Verklaring van de straatnamen:

Nieuwe Kerkhof: Op het ‘Nieu-Kerckhoff van St. Walburgh’, zoals het Nieuwe Kerkhof aanvankelijk wordt genoemd, vindt op 24 juli 1623 voor het eerst een begrafenis plaats. Om verspreiding van ziektes te voorkomen is het kerkhof voordien omgeven door een metershoge muur met in het midden van alle vier zijden een poort. Drie zijn vrij sober, maar die aan de Nieuwe Boteringestraat krijgt van stadsbouwmeester Garwer Peters een rijk geornamenteerd uiterlijk (zie afb. hieronder). De kerk, die in 1664 wordt ingewijd, wordt overigens lang ook wel de Noorderkerk genoemd.

Noorder- en Zuiderkerkstraat duiden aan dat ze respectievelijk ten noorden en ten zuiden van de kerk lopen.

Rotterdammerstraatje komt van de herberg ‘Het wapen van Rotterdam’, op de hoek met de Nieuwe Ebbingestraat (zie daar bij nr. 48)

Inhoud verberg

Pagina bekijken

Nieuwe Kerkhof

Nieuwe Kerkhof  – nr. 1

Nieuwe Kerk (1806: H 71 tm H 73, ?-1822: geen nr., 1822-’99: N 218, 218a, 218b, 218/3): F 394, 1921: F 2253

 

Stadsmonumentenbord: Nieuwe Kerk

Daar waar de ‘Strete’ of Boteringestraat zich splitste in een weg naar Adorp en één naar Bedum, bevonden zich al in de 16e eeuw een kapel en een kerkhof.

Echt ‘nieuw’ was het ‘nieuwe kerckhoff’ in 1623, toen de raad het in alle haast voor de vele pestslachtoffers in de grote stadsuitleg liet ‘plaineren ende bemuiren’, dus niet. En hetzelfde gold voor de kerk, die overigens wat meer voeten in de aarde had. De financiering bleek het grootste struikelblok. Pas in 1654 werd een stap gezet door Coenraet Roeleffs te vragen ‘een affteikeninge te maecken van het binnen ende buitenwerck van de nieuwe kercke in ’s Gravenhage ende van de nieuwe ronde kerck tot Leyden’. Toen de stad zes jaar later door verkoop van enkele Ommelander heerlijkheden eindelijk genoeg middelen had, koos ‘mr Conraedt’ voor het model van de in 1623 voltooide Amsterdamse Noorderkerk. Op 7 juni 1660 legden de vier regerende burgemeesters de vier eerste stenen, elk op een hoek.

Volgens ds. Johannes Martinus, die de kerk precies vier jaar na de eerste-steenlegging inwijdde, waren de ‘Voedsterheeren van sijne Gemeijnte oock verweckt om op deze welgelegene plaetse een nieuw huis te timmeren’. Een ‘Huys des Heeren’, waarin het woord letterlijk centraal kon staan dank zij het Griekse kruis dat als grondplan diende. Tussen de vleugels van het kruis waren de dienstgebouwen of ‘huisjes’, waarvan er drie bewoond werden door een politiemeester, koster en doodgraver. Net als in de andere grote kerken kregen ook hier de Stad, de Raad, de Ommelanden en de Officieren ieder hun eigen, fraai gebeeldhouwde, gestoelte.

Doordat in de Franse tijd kerk en staat werden gescheiden, schoten de kerkelijke middelen nadien regelmatig tekort. Het ging allemaal niet meer van een leien dakje: lei werd in 1860 vervangen door zink en glas-in-lood door gewoon glas. Pas vanaf 1952 kreeg de kerk stukje bij beetje veel van haar oorspronkelijke vorm terug. Zo werd op drie van de vier gevels de in 1860 verwijderde zachte gevelsteen teruggebracht. De in vijf fasen uitgevoerde restauratie van het gebouw, dat nog altijd volledig voor het oorspronkelijke doel wordt gebruikt, werd in 1977 voltooid.

 

1832 (art. 883/2828): Administratie van de Noorderkerk

Aanvankelijk worden drie van de vier ‘huisjes’ in de kruisarmen bewoond, door de ‘politiemeester cq klockeluijder’ (noordwest), de doodgraver (noordoost) en de koster (zuidoost). NB: Tot de taken van de ‘politiemeester’ hoort o.a. het weren van loslopende honden en daarom wordt ook wel de term ‘hoindeslager’ gebruikt (bron: Evert Westra: De kerk voor Jan Rap en zijn maat)

BR 1890: N 218: Willem Egbert Corporaal (*1865, musicus, Waalse gem.) x Anna Geertruida Ploeg (*1865) + 2 zns. en 1 dch. en enkele anderen; N 218a: Cornelis Tebbenhoff (*1818, diakendienaar,+1895) + zuster; N 218b: Hindrik Christoffer Rosenboom (*1829, koster,+1890) + 3 knd., zuster en dienstmeid.; N 218/3: Otto Writsers Meulman (*1853, bediende); N 218/3: Bernardus Meulman (*1845, luiten.) + vr., zn. en dienstm. Vertr. 1891 naar Bergen-op-Zoom

BR 1900: 1: Nicolaas Wendel (*1847, koster) x Trijntje Huges (*1854)+ 2 anderen

Adresb. 1911: 1: L. Bos, koster

1921 (art. 24269): De Nederduitsch Hervormde Gemeente te Gron.

In 1921 wordt F 394 gesplitst in F 2253 (kerk) en F 2254 (kerkhof). Het laatste gaat over naar art. 24134= gem. Groningen en de N.H. Gem. beide voor de helft eigenaar.

Adresb. 1924: 1: H. Spanhoff, koster

Adresb. 1938: 1: D. v.d. Werf, koster en beëdigd taxat.

 

Nieuwe Boteringestraat

 

Nieuwe Kerkhof, zuidzijde (eerst ook wel Zuiderkerkstraat)

 

Nieuwe Kerkhof – nr. 2-2a

(tot 1822: geen nr., 1894-‘99: N 233/2): F 387 (stal op perceel achter Ossenmarkt 2), 1894: F 1746 (huis), 1931: F 2639, 1937: F 2788

1832 (art.1491): Emmanuel Changer Longueville (koopman in Parijs) (ook eigenaar van F388 = Ossenmarkt 3)

1834 (art.3252): Charles Joseph Gaspard van Baerle (kapitein)

1840 (art.2362bis/3996): barones Christina Helena Geertruida thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (Jhr. Wicher van Swinderen)

1854 (art.4687): Mr. Willem de Sitter (adv.)

1862 (art.7441): 5 knd de Sitter, w.o. Johan (rechter)

1894 (art.14966): Jeltje Afman en Abeldina Prins (waschvrouwen)

Opnieuw gebouwd 1894  i.o.v. J. Afman en A. Prins, wordt dan F 1746

BR 1890: N 233/2: Wolter Mol (*1825, verwer,+1899 x Anna Wildeboer (*1833) + zn.; BR 1893-’97: N 233/2: Nanno Abbas (*1866, verwer) + vr. ,knd en anderen; BR 1898 en 1899: N 233/2: diverse dienstboden; BR 1899: Pieter v.d. Ploeg (*1876, smid)

1899 (art. 13325): Bernardus Hermannus van Munster (graanh.)

BR 1900: 2: Hiltje Siegers (*1863, waschvr.) + 4 anderen; Trijntje de Vries, wed. J. Posthumus (*1821) + dch.; 2a: Harmannus Jans Beekman (*1828) x Anna Catharina Nagel (*1841) + 2 anderen 

Adresb. 1911: 2: K. Tillema; 2a: H.J. Beekman

Adresb. 1924: 2: H. Froma, waschinr.; 2a: J. de Ruiter

1927 (art.28106): Jacob Meijer (costumier). In 1931 nieuwe verdeling percelen van nrs. 2, 3 en 4 met nieuwe kadasternummers

Adresb. 1938: 2: J. Sportel; 2a: J. ten Boer, kuiper

1960 (art.28106) Grietje Meijer (*1920,1/2 Den Haag) en Jan Jacob Meijer (*1926, 1/2 Naarden)

 

Nieuwe Kerkhof – nr. 3

(tot 1822: H 105, 1822-‘99: N 233 en 233a?) (perceel achter Ossenmarkt 3-4): F 386, 1931: F 2640, 1937: F 2787

NB: Nieuwe Kerkhof 3 tm 5 zijn alle gebouwd op grond die aanvankelijk behoort aan Ossenmarkt 3-4 (zie daar). Zo verwerft Enno Polman in 1718 niet alleen Ossenmarkt 4 maar ook een ‘wagenhuis en stallinge, hof en de kamers in de Kerckstraat daerachter’. Omstreeks 1750 is hier vermoedelijk in opdracht van J.A. Sichterman van de Ossenmarkt een tuinkoepel gebouwd: zie hieronder

Uiterst rechts de tuinkoepel (tek. Corn. Pronk uit 1754; in Album van Oud-Groningen)

BR 1822: H 105/N 233: J. Jager

1832 (art.1491): Emmanuel Changer Longueville (koopman in Parijs)

1834 (art.3252): Charles Joseph Gaspard van Baerle (kapitein)

1840 (art.2362bis/3996): barones Christina Helena Geertruida thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (Jhr. Wicher van Swinderen)

1854 (art.4687): Mr. Willem de Sitter (adv.)

1862 (art.7441): 5 knd de Sitter, w.o. Johan (rechter)

BR 1890: N 230: Jan van Bruggen (*1830, timmerm., +1899)x Geziena ten Cate (*1822, +1892) + dch.; BR 1896 (uit Nw. Pekela): N 233a: Harmannus Beekman (*1828, rentenier) + vr. en stiefdch.

1894 (art.13832): Johannes Philippus Imelman. Zie: Familie Imelman

BR 1900: 3: Louwe de Raad (*1843, timmerm.)x Harmina Dorothea Luider (*18433) + 4 knd. Ze vertrekken naar St. Pauli

Adresb. 1911: 3: –

1916 (art.13325): Bernardus Hermannus van Munster (graanh.)

1927 (art.28106): Jacob Meijer (costumier). In 1931 nieuwe verdeling percelen van nrs. 2, 3 en 4 met nieuwe kadasternummers

Opnieuw gebouwd 1937 i.o.v. J. Meyer (arch. A.J. Feberwee), daarna F 2787

Adresb. 1924: 3: L. Koning, brievenbest.

Adresb. 1938: 3: – ; 3a: H. Nienhuis

Adresb. 1943: 3-10/1: Gemeentepolitie Afd. Recherche, Economische Dienst, Bereden Afd., Motordienst

Adresb. 1964: 3: Mercurius In- en Verkoopbureau; 3a: A. Posthumus; 3b: mej. K. Couperus, J.E. Peper

1983 (art.70630): V.v.E Nw. Kerkhof 3, 3a, 3b, 4, 4a en 4b

 

Nieuwe Kerkhof – nr. 4

(tot 1822: H 106, 1822-‘99: N 232) (perceel achter Ossenmarkt 3-4): F 385, 1931: F2641, 1937: F 2786

BR 1822: H 106/N 232: J.H. Bonnes

1832 (art.1491): Emmanuel Changer Longueville (koopman in Parijs)

1834 (art.3252): Charles Joseph Gaspard van Baerle (kapitein)

1840 (art.2362bis/3996): barones Christina Helena Geertruida thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg (Jhr. Wicher van Swinderen)

1854 (art.4687): Mr. Willem de Sitter (adv.)

1862 (art.7441): 5 knd de Sitter, w.o. Johan (rechter)

BR 1890: N 232: Melis Theune (*1821, oppasser) x1867 Elisabeth de Ruiter

1894 (art.13832): Johannes Philippus Imelman. Zie: Familie Imelman

BR 1900: 4: Cornelis Elias Ketting (*1826,+1901)x Christina Elisabeth Wilhelmina Julsing (*1834) + dienstb.

Adresb. 1911: Joh Westbonk (werkman 1842-1915), wed. J. Stokhorst

1916 (art.13325): Bernardus Hermannus van Munster (graanh.)

1927 (art.28106): Jacob Meijer (costumier). In 1931 nieuwe verdeling percelen van nrs. 2, 3 en 4 met nieuwe kadasternummers

Opnieuw gebouwd 1937 i.o.v. J. Meyer (arch. A.J. Feberwee), daarna F 2786

Adresb. 1924: 4: wed. L.J. Koning

Adresb. 1938: 4: –

Adresb. 1943: 3-10/1: Gemeentepolitie Afd. Recherche, Economische Dienst, Bereden Afd., Motordienst

Adresb. 1964: 4a: mej. M. Brinks; 4b: J. Oosterhuis, mag.meester

1983 (art.70630): V.v.E Nw. Kerkhof 3, 3a, 3b, 4, 4a en 4b

 

Nieuwe Kerkhof – nr. 5

(tot 1899: geen nr.?) (stal op perceel achter Ossenmarkt 4a): F 384, 1931: F 2642, 1939: F 2793

1832 (art.501): Jan van Delden (rentenier) (ook eigenaar Ossenmarkt 4a)

1838 (art.2076): Ludovicus (Louis) de San (koopman) (ook eigenaar Ossenmarkt 4a)

1838 (art.3593/7146): Jhr. Mr. Onco Quirin Jacob Johan van Swinderen (advocaat) (ook eigenaar Ossenmarkt 4a)

1873 (art.9959): Petrus Johannes van Swinderen (ook eigenaar Ossenmarkt 4a)

1900 (art.13797): Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (adv-notaris, later burg.m) (ook eigenaar Ossenmarkt 4a)

BR1900 en Adresb. 1911: 5: ontbreekt

1917 (art.19221): Eesge Folkert Bosma (handelaar) (ook eigenaar Ossenmarkt 4a)

1938 (art.15932): Johannes Fekkes Jzn. (woont Nw. Boteringestr.38a)

Adresb. 1924: 5: Pakhuis NV Eerste Gron. Hand. Maatschappij

Sloop stal en bouw 2 huizen 1938-’39 i.o.v. J. Fekkes (arch. J.A. Visser). Wordt F 2793

Adresb. 1938: 5: ontbreekt

Adresb. 1943: 3-10/1: Gemeentepolitie Afd. Recherche, Economische Dienst, Bereden Afd., Motordienst

Adresb. 1964: 5a: G.S. Hofman, insp. gem.pol.; 5b: J.Th.M. de Roos, boekh.; 5/1a: J. Meek, boekh.; 5/1b: mevr. B. Freese-Timmer

1967 (art.46380): Engelina Jacoba Fekkes (wed. Hessel Eckhardt) + 3 knd Eckhardt

1979 (art.62561): Ver. van Eigenaren Nw. Kerkhof 5 (6 woningen)

 

Nieuwe Kerkhof  – oude nrs. 5, 6 en 7

(tot 1822: H106a, 1822-1899: N 231 en in 1899 ook N 231a en b, 1899-1906: nrs. 5, 6 en 7) (achter Ossenmarkt 5): F 381, 1861: F 910 en 912 (=overdekte gang)

Tot 1825: Jacobus Alberts Uilkens

1825 (art.2332): Sibrandus Stratingh Ezn

1841 (art.3968): Cornelis Star Busmann (pres. Arr.rechtb.) (Georg Maurits Busmann, Ezinge)

1859 (art.6977): Berend van Roijen (burg.m). Herbouw 1861, daarna: F 910 en F 912 (=overdekte gang)

BR 1870: Van J 227 (Noorderhaven) naar N 231/BR 1880/’90: Johannes Henderikus Bekker (*1826, muziekmeester, +1907) x Petronella Margaretha v.d. Pauw (*1830) + knd. en dienstm. Ze vertrekken in 1896 naar Haren; BR 1897: Elzo Schut (*1865, Agent van Pol.) + vr. en knd. en 1 ander

Zie: Beno’s Stad 84: Johannes Bekker en zijn Toonkunstkoor

1894 (art.15209): Maria Josina Johanna v.d. Hagen de Geep, wed. B. van Roijen/later: Isaac Antonie v. Roijen (burg. Hoogezand), Anna Gesiena v.Roijen (x J.H. Heerspink) en Jeanne Elisabeth v.Roijen (x Jhr. L.F.A. v. Swinderen) (elk 1/3)

1895 (art.15388): Joseph Biegel (kassier)/ later: Henderina Jacoba Schaap, wed. J. Biegel (1/2) en 4 knd. Biegel

BR 1900: 5 ontbreekt; 6: Gerhardus Schut (*1869, huiskn.) + vr. en 2 knd. Vertrekken 1903; BR 1900-’01: 6: Jan Bakker (*1868) + vr. en 3 knd; BR 1908- (uit Haren): Eppo van Koldam (*1884, smid); 7: Jan Dijkman (*1842)(vertrekt 1901) + knd. en anderen.

1905 (art.18327): Geert Groeneveld (huissch.)/ later: Eike Moesker, wed. G. Groeneveld en 3 knd. Groeneveld.

In 1905-’06 laat hij er 2 huizen bouwen: zie hieronder

 

Nieuwe Kerkhof – nr. 6

1906: F 2041, 1921 (samen met 7): F 2255, 1931 (samen met 7): F 2643

(art.18327): Geert Groeneveld (huissch.)/ later: Eike Moesker, wed. G. Groeneveld en 3 knd. Groeneveld.

Gebouwd 1905-’06 i.o.v. G. Groeneveld (arch. IJ.v.d. Veen), daarna F 2041

Adresb. 1911: 6: J.M. Lentz, handelsagent

1916 (art.14062): Geert Meijering Lzn (koopman)

1919 (art.19160): Derk de Haas (gasfitter)/ later: Alberdina Knapper, wed. D. de Haas en 2 knd. De Haas. Verbouw 1920 , samen met nr. 7: F 2255, daarna F 2643: werkplaats met bovenwoning

Adresb. 1924: 6: Pakhuis; 6a: H.W. Kampinga, Fa. Gebr. Kampinga, Boterh.

Adresb. 1938: 6-7: Fa. D. de Haas en Zn., Centr. Verwarm., Sanit., etc.; wed. D. de Haas, mej. J. Hulst, verpleegster; 6a: B. Birza, boekh.

Adresb. 1943: 3-10/1: Gemeentepolitie Afd. Recherche, Economische Dienst, Bereden Afd., Motordienst

1946 (art.35817): wed. De Haas/ later Jantje de Haas (X A.N. Doornbos) en Theodoricus de Haas (elk ½)

1959 (art.35818): Jantje de Haas (X A.N. Doornbos)

Adresb. 1964: 6-7: Fotobedrijf NV Filmax, kantoor; 6a: J. Schipper, dir. fotobedr.

1968 (art.47112): Antonius Nicolaas Doornbos (koopman; J. Lutmastr.)

1983 (art.70433): Max Mirck (*1932) (woont nr.6a)

 

Nieuwe Kerkhof – nr. 7-7a

1906: F 2042, 1921 (samen met 6): F 2255, 1931 (samen met 6): F 2643

(art.18327): Geert Groeneveld (huissch., +1906)/ later: Eike Moesker, wed. G. Groeneveld (moesker) en 3 knd. Groeneveld.

