.

 

Grote Appelstraat –  oude nr. 29/5

(tot 1870: L 288/6, 1870-1899: L 509): 1860: E 1072, 1874: E 1508, 1875: E 1605, 1920: E 2526

Gebouwd in 1860, komt uit E 1017 (zie bij Noorderbinnensingel E 259, oude nrs. 84 tm 88)

1860 (art. 5164/7420/10119): Hindrik Janssen (*1818, touwslager,+1905,  x Cornelia Hermanna Ennema)

1903 (art. 13809): Grietje Westers, wed. Conradus Kiers (bloemkweekersche, later zonder)

1919 (art. 17031): Jan Nap (timmerm.-aann.)

NB: Het lijkt dat er bij verkoop wat vergissingen zijn gemaakt met het naastgelegen perceel, gezien toevoegingen ‘Rectificatie’

1920 (art. 24351): Jan Aldert Alderts (bakker) en cs

1920 (art. 23268): Engel Overbeek (koemelker, woont Helpman)

1928 (art. 28806): Johannes Gerardus Hensens (meubelmaker, woont N’binnensingel 89)

1931 (art. 30054): Jan Luitjes of Jan Luitens Johannes Barold Gasthuis. In 1931 gesloopt en daarna bij N’binnensingel gevoegd.

 

Grote Appelstraat nr. 31

(1870-1899: L 287, 1870-1899: L 508): E 263, 1932: E 2909

1832 (art. 639): Trijntje Eissing

1835 (art. 1202): Jan Hindriks de Jonge (schipper), later erven

1853 (art. 5593): Evert Harms Pluktje (*1803 Nieuwolda, X 1829 Tijtje Jans de Jonge, schipper) en knd. (Harmke Pluktje, *1830)

1894 (art. 15006): Pier van der Werff (timmerm, metsel.)

1915 (art. 19767.6): Johannes Swart (kastelein), later wed. Fenna Sijtsma (1/2, hertr.1920: Lambertus Johan Nipperus) en Sjoert Swart (1/2)

1918 (art. 21978): Jan Tiessens (turfhandelaar, +1918), later wed. Betje Ippen (1/2, winkel., Nw. Kijk in ’t Jatstr.66) en 2 knd. Tiessens (elk ¼). In 1932: E 2909

Betje Ippen, wed. J. Tiessens trouwde in 1929 met Auke Visser. Hij was in 1898 getrouwd met Maria Kamminga, maar zij was volgens overlevering ‘in 1927 vandoor gegaan met de commensaal Jan Pietens, die in de Kl. Leliestraat woonde’. Het huwelijk werd het volgende jaar door de Arrond. Rechtbank ‘door echtscheiding’ ontbonden. Kamminga en Pietens trouwden in 1939.

Adresb. 1938: Wed. J. Tiessens, Turfh., en A. Visser, koopman

Adresb. 1950-’51: J. Ubels, buffetchef (kennel: Prins Lodewijk)

1956 (art. 39992): Jan Wiebe Boersma (koopman)

Adresb.1958: S. Tillema, veilingsbediende (*1906) (handel in 2e handsgoederen en anarchist) zn: Rob

1976 (art. 39099.2): Harm Reinje Spanjer (*1926, kantoorbed.) (woont Nw. Kijk in ’t Jatstraat 7)

1978 (art. 60738): Herman Gerlof Spanjer (*1956, aquisiteur) (woont er)

 

Grote Appelstraat nrs. 33 t/m 33g

E 264 en deel E 265, 1905: E 2356, 1932: E 2910

1832 (art. 639): Trijntje Eissing

1835 (art. 1202): Jan Hindriks de Jonge (schipper), later erven

1853 (art. 5593): Evert Harms Pluktje (*1803 Nieuwolda, X 1829 Tijtje Jans de Jonge, schipper) en knd. (Harmke Pluktje, *1830)

E 264: 1894 (art. 12790): Cornelis Mensinga (koemelker)

E 265: 1894 (art. 14364): Henderikus Harms van Marlen (huisschilder)

E 264 gaat in 1901 en E 265 in 1899 naar:

(art. 13700): Geert Belgraver (metselaar, bouwondern.)

1903 (art. 17660): idem, later wed. Antje Bosman (1/2) en 5 knd. Belgraver (elk 1/10)

In 1905 vereniging E 264 met deel E 265 tot E 2356

1905 (art. 18148): Vereeniging (tot oprichting van) voor Kinderbewaarplaatsen. In 1905 herbouw en ’06 verbouw. In 1932: E 2910

Adresb. 1950: Kinderhuis, dir. F. Assenberg, M.A. Bos

Adresb. 1958: Dames Assenberg en bos, tehuis voor kinderen.

1958 (art. 39992): Jan Wiebe Boersma (koopman)

1959 (art. 41096): Geert Kroeze, chauff. (*1919, woont Moesstraat) x Nenkiena van Eerden

Adresb. 1961: S. Tillema, veilingsbed.

1986 (art. 66916): Nenkiena van Eerden (woont Moesstr.)

 

Grote Appelstraat nr. 35-35a

Deel E 265 en E 266, 1905: E 2357, 1932: E 2911

1832 (art. 639): Trijntje Eissing

1835 (art. 1202): Jan Hindriks de Jonge (schipper), later erven

1853 (art. 5593): Evert Harms Pluktje (*1803 Nieuwolda, X 1829 Tijtje Jans de Jonge, schipper) en knd. (Harmke Pluktje, *1830)

1899 (art. 13700): Geert Belgraver (metselaar, bouwondern.). Zie ‘Uitgelicht’: De Belgravers

1903 (art. 17660): idem, later wed. Antje Bosman (1/2) en 5 knd. Belgraver (elk 1/10)

In 1905 uit deel E 265 en E 266: herbouw tot E 2357, in 1906 verbouw

1923 (art. 16040.9): Guitsen Hoekstra (schoenm.) woont er niet

1940 (art. 33781.4): Hinderk ter Veld x Trijntje de Vries (wonen er niet)

1940 (art. 33841): Hendrik Adriaan de Groot, x 1937, later wed. Maria Anna Remberte de Ridder en 4 knd De Groot

1948 (art. 30641.6): Reint Louters, later wed. Douwtje de Boer (wonen er niet). NB: Tot 1942 is eigenaar: Willem Jacobus Velleman (*1902, tabaksbewerker)

1970 (art. 42938.268): RUG. In ’83 ‘ruiling’ met:

1983 (art. 41000. 10021): gem. Groningen. In ’86 ruiling met:

1986 (art. 44946.43): Siebrand van der Veen (meubelstoffeerder, later kamerverhuurder)

1986 (art. 75775): VOF Woningexploitatie Fa. S. van der Veen (S. v.d.Veen *1935 en Karel Scholte *1952)

NB: huidige nrs. 37 tm 49 behoren in 1832 allemaal tot (art. 767): Klaas Gerbrands (koemelker)


Grote Appelstraat – oude nrs. 37-39

(tot 1822:…, 1822-1870: L 284 en 283/8, 1870-’99: L 505 en 504, 1899: 37 en 39) : E 267 (met perceel tot aan de wal) (1843: E … en 651, 1876: E 1651 en 651, 1932: E 2912 en 2913

BR 1822 (G 249 en 250 werden resp. L 283 en 284): geen koemelker ?

BR 1830: L 283 (wordt in 1899: 39 enz): Jan Gonde + vr; L 284 (wordt in 1870: L 505 en in ’99: 37): Aaffien (Aafijn) Aldershoff (woont 1826 L 282)+ dch

1832 (art. 767): Klaas Gerbrands (koemelker)

BR 1840 (L 283): Jan Gerbrands Groenhuis (voerman) (kanttekening: ‘L 283 is veranderd in 5 kamers: L 283/2, 283/3 enz’: zie hieronder)

1843 (art. 837): Gerbrand Hendriks Groenhuis (voerman). In 1843 bouw, waarna aan Gr. Appelstraat: E 648 tm 652 (=tuin) (zie o.a. oud nr. 39). In 1844 wordt in E 652 bijgebouwd: zie Noorderbinnensingel 88 tm 94: E 731 tm 739. E 648 tm 651 worden verkocht:

1845 (art. 4572): Jan Gerbrands Groenhuis (koemelker)

E 648 tm 650: 1853 (art. 4509)

E 651 en E 785 tm 789: 1852 (art. 5649): Jurrien Woldijk (koemelker)

1853 (art. 5802): Hindrik Gerhardus Hamming (koemelker).

BR 1870 (L 283/8 wordt L 504): Hindrik Gerbrands Hamming (*1816 Sauwerd, veehouder) met vr en knd.

Adresb. 1872-’73: L 504: H. Hamming (koemelker)

In 1876 worden E 785 tm 788 verenigd tot E 1651, dat wordt samen met E 651 verkocht.

BR 1886: L 503: H. Hamming

1896: (art 15545): Hinderikus Hamming (koemelker), later wed. Stientje Bolhuis (hertr. Martinus Bannink)

BR 1910: nr. 37 ontbreekt; nr. 39: Hinderikus Hamming (*1859) x Stientje Bolhuis (*1861) en knd. Hindrik (*1884) en Wolter (*1889)

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’22: nr. 37: ontbreekt; 39: H. Hamming, koemelker

Adresb. 1924: 39: W. Mennes (koemelker)

1926 (art. 18437): Gerhardus (Johannes Nicolaas) van Voorn (rijw.handel; veel bezit) E 651 en 1651

1927 (art. 27942): Rikkert Borgman (aannemer, woont eerst Ulrum, daarna nr. 37)

In 1936 sloop.

 

Grote Appelstraat – oude nr. 41

E 650, 1932: E 2914, 1938 samen met E 2912 en 2913: E 3057

1843 (art. 837): Gerbrand Hendriks Groenhuis (voerman). In 1843 bouw, waarna aan Gr. Appelstraat: E 648 tm 652 (=tuin). 1844: E 648 tm 650: 1853 (art. 4509)

1845 (art. 4572): Jan Gerbrands Groenhuis (koemelker)

1853 (art. 4509): Johannes Niewold (banketbakker)

1858 (art. 6178): Klaas Bruins (tingieter)

1867 (art. 8609): Klaas Bruins, later wed. Evertje Jacobs

1892 (art. 14096): Klaas Beks (voerman) en Geert Beks (wagenmaker)

Adresb. 1911: 41: J. Boerema, werkm.

1917 (art 15545): Hinderikus Hamming (koemelker), later wed. Stientje Bolhuis (hertr. Martinus Bannink)

Adresb. 1914-’15 tm i.e.g. ’24: wed. S. Rode

1925 (art. 18437): Gerhardus (Johannes Nicolaas) van Voorn (rijw.handel; veel bezit)

1927 (art. 27942): Rikkert Borgman (aannemer, woont eerst Ulrum, daarna nr. 37)

In 1936 sloop.

 


Grote Appelstraat nrs. 37-39b

1938: E 3057, 1949: E 3135, nu: E  3371)

(art. 27942): Rikkert Borgman (aannemer, woont eerst Ulrum, daarna nr. 37). Gebouwd R. Borgman, 1936

1937 (art. 32472): Gijsbert August Dionijs Wieringa (ler. Lich.opv.). In 1937-’38 vlgs. Kadaster herbouw samen met E 2914, zie onder, daarna E 3057. In ’49: E 3135.

1959 (art. 41476): Lieuwe Tammo Hoeksema (tandarts)

1971 (art. 49122): Jan Kornelis de Cockstichting (p.a. RUG)

1980 (art. 58204.59): Hendrik Cornelis van Caem (*1954, student, woont Nw. Kerkhof; veel bezit!)

1980 (art. 59558): BV Maatsch. Voor Begrafenis- en Crematiekosten Verzorging BCKV

1980 (art. 62912): VvE Gr. Appelstraat 37, 37a, 37b, 39, 39a en 39b

 

Grote Appelstraat nrs. 43 tm 47 vlak voor de afbraak (foto Warner Folkers)

 

Grote Appelstraat – oude nr. 43

1843: E 649

1843 (art. 837): Gerbrand Hendriks Groenhuis (voerman). In 1843 bouw, waarna aan Gr. Appelstraat: E 648 tm 652 (=tuin).

1845 (art. 4572): Jan Gerbrands Groenhuis (koemelker)

1853 (art. 4509): Johannes Niewold (banketbakker)

1858 (art. 6705): Wilt Hilrichs Hidden (* ca 1816 Norden,+ 1892,  kuiper), later wed. Martha Jacobs Prummel, Antje Hidden en Wilte Hibrich Tulp

1911 (art. 17031.3): Jan Nap (timmerm., aann.)

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’24: nr. 43: J. Buursma, voerm.kn.

1917 (art. 21382): Hendrik Hamming (koemelker)

1919 (art. 20981.15): Tonnis Pentinga (koemelker, +1945) (woont Moesstr.)

Adresb. 1938: K. A. Bodde, werkm.

In 1940 onbewoonbaar verklaard, daarna werkpl.

1946 (art. 35800): Klaas Noorman (loodgieter)

1950 (art. 35260.5): Zwaninus Olsman (sig.handelaar), later wed. en div. knd.

Adresb. 1950-’51: werkplaats

Adresb. 1958 e.v.: nr. ontbreekt

1981 (art. 41000.9459): gem. Groningen

1982 (art. 23113.191): Groninger Woningbouw. Concordia. In 1985 deel van E 3409

 

Grote Appelstraat – oude nr. 45

1843: E 648

1843 (art. 837): Gerbrand Hendriks Groenhuis (voerman). In 1843 bouw, waarna aan Gr. Appelstraat: E 648 tm 652 (=tuin).

1845 (art. 4572): Jan Gerbrands Groenhuis (koemelker)

1853 (art. 4509): Johannes Niewold (banketbakker)

1858 (art. 6704): Mattheus Schroote (koopman), later knd.

1888 (art. 13640): wed. Reina Jorna en knd. Schroote

1892 (art. 14096): Klaas Beks (voerman) en Geert Beks (wagenmaker)

Adresb. 1911: 45: B. van Ellen, werkm.

Adresb. 1914-’15: 45: A. Hummel, werkvr.

1917 (art. 21382): Hendrik Hamming (koemelker)

Adresb. 1920 tm i.e.g. ’24: nr. 45: J. Immel, werkm.

1919 (art. 22630): Jan Boerema (werkm.) woont er

1932 (art. 28368.13): Lieuwe van der Veer (+1939), woont nr. 34

1938 (art. 19381): Gerrit Jan Gombert (coupeur, +1951)

Adresb. 1938: A. Nieborg, glazenwasser

1939 (art. 33054): Richte Tekelenburg sr. (timmerm-aann.) (woont Paterswoldseweg). In 1940 veranderd in bergplaats.

Adresb. 1950-’51: werkplaats

1956 (art. 40120): Jan Schut (vishandel.)

Adresb. 1958 e.v.: nr. ontbreekt

1967 (art. 46151): Michiel Pronk (chauffeur en vishandel.)

1981 (art. 41000.9461): gem. Groningen

1982 (art. 23113): Groninger Woningbouw. Concordia. In 1985 deel van E 3409

 

Noorderbinnensingel – oude nr. 47

Zie Noorderbinnensingel oude nr. 97

Adresb. 1911: 47: J. Reinders, werkm.

Adresb. 1914-’15 tm ’22: 47: J. Rozema, werkm.

Adresb. 1924: 47: J. Boerma, werkm.

Vanaf 1930 in eigendom van Fenna Sijtsma. In 1973 wordt het gekocht door de universiteit, maar zij blijft er tot haar dood in 1977 wonen.

Fenna Sijtsma (*1879-+1977) was eerst getrouwd met cafehouder Johannes Swart (*1876-+1918) en hertrouwde in 1920 met wagenbestuurder Lambertus Johan Nipperus. Fenna werd in de volksmond ‘Opoe Swart’ genoemd en dreef tot haar dood een kruidenierswinkeltje op de hoek met de Noorderbinnensingel, waar ze op 16 maart 1973 op gewelddadige wijze werd overvallen.

Nieuwsblad van het Noorden, 19-1-1977

 

Grote Appelstraat nrs. 41 t/m 49

E 3409, 2014: E 3753, nieuwbouw: zie ook Noorderbinnensingel

Noorderbinnensingel

Grote Appelstraat, even zijde

Grote Appelstraat – oude nrs. 2 t/m 4

Zie ook oude nummers Nw. Kijk in ’t Jatstraat nr. 88 tm 92

 E 288

1832 (art. 370): Aaltje Jans Boerema, wed. Jan(ne)s Brukker (koemelker, +1830)

1854 (art. 5075): Hindrik Plenter (voerman). In 1876 verenigd met E 286 tot E 1638. Zie verder bij Nw. Kijk in ’t Jatstraat -oude nr. 88

 

Grote Appelstraat – oude nr. 2 (- 2a)

(L 270, van 1870 tot 1899: L 482): E 285, 1903: E 2326: nu nieuwbouw

1832 (art. 370): Aaltje Jans Boerema, wed. Jan(ne)s Brukker (koemelker, +1830),

1854 (art. 5075): Hindrik Plenter (voerman)

BR 1830: Margien Schreuder (52 jr, winkeliersche), Geertje Bleker (26 jr, * Emden), Stijntje Schreuder (10 jr.), Arend Meinders (51 jr., arb.)

BR 1870: Aafien van der Tuin (1793-1873), daarna: Albert Legger (1831, schipper) x Gerritje Benes (1840) + 3 knd. Legger

1879 (art. 9364/12990): Menno Imelman (blikslager). Zie: Familie Imelman

1901 (art 15978): Ite van Til (koemelker, landgebruiker; woont Adorp)

1903 (art. 17600): Geert Belgraver (timmerm., bouwondernemer) Antje Bosman (1/6), Jan Houttuin (lakfabr., 1/3) en Hendrik Berend Houttuin (z.b., 1/3) e.a. (elk 1/30). Vanuit E 283 tm 285 en deel van E 1747 ontstaan na sloop en herbouw in 1903: E 2330 tm 2326. Zie ‘Uitgelicht’: De Belgravers

1911 (art. 17660): Antje Bosman (1/2) en 5 knd. Belgraver (elk 1/10)

1923 (art. 26022): Wilhelm Leuthoff sr. (bode, verzekeringsagent) (woont 2a)

Adresb. 1924: 2. H. Vos, kleerm.; 2a. W. Leuthoff, agent levensverz.

1940 (art. 33732): Hattum Hattuma (koopman, +1968)x Geessien v.d. Woude (*1896) en 2 knd. Hattuma (wonen er niet)

1954 (art. 38768): Jan Jacobus de Vroeg (kapitein) x Hindrikje Hoeksema (wonen er niet)

1967 (art. 45870): Frederik Sikkens (aannemer, Adorp)

1967 (art. 42938.186): RUG

Adresb. 1968: 2: E. Philipsen, expeditiebed.; 2a: M.J. van den Berg (Max van den Berg *1946, x sept. 1967 Marjon Willemsen *1947)

1981 (art. 41000.9565): Gem. Groningen

1982 (art. 23113.210): St. Groninger Woningbouw Concordia. In 1985 verenigd met nr. 4 en nieuwbouw

 

Grote Appelstraat – oude nr. 4

Deel E 284, 1903: E 2327: nu nieuwbouw

1832 (art. 1785): Geert Teunis Oldenburger (koopman)

1848 (art. 5075): Hindrik Plenter (voerman)

1879 (art. 9364/12990): Menno Imelman (blikslager). Zie: Familie Imelman

1901 (art 15978): Ite van Til (koemelker, landgebruiker; woont Adorp)

1903 (art. 17600): Geert Belgraver (timmerm., bouwondernemer) Antje Bosman (1/6), Jan Houttuin (lakfabr., 1/3) en Hendrik Berend Houttuin (z.b., 1/3) e.a. (elk 1/30). Vanuit E 283 tm 285 en deel van E 1747 ontstaan na sloop en herbouw in 1903: E 2330 tm 2326. 

1911 (art. 17660): Antje Bosman (1/2) en 5 knd. Belgraver (elk 1/10)

1923 (art. 26044): Jan van Dijken (metselaar, +1924), later wed. Wilhelmina Oudgenoeg (7/12) en 5 knd. (elk 1/12)

Adresb. 1924: 4. J. Wiersema, plantsoenw.; 4a. R. Alberts, smidskn.

1925 (art. 25664.31): Gerrit Edens (vleeschh.) en Willem Roelof Homan (vleeschh.)

1925 (art. 27244): Jan Bos (nachtwaker, woon 4a) (3/4) en Hillechien Aaltje Bos (1/4)

1981 (art. 41000.9591): Gem. Groningen

1982 (art. 23113.209): St. Groninger Woningbouw Concordia. In 1985 verenigd met nr. 2 en nieuwbouw

 

Grote Appelstraat nrs. 2 t/m 4

Nieuwbouw: 1985: E 3408

 

Grote Appelstraat nr. 6-6a

Deel E 284, 1903: E 2328

1832 (art. 1785): Geert Teunis Oldenburger (koopman)

1848 (art. 5075): Hindrik Plenter (voerman)

1879 (art. 9364.13): Menno Imelman (blikslager) (zie ook bij oude nrs. 2 en 4). Zie: Familie Imelman

1898 (art. 12990.28): Menno Imelman (blikslager)

1901 (art 15978): Ite van Til (koemelker, landgebruiker; woont Adorp)

1903 (art. 17600): Geert Belgraver (timmerm., bouwondernemer) Antje Bosman (1/6), Jan Houttuin (lakfabr., 1/3) en Hendrik Berend Houttuin (z.b., 1/3) e.a. (elk 1/30). Vanuit E 283 tm 285 en deel van E 1747 ontstaan na sloop en herbouw in 1903: E 2330 tm 2326. 

1911 (art. 17660): Antje Bosman (1/2) en 5 knd. Belgraver (elk 1/10)

1923 (art. 26021): Gerardus Johannes Oosterwijk (*1888, magazijnkn., timmerm., +1983) (woont er tot…), later 3 knd. Oosterwijk

Adresb. 1924: 6. G.J. Oosterwijk, mag.kn.; 6a. W. Kuipers, meubelm.kn.

1982 (art. 60984.7): Sjoerd Rozema (*1960, schilder) (woont er niet)

 

Grote Appelstraat nr. 8-8a

E 283, 1903: E 2329

1832 (art. 283): Teunis Copinga (deurwaarder)

(art. 9364):

1898 (art. 12990): Menno Imelman (blikslager). Zie: Familie Imelman

1901 (art 15978): Ite van Til (koemelker, landgebruiker; woont Adorp)

1903 (art. 17600): Geert Belgraver (timmerm., bouwondernemer) Antje Bosman (1/6), Jan Houttuin (lakfabr., 1/3) en Hendrik Berend Houttuin (z.b., 1/3) e.a. (elk 1/30). Vanuit E 283 tm 285 en deel van E 1747 ontstaan na sloop en herbouw in 1903: E 2330 tm 2326. 

1911 (art. 17660): Antje Bosman (1/2) en 5 knd. Belgraver (elk 1/10)

1923 (art. 26168): Gerhardus Jacobus Benniks (meubelm.) (woont Moesstraat)

Adresb. 1924: 8. A.F. Lammers, winkelier; 8a. K. bij de Leij, meubelma.kn

1929 (art. 27689.4): Frederik Poelman (Majoor marine, woont Kerklaan)

1937 (art. 32084): Onno Onnes (veehouder, +1956), later wed. Grietje Edens  (4/70 en 6 knd Onnes (elk 1/14) (woont Hoendiep)

1963 (art. 27749.9): Paulus Henderikus Welbergen (timmerm.-aann.), later wed. Bibiana Geziena Veronica Raker en 5 knd. (woont er niet)

1977 (art. 58266): Dr.Ir. Hendrik Willem Joseph van Kempen (1/2) en Drs. Wilhelmus Antonius Adrianus Verhoeven (1/2)

1984 (art. 71444): Maris Stella Roos (*1962) (woont er)

 

Grote Appelstraat nr. 10-10a

Deel E 283, 1903: E 2330

1832 (art. 283/ 444): Teunis Copinga (deurwaarder)

1855 (art. 6210): Hemmo Copinga

1856 (art. 5075.10): Hindrik Plenter (voerman)

1877 (art. 9364/12990): Menno Imelman (blikslager). Zie: Familie Imelman

1901 (art 15978): Ite van Til (koemelker, landgebruiker; woont Adorp)

1903 (art. 17600): Geert Belgraver (timmerm., bouwondernemer) Antje Bosman (1/6), Jan Houttuin (lakfabr., 1/3) en Hendrik Berend Houttuin (z.b., 1/3) e.a. (elk 1/30). Vanuit E 283 tm 285 en deel van E 1747 ontstaan na sloop en herbouw in 1903: E 2330 tm 2326. 