Gebouwd 1905-’06 i.o.v. G. Groeneveld (arch. IJ.v.d. Veen), daarna F 2042

Adresb. 1907: wed. G. Groeneveld (ze hertrouwt 1908 met veehouder Geert Kamps, Hoornsedijk in gem. Haren)

Adresb. 1911-’12: J.U. Freese (schilder), J. Cretier (onderw.), C. Ducheraal (kantoorbed.); 7a. J. Nijdam, J.H.C.A. Bennik (med.stud.), mej. C.D. Wildervanck

1916 (art.14062): Geert Meijering Lzn (koopman)

1919 (art.19160): Derk de Haas (gasfitter)/ later: Alberdina Knapper, wed. D.de Haas en 2 knd. De Haas. Verbouw 1920 , samen met nr. 6: F 2255, daarna F 2643: werkplaats met bovenwoning

Adresb. 1924: 7: D. de Haas, gasfitter en centr. verwarm.; 7a: J. Nijdam, leer. Amb.school

Adresb. 1938: 6-7: Fa. D. de Haas en Zn., Centr. Verwarm., Sanit., etc.; 7a: mevr. G. Alma- Nieuwburg, A.G. Nieuwburg, journal.

Adresb. 1943: 3-10/1: Gemeentepolitie Afd. Recherche, Economische Dienst, Bereden Afd., Motordienst

1946 (art.35817): wed. De Haas/ later Jantje de Haas (x A.N. Doornbos) en Theodoricus de Haas (elk ½)

1959 (art.35818): Jantje de Haas (x A.N. Doornbos)

Adresb. 1964: 6-7: Fotobedrijf NV Filmax, kantoor; 7: J.H.D. van der Veen, bedrijfsl.; 7a: mevr. E.G. Lever-Roos, A.H. Nicolai (leraar RHBS), L. Westbroek (adj. techn.ambt.)

1968 (art.47112): Antonius Nicolaas Doornbos (koopman; J. Lutmastr.)

1983 (art.70433): Max Mirck (*1932) (woont nr.6a)

 

Nieuwe Kerkhof – oude nr. 8

(aanv. stal, hoort bij Ossenmarkt 6) (tot 1899: N 230/2, 1899- 1913: nr. 8): F 379

1832 (art.1733): Prof. Hendrik Nienhuis

1844 (art.4538bis): wed. Tjalling Petrus Tresling en erven

BR 1860 en 1870 (dan N 230/3): Jurren Rust (*1822 Wijbelsum/Emden, wagenmaker,+1877) x 1852 Ida van Dalfsen (*1830 Gron.-+1875) + 7 knd, waarvan er 3 jong overlijden. Verder: Berendina Annegina (*1852), Alberdina (*1858, x Harm Jacobs Waterberg), Johannes (*1865; zie onder), Annegien (*1869)

1862 (art.7577): Cornelia Sara Kappeijne v.d. Coppello (+1899, x Jhr. Alidius Warmoldus Lambertus Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, notaris, +1909)/ later: Jhr. Alidius Warmoldus Lambertus Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (oud-notaris)

BR 1890: N 230/2: Jakob Louwes Werda (*1850, wagenm.)x1890 Grietje Meijer (*1852) + zus Aaltje Meijer (*1863) + Johannes Rust (*1865, wagenmaker)

BR 1900: 8: Klaas Bouman (*1867, rijt.maker)x Christina Kleisman (*1869, Dpsgez.) + 3 knd.; 1904-’06 en ’06-’08: Trijntje Groeneveld (*1866, naaister) + zus en ander; 1908 (uit Haarlem): Johannes Rust (*1865, rijt,maker)x Trijntje Bebingh (*1867) + 4 knd.

1910 (art.19408): Pieter Switters (steenh.)/ later: Antje v.d.Herberg, wed. P. Switters (1/2) en 5 knd Switters (elk 1/10).

Adresb. 1911: 8: Kantoor Kalkszandsteenfabr. & Bouwmaterialen

Sloop stal 1913 en verkoop aan:

1913 (art.20353): Johannes Goldhoorn (stalhouder)/later: Wilhelmina Lanting, wed. J. Goldhoorn (3/5) en 4 knd. Goldhoorn

 

Nieuwe Kerkhof – nrs. 8/1 tm 8d

1913: F 2160, 1931: F 2644, 1969: F 2930 en 2931

(art.20353): Johannes Goldhoorn (stalhouder)/later: Wilhelmina Lanting, wed. J. Goldhoorn (3/5) en 4 knd. Goldhoorn

In 1913 gebouwd i.o.v. J. Goldhoorn (arch. S.v.d. Wint): stalhouderij, bovenwoningen en erf

Adresb. 1924: 8a: J. Goldhoorn, stalhouder

Adresb. 1928: 8a: wed. J. Goldhoorn; 8b: N. Milius, boekh.

Adresb. 1933: 8a: wed. J. Goldhoorn, M. Goldhoorn, werktuigk.; 8b: H. Jakobs (handelsr.), K.S. Bakkers (chauff.)

1933 (art.30742): Luitje Goldhoorn (stalhouder)/later: Eltje Stollenga, wed. L. Goldhoorn en zn: Johannes Ekke Goldhoorn (*1936, kand.notaris, later Culemborg)

Adresb. 1938: Stalhouderij Goldhoorn; 8a: L. Goldhoorn (stalh.), T. Lychenheim (koopman), Bijkant. Gron. Begrafenis.ver.; 8b: K.S. Bakkers, chauff.

Adresb. 1964: 8a: mevr. E. Goldhoorn-Stollenga, J.E. Goldhoorn; 8b: P. de Vries (monteur), J.J. de Vries (verkoper conf.); 8/1: Houthandel Grobo

In 1968 splitsing in F2931 (garage en bovenwoning) en F2930 (werkpl.: nr. 8c en d). Eerste wordt in 1968, 2e in 1978 verkocht aan:

Art.43355: Catharina Alberdina van Minnen (*1922 X Heijo Wubs)

F2930: 1986 (art.75685): Pietronella Catharina Wubs (*1956) X Chueng Stanley Hau Tak (Nw. Kerkhof 8a)

 

Nieuwe Kerkhof – oude koepel

(op perceel achter Marktstraat 19= F 377): F 376, 1931: F 2645

zie foto NL-GnGRA_1173_71_108

1832 (art.622): wed. Berend Edelink (ook eigenaar van Marktstraat 19)/Hermannus Edelinck (notaris)

1876 (art.10699): Hermannus Edelinck (notaris)

1887 (art.13596): Berendina Sophia Edelinck

1889 (art.13610): Fenna Gezina Edelinck (wed. Antonie Cramer)/ Pieter Nanning Cramer

1910 (art.19464): Jhr. Willem Alberda van Ekenstein (pres. arrond.rechtbank, +1923), later wed. Henriette Jacoba Herbig (+1937 Den Haag) en knd: Willem Carel Antoon (student) en Anna Christina (x Willem Roosenburg)

1932 (art.29548): Johannes Hendriks (aannemer)/Pieter Heidema (werkt.bouwk.)

In 1933 is de koepel gesloopt en zijn er 4 huizen gebouwd (zie Hulpkaart 1933): F 2741, 2740 en 2739 (NB : F 2742 hoort bij Marktstraat 19)

Ongesigneerd schilderij van de theekoepel en links de oude nrs. 10/2 en 10/3 (particuliere coll.)

 

Nieuwe Kerkhof – nr. 9, 9/1, 9/1a, 9a

1933: F 2741

1933 (art.30703): fa. Joh. B. Visser (Johannes Bernardus Visser en Freerk Noorman)

Adresb. 1938: 9: Fa. Visser en Noorman, Grooth. i. Optiek, Horlogefournit., Uurwerken; 9a: Joh. B. Visser, Firmant Fa. Visser en Noorman; 9/1: Fa. de Haas en Kroon, Techn. Groothandel; 9/1a: F. Noorman, Firmant Fa. Visser en Noorman

1946 (art.35953): Sjoerd Pieter en Willem Visser

1947 (art.36059): Fa. Visser en Noorman (Sjoerd Pieter en Willem Visser)

1961 (art.42632): NV Handelsmij. vh. Fa. Visser en Noorman

Adresb. 1964: 9: Fa. Visser & Noorman, optiek engros; 9a: mej. R.J.J. Visser, heilgymn.-mass.; 9/1a: –

1976 (art.57056): Reclame-adviesburo Object BV

1980 (art. 63944): Beheersmij. Objekt BV

1996: Noordelijk Grondbezit

 

Nieuwe Kerkhof – nr. 10, 10a

1933: F 2740

1933 (art.30866): Geert Spakman (*1885 S’meer) en 3 knd (Jan, Pieter, Grietje)

Adresb. 1938: 10-10a: G. Spakman, Electrotechn.

Adresb. 1943: Gemeentepolitie Afd. Recherche, Economische Dienst, Bereden Afd., Motordienst

Adresb. 1964: 10: Fa, G. Spakman, elekt.rep.bedr.; 10a: J.E. Spakman, architect

1980 (art.57056): Reclame-adviesburo Object BV

1980 (art.63944): Beheersmij. Objekt BV

1996: Noordelijk Grondbezit

 

Nieuwe Kerkhof – nr. 10/1, 10/1a

1933: F 2739

1933 (art. 30722): Hendrik Kanninga (grossier in vleeswaren) (x Aaltje Margaretha Pieters)

Adresb. 1938: 10/1-10/1a: H. Kanninga, vet en vleesw.

Adresb. 1943: 10/1: Gemeentepolitie Afd. Recherche, Economische Dienst, Bereden Afd. Motordienst 

Adresb. 1964:10/1: Van Klaveren en Zn.; 10/1a: P. van der Veen, chef kok

1980 (art.63792/63944): Beheersmij. Objekt BV

1996: Noordelijk Grondbezit

 

Nieuwe Kerkhof – oude nr. 10/2

(perceel achter Marktstraat 17) (tot 1899: N 230, 1899-1933: 9): F 375, 1931: F 2646

1832 (art.1812): Prof. Joan Frederik van Oordt Jzn

1853 (art.3593/7146): Jhr. Mr. Onco Quirin Jacob Johan van Swinderen (advocaat)

1864 (art.7961): Evert Eimers (timmermansknecht)

BR 1890: N 230: Annechijn Herwich, wed. Evert Engelkes Eimers (*1811,+1892); 1891-: Harke Modderman (*1866, ag.van pol.)x Janke Zijlstra (*1873)+ 3 knd. en student Egge v.Tuinen (*1876)

1892 (art.8944): Mozes Levie Rosenboom (koopman)

1895 (art.13797): Jhr. Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (adv./notaris, later burgm.)

1900 (art.16940): Johannes Offerhaus

BR 1900: 9: Egbertus Johannes Walstra (*1854, schoenm.)x Johanna Maria v. Erp (*1852) + 5 knd.

Adresb. 1911: 9: E.J. Walstra, schoenm.

Adresb. 1924: 9: N. Dekker, kleerm.

Adresb. 1928: 9: R. Remmerde, pakhuiskn.

Adresb. 1933: 9: ontbreekt

Adresb. 1935: 10/2: H. Smit, winkelbed.

Adresb. 1938 tm ’58: 10/2: J. Bulthuis, koetsier (in ’50 afwasser)

1938 (art.33057): Mr. Willem Augustijn Offerhaus (notaris).

1954 (art. 33144): De Staat (Binnenlandse Zaken): Huis CdK.

In 1959 afgebroken.

In 1960 bouw, samen met oude nr. 10/3 tot garage met erf

 

Nieuwe Kerkhof – oude nr. 10/3

(tot 1899: N 229/2, 1899-1933: 10): F 374, 1931: F 2647

Aanv. pakhuis (hoort bij Marktstraat 17)

1832 (art.1812): Prof. Joan Frederik van Oordt Jzn

1853 (art.3593/7146): Jhr. Mr. Onco Quirin Jacob Johan van Swinderen (advocaat)

1865 (art.8092): Johanna Maria Ofkes

1869 (art.8944): Mozes Levie Rosenboom (koopman)

BR 1890: N 229/2: ontbreekt

1895 (art.13797): Jhr. Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (adv./notaris, later burgem.). Wordt in 1899 samengevoegd met F 637 tot F 1873.

1900 (art.16940): Johannes Offerhaus

BR 1900: 10: Hendrik Themmen (*1865, huiskn., later raadsdien.)x Annechien Gazendam (*1873)+ 3 knd. en 1 ander

Adresb. 1911: 10: B. Westhoff

Adresb. 1924: 10: A. Möller, slagerskn.

Adresb. 1928: 10: W. Bakema, koetsier

Adresb. 1933: 10: E. Pestman, werkm.

Adresb. 1935: 10/3: J. Bulthuis, koetsier

Adresb. 1938: 10/3: S. v.d. Velde, koopman

1938 (art.33057): Mr. Willem Augustijn Offerhaus (notaris)

Adresb. 1943 tm ’50: 10/3 A. Piek, venter

Adresb. 1958: nr. ontbreekt

1954 (art. 33144): De Staat (Binnenlandse Zaken): Huis CdK.

In 1960 verbouwd, daarna samen met oude nr. 10/2: garage met erf

 

Nieuwe Kerkhof – oude N 229/3

Ged. van F 372 (tuin), 1844: F 637 (huis), 1899: F 1873, 1931: F 2647

Huis wordt in 1843 gebouwd; komt voort uit F 372, later F 1873)

1843 (art.4070): Jan Jacob Scheepers

1853 (art.3593/7146): Jhr. Mr. Onco Quirin Jacob Johan van Swinderen (advocaat)

1886 (art.8944): Mozes Levie Rosenboom (koopman)

BR 1890: N 229/3: Mozes Levie Rosenboom (*1830)x Frouke Levie (*1834)+ 4 knd. En zwager Levie

1895 (art.13797): Jhr. Edzard Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (adv./notaris, later burgem.). Wordt in 1899 samengevoegd met F 374 tot F 1873. Zie hierboven

Gezicht op Zuiderkerkstraat 10 en huisjes Nieuwe Kerkhof met oude nrs. 10/3 en 10/2. Uiterst rechts de oude koepel (foto Gemeentewerken, ca. 1927)

 

Zuiderkerkstraat (zie onder)

 

Nieuwe Kerkhof, oostzijde

 

Nieuwe Kerkhof – nr. (11)- 11a

(voor eigenaren zie bij Zuiderkerkstraat oude nr. 9)

(tot 1822: H 74, 1822-’99: N 220): F 404

BR 1822: H 74/  N 220: wed. R.J. Mulder, smit (zie Zuiderkerkstraat oude nr. 9)

BR 1830: N 220: Jan Mulder, 23 jr. (smit), Abel Balk, 34 jr. (knecht), Annegien Warema, 58 jr. (*Sappemeer, zonder)

Eigenaren o.a.: 1871 (art.9331): Albertus Fongers (ijzersmid) (zie verder bij Zuiderkerkstraat oude nr. 9)

Adresb. 1911: nr. 11: M. ter Borg, machinerieën

Adresb. 1924 tm i.e.g. ‘38: 11: J. Bouwman, machinefabr.

Adresb. 1943: 11. Pakhuis van de Spar; 11a. S.K.B. Koster, chauff-monteur

Adresb. 1964:11a: S.K.B. Koster, autohandelaar

 

Nieuwe Kerkhof – nr. 12

(eerst huis, dan werkplaats, dan pakhuis; tot 1899: N 220): F 405, 1895: deel van F 1749, 1897: F 1798, 1903: F 2013, F 2835

1832 (art.713): Wolter Folkeringa (koopman)

1864 (art.7929): Jan Sinninghe Kamphuis (landb, Zuidwolde)

1870 (art.6247): Leendert Nauta (pelmolenaar)

1881 (art.9331): Albertus Fongers (ijzersmid). In 1895 worden F 404 en 405 samen F 1749, maar omdat Fongers op plaats van zijn werkplaats in 1894-’95 een pakhuis bouwt (a: 12-9-1894; tg.2129, inv.nr19902 en tek.27974), wordt dit daarna F 1798 (en oude F 404 wordt F 1799, zie bij Zuiderkerkstraat nr. 7)

1897 (art.14906): Fa.Th. Niemeijer (Willem en Albert Willem N). Wordt F2013

1904 (art.17809): Mattheus ter Borg

Adresb. 1911: nr. ontbreekt

1916 (art.19465): Henricus Karel v.d. Kolk (koopman)/ later Hendrik Maris (handelsagent en koopman)

1917 (art.21776): Edzo Venema (boekdrukker). Verb. in 1918 tot kantoren + pakhuis

Adresb. 1920: 12: Agentuur en Comm.handel ‘Boll’; 12a: kant. en Drukkerij van Edzo Venema

Adresb. i.e.g. 1938 tm i.e.g. ‘43: 12-12a. Drukkerij en papierhandel Edzo Venema

1946 (art.35777): NV Edzo Venema

1949 (art.36607): Coöp. Inkoopver. Helpt Elkander/ later: idem Enkabe N.Ned

1954 (art.33017): Klaas van Hoek (expediteur, Assen)

Adresb. 1964: 12: Acc.bureau H. Timmer

1979 (art.61816): Maatschap ‘Hinkjan Brouwer en Dick M. Nebbeling, architecten’ (resp. Glimmen en Harkstede)

Enny van der Velden en Keimpe Slager

 
Nieuwe Kerkhof – nr. 13/Rotterdammerstraatje

(stal, later pakhuis, fabriek; tot 1899: N 220): F 406 , 1903: F 2012, 1949: F 2834

1832 (art.58): Johan Conrad (Coenraad/Conrath) Bakhuis (Bakhaus) (* ca 1773 Waldeck; kastelein) (x 1812 Middelstum: Grietje Cornelis *ca 1762). Zie bij Zuiderkerkstraat nr. 10,

1849 (art.5190): Grietje Cornelis Knol, wed. C. Bakhaus (+1851 1e Kerkstraat N 229)

1851 (art.5514): Hendrik Pieter Plaat (logementhouder)

1860 (art.7198): Eltje Hindriks Jonker

1861 (art.6080): Roelf Hilbrands Niehoff (kastelein van ‘Het Blauwe Paard’, zie Zuiderkerkstraat nr. 10). Dan nog stal

1880 (art.11680): Fa. Th. Niemeijer (Theodorus en zoon Willem). Wordt in 1882 van stal tot pakhuis met bovenwoning.

1893 (art.14721): Willem Niemeijer

1893 (14906): Fa. Th. Niemeijer (Willem en Albert Willem N.)

1904 (art.16858): Hendrik Swijgman Reuter

1910 (art.16640): Gerhard Vogt en Fredericus Ignatius Vogt (kooplieden)

1911 (art.19862): Fa. Sips en Molenaar

Adresb. 1911: nr. ontbreekt

1921 (art.24160): Geert Maatjes. Dan inbreng in NV:

1922: NV Noord-Ned. Fabr. van Heerenmodeartikelen ‘Hoefijzer’

Hevige brand in ‘Heerenmodefabriek NV Hoefijzer’ op 21-12-1922 (bron: knipselboek brandweer)

1924 (art.20931): Fa. Gebr. Levie

1925 (art.27346): NV Heerenkledingfabr. Voorheen Gebr. Levie

Adresb. 1938: 13: Atelier NV Herenkl. fab. vh Gebr. Levie

1940 (art.32649): Nicolaas Broens (meubelh.)/ later div. andere Broensen. Vanaf ’49: F 2834

1958 (art.41272): Adriana Johanna Verhoef, wed. Nicolaas Broens

1959 (art.41588): Adriana Johanna Verhoef, wed. Nicolaas Broens en div. andere Broensen

Hoek Nw. Kerkhof-Rotterdammerstraatje in 1963 (in publ. Niemeijer)

Adresb. 1964: 13: Fa. Nic. Broens, meubelgrooth.