1911 (art. 17660): Antje Bosman (1/2) en 5 knd. Belgraver (elk 1/10)

1923 (art. 26168): Gerhardus Jacobus Benniks (meubelm.) (woont Moesstraat)

Adresb. 1924: 10. G.J. Benniks, meubelm., A. Benniks, mandenm.; 10a. wed. J. Schut

1936 (art. 32084): Onno Onnes (veehouder, +1956), later wed. Grietje Edens  (4/70 en 6 knd Onnes (elk 1/14) (woont Hoendiep)

1944 (art. 35480): Feike Visser (bakker) (woont er niet)

1950 (art. 37535): Pieter Matthijs (werktuigkundige) (woont er niet)

1952 (art. 38250): Paulus Henderikus Welbergen (timmerm.-aann.) en Mr. Romke de Waard (griffier, A’dam)

1977 (art. 58459): Franciscus Maria Welbergen (*1932, leraar LO) (woont Steenwijk)

 

Grote Appelstraat – oude nrs. 12 t/m 16

E 282: ontstaan uit E 282=tuin, 1879: E 1746, 1881: E 1802 tm 1804, later E 2332, 1803 en 1804 (zie onder)

1832 (art. 370): Aaltje Jans Boerema, wed. Jan(ne)s Brukker (koemelker, +1830),

1854 (art. 5075): Hindrik Plenter (voerman). In 1879 gaat deel naar art. 11315.4= E 1747: Gerrit Buist (koemelker, Hoogkerk).

Rest (Gr. Appelstraat) wordt E 1746=huis & erf.

1879 (art. 11456.1): Kornelis Kremer (koemelker, oorspr. Hoogkerk). In 1881 splitsing en bouw  in E 1802=huis & erf, E 1803 en 1804. In 1901 wordt E1802 verkocht aan art. 11776.29. E1803 en 1804 naar art. 17153: zie onder

 

Grote Appelstraat – oude nr. 12

(tot 1899: L 484/4): E 1802 en E 1749, 1903: E 2332 (zie Hulpkaart) (gebouwd in 1881)

(art. 11456): Kornelis Kremer (koemelker, oorspr. Hoogkerk). Zie boven.

Adresb. 1886: L 484a: K. Kremer

1901 (art. 11776): Aaltje Lammerts, wed. Meijer (koemelkersche) en Atje Lammerts v.d. Tuin, wed. Van Bergen. In 1903 wordt E 1802 na verbouw: E 2332 (zie Hulpkaart)

Adresb. 1907 tm 1921: K. Kremer (koemelker)

1909 (art. 19225): Jan Geerts van der Tuin (koemelker). Verwerft E 1749=gang in 1909 uit art. 17720

1910  (art. 19275): Jan Lammerts van der Tuin (koemelker) (woont er niet)

1919 (art. 23486): Freerk Klaas Tulp (*1889, aann., +1964) x 1914 Wiebertje Balk

Adresb. 1922/1924: F.K. Tulp

1939 (art. 33315): Vereen. ‘Oranje’ (scheepsverzekering)

1939 (art. 33054.10): Richte Tekelenburg (timmerm.)X 1911 Hilje Zichterman

1939 (art. 33393): NV Algemeene Handels- en Scheepsbelangen

1971 (art. 42938.303): RUG

1981 (art. 41000. 9566): gem. Groningen

Afgebroken

 

Grote Appelstraat – oude nr. 14

(tot 1899: L 484/2): 1881: E 1803 (gebouwd in 1881)

1879 (art. 11456.1): Kornelis Kremer (koemelker, oorspr. Hoogkerk)

1901 (art. 17153. 1 en 2): Harm Hamming (koemelker) en knd. Hamming

1919 (art. 23485): Martinus Roelof Zadel (bekleder, woont Bloemstr.)

Adresb. 1924: wed. C. Sluiter, werkvr.

1935 (art. 29842): Jan Molenaar (schoenm.) (woont Nw. Kijk in ’t Jatstr. 76). In ’35 verbouw.

1937 (art. 20489.18): Barteld Mulder (koemelker,+1953), later wed. Frouwke Bosch (woont Nw. Ebb.str. 141)

1963 (art. 41000. 4894): gem. Groningen

Afgebroken

 

Grote Appelstraat – oude nr. 16

(tot 1899: L 483/3): 1881: E 1804 (gebouwd in 1881)

1879 (art. 11456.1): Kornelis Kremer (koemelker, oorspr. Hoogkerk).

1901 (art. 17153. 1 en 2): Harm Hamming (koemelker) en knd. Hamming

1920 (art. 23672): Geert Koerts (woont er niet)

1921 (art. 24933): Henri Cornelis van Caem (boekh.)

1921 (art. 21900): Johanna Helena Abramsen en Louisa Francisca Meijer x A.J. Welman

Adresb. 1924: J.H. Abramsen

1927 (art. 28166): Jeannette Aardema (woont er)

1949 (art 36853): Casper Prins (woont er niet)

1949 9art. 36867): Lammechien Leeuwenga, wed. Goitse Riksten (woont er)

1951 (art. 37836): Sipke de Vries (schipper; woont er)

1952 (art. 38175): Marten de Boer (melkventer, woont er)

1960 (art. 42519): Klaziena Jacoba Wiltjer (woont er)

1962 (art. 43364): Abel Hommes (woont er)

1965 (art. 39992.34): Jan Wiebe Boersma (woont er niet) (bezit meer in de buurt)

1968 (art. 38772): Tabe Numan (masseur) (woont er niet)

1980 (art. 63901): Kornelis Tabe Numan (*1950, Enschede)

1980 (art. 63902): Berta Johanna Beusekamp (*1953) (woont er)

1985 (art. 73511): Gert-Jan Hylle Jochem Hendrik Antonie de Vries (*1962) (woont er)

Afgebroken

 

Grote Appelstraat – nrs. 12 tm 16

E 1803, 1804 en 2332

Na afbraak oude nrs. 12 tm 16 nieuwbouw in 2007-’08 door …

 

Grote Appelstraat nr. 18

E 281, 1871 (samen met E 912) E 1343, 1905: E 2369, 1906: E 2385

1832 (art. 2054): Harke Rubenga (hovenier)

1853 (art. 5192. 4 en 5): Hind.k. Geerts Kramer (zakkenverhuur en kastelein)

1855 (art. 6072): Jacomina Rubenga, wed. Jacobus  Pluiter, later Harko Pluiter en m.e.

1858 (art 6698): Harko Pluijter (timmerm.). In 1871 verenigd met tuin E 912 tot E 1343.

Later wed. Hendrikje Groeneveld

1905 (art. 18334): Christianus Keiser (bouwondern.) en cs: Pieter Keiser (bouwondern.) en Geert Belgraver (bouwondern.)

1906 (art. 18038): Geert Ronner (opzichter in bouw, later aann.). In 1906 herbouw, daarna E 2369

1918 (art. 21974): Lammert Bolhuis (schipper)

1920 (art. 22166): Harm Sloots (schipper), na 1923:Johan Lambertus Gerhard Luttmer (agent)

Adresb. 1924: 18. H. Ketel, stoffeerderskn.; 18a. C. Niessen, kleerm.

1932 (art. 20845): Petrus Harmannus Verbeek (bedrijfsleider) x Hermiena Anna Keijzer (1/4) Lammert Bolhuis (schipper) (wonen er niet)

1949 (art. 33929): Antje Klasina en Margrietha Aaltiena de Boer (wonen er niet)

1966 (art. 42938.173): RUG. In ’83 ‘ruiling’ met:

1983 (art. 41000. 10020): gem. Groningen. In ’86 ruiling met:

1986 (art. 44946.42): Siebrand van der Veen (meubelstoffeerder, later kamerverhuurder)

1986 (art. 75775.39): VOF Woningexploitatie Fa. S. van der Veen (S. v.d.Veen *1935 en Karel Scholte *1952)

 

Grote Appelstraat nr. 20-20a

E 280, 1871: E 1342, 1905: E 2368, 1906: E 2384

1832 (art. 2054): Harke Rubenga (hovenier)

1853 (art. 5192. 4 en 5): Hind.k. Geerts Kramer (zakkenverhuur en kastelein)

1858 (art. 4291.6): Lammert Kramer (koornmeter)

1871 (art 6698): Harko Pluijter (timmerm.), later wed. Hendrikje Groeneveld. In 1871 wordt het E 1342

1905 (art. 18334): Christianus Keiser (bouwondern.) en cs: Pieter Keiser (bouwondern.) en Geert Belgraver (bouwondern.)

1906 (art. 18038): Geert Ronner (opzichter in bouw, later aann.). In 1906 herbouw, daarna E 2368

1918 (art. 21974): Lammert Bolhuis (schipper)

1920 (art. 22166): Harm Sloots (schipper)

1923 (art. 11559): Hendrik Heikens (boekhouder) (woont er niet)

Adresb. 1924: 20. H. Sloots, schipper; 20a. J.L.G. Luttmer, agent van pol.

1924 (art. 26539): Kornelis Willems Veger (fijnwerker,+1929), later wed. Johanna Anna Bos (5/8) en zn Harmannus Herman Veger (3/8) (woont er niet)

1962 (art. 22433): Anna Johanna Maria Bos en Martha Helena Elisabeth Maagd (*1910, coupeuse) (wonen er niet)

1963 (art. 41000.4692): gem. Groningen

1984 (art. 72223): gem. Groningen en St. Groninger Woningbouw Concordia

 

Grote Appelstraat nr. 22-22a

E 279, 1904: E 2338, 1906: E 2383

1832 (art. 2316): wed. Albert Steenwijk (kleerm.)

1837 (art. 3471): Lucas Scholtens (kleerm.) en m.e.

1838 (art. 3655): Cornelis Rijkens (koopman)

1847 (art. 2684): Albartus Winsemius (*1792, barbier/ policiemeester,+ 1857), later wed. Sijgien de Jonge (*1806-+1884)

1860 (art. 7143): Sijgien de Jonge, wed. Albartus Winsemius en knd

1868 (art. 7759/13832): Johannes Philippus Imelman (blikslager) (bezit heel veel). Zie: Familie Imelman

1901 (art. 14291): Henderikus Bos (bakker)

1903 (art. 17600) Geert Belgraver (metselaar, bouwondern.,+1914), x Antje Bosman Herbouw in 1904, daarna E 2338. In 1906 deeltje verkocht aan art. 18038.6, rest daarna E 2383

1911 (art. 12900.53):Hendrik Berend(s) Wolthoorn (broodbakker, later ook tapper)

1921 (art. 24989): Jan Glas (touwslager)

1922 (art. 25363): Hilbrand Thijs (timmerm.), vanaf 1925: Wicher Kamps (timmerm.)

Adresb. 1924: S.v.d.Woude, werkm.; 22a. H. Thijs, timmerm.

1973 (art. 51202): Jan Wierenga (*1945) (woont er)

1979 (art. 61402): Jan Pieter Gootjes (*1950, leraar) (woont er niet)

1981 (art. 65835): Cornelis Rudolf Emile Mulder (*1946) (1/2) x Maria Elisabeth Brants (*1950) wonen er

 

Grote Appelstraat nr. 24-24a

E 278, 1904: E 2339

1832 (art. 2316): wed. Albert Steenwijk (kleerm.)

1837 (art. 3471): Lucas Scholtens (kleerm.) en m.e.

1838 (art. 3655): Cornelis Rijkens (koopman)

1847 (art. 2684): Albartus Winsemius (*1792, barbier/ policiemeester,+ 1857), later wed. Sijgien de Jonge (*1806-+1884)

1860 (art. 7143): Sijgien de Jonge, wed. Albarts Winsemius en knd

1868 (art. 7759/13832): Johannes Philippus Imelman (blikslager) (bezit heel veel). Zie: Familie Imelman

1901 (art. 14291): Henderikus Bos (bakker)

1903 (art. 17600) Geert Belgraver (metselaar, bouwondern.,+1914), x Antje Bosman Herbouw in 1904, daarna E 2339

1911 (art. 12900.52): Hendrik Berend(s) Wolthoorn (broodbakker, later ook tapper)

1922 (art. 25742.12): Wiepke Hartsema, wed. H.B. Wolthoorn (woont Vm Klein Poortje)

Adresb. 1924: 24. Wed. W.J. Miljoen, P.J. Miljoen, assurad., G. Oldenburg, banketb.; 24a. C. Kappenburg, gem. timmerm.

1933 (art. 31145): Jan Groenewold (timmerm.) en Hendrik ter Veld (zie ook nr. 23)

1935 (art. 31699): Pieter Wijgerts (koemelker)x Trientje van Hemmen (wonen er niet)

1940 (art. 33728): Grietje Mulder (x Ebbing Hermannus Kiestra)

1947 (art. 36173): Lammert Willy Greiner (koopman) (woont er niet)

1949 (art. 36691): Dina Ritsma, wed. Jacobus Bosselaar (woont Garmerwolde)

1961 (art. 41000.4070): gem. Groningen

1984 (art. 72223): gem. Groningen en St. Groninger Woningbouw Concordia

 

Grote Appelstraat nr. 26

E 277 : gesloopt in 1962

1832 (art. 2316): wed. Albert Steenwijk (kleerm.)

1837 (art. 3471): Lucas Scholtens (kleerm.) en m.e.

1838 (art. 3655): Cornelis Rijkens (koopman)

1847 (art. 2684): Albertus Winsemius (barbier, later policiemeester)

1860 (art. 7143): Albertus Winsemius (barbier, later policiemeester), later wed. Seigje de Jonge en knd

1868 (art. 6654): Israel David Outs (koopman)

1874 (art. 9964): Sjouktje Herman

1881 (art. 12001): Jurjen Kuipers (minderjarige)

1902 (art. 17365): Tammo de Jonge (arb.), vanaf 1922: Pieter Jan Kramer (wijnkoopersbed.)x Aaltje Catrina Cerfontein

Adresb. 1924: 26. Jac. Knorren, werkm. NS

1935 (art. 30115.5): Jannes Hartsema (koopm.; woont Nw. Kijk in ‘t J.str. 92) bezit ook 3 tm 7, zie daar

1941 (art. 34663): Lammertus Alberts (bouwondern.) en Dirk Eisenga (makelaar)

1941 (art. 33610): Bernardus Lambertus Nienhuis (koopman, +1956)

1943 (art. 28787.10): Geert Otto (cafehouder)

1956 (art. 40321): VOF Been en Poortinga (Duurt Poortinga en Bouke Been) (timmerl.)

1957 (art. 39319): NV H.J.Hoving Groninger Glasindustrie (gevestigd nr. 42). In 1960 ‘ruiling’ met:

1960 (art. 41000): gem. Groningen. In ’62 sloop

 

E 276=tuin, 1848: E 794, later E 2340, E 2447

1832 (art. 2054): Harke Rubenga (hovenier)

1853 (art. 5192. 4): Hind.k. Geerts Kramer (zakkenverhuur en kastelein). In 1856 bouw, daarna E 974 tm 976=huizen, 977=tuin. Alles in ’57 verkocht aan:

1857 (art. 4291): Lammert Kramer (koornmeter)

 

Grote Appelstraat nr. 28

1856: E 976, gebouwd 1856 en gesloopt in ’62

1857 (art. 4291): Lammert Kramer (koornmeter)

1874 (art. 10130): Henderikus Hendriks Sprik (zonder)

1891 (art. 11892): Jan Egbert Spinder (schipper, +1914, later wed. Annechien Maathuis en knd.)

1915 (art. 18574): Karel Reker (bouwk. Opzichter, later architect)

1915 (art. 19869): Heiman Kosses (veehandel., +1917), later wed. Berta Goldsmit

1917 (art. 21627): Siebren Iestra (schilder)

1919 (art. 21228): Hendrik Branbergen (koopman, +1924), later wed. Jacoba de Jonge (6/11) en 10 knd (elk 1/22)

Adresb. 1924: 28. J. Tel, werkm.

1929 (art. 29026.9): Jan Groenewold (makelaar (3/4) en Gerrit Groenewold (postbeambt.) (1/4)

1929 (art. 25612): Hein(e) Scholma (winkelier. Kraneweg)

1957 (art. 40321): VOF Been en Poortinga (Duurt Poortinga en Bouke Been) (timmerl.)

1957 (art. 39319): NV H.J.Hoving Groninger Glasindustrie (gevestigd nr. 42). In 1960 ‘ruiling’ met:

1960 (art. 41000): gem. Groningen. In ’62 sloop

 

Grote Appelstraat nr. 30

1856: E 975, gebouwd 1856 en gesloopt in ’62

1857 (art. 4291): Lammert Kramer (koornmeter)

1874 (art. 10130): Henderikus Hendriks Sprik (zonder)

1891art. 14291.14/27899): Henderikus Bos (aanv. bakker) woont Noorderhaven 42

Adresb. 1924: 30. J. Jagt, hellingkn.

1937 (art. 28787.10): Geert Otto (cafehouder). In ’37 verbouw

1956 (art. 40321): VOF Been en Poortinga (Duurt Poortinga en Bouke Been) (timmerl.)

1957 (art. 39319): NV H.J.Hoving Groninger Glasindustrie (gevestigd nr. 42). In 1960 ‘ruiling’ met:

1960 (art. 41000): gem. Groningen. In ’62 sloop

 

Grote Appelstraat nr. 32

1856: E 974, 1911: E 2446, herbouwd 1911

1857 (art. 4291): Lammert Kramer (koornmeter)

1874 (art. 10130.76): Henderikus Hendriks Sprik (zonder).

1891 (art. 14446): Berend Jansen

1896 (art. 15695): Kornelis Mensinga en Izaak leutscher (koemelkers)

1896 (art. 14325): Izaak leutscher (koemelker)

1900 (art. 10340.27/19830.40): Henderikus Wilhelmus Lameris (later 5/8) en 3 knd (elk 1/8). In 1911 herbouw

1917 (art. 19365): Douwe Olthoff (timmerm., +1941)

Adresb. 1924: 32. D. Olthoff, timmerm.kn.

1941 (art. 34275): Titus IJpma (loonslager)

1941 (art. 34460): Stientje Kamps (dienstbode) x J. Evenhuis

1957 (art. 39319): NV H.J.Hoving Groninger Glasindustrie (gevestigd nr. 42)

1960 (art. 41000.3638): gem. Groningen

1984 (art. 72223): gem. Groningen en St. Groninger Woningbouw Concordia

 

Grote Appelstraat – oude nrs. 34 tm 40

E 275= tuin met pakhuis

1832 (art. 1282): Pieter Kiel (stelmaker) In 1843 splitsing en bouw, daarna E 653 tm 656. Zie onder

 

Grote Appelstraat nr. 34

1843: E 653=pakhuis

1848 (art. 5088): Jan Mulder (ijzersmid, +1849 N 220: zie bij Zuiderkerkstraat oude nr. 9), later erven

1912 (art. 9158): Renke Jan Mulder (moesker)

Adresb. 1924: 34. H. van Ippen, vervoerskn.

1927 (art. 27569): Jan Groenewold (timmerm.) (woont Gr. Rozenstr.76)

1927 (art. 28368): Lieuwe van der Veer (woont nr. 34)x Wilhelmina Jans. In ’28 verbouw

1940 (art. 33946): Clara van der Rijn, wed. Leo Maurits van Essen (woont Haren)

1946 (art. 35820/29638): Hindrik Jacob Hoving (glashandel)

1954 (art. 39319): NV H.J. Hoving Glasindustrie. In 1960 ‘ruiling’ met:

1960 (art. 41000.3639): gem. Groningen

1984 (art. 72223): gem. Groningen en St. Groninger Woningbouw Concordia

 
Grote Appelstraat nr. 36

E 654=huis

1848 (art. 5088): Jan Mulder (ijzersmid, +1849 N 220: zie bij Zuiderkerkstraat oude nr. 9), later erven

1912 (art. 9158): Renke Jan Mulder (moesker)

Adresb. 1924:P. Blaauw, sorteerder

1927 (art. 27569): Jan Groenewold (timmerm.) (woont Gr. Rozenstr.76)

1927 (art. 28369): Harmannus Kampen (timmerm.) (woont Gr. Kruisstr. 10)

1929 (art. 29157): Romke Wagenaar (rangeerder NS) later wed. Roelfien Strandstra (*1922)(woont er) In ’29 opbouw, in ’37 verbouw.

Later eigendom: Geref. Kerk Vrijgemaakt Groningen-Noord

1979 (art. 61874): Bernhgard Victor van Loon (*1953, inrichtingswerker) (woont er)

1980 (art. 64142): Herman SAtoppels (*1953) (woont er niet)

1987 (art. 77187): Susan Diana Beattie (*1961) woont er

 

Grote Appelstraat – oude nr. 38

E 655, gesloopt

1848 (art. 5088): Jan Mulder (ijzersmid, +1849 N 220: zie bij Zuiderkerkstraat oude nr. 9), later erven

1912 (art. 9158): Renke Jan Mulder (moesker)

Adresb. 1924: I. Stokroos, metaalslijper

1927 (art. 27569): Jan Groenewold (timmerm.) (woont Gr. Rozenstr.76)

1927 (art. 28368): Lieuwe van der Veer (woont nr. 34)x Wilhelmina Jans

1928 (art. 19477): Jacobus Hartman (kamerbehanger)

1929 (art. 21886): Jan Jans van der Meer, later henderika v.d. Meer (woont Kl. Appelstr. 15)

1940 (art. 32091): NV ‘H.J. Hoving Groninger Glasindustrie’, Gr. Appelstr. 42-4. Gesloopt in ‘41

1942 (art. 29638): Hindrik Jacob Hoving (*1905 Niekerk, glasfabrikant, x 1932 Anje Pieterke Datema). In 1942 herbouw en vereniging met E 656 en E 3020, daarna E 3108

 

Grote Appelstraat – oude nr. 40

E 656=huis, gesloopt

1848 (art. 5088): Jan Mulder (ijzersmid, +1849 N 220: zie bij Zuiderkerkstraat oude nr. 9), later erven

1912 (art. 9158): Renke Jan Mulder (moesker)

Adresb. 1924: 40. J.B. Hemmes, meubelm.kn.

1927 (art. 27569): Jan Groenewold (timmerm.) (woont Gr. Rozenstr.76)

1927 (art. 24377.4): Jan van der Veen (+1949) (woont er niet)

1938 (art. 32091): NV ‘H.J. Hoving Groninger Glasindustrie’, Gr. Appelstr. 42-4. Gesloopt in ‘41

1942 (art. 29638): Hindrik Jacob Hoving (glasfabrikant). In 1942 herbouw en vereniging met E 655 en E 3020, daarna E 3108

Grote Appelstraat – oude nr. 42

E 273 (tuinhuis) en E 274 (huis en tuin, ligt achter E 275), 1874: E 1494 (ijskelder) en E 1495, 1897: E 1494 en E 2179 (huis en tuin), 1899: E 2201 (werkpl) en 2202 (huis en erf),1936: E 3020, 1942: deel van E 3108

E 273: 1836 (art. 485): Jannes van Dam (koekbakker)

1841 (art. 2032): Johannes Romeling (boekhandel.). In 1848 verkocht aan art. 4509 (zie onder)

E 274: 1836 (art. 1365): Jan Jacobs Kramer (koopman)

1848 (art. 4509/9006): Johannes Niewold (banketbakker). In 1874 splitsing: E 1494 en 1495. E 1495 wordt in 1874 verkocht aan art. 10066. E 1494 in 1899 aan art. 16532, waarbij beide weer van zelfde eigenaar zijn (zie onder)

E 1495, E 1576, 1897: E 2179

1874 (art. 10066/6692): Pieter Damsté Brouwer (korenmeter). In 1875 stichting, daarna E 1575 tm 1577 (2x huis en tuin)

1895 (art. 15329): Jantje Willems Pel, wed. Pieter Damsté Brouwer

1897 (art. 16135): Hilbrand Modderaar en cs: Jurjen Kroon en Geert Belgraver ( 2x timmerm.). In 1897 door aankoop extra stukje van tuin E 1577 uit art. 15329: E 2179, in 1899 aan art. 16532 (zie onder)

E 1494:

1899 (art. 16532): Jan Groen jr. In 1899 bouw, daarna E 2201 en 2202

1904 (art. 17959): ‘Eerste Groningsche Maatschappij tot het machinaal reinigen en motvrij maken van tapijten en andere goederen’

1917 (art. 11113): Ernst Remmelt Wolfgram (kamerbehanger,+1928), later wed. Cornelia Romijn en 3 knd (elk 3/20)

1930 (art. 29638): Hindrik Jacob Hoving (*1905 Niekerk, glasfabrikant).