1978 (art.58190): Meyer Projektbouw Oss

1979 (art.61502): Dynamo Project Ned. BV (R’dam)

1981 (art.26434.165): Wbv Groningen. Vanaf 1999: Nijestee

 

Rotterdammerstraatje (zie onder)

 

Nieuwe Kerkhof – nr. 14-14a

(tot 1899: N 209): F 413b, later F 960 en 961, 1894: F 1745, 1962: F 2907

1832 (art.1759): Jakob Noordhoff (blikslager) (+1846)

1860 (art.7075): Elizabeth Leusingh, wed. J. Noordhoff (+1862, Nw. Ebb.str. N26)

1863 (art.7552): Israel Davids Outs/ later met: Jozef Jacobs v. Hasselt en Houke Belgraver. F413b wordt gesplitst in F 960 en F 961.

1893 (art.11834): Hendrik Lameris Fzn (timmerman). Bouw i.o.v. H. Lameris in 1893-’94 (Tg.2129, inv.nr.19729) In 1894 samenvoeging tot F 1745

1901 (art.14803): Jan de Booijs (+1932, x Jacoba Venema)(1/2) en de Geref. Kerk (1/2)

Adresb. 1911 tm i.e.g. ‘20: 14: J. Kingma; 14a: wed. D. Borgman

1918 (art. 22370): Heinrich Carl Julius Jaeger, vanaf 1926: Willem Becherer (boekhouder,+1931), later wed. Johanna Katharina Jaeger (3/4) en Alexander Becherer (boekh.)(1/4)

1935 (art. 31637): Abraham Meijer (koopman, O. pekela), vanaf 1942: Niederländische Grundstücksverwaltung den Haag

Adrfesb. 1938: 14: T. Smid, verpleger; 14a: mej. H. Posthumus, mej. M.J. Koning, verpl.

1942 (art. 20246.47/35083.3): Johannes Scherpenhuizen (koopman/groothandel in visch)

1943 (art. 35187): Pieter Frans Hubertus Paarlberg (werktuigk.). In ’49 dankzij Min. Reg. Rechtsherstel:

1949 (art. 36872): Abraham Meijer (destijds Nw. Pekela)/ bewindvoerder D.J. Wever

1954 (art. 37077.13): Kornelis Anko Themmen (*1913, schilder)

Adresb. 1958: 14: L. Niemeijer, pakhuiskn.; 14a: O. Mertens, los arb.

Adresb. 1964: 14: mevr. E. Niemeijer-van Dijken; 14a: O. Mertens, los arb.

1979 (art. 61017): Hillegonda Blei (*1948, sociologe) (woont nr. 14)

 

Nieuwe Kerkhof – nrs. 15 en 16

(tot 1899: N 208): F 414, 1866: F 1002

1832 (art.484): Erven Everwien van Dam (koekebakker, +1828 Folkingestr.)

1847 (art. 4978): Everwinus v.d. Pers (predkant) en m.e.

1848 (art. 5096/4407): Nanno Claassens Wolthers (koek- en banketbakker)

1858 (art. 1468.65): Hindrik Johannes Limborgh (scheepstimmerm.) (bezit veel in de wijk en woont erachter: Nw. Ebbingestr. 52, zie daar)

1860 (art. 7141.20): Hindrik Johannes Limborgh (+1875) en Alida Limborgh (+1897, x1860 Louis Samuel Meijer, predikant, +1897), later met knd.. In 1866 bezit gesplitst en blijft Nw. Ebbingestraat 52 in hun bezit en wordt F 1003 (zie daar)

1866 (art. 8230): Abraham de Jonge Urbach (zonder) en zn.

1875 (art. 10245): Jan Roelfs Freese (huisschilder)

1876 (art. 10558): Berend Amsing (tingieter) en Harm Amsing (stucadoor). In 1877 gesplitst in F 1295 en 1296. Zie verder hieronder

 

Nieuwe Kerkhof – nr.15-15a

(tot 1899: N 208): 1877: F 1296, 1885: F 1510, 1949: F 2833

(art. 10558): Berend Amsing (tingieter) en Harm Amsing (stucadoor). In 1884 herbouw, wordt in ’85: F 1510

1898 (art. 13909.7): Gebina Wieringa (+1907), wed. van Bernardus Franciscus Paping (smid, +1880), later 3 knd. Paping (elk 1/3)

Adresb. 1911: 15: M. Kappen, knecht Hunzeb.; 15a: wed. A. van Vorsselen, mej. C. Wekenbach, winkeljuff.

1919 (art. 22513): Margje Deelman (in agenturen)

Adresb. 1920: 15: J. Koning, schoenm.; 15a: wed. A. van Vorsselen, H. Koopmans (mag.bed.), H. van Vorsselen (winkelbed.)

1922 (art. 25258): Alida Froentjes (x Friedrich Kirner, horloger) (wonen nr. 15)

Adresb. 1938: 15: F. Kirner sr; 15a: E.C. Voet, etaleur

1950 (art. 36111): Jannes Walrecht (ambt. PTT) (woont 15a)

Adresb. 1958: 15: mw. J. Abbringh; 15a: J. Walrecht, los werkm.

1960 (art. 42057): NV Erven B. v.d. Kamp

Adresb. 1964:15: mej. J. Abbringh; 15a: J. van der Laan, schrijfmach.monteur

1977 (art. 58508): Jacoba Anna (*1956) en Elisabeth (*1959) Holtrop (elk ½)

1985 (art. 73996): Grietje Fimke Pebesma (*1946) (woont nr. 15)

 

Nieuwe Kerkhof – nr. 16 (-16a)

(tot 1899: N 208): 1877: F 1295, 1885: F 1509, 1949: F 2832

(art. 10558): Berend Amsing (tingieter) en Harm Amsing (stucadoor). In 1884 herbouw, wordt in ’85: F 1509

1898 (art. 16311): Roelof v.d. Leij (koopman)x Ellegien Amsing (+1938) (woont nr. 29a). Pas vanaf 1899 eigen huisnummer, los van nr. 15

1910 (art. 17089.6): Roelof v.d. Leij (timmerm./koopman, +1941) (4/7) en 5 knd (elk 1/14) en 2 kleinknd. (elk 1/28)

Adresb. 1911: 16: R. v.d. Leij (timmerm.), mej. G.H. Pieters (verpl.)

Adresb. 1920: 16: H. Hartzema; 16a: R. v.d. Leij

Adresb. 1938: 16: J. Heslinga , brievenbest.; 16a: R. v.d. Leij

1941 (art. 34693): Johannes Smit (vischhandelaar, +1945 Zoutkamp) later wed. Grietje Reiding (+1962)en 3 anderen

Adresb. 1958: 16: A.J. Steen, machinist kustvaart; 16a: B.F. Vrucht, drogist-apoth.ass.

1962 (art. 43253): Doede Nauta (*1891) x Grietje Meijering

Adresb. 1964:16: J. Schuiling; 16a: Th.P. Helsma, boormeester

1972 (art. 50782): Elisabeth Jacoba Poldermans (*1905)

1978 (art. 57330): Alphonsus Petrus Maria den Biggelaar (*1954)

1981 (art. 66106): Evert Jan Stokking (*1956) (woont 16-16a)

1983 (art. 62959): Brands Adviesbureau BV

 

Nieuwe Kerkhof – nr. 17

(tot 1899: N 207): F 415, 1949: F 2831 https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=226&miadt=2297&milang=nl&miview=ldt&mizk_alle=102703

1832 (art.1855): Gregorius Pas (kastemaker)

1842 (art. 4150): Matheus van Olm (boekdrukker)

1869 (art. 8390): Klaas hoff (rentenier)

1870 (art. 9233): Jan Roelfs Timmer (zonder)

1873 (art. 8751.5): Philippus Johannes Imelman (verlakker,+1888) (heeft veel bezit): Zie: Familie Imelman

1883 (art. 12427): Constantinus de Vries (bierhandelaar)

1890 (art. 14118): Reinje Wijn (beeldhouwer)

1898 (art. 16228): Renger Goeree (bediende, +1899), later wed. Zwaantje Boiten (1/2) en 3 knd. (elk 1/6)

1906 (art. 17398.13): Hendrik Kamps (aann.) (1/2) en 9 knd. (elk 1/18)

1908 (art. 19099): Renger Sissing (apoth.ass.), Hendericus Sissing (brivenbest.) en Jacob Wetsema (bakker) (elk 1/3), later wed. en knd.

Adresb. 1911: 17: H. Sissing (brievenbest.,+1912), J. Sissing (modiste)

Adresb. 1920: 17: wed. H. Sissing (=Annechien Steendam, +1921), mej. J. Sissing

1921 (art. 24852): Renger Sissing (koopman) en Jacob Wetsema (bakker)

1929 (art. 19613): Renger Sissing (apothass. en Koopman), later Annechien Sissing (apoth.)

Adresb. 1938: 17: Dames Sissing

Adresb. 1958: 17: mej. A. Sissing, R.E. Atzema (adv. en proc.)

Adresb. 1964:17: mej. E. Sissing, R.E. Atzema, adv. en proc.

1970 (art. 48167): mw. Eltje Sissing (woont er)

1970 (art. 48572): Hendrikus Sissing

1971 (art. 48830): Klazina Jacoba Wiltjer (woont er)

1974 (art. 53236): Sybren Sipke Wijmenga (*1953)

1977 (art. 58323): Willem Auke Pot (*1951) en Christina Brands (*1953) (elk ½)

 

Nieuwe Kerkhof – oude nrs. 18 en 19

F 416

1832 (art.2502): Elizabeth Abrahams, wed. Johannes Wilhelmus Vink (barbier, +1828)

1841 (art. 3344.5): Willem Veenhoven (loodgieter) en Reina Veenhoven

1862 (art. 7191.10): Saske Schierbeek (zonder). In 1868 verkoop in delen. Dit wordt F 1086 (nr. 18), F 1085 (nr. 19) en F 1084 (achter nr. 20; aan art. 7273= Lourens Houttuin, verlakker). Zie daar.

 

Nieuwe Kerkhof – nr. 18

(tot 1899: N 206/2): 1868: F 1086, 1949: F 2830

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=226&miadt=2297&milang=nl&miview=ldt&mizk_alle=102709

1868 (art. 8775): Bernardus Hendrikus Smit (timmerm, +1886), later wed. Anna Buner, en Derk Theodorus Smit en co (Koopman).

1897 (art. 15923): Johannes Hartzema (*1867 Marum, verlakker, +1959;x 1895 Geertruid Hoiting, +1897; x1900 Ebeltje Rietema, +1949) (woont er). In 1899 herbouw.

Adresb. 1911: 18: J. Hartzema (verlakker), H. Hartsema (verlakker) (NB: Moet ‘Hartsma’ zijn)

Adresb. 1920 tm i.e.g. ‘58: 18: J. Hartzema (verlakker). (NB: Moet ‘Hartsma’ zijn)

1960 (art. 42485): Ida Jantina Hartsma (*1901)

Adresb. 1961 tm ’72: 18: mej. I.J. Hartsma

1975 (art. 55025): Jan Gerrit Sibrandus Veldkamp (*1945, verkoper)

1987 (art. 72342): Eduard Giezen (*1949) (woont er)

 

Nieuwe Kerkhof – nr. 19

(tot 1899: N 206): F 416, 1868: F 1085, 1949: F 2829

https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=226&miadt=2297&milang=nl&miview=ldt&mizk_alle=102704

1868 (art. 8776): Hendrikus Franciscus Dagelet (schoenm.)

1893 (art. 13041): Geert Kerkstra (timmerm.)

1910 (art. 19434): Geertruidis Boon (machinist, +1923), later wed. Hinke Smit (3/5) en knd: Cornelis, Meindert, Karst Jacobus en Bouko Remmelt (elk 1/10)

Adresb. 1911 tm 1923: 19: G. Boon, machinist

Adresb. 1924 tm ‘43: 19: wed. G. Boon

1943 (art. 35283): Hinke Smit, wed. Geertruidis Boon (+1944)

1944 (art. 35652): Bouko Remmelt Boon (machinist) en Karst Jacobus Boon (*1887)

Adresb. 1958: 19: K.J. Boon

Adresb. 1961: 19: B.R. Boon, K.J. Boon

Adresb. 1964:19: K.J. Boon

1965 (art. 44755): Klaas van Dijk (kunstschilder, beeldhouwer)

Adresb. 1968: 19: K.H. van Dijk, kunstschilder

Adresb. 1972: 19: ontbreekt

 

Nieuwe Kerkhof – nr. 20/ Noorderkerkstraat 14

(tot 1899: N 205): F 417 en 418, 1927: F 2563, 1944: F 2806

1805/1832 (art. 1891): Jan Poortman (ten Poorten) (koopman, +1847) (x1e Anna Christiaans/Anna Christina Louwerens, +1832; x1834 Margjen Woltjer)

1848 (art. 9428): Cornelis Poortman (winkelier) (Tj.D Wolthuis is ‘vruchtgebruiker)

1858 (art. 5352.4): Tjalling Dooijes Wolthuis (schipper, koopman)

1865 (art. 8099): Halbe Kuipers (zonder)

1869 (art. 8924): Adriaan van Laan (tabakskerver)

1872 (art. 9529): Albert Lijsting (meubelmaker)

1877 (art. 7299):  Arnoldus Arnolli (schoenm.)

1900 (art. 10874.4): Jannes Arnolli (schoenm.) (1/2) en 4 knd: Heico Eltje, Arnoldus, Afien en Sijbrandus (elk 1/8)

1902 (art. 15923.): Johannes Hartzema (verlakker) (woont nr. 18) (moet ‘Hartsma’ zijn)

Adresb. 1911: 20: K. de Vries, kantoorbed.

Adresb. 1920: 20: B. Becherer, kleerm.

1921 (art. 24637): Pieter Wierema (+1936 Zuidlaren)(3/4) en Kunnie Wierema (*1891, x 1916: Theodorus Johannes Emmelot) (1/4), later alleen Kunnie Wierema

1938 (art. 29026.65): Jan Groenewold (timmerm.-makelaar) (3/4) en Gerrit Groenewold (1/4)

Adresb. 1938: 20: mej. T. Lageman, K. Huttinga (handelsreiz.)

1939 (art. 33220): Hendrik Margines Bakker (banketbakker) en Frederika W. Jonkman

BR, vanaf 12-7-1939: Noorderkerkstraat 14: Jantje Franssens (*1901,+1955)(x1923-’29: Johannes Smit + 2 knd.)x Hubertus Joseph Cornelis (‘Sjef’) Thoolen (*1893 Roermond, ingenieur, +1964) + 2 knd. Smit en 4 knd. Franssens, wo.o.: Jean Paul Joseph Fransens (*1938, verhuisde in ’72 naar A’dam)

1948 (art. 33737): Hendrik Margines Bakker (banketbakker)

1957 (art. 37388.24): Herman Martinus Kerstholt (botenbouwer, administr., boekh., x Margaretha Alida Pronk)

1957 (art. 40656.2): Jan de Jong (dir. NV)

Adresb. 1958: 20: ontbreekt

1961 (art. 39470): NV Groen’s Cartonnagefabr.

Adresb. 1961: 20: B. Smidt, drukker

Adresb. 1964: 20: H. Rijzenga, chauff.

Adresb. 1968: 20: mej. J.H. Dil

Adresb. 1972: 20: A. Hasper, fysiother.

1976 (art. 40656.7): Jan de Jong (dir. NV)

1977 (art. 58204): Hendrik Cornelis van Caem (*1954, student) (woont er; bezit veel)

1982 (art. 63921): Jan Jaap Boering (*1956)

1987 (art. 75001): Barend Schweigman (*1946, leraar)

 

 

Nieuwe Kerkhof, noordzijde (eerst ook wel Noorderkerkstraat)

 

 

Nieuwe Kerkhof – nr. 21

(tot 1899: N 197): F 426, later F 1290, F 2190, F 2554, F 3056

1832 (art.2498): Johannes Jacobus de Vet (tapper)(hertr. E.N. Nipperus)

1855 (art.4510): Bernardus Hermannus Kubbenga (koperslager)

1859 (art.3387/8060): Nicolaas Ernst Rost (koopman)

1871 (art.8060):Alberdina Willimina Rost

1872 (art.9618): Roelf Alberts Kamphuis (koopman)

1893 (art.14769): Jacob Wind (kastelein)/ later: Pieterjanna Leujes, wed. J. Wind en 5 knd. Wind

1904 (art.18000): Pieterjanna Leujes, wed. J. Wind

Adresb. 1911: 21: wed. J. Wind, winkelierst.; 21a: W. de Boer, onderw.

Adresb. 1920: 21: wed. J. Wind (winkelbed.) J.W. Beumer (machin.); 21a R. Leber

1933 (art.30965): Johannes Franciscus Kraft

1934 (art.31358): firma Kraft & Co.

Adresb. 1938: 21: T.J. Meulema; 21a: –

1951 (art.37896): NV Kraft & Co

1957 (art.39637.16): Harm Aaldrik Bolt en Date Willem Bus (brood-, koek- en banketbakkers)

Adresb. 1958 tm ‘68: 21: Pals en Reuter, grooth. in schoenen

NB: In ’59 wordt F 2554 verenigd met F 2552 en deel van F 2202 tot F 2900 (zie Hulpkaart).

1959 (art.40537): Simon Werkman (grossier in schoenen)

Adresb. 1964: 21a: S. Werkman, schoenm.

Adresb. 1972: 21: ontbreekt

1973 (art.51415): Pieter (*1920), Jacobus (*1927) en Rindert (*1935) Veenstra (elk 1/3 en allen dir. schoonmaakbedrijf) (Jacobus X Heintje Dob, woont Nw. Kerkhof 21a)

In ’84 wordt achterste deel F 2900 afgescheiden en verkocht aan: art.68946.

Rest wordt F3056: verkocht in:

1987 (art.75828): Jacobus en Rindert Veenstra (elk ½)

1987 (art.76915): Jacobus Veenstra (Nw. Kerkhof 21a)

 

Nieuwe Kerkhof – nr. 22

(tot 1899: N 196): F 427, 1949: F 2827

Uit boek ‘400 Niewe Stadt’:

‘Juffer’ Tette Alberda wordt in het laatste kwart van de zestiende eeuw geboren uit het tweede huwelijk van de adellijke Duert Alberda. Ze wordt genoemd naar haar moeder Tette Roorda. In 1635 koopt de ongehuwde ‘juffer’ van timmerman Arent Jansen en zijn echtgenote een behuizing op de hoek van de Nieuwe Boteringestraat en de Zuiderkerkstraat, thans Nieuwe Kerkhof geheten. Ten oosten ervan is een hofje. In 1653 draagt ze al haar bezittingen, met uitzondering van haar woonhuis, over aan een aantal neven en nichten. Vijf jaar later maakt ze haar testament op.

Ze heeft dan in het hofje ten oosten en ten zuiden van haar woonhuis twee kleine gasthuizen laten bouwen. In 1658 stelt ze door middel van een ‘fundatiebrief’ dat de gasthuizen zijn gesticht ten behoeve van ‘zes eerlycke onbesproocken oude vrouwen’. In 1662 verkoopt ze haar woonhuis, op voorwaarde dat ze er kosteloos tot haar dood mag blijven wonen, aan de aan de Ossenmarkt wonende jonker Johan Clant van Stedum. Wanneer Tette precies overlijdt is onbekend.

Het gasthuis komt na haar dood in bezit van een voogdij, gevormd uit familieleden. In 1777 koopt erfvoogd Jan Albert Joost Gruys een huis aan de noordzijde van het Nieuwe Kerkhof om het gasthuis daarheen te verhuizen. Het volgende jaar, als Gruys is overleden, verkopen zijn weduwe en Elisabeth Helena Gruys als voogden het oude gasthuis, ‘tevoorens tot inwoning van eenige convectualinnen gebruikt’.