Adresb.1931: 42. F. Wagenaar, werkm.; 42/2. K. Tel, werkm.; 42/3. H. Schwarts, werkm.; 42/4. Groninger Glasindustrie

Hoving koopt in ’33 E 2178 en na sloop van E 2201 en 2202 en nieuwbouw ontstaat in ’33 : E 2949: gebouwd 1933 (arch. Bollen en C. Laffra). Zie gevelsteen G.H.H. 28-8-1933:

In ’36 samengevoegd met E 2178, waarna: E 3020 (zie huidige nr. 42)

1936 (art. 32091): NV ‘H.J. Hoving Groninger Glasindustrie’, Gr. Appelstr. 42-4

1942 (art. 29638): Hindrik Jacob Hoving (glasfabrikant). In 1942 ged. herbouw en vereniging met E 655 en 656, daarna E 3108. Zie verder bij huidige nrs. 38-4-42.

 

Grote Appelstraat nrs. 38-40-42

E 3108, 1962: E 3287 (Noorderbinnensingel 100=- E 3286, zie daar), 1980: E 3353 (38-40) en E 3354 (42)

gebouwd 1941 (arch. Wildeboer en Overzet)

1942 (art. 29638): Hindrik Jacob Hoving (glasfabrikant). Zie ‘Uitgelicht’: Hoving Glasindustrie

1954 (art. 39319): NV H.J. Hoving Groninger Glasindustrie (gevestigd nr. 42). In 1962 krijgt bezit van Hoving aan Gr. Appelstr. en Noorderbinnensingel 100 nieuwe kadasternummers (zie Hulpkaart 1963: E 3286 en 3287)

1967 (art. 46090): NV (later BV) Beleggingsmaatschappij Hoving

1979 (art. 60878): Henderika Grietje Hoving (*1936, ½) en Grietje Annie Henderika v.d. Bij-Hoving (*1943, ½). In 1980 nieuwe kadasternummers E 3353 tm 3357 en daarna wordt alles verkocht, ook Noorderbinnensingel 100 (zie daar)

1980 (art. 63633): VvE 38, 38a,b, 40, 40a,b, 42, 42a,b.

Maar ook:

1980 (art. 58762. 157 tm 169): Beleggings- en Exploitatiemaatsch. Hoogeheem BV

1980 (art. 48702): Jacob Hofman (kellner, Sauwerd) x Riekje Gnodde. Hij verkoopt tussen ’80 en ’82 alle appartementen apart.

 

Grote Appelstraat nr. 44-44a

( tot 1899: L 498): E 269, 1866: E 1229

1832 (art. 666): Jan Kornelis Ennema (touwslager)

1851 (art. 5485): Trijntje (Trientje) Witkop, wed. Jan Cornelis Ennema (touwslagersche, +1850).

Na het overlijden van Trijntje Witkop in 1865 worden het volgende jaar de 2 huizen (E 268, zie Noorderbinnensingel 98) en E 269, met achterliggende tuin door de erven gesplitst. Zo ontstaan uit E 268: E 1228 en 1231 en uit E 269: E 1229 en 1230.  Alleen E 1229 nummert aan de Grote Appelstraat

1866 (art. 7686): Harmannus Kip

1875 (art. 10356): Pieter Vos (timmerm.)

1880 (art. 11487): Johannes Franciscus Engelbertus Petri (schoenm.)

1911 (art. 19767): Johannes Swart (kastelein, +1918), later wed. Fenna Sijtsma (1/2) en Sjoert Swart (1/2). Zij hertrouwt 1920: Lambertus Johan Nipperus (wagenbestuurder)

1924 (art. 19381): Fenna Sijtsma (gesch. van L.J. Nipperus), en Gerrit Jan Gombert (coupeur) (Noorderbinnensingel 96)

1927 (art. 28004): Daniel Sijtsma (+1935), later wed. Gertrud Huppertz (*Gartenweiler, Duitsl., + 1939; 7/12) en 5 knd. Sijtsma. Hij komt in 1929 ook in bezit van E 1230 en 1231

Adresb.1931: 44. G.M. Rasker, bakkersbed.; 44a. wed. E. Nakken, wed. R. Schlüter, werkvr.

1940 (art. 32091): NV ‘H.J. Hoving Groninger Glasindustrie’, Gr. Appelstr. 42-4

1942 (art. 29638): Hindrik Jacob Hoving (glasfabrikant)

1954 (art. 39002): Henderika Drenth (+1962), wed. Harmannus Hoving (+1953), later 4 knd Hoving: Niesjen Gezina (*1904), Hindrik Jacob (*1905), Gezina Niesjen (*1909) en Bouke (*1917) (elk ¼)

1967 (art. 44779): Freerk Smilda (cafehouder), later wed. Grietje van der Wal (*1926) (5/8) en 3 knd (elk 1/8) (woont er niet)

1975 (art. 54724): Grietje van der Wal, wed. Freerk Smilda (woont Roden)

1978 (art. 60742): Exploitatiemaatschappij d’Oranjeboom

1988 (art. 77580): Vof Van der Wal, Hartmans en Partners (Paul v.d. Wal, *1965, Cornelia Teeninga, *1947, Reinbder Johannes Hartmans, *1965, Jan Harman Witzenburg, *1965) (wonen er allemaal niet)

Noorderbinnensingel

 

Kleine Appelstraat, oneven zijde

Kleine Appelstraat in de jaren 20, gezien in de richting Nw. Boteringestraat

Kleine Appelstraat – oude nr. 1

(ontstaan in 1881 uit Nw. Boteringestraat 80; tot 1899: M 133/3): E 21 , 1881: E 1817, 1926 : E 2666/2667, 1936: E 3023

1832 (art. 338): Roelf Broeksema (koemelker)

1853 (art. 5934): Weija Simons Haak, wed. R. Broeksema en m.e., later ook Wija Boon (=kleindch)

1879 (art. 11299): Jan Kleibeda (koemelker). In 1881 afsplitsing waarbij hoofdpand (Nw. Botstr) E 1818 wordt en aan Kl. Appelstraat E 1816, 1817 en 1819

1889 (art. 13917): Gerhardus Hamming (koemelker), later wed. Fennechien Wiechers

1905 (art. 18273): Hindrik Vels (koemelker, woont Kl. Appelstr.). In 1926 wordt E 1816: E 2667 en E 1818: E 2666

Adresb. 1924/ 1933: 1. H. Vels

1933 (art. 30851): Gerhardus Hamming (melkhandelaar) en Jan Rozema (aannemer). Zij slopen in 1934 en splitsen eigendom in art. 31871 (Rozema) en 31872 (Hamming). Na nieuwbouw in 1935-’36 door J. Rozema (arch. Wildeboer en Overzet): winkel en woning. Wordt dan E 3023. Zie dan verder bij Nw. Boteringestraat 80

Adresboeken na 1936: nr. 1 ontbreekt

Kleine Appelstraat nr. 3, 3a t/m 3c

(ontstaan in 1881 uit Nw. Boteringestraat 80; tot 1899: M 133/2): E 21, 1881: deel E 1818, 1926: deel E 2666, 1936: E 3024

Tot 1881 zie bij nr. 1.

1879 (art. 11299): Jan Kleibeda (koemelker). In 1881 afsplitsing waarbij hoofdpand (Nw. Botstr) E 1818 wordt en aan Kl. Appelstraat E 1816, 1817 en 1819

1889 (art. 13917): Gerhardus Hamming (koemelker), later wed. Fennechien Wiechers

1905 (art. 18273): Hindrik Vels (koemelker, woont Kl. Appelstr. 1). In 1926 wordt E 1816: E 2667 en E 1818: E 2666

Adresb. 1924: 3. mej. J. Range, naaister

Adresb. 1933: 3. wed. Briek, wed. W. Kok

1933 (art. 30851): Gerhardus Hamming (melkhandelaar) en Jan Rozema (aannemer). Zij slopen in 1934 en splitsen eigendom in art. 31871 (Rozema) en 31872 (Hamming). Na nieuwbouw in 1935-’36 door J. Rozema (arch. Wildeboer en Overzet): winkel en woning

(art. 31872): Gerhardus Hamming (melkh., woont Kl. Appelstr. 3)

BR: Gerhardus Hamming (*1903-+1981, melkslijter) x 1928 Maria v.d. Veen (*1902). Ze wonen eerst Riouwstr. Daarna Kl. Appelstr. 3. Ze hebben 7 knd. NB: Ze emigreerden 1953 naar Canada

Adresb. 1938/1940/1943: 3-5. G. Hamming, melkhandel; 3a. H.B. v.d. Berg, Chauff.;

Adresb. 1938: 3b.  H.J. Freese, kleerm. ; 3c. S. Walles, Conduct. El. Tram

Adresb. 1940: 3b. G. Mensinga, schoenm.; 3c. S. Walles, Conduct. El. Tram

1940 (art. 25092.11): Aldert Nijland (stucadoor, woont er niet)

1940 (art. 30398): Hermina Jacoba Cornelia Elings, later 7 andere Elings. In ’78 splitsing in appartementen 3, 3a tm c, 5

Adresb. 1943: 3b: C.G. Vos, Chauff.; 3c. wed. C.G. Tepper-Huizing, F.L. Tepper

Jeugdherinnering van ‘Ans’ Dallinga (*1928) (woonde nr. 12a): ’Dan was er ook nog de familie Hamming. Die woonden tegenover mijn moeder. Melkboer Hamming. Eveneens een groot gezin, zes kinderen, maar ook zeer christelijk, streng in de leer. Behalve op Hemelvaartsdag. Dan trok de familie er op uit. Dat mocht de hele buurt weten. Uitslapen was er niet meer bij, want de hele familie Hamming stapte om zeven uur in de ochtend op de fiets en alle gezinsleden belden de buurt luidruchtig wakker. Dat was een enorm lawaai’.

Adresb. 1950: 3. G. Hamming, melkhandel; 3a. H.B. v.d. Berg , chauffeur bij Geubels; 3b. C.G. Vos, bedrijfsleider; 3c. M. de Jong, bakker

Adresb. 1958: 3. M. Pera, melkhandel; 3a. H.B. v.d. Berg, chauffeur; 3b. Ch.G. Vos, likeurstoker; 3c. H. Heininga, metselaar

Adresb. 1961: 3. M. Pera, melkhandel; 3a. H.B. v.d. Berg, chauffeur; 3b. E. Kamstra, musicus; 3c. F. Driessens, boekbinder

Adresb. 1964: idem, m.u.v.: 3. A. de Boer, groentehandelaar

Adresb. 1968: 3.-; 3a. H.B. v.d. Berg, chauffeur; 3b. mej. A.J. Stutvoet, apoth.ass., E. Kamstra, musicus; 3c. mej. E.H. Mulder. verkoopster

Adresb. 1972: 3. W. de Jonge; 3a. H.B. v.d. Berg; 3b. J.H. Hesseling

1978 (art. 58510): VvE.

1978 (art. 30398): Elings. Tussen ’78 en ’81 afzonderlijk verkocht

 

Kleine Appelstraat – oude nr. 5

(ontstaan in 1881 uit Nw. Boteringestraat 80; tot 1899: M 133): E 21, 1881: E 1819,

Zelfde eigenaren als nr. 3 (zie daar)

Adresb. 1880: M 133: D(erk) Waterborg, schipper (*1852, x 1878 Grietje Jannes)

Adresb. 1924/ 1933: 5. C. Sprenkeling, kleerm.kn.

Adresb. 1938/1940/1943/1950: 3-5. G. Hamming, melkhandel

Adresb. 1958 en later: nr. 5 ontbreekt

 

Kleine Appelstraat nr. 7

(tot 1899: M 132): E 22, 1867: E 1237 (1 pand met nr. 9), 1920: E 2529

1832 (art. 974): Steven Hekkema (deurwaarder) (bezit ook E 20 aan Nw. Bot.str)

1842 (art. 467): Lubbe/artus Crol(l) (*Kampen, koopman, +1852) x Harmanna Kroonma (+1843 Nw. Bot. Str)

1853 (art. 5841): 5 knd. van wijlen Alida Alberdina Steur- Croll (*1816 Onderdendam-+1851), te weten: Lubbartus Harmannus (*1842), Steur (minderjarige) en m.e.: Jan Bennes, Harmannus Lubbartus (*1844), Johanna Christina Maria (*1846), Jan Bennes jr. (*1848) en Teelko Jan Steur (*1851-+1859), (NB: Zie ook Nw. Boteringestraat 26)

1862 (art. 7518): Anne Kamminga (koemelker), woont er

1867 (art. 8523): Willem Heemstra (houtstekkecht) en Louwe Hekkema (houtstekknecht). In 1867 verenigd met nr. 9 tot E 1237

1870 (art. 8230.9): Abraham de Jonge Urbach. In 1870 herbouw, daarna E 1318 (gang), 1319 tm 1322 (kamers)

1872 (art. 5937/11641): Kornelis Jacobs Nieboer (koekbakker). In 1876 verenigd tot E 1636

1881 (art. 11839/10130.113): Henderikus Hendriks Sprik (zonder). Het is dan huis en pakhuis. In 1881 vraagt H. Berends, die M 130 woont, voor M 31 vernieuwing van voorgevel en stoep aan.

1890 (art. 14095): Hinderikus Hindrik Henke (*1856, zn. van sigarenmaker; landb. Middelbert, +1897) x 1895 Freerktje (Freerkien) Velthuis (*1842 Euvelgunne), later wed. H.H. Henke-Velthuis. Zij splitst in 1906 de woning in 2 woningen met winkelpui

1909 (art. 19232): Karst van Dellen (timmerm) en Auke van der Veen (timmerm.)

1918 (art. 16766.25): Karst van Dellen, later wed Johanna Meinema (3/4) en Geelke Johanna van Dellen (1/4). In 1920 weer splitsing, daarna nr. 7: E 2529.

1920 (art. 24230): Lambertus Koopman (slager)

Adresb. 1924: L. Koopman, slager

1928 (art. 20608): Klaas van der Steen (vleeschh., later grossier in rundvlees) (woont er niet)

Adresb. 1938: B.J. Reilman, vleesh.

Adresb. 1950: M. Bijkerk, haringventer

Adresb. 1958/1961: mevr. M.L. Hollander

1961 (art. 42866): Jan Runhardt (kruidenier; woont Nw. Kijk in ’t Jatstr. 100)

1986 (art. 63280.5): Pieter Harmannus Vorstenberg (*1942; woont Van Ketwich Verschuurln.) x Jannigje van Loon

 

Kleine Appelstraat nr. 9

(tot 1899: M 131) : E 23, 1867: E 1237 (1 pand met nr. 7), 1920: E 2530

1832 (art. 927): wed. Fokko Harms (spinster)

1834 (art. 467): Lubbertus Crol(l) (koopman)

1853 (art. 5841): 5 knd. van wijlen Alida Alberdina Steur- Croll (*1816 Onderdendam-+1851), te weten: Lubbartus Harmannus (*1842), Steur (minderjarige) en m.e.: Jan Bennes, Harmannus Lubbartus (*1844), Johanna Christina Maria (*1846), Jan Bennes jr. (*1848) en Teelko Jan Steur (*1851-+1859), (NB: Zie ook Nw. Boteringestraat 26)

1862 (art. 7518): Anne Kamminga (koemelker), woont er

1867 (art. 8523): Willem Heemstra (houtstekkecht) en Louwe Hekkema (houtstekknecht). In 1867 verenigd met nr. 7 tot E 1237

1870 (art. 8230.9): Abraham de Jonge Urbach. In 1870 herbouw, daarna E 1318 (gang), 1319 tm 1322 (kamers)

1872 (art. 5937/11641): Kornelis Jacobs Nieboer (koekbakker). In 1876 verenigd tot E 1636

1881 (art. 11839/10130.113): Henderikus Hendriks Sprik (zonder). Het is dan huis en pakhuis. NB: In 1881 vraagt H. Berends, die M 130 woont, voor M 31 vernieuwing van voorgevel en stoep aan.

1890 (art. 14095): Hinderikus Hindrik Henke (*1856, zn. van sigarenmaker; landb. Middelbert, +1897) x 1895 Freerktje (Freerkien) Velthuis (*1842 Euvelgunne), later wed. H.H. Henke-Velthuis.

1909 (art. 19232): Karst van Dellen (timmerm) en Auke van der Veen (timmerm.)

1918 (art. 16766.25): Karst van Dellen, later wed Johanna Meinema (3/4) en Geelke Johanna van Dellen (1/4). In 1920 weer splitsing, daarna nr. 9: E 2530.

1920 (art. 23846): Berend Renkema (timmerm.-aann.). In 1921 opbouw en vertimmering. Vanaf 1924: Everhardus Henderikus Poelman (chef bewakingsdienst)

Adresb. 1924: 9. B. Renkema, timmerm.-aann.

1926 (art. 26843.12): Tobias de Vries (eerst rijwielhandelaar daarna makelaar) en Heino Mulder (rijw.handel.)

1928 (art. 29029): Berend Wedzinga (*1876 Dokkum, poelier; woont Havenstraat 1) x 1902 Harmanna Huizeling (*1876 Gron.)

1929 (art. 29197): Anna Catharina Amsing, wed. Martinus Arends (woont er)

Adresb. 1938: R. Runhardt, magazijnbed.

 

Jeugdherinneringen van ‘Ans’ Dallinga (*1928) (woonde nr. 12a):In de Kleine Appelstraat woonden ze tegenover de familie Runhardt. (in die lage huisjes) Tijdens de oorlog waren die in de voorkamer een kruidenierswinkeltje begonnen en later zijn ze naar de Kijk in’ t Jatstraat gegaan. In een voormalige groentewinkel hebben ze toen hun kruidenierszaak voortgezet. In de vrijgekomen woning in de Kleine Appelstraat kwam toen de (schoon)moeder van de familie Runhardt te wonen, opoe Amsing.’

 

Adresb. 1950: wed. A.C. Amsing

Adresb. 1958/1961: J. Runhardt, vertegenw. Margarinefabr., mevr. A. Amsing

1963 (art. 43659): Wobbelina Catharina Arends, wed. Reinder Runhardt (winkelierster; woont Nw. Kijk in ’t Jatstr. 100)

1986 (art. 75162): Marijn Jacob Jongsma (woont er)

 

Kleine Appelstraat nr. 11

(tot 1899: M 130): E 24, 1855: E 965 (en 966=erf), 1882 : E 1826

1832 (art. 2180): Gerhardus Siersema (*ca 1759, koornmeter, +11-11-1832) X Anna Gerbranda Flierman (+1828)

1833 (art. 2179): Klaas Siersema (koopman)

1843 (art. 4264): Frederik Marschewski (schrijnwerker) x 1841 Eva Siersema (dch. van Klaas S.; wed. Pieter Korst) (NB in het kadaster: ‘Maseskie’)

1855 (art. 4557.8/7560.10/10a): Gradus Augusto (wever)

1880 (art. 11330): Hendrik Berends (timmerm.) (woont er). NB In 1881 vraagt H. Berends voor M 31 vernieuwing van voorgevel en stoep aan (zie daar)

1882 (art. 12132): Hendrik Dijkhuizen (barbier)

1898 (art. 16272): Klaas Folkerts Backer (schoenm.)

1899 (art. 13731): Gerrit van der Land (depothouder), later met 3 knd (elk 3/32)

1909 (art. 19147): Hendrik Jonkman (gasfitter; woont Zuiderdiep)

Adresb. 1924: 11. H. Croes, werkm.

1927 (art. 28263): Hendrik Klooster (timmerm, woont er) In 1928 verbouw

1942 (art. 29842.5): Jan Molenaar (schoenm.; woont Nw. Kijk in ’t Jatstr. 76)

1948 (art. 29682.19): Siepko Penthum, later wed. Geeske Kroes en 5 knd. (later 4) Penthum

Adresb. 1961:  mevr. A.Z. Slotegraaf

1961 (art. 41226.34): Freerk Groeneveld (koopman)

1983 (art. 69594.57): Klaziena Noorman, wed. Freerk Groeneveld (woont Haren)

 

Kleine Appelstraat nr. 13

E 25, 1855: E 964 (en 967=erf), 1975 : E 3329

1832 (art. 2180): Gerhardus Siersema (*ca 1759, koornmeter, +11-11-1832) X Anna Gerbranda Flierman (+1828)

1833 (art. 2179): Klaas Siersema (koopman)

1843 (art. 4264): Frederik Marschewski (schrijnwerker) x 1841 Eva Siersema (dch. van Klaas S.; wed. Pieter Korst) (NB in het kadaster: ‘Maseskie’)

1855 (art. 4757): Harm Waterborg (blokmaker). In 1855 wijziging, daarna E 963 en 964

1858 (art. 6760): Gerard Jacob Visser (verwer en glzenmaker), later wed. Remske Bakker

1879 (art. 11330): Hendrik Berends (timmerm.)

1882 (art. 12131): Mattheus Jans Arkema (*1834-+1924)

1912 (art. 18252): Hinderikus Haijkens, later wed. Gezina Willemina Hesse (7/12) en 5 knd (elk 1/12)

1913 (art. 20336): Henderikus Haijkens, later wed. Meggelina Kram (5/8) en 3 knd (elk 1/8) (woont er)

Adresb. 1924: 13. H. Haijkens, bekleeder

1932 (art. 20489): Barteld Mulder (koemelker, woont Nw. Ebb.str. 141, later wed. Frouwke Bosch

1961 (art. 42733):Harmannus Nijland (timmerm.; woont Foxhol)

1964 (art. 42524): Jan Groenewold (veel bezit; woont er niet)

1964 (art. 44112): Rense Hendrik Boomsma (woont er) x … Roesminah (of -minek).  In ’64 verbouw

1971 (art. 49510): mevr. Roesminak (*1931) (woont er)

1972 (art. 49619): Henderikus Jan Beek (*1928; assur.tussenpersoon)

1972 (art. 49811): Cornelis van Es (*1917, huisschilder; woont Soest). In ’72 worden E 964 en 967 verenigd tot E 3329

1976 (art. 56470): Laurens Wigbolt Molenkamp (*1956)

1980 (art. 63768): Wigbolt Molenkamp (*1927; woont er niet)

1984 (art. 71888): Frederika Yvonne van der Pol (*1965; woont er)

Kleine Appelstraat nr. 15

E 26, 1855: E 963 (en 968=erf),  1975 : E 3328

1832 (art. 2180): Gerhardus Siersema (*ca 1759, koornmeter, +11-11-1832) X Anna Gerbranda Flierman (+1828)

1833 (art. 2179): Klaas Siersema (koopman)

1843 (art. 4264): Frederik Marschewski (schrijnwerker) x 1841 Eva Siersema (dch. van Klaas S.; wed. Pieter Korst) (NB in het kadaster: ‘Maseskie’)

1855 (art. 4757): Harm Waterborg (blokmaker). In 1855 wijziging, daarna E 963 en 964

1858 (art. 6760): Gerard Jacob Visser (verwer en glzenmaker), later wed. Remske Bakker

1879 (art. 11329): Nikolaas Wildeboer (verwer)

1882 (art. 12125): Willem Bakema (timmerm.)

1898 (art. 14464. 208/16390.59): Derk Smit (*1867 Aduard, timmerm-aann., +1927) x 1892 Trientje Ansing (*1867 Hoornschedijk): 5 knd. Smit

1918 (art. 21886): Jan Jans van der Meer (werkman) en Henderika (Henderkien) v.d. Meer (huishoudster) (woont er)

Adresb. 1924: J. v.d. Meer, Arbeider

1956 (art. 39949): Jaapkien Draaijer (werkster) (woont er)

1972 (art. 49992): Gerrit Grolleman Jzn (*1951)

In ’75 worden E 963 en 968 verenigd tot E 3328.

1976 (art. 56424): Johannes Kerkhof (*1952, woont er niet)

1982 (art. 67977): Fred Theo Falkena (*1961, woont er)

 

Kleine Appelstraat nr. 17

E 27, 1855: E 962 (en 969=erf), 1975: E 3327

1832 (art. 2180): Gerhardus Siersema (*ca 1759, koornmeter, +11-11-1832) X Anna Gerbranda Flierman (+1828)

1833 (art. 2179): Klaas Siersema (koopman)

1843 (art. 4264): Frederik Marschewski (schrijnwerker) x 1841 Eva Siersema (dch. van Klaas S.; wed. Pieter Korst) (NB in het kadaster: ‘Maseskie’)

1855 (art. 795.5): Johannes Goedhuis (koopman)

1858 (art. 6172): Hindrik Raker (timmerm., koopman) (later ½), later J.Th.M. Raker (1/4) en 2x Walker (elk 1/8)

1904 (art. 15747): Joannes Theodorus Martinus Raker (horlogemaker), later wed. Jitske van Minnen (1/2) en knd. Bibiana Gezina Veronica Raker (1/2). In 1911 bijbouw

Adresb. 1924: J. Ottens, Groentenh.

1947 (art. 27749): Paulus Henderikus Welbergen (timmerm.-aann.; woont er niet) later wed. Bibiana Geesina Veronica Raker (*1901) en 5 knd. Welbergen

1966 (art. 45608): Jan Alidus Warmolts (*1908, leraar MO Engel.) (woont er niet

1970 (art. 48035): Neeltje van Montfrans, wed. Jacobus Johannes du Saar (woont er niet)

1974 (art. 53782): Gerard Hendrik renkema (*1949, vormingsleider) (woont er niet)

In ’75 worden E 962 en 969 verenigd tot E 3327.