1777 (tg.1782, inv.nr.36)  verkoopt proc. Brouwer namens wed. Draper aan erfvoogd Jan Albert Joost Gruys voor  2195 Car.gld. (bij publieke verkoop) halfscheid van huis

1832 (art. 865): Juff. Alberda Gasthuis

Adresb. 1911: 22: A. Ekema, A. de Vries; 22a: wed. Drost, Marie Huil; 22b: wed. N. Klugkist; 22c: ontbreekt; 22d: wed. J.P. Brinkman

Adresb. 1961: 22a: mevr. L. Akkerman-Sepi, P. Akkerman (schipper=briefadres); 22b: mevr. A. v.d. Tuuk-Smit; 22c: mevr. M. Brinkman-Hofman; 22d: mevr. G. Wagner-Tabak; 22/1: mej. E.K. Sterringa

Adresb. 1964: 22: mej. T.G. Kalk, huish.; 22a: mevr. L. Akkerman-Siep, P. Akkerman, schipper (briefadres); 22b: mevr. A. v.d. Tuuk-Smit; 22c: mevr. M. Brinkman-Hofman; 22d: mevr. J. Sekema-Broersma; 22/1: mej. E.K. Sterringa

Adresb. 1968: 22a: mevr. H. Hamstra-Pakes; 22b: mevr. A. v.d. Tuuk-Smit; 22c: mevr. M. Brinkman-Hofman; 22d: mevr. J. Sekema- Broersma; 22/1: mej. H. Schokker

Adresb. 1972: 22: J. Rasker-Visser; 22a: J. Bloupot-Snijders; 22b: A. v.d. Wolf-Hofman; 22c: J. Zuidema-Lubben; 22/1: H. Schokker

1980 (art. 63602): Tette Alberda Gasthuis (voogd: J.J. Bleeker, Brakelplein 21)

1985 (art. 72469): Stichting Tette Alberda Gasthuis

In 1987 renovatie door de ‘stichting Samenwerkende Gasthuizen Groningen’ (samen met o.a. St. Martinus- en Doopsgezind Gasthuis)

 

Nieuwe Kerkhof – nrs. 23 en 24

(tot 1899: N 195/2 en N 195?): F 428, 1864: F 984, 1884: F 1474, 1891: F 1639

1832 (art.2045): Berend Rossing (Bernardus Rossink?)

1833 (art. 3079): Joannes Gerardus ten Berge (*1801, goud- en zilversmid/Koopman, +1860; x1827 Anna Rossink,+1856; x 1857 Anna Maria van Breemen) (woont N 195). In 1864 vindt er een scheiding van het bezit van de erven Ten Berge plaats, waarna de kadasternrs. F 982, 983 en 984 ontstaan (zie bij nrs. 26 en 27-28).

1864 (art. 8064): Hermannus ten Berge (koopmansbediende)

1868 (art. 8821): Aaltje Heckman, wed. Fokke v.d. Woude (winkeliersche)

1884 (art. 12705): Abraham Victor v.d. Reis Wijnberg (fabrikant). In 1884 behoudt hij stukje nr. 25 (zie daar), met iets van dit perceel er bij, en verkoopt de rest:

1884 (art. 10993.7 later 15): Willem Lodewijk Carabain (*Haarlem,+ 1916,x Alberdina v.d. Es). In 1884 vergroten woning F 984 (N 195) (Gr. Arch. tg. 2129-invnr. 18514), wordt daarna F 1474. In 1891 stukje van perceel afgesplitst, waarna restant F 1639 wordt.

Hulpkaart kadaster 1891 met v.l.n.r. de nrs. 26, 25 en 24-23 (F 1639)

1897 (art. 5621.63): Jan Sikkes Visser (timmerm.)

1900 (art. 16915): Johannes Visser (ploderwerker/logementhouder, +1936, x Aaltje Huizinga)

1900 (art. 13881.29): Jan Houttuin (verlakker, koopman) (bezit heel veel)

1921 (art. 25143): Karel Jansen (typograaf) en Jan Houttuin (zonder). In 1922 splitsing van bezit. Zie verder hieronder.

 

Nieuwe Kerkhof – nr. 23, 23a

F 1639, 1922: F 2291

1900 (art. 13881.29): Jan Houttuin (verlakker, koopman) (bezit heel veel)

BR 1900: 23: Gerrit Cornelis Billenkamp (*1844, timmerm., +1900) x Richtje Joske Beeldje (*1859) + 6 knd; 23a: Andries Nienhuis (*1868, bediende) x Elisabeth Hansems (*1869) + 2 knd. en 1 student

Adresb. 1911: 23: wed. K. Veenstra; 23a: wed. H.G. Dorenbos, A. de Roos

1921 (art. 25143): Karel Jansen (typograaf) en Jan Houttuin (zonder)

1922 (art. 25301.11): Jan Houttuin (zonder)

1923 (art. 26101): Anne Veenstra (schilder) (woont nr. 23)

1932 (art. 30323): Johannes Martinus Gzn. (stucadoor, kunstzandsteenfabr.)

1935 (art. 31809.4): Klaas Koning (zonder)

1939 (art. 30692.6): Evert en Geert Visscher (koopm.)

1939 (art. 33526): Jakob Koerts (zonder)

1941 (art. 34395): Evert Jan Jeltes (adj.dir. Strafgevangenis)

1942 (art. 34722.8): Henderikcus Heukers (landb.)

1943 (art. 34961): Wiebe Hofstra (slager)

1947 (art. 36186): Theresia Henderina Hofstra (proc.houdster)

1955 (art. 39787): Jelle Paul Groenwold (*1890, garagehouder, +1960, x Grietje Post, later wed. Iemkje Hofstra

1961 (art. 43041): Tiemen Groenwold (autoverkoper)

Adresb. 1961 en ’64: 23: mevr. A. Evenhuis-Brouwers, mej. E.A. Evenhuis (werkster); 23a: in ’61: J. de Vries, chauff./ in ’64: E.J. v.d. Woude, electr.

1962 (art. 37923.67): Freerk Groeneveld (*1914, koopman,+1981, x 1941 Klaziena Noorman) (bezit veel)

Adresb. 1968: 23: mej. E.A. Evenhuis; 23a: A.B.J. van Acker

Adresb. 1972: 23 ontbreekt

1983 (art. 69594.33): Klaziena Noorman, wed. F. Groeneveld

 

Nieuwe Kerkhof – nr. 24, 24a

F 1639, 1922: F 2290

1900 (art. 13881.29): Jan Houttuin (verlakker, koopman) (bezit heel veel)

BR 1900: 24: Janna Kwint (*1856, x Lo Schenkel) + 2 knd. Stuitje en dch. Schenkel

Adresb. 1911: 24: A. Leverman, rijwielh.; 24a: E. Galetzka, meesterkn. Kraft

1921 (art. 25143): Karel Jansen (typograaf) en Jan Houttuin (zonder)

1922 (art. 25056): Karel Jansen (typograaf)

1930 (art. 17843.7): Levie van Dam (*1869, +1937) later wed. Regina van Wien (*1873, + 1943 Sobibor). In 1942: Niederländische Grundstückverwaltung Den Haag

1951 (art. 37620): Bertha van Wien, wed. Hijman Cohen (A’dam)

1951 (art. 33781.14): Hinderk ter Veld (*1891, huizenexploitant)

1952 (art. 38158): Geeske Kuiper (x Gerrit de Groot, violist)

1956 (art. 36165.13): Derk Roffel (*1909, stucadoor, winkelier)

1956 (art. 37174): Gerrit Piëst (*1905, fabr. en grossier) (1/2) en 8 knd. (elk 1/16)

Adresb. 1961: 24: mevr. G.M. Evenhuis-Piest; 24a: J. Hoekstra, opperm.

1961 (art. 42993): Bernardus Antonius Durville (atelier-chef, x Fennigje Veendijk)

Adresb. 1964: 24: B.A. Durville, chef kleerm.; 24a: J. Hoekstra, opperm.

1985 (art. 72381): Freerk Anton Sentines Suurland (*1965) (woont er)

1985 (art, 72394): Bouw- en Exploitatie Maatschappij Bouw ’69 (Winschoten)

1985 (art. 72726): Freerk Anton Sentines Suurland (*1965) (woont er)

 

Nieuwe Kerkhof – nr. 25, 25a

(tot 1899: N 194): F 429, 1884: F 1475, 1891: F 1640

1832 (art.2045): Berend Rossing (Bernardus Rossink?)

1833 (art. 3079): Joannes Gerardus ten Berge (zie bij nr. 23)

1864 (art. 7060.6): Berend Benes Wildevuur (*1816 Ap’dam, policiemeester, +1869, x Tetsia Steendam, +1859), later zn. Beno Jan Wildevuur (*1849) en andere erfgen.

1873 (art. 7883): Johannes Augustinus Meuge (smid)

1875 (art. 10394): Casparus Hindericus Schotema (barbier)

1878 (art. 11046): Sierd Hiemstra (koffijhuishouder)

1884 (art. 12706): Abraham Victor v.d. Reis Wijnberg (fabr.). In 1884 verenigd met art. 12705 (zie bij nrs. 23 en 24), waarna F 1475 ontstaat.

1885 (art. 9833.22): Pieter Wiersema (klerk, later boekh.)

1901 (art. 17227): Pieter Wiersema (boekh.) (1/2) en 2 dch (elk ¼)

1903 (art. 17756): Pieter Wiersema (boekh.)

1911 (art. 19699): Marcus van Berg (bakker)

Adresb. 1911: 25: A. Wijnberg, koopman

1913 (art. 20365): Johan van der Leij (*1886, timmerm, +1953) x 1913, later wed. Cecilia Jansen (3/5) en 4 knd (elk 1/10) (wonen nr. 25a). In 1913 herbouw

Adresb. 1924/1929: 25-25a: J. van der Leij, timmerm.

Adresb. 1950: 25: werkplaats; 25a T. Kuiling, chauff.

Adresb. 1961: 25 ontbreekt; 25a: A.P. Boekhoudt, aannemer

1963 (art. 43660): Roelof v.d. Leij (aannemer)

Adresb. 1964: 25a: A.P. Boekhoudt (aannemer), mevr. H. Bakker

1978 (art. 58973): Jantje Everts (*1923, x Schlichter)

 

Nieuwe Kerkhof – nr. 26

(tot 1899: N 193) : F 430, 1864: F 983, 1891: F 1641

1832 (art.2045): Berend Rossing (Bernardus Rossink?)

1833 (art. 3079): Joannes Gerardus ten Berge (zie bij nr. 23)

1864 (art. 6672): Hinderikus Hindriks Sprik (koopman) (bezit heel veel). In 1870 bijbouw

1874 (art. 10130.22): Hinderikus Hindriks Sprik (zonder, +1889), later wed. Anna Catharina de Weerd (1/2) en 2 anderen (H. Bos en B. Jansen) (elk ¼)

1891 (art. 13635.12): Egbert Koch (Kock) (koopman, +1912), later wed. Jetske Uni (1/2) en 10 knd. (elk 1/20)(bezit heel veel). In 1891 ontstaat door vereniging nieuw nr. F 1641

Adresb. 1911: 26: B. Kremer, cafeh.

1913 (art. 20318): Berend Kremer (*1841, kastelein, +1914, x 1868), later wed. Aaltje Meijer (1/2) en 6 anderen (elk 1/12)

1917 (art. 13170.5): Grietje Ottens, wed. Harm Boer (huisschilder, +1900) (1/2) en 6 knd. (elk 1/12)

1938 (art. 31659.18): Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk Wolthoorn (kastelein, later zonder) (1/2) en Daniel Stuivenberg (grossier, later zonder)

1939 (art. 33049.8): Harm Pikkert (timmerm.-aann.)

1939 (art. 33374): Cornelis Kolstein (chauff.) (woont er)

1959 (art. 41514): Feitze de Haan (zonder, +1962)

Adresb. 1961: 26: F. de Haan, apoth.bed.

1962 (art. 43452): Dingel Bultje, wed. Feitze de Haan (woont er)

Adresb. 1964:26: mevr. H. de Haan-Bultje

1985 (art. 73281): Yvonne Ingrid Straat (*1966) (woont er)

1985 (art. 73282): Jakob Straat (*1943, x Ingeburg Regina Klinkhamer) (woont Zuidhorn)

 

Nieuwe Kerkhof nrs. 27 en 28 (achtergelegen)

(tot 1899: N 192/3 en N 192/2): Tuin F 465 en vijver F 464, 1864: F 982, 1866: F 1005, 1909: F 2118 (straat), 2119 (school), 2120(huis), 1993: F 2119 en F 3165

25-3-1782 (tg.1782, inv.nr.37): verkoop van tuin door mevr. E.H. Gruys, wed. L. Wichers voor f.4000 aan boekh. P. Knijpinga

1832 (art. 1324): Ludewe Vink, wed. Willem Knijpinga (+1829) (zn. van Pieter Knijpinga x 1781 Anna Catharina Hoffman)

1838 (art. 3686): Edo Pieters Borgman (boomkweeker), zie ook Violenstraat. Hij verkoopt F 464 (vijver) en F 908 (tuin) in 1864:

1864 (art. 7138/7145.127/8210.29 en 84/13354.33/17475.216): gem. Groningen. Die verwerft in 1864 ook deel van F 430 van (art. 8064): Hermannus ten Berge. In 1864 bouw school, is daarna: F 982. In 1866 bijbouw, daarna F 1005: School der 2e klasse: 1865-1921: XIV

In 1908-’09 herbouw scholen en huis, daarna F 2118 tm 2120 (zie Hulpkaart): School XXV en XXVI/ ’47: Van Nieuwenhuyzen- en Niewoldschool, L. en MDS

(art. 19578.445/26088.953/30600.447/41000.205): gem. Groningen.

Adresboeken tm 195O: 28: school (NB: Adresb. 1943: 27: School; 28: ontbreekt)

Adresboek 1958: 28: ontbreekt

Adresb. 1961 tm ’68: 28: (Stichting) Vakschool v. Detailhandel

Adresb. 1972: nr. ontbreekt

Na sloop Violenstraat 6 en 8 in zomer ’92 worden die percelen kadastraal gevoegd bij F 2119 tot F 3165. School gesloopt 1993

De oude schoolgebouwen in 1988

 

Nieuwe Kerkhof – nr. 27

1909: F 2120

Zie boven: (art. 19578/26088/30600.448 en 4410/41000.1230): gem. Groningen

Adresb. 1911: 27: R. Bos Hoofd eener School

Adresb. i.e.g. 1920 tm ’24: 27: D. Nieuwhof, hoofd school (XIV)

Adresb. i.e.g. 1933 tm ’38: 27: H.J. van Veen, Hoofd e. School

Adresb. 1950: 27: H. Koetze (onderw.), J. Mud, mej. J. Mud (onderw.)

Adresb. 1958 tm i.e.g. ‘61: 27: H. Veenstra (vertegenw.), S. van Sinderen (huissch.)

Adresb. 1964: 27: C.A. v.d. Burg (mag. en kant. bed.), J. Grasman (scheepstekenaar)

Adresb. 1968 tm 1972: 27: K. Elting, timmerm.

1984 (art. 72222.7):Wbv Groningen

1987 (art. 72223.19): Wbv Concordia

 

Nieuwe Kerkhof Noorderkazerne

F 431, 1899: F 1868= bouwterrein

W.K. van der Veen: Van Noord-es tot Nieuwe stad (ongepubliceerd): ‘Een instelling van totaal andere aard, die gedurende de gehele negentiende eeuw een eigen stempel op de nieuwe stad moet hebben gedrukt, was de Nieuwe of Noorderkazerne aan de noordzijde van het Nieuwe Kerkhof, tot de bouw waarvan in 1796 is besloten door het provinciaal bestuur. Het complex, waarvoor niet alleen panden aan het Nieuwe Kerkhof, maar ook aan de Nieuwe Boteringestraat o.z. en de Violenstraat z.z. zijn aangekocht, bood aanvankelijk plaats aan vierhonderd manschappen, maar nadat de eigendom ervan in 1808 aan de stad was overgedragen, zijn kort daarna nog twee vleugels aangebouwd, waardoor beduidend meer militairen konden worden gehuisvest. Na de opheffing van de vesting Groningen ingevolge de Vestingwet van 1874 heeft het stadsbestuur de kazerne geruild tegen het arsenaal aan de oostzijde van het Schuitendiep, op de plaats waarvan spoedig daarna de stadsschouwburg en het stedelijk gymnasium zijn gebouwd. Na de ingebruikneming van de nieuwe kazerne aan de Hereweg in 1897 is de Noorderkazerne ontruimd,…’

1832 (art. 852/13059): Stad Groningen, later : De Staat(Domeinen)

1898 (art. 16249): De Staat (Binnenlandsche Zaken) In 1898 gesloopt. In 1899 samen met F 1473 tot F 1868

Prentbriefkaart met de kazerne links

1900 (art. 13059): de Staat (Domeinen). In 1900 splitsing in bouwterreinen F 1894 tm 1897

 

Nieuwe Kerkhof – nrs. 29 tm 31

F 1897, F 1973 en 1972 (=bouwterreinen), 1905: F 2032 tm 2030

F 1973: 1902 (art. 17411): Pieter Switters (steenhouwer)

F 1972: 1902 (art. 13678.57): Harm Janssen (aannemer en lakfabrikant)

1904 (art. 17340.12 en 13): Gerhardus van Veen (aannemer/bouwondernemer), later wed. Grietje Oosterheert (23/32) en 3 knd. Van Veen (elk 3/32)

Gebouwd door G. van Veen 1904. In 1905: F 2032 tm 2030

 

Nieuwe Kerkhof – nr. 29-29a

F 2032

Gebouwd door G. van Veen 1904.

Adresb. 1911: 29: T.C. Koch; 29a: L.J. Schaap

1919 (art. 22560): Johannes Schierbeek

Adresb. 1920: 29: wed. J.F. Koch, A. Straatman, handelsag.; 29a: F. Bleeker, gasfitter

Adresb. 1922: 29: wed. J.F. Koch, wed. C. Woldring, mej. H. Woldring; 29a: wed. C. Meppen, wed. J.P. Buissing, wed. W. Bouman

Adresb. 1924: 29: wed. J.F. Koch, wed. J. Meijher-Koopmans; 29a: wed. C. Meppen, M.J. Joosen (hoofdgel. Ned. Spoorw.), wed. W. Bouman

1928 (art. 20365.8): Johan van der Leij (timmerm.-aann., +1953)

1941 (art. 32294.44): Jan Groenewold en cs (Casper Prins, Hendrik ter Veld, Hielko v.d. Velde)

1941 (art. 33670.8): Egbert Smid (scheepskap.)

1941 (art. 34622): Hindrik Vellinga (x Trientje Smit)

1947 (art. 36046): Geertruida Catharina van Walree

Adresb. 1950: 29: P. Koelewijn, portier-telefonist; 29a: J. v.d. Leij, timmerm.-aann.

1957 (art. 40817): Hielko Jan Wiegers (*1902, proc.houder)

Adresb. 1958: 29: ontbreekt; 29a: G. v.d. Leij, terreinchef

Adresb. 1964:29: K. van Eerden, hoofdvertegenw.; 29a: T. Kuiling (chauff.), H. Betten (verz.insp.)

1965 (art. 33626.25): Pieter Pot (*1895, aann.)

1974 (art. 50145.4): Lubiema Maregaretha Jantina Benthem (x Henderikus v. Hemmen)

1975 (art. 54639): Johan Hendrik Klavenhaar (*1948, leraar) (woont Nw. Bot.str. 25a)

 

Nieuwe Kerkhof – nr. 30-30a

(1904-1921: 30, 30/1): F 2031

Gebouwd door G. van Veen 1904.