1978 (art. 59124): Henderik Derk Hoexum (*1947, vormingswerker; woont er)

1982 (art. 64000): Peter Vredeveld (*1948) (woont er niet)

1982 (art. 68349): Lubbegiena Sophia Alberdiena Martha Kasemir (*1956) (woont er)

 

Kleine Appelstraat nr. 19

E 28 , 1855: E 961

1832 (art. 2180): Gerhardus Siersema (*ca 1759, koornmeter, +11-11-1832) X Anna Gerbranda Flierman (+1828)

1833 (art. 2179): Klaas Siersema (koopman)

1843 (art. 4264): Frederik Marschewski (schrijnwerker) x 1841 Eva Siersema (dch. van Klaas S.; wed. Pieter Korst) (NB in het kadaster: ‘Maseskie’)

1855 (art. 4251.41/6672.35/10130.11): Henderikus Hendriks Sprik (koopman)

1890 (art. 14095): Hendericus Hendriks Henke, later wed. Freerktje Velthuis

1909 (art. 18074): Johannes Christoffer Robertus Rinket (winkelier, later zonder) , l;ater wed. Betske Elzinga (2/3) en 2 knd. Rinket (woont Ganzevoortsingel)

Adresb. 1924: 19. D. Range, Dienstman

1962 (art. 43229): Jacob de Vries (*1898, schipper; woont er) (later ¾), later met Reinder de Vries (*1926; 1/4), woont er niet)

1971 (art. 49369): Reinder de Vries (woont er niet)

1974 (art. 52772): Elisabeth Everdina van der Wedden (*1912) x Jouke Dijkstra (woont Emmen)

1980 (art. 63399): Sijmen Akkerman (*1915)x Pietje Botma (woont Sneek)

1983 (art. 70071): Yvonne Sophia Geertruida Vos (*1964) (woont er)

 

Kleine Appelstraat nrs. 21-23 (Nw. Kijk in ’t Jatstraat 97)

E 205, 1855: E 960, 1976: E 3326, 1925: E 2566, 19875: deel van E 3326, 1980: E 3351

1832 (art. 2180): Gerhardus Siersema (koornmeter)

1833 (art. 2179): Klaas Siersema (koopman)

1843 (art. 4264): Frederik Marschewski (schrijnwerker) x 1841 Eva Siersema (dch. van Klaas S.; wed. Pieter Korst) (NB in het kadaster: ‘Maseskie’)

1855 (art. 6172): Hendericus Raker (timmerm.). NB In 1855 vindt wijziging perceelsgrenzen plaats waardoor nieuwe kadasternummers ontstaan in dit gebied. (bezit ook E 970=tuin)

1873 (art. 9878): Henderika Jacoba Doornbos en Aafien Brandts (bezit ook E 970=tuin)

1874 (art. 10111): Hendrik ten Cate (koopman) (bezit ook E 970=tuin)

1876 (art. 10504): Tiemen Kornelius Braker (broodbakker) (bezit ook E 970=tuin)

1880 (art. 11697): Tjerk Luitjes (*1834, winkelier, +1909) x 1858 Trijntje Hartsema (+1907)(1/2) en 5 knd (elk 1/10) idem

1909 (art. 19365): Douwe Olthoff (timmerm.,+1941) (9/16) en 7 knd (elk 1/16) idem

1925 (art. 27150): Petrus Johannes Lucassen (tabaksbewerker) idem

1953 (art. 36537): Sjoerd Gerrit Jelte Bouwers (accountant,+1968), later wed. Elsje Onclin. Idem

1973 (art. 51503): Folkerdina Durkerika Baattina Bouwers (X Yme Fopma) (woont Drachten) idem. In ’75 verenigd met E 2565 (Nw. Kijk in ’t Jatstraat 99) tot E 3326

1980 (art. 55851.5): Hendrik Lubbertus van der Iest (*1930, ambten.)

1984 (art. 70273): Maria Helena Schlimback (*1952, x Geert Harm Stevens) (woont Ter Apel)

 

Kleine Appelstraat, even zijde


Kleine Appelstraat nr. 2

E 37bis, 1919: E 2502

1832 (art.1088): wed. Pieter Hooghuis (koopman). Zie ook Nw. Boteringest.76-78: (Bijltien of Beijltijn Havinga). Pieter Hooghuis (winkelier)  overleed 17-8-1823 Nw. Boteringestraat G 233. Zij overleed 29-10-1853 N 178 (= nr. 37)

1854 (art. 4557/ 7560): Gradus Augusto (wever)

1885 (art. 13125): Jantje Barkman (wed. Gradus Augusto)

1887 (art. 13501): Jacobus Oosterwijk (koperslager) (woont Godlinze)

1894 (art. 15146): Reinder Kuiulman (schoenm.), later wed. Annechien Roeters (4/7) en 6 knd. Kuilman (elk 1/14). In 1919 vernummerd tot E 2502

1930 (art. 29576): Harm Huizing

1931 (art. 30243):P Jacobus Hasselman (woont er niet)

1934 (art. 31371): Jan Groenewold (timmerm.) en cs (Hendrik ter Veld, Johannes Tiessens, Casper Prins)

1934 (art. 25492): Lambertus Lubbers (vleeschh.) en cs (J.G. Endert en J. Laverman)

1936 (art. 32239): Berend Klom (woont er niet)

1938 (art. 30244): Aaltje Huizinga x Feiko Jan de Vries (Behanger) (woont er niet)

1941 (art. 33140): Willem Koersen (woont er niet)

1950 (art. 30822.22): Alexander Hendrik Duijts (loodgieter en electr.)

1954 (art. 37685): Wi(e)cher Kuiper (timmerm) (woont er niet)

1957 (art. 40329): Henriette Geraldina Antonia Wolters (vertegenw. A’dam)

1962 (art. 41226.46): Freerk Groeneveld (koopman)

1983 (art. 69594.61): Klaziena Noorman, wed. F. Groeneveld (Haren)

 

Kleine Appelstraat nr. 4

E 36 (onveranderd)

1832 (art.1088): wed. Pieter Hooghuis (koopman)

1854 (art. 4752/ 7419): Jan Joostens Imelman (blikslager). Zie: Familie Imelman

1872 (art. 8289): Herman Guikema (zolderknecht)

1879 (art. 6692): Pieter Damsté Brouwer (korenmeter)/ later wed. Jantje Willems Pel en c.s.

1895 (art. 15329): Jantje Willems Pel, wed. P. Damsté Brouwer

1897 (art. 15310): Jan Imelman J.Phzn. (eerst blikslager, later zonder)/ later wed. Martje van Houten (heeft veel bezit). Zie: Familie Imelman. In 1946 scheiding:

1946 (art. 35897): Marthy Louise Weenink (*1931, minderj. Kl. Appelstr. 4). In ’46 verbouw.

1952 (art. 14302): Lubertus Brinkman (Nw. Boteringestr. 78)/ later Nicolaas ten Brink. In 1924 herbouw.

1967 (art. 45813): Annechiena Hendrika Jeanette Spinder (x Willem Roelof Geert Rutgers; Parkweg)

1975 (art. 54045): Drewes Jan Kooi (*1955)

1975 (art. 53452): Arend Jan Vegter (horeca-ondern. Zuidlaren)

1976 (art. 55655): Hilbrandina Roelfina Kornelia Peters (*1938, x C.W.L. van Muylwijk; Verl Hereweg 148)

1981 (art. 65661): Jeroen Wiebe Dijkhuizen (*1962, Kl. Appelstr.4)

1987 (art. 76967): Harm Suk (*1944) (1/2) x Froukje Kornelia v.d. Bent (*1944)(1/2) (beide: Sleen)

 

Kleine Appelstraat nr. 6

E 35 (onveranderd)

1832 (art. 974): Steven Hekkema (deurwaarder)

1842 (art. 4161): Roelof Jager (timmerm.kn.) en knd.

1850 (art. 5279): Jurriaan Wolvendijk (schoenm.)

1859 (art. 6868): Derk Douwes Molenkamp (schipper) en knd

1876 (art. 10614): Roelof van der Leij (timmerm.). In 1878 herbouw

1888 (art. 12581/17104): Pieter Hendriks Berdien (kleerm.)

1903 (art. 13773.4): Geert Groen (vleeschh.), later wed. Petronella v.d. Beek (1/4) en 4 knd. (elk 3/16)

1917 (art. 21655): Asser Schott en Fenno Mulder

1918 (art. 18696): Catharina Everdina Siegers, wed. J.G. Eikenhout, later 5x Schott (elk 1/10)

1921 (art. 24646): Sebastiaan Arien Galis (goudsmid) (woont Nw. Bot.str.67)

1929 (art. 23672.10): Geert Koerts (woont er niet)

1957 (art. 40168): Roelofje Bennink x Nikolaas Bos (woont er niet)

1973 (art. 52058): Johannes Petrus Gerardus Jilesen (*1952) en Gertrude Constance Georgvette Dehue (*1951)

1977 (art. 56561): Petrus Kerkhof (*1953) (woont er niet)

1981 (art. 65184): Gerard Steijger (*1926, Den Haag)

1984 (art. 71510): Keeke Scheper (*1965) woont er

 

Kleine Appelstraat nr. 8

E 34 (onveranderd)

1832 (art. 536): Theodorus Donkers (timmerm.)

1883 (art. 8177.26): Egbertrus Kampen (zolderknecht, winkelier)

1903 (art. 17742): Mina Kampen (naaister) woont er

1943 (art. 35453): Fetje en Neeltje Bosch (koopvr.) (wonen er niet)

1962 (art. 43180): Everd Schaaphok (tegelzetter) (woont er niet)

1962 (art. 43208): Jakob Niemeijer (tennisleraar)( woont er niet)

1966 (art. 45454): Gert Stremmelaar (wetensch.ambt) woont er

1968 (art. 46866): Marianne Verkerk (*1946) woont er

 

Kleine Appelstraat nr. 10

E 33 (onveranderd)

1832 (art. 1568): wed. Bouke Mellens (koopman)

1841 (art. 4094): Coenraad Mensinga (verwer) en Jan Reinders Speelman

1857 (art. 6493): Hindrik Geerts Schaaf (rentenier) en Jan Reinders Speelman

1861 (art. 7372): Maria Schaaf

1873 (art. 9849): Harm Walles (barbier)

1877 (art. 10315)

1896 (art. 11916): Luitje Mulder (koopman), later Fokko Cornelis (1/2) en Cornelis Harmannus Klaas (1/2) Mulder

1919 (art. 22404): Fenno Mulder (timmerm-aann.)

1928 (art. 21101): Evert Zwaagman (meubelm.) woont er

1941 (art. 34342): Kornelis Ruzius (direct. NV) woont er niet

1951 (art. 33647): Jan Stubbe (timmerm.), later wed. STientje Stubbe (woont er) en Gerrit en Wietze Stubbe

1955 (art. 39542): Evert Drenthe (ambt. PTT) (woont er niet)

1975 (art. 53968): Gerarda Pieterdina Vorstenberg (*1922, huishoudkundige)

1980 (art. 63280): Pieter Harmannus Vorstenberg (*1942) (woont er niet)

 

Kleine Appelstraat nr. 12-12a

E 32 (tot 1858 samen met nr. 14), 1858: E 1026, 1912: E 2470, 1974: E 3321

1832 (art. 2026): Jacob Roemers (winkelier) en m.e.

1832 (art. 536): Theodorus Donkers (timmerm.)

1857 (art. 6428): Jan Bierling (heerenknecht). In 1858 gesplitst in E 1026 en 1027

1858 (art. 6782): Dietmar Ike

1887 (art. 13562): Antje Ike x Roelf Pier Reitsma (boerenknecht; wonen er niet)

1894 (art. 12516): Jan Jintes, later wed. Wilhelmina Bloem (schoenm.; woont Nw. Kijk in ’t Jatstr. 39)

1912 (art. 20101): Jan Hendrik Kamps (timmerm.), later wed. Betje Afina Bloemendal (wonen er niet). In 1912 herbouw en verenigd met onderstaande tot E 2470

Adresb. 1938: 12. Gebr. Huizinga, bakkersart.; 12a. J. Beuneker, handelsagent (zie onder)

Adresb. 1950: 12. Fa. A.P. Huizinga, bakkersart,; 12a. J. Beuneker, incasseerder

 

Rolf Eerens schreef namens z’n moeder Aaltje Annechien Dallinga (*1928,‘ Ali’, later ‘Ans’), dochter van Jan Dallinga (+1933, groentenkoopman) en Telina Engelina (Leen) Koning. Ze hertrouwde 1934 Jan Beuneker: ‘Ze verhuisde met haar ouders en de andere kinderen in 1937 naar de Kleine Appelstraat, nummer 12a. Met zijn zevenen hebben ze er gewoond. Haar (tweede) vader, haar moeder, haar jongere broer Herman, haar twee halfzussen Eike en Elly en hun jongste gezamenlijke zus Nettie. Ze bewoonden de bovenwoning en het was woekeren met de ruimte. Herman had zijn slaapkamer op zolder en de zussen sliepen bij elkaar in bedden van 1.20 meter breed. Een aparte badkamer was er niet en ze moesten zich aan een wastafel wassen. Daar hielpen ze elkaar bij en wasten elkaars rug.