Adresb. 1911: 30: P. Vos, sig.fabr.; 30/1: A. Jansen;

1919 (art. 23050): Frederik Welfing (* Avereest, sig.fabrikant, +1926,x1e Marghe Roelofs Klinkien, +voor 1877; x2e: 1877), later wed. Dina Hoeksema (1/2) en Martha Welfing (7/32) en 3 knd. (elk 3/32)

Adresb. 1920: 30: F. Mulder, min.waterfabr.; 30/1 A. sanders (dir. NV de Betonwerf v. Scheemda)

Adresb. 1922 tm i.e.g. ‘24: 30: F. Tiesinga, vert. Ant. Jurgens; 30a: F. Welfing (sig.fabr.), A.H. Bracht (onderw.)

1928 (art. 28854): Martha Welfing

1947 (art. 36227): Dina Martha de Boer (x Jan v.d. Meulen, hulpbesteller Post.)

Adresb. 1950: 30: J. van Dellen, boekdr.; 30a: W. Frankes (boekhouder), wed. A.G. v.d. Veer- de Vries

1962 (art. 43079): Anthonie Olthoff (bouwkundige)

1964 (art. 33626.24): Pieter Pot (*1895, aann.)

Adresb. 1964:30: H. van Duinen, constr.bankwerker; 30a: J. Keijzer (vertegenw.), J. van Sluis (mastiekdekker)

1974 (art. 53128): Hendrik van Duinen (onderhoudsmonteur) (woont er)

1985 (art. 68425): Evert Henrick du Marchie van Voorthuysen (x Dirkje Harmina Prins)

 

Nieuwe Kerkhof – nr. 31-31a

(1904-1921: 30/1a, 30a): F 2030

Gebouwd door G. van Veen 1904.

Adresb. 1911: 30/1a: wed. J. van Oosten-Moosten, H. van Oosten, winkelbed.; 30a: H.S. Reuter, boterh.

1919 (art. 22218): Sjoerd Kiestra (arts)

1919 (art. 22751): Hindrik Koning (insp. Vesta) (1/2) en Henriette Willemina Petronella Koning (x Alphons Maria Geurs)(1/2)

Adresb. 1920: 30/1a: wed. J. van Oosten, mej. G.J. van Oosten, onderw.

Adresb. 1922: 31: J. Haccou, ambt. Bur. Telegr.; 31a: H. Koning (insp. levensverz.), H. Meijer Drees (electr. techn. ambt.)

Adresb. 1924: 31: J. Beijer, kantoorbed.; 31a: H. Koning (Insp. levensverz.), J.C. Bos (ambt. Bur. Telegraf.)

1924 (art. 26456): Louisa Westra (onderwijzeres) (woont 31a)

Adresb. 1958: 31: J.J. Rosman (drukker); 31a: mw. L. Westra, mw.  M. Westra, pianoler.

Adresb. 1964:31: T. Tammeling, mag.chef; 31a: mej. A.G. Westra, mej. L. Westra, mej. M. Westra, pianolerares

1970 (art. 48478): Dr. Paulus Gerhardus Henricus Gisbertus Brom (woont nr. 31)

1980 (art. 64144): Gerard Gustaaf Wiarda (*1944, x Tine Margreet Floor) (woont 31a)

 

Nieuwe Kerkhof – nrs. 32 tm 36

F 1897, F 1968 tm 1971, 1903: F 1999 tm 1995

1902 (art. 14174): Theodorus Hovingh (timmerm, later Scheveningen). Gebouwd door Th. Hovingh 1902-’03, daarna F 1995 tm 1999

 

Nieuwe Kerkhof – nr. 32-32a

F 1999

Gebouwd door Th. Hovingh 1902-’03

Adresb. 1911: 31: W. Vos, boekh.; 31a: wed. D. Lubach-Numan, Maria A. Lubach (onderw.), Catharina I. Lubach

1912 (art. 20236): Jan Vos jr. (sig. handel) (woont nr. 32). In 1925 bijbouw

Adresb. 1920: 31: J. Vos jr., handelsreiz.; 31a: mej. Maria A. Lubach (onderw.), mej. Catharina I. Lubach

Adresb. 1924: 32: J. Vos jr. (handelsreiz.), P. Vos (kantoorbed.): 32a: mej. Maria A. Lubach (onderw.), mej. Catharina I. Lubach, mej. J.G. Lubach

1933 (art. 17291.16): Jan Vos jr. (sig. handel, +1949), later wed. Catharina Olthoff

1955 (art. 32428.6): Pieter Vos (boekh., proc.houder, +1985)

Adresb. 1958 tm i.e.g. ’64: P. Franzen, depot contr. goederenhand.; 32a: J.H. de Jong, mw. H. de Jong, onderwijzeres

1985 (art. 72976.5): Johanna Everdina Noordberger, wed. Pieter Vos (*1904), later Catorina Antoinette Vos (*1943) en Jan Kees Vos (*1946) (elk ½)

 

Nieuwe Kerkhof – nr. 33-33a

(1903-1921: 32-32a): F 1998

Gebouwd door Th. Hovingh 1902-’03

Adresb. 1911: 32: N. de Kramer, account.; 32a: wed. G. Arkema, wed. A.M. Riepma, A.R. Bos

1912 (art. 20217): Willem Vos (+1931), later wed. Maria Johanna Wilhelmina Amelia Steltman (wonen nr. 33)

Adresb. 1920: 32: W. Vos, administrat.; 32a: H.J. Oostinjer

Adresb. 1924: 33: W. Vos; 33a: B.E. lentz, Hoofd e. Sch.

1935 (art. 31657): Johanna Lutgerdina Sissingh (+1984), wed. Sijne Barend Hooghoudt

Adresb. 1958: 33: J. Huizingh, beëdigd makelaar; 33a: mw. G. Grit-Feijen

Adresb. 1964: 33: J. Huizing ( beëdigd makelaar), J.S.H. Huizing; 33a: H.M. Slagter (goud- en zilversmid), mw. G. Grit-Feijen

 

Nieuwe Kerkhof – nr. 34-34a

(1903-1921: 33-33a): F 1997

Gebouwd door Th. Hovingh 1902-’03

Adresb. 1911: 33: H.J. Goslinga, insp. Lev. Verz.; 33a: G.J. Reinhard, mantelz.

1912 (art. 20237): Pieter Oosterhof (Hoofd eener School, +1926), later wed. Jantje Bierma (3/5) en 4 knd (elk 1/10), later nog anderen

Adresb. 1920 tm i.e.g. ‘24: 33/34: P. Oosterhof; 33a/34a: wed. M. v.d. Tuuk

1942 (art. 34289): Johanna  Jacomina van Delden, wed. Aart Johannes van Delden en Aleida Willemina van Delden (x Anne Lambertus Wijma)

Adresb. 1958: 34: K. Warta (schipper), J.H. de Jong (boekbinder), H. Mennenga (verfmaler); 34a: J.G. van Wijk (exped.)

Adresb. 1964: 34: J.H. de Jong (boekbinder); 34a: J.G. van Wijk (exped.)

1987 (art. 71020.200): Hofman Vastgoed Peize. In ’87 splitsing in appartementen

1987 (art. 76588): VvE Nw. Kerkhof 34/34a

 

Nieuwe Kerkhof – nr. 35-35a

(1903-1921: 34): F 1996

Gebouwd door Th. Hovingh 1902-’03

Adresb. 1911: 34: C.H. Steenbeek, leer.; 34a: H. Heckman H.Wzn., agent

1912 (art. 20235): Henderikus Poutsma (notarisklerk)

1918 (art. 19431.20): Lambertus ten Cate (*1859, boekhouder, +1947, x1886 Margrieta Jacoba Groenewold) (woont nr. 35) (heeft veel bezit)

Adresb. 1920: 34: mej. G. Noosten; 34a: H. Heckman H.Wzn., handelsagent

Adresb. 1924: 35: L. ten Cate; 35a: H. Heckman H.Wzn., handelsagent

1940 (art. 34129): Geert Nienhuis (arts)

Adresb. 1958 tm i.e.g. ’64: 35 Mw. M.T. v.d. Meche-Gorens, kruiden.

Adresb. 1958: 35a: J.A. Bodewes, journalist

1959 (art. 41641): Gerrit Johan ten Have (x Antje Bos)

Adresb. 1964: 35a: mej. L. Nanninga (stenotyp.), mej. J.E. van der Scheer (stenotyp.), mej. C.P. Schut (handw.onderw.), mevr. A. ten Have-Bos, E. Sietsma

1972 (art. 50491): Anje ten Have (*1950, kant.bed.) (woont 35a)

1979 (art. 61826): Geert Breemhaar (*1930, landb., x Trijntje Hofman) (3/4) en Berend Breemhaar (*1957, landb.) (woont nr. 35) (1/4)

 

Nieuwe Kerkhof – nr. 36-36a

(1903-1921: 35): F 1995

Gebouwd door Th. Hovingh 1902-’03

Adresb. 1911: 35: J. Heemstra; 35a: Jan Reijntjes

1912 (art. 20235): Henderikus Poutsma (notarisklerk)

Adresb. 1920: 35: -; 35a: H. Poutsma, notarisklerk en assurad.

1920 (art. 23671): Otto Samuel Heeres (4/7) en 6 knd (elk 1/14)

Adresb. 1924: 36: O.S. Heeres; 36a: H. Poutsma, notarisklerk en assurad

1926 (art. 27775): Otto Samuel Heeres

1926 (art. 27857): Berend Esko Lentz (hoofd 3e voortzettingssch.) (woont nr. 36)

1940 (art. 33791): Antje Lentz (woont 36a)

1951 (art. 37700): Cornelis Marius v.d. Velden (bakker), later wed. Fennechien Schaaphok (*1904) (wonen 36a; bezitten ook nr. 38)

Adresb. 1964: 36: L. Tois, vertegw.; 36a: C.M. van der Velden (bakker), K. Onrust (vertegenw.)

1986 (art. 74803): Thomas Scherjon (*1951, x Grietje Pellen) (woont er)

 

Nieuwe Kerkhof – nr. 37-37a

(1903-1921: 36-36a): F 1967

1902 (art. 17414): Stoffer Bos (aannemer) en Hendrik de Herder (aannemer)

1903 (art. 16160): Georg Melles Pott (scheepsmakelaar, Delfzijl), later wed. Eppiena Borst (1/2) en 2 knd. Pott (elk ¼).

Gebouwd door G. Pott (arch. K. van Bolhuis) 1903-‘04

1907 (art. 18877): Eppiena Borst, wed. Pott en Teelkelina Hendrika Pott (elk ½)

Adresb. 1911: 36: E. Pot-Borst; 36a: A.H. Becker

1912 (art. 16160): zie boven. In 1914 verbouw winkelbeh. door NV Belgraver’s Bouwmaatschappijhttp://www.400jaarniewestadt.nl/piebe-belgraver/

1919 (art. 22991): Chr. Nationaal Vakverbond (Utr.)

Adresb. 1920: 36: wed. J. Heemstra; 36a: mej. H. Lunsingh Meijer, Hoofd eener School

Adresb. 1924: 37: W. Kok (propag. CNV Ned.), Rechtsk. Bur. Gron. Chr. Best.bond; 37a: C. Oosterom (boekhouder)

1943 (art. 35219): Meint Folkert Eigenberg (koopman)

1943 (art. 35220): Aaldrik Johan v.d. Mark en Johanna Elzina v.d. Mark (beiden Paterswolde). In 1951 Minn. Reg. Rechtsherstel:

1951 (art. 37582): Chr. Nationaal Vakverbond (Utr.)

1964 (art. 41159): Berend Frederkus Vrucht (drogist)

1964 (art. 44302): Kerk der Gerefom. Gem. te Groningen

Adresb. 1964: 37: J.R. Haan, ass. account.; 37a: mej. A.B.D.A.J. Venhuis, mej. E.M. Groenhout, mej. C.M. Lindemann

1965 (art. 41913.13): Stichting Studentenhuisvesting

 

Nieuwe Kerkhof – nrs. 38 tm 40

1901: F 1964, 1903: F 2008 tm 2006

1902 (art. 16683. 288): Piebe Belgraver (aannemer/architect, +1916). Gebouwd door P. Belgraver 1903. Daarna F 2008 tm 2006

1912 (art. 20153. 91 tm 93): NV Belgraver’s Bouwmaatschappij, vanaf 1917 geheten: NV Gruno’s Grondbezit (kantoor Hofstraat 8). Zie:

Nieuwsblad van het Noorden, 14-6-1917

 

Nieuwe Kerkhof – nr. 38 tm 38c

(1903-1921: 37-37a): 1903: F 2008

Gebouwd door P. Belgraver 1903

Adresb. 1911: 37: K. Smid (bakker); 37a: Dr. J.S. Theissen, leer. Gymn.

1912 (art. 20153): NV Belgraver’s Bouwmaatschappij, vanaf 1917 geheten: NV Gruno’s Grondbezit

1915 (art. 20688): Gerardus Johannes Smit (Koopman) en andere Smits. In 1915 verbouw

Adresb. 1920: 37-37a: B.H. Smit Dzn, Comestibles en gros.

1921 (art. 24865): Bernardus Hendericus Smit Dzn. (*1882, koopman) (woont 38/38a) (1/2) en Triphenna Margaretha Hundman, wed. Derk Theodorus Smit (+1916) (1/2)

Adresb. 1924: 38-38a: B.H. Smit Dzn, Comestibles en gros.

1936 (art. 27879): Jacob van den Berg (bakker, +1940), later wed. Eltje Matthijs (3/4) en Sophia v.d. Berg (1/4). In 1936 aanbouw

1955 (art. 38121): Sophia v.d. Berg (*1920), wed. Albert Jacobus Westerhuis (*1910) (2/3) en 2 knd. Westerhuis (e.lk 1/6)

1964 (art. 37700): Cornelis Marius v.d. Velden (bakker), later wed. Fennechien Schaaphok (*1904) (wonen 36a)

Adresb. 1964: 38a: mevr. C. Gerretsen-de VFries, mej. A.S. Matthijs, mej. G. Vrieswijk, verpleegster

1986 (art. 65147): Jan Joachim Pieter Lammerts (*1944) x Luciena Huisman

 

Nieuwe Kerkhof – nr. 39

(1903-1921: 38, 38a): 1903: F 2007

Gebouwd door P. Belgraver 1903

Adresb. 1911: 38: wed. H. Ritzema-Bouwman, G. Ritzema, Jur. Stud.; 38a: mevr. de wed. P.A. Busch Keizer

1912 (art. 20153): NV Belgraver’s Bouwmaatschappij, vanaf 1917 geheten: NV Gruno’s Grondbezit

1920 (art. 23731): Jan Wildervanck (proc.houder, later zonder)

Adresb. 1920: 38: wed. Dr. H. Dijkhuiis; 38a: mevr. de wed. P.A. Busch Keizer

Adresb. 1924: 39: wed. P.A. Busch Keizer; 39a: J. Wildervanck, procur.h.

1960 (art. 41932): Henri Denneboom (koopman)

Adresb. 1964: 39: J.D. Boekholt, filiaalhouder; 39a: H. Haaksma (binnenhuis adv.), mej. J.J. VBenhuizen (kantoorbed.)

1975 (art. 41387.16): Jan Douwe Boekholt (*1905, hoofdvertegenw.)x Grietje Mulder (woont nr. 39)

1984 (art. 71385): Grietje Mulder (*1907), wed. J.D. Boekholt

 

Nieuwe Kerkhof – nr. 40-40a

(1903-1921: 39, 39a): 1903: F 2006

Gebouwd door P. Belgraver 1903

Adresb. 1911: 39: Hillr. Boumann, Ag. in Granen; 39a: W.G.A. Meijer, leer. RHBS

1912 (art. 20153): NV Belgraver’s Bouwmaatschappij, vanaf 1917 geheten: NV Gruno’s Grondbezit

Adresb. 1920: 39: D. de Wit, A.G. Wolthuis (ag. van landb.-werkt.); 39a: Dr. J.S. Theissen (bibl. UB)

1922 (art. 25402): Grietje Siepkedina Helder (x1912 Jan Zandbergen, grossier, +1936)

Adresb. 1924: 40: Fa. van Zandbergen-Helder, muziekh., K. Helder, meubelm.; 40a: wed. H. Kooi, mej. A. Kooi (boekh.), mej. Z. Dolfin (kant.bed.), mej. J Sloot (telegr.)

1925 (art. 26703.3): Grietje Siepkedina Helder (x1912 Jan Zandbergen, muziekhandel.)

1928 (art. 28993): Theodoricus de Haas (koopman). In 1930 verbouw

1957 (art. 38424.5): De Nederlandsche Onderlinge Waarborg Maatsch. (A’dam)

1960 (art. 42322): Hendrik Roelof Kranenburg (bedrijfsl.)

1961 (art. 42783): Dina Westers (x1943 Kornelis Garmt Willemsen) (wonen nr. 40a)

Adresb. 1964: 40: mevr. I. van Kregten-Bos; 40a: mevr. F. Westers-de Vries, K.G. Willemsen, P.J.F. Kengen, onderw.

1971 (art. 46021):Klaas Hindrik Willemsen (*1888), later Kornelis Garmt Willemsen (later wed.  Dina Westers)(2/3) en knd. Willemsen (elk 1/6)

1985 (art. 50346): Dirk Cornelis Jan Willemsen (*1947) (woont 40a)

 

Zuiderkerkstraat, oneven zijde

(‘1e Kerkstraat’/ 1850: ‘2e Kerkstraat’)

 

Zuiderkerkstraat – nr. 1a

(pakhuis): F 399, 1927: F 2566

1832 (art. 829): Edde Jans Groenewold (koopman/ negotiant)

1843 (art. 3593.3): Jhr. Mr. Onco Quitin Jacob Johan van Swinderen (advocaat) (bezit heel veel)

1844 (art. 1789): Hendrik Olland (uurwerkmaker)

1854 (art. 6063): Willem Koiter (z.b.)

1872 (art. 8328): Reint Siebren Landstra (schipper, koopman)

1877 (art. 7426.17): Arent Tonkens Vos Azn. (Koopman, +1910)

1908 (art. 19126): Eerste Groningsche Handelsmaatschappij (wordt ook eigenaar van Nw. Ebb.str. 42; zie daar)

1963 (art. 43584): Johannes Wilhelmus Nicolaas van Schoot (*1931, dir. NV) x Catharina Johanna Stiekema (wonen Nw. Ebb.str. 42)

Adresb. 1972: nr. 1a: J.R. Maat

 

Zuiderkerkstraat – nr. 1

(tot 1822: H 100, 1822-’99: N 224): F 400, 1864: F 968, 1927: F 2567

BR 1822: H 100/ N 224: B. Rottinghuis, zonder

1832 (art. 1498): Jan Lubberts

1834 (art. 29): Albert Amsing (metzelaar)

1849 (art. 4903.6): Abraham van Streun (leedaanzegger)

1853 (art. 5580): Jantje van Streun (dienstmeid)

1862 (art. 7495): Gerrit Becherer (timmerm.). In 1864 bijbouw waarna het F 968 wordt.

1885 (art. 12972): Albertus Andreas Alting (stoombootkap.)

1888 (art. 7933.17/ 13765.7): Heijo Alting (schuitevaarder, stoombootkap.)

1896 (art. 15651): Henderikus Tieges (rijksambtenaar)

1906 (art. 10794.7): Harmannus van der Warf en c.s.

Adresb. 1911 tm i.e.g. ‘24: nr. 1: Henderkien v.d. Warf (mej H. v.d. Warf), in ’24 ook: mej B. Broese

1929 (art. 25463): Hendrik Eisema (bakker)

Adresb. 1933: nr. 1: H. Eisema, bakkersbed.

1933 (art. 30708): Luutje Borkhuis, tuinier

Adresb. 1938: nr. 1: L. Borkhuis (tuinier), A. Steneker (timmerm.)

1940 (art. 34118): Wiert Hendrik Leemhuis (dir. NV) (woont Nw. Ebb.str. 42)

1942 (art. 19126.9): Eerste Groningsche Handelsmaatschappij

Adresb. 1950: nr. 1: kantoor De Spar

1952 (art. 19751): Joannes Gerhardus Walstra (kleermaker). In 1953 verbouw, woont er daarna.

Adresb. 1958 tm i.e.g. ‘68: nr. 1: J.G. Walstra, maatkleerm., in ’61en ‘64 ook: J. Fr. Walstra, (kleerm.), A.G.L.M. Smeets (tandarts)

Adresb. 1972: nr. 1: Walstra, maat kl.

1972 (art. 42512.6): Sipke Dijkema (*1924, assurantiebezorger)

1972 (art. 49321): Jan Roelof Maat (*1956, monteur) (woont 1a)

 

Zuiderkerkstraat – nr. 3

(tot 1822: H 101, 1822-’99: N 223): F 401, 1927: F 2568

BR 1822: H 101/ N 223: A. v.d. Hoef, commis.

BR 1830: N 223: Jacob Henckel, 26 jr. (*’s Hage, kleermaker), Geertje Nijboer, 26 jr. (zonder) + dch.

1832 (art. 988): Jacob Henckel (kleermaker)

1855 (art. 6142): Frides Lameris (barbier). In 1879 bijbouw

1895 (art. 14521): Petrus Spoelstra (Koopman,+1920, x Johanna Kolthoff)

1911 (art. 19751): Samuel Steven Meihuizen (insp. Eerste Gron. Handelsmij.)

Adresb. 1911: nr. 3: –

Adresb. 1918: nr. 3: W.H. Schoonhoven, Antiek Zilverwerk

1921 (art. 19751): Joannes Gerehardus Walstra (kleermaker)

Adresb. 1924 tm i.e.g. ‘38: nr. 3: J.G. Walstra, kleerm.

Adresb. 1950: nr. 3: J.G., E.J., F.A., J.F. en J.H. Walstra

1953 (art. 38437): Geert ten Bos (vertegenw.)

Adresb. 1958 tm i.e..g ‘68: nr. 3: G. ten Bos, vert. textiel, in ’61 en ’64 ook: mej. T. Mensinga

1969 (art. 43584): Johannes Wilhelmus Nicolaas van Schoot (*1931, dir. NV) x Catharina Johanna Stiekema (zie Nw. Ebbingestraat 42 en Zuiderkerkstraat 1a)

Adresb. 1972: nr. 3 ontbreekt

1982 (art. 68726): Albert van Kapel (*1962) (woont er)

 

Zuiderkerkstraat – nr. 5

(tot 1822: H 102, 1822-’99: N 222): F 402, 1861: F 909, 1915: F 2193, 1927: F 2569

BR 1822: H 102/ N 222: F. He… (?)

BR 1830: N 222: onbewoond

1832 (art. 1326): Hinderikus Koens (rentenier)

1839 (art. 3806): Johannes Beretta (zaakwaarnemer)

1840 (art. 1797.20): Antonie Onnes (timmerm.) en m.e. (Michiel Onnes)

1860 (art. 7037): Jacob Ludens Kruisinga (z.b.). In 1861 herbouw, daarna F 909

1872 (art. 9574): Antje Bruin (koopvrouw)

1874 (art. 10043): Harm Mattheus Kwint (scheepskap.)

1881 (art. 10587): Otto Johannes Mekel (klerk)

1892 (art. 14643): Anneko Vogel (brievenbesteller)

Adresb. 1911: nr. 5: J.D. Bronsdijk, letterzetter

1915 (art. 20695): Klaas Everards (winkelier), die ook ged. van perceel van nr. 7 (F 1872) koopt, waarna dit samen met F 909 wordt tot F 2193.

Adresb. 1918: nr. 5: D. Harings, kleerm.

1920 (art.20907): Jan Bouwman (fabr.)/ later 3 zn. Bouwman en Teelko Jan Steur (x Bouwman) (elk ¼).

Adresb. 1924: nr. 5: D. Harings, kleerm.

In 1926 stichting: huis wordt pakhuis met bovenwon.: F 2569

Adresb. 1933: nr. 5: Smederij en Bergpl. van Bouwman; 5a: G. Bakker, gross. Kolon.w.

Adresb. 1938: nr. 5: werkpl. van L. Blauw, gasfitter; 5a: wed. L.M.E. Bakker- Billroth

Adresb. 1950: nr. 5: Fa. Gebr. Zijlema, gross. in borstelw.

1955 (art.39658): Thalina Geziena Bouwman (x Teelko Jan Steur, bloemist, Patersw.weg)

Adresb. 1958 tm i.e.g. ‘72: nr. 5: Gebr. Zijlema, grooth. borstelwerk en galanterieen

Adresb. 1958 tm i.e.g. ‘61: 5a: H. Zijlema, gross. borstelw.

Adresb. 1961 tm i.e.g. ’68: Joh .A. Zijlema, kant.bed., in ’68: koopman

Adresb. 1972: nr. 5a: A.H. Zijlema

1977 (art.57279): Eduardus Johannes Bernardus Sneijder (*1950) en Anna Catharina de Boer (*1949) (wonen Zuiderkerkstr.5)

 

Zuiderkerkstraat – nr. 7

(tot 1822: H 103, 1822-’99: N 221): F 403, 1899: deel van F 1872, 1915: F 2192, 1927: F 2570, 1949: F 2836

BR 1822: H 103/ N 221: J(an) J(acobus) Schiester, koopman (x Helena Haakman, +1826 ‘Marktstraat, N ‘)

BR 1830: N 221: Jacobus Petrus Sluiter, 41 jr. (commission.), Alberdina Meuge,37 jr. (zonder) + 4 knd.

1832 (art. 267): Jan Bos (timmerman)

1844 (art. 4467): Cristina Anna Speckman (*ca. 1797 Eelde, +1876)

1876 (art. 10629): Ocko Pieters Huizinga (koopman)

1885 (art. 13003): Douwe Rijpma (leedaanzegger)

1899 (art. 16028): Mattheus ter Borg (ijzersmid) en Freerk Pot (ijzersmid). In 1899 is het werkplaats en wordt het verenigd met F 1799 (oude nr. 9, zie hieronder) tot F 1872.

Adresb. 1911: nr. 7: F. Pot (NB: Nw. Kerkhof nr. 11: M. ter Borg, machinerien). In 1915 wordt ged. van perceel van F 1872 verkocht aan eigenaar nr. 5 (zie daar). Rest wordt dan F 2192= fabr. en bovenwoning en daarna verkocht aan:

1915 (art. 20907): Jan Bouwman (fabr.)/ later 3 zn. Bouwman en Teelko Jan Steur (X Bouwman) (elk ¼)

Adresb. 1918: nr. 7: J. Bouwman, Machinefabr.; 7a: wed. J. Lembeck

Adresb. 1924 tm i.e.g. ‘38: nr. 7: kantoor J. Bouwman, machinerien; 7a: ’24: R Breedveld, likeurst.; ’33 tm i.e.g. ’38: H. v.d. Wal, bankwerker (NB: Nw. Kerkhof nr. 11: J. Bouwman, machinefabr.)

1940 (art.25092): A(a)ldert Nijland (stucadoor)/ later andere Nijlands

Adresb. 1943: (NB: Nw. Kerkhof nr. 11: Pakhuis van de Spar; 11a. S.K.B. Koster, chauff-monteur)

Adresb. 1950: nr. 7: Kantoor De Spar; 7a: H. de Wal, machinereparateur

Adresb. 1958: nr. 7: Gebr. Zijlema, grooth. borstelwerk en galanterieen

Adresb., 1958 tm i.e.g. ’61: 7a: P.B.M. Boon, timmerm.

Adresb. 1964 tm i.e.g. ‘64: 7a: H.J. Wakker, ijzervlechter

Adresb. 1968 tm i.e.g. ‘72: 7a: J.M. Wakker (chauff.), R.J. Wakker (ijzervl.)

In 1973 splitsing in appartementen. Deel gaat naar:

1973 (art.51330): VvEigenaren Nw. Kerkhof 11,11a- Zuiderkerkstraat 7,7a

Ander deel: Nw. Kerkhof 11, 11a en Zuiderkerkstraat 7 naar:

1979 (art.60834): Martinus Jan Kruyt (*1951, Haren; x Ina Lammie Suurd)

1985 (?): De Zevende Hemel (in 1998 failliet, daarna heropening door uitbater Ben Veldman)

tot okt. 2022: Michael Roman

 

Zuiderkerkstraat – oude nr. 9

(tot 1822: H 104/H 74=deur aan Nw. Kerkhof, 1822-’99: N 220; NB: net als Nw. Kerkhof nrs. 11 tm 13): F 404, 1897: F 1799, 1899: deel van F 1872

Christiaan Paulus Meijer x Elisabeth Brouwer verkopen 4-11-1805 ‘pakhuis staande aan het Noorderkerkhof’ aan Renke J. Mulder x Annegien Jans

1806 H 104 (‘waarvan zijdeur genummerd is H 74’): Renke J. Mulder (*ca. 1774 Leer, smid, +1819, H 74)

BR 1822: H 74/  N 220: wed. R.J. Mulder, smit

BR 1830: N 220= Nw. Kerkhof 11, zie daar

1832 (art.1679): Annegien Jans (Warema), wed. Renke Jans Mulder (+1842, N 220), knd: Jan (*1806, smid, Dps.,+1849 N 220, x 1844 Janna Hofman, *1806, Dps.,+1848 N 220)

1850 (art.2891): Jan Roelfs Kuiper (smid) (eerst Adorp, later Gron.)

1862 (art.7483): Thies Lucas Smid (ijzersmid, Hoogkerk)

1871 (art.9331): Albertus Fongers (ijzersmid). Wordt in 1895 verenigd met F 405 (aan Nw. Kerkhof) tot F 1749, maar door herbouw aan Nw. Kerkhof, wordt dat in 1897: F 1798 zie bij Nw. Kerkhof nr.12) en oude F 404 wordt F 1799 (huis en smederij). NB: Fongers laat in 1883 Grachtstraat 45 tm 48 bouwen!

1897 (art.16028): Mattheus ter Borg (ijzersmid) en Freerk Pot (ijzersmid). In 1899 verenigd met F 403 (zie Zuiderkerkstraat oude nr. 7) tot F 1872. Voor eigenaren zie verder bij nr. 7 hierboven. Oude nr. 9 geldt als huisnummer verder als Nw. Kerkhof 11 (zie daar voor bewoners)

 

Zuiderkerkstraat, even zijde

 

Zuiderkerkstraat – nr. 2

(tot 1899: N 225): ged. van F 324 (zie Nw. Ebbingestraat 40), 1846: ged. van F 695, 1869: F 1118, 1877: F 1305, 1927: F 2572

1832 (art. 1622): Derk Meijer C.Pzn. (koopman).

1844 (art. 4447.1): Jan de Jonge Hoogland (koopman). In 1846 wordt perceel gesplitst in F 696 (zie nr. 4, zie verder daar) en 695 (latere nr. 2 en Nw. Ebbingestraat 40)

BR 1850: Hendrik Olland (*1780, hersteller uurwerken), vertr. in 1854 n. Utr.

1863 (art. 7426): Arend Tonkens Vos Azn. (*1838, koopman). In 1868 verkoop van F 695 aan art. 8862

1868 (art. 8862.1): Christiaan Reinardus Glansbeek (*1844, zadelmaker,+1882), later wed. Christina Maria Grabal (*1848). Hij verkoopt in 1869 weer deel aan A.T. Vos, dat F 1118 en pakhuis wordt.

1869 (art. 7426): Arend Tonkens Vos Azn. (*1838, koopman). Hij verkoopt in 1877 weer ged. aan Chr.R Glansbeek, dat bij Nw. Ebb.str. 40 komt en F 1304 wordt. Rest wordt F 1305. In 1896 opbouw.

1920 (art. 23971): Jantje Vos, wed. Jan Gruno Meijer (1/4) en 2 knd (elk 1/8) en 3 knd. Leemhuis (elk 1/12), 4 knd. Dijk (elk 1/20) en 2 kleinknd. Dijk (elk 1/40)

1920 (art. 19126): NV ‘Eerste Groningsche Handelsmij.’ (zie Nw. Ebb.str. 42). In 1940 verbouw

Adresb. 1924: 2a: W.H. Leemhuis (zie Nw. Ebb.str. 42)

1952 (art. 37959): Johan Visscher (grossier)

1960 (art. 42002): Freerk Draaisma (limonadefabr.)x Antje Ridderbosch

1968 (art. 46753): Aleida Willemina van Delden (x Anne Lambertus Wijma)

1984 (art. 57444.358): Cornelis Franciscus Johannes *1955) en Hendricus Gerardus Maria van Klooster (*1954)

1984 (art. 41127.20): Simon Rollema (*1916, dir. ener vennootsch.)x Aafjen Geertje Niessen (Niezen?)

 

Zuiderkerkstraat – nr. 4

(tot 1899: N 226): F 398, 1846: F 696, 1869: F 1119, 1927: F 2573

1832 (art. 2197): Sikke Sikkens (kastelein)

1835 (art. 3042): Uneko Reinders (rentenier)

1845 (art. 2119.50/7142.10): Lucas Scholtens (kleerm.). In 1846 koopt hij deel van nr.2/Nw. Ebb.str. 40 bij (zie boven) en pleegt herbouw, daarna F 696

BR 1850: Lucas Scholtens (*1783)x Elizabeth Geerstema (*1785) + 2 knd. Ewolds

1863 (art. 7426.3): Arend Tonkens Vos Azn. (*1838, koopman, +1910, x Doegjen Willems Dijk, +1890)x 1892 Grietje Scheltens (*1839, +1919), later wed. (1/4) en (klein)knd.. In 1880 bijbouw, daarna pakhuis ipv huis. In 1896 opbouw.

1912 (art. 20167): Hendrik Willem Huisinga (boter en kaashand.) (1/2) en 4 knd. (elk 1/8). Vanaf 1927: Jurjen Klunder (monteur), later met 3 knd. Klunder

1975 (art. 54458): Jurjen Klunder (*1896)x Trijntje Willemina v.d. Riet (woont 4a)

 

Zuiderkerkstraat – nr. 6

(tot 1899: N 227): F 397, 1965: F 3060

1832 (art. 1953): Rieke Reinders

1839 (art. 3747): Gerrit Jan van Werven (timmerm.)

BR 1850: Gerrit Jan van Werven (*17976/7 Vaessen, timmerm)x1833 Trientje van Dieken (*1797, +1852) + 2 knd. en 1 ander

1855 (art. 5053): Hendrik Lameris Fzn. (timmerm.). In 1899 bijbouw

1919 (art. 22657): Hendrik Lameris jr. (timmerm.-aann.) (woont er).

1962 (art. 38583): Anne Lambertus Wijma (boekdrukker) (woont Nw. Ebb.str. 36). In 1984 komt er gedeelte van F 2251 (zie Nw. Ebb.str. 36) bij en wordt het F 3060

1984 (art. 57444.357): Cornelis Franciscus Johannes *1955) en Hendricus Gerardus Maria van Klooster (*1954)

1984 (art. 41127.19): Simon Rollema (*1916, dir. ener vennootsch.)x Aafjen Geertje Niessen (Niezen?)

 

Zuiderkerkstraat – nr. 8

(tot 1899: N 228): F 396, 1868: F 1075, 1927: F 2574

1832 (art. 1211): wed. Jan Derks de Jonge (schipper), Dievertje Noordhoorn (+1860, 77 jr.)?

BR 1850: Jan Camminga (*1789, veeschatter)x Janna Bos (*1793)+ dch. en 2x Lange

1837 (art. 3498): Coenraad Bakhuis (kastelein)

1849 (art. 5191.14): Rudolph(us) IJsebrand(us) Hoeksema (*1833, minderj., zn. van Rudolphus Grietinus H. en Hilje Jonker) en Grietje Cornelis Knol (*1762,+1851: zie bij nr. 10), wed.1: Hindrik Jans Jonker;2: Johann Conrad/th Backhaus

1853 (art. 5810.14): Rudolph(us) IJsebrand(us) Hoeksema (*1833, minderj.) (x 1862 Titia Potjer)

1863 (art. 7836): Rudolph(us) IJsebrand(us) Hoeksema (scheepskap.) en Eltje Hindriks Jonker (levenslang)

1866 (art. 8317): Johan Coenraad Hoeksema (scheepskap.) en Eltje Hindriks Jonker (levenslang). In 1868 bijbouw, waarna F 1075

1874 (art. 9824): Johan Coenraad Hoeksema (zonder)

1875 (art. 8634.16): Gerrit van Calcar (houtkooper, +1890) (bezit veel)

1890 (art. 14215): Catharina Hendrina van Calcar (*1867, minderj.)

1891 (art. 13817.22): Klena Tulp, wed. Harm Brugt Douwes (+1888)(blokmakersche)

1894 (art. 15086): Willem Jan van Heerde (boekh.) (1/2) en 3 knd. (elk 1/6). In 1899 bijbouw

1917 (art. 21641): Fa. Auke Hoft en Zonen (Auke, Eizo, Evert ) (granietwerkers)

1923 (art. 21179.6): Jan Jansen (*1887, timmerm.-aann.)

1924 (art. 26462): Roelfina Wilmina Alberts (+1946), later 3 broers Alberts en Harm Wouthuis (garagehouder) (elk ¼)

1952 (art. 38165): Hendrikus Jacobus de Groot (fabr. en dir. NV). In 1953 verbouw

1974 (art. 53185): Gerlof de Jager (*1947, dir. ass.)

 

Zuiderkerkstraat – nr. 10

(tot 1899: N 229): Aanvankelijk 2 panden F 373 (Nw. Kerkhof ZZ) en F 395 (Zuiderkerkstr.), 1876: F 1267, 1927: F 2575

Herberg ‘Het Blaauwe Paard’

i.e.g. 1773: Geert Jans Dubbelboer (+1780), later wed. Ei(jl)ke (Aaijke) Freerks (+1793), knd. i.e.g.: Jan (*1773), Freerk (*1774), Jan (*1776)

Freerk (Fredrik) Dubbelboer (*1774, +1814) x 1803 Elsien Wieringa

Groninger Courant, 25-4-1817

Groninger Courant, 25-7-1817

1817 (1832: art.58): Johan Conrad (Coenraad/Conrath) Bakhuis (Bakhaus/Bachaus) (* ca 1773 Waldeck; kastelein) (x 1812 Middelstum: Grietje Cornelis *ca 1762)

Beide panden steeds in handen van zelfde eigenaar vanaf 1832

1849 (art.5190): Grietje Cornelis Knol, wed. C. Bakhaus

BR 1850: 2e Kerkstr. N 229: Hendrik Pieter Plaat (*1823, logementh.)(vertr. 1859 n. A’dam) en Eltje Hindriks Jonker (*1794); Grietje Cornelis Knol (+1851 ‘eerste’ Kerkstraat N 229)

1851 (art.5514): Hendrik Pieter Plaat (logementhouder)

1860 (art.7198): Eltje Hindriks Jonker

1861 (art.6080): Roelf Hilbrands Niehoff (kastelein). In 1876 wordt F 373 met F 395 tot F 1267

1876 (art.7606): Johannes Ate de Jager (*1842, bleeker) (x 1862 Alberdina Alting, *1843)/ later Alberdina Alting, wed. J. de Jager. (NB Zij krijgen 7 dch en 1 zn.). In 1881 bijbouw

BR 1890: N 229: Alberdina Alting (*1843, log.houder) + knd. De Jager

1917 (art.21461): Anton Franz Joseph Gockel (koopman) x Helena Frederrike Johanna Gerritzen

Adresb. 1924/1925:10-10a: J. Gockel, Rokkenfabr

Adresb. 1926:10-10a: J. Gockel, Rokkenfabr., Bur. RK Dagblad Ons Noorden

1929 (art.29174): NV Lingeriefabr. van J. Gockel

Adresb. 1933: 10: NV J. Gockel, Lingeriefabr.; Bur. Gron. Courant; Bur. RK Dagblad ‘Ons Noorden’; kantoor en Drukkerij A.W. Spiering en Zn/ 10a. H.J. de Groot, kant.bed.; Mej. S.E, de Boer, Verpleegster

1936 (32153): Anton Franz Joseph (‘Joseph’) Gockel

1950 (art.37121): NV Lingeriefabr. van J. Gockel/later NV H.J. de Groot

1981 (art.64251): Hendrikus M.G.M (*1954) en Cornelis F.J. (*1955) van Klooster

1981 (art.41127): Simon Rollema (dir. van NV)

 

 

Rotterdammerstraatje, noordzijde

Rotterdammerstraatje – nr. 1a-1 tm 1c-1

zie: Nw. Ebbingestraat 50(tot 1899: N 34)

(tot 1822: H 90?, 1822-?: nr. ontbreekt)

BR 1900: nr. 1: Nicolaas Lambertus Nissink (*1864, RK, schoenm.) + vr. en 4 knd. en 1 ander; nr. 1a (in 1909 uit A’dam): Theodorus Dominicus Joannes Korfage (*1878, handelsreiz.) en zn. Theodorus Dominicus Joannes Korfage (*1903)

Adresb. 1920: nr. 1: J. Grijpma, Gross. in Chemical. en Drogerijen; 1/1: werkpl. G. Visser, wagenmaker; 1/1a: Vogelzang, Comm. b/d distributie

Adresb. 1924: nr. 1. J. Grijpma, Gross. in Chemical. en Drogerijen; 1b: A. van Eerden, Rijw. en Motoren

Adresb. 1964: 1: J.A. van Doorne (redact. dagblad), mej. G. Heerema, H.H. Jonker (onderwijzer)

 

Rotterdammerstraatje – nr. 2

(tot 1822: H 91, 1822-1899: N 213, 1899-1921: nr. 1, maar of dit bij dit pand hoort of bij nr. 3 of 1, is niet echt duidelijk): F 409, 1890: F 1630, 1895: F 1764 = samen met Nw. Ebbingestraat 50/ Rotterdammerstraatje 1a-1 tm 1c-1

1832 (art.2224): Eisse v. Slogteren (wolkammer)

1847 (art.1468): Hindrik Johannes Limborgh (scheepstimmerman)/ later Hendrik Johan Limborgh (rentenier) , Alida Limborgh (X Louis Samuel Meijer) en Hendrik Boelmans Kranenburg (x Jacoba Lubberta Limborgh)/later Hendrik Johannes Limborgh Meijer, 3 knd. Kranenburg en 3 knd. Meijer

F 735 en F414 worden samengevoegd tot F1003

1876 (art.10647): Jacoba Lubberta Limborgh (X Hendrik Boelmans Kranenburg) en Alida-Gesina + Annechiena Cornelia Limborgh

1883 (art.10812): Eerhardus de Grave (cichoreifabr.)/ later 5 knd. De Grave

In 1883 vraagt De Grave toest. voor afbr. Gebouwen en nieuwbouw: tg.2129, inv.nr.5750

1890 (art.14177): Hendrik Martinus Leopold (leraar RHBS). Gang tussen 2 en 3 wordt verenigd met F 735 (Nw. Ebb.str 52) tot F 1629. Rest wordt F 1630.

1890 (art.9766): Harm Smedes/ later met Rieko Smedes (1/2)

Op 9-5-1895 vraagt H. Smedes vergunning voor herbouw pakhuis en huis F 1630. Zie tekening hieronder. Hierna wordt F 1630 verenigd met F 1631 tot F 1764. Hierna voor eigenaren zie bij Nw. Ebbingestr. 50/Rotterdammerstraatje 1.

Bouwtekening voor bouw pakhuis nr. 2 (Gr. Arch.: (tg.2129-inv.nr. 19992, tek.28092).

Adresb. 1920: nr. 2: N.L. Nissink, schoenm.

Adresb. 1924: nr. 2: Kuiperij en Vatenhandel A. Waterborg (zie uithangbord foto)

Rotterdammerstraatje gezien richting Ebbingestraat in 1927, met rechts uithangbord nr. 8 (zie daar) en links van de nrs. 3 en 2 (foto Openbare Werken)

Adresb. 1964: nr. ontbreekt

 

Rotterdammerstraatje – nr. 3

(tot 1822: H 91, 1822-1899: N 213, 1899-1921: nr. 1, maar of dit bij dit pand hoortr of bij nr. 2 of 1, is niet echt duidelijk):  F 410

BR 1822: H 91/N 213: Derk de Jong (zonder): 3 mannen, 5 vrouwen

1832 (art.518): wed. Harm Dilling

1854 (art.6014): A.D. Mulder (voogd is Jan Mulder)

1857 (art.6530): Albert Dilling Mulder (verwer en glazenmaker)

1868 (art.8829): Jan Hettes Menaasje/later wed. Trientje Hindriks Groen e.a.

1874 (art.10048): Louise Christina Nolle (onderwijzeres)

1883 (art.10812): Eerhardus de Grave (cichoreifabr.) (zie Nw. Ebb.str.52)

1890 (art.9766): Harm Smedes/ later met Rieko Smedes (1/2)

Gebouwd in 1904-’05 i.o.v. H. Smedes. Zie tekening:

Bouwtekening nr. 3 (Gr. Arch.: tg.2129, inv.nr 22006, tek. 30692)

1916 (art.21135): Abraham Boogaerdt ‘t Hooft (handelaar)

1919 (art.16372): Willem Alberts (winkelier, later koopman)

Adresb. 1924: 3: werkpl. van A. van Erden, Rijw. en Motoren (zie uithangbord foto); 3a: E.P. Flik, beambte Raad van Arb.

1940 (art.26118): Fa. Gebr. Waterborg (Peter Jurren en Berend Waterbe/org)

1946 (art.30666): Enno Boelo Ebels (drogist)

1956 (art.40309): Fa. Ebel Ebels (bezit ook Nw. Ebb.str.46 en R’dammerstraatje

Adresb. 1964: nr. ontbreekt

1969 (art.45136): Enno Boelo Ebels (*1902) (1/2), zn: Ebel Johan (*1931) en Johan Jakob (elk ¼)

1982 (art.68604): Eddy Johan Leonard Nip (*1947, x Roelfien Annechien Mulder) (Nw. Ebb.str. 46)

 

Rotterdammerstraatje – nr. 4

(tot 1822: H 92, 1822-1899: N 212, 1899-1921: nr. 2): F 411, 1873: F 1212 (nu transformatorhuis)

BR 1822:H 92/N 212: A. Elting (zonder: 1 man, 3 vrouwen)

1832 (art.1759): Jakob Noordhoff (blikslager) (+1846)

1860 (art.7075): Elizabeth Leusingh, wed. J. Noordhoff (+1862, Nw. Ebb.str. N26)

1863 (art.7683): Arnoldus Wijn (timmerman)

BR 1900: nr. 2: Diederich Palm (*1853, kuiper) + vr. en 2 zn en anderen; later: Reinder Johan Palm (*1880, schilder) + vr.

1917 (art. 21722): Jan Hillebrand Klamer (commiss. in eieren) (2/3) en 2 knd. (elk 1/6)

1920 (?) (art. 20396.6): Lambertus Nicolaas Nissink (schoenenfabr., +1943)

Adresb. 1920: nr. 2: N.L. Nissink, schoenm.

1921 (art. 24979): Nicolaas Lambertus Nissink (schoenmaker) (3/5) en 4 knd. (elk 1/10) Adresb. 1924: nr. 4: N.L. Nissink, schoenm.

1940 (art. 33623): Roelf Schlukebir (manufacturier)

1940 (art. 31962): Everardus Harmannus Ruding (*1876 Martenshoek, manufacturier, x 1908 Margaretha Catharina Maria Möller)

1958 (art. 41000.2721): gem. Groningen. In 1959 sloop en in 1960 bouw transform.huisje (zie ook nr. 5)

Adresb. 1964: nr. ontbreekt

Atelier Rikus van der Meer

Dagblad van het Noorden, 24-5-2022

 

Rotterdammerstraatje – nr. 5

(tot 1822: H 93, 1822-1899: N 211, 1899-1921: nr.3): F 412, 1873: F 1213 (nu transformatorhuis)

BR 1822: H 93/N 211: H. Kruger (zonder): 3 mannen, 2 vrouwen

1832 (art.1759): Jakob Noordhoff (blikslager) (+1846)

1860 (art.7075): Elizabeth Leusingh, wed. J. Noordhoff (+1862, Nw. Ebb.str. N26)

1863 (art.7096): Berend Noordhoff (blikslager)

1873 (art.7683): Arnoldus Wijn (timmerman). Stukje van erf F 412 gaat naar F 411. Rest wordt F 1213

1874 (art.10032): Hendrik Johannes de Vries (timmerman)

1891 (art.14309): Trientje Bultje (dienstmeid, x Fokke van Oldehove)

BR 1900: nr. 3: Derk Feenstra (*1872) + vr. en 2 knd

Adresb. 1920: nr. 3: E. Horn, werkm.

1923 (art. 19477.16): Jacobus Hartman (kamerbehanger, +1943)

Adresb. 1924: nr. 5: K. Poelstra, smidskn.

1927 (art. 18741.15): Georgius Cornelis van Marm (kastelein/ sig.fabr., +1932)

1932 (art. 30698.2): Jacoba Hartman, wed. Georgius Cornelis van Marm (+1945)

1946 (art. 35913): Johannes Jacobus van Marm (cafehouder) (woont Grijpskerk)

1946 (art. 35918): Egbert Gorter (z.b.) (woont grijpskerk)

1952 (art. 38050): IJfke Gorter (z.b.)

1954 (art. 38969): Richte Tekelenburg (timmerm., aann.)

1954 (art. 38991): Aaltje Martje Ates (*1911)

1957 (art. 30600. 7212/41000.2570): gem. Groningen. In 1959 sloop en in 1960 bouw transform.huisje (zie ook nr. 4)

Adresb. 1964: 5: Fa. Boer & Kimkes

 

Rotterdammerstraatje – nr. 6

(tot 1822: zonder nr., 1822-1899: N 210, 1899-1921: nr. 4): F 413

BR 1822: zonder nr./N 210: –

1832 (art.1759): Jakob Noordhoff (blikslager) (+1846)

1860 (art.7075): Elizabeth Leusingh, wed. J. Noordhoff (+1862, Nw. Ebb.str. N26)

1863 (art.7060): Berend Benes Wildevuur (policiemeester) en zn: Beno Jan Wildevuur (*1849) e.a.. In 1863 verbouw

1873 (art. 6672.84/10130.15): Hinderikus Hindriks Sprik (koopman, +1889), later wed. Anna Catharina de Weerd (1/2), Henderikcus Bos (bakker, 1/4) en Berend Jansen (1/4)

1891 (art. 14446): Berend Jansen (z.b.)

1896 (art. 13909.6): Gebina Freerks Wieringa, wed. Bernardus Franciscus Paping (+1907), later dch. Catharina Debora Paping

BR 1900: Nr. 4: Jan Ewolds (*1836, zeilmaker) + vr. en 2 knd.

1906 (art. 17397.11): Willem Albers (aann., +1916) Bartha Pelgrim. In 1906 herbouw

 (zie ook nr. 7)

Adresb. 1920: nr. 4: N.H. Eissing (stucad.kn.), mej. G. Eissing (modiste)

Adresb. 1924: nr. 6: wed. N.H. Eissing

1926 (art. 27875): Sander de Groot (+1935), later wed. Frouwke de Groot

1949 (art. 24401): Jakob Bosman (schilder) (5/8) (woont er) en 3 knd. (elk 1/8)

Adresb. 1964: 6: J. Bosman

1965 (art.45136): Enno Boelo Ebels (*1902) (1/2), zn: Ebel Johan (*1931) en Johan Jakob (elk ¼)

1981 (art.64983): Rozendal Vastgoed (Bergum)

1982 (art.69031): Wilhelmina M.J. (*1905) en Martina M.L. (*1912) Maas (Winsum)

1983 (art.69516): Wilhelmina M.J. Maas (*1905), wed. Adrianus M. de Visser (Witte de Withstr.)

1987 (art.52022): Johannes Pieter v. Stempvoort (adv.-proc. x J.H. Veenstra)

 

Rotterdammerstraatje – nr. 7

(tot 1822: zonder nr., 1822-1899: N 209A, 1899-1921: nr. 5): F 413a, 1894: F 1744

BR 1822: zonder nr./N 209A: wed. I. Poortman (zonder): 1 man, 2 vrouwen

1832 (art.1759): Jakob Noordhoff (blikslager) (+1846)

1860 (art.7075): Elizabeth Leusingh, wed. J. Noordhoff (+1862, Nw. Ebb.str. N26)

1863 (art.7552): Israel Davids Outs/ later met: Jozef Jacobs v. Hasselt en Houke Belgraver

1893 (art.13909): Gebina Freerks Wieringa, wed. Bernardus Franciscus Paping (+1907), later dch. Catharina Debora Paping

BR 1900: wed. Dirkje Canter Visscher en knd. Holsbergen (vertr. 1906 naar Den Haag)

1906 (art. 17397.12): Willem Albers (aann., +1916) Bartha Pelgrim. In 1906 herbouw

 (zie ook nr. 6)

Adresb. 1920/’24: nr. 5/ nr. 7: F. Eibes, kleerm.

1926 (art. 27875): Sander de Groot (+1935), later wed. Frouwke de Groot

1949 (art. 24401): Jakob Bosman (schilder) (5/8) (woont er) en 3 knd. (elk 1/8)

Adresb. 1964: 7: –

1965 (art.45136): Enno Boelo Ebels (*1902) (1/2), zn: Ebel Johan (*1931) en Johan Jakob (elk ¼)

1981 (art.64983): Rozendal Vastgoed (Bergum)

1982 (art.69016): Gerard Adriaan Groos (*1951 X Maria J. Brantjes)

1984 (art.71894): Esther Jacoba Perdok (*1967)

1986 (art.75115): Anna Hendrina Maria v. Stempvoort (*1969) (R’dammerstr. 7)

 

Rotterdammerstraatje, zuidzijde

Rotterdammerstraatje – geen nr.

deel van F 320 (hoort bij Nw. Ebb. str. 48), 1900: deel van F 1883, 1903: F 2010 en F 2009

Voor eigenaren zie Nw. Ebbingestraat 48

(art.14906): Fa. Th. Niemeijer (Willem en Albert Willem N). In 1903 weer gesplitst in F 2009 tm 2011 (zie Hulpkaart 1903). In 1904 worden F 2009 (Nw. Ebb.str. 48) en F 2010 verkocht aan:

1904 (art. 17808): Jacob Klein (*1865 Wildervank, handelsagent, +1941, x 1904 Reina Polak,+1930) (7/9), knd: Carolina (*1905,x Jacob Bramson), Frederik (*1907) (elk 1/9)

1935 (art. 31962): Everardus Harmannus Ruding (*1876 Martenshoek, manufacturier, x 1908 Margaretha Catharina Maria Möller) (zie ook nr. 4)

Vanaf wrsch. 1937 is de winkel van Roelf Schlukebir – De Pijl – hier gevestigd (zie Nw. Ebbingestraat 48)

Roelf Schlukebir (*1898 Kolham, +1985)x 1931 Trijntje (‘Wieb’) Wijbenga (*1896 L’warderadeel,+1970), wonen vanaf hun huwelijk samen eerst nr. 49, daarna nr. 48

Hulpkaart kadaster  met de hele zuidzijde van het Rotterdammerstraatje, dec. 1903

Hoek Nw. Ebbingestraat-Rotterdammerstraatje met ‘De Pijl’ in 1963 (in publ. Niemeijer)

 

Rotterdammerstraatje – oude nr. 8

(2 ongenummerde kamers, 1822-?: H 94 ?, 1899-?: geen nr., ?-1921: nr. 6): F 407 en F 408, 1866: F 1004, 1900: deel van F 1883, 1903: F 2011

Jan Loewes Werkman (koopman): ‘enige ongenummerde kamers’

1819: Meindert Niemeijer (koopman) (zie bij Nw. Ebbingestraat 48)

1832 (art.1729): Meindert Niemeijer (koopman, +1877), daarna wed. Cornelia Johanna Reinders en knd. F 407 en F 408 in 1866 verenigd tot F 1004

1880 (art.11583): Theodorus Niemeijer

1880 (art.11680): Fa. Th.Niemeijer

1893 (art.14906): Fa. Th. Niemeijer (Willem en Albert Willem N). In 1900 wordt F 1004 verenigd met F 1266 (Nw. Ebb.str. 48) en herbouw, tot F 1883. In 1903 weer gesplitst in F 2009 tm 2011 (zie Hulpkaart 1903)

1904 (art.15704): Geert Bakker (koopman)

Adresb. 1920/’24: nr. 6/nr. 8: G. Bakker, Gross. Kol.w. (zie uithangbord op foto); 6a/8a: Gebr. S. de Waard, in Meubelen

1926 (art.27555): Fa. G. Bakker en Zn

1929 (art.27061): Tjark Ebels en Enno Boelo Ebels (drogisten)

1948 (art.30666): Enno Boelo Ebels

1956 (art.40309): Fa. Ebel Ebels

1969 (art.45136): Enno Boelo Ebels (*1902) (1/2), zn: Ebel Johan (*1931) en Johan Jakob (elk ¼)

1978 (art.58190): Meyer Projektbouw Oss

1979 (art.61502): Dynamo Project Ned. BV (R’dam)

1981 (art.26434.164): Wbv. Groningen. Vanaf 1999: Nijestee

 

Noorderkerkstraat, oneven zijde

Noorderkerkstraat – nr. 1 (Nw. Ebbingestraat 62)

(tot 1899: N 39a; zie ook nr. 3): F 2731

Voor eigenaren zie bij Nw. Ebbingestraat 62

Adresb. 1911: 1: wed. G. Duursema

Adresb. 1914 tm i.e.g. ‘24: 1: K. Schreuder, ijzerhandel

 

Noorderkerkstraat – nr. 3

(tot 1899: N 39a; hoort tot 1908 bij Nw. Ebbingestraat 62 = oud pakhuis): F 313 en 313bis (= tuin achter nr.5 tm Nw. Kerkhof 21), 1896: F 1770 en 1771, F 2102, F 2201, F 2550

1832 (art.1267): Willem Keizer (rentenier) (zie ook bij nrs.  5 tm 7 en Nw. Ebbingestraat 62)

1840 (art.3877): Jan Hendriks Kramer (koopman)

1854 (art.5917): Otto Lofvers (apoth)/ later wed. Aaltje Oosterhoff e.a.

In 1857 sloop

1873 (art.9946): Aaltje Oosterhoff, wed. O. Lofvers (apoth.)/later Albertus Lofvers en Willem Marinus v. Wage (apoth: zie Nw. Ebb.str.62)

1894 (art.14971); Georgius Johannes Visser (zaakwaarnemer/taxateur) en Josephus Cornelis Hamilton (architect)

1894 (art.10573): Georgius Johannes Visser (zaakwaarnemer/taxateur)

1894 (art.15158): Francisca Maria Kalt, wed. Georgius Johannes Visser. In 1896 verb, waarna F 1770 en 1771 (=tuin), die wordt dan verkocht aan art. 12907 (zie verder bij Nw. Ebbingestraat 74)

Hulpkaart kadaster 1896

1899 (art.16467): Hielke Andries van Dijk (koopman)

1900 (art.16861): fa. C. van Dijk ( C.v.Dijk 2/3 en Lambertus de Vries Hzn 1/3). In 1900 verbouw tot winkel en pakhuis (tg.2129, inv.nr:20813, tek.29180: H. van Dijk: a:6-2-1899). In 1908 splitsing in F2102= N.kerkstraat 3, pakhuis en F2103)

1908 (art.19119): Joannes Petrus Wald (zadelmaker)

Adresb. 1911 tm i.e.g. ‘24: 3: Pakhuis

1913 (art.20429): J.P. Wald’s fabriek van zadels, tuigen en paardensportart. (zie ook Nw. Ebb.str.64)

1915 (art.19091): Georg Jozef Kraft (woont. Nw. Ebb.str. 64)

1931 (art.30161): fa. Kraft & Co (Georg Jozef en Johannes Franciscus Kraft)

1934 (art.31357): Regina Anna Catharina Kroon, wed. Georg Jozef Kraft

1934 (art.31358): firma Kraft & Co

1951 (art.37896): NV Kraft & Co

1957 (art.39637): Harm Aaldrik Bolt en Date Willem Bus (brood-, koek- en banketbakkers)

1957 (art.40535): Fa. G. Bakker en Zoon

1957 (art.40309): NV Ebel Ebels

1969 (art.45136): Enno Boelo Ebels (*1902) (1/2), zn: Ebel Johan (*1931) en Johan Jakob (elk ¼)

1971 (art.48580): Roelof Akkerman (*1937, bloemist) (Nw. Ebb.str.62)

1975 (art.53994): Buro voor Architectuur en Bouwtechniek Ir. A. Algra b.i. en J.P. v.d. Broek (Age Algra, *1939 en Jacobus Petrus v.d. Broek *1927)

1987 (art.77321): Age Algera (*1939 X Geziena Johanna de Jonge) (Warffum)

 

Noorderkerkstraat – nr. 5-5a-5b

(tot 1899: N 199; zie ook nr. 7): Ged. van F 313bis (tuin), 1896: F 1771; 1896: F 1787 (= tuin) en F 1788 (=tuin en gang); 1897: F 1800 tm 1802; 1899: F 1854, 1855 en 1801; later F 2551, F 2903

Van 1832 tot 1896: zie boven

(art. 15158): Francisca Maria Kalt, wed. Georgius Johannes Visser

1896 (art. 12907): Levie Heiman van Dam (vleeschh.) (zie Nw. Ebb.str. 74)

F 1788 wordt in 1896 verkocht aan art. 14906 (Noorderkerkstr. 5/1, zie hieronder)

In 1897 worden in de tuin F 1787 huizen en een werkplaats gebouwd, F 1800 (ook uit F 307= Nw. Ebb.str.74, zie daar) tm 1802. In 1899 wordt F 1800: F 1854 en F 1801 wordt F 1855. Datzelfde jaar worden F 1802 en F 1855 verkocht aan:

1899 (art. 14157): David Barend Gast (later Zutphen)

1899: Fa. Kraft en Co. ( George Josef Kraft en David Barend Gast)

1908 (art.19091): Georg Josef Kraft.

Telefoonboek 1910

Adresb. 1911: 5: E. Assies, vleeschfabr.; 5a en 7: Vleeswarenfabr. Kraft & Co

Adresb. 1914: 5: mej. van Meggelen, huishoudst.; 5a en 7: Vleeswarenfabr. Kraft & Co

Adresb. 1918: 5 en 7: Vleeswarenfabr. Kraft & Co; 5a: J. Duit, portier; 5b: E. Galetska, meesterkn.

Adresb. 1924: nr. 5-7: Vleeschwarenfabr. Kraft & Co.; 5a: C. Kolstein, voermanskn.; 5b: A. de Vries (werkm.) H. Vher (meesterkn.), K. Stüp (werkm.), E. Engel (slagerskn.), A. Sommerauer (slagerskn.), E. de Jong (loopkn.)

1931 (art.30161): fa. Kraft & Co. (Georg Josef en Johannes Franciscus Kraft)

1934 (art.31357): Regina Anna Catharina Kroon, wed. Georg Josef Kraft

1934 (art.31358): firma Kraft & Co

1951 (art.37896): NV Kraft & Co

1957 (art.39637.16): Harm Aaldrik Bolt en Date Willem Bus (brood-, koek- en banketbakkers)

1957 (art.40535): Fa. G. Bakker en Zoon

1957 (art.40825): NV Enfa (Venlo). Wordt in ’59 verenigd met deel F2202 tot F2903

1981 (art.59232): Jan Snip (*1946)

1983 (art.70161): Dirk Willem Visser (*1954) (N’binnensingel 43)

 

Noorderkerkstraat – nr. 5/1

F 424, 1896: F 1789, 1898: F 1827, F 2169, 1913: F 2552, F 2901

1832 (art.1267): Willem Keizer (rentenier)

1840 (art.3877): Jan Hendriks Kramer (koopman)

1854 (art.5917): Otto Lofvers (apoth)/ later wed. Aaltje Oosterhoff e.a.

In 1857 sloop

1873 (art.9946): Aaltje Oosterhoff, wed. O. Lofvers (apoth.)/later Albertus Lofvers en Willem Marinus v. Wage (apoth: zie Nw. Ebb.str.62)

1894 (art.14906); Fa. Th. Niemeijer (Willem en Albert Willem N). In 1894 herbouw. Wordt in 1896 F1789. In 1898 bijbouw en daarna F 1827

1904 (art.16667): Fa. Kraft en Compagnie ( George Josef Kraft en David Barend Gast)

1908 (art.19091): Georg Jozef Kraft (woont. Nw. Ebb.str. 64). In 1913 verbouw, waarna F2169 en F2170 (samen met nr.7, zie daar). Nr. 5/1 wordt daarna resp. F 2552.

Adresb. 1911/’14: nr. ontbreekt

Adresb. 1918: 5/1: Chr. A. Wiersma, werkm.

Adresb. 1924: nr. 5-7: Vleeschwarenfabr. Kraft & Co

1931 (art.30161): fa. Kraft & Co. (Georg Josef en Johannes Franciscus Kraft)

1934 (art.31357): Regina Anna Catharina Kroon, wed. Georg Josef Kraft

1934 (art.31358): firma Kraft & Co.

1951 (art.37896): NV Kraft & Co.

1957 (art.39637): Harm Aaldrik Bolt en Date Willem Bus (brood-, koek- en banketbakkers)

1957 (art.40535): Fa. G. Bakker en Zoon

NB: F 2552 wordt verenigd met F 2553, F 2554 en deel van F 2202 tot F 2900 (zie bij Nw. Kerkhof 21) en F 2901 (zie Hulpkaart)

1962 (art.43458): St. Noordelijk Technisch Wegenbouwcentrum te ’s Gravenhage (p.a. Nw. Ebbstr. 64 en 64a)

1963 (art.40797): St. Noordelijk Technisch Wegenbouwcentrum te ’s Gravenhage (p.a. Nw. Ebbstr. 64 en 64a)

 

Noorderkerkstraat – nr. 7

(tot 1899: N 199; zie ook nr. 5): F 425, 1876: F 1289, 1913: F 2170, 1915: F 2191, F 2553, F 2901

1832 (art.1267): Willem Keizer (rentenier)

1844 (art.3466): Berend Hulsekamp (commissionair)

1856 (art.1468/7141): Hindrik Johannes Limborgh (rentenier)

1866 (art.7486): Albert Andries Medema (koopman)

1870 (art.9230): Ellegien Zeeman, wed. A.A. Medema (winkeliersche)

1874 (art.7323): Cornelis van Ende (koopman)/ later knd. Van Ende. In 1876 wordt het F 1289

1895 (art.15292): Jan Ridder jr. (notarisklerk)

1902 (art.17511): Hendrik Teunis de Vries/ later wed. Gezina Slagter

Adresb. 1911: 5a en 7: Vleeswarenfabr. Kraft & Co

1912 (art.19091): Georg Jozef Kraft (woont. Nw. Ebb.str. 64).

Gebouwd in 1913 door Kraft en Co. (arch. Van Elmpt) (tg.2129, invnr.23848, tek.33180). Wordt dan van F 1289 en F 1827: F 2170. In 1915: F 2191

Adresb. 1914 tm i.e.g. ’24: nr. 5-7: Vleeschwarenfabr. Kraft & Co.; (1924) 7a: J. Slijver, sig.fabr.

1931 (art.30161): fa. Kraft & Co. (Georg Jozef en Johannes Franciscus Kraft)

1934 (art.31357): Regina Anna Catharina Kroon, wed. Georg Jozef Kraft

1934 (art.31358): firma Kraft & Co

1951 (art.37896): NV Kraft & Co

1957 (art.39637): Harm Aaldrik Bolt en Date Willem Bus (brood-, koek- en banketbakkers)

1957 (art.40535): Fa. G. Bakker en Zoon

NB: F 2553 wordt verenigd met F 2552, F 2554 en deel van F 2202 tot F2900 (zie bij Nw. Kerkhof 21) en F2901 (zie Hulpkaart)

1962 (art.43458): St. Noordelijk Technisch Wegenbouwcentrum te ’s Gravenhage (p.a. Nw. Ebbstr. 64 en 64a)

1963 (art.40797): St. Noordelijk Technisch Wegenbouwcentrum te ’s Gravenhage (p.a. Nw. Ebbstr. 64 en 64a)

 

Noorderkerkstraat – oude nr. 9

(tot 1899: N 198):

Adresb. 1911: 9: J.H. v.d. Rijnst, bediende; 9a: wed. R.H. Wolthekker

Adresb. 1914: 9: ontbreekt; 9a: E. Galetska, slagerskn.

Adresb. 1918 e.v.: nr. ontbreekt

De Noorderkerkstraat gezien naar het noordoosten in 1927, gefotografeerd met het oog op het slechte wegdek (foto Openbare Werken)

 

Noorderkerkstraat, even zijde

Noorderkerkstraat – nr.2

(tot 1899: N 38b): voor eigenaren zie bij Nw. Ebbingestraat 60

In 1905 wonen hier Georg Josef Kraft x1901 Regina Anna Catharina Kroon

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’14: wed. H. Meihuizen

Adresb. 1918: 2: P. Spakman, in graan, voederart.

Adresb. 1924: nr. 2: J. Snoeij Kiewit, handelsag.

 

Noorderkerkstraat – nr.4-4a

(tot 1899: N 200): F 423, 1893: F 1721, 1927: F 2557, 1932 (samen met nr. 6): F 2732, 1985: F 3066

1832 (art.135e): Jan van Bergen (timmerm.)

1859 (art. 6832): Bernardus Klimp (zilversmid) en Jacob Land (Kommerzijl)

1873 (art. 9886): Hindrik Hielkes Kamphuis (broodbakker)

1892 (art. 14151.4): Johannes (koopman), Matthias. Petrus en Adrianus Petrus Servaas (elk ¼). In 1892 herbouw, daarna in ’93 F 1721 (zie bij nr. 6)

1906 (art. 15664.13): Geert Venema (koopman) en Derk Bruggemann (slager)

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’14: 4: G. Venema, eierhandel

1916 (art. 20973): Cornelis Gaasbeek (slager) en cs (Andries Nederhoed, bakker, en Evert Wiersema, grossier). In 1916 verbouw

Adresb. 1918 tm i.e.g. ‘24: nr. 4: E. Wiersema Rzn., grossier meel en bakkersart.

1920 (art. 23917): Evert Wiersema Rzn. (grossier) (woont Werfstraat)

1925 (art. 27099): Jochem v.d. Veen (koopman), later wed. Hilligje Steffens (5/8) en 3 knd. (elk 1/8). In ’25 bijbouw. In 1927: F 2557 en in ’28 verbouw. In ’32 verenigd met nr. 6 tot F 2732

1966 (art. 45490): Dirk v.d. Veen (*1906,+1983)x Grietje Smit (woont nr. 4a)

1986 (art. 76374): Theodorus Johannes Ketting (*1959)x Astrid Jolande v.d. Veen (woont er)

 

Noorderkerkstraat – nr.6-6a

(tot 1899: N 201): F 422, 1893: F 1720, 1927: F 2558, 1932 (samen met nr. 4): F 2732, 1985: F 3065

1832 (art.135e): Jan van Bergen (timmerm.)

1859 (art. 3107.17): Jan Popkes Sijbes (Kuiper)

1872 (art. 6816.7, later 17): Hindrik Sijbes (Kuiper/winkelier, kruidenier,+1898, x Hinderika Helmens). In 1893: F 1720

1895 (art. 14151.7): Johannes (koopman), Matthias. Petrus en Adrianus Petrus Servaas (elk ¼). In 1896 herbouw

1906 (art. 16808.16): Hendrik Jonker (meubelmaker, later zonder)

1909 (art. 17165): Nieske Rennes Bakema, wed. jan Luitjes van Dijken

Adresb. 1911: 6: wed. J.L. van Dijken-Bakema, G. Kolk, gepens. ambt.; 6a: H.F. Dagelet, beeldh.

1913 (art. 15122.30): Geert Kleiberda (koemelker)

Adresb. 1914: 6: H.E. Boswijk; 6a: B.B. Smit, schrijver

1920 (art. 20796.5): Albertus Grashuis (grossier)

1920 (art. 17588.8): Tonnis Luurts Tabak (+1920), later wed. Martje Doornbos (1/4) en 2 knd. (elk ¼) en 2 kleinknd. (elk 1/8)

Adresb. 1924: nr. 6: wed. T.L. Tabak; 6a: B.B. Smit, Schrijver

1926 (art. 27099): Jochem v.d. Veen (koopman), later wed. Hilligje Steffens (5/8) en 3 knd. (elk 1/8). In ’25 bijbouw. In 1927: F 2558 en in ’28 verbouw (zie ook bij nr. 4).

In ’32 verenigd met nr. 6 tot F 2732

1966 (art. 45490): Dirk v.d. Veen (*1906,+1983)x Grietje Smit (woont nr. 4a)

1985 (art. 70211): Dirk Rene v.d. Veen (*1959) (woont er)

 

Noorderkerkstraat – nr.8

(tot 1899: N 202?): F 421, 1885: F 1515, 1927: F 2559

1832 (art.452): Jan Cremer (klerk)

1840 (art. 2119.43): Lucas Scholtens (kleermaker) (bezit veel)

1843 (art. 4373): Robertus Marcus Wald (blaauwverwer)

1864 (art. 8021): Adam Wald (fabr.) en m.e. (J.W. en M.A.J.)

1883 (art. 12392): Albert Hofkamp (+1903, x Lammerdina Siegers).

1885 (art. 12660.3 en 5): Johanna Henderika Lamot en c.s. (Janna Gardina Lamot). In 1885 bijbouw.

1886 (art. 13178): Maria Rouppé (naaister), wed. Christoffer Jan Kremer

1891 (art. 14387): Peter Ningen (onderwijzer, +1902), later wed. Hillegien Boerema (1/2, +1921) en dch. Berendina Jantina (onderw., x Hommo Hommes) (1/2), nog later Berendina Jantina Ningen (onderw.+1967 Haren, x Hommo Hommes). In 1925 bijbouw

Adresb. 1911: tm i.e.g. ’18: H. Ningen-Boerema, mej. B(erendina) J. Ningen, onderw.

Adresb. 1924: nr. 8: mej. B.J. Ningen, onderw.

1967 (art. 39800.35): Eltje Werrkman (*1915, rijw.handelaar, later medew. assurantiebedr.) (bezit heel veel)

1967 (art. 45965): Albert Postema (kantoorbed.) (woont er)

1979 (art. 61909): Egbert Johan Zijlema (*1953, vertegenw.) en Geesie Jantje Smit (*1958, ziekenverzorgster) (wonen Planetenlaan)

1984 (art. 70800): Wim Willem Oldenhuizing (*1959) (woont er)

 

Noorderkerkstraat – nr.10

(tot 1988: N 203): F 420, 1885: F 1516, 1927: F 2560

1832 (art.452): Jan Cremer (klerk)

1840 (art. 2119.42): Lucas Scholtens (kleermaker) (bezit veel)

1843 (art. 4373): Robertus Marcus Wald (blaauwverwer)

1864 (art. 8021): Adam Wald (fabr.) en m.e. (J.W. en M.A.J.)

1883 (art. 12392): Albert Hofkamp (+1903), later wed. Lammerdina Siegers (1/2) en 7 knd. (elk 1/14). In 1885 gaat een klein stukje van het perceel naar nieuwe eigenaar van nr. 8 (zie daar)

Adresb. 1911: 10:-

Adresb. 1914: 10: wed. M. van Opbroek, P. Drewes (a.d. Hortus)

1915 (art. 19091.17): Georg Josef Kraft (woont. Nw. Ebb.str. 64, zie daar)

Adresb. 1918: 10: Bergplaats

1921 (art. 20365.4): Johan van der Leij (timmerm.-aann., +1953)

1921 (art. 24530): Frerik Martinus Rasker (*1898, kant.bed.), later 2/3 en Berend (*1922) en Hendrik (*1929) (elk 1/6)  (woont er). In 1931 sloop en nieuwbouw

Adresb. 1924: nr. 10: F.M. Rasker, kantoorbed.; 10/1: timmerwerkpl. R. v.d. Leij

 

Noorderkerkstraat – nr.12-12a

(aanv. 2 huisjes a.d. straat; tot 1899: N 204): F 418, later F 2562 en F 2561 (erachter), 1958: F 2891

1832 (art.1891): Jan Poortman (koopman)

Adresb. 1911: 12: W. Schievink, bakkerskn.; 12/1: timmerwerkpl. R. v.d. Leij; 12a: wed. H. Kip- v.d. Helm

Adresb. 1914: 12: R. van Rijsel, schilder; 12/1: timmerwerkpl. R. v.d. Leij; 12a: wed. H. Kip, G. v.d. Helm

Adresb. 1918: 12: H. Eisses, behanger; 12/1: timmerwerkpl. R. v.d. Leij; 12a: wed. H. Kip, G. v.d. Helm

Adresb. 1924: nr. 12: G. Meppelder, machinist; 12a: F.O. Böhme, slagerskn.

(art.31358): firma Kraft & Co

1951 (art.37896): NV Kraft & Co

1957 (art.39637.16): Harm Aaldrik Bolt en Date Willem Bus (brood-, koek- en banketbakkers). Worden in ’57 en ’58 (een gedeelte) verkocht aan:

1957/’58 (art.40287): Johannes Laninga (1/2) en Hendrik Medema (1/2)/ later Jantina Moorlag, wed. J. Laninga (1/2) en 3 knd. Laninga.

Worden samen in ’58: F 2891

 

Noorderkerkstraat – nr.14

(tot 1899: N 205): F 417

voor eigenaren zie Nw. Kerkhof 20

Adresb. 1911 tm i.e.g. ’18: 14: G.E. Deelman, boekh.

Adresb. 1924: nr. 14: P. Wierema

Adresb. 1958: H.J.C. Thoolen, vertegenw. Wegenb.; + knd. Franssens (w.o. Jean Paul)