Op opoe’s verjaardag in juni 1947 was het goed weer, de voordeuren stonden open (kon toen nog, touwtjes uit de deur) en opoe kreeg als cadeau van haar kinderen een weekje in een zomerhuisje in Norg aangeboden. Haar zoon had dat voor een week gehuurd en opoe mocht mee. Het beloofde groot feest te worden. Kleinzoon Johnny Runhardt was nogal muzikaal en liep met zijn gitaar door de voordeur naar binnen en begon te zingen:

En opoe gaat zondag Naar Norg

En daar zit ze al zonder zorg    enz.

Opeens klonk er rumoer en geschreeuw. Astoria stond in de brand. Het feest werd abrupt afgebroken. Iedereen ging naar de uitslaande brand kijken en opoe bleef alleen achter. Uiteindelijk ging ze wel naar Norg.

Tot aan haar huwelijk in 1954 heeft mijn moeder er gewoond. Zo’n 17 jaar dus.

Het pand staat er nog steeds en de voordeur is nog steeds dezelfde die ik uit mijn eigen jeugd ken. Mijn oma en opa hebben daar tot 1969 gewoond. Van daaruit gingen ze naar de Lierstraat in Paddepoel’.

NB: Eddy Kamstra trouwt in 1948 met Houkje Hesseling (zie bij nr. 14) als ze respectievelijk 21 en 20 zijn.

Adresb. 1958: 12. E. Kamstra, musicus (verhuist daarna naar nr. 3B, zie daar); 12a. J. Beuneker, incasseerder

Adresb. 1961/1964: 12. M.H. Huizinga, steenh/1964: R. de Jonge, mag.bed..; 12a. J. Beuneker, incasseerder, mej. A.H. Beuneker, mej. L.E. Beuneker, winkeljuffr.

Winter 1966 met v.l.n.r. Rolf Eerens, zijn oma Telina Engelina Beuneker-Koning en opa Jan Beuneker voor nr. 12a.

Adresb. 1968: –

Adresb. 1972: 12. C. Jousma; 12a. H.J. Groeneveld

In 1974 splitsing in nr. 12-12a  (E 3321) en 14-14a (E 3320)

1974 (art. 51487): Emanuel Franciscus Maria de Quay (*1947)

1974 (art. 53635): Wilhelmina Hendrika Maria Nieuwstad (*1944, fysioth.). Ze splitst in ’76 in nr. 12 (E 3332A1) en 12a (E 3332A2). Verkocht in resp. 1978 en ’76:

 

Nr.12: 1978 (art. 59225): Hok Soen Lie (*1957) (woont er niet)

1981 (art. 66932): Johan Sijtsma (*1961) woont er

1981 (art. 55816): Nicolaas Jan Sijtsma (*1926, senoir-loods) (woont Delfzijl)

1986 (art. 75210): Aaltje Blink (*1967) woont er

 

Nr.12a: 1976 (art. 55827): Harm Schuitema (*1916) (woont er niet)

1977 (art. 58376): IJtje Prins (*1950, verpleegk.) (woont er niet)

1977 (art. 61367): Antonius Bernardus Maria Schrijver (*1949) (woont er niet)

1981 (art. 65730): Michiel v.d. Haagen (*1960) woont er

1981 (art. 65731): Peter Matthijs Johannes v.d. Haagen (*1929) (woont er niet)

 

Kleine Appelstraat nr. 14-14a

E 32 (tot 1858 samen met nr. 12; zie daar), 1858: E 1027, 1912: E 2470, 1974: E 3320

1858 (art. 3593.44/7146.24): Jhr. Onco Quirin Jacob Johan van Swinderen (adv.)

1864 (art. 7884): Simon Jans Bolhuis (timmerm.)

1876 (art. 6782): Dietmar Ike

1887 (art. 13562): Antje Ike x Roelf Pier Reitsma (boerenknecht; wonen er niet)

1894 (art. 12516): Jan Jintes, later wed. Wilhelmina Bloem (schoenm.; woont Nw. Kijk in ’t Jatstr. 39)

1912 (art. 20101): Jan Hendrik Kamps (timmerm.), later wed. Betje Afina Bloemendal (wonen er niet). In 1912 herbouw en verenigd met bovenstaande tot E 2470.

Adresb. 1938: 14. Werkplaats; 14a. J. H. Hesseling (beh-stoff.)

Adresb. 1950: 14. Werkpl.; 14a. J.H. Hesseling (beh.-stoff.), E. Kamstra

Adresb. 1958/1961/1964: 14a.  J. H. Hesseling,

Adresb. 1961/1964/1968: idem + H.W. Hesseling, offsetdr.,  J. Schoonbeek, perser

 

Rolf Eerens schreef namens z’n moeder (die 12a woonde):Op nummer 14 woonde de familie Hesseling. Dat was een groot gezin: vader, moeder en acht kinderen. Mijn moeder werd vriendin met Houkje Hesseling en samen haalden ze gekkigheid uit. Zo was er achter de woning waar mijn moeder woonde een plat zinken dakje. Dat was het dak van een ruimte van de benedenwoning. Daar mochten ze absoluut niet op, want dat was te gevaarlijk. Bij de buren, bij Hesseling dus, mocht dat wel. Op een mooie zonnige dag in de oorlog zijn mijn moeder en haar vriendin Houkje daar een keer op gaan liggen. Lekker zonnen. Om een beetje bruiner te worden hadden ze zich ingesmeerd met koffie surrogaat. Toen ze aan het eind van hun zonnebad weer binnenkwamen zei de moeder van Houkje: „Wat bist ja broen!”

Houkje is later getrouwd met Egbert (Eddy) Kamstra, de bekende Groninger musicus. Mijn moeder kende hem goed en iedereen in de buurt noemde hem Eppie, Eppie Kamstra. Op de trouwdag van mijn moeder, 28 december 1954, heeft „Eppie” Kamstra tijdens het diner piano gespeeld.

Ook over de andere kinderen van Hesseling weet mijn moeder nog wel het een en ander. Zo was Jopie Hesseling vriendin met haar zus Elly, maar die vriendschap kwam in de oorlog tot een einde toen Jopie wel met knappe Duitse soldaten omging. Elly mocht niet meer met haar omgaan. Tijdens de bevrijding en na de bevrijding kreeg Jopie enige tijd een straatverbod van haar ouders. Ze waren bang dat ze zou worden opgepakt en zou worden kaal geschoren. Maar dat thuis zitten heeft niet lang geduurd. Jopie kreeg kennis aan een Canadese soldaat, Lucky, en met hem is ze ook getrouwd (en later weer gescheiden).

Een andere zoon, Harm, was homo en in die tijd was dat een schande. Er werd niet over gesproken en alles werd onder de dekmantel gehouden. Harm ontmoette later zijn partner Juns en volgens moeder Hesseling waren dat zulke “laive jongens”.

Dan was er ook nog zoon Jan. Die had maar een oor, herinnert mijn moeder zich, en daarom werd hij door iedereen Jan Ainoor genoemd. Jan trouwde en toen zijn vrouw lag te bevallen van hun eerste zoon, was Jan zo blij dat hij een hele tijd voor Astoria heeft staan te zingen. Iedereen kon mee genieten’.

Over Eddy Kamstra: Hij trouwt in 1948 met Houkje Hesseling als ze respectievelijk 21 en 20 zijn.

 

Adresb. 1972: 14a. W. Boer

In 1974 splitsing in nr. 12-12a  (E 3321) en 14-14a (E 3320)

1974 (art. 52628): Geertruida Johanna Petronella Schepman (*1951)

1978 (art. 60589/7):

 

Kleine Appelstraat nr. 16

E 31, 1859: E 1040

1832 (art. 306): Berend Jacobs Bouwman (koopman)

1859 (art. 6807): Feiko Bouwman (verwer & glazemaker)

1859 ( art. 6704): Mattheus Schroote (koopman)

1881 (art. 11565.3): Tiddo Sierts Biebericher (koekbakker)

1907 (art. 18847): idem, later 5 knd (elk 1/5)

1908 (art. 11565.7): Tiddo Sierts Biebericher (koekbakker)

1916 (art. 21014): Pieter Jan Kramer (loopknecht), vanaf 1920 Pieter Hovinga (werkm.)

1920 (art. 23573): Pieter Hovinga, later 7 knd. Hovinga

1938 (art. 32834): Hendrik Scholma (groentehandel. Boterdiep)

1955 (art. 29631.5): Johannes Mulder (*1892, timmerm-aann.; woont Gr. Leliestr. 10a; +1962) x 1917 Jantje Geertsema, x 1942 Pieterke Winter. Na overlijden (1/2) en 3 knd Mulder (elk 1/6). Het wordt in ’58 een bergplaats.

1963 (art. 43895): Joan Gerd (*1918) en Jan (*1926) Mulder (beiden aannemer)

 

Kleine Appelstraat nr. 18

E 30, 1859: E 1041

1832 (art. 306): Berend Jacobs Bouwman (koopman)

1859 (art. 6807): Feiko Bouwman (verwer & glazemaker). In 1859 in 2 delen verkocht aan 6875.4 (zie bij E 31) en 4557.18:

1859 (art. 4557/ 7560): Gradus Augusto (wever)

1885 (art. 13125): Jantje Barkman (wed. Gradus Augusto)

1887 (art. 12125): Willem Bakema (timmerm.)

1901 (art. 10340.31): Henderikus Wilhelmus Lameris (schrijnwerker)

1911 (art. 19830.41): Henderikus Wilhelmus Lameris (later 5/8) en 3 knd (elk 1/8)

1917 (art. 21014): Pieter Jan Kramer (loopknecht), vanaf 1920 Pieter Hovinga (werkm.)

1920 (art. 23573): Pieter Hovinga, later 7 knd. Hovinga

1921 (art. 24752): Trijntje Broekema (modiste; woont er), vanaf 1923: Menno Pieter Mulder (in agenturen)

1932 (art. 29197): Anna Catharina Amsing, wed. Martinus Arends (woont. Nr. 9). In ’32 verbouw

1941 (art. 32642): Harm Hoeksema (meubelm.) (woont er niet)

1942 (art. 34790): Hielke Wierenga (insp. Leevensverz.) (woont er niet)

1942 (art. 35027): Jakob Mennes en 3 andere Mennes en Philippus Christiaan Pollman

1958 (art. 38801): Eltjo Eggens (Gr. en fruithandel.) (woont Nw. Bot.str.74a)

1962 (art. 43168): Rintje Henstra en Douwe Klaas de Vries

1975 (art. 44710.16): Pieter Munstra (*1917, schilder), later wed. Antje (Annie) Freriks en 2 knd. Munstra (elk 1/8)

1975 (art. 54971): Doetje Faber (*1932) (woont er niet)

1987 (art. 76758): Piet Andreas Kraak (*1945) (woont er niet)

 

Kleine Appelstraat – oude nr. 20

E 29

1832 (art. 306): Berend Jacobs Bouwman (koopman)

1859 (art. 6807): Feiko Bouwman (verwer & glazemaker). In 1859 in 2 delen verkocht aan 6875.4 (zie bij E 31) en 4557.18:

1859 (art. 4557/ 7560): Gradus Augusto (wever)

1885 (art. 13125): Jantje Barkman (wed. Gradus Augusto)

1887 (art. 13174): Jan Eise Bakker (brood-, koek- en banketbakker), later wed. Frouke Bosma (1/2) en 3 zn. Bakker (elk 1/6). In 1892 ontstaan E 2031 (huis) en 2032 (huis en bakkerij). Zie hieronder.

Kleine Appelstraat nrs. 20-22

Zie Nw. Kijk in ’t Jatstraat 95

Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